Ari Koutuaniemi Golfin lajitutkinto 2 Kuortaneen Urheiluopisto. Golfin alkeiskurssi Asiakkaan näkökulma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ari Koutuaniemi Golfin lajitutkinto 2 Kuortaneen Urheiluopisto. Golfin alkeiskurssi Asiakkaan näkökulma"

Transkriptio

1 Ari Koutuaniemi Golfin lajitutkinto 2 Kuortaneen Urheiluopisto Golfin alkeiskurssi Asiakkaan näkökulma

2 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 3 2 TYÖSKENTELYTAPA 3 3 KYSELYN TULOKSET Ennen kurssia Miksi golf Osa-alueet Opetus Kurssin jälkeen 8 4 JOHTOPÄÄTÖS 9 5 LÄHDELUETTELO 11 6 LIITTEET Alkeiskurssin kysely- ja palautelomake 6.2 Alkeiskurssiohjeistus 2006

3 3 1. JOHDANTO Liiton jäsenseuroissa on nyt jäsentä, eli kaudella 2006 lajin pariin tuli 6392 uutta harrastajaa. Edellisvuodesta kasvua 5,8 %. Määrällisesti kuluneen vuoden kasvu oli oli kuudenneksi suurin kautta aikojen. (www.golf.fi/portal/uutiset?bid=4150&vid=37) Tutkittua tietoa siitä kuinka monta alkeiskurssin käynyttä jatkaa harrastusta ei ole. Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella alkeiskurssia asiakkaan näkökulmasta. On tärkeää tietää kurssille tulevien tavoitteita, näkemyksiä ja mitä he haluavat opetukselta. Tutkimuksessa otetaan myös selvää miten kurssin käyneet jatkavat harrastusta ja mikä koetaan vaikeaksi jatkamisessa. Kyseisiä kursseja markkinoitiin Golf Balance Oy:n kotisivuilla, yritysasiakkaille informoitiin sähköpostilla sekä käytettiin ilmaisjakelun mukana jaettavia alennuskuponkeja. Asiakkaille lähettiin sähköisesti kurssin ohjeet ja sisältö. (Katso liitteet 6.2) Kurssilaisilla oli kaksi eri opettajaa. Kumpikin opettajista käytti opetuksessa samaa harjoittelupohjaa. Opetuspaikkana toimi Gumböle Golf, joka sijaitsee Espoossa Kehä 3 ja Turunväylän läheisyydessä. 2. TYÖSKENTELYTAPA Työ perustuu lomakkeella tehtyyn kyselyyn. Lomake postitettiin sähköpostilla 54:lle kaudella 2006 alkeiskurssin käyneelle asiakkaalle. Kysely lähetettiin ja viimeinen palautuspäivä oli Vastauksia palautettiin määräaikaan mennessä 26 kappaletta. Niistä 14 oli naisilta. Kysely oli jaettu viiteen osaan. 1. Ennen kurssia 2. Miksi golf? 3. Arviointi osa-alueiden jaosta kurssilla 4. Opetus kurssin aikana 5. Kurssin jälkeen. (Katso liitteet 6.1)

4 4 3. KYSELYN TULOKSET 3.1 ENNEN KURSSIA Puolet asiakkaista oli kuullut kurssista tuttavalta. Seitsämän henkilöä sai tietää työpaikkansa sisäisestä informaatiosta ja viisi oli saanut tietonsa etsimällä internetistä golfkursseja. Yksi kyselyyn vastanneista oli tullut alennuskupongin kautta. Hintaa, kurssipaikkaa ja opettajia vertasi vastanneista 26 asiakkaasta 9 henkilöä loput 17 henkilöä eivät tehneet minkäänlaisia vertailuja. Neljä henkilöä vastanneista tuli kurssille tuttavan suosituksesta. Tärkeimmiksi syiksi osottautuivat sijainti, aikataulujen joustava sopiminen -pystyivät vaihtamaan kurssiryhmää jos oli tarvetta- ja hinta. Kurssilaisista yhdeksän käytti maksaessaan liikuntaseteleitä. Tämä vaikutti suuresti myös kurssipaikan valinnassa. Ohjeistusta riittävänä piti 86 % vastanneista. 3.2 MIKSI GOLF? Ainoastaan neljä vastanneista ilmoitti, ettei heidän lähipiirissä ole yhtään golfin harrastajaa. Heistä kaikki aloitti lajin yhdessä perheenjäsenen kanssa. Lopuilla 86 % vastanneista oli tuttavapiirissä lajia harrastavia. Heistä lähes kaikki aloittivat lajin juuri siksi. Muutama ilmoitti syyksi, että harrastusta voi kättää työasioiden hoitamisessa ja halusivat uuden harrastuksen. Kurssin kautta harrastuksen pariin pääsemiseksi vaikutti mahdollisuus saada green card, halu oppia pelaamaan ja olla oppimatta väärä tekniikkaa itse opiskelemalla. Hyvin moni katsoi kurssin olevan lähes välttämätön lajin harrastamiselle. Ennen kurssia 31 % ei ollut koskaan kokeilut golfia. 61% vastanneista kertoi kokeilleensa rangella tutun kanssa, työpaikan golftapahtumassa tai pron tunnilla. 8 % oli käynyt pelaamassa Par 3 kentällä. Asiakkaista 27 % oli kurssilla tutustumismielessä. He eivät olleet tehneet vielä päätöstä siitä aloittavatko he harrastamisen. Suurin osa heistä oli yrityksen sponsoroimalla kurssilla. Kursseille osallistuneista hieman alle kolmasosa tuli yksin. Vähän yli kolmanosa ilmoitti tulleensa jonkun kanssa. He eivät olisi tulleet yksin. Loput ilmoittivat, että yksin tuleminen ei olisi vaikuttanut osallistumiseen. Asiakkaiden kuva golfista oli kirjava. Monen käsitys lajista muuttui kurssin aikana. Golfia pidettiin vielä elitistisenä, kalliina, tiukkana etiketti lajina. Toisaalta sitä pidettiin hyvänä ulkoilulajina ja sosiaalisena kanssakäymisenä. Ulkokuva muuttui kaikilla positiivisemmaksi ja koettiin golfin olevan kaikkien laji. Käsitys golfin kalleudesta ei juurikaan muuttunut. Golfia pidettiin kevyenä harrastuksena ja se tiedettiin haastavaksi. Haastavuuden osalta käsitykset eivät paljoa muuttuneet vaikka vastaajat kokivat oppineensa paljon. Lisäksi golfin fyysisyys yllätti. Golf todettiin myös addiktoivaksi ja mukavaksi lajiksi.

5 5 ei ollut muuta kuvaa kuin mitä josku televiosta katsonut mielenkiintoinen laji jossa epätoivo ja riemu vaihtelevat tilanteesta toiseen ja paljon liikuntaa. Ei vaihtunut mukavaa ja kevyttä. Se olikin jonkin verran fyysisempää kuin kuvittelin Käsitys oli, että kyse on vaikeasta pelistä. Havaitsin sen kyllä todeksi, mutta mielestäni se oli kuitenkin helpompaa ja peli alkoi sujua ennakoitua nopeammin. Käsitys oli aika elitistinen. Yllätys oli kuinka väsyttävää golf on. Hienostelijoiden laji, joka telkkarissa näyttää aika helpolta. Kallis laji. Käsitys muuttui siten, että golf on tosiaan kaikkien laji, joka ei tosiaankaan ole niin helppoa, miltä näyttää. Kustannuksista ei käsitys muuttunut. golfin pelaamisesta on tehty Suomessa liian vaikeaa puolivirallisine lupakäytäntöineen Aikaisempi mielikuva golfista vaikeana ja harjoittelua vaativana pelinä sai edelleen vahvistusta. Hieman yllätti lajin fyysinen vaativuus; kentän kiertäminen kysyy voimia. käsitykset muuttuivat positiivisempaan suuntaan kurssin edetessä. En pitänyt golfia urheiluna ennen sen pelaamisen aloittamista. Ei ennakko odutuksia, mukavampaan kuin luulin että golf on kallis harrastus välineideen päivineen Sosiaalista ulkoilua, ei muuttunut oikeastaan käsitys pelistä muutui siten, ettei golf enää olekaan niin tiukasti etiketillä niuhotettu vaan käyttäytymissääntöjä on sopivassa määrin (Liite 6.1 vastauksia kysymykseen: Minkälainen kuva sinulla oli golfista ennen kurssia ja muuttuiko käsityksesi kurssin aikana?)

6 6 3.3 OSA-ALUEET Kurssin alussa kerrottaan päällisin puolin tarvittavat välineet pelattaessa. Mailoista kerrotaan niiden käytöstä ja miten ne vaikuttavat peliin. Myös muut varusteet käydään läpi. Näitä ovat mm. kengät, hanskat, pallot ja mailalaukku. Asiakkaita neuvotaan siitä mitä kannattaa ottaa huomioon varusteita hankkiessa. Veryttelystä ja energian tarpeesta kerrotaan asiakkaille. Kurssiohjelmasta käy ilmi kurssin rakenne ja harjoituskertojen sisältö. (Katso liitteet 6.2) Kaavio1 osoittaa miten asiakkaat mieltävät kurssin sisällön. Kysymykset ja pisteytysperiaate löytyvät kyselylomakkeesta. (katso liitteet 6.1) 5 Kaavio 1 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Välineet Osaalueiden jako Oikea suhde harjoit. Varattu aika Kentällä pelaami nen

7 7 3.4 OPETUS Vastannneet olivat yleisesti tyytyväisiä opetuspaikan olosuhteisiin. Harjoitusviheriö sai osakseen hieman negatiivistä palautetta. Se koettiin liian pieneksi ja huonokuntoiseksi, mutta ei kuitenkaan harjoituskelvottomaksi. Ryhmän kokoon oltiin valtaosin tyytyväisiä. Koot vaihteli kahdesta kymmeneen henkilöön. Keskimääräinen koko oli kuitenkin viidestä seitsämään kurssilaista. Vastauksien perusteella kuuden hengen ryhmä olisi paras. Yli kahdeksan kurssilaisen ryhmässä koettiin koon jo vaikuttavan opetukseen. Tällöin vastaajat kokivat saavan liian vähän henkilökohtaista opetusta. Opetuksen sujuvuuteen ei katsottu ryhmän koolla olevan merkitystä. Kaikki vastaajat pitivät opettajia ammattitaitoisina. Ammattitaitona pidettiin kykyä huomioida eri tasoiset, erillaiset fyysiset edellytykset omaavat pelaajat. Selkeää esiintymistä pidettiin myös erittäin tärkeänä. Se, että opettaja osasi lyömällä näyttää virheet, mistä ne johtuvat ja miten ne voidaan korjata mainittiin. Opettajan kykyä antaa näyttöjä yleensäkin pidettiin ammattitaitona, joka vahvisti luottamusta. Kaikki oppilaat luottivat opettajien neuvoihin. Tärkeänä opetuksessa koettiin saada myös henkilökohtaista ohjausta. Mielikuvien ja muiden lajien ja niiden ominaisuuksien käyttö opetuksessa toi monelle helpotusta oppimisessa. Pelaamisen ideaa käytännössä ja teoriassa pidettiin tärkeänä. Sukupuoliset näkemys erot tulivat esiin vastauksissa seuraavasti. Miehet yleisesti ottaen haluavat enemmän svingiopetusta ja tietoa itse lyömisestä kuin naiset. Naiset arvostavat rehellistä ja rauhallista opetusta, joka on vähemmän teknistä. He löysivät omasta mielestään idean erillaisten harjoitusten kautta. Naiset myös haluavat kannustusta miehiä enemmän. Muutamissa vastauksissa pidetään opetuksessa tärkeintä opettaa oppilasta pelaamaan ja harjoittelemaan oikein. henkilökohtaista neuvontaa, koska kaikilla on oma tekniikkansa ja rajoituksensa. Opettaja kykeni tähän varsin hyvin Että annetaan eväät kentällä pelaamiseen. Kyllä kykeni. Saada tasolleen sopivaa opetusta. Opettaja kykeni tähän melko hyvin. Kurssilaiset olivat hyvin eritasoisia, joten opettajan aikaa meni enemmän aivan vasta-alkajien opastukseen. svingin ja muiden lyöntien hiominen ja perusteet. Oikean harjoittelutavan löytäminen. Opetus ok Ryhmähengen luonti, itseluottamuksen kasvattaminen, lajiin pariin tervetulleeksi toivottaminen myös asenteen tasolla. Onnistui hyvin. että oppilas ymmärtää mitä opetetaan ja miksi Noviisivaiheessa ihan yksinkertaisten perustekniikoiden oppiminen ilman liikaa yrittämistä tärkeintä ja rennot suoritukset. Ainakin opettaja yritti tähdätä tähän mutta oppiminen on sitten toinen asia :-)

8 8 Suorituksen hiomista ja virheistä oppimista. Hyvä opettaja näkee heti virheen ja osaa myös selittää ymmärrettävästi, kuinka virhe korjataan. Tähän pystyttiin ajan puute huomioiden. (Liite 6.1, vastauksia kysymykseen: Mitä pidät tärkeänä opetuksessa ja kykenikö opettajasi tähän?) Kaikki vastaajat saivat mielestään selkeät vastaukset esittämiinsä kysymyksiin. Muutamissa tapauksissa oppilas olisi halunnut enemmän henkilökohtaista opetusta. Tällöin kyseessä oli yli 8 hengen ryhmä. Oppilaiden motivointi on onnistunut kursseilla hyvin. Kaikki saaneensa motivaatio opettajalta ja oppimisesta. Yksi vastaajista jäi kaipaamaan motivointia myös lajin jatkamiseen ja itsensä kehittämiseen. Asiakkaat olivat tyytyväisiä opetukseen. Erityisesti mainittiin opetuksen selkeys, täsmällisyys, viihtyminen, hyvä kokonaisuus ja henkilökohtainen opetus. Parannusta haluttiin pelin opetukseen kentällä ja siihen enemmän aikaa. Yksi vastaajista piti opetusta hyvänä, mutta välillä puhuttiin liikaa. Kaikki vastanneista kertoivat opetuksen helpottaneen oppimista. Opettajan edustavuutta ja ulosantia pidettiin hyvin tärkeänä. Vastaajien mielestä kuva minkä he saavat golfia aloittaessaan muodostuu paljon opettajan pukeutumisesta, käytöksestä ja olemuksesta. Osa kertoi tämän vaikuttaneen heidän motivaatioonsa vastaanottaa opetusta. 3.5 KURSSIN JÄLKEEN Yhtä vastaajaa lukuunottamatta kaikki kokivat kurssin helpottaneen lajin aloittamista. Perusteluissa mainittiin niin golftekniikka kuin golfetiketti ja perusasiat. Kurssilaisille Gumböle Golfin tarjoama edullinen kausijäsenyys ja siihen kuuluneet peliliput auttoivat osaa vastaajista lajin jatkamisessa. Parannusehdotuksissa eniten haluttiin pelaamista kentällä. Moni olisi halunnut vielä yhden harjoituskerran ja nimenomaan kentällä tai pidennetyn pelikerran. Kurssiin kuuluva pelikerta on kestoltaan kaksi tuntia. Ennen kentälle menoa verytellään ja lyödään palloja noin 15 minuuttia. Aikaa kentällä kiertämiseen jää noin 1 h 30 min. Tässä ajassa kurssilaiset, riippuen ryhmän koosta, tasosta, pelikäsityksestä ja kentän käyttöasteesta riippuen ehtivät pelata 3-7 reikää. Määrä jää yleensä 4 reikään. Toisena parannuksena haluttiin henkilökohtaisempaa valmentamista. Muutama vastaajista toivoi myös videokameran käyttöä. Monen kurssilaisen mielestä Green Card voitaisiin sisällyttää kurssiin, jotta sitä ei tarvitsisi tulla erikseen suorittamaan. Toiveena oli myös väljempi kurssiaikataulu, jotta oppilaat voisivat treenata itsenäisesti harjoituskertojen välillä ja olisivat näin valmiimpia oppimaan uusia asioita. Naisten oma alkeiskurssi tuli myös esiin kyselyssä. Sitä kautta voitaisiin saada verkostoja naisten kesken. Jokainen vastaajista koki saavansa rahoilleen vastinetta. Keskihinta toive oli n euroa. Esitettiin myös toive siitä, että hinta määräytyisi osallistujien mukaan. Hinnaksi annettiin euroa/ tunti.

9 9 Kun kysyttiin yhtä asiaa, jonka oppilas olisi halunnut oppia paremmin oli ensimmäisenä puumailoilla lyöminen ja pitkien lyöntien osaaminen. Toisena mainittiin chippi- lyönti. Tämän jälkeen tulivat järjestyksessä peruslyönti, pelaaminen yleensä, lähestymislyönti, mailavalinnat ja säännöt. Vastaajista 50% on liittynyt jäseneksi seuraan ja on harrastanut golfia. 31 % on harrastanut golfia harjoitusalueilla ja par 3 kentillä, mutta eivät ole vielä jäseniä missään seurassa. Kaikki heistä aikoivat liittyä johonkin seuraan ja jatkaa harrastusta. Loput 19% eivät vielä tienneet ottavatko golfin harrastuksekseen. Kukaan kyselyyn vastanneista ei ilmoittanut ettei enään aio pelata golfia. Hieman alle puolet aikoo ottaa golfopetusta tulevaisuudessa. Alle kolmasosa ehkä hakeutuu myöhemmin golftunnille. Heistä osa haluaa katsoa voiko heidän golfia harrastavat tuttavat opettaa heitä. Haastavinta ja vaikeinta golfin harrastamisessa oli kentälle meno tuntemattomien kanssa. Tuttua peliseuraa jäätiin kaipaamaan. Käsitys siitä, että on parempien pelaajien hidasteena ja näyttää heidän silmissään huonolta. Tasoitusrajoitukset ja starttiaikojen saanti koettiin myös esteeksi. Kenttien sijainti autottomille oli vaikeuttava tekijä. Golfseuraan liityminen ja pelaamisen kalleus, aika pula, säännöt ja pitkät lyönnit mainittiin myös. Kolme vastaajista ilmoitti ettei heillä ollut mitään vaikeuksia aloittaa golfin harrastus. 4. JOHTOPÄÄTÖS Parasta markkinointia on hyvien kurssien pitäminen. Kun tyytyväinen asiakas lähtee kurssilta hän mainostaa ja kertoo siitä muille. Tästä ei myöskään koidu kustannuksia. Kyselyssä puolet olivat kuulleet kursseista tutuiltaan. Myös hyvät kotisivut ja mahdollinen yritysmarkkinointi kannattavat. Asiakkaan valintaan vaikuttavat suuresti hinta, sijainti ja, että pystytään rakentamaa juuri hänelle sopiva aikataulu. Tämä tietysti on jossain määrin rajoitettua. Eri maksumenetelmät voivat ratkaista asiakkaan valinnan. Oman työpaikan kautta saamat edut ovat asiakkaalle tärkeitä. Suuri osa aloittelijoista aloittaa harrastuksen, koska tuttavapiirissä pelataan golfia. Perheissä halutaan myös yhteinen harrastus. Golf mielletään vaikeaksi lajiksi ja tämän takia monet haluavat saada oikean ja hyvän startin harrastukselle. Näkemys on myös, että siinä tarvitaan ammattitaitoista opettajaa. Opettajan on hyvä muistaa, että kaikki eivät välttämättä ole aloittamassa uutta lajia. Moni haluaa ensiksi tutustua lajiin ja tehdä päätöksen myöhemmin. Noin kolmasosa kyselyyn vastanneista ei tulisi kurssille yksin. Heistä suurin osa oli naisia. Tämä on myös hyvä ottaa huomioon markkinoinnissa. Eli jo kahdelle hengelle kannattaa tarjota pakettihintaa. Myös naisten oma alkeiskurssi on kokeilemisen arvoinen asia. Käsitykseen golfin kuvasta golfopettaja vaikuttaa hyvin paljon. Useimmissa tapauksissa hän on lähes ensimmäinen kosketus golfiin asiakkaalle. Se on suuri vastuu ja siksi opettajien tulee paneutua omaan olemukseen ja imagoon. Tätä asiakkaat arvostavat mielestäni yllätävän paljon.

10 10 Kurssin sisältö on jaettu kyselyn mukaan hyvin, pisteitä 4,5. Osa-alueiden harjoittelu oikeassa suhteessa, pisteitä 3,9. Tässä näkyy mielestäni selvästi se, että asiakkaat haluaisivat harjoitella enemmän kentällä. Sen järjestäminen voi olla vaikeaa monella kentällä. Ratkaisuna tulisi pitää enemmän pelinomaisia harjoituksia jo alkeiskursseilla. Kurssin ulkopuolelle voi markkinoida halukkaille pelikertaa kentällä hiljaiseen aikaan ja pienillä ryhmillä. Tällöin olisi mahdollisuus antaa henkilökohtaisempaa opetusta. Samalla välineistä pystyisi kertoa enemmän. Tämäkin tapahtuisi pelatessa. Välineistä olisi usea halunnut tietää hieman enemmän, pisteitä 3,8. Kysymyksessä oli lähinnä mailavalinnat. Tätä puolta voi parantaa kertomalla pelin strategiasta lisää, sekä lisätä omia näyttöjä. Ongelma useilla vasta-alkajilla on juuri se, että mailojen välillä ei alussa ole juurikaan eroa palloa lyötäessä. Hybrideistä kannattaa kertoa asiakkaille ja antaa heidän kokeilla niitä. Aikaa ei ollut kyselyn mukaan varattu tarpeaksi, pisteitä 3,4. Tähänkin varmasti vaikuttaa pelikerran pituus, jossa lähes aina jäädään alle 5 reiän. Tässä ajassa ei opettajalla ole liikaa mahdollisuuksia opettaa pelaajia henkilökohtaisesti. Resursit menevät hyvin paljon oppilaiden valvomiseen ja sujuvan pelin opettamiseen. Muilla harjoituskerroilla oppilailla on aina mahdollisuus jäädä harjoittelemaan tuntien jälkeen. Pelaaminen kentällä kuuluu vastanneiden mielestä kurssiin, pisteitä 4,8. Ryhmän koon ei kannattaisi ylittää kahdeksaa henkilöä. 10 hengen ryhmää pidetään jo opetusta haittaavana. Vaikka opetus tapahtuu ryhmässä haluavat oppilaat, että heitä kohdellaan yksilöinä. Jokaisen huomioimista pidetään ammattitaitona ja sitä arvostetaan. Parhaita tuloksia opettaja saa ryhmästä vain kun hän laittaa itsensä täysin peliin ja tekee kaikkensa auttaakseen asiakkaitaan. Tämä takaa varmasti uusia harrastajia lajille ja silloin myös opettajille lisää asiakkaita. Kurssin käyneet tarvitsevat opastusta miten jatkaa lajia. Tässä seuran ja opettajan yhteistyö on ratkaisevaa. Seura voi tarjota kurssilaisille pakettia jäsenyyteen ja pelioikeuteen. Suuressa osassa tapauksista riitäisi varmasti kohtuullisen hintaiset peliliput tai rajoitettupelioikeus. Tämä sen takia, koska moni kokee nykyiset hinnat korkeiksi. Moni asiakkaista tiedustelee missä on edullisin jäsenyys ja mitä on etäjäsenyys. Lisäksi vastaajien kierrosten lukumäärä ensimmäisenä kautena oli varsin alhainen. Suuri kynnys pelin jatkamiseen oli peliseuran löytäminen, vaikka suurella osalla oli golfia pelaavia lähipiirissä. Tasoitusrajat nousevat helposti alussa vastaan. Tarvitaan siis hyvä kuntoisia avoimia kenttiä, mihin myös enemmän pelanneet haluavat tulla pelaamaan. Green cardin suorittaneille voisi järjestää heille tarkoitettuja pelikertoja. Tätä voi markkinoida jo kurssin aikana. Golfopettajien tulee antaa oikea suunta alottelevalle golffarille. Seurojen tulisi myös järjestää tapahtumia uusille jäsenille. Nämä voivat olla esimerkiksi sääntökertauksia, pelikertoja tai harjoituksia, kuten monessa muussa lajissa. Harjoittelevan pelaajan ei tarvitse aina olla kilpapelaaja, jotta seura ja opettaja voivat yhteistyössä häntä auttaa. Näin saadaan varmasti nostettua pelintasoa ja nautittavuutta, sekä uusia verkostoja aloittelevien ja enemmän pelaavien välille.

11 11 5. LÄHDELUETTELO LIITTEET (www.golf.fi/portal/uutiset?bid=4150&vid=37) Liite 6.1 Liite 6.2

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN.

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT EVÄÄT GOLFIIN! Tule kokeilemaan golfia lajia, jossa saat nauttia ulkoilmasta kavereiden seurassa. Espoon Golfseura on Golfliiton

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

GREEN CARD SELVITYS 2012 RAPORTTI

GREEN CARD SELVITYS 2012 RAPORTTI GREEN CARD SELVITYS 2012 RAPORTTI Yli 1400 vuonna 2011 Green Cardin suorittanutta vastasi Golfliiton kyselyyn lajin aloittamisesta. Tässä raportissa käydään läpi heidän vastauksiaan liittyen golfin aloittamiseen,

Lisätiedot

GOLFIN POTENTIAALITUTKIMUS 2013 Esitys toimialapäivät 7-8.3.2013. Tammikuu-Maaliskuu 2013

GOLFIN POTENTIAALITUTKIMUS 2013 Esitys toimialapäivät 7-8.3.2013. Tammikuu-Maaliskuu 2013 GOLFIN POTENTIAALITUTKIMUS 2013 Esitys toimialapäivät 7-8.3.2013 Tammikuu-Maaliskuu 2013 Golftutkimus 2013 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisen aikuisväestön (15-74 -vuotiaat suomalaiset)

Lisätiedot

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012 Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu HGK:n valmennus 2012 Mitä pelitaktiikalla tarkoitetaan? Omien vahvuuksien hyödyntämistä maksimaalisesti. Omien heikkouksien välttämistä pelissä. Pelin, kentän

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä YSILUOKKA Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Sisältö ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sukupuolten välinen tasaarvo tarkoittaa Suomessa, mitä tasa-arvoon liittyviä haasteita

Lisätiedot

Winter Tour 2014 PariScramble Open Sports Coach -golfsimulaattorissa

Winter Tour 2014 PariScramble Open Sports Coach -golfsimulaattorissa Winter Tour 2014 PariScramble Open Sports Coach -golfsimulaattorissa Simulaattorin perusasetukset alkusarjaan marraskuu 2013 - huhtikuu 2014 Valitaan jompikumpi pelattava kenttä - Linna Golf ja etu9 -

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

MAILAN PÄIVÄ

MAILAN PÄIVÄ MAILAN PÄIVÄ 17.5.2012 Suomen Tennisliiton ja sen jäsenseurojen yhteistapahtuma ulkopelikauden alkaessa. Vinkkejä Mailan päivän viettoon. 1 Sisällysluettelo Tapahtumia Sivu - Tenniksen alkeet 3 - Tie-break

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLF Harrastuksena Tietoa vanhemmille Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 2 SisälTÖ Golf on edullinen harrastus Golfia voi mennä kokeilemaan Miksi golf on hyvä harrastus? Golf Hieno harrastus koko perheelle

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS

JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS JUVAKE 2 OPPIMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN JA VUOROVAIKUTUS Koulutuksen sisältö 1. Meidän pelin osa-alueet 2. Luonne 3. Oppimisympäristö - oppimistaidot 4. Vuorovaikutus 1. Valmentajien välinen 2. Pelaajien välinen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Yhteenveto Hiekanpään koulun opettajien haastatteluista, 5/2015. Riku Ruotsalainen,

Yhteenveto Hiekanpään koulun opettajien haastatteluista, 5/2015. Riku Ruotsalainen, Yhteenveto Hiekanpään koulun opettajien haastatteluista, 5/2015 Riku Ruotsalainen, riku.ruotsalainen@vu.nl Opettajien kokemukset mahdollisuudesta osallistua suunnitteluun Tapaamiset arkkitehtien kanssa:

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle Bodomin kartanon väki toivottaa sinut tervetulleeksi! Master Golf toimii Bodom-järven rannalla, historiallisen Bodomin kartanon ympärillä, Espoossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1987 ja sillä on kaksi erilaista

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee Oikea vastaus B ja

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012. Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011. 26. kausi. www.netikka.net/ruha.wolley. Ruha. Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 -

KAUSIJULKAISU 2011-2012. Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011. 26. kausi. www.netikka.net/ruha.wolley. Ruha. Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 - KAUSIJULKAISU 2011-2012 26. kausi www.netikka.net/ruha.wolley Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011 Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 - - 2 - Ruha Wolley ry Viime kausi päättyi hienosti kolmanteen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Jäsenten tyytyväisyys golfseurojen palvelujen laatuun. Toimeksiantajana Suomen Golfliitto ry.

Jäsenten tyytyväisyys golfseurojen palvelujen laatuun. Toimeksiantajana Suomen Golfliitto ry. Jäsenten tyytyväisyys golfseurojen palvelujen laatuun Toimeksiantajana Suomen Golfliitto ry. Kaksi eri kyselyä: Yleistä 1. Seurakysely postitus valtakunnallisesti 5591 golfseuran jäsenelle 2. Internet-kysely

Lisätiedot

Winter Tour 2015 PariScramble Open ja Personal Open

Winter Tour 2015 PariScramble Open ja Personal Open Winter Tour 2015 PariScramble Open ja Personal Open Sports Coach -golfsimulaattoreissa Simulaattorin perusasetukset PariScambleen (Personal kisassa normaali lyöntipeli) Valitaan pelattava kenttä - Linna

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Winter Tour 2014 Sports Coach Joukkue Scramble Open - golf simulaattorissa

Winter Tour 2014 Sports Coach Joukkue Scramble Open - golf simulaattorissa Winter Tour 2014 Sports Coach Joukkue Scramble Open - golf simulaattorissa Simulaattorin perusasetukset alkusarjaan marraskuu 2013- huhtikuu 2014 Valitaan jompikumpi pelattava kenttä - Linna Golf ja etu9

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat r.y. Jäsenkysely 2013

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat r.y. Jäsenkysely 2013 Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat r.y. Jäsenkysely 2013 Kaikkiaan vastauksia tuli 51 kpl. Vastaajista 30 kpl on harrastanut koirien kanssa 5 vuotta tai pidempään vastaajista 62% on vetänyt treenejä ryhmissä.

Lisätiedot

AmAk Opettajakysely - Perusraportti

AmAk Opettajakysely - Perusraportti AmAk Opettajakysely - Perusraportti 1. Yksikkö? 2. Osaamisala? 3. Kuinka monta Ammattiakatemian opiskelijaa on ollut ryhmässäsi? 4. Montako opiskelijaa on ryhmässäsi kokonaisuudessaan? (numeerinen vastaus)

Lisätiedot

Suunnistus kunto- ja terveysliikuntana Suunnistuksen terveysprofiilityö

Suunnistus kunto- ja terveysliikuntana Suunnistuksen terveysprofiilityö Suunnistus kunto- ja terveysliikuntana Suunnistuksen terveysprofiilityö Yhteenveto keväällä 2011 kuntosuunnistajille tehdystä kyselystä Kyselyn toteutustapa Verkkokysely (Webropol), jonka linkki oli noin

Lisätiedot

GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012

GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012 GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012 ALUSTAVA AIKATAULU 1. päivä 18.00 Kurssin avaus 18.30 Putin perusteet 19.15 Chipin perusteet 19.45 Svingin perusteet 20.30 Päivän päätös 2. päivä 18.00 Päivän aloitus

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

TEAMGOLF-KUTSU. Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006.

TEAMGOLF-KUTSU. Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006. TEAMGOLF-KUTSU Ajankohta Kilpailu järjestetään Veritas-Stadionin sisähallissa (Hippoksentie 6, Kupittaa, Turku) sunnuntaina 22.1.2006. Lähtöaika Ensimmäinen lähtö klo 10.00. Pelitapa Kierrokset Parikilpailu

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS NST- LAPPEENRANTA NAISET

MARKKINOINTITUTKIMUS NST- LAPPEENRANTA NAISET MARKKINOINTITUTKIMUS NST- LAPPEENRANTA NAISET 1 YHTEENVETO Markkinointitutkimukseen vastasi 169 henkilöä, joista 40 % oli miehiä ja 60 % naisia. Ikäjakauma jakautui aika tasaisesti, eniten oli 16-25-vuotiaita

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

Hallisarjan uudistaminen

Hallisarjan uudistaminen Hallisarjan uudistaminen Parin viimeisen vuoden aikana ollessani sarjavastaavana olen havainnut useita ongelmia hallisarjan järjestämiseen liittyen. Järjestämisongelmien lisäksi joukkueiden ja pelaajien

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy JOUKKUE 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00Pojat salibandy YHTEISTYÖKUMPPANI Tutustu lisää klikkaamalla logoa! KAUSIKATSAUS 2011-2012 Uutta pelikautta

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista asioista teet

Lisätiedot

Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat

Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat ValmennuksenLinjaus Luistelu/kiekkokoulu 3-7vuotiaat Hauska tapa tutustua luisteluun/lajiin kevät-syyskaudella. Erillaisten ratojen, leikkien, pelien muodossa. Mahdollisuus siirtyä jo olemassa olevaan

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Venla, Joona ja Simone. Tennis

Venla, Joona ja Simone. Tennis Venla, Joona ja Simone Tennis Tennistunti Maanantaina 7.4.2014 tenniskiertue pysähtyi päiväksi koulullemme opettamaan meille oppilaille tennistä. Salissa oli kolme pistettä, tutka, tarkkuuslyönti ja minitennispeli.

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Sanna Laine 7.3.2015

Sanna Laine 7.3.2015 Sanna Laine 7.3.2015 Valmentajakouluttaja Ammattivalmentaja Nyrkkeilyliitossa 6,5 vuotta Yhteisöpedagogi Oma kilpaura nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä Valmentajakokemusta lasten valmentamisesta terveysliikunnan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008 17. helmikuuta 2008 ISLP:n Kansainvälinen tilastotieteellisen lukutaidon kilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition Harjoituspaketti

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen. Golf on siistiä!

Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen. Golf on siistiä! Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen Naistoimikunta Sari Sarahonka Ladykapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja Karita Ahlstrand Airi Kilpiäinen Riitta Kouhia Anne Mäntylä Sirpa Oksanen Naisten

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

JPA Valmennusohjelmat

JPA Valmennusohjelmat JPA Valmennusohjelmat Tasot 1 3 & harrasteryhmä 2015 Ympärivuotinen ilmoittautuminen NORDCENTER on Suomen johtava nuorten golfvalmennuskeskus, jonka toiminnan kulmakivet ovat korkeatasoinen valmennustoiminta,

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE Arjen pelastajat - Klubitalo Tönäri Tönäri valitsi kehittämisen kohteeksi ikäihmisten atk-kurssin Valmistelu: Pilotti 8.10. 3.12.2015 Idean esittely mahdolliselle

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE Loka-/Marraskuu 2012 SEURATIEDOTE LOKA-/MARRASKUU 2012 Tässä seuratiedotteessa: Green Card suoritukset liittoon IT- ja Viestintäseminaari Golfseurojen seuratuki Juniorigolfohjelman

Lisätiedot

Miksei vanhemmille järjestetä omaa uintivuoroa?

Miksei vanhemmille järjestetä omaa uintivuoroa? Hei UiTalainen, Seura kartoitti toimivuuttaan Oman seuran analyysillä johon vanhemmat, valmentajat ja muut seuratoimijat pääsivät vastaamaan. Kysely oli valtakunnallinen liikunnan kattojärjestö Valon tekemä.

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Kysely PGK:n naisjäsenille. Luotu :49

Kysely PGK:n naisjäsenille. Luotu :49 Kysely PGK:n naisjäsenille Luotu 19.04.2017 18:49 Vastaajasta1s1ikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut PGK:n naiset 55 36 24 Yhteensä 55 36 24 Vastausprosen@ 65.5% LopeBaneet 43.6% Kesken jäbäneet 21.8%

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2013. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Mika Riutto Valmennuspäällikkö SPL Helsingin piiri

Mika Riutto Valmennuspäällikkö SPL Helsingin piiri VALMENTAJATUTKIMUS KARTOITTAMAAN Suomalaisen SEUROJEN jalkapallon VALMENTAJIEN KOULUTUSTASOJA, toimintastrategia TARVETTA JA HALUKKUUTTA 2010-2013 KOULUTUKSEEN HELSINGIN PIIRISSÄ Mika Riutto Valmennuspäällikkö

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Täällä saa tehdä niitä asioita, joista on kiinnostunut Kerhojen tarjoamista eri lahjakkuuden alueiden tukemiseen Kerhoissa

Lisätiedot

Golfin alkeiskurssiohjeistus 2006

Golfin alkeiskurssiohjeistus 2006 ALKEISKURSSIOHJEISTUS 1 Golfin alkeiskurssiohjeistus 2006 GB Golf School Opettajina Tommi Mäkinen Ari Koutuaniemi Ajanvaraus / lisätietoa Toni Järvinen Puh. 09-412 2410 gsm 040-864 1025 toni@golfbalance.fi

Lisätiedot