Tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit"

Transkriptio

1 1 of 12 Yleinen huomio Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät palvelut Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta, viittauksia; 3. yhteistyötä ja verkostoitumista; 4. tieteellisen julkaisutoiminnan dynamiikkaa n julkaisuarkisto ja siihen liittyvät palvelut Julkaisutoimintaan liittyvät palvelut Aalto-yliopisto (AYO) Miten tutkija/tutkimusryhmä näkyy, viestii ja julkaisee? Tutkimus- ja julkaisurekisterit (Triptietokannat, Rescat ja Reseda) Tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit Miten tutkija/tutkimusryhmä näkyy, viestii ja julkaisee? E-julkaiseminen (Julkaisuarkisto AaltoDOC (DSpace)(siirto esim. TKKDok:sta)); Miten tutkija/tutkimusryhmä näkyy, viestii ja julkaisee? Erilaiset julkaisukanavat (Tieteelliset lehdet, Open Access -julkaisut ja sarjat, Kuvatietokanta) Tutkijan julkaisuprosessin eri vaiheet ja neuvontatyö Helsingin yliopisto (HY) Helsingin yliopiston kirjasto on strategisessa suunnittelussaan korostanut toiminnan profilointia toisaalta tutkimuksen palveluihin ja toisaalta oppimisen ja opiskelun palveluihin. Nämä menevät osaksi päällekkäin mutta profilointi auttaa hahmottamisessa. En tässä esittele vakiintuneita aineistopalveluja vaan lähinnä sellaista uutta palvelujen kehittämistä, joka vahvistaa kirjaston roolia tutkimusprosesseihin ja tutkimuksen tarpeisiin liittyvänä kumppanina, TUHAT-järjestelmän kehittämisvastuu on Helsingin yliopiston keskushallinnossa. Kirjasto on tehnyt tiiviistä yhteistyötä tutkimuksen toimialan kanssa vuonna 2010, kun järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön. Julkaisujen viitetietojen tarkistaminen ja tallentaminen saatiin käyntiin keskittämällä tehtävään merkittävä henkilötyöpanos. Aikataulujen tehostamista edellytti mm. vuonna 2011 toteutettava tutkimuksen arviointi. TUHAT-järjestelmän kehittämisvastuu säilyy jatkossakin yliopiston tutkimushallinnossa. Järjestelmään liittyvät palvelutoiminnot siirtyvät Helsingin yliopiston kirjaston vastuulle syksystä 2011 alkaen. Kirjasto osallistuu HY:n tutkimuksen arvioinnin bibliometriseen analyysiin. Lisäksi kirjaston eri yksiköt ovat tuottaneet tiedekuntien pyynnöstä analyyseja mm. professorien tehtävien täytön tueksi. Tiedekuntien toivomusten perusteella kirjasto kehittää bibliometrista osaamistaan voidakseen jatkossa sisällyttää palvelut osaksi perustoimintaansa. Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto HELDA on Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalvelujen ylläpitämä avoin digitaalinen arkistopalvelu. TUHAT-järjestelmä on integroitu HELDAn kanssa. Tutkimusjulkaisu voidaan tallentaa avoimeen arkistoon samalla kun tiedot siitä tallennetaan tutkimustietojärjestelmään. HELDAan liitettiin myös yliopiston Ethesispalvelu, jota aiemmin oli ylläpitänyt Kansalliskirjasto. Ethesiksestä muodostettiin yliopiston opinnäytetietokanta, johon jatkossa tallennetaan väitöskirjojen lisäksi tutkielmia ja niiden tiivistelmiä. HELDAan tallensivat aineistojaan yliopiston tutkijoiden lisäksi myös useat ulkopuoliset laitokset, joiden kanssa tehtiin palvelusopimukset. Kirjasto vastaa väitöskirjojen digitaalisesta julkaisemisesta Ethesis-tietokannassa; prosessi on integroitu yliopiston viestinnän ja opintohallinnon kanssa toimivaksi. Kirjasto antaa tallentamiseen liittyvää neuvontaa. Open Access toiminnan viestintä ja koulutus on pääosin kirjaston vastuulla. Ylikirjastonhoitaja on osallistunut mm. työryhmään joka valmisteli LERU-rehtorien hyväksymän asiakirjan LERU ROADMAP towards Open Access Open%20Access.pdf ; Itä-Suomen yliopisto (ISY) Kirjaston strategian mukaan kirjasto mahdollistaa Itä-Suomen yliopiston korkeatasoisen opetuksen ja tutkimuksen tarjoamalla laadukkaasti ja tehokkaasti sen tarvitsemia kirjastopalveluja ja tietoresursseja. Kirjaston organisaatiossa ja toimenkuvissa on määritelty Opetus- ja tietopalveluiden tehtäväksi tieteenalakohtainen aineisto, tiedonhaun opetus- ja ohjaustyö. Osallistuminen julkaisurekisterin tekoon ja tietojen keräämiseen/tarkistamiseen yhteistyössä tiedekuntien ja yliopiston tutkimushallinnon kanssa + erikoissopimus yliopistollisen sairaalan kanssa tästä; Bibliometristen analyysien teko tilauksesta ja aiheeseen liittyvä ohjaus ja opetus E-publications OA-julkaisualustan vastuu (yliopiston sarjat julkaistaan tässä) Väitöskirjojen julkaisemisen tuki yhteistyössä tiedekuntien ja yliopiston viestinnän kanssa Jyväskylän yliopisto (JY) Jyväskylän yliopiston kirjaston tutkimuksen tuen palvelujen muodostumista ja kehitystä ohjaavat yliopiston hallituksen keväällä 2011 hyväksymät Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenne ja yle iset toimintaperiaatteet sekä kirjaston johtokunnan hyväksymä kirjaston tutkijapalvelujen vuoteen 2017 ulottuva kehittämissuunnitelma. Käytännössä tutkijapalvelut muodostuvat tietopalvelun, hankinnan, kokoelmatoimiston sekä julkaisutoiminnan ja verkkopalvelujen kokonaisuudesta. Toimintaa ja sen kehitystä ohjaavat kirjaston esimiestiimi ja tiimin nimittämä tutkijapalvelut-työryhmä. Tutkijapalveluiden tarpeet otetaan huomioon rekrytoitaessa henkilöstöä asiantuntijatehtäviin. Tutkijapalvelut vastaavat yliopiston julkaisurekisteri-vastuuhenkilöiden koulutuksesta ja ohjauksesta. Tutkijoiden tuottamien artikkelien luettelointi kirjaston kokoelmatietokantaan. Tutkijapalvelut vastaavat myös rinnakkaistallennuksen ja raportoinnin vaatiman kokonaisuuden julkaisurekisteri-julkaisuarkistokokoelmatietokanta toiminnasta. Erilaiset bibliometriset selvitykset yliopiston tutkimusalojen kehityksestä ja tutkimusryhmien vaikuttavuudesta sekä tutkimuksen vaikuttavuuden seurantaan liittyvien työkalujen kehittäminen tulevat vastaisuudessa olemaan keskeinen osa kirjaston tutkijapalvelujen työtä. Tutkimuksen julkaisemista ja tutkimuksen tietoaineistojen käyttöä tukevat palvelut kehittävät yleisiä julkaisutoiminnan prosesseja ja parantavat tutkimusaineistojen hallintaan liittyvään e-infrastruktuuria yhteistyössä yliopiston tietohallinnon kanssa. Tutkijapalvelut vastaavat myös osaltaan yliopiston julkaisuarkiston sisällöllisestä ylläpidosta ja koko järjestelmän kehittämisestä. Tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tukevat palvelut edistävät tutkimustiedon kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta etenkin tukemalla, markkkinoimalla ja kehittämällä yliopiston tutkimusartikkeleiden rinnakkaistallentamista. Kirjaston tutkijapalvelut vastaavat myös tiedejulkaisemista ja tieteen avoimuutta koskevista koulutuspalveluista. n julkaisutoiminnan koordinoinnista vastaa kirjaston julkaisuyksikkö tiiviissä yhteistyössä tutkijapalveluiden kanssa. Kirjasto on resurssoinut yhden vapautuneen informaatikon toimen tutkijapalveluihin alkaen. Kuvataideakatemia (KuvA)

2 2 of 12 Yleinen huomio Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät palvelut Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta, viittauksia; 3. yhteistyötä ja verkostoitumista; 4. tieteellisen julkaisutoiminnan dynamiikkaa n julkaisuarkisto ja siihen liittyvät palvelut Julkaisutoimintaan liittyvät palvelut Lapin yliopisto (LY) Tutkijoiden tuottamien julkaisujen (ml. artikkelit) rekisteröinti kirjaston kokoelmatietokantaan (väliaikainen ratkaisu CRIS-järjestelmää odotellessa) ja siitä linkeillä web-sivuille sekä yliopiston tarvitsemiin raportointeihin ja listauksiin Sitaatioanalyysejä tutkijoiden julkaisuista. Kirjasto on ollut aktiivisena keskustelemassa yliopiston sisällä mm. vaikuttavuuden arvioimisesta ja haluaa olla mukana arvioinnin kehittämisessä omalla asiantuntemuksellaan. OA-arkiston rakentaminen ja ylläpito on käynnistynyt vasta, jatkonopeus liittyy yliopiston CRIS-järjestelmän toteuttamiseen. Kirjasto osallistuu aktiivisesti yliopiston sisällä julkaisupoliittiseen keskusteluun. Neuvontaa ja opastusta julkaisukanavien valintaan (mm. IFarvojen hakua, lehtien sisältöalueiden arviointia). Kirjasto antaa tiedekunnille ja erillislaitoksille neuvontaa julkaisujen tuottamisessa sekä hallinnoi ISBN- ja ISSN-numeroita. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) Maanpuolustuskorkeak oulu (MPKK) n julkaisurekisterin hallinnointi, ylläpito ja vastuu julkaisurekisteristä ja sen kehittämisestä Tutkimustoiminnan arviointiin osallistuminen LUTPubin hallinnointi Oulun yliopisto (OY) Oulun yliopisto tutkii -tietokannan (SoleCRIS) ylläpito, neuvonta ja tilastotietojen tuottaminen. Tietokantaan kootaan Oulun yliopiston henkilökunnan asiantuntijatehtävien, opetusansioiden ja julkaisujen tiedot. Tietokannassa ylläpidetään lehtiluetteloa, johon tallennetaan julkaisutietojen lisäksi myös impact factor -arvot. Tietokannasta tuotetaan yliopiston ja sen yksiköiden toiminnan arviointia ja kehittämistä varten tarvittavat tilastot sekä tiedot ulkoisia ja sisäisiä raportteja varten. Tietokannasta saatavaa aineistoa käytetään taustamateriaalina yliopiston sisäisissä tulosneuvotteluissa sekä opettajien ja tutkijoiden arviointikeskusteluissa. Tarjoamme sekä tutkijoille että tiedeyhteisölle tilastoja ja julkaisuluetteloita. Tutkijoita ja tallentajia opastetaan tietokantaan tallentamisessa ja muussa tietokannan käytössä. Opastusta annetaan henkilökohtaisesti ja ryhmille sekä tietokannan ohjesivuilla. Bibliometriset palvelut; Bibliometrisiin palveluihin kuuluu viittausanalyysien tekeminen, Impact Factor -arvojen selvittäminen sekä neuvonta ja koulutus. Viittausanalyysejä tehdään päätöksenteon tueksi laitoksille, tiedekunnille ja tutkimusryhmille. Neuvonta ja koulutus yliopiston yksiköille, henkilökunnalle ja opiskelijoille on maksutonta. VIITTAUSANALYYSI: Selvitämme, kuinka paljon tutkijan artikkeleihin on viitattu muissa artikkeleissa. Viittausten määrän lisäksi voimme tarvittaessa selvittää myös tutkijan H- indeksin. Lähdeaineistona toimivat Web of Science ja Scopus-tietokannat. IMPACT FACTOR -ARVOT: Selvitämme pyynnöstä myös lehtien Impact Factor -arvot. Thomson Reuters julkaisee Web of Science -tietokantaan kuuluvien lehtien IF-arvot vuosittain Journal Citation Reports -tietokannassa. NEUVONTA JA KOULUTUS: Kirjaston tietopalvelu neuvoo ja kouluttaa viittausanalyysiin liittyvissä asioissa. Ohjeita ja lisätietoja saa Tutkimuksen työkalupakista, jossa on myös laajasti itseopiskelumateriaalia. Tietoisku järjestetään 2 kertaa vuodessa. Jultika Oulun yliopiston kirjaston Jultikajulkaisutietokantaa käytetään Oulun yliopiston julkaisujen (Acta Universitatis Ouluensis -sarjojen ja muiden yliopiston julkaisemien sarjojen) elektroniseen julkaisemiseen, tallentamiseen ja jakeluun. ISBN-tunnusten jakaminen Oulun yliopiston julkaisuihin. sarjojen ohjeistaminen. Actasarjassa julkaisevien koulutus ja neuvonta. Sibelius-Akatemia (SibA) Kirjaston opinnäytetietokanta julkaisee perus- ja jatkotutkintoja Svenska handelshögskolan (SHH) Forskningsdatabas; Biblioteket ansvarar för underhållet av, handledning i och marknadsföring av högskolans forskningsdatabas (HARIS). Biblioteket sköter om att all information som behövs för KOTA, EQUIS, AACSB, premiering och intern resursfördelning samlas in samt validerar publikationerna och förbereder rapporter. Bibliometriska analyser; Hittills har de bibliometriska analyserna omfattat analys av forskarnas publikationer för rektors premieringsbeslut. Forskningen skall utvärderas 2012 och biblioteket utökar som bäst sin kompetens inom området. Publikationsarkiv; Biblioteket ansvarar för underhållet av, handledningen i och marknadsföringen av högskolans publikationsarkiv (DHanken) där alla publikationsserier, avhandlingar och parallellkopior arkiveras. Arkiveringen av magisteravhandlingar är kopplat till Studiebyråns avhandlingsinlämningsprocess som inkluderar plagiatkontroll. DHanken är integrerad med HARIS, dvs. självarkiveringen kan skötas samtidigt som publikationen matas in i forskningsdatabasen. Numera ingår även informationsspridning om parallellpublicering samt validering av artikelkopior och magisteravhandlingar i utgivningsverksamheten.

3 3 of 12 Yleinen huomio Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät palvelut Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta, viittauksia; 3. yhteistyötä ja verkostoitumista; 4. tieteellisen julkaisutoiminnan dynamiikkaa n julkaisuarkisto ja siihen liittyvät palvelut Julkaisutoimintaan liittyvät palvelut Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tietojärjestelmien ylläpito; Kirjasto ylläpitää tietojärjestelmiä, joihin kerätään tietoa yliopiston tutkimustoiminnan tuloksista. Näitä järjestelmiä ovat julkaisu- ja asiantuntijatehtävärekisteri TUT Portfolio ja julkaisuarkisto TUT DPub. Tietojärjestelmät ovat käytettävissä avoimessa verkossa ja tiedottavat yliopiston tutkimustoiminnasta. Kirjasto organisoi tiedonkeruun, ylläpitää ja kehittää julkaisu- ja asiantuntijatehtäväluokitusta, luokittaa tiedot sekä tuottaa eri tarkoitusta varten tilastot yliopiston raportointijärjestelmän kautta. Tarjoamme käytön tukea tiedonkeruuseen laitoksilla sekä keräämme toiminnasta palautetta yliopiston hallintoelimiä varten, kirjastonjohtaja on pysyvä asiantuntijajäsen yliopiston Tieteellisessä neuvostossa. Kirjasto on ollut mukana kehittämässä tutkijoiden tulospalkkausjärjestelmää julkaisuihin liittyvänä asiantuntijana ja taustatiedon tuottajana. Bibliometriset selvitykset; Bibliometrisiä selvityksiä on tehty 1990-luvun alkupuolelta lähtien lähinnä yksittäisille tutkijoille pyynnöstä. Joitakin kertoja on selvitetty yliopiston viitatuimmat tutkijat. Vuosina 2009 ja 2011 on tehty koko yliopiston tasolla bibliometrinen selvitys. Vuoden 2011 selvitys liittyy yliopiston tutkimuksen kansainväliseen arviointiin. Syväanalyysi teetetään Leidenin yliopistossa. Tutkijoille on järjestetty tietoiskuja ja opastusta omien tietojen selvittämiseksi kansainvälisistä viittaustietokannoista. Tietojärjestelmien ylläpito; Kirjasto ylläpitää tietojärjestelmiä, joihin kerätään tietoa yliopiston tutkimustoiminnan tuloksista. Näitä järjestelmiä ovat julkaisu- ja asiantuntijatehtävärekisteri TUT Portfolio ja julkaisuarkisto TUT DPub. Julkaisemisen tuki; Tieteellisten lehtien arviointia varten on hankittu tietoresursseja (JCR, Ulrich's, Scopus). Tarjoamme tutkijoille neuvontaa ja koulutusta tieteelliseen julkaisemiseen liittyen. Tutkijoita kiinnostavia aiheita ovat olleet mm. miten saan tietoa oman alani merkittävimmistä lehdistä tai omat julkaisuja viittaustiedot kansainvälisissä tietokannoissa. Kirjasto tarjoaa TTY:n tutkijoille, väittelijöille ja muulle henkilökunnalle julkaisemiseen liittyviä palveluja (ISBN, ISSN) ja tukee rinnakkaisjulkaisemista. Tampereen yliopisto (TaY) Itse asiassa erityisesti tutkijoille tarkoitettuja palveluita on vähän, ja ne keskittyvät julkaisemiseen ja rinnakkaistallentamiseen. Tutkijapalveluiden tuotteistaminen ja markkinointi on meillä vielä kesken. Nykyisin tutkijapalveluita ei ole organisoitu erikseen, mutta jatkossa yritämme kehittää niitä entistä systemaattisemmin. Terminologiasta sen verran, että kirjallisuuspalvelu ei ole kirjastossa yleisesti käytetty palvelun nimi, mutta se tuntui sopivan tähän yhteyteen. Julkaisutietojen tarkistaminen : SoleCris on yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tiedonkeruujärjestelmä, jossa kirjaston vastuulla on julkaisutietojen tarkistaminen ja tutkijoiden opastaminen järjestelmään tallentamisessa. Tertiossa tarkistetaan JULKI-tietokantaan tulevat ERVA-alueen (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen) julkaisut, niiden impaktit, Erityisvaltionosuus- eli EVO-pisteet ja se, täyttävätkö julkaisut STM:n EVO-rahaanomusvaatimukset. Tutkimuksen arviointi: Laaja-alaisia bibliometrisia analyyseja ei ole tehty. Kirjaston henkilökunta on tutustunut bibliometrisiin menetelmiin muutamassa koulutuksessa. Tertiossa on tutkijoita opastettu hirsch-indeksin laskemisessa. Tertiossa haetaan myös tutkijoiden pyynnöstä heidän julkaisujensa impaktit. Julkaisuarkistot : TamPub -julkaisuarkistossa tutkijat voivat julkaista ensimmäistä kertaa tieteellisen julkaisunsa tai rinnakkaistallentaa jossain muualla julkaistun julkaisunsa. Kirjasto ylläpitää TamPub-tietokantaa ja neuvoo tutkijoita rinnakkaistallennuksessa.opinnäytteitä varten kirjastolla on omat julkaisukanavat: Tutkielmattietokanta on tarkoitettu pro gradu -tutkielmille ja muille sen tasoisille tutkielmille sekä lisensiaatintutkielmille, ja Acta-tietokanta on tarkoitettu väitöskirjoille. Open Access: kirjasto ylläpitää yliopiston Open Access -sivustoa, jossa tiedotetaan avoimeen saatavuuteen liittyvistä asioista. Teatterikorkeakoulu (TeaK) Julkaisuarkiston ylläpito (väitöskirjojen nettijulkaisu)

4 4 of 12 Yleinen huomio Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät palvelut Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta, viittauksia; 3. yhteistyötä ja verkostoitumista; 4. tieteellisen julkaisutoiminnan dynamiikkaa n julkaisuarkisto ja siihen liittyvät palvelut Julkaisutoimintaan liittyvät palvelut Turun yliopisto (TY) Vuoden 2010 alussa alkoi TY:n kirjaston uuden organisaation rakentaminen. Uuden organisaation myötä tutkimuksen tukeen panostetaan entistä huomattavasti enemmän. Bibliometristen menetelmien hallinta on ollut joidenkin uusien rekrytointien yksi edellytys; osaamista tullaan lisäämään kirjastossa mahdollisimman paljon. Kirjastoon on myös perustettu johtavan informaatikon tehtävä yliopiston tietohuollon koordinoimiseksi ja organisoimiseksi. Kirjasto on perinteisesti koonnut tiedot Turun yliopiston tieteellisestä julkaisutoiminnasta sarjassa "Turun yliopiston julkaisut", joista viimeisin on pdf-tiedostona luettavissa kirjaston julkaisuarkistossa. Suurin tehty selvitys lienee kirjaston informaatikon, Helena Tähtisen, tekemä Selvitys EVO-pisteitä tuottaneista terveystieteellisistä julkaisuista vuosilta (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:2). Kirjasto on perinteisesti tehnyt sitaatioanalyyseja mm. virantäyttöjä varten, tehnyt EVO-analyyseja, selvittänyt lehtien impact factoreita ja neuvonut niiden löytämisessä. Kauppa- ja taloustieteiden yksikkö (ent. Turun kauppakorkeakoulu) hakee vuosittain viittaukset TuKKK:n tutkijoiden julkaisuihin osana Tutkimuksen arvioinnin työryhmän toimintaa. Turun yliopiston julkaisuarkistoa ylläpidetään Doriassa (http://julkaisut.utu.fi). Sarjassa Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis ilmestyy pääasiassa Turun yliopiston väitöskirjoja. Kirjastonhoitaja neuvoo julkaisujen tallentamisessa TY:n julkaisuarkistoon ja julkaisee ne. Tieteenalakirjasto Anthropos / Kauppa- ja taloustieteiden yksikössä kirjastoamanuenssi hoitaa väitöskirjan painattamiseen liittyvät työt, jakelun ja elektronisen julkaisemisen. Kirjasto hoitaa TY:n Annales-sarjassa ilmestyneiden väitöskirjojen jakelun ja myynnin. Kirjasto pyrkii edistämään OA-toimintaa eri tavoin viestimällä; mm. järjestämällä aiheesta seminaareja. Vaasan yliopisto (VY) Tavoitteenamme on kehittää tutkimuspalveluita ja saada se myös seuraavaan tulossopimukseen. Åbo Akademi (ÅA) Vår organisation är uppbyggd så att den skräddarsydda forskarservicen ges utgående från våra campusbibliotek där vi eftersträvar att ha ämneskunnig personal som har ett nära samarbete med forskarkåren. Dessutom ges direkt service från förvärsenheten. I mån av möjlighet deltar bibliotekarierna med presentationer i seminarier som anordnas av ämnena (typ forskardagar). En annan viktig samarbetspartner är Lärcentret för utveckling av vår undervisning. Vi registrerar forskarnas publikationer i Bibliometriska analyser (i liten skala) bibliotekets katalog, Alma. Biblioteket har deltagit som expert i en ÅA-arbetsgrupp för att utveckla verksamheten. Åbo Akademis förlags e-publicering i Doria. Biblioteket ansvarar för planeringen av utvidgningen av publikationsarkivet till att omfatta alla publikationer som ges ut vid ÅA och av ÅA:s forskare (parallellpublicering) Biblioteket delar ut ISBN-nummer, förmedlar ISSN-nummer, gör titelsidor och CIPkatalogiserar. Dessutom marknadsförs publikationerna (i Finlandssvensk bokkatalog och på bokmässor) och distribueras.

5 5 of 12 Toiminta yliopiston julkaisijana Tietoaineistojen hankinta ja saatavuus Tutkijoille suunnattu tietopalvelu Tutkijoille suunnattu opetus Muut palvelut Aalto-yliopisto (AYO) Helsingin yliopisto (HY) Mistä tutkimukseen tietoa ja mitä tiedonhallinnan työkaluja on kirjaston kautta tarjolla? Sitaatiotietokannat (Web of Science ja Scopus, Google Scholar Publish or Perish); Muut tietokannat Nelliportaalin ja Google Scholarin kautta; Journals ranking listat (ISI ranking impact factors); RefWorks; Talouden tietokanavat (Helecon) Kirjastolla on erikseen hakusivut tutkijoille ja opettajille (kampuskohtaiset). Näihin sisältyvät mm. koulutus- ja aineistopalvelut. Tutkijat ja tutkimusryhmät voivat tehdä hankintaehdotuksia tarvitsemastaan aineistosta. Kirjasto hankkii mm. sitaatiotietokannat (Web of Science, Web of Science Proceedings ja Scopus), joita käytetään tutkimustiedon tallennuksen ja importoinnin tukena. Miten kirjasto voi auttaa tutkijan/tutkimusryhmän tiedonhallinnassa tiedon löytymisessä ja jäsentämisessä? apuvälineet itsenäiskäyttöön (julkaisuprosessin ohjeistus, tutkimus ja julkaisurekistereiden ylläpitoohjeistus ja siihen liittyvä neuvonta, uutuusseurantapalvelu RSS-feed); kirjaston henkilökohtainen apu (julkaisuprosessiin liittyvä neuvonta, tutkimus- ja julkaisurekistereiden sisältöön ja ylläpitoon iittyvä neuvonta, tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit, räätälöydyt tiedonhaut, kysy tietoasiantuntijalta palvelu (infopäivystystiimi) (verkkoneuvonta/ face-to-face neuvonta) Kirjastolla on erikseen hakusivut tutkijoille ja opettajille (kampuskohtaiset). Näihin sisältyvät mm. koulutus- ja aineistopalvelut. Räätälöity koulutus ja helposti omaksuttavia tietopaketteja Kirjastolla on erikseen hakusivut tutkijoille ja opettajille (kampuskohtaiset). Näihin sisältyvät mm. koulutus- ja aineistopalvelut. Itä-Suomen yliopisto (ISY) Tietoaineistojen ja tietopalveluiden tarjoaminen tutkimukselle. Suunnitteilla on perustaa kirjastoon tieteenalakohtaisia aineiston valinnan ja sisällönkuvailun työryhmiä. Työryhmiin tulee mahdollisesti oppiaineiden edustaja. Jatko-opiskelijoiden ohjaus ja opetus. Refworks Räätälöity koulutus tietoaineistoista. opetus ja ohjaus. Opetustilaisuuksia tietokantojen käytöstä. Ollaan opettelemassa opetusta Connect Pron välityksellä, jolloin tutkijat voivat osallistua koulutukseen omilta työpisteiltään. Myös Connect prolla tallennettuja opetuksia pyritään saamaan aikaiseksi. Yhteistyö kampusten muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Jyväskylän yliopisto (JY) n pääjulkaisusarjoejn kustantamisesta vastaa kirjaston julkaisuyksikkö. Tutkijapalvelut linkittyvät merkittävältä osaltaan myös julkaisuyksikön toimitaan. Tutkimusaineistojen käyttöä ja tutkimuksen tiedonhallintaa tukevat palvelut varmistavat, että tutkijoilla on käytössään tarvitsemansa tietoaineistot joko paikallisesti tai verkkopalvelujen kautta. Aineistohankinnassa tähdätään laadukkaisiin, tutkimustyötä parhaalla mahdollisella tavalla tukeviin aineistoihin. Aineistoista neuvotellaan aktiivisesti laitosten ja tutkimusprojektien kanssa. Kirjasto tarjoaa aineistojen hankinta- ja ylläpitopalvelut myös laitosten ja tutkimusprojektien varoilla ostettaville aineistoille. Tieteenalainformaatikot sekä tutkijapalveluinformaatikko tarjoavat tiedonhankinnan yksilöohjausta ja räätälöityä ryhmäopetusta ja vastaavat yksittäisiin tiedonhallintaan liittyviin kysymyksiin. Toimeksiannosta tehtävät tiedonhakuja tarjotaan edelleen, vaikka niiden kysyntä on vähentynyt. Vastasuudessa kirjaston tutkijapalvelut toimivat tutkimusryhmien konsultteina sekä myös tiedekuntien tohtorikoulujen tiedonhallinnan opettajina ja asiantuntija-ohjaajina. Osana kirjaston tietopalvelua, tutkijapalvelut vastaavat myös tiedonhankinnan opetuksesta. Lisäksi järjestetään muun muassa erilaisia open access - ja rinnakkaistallentamisen koulutuksia sekä Refworks-koulutusta mm. osana väitöskirjan laadintaan liittyvää koulutusta. Yhteistyö kampusten muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa: mm. tuotettu nettiin Tohtorikoulutusopas ja järjestetty tilaisuuksia esim. julkaisutoimintaan liittyen. Kuvataideakatemia (KuvA) Jatkotutkinto-opiskelijoiden on myös mahdollista jättää kirjastoon hankintatoiveita, jotka käsitellään tapauskohtaisesti. Opastusta on mahdollista saada myös henkilökohtaisesti kirjastossa torstaisin toimivan Tietoklinikan puitteissa. Kirjasto on järjestänyt Kuvataideakatemian tohtorikoulutettaville profiloitua tiedonhaun opetusta.

6 6 of 12 Toiminta yliopiston julkaisijana Tietoaineistojen hankinta ja saatavuus Tutkijoille suunnattu tietopalvelu Tutkijoille suunnattu opetus Muut palvelut Lapin yliopisto (LY) Julkaisujen kustannustoiminta (Lapin yliopistokustannus) sekä julkaisujen myynti ja markkinointi. Kirjasto ohjeistaa e-julkaisemista ja tarjoaa alustan e-julkaisuille. Hankintapalvelut tutkijoille ja tutkimusryhmille Informaatikon osallistuminen tutkimusryhmiin tietoasiantuntijana Tiedonhankinnan ja viitteidenhallinnan opetusta Tutkimus-Luotain-kurssilla, tutkimusryhmille räätälöidyillä kursseilla sekä henkilökohtaisena ohjauksena ja neuvontana Viitteidenhallinnan välineiksi RefWorks ja EndNote Web -järjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) Maanpuolustuskorkeak oulu (MPKK) Väitöskirjojen julkaisutoiminnan hoitaminen sekä kaikkien julkaisusarjojen ISBN-, ISSN- ja UDKnumeroiden hallinnointi ja jakelu Tutkimustoiminnan tarvitseman tietoaineiston hankinta Tuemme tutkimusta tiedonhauilla, tietokantojen käytön opastuksella ja normaaleilla kirjaston palveluilla (kaukopalvelu ym). Tiedonhaut ja hakuneuvonta tutkimushenkilökunnalle Tuemme tutkimusta tiedonhauilla, tietokantojen käytön opastuksella ja normaaleilla kirjaston palveluilla (kaukopalvelu ym). Tiedonhankinnan opetus henkilökunnalle Tuemme tutkimusta tiedonhauilla, tietokantojen käytön opastuksella ja normaaleilla kirjaston palveluilla (kaukopalvelu ym). n tutkimustietojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen Oulun yliopisto (OY) Julkaisupalvelut Acta Universitatis Ouluensis - ja Oulun yliopiston oppimateriaalia-sarjan julkaiseminen sekä yliopistosarjojen elektronisten versioiden julkaiseminen. Tietoaineistopalvelut tutkijoille: Kirjasto tarjoaa pääsyn yliopiston tieteenalojen keskeisiin tietoaineistoihin kartuttamalla, ylläpitämällä sekä kehittämällä laadukkaita painettujen ja elektronisten tietoaineistojen kokoelmia. Kirjasto tuottaa palveluita, joiden avulla aineistot ovat saatavilla ja käytettävissä (kokoelmatietokanta, Nelli, etäkäyttö, muut verkkopalvelut sekä lainaus-, neuvonta ja muut asiointipalvelut kirjastossa). Kokoelmien ja palveluiden kehittäminen tehdään yhteistyössä Oulun yliopiston tiedeyhteistön kanssa. Tutkijat mm. valitsevat suurimman osan tieteenalojen kokoelmista ja kirjasto tapaa säännöllisesti tiedekuntien, oppiaineiden ja opiskelijajärjestöjen edustajat saadakseen palautetta ja tietoa kehittämistarpeista. Tiedonhaun tuki jatko-opiskelijoille ja tutkijoille Tiedonlähteiden, elektronisten aineistojen ja mm. arviointityökalujen käytössä sekä oman tiedonhaun suorittamisessa tarjotaan opastusta jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Tiedonhakuja tehdään myös toimeksiantoina. Lisäksi tutkimusryhmän tarpeiden mukaisesti voidaan järjestää tietoiskuja tai laajempaa opetusta, jolloin sisältö, laajuus ja toteutustapa suunnitellaan ryhmän tarpeiden mukaisesti. Itsenäistä tiedonhakua tuetaan mm. tuottamalla erilaisia tiedonhakuun liittyviä verkko-oppaita ja kohdennettuja verkkoaineistoja kuten esim. sisältöjä jatko-opiskelijoille ja tutkijoille suunnattuun Tutkimuksen työkalupakki - aineistoon. Tiedonhankinnan opetus; Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle annetaan koulutusta tietokantojen ja muiden tiedonlähteiden käytöstä, tieteellisen tiedonhankinnan yleisistä periaatteista ja tekniikoista sekä kirjaston palveluista. Opiskelijoille järjestetään tiedonhankinnan koulutusta ja opastusta kolmessa vaiheessa; uusille opiskelijoille, kandidaatintutkintovaiheessa ja maisterintutkintovaiheessa. Näiden lisäksi opetusta järjestetään myös jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Opetus on maksutonta yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Muista opetuksista peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Lisäksi kirjasto järjestää kaikille avoimia koulutuksia. Tietoiskut; Lukukausien aikana järjestetään tietoiskuja, joissa esitellään eri tieteenalojen keskeisiä tietokantoja ja RefWorksviitteidenhallintaohjelmaa sekä viittauksiin pohjautuvia arviointityökaluja. ToR Tutkimuksen työkalupakki; Omatoimisen tiedonhaun tukena on ToR-Tutkimuksen työkalupakki, joka sisältää materiaalia ja ohjeita Oulun yliopiston tutkijoiden ja jatko-opintojen tueksi. Sisältö jakaantuu kolmeen osioon: a. tutkimuksen tuki (sisältää mm. tieteellinen tiedonhankinta, tieteellinen kirjoittaminen ja sen tuki, tutkimustoiminnan arviointi), b. jatkoopintojen tuki, c. tieteestä tiedottaminen. Lisäksi sekä opiskelijat että tutkijat saavat henkilökohtaista opastusta tiedonhakuun. Sibelius-Akatemia (SibA) Svenska handelshögskolan (SHH) Publiceringsverksamhet; Biblioteket är ansvarig utgivare för högskolans tre skriftsserier, vilket innebär handledning och informationsspridning. Musiikintutkimukseen liittyviä aineistoja sekä painettuna että elektronisesti hankittu niin paljon kuin on ollut mahdollista. E-aineistoissa Finelib ei pysty kattamaan meidän kaikkia tarpeita, vaan on hankittu paljon itse. Biblioteket anskaffar litteratur och databaser enligt önskemål från forskare och lärare. Neuvontaa ja opastusta tutkijoille pyydettäessä Forskarstuderande, forskare och övriga anställda kan beställa individuell handledning eller bara knacka på hos infotjänsten. Jatkotutkijoille tiedonhaun kursseja, opintooppaassa pakollinen Tutkimustaidot-osio InfoKomp-kortkurser (t.ex. Refworks, Nelli, Thomson Datastream) arrangeras kontinuerligt. Biblioteket marknadsför också beställningskurser för forskarstuderande och forskare. Nyt uudet tutkijanhuoneet jatkotutkijoille hakumenettelyllä

7 7 of 12 Toiminta yliopiston julkaisijana Tietoaineistojen hankinta ja saatavuus Tutkijoille suunnattu tietopalvelu Tutkijoille suunnattu opetus Muut palvelut Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Kirjasto tarjoaa TTY:n tutkijoille, väittelijöille ja muulle henkilökunnalle julkaisemiseen liittyviä palveluja (ISBN, ISSN) Koulutus, tiedonhaku ja aineiston valinta. Tietoaineistojen valinta ja hankinta tutkimuksen tarpeisiin. Koulutus, tiedonhaku ja aineiston valinta. Kirjasto tekee pyynnöstä tiedonhakuja eri tiedonläheistä. Koulutus, tiedonhaku ja aineiston valinta. Kirjasto järjestää modulipohjaista koulusta eri opintojen vaiheisiin. Jatko-opiskelijoille on tarjolla "Kirjallisuusselvitys tutkimusmenetelmänä" - kurssi (3 op). Jatko-opiskelijoille pakollisella "Orientation to Doctoral Studies (5 cr)" kurssilla on tunnin mittainen tiedonhankinnan luento, josta kirjasto vastaa. Kirjasto tekee pyynnöstä tiedonhakuja eri tiedonläheistä. Tietoaineistojen valinta ja hankinta tutkimuksen tarpeisiin. Tampereen yliopisto (TaY) Julkaisupalvelut: Suuri osa yliopiston väitöskirjoista julkaistaan painettuna sarjassa Acta Universitatis Tamperensis ja sen lisäksi sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis. Kirjastossa väittelijää opastetaan väitöskirjan julkaisuprosessissa. Kirjasto hoitaa Acta-sarjojen osalta väitöskirjan julkaiseminen saatuaan käsikirjoituksen väittelijältä. Kirjasto hoitaa yliopiston väitöstiedotuksen. Tampere University Press on kirjastossa toimiva tieteellinen kustantaja, joka julkaisee tutkimuksia, väitöskirjoja ja muuta tieteellistä kirjallisuutta. Kirjastossa toimii kirjakauppa, joka myy tieteellistä kirjallisuutta. Kirjallisuuspalvelut ; Lainaus- ja kaukopalvelu. Painetut kokoelmat ja e-aineistot (ja niiden etäkäyttö): ylläpito ja opastus. Kokoelmista voisi erikseen mainita sanomalehtikokoelman ja käsikirjoitusarkiston. Niitä molempia käyttävät nimenomaan graduntekijät ja tutkijat. Hankintaehdotusten käsittely ja uusien aineistojen hankinta. Tutkijoiden ehdottama painettu kirjallisuus hankitaan melkein aina. Tutkijoiden ehdottamia uusia e-lehtiä ja e-kirjoja hankintaan mahdollisuuksien mukaan. Tutkijoiden mielipiteitä kysytään harkittaessa uusia tietokantoja ja elektronisia hakuteoksia. Uutuusseuranta: kirjaston kotisivulla ohjeita kirjallisuuden uutuusseurannasta. Tietopalvelut: Maksulliset tiedonhaut. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu: maksuton. Asiakkaat voivat nettilomakkeen kautta lähettää kysymyksensä, ja heille vastataan sähköpostiosoitteeseen. Pääkirjastossa toimii tietopalvelun päivystyspiste. Osastokirjastoissa neuvontaa saa tarpeen mukaan. Uusia tai uudistettuja tietokantoja esitellään tutkijoille kirjastossa tai tieteenalayksiköissä. Tiedonhankintataitojen opetus: Tilaa informaatikko -opastukset: yksittäisille tutkijoille 1 tunti maksutonta, henkilökohtaista ohjausta oman alan tiedonlähteisiin, tutkimusryhmille 1-2 tuntia ohjausta. Palvelu koskee TAY:n ja TAYS:n tutkijoita, jatko-opiskelijoita ja tutkimusryhmien jäseniä..; Jatko-opiskelijoiden räätälöidyt tiedonhankintataitojen koulutukset jatkoopintoseminaarien kautta (maksullista) Post-doc - tutkijoiden räätälöidyt tiedonhankintataitojen koulutukset (maksullista); Tutkimusryhmien räätälöidyt tiedonhankintataitojen koulutukset (maksullista); Refworks-viitteidenhallintaohjelman koulutukset: voivat sisältyä tiedonhankintataitojen koulutuksiin tai olla erillisiä.; Kaikille avoimet maksuttomat kahden tunnin Nelli- ja Refworks - koulutukset: lukukausien aikana kerran kuukaudessa.; Kirjoittavan tutkijan työvälineet - koulutukset on toteutettu yhdessä yliopiston Opetusteknologiakeskuksen kanssa. Koulutuksiin sisältyy tiedonhankintataitojen osuus Nelliportaalin avulla, Refworks-koulutus ja Wordkoulutus. Kirjasto on hoitanut tiedonhankintataitojen ja Refworksin osuudet.; Kirjaston tieto- ja julkaisupalveluita on esitelty uusien jatko-opiskelijoiden orientaatiopäivässä ja muissa jatko-opiskelijoille suunnatuissa tilaisuuksissa. Tutkimusaineistot : Kirjasto tekee yhteistyötä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) kanssa. FSD:n tutkimusaineistot luetteloidaan kirjastossa Tamcat- ja Linda-tietokantoihin, josta niiden viitetiedot löytyvät. Teatterikorkeakoulu (TeaK) Väitöskirjan painatusprosessiin osallistuminen (yhteistyönä kirjasto-viestintä-tutkimusyksikkö), väitöskirjojen myynti Aineiston hankinta ja välittäminen. Tiedonhaun ohjaus / tiedonhaut Osallistuminen apurahahakemusten tekemiseen tutkimuskoordinaattorin apuna

8 8 of 12 Toiminta yliopiston julkaisijana Tietoaineistojen hankinta ja saatavuus Tutkijoille suunnattu tietopalvelu Tutkijoille suunnattu opetus Muut palvelut Turun yliopisto (TY) Kirjaston ylläpitämässä TY:n julkaisuarkistossa julkaistaan pääasiassa TY:n väitöskirjoja, mutta myös muita, lähinnä yliopiston toimintaan liittyviä julkaisuja. Tutkijoiden tietoaineistojen tarvetta ja käyttöä yliopistossamme on kartoitettu viimeisen vuoden aikana erilaisin menetelmin (mm. Kirjastokysely tiedekunnille 2010 ja joka toinen vuosi toteutettava LibQual-kysely). Päämääränä on tietoaineistojen tasapuolisempi hankinta eri tieteenalojen kesken. Tutkimuksen tarvitsemien tietoaineistojen valintaa varten perustetaan yliopistoomme syksyllä 2011 eri tieteenaloille neuvottelukuntia. Neuvottelukunnat koostuvat tieteenalojen edustajista (tutkijoista ja opettajista), opiskelijoista ja kirjaston henkilökunnasta. Tietoaineistojen valintaan osallistuu kirjastossamme myös ns. Titu-tiimi (Tietoasiantuntijat), joka koostuu lähinnä tietopalveluhenkilökunnasta. Titu-tiimi seuraa aineistojen käyttöä ja tutustuu uusiin aineistoihin. Uusista aineistoista pyydetään koekäyttöjä, joista kerätään palautetta. Tutkijoilla on mahdollisuus milloin tahansa tehdä hankintapyyntöjä. Tutkijoiden käytössä ovat sekä normaalit asiakaspalvelut (esim. lainaus, neuvonta ja tiedonhaut) että informaatikoiden palvelut. Informaatikot (tällä hetkellä 6,5 kpl) tekevät tiedonhakuja sekä neuvonta- ja ohjaustilanteissa että erillisistä tilauksista. Tietoaineiston tunnetuksi tekemiseksi tarjotaan tutkijoille erilaisia aineistojen esittelytilaisuuksia. Tilaisuuksia tarjotaan tällä hetkellä esimerkiksi yliopiston henkilöstökoulutuksen kautta, mutta jatkossa tarkoitus siirtyä aktiivisempaan koulutustarjontaan. Tutkijoille tarjotaan säännöllisesti RefWorks- ja EndNote-koulutusta. Jatkossa eri tutkijaryhmille on tarkoitus tuottaa räätälöityjä paketteja. Tieteenalakirjasto Anthropos / Kauppa- ja taloustieteiden yksikössä Tutkijan työvälineet - opintojakso on pakollinen jatko-opiskelijoille. Opintojakson osana kirjasto tarjoaa jatkoopiskelijoille opetusta tiedonhausta ja RefWorksin käytöstä. Tutkijoiden käytössä ovat samat työkalut kuin muillakin; esim. RefWorks ja EndNote. Vaasan yliopisto (VY) EduLabin palvelut koskevat myös tutkijoita ja tutkijat käyttävät yhä enemmän näitä palveluita mm. väitösluennon tekemiseen, kongressipostereiden tuottamiseen jne., myös ajanvaraus henkilökohtaiseen tukeen koskee tutkijoitakin. Varaa tiedonhaun ohjausaika - palvelu joka on tarkoitettu myös opiskelijoille. Tietokantoja koskevat koulutukset yleisesti ja räätälöityinä tiedekuntien tai muiden yksiköiden tarpeisiin. Åbo Akademi (ÅA) Materialservice: Litteratur ur egna samlingar och fjärrlån. Inköp av forskningslitteratur enligt ämnenas önskemål, framförallt hantering av licenser. Enskilda forskare kan inkomma med inköpsförslag. För forskare som får bokstipendier görs inköp. Månatlig information per e-post om nyanskaffningar. Informationssökning och individuell handledning Användarutbildning inkl. referenshantering: Schemalagd och även skräddarsydd (fördjupad och ämnesspecifik). Utrymmen: mötesrum (ej vid alla enheter)

9 9 of 12 Muut palvelut Muut palvelut Projektit Projektit Aalto-yliopisto (AYO) Helsingin yliopisto (HY) Kirjastossa toimii tutkimusdataan liittyvä ylikirjastonhoitajan asettama työryhmä, jonka pj. on Annikki Roos. Pilottiprojektin vetäjä on Liisa Siipilehto. SOLMU; Kirjasto osallistuu professori Yrjö Engeströmin johtamaan tutkimushankkeeseen tutkimuskohteena ja -kumppanina. Hankkeen tavoitteena on mallintaa solmutyöskentelymalliin perustuvaa yhteistyötä tutkimusryhmien ja kirjaston välillä. Kolmivuotisen Solmu-hankkeen toinen vaihe käynnistyi Keskustakampuksen kirjastossa vuonna Viikin tiedekirjasto ja Viikin kampuksen kaksi tutkimusryhmää olivat hankkeen pilottivaiheen toimijat edellisenä vuonna.. Solmu-hankkeessa testataan ja arvioidaan kirjastotyöntekijöiden ja tutkimusryhmien uudenlaisen kumppanuustoiminnan, solmutyöskentelyn, toteuttamistapoja ja vaatimuksia. Hankkeen päättymisen jälkeen haasteena on saattaa Solmutyöskentely osaksi kirjaston arkea. Hanketta on esitelty kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa. Sen loppuraportti julkaistaan vuodenvaihteessa Itä-Suomen yliopisto (ISY) Jyväskylän yliopisto (JY) Syksyllä 2011 valmistuvat kirjaston uudet tutkijapalveluiden verkkosivut, jotka rakentuvat juuri edellä kuvattujen kolmen palvelukokonaisuuden ympärille. Samalla julkistetaan myös laaja uusi palvelu openaccess.jyu.fi, joka käytännössä kokoaa yhteen kaikki julkaisemista sekä tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta koskevat palvelut. Syksyllä ryhdytään markkinoimaan jatkoopiskelijoille ja tutkijoille suunnattua tiedonhallinnan koulutuspakettia, joka on tarkoitus kytkeä tiedekuntien tohtorikoulutusohjelmiin. Kirjasto haluaa vahvistaa kumppanuuttaan yliopiston muiden tutkijapalveluja tuottavien toimijoiden kanssa ja markkinoida kohdennetusti palvelujaan. Kuvataideakatemia (KuvA)

10 10 of 12 Muut palvelut Muut palvelut Projektit Projektit Lapin yliopisto (LY) Tutkimuksen tietojärjestelmän suunnittelussa kirjasto vähintään mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) Maanpuolustuskorkeak oulu (MPKK) Viitteidenhallintaohjelmiston opetus Tiedon analysointipalveluiden kehittäminen Oulun yliopisto (OY) Urkund-palvelut Urkundin pääkäyttäjyys on kirjastolla. Pääkäyttäjyys tarkoittaa lähinnä tiedotusta, neuvontaa ja koulutuksen järjestämistä. Urkund-plagioinnintunnistusohjelma on lähdeviitemerkintöjen tarkistamiseen ja plagioinnin ehkäisemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. n koulutusneuvosto suosittelee tarkistamaan kaikki kandivaiheen ja maisterivaiheen lopputyöt sekä diplomityöt Urkund-tietojärjestelmän kautta sen jälkeen, kun opiskelija on luovuttanut työn arvosteltavaksi. Tutkijan pikastartti kirjaston palveluihin ; Kirjasto järjestää tarvittaessa Tiedonhankinnan pikastartti -koulutuksen. Koulutuksen kesto on n. yksi tunti ja kohderyhmänä ovat ensisijaisesti yliopiston uudet tutkijat/väitöskirjatekijät. Pikastartin avulla saa kokonaiskuvan kirjaston tutkijoille tarjoamista palveluista. Halutessaan tutkija voi valita ilmoittautumisen yhteydessä häntä kiinnostavia teemoja, esimerkiksi tutkijoille käytettävissä olevat tiedonlähteet, uuden aineiston hankinta, tiedonhankinnan tuki, julkaiseminen ja julkaisurekisteri, kirjaston tilat ja laitteet tutkijoille sekä julkaisujen arvioinnin työkalut. Luonnontieteellinen tiedekunta on lisännyt uuden tutkijan pikastartin myös tiedekunnan omaan laatuohjeistukseen ja teknillinen tiedekunta on lisännyt linkin omaan perehdyttämismateriaaliinsa. Kirjaston opetus Oulun yliopiston tutkijakoulun (University of Oulu Graduate School, UniOGS) ja KV-maisteriohjelman opiskelijoille; Oulun yliopistossa syksyllä 2011 aloittavan tutkijakoulun opiskelijoille järjestetään yhteisiä Transferable skills -opintoja, joiden sisältöä on suunniteltu tutkimusneuvoston nimittämässä Transferable Skills -työryhmässä. Työryhmän kokoamalle laajalle opetustarjottimelle on lisätty myös kirjaston asiantuntemukseen liittyvää koulutusta: Information Skills ja Writing Skills. Meneillään olevan e-graduprojektin tavoitteena on tuottaa järjestelmä, johon opiskelijat voivat tallentaa lopputyönsä. Järjestelmä sisältää mm. Urkund-tarkastuksen, arkistoinnin ja mahdollisuuden elektroniseen julkaisemiseen. Sibelius-Akatemia (SibA) Svenska handelshögskolan (SHH) Biblioteket utvecklar som bäst webbsidor där forskningssericen beskrivs - deadline Forskningen skall utvärderas 2012 och biblioteket utökar som bäst sin kompetens inom området.

11 11 of 12 Muut palvelut Muut palvelut Projektit Projektit Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen yliopisto (TaY) Tertion (terveystieteiden osastokirjasto) palvelut erityisesti TAYS:n tutkijoille: TAYS:n henkilökunnalle annetaan Tilaa informaatikko - palvelua, järjestetään ryhmille räätälöityä koulutusta sekä käydään klinikoissa esittelemässä kirjaston palveluja sekä pidetään klinikoissa opetusta pyydetyistä aiheista esim. uutuusseurannasta.; TAYS:n henkilökunnalle tehdään Nellin etäkäyttötunnuksia Metalibiin.; Neuvotaan tutkijoita hakuprofiilien laadinnassa esim. systemaattisten katsausten kirjallisuushakuprofiilien laadintaa pohditaan yhdessä Tilaa informaatikko -palvelun jälkihoitona.; Tehdään uutuusseurantaprofiileja sekä lehdistä (rakennetaan omanelliin lehtihylly) että aiheen mukaan (Ovidin Medline) tutkijan kanssa yhdessä.; Tutkijoiden julkaisujen impakteja haetaan sekä lääketieteen yksikön tutkijoille ja dosenteille että TAYS:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen (ERVA) tutkijoille. ; Tertio esittelee kirjaston palveluja pyydettäessä vuosittain järjestetyssä Kliinisen tutkimustyön koulutuksessa TAYS:ssa. Muut palvelut: Ryhmätyöhuoneita jatkoopiskelijat ja muut tutkijat voivat käyttää esim. haastatteluihin. Ryhmätyöhuoneita on pääkirjastossa neljä, Tertiossa kolme ja Humanikassa viisi. Lisäksi pääkirjastossa on pilotoitu tutkimusryhmien oma informaatikko -toimintaa, josta on saatu alustavia tuloksia. Teatterikorkeakoulu (TeaK)

12 12 of 12 Muut palvelut Muut palvelut Projektit Projektit Turun yliopisto (TY) Vaasan yliopisto (VY) Tulossa: Uuden organisaation myötä tutkimuksen tukeen panostetaan entistä huomattavasti enemmän. Bibliometriset analyysit ovat olleet uuden rekrytoinnin yksi edellytys; osaamista tullaan lisäämään huomattavasti. Kirjastoon on myös perustettu johtavan informaatikon tehtävä yliopiston tietohuollon koordinoimiseksi ja organisoimiseksi. Åbo Akademi (ÅA)

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Viesti kirjastosta. Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013

Viesti kirjastosta. Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013 Jarmo Saarti ja Helena Silvennoinen-Kuikka (toim.) Viesti kirjastosta Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2013 Publications of the University of Eastern Finland General Series JARMO SAARTI JA

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto

Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto Yhteenveto tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja opetusministeriön kartoituksesta, miten tiede ja yhteiskunta -työryhmän muistion (opm

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa CSC:n toteuttama selvitys OKM:n toimeksiannosta 10.4.2015 1 Tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut CSC:lle tehtäväksi kansainvälisen ORCIDtutkijatunnistejärjestelmän

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007 Espoo 2008 VUOSIKERTOMUS 2007 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Kirjasto PL 7000 FI - 02015 TKK URL: http://lib.tkk.fi/

Lisätiedot

Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta -

Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta - Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta - strategia ja toimenpide-ehdotukset eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden palvelemiseksi 2011-2015 9.3.2011 Eduskunnan kirjasto Helsinki 2011 Tiivistelmä Tämä asiakirja

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN... 3 HANKINTA... 4 KOKOELMAT JA AINEISTOJEN KÄYTTÖ... 5 LAINAUSPALVELUT JA ASIAKASTILAT... 6 KOULUTUS-

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Suomessa on 21 akateemista opetusta järjestävää yliopistoa. Suuri osa niistä on monitieteellisiä, mutta lisäksi on sotilaskoulutukseen,

Lisätiedot

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka Teknillinen

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas 2012 KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas Toimittanut: Markku A. Laitinen Kansalliskirjasto, Helsinki 2012 KITT-käyttäjän käsikirja. Suomen tieteellisten

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällys 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut 2.1 Kokoelmien kehittäminen 2.2 Kirjaston palveluiden käyttö 2.3 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Sisällysluettelo 1. Näyte 1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden

Lisätiedot