ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (16)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16)"

Transkriptio

1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto nousi 140,8 milj. euroon, liikevoitto oli 7,0 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 140,8 milj. euroa (102,7 Me) - Liikevoitto oli 7,0 milj. euroa (17,7 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton) - Voitto ennen veroja oli 5,4 milj. euroa (17,1 Me) - Jatkuvien toimintojen tulos/osake oli 0,14 euroa (0,50 euroa sisältäen 0,29 euroa myyntivoittoa) - Kauko-Telkon liiketoiminta sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta - Kauko-Telko-yrityskaupan rahoitus pääosin pankkilainalla on luonnollisesti vaikuttanut merkittävästi konsernin omavaraisuuteen ja velkaantumisasteeseen toisella vuosineljänneksellä - Autotank-konserni myytiin Gilbarco Veeder-Rootille; 28 milj. euron kauppahinnasta kirjautuu noin 9 milj. euron myyntivoitto kolmannelle vuosineljännekselle, mikä parantaa omavaraisuutta ja vähentää velkaantumista - Konsernin liikevaihdon kasvu jatkuu ja osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan lähelle viime vuoden ennätystasoa AVAINLUVUT**) 1-6/ 1-6/ 1-12/ Jatkuvat toiminnot Liikevaihto, Me 140,8 102,7 208,9 Liikevoitto, Me 7,0 17,7* 25,3* Osuus liikevaihdosta, % 5,0 17,2 12,1 Voitto ennen veroja, Me 5,4 17,1 24,3 Osuus liikevaihdosta, % 3,8 16,7 11,6 Henkilöstö katsauskauden lopussa Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,14 0,50 0,71 Tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,02-0,03-0,12 Tulos/osake, euroa, yhteensä 0,16 0,47 0,59 Laimennettu tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,14 0,46 0,67 Laimennettu tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,02-0,03-0,11 Laimennettu tulos/osake, euroa, yhteensä 0,16 0,43 0,56 Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, jatkuvat toiminnot 0,21 0,41 Koko konserni Oma pääoma/osake, euroa 2,12 2,34 2,43 Omavaraisuusaste,% 20,2 41,9 45,1 Nettovelkaantumisaste, % 199,3 50,0 32,4 *) sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton **) Kauko-Telko sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta Aspon toimitusjohtaja Gustav Nyberg: Aspo-konsernissa tehtiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana mittava rakenneuudistus. Aspon historian suurimman yrityskaupan jälkeen konsernin liiketoiminta organisoitiin uudelleen. Uuden brändistrategian mukaisesti yksiköt nimettiin tunnettujen yritysnimien mukaan: Telko, ESL Shipping ja Leipurin. Uuteen Aspo Ventures yksikköön siirrettiin Aspon kehitettävät liiketoiminnat. Uuden rakenteen myötä Aspo on riskien osalta entistä hajautetumpi kokonaisuus. Samalla se vahvistaa konsernin kasvumahdollisuuksia Itämeren ympäristössä ja IVY-alueella.

2 2(16) Kaikkien liiketoimintayksikköjen markkinatilanne jatkui hyvänä. ESL Shippingin liikevaihto laski hieman, muut yksiköt kasvattivat liikevaihtoaan. Ostetun liiketoiminnan haltuunotto kasvatti tilapäisesti emoyhtiön kuluja. Silti konsernin kulujen hallinnassa onnistuttiin hyvin ja konsernin vertailukelpoinen tulos parani viimevuotisesta. Kaikki yksiköt paransivat liiketulostaan. Katsauskauden lopulla julkistettiin Autotank-konsernin myynti amerikkalaiselle Gilbarco Veeder-Rootille, joka on maailman johtavia tankkausjärjestelmien toimittajia. Kauppa on merkittävä askel Aspon rakenneuudistuksessa. Konsernin taloudellinen asema vahvistuu samalla kun rakenne entisestään selkeytyy. Tarvittavat viranomaisluvat saatiin ja kauppa toteutettiin KONSERNIRAKENNE Kauko-Telko-yrityskaupan jälkeen Aspo organisoi toimintansa uudelleen. Uusi Aspo sisältää kolme toisistaan riippumatonta, vahvan markkina-aseman omavaa yritystä: ESL Shippingin, Leipurin-konsernin ja Telkon. Lisäksi perustettiin Aspo Ventures yksikkö, johon siirrettiin Aspon kehitettävät liiketoiminnat, kuten Autotank ja Kaukomarkkinat. Muutoksen myötä Aspo luopui vanhasta jaottelusta Chemicals, Shipping ja Systems divisiooniin. Aspo-konsernin taloudellinen raportointi noudattaa 1.5. lähtien uutta segmenttijakoa. Ventures-yksikön Autotank-liiketoiminta myytiin toisella vuosineljänneksellä. Elokuussa tehtiin sopimus Kaukomarkkinoiden hankintapalvelut-yksikön myynnistä. Kaukomarkkinoiden elektroniikka- ja teippiliiketoimintojen myyntimahdollisuuksia selvitetään. Edellä mainitut liiketoiminnot raportoidaan IFRS 5:n mukaisesti lopetettavina toimintoina. Liiketoimintojen myynnin jälkeen Ventures-yksikkö raportoidaan osana muuta liiketoimintaa. TOIMINNAN YLEISPIIRTEET Kansainvälisillä markkinoilla yleinen epävarmuus jatkui koko alkuvuoden. Raakaöljyn jatkuva kallistuminen näkyi joidenkin raaka-aineiden epätavallisen suurina hinnankorotuksina. Samalla epävarmuus hyvän kysynnän jatkumisesta kasvoi eri puolilla maailmaa. Asuntojen hintojen laskun seurauksena raha- ja rahoitustilanne pysyi kireänä monilla markkinoilla. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon kompensoi jonkin verran tilanteen seurausvaikutuksia Euroopassa. Aspo-konsernille tärkeillä Itämeren markkinoilla epävarmuus heijastui lähinnä teollisuuden raaka-aineisiin. Etenkin Viron ja Latvian markkinoilla kansainvälisen tilanteen vaikutus näkyi kasvun pysähtymisenä. Myös monet elintarviketeollisuuden raaka-aineet kallistuivat, mutta kysyntä ei merkittävästi vähentynyt. Shipping-liiketoiminnassa kuljetusten kysyntä jatkui hyvänä. Polttoaineen kallistuminen nosti rahtihintoja. Kokonaisuutena Aspo-konsernin toiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti. Kansainvälisen talouden häiriöt eivät merkittävästi vaikuttaneet liiketoimintaan Itämeren alueella ja IVY-maiden kehitys jatkui edelleen hyvänä. ESL Shipping ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Tarkastelukauden lopussa varustamon operoima tonnisto koostui 15 yksiköstä.

3 3(16) 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ Liikevaihto, Me 41,4 42,4-1,0 85,1 Liikevoitto, Me 7,0 17,1* -10,1 25,1* Henkilöstö *) sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton Meriliikenteen irtokuivalastien markkinatilanne jatkui toisella vuosineljänneksellä hyvänä sekä kansainvälisillä markkinoilla että Itämeren alueella. ESL Shippingin alkuvuosi oli haastava, sillä sen oma ja vuokralla ollut tonnisto pieneni. Lisäksi tonnistoa jouduttiin telakoimaan sekä tavanomaista huoltoa että korjauksia varten. Öljyn kallistuminen nosti bunkkeriöljyn hintaa, mikä hyvän kysynnän lisäksi nosti rahtien hintatasoa. Laivaston operoinnissa onnistuttiin erinomaisesti. Koko alkuvuonna ja myös toisella vuosineljänneksellä kuljetettiin entistä suppeammalla tonnistolla lähes viimevuotisia vastaavat lastimäärät. Kuljetetut lastimäärät olivat tammikesäkuussa 6,8 miljoonaa tonnia (7,8). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Kustannusten hallinnassa onnistuttiin ja toisen neljänneksen tulos oli selvästi edellisvuotista parempi, mikä nosti myös ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoisen tuloksen viimevuotista paremmaksi. Vertailuvuoden lukuihin sisältyy 10,2 miljoonan euron myyntivoitto. Alkuvuonna lastijakaumassa ei tapahtunut suuria muutoksia. Terästeollisuuden osuus kuljetuksista oli 63 %, energiateollisuuden 28 % ja muun teollisuuden 9 %. Energiahiilen kysyntä johti ajoittaisiin ongelmiin logistiikkaketjussa. Venäläisen hiilen rautatiekuljetuksissa Itämeren vientisatamiin esiintyi pullonkauloja lähinnä vaunupulan takia. Varustamolla on Intiassa rakenteilla kaksi bruttorekisteritonnin alusta. Katsauskauden aikana telakka on tarkistanut alusten toimitusaikatauluja. Ensimmäinen alus valmistuu kesällä 2009 ja toinen vuoden 2010 alkupuolella. Molemmat alukset kuuluvat ESL Shippingin ns. Eira-luokkaan ja ne rakennetaan korkeimpaan 1A Super -jääluokkaan. Leipurin Leipurin-konserni palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta toimittamalla raaka-aineita, tuotannossa tarvittavia koneita ja valmistuslinjoja sekä leivontaan liittyvää tietotaitoa. Leipurinkonserni toimii Suomen lisäksi Venäjällä, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Venäjällä sillä on toimintaa Pietarin ja Moskovan lisäksi Tseljabinskissä ja Jekaterinburgissa. Liikevaihto, Me 17,0 Liikevoitto, Me 0,8 Henkilöstö /* 1-6/ Muutos 1-12/ *) Osavuosikatsauksessa esitettävät Leipurin-konsernin luvut ovat toukokesäkuulta Leipurin-konserni siirtyi Aspon omistukseen alkuvuonna tehdyn Kauko-Telkoyrityskaupan myötä. Toukokuun alussa Aspo esitteli uuden konsernirakenteensa, jossa Leipurin-konserni on oma erillinen liiketoimintayksikkö.

4 Leipurin-konsernin markkinatilanne Itämeren ympäristössä oli touko-kesäkuussa hyvä. Sekä raaka-aine- että laitetoimitukset kehittyivät kauden aikana suunnitelmien mukaisesti. Kansainvälisillä markkinoilla monien elintarviketeollisuuden raaka-aineiden hinnat olivat nousussa, mikä heijastui hintojen nousuna myös Itämeren alueelle. 4/6) Kotimaan leipomoteollisuuden ostot lisääntyivät, mikä kasvatti sekä liikevaihtoa että volyymejä. Baltiassa ja Puolassa myynti kehittyi kokonaisuutena hyvin. Myös Venäjällä toiminta kasvoi. Kone- ja laitetoimitukset olivat selvästi pienemmät kuin viime vuonna, koska katsauskaudelle ei osunut suurempia projektitoimituksia. Tilauskanta oli kauden lopussa hyvä, mikä ennakoi laitetoimitusten kasvua loppuvuonna. Telko Telko on Itämeren alueen johtava teollisuuden raaka-aineisiin ja palveluihin keskittyvä toimija. Telkolla on kaksi liiketoiminta-aluetta, Muovit ja Kemikaalit, ja sillä on toimintaa Suomen lisäksi Venäjällä, Ukrainassa, Valko- Venäjällä, Puolassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Jalostustoimintaa harjoitetaan Suomessa ja Latviassa. Lisäksi Telkolla on kemikaalien itä-länsi-tradingtoimintaa. 1-6/* 1-6/ Muutos 1-12/ Liikevaihto, Me 80,4 60,3 20,1 123,8 Liikevoitto, Me 2,1 1,9 0,2 3,1 Henkilöstö *) Ostettu liiketoiminta sisältyy Telkon lukuihin touko-kesäkuulta Telko muodostettiin yhdistämällä Aspokem ja vuoden alussa ostetun Kauko-Telkon raaka-aineliiketoiminta. Ostettu liiketoiminta on mukana kuluvan vuoden luvuissa toukokuusta lähtien. Öljyn hinnan nousu jatkui toisella vuosineljänneksellä. Sen seurauksena myös petrokemikaalien hintojen nousu jatkui voimakkaana. Useat valmistajat nostivat tuotteiden hintoja jopa kymmeniä prosentteja. Samanaikaisesti kysyntä näytti hiljenevän mm. Puolassa, Virossa ja Latviassa. Kysyntä oli ennallaan tai heikkeni lievästi Skandinaviassa, Suomessa ja Liettuassa. Venäjällä ja Ukrainassa kysyntä sen sijaan kasvoi edelleen ja markkinatilanne pysyi vahvana. Tuoteryhmistä kemikaalit menestyivät paremmin kuin muovit. Alkuvuonna toimitetut vertailukelpoiset volyymit kasvoivat viime vuodesta. Uuden Telkon liikevaihto kasvoi yrityskaupan seurauksena merkittävästi. Kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Asiakaspalvelun ohella Telkossa keskityttiin liiketoimintojen uudelleen organisointiin, uuden organisaation luomiseen sekä ohjaus- ja raportointijärjestelmien yhdistämiseen. Muu liiketoiminta Muuhun liiketoimintaan sisältyy konsernihallinto ja Kaukomarkkinoiden Teollisuuskoneet-liiketoiminta touko- ja kesäkuulta. 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ Liikevaihto, Me 2,0 0,0 2,0 0,0 Liikevoitto, Me -2,9-1,3-1,6-2,9 Henkilöstö

5 5(16) LIIKEVAIHTO JA TULOS, JATKUVAT TOIMINNOT Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 140,8 miljoonaa euroa (102,7 Me). Kapasiteetin pienentymisen seurauksena ESL Shippingin liikevaihto on hieman laskenut viimevuotisesta. Yrityskaupan jälkeen Telkon liikevaihto on kasvanut merkittävästi. Jatkuvien toimintojen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 88,4 miljoonaa euroa (51,0 Me). Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me*) Muutos 1-6/ 1-6/ 1-12/ ESL Shipping 20,4 20,6-0,2 41,4 42,4 85,1 Leipurin 17,0 17,0 17,0 Telko 49,0 30,4 18,6 80,4 60,3 123,8 Muut toiminta 2,0 2,0 2,0 Jatkuvat toiminnot yhteensä 88,4 51,0 37,4 140,8 102,7 208,9 Lopetetut toiminnot 24,4 14,7 9,7 37,1 26,1 57,7 Yhteensä 112,8 65,7 47,1 177,9 128,8 266,6 Liikevaihto markkinaalueittain, Me*) Muutos 1-6/ 1-6/ 1-12/ Suomi 43,9 31,6 12,3 76,2 65,5 127,7 Pohjoismaat 14,3 8,2 6,1 21,2 15,9 33,0 Baltia 7,8 3,5 4,3 11,0 7,6 15,9 Venäjä ym. 22,4 7,7 14,7 32,4 13,7 32,3 Jatkuvat toiminnot yhteensä 88,4 51,0 37,4 140,8 102,7 208,9 Lopetetut toiminnot 24,4 14,7 9,7 37,1 26,1 57,7 Yhteensä 112,8 65,7 47,1 177,9 128,8 266,6 Venäjän ja muun IVY-markkinan merkitys Aspon liiketoiminnassa korostuu entisestään, kun ESL Shippingin raaka-aineiden vientikuljetukset Venäjältä lasketaan mukaan Venäjän markkina-alueen liikevaihtoon. Näin laskien liikevaihdon jakauma Suomen ja Venäjän välillä on seuraava: Muutos 1-6/ 1-6/ 1-12/ Suomi 37,9 23,6 14,3 61,1 46,7 91,9 Venäjä ym. 28,4 15,7 12,7 47,5 32,5 68,1 *) Kauko-Telko sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta Tammi-kesäkuun tulos, jatkuvat toiminnot Aspo-konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 7,0 miljoonaa euroa eli 5,0 % liikevaihdosta (17,7 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton; 17,2 %). Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,9 miljoonaa euroa (4,7 Me). Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,5 Me).

6 6(16) Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 5,4 miljoonaa euroa (17,1 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton) ja katsauskauden voitto 3,8 miljoonaa euroa (12,9 Me). Huhti-kesäkuun tulos, jatkuvat toiminnot Aspo-konsernin liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 4,0 miljoonaa euroa eli 5,0 % liikevaihdosta (13,9 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton; 27,2 %). Katsauskauden liikevoittoa heikensi IFRS 3:n mukainen Kauko-Telko-yrityskaupan yhteydessä hankittuun vaihto-omaisuuteen sisältyvän myyjälle kuuluvan katteen oikaisu 0,8 miljoonalla eurolla, josta 0,3 miljoonaa kirjattiin Leipurin tulokseen, 0,1 miljoonaa Telkon tulokseen, 0,1 muun toiminnan tulokseen, ja 0,3 miljoonaa lopetettujen toimintojen tulokseen. Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,6 miljoonaa euroa (2,5 Me). Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,2 Me). Huhti-kesäkuun voitto ennen veroja oli 2,9 miljoonaa euroa (13,7 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton) ja katsauskauden voitto 1,7 miljoonaa euroa (9,9 Me). Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me**) Muutos 1-6/ 1-6/ 1-12/ ESL Shipping 3,8 13,5* -9,7 7,0 17,1* 25,1* Leipurin 0,8 0,8 0,8 Telko 1,3 0,9 0,4 2,1 1,9 3,1 Muu toiminta -1,9-0,5-1,4-2,9-1,3-2,9 Jatkuvat toiminnot yhteensä 4,0 13,9-9,9 7,0 17,7 25,3 Lopetetut toiminnot 1,8 0,5 1,3 1,4-0,3-1,5 Yhteensä 5,8 14,4-8,6 8,4 17,4 23,8 *) sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton **) Kauko-Telko sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta LOPETETUT TOIMINNOT Aspo Oyj allekirjoitti kauppakirjan, jolla se myy Oy Autotank Ab:n koko osakekannan amerikkalaiselle Gilbarco Veeder-Rootille. Tarvittavat viranomaisluvat saatiin ja kauppa toteutettiin Velaton kauppahinta oli 28 miljoonaa euroa. Kaupasta kirjautuu noin 9 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Aspon lopetettujen toimintojen kolmannen vuosineljänneksen tulokseen, mikä parantaa omavaraisuutta ja vähentää velkaantumista. Aspo Oyj myy Kaukomarkkinoiden hankintapalvelut Kaukopartio Oy:lle. Kaupasta kirjautuu toiselle vuosipuoliskolle noin miljoonan euron myyntivoitto omistusoikeuden siirron yhteydessä. Autotank ja hankintapalvelut on esitetty IFRS 5:n mukaisesti lopetettuina toimintoina. INVESTOINNIT Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 99,5 miljoonaa euroa (8,7 Me), joista konsernin koko historian merkittävin investointi, 95,8 miljoonaa euroa, oli Kauko-Telko Oy:n osakekannan osto. Muut investoinnit, 3,7 miljoonaa euroa, olivat pääasiassa ESL Shippingin alustilausten ennakkomaksuja.

7 7(16) Investoinnit liiketoimintaryhmittäin, ilman yritysostoja, Me*) Muutos 1-6/ 1-6/ 1-12/ ESL Shipping 0,3 1,4-1,1 2,5 3,8 3,8 Leipurin Telko 0,1 0,1 0,1 4,8 5,7 Muu toiminta 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 Jatkuvat toiminnot yhteensä 0,5 1,5-1,0 3,7 8,7 9,6 Lopetetut toiminnot 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 1,4 Yhteensä 0,7 1,6-0,9 4,1 9,1 11,0 *) Kauko-Telko sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta RAHOITUS Katsauskauden lopussa konsernilla oli likvidejä varoja 24,3 miljoonaa euroa (8,3 Me). Konsernitaseen tilinpäätöshetken korolliset velat olivat yhteensä 133,6 miljoonaa euroa (38,6 Me). Korollisten velkojen kasvu johtuu yritysoston rahoittamiseen nostetusta pankkilainasta. Korottomat velat olivat 88,2 miljoonaa euroa (38,5 Me). Konsernin nettovelkaantumisaste oli 199,3 % (50,0 %) ja omavaraisuusaste verovelka huomioon ottaen 20,2 % (41,9 %). Katsauskauden jälkeen tehdyt ja kolmannelle vuosineljännekselle kirjattavat yrityskaupat parantavat näitä tunnuslukuja. Aspo Oyj:n ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen sitovien rahoituslimiittien määrä on yhteensä 125 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa rahoituslimiiteistä nostettujen luottojen määrä oli 85 miljoonaa euroa. Toukokuussa Aspo Oyj teki rahoituspohjansa laajentamiseksi sopimuksen 50 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta. Sen puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia, joilla rahoitetaan Aspon käyttöpääomaa ja muita lyhytaikaisia rahoitustarpeita. Katsauskauden lopussa kotimaisesta yritystodistusohjelmasta oli käytetty 22,5 miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ, JATKUVAT TOIMINNOT Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstön keskimäärä tammi-kesäkuussa oli 792 (380) ja 382 koko tilivuonna. Kauko-Telko-yrityskaupan seurauksena konsernin henkilöstömäärä kaksinkertaistui. Henkilöstö liiketoimintaryhmmittäin*) 1-6/ 1-6/ 1-12/ ESL Shipping Leipurin 167 Telko Muu toiminta Jatkuvat toiminnot yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä *) Kauko-Telko sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta

8 8(16) OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä oli tammikesäkuussa yhteensä osaketta ja 13,4 miljoonaa euroa, eli 8,1 prosenttia osakekannasta. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 6,90 euroa ja alin 5,36 euroa. Keskikurssi oli 6,33 euroa ja päätöskurssi 5,65 euroa. Kauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 145,9 miljoonaa euroa. Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli ,97 euroa ja osakkeiden lukumäärä Kokonaisosakemäärästä yhtiö omisti osaketta, mikä edustaa 2,2 prosenttia osakepääomasta. Aspo Oyj on 1.4. luovuttanut omaa osaketta ja omaa osaketta osana yhtiön avainhenkilöille suunnattua kannustusjärjestelmää. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli eli 2,4 % osakekannasta. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Osinko Aspo Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,42 euroa osakkeelta ja osingonmaksupäiväksi Hallitus ja tilintarkastaja Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen insinööri Matti Arteva, OTK Esa Karppinen, OTK Roberto Lencioni ja DI, DE Kari Stadigh. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin DI Risto Salo ja DE Gustav Nyberg. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja varapuheenjohtajaksi Matti Artevan. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jan Holmberg. Hallituksen valtuutukset Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla omia osakkeita, ja omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen nojalla hallitus on mennessä luovuttanut omaa osaketta osana yrityksen avainhenkilöille suunnattua kannustusjärjestelmää. KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT ESL Shipping Oy on allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti lunastanut Ms Eiran SEB Leasing Oy:ltä 14,7 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppa rahoitetaan pääosin pitkäaikaisella pankkilainalla. Eira on ollut ns. bareboat-sopimuksella vuokrattuna ESL Shippingin liikenteessä valmistumisestaan asti. Aluksen siirtyminen ESL Shippingin omistukseen parantaa Aspo-konsernin kuluvan vuoden voittoa verojen jälkeen noin 0,9 miljoonalla eurolla. Tulevaisuudessa sen vuosittainen positiivinen kassavirtavaikutus on noin miljoona euroa.

9 9(16) Aspo Oyj myy allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Kaukomarkkinatliiketoimintaan kuuluvat hankintapalvelut Kaukopartio Oy:lle. Kaupasta kirjautuu toiselle vuosipuoliskolle noin miljoonan euron myyntivoitto omistusoikeuden siirron yhteydessä. Hankintapalvelut-kokonaisuuteen kuuluu liiketoiminta Kiinassa Shanghaissa ja Pekingissä, Vietnamissa sekä tytäryhtiö Hong Kongissa. Sen pääasiakaskunnan ovat muodostaneet erityispäivittäistavarakauppaa sekä tekstiili-, kenkä- ja huonekalukauppaa harjoittavat asiakkaat. Oy Autotank Ab:n osakekanta on siirtynyt Gilbarco Veeder-Rootin omistukseen. Gilbarco ja Aspo allekirjoittivat sopimuksen kaupasta Velaton kauppahinta oli 28 miljoonaa euroa. Kaupasta kirjautuu noin 9 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Aspon lopetettujen toimintojen kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. NÄKYMÄT VUODELLE Vuodenvaihteen jälkeen epävarmuus hintatason kestävyydestä on lisääntynyt maailman raaka-ainemarkkinoilla. Päähuolenaiheena on ollut USA:n talouskasvun hidastuminen ja sen mahdollinen vaikutus Eurooppaan ja Aasiaan. Aspon liiketoiminta keskittyy kapeisiin niche-aloihin. Toiminnan kasvu ja tuloksellisuus riippuu pääasiassa teollisuuden kysynnästä Itämeren ympäristössä sekä IVY-markkinoilla. Pohjoismaissa kysyntä näyttäisi olevan vakaalla pohjalla myös kuluvana vuonna. Samoin itämarkkinoilla, erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa, kasvun odotetaan jatkuvan. Alkuvuonna ostetun Kauko-Telkon luvut sisältyvät konsernin toisen neljänneksen lukuihin vain touko-kesäkuulta. Loppuvuonna yrityskaupan vaikutus liikevaihdon kasvuun korostuu ennestään. Myös konsernin tuloksen odotetaan paranevan loppuvuoden aikana. Myynnin kasvua hillitsevät toisen neljänneksen jälkeen tehdyt yrityskaupat, joista Autotankin myynti on suurin. Konsernin liikevaihdon kasvu jatkuu ja kuluvan vuoden osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan lähelle viime vuoden ennätystasoa. ESL Shipping Tilanne kansainvälisillä irtolastimarkkinoilla näyttää jatkuvan keskimääräistä vahvempana ja kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä myös Itämerellä. Varustamon toiminta on viime vuosina monipuolistunut ja perinteisten kuljetustehtävien rinnalle on kehitetty laaja palveluvalikoima Itämeren valtioiden vienti- ja tuontiteollisuuden tarpeisiin. Suurimmaksi asiakasryhmäksi on noussut terästeollisuus. Energiateollisuuden osuus on vajaa kolmannes. Loppuvuoden kuljetuskapasiteetti kasvaa jonkin verran Ms Talin palattua liikenteeseen kolmannen vuosineljänneksen alussa. Myös tälle vuodelle suunnitellut korjaustelakoinnit on tehty alkuvuonna. Rakenteilla olevaa uutta tonnistoa ei saada liikenteeseen kuluvan vuoden aikana. Vallitsevassa tilanteessa ei nähdä realistisia mahdollisuuksia kasvattaa liikevoittoa viimevuotisesta. Jos operointi onnistuu hyvin ja tavaran saannissa ei ole ongelmia, koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto saattaa nousta lähelle viimevuotista tasoa.

10 Shipping-liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssiriskit on pääosin suojattu termiinisopimuksin. Polttoaineiden hintavaihteluiden riskit on pyritty suojaamaan asiakassopimuksiin sisältyvillä ns. bunkkeriklausuuleilla. 10(16) Leipurin Leipurin investoi kuluvana vuonna Venäjällä erityisesti logistiikkaan ja osaavaan henkilöstöön, minkä uskotaan vaikuttavan myönteisesti liikevaihdon kehitykseen. Kone- ja laitemyynnin tilauskanta on pysytellyt vahvana. Koko Leipurin-konsernin liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla. Pidemmällä aikavälillä Leipurin-konsernilla on erittäin lupaavat mahdollisuudet IVY-maiden alueella. Esimerkiksi Venäjällä länsityylisen leivän osuus kulutuksesta kasvaa vauhdilla kulutustottumusten muuttuessa. Suomessa tavoitteena on säilyttää nykyinen vahva markkina-asema ja Baltiassa tavoitteena on jatkaa kasvua. Telko Epävarmuus markkinoilla lisääntynee, kunnes USA:n talouden ongelmien vaikutukset maailmantalouteen tarkentuvat. Petrokemikaalien hinnat seuraavat öljyn kysynnän ja hinnan muutoksia. Euroopassa vaikutukset riippuvat pitkälti yleisestä taloustilanteesta ja euron vahvuudesta. Telkon liikevaihdon orgaaninen kasvu näyttää jatkuvan. Yksittäisillä markkinoilla, esimerkiksi Baltiassa, myynnin kasvu saattaa pysähtyä ja kääntyä laskuun. Pohjoismaissa kasvun odotetaan jatkuvan vaatimattomana, sen sijaan IVYmaissa kasvu näyttää jatkuvan voimakkaana. Yrityskaupan seurauksena Telkon liikevaihdon kasvu tulee jatkumaan hyvin voimakkaana loppuvuonna. Myös liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Telko-konsernin suurimmat riskit liittyvät Euroopan unionin kemikaaliasetuksen (REACH) mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin. Riskinä ovat myös Venäjään ja Ukrainaan liittyvät poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät. Muu toiminta Kaukomarkkinoiden Teollisuuskoneet-yksikkö keskittyy palvelemaan paperi- ja selluteollisuutta. Sen toiminta on terveellä pohjalla ja näkymät ovat hyvät. Konsernin kannalta sen liikevaihto- ja tuloskertymä on vähäinen. Helsingissä 21. elokuuta ASPO Oyj Hallitus

11 11(16) ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA Me % Me % Liikevaihto 88,4 100,0 51,0 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,7 10,2 20,0 Poistot ja arvonalentumiset -2,6-2,9-2,5-4,9 Liikevoitto 4,0 4,5 13,9* 27,1* Rahoitustuotot ja -kulut -1,1-1,2-0,2-0,4 Voitto ennen veroja 2,9 3,3 13,7 26,9 Katsauskauden voitto jatkuvista toiminnoista 1,7 1,9 9,9 19,4 Katsauskauden voitto lopetetuista toiminnoista 1,3 0,4 Katsauskauden voitto 3,0 10,3 Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 3,0 10,3 Vähemmistöosuus 1-6/08 1-6/ /07 Me % Me % Me % Liikevaihto 140,8 100,0 102,7 100,0 208,9 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,8 10,2 0,7 10,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -4,9-3,5-4,7-4,3-9,4-4,1 Liikevoitto 7,0 5,0 17,7* 17,2 25,3* 12,1 Rahoitustuotot ja -kulut -1,6-1,1-0,5-0,5-1,1-0,5 Voitto ennen veroja 5,4 3,8 17,1 16,7 24,3 11,6 Katsauskauden voitto jatkuvista toiminnoista 3,8 2,7 12,9 12,6 18,4 8,8 Katsauskauden voitto lopetetuista toiminnoista 0,4-0,8-3,0 Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 4,2 12,1 15,3 Vähemmistöosuus 0,1 *) Sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton

12 12(16) ASPO-KONSERNIN TASE 6/08 6/07 Muutos 12/07 Me Me % Me Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 16,5 1,4 1078,6 2,6 Liikearvo 41,9 10,5 299,0 10,1 Aineelliset hyödykkeet 57,5 53,7 7,1 47,3 Myytävissä olevat sijoitukset 0,2 0,2 0,2 Pitkäaikaiset saamiset 1,1 0,2 450,0 2,5 Osuudet osakkuusyrityksissä 1,1 1,4-21,4 1,1 Pitkäaikaiset varat yhteensä 118,3 67,4 75,5 63,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 37,7 23,3 61,8 24,0 Myynti- ja muut saamiset 55,6 47,7 16,6 40,1 Rahat- ja pankkisaamiset 20,1 8,3 142,2 13,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 113,4 79,3 43,0 77,2 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat yhteensä 44,9 Varat yhteensä 276,6 146,7 88,5 141,0 Oma päoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 17,7 17,5 1,1 17,7 Muu oma pääoma 37,1 43,0-13,7 45,3 Emoyhtiön oman pääoman osuus 54,7 60,4-9,4 62,8 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,2 Pitkäaikaiset velat 33,1 28,7 15,3 25,7 Lyhytaikaiset velat 122,6 57,5 113,2 52,3 Myytävissä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 66,1 Oma pääoma ja velat yhteensä 276,6 146,7 88,5 141,0

13 13(16) OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Käyvän arvon rahasto D = Muut rahastot E = Omat osakkeet F = Muuntoerot G = Kertyneet voittovarat H = Yhteensä I = Vähemmistön osuus J = Oma pääoma yhteensä Milj. euroa A B C D E F G H I J Oma pääoma ,7 4,3-1,0 0,5-3,0 0,0 44,3 62,8 0,2 63,0 Muuntoerot -0,2 Lisäys suojausrahastoon -0,5 Laskennallisen veron osuus 0,3 Tilikauden voitto 4,2 Osingonjako -10,8 Omien osakkeiden hankinta -0,6 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot -0,5 Oma pääoma ,7 4,3-1,2 0,5-3,6-0,2 37,2 54,7 0,1 54,8 Oma pääoma ,5 2,5 0,0 0,2-1,8 0,1 39,7 58,1 0,1 58,2 Muuntoerot -0,1 Lisäys suojausrahastoon 0,0 Tilikauden voitto 12,1 Osingonjako -10,5 Omien osakkeiden myynti 0,2 0,4 Vvk-lainan vaihto osakkeiksi 0,1 Oma pääoma ,5 2,6 0,0 0,4-1,4 0,0 41,3 60,4 0,1 60,5 Laatimisperiaatteet Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä

14 14(16) RAHAVIRTALASKELMA 1-6/08 1-6/ /07 Me Me Me Liiketoiminnan nettorahavirta 7,1 0,1 8,5 Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,1-4,4-5,7 Luovutustulot investoinneista 0,4 10,2 11,2 Ostetut tytäryhtiöt -77,9-4,5-4,7 Investointien rahavirta -81,6 1,3 0,7 Rahoitus Omien osakkeiden hankinta -0,6-1,6 Omien osakkeiden myynti 0,1 8,7 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 92,2 6,8 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,1-0,4 0,1 Pitkäaikaisten lainojen muutos -0,8-10,6-1,4 Maksetut osingot -10,8-2,3-10,6 Rahoituksen rahavirta 80,2-6,7 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 0,1 0,1 Rahavarojen muutos 5,7-0,8 2,6 Rahavarat vuoden alussa 13,2 9,1 9,1 Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit kauden lopussa 14,7 11,7 Pankkitililimiitit kauden lopussa 5,5 1,5 Myytävissä oleviin varoihin sisältyvät rahavarat 4,2 Rahavarat kauden lopussa 24,4 8,3 13,2 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 1-6/08 1-6/ /07 Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,14 0,50 0,71 Tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,02-0,03-0,12 Tulos/osake, euroa, yhteensä 0,16 0,47 0,59 Laimennettu tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,14 0,46 0,67 Laimennettu tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,02-0,03-0,11 Laimennettu tulos/osake, euroa, yhteensä 0,16 0,43 0,56 Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, jatkuvat toiminnot 0,21 0,41 Koko konserni Oma pääoma/osake, euroa 2,12 2,34 2,43 Omavaraisuusaste, % 20,2 41,9 45,1 Nettovelkaantumisaste, % 199,3 50,0 32,4

15 15(16) Lopetetut toiminnot yhteensä 1-6/08 1-6/ /07 Me Me Me Liikevaihto 37,1 26,1 57,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -0,3-0,2-0,4 Liikevoitto 1,4-0,3-1,5 Rahoitustuotot ja -kulut -0,7-0,5-1,4 Voitto ennen veroja 0,7-0,8-2,9 Katsauskauden voitto 0,4-0,8-3,1 Autotank-konsernin osuus lopetetuista toiminnoista 1-6/08 1-6/ /07 Me Me Me Liikevaihto 29,0 26,1 57,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -0,3-0,2-0,4 Liikevoitto 1,1-0,3-1,5 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6-0,5-1,4 Voitto ennen veroja 0,5-0,8-2,9 Katsauskauden voitto 0,3-0,8-3,1 Autotank-yksikön rahavirrat Liiketoiminnan rahavirrat 0,7-5,2-5,4 Investointien rahavirrat -0,5-0,4-1,3 Rahoituksen rahavirrat 0,0 4,6 8,5 Rahavirrat yhteensä 0,2-1,0 1,8 Myytävänä olevat varat Pitkäaikaiset varat, Autotank 11,1 Lyhytaikaiset varat, Autotank 26,0 Muut varat 7,8 Myytävänä olevat varat yhteensä 44,9 Myytävänä olevaksi luokitellut velat Pitkäaikaiset velat, Autotank 2,0 Lyhytaikaiset velat, Autotank 64,1 Myytävänä olevat velat yhteensä 66,6 Lopetetuille toiminnoille on kohdistettu niiden liiketoimintaan kuuluvat velat ja rahoituskulut.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2012 klo 8.30 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 Tonnistovero nosti osakekohtaista tulosta, liikevoitto laski (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta

Lisätiedot

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta.

vuorokautta. Lisäksi jäissä kulkeminen vähentää matkanopeutta sekä lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.5.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi (suluissa esitetty vertailuluvut tammi-maaliskuulta 2010) Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

- ESL Shipping vastaanotti katsauskaudella uuden m/s Alppila -aluksen.

- ESL Shipping vastaanotti katsauskaudella uuden m/s Alppila -aluksen. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2011 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 ASPO: Liikevoitto ja liikevaihto vahvassa kasvussa (suluissa esitetty vuoden 2010 vastaavan ajanjakson luvut)

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.8.2015 klo 10.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 Aspo: Alkuvuoden tulos hyvä (Suluissa esitetty vuoden 2014 vastaavan ajanjakson luvut.) Tammi-kesäkuu 2015 - Aspon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45

Tilinpäätös 2008. Sisältö. Tilinpäätös. Hallituksen toimintakertomus... 45 Vuosikertomus Tilinpäätös 2008 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus........................................ 45 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma..........................................

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös. Tilinpäätös. Tilinpäätös. 54 Hallituksen toimintakertomus Aspo Vuosikertomus 2013 Tilinpäätös 53 Tilinpäätös 2013 Sisältö Tilinpäätös 54 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 63 Konsernin tuloslaskelma 64 Konsernitase 65 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. Sisältö. Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös 2010. Sisältö. Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Tilinpäätös 42 Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös, IFRS 50 Konsernin tuloslaskelma 51 Konsernitase 52 Konsernin rahavirtalaskelma 53 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Aspo Tilinpäätös 2005

Aspo Tilinpäätös 2005 Aspo Tilinpäätös 2005 Aspo Tilinpäätös 2005 Sisällys Lyhyesti 1 Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana OSAVUOSIKATSAUS 2011 10.8.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Uponorin orgaaninen kasvu jatkui vahvana Päämarkkinoiden kasvu hiljeni Saksaa lukuunottamatta Kohonneet ostohinnat painoivat niin talo- kuin yhdyskuntatekniikkaakin

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: 1 (15) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 9.00 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011 Tammi-kesäkuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi markkinatilanteeseen nähden vahvasti,

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011

M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 M-real Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 9.2.2012 klo 12:00 M-real Oyj:n liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 59 miljoonaa euroa vuonna 2011 Vuoden 2011 tulos Liikevaihto 2 485 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2010:

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuu Konsernin liikevaihto oli 100,0 (79,4) miljoonaa euroa, liikevaihto nousi 26 prosenttia Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,3 (-0,5) miljoonaa

Lisätiedot