ELÄMÄÄ JATKUVASSA PAINEESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄMÄÄ JATKUVASSA PAINEESSA"

Transkriptio

1 ELÄMÄÄ JATKUVASSA PAINEESSA Tähtipelaaja Lionel Messi on oksentanut usein kesken ottelun. KULJETUS MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA 1

2 Äidille ja Isälle ja Suurelle Perheelleen --- koko maailmalle asujaimineen esirukouksissaan --- omistettu kolmastoista kirjaseni keskusteluna Heideggerin kanssa. Julkaisija: Helena Salvi ISBN Painopaikka: Multiprint Oulu

3 Jussi Backmania ja Miika Luotoa mukaellen: HEIDEGGER KESKUSTELI AJATTELUN KLAS- SIKOIDEN KANSSA FENOMENOLOGISESTI --- AJATELTUJEN ILMIÖIDEN ITSENSÄ POHJAL- TA. AJATTELUTAPAHTUMIKSI näin tehden luentonsa. 3

4 4

5 Välkähtävä ILO olennaisesta joka ei ole lukumäärä vaan oikea aika siis oikea sil- mänräpäys ja oikea sinnikkyys. Välkähtävä ilo KULJETUKSESTA --- siinä. Viiltävänä suruna sen huomaaminen, että olevien läsnäolemisena käsitämme --- OLEMISEN. Että niin pelkästään, että se on siinä. Osattomuutena siitä kokemuksellisuudesta, että aina jo olemme taittamassa subjektin ja objektin välistä matkaa tänne heitteisyydestämme tietoisuutena olemisen kokemuksellisesta kysymisestä käsin olemisen ULOTTUVUUDELLISUUTEENSA avautuessa. Puutteenalaisesta ajastamme ULOS ASTUEN subjektiivisesta horisontistamme olemassaolonamme, joka elämän elämiseksi elämän ehdoilla typistyy ja siitä --- menehtymiseksi. Oleminen olevien läsnäolemisena tänään ymmärrettäessä; voitaenkin VAIN --- 5

6 elää. Subjektina objekteja silmälläpitäen --- subjektin varmistamisena näin --- eikä yhtään sen enempänä. Ja siitä sitten --- menehtyä. Koska TYHJÄÄ ei käsitetä. KOSKA tyhjä EI OLE OLLUT KÄSITETTÄVISSÄMME (ei myöskään kuolema olemisen lippaana/kätkönä käsitettävissämme ole silloin, vielä, ollut, sen juostaksemme jo edeltä --- valaistuen ). KOSKA oleminen VALLITSEE unohduksellisena juuri näin. Modernina tekniikkana joka MÄÄRÄÄVÄKSI puitteeksi / laitokseksi kokoontuneena paljastaa --- tuo ILMI tänne --- olevat vain VARANTOINA. Eikä omassa olemisessaan omaa olemistaan varten olevina jolloin ne ikäänkuin tuota TYHJÄÄ --- HOHTAA. Noin OSOITTAEN tuota tyhjää, joka ei tyhjene(kään) pelkkään tyhjään, ei Levinasin sanoin tyhjyyden kauhistuttavana anonymiteettinä repeäkään, vaan SUOPEUTENA kannatteleekin ( varsinaisena TÄYTEYTENÄ, huomaatteko, TÄS- SÄ) --- ainoana joka KESTÄÄ ja PITÄÄ --- teitä. Oleminen --- kun --- on kaiken läsnäolemisen paikaton paikka, se ei olevien läsnäolemisen TILANA, eikä niinmuodoin subjektiivisena horisonttinamme --- rajoitukaan. Ja SILLOIN olevien pois liukuessa me OSAAMMEKIN kuolla --- kuolema omimpana mahdollisuutenamme, kuolema näyttämönä jolla oleminen on alastomimmillaan ja täyteläisimmillään. JA, osaammekin kuoleman jo edeltä käydä/juosta --- VALAISTUA --- kunnei rajaa ollutkaan. Läpi Saksan kulki kuni vain huhu, että oli opettaja, joka osasi ajatella. Ja jon- ka ajattelussa oli kuni taikavoima. Ja nuoret oppilaat lumoutuivat Heideggerin (to- 6

7 ki vielä itsekin nuoren silloin) ajattelusta. Mutta kuitenkaan sen outous eli olemisen ajattelun yksinkertaisuus ei heihin vielä pystynyt siihen pystyäksensä. Ja Heideggerin olikin ponnisteltava saadakseen sanottua olemisen ajattelun semmoisella tavalla, että oppilaansakin tavoittaisivat AJATTELUN TAPAHTUVANA. Opetuksessaan ajattelun perinteen suurten ( olemiseltaan suurten ) ajattelijoiden KANSSA ja Hölderlinin runoilijan runoilijana KANSSA. Niin ettei se vain vertailevaksi filosofiseksi tutkimukseksi tahi vertailevaksi kirjallisuustieteeksi jäisi. Kuten sitten kuitenkin kävi, etteivät ajateltavat asiat itse päässeetkään kuni jätetyistä siemenistä itämään ajattelu lumouksen tapahtumaluontoisuudessaan kuni juurtumaan silloin, vaan Heideggerin ajattelua jouduttiinkin vielä representoiden --- esilläolevan vain uudelleen esiinasettamisena eteemme tuohon objektiksi subjektiollemme --- välittämään eteenpäin, HUIPPUTÄRKEÄNÄ sekin! Mutta, että se ei siis vielä oppilailleen ollut opittavaksi sen oppiaksensa, olemishistoriallisesti noin, meidän tänään ollessakin --- kirjoitustensa kautta joissa olemisen ajattelu on sekä sanotuksi saatuna että tapahtuvana --- POLTTOPISTEESSÄ. MAAILMANRAUHAN --- eteisessä. Kyse on KULJETUKSESTA. LÄPIMURTOON tullakseen. Maailman tilan yhä hälyyttävämpänä huutaessa --- KULJETUSTA. Olemisen puhutellessa ihmistä täälläolona osaansa, ajatteluamme paikkanansa tapahtua uuteen vaiheeseensa/neuvokkuuteensa olemishistoriallisesti tänään. Ajatteluamme KULJETTAMAAN ajatteluamme 7

8 ajatteluna LÄPIMURTOONSA, se on, että muotouttamaan, paljastamaan ja vakiin- nuttamaan olemista uuteen vaiheeseensa/neuvokkuuteensa. Olemme osattomia ajattelusta --- varsinaisena KULJETUKSENA. Olemisesta TIE- TOISESTI tuossa, kun aina jo olemme taittamassa subjektin ja objektin välistä matkaa. Hih, AUTUAINA olemisesta. Ja osattomina olemisesta tuossa toteutumisen täyteydessä semmoisuudessamme, kun ajattelussa ajatteluna olemista muotoutammekin, vakiinnutammekin ja paljastammekin TIETOISESTI --- kuullusta. Hih, olemisesta JOHDATETTUINA OLEMISEN KUUNTELUSTA --- aloitteelle jättäytymisestä tuossa. Ja noin meillä onkin niin paljon nollatutkimusta pikemminkin näennäistutkimusta ehkä elikä, että emme varsinaisesti tutkimaamme tunne eli varsinaisesti ole perillä siitä eli sen olemuksellisuudesta ensinkään vielä. Kun olemme kysyneet vain mitä on oleva? suhteensa. Kun saataessa huikeitakin voittoja ekstaattisuudestaan silloin, vielä kuitenkin olevaan unohtuen uppoamme silloin ja parissaan puuhaan. VIERAANTUNEINA. Emmekä tutkimamme olevan olemuksellisuutta voikaan tavoittaa kuin kysymällä suhteensa, että miten on olemisen laita?. Eli, että vain ei-minkään TAVOITTAMALLA voimme olla OLEMUSSUHTEESSA olevan kanssa. Elikä omasta varsinaisesta ( olemishistoriallisesti noin eikä ikuisena totuutena ) olemuksestamme olemuksellisuudestamme OLEMISTA AJATTELEVINA OLENTOI- NA OLEVIEN ITSENSÄ ÄÄRELLÄ/LUONA --- olla. Ja silloin tulevat loppujenlopuksi 8

9 eksaktien tieteitten huikeat voitot LÄPIMURTOONSA --- varsinaisesta KULJETUKSES- TAAN silloin. Kun vallitseva loogislaskennallinen representoiva ( esilläolevan vain uudelleen esiinasettava --- eteensä tuohon --- objektiksi subjektiolleen ) ajattelumme puolestaan OHITTAA olevat/asiat olevina/asioina sinänsä toimimatta, ystäväni, varsinaisena ja toteutuvana KULJETUKSENA --- ENÄÄ ja VIELÄ. Sen puhuessa tuon VIELÄ -sanan tulevaan viittaavuuden puolesta edeltävässä lauseessa, että VOIMME tätä tässä näin jo käsitellä ja kokemuksellisesti SAAMME tuta välähtäen sitä; olemista olevien itsensä äärellä/luona ajattelua läheisyyteen menemisenä niinmuodoin tuossa. Ja puolestaan ENÄÄ -sanan käyttöä, nyt tästä edeltävää edeltävässä lauseessa, perustelee se, että semmoista oli ajattelu esisokraatikoilla (Parmenides, Herakleitos ) ja runoilijoilla (Homeros, Sofokles ) länsimaisen ajattelun perinteemme suuressa ( olemiseltaan suuressa ) alussa, mutta ei TIETOISENA jommoiseksi nyt kuitenkin olemme puhuteltuja KULJETUSTA --- kysymään. Olemishistoriallisesti --- olemisen unohduksensakin unohduksen ja senkin pois putoamisen jo säilymiseensä itsessään käänteen suunnassa tänään, se on, että VEDOSTAAN --- pakotettuina. 9

10 Pekka Tarkka sanoo kirjassaan Pentti Saarikoski vuodet , Saarikosken ajatelleen Platonin dialogin (dualismin) mahdollisuutena todellisuuden käsittämiseen, tietoon eräänlaisena näkemisenä, MUTTA, representoinnin olemushan onkin JUURI tuossa olevien sinänsä tutkimisena olevat itsensä OHITTAENKIN --- siten. Mutta kuitenkin ja OLEELLISESTI Saarikoski oli aikaansa edellä vanhaan kreikan kieleen perehtyneenä ja sanoikin runossaan, jossakin, ja jotenkin niin, että TULIN LUOKSENNE / MINULLA OLI ASIAA / ETTE HALUNNEET KUULLA. Ja kyse on täytynyt olla nimenomaan --- KULJETUKSESTA. Hän oli aavistanut muunmuassa Herakleitoksen ajattelun ja Homeroksen tai Sofokleen tai Euripideen runouden KIELESSÄ jotakin, joka olikin olevien/asioiden itsensä äärelle/luokse --- VIENYT. Vieraantumisen todellisuudestamme valaistumiseen, se on, että kuoleman jo edeltä juoksemisen tavoin lumotulle tienoolle jolla olevat --- omassa olemisessaan omaa olemistaan varten olevina --- HOHTAA. Ja VARSINAISESTI vasta TOTEUTUAKSEMME olemisen palvelijoina ja olevien edellyttäminä olevia olemiseensa ajatellessamme näet välitämme olemisen lainaa oleville --- olemisen sanoissa. TIETOISEKSI tulemisessa tämän, tietoutumisen evoluutiollisenakin, kehkeymän vaan ei kehityksen merkityksessä, kohtanamme tänään. 10

11 HYPEÄ, hypettämistä, tärkeilemistä ja tärkeyttämistä. Ettei äkkiä enää pystytäkään olemaan elämisenä elämän ehdoilla, muttei YLITTÄMISENSÄ osaa vielä nousta mieleemmekään. Täälläolona. Olemista ajattelevana olentona animal rationalen ja syntiinlangenneen luodun sijaan. Ja sitten me vaan hypetämme --- sitä, että olemme elossa VIELÄ, ettemme ole menehtyneet VIELÄ. Elikä ettei meillä --- puitteen aikakaudella --- milloinkaan enää ole kanssaelettävänämme olevia/asioita itseään vaan meillä on vain olevia/asioita sinänsä --- semmoisena oma elämämmekin --- HYPETETTÄVÄNÄMME. Esineellistyneenä oma elämämmekin elikä REPRESEN- TOIMME sitäkin, sillä AJATTELUSTAHAN on kysymys, kun me olevia/asioita OSAAM- ME vain esilläolevina uudelleen esiinasettaa eteemme tuohon objektiksi subjektiollemme, JOKA, huomaatteko, on sosiaalisen median ja television ja radion tänään yhä enenevässä määrin sosiaalisena mediana --- OLEMUKSENA. Ja ajattelun varsinaisesta OSAAMISESTA puolestaan, on kysymys silloin, kun itsemme esittämisen sijaan heittäydymmekin ulos sieltä, elikä avoimeen murtautuen subjektiivisesta horisontista, se on, että AJATTELUSTA SUBJEKTIN VARMISTAMISENA --- VARSINAI- SEEN VAPAUTEEMME. 11

12 Hypettäminen ei VIE meitä mihinkään, se ei kuljeta, se ei TAPAHDU, ystäväni, KULJETUKSENA. Ja sitä, KULJETUSTA, meidän on niin vaan vietävästi ikävä ja se on, että TÄYTEYTTÄ siinä, se on, että ajattelun asian ajattelun tiellä aukeamaksi ja läsnäoloksi --- MUUTTUMISTA. KUN uutena/toisena ajatteluna mahdolliset vastaukset kysymyksiin saadaankin MUUTOKSENA ITSESSÄÄN AJATTELUSSA. KUN kysyminen on ajattelun hurskautta. Ja KUN KOHDALLINEN kysymys nyt, olemishistoriallisesti ajattelun historiassa onkin, että MITEN ON OLEMISEN LAITA?. KUN se tähän asti, ja edelleenkin näin vallitsevana tänään, on ollut pelkästään, että MITÄ ON OLE- VA? Ja kunniakkaana vietyään valistuksena ja eksakteina tieteinä törmääkin seinään, hajoaakin käsiimme. Siten vetäenkin varsinaisesti ahdistuen tietämään evoluutiollisenakin --- kehkeymän vaan ei kehityksen merkityksessä --- tietoutumisenamme ettei ajattelu LÄHDEKÄÄN meistä. Ettei olekaan loppujenlopuksi TAHTOPE- RÄISTÄ vaan tahtovan ajattelun täydellistymisen MINÄMINÄKSIKIN määrää olemisen itsensä unohduksellinen vallitseminen modernin tekniikan PUITTEENA. Ja varsinaisena olemista kokemuksellisesti kysyvänä TIETÄMISENÄ päästäenkin helpottuneina ei-mihinkään heittäytymään, se on, että silleen jättämään silleen jättämiselle asettuneesta tienoosta käsin. Kun kysymys mitä on oleva ei olemuksensa puolesta voi olla KULJETUKSENA eli ei voi TAVOITTAA eli ei voi TIEDOSTAA olemista kokemuksellisesti kysyen, että aina 12

13 jo olemme taittamassa subjektin ja objektin välistä matkaa. Jota kaikki eksistentiaalisen tuntoherkkyyden nimikkeellä VÄHÄTELLYT, moralistisesti itsekeskeisiksi ja itseasiassa loppujenlopuksi TURHAKKEIKSI siten leimatut ja tuomitut ja niinmuodoin UNOHDETUT --- halajoivat. Saarikoski ja Kafka muassaan. Ja jotka kuitenkin niinsanotussa eksistentiaalisessa tuntoherkkyydessään olivat jo heitettyinä ikäänkuin jumalten ja ihmisten väliin. Ja heidän työnsä, heidän runoutensa, olikin niinmuodoin Jumalan merkinantojen vastaanottamista, KESKUSTELUNA OLEMISTA kanssaan, ja välittämistä kansalle. (Hölderlinin tavoin, jonka RUNOUDEN KORKEU- DEN kanssa puolestaan Heideggerin SYVÄ AJATTELU --- ON KESKUSTELUNA. Ja atomiaikaamme tahi jo bittiaikaamme vastaavan HISTORIALLISEN SANAN --- kysymyksenä olemisen mielestä --- TAVOITTAAKIN.) Että he olivat ETSIJÖITÄ koko olennollisesti eli VARSINAISESTI etsivinä ETSIMÄNSÄ AINA JO TIESIVÄT. Siten lentäviä --- edeltä tulevien jumaltensa. Varsinaisesti odottavia, jonka tarkoittaessakin sitä, että odottamaansa aina jo kuuluvina he tuota INTUITIIVISTA TIETOAAN toivat ilmi ja koettivat vallitsevan ajattelun puitteissa osoittaa, rakentaa ja raivata umpikujaan joutuneelle ajattelullemme ja runoudellemme --- TIEKSI. MUTTA väistämättä joutuen aikansa lapseudessa loogislaskennalliseen representoimiseen / läsnäolevan läsnäoloistamiseen, se on, että turhaannuttavaan tautologiseen kehään --- vallitsevan ajattelumme LOUKKUNA. Josta nuo kaikki omaa aikaansa edellä olleet murtautuivat --- subjektiivisesta horisontista --- ulos tekivät lentoharjoituksia ja kuin edeltäkartoittivat, että mitä on tuo KULJETUS, mitä se kun TAPAHTUU tuo, että aina jo olemme taittamassa subjektin ja objektin välistä matkaa. Saamatta sitä kuitenkaan vielä sanottua eli saamatta sitä vielä varsinaisesti haltuunsa uutena/toisena 13

14 ajattelunamme. Ja SE on KULJETUSTA luonnollisestikin, HUOMAATTEKO, olemisen ajattelua olemisen kokemuksellista kysymistä tapahtuvana tuossa; subjektin ja objektin väliin, olevien väliin ja ihmisten ja Jumalan/jumalten väliin vieläpä --- TA- VOITTUMISENAMME. Ja nyt siis on kyse tämän valaistumisena tuntemamme kysymisestä käsitteellisen ajattelun piiriin menettämättä --- KOKEMUKSELLISUUTTA. Joka sitä tiedostamattamme aina ja vain olemisen kokemuksellisesta kysymisestä juontuu, huomaamattamme usein ahdistuksen varsinaiseksi ahdistukseksi puristumisen kourista AUTUUDEN kokemuksina, joita osasimme ilmaista vain sanomalla, niiden olleen TODELLISEMPIA kuin kaikki se mitä olimme todellisuutena pitäneet ja noin emme koettaneetkaan niitä varsinaisesti haltuun ottaa eli saada SANOTTUA, vaan usein tuosta leikkauskohdasta viimeistään, olemmekin alkaneet sanoista puhua VAIN sanoina --- näin lapsen menettäenkin pesuveden mukana. Me vain olemiskykyinä aina jo esiymmärrämme KULJETUKSEN täyteyden, niin, että se on ollut unelmamme ja kaipuumme, jo --- pitkään (ja unelmien tehtävänähän onkin vain tulla todeksi ja kaipuun puolestaan tehtävänä onkin vain täyttyä läsnäoloksi). Koko länsimaisen perinteemme olemisen itsensä unohduksellisuuden suunnan ajan. Mutta myös olemishistoriallisesti ennenkokemattomana tavoittua TIETOISENA nyt kun Heidegger opastaa meitä ajattelumme ajatteluna suurta alkua esisokraatikoilla olevan kokonaisuutta kysyessään olemisen ja olevan ERON AVA- 14

15 TEN --- aina vain alkuperäisemmin toistamaan ; olemisen kysymyksen tavoittaaksemme. IHMETTELEMISEN. Josta --- olemisen ajattelusta olemisen uutta vaihetta neuvokkuutta vastaavana --- siis LAULETAANKIN kaikissa kansanrunouksissa, mutta myös kaikkien uskontojen profetioissa ESIYMMÄRRYKSELLISESTI OLEMISKYVYS- SÄMME olemisenamme aina jo --- perillä. Olemisen johdatuksen todentuminen pohjautuneekin tuohon (että esiymmär- ryksellisesti olemiskyvyssämme olemme aina jo --- perillä) ja olemassaolonamme olemiseemme --- KUULOLLA. KULJETUS ja OLEMISEN UUSI VAIHE/NEUVOKKUUS.Tuo asian SUURUUS tuossa olemiseltaan suurena eli ULOTTUVUUDELLISUUTENA. Että miten SIITÄ puhua, kunnei sitä mitenkään voi TODISTAA, se kunnei ole mitään olevaa ja kuitenkin OLEvampaa kuin mikään oleva kaiken olevan olemisena (jossa, hih, kaikesta läsnäolevan läsnäoloistamisesta elikä subjektiivisesta horisontista ulos päässeinä ajattelemme näin jo, ystäväni, AUKEAMA JA LÄSNÄOLO ajattelun tehtävänämme ), jota voi vain --- OSOITTAA. Ja miten vastata sen puhutteluun, miten olla vastaukse- 15

16 naan noin --- muotouttaen, vakiinnuttaen ja paljastaen uutta vaihettaan/neuvokkuuttaan. Kun kuitenkin kosketuksena joka menee ohi se onkin meitä olemuksellisesti koskettavinta --- OLEMISENA. Josta emme voi tiedostua, jota emme siis voi edes HUOMATA, osattomuutena puutteenalaisessa ajassamme tänään, OLEMI- SEN unohduksensakin unohduksellisena ja senkin pois putoamisena VALLITESSA modernin tekniikan PUITTEENA. Ja joka kuitenkin jo säilymiseensä itsessään KÄÄN- TEEN suunnassa --- VETÄÄ meitä valtavana paineena, hämmennyksenä ja kiireenä, pakottaen viimeinpä NOSTAMASSAAN kysymyksessä OLEMISEN TOTUUDESTA JA HISTORIASTA olemaan VASTAUKSENAAN olemisen uuden vaiheen/neuvokkuuden paljastamisessa, vakiinnuttamisessa ja muotouttamisessa ; KULJETUKSENAAN. Uutena/toisena ajatteluna jossa mahdolliset vastaukset kysymyksiin saadaankin MUU- TOKSENA itsessään --- AJATTELUSSA. Huomaatteko tuossa loogislaskennallisesta representoimisesta jo saamisen valossa luopuvannekin --- silleen jättämisen silleen jättämiselle asettuneesta tienoosta käsin hyväksi. --- ALOITTEELLE JÄTTÄYTYMISE- NÄ. Heidegger sanoo, että olemisen ajattelun vaikeus onkin sen yksinkertaisuudes- sa. Sen kun onkin ajateltava kaikkein yksinkertaisinta ja läheisintä ; olemista lä- heisyytenä itsenään. Ja meidän naapurinamme --- näin. 16

17 Modernismi, postmodernismi, jälkipostmodernismi käsitteinä kuvaavat todellisuutemme, kuvaavat paloina, erillisinä puolina --- KADOTTAEN KOKONAISUU- DEN. Maailman koneistuessa se --- ideologiat, uskonnot ja arvot jo menetettyään kokonaistajinaan --- irtoaa loppujenlopuksi KONKRETIASTAKIN kokonaistajanaan. Eikä hyvään arkeen patistamiset enää onnistukaan meitä auttamaan. Median alkaessakin suorastaan tulvia mitä merkillisimpiä ja mitä hiotumpia erillisiä helmiä joiden välille ei ensinkään punaista lankaa enää yritetäkään vetää. Paitsi sinä minä ITE -tekemisen hypettämisenä ja vieläpä siis niin, että vielä kynnelle/kynnölle kykenevät hypettävät/esittävät helmiään --- SYRJÄYTYNEILLE muunmuassa työttömyyden, RA- KENTEELLISENA, kasvaessa räjähdysmäisesti tänään. Ja sitten puhutaan kateudesta kansantautina. Ja toisaalta halajoidaan täydellistä jalkapalloa. Niinpä niin, kaunista jalkapalloa joukkuehenkineen kuljetuksineen vetoineen. Ja mestareineen. Elikä representoivasta ajattelustamme --- esilläolevan vain uudelleen esiinsettamisena eteemme tuohon objektiksi subjektiollemme --- samaistumisen pistettä AJATTE- LUUN JOKA ON VAIN SILLOIN KUN SE AJATTELEE ja JOSSA MAHDOLLISET VASTAUK- SET KYSYMYKSIIN SAADAAN MUUTOKSENA AJATTELUSSA ITSESSÄÄN, olemishistoriallisesti näin tänään metafysiikan ylittämisenä. Minkä jalkapallon kauneus, Platonin sanoin kuulaimmin esiin kajastavan merkityksessä, ehkäpä hyvinkin sanahelinään kyllästyneille potentiaalisille ajattelijoillemme --- näyttää. Sitä, että ajattelu ajattelee KULJETUKSENA siinä kun se pohjaa SAMAAN,joka ei tarkoita SAMANLAIS- 17

18 TA. Ja sitä, että ajattelu ajattelee KULJETUKSENA siinä kun se TIETOISESTI KUUNTE- LEE kuinka OLEMINEN TULEE KIELEEN. Nimittäin oleminen aina jo tulee kieleen ja sen ODOTTAMINEN --- jättäytyy aloitteelle. Mahdollistaen näin LAUKAUKSEN VEDON --- KOHDALLISTUNEENA KÄSITTEENÄ. Ystäväni, ei vähempää kuin viimekädessä osaamisena sanoa uusi/toinen ajattelu eli olemisen ajattelu --- sen ottamisena haltuun näin. Ja näin viemällä ajattelun välittömästi ja leimallisessa hahmossa ajateltavan asian äärelle ja NÄIN johdattaen ajattelun jälleen tiellensä. Voisiko pallon kuljetus enää kauniimpaa olla ja/tahi maaliin vetonsa; muuttuessa koko maailman ja koittaessa maailmanrauhan. Vaan ei ihmisen aikaansaamana ei voimastaan eikä tahdostaan. Vaan pikemminkin tahtomalla ei-tahtomista tahdosta luopumiseen valmistautumisen merkityksessä. PALLONAMME se --- EI OLE- MISENA koska oleminen ei mitään olevaa ole kaiken olevan läsnäolemisena VAAN OLEMISEN KYSYMYKSENÄ --- me näätsen otamme askeleen taaksepäin, johon juuri olemisen ajattelun vaikeus kätkeytyykin. Ajattelun tavoittuessakin tuossa olemukseensa --- ennakoivuutena. Ennakoimisena eikä enää vain reaktiivisuutena pelkkänä reakoimisena kuten on vallitsevan ajattelumme --- loogislaskennallisena representoimisena --- laita. Jotain on --- huomaatteko --- KÄÄNTYVÄNÄ silloin. Jotakin semmoista jota saamme tuta --- rajasituaatioomme edeltä jo tulevasta menneen kautta nykyisessä olemishistoriallisesti pyörähtävänä. Todellisuutemme 18

19 semmoisuudessansa kohdatessamme, näet saadessamme tietää mitä meillä nyt on todellisuutenamme --- huomatessamme unohduksellisuutensa --- vasta voimme kuulua sille mitä tulee olemaan. Ja tehtävänämme onkin hioa tuota KULJETUSTA olevien välissä olemisella olla jokin paikka ottaa itsensä puheeksi ja vieläpä --- tässä ja sielläkin teillä kaikilla tihentyvästi tänään --- paikakseen voittaa puite vallitsevana johdatuksenaan, se on, että paikakseen säilyä totuudessaan. Sofokleen sanoin: Sillä se on suopeus, mikä suopeutta aina kutsuu esiin. Oleminen vallitsi fysiksenä, ei siis modernina tekniikkanamme, Sofokleen aikana (hih, siis vielä aika ajallistuvana niin). Olevat paljastaen omin jaloin seisovina, itsestänsä käsin TUODEN ILMI tänne. Eikä siis modernina tekniikkanamme, joka määrääväksi puitteeksi/laitokseksi kokoontuneena paljastaa/tuo ilmi tänne olevat vain varantoina, mitätöiden omasta olemisestaan omaa olemistaan varten olevina --- HOHDOSTAAN. Olevien --- noin voidessa tahi voimatta --- pidättää hetkeä joka laajuudessaan lepää. Meidän täällä VIIPYELLÄ tahi OLLA KIIREENÄ. --- Emmekä OSAA sitä ollenkaan AJATELLA vielä. Sen juontumatta mieliimmekään. Ja sen pitäessäkin sisällään OLEMISEN KYSYMYKSEN merkityksessä, että ajattelu voi toteuttaa tehtävänsä tänään enää vain OLEMISTA KOKEMUKSELLISESTI KYSYVÄNÄ. Elikä olemista pitämättäkään pelkkänä itsestäänselvyydellisyytenä ja --- yleisyytenä. Siis jonain joka nimeytyy VAIN jonain KAIKKEIN YLEISIMPÄNÄ JA ITSESTÄÄNSELVYY- 19

20 DELLISYYTENÄ --- siten. Elikä olemisen kysymisenarvoiseksi tiedostaenkin. Se on, että ULOTTUVUUDELLISUUDEN mahdollistuessa, ystäväni, ulottuvuudettomuutemme mahdottomuudesta vallitsevassa todellisuudessamme. Että JOTAKIN ON SYVÄSTI JA VAKAVASTI VIALLA juuri noin juuri tuossa ja joka jo pakahduttavasti HUOMATTAVAKSEMME --- OLEMISEN UNOHDUKSELLISUUTENA ja OLEMISEN UNOHTAMISENAMME sitämyöden --- pakottuu. Ja joka tulee ilmi ensinnä, vähänkin ajattelua ajatteluna tänään koettaessamme, että emme vallitsevassa ajattelussamme, loogis LASKENNALLISENA representoimisenamme, ollenkaan voi MIETIS- KELLÄ. Emmekä ENÄÄ ollenkaan ajatella niinsanottuja perimmäisiä kysymyksiä. Ideologiat ja uskonnot kunneivat enää kykenekään asettumaan pohdiskeluille puitteina, vaan ne olisikin --- YLITETTÄVÄ. Ylitettävä olemisen ulottuvuudellisuuteen ajattelumme varsinaisena elementtinä. Heidegger sanookin, että ajatteluttavaisinta ajatteluttavaisessa ajassamme on se, että emme vielä varsinaisesti OSAA ajatella. KULJETUKSEN harjoitteleminen voi olla vain VAIKEAA VARSINAISEN HELPPOU- DEN tavoittaakseen. Sen kun on VAIKEUTETTAVA representoivan ajattelumme HELPPOUTTA. Läsnäolevan läsnäoloistamisen turhaannuttavana reaktiivisuutena. Vaikeuden kätkeytyessä taaksepäin otettavaan askeleeseen tässä ; tavoittaaksemme ajattelun varsinaisen olemuksen ( olemishistoriallisesti näin eikä ikuisena totuutena ) --- läheisyyteen menemisenä. HUPS tässä, zenin zator /valaistuminen, 20

21 kun kaikki vaan saa OLLA ja on TODEMPANA kuin mikään todellinen --- huokailemme autuaina. Ja kaikki olevat ulkona luonnossa, kaupungilla, hiljaisissa huoneissanne olemista osoittavatkin noin ALKAEN vasta rajoistaan --- OLEMISEN AVAAVATKIN --- hohtavina. Ja kaikki on täysin toisin outoutuneena tuttu nurinsysäytyneenä totuttu. Kun olettekin --- lumotulla tienoolla. Ja meidän onkin OPETELTAVA se käsitteellisessä ajattelussa tavoittamaan, se OPETELTAVAKIN sanomaan. Kun meidän onkin niin --- tänään jo ainoana mahdollisuutenamme --- sitä TIETOISEKSI haettava. Elikä olemalla KYSYVÄISESTI KYSYVINÄ tässä elikä EI-MIHINKÄÄN HEITTÄYTYVINÄ, MUTTA, että vain varsinaisesti etsivinä etsimämme aina jo tietävinä --- voimme näin PITÄYTYÄ. Se on, että voimme PYSYÄ / SÄILYÄ / KESTÄÄ etäisyyden läheisyydessä ja läheisyyden etäisyydessä vain olemisen varsinaisen olemuksellisuuden SUOPEUTENA --- Jos kuitenkin nyt mietimme entistä pohtivammin, mikä oikeastaan kestää ja ehkä yksin kestää, silloin meidän on sanottava: VAIN SUOTU KESTÄÄ. ALUSTA ALKAEN VARHAISESTA KESTÄVÄ ON SE, MIKÄ SUO. (Heideggerin kirjoituksesta Tekniikan kysyminen, suomennos Vesa Jaaksi) --- TIEDOSTAMISESTA. Että vain siitä TIEDOSTAMISESTA voimme AJATELLA SILLEEN JÄTTÄMISENÄ SILLEEN JÄT- TÄMISELLE ASETTUNEESTA TIENOOSTA KÄSIN, se on, että uutena/toisena ajattelunamme / silleen jättämisenä JA avoimena pysymisenä (avoimuutena) salaisuudelle näin --- huomaatteko --- väikähdellen tässäkin. KULJETUKSEN työstämisenä --- Tony Morrisonin sanoin osteri kärsii helmeään --- vallitsevan representoivan ajattelumme ylittämisen koetuksena, siihen (representoimiseen) alati takaisin pudotessamme, aina yhä uudestaan --- KOETTAEN uuden/toisen ajattelun SANOA. Saaden tuta --- Schwarzwaldin lumouksena. 21

22 Schwarzwaldin lumouksella tarkoitan KAIKENPUOLTOA, Platonin sanoin kauneutta kuulaimmin esiinkajastavan merkityksessä. Olemisen valoa, ajan ajallistumista ulottuvuuksissansa. Autuaalisena sulona --- kaikkea tuota. Ja tuommoiseen MAAIL- MANRAUHAN eteiseen --- nyt tässä kolmannessatoista kirjasessani --- KULJETUKSE- NA tätä, HYPPYRIN RAKENTAMISEN sijaan, nimeänkin. Stressistä räjähtäen puhkeava yliherkkyys sähkömagneettisille kentille elikä sähköisille laitteille, ilmanpaineille, auringolle ja kaikelle sähkömagneettisuuta välittävälle elikä metallille, muoville, keinokuiduille. Viemällä niinmuodoin mennessään kuulakärkikyniä, silmälaseja, tietokoneita elikä kirjoittamisen välineitä VAIKEUTTA- EN näin sitä fyysisyydestäkin käsin. Ja mikä tärkeintä mukavuusalueilta suistaen tuotanto- ja koe-eläinten ja terrorisminvastaisensodan kentille mottiin jääneiden ihmisten ÄÄRELLE/LUOKSE oleellisemmin kuin tunne ja järki voisi viedä. Olemuksellisesti siihen. Fyysisyyden nalkkiin jäämiseen ja kun näille tehotuotantoeläimille ja ihmisille terrorisminvastaisensodan kentillä nuo OLOSUHTEET olemisen olennassa olevat vain varantoina paljastavana --- vielä vasiten TEKEMÄLLÄ TEHDÄÄN globaa- 22

23 lin markkinatalouden nimessä, ystäväni, ITSESTÄÄNSELVYYDELLISYYKSINÄ, niin, ettei OLEMISEN UNOHDUKSELLISUUTTA siinä ensinkään HUOMATA. Siis yksinkertaisesti sitä, ettei eläimiä ja ihmisiä modernin tekniikan puitteessa ollenkaan OSATA ajatella omassa olemisessaan omaa olemistaan varten olevina. Eli, että ne RAKEN- TEELLISESTI mitätöidään kokonaan ja se on, että HOHDOSTAAN, olennastaan pois VARANNOIDAAN ja noin sitä varsinaisesti ollenkaan huomaamattamme VAIN VARANTOINA niille voikin tehdä ihan mitä tahansa. Ja, ystäväni, että vallitsevassa representoivassa ajattelussamme läsnäolevan läsnäoloistamisena esilläolevan vain uudelleen esiinasettamisena eteemme tuohon objektiksi subjektiollemme subjektin varmistamisena yhtäkaikki olemmekin aina jo RAKENTEELLISESTI väkivaltaisia ollenkaan sitä HUOMAAMATTAMME. Eikä kyse olekaan moraalisesta, humanistisesta ja tunne- järkiakselilla liikkuvasta suhteesta eläimiin ja toisiin ihmisiin. Niin, ettemme moralisoiden peräämällä ARVOJA voikaan kauheuksia saada loppumaan. Sillä nuo arvot onkin vain unohduksen peitteitä rakenteellisen väkivallan jatkua KEHITYKSENÄMME joka jatkuvaa kasvua ja kilpailukyvyn säilyttämistä edellyttää KEHKEYTYMISEN kaikkinaiselle VIERAANTUMISELLE menettäen. Ja moralisoiminen vain syyn ja seurauksen --- kausaalisuutena --- syyniin juuttuen joutuu. Ja tässä miten on olemisen laita? kysyessämmekin jo näin kysymyksen mitä on oleva? sijaan, KYSYMMEKIN jo kausaalisuuden --- YLITTÄMISEEN. Eikä eläimiä vain enää tule mieleenkään syödä, eikä pommeja öljyn saamisen vastineeksi räjähtämään viedä. 23

24 Kun eläimet jätetään seisomaan siihen omaa fysiikkaansa koko olemassaolollaan tuotettuna tuottamaan olemukseltaan --- vain varantona. Niin se on jotakin jota ei ollenkaan olisi VOINUT tapahtua entisinä tahi muinaisina aikoina. Noina, joita kuitenkin on totuttu ajattelemaan näihin meidän aikoihimme nähden JULMINA, primitiivisyytensä tähden valistuksen aikaa ennen. Ei olisi voinut TAPAHTUA vaikka sinne äkkiä olisikin viety tieteellistekniset logistiset tuotantolinjamme, teknisine vempeleineen ja onnistuneesti välitettyine käyttöohjeineen, niin ei ne todentottakaan korvamerkittyinä SEISOISI masennettuina eikä niitä todentottakaan koneellisesti teurastettaisi varastoihin, vaan se todentottakin silloin olisi silloisille ihmisille tälle maailmalle MAHDOTONTA --- helvetillä pelottelujen todentumaa --- JOUKKOTU- HOINA. Jotka toki silloin olemiskykyinä esiymmärrettiin semmoisena johon olemishistoriallisesti oltiin menossa, jos kohta sitä ei voitu unohduksen katveessa jo oltaessa tiedostaa, mutta kylläkin ajatella, MORAALISESTI KAVAHTAEN, INTUITIONA. Sillä silloin ei vielä --- oleminen unohtanut unohdustaankin, senkin pudotessa pois, JO SÄILYMISEENSÄ ITSESSÄÄN KÄÄNTEEN SUUNNASSA ja VAARAN VAARAANTUA PELASTUKSENA juuri noin --- OLEMINEN VALLINNUT MODERNIN TEKNIIKAN OLEVAT VAIN VARANNOIKSI MÄÄRÄÄVÄNÄ PUITTEENA OLEVAT PALJASTAEN/ILMI TUODEN TÄNNE ; MITÄTÖITYINÄ. Ei niinmuodoin myöskään ollut ihmiselle silloin olevat --- MITÄTÖITÄVISSÄ. Modernin TEKNIIKAN puite ei siis ollut johdatuksenamme vielä silloin, niinkuin se ei tule tulevina aikoinakaan olemaan. Kuten tulemme olemisen kysymisenarvoiseksi noustessa --- olemisen historian ja olemisen totuuden käsit- 24

25 teiden avautumisena --- tuntemaan asiasta perillä olemisen merkityksessä eli TEKHNEN ; VARSINAISENA TIETÄMISENÄ olemisen TEKNIIKAN olemuksena nähden kaiken sinänsä teknisen lävitse. Niinkuin LOGOS puolestaan vanhoilla kreikkalaisilla tarkoitti PUHETTA jota LEGEIN kokosi, mutta jotka käsitteet sittemmin olemisen unohduksellisuuden peesissä LOGIIKKAA --- olevien sinänsä vain, Sherlok Holmesin sanoin, SELITTÄMISENÄ JOKA VESITTÄÄ KAIKEN olevat itsensä ohittaen näin --- NIMESIVÄTKIN. Mikä sitten on se janottu LOISTO, jalkapallon mestarisuoritusten tapaan kaikilla elämänaloilla tänään, TÄHTEYTENÄ, vasten tätä kun miljardit eläimet lihavarantoina vain seisovat ja syövät, keskitettyinä, ja sitten logistisilla linjoilla nytkähtävät liikkeelle, kuljetuksina, teurastuksina, paloitteluina ja levityksenä markkinoille. Se LOIS- TO ja LOISTON JANO on jotakin jossa meidän kaikkien häkitettyä olemassaoloa subjektiivisena horisonttina yritetään murtaa. Sitä, jossa emme eläinten todellisuudesta varsinaisesti tiedä, emmekä VOI tietää. Mutta jonka kuitenkin olemiskykyinä esiymmärrämme. Ja kaikki tämänpäivän TÄHTEYS on tämän IHMISKUNNAN ajankohtaisen TEHTÄVÄN piilevyydestään LÄPIMURTOONSA viemisen koetusta loppujenlopuksi JALKAPALLO. Ei vähemmän kuin MAAILMANRAUHAN, joka UTOPIAN sijaan onkin vastaantulevaa todellisuutta joka PUHUU vallitsevassa todellisuudessamme sen KOHDATESSAMME aina jo olemisen historiallisuutena josta tänään 25

OLEMINEN/KUOLEMA/SALAISUUDELLISUUS MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA

OLEMINEN/KUOLEMA/SALAISUUDELLISUUS MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA OLEMINEN/KUOLEMA/SALAISUUDELLISUUS MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA Ajattelun asian muuttuminen ajattelun tiellä? Julkaisija: Helena Salvi ISBN 978-952-67988-4-4 Painopaikka: Multiprint Oulu,

Lisätiedot

AIKA AJALLISTUU/OLEMINEN AVAUTUU MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA

AIKA AJALLISTUU/OLEMINEN AVAUTUU MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA AIKA AJALLISTUU/OLEMINEN AVAUTUU MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA 1 Heidegger; ajatteluttavaisinta ajatteluttavaisessa ajassamme on se, että emme vielä varsinaisesti osaa ajatella. Julkaisija:

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY?

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS JOTAKIN, JONKA VOIMME SAAVUTTAA SAAMALLA ITSELLEMME SEN, MIKÄ TEKISI MEISTÄ ONNELLISIA? TUTKITTUANI ITSEÄNI JA ELÄMÄÄNI OLEN TULLUT TODISTANEEKSI ITSELLENI,

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa

Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa Organisaatiodramaturgia (OD) tuomassa organisaatioon/konsultaatioon prosessien ymmärrystä -tragediassa siirtymä tapahtuu kriisin kautta, komediassa vastakohdat

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta.

1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta. Juhani Niemi ALKUOPPIA KIRJOITTAMISEEN Perustavia lähtökohtia: 1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta. 2) Suhteen käsiteltävään aiheeseen on oltava omakohtainen,

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Televisiossa jaetaan torstaisin rahaa julkkiksille Speden

Televisiossa jaetaan torstaisin rahaa julkkiksille Speden Kymppitonni Televisiossa jaetaan torstaisin rahaa julkkiksille Speden ideoimassa ohjelmassa Kymppitonni. Vastaamalla oikein muutamaan tyhmään kysymykseen voi rikastua useita tuhansia markkoja. Kyllä rahantulo

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Menninkäisen majatalo

Menninkäisen majatalo Ari Ruokola Menninkäisen majatalo runoja Menninkäisen majatalo Ari Ruokola Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-224-8 Menninkäisen majatalohon, ovi auki aina on. Pääsee sinne

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Saattohoito seminaari 27. -28.10.2015, Aholansaari, Nilsiä Hanna Hävölä TtM, sh, kouluttaja Ihmisen on hyvä syntyä syliin,

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

TYÖKIRJANEN. Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta

TYÖKIRJANEN.  Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta TYÖKIRJANEN www.ilonsade.com Saat inspiroivaa henkisen alan koulutusta Tervetuloa luottamaan itseesi! Olen onnellinen, että olet mukana Anna Sielusi Valon ohjata - illassa luomassa luottamusta itseesi.

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ

DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ Surukonferenssi 27.4.2017 klo 13.00 14.30 28.4.2017 klo 12.30 14.00 Varpu Lipponen TtT, FM, yliopettaja, psykoterapeutti Dialoginen kohtaaminen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Kaija Rantakari. hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10

Kaija Rantakari. hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10 Kaija Rantakari hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10 astun tarinan yli, aloitan lopusta: sydämeni ei ole kello putoan hyvin hitaasti ansaan unohdan puhua sinulle,

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ

MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ MAAILMANUSKONNON SISÄLTÖ Kristosofia on maailmanuskonnon ydin ja teosofia johdattaa meitä tämän ytimen luo. Mitä siis on teosofia ja mitä kristosofia? Entä maailmanuskonto? Vastaamme näin: Maailmanuskonto

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Maija Hynninen: Orlando-fragmentit (2010) 1. Unelma Sormiharjoitus 1 2. Tammipuu Sormiharjoitus 2 3. suunnit. duration ca. 23

Maija Hynninen: Orlando-fragmentit (2010) 1. Unelma Sormiharjoitus 1 2. Tammipuu Sormiharjoitus 2 3. suunnit. duration ca. 23 Maija Hynninen: Orlando-fragmentit (2010) 1. Unelma Sormiharjoitus 1 2. Tammipuu Sormiharjoitus 2 3. suunnit duration ca. 23 Työskentelimme Henriikka Tavin kanssa löyhässä symbioosissa, keskustelimme ja

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

KESKUSTELEVA PSYKOLOGIA

KESKUSTELEVA PSYKOLOGIA KESKUSTELEVA PSYKOLOGIA Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Tulevaisuuden Ystävät ry. - Framtidens Vänner rf. c/o Ismo Järvinen Kustaankatu 8 a A 23 00500 Helsinki Puh. (09) 773 2217 s-posti:

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN

PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN PERUSASIAT KUNNIAAN HEITON OPETTAMINEN Opettaessasi tai opetellessasi oikeaa heitto tyyliä on ensimmäiseksi tiedettävä miten heittää tällä hetkellä. Meidän tulisi enemmän katsoa, miten heitto pelaajalta

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

Koulun keinot haastavaan käyttäytymiseen

Koulun keinot haastavaan käyttäytymiseen Koulun keinot haastavaan käyttäytymiseen häiriökäyttäytymistä ehkäisemään Huomio pitää kohdistaa kasvatukseen, nuorten heitteillejättöön, rajojen asettamiseen, koveneviin arvoihin, ydinperheiden pirstoutumiseen,

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Onko se sitä? Erityisherkkyyden etsimismatkalla (Kantaesitys Jyväskylässä ) Ukko Kärkkäinen

Onko se sitä? Erityisherkkyyden etsimismatkalla (Kantaesitys Jyväskylässä ) Ukko Kärkkäinen Onko se sitä? Erityisherkkyyden etsimismatkalla (Kantaesitys Jyväskylässä 6.8.2016) Ukko Kärkkäinen 10.7.2016 Musiikki ennen runoa David Tolk; Autumn Sky ja runoa lukiessa Amazing Grace. Alkuun siis tämä

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

YLI-IHMINEN/RIITTÄMINEN SEMMOISUUDESSAAN MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA

YLI-IHMINEN/RIITTÄMINEN SEMMOISUUDESSAAN MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA YLI-IHMINEN/RIITTÄMINEN SEMMOISUUDESSAAN MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA Äidille täälläolona, Isälle, Nietzschelle ja Heideggerille läikähtävänä lempeästä, kiittäen olemisestaan keskusteluna

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

P.E:N ESITELMÄ ESOTERISTEILLE 21.4.1930

P.E:N ESITELMÄ ESOTERISTEILLE 21.4.1930 P.E:N ESITELMÄ ESOTERISTEILLE 21.4.1930 Rakkaat ystävät! Esoteeriseen suunnitelmaamme ja työhömme kuuluu nykyään, että niin harvoin saamme olla tällälailla esoteristeina yhdessä. Viime aikoina olemme tällalailla

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Joka kaupungissa on oma presidentti

Joka kaupungissa on oma presidentti Kaupungissa on johtajia. Ne määrää. Johtaja soittaa ja kysyy, onko tarpeeksi hoitajia Presidentti päättää miten talot on rakennettu ja miten tää kaupunki on perustettu ja se määrää tätä kaupunkia, Niinkun

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

AJATTELUN KOETUS/ SCHWARZWALDIN LUMOUS

AJATTELUN KOETUS/ SCHWARZWALDIN LUMOUS MARTIN HEIDEGGERIN kanssa keskusteluna Helena AJATTELUN KOETUS/ SCHWARZWALDIN LUMOUS Eihän voi pakottaa yhden yhtäkään lukemaan tätä, sen tähden tuskaantumisesta suhteensa epätoivoisestakin kyttäyksestään

Lisätiedot

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto opetttajankoulutuslaitos Educamessut 2012 Miksi aurinko on keltainen Miten tuuli voi heiluttaa

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

Mitä ymmärrys tarkoittaa? Mitä tarkoittaa kun sanomme; hän on fiksu tyyppi, tai hän on tosi kummallinen, vähän outo.

Mitä ymmärrys tarkoittaa? Mitä tarkoittaa kun sanomme; hän on fiksu tyyppi, tai hän on tosi kummallinen, vähän outo. Eläköön erilaisuus Miksi minua ei ymmärretä? Miksi hän ei voi rakastaa minua? Oletko joskus asettanut itsellesi näitä kysymyksiä? Mitä ymmärrys tarkoittaa? Mitä tarkoittaa kun sanomme; hän on fiksu tyyppi,

Lisätiedot

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä.

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä. Taktiikka yleisesti Sanalla taktiikka tarkoitetaan sitä, kuinka käytetään oman joukkueen vahvuuksia ja vastustajan heikkouksia hyväksi valmistauduttaessa otteluun sekä sen aikana valmentajan tekemiä muutoksia

Lisätiedot

Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi

Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi Viisi tapaa tuoda mindfulness työpäivääsi Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on kokemuksen ja oman olotilan havainnointia. Läsnäoloharjoituksessa tarkoitus ei ole muuttaa kokemusta: olennaista

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Miten avioero satuttaisi osapuolia mahdollisimman vähän? Belgiassa Lowenin ja Gentin yliopistoissa on

Lisätiedot

Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa

Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa Oman suorituksen hallinta TempO-kilpailussa Tempo-päivä 30.3.2014 Tampereella Markku Gardin Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

SUURISTA PALJASTUKSISTA/VARSINAISESTA AJATTELUSTA

SUURISTA PALJASTUKSISTA/VARSINAISESTA AJATTELUSTA SUURISTA PALJASTUKSISTA/VARSINAISESTA AJATTELUSTA MARTIN HEIDEGGERIN KANSSA KESKUSTELUNA HELENA 1 Siitä mitenkä paljastukset TÄKYINÄ meidät olevien sinänsä ohituskaistalta olevien itsen- sä äärelle/luo

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

SAARNA Evankeliumi. Matt. 7: Jeesus sanoo:

SAARNA Evankeliumi. Matt. 7: Jeesus sanoo: SAARNA 6.8.2017 Evankeliumi Matt. 7: 13-14 Jeesus sanoo: Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Lääkärin koulutus korostaa biologista näkökulmaa Kuolema biologinen psykologinen kulttuurinen eettinen ja uskonnollinen näkökulma

Lisätiedot