ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (10)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10)"

Transkriptio

1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto nousi 63,1 milj. euroon, liikevoitto oli 3,0 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 63,1 milj. euroa (49,0 Me) - Liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (1,8 Me) - Voitto ennen veroja 2,4 milj. euroa (1,5 Me) - Tulos/osake oli 0,07 euroa (0,04 euroa) - Näkymät vuodelle 2007 säilyvät myönteisinä AVAINLUVUT Liikevaihto, Me 63,1 49,0 225,9 Liikevoitto, Me 3,0 1,8 12,8 Osuus liikevaihdosta, % 4,8 3,7 5,7 Voitto ennen veroja, Me 2,4 1,5 11,1 Osuus liikevaihdosta, % 3,7 3,1 4,9 Tulos/osake, euroa 0,07 0,04 0,32 Laimennettu tulos/osake, euroa 0,07 0,04 0,31 /osake, euroa 1,94 2,28 2,26 Omavaraisuusaste-% 35,4 44,1 45,2 Nettovelkaantumisaste, % 54,7 33,5 35,7 Henkilöstö katsauskauden lopussa Aspon toimitusjohtaja Gustav Nyberg: Aspon alkuvuosi 2007 sujui myönteisissä merkeissä. Markkinatilanne oli kaikissa liiketoimintaryhmissä suotuisa eikä kuljetettavien tai myytävien raaka-aineiden saatavuudessa esiintynyt mainittavia ongelmia. Liikevaihto kasvoi selvästi. Loppuvuonna 2006 alkanut toiminnan tehostuminen jatkui, mikä paransi toiminnan kannattavuutta. Kaikkien liiketoimintaryhmien liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Chemicalsin pitkään tavoiteltu yrityskauppa toteutui alkuvuonna. Sen seurauksena Aspolla on nyt merkittävästi vahvempi asema Pohjoismaiden markkinoilla. Yrityskauppa kasvatti osaltaan Chemicalsin liikevaihtoa ja paransi kannattavuutta. Shippingin laivaston uudistaminen jatkui, kun Ms Arkadia myytiin alkuvuonna. Siitä kirjataan noin 10 miljoonan euron myyntivoitto toiselle vuosineljännekselle. Koko vuoden 2007 näkymät säilyvät myönteisinä. TOIMINNAN YLEISPIIRTEET Vuosi 2007 alkoi tasaisen vahvassa markkinatilanteessa. Raakaöljyn hinta pysyi historiallisen korkealla tasollaan ja kemikaalien hinnat jatkoivat loivaa nousuaan. Shippingin markkinoilla kansainvälinen suhdanne jatkui vahvana. Lyhyt talvi haittasi Itämeren liikennöintiä keskimääräistä vähemmän. Kallistunut polttoaine nosti rahtihintoja. Toiminnan kasvu itäisillä markkinoilla jatkui vahvana ja konsernin kokonaisliikevaihto kasvoi kaksinumeroisin luvuin. Chemicalsiin ostetun tanskalaisen Wilfert Chemical Nordic A/S:n luvut yhdistettiin vuoden alusta, mikä entisestään nosti liikevaihdon kasvua.

2 2(10) Konsernin operatiivinen kannattavuus parani ja nousi alkuvuoden osalta. Liikevoittoprosentti koheni kohti vuodelle asetettua tavoitetasoa. Aspo Chemicals Aspon Chemicals-liiketoiminnan muodostaa Aspokem Oy tytäryhtiöineen. Ne tuovat maahan, varastoivat ja markkinoivat kemikaaleja ja muoviraaka-aineita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Ukrainassa. Jalostustoimintaa harjoitetaan Suomessa ja Latviassa. Lisäksi Aspokemillä on kemikaalien itä-länsi-tradingtoimintaa. Liikevaihto, Me 29,9 20,1 89,1 Liikevoitto, Me 1,0 0,7 2,7 Henkilöstö Petrokemikaalien kansainvälinen hintakehitys jatkui lievästi nousevana. Raakaaineiden saannissa ei esiintynyt suurempia ongelmia ja myyntivolyymit jatkoivat kasvuaan. Baltian sekä etenkin Venäjän ja Ukrainan myynti kasvoi vahvasti. Myös Skandinaviassa liikevaihto kasvoi yrityskaupan seurauksena voimakkaasti, mikä laski kotimaan osuuden Chemicalsin kokonaisliikevaihdosta alle puoleen. Tuoteryhmistä muovit ja autokemikaalit kasvoivat eniten verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Entistä suurempi osa liiketoimintaryhmän tuloksesta tehtiin ulkomaan yksiköissä. Chemicals sopi alkuvuodesta ostavansa tanskalaisen Wilfert Chemical Nordic A/S:n koko osakekannan. Pääasiassa muoviraaka-aineita Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa jakeleva yritys on perustettu vuonna 1984 ja sen palveluksessa on 10 henkilöä. Yhtiön liikevaihto viime vuonna oli noin 21 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 0,6 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukaan liiketoiminta siirtyi ostajalle välittömästi ja luvut on yhdistetty vuoden alusta. Kauppahinta, josta 20 % maksettiin Aspo Oyj:n osakkeina, oli noin 4,0 miljoonaa euroa. Tästä liikearvon osuus oli noin 2,0 miljoonaa euroa. Aspo Shipping Aspon Shipping-liiketoiminnan muodostaa ESL Shipping Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen. ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Tarkastelukauden lopussa varustamon operoima tonnisto koostui 19 yksiköstä. Liikevaihto, Me 21,8 18,2 82,7 Liikevoitto, Me 3,6 2,5 12,6 Henkilöstö Kansainväliset irtolastimarkkinat eivät vastoin konsensusennustetta heikentyneet alkuvuonna, vaan kysyntä pysyi vahvana ja rahdit jatkoivat osittain nousuaan. Myös Itämeren markkinatilanne säilyi vahvana ja rahtihinnat nousivat edelleen, mihin osaltaan vaikutti myös kallistunut polttoaine. Shipping-liiketoimintaryhmä onnistui tehostamaan laivaston operointia. Viime vuoden toimintaa häirinneet lastien saatavuusongelmat vähentyivät ja paikoin poistuivat kokonaan. Liikevaihto kasvoi kaksinumeroisin luvuin osaksi rahtihintojen nousun ansiosta, mutta pääasiassa kuljetusmäärien kasvun myötä. Odotusaikoja oli edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän ja leuto talvi helpotti liikennöintiä. Toiminnan

3 tehostuessa myös kannattavuus parani selvästi. Ms Arkadia, jonka myynnistä sovittiin alkuvuodesta, jatkoi operointia täysipainoisesti läpi tarkastelujakson. Energia-, teräs- sekä muun teollisuuden keskinäiset osuudet kuljetetuista määristä säilyivät ennallaan. Vuoden 2007 alussa laivaston toiseksi vanhin alus, vuonna 1983 rakennettu Ms Arkadia, myytiin aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti. Alus on täysin poistettu, joten kaupasta syntyy noin 10 miljoonan euron myyntivoitto ennen veroja. Myyntivoitto kirjataan toiselle vuosineljännekselle. Alus luovutetaan ostajalle sopimuksen mukaan huhtikuun loppuun mennessä. Aspo Systems 3(10) Aspon Systems-liiketoiminnan muodostaa Oy Autotank Ab tytäryhtiöineen. Autotank on Pohjoismaiden johtava huoltamoiden kunnossapitopalveluja ja jakeluautomaatiojärjestelmiä tarjoava yritys. Sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa sekä yhteisyritys Venäjällä. Liikevaihto, Me 11,4 10,7 54,1 Liikevoitto, Me -0,8-1,1-1,0 Henkilöstö Huoltamoalan markkinatilanne jatkui Itämeren ympäristössä vilkkaana. Alan lukuisat yrityskaupat vaikuttivat myönteisesti investointien kehitykseen. Leudon talven ansiosta asennusprojekteja oli keskimääräistä enemmän. Koska myös edellinen talvi oli leuto, liikevaihto kasvoi vain hieman edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Tilauskanta säilyi vahvana. Sirukorttiuudistukseen liittyvät laitetoimitukset etenivät suunnitellusti, uudistus toi myös uusia tilauksia. Toiminnan kausiluonteisuuden mukaisesti kannattavuus oli alkuvuonna heikko: tulos oli odotetusti tappiolla. Panostukset käynnissä oleviin asiakasprojekteihin sekä Systems-liiketoimintaryhmän tietoliikenneinvestoinnin käyttöönotto nostivat kuluja. Kannattavuus kuitenkin parani viime vuoteen verrattuna pääosin viime vuonna toteutetun toiminnan tehostamisohjelman tulosten ansiosta. LIIKEVAIHTO Aspo-konsernin tammi-maaliskuun 2007 liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa, kun se vastaavalla jaksolla viime vuonna oli 49,0 miljoonaa euroa. Kaikki konsernin liiketoimintaryhmät kasvattivat liikevaihtoaan viimevuotisesta. Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me 1-3/07 1-3/06 Muutos 1-12/06 Chemicals 29,9 20,1 9,8 89,1 Shipping 21,8 18,2 3,6 82,7 Systems 11,4 10,7 0,7 54,1 YHTEENSÄ 63,1 49,0 14,1 225,9 TULOS Aspo-konsernin liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa eli 4,8 % liikevaihdosta (1,8 milj. euroa; 3,7 % liikevaihdosta). Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).

4 4(10) Voitto ennen veroja oli 2,4 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) ja katsauskauden voitto 1,8 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Aspon lisäeläkejärjestelyissä on siirrytty etuuspohjaisesta vakuuttamisesta maksuperusteiseen järjestelmään. Muutoksen positiivinen vaikutus ensimmäisen neljänneksen tulokseen oli noin 0,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me 1-3/07 1-3/06 Muutos 1-12/06 Chemicals 1,0 0,7 0,3 2,7 Shipping 3,6 2,5 1,1 12,6 Systems -0,8-1,1 0,3-1,0 Muu toiminta -0,8-0,3-0,5-1,5 YHTEENSÄ 3,0 1,8 1,2 12,8 Osakekohtainen tulos Konsernin tulos/osake oli 0,07 euroa (0,04 euroa). /osake oli 1,94 euroa (2,28 euroa). INVESTOINNIT Pääosa konsernin 7,5 miljoonan euron investoinneista (11,8 milj. euroa) katsauskaudella koostui Chemicalsin yritysostosta ja Shippingin alustilausten ennakkomaksuista. Investoinnit liiketoimintaryhmittäin, Me 1-3/07 1-3/06 Muutos 1-12/06 Chemicals 4,8 1,0 3,8 1,3 Shipping 2,4 10,6-8,2 7,3 Systems 0,3 0,1 0,2 1,4 Muu toiminta 0,1-0,1 0,2 YHTEENSÄ 7,5 11,8-4,3 10,2 RAHOITUS Konsernin rahoitustilanne oli hyvä. Likvidejä varoja oli katsauskauden lopussa 9,1 miljoonaa euroa (16,3 milj. euroa). Konsernitaseen tilinpäätöshetken korolliset velat olivat yhteensä 36,5 miljoonaa euroa (36,0 milj. euroa). Korottomat velat olivat 47,9 miljoonaa euroa (28,1 milj. euroa). Konsernin nettovelkaantumisaste oli 54,7 % (33,5 %) ja omavaraisuusaste verovelka huomioon ottaen 35,4 % (44,1 %). HENKILÖSTÖ Aspo-konsernin henkilöstön keskimäärä oli 687 (674) ja 693 koko tilivuonna 2006.

5 Henkilöstö keskimäärin liiketoimintaryhmittäin 5(10) Chemicals Shipping Systems Muu toiminta YHTEENSÄ OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli tammi-maaliskuussa 2007 yhteensä osaketta ja 10,7 miljoonaa euroa, eli 5,6 prosenttia osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 7,80 euroa ja alin 6,79 euroa. Keskikurssi oli 7,36 euroa ja päätöskurssi 7,05 euroa. Kauden päättyessä osakekannan markkina-arvo oli omat osakkeet vähennettynä 181,8 miljoonaa euroa. Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli ,37 euroa ja osakkeiden lukumäärä Kokonaisosakemäärästä yhtiö omisti osaketta, mikä edustaa 0,99 prosenttia Aspo Oyj:n osakepääomasta. Katsauskauden aikana yhtiö luovutti omaa osaketta Chemicalsin yrityskaupan kauppahinnan osasuorituksena. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli eli 2,5 % osakekannasta. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Osinko Aspo Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,41 euroa osakkeelta ja osingonmaksupäiväksi Hallitus ja tilintarkastajat Yhtiökokous valitsi hallitukseen yhden vuoden toimikaudeksi uudelleen insinööri Matti Artevan, kauppatieteiden lisensiaatti Kari Haaviston, oikeustieteen kandidaatti Esa Karppisen, oikeustieteen kandidaatti Roberto Lencionin ja diplomi-insinööri, diplomiekonomi Kari Stadighin. Puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kari Stadighin ja varapuheenjohtajaksi Matti Artevan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Jouko Malinen. Hallituksen valtuutukset Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakennista ja omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2008 yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt saamiaan valtuuksia mennessä. NÄKYMÄT VUODELLE 2007 Aspon kaikkien liiketoimintaryhmien näkymät tälle vuodelle säilyvät myönteisinä. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan ja alkuvuonna solmittu Chemicals-liiketoimintaryhmän yrityskauppa nostaa kasvua

6 entisestään. Myös kasvu konsernin itämarkkinoilla sijaitsevissa yksiköissä näyttäisi jatkuvan. Konsernin liikevoiton odotetaan yltävän viimevuotista paremmalle tasolle. Aspo Chemicals 6(10) Kansainvälisillä kemikaalimarkkinoilla viime vuosina koetut hintojen heilahtelut näyttävät jatkuvan. Valmistajat supistavat voimakkaasti heikosti kannattavien tuotteiden tuotantokapasiteettia. Kysynnän ylittäessä tarjonnan hinnat lähtevät nopeaan nousuun. Epävarmuus raakaöljyn kestävästä hintatasosta jatkunee. Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihdon kasvu näyttää jatkuvan itäisillä lähimarkkinoilla. Yrityskaupan ansiosta ryhmän asema Skandinavian markkinoilla on vahvistunut ja sen odotetaan vaikuttavan myönteisesti ryhmän tulokseen sekä pitkällä aikavälillä että myös kuluvana vuonna. Ryhmällä on tämänhetkisen arvion mukaan hyvät mahdollisuudet kasvattaa liikevoittoaan viime vuodesta. Chemicals-liiketoimintaryhmän suurimmat riskit liittyvät Euroopan unionin kemikaaliasetuksen (ns. REACH) mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin. Pahimmillaan se rajoittaisi kemikaalien valmistusta ja käyttöä EU:n alueella. Riskinä ovat myös Venäjään ja Ukrainaan liittyvät poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät. Aspo Shipping Kansainväliset rahtimarkkinat näyttävät jatkuvan keskimääräistä vahvempana ainakin vuoden alkupuoliskon ajan. Rahtien kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä myös Itämerellä. Shipping-liiketoimintaryhmän kuljetuskapasiteetti pienenee jonkin verran Ms Arkadian luovutuksen jälkeen keväällä 2007, sen ei kuitenkaan arvioida merkittävästi pienentävän ryhmän liikevaihtoa. Viime vuonna liikennnöinnin aloittanut uusi alus, Ms Credo, on saatu integroitua laivastoon, joten varustamon toiminnan uskotaan tänä vuonna tehostuvan. Shipping-liiketoimintaryhmällä on edellytyksiä parantaa kannattavuuttaan tänä vuonna, mikäli tavaran saannissa viime vuonna esiintyneet vaikeudet eivät toistu. Liikevaihtoon ei odoteta koko vuoden osalta suurta muutosta. Shipping-liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssiriskit on pääosin suojattu termiinisopimuksin. Polttoaineiden hintavaihteluiden riskit on pyritty suojaamaan asiakassopimuksiin sisältyvillä ns. bunkkeriklausuuleilla. Aspo Systems Polttoaineiden jakelussa markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vilkkaana vuonna Teknologiainvestointien lisäksi tähän näkemykseen vaikuttavat uusien polttoaineseosten lisääntyvä jakelu sekä alan konsolidointikehitys. Sirukorttiuudistukseen liittyvät laitetoimitukset pääsivät vauhtiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Systems-liiketoimintaryhmän tilauskanta on edellisvuotista paremmalla tasolla. Vuoden edetessä liikevaihdon odotetaan jatkavan maltillista kasvua. Kannattavuuden odotetaan paranevan loppuvuotta kohti ja toiminnan odotetaan kääntyvän voitolliseksi. Helsingissä 26. huhtikuuta 2007 ASPO Oyj Hallitus

7 7(10) ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA Me % Me % Me % LIIKEVAIHTO 63,1 100,0 49,0 100,0 225,9 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 1,2 0,9 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -2,4-3,8-2,0-4,1-9,3-4,1 LIIKEVOITTO 3,0 4,8 1,8 3,7 12,8 5,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,7-1,1-0,2-0,4-1,8-0,8 VOITTO ENNEN VEROJA 2,4 3,7 1,5 3,1 11,1 4,9 KATSAUSKAUDEN VOITTO 1,8 2,8 1,1 2,2 8,2 3,6 Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 1,8 1,1 8,2 Vähemmistöosuus ASPO-KONSERNIN TASE 3/07 3/06 Muutos 12/06 Me Me % Me VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,3 1,4-7,1 1,2 Liikearvo 10,5 7,2 45,8 8,2 Aineelliset hyödykkeet 54,7 62,9-13,0 54,4 Myytävissä olevat sijoitukset 0,2 0,2 Pitkäaikaiset saamiset 2,2 3,2-31,3 2,3 Osuudet osakkuusyrityksissä 1,4 1,3 7,7 1,4 Pitkäaikaiset varat yhteensä 70,3 76,0-7,5 67,7 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 21,5 14,8 45,3 17,7 Myynti- ja muut saamiset 42,7 26,2 63,0 34,9 Rahat- ja pankkisaamiset 9,1 16,3-44,2 9,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 73,3 57,3 27,9 61,7 VARAT YHTEENSÄ 143,6 133,3 7,7 129,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 17,5 17,2 1,7 17,5 Muu oma pääoma 32,7 41,6-21,4 40,7 Emoyhtiön oman pääoman osuus 50,1 58,7-14,7 58,1 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1 Pitkäaikaiset velat 28,2 34,7-18,7 28,7 Lyhytaikaiset velat 65,2 39,8 63,8 42,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 143,6 133,3 7,7 129,4

8 8(10) OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Osa- Yli- Käy- Muut Omat Muun- Kerty- Yh- Vä- Oma ke- kurs- vän ra- osak- to- neet teen- hem- pääpää- sira- arvon has- keet erot voit- sä mis- oma oma hasto ra- tot tova- tön yh- Milj. euroa hasto rat osuus teensä ,5 2,5 0,0 0,2-1,8 0,1 39,7 58,1 0,1 58,2 Muuntoerot 0,0 Lisäys suojausrahastoon 0,0 Laskennallisen veron osuus 0,0 Tilikauden voitto 1,8 Osingonjako -10,5 Omien osakkeiden myynti 0,2 0, ,5 2,5 0,0 0,4-1,4 0,1 31,0 50,1 0,1 50, ,2 0,5 0,3 0,2-1,9 40,9 57,4 0,1 57,4 IAS 8 oikaisu*) 0, ,2 0,5 0,3 0,2-1,9 41,7 58,2 0,1 58,3 Käyvän arvon rahasto -0,4 Laskennallisen veron osuus 0,1 Tilikauden voitto 1,1 Muutos vähemmistöosuuksissa -0,1 0, ,2 0,5 0,2-1,9 0,0 42,7 58,7 0,1 58,8 *) Vertailutietoihin oikaistu IAS 8 -standardin mukainen tilinpäätöksen laadintaperiaatteen muutos Laatimisperiaatteet Katsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia standardeja: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja siihen liittyvä IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot. Konsernin arvion mukaan uuden ja muutetun standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

9 9(10) ASPO-KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Me Me Me Liiketoiminnan nettorahavirta 0,6 4,0 12,3 INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,8-11,7-10,2 Luovutustulot investoinneista 0,6 1,0 Ostetut tytäryhtiöt -4,5 Ostetut osakkuusyhtiöt -0,1 Investointien rahavirta -7,3-11,2-9,2 RAHOITUS Omien osakkeiden myynti 0,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4,8 10,3 7,2 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,0-0,1-0,1 Pitkäaikaisten lainojen muutos 0,8-3,5 Maksetut osingot -10,2 Rahoituksen rahavirta 4,8 11,0-6,5 Rahavarojen muutos -1,9 3,8-3,4 Rahavarat vuoden alussa 9,1 12,5 12,5 Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit kauden lopussa 7,2 Pankkitililimiitit kauden lopussa 1,9 Rahavarat kauden lopussa 9,1 16,3 9,1 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA Tulos/osake, e 0,07 0,04 0,32 Tulos/osake, e, laimennettu 0,07 0,04 0,31 /osake, e 1,94 2,28 2,26 Omavaraisuusaste-% 35,4 44,1 45,2 Gearing, % 54,7 33,5 35,7 ASPO Oyj Gustav Nyberg toimitusjohtaja Dick Blomqvist talousjohtaja TIEDOTUSTILAISUUS Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään torstaina klo Palace Gourmet ravintolassa, Eteläranta 10, Helsinki.

10 10(10) Lisätiedot: Gustav Nyberg, , JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Aspo-konserni keskittyy teollisuuden logistiikkapalveluihin. Se palvelee energia-alan ja prosessiteollisuuden yrityksiä liiketoiminta-alueilla, jotka edellyttävät vahvaa erityisasiantuntemusta ja logistista osaamista. Aspon liikevaihto vuonna 2006 oli 225,9 milj. euroa. Siitä noin 39 % muodostui Aspo Chemicalsin liikevaihdosta, noin 37 % Aspo Shippingin liikevaihdosta ja noin 24 % Aspo Systemsin liikevaihdosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta.

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.5.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta 2010) Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2012 klo 8.30 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 Tonnistovero nosti osakekohtaista tulosta, liikevoitto laski (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta

Lisätiedot

Aspo Tilinpäätös 2005

Aspo Tilinpäätös 2005 Aspo Tilinpäätös 2005 Aspo Tilinpäätös 2005 Sisällys Lyhyesti 1 Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.8.2015 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 Aspo: Alkuvuoden tulos hyvä (Suluissa esitetty vuoden 2014 vastaavan ajanjakson luvut.) Tammi-kesäkuu 2015 - Aspon

Lisätiedot

- ESL Shipping vastaanotti katsauskaudella uuden m/s Alppila -aluksen.

- ESL Shipping vastaanotti katsauskaudella uuden m/s Alppila -aluksen. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 ASPO: Liikevoitto ja liikevaihto vahvassa kasvussa (suluissa esitetty vuoden 2010 vastaavan ajanjakson luvut)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45 Vuosikertomus Tilinpäätös 2008 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus........................................ 45 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma..........................................

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. Sisältö. Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös 2010. Sisältö. Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 50 Konsernin tuloslaskelma 51 Konsernitase 52 Konsernin rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2013 Tilinpäätös 53 Tilinpäätös 2013 Sisältö Tilinpäätös 54 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 63 Konsernin tuloslaskelma 64 Konsernitase 65 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuu Konsernin liikevaihto oli 100,0 (79,4) miljoonaa euroa, liikevaihto nousi 26 prosenttia Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,3 (-0,5) miljoonaa

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta 1 (17) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta - liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,4 prosenttia

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00 1 (23) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Atria-konsernin liikevoitto ja liikevaihto vahvistuivat 1.10. 31.12.2014 - Konsernin liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). - Konsernin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot