ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16)"

Transkriptio

1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto nousi 140,8 milj. euroon, liikevoitto oli 7,0 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 140,8 milj. euroa (102,7 Me) - Liikevoitto oli 7,0 milj. euroa (17,7 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton) - Voitto ennen veroja oli 5,4 milj. euroa (17,1 Me) - Jatkuvien toimintojen tulos/osake oli 0,14 euroa (0,50 euroa sisältäen 0,29 euroa myyntivoittoa) - Kauko-Telkon liiketoiminta sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta - Kauko-Telko-yrityskaupan rahoitus pääosin pankkilainalla on luonnollisesti vaikuttanut merkittävästi konsernin omavaraisuuteen ja velkaantumisasteeseen toisella vuosineljänneksellä - Autotank-konserni myytiin Gilbarco Veeder-Rootille; 28 milj. euron kauppahinnasta kirjautuu noin 9 milj. euron myyntivoitto kolmannelle vuosineljännekselle, mikä parantaa omavaraisuutta ja vähentää velkaantumista - Konsernin liikevaihdon kasvu jatkuu ja osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan lähelle viime vuoden ennätystasoa AVAINLUVUT**) 1-6/ 1-6/ 1-12/ Jatkuvat toiminnot Liikevaihto, Me 140,8 102,7 208,9 Liikevoitto, Me 7,0 17,7* 25,3* Osuus liikevaihdosta, % 5,0 17,2 12,1 Voitto ennen veroja, Me 5,4 17,1 24,3 Osuus liikevaihdosta, % 3,8 16,7 11,6 Henkilöstö katsauskauden lopussa Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,14 0,50 0,71 Tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,02-0,03-0,12 Tulos/osake, euroa, yhteensä 0,16 0,47 0,59 Laimennettu tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,14 0,46 0,67 Laimennettu tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,02-0,03-0,11 Laimennettu tulos/osake, euroa, yhteensä 0,16 0,43 0,56 Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, jatkuvat toiminnot 0,21 0,41 Koko konserni Oma pääoma/osake, euroa 2,12 2,34 2,43 Omavaraisuusaste,% 20,2 41,9 45,1 Nettovelkaantumisaste, % 199,3 50,0 32,4 *) sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton **) Kauko-Telko sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta Aspon toimitusjohtaja Gustav Nyberg: Aspo-konsernissa tehtiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana mittava rakenneuudistus. Aspon historian suurimman yrityskaupan jälkeen konsernin liiketoiminta organisoitiin uudelleen. Uuden brändistrategian mukaisesti yksiköt nimettiin tunnettujen yritysnimien mukaan: Telko, ESL Shipping ja Leipurin. Uuteen Aspo Ventures yksikköön siirrettiin Aspon kehitettävät liiketoiminnat. Uuden rakenteen myötä Aspo on riskien osalta entistä hajautetumpi kokonaisuus. Samalla se vahvistaa konsernin kasvumahdollisuuksia Itämeren ympäristössä ja IVY-alueella.

2 2(16) Kaikkien liiketoimintayksikköjen markkinatilanne jatkui hyvänä. ESL Shippingin liikevaihto laski hieman, muut yksiköt kasvattivat liikevaihtoaan. Ostetun liiketoiminnan haltuunotto kasvatti tilapäisesti emoyhtiön kuluja. Silti konsernin kulujen hallinnassa onnistuttiin hyvin ja konsernin vertailukelpoinen tulos parani viimevuotisesta. Kaikki yksiköt paransivat liiketulostaan. Katsauskauden lopulla julkistettiin Autotank-konsernin myynti amerikkalaiselle Gilbarco Veeder-Rootille, joka on maailman johtavia tankkausjärjestelmien toimittajia. Kauppa on merkittävä askel Aspon rakenneuudistuksessa. Konsernin taloudellinen asema vahvistuu samalla kun rakenne entisestään selkeytyy. Tarvittavat viranomaisluvat saatiin ja kauppa toteutettiin KONSERNIRAKENNE Kauko-Telko-yrityskaupan jälkeen Aspo organisoi toimintansa uudelleen. Uusi Aspo sisältää kolme toisistaan riippumatonta, vahvan markkina-aseman omavaa yritystä: ESL Shippingin, Leipurin-konsernin ja Telkon. Lisäksi perustettiin Aspo Ventures yksikkö, johon siirrettiin Aspon kehitettävät liiketoiminnat, kuten Autotank ja Kaukomarkkinat. Muutoksen myötä Aspo luopui vanhasta jaottelusta Chemicals, Shipping ja Systems divisiooniin. Aspo-konsernin taloudellinen raportointi noudattaa 1.5. lähtien uutta segmenttijakoa. Ventures-yksikön Autotank-liiketoiminta myytiin toisella vuosineljänneksellä. Elokuussa tehtiin sopimus Kaukomarkkinoiden hankintapalvelut-yksikön myynnistä. Kaukomarkkinoiden elektroniikka- ja teippiliiketoimintojen myyntimahdollisuuksia selvitetään. Edellä mainitut liiketoiminnot raportoidaan IFRS 5:n mukaisesti lopetettavina toimintoina. Liiketoimintojen myynnin jälkeen Ventures-yksikkö raportoidaan osana muuta liiketoimintaa. TOIMINNAN YLEISPIIRTEET Kansainvälisillä markkinoilla yleinen epävarmuus jatkui koko alkuvuoden. Raakaöljyn jatkuva kallistuminen näkyi joidenkin raaka-aineiden epätavallisen suurina hinnankorotuksina. Samalla epävarmuus hyvän kysynnän jatkumisesta kasvoi eri puolilla maailmaa. Asuntojen hintojen laskun seurauksena raha- ja rahoitustilanne pysyi kireänä monilla markkinoilla. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon kompensoi jonkin verran tilanteen seurausvaikutuksia Euroopassa. Aspo-konsernille tärkeillä Itämeren markkinoilla epävarmuus heijastui lähinnä teollisuuden raaka-aineisiin. Etenkin Viron ja Latvian markkinoilla kansainvälisen tilanteen vaikutus näkyi kasvun pysähtymisenä. Myös monet elintarviketeollisuuden raaka-aineet kallistuivat, mutta kysyntä ei merkittävästi vähentynyt. Shipping-liiketoiminnassa kuljetusten kysyntä jatkui hyvänä. Polttoaineen kallistuminen nosti rahtihintoja. Kokonaisuutena Aspo-konsernin toiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti. Kansainvälisen talouden häiriöt eivät merkittävästi vaikuttaneet liiketoimintaan Itämeren alueella ja IVY-maiden kehitys jatkui edelleen hyvänä. ESL Shipping ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Tarkastelukauden lopussa varustamon operoima tonnisto koostui 15 yksiköstä.

3 3(16) 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ Liikevaihto, Me 41,4 42,4-1,0 85,1 Liikevoitto, Me 7,0 17,1* -10,1 25,1* Henkilöstö *) sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton Meriliikenteen irtokuivalastien markkinatilanne jatkui toisella vuosineljänneksellä hyvänä sekä kansainvälisillä markkinoilla että Itämeren alueella. ESL Shippingin alkuvuosi oli haastava, sillä sen oma ja vuokralla ollut tonnisto pieneni. Lisäksi tonnistoa jouduttiin telakoimaan sekä tavanomaista huoltoa että korjauksia varten. Öljyn kallistuminen nosti bunkkeriöljyn hintaa, mikä hyvän kysynnän lisäksi nosti rahtien hintatasoa. Laivaston operoinnissa onnistuttiin erinomaisesti. Koko alkuvuonna ja myös toisella vuosineljänneksellä kuljetettiin entistä suppeammalla tonnistolla lähes viimevuotisia vastaavat lastimäärät. Kuljetetut lastimäärät olivat tammikesäkuussa 6,8 miljoonaa tonnia (7,8). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Kustannusten hallinnassa onnistuttiin ja toisen neljänneksen tulos oli selvästi edellisvuotista parempi, mikä nosti myös ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoisen tuloksen viimevuotista paremmaksi. Vertailuvuoden lukuihin sisältyy 10,2 miljoonan euron myyntivoitto. Alkuvuonna lastijakaumassa ei tapahtunut suuria muutoksia. Terästeollisuuden osuus kuljetuksista oli 63 %, energiateollisuuden 28 % ja muun teollisuuden 9 %. Energiahiilen kysyntä johti ajoittaisiin ongelmiin logistiikkaketjussa. Venäläisen hiilen rautatiekuljetuksissa Itämeren vientisatamiin esiintyi pullonkauloja lähinnä vaunupulan takia. Varustamolla on Intiassa rakenteilla kaksi bruttorekisteritonnin alusta. Katsauskauden aikana telakka on tarkistanut alusten toimitusaikatauluja. Ensimmäinen alus valmistuu kesällä 2009 ja toinen vuoden 2010 alkupuolella. Molemmat alukset kuuluvat ESL Shippingin ns. Eira-luokkaan ja ne rakennetaan korkeimpaan 1A Super -jääluokkaan. Leipurin Leipurin-konserni palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta toimittamalla raaka-aineita, tuotannossa tarvittavia koneita ja valmistuslinjoja sekä leivontaan liittyvää tietotaitoa. Leipurinkonserni toimii Suomen lisäksi Venäjällä, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Venäjällä sillä on toimintaa Pietarin ja Moskovan lisäksi Tseljabinskissä ja Jekaterinburgissa. Liikevaihto, Me 17,0 Liikevoitto, Me 0,8 Henkilöstö /* 1-6/ Muutos 1-12/ *) Osavuosikatsauksessa esitettävät Leipurin-konsernin luvut ovat toukokesäkuulta Leipurin-konserni siirtyi Aspon omistukseen alkuvuonna tehdyn Kauko-Telkoyrityskaupan myötä. Toukokuun alussa Aspo esitteli uuden konsernirakenteensa, jossa Leipurin-konserni on oma erillinen liiketoimintayksikkö.

4 Leipurin-konsernin markkinatilanne Itämeren ympäristössä oli touko-kesäkuussa hyvä. Sekä raaka-aine- että laitetoimitukset kehittyivät kauden aikana suunnitelmien mukaisesti. Kansainvälisillä markkinoilla monien elintarviketeollisuuden raaka-aineiden hinnat olivat nousussa, mikä heijastui hintojen nousuna myös Itämeren alueelle. 4/6) Kotimaan leipomoteollisuuden ostot lisääntyivät, mikä kasvatti sekä liikevaihtoa että volyymejä. Baltiassa ja Puolassa myynti kehittyi kokonaisuutena hyvin. Myös Venäjällä toiminta kasvoi. Kone- ja laitetoimitukset olivat selvästi pienemmät kuin viime vuonna, koska katsauskaudelle ei osunut suurempia projektitoimituksia. Tilauskanta oli kauden lopussa hyvä, mikä ennakoi laitetoimitusten kasvua loppuvuonna. Telko Telko on Itämeren alueen johtava teollisuuden raaka-aineisiin ja palveluihin keskittyvä toimija. Telkolla on kaksi liiketoiminta-aluetta, Muovit ja Kemikaalit, ja sillä on toimintaa Suomen lisäksi Venäjällä, Ukrainassa, Valko- Venäjällä, Puolassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Jalostustoimintaa harjoitetaan Suomessa ja Latviassa. Lisäksi Telkolla on kemikaalien itä-länsi-tradingtoimintaa. 1-6/* 1-6/ Muutos 1-12/ Liikevaihto, Me 80,4 60,3 20,1 123,8 Liikevoitto, Me 2,1 1,9 0,2 3,1 Henkilöstö *) Ostettu liiketoiminta sisältyy Telkon lukuihin touko-kesäkuulta Telko muodostettiin yhdistämällä Aspokem ja vuoden alussa ostetun Kauko-Telkon raaka-aineliiketoiminta. Ostettu liiketoiminta on mukana kuluvan vuoden luvuissa toukokuusta lähtien. Öljyn hinnan nousu jatkui toisella vuosineljänneksellä. Sen seurauksena myös petrokemikaalien hintojen nousu jatkui voimakkaana. Useat valmistajat nostivat tuotteiden hintoja jopa kymmeniä prosentteja. Samanaikaisesti kysyntä näytti hiljenevän mm. Puolassa, Virossa ja Latviassa. Kysyntä oli ennallaan tai heikkeni lievästi Skandinaviassa, Suomessa ja Liettuassa. Venäjällä ja Ukrainassa kysyntä sen sijaan kasvoi edelleen ja markkinatilanne pysyi vahvana. Tuoteryhmistä kemikaalit menestyivät paremmin kuin muovit. Alkuvuonna toimitetut vertailukelpoiset volyymit kasvoivat viime vuodesta. Uuden Telkon liikevaihto kasvoi yrityskaupan seurauksena merkittävästi. Kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Asiakaspalvelun ohella Telkossa keskityttiin liiketoimintojen uudelleen organisointiin, uuden organisaation luomiseen sekä ohjaus- ja raportointijärjestelmien yhdistämiseen. Muu liiketoiminta Muuhun liiketoimintaan sisältyy konsernihallinto ja Kaukomarkkinoiden Teollisuuskoneet-liiketoiminta touko- ja kesäkuulta. 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ Liikevaihto, Me 2,0 0,0 2,0 0,0 Liikevoitto, Me -2,9-1,3-1,6-2,9 Henkilöstö

5 5(16) LIIKEVAIHTO JA TULOS, JATKUVAT TOIMINNOT Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 140,8 miljoonaa euroa (102,7 Me). Kapasiteetin pienentymisen seurauksena ESL Shippingin liikevaihto on hieman laskenut viimevuotisesta. Yrityskaupan jälkeen Telkon liikevaihto on kasvanut merkittävästi. Jatkuvien toimintojen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 88,4 miljoonaa euroa (51,0 Me). Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me*) Muutos 1-6/ 1-6/ 1-12/ ESL Shipping 20,4 20,6-0,2 41,4 42,4 85,1 Leipurin 17,0 17,0 17,0 Telko 49,0 30,4 18,6 80,4 60,3 123,8 Muut toiminta 2,0 2,0 2,0 Jatkuvat toiminnot yhteensä 88,4 51,0 37,4 140,8 102,7 208,9 Lopetetut toiminnot 24,4 14,7 9,7 37,1 26,1 57,7 Yhteensä 112,8 65,7 47,1 177,9 128,8 266,6 Liikevaihto markkinaalueittain, Me*) Muutos 1-6/ 1-6/ 1-12/ Suomi 43,9 31,6 12,3 76,2 65,5 127,7 Pohjoismaat 14,3 8,2 6,1 21,2 15,9 33,0 Baltia 7,8 3,5 4,3 11,0 7,6 15,9 Venäjä ym. 22,4 7,7 14,7 32,4 13,7 32,3 Jatkuvat toiminnot yhteensä 88,4 51,0 37,4 140,8 102,7 208,9 Lopetetut toiminnot 24,4 14,7 9,7 37,1 26,1 57,7 Yhteensä 112,8 65,7 47,1 177,9 128,8 266,6 Venäjän ja muun IVY-markkinan merkitys Aspon liiketoiminnassa korostuu entisestään, kun ESL Shippingin raaka-aineiden vientikuljetukset Venäjältä lasketaan mukaan Venäjän markkina-alueen liikevaihtoon. Näin laskien liikevaihdon jakauma Suomen ja Venäjän välillä on seuraava: Muutos 1-6/ 1-6/ 1-12/ Suomi 37,9 23,6 14,3 61,1 46,7 91,9 Venäjä ym. 28,4 15,7 12,7 47,5 32,5 68,1 *) Kauko-Telko sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta Tammi-kesäkuun tulos, jatkuvat toiminnot Aspo-konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 7,0 miljoonaa euroa eli 5,0 % liikevaihdosta (17,7 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton; 17,2 %). Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,9 miljoonaa euroa (4,7 Me). Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,5 Me).

6 6(16) Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 5,4 miljoonaa euroa (17,1 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton) ja katsauskauden voitto 3,8 miljoonaa euroa (12,9 Me). Huhti-kesäkuun tulos, jatkuvat toiminnot Aspo-konsernin liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 4,0 miljoonaa euroa eli 5,0 % liikevaihdosta (13,9 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton; 27,2 %). Katsauskauden liikevoittoa heikensi IFRS 3:n mukainen Kauko-Telko-yrityskaupan yhteydessä hankittuun vaihto-omaisuuteen sisältyvän myyjälle kuuluvan katteen oikaisu 0,8 miljoonalla eurolla, josta 0,3 miljoonaa kirjattiin Leipurin tulokseen, 0,1 miljoonaa Telkon tulokseen, 0,1 muun toiminnan tulokseen, ja 0,3 miljoonaa lopetettujen toimintojen tulokseen. Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,6 miljoonaa euroa (2,5 Me). Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,2 Me). Huhti-kesäkuun voitto ennen veroja oli 2,9 miljoonaa euroa (13,7 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton) ja katsauskauden voitto 1,7 miljoonaa euroa (9,9 Me). Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me**) Muutos 1-6/ 1-6/ 1-12/ ESL Shipping 3,8 13,5* -9,7 7,0 17,1* 25,1* Leipurin 0,8 0,8 0,8 Telko 1,3 0,9 0,4 2,1 1,9 3,1 Muu toiminta -1,9-0,5-1,4-2,9-1,3-2,9 Jatkuvat toiminnot yhteensä 4,0 13,9-9,9 7,0 17,7 25,3 Lopetetut toiminnot 1,8 0,5 1,3 1,4-0,3-1,5 Yhteensä 5,8 14,4-8,6 8,4 17,4 23,8 *) sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton **) Kauko-Telko sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta LOPETETUT TOIMINNOT Aspo Oyj allekirjoitti kauppakirjan, jolla se myy Oy Autotank Ab:n koko osakekannan amerikkalaiselle Gilbarco Veeder-Rootille. Tarvittavat viranomaisluvat saatiin ja kauppa toteutettiin Velaton kauppahinta oli 28 miljoonaa euroa. Kaupasta kirjautuu noin 9 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Aspon lopetettujen toimintojen kolmannen vuosineljänneksen tulokseen, mikä parantaa omavaraisuutta ja vähentää velkaantumista. Aspo Oyj myy Kaukomarkkinoiden hankintapalvelut Kaukopartio Oy:lle. Kaupasta kirjautuu toiselle vuosipuoliskolle noin miljoonan euron myyntivoitto omistusoikeuden siirron yhteydessä. Autotank ja hankintapalvelut on esitetty IFRS 5:n mukaisesti lopetettuina toimintoina. INVESTOINNIT Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 99,5 miljoonaa euroa (8,7 Me), joista konsernin koko historian merkittävin investointi, 95,8 miljoonaa euroa, oli Kauko-Telko Oy:n osakekannan osto. Muut investoinnit, 3,7 miljoonaa euroa, olivat pääasiassa ESL Shippingin alustilausten ennakkomaksuja.

7 7(16) Investoinnit liiketoimintaryhmittäin, ilman yritysostoja, Me*) Muutos 1-6/ 1-6/ 1-12/ ESL Shipping 0,3 1,4-1,1 2,5 3,8 3,8 Leipurin Telko 0,1 0,1 0,1 4,8 5,7 Muu toiminta 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 Jatkuvat toiminnot yhteensä 0,5 1,5-1,0 3,7 8,7 9,6 Lopetetut toiminnot 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 1,4 Yhteensä 0,7 1,6-0,9 4,1 9,1 11,0 *) Kauko-Telko sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta RAHOITUS Katsauskauden lopussa konsernilla oli likvidejä varoja 24,3 miljoonaa euroa (8,3 Me). Konsernitaseen tilinpäätöshetken korolliset velat olivat yhteensä 133,6 miljoonaa euroa (38,6 Me). Korollisten velkojen kasvu johtuu yritysoston rahoittamiseen nostetusta pankkilainasta. Korottomat velat olivat 88,2 miljoonaa euroa (38,5 Me). Konsernin nettovelkaantumisaste oli 199,3 % (50,0 %) ja omavaraisuusaste verovelka huomioon ottaen 20,2 % (41,9 %). Katsauskauden jälkeen tehdyt ja kolmannelle vuosineljännekselle kirjattavat yrityskaupat parantavat näitä tunnuslukuja. Aspo Oyj:n ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen sitovien rahoituslimiittien määrä on yhteensä 125 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa rahoituslimiiteistä nostettujen luottojen määrä oli 85 miljoonaa euroa. Toukokuussa Aspo Oyj teki rahoituspohjansa laajentamiseksi sopimuksen 50 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta. Sen puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia, joilla rahoitetaan Aspon käyttöpääomaa ja muita lyhytaikaisia rahoitustarpeita. Katsauskauden lopussa kotimaisesta yritystodistusohjelmasta oli käytetty 22,5 miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ, JATKUVAT TOIMINNOT Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstön keskimäärä tammi-kesäkuussa oli 792 (380) ja 382 koko tilivuonna. Kauko-Telko-yrityskaupan seurauksena konsernin henkilöstömäärä kaksinkertaistui. Henkilöstö liiketoimintaryhmmittäin*) 1-6/ 1-6/ 1-12/ ESL Shipping Leipurin 167 Telko Muu toiminta Jatkuvat toiminnot yhteensä Lopetetut toiminnot Yhteensä *) Kauko-Telko sisältyy Aspo-konsernin lukuihin touko-kesäkuulta

8 8(16) OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä oli tammikesäkuussa yhteensä osaketta ja 13,4 miljoonaa euroa, eli 8,1 prosenttia osakekannasta. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 6,90 euroa ja alin 5,36 euroa. Keskikurssi oli 6,33 euroa ja päätöskurssi 5,65 euroa. Kauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 145,9 miljoonaa euroa. Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli ,97 euroa ja osakkeiden lukumäärä Kokonaisosakemäärästä yhtiö omisti osaketta, mikä edustaa 2,2 prosenttia osakepääomasta. Aspo Oyj on 1.4. luovuttanut omaa osaketta ja omaa osaketta osana yhtiön avainhenkilöille suunnattua kannustusjärjestelmää. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli eli 2,4 % osakekannasta. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Osinko Aspo Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,42 euroa osakkeelta ja osingonmaksupäiväksi Hallitus ja tilintarkastaja Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen insinööri Matti Arteva, OTK Esa Karppinen, OTK Roberto Lencioni ja DI, DE Kari Stadigh. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin DI Risto Salo ja DE Gustav Nyberg. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja varapuheenjohtajaksi Matti Artevan. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jan Holmberg. Hallituksen valtuutukset Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla omia osakkeita, ja omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen nojalla hallitus on mennessä luovuttanut omaa osaketta osana yrityksen avainhenkilöille suunnattua kannustusjärjestelmää. KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT ESL Shipping Oy on allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti lunastanut Ms Eiran SEB Leasing Oy:ltä 14,7 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppa rahoitetaan pääosin pitkäaikaisella pankkilainalla. Eira on ollut ns. bareboat-sopimuksella vuokrattuna ESL Shippingin liikenteessä valmistumisestaan asti. Aluksen siirtyminen ESL Shippingin omistukseen parantaa Aspo-konsernin kuluvan vuoden voittoa verojen jälkeen noin 0,9 miljoonalla eurolla. Tulevaisuudessa sen vuosittainen positiivinen kassavirtavaikutus on noin miljoona euroa.

9 9(16) Aspo Oyj myy allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Kaukomarkkinatliiketoimintaan kuuluvat hankintapalvelut Kaukopartio Oy:lle. Kaupasta kirjautuu toiselle vuosipuoliskolle noin miljoonan euron myyntivoitto omistusoikeuden siirron yhteydessä. Hankintapalvelut-kokonaisuuteen kuuluu liiketoiminta Kiinassa Shanghaissa ja Pekingissä, Vietnamissa sekä tytäryhtiö Hong Kongissa. Sen pääasiakaskunnan ovat muodostaneet erityispäivittäistavarakauppaa sekä tekstiili-, kenkä- ja huonekalukauppaa harjoittavat asiakkaat. Oy Autotank Ab:n osakekanta on siirtynyt Gilbarco Veeder-Rootin omistukseen. Gilbarco ja Aspo allekirjoittivat sopimuksen kaupasta Velaton kauppahinta oli 28 miljoonaa euroa. Kaupasta kirjautuu noin 9 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Aspon lopetettujen toimintojen kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. NÄKYMÄT VUODELLE Vuodenvaihteen jälkeen epävarmuus hintatason kestävyydestä on lisääntynyt maailman raaka-ainemarkkinoilla. Päähuolenaiheena on ollut USA:n talouskasvun hidastuminen ja sen mahdollinen vaikutus Eurooppaan ja Aasiaan. Aspon liiketoiminta keskittyy kapeisiin niche-aloihin. Toiminnan kasvu ja tuloksellisuus riippuu pääasiassa teollisuuden kysynnästä Itämeren ympäristössä sekä IVY-markkinoilla. Pohjoismaissa kysyntä näyttäisi olevan vakaalla pohjalla myös kuluvana vuonna. Samoin itämarkkinoilla, erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa, kasvun odotetaan jatkuvan. Alkuvuonna ostetun Kauko-Telkon luvut sisältyvät konsernin toisen neljänneksen lukuihin vain touko-kesäkuulta. Loppuvuonna yrityskaupan vaikutus liikevaihdon kasvuun korostuu ennestään. Myös konsernin tuloksen odotetaan paranevan loppuvuoden aikana. Myynnin kasvua hillitsevät toisen neljänneksen jälkeen tehdyt yrityskaupat, joista Autotankin myynti on suurin. Konsernin liikevaihdon kasvu jatkuu ja kuluvan vuoden osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan lähelle viime vuoden ennätystasoa. ESL Shipping Tilanne kansainvälisillä irtolastimarkkinoilla näyttää jatkuvan keskimääräistä vahvempana ja kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä myös Itämerellä. Varustamon toiminta on viime vuosina monipuolistunut ja perinteisten kuljetustehtävien rinnalle on kehitetty laaja palveluvalikoima Itämeren valtioiden vienti- ja tuontiteollisuuden tarpeisiin. Suurimmaksi asiakasryhmäksi on noussut terästeollisuus. Energiateollisuuden osuus on vajaa kolmannes. Loppuvuoden kuljetuskapasiteetti kasvaa jonkin verran Ms Talin palattua liikenteeseen kolmannen vuosineljänneksen alussa. Myös tälle vuodelle suunnitellut korjaustelakoinnit on tehty alkuvuonna. Rakenteilla olevaa uutta tonnistoa ei saada liikenteeseen kuluvan vuoden aikana. Vallitsevassa tilanteessa ei nähdä realistisia mahdollisuuksia kasvattaa liikevoittoa viimevuotisesta. Jos operointi onnistuu hyvin ja tavaran saannissa ei ole ongelmia, koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto saattaa nousta lähelle viimevuotista tasoa.

10 Shipping-liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssiriskit on pääosin suojattu termiinisopimuksin. Polttoaineiden hintavaihteluiden riskit on pyritty suojaamaan asiakassopimuksiin sisältyvillä ns. bunkkeriklausuuleilla. 10(16) Leipurin Leipurin investoi kuluvana vuonna Venäjällä erityisesti logistiikkaan ja osaavaan henkilöstöön, minkä uskotaan vaikuttavan myönteisesti liikevaihdon kehitykseen. Kone- ja laitemyynnin tilauskanta on pysytellyt vahvana. Koko Leipurin-konsernin liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla. Pidemmällä aikavälillä Leipurin-konsernilla on erittäin lupaavat mahdollisuudet IVY-maiden alueella. Esimerkiksi Venäjällä länsityylisen leivän osuus kulutuksesta kasvaa vauhdilla kulutustottumusten muuttuessa. Suomessa tavoitteena on säilyttää nykyinen vahva markkina-asema ja Baltiassa tavoitteena on jatkaa kasvua. Telko Epävarmuus markkinoilla lisääntynee, kunnes USA:n talouden ongelmien vaikutukset maailmantalouteen tarkentuvat. Petrokemikaalien hinnat seuraavat öljyn kysynnän ja hinnan muutoksia. Euroopassa vaikutukset riippuvat pitkälti yleisestä taloustilanteesta ja euron vahvuudesta. Telkon liikevaihdon orgaaninen kasvu näyttää jatkuvan. Yksittäisillä markkinoilla, esimerkiksi Baltiassa, myynnin kasvu saattaa pysähtyä ja kääntyä laskuun. Pohjoismaissa kasvun odotetaan jatkuvan vaatimattomana, sen sijaan IVYmaissa kasvu näyttää jatkuvan voimakkaana. Yrityskaupan seurauksena Telkon liikevaihdon kasvu tulee jatkumaan hyvin voimakkaana loppuvuonna. Myös liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Telko-konsernin suurimmat riskit liittyvät Euroopan unionin kemikaaliasetuksen (REACH) mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin. Riskinä ovat myös Venäjään ja Ukrainaan liittyvät poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät. Muu toiminta Kaukomarkkinoiden Teollisuuskoneet-yksikkö keskittyy palvelemaan paperi- ja selluteollisuutta. Sen toiminta on terveellä pohjalla ja näkymät ovat hyvät. Konsernin kannalta sen liikevaihto- ja tuloskertymä on vähäinen. Helsingissä 21. elokuuta ASPO Oyj Hallitus

11 11(16) ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA Me % Me % Liikevaihto 88,4 100,0 51,0 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,7 10,2 20,0 Poistot ja arvonalentumiset -2,6-2,9-2,5-4,9 Liikevoitto 4,0 4,5 13,9* 27,1* Rahoitustuotot ja -kulut -1,1-1,2-0,2-0,4 Voitto ennen veroja 2,9 3,3 13,7 26,9 Katsauskauden voitto jatkuvista toiminnoista 1,7 1,9 9,9 19,4 Katsauskauden voitto lopetetuista toiminnoista 1,3 0,4 Katsauskauden voitto 3,0 10,3 Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 3,0 10,3 Vähemmistöosuus 1-6/08 1-6/ /07 Me % Me % Me % Liikevaihto 140,8 100,0 102,7 100,0 208,9 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,8 10,2 0,7 10,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -4,9-3,5-4,7-4,3-9,4-4,1 Liikevoitto 7,0 5,0 17,7* 17,2 25,3* 12,1 Rahoitustuotot ja -kulut -1,6-1,1-0,5-0,5-1,1-0,5 Voitto ennen veroja 5,4 3,8 17,1 16,7 24,3 11,6 Katsauskauden voitto jatkuvista toiminnoista 3,8 2,7 12,9 12,6 18,4 8,8 Katsauskauden voitto lopetetuista toiminnoista 0,4-0,8-3,0 Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 4,2 12,1 15,3 Vähemmistöosuus 0,1 *) Sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton

12 12(16) ASPO-KONSERNIN TASE 6/08 6/07 Muutos 12/07 Me Me % Me Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 16,5 1,4 1078,6 2,6 Liikearvo 41,9 10,5 299,0 10,1 Aineelliset hyödykkeet 57,5 53,7 7,1 47,3 Myytävissä olevat sijoitukset 0,2 0,2 0,2 Pitkäaikaiset saamiset 1,1 0,2 450,0 2,5 Osuudet osakkuusyrityksissä 1,1 1,4-21,4 1,1 Pitkäaikaiset varat yhteensä 118,3 67,4 75,5 63,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 37,7 23,3 61,8 24,0 Myynti- ja muut saamiset 55,6 47,7 16,6 40,1 Rahat- ja pankkisaamiset 20,1 8,3 142,2 13,1 Lyhytaikaiset varat yhteensä 113,4 79,3 43,0 77,2 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat yhteensä 44,9 Varat yhteensä 276,6 146,7 88,5 141,0 Oma päoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 17,7 17,5 1,1 17,7 Muu oma pääoma 37,1 43,0-13,7 45,3 Emoyhtiön oman pääoman osuus 54,7 60,4-9,4 62,8 Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,2 Pitkäaikaiset velat 33,1 28,7 15,3 25,7 Lyhytaikaiset velat 122,6 57,5 113,2 52,3 Myytävissä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 66,1 Oma pääoma ja velat yhteensä 276,6 146,7 88,5 141,0

13 13(16) OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Käyvän arvon rahasto D = Muut rahastot E = Omat osakkeet F = Muuntoerot G = Kertyneet voittovarat H = Yhteensä I = Vähemmistön osuus J = Oma pääoma yhteensä Milj. euroa A B C D E F G H I J Oma pääoma ,7 4,3-1,0 0,5-3,0 0,0 44,3 62,8 0,2 63,0 Muuntoerot -0,2 Lisäys suojausrahastoon -0,5 Laskennallisen veron osuus 0,3 Tilikauden voitto 4,2 Osingonjako -10,8 Omien osakkeiden hankinta -0,6 Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotulot -0,5 Oma pääoma ,7 4,3-1,2 0,5-3,6-0,2 37,2 54,7 0,1 54,8 Oma pääoma ,5 2,5 0,0 0,2-1,8 0,1 39,7 58,1 0,1 58,2 Muuntoerot -0,1 Lisäys suojausrahastoon 0,0 Tilikauden voitto 12,1 Osingonjako -10,5 Omien osakkeiden myynti 0,2 0,4 Vvk-lainan vaihto osakkeiksi 0,1 Oma pääoma ,5 2,6 0,0 0,4-1,4 0,0 41,3 60,4 0,1 60,5 Laatimisperiaatteet Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä

14 14(16) RAHAVIRTALASKELMA 1-6/08 1-6/ /07 Me Me Me Liiketoiminnan nettorahavirta 7,1 0,1 8,5 Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,1-4,4-5,7 Luovutustulot investoinneista 0,4 10,2 11,2 Ostetut tytäryhtiöt -77,9-4,5-4,7 Investointien rahavirta -81,6 1,3 0,7 Rahoitus Omien osakkeiden hankinta -0,6-1,6 Omien osakkeiden myynti 0,1 8,7 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 92,2 6,8 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,1-0,4 0,1 Pitkäaikaisten lainojen muutos -0,8-10,6-1,4 Maksetut osingot -10,8-2,3-10,6 Rahoituksen rahavirta 80,2-6,7 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 0,1 0,1 Rahavarojen muutos 5,7-0,8 2,6 Rahavarat vuoden alussa 13,2 9,1 9,1 Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit kauden lopussa 14,7 11,7 Pankkitililimiitit kauden lopussa 5,5 1,5 Myytävissä oleviin varoihin sisältyvät rahavarat 4,2 Rahavarat kauden lopussa 24,4 8,3 13,2 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 1-6/08 1-6/ /07 Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,14 0,50 0,71 Tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,02-0,03-0,12 Tulos/osake, euroa, yhteensä 0,16 0,47 0,59 Laimennettu tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,14 0,46 0,67 Laimennettu tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,02-0,03-0,11 Laimennettu tulos/osake, euroa, yhteensä 0,16 0,43 0,56 Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, jatkuvat toiminnot 0,21 0,41 Koko konserni Oma pääoma/osake, euroa 2,12 2,34 2,43 Omavaraisuusaste, % 20,2 41,9 45,1 Nettovelkaantumisaste, % 199,3 50,0 32,4

15 15(16) Lopetetut toiminnot yhteensä 1-6/08 1-6/ /07 Me Me Me Liikevaihto 37,1 26,1 57,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -0,3-0,2-0,4 Liikevoitto 1,4-0,3-1,5 Rahoitustuotot ja -kulut -0,7-0,5-1,4 Voitto ennen veroja 0,7-0,8-2,9 Katsauskauden voitto 0,4-0,8-3,1 Autotank-konsernin osuus lopetetuista toiminnoista 1-6/08 1-6/ /07 Me Me Me Liikevaihto 29,0 26,1 57,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -0,3-0,2-0,4 Liikevoitto 1,1-0,3-1,5 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6-0,5-1,4 Voitto ennen veroja 0,5-0,8-2,9 Katsauskauden voitto 0,3-0,8-3,1 Autotank-yksikön rahavirrat Liiketoiminnan rahavirrat 0,7-5,2-5,4 Investointien rahavirrat -0,5-0,4-1,3 Rahoituksen rahavirrat 0,0 4,6 8,5 Rahavirrat yhteensä 0,2-1,0 1,8 Myytävänä olevat varat Pitkäaikaiset varat, Autotank 11,1 Lyhytaikaiset varat, Autotank 26,0 Muut varat 7,8 Myytävänä olevat varat yhteensä 44,9 Myytävänä olevaksi luokitellut velat Pitkäaikaiset velat, Autotank 2,0 Lyhytaikaiset velat, Autotank 64,1 Myytävänä olevat velat yhteensä 66,6 Lopetetuille toiminnoille on kohdistettu niiden liiketoimintaan kuuluvat velat ja rahoituskulut.

16 16(16) Kauko-Telkon hankinta Alustava Yhdistämisessä Kirjanpitoarvo kirjatut käyvät arvot ennen yhdistämistä Hankitut varat Me Me Aineettomat hyödykkeet 18,0 4,6 Aineelliset hyödykkeet 12,6 8,9 Vaihto-omaisuus 23,9 23,1 Myynti- ja muut saamiset 30,5 30,5 Rahat ja pankkisaamiset 20,7 20,7 Varat yhteensä 105,7 87,8 Pitkäaikaiset velat 11,2 6,6 Lyhytaikaiset velat 37,2 37,2 Nettovarallisuus 57,3 Liikearvo 38,5 Kokonaishankintahinta 95,8 Kokonaishankintahinta oli 95,8 miljoonaa euroa, josta arvioidut asiantuntijapalkkiot olivat 1,8 miljoonaa euroa. TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN Aspo julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta torstaina TIEDOTUSTILAISUUS Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään torstaina klo Palace Gourmet ravintolassa, Eteläranta 10, Helsinki. ASPO Oyj Gustav Nyberg toimitusjohtaja Dick Blomqvist talousjohtaja Lisätiedot: Gustav Nyberg, , Aspo on monialayhtiö, joka on keskittynyt vahvaa erikoisosaamista vaativille liiketoiminta-alueille. Aspo omistaa ja kehittää toimialansa johtavia yrityksiä, joita ovat ESL Shipping, Leipurin sekä Telko. Aspo palvelee vaativia businessto-business asiakkaita. Yhtiön liikevaihto (pro forma) vuonna oli 495,3 milj. euroa. JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 Liikevaihto nousi 140,8 milj. euroon, liikevoitto oli 7,0 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist Aspon Q2 2008 21.8.2008 CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist Merkittävät tapahtumat Q2 Kauko-Telko mukana Aspo-konsernin luvuissa toukokesäkuulta Liiketoiminta järjestetty uudelleen; painopisteenä

Lisätiedot

2(16) KONSERNIRAKENNE

2(16) KONSERNIRAKENNE ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. Liikevaihto nousi 258,0 milj. euroon, liikevoitto oli 12,9 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q1 11.5.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q1 11.5.2011 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi 120 Me 106,7 100 80 78,4 83,4 60 40 20 0 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10

Lisätiedot

Aspon Q2 24.8.2010. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

Aspon Q2 24.8.2010. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä Aspon Q2 24.8.2010 CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi Me 120 100 99,2 80 80,9 60 40 20 0 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 2 Liikevaihto Q1-Q2 Me Muutos %

Lisätiedot

Aspon Q3 2008 23.10.2008. CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo, Kauko-Telko

Aspon Q3 2008 23.10.2008. CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo, Kauko-Telko Aspon Q3 2008 23.10.2008 CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo, Kauko-Telko 27.10.2008 Merkittävät tapahtumat Q3 Kauko-Telko mukana koko kvartaalin ajan Kaikkien aikojen paras operatiivinen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Aspon Q3 26.10.2010. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä

Aspon Q3 26.10.2010. CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä Aspon Q3 26.10.2010 CEO Aki Ojanen CFO Arto Meitsalo CTO Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi Me 104,2 2 Liikevaihto Q1-Q3 Me Muutos % +20 % 286,8 239,3-13 % +34 % +9% +29 % 3 Konsernin

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 Liikevaihto nousi 65,2 milj. euroon, liikevoitto oli 2,5 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07 Aspon Q2 2007 23.8.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q2 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 11,6 %, yritysosto mukaanlukien 22,8 % Liikevoitto ilman kertaeriä 4,2 milj. euroa

Lisätiedot

ASPOSTA ALANSA JOHTAVIEN YRITYSBRÄNDIEN OMISTAJA JA KEHITTÄJÄ

ASPOSTA ALANSA JOHTAVIEN YRITYSBRÄNDIEN OMISTAJA JA KEHITTÄJÄ ASPOSTA ALANSA JOHTAVIEN YRITYSBRÄNDIEN OMISTAJA JA KEHITTÄJÄ ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.5.2008 klo 8.30 Monialayhtiö Aspo on organisoinut toimintansa uudelleen. Uusi Aspo tulee sisältämään kolme entistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Aspon Q2 18.8.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon Q2 18.8.2011. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon Q2 18.8.2011 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Konsernin liikevaihto kasvoi 140 120 100 80 Me 80,9 99,2 124,6 60 40 20 0 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2002 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2002 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2002 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 Aspon liikevaihto kasvoi 13,0 % 31,2 milj. euroon (27,6 MEUR). Kauden liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (1,1 MEUR),

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Liikevaihto nousi 63,1 milj. euroon, liikevoitto oli 3,0 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07 Aspon Q3 2007 25.10.2007 CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q3 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 5,4 %, yritysosto mukaanlukien 16,5 % Liikevoitto ilman kertaeriä 3,7

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 klo 9.00 ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 Liikevaihto nousi 195,2 milj. euroon, liikevoitto oli 21,1 milj. euroa

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.8.2003 klo 10.00 1(11)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.8.2003 klo 10.00 1(11) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.8.2003 klo 10.00 1(11) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Aspo-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,5 milj. euroa (66,3 Me). Kauden liikevoitto oli 2,7 milj.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10.2003 klo 10.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10.2003 klo 10.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10.2003 klo 10.00 1(10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003 Aspo-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 104,0 milj. euroa (98,2 Me). Katsauskauden liikevoitto oli

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10.2008 klo 8.30 Liikevaihto nousi 258,0 milj. euroon, liikevoitto oli 12,9 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Aspon vuosi 2011 ja Q4 14.2.2012. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä

Aspon vuosi 2011 ja Q4 14.2.2012. Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon vuosi 211 ja Q4 14.2.212 Toimitusjohtaja Aki Ojanen Talousjohtaja Arto Meitsalo Rahoitusjohtaja Harri Seppälä Aspon strategia Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintojaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 klo 10.30 1(9)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 klo 10.30 1(9) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 klo 10.30 1(9) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 44,5 milj. euroa (41,9 Me). Kauden liikevoitto oli 2,2 milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tulosinfo Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist

Tulosinfo Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist Tulosinfo Q3 2005 27.10.2005 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon strategia Teollisuuden yhteistyökumppani Monialainen palveluyhtiö (GICS 20201030) Tasoittaa suhdannevaihteluita Mahdollistaa uudet

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Aspon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 15 % ja nousi 57,6 milj. euroon (50,3 MEUR). Liikevoitto oli 3,4 milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet Pvm 2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet 8.12.2011 ASPON PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 8.12.2011 8.12.2011 ASPO TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2011 8.12.2011 ASPO-KONSERNIN LEIPURIN OSTAA

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.10.2002 klo 10.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.10.2002 klo 10.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.10.2002 klo 10.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 Aspon tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 11,6 % ja nousi 98,2 milj. euroon (88,0 MEUR). Liikevoitto oli 5,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 klo 11.00 1(9)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 klo 11.00 1(9) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 klo 11.00 1(9) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005 Aspo-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 146,0 milj. euroa (132,9 Me). Kauden liikevoitto oli 11,0 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Aspon liikevaihto kasvoi 10 % 27,6 milj. euroon (25,0 MEUR). Kauden liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (1,3 MEUR),

Lisätiedot

Uuden Aspon brändit. Sijoitus Invest 12.-13.11.2008 Wanha Satama Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, Aspo Oyj

Uuden Aspon brändit. Sijoitus Invest 12.-13.11.2008 Wanha Satama Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, Aspo Oyj Uuden Aspon brändit Sijoitus Invest 12.-13.11.2008 Wanha Satama Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, Aspo Oyj Esityksen sisältö Yrityskaupan taustaa Aspon yritykset brändit Omistaja-arvon kulmakivet Näkymät

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.11.2000 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.11.2000 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.11.2000 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2000 Aspon liikevaihto kasvoi 31 % 77,4 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 3,7 milj. euroa (0,8 MEUR), voitto ennen

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.10.2001 klo 9.30 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.10.2001 klo 9.30 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.10.2001 klo 9.30 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001 Aspon tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 14 % ja nousi 88,0 milj. euroon (77,4 MEUR). Liikevoitto oli 5,7 milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot