ELÄMÄÄ JATKUVASSA PAINEESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄMÄÄ JATKUVASSA PAINEESSA"

Transkriptio

1 ELÄMÄÄ JATKUVASSA PAINEESSA Tähtipelaaja Lionel Messi on oksentanut usein kesken ottelun. KULJETUS MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA 1

2 Äidille ja Isälle ja Suurelle Perheelleen --- koko maailmalle asujaimineen esirukouksissaan --- omistettu kolmastoista kirjaseni keskusteluna Heideggerin kanssa. Julkaisija: Helena Salvi ISBN Painopaikka: Multiprint Oulu

3 Jussi Backmania ja Miika Luotoa mukaellen: HEIDEGGER KESKUSTELI AJATTELUN KLAS- SIKOIDEN KANSSA FENOMENOLOGISESTI --- AJATELTUJEN ILMIÖIDEN ITSENSÄ POHJAL- TA. AJATTELUTAPAHTUMIKSI näin tehden luentonsa. 3

4 4

5 Välkähtävä ILO olennaisesta joka ei ole lukumäärä vaan oikea aika siis oikea sil- mänräpäys ja oikea sinnikkyys. Välkähtävä ilo KULJETUKSESTA --- siinä. Viiltävänä suruna sen huomaaminen, että olevien läsnäolemisena käsitämme --- OLEMISEN. Että niin pelkästään, että se on siinä. Osattomuutena siitä kokemuksellisuudesta, että aina jo olemme taittamassa subjektin ja objektin välistä matkaa tänne heitteisyydestämme tietoisuutena olemisen kokemuksellisesta kysymisestä käsin olemisen ULOTTUVUUDELLISUUTEENSA avautuessa. Puutteenalaisesta ajastamme ULOS ASTUEN subjektiivisesta horisontistamme olemassaolonamme, joka elämän elämiseksi elämän ehdoilla typistyy ja siitä --- menehtymiseksi. Oleminen olevien läsnäolemisena tänään ymmärrettäessä; voitaenkin VAIN --- 5

6 elää. Subjektina objekteja silmälläpitäen --- subjektin varmistamisena näin --- eikä yhtään sen enempänä. Ja siitä sitten --- menehtyä. Koska TYHJÄÄ ei käsitetä. KOSKA tyhjä EI OLE OLLUT KÄSITETTÄVISSÄMME (ei myöskään kuolema olemisen lippaana/kätkönä käsitettävissämme ole silloin, vielä, ollut, sen juostaksemme jo edeltä --- valaistuen ). KOSKA oleminen VALLITSEE unohduksellisena juuri näin. Modernina tekniikkana joka MÄÄRÄÄVÄKSI puitteeksi / laitokseksi kokoontuneena paljastaa --- tuo ILMI tänne --- olevat vain VARANTOINA. Eikä omassa olemisessaan omaa olemistaan varten olevina jolloin ne ikäänkuin tuota TYHJÄÄ --- HOHTAA. Noin OSOITTAEN tuota tyhjää, joka ei tyhjene(kään) pelkkään tyhjään, ei Levinasin sanoin tyhjyyden kauhistuttavana anonymiteettinä repeäkään, vaan SUOPEUTENA kannatteleekin ( varsinaisena TÄYTEYTENÄ, huomaatteko, TÄS- SÄ) --- ainoana joka KESTÄÄ ja PITÄÄ --- teitä. Oleminen --- kun --- on kaiken läsnäolemisen paikaton paikka, se ei olevien läsnäolemisen TILANA, eikä niinmuodoin subjektiivisena horisonttinamme --- rajoitukaan. Ja SILLOIN olevien pois liukuessa me OSAAMMEKIN kuolla --- kuolema omimpana mahdollisuutenamme, kuolema näyttämönä jolla oleminen on alastomimmillaan ja täyteläisimmillään. JA, osaammekin kuoleman jo edeltä käydä/juosta --- VALAISTUA --- kunnei rajaa ollutkaan. Läpi Saksan kulki kuni vain huhu, että oli opettaja, joka osasi ajatella. Ja jon- ka ajattelussa oli kuni taikavoima. Ja nuoret oppilaat lumoutuivat Heideggerin (to- 6

7 ki vielä itsekin nuoren silloin) ajattelusta. Mutta kuitenkaan sen outous eli olemisen ajattelun yksinkertaisuus ei heihin vielä pystynyt siihen pystyäksensä. Ja Heideggerin olikin ponnisteltava saadakseen sanottua olemisen ajattelun semmoisella tavalla, että oppilaansakin tavoittaisivat AJATTELUN TAPAHTUVANA. Opetuksessaan ajattelun perinteen suurten ( olemiseltaan suurten ) ajattelijoiden KANSSA ja Hölderlinin runoilijan runoilijana KANSSA. Niin ettei se vain vertailevaksi filosofiseksi tutkimukseksi tahi vertailevaksi kirjallisuustieteeksi jäisi. Kuten sitten kuitenkin kävi, etteivät ajateltavat asiat itse päässeetkään kuni jätetyistä siemenistä itämään ajattelu lumouksen tapahtumaluontoisuudessaan kuni juurtumaan silloin, vaan Heideggerin ajattelua jouduttiinkin vielä representoiden --- esilläolevan vain uudelleen esiinasettamisena eteemme tuohon objektiksi subjektiollemme --- välittämään eteenpäin, HUIPPUTÄRKEÄNÄ sekin! Mutta, että se ei siis vielä oppilailleen ollut opittavaksi sen oppiaksensa, olemishistoriallisesti noin, meidän tänään ollessakin --- kirjoitustensa kautta joissa olemisen ajattelu on sekä sanotuksi saatuna että tapahtuvana --- POLTTOPISTEESSÄ. MAAILMANRAUHAN --- eteisessä. Kyse on KULJETUKSESTA. LÄPIMURTOON tullakseen. Maailman tilan yhä hälyyttävämpänä huutaessa --- KULJETUSTA. Olemisen puhutellessa ihmistä täälläolona osaansa, ajatteluamme paikkanansa tapahtua uuteen vaiheeseensa/neuvokkuuteensa olemishistoriallisesti tänään. Ajatteluamme KULJETTAMAAN ajatteluamme 7

8 ajatteluna LÄPIMURTOONSA, se on, että muotouttamaan, paljastamaan ja vakiin- nuttamaan olemista uuteen vaiheeseensa/neuvokkuuteensa. Olemme osattomia ajattelusta --- varsinaisena KULJETUKSENA. Olemisesta TIE- TOISESTI tuossa, kun aina jo olemme taittamassa subjektin ja objektin välistä matkaa. Hih, AUTUAINA olemisesta. Ja osattomina olemisesta tuossa toteutumisen täyteydessä semmoisuudessamme, kun ajattelussa ajatteluna olemista muotoutammekin, vakiinnutammekin ja paljastammekin TIETOISESTI --- kuullusta. Hih, olemisesta JOHDATETTUINA OLEMISEN KUUNTELUSTA --- aloitteelle jättäytymisestä tuossa. Ja noin meillä onkin niin paljon nollatutkimusta pikemminkin näennäistutkimusta ehkä elikä, että emme varsinaisesti tutkimaamme tunne eli varsinaisesti ole perillä siitä eli sen olemuksellisuudesta ensinkään vielä. Kun olemme kysyneet vain mitä on oleva? suhteensa. Kun saataessa huikeitakin voittoja ekstaattisuudestaan silloin, vielä kuitenkin olevaan unohtuen uppoamme silloin ja parissaan puuhaan. VIERAANTUNEINA. Emmekä tutkimamme olevan olemuksellisuutta voikaan tavoittaa kuin kysymällä suhteensa, että miten on olemisen laita?. Eli, että vain ei-minkään TAVOITTAMALLA voimme olla OLEMUSSUHTEESSA olevan kanssa. Elikä omasta varsinaisesta ( olemishistoriallisesti noin eikä ikuisena totuutena ) olemuksestamme olemuksellisuudestamme OLEMISTA AJATTELEVINA OLENTOI- NA OLEVIEN ITSENSÄ ÄÄRELLÄ/LUONA --- olla. Ja silloin tulevat loppujenlopuksi 8

9 eksaktien tieteitten huikeat voitot LÄPIMURTOONSA --- varsinaisesta KULJETUKSES- TAAN silloin. Kun vallitseva loogislaskennallinen representoiva ( esilläolevan vain uudelleen esiinasettava --- eteensä tuohon --- objektiksi subjektiolleen ) ajattelumme puolestaan OHITTAA olevat/asiat olevina/asioina sinänsä toimimatta, ystäväni, varsinaisena ja toteutuvana KULJETUKSENA --- ENÄÄ ja VIELÄ. Sen puhuessa tuon VIELÄ -sanan tulevaan viittaavuuden puolesta edeltävässä lauseessa, että VOIMME tätä tässä näin jo käsitellä ja kokemuksellisesti SAAMME tuta välähtäen sitä; olemista olevien itsensä äärellä/luona ajattelua läheisyyteen menemisenä niinmuodoin tuossa. Ja puolestaan ENÄÄ -sanan käyttöä, nyt tästä edeltävää edeltävässä lauseessa, perustelee se, että semmoista oli ajattelu esisokraatikoilla (Parmenides, Herakleitos ) ja runoilijoilla (Homeros, Sofokles ) länsimaisen ajattelun perinteemme suuressa ( olemiseltaan suuressa ) alussa, mutta ei TIETOISENA jommoiseksi nyt kuitenkin olemme puhuteltuja KULJETUSTA --- kysymään. Olemishistoriallisesti --- olemisen unohduksensakin unohduksen ja senkin pois putoamisen jo säilymiseensä itsessään käänteen suunnassa tänään, se on, että VEDOSTAAN --- pakotettuina. 9

10 Pekka Tarkka sanoo kirjassaan Pentti Saarikoski vuodet , Saarikosken ajatelleen Platonin dialogin (dualismin) mahdollisuutena todellisuuden käsittämiseen, tietoon eräänlaisena näkemisenä, MUTTA, representoinnin olemushan onkin JUURI tuossa olevien sinänsä tutkimisena olevat itsensä OHITTAENKIN --- siten. Mutta kuitenkin ja OLEELLISESTI Saarikoski oli aikaansa edellä vanhaan kreikan kieleen perehtyneenä ja sanoikin runossaan, jossakin, ja jotenkin niin, että TULIN LUOKSENNE / MINULLA OLI ASIAA / ETTE HALUNNEET KUULLA. Ja kyse on täytynyt olla nimenomaan --- KULJETUKSESTA. Hän oli aavistanut muunmuassa Herakleitoksen ajattelun ja Homeroksen tai Sofokleen tai Euripideen runouden KIELESSÄ jotakin, joka olikin olevien/asioiden itsensä äärelle/luokse --- VIENYT. Vieraantumisen todellisuudestamme valaistumiseen, se on, että kuoleman jo edeltä juoksemisen tavoin lumotulle tienoolle jolla olevat --- omassa olemisessaan omaa olemistaan varten olevina --- HOHTAA. Ja VARSINAISESTI vasta TOTEUTUAKSEMME olemisen palvelijoina ja olevien edellyttäminä olevia olemiseensa ajatellessamme näet välitämme olemisen lainaa oleville --- olemisen sanoissa. TIETOISEKSI tulemisessa tämän, tietoutumisen evoluutiollisenakin, kehkeymän vaan ei kehityksen merkityksessä, kohtanamme tänään. 10

11 HYPEÄ, hypettämistä, tärkeilemistä ja tärkeyttämistä. Ettei äkkiä enää pystytäkään olemaan elämisenä elämän ehdoilla, muttei YLITTÄMISENSÄ osaa vielä nousta mieleemmekään. Täälläolona. Olemista ajattelevana olentona animal rationalen ja syntiinlangenneen luodun sijaan. Ja sitten me vaan hypetämme --- sitä, että olemme elossa VIELÄ, ettemme ole menehtyneet VIELÄ. Elikä ettei meillä --- puitteen aikakaudella --- milloinkaan enää ole kanssaelettävänämme olevia/asioita itseään vaan meillä on vain olevia/asioita sinänsä --- semmoisena oma elämämmekin --- HYPETETTÄVÄNÄMME. Esineellistyneenä oma elämämmekin elikä REPRESEN- TOIMME sitäkin, sillä AJATTELUSTAHAN on kysymys, kun me olevia/asioita OSAAM- ME vain esilläolevina uudelleen esiinasettaa eteemme tuohon objektiksi subjektiollemme, JOKA, huomaatteko, on sosiaalisen median ja television ja radion tänään yhä enenevässä määrin sosiaalisena mediana --- OLEMUKSENA. Ja ajattelun varsinaisesta OSAAMISESTA puolestaan, on kysymys silloin, kun itsemme esittämisen sijaan heittäydymmekin ulos sieltä, elikä avoimeen murtautuen subjektiivisesta horisontista, se on, että AJATTELUSTA SUBJEKTIN VARMISTAMISENA --- VARSINAI- SEEN VAPAUTEEMME. 11

12 Hypettäminen ei VIE meitä mihinkään, se ei kuljeta, se ei TAPAHDU, ystäväni, KULJETUKSENA. Ja sitä, KULJETUSTA, meidän on niin vaan vietävästi ikävä ja se on, että TÄYTEYTTÄ siinä, se on, että ajattelun asian ajattelun tiellä aukeamaksi ja läsnäoloksi --- MUUTTUMISTA. KUN uutena/toisena ajatteluna mahdolliset vastaukset kysymyksiin saadaankin MUUTOKSENA ITSESSÄÄN AJATTELUSSA. KUN kysyminen on ajattelun hurskautta. Ja KUN KOHDALLINEN kysymys nyt, olemishistoriallisesti ajattelun historiassa onkin, että MITEN ON OLEMISEN LAITA?. KUN se tähän asti, ja edelleenkin näin vallitsevana tänään, on ollut pelkästään, että MITÄ ON OLE- VA? Ja kunniakkaana vietyään valistuksena ja eksakteina tieteinä törmääkin seinään, hajoaakin käsiimme. Siten vetäenkin varsinaisesti ahdistuen tietämään evoluutiollisenakin --- kehkeymän vaan ei kehityksen merkityksessä --- tietoutumisenamme ettei ajattelu LÄHDEKÄÄN meistä. Ettei olekaan loppujenlopuksi TAHTOPE- RÄISTÄ vaan tahtovan ajattelun täydellistymisen MINÄMINÄKSIKIN määrää olemisen itsensä unohduksellinen vallitseminen modernin tekniikan PUITTEENA. Ja varsinaisena olemista kokemuksellisesti kysyvänä TIETÄMISENÄ päästäenkin helpottuneina ei-mihinkään heittäytymään, se on, että silleen jättämään silleen jättämiselle asettuneesta tienoosta käsin. Kun kysymys mitä on oleva ei olemuksensa puolesta voi olla KULJETUKSENA eli ei voi TAVOITTAA eli ei voi TIEDOSTAA olemista kokemuksellisesti kysyen, että aina 12

13 jo olemme taittamassa subjektin ja objektin välistä matkaa. Jota kaikki eksistentiaalisen tuntoherkkyyden nimikkeellä VÄHÄTELLYT, moralistisesti itsekeskeisiksi ja itseasiassa loppujenlopuksi TURHAKKEIKSI siten leimatut ja tuomitut ja niinmuodoin UNOHDETUT --- halajoivat. Saarikoski ja Kafka muassaan. Ja jotka kuitenkin niinsanotussa eksistentiaalisessa tuntoherkkyydessään olivat jo heitettyinä ikäänkuin jumalten ja ihmisten väliin. Ja heidän työnsä, heidän runoutensa, olikin niinmuodoin Jumalan merkinantojen vastaanottamista, KESKUSTELUNA OLEMISTA kanssaan, ja välittämistä kansalle. (Hölderlinin tavoin, jonka RUNOUDEN KORKEU- DEN kanssa puolestaan Heideggerin SYVÄ AJATTELU --- ON KESKUSTELUNA. Ja atomiaikaamme tahi jo bittiaikaamme vastaavan HISTORIALLISEN SANAN --- kysymyksenä olemisen mielestä --- TAVOITTAAKIN.) Että he olivat ETSIJÖITÄ koko olennollisesti eli VARSINAISESTI etsivinä ETSIMÄNSÄ AINA JO TIESIVÄT. Siten lentäviä --- edeltä tulevien jumaltensa. Varsinaisesti odottavia, jonka tarkoittaessakin sitä, että odottamaansa aina jo kuuluvina he tuota INTUITIIVISTA TIETOAAN toivat ilmi ja koettivat vallitsevan ajattelun puitteissa osoittaa, rakentaa ja raivata umpikujaan joutuneelle ajattelullemme ja runoudellemme --- TIEKSI. MUTTA väistämättä joutuen aikansa lapseudessa loogislaskennalliseen representoimiseen / läsnäolevan läsnäoloistamiseen, se on, että turhaannuttavaan tautologiseen kehään --- vallitsevan ajattelumme LOUKKUNA. Josta nuo kaikki omaa aikaansa edellä olleet murtautuivat --- subjektiivisesta horisontista --- ulos tekivät lentoharjoituksia ja kuin edeltäkartoittivat, että mitä on tuo KULJETUS, mitä se kun TAPAHTUU tuo, että aina jo olemme taittamassa subjektin ja objektin välistä matkaa. Saamatta sitä kuitenkaan vielä sanottua eli saamatta sitä vielä varsinaisesti haltuunsa uutena/toisena 13

14 ajattelunamme. Ja SE on KULJETUSTA luonnollisestikin, HUOMAATTEKO, olemisen ajattelua olemisen kokemuksellista kysymistä tapahtuvana tuossa; subjektin ja objektin väliin, olevien väliin ja ihmisten ja Jumalan/jumalten väliin vieläpä --- TA- VOITTUMISENAMME. Ja nyt siis on kyse tämän valaistumisena tuntemamme kysymisestä käsitteellisen ajattelun piiriin menettämättä --- KOKEMUKSELLISUUTTA. Joka sitä tiedostamattamme aina ja vain olemisen kokemuksellisesta kysymisestä juontuu, huomaamattamme usein ahdistuksen varsinaiseksi ahdistukseksi puristumisen kourista AUTUUDEN kokemuksina, joita osasimme ilmaista vain sanomalla, niiden olleen TODELLISEMPIA kuin kaikki se mitä olimme todellisuutena pitäneet ja noin emme koettaneetkaan niitä varsinaisesti haltuun ottaa eli saada SANOTTUA, vaan usein tuosta leikkauskohdasta viimeistään, olemmekin alkaneet sanoista puhua VAIN sanoina --- näin lapsen menettäenkin pesuveden mukana. Me vain olemiskykyinä aina jo esiymmärrämme KULJETUKSEN täyteyden, niin, että se on ollut unelmamme ja kaipuumme, jo --- pitkään (ja unelmien tehtävänähän onkin vain tulla todeksi ja kaipuun puolestaan tehtävänä onkin vain täyttyä läsnäoloksi). Koko länsimaisen perinteemme olemisen itsensä unohduksellisuuden suunnan ajan. Mutta myös olemishistoriallisesti ennenkokemattomana tavoittua TIETOISENA nyt kun Heidegger opastaa meitä ajattelumme ajatteluna suurta alkua esisokraatikoilla olevan kokonaisuutta kysyessään olemisen ja olevan ERON AVA- 14

15 TEN --- aina vain alkuperäisemmin toistamaan ; olemisen kysymyksen tavoittaaksemme. IHMETTELEMISEN. Josta --- olemisen ajattelusta olemisen uutta vaihetta neuvokkuutta vastaavana --- siis LAULETAANKIN kaikissa kansanrunouksissa, mutta myös kaikkien uskontojen profetioissa ESIYMMÄRRYKSELLISESTI OLEMISKYVYS- SÄMME olemisenamme aina jo --- perillä. Olemisen johdatuksen todentuminen pohjautuneekin tuohon (että esiymmär- ryksellisesti olemiskyvyssämme olemme aina jo --- perillä) ja olemassaolonamme olemiseemme --- KUULOLLA. KULJETUS ja OLEMISEN UUSI VAIHE/NEUVOKKUUS.Tuo asian SUURUUS tuossa olemiseltaan suurena eli ULOTTUVUUDELLISUUTENA. Että miten SIITÄ puhua, kunnei sitä mitenkään voi TODISTAA, se kunnei ole mitään olevaa ja kuitenkin OLEvampaa kuin mikään oleva kaiken olevan olemisena (jossa, hih, kaikesta läsnäolevan läsnäoloistamisesta elikä subjektiivisesta horisontista ulos päässeinä ajattelemme näin jo, ystäväni, AUKEAMA JA LÄSNÄOLO ajattelun tehtävänämme ), jota voi vain --- OSOITTAA. Ja miten vastata sen puhutteluun, miten olla vastaukse- 15

16 naan noin --- muotouttaen, vakiinnuttaen ja paljastaen uutta vaihettaan/neuvokkuuttaan. Kun kuitenkin kosketuksena joka menee ohi se onkin meitä olemuksellisesti koskettavinta --- OLEMISENA. Josta emme voi tiedostua, jota emme siis voi edes HUOMATA, osattomuutena puutteenalaisessa ajassamme tänään, OLEMI- SEN unohduksensakin unohduksellisena ja senkin pois putoamisena VALLITESSA modernin tekniikan PUITTEENA. Ja joka kuitenkin jo säilymiseensä itsessään KÄÄN- TEEN suunnassa --- VETÄÄ meitä valtavana paineena, hämmennyksenä ja kiireenä, pakottaen viimeinpä NOSTAMASSAAN kysymyksessä OLEMISEN TOTUUDESTA JA HISTORIASTA olemaan VASTAUKSENAAN olemisen uuden vaiheen/neuvokkuuden paljastamisessa, vakiinnuttamisessa ja muotouttamisessa ; KULJETUKSENAAN. Uutena/toisena ajatteluna jossa mahdolliset vastaukset kysymyksiin saadaankin MUU- TOKSENA itsessään --- AJATTELUSSA. Huomaatteko tuossa loogislaskennallisesta representoimisesta jo saamisen valossa luopuvannekin --- silleen jättämisen silleen jättämiselle asettuneesta tienoosta käsin hyväksi. --- ALOITTEELLE JÄTTÄYTYMISE- NÄ. Heidegger sanoo, että olemisen ajattelun vaikeus onkin sen yksinkertaisuudes- sa. Sen kun onkin ajateltava kaikkein yksinkertaisinta ja läheisintä ; olemista lä- heisyytenä itsenään. Ja meidän naapurinamme --- näin. 16

17 Modernismi, postmodernismi, jälkipostmodernismi käsitteinä kuvaavat todellisuutemme, kuvaavat paloina, erillisinä puolina --- KADOTTAEN KOKONAISUU- DEN. Maailman koneistuessa se --- ideologiat, uskonnot ja arvot jo menetettyään kokonaistajinaan --- irtoaa loppujenlopuksi KONKRETIASTAKIN kokonaistajanaan. Eikä hyvään arkeen patistamiset enää onnistukaan meitä auttamaan. Median alkaessakin suorastaan tulvia mitä merkillisimpiä ja mitä hiotumpia erillisiä helmiä joiden välille ei ensinkään punaista lankaa enää yritetäkään vetää. Paitsi sinä minä ITE -tekemisen hypettämisenä ja vieläpä siis niin, että vielä kynnelle/kynnölle kykenevät hypettävät/esittävät helmiään --- SYRJÄYTYNEILLE muunmuassa työttömyyden, RA- KENTEELLISENA, kasvaessa räjähdysmäisesti tänään. Ja sitten puhutaan kateudesta kansantautina. Ja toisaalta halajoidaan täydellistä jalkapalloa. Niinpä niin, kaunista jalkapalloa joukkuehenkineen kuljetuksineen vetoineen. Ja mestareineen. Elikä representoivasta ajattelustamme --- esilläolevan vain uudelleen esiinsettamisena eteemme tuohon objektiksi subjektiollemme --- samaistumisen pistettä AJATTE- LUUN JOKA ON VAIN SILLOIN KUN SE AJATTELEE ja JOSSA MAHDOLLISET VASTAUK- SET KYSYMYKSIIN SAADAAN MUUTOKSENA AJATTELUSSA ITSESSÄÄN, olemishistoriallisesti näin tänään metafysiikan ylittämisenä. Minkä jalkapallon kauneus, Platonin sanoin kuulaimmin esiin kajastavan merkityksessä, ehkäpä hyvinkin sanahelinään kyllästyneille potentiaalisille ajattelijoillemme --- näyttää. Sitä, että ajattelu ajattelee KULJETUKSENA siinä kun se pohjaa SAMAAN,joka ei tarkoita SAMANLAIS- 17

18 TA. Ja sitä, että ajattelu ajattelee KULJETUKSENA siinä kun se TIETOISESTI KUUNTE- LEE kuinka OLEMINEN TULEE KIELEEN. Nimittäin oleminen aina jo tulee kieleen ja sen ODOTTAMINEN --- jättäytyy aloitteelle. Mahdollistaen näin LAUKAUKSEN VEDON --- KOHDALLISTUNEENA KÄSITTEENÄ. Ystäväni, ei vähempää kuin viimekädessä osaamisena sanoa uusi/toinen ajattelu eli olemisen ajattelu --- sen ottamisena haltuun näin. Ja näin viemällä ajattelun välittömästi ja leimallisessa hahmossa ajateltavan asian äärelle ja NÄIN johdattaen ajattelun jälleen tiellensä. Voisiko pallon kuljetus enää kauniimpaa olla ja/tahi maaliin vetonsa; muuttuessa koko maailman ja koittaessa maailmanrauhan. Vaan ei ihmisen aikaansaamana ei voimastaan eikä tahdostaan. Vaan pikemminkin tahtomalla ei-tahtomista tahdosta luopumiseen valmistautumisen merkityksessä. PALLONAMME se --- EI OLE- MISENA koska oleminen ei mitään olevaa ole kaiken olevan läsnäolemisena VAAN OLEMISEN KYSYMYKSENÄ --- me näätsen otamme askeleen taaksepäin, johon juuri olemisen ajattelun vaikeus kätkeytyykin. Ajattelun tavoittuessakin tuossa olemukseensa --- ennakoivuutena. Ennakoimisena eikä enää vain reaktiivisuutena pelkkänä reakoimisena kuten on vallitsevan ajattelumme --- loogislaskennallisena representoimisena --- laita. Jotain on --- huomaatteko --- KÄÄNTYVÄNÄ silloin. Jotakin semmoista jota saamme tuta --- rajasituaatioomme edeltä jo tulevasta menneen kautta nykyisessä olemishistoriallisesti pyörähtävänä. Todellisuutemme 18

19 semmoisuudessansa kohdatessamme, näet saadessamme tietää mitä meillä nyt on todellisuutenamme --- huomatessamme unohduksellisuutensa --- vasta voimme kuulua sille mitä tulee olemaan. Ja tehtävänämme onkin hioa tuota KULJETUSTA olevien välissä olemisella olla jokin paikka ottaa itsensä puheeksi ja vieläpä --- tässä ja sielläkin teillä kaikilla tihentyvästi tänään --- paikakseen voittaa puite vallitsevana johdatuksenaan, se on, että paikakseen säilyä totuudessaan. Sofokleen sanoin: Sillä se on suopeus, mikä suopeutta aina kutsuu esiin. Oleminen vallitsi fysiksenä, ei siis modernina tekniikkanamme, Sofokleen aikana (hih, siis vielä aika ajallistuvana niin). Olevat paljastaen omin jaloin seisovina, itsestänsä käsin TUODEN ILMI tänne. Eikä siis modernina tekniikkanamme, joka määrääväksi puitteeksi/laitokseksi kokoontuneena paljastaa/tuo ilmi tänne olevat vain varantoina, mitätöiden omasta olemisestaan omaa olemistaan varten olevina --- HOHDOSTAAN. Olevien --- noin voidessa tahi voimatta --- pidättää hetkeä joka laajuudessaan lepää. Meidän täällä VIIPYELLÄ tahi OLLA KIIREENÄ. --- Emmekä OSAA sitä ollenkaan AJATELLA vielä. Sen juontumatta mieliimmekään. Ja sen pitäessäkin sisällään OLEMISEN KYSYMYKSEN merkityksessä, että ajattelu voi toteuttaa tehtävänsä tänään enää vain OLEMISTA KOKEMUKSELLISESTI KYSYVÄNÄ. Elikä olemista pitämättäkään pelkkänä itsestäänselvyydellisyytenä ja --- yleisyytenä. Siis jonain joka nimeytyy VAIN jonain KAIKKEIN YLEISIMPÄNÄ JA ITSESTÄÄNSELVYY- 19

20 DELLISYYTENÄ --- siten. Elikä olemisen kysymisenarvoiseksi tiedostaenkin. Se on, että ULOTTUVUUDELLISUUDEN mahdollistuessa, ystäväni, ulottuvuudettomuutemme mahdottomuudesta vallitsevassa todellisuudessamme. Että JOTAKIN ON SYVÄSTI JA VAKAVASTI VIALLA juuri noin juuri tuossa ja joka jo pakahduttavasti HUOMATTAVAKSEMME --- OLEMISEN UNOHDUKSELLISUUTENA ja OLEMISEN UNOHTAMISENAMME sitämyöden --- pakottuu. Ja joka tulee ilmi ensinnä, vähänkin ajattelua ajatteluna tänään koettaessamme, että emme vallitsevassa ajattelussamme, loogis LASKENNALLISENA representoimisenamme, ollenkaan voi MIETIS- KELLÄ. Emmekä ENÄÄ ollenkaan ajatella niinsanottuja perimmäisiä kysymyksiä. Ideologiat ja uskonnot kunneivat enää kykenekään asettumaan pohdiskeluille puitteina, vaan ne olisikin --- YLITETTÄVÄ. Ylitettävä olemisen ulottuvuudellisuuteen ajattelumme varsinaisena elementtinä. Heidegger sanookin, että ajatteluttavaisinta ajatteluttavaisessa ajassamme on se, että emme vielä varsinaisesti OSAA ajatella. KULJETUKSEN harjoitteleminen voi olla vain VAIKEAA VARSINAISEN HELPPOU- DEN tavoittaakseen. Sen kun on VAIKEUTETTAVA representoivan ajattelumme HELPPOUTTA. Läsnäolevan läsnäoloistamisen turhaannuttavana reaktiivisuutena. Vaikeuden kätkeytyessä taaksepäin otettavaan askeleeseen tässä ; tavoittaaksemme ajattelun varsinaisen olemuksen ( olemishistoriallisesti näin eikä ikuisena totuutena ) --- läheisyyteen menemisenä. HUPS tässä, zenin zator /valaistuminen, 20

21 kun kaikki vaan saa OLLA ja on TODEMPANA kuin mikään todellinen --- huokailemme autuaina. Ja kaikki olevat ulkona luonnossa, kaupungilla, hiljaisissa huoneissanne olemista osoittavatkin noin ALKAEN vasta rajoistaan --- OLEMISEN AVAAVATKIN --- hohtavina. Ja kaikki on täysin toisin outoutuneena tuttu nurinsysäytyneenä totuttu. Kun olettekin --- lumotulla tienoolla. Ja meidän onkin OPETELTAVA se käsitteellisessä ajattelussa tavoittamaan, se OPETELTAVAKIN sanomaan. Kun meidän onkin niin --- tänään jo ainoana mahdollisuutenamme --- sitä TIETOISEKSI haettava. Elikä olemalla KYSYVÄISESTI KYSYVINÄ tässä elikä EI-MIHINKÄÄN HEITTÄYTYVINÄ, MUTTA, että vain varsinaisesti etsivinä etsimämme aina jo tietävinä --- voimme näin PITÄYTYÄ. Se on, että voimme PYSYÄ / SÄILYÄ / KESTÄÄ etäisyyden läheisyydessä ja läheisyyden etäisyydessä vain olemisen varsinaisen olemuksellisuuden SUOPEUTENA --- Jos kuitenkin nyt mietimme entistä pohtivammin, mikä oikeastaan kestää ja ehkä yksin kestää, silloin meidän on sanottava: VAIN SUOTU KESTÄÄ. ALUSTA ALKAEN VARHAISESTA KESTÄVÄ ON SE, MIKÄ SUO. (Heideggerin kirjoituksesta Tekniikan kysyminen, suomennos Vesa Jaaksi) --- TIEDOSTAMISESTA. Että vain siitä TIEDOSTAMISESTA voimme AJATELLA SILLEEN JÄTTÄMISENÄ SILLEEN JÄT- TÄMISELLE ASETTUNEESTA TIENOOSTA KÄSIN, se on, että uutena/toisena ajattelunamme / silleen jättämisenä JA avoimena pysymisenä (avoimuutena) salaisuudelle näin --- huomaatteko --- väikähdellen tässäkin. KULJETUKSEN työstämisenä --- Tony Morrisonin sanoin osteri kärsii helmeään --- vallitsevan representoivan ajattelumme ylittämisen koetuksena, siihen (representoimiseen) alati takaisin pudotessamme, aina yhä uudestaan --- KOETTAEN uuden/toisen ajattelun SANOA. Saaden tuta --- Schwarzwaldin lumouksena. 21

22 Schwarzwaldin lumouksella tarkoitan KAIKENPUOLTOA, Platonin sanoin kauneutta kuulaimmin esiinkajastavan merkityksessä. Olemisen valoa, ajan ajallistumista ulottuvuuksissansa. Autuaalisena sulona --- kaikkea tuota. Ja tuommoiseen MAAIL- MANRAUHAN eteiseen --- nyt tässä kolmannessatoista kirjasessani --- KULJETUKSE- NA tätä, HYPPYRIN RAKENTAMISEN sijaan, nimeänkin. Stressistä räjähtäen puhkeava yliherkkyys sähkömagneettisille kentille elikä sähköisille laitteille, ilmanpaineille, auringolle ja kaikelle sähkömagneettisuuta välittävälle elikä metallille, muoville, keinokuiduille. Viemällä niinmuodoin mennessään kuulakärkikyniä, silmälaseja, tietokoneita elikä kirjoittamisen välineitä VAIKEUTTA- EN näin sitä fyysisyydestäkin käsin. Ja mikä tärkeintä mukavuusalueilta suistaen tuotanto- ja koe-eläinten ja terrorisminvastaisensodan kentille mottiin jääneiden ihmisten ÄÄRELLE/LUOKSE oleellisemmin kuin tunne ja järki voisi viedä. Olemuksellisesti siihen. Fyysisyyden nalkkiin jäämiseen ja kun näille tehotuotantoeläimille ja ihmisille terrorisminvastaisensodan kentillä nuo OLOSUHTEET olemisen olennassa olevat vain varantoina paljastavana --- vielä vasiten TEKEMÄLLÄ TEHDÄÄN globaa- 22

23 lin markkinatalouden nimessä, ystäväni, ITSESTÄÄNSELVYYDELLISYYKSINÄ, niin, ettei OLEMISEN UNOHDUKSELLISUUTTA siinä ensinkään HUOMATA. Siis yksinkertaisesti sitä, ettei eläimiä ja ihmisiä modernin tekniikan puitteessa ollenkaan OSATA ajatella omassa olemisessaan omaa olemistaan varten olevina. Eli, että ne RAKEN- TEELLISESTI mitätöidään kokonaan ja se on, että HOHDOSTAAN, olennastaan pois VARANNOIDAAN ja noin sitä varsinaisesti ollenkaan huomaamattamme VAIN VARANTOINA niille voikin tehdä ihan mitä tahansa. Ja, ystäväni, että vallitsevassa representoivassa ajattelussamme läsnäolevan läsnäoloistamisena esilläolevan vain uudelleen esiinasettamisena eteemme tuohon objektiksi subjektiollemme subjektin varmistamisena yhtäkaikki olemmekin aina jo RAKENTEELLISESTI väkivaltaisia ollenkaan sitä HUOMAAMATTAMME. Eikä kyse olekaan moraalisesta, humanistisesta ja tunne- järkiakselilla liikkuvasta suhteesta eläimiin ja toisiin ihmisiin. Niin, ettemme moralisoiden peräämällä ARVOJA voikaan kauheuksia saada loppumaan. Sillä nuo arvot onkin vain unohduksen peitteitä rakenteellisen väkivallan jatkua KEHITYKSENÄMME joka jatkuvaa kasvua ja kilpailukyvyn säilyttämistä edellyttää KEHKEYTYMISEN kaikkinaiselle VIERAANTUMISELLE menettäen. Ja moralisoiminen vain syyn ja seurauksen --- kausaalisuutena --- syyniin juuttuen joutuu. Ja tässä miten on olemisen laita? kysyessämmekin jo näin kysymyksen mitä on oleva? sijaan, KYSYMMEKIN jo kausaalisuuden --- YLITTÄMISEEN. Eikä eläimiä vain enää tule mieleenkään syödä, eikä pommeja öljyn saamisen vastineeksi räjähtämään viedä. 23

24 Kun eläimet jätetään seisomaan siihen omaa fysiikkaansa koko olemassaolollaan tuotettuna tuottamaan olemukseltaan --- vain varantona. Niin se on jotakin jota ei ollenkaan olisi VOINUT tapahtua entisinä tahi muinaisina aikoina. Noina, joita kuitenkin on totuttu ajattelemaan näihin meidän aikoihimme nähden JULMINA, primitiivisyytensä tähden valistuksen aikaa ennen. Ei olisi voinut TAPAHTUA vaikka sinne äkkiä olisikin viety tieteellistekniset logistiset tuotantolinjamme, teknisine vempeleineen ja onnistuneesti välitettyine käyttöohjeineen, niin ei ne todentottakaan korvamerkittyinä SEISOISI masennettuina eikä niitä todentottakaan koneellisesti teurastettaisi varastoihin, vaan se todentottakin silloin olisi silloisille ihmisille tälle maailmalle MAHDOTONTA --- helvetillä pelottelujen todentumaa --- JOUKKOTU- HOINA. Jotka toki silloin olemiskykyinä esiymmärrettiin semmoisena johon olemishistoriallisesti oltiin menossa, jos kohta sitä ei voitu unohduksen katveessa jo oltaessa tiedostaa, mutta kylläkin ajatella, MORAALISESTI KAVAHTAEN, INTUITIONA. Sillä silloin ei vielä --- oleminen unohtanut unohdustaankin, senkin pudotessa pois, JO SÄILYMISEENSÄ ITSESSÄÄN KÄÄNTEEN SUUNNASSA ja VAARAN VAARAANTUA PELASTUKSENA juuri noin --- OLEMINEN VALLINNUT MODERNIN TEKNIIKAN OLEVAT VAIN VARANNOIKSI MÄÄRÄÄVÄNÄ PUITTEENA OLEVAT PALJASTAEN/ILMI TUODEN TÄNNE ; MITÄTÖITYINÄ. Ei niinmuodoin myöskään ollut ihmiselle silloin olevat --- MITÄTÖITÄVISSÄ. Modernin TEKNIIKAN puite ei siis ollut johdatuksenamme vielä silloin, niinkuin se ei tule tulevina aikoinakaan olemaan. Kuten tulemme olemisen kysymisenarvoiseksi noustessa --- olemisen historian ja olemisen totuuden käsit- 24

25 teiden avautumisena --- tuntemaan asiasta perillä olemisen merkityksessä eli TEKHNEN ; VARSINAISENA TIETÄMISENÄ olemisen TEKNIIKAN olemuksena nähden kaiken sinänsä teknisen lävitse. Niinkuin LOGOS puolestaan vanhoilla kreikkalaisilla tarkoitti PUHETTA jota LEGEIN kokosi, mutta jotka käsitteet sittemmin olemisen unohduksellisuuden peesissä LOGIIKKAA --- olevien sinänsä vain, Sherlok Holmesin sanoin, SELITTÄMISENÄ JOKA VESITTÄÄ KAIKEN olevat itsensä ohittaen näin --- NIMESIVÄTKIN. Mikä sitten on se janottu LOISTO, jalkapallon mestarisuoritusten tapaan kaikilla elämänaloilla tänään, TÄHTEYTENÄ, vasten tätä kun miljardit eläimet lihavarantoina vain seisovat ja syövät, keskitettyinä, ja sitten logistisilla linjoilla nytkähtävät liikkeelle, kuljetuksina, teurastuksina, paloitteluina ja levityksenä markkinoille. Se LOIS- TO ja LOISTON JANO on jotakin jossa meidän kaikkien häkitettyä olemassaoloa subjektiivisena horisonttina yritetään murtaa. Sitä, jossa emme eläinten todellisuudesta varsinaisesti tiedä, emmekä VOI tietää. Mutta jonka kuitenkin olemiskykyinä esiymmärrämme. Ja kaikki tämänpäivän TÄHTEYS on tämän IHMISKUNNAN ajankohtaisen TEHTÄVÄN piilevyydestään LÄPIMURTOONSA viemisen koetusta loppujenlopuksi JALKAPALLO. Ei vähemmän kuin MAAILMANRAUHAN, joka UTOPIAN sijaan onkin vastaantulevaa todellisuutta joka PUHUU vallitsevassa todellisuudessamme sen KOHDATESSAMME aina jo olemisen historiallisuutena josta tänään 25

OLEMINEN/KUOLEMA/SALAISUUDELLISUUS MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA

OLEMINEN/KUOLEMA/SALAISUUDELLISUUS MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA OLEMINEN/KUOLEMA/SALAISUUDELLISUUS MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA Ajattelun asian muuttuminen ajattelun tiellä? Julkaisija: Helena Salvi ISBN 978-952-67988-4-4 Painopaikka: Multiprint Oulu,

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä.

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä. Taktiikka yleisesti Sanalla taktiikka tarkoitetaan sitä, kuinka käytetään oman joukkueen vahvuuksia ja vastustajan heikkouksia hyväksi valmistauduttaessa otteluun sekä sen aikana valmentajan tekemiä muutoksia

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Tapio Aaltonen. Johda ihmistä. Teologiaa johtajille

Tapio Aaltonen. Johda ihmistä. Teologiaa johtajille Tapio Aaltonen Johda ihmistä Teologiaa johtajille TALENTUM Helsinki 2011 Talentum Media Oy ja Tapio Aaltonen ISBN 978-952-14-1617-0 ISBN 978-952-14-1734-4 (sähkökirja) Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi:

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Lähdetkö kahville minun kanssani? Uskallatko kertoa tunteistasi? Jaksatko valvoa yli puolenyön? Käytätkö mielelläsi lankapuhelinta?

Lähdetkö kahville minun kanssani? Uskallatko kertoa tunteistasi? Jaksatko valvoa yli puolenyön? Käytätkö mielelläsi lankapuhelinta? NOPEANNOKKELA NOSTATUS Kerro kiero kysymys, vedä villi vastaus Kysymyksissä on K-kirjain ja vastauksissa V-kirjain. Ne voi tulostaa myös eri sävyisille papereille. Leikkaa suikaleiksi. Yksi osallistuja

Lisätiedot

Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly

Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly Teknillinen korkeakoulu kevät 2007 luento II, unplugged S ystems Analysis Laboratory Helsinki University of Technology Raphael: School of

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op, L) Mat-2.1197/TU-53.1150 3.2. Noste 17.2. Mindset 24.2. Kasvu. Vieraana

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

Heikki Salomaa 10.12.2013. Minustako auttajaksi?

Heikki Salomaa 10.12.2013. Minustako auttajaksi? Heikki Salomaa 10.12.2013 Minustako auttajaksi? Älä pakene. Täältä ei voi paeta. Tämä on maailma. Me olemme maailmassa. Heaven, that s so simple! Merkitysten etsintä Tieteen filosofian peruskysymykset

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 1/

Pekka Ervastin esitelmä 1/ Mitä on usko? Pekka Ervastin esitelmä 1/10 1916 Te muistatte ja tiedätte kaikki, kuinka tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ Kokemuksia toisinuskovan kohtaamisesta Kajaanin seurakunnassa Tuula Haataja JOS VOISIKIN ITSE VALITA MILLAISTA ERILAISUUTTA JOUTUU LÄHELLÄÄN SIETÄMÄÄN Maija Paavilainen Mutta

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Harjoite 5: TARINAN MUODOSTAMINEN Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Tavoiteltavat osa-alueet: Kognitiivinen taso: P: Aikajärjestys, IR: Sarjan

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN

PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN Opettaessasi tai opetellessasi oikeaa heitto tyyliä on ensimmäiseksi tiedettävä miten heittää tällä hetkellä. Meidän tulisi enemmän katsoa, miten heitto pelaajalta

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JERIKON VALTAUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupunki b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jatkoa edelliseen

Lisätiedot

Peli-idea Hyökkäyspeli

Peli-idea Hyökkäyspeli Peli-idea Hyökkäyspeli Pelijärjestelmä 1-4-4-2 Niin paljon kuin mahdollista avataan peliä puolustuslinjasta-pelirohkeus! Nopealla pallonhallintapelillä yritetään löytää hyökkäyssuuntaan kääntynyt keskikenttäpelaaja

Lisätiedot

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantuminen ja anomia Sosiaalinen vieraantuminen (alienaatio), kuvaa

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

8. P97 seututaitokoulu (1h,45min)

8. P97 seututaitokoulu (1h,45min) 8. P97 seututaitokoulu 26.1 2008 (1h,45min) -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.15 min -Nopeus ketteryys harjoituksen alussa, n.15 min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 max.15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta:

ISBN ISBN (sähkökirja) BALTO print Anna palautetta: TALENTUM HELSINKI 2013 Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen ISBN 978-952-14-2036-8 ISBN 978-952-14-2037-5 (sähkökirja) BALTO

Lisätiedot

Identiteetti identifikaatio - ja valinta

Identiteetti identifikaatio - ja valinta Heikki Mäki-Kulmala (Tay) Identiteetti identifikaatio - ja valinta Kenneth Burken mukaan Uuden retoriikan edustajia Stephen Toulmin 1922-2009 CHAIM PERELMAN (1912-1984) Kenneth Burke 1897-1993 Aristoteles

Lisätiedot

Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa.

Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa. Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa. ENSIVAIKUTELMA miten voit parantaa sitä Olen listannut toimivia tapoja hyvän ensivaikutelman antamiseksi. Poimi omasi ja ota käyttöön.

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

YLI-IHMINEN/RIITTÄMINEN SEMMOISUUDESSAAN MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA

YLI-IHMINEN/RIITTÄMINEN SEMMOISUUDESSAAN MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA YLI-IHMINEN/RIITTÄMINEN SEMMOISUUDESSAAN MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA Äidille täälläolona, Isälle, Nietzschelle ja Heideggerille läikähtävänä lempeästä, kiittäen olemisestaan keskusteluna

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Socca. Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. Näkijänä, tietäjänä ja kehittäjänä

Socca. Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. Näkijänä, tietäjänä ja kehittäjänä Socca Näkijänä, tietäjänä ja kehittäjänä Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus sosiaalityössä Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto Sosiaalityön kehittämisen foorumi Socca

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik 11.12.2012 Timo Collanus Erityisasiantuntija Turun kaupunki Timo Collanus VTM/ taloustiede 1998 Koulutustutkimusta

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot