Esimerkki jätevesiosuuskunnan perustamisesta ja toiminnan alusta Porissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkki jätevesiosuuskunnan perustamisesta ja toiminnan alusta Porissa"

Transkriptio

1 Esimerkki jätevesiosuuskunnan perustamisesta ja toiminnan alusta Porissa Kyläsaaren haja-asutusalueen jätevesiasian hoitaminen Juhani Malmivuori

2 K yläsaaren jätevesiosuuskunta vie m ärö in tisu u n n ite lm a v Linja Jatkuu Enäjärven rantaan 83 77, A 2B M1 M2a M2b M3 8A 49 8C 48 1B 1A1 5 M4 8B 1C Porin Vesi paineviemäri M5 1A2 = Osakkaat Osakkaita 142 kpl ja ensiliittymiä 138 kpl Runkoviemäriä n. 20 km Tonttiviemäriä n. 5 km 3A = liittymäpiste Porin Veden viemäreihin tai linjapumpp. =Alustava jätevesiosuuskunnan runkolinja ehdotelma = Porin kaavasuunnitelman rajat, alueet Juhani Malmivuori D 4 3B 1A3 = Kaavoitettu ja/tai viemäröity alue

3 Kyläsaaren haja-asutusalueen jätevesiasian hoitaminen Ennen jätevesiosuuskunnan perustamista järjestettiin 5 avointa tilaisuutta ( + perustamisen jälkeen 2) asiasta kiinnostuneille ja alueen maanomistajille. Kevään ja kesän 2008 tilaisuuksissa läsnä keskimäärin 60 henkeä. N. 250 eri henkilöä. Kutsut 2008 jaettiin alueella n. 280 postilaatikkoon ja kutsujana hanketyöryhmä. Lehtipuffeja ja sähköpostia. Aloittavina moottoreina maaliskuussa 2 henkilöä. Kesäkuussa yleisötilaisuudessa valittiin hanketyöryhmä johon kuului alkuaan 6 ja lopulta 9 henkilöä. Kokouspaikkana on Kyläsaaren Kylätalo Juhani Malmivuori

4 Aikatauluun vaikuttavat päätekijät ja perustaminen: Lain takaraja vuoden 2013 loppu. 3:n vuoden rakennusprojekti. Porin Veden Pihlavan siirtoviemäri ja Luotsinmäen puhdistamon laajennus valmistuu kesällä Osa liitoksista siirtoviemäriin. Ympäristökeskuksen avustusanomusten jättöaika vuosittain lokakuu. Rakentaminen pääsääntöisesti viljelykauden ulkopuolella. Henkilökohtaiset ARA avustukset anotaan vuosittain maaliskuussa. Kaupungin budjettiin avustusanomus riittävän aikaisin alkusyksyllä. Jätevesiosuuskunta perustettiin Kyläsaaren jätevesiosuuskunta rekisteröitiin Perustamiskokouksessa päätettiin Ensiliittyjien Liittymissopimusten hakemusajan takarajaksi Juhani Malmivuori

5 Esimerkki 1, yleisötilaisuudesta 2008: Asiat: minkälaiset jätevesiratkaisut kelpaavat v lait, asetukset ja tietoja ratkaisuvaihtoehdoista (paikalla eri tilaisuuksissa ollut Porin kaupungin ympäristötarkastajat ja Porin Veden sekä muiden jätevesiosuuskuntien edustajia). Kyläsaaren jätevesiosuuskunta hanke: viemäröintisuunnitelma kartalla yhteistyöperiaatteet maanomistajien kanssa sääntö- ja hinnoitteluperiaate-ehdotukset jätevesiosuuskunnan tuomat edut osakkailleen kustannushaarukka liittymille ensiliittyjäedut ja rakentamisaikataulutus jätevesiosuuskunnan perustamiskokouksen asiat Juhani Malmivuori

6 Esimerkki 2, yleisötilaisuudesta 2008: Oma talokohtainen puhdistamo, ratkaisuvaihtoehto 1 SYKE testaa asetuksen 542/2003 mukaisuuden. Testaus tehdään standardin EN (CEN 2005) mukaan. (www.ymparisto.fi/syke) Tuotteita ja tietoja talopuhdistamoista ja testaustuloksista esim. jne. SYKEn testauksessa hyväksytyn n. 5 hlön perheen omakotitalon panospuhdistamo vanhan sakokaivon tilalle avaimet käteen toimituksena Kyläsaareen tarjoushinta 2008 oli n EUR. (esim. Ecolator) Puhdistamopaketti n EUR + suunnittelu ja rakennusluvat sekä lisämateriaalit ja työt n EUR paikasta ja tuotteesta riippuen. Ongelmat ja käyttökustannukset: Edellyttää jatkuvaa valvontaa, huoltoja ja sakanpoistoja sekä kemikaaleja. Vaatii sähköenergiaa (testeissä n. 1 3 kwh/vrk) Juhani Malmivuori

7 Esimerkki 3, yleisötilaisuudesta 2008: Oma talokohtainen säiliö ja maaperäkäsittely, ratkaisuvaihtoehto 2 Kiinteistön erillisviemäröinti Käymälävedet umpisäiliöön ja harmaat vedet saostuskaivojen kautta maaperäkäsittelyyn. Miten onnistuu olosuhteissamme? Ongelmat ja kustannukset: Edellyttää suunnittelun ja rakennusluvan saannin. Rakennustavan ja maaperän vaikutus mahdollisuuksiin. Säiliön ja saostuskaivojen tyhjennys, vaiva ja kustannus Suojaetäisyyksien riittävyys tontilla. Naapurit ja vesikaivot. Maaperäkäsittelyn suodatusmaan vaihto n. 10 v. välein Tulvatilanteiden vaarat Investointikustannushaarukka laaja n EUR. Juhani Malmivuori

8 Esimerkki 4, yleisötilaisuudesta 2008: Oman osuuskunnan viemäriliittymä, ratkaisuvaihtoehto 3 Jätevesiosuuskunnan tuomat edut liittyjälle: Täyttää jätevesien käsittelyn vaatimukset jatkossakin Ei vaadi omaa hoitoa ja huolehtimista Nostaa kiinteistön ja alueen arvoa kustannuksia enemmän Tulva- ja jäätymisriskit pienet tai olemattomat Mahdollinen liittäminen kaavaan ei tuo lisäkustannuksia Haju- ja hygieniahaitat poistuvat Viemäröinnin tuomat haitat: Vaatii naapuriyhteistyötä ja talkoohenkeä sekä sijoittamiseen maankäyttöoikeussopimuksia Rakentamisaikaiset haitat tonteilla ja putkilinjoilla Pumppaamojen tilantarve (sakokaivon luokkaa) Sähkö pumpuille kiinteistöistä tai sähkökimpalla Juhani Malmivuori

9 Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan sääntöratkaisut 1. Säännöt (osuuskunnan perustuslaki) Hanketyöryhmän laatima ehdotus Säännöt Muuttaminen edellyttää 2:n osuuskunnan kokouksen käsittelyä ja PRH n vahvistusta 2. Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet (osuuskunnan laki) Hanketyöryhmän laatima ehdotus jätevesiosuuskunnan sääntöjen täydennyksenä noudatettavista pelisäännöistä Hinnoittelu ja toimintaperiaatteet Muuttaminen ja vahvistaminen edellyttää vain 1:n osuuskunnan kokouksen käsittelyä ja on siten joustavasti paranneltavissa tilanteen niin vaatiessa. Juhani Malmivuori

10 Vastuumäärittelyt Säännöissä. Osakas / Osuuskunta Jätevesiviemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen Osuuskunta huolehtii rakentamisesta ja kunnossapidosta liittämiskohtaan saakka. Liittymispiste on taloviemärin liitos pumppaamon yhteessä. Osuuskunta omistaa ja vastaa pumppaamoista ja viemäristä siitä edelleen. Pumppaamon sijoitus on taloviemärin sakokaivon paikka kuitenkin lähimmillään 3 m etäisyydellä talon seinästä. Jälkiliittyjä saa liittymismaksulla pumppaamon ja oikeuden liittyä runkolinjaan sekä tilata Hinnaston hinnalla tonttilinjan teon ja pumppaamon asennuksen. Tai teettää hyväksytyllä yrityksellä. Maksujen määräytymisperusteet Hinnoitteluperiaatteissa Liittymismaksut, lisäliittymismaksut ja ylimääräiset liittymismaksut Liittymismaksuilla katetaan osuuskunnan investointimenot. Liittymän perushinta (L) on vuosittain samansuuruinen koko osuuskunnan alueella. Liittymän perushinta (L) kullekin kalenterivuodelle hyväksytään osuuskunnan kokouksessa. Liittyjän liittymismaksujen suuruus määräytyy liittymäluokittelun hinnoittelukertoimin. Jälkiliittyjän liittymän hinta on suhteessa ensiliittyjien hintaan, mutta kattaa lisäksi aiemmat osuuskunnan investointeihin liittyvät kulut indeksillä korjattuna. Juhani Malmivuori

11 Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet 5 mm.: Ensiliittyjä on liittyjä, joka on tehnyt sitovan, osuuskunnan hallituksen hyväksymän, liittymäsopimuksen osuuskunnan kanssa ennen lopullisen viemäröintisuunnitelman valmistumista ja sen mukaista tarjouspyyntökierrosta. Myöhemmin liittymäsopimuksensa tekevät ovat jälkiliittyjiä. Säännöt 5 mm.: Jälkiliittyjä maksaa voimassa olevan liittymismaksun saadakseen liittymisoikeuden ja pumppaamon käyttöoikeuden. Jälkiliittyjä = lisäliittyjä hankkii tai kustantaa kaikki liittymiseen tarvittavat suunnittelut, luvat, materiaalit ja työt sekä maksaa kaikki liittymisestä aiheutuvat kaivuut, kulut ja kustannukset. Juhani Malmivuori

12 Virallisen Osuuskunnan liittymämaksua alentavat tekijät: Osuuskunnan maksamien ALV:n palautukset valtiolta osuuskunnalle. HUOM.! Valtion veroasiamies on yrittämässä muutosta palautusoikeuteen Hallinto-oikeudessa. Maksut nyt jäädytetty. Kaupungin tai kunnan avustus osuuskunnille on yleensä ollut 30 %. Prosentti on harkinnanvarainen. Lain mukainen maksimi on 30 % rakentamiskustannuksista. Ympäristökeskusten myöntämät valtion ja EU avustukset ovat harkinnanvaraisia ja maksimissaan 30%. L-S alueella mantereen pienille osuuskunnille ei tahdo löytyä rahaa. Osuuskunnan mahdollisen investointilainan otto ja/tai rakentamisen jakaminen usealle vuodelle. Vaikutus ARAavustuksiin selvitettävä aikatalutuksen ohessa. Juhani Malmivuori

13 Rekisteröity virallinen jätevesiosuuskunta voi / tulee anoa itsensä arvonlisäverovelvolliseksi = ALV rekisteröinti Tämä tarkoitta että: Osuuskunta saa palautuksena takaisin valtiolta rakentamiskustannuksista ja ostohankinnoista maksamansa ALV t ja liittymähinta alenee ALV:n verran. Huom! Veroasiamiehen aiheuttama epävarmuus tällä hetkellä v lainmuutoksesta huolimatta. Yksityinen rakentaja maksaa aina ALV n, eikä saa palautusta tai vähennystä. Osuusmaksu ja Liittymismaksut on määriteltävä säännöissä osakkaalle palautettaviksi (kun liittymä ja osakkuus puretaan). Silloin ei näistä maksuista makseta ALV a. Virallisen osuuskunnan statuksen saa yli 50 osakkaan osuuskunta. Juhani Malmivuori

14 Avustusten hakeminen Osuuskunnalle Kaupungin tai Kunnan avustukset kaupungin/kunnan hallitukselta. Porin kaupunki on myöntänyt 30 % avustuksen Kyläsaaren jätevesiosuuskunnalle Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen avustukset Valtion tai EU:n budjetista. Avustus vain etäälle kaavoitusaluista rakennetuille haja-asutusalueille. Joissakin harvoissa tapauksissa TE keskus voi myös tukea rakentamista L-S ympäristökeskus on myöntänyt Kyläsaaren jätevesiosuuskunnalle pienelle taajamista etäälle olevalle alueelle v osalta 20 % avustuksen. Vain murto-osa viemäristöä. (toistaiseksi vaikutus n. 2 % kokonaisinvestoinnista) Porin kaupungin avustukselle hakuaika on avoin ympäri vuoden Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hakuaika on yleensä vuosittain vain lokakuussa. Juhani Malmivuori

15 Erityisasemassa olevien liittyjien henkilökohtaiset tukimahdollisuudet, valtion ARA tuet: Vähätuloiset ja/tai sotaveteraanit ja/tai iäkkäät Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:lta on anottavissa erilaisia ja eri perusteisia tukia ja avustuksia. Tuki on saajan perusteista ja lähtökohdista riippuen n. 30 % - 70 %. ARA:n eri tuilla on erilaiset tulo- ja omaisuusrajat, jotka muuttuvat vuosittain. Rahaa on ollut hyvin jaossa, joten mahdollisuudet hyvät. Virallinen hakuaika on vuosittain yleensä maaliskuussa kaupungin/kunnan ARA käsittelystä. Anomusasian voi laittaa valmiiksi vireille. ARA ja kaupunki/kunta ilmoittaa hausta ja ajankohdasta lehdessä sekä internetissä. - Lisätietoa Juhani Malmivuori

16 Verotuksessa kotitalousvähennysmahdollisuus Kiinteistönomistajan on mahdollista tehdä kotitalousvähennys jätevesiinvestoinnin kiinteistölle tehtävien töiden suoraan maksamiensa työpalkkojen osalta normaalien verotuskäytäntöjen mukaan. Kiinteistön liitosputkitustyöt ja vastaavat työt Mahdolliset jätevesipumpun sähkönsyöttötyöt kiinteistössä muut mahdolliset rakentamistyöt HUOM: Kiinteistönomistajan kannattanee samalla toteuttaa mahdolliset vesiliittymän ja sähkö- sekä puhelinliittymän uudis- tai kunnostustyöt. (esim. kaapelit samaan kaivantoon) Juhani Malmivuori

17 Suunnittelu ja yhteistyö maanomistajien kanssa Runkolinjojen linjaus pyritään sopimaan kullakin alueella yhteistyössä maanomistajien ja liittyjien kanssa. Sopimus tehdään etukäteen täysin sitovana kaikkine ehtoineen. Linjauksissa pyritään välttämään: pelloilla salaojitettuja alueita pinnalle jäävien laitteiden sijoitusta viljelyalueille vesi- ja johdinlinjoihin kajoamista louhintaa esimerkiksi kiertämällä ja routasuojaamaalla yleisten teiden ja rautatien alituksia mikäli vain mahdollista ja järkevää Sijoitus- ja maankäyttöoikeussopimus maanomistajan kanssa: Maankäyttö ja rakennuslaki 161 MTK ry n ja Kuntaliiton suositus: Suositussopimus maahan kaivettavista johdoista (2000) Maanmittauslaitoksen julkaisu: Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa (2003) Juhani Malmivuori

18 Jätevesiosuuskunnan liittymähinta-arvio Liittyjämäärällä hinnoin. ALV 0 % Versio 20 Suunniteltujteltu max määrä = peruskustannus Suunni- Liittyjien Viemäröinnin Liitymän runkolinjoja liittymiä taneita yhteispituus määrällä määrä allekirjoit- runkolinjojen suunnittelun max kpl kpl osakkaita kpl km Liittymän peruskustannus ensiliittyjäosakkaiden määrällä L = Lisähinta jos maksettava ALV Plus tonttijohtoja n. km= 5 L-kertoimien 150,6 L-kertoimella jyvitetty perusliittymähinta av.0% Teoreettiset avustukset Porin kaupunki n. 26 % L-S Ympristökeskus 5,0 % Avustusten ja palautusten jälkeen Netto perusliittymähinta ALV 0 % Liittymän keskihinta avustusten jälkeen alv 0 % n ALV sis. kun liittymiä on kpl= yhteensä L-kertoimin jyvitetty perusliittymähinta avustusten jälkeen n Vertailutietona: SYKEn testaamat hyväksynnän saaneet kiinteistökohtaiset puhdistamot asennettuna käyttökunnossa avaimet käteen, tarjoushinta n EUR Juhani Malmivuori

19 Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan toimista: Hanketyöryhmä kokoontui hankeaikana 9 kertaa. Osuuskunnan Perustamiskokous Vuosikokouksia on ollut 1 kpl. Seuraava on Hallitus on tähän mennessä kokoontunut 46 kertaa. 1.:stä rakennusvaiheesta käytössä 78 pumppaamoa kaikkiaan 82:sta. Tarjouspyynnön esittely- ja luovutustilaisuus Hankinta- ja rakentamissopimukset Rakentaminen alkoi radan alitustöillä. Perussuunnittelu on ostettu Porin Vedeltä. Yhteistyö on ollut kiitettävää. 2. rakennusvaihe n. 50 liittyjää vuonna rakennusvaihe n. 10 liittyjää vuonna 2011 ARA avustusten loppulaskut ja selvitys oltava tehtynä Juhani Malmivuori

20 Tietolähteitä: Materiaalia sekä tietoa saatu ja ostettu Porin Vedeltä, Pellervosta, VVY ltä, osuuskunta kumppaneilta jne. Suomen lait: Suomen ympäristökeskukset: Jätevesi ABC: tai Porin Vesi: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY : Etelä-S. salaojakeskus: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA: Maanmittauslaitos: MTK: Patentti- ja rekisterihallitus: Yritysverotoimiston asiakaspalvelu: erilaiset haut internetistä tuotteista ja toimittajista Toimittajakandidaattien esitykset Juhani Malmivuori

21 Tärkeitä tarvittavia dokumentteja: Hankevaiheessa Toiminnassa Viranomaisille Esisuunnitelma Perustamiskok. dokumentit Osk n perustamisasiakirjat Kiinnostuskysely Säännöt ja Hinn.- ja toim.ohj. Osk n rekisteröimisasiakirjat Alustava kustannusarvio Osakassopimus ja -vahvistus ALV ja Yritysrekisteröinti Sääntöesitys Liittymisehdot Alittamis- ja rakennusluvat Hinnoittelu- ja toimtaohjeet (säännöt) ehdotus Liittymissopimus, ensi- ja jälkiliittyjät Avustusanomukset: Ympäristökeskus ja Kunta Tiedotteet Maanomistaja Muistio Kirjanpito ja veroraportit Hallitusehdotus Putkiston sijoitussopimus ARA ohjeet ja kontaktit Osakassopimuspohja Suunnitelmat, kartat Rakennusluvat Perustamisasiakirjapohja Investointi ja toim. budjetit Liittymissop. puhdistamoon Kokousdokumentit Toimintasuunnitelma Vakuutukset Juhani Malmivuori

22 Kiitän kaikkia järjestäjiä, esitelmöitsijöitä ja läsnäolijoita kiinnostuksesta tätä tilaisuutta ja Kyläsaaren jätevesiosuuskuntaa kohtaan. Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on valmis konsultoimaan ja tarvittaessa myymään aineistoansa helpottamaan perustamista ja liikkeelle lähtöä. Toivon menestystä käynnistettäville hankkeille. Ehtimiseni mukaan vastaan myös sähköpostilla esitettyihin kysymyksiin: Juhani Malmivuori

23 Osuuskunnasta tietoa K-n kiinteistöyhdistysken sivuilta: Juhani Malmivuori

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen

Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen Kokemuksia jätevesiosuuskuntien toiminnasta Kun kaikki ei menekään ihan putkeen Jarkko Leka, Vesa Arvonen ja Jussi Heikkinen 19.1.2015 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Viestintä... 3 3 Jätevesiosuuskunnan vaiheet...

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, 5.4.2011. Jussi Heikkinen

HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, 5.4.2011. Jussi Heikkinen JÄTEVESIEN KÄSITTELY K HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, 5.4.2011 Jussi Heikkinen MIKÄ ON VALONIA? Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämällä

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LUONNOS Raportti, taulukot ja liitekartat ladattavissa: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/varsinais_suomen_ely/

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT Haja-asutusalueen keskitettyä viemäröintiä ja jätevesien puhdistusta yhteispuhdistamoilla pidetään vielä usein virheellisesti kalliina ja kannattamattomana jätevesien käsittelytapana.

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröinti

Lounais-Suomen viemäröinti elinvoimaa alueelle 2 2014 Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju hannuksela Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Sisällys 1 Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen 3 1.1 Liittymisen vaiheet 3 1.2 Liitoskohtalausunnon

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

OPAS 2015 KUITUA RAKENTAJAN KEHOSI TAPAAN MYÖS KOTISI TARVITSEE 100 % kuitua. Ravintosisältö. Seinäjoki. rakentajanopas.fi

OPAS 2015 KUITUA RAKENTAJAN KEHOSI TAPAAN MYÖS KOTISI TARVITSEE 100 % kuitua. Ravintosisältö. Seinäjoki. rakentajanopas.fi RAKENTAJAN KEHOSI TAPAAN MYÖS KOTISI TARVITSEE KUITUA Monipuolinen ruokavalio vaatii kuitua sillä lähtee myös digitaalinen nälkä. 100 % kuitua OPAS 2015 KODILLE HYVÄKSI Päätä helpottaa elämääsi. Hanki

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna.

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. Osuuskunnan säännöt TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE 28.1.29 Muistio päättäjille Vihtijärven vesiosuuskunnan tulevaisuus ja mahdollisuudet Johdanto Valtioneuvosto antoi asetuksen.6

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden. Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta

Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden. Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta 2 Sisällysluettelo Valokuituliittymän hankinta. Itse urakoiden vai avaimet käteen toimituksena?...

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 Tämän tarkistetun kehittämissuunnitelman on laatinut kunnanhallituksen 26.3.2012 asettama toimikunta. Luvun 5 kustannusarviot on laatinut Ramboll Oy /

Lisätiedot

Yhteisten jätevesi-, puhdasvesi- ja lämmitysjärjestelmän selvitys Kolman Koto-hanke

Yhteisten jätevesi-, puhdasvesi- ja lämmitysjärjestelmän selvitys Kolman Koto-hanke Yhteisten jätevesi-, puhdasvesi- ja lämmitysjärjestelmän selvitys Kolman Koto-hanke Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Lähtökohdat... 2 3. Jätevesijärjestelmä... 3 Kunnallinen viemäröinti... 4 Yhteinen puhdistamo...

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot