Tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit"

Transkriptio

1 1 of 12 Yleinen huomio Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät palvelut Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta, viittauksia; 3. yhteistyötä ja verkostoitumista; 4. tieteellisen julkaisutoiminnan dynamiikkaa n julkaisuarkisto ja siihen liittyvät palvelut Julkaisutoimintaan liittyvät palvelut Aalto-yliopisto (AYO) Miten tutkija/tutkimusryhmä näkyy, viestii ja julkaisee? Tutkimus- ja julkaisurekisterit (Triptietokannat, Rescat ja Reseda) Tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit Miten tutkija/tutkimusryhmä näkyy, viestii ja julkaisee? E-julkaiseminen (Julkaisuarkisto AaltoDOC (DSpace)(siirto esim. TKKDok:sta)); Miten tutkija/tutkimusryhmä näkyy, viestii ja julkaisee? Erilaiset julkaisukanavat (Tieteelliset lehdet, Open Access -julkaisut ja sarjat, Kuvatietokanta) Tutkijan julkaisuprosessin eri vaiheet ja neuvontatyö Helsingin yliopisto (HY) Helsingin yliopiston kirjasto on strategisessa suunnittelussaan korostanut toiminnan profilointia toisaalta tutkimuksen palveluihin ja toisaalta oppimisen ja opiskelun palveluihin. Nämä menevät osaksi päällekkäin mutta profilointi auttaa hahmottamisessa. En tässä esittele vakiintuneita aineistopalveluja vaan lähinnä sellaista uutta palvelujen kehittämistä, joka vahvistaa kirjaston roolia tutkimusprosesseihin ja tutkimuksen tarpeisiin liittyvänä kumppanina, TUHAT-järjestelmän kehittämisvastuu on Helsingin yliopiston keskushallinnossa. Kirjasto on tehnyt tiiviistä yhteistyötä tutkimuksen toimialan kanssa vuonna 2010, kun järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön. Julkaisujen viitetietojen tarkistaminen ja tallentaminen saatiin käyntiin keskittämällä tehtävään merkittävä henkilötyöpanos. Aikataulujen tehostamista edellytti mm. vuonna 2011 toteutettava tutkimuksen arviointi. TUHAT-järjestelmän kehittämisvastuu säilyy jatkossakin yliopiston tutkimushallinnossa. Järjestelmään liittyvät palvelutoiminnot siirtyvät Helsingin yliopiston kirjaston vastuulle syksystä 2011 alkaen. Kirjasto osallistuu HY:n tutkimuksen arvioinnin bibliometriseen analyysiin. Lisäksi kirjaston eri yksiköt ovat tuottaneet tiedekuntien pyynnöstä analyyseja mm. professorien tehtävien täytön tueksi. Tiedekuntien toivomusten perusteella kirjasto kehittää bibliometrista osaamistaan voidakseen jatkossa sisällyttää palvelut osaksi perustoimintaansa. Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto HELDA on Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalvelujen ylläpitämä avoin digitaalinen arkistopalvelu. TUHAT-järjestelmä on integroitu HELDAn kanssa. Tutkimusjulkaisu voidaan tallentaa avoimeen arkistoon samalla kun tiedot siitä tallennetaan tutkimustietojärjestelmään. HELDAan liitettiin myös yliopiston Ethesispalvelu, jota aiemmin oli ylläpitänyt Kansalliskirjasto. Ethesiksestä muodostettiin yliopiston opinnäytetietokanta, johon jatkossa tallennetaan väitöskirjojen lisäksi tutkielmia ja niiden tiivistelmiä. HELDAan tallensivat aineistojaan yliopiston tutkijoiden lisäksi myös useat ulkopuoliset laitokset, joiden kanssa tehtiin palvelusopimukset. Kirjasto vastaa väitöskirjojen digitaalisesta julkaisemisesta Ethesis-tietokannassa; prosessi on integroitu yliopiston viestinnän ja opintohallinnon kanssa toimivaksi. Kirjasto antaa tallentamiseen liittyvää neuvontaa. Open Access toiminnan viestintä ja koulutus on pääosin kirjaston vastuulla. Ylikirjastonhoitaja on osallistunut mm. työryhmään joka valmisteli LERU-rehtorien hyväksymän asiakirjan LERU ROADMAP towards Open Access Open%20Access.pdf ; Itä-Suomen yliopisto (ISY) Kirjaston strategian mukaan kirjasto mahdollistaa Itä-Suomen yliopiston korkeatasoisen opetuksen ja tutkimuksen tarjoamalla laadukkaasti ja tehokkaasti sen tarvitsemia kirjastopalveluja ja tietoresursseja. Kirjaston organisaatiossa ja toimenkuvissa on määritelty Opetus- ja tietopalveluiden tehtäväksi tieteenalakohtainen aineisto, tiedonhaun opetus- ja ohjaustyö. Osallistuminen julkaisurekisterin tekoon ja tietojen keräämiseen/tarkistamiseen yhteistyössä tiedekuntien ja yliopiston tutkimushallinnon kanssa + erikoissopimus yliopistollisen sairaalan kanssa tästä; Bibliometristen analyysien teko tilauksesta ja aiheeseen liittyvä ohjaus ja opetus E-publications OA-julkaisualustan vastuu (yliopiston sarjat julkaistaan tässä) Väitöskirjojen julkaisemisen tuki yhteistyössä tiedekuntien ja yliopiston viestinnän kanssa Jyväskylän yliopisto (JY) Jyväskylän yliopiston kirjaston tutkimuksen tuen palvelujen muodostumista ja kehitystä ohjaavat yliopiston hallituksen keväällä 2011 hyväksymät Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenne ja yle iset toimintaperiaatteet sekä kirjaston johtokunnan hyväksymä kirjaston tutkijapalvelujen vuoteen 2017 ulottuva kehittämissuunnitelma. Käytännössä tutkijapalvelut muodostuvat tietopalvelun, hankinnan, kokoelmatoimiston sekä julkaisutoiminnan ja verkkopalvelujen kokonaisuudesta. Toimintaa ja sen kehitystä ohjaavat kirjaston esimiestiimi ja tiimin nimittämä tutkijapalvelut-työryhmä. Tutkijapalveluiden tarpeet otetaan huomioon rekrytoitaessa henkilöstöä asiantuntijatehtäviin. Tutkijapalvelut vastaavat yliopiston julkaisurekisteri-vastuuhenkilöiden koulutuksesta ja ohjauksesta. Tutkijoiden tuottamien artikkelien luettelointi kirjaston kokoelmatietokantaan. Tutkijapalvelut vastaavat myös rinnakkaistallennuksen ja raportoinnin vaatiman kokonaisuuden julkaisurekisteri-julkaisuarkistokokoelmatietokanta toiminnasta. Erilaiset bibliometriset selvitykset yliopiston tutkimusalojen kehityksestä ja tutkimusryhmien vaikuttavuudesta sekä tutkimuksen vaikuttavuuden seurantaan liittyvien työkalujen kehittäminen tulevat vastaisuudessa olemaan keskeinen osa kirjaston tutkijapalvelujen työtä. Tutkimuksen julkaisemista ja tutkimuksen tietoaineistojen käyttöä tukevat palvelut kehittävät yleisiä julkaisutoiminnan prosesseja ja parantavat tutkimusaineistojen hallintaan liittyvään e-infrastruktuuria yhteistyössä yliopiston tietohallinnon kanssa. Tutkijapalvelut vastaavat myös osaltaan yliopiston julkaisuarkiston sisällöllisestä ylläpidosta ja koko järjestelmän kehittämisestä. Tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tukevat palvelut edistävät tutkimustiedon kansallista ja kansainvälistä saavutettavuutta etenkin tukemalla, markkkinoimalla ja kehittämällä yliopiston tutkimusartikkeleiden rinnakkaistallentamista. Kirjaston tutkijapalvelut vastaavat myös tiedejulkaisemista ja tieteen avoimuutta koskevista koulutuspalveluista. n julkaisutoiminnan koordinoinnista vastaa kirjaston julkaisuyksikkö tiiviissä yhteistyössä tutkijapalveluiden kanssa. Kirjasto on resurssoinut yhden vapautuneen informaatikon toimen tutkijapalveluihin alkaen. Kuvataideakatemia (KuvA)

2 2 of 12 Yleinen huomio Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät palvelut Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta, viittauksia; 3. yhteistyötä ja verkostoitumista; 4. tieteellisen julkaisutoiminnan dynamiikkaa n julkaisuarkisto ja siihen liittyvät palvelut Julkaisutoimintaan liittyvät palvelut Lapin yliopisto (LY) Tutkijoiden tuottamien julkaisujen (ml. artikkelit) rekisteröinti kirjaston kokoelmatietokantaan (väliaikainen ratkaisu CRIS-järjestelmää odotellessa) ja siitä linkeillä web-sivuille sekä yliopiston tarvitsemiin raportointeihin ja listauksiin Sitaatioanalyysejä tutkijoiden julkaisuista. Kirjasto on ollut aktiivisena keskustelemassa yliopiston sisällä mm. vaikuttavuuden arvioimisesta ja haluaa olla mukana arvioinnin kehittämisessä omalla asiantuntemuksellaan. OA-arkiston rakentaminen ja ylläpito on käynnistynyt vasta, jatkonopeus liittyy yliopiston CRIS-järjestelmän toteuttamiseen. Kirjasto osallistuu aktiivisesti yliopiston sisällä julkaisupoliittiseen keskusteluun. Neuvontaa ja opastusta julkaisukanavien valintaan (mm. IFarvojen hakua, lehtien sisältöalueiden arviointia). Kirjasto antaa tiedekunnille ja erillislaitoksille neuvontaa julkaisujen tuottamisessa sekä hallinnoi ISBN- ja ISSN-numeroita. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) Maanpuolustuskorkeak oulu (MPKK) n julkaisurekisterin hallinnointi, ylläpito ja vastuu julkaisurekisteristä ja sen kehittämisestä Tutkimustoiminnan arviointiin osallistuminen LUTPubin hallinnointi Oulun yliopisto (OY) Oulun yliopisto tutkii -tietokannan (SoleCRIS) ylläpito, neuvonta ja tilastotietojen tuottaminen. Tietokantaan kootaan Oulun yliopiston henkilökunnan asiantuntijatehtävien, opetusansioiden ja julkaisujen tiedot. Tietokannassa ylläpidetään lehtiluetteloa, johon tallennetaan julkaisutietojen lisäksi myös impact factor -arvot. Tietokannasta tuotetaan yliopiston ja sen yksiköiden toiminnan arviointia ja kehittämistä varten tarvittavat tilastot sekä tiedot ulkoisia ja sisäisiä raportteja varten. Tietokannasta saatavaa aineistoa käytetään taustamateriaalina yliopiston sisäisissä tulosneuvotteluissa sekä opettajien ja tutkijoiden arviointikeskusteluissa. Tarjoamme sekä tutkijoille että tiedeyhteisölle tilastoja ja julkaisuluetteloita. Tutkijoita ja tallentajia opastetaan tietokantaan tallentamisessa ja muussa tietokannan käytössä. Opastusta annetaan henkilökohtaisesti ja ryhmille sekä tietokannan ohjesivuilla. Bibliometriset palvelut; Bibliometrisiin palveluihin kuuluu viittausanalyysien tekeminen, Impact Factor -arvojen selvittäminen sekä neuvonta ja koulutus. Viittausanalyysejä tehdään päätöksenteon tueksi laitoksille, tiedekunnille ja tutkimusryhmille. Neuvonta ja koulutus yliopiston yksiköille, henkilökunnalle ja opiskelijoille on maksutonta. VIITTAUSANALYYSI: Selvitämme, kuinka paljon tutkijan artikkeleihin on viitattu muissa artikkeleissa. Viittausten määrän lisäksi voimme tarvittaessa selvittää myös tutkijan H- indeksin. Lähdeaineistona toimivat Web of Science ja Scopus-tietokannat. IMPACT FACTOR -ARVOT: Selvitämme pyynnöstä myös lehtien Impact Factor -arvot. Thomson Reuters julkaisee Web of Science -tietokantaan kuuluvien lehtien IF-arvot vuosittain Journal Citation Reports -tietokannassa. NEUVONTA JA KOULUTUS: Kirjaston tietopalvelu neuvoo ja kouluttaa viittausanalyysiin liittyvissä asioissa. Ohjeita ja lisätietoja saa Tutkimuksen työkalupakista, jossa on myös laajasti itseopiskelumateriaalia. Tietoisku järjestetään 2 kertaa vuodessa. Jultika Oulun yliopiston kirjaston Jultikajulkaisutietokantaa käytetään Oulun yliopiston julkaisujen (Acta Universitatis Ouluensis -sarjojen ja muiden yliopiston julkaisemien sarjojen) elektroniseen julkaisemiseen, tallentamiseen ja jakeluun. ISBN-tunnusten jakaminen Oulun yliopiston julkaisuihin. sarjojen ohjeistaminen. Actasarjassa julkaisevien koulutus ja neuvonta. Sibelius-Akatemia (SibA) Kirjaston opinnäytetietokanta julkaisee perus- ja jatkotutkintoja Svenska handelshögskolan (SHH) Forskningsdatabas; Biblioteket ansvarar för underhållet av, handledning i och marknadsföring av högskolans forskningsdatabas (HARIS). Biblioteket sköter om att all information som behövs för KOTA, EQUIS, AACSB, premiering och intern resursfördelning samlas in samt validerar publikationerna och förbereder rapporter. Bibliometriska analyser; Hittills har de bibliometriska analyserna omfattat analys av forskarnas publikationer för rektors premieringsbeslut. Forskningen skall utvärderas 2012 och biblioteket utökar som bäst sin kompetens inom området. Publikationsarkiv; Biblioteket ansvarar för underhållet av, handledningen i och marknadsföringen av högskolans publikationsarkiv (DHanken) där alla publikationsserier, avhandlingar och parallellkopior arkiveras. Arkiveringen av magisteravhandlingar är kopplat till Studiebyråns avhandlingsinlämningsprocess som inkluderar plagiatkontroll. DHanken är integrerad med HARIS, dvs. självarkiveringen kan skötas samtidigt som publikationen matas in i forskningsdatabasen. Numera ingår även informationsspridning om parallellpublicering samt validering av artikelkopior och magisteravhandlingar i utgivningsverksamheten.

3 3 of 12 Yleinen huomio Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät palvelut Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta, viittauksia; 3. yhteistyötä ja verkostoitumista; 4. tieteellisen julkaisutoiminnan dynamiikkaa n julkaisuarkisto ja siihen liittyvät palvelut Julkaisutoimintaan liittyvät palvelut Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tietojärjestelmien ylläpito; Kirjasto ylläpitää tietojärjestelmiä, joihin kerätään tietoa yliopiston tutkimustoiminnan tuloksista. Näitä järjestelmiä ovat julkaisu- ja asiantuntijatehtävärekisteri TUT Portfolio ja julkaisuarkisto TUT DPub. Tietojärjestelmät ovat käytettävissä avoimessa verkossa ja tiedottavat yliopiston tutkimustoiminnasta. Kirjasto organisoi tiedonkeruun, ylläpitää ja kehittää julkaisu- ja asiantuntijatehtäväluokitusta, luokittaa tiedot sekä tuottaa eri tarkoitusta varten tilastot yliopiston raportointijärjestelmän kautta. Tarjoamme käytön tukea tiedonkeruuseen laitoksilla sekä keräämme toiminnasta palautetta yliopiston hallintoelimiä varten, kirjastonjohtaja on pysyvä asiantuntijajäsen yliopiston Tieteellisessä neuvostossa. Kirjasto on ollut mukana kehittämässä tutkijoiden tulospalkkausjärjestelmää julkaisuihin liittyvänä asiantuntijana ja taustatiedon tuottajana. Bibliometriset selvitykset; Bibliometrisiä selvityksiä on tehty 1990-luvun alkupuolelta lähtien lähinnä yksittäisille tutkijoille pyynnöstä. Joitakin kertoja on selvitetty yliopiston viitatuimmat tutkijat. Vuosina 2009 ja 2011 on tehty koko yliopiston tasolla bibliometrinen selvitys. Vuoden 2011 selvitys liittyy yliopiston tutkimuksen kansainväliseen arviointiin. Syväanalyysi teetetään Leidenin yliopistossa. Tutkijoille on järjestetty tietoiskuja ja opastusta omien tietojen selvittämiseksi kansainvälisistä viittaustietokannoista. Tietojärjestelmien ylläpito; Kirjasto ylläpitää tietojärjestelmiä, joihin kerätään tietoa yliopiston tutkimustoiminnan tuloksista. Näitä järjestelmiä ovat julkaisu- ja asiantuntijatehtävärekisteri TUT Portfolio ja julkaisuarkisto TUT DPub. Julkaisemisen tuki; Tieteellisten lehtien arviointia varten on hankittu tietoresursseja (JCR, Ulrich's, Scopus). Tarjoamme tutkijoille neuvontaa ja koulutusta tieteelliseen julkaisemiseen liittyen. Tutkijoita kiinnostavia aiheita ovat olleet mm. miten saan tietoa oman alani merkittävimmistä lehdistä tai omat julkaisuja viittaustiedot kansainvälisissä tietokannoissa. Kirjasto tarjoaa TTY:n tutkijoille, väittelijöille ja muulle henkilökunnalle julkaisemiseen liittyviä palveluja (ISBN, ISSN) ja tukee rinnakkaisjulkaisemista. Tampereen yliopisto (TaY) Itse asiassa erityisesti tutkijoille tarkoitettuja palveluita on vähän, ja ne keskittyvät julkaisemiseen ja rinnakkaistallentamiseen. Tutkijapalveluiden tuotteistaminen ja markkinointi on meillä vielä kesken. Nykyisin tutkijapalveluita ei ole organisoitu erikseen, mutta jatkossa yritämme kehittää niitä entistä systemaattisemmin. Terminologiasta sen verran, että kirjallisuuspalvelu ei ole kirjastossa yleisesti käytetty palvelun nimi, mutta se tuntui sopivan tähän yhteyteen. Julkaisutietojen tarkistaminen : SoleCris on yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tiedonkeruujärjestelmä, jossa kirjaston vastuulla on julkaisutietojen tarkistaminen ja tutkijoiden opastaminen järjestelmään tallentamisessa. Tertiossa tarkistetaan JULKI-tietokantaan tulevat ERVA-alueen (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen) julkaisut, niiden impaktit, Erityisvaltionosuus- eli EVO-pisteet ja se, täyttävätkö julkaisut STM:n EVO-rahaanomusvaatimukset. Tutkimuksen arviointi: Laaja-alaisia bibliometrisia analyyseja ei ole tehty. Kirjaston henkilökunta on tutustunut bibliometrisiin menetelmiin muutamassa koulutuksessa. Tertiossa on tutkijoita opastettu hirsch-indeksin laskemisessa. Tertiossa haetaan myös tutkijoiden pyynnöstä heidän julkaisujensa impaktit. Julkaisuarkistot : TamPub -julkaisuarkistossa tutkijat voivat julkaista ensimmäistä kertaa tieteellisen julkaisunsa tai rinnakkaistallentaa jossain muualla julkaistun julkaisunsa. Kirjasto ylläpitää TamPub-tietokantaa ja neuvoo tutkijoita rinnakkaistallennuksessa.opinnäytteitä varten kirjastolla on omat julkaisukanavat: Tutkielmattietokanta on tarkoitettu pro gradu -tutkielmille ja muille sen tasoisille tutkielmille sekä lisensiaatintutkielmille, ja Acta-tietokanta on tarkoitettu väitöskirjoille. Open Access: kirjasto ylläpitää yliopiston Open Access -sivustoa, jossa tiedotetaan avoimeen saatavuuteen liittyvistä asioista. Teatterikorkeakoulu (TeaK) Julkaisuarkiston ylläpito (väitöskirjojen nettijulkaisu)

4 4 of 12 Yleinen huomio Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät palvelut Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta, viittauksia; 3. yhteistyötä ja verkostoitumista; 4. tieteellisen julkaisutoiminnan dynamiikkaa n julkaisuarkisto ja siihen liittyvät palvelut Julkaisutoimintaan liittyvät palvelut Turun yliopisto (TY) Vuoden 2010 alussa alkoi TY:n kirjaston uuden organisaation rakentaminen. Uuden organisaation myötä tutkimuksen tukeen panostetaan entistä huomattavasti enemmän. Bibliometristen menetelmien hallinta on ollut joidenkin uusien rekrytointien yksi edellytys; osaamista tullaan lisäämään kirjastossa mahdollisimman paljon. Kirjastoon on myös perustettu johtavan informaatikon tehtävä yliopiston tietohuollon koordinoimiseksi ja organisoimiseksi. Kirjasto on perinteisesti koonnut tiedot Turun yliopiston tieteellisestä julkaisutoiminnasta sarjassa "Turun yliopiston julkaisut", joista viimeisin on pdf-tiedostona luettavissa kirjaston julkaisuarkistossa. Suurin tehty selvitys lienee kirjaston informaatikon, Helena Tähtisen, tekemä Selvitys EVO-pisteitä tuottaneista terveystieteellisistä julkaisuista vuosilta (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:2). Kirjasto on perinteisesti tehnyt sitaatioanalyyseja mm. virantäyttöjä varten, tehnyt EVO-analyyseja, selvittänyt lehtien impact factoreita ja neuvonut niiden löytämisessä. Kauppa- ja taloustieteiden yksikkö (ent. Turun kauppakorkeakoulu) hakee vuosittain viittaukset TuKKK:n tutkijoiden julkaisuihin osana Tutkimuksen arvioinnin työryhmän toimintaa. Turun yliopiston julkaisuarkistoa ylläpidetään Doriassa (http://julkaisut.utu.fi). Sarjassa Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis ilmestyy pääasiassa Turun yliopiston väitöskirjoja. Kirjastonhoitaja neuvoo julkaisujen tallentamisessa TY:n julkaisuarkistoon ja julkaisee ne. Tieteenalakirjasto Anthropos / Kauppa- ja taloustieteiden yksikössä kirjastoamanuenssi hoitaa väitöskirjan painattamiseen liittyvät työt, jakelun ja elektronisen julkaisemisen. Kirjasto hoitaa TY:n Annales-sarjassa ilmestyneiden väitöskirjojen jakelun ja myynnin. Kirjasto pyrkii edistämään OA-toimintaa eri tavoin viestimällä; mm. järjestämällä aiheesta seminaareja. Vaasan yliopisto (VY) Tavoitteenamme on kehittää tutkimuspalveluita ja saada se myös seuraavaan tulossopimukseen. Åbo Akademi (ÅA) Vår organisation är uppbyggd så att den skräddarsydda forskarservicen ges utgående från våra campusbibliotek där vi eftersträvar att ha ämneskunnig personal som har ett nära samarbete med forskarkåren. Dessutom ges direkt service från förvärsenheten. I mån av möjlighet deltar bibliotekarierna med presentationer i seminarier som anordnas av ämnena (typ forskardagar). En annan viktig samarbetspartner är Lärcentret för utveckling av vår undervisning. Vi registrerar forskarnas publikationer i Bibliometriska analyser (i liten skala) bibliotekets katalog, Alma. Biblioteket har deltagit som expert i en ÅA-arbetsgrupp för att utveckla verksamheten. Åbo Akademis förlags e-publicering i Doria. Biblioteket ansvarar för planeringen av utvidgningen av publikationsarkivet till att omfatta alla publikationer som ges ut vid ÅA och av ÅA:s forskare (parallellpublicering) Biblioteket delar ut ISBN-nummer, förmedlar ISSN-nummer, gör titelsidor och CIPkatalogiserar. Dessutom marknadsförs publikationerna (i Finlandssvensk bokkatalog och på bokmässor) och distribueras.

5 5 of 12 Toiminta yliopiston julkaisijana Tietoaineistojen hankinta ja saatavuus Tutkijoille suunnattu tietopalvelu Tutkijoille suunnattu opetus Muut palvelut Aalto-yliopisto (AYO) Helsingin yliopisto (HY) Mistä tutkimukseen tietoa ja mitä tiedonhallinnan työkaluja on kirjaston kautta tarjolla? Sitaatiotietokannat (Web of Science ja Scopus, Google Scholar Publish or Perish); Muut tietokannat Nelliportaalin ja Google Scholarin kautta; Journals ranking listat (ISI ranking impact factors); RefWorks; Talouden tietokanavat (Helecon) Kirjastolla on erikseen hakusivut tutkijoille ja opettajille (kampuskohtaiset). Näihin sisältyvät mm. koulutus- ja aineistopalvelut. Tutkijat ja tutkimusryhmät voivat tehdä hankintaehdotuksia tarvitsemastaan aineistosta. Kirjasto hankkii mm. sitaatiotietokannat (Web of Science, Web of Science Proceedings ja Scopus), joita käytetään tutkimustiedon tallennuksen ja importoinnin tukena. Miten kirjasto voi auttaa tutkijan/tutkimusryhmän tiedonhallinnassa tiedon löytymisessä ja jäsentämisessä? apuvälineet itsenäiskäyttöön (julkaisuprosessin ohjeistus, tutkimus ja julkaisurekistereiden ylläpitoohjeistus ja siihen liittyvä neuvonta, uutuusseurantapalvelu RSS-feed); kirjaston henkilökohtainen apu (julkaisuprosessiin liittyvä neuvonta, tutkimus- ja julkaisurekistereiden sisältöön ja ylläpitoon iittyvä neuvonta, tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit, räätälöydyt tiedonhaut, kysy tietoasiantuntijalta palvelu (infopäivystystiimi) (verkkoneuvonta/ face-to-face neuvonta) Kirjastolla on erikseen hakusivut tutkijoille ja opettajille (kampuskohtaiset). Näihin sisältyvät mm. koulutus- ja aineistopalvelut. Räätälöity koulutus ja helposti omaksuttavia tietopaketteja Kirjastolla on erikseen hakusivut tutkijoille ja opettajille (kampuskohtaiset). Näihin sisältyvät mm. koulutus- ja aineistopalvelut. Itä-Suomen yliopisto (ISY) Tietoaineistojen ja tietopalveluiden tarjoaminen tutkimukselle. Suunnitteilla on perustaa kirjastoon tieteenalakohtaisia aineiston valinnan ja sisällönkuvailun työryhmiä. Työryhmiin tulee mahdollisesti oppiaineiden edustaja. Jatko-opiskelijoiden ohjaus ja opetus. Refworks Räätälöity koulutus tietoaineistoista. opetus ja ohjaus. Opetustilaisuuksia tietokantojen käytöstä. Ollaan opettelemassa opetusta Connect Pron välityksellä, jolloin tutkijat voivat osallistua koulutukseen omilta työpisteiltään. Myös Connect prolla tallennettuja opetuksia pyritään saamaan aikaiseksi. Yhteistyö kampusten muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Jyväskylän yliopisto (JY) n pääjulkaisusarjoejn kustantamisesta vastaa kirjaston julkaisuyksikkö. Tutkijapalvelut linkittyvät merkittävältä osaltaan myös julkaisuyksikön toimitaan. Tutkimusaineistojen käyttöä ja tutkimuksen tiedonhallintaa tukevat palvelut varmistavat, että tutkijoilla on käytössään tarvitsemansa tietoaineistot joko paikallisesti tai verkkopalvelujen kautta. Aineistohankinnassa tähdätään laadukkaisiin, tutkimustyötä parhaalla mahdollisella tavalla tukeviin aineistoihin. Aineistoista neuvotellaan aktiivisesti laitosten ja tutkimusprojektien kanssa. Kirjasto tarjoaa aineistojen hankinta- ja ylläpitopalvelut myös laitosten ja tutkimusprojektien varoilla ostettaville aineistoille. Tieteenalainformaatikot sekä tutkijapalveluinformaatikko tarjoavat tiedonhankinnan yksilöohjausta ja räätälöityä ryhmäopetusta ja vastaavat yksittäisiin tiedonhallintaan liittyviin kysymyksiin. Toimeksiannosta tehtävät tiedonhakuja tarjotaan edelleen, vaikka niiden kysyntä on vähentynyt. Vastasuudessa kirjaston tutkijapalvelut toimivat tutkimusryhmien konsultteina sekä myös tiedekuntien tohtorikoulujen tiedonhallinnan opettajina ja asiantuntija-ohjaajina. Osana kirjaston tietopalvelua, tutkijapalvelut vastaavat myös tiedonhankinnan opetuksesta. Lisäksi järjestetään muun muassa erilaisia open access - ja rinnakkaistallentamisen koulutuksia sekä Refworks-koulutusta mm. osana väitöskirjan laadintaan liittyvää koulutusta. Yhteistyö kampusten muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa: mm. tuotettu nettiin Tohtorikoulutusopas ja järjestetty tilaisuuksia esim. julkaisutoimintaan liittyen. Kuvataideakatemia (KuvA) Jatkotutkinto-opiskelijoiden on myös mahdollista jättää kirjastoon hankintatoiveita, jotka käsitellään tapauskohtaisesti. Opastusta on mahdollista saada myös henkilökohtaisesti kirjastossa torstaisin toimivan Tietoklinikan puitteissa. Kirjasto on järjestänyt Kuvataideakatemian tohtorikoulutettaville profiloitua tiedonhaun opetusta.

6 6 of 12 Toiminta yliopiston julkaisijana Tietoaineistojen hankinta ja saatavuus Tutkijoille suunnattu tietopalvelu Tutkijoille suunnattu opetus Muut palvelut Lapin yliopisto (LY) Julkaisujen kustannustoiminta (Lapin yliopistokustannus) sekä julkaisujen myynti ja markkinointi. Kirjasto ohjeistaa e-julkaisemista ja tarjoaa alustan e-julkaisuille. Hankintapalvelut tutkijoille ja tutkimusryhmille Informaatikon osallistuminen tutkimusryhmiin tietoasiantuntijana Tiedonhankinnan ja viitteidenhallinnan opetusta Tutkimus-Luotain-kurssilla, tutkimusryhmille räätälöidyillä kursseilla sekä henkilökohtaisena ohjauksena ja neuvontana Viitteidenhallinnan välineiksi RefWorks ja EndNote Web -järjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) Maanpuolustuskorkeak oulu (MPKK) Väitöskirjojen julkaisutoiminnan hoitaminen sekä kaikkien julkaisusarjojen ISBN-, ISSN- ja UDKnumeroiden hallinnointi ja jakelu Tutkimustoiminnan tarvitseman tietoaineiston hankinta Tuemme tutkimusta tiedonhauilla, tietokantojen käytön opastuksella ja normaaleilla kirjaston palveluilla (kaukopalvelu ym). Tiedonhaut ja hakuneuvonta tutkimushenkilökunnalle Tuemme tutkimusta tiedonhauilla, tietokantojen käytön opastuksella ja normaaleilla kirjaston palveluilla (kaukopalvelu ym). Tiedonhankinnan opetus henkilökunnalle Tuemme tutkimusta tiedonhauilla, tietokantojen käytön opastuksella ja normaaleilla kirjaston palveluilla (kaukopalvelu ym). n tutkimustietojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen Oulun yliopisto (OY) Julkaisupalvelut Acta Universitatis Ouluensis - ja Oulun yliopiston oppimateriaalia-sarjan julkaiseminen sekä yliopistosarjojen elektronisten versioiden julkaiseminen. Tietoaineistopalvelut tutkijoille: Kirjasto tarjoaa pääsyn yliopiston tieteenalojen keskeisiin tietoaineistoihin kartuttamalla, ylläpitämällä sekä kehittämällä laadukkaita painettujen ja elektronisten tietoaineistojen kokoelmia. Kirjasto tuottaa palveluita, joiden avulla aineistot ovat saatavilla ja käytettävissä (kokoelmatietokanta, Nelli, etäkäyttö, muut verkkopalvelut sekä lainaus-, neuvonta ja muut asiointipalvelut kirjastossa). Kokoelmien ja palveluiden kehittäminen tehdään yhteistyössä Oulun yliopiston tiedeyhteistön kanssa. Tutkijat mm. valitsevat suurimman osan tieteenalojen kokoelmista ja kirjasto tapaa säännöllisesti tiedekuntien, oppiaineiden ja opiskelijajärjestöjen edustajat saadakseen palautetta ja tietoa kehittämistarpeista. Tiedonhaun tuki jatko-opiskelijoille ja tutkijoille Tiedonlähteiden, elektronisten aineistojen ja mm. arviointityökalujen käytössä sekä oman tiedonhaun suorittamisessa tarjotaan opastusta jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Tiedonhakuja tehdään myös toimeksiantoina. Lisäksi tutkimusryhmän tarpeiden mukaisesti voidaan järjestää tietoiskuja tai laajempaa opetusta, jolloin sisältö, laajuus ja toteutustapa suunnitellaan ryhmän tarpeiden mukaisesti. Itsenäistä tiedonhakua tuetaan mm. tuottamalla erilaisia tiedonhakuun liittyviä verkko-oppaita ja kohdennettuja verkkoaineistoja kuten esim. sisältöjä jatko-opiskelijoille ja tutkijoille suunnattuun Tutkimuksen työkalupakki - aineistoon. Tiedonhankinnan opetus; Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle annetaan koulutusta tietokantojen ja muiden tiedonlähteiden käytöstä, tieteellisen tiedonhankinnan yleisistä periaatteista ja tekniikoista sekä kirjaston palveluista. Opiskelijoille järjestetään tiedonhankinnan koulutusta ja opastusta kolmessa vaiheessa; uusille opiskelijoille, kandidaatintutkintovaiheessa ja maisterintutkintovaiheessa. Näiden lisäksi opetusta järjestetään myös jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Opetus on maksutonta yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Muista opetuksista peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Lisäksi kirjasto järjestää kaikille avoimia koulutuksia. Tietoiskut; Lukukausien aikana järjestetään tietoiskuja, joissa esitellään eri tieteenalojen keskeisiä tietokantoja ja RefWorksviitteidenhallintaohjelmaa sekä viittauksiin pohjautuvia arviointityökaluja. ToR Tutkimuksen työkalupakki; Omatoimisen tiedonhaun tukena on ToR-Tutkimuksen työkalupakki, joka sisältää materiaalia ja ohjeita Oulun yliopiston tutkijoiden ja jatko-opintojen tueksi. Sisältö jakaantuu kolmeen osioon: a. tutkimuksen tuki (sisältää mm. tieteellinen tiedonhankinta, tieteellinen kirjoittaminen ja sen tuki, tutkimustoiminnan arviointi), b. jatkoopintojen tuki, c. tieteestä tiedottaminen. Lisäksi sekä opiskelijat että tutkijat saavat henkilökohtaista opastusta tiedonhakuun. Sibelius-Akatemia (SibA) Svenska handelshögskolan (SHH) Publiceringsverksamhet; Biblioteket är ansvarig utgivare för högskolans tre skriftsserier, vilket innebär handledning och informationsspridning. Musiikintutkimukseen liittyviä aineistoja sekä painettuna että elektronisesti hankittu niin paljon kuin on ollut mahdollista. E-aineistoissa Finelib ei pysty kattamaan meidän kaikkia tarpeita, vaan on hankittu paljon itse. Biblioteket anskaffar litteratur och databaser enligt önskemål från forskare och lärare. Neuvontaa ja opastusta tutkijoille pyydettäessä Forskarstuderande, forskare och övriga anställda kan beställa individuell handledning eller bara knacka på hos infotjänsten. Jatkotutkijoille tiedonhaun kursseja, opintooppaassa pakollinen Tutkimustaidot-osio InfoKomp-kortkurser (t.ex. Refworks, Nelli, Thomson Datastream) arrangeras kontinuerligt. Biblioteket marknadsför också beställningskurser för forskarstuderande och forskare. Nyt uudet tutkijanhuoneet jatkotutkijoille hakumenettelyllä

7 7 of 12 Toiminta yliopiston julkaisijana Tietoaineistojen hankinta ja saatavuus Tutkijoille suunnattu tietopalvelu Tutkijoille suunnattu opetus Muut palvelut Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Kirjasto tarjoaa TTY:n tutkijoille, väittelijöille ja muulle henkilökunnalle julkaisemiseen liittyviä palveluja (ISBN, ISSN) Koulutus, tiedonhaku ja aineiston valinta. Tietoaineistojen valinta ja hankinta tutkimuksen tarpeisiin. Koulutus, tiedonhaku ja aineiston valinta. Kirjasto tekee pyynnöstä tiedonhakuja eri tiedonläheistä. Koulutus, tiedonhaku ja aineiston valinta. Kirjasto järjestää modulipohjaista koulusta eri opintojen vaiheisiin. Jatko-opiskelijoille on tarjolla "Kirjallisuusselvitys tutkimusmenetelmänä" - kurssi (3 op). Jatko-opiskelijoille pakollisella "Orientation to Doctoral Studies (5 cr)" kurssilla on tunnin mittainen tiedonhankinnan luento, josta kirjasto vastaa. Kirjasto tekee pyynnöstä tiedonhakuja eri tiedonläheistä. Tietoaineistojen valinta ja hankinta tutkimuksen tarpeisiin. Tampereen yliopisto (TaY) Julkaisupalvelut: Suuri osa yliopiston väitöskirjoista julkaistaan painettuna sarjassa Acta Universitatis Tamperensis ja sen lisäksi sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis. Kirjastossa väittelijää opastetaan väitöskirjan julkaisuprosessissa. Kirjasto hoitaa Acta-sarjojen osalta väitöskirjan julkaiseminen saatuaan käsikirjoituksen väittelijältä. Kirjasto hoitaa yliopiston väitöstiedotuksen. Tampere University Press on kirjastossa toimiva tieteellinen kustantaja, joka julkaisee tutkimuksia, väitöskirjoja ja muuta tieteellistä kirjallisuutta. Kirjastossa toimii kirjakauppa, joka myy tieteellistä kirjallisuutta. Kirjallisuuspalvelut ; Lainaus- ja kaukopalvelu. Painetut kokoelmat ja e-aineistot (ja niiden etäkäyttö): ylläpito ja opastus. Kokoelmista voisi erikseen mainita sanomalehtikokoelman ja käsikirjoitusarkiston. Niitä molempia käyttävät nimenomaan graduntekijät ja tutkijat. Hankintaehdotusten käsittely ja uusien aineistojen hankinta. Tutkijoiden ehdottama painettu kirjallisuus hankitaan melkein aina. Tutkijoiden ehdottamia uusia e-lehtiä ja e-kirjoja hankintaan mahdollisuuksien mukaan. Tutkijoiden mielipiteitä kysytään harkittaessa uusia tietokantoja ja elektronisia hakuteoksia. Uutuusseuranta: kirjaston kotisivulla ohjeita kirjallisuuden uutuusseurannasta. Tietopalvelut: Maksulliset tiedonhaut. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu: maksuton. Asiakkaat voivat nettilomakkeen kautta lähettää kysymyksensä, ja heille vastataan sähköpostiosoitteeseen. Pääkirjastossa toimii tietopalvelun päivystyspiste. Osastokirjastoissa neuvontaa saa tarpeen mukaan. Uusia tai uudistettuja tietokantoja esitellään tutkijoille kirjastossa tai tieteenalayksiköissä. Tiedonhankintataitojen opetus: Tilaa informaatikko -opastukset: yksittäisille tutkijoille 1 tunti maksutonta, henkilökohtaista ohjausta oman alan tiedonlähteisiin, tutkimusryhmille 1-2 tuntia ohjausta. Palvelu koskee TAY:n ja TAYS:n tutkijoita, jatko-opiskelijoita ja tutkimusryhmien jäseniä..; Jatko-opiskelijoiden räätälöidyt tiedonhankintataitojen koulutukset jatkoopintoseminaarien kautta (maksullista) Post-doc - tutkijoiden räätälöidyt tiedonhankintataitojen koulutukset (maksullista); Tutkimusryhmien räätälöidyt tiedonhankintataitojen koulutukset (maksullista); Refworks-viitteidenhallintaohjelman koulutukset: voivat sisältyä tiedonhankintataitojen koulutuksiin tai olla erillisiä.; Kaikille avoimet maksuttomat kahden tunnin Nelli- ja Refworks - koulutukset: lukukausien aikana kerran kuukaudessa.; Kirjoittavan tutkijan työvälineet - koulutukset on toteutettu yhdessä yliopiston Opetusteknologiakeskuksen kanssa. Koulutuksiin sisältyy tiedonhankintataitojen osuus Nelliportaalin avulla, Refworks-koulutus ja Wordkoulutus. Kirjasto on hoitanut tiedonhankintataitojen ja Refworksin osuudet.; Kirjaston tieto- ja julkaisupalveluita on esitelty uusien jatko-opiskelijoiden orientaatiopäivässä ja muissa jatko-opiskelijoille suunnatuissa tilaisuuksissa. Tutkimusaineistot : Kirjasto tekee yhteistyötä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) kanssa. FSD:n tutkimusaineistot luetteloidaan kirjastossa Tamcat- ja Linda-tietokantoihin, josta niiden viitetiedot löytyvät. Teatterikorkeakoulu (TeaK) Väitöskirjan painatusprosessiin osallistuminen (yhteistyönä kirjasto-viestintä-tutkimusyksikkö), väitöskirjojen myynti Aineiston hankinta ja välittäminen. Tiedonhaun ohjaus / tiedonhaut Osallistuminen apurahahakemusten tekemiseen tutkimuskoordinaattorin apuna

8 8 of 12 Toiminta yliopiston julkaisijana Tietoaineistojen hankinta ja saatavuus Tutkijoille suunnattu tietopalvelu Tutkijoille suunnattu opetus Muut palvelut Turun yliopisto (TY) Kirjaston ylläpitämässä TY:n julkaisuarkistossa julkaistaan pääasiassa TY:n väitöskirjoja, mutta myös muita, lähinnä yliopiston toimintaan liittyviä julkaisuja. Tutkijoiden tietoaineistojen tarvetta ja käyttöä yliopistossamme on kartoitettu viimeisen vuoden aikana erilaisin menetelmin (mm. Kirjastokysely tiedekunnille 2010 ja joka toinen vuosi toteutettava LibQual-kysely). Päämääränä on tietoaineistojen tasapuolisempi hankinta eri tieteenalojen kesken. Tutkimuksen tarvitsemien tietoaineistojen valintaa varten perustetaan yliopistoomme syksyllä 2011 eri tieteenaloille neuvottelukuntia. Neuvottelukunnat koostuvat tieteenalojen edustajista (tutkijoista ja opettajista), opiskelijoista ja kirjaston henkilökunnasta. Tietoaineistojen valintaan osallistuu kirjastossamme myös ns. Titu-tiimi (Tietoasiantuntijat), joka koostuu lähinnä tietopalveluhenkilökunnasta. Titu-tiimi seuraa aineistojen käyttöä ja tutustuu uusiin aineistoihin. Uusista aineistoista pyydetään koekäyttöjä, joista kerätään palautetta. Tutkijoilla on mahdollisuus milloin tahansa tehdä hankintapyyntöjä. Tutkijoiden käytössä ovat sekä normaalit asiakaspalvelut (esim. lainaus, neuvonta ja tiedonhaut) että informaatikoiden palvelut. Informaatikot (tällä hetkellä 6,5 kpl) tekevät tiedonhakuja sekä neuvonta- ja ohjaustilanteissa että erillisistä tilauksista. Tietoaineiston tunnetuksi tekemiseksi tarjotaan tutkijoille erilaisia aineistojen esittelytilaisuuksia. Tilaisuuksia tarjotaan tällä hetkellä esimerkiksi yliopiston henkilöstökoulutuksen kautta, mutta jatkossa tarkoitus siirtyä aktiivisempaan koulutustarjontaan. Tutkijoille tarjotaan säännöllisesti RefWorks- ja EndNote-koulutusta. Jatkossa eri tutkijaryhmille on tarkoitus tuottaa räätälöityjä paketteja. Tieteenalakirjasto Anthropos / Kauppa- ja taloustieteiden yksikössä Tutkijan työvälineet - opintojakso on pakollinen jatko-opiskelijoille. Opintojakson osana kirjasto tarjoaa jatkoopiskelijoille opetusta tiedonhausta ja RefWorksin käytöstä. Tutkijoiden käytössä ovat samat työkalut kuin muillakin; esim. RefWorks ja EndNote. Vaasan yliopisto (VY) EduLabin palvelut koskevat myös tutkijoita ja tutkijat käyttävät yhä enemmän näitä palveluita mm. väitösluennon tekemiseen, kongressipostereiden tuottamiseen jne., myös ajanvaraus henkilökohtaiseen tukeen koskee tutkijoitakin. Varaa tiedonhaun ohjausaika - palvelu joka on tarkoitettu myös opiskelijoille. Tietokantoja koskevat koulutukset yleisesti ja räätälöityinä tiedekuntien tai muiden yksiköiden tarpeisiin. Åbo Akademi (ÅA) Materialservice: Litteratur ur egna samlingar och fjärrlån. Inköp av forskningslitteratur enligt ämnenas önskemål, framförallt hantering av licenser. Enskilda forskare kan inkomma med inköpsförslag. För forskare som får bokstipendier görs inköp. Månatlig information per e-post om nyanskaffningar. Informationssökning och individuell handledning Användarutbildning inkl. referenshantering: Schemalagd och även skräddarsydd (fördjupad och ämnesspecifik). Utrymmen: mötesrum (ej vid alla enheter)

9 9 of 12 Muut palvelut Muut palvelut Projektit Projektit Aalto-yliopisto (AYO) Helsingin yliopisto (HY) Kirjastossa toimii tutkimusdataan liittyvä ylikirjastonhoitajan asettama työryhmä, jonka pj. on Annikki Roos. Pilottiprojektin vetäjä on Liisa Siipilehto. SOLMU; Kirjasto osallistuu professori Yrjö Engeströmin johtamaan tutkimushankkeeseen tutkimuskohteena ja -kumppanina. Hankkeen tavoitteena on mallintaa solmutyöskentelymalliin perustuvaa yhteistyötä tutkimusryhmien ja kirjaston välillä. Kolmivuotisen Solmu-hankkeen toinen vaihe käynnistyi Keskustakampuksen kirjastossa vuonna Viikin tiedekirjasto ja Viikin kampuksen kaksi tutkimusryhmää olivat hankkeen pilottivaiheen toimijat edellisenä vuonna.. Solmu-hankkeessa testataan ja arvioidaan kirjastotyöntekijöiden ja tutkimusryhmien uudenlaisen kumppanuustoiminnan, solmutyöskentelyn, toteuttamistapoja ja vaatimuksia. Hankkeen päättymisen jälkeen haasteena on saattaa Solmutyöskentely osaksi kirjaston arkea. Hanketta on esitelty kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa. Sen loppuraportti julkaistaan vuodenvaihteessa Itä-Suomen yliopisto (ISY) Jyväskylän yliopisto (JY) Syksyllä 2011 valmistuvat kirjaston uudet tutkijapalveluiden verkkosivut, jotka rakentuvat juuri edellä kuvattujen kolmen palvelukokonaisuuden ympärille. Samalla julkistetaan myös laaja uusi palvelu openaccess.jyu.fi, joka käytännössä kokoaa yhteen kaikki julkaisemista sekä tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta koskevat palvelut. Syksyllä ryhdytään markkinoimaan jatkoopiskelijoille ja tutkijoille suunnattua tiedonhallinnan koulutuspakettia, joka on tarkoitus kytkeä tiedekuntien tohtorikoulutusohjelmiin. Kirjasto haluaa vahvistaa kumppanuuttaan yliopiston muiden tutkijapalveluja tuottavien toimijoiden kanssa ja markkinoida kohdennetusti palvelujaan. Kuvataideakatemia (KuvA)

10 10 of 12 Muut palvelut Muut palvelut Projektit Projektit Lapin yliopisto (LY) Tutkimuksen tietojärjestelmän suunnittelussa kirjasto vähintään mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) Maanpuolustuskorkeak oulu (MPKK) Viitteidenhallintaohjelmiston opetus Tiedon analysointipalveluiden kehittäminen Oulun yliopisto (OY) Urkund-palvelut Urkundin pääkäyttäjyys on kirjastolla. Pääkäyttäjyys tarkoittaa lähinnä tiedotusta, neuvontaa ja koulutuksen järjestämistä. Urkund-plagioinnintunnistusohjelma on lähdeviitemerkintöjen tarkistamiseen ja plagioinnin ehkäisemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. n koulutusneuvosto suosittelee tarkistamaan kaikki kandivaiheen ja maisterivaiheen lopputyöt sekä diplomityöt Urkund-tietojärjestelmän kautta sen jälkeen, kun opiskelija on luovuttanut työn arvosteltavaksi. Tutkijan pikastartti kirjaston palveluihin ; Kirjasto järjestää tarvittaessa Tiedonhankinnan pikastartti -koulutuksen. Koulutuksen kesto on n. yksi tunti ja kohderyhmänä ovat ensisijaisesti yliopiston uudet tutkijat/väitöskirjatekijät. Pikastartin avulla saa kokonaiskuvan kirjaston tutkijoille tarjoamista palveluista. Halutessaan tutkija voi valita ilmoittautumisen yhteydessä häntä kiinnostavia teemoja, esimerkiksi tutkijoille käytettävissä olevat tiedonlähteet, uuden aineiston hankinta, tiedonhankinnan tuki, julkaiseminen ja julkaisurekisteri, kirjaston tilat ja laitteet tutkijoille sekä julkaisujen arvioinnin työkalut. Luonnontieteellinen tiedekunta on lisännyt uuden tutkijan pikastartin myös tiedekunnan omaan laatuohjeistukseen ja teknillinen tiedekunta on lisännyt linkin omaan perehdyttämismateriaaliinsa. Kirjaston opetus Oulun yliopiston tutkijakoulun (University of Oulu Graduate School, UniOGS) ja KV-maisteriohjelman opiskelijoille; Oulun yliopistossa syksyllä 2011 aloittavan tutkijakoulun opiskelijoille järjestetään yhteisiä Transferable skills -opintoja, joiden sisältöä on suunniteltu tutkimusneuvoston nimittämässä Transferable Skills -työryhmässä. Työryhmän kokoamalle laajalle opetustarjottimelle on lisätty myös kirjaston asiantuntemukseen liittyvää koulutusta: Information Skills ja Writing Skills. Meneillään olevan e-graduprojektin tavoitteena on tuottaa järjestelmä, johon opiskelijat voivat tallentaa lopputyönsä. Järjestelmä sisältää mm. Urkund-tarkastuksen, arkistoinnin ja mahdollisuuden elektroniseen julkaisemiseen. Sibelius-Akatemia (SibA) Svenska handelshögskolan (SHH) Biblioteket utvecklar som bäst webbsidor där forskningssericen beskrivs - deadline Forskningen skall utvärderas 2012 och biblioteket utökar som bäst sin kompetens inom området.

11 11 of 12 Muut palvelut Muut palvelut Projektit Projektit Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen yliopisto (TaY) Tertion (terveystieteiden osastokirjasto) palvelut erityisesti TAYS:n tutkijoille: TAYS:n henkilökunnalle annetaan Tilaa informaatikko - palvelua, järjestetään ryhmille räätälöityä koulutusta sekä käydään klinikoissa esittelemässä kirjaston palveluja sekä pidetään klinikoissa opetusta pyydetyistä aiheista esim. uutuusseurannasta.; TAYS:n henkilökunnalle tehdään Nellin etäkäyttötunnuksia Metalibiin.; Neuvotaan tutkijoita hakuprofiilien laadinnassa esim. systemaattisten katsausten kirjallisuushakuprofiilien laadintaa pohditaan yhdessä Tilaa informaatikko -palvelun jälkihoitona.; Tehdään uutuusseurantaprofiileja sekä lehdistä (rakennetaan omanelliin lehtihylly) että aiheen mukaan (Ovidin Medline) tutkijan kanssa yhdessä.; Tutkijoiden julkaisujen impakteja haetaan sekä lääketieteen yksikön tutkijoille ja dosenteille että TAYS:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen (ERVA) tutkijoille. ; Tertio esittelee kirjaston palveluja pyydettäessä vuosittain järjestetyssä Kliinisen tutkimustyön koulutuksessa TAYS:ssa. Muut palvelut: Ryhmätyöhuoneita jatkoopiskelijat ja muut tutkijat voivat käyttää esim. haastatteluihin. Ryhmätyöhuoneita on pääkirjastossa neljä, Tertiossa kolme ja Humanikassa viisi. Lisäksi pääkirjastossa on pilotoitu tutkimusryhmien oma informaatikko -toimintaa, josta on saatu alustavia tuloksia. Teatterikorkeakoulu (TeaK)

12 12 of 12 Muut palvelut Muut palvelut Projektit Projektit Turun yliopisto (TY) Vaasan yliopisto (VY) Tulossa: Uuden organisaation myötä tutkimuksen tukeen panostetaan entistä huomattavasti enemmän. Bibliometriset analyysit ovat olleet uuden rekrytoinnin yksi edellytys; osaamista tullaan lisäämään huomattavasti. Kirjastoon on myös perustettu johtavan informaatikon tehtävä yliopiston tietohuollon koordinoimiseksi ja organisoimiseksi. Åbo Akademi (ÅA)

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli

Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Anne Lehto moderaattori, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN:n) bibliometriikkakoulutus, Hanken 12.3.2012 1 Yliopisto Arvioinnin nimi

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Julkaisuarkisto avoimen julkaisemisen infrastruktuuri

Julkaisuarkisto avoimen julkaisemisen infrastruktuuri Julkaisuarkisto avoimen julkaisemisen infrastruktuuri Suomen korkeakoulutus- ja tutkimusjärjestelmän tulevaisuus, 2.12.2013 Jyrki Ilva, tietojärjestelmäasiantuntija, jyrki.ilva@helsinki.fi Avoimen julkaisemisen

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA

YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA 1 YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA Ylikirjastonhoitaja, pj Päivi Kytömäki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Tutkimuksen tuen verkosto SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTO/ TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Avoimen tieteen palvelujen kehittäminen Tampereen yliopiston kirjastossa. Tampereen kirjastopäivät

Avoimen tieteen palvelujen kehittäminen Tampereen yliopiston kirjastossa. Tampereen kirjastopäivät Avoimen tieteen palvelujen kehittäminen Tampereen yliopiston kirjastossa Tampereen kirjastopäivät 11.5.2017 Avoin tiede Tampereen yliopistossa: julkaisu- ja datapolitiikka Hyväksytty rehtorin päätöksellä

Lisätiedot

ja Jyväskylän yliopisto

ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Rinnakkaisjulkaiseminen ja Jyväskylän yliopisto Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisuyksikkö pekka.olsbo@jyu.fi p. 050-5818355

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta

Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta JURE-rekisteri Ulkomaisten julkaisu- ja viittaustietokantojen hankinta Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena seminaari 16.3.2010 Paula Mikkonen, suunnittelija FinELib JURE-sitaatioindeksiryhmän toimieksianto

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille

Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille 11.3.2013 Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto TUT RAE 2010-2011 5 paneelia, 23 laitosta, 1127

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Tietoa maantieteen julkaisuista

Tietoa maantieteen julkaisuista Tietoa maantieteen julkaisuista Tietoa maantieteen julkaisuista, erityisesti lehdistä, löytyy lehti- ja kustantajatietoihin erikoistuneista tietokannoista sekä kustantajien ja tieteellisten seurojen www-sivuilta.

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

Kirjastopalvelut näkyviksi

Kirjastopalvelut näkyviksi Kirjastopalvelut näkyviksi Tiedonhankinnan opetus osaksi opiskelua Kaisu Clarot 29.11.2007 Taustaa Osa opintojen ohjaus hanketta, jota veti Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelut yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopiston rinnakkaistallennus ja kustantajan näkökulma Outi Sisättö kustannuspäällikkö Puheenvuoron pääkohdat Helsingin ja Tampereen yliopiston rinnakkaisjulkaisemispäätöksen

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nicola Nykopp 19.5. 2005 Humanistisen tiedekunnan kirjasto Kouluttavat kirjastot Helsingin Yliopistolla useita kirjastoja, joista useimmat ovat järjestäneet

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Väitöskirjastartti. Informaatikko Marja Kokko

Väitöskirjastartti. Informaatikko Marja Kokko Väitöskirjastartti Informaatikko Marja Kokko marja.kokko@jyu.fi 2 Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu: Yleisten valmiustaitojen opinnot Tekniset valmiustaidot Kirjaston koulutukset koulutuskalenterista

Lisätiedot

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto 12.3.2013 TTY:n tutkimuksen arviointi TUT RAE 2010-2011 2 5 paneelia,

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut

Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tudatupa tutkimusdatan tutkijapalvelut Tutkijapalvelut näkyviksi - tutkimusaineistot ja kirjaston rooli seminaari 4.11.2013 Mari Elisa Kuusniemi, Meilahden kampuskirjasto Terkko Esityksen sisältö Mitä

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla. Teatterikorkeakoulun kirjaston toimenpideohjelma 2009 2012 Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Julkaisujen avoimuus -työryhmä, 18.9.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Raportti ministeriölle Avoin saatavuus -työryhmän suositukset (marraskuu

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Tieteen avoimuus, JY, Suomi, Ruotsi, Norja Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Tieteen avoimuus? Miten tieteen avoimuutta voi mitata? - artikkelit Open Access -lehdissä -

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENTAMISEN KANSALLISET OHJEET

RINNAKKAISTALLENTAMISEN KANSALLISET OHJEET RINNAKKAISTALLENTAMISEN KANSALLISET OHJEET Pekka Olsbo ATT-asiantuntijaryhmä 7.9.2016 URN:NBN:fi:jyu-201612295273 Lyhyt katsaus rinnakkaistallentamisen tilanteeseen Suomessa Viiden julkaisuarkiston (Helda,

Lisätiedot

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta Tiedonhaku opiskelun osana CHEM 15.9.2016 Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta virpi.palmgren@aalto.fi Tietoaineistot opiskeluun Elektroniset tiedelehdet 66 000 Painetut tiedelehdet 800

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN 1 Etäkäyttö Käyttöoikeudet ja -rajoitukset PSK ITU-T IEEE Tali Helsingin Sanomien tekstiarkisto TALENTUM Suomen laki INTERNET hakukoneet aihehakemistot

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ

JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ Artikkelit avoimiksi - teemana rinnakkaistallentaminen Jyväskylän yliopisto 3.2.2011 Pirjo Sutela Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 HS 28.12.2010 3 TIETEELLISEN JULKAISEMISEN

Lisätiedot

Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa

Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa käytännöt Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopisto Julkaisukeskus Kuvat Tampereen yliopiston LINNAsta Erja Kymäläinen, Marianne Partanen Rehtorin

Lisätiedot

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 IL / HYK sopimus kirjastopalveluista Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 1.2.2011 Ilmatieteen laitos Sää- ja ilmastopalvelu ja -tutkimus, ilmanlaadun seuranta ja tutkimus, merentutkimus kaukokartoitus, avaruustutkimus

Lisätiedot

Rinnakkaistallentamisen kehitys Suomessa

Rinnakkaistallentamisen kehitys Suomessa Rinnakkaistallentamisen kehitys Suomessa 2010-2016 Pekka Olsbo Avoimen tiedon keskus Jyväskylän yliopisto Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankeen loppuseminaari Jyväskylä 24.2.2017 URN:NBN:fi:jyu-201702211500

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Suomalaiset julkaisuarkistot vuonna 2011 Tutkimus vapaaksi verkkoon! seminaari, Helsingin yliopisto, 25.1.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuarkistojen infrastruktuuri hanke OKM:n rahoittama

Lisätiedot

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Rahoittajat ja tiedon julkisuus Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Periaate Julkisella rahalla tehty tutkimus on julkista. Berliinin julkilausuma 2003. ESF + EUROHORCS: Tiekartta 2008 Julkisuus koskee

Lisätiedot

Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto Taustaa rinnakkaistallentamiselle Avoin julkaiseminen (Open publishing, Open Access) Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan

Lisätiedot

OKM:N BIBLIOMETRIIKKASEMINAARI

OKM:N BIBLIOMETRIIKKASEMINAARI 1 OKM:N BIBLIOMETRIIKKASEMINAARI 11.3.2013 KOMMENTTIPUHEENVUORO Päivi Kytömäki Ylikirjastonhoitaja YLIOPISTOJEN JULKAISUREKISTERIEN KATTAVUUS JA VIRHEETTÖMYYS 2 Olennainen lähtökohta luotettaville bibliometrisille

Lisätiedot

AVOIMEN JULKAISEMISEN TUKEMINEN - HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON KUULUMISIA

AVOIMEN JULKAISEMISEN TUKEMINEN - HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON KUULUMISIA AVOIMEN JULKAISEMISEN TUKEMINEN - HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON KUULUMISIA Tietoresurssit ja avoimet aineistot -seminaari 18.5.2017 Marjo Kuusela, Helsingin yliopiston kirjasto Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

KIRJASTON VERKKOVÄLINEET tietokannat ja e-lehdet KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO

KIRJASTON VERKKOVÄLINEET tietokannat ja e-lehdet KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO KIRJASTON VERKKOVÄLINEET tietokannat ja e-lehdet KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO Valtiotieteet / Terttu Turunen/ Tutkijat verkoilla 1 Kirjaston verkkovälineet ja -palvelut Nelli Väylä verkkoaineistoihin Metahakuväline,

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

Tiedonhaku - UEF/KYS

Tiedonhaku - UEF/KYS Kliinisen tutkijakoulun seminaari. Johdatus kliiniseen tutkimukseen. 30.8.2012 KYS Auditorio 2 Tiedonhaku - UEF/KYS KYS-kirjastopalvelut 30.8.2012 Tuulevi Ovaska 1 Itä-Suomen yliopiston kirjasto Joensuun

Lisätiedot

Miten julkaisen työni yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa

Miten julkaisen työni yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Miten julkaisen työni yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa Marja-Leena Harjuniemi 14.5.2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityksen sisältö Mikä on yliopiston sähköinen julkaisuarkisto?

Lisätiedot

Rinnakkaistallentaminen ja Tampereen yliopiston julkaisuarkisto. Kati Mäki

Rinnakkaistallentaminen ja Tampereen yliopiston julkaisuarkisto. Kati Mäki Rinnakkaistallentaminen ja Tampereen yliopiston julkaisuarkisto Kati Mäki 15.5.2012 Rinnakkaistallentaminen (self-archiving, parallel publishing) Yksi tapa toteuttaa tiedon avointa saatavuutta Toisaalla

Lisätiedot

kuulumiset Arja-Riitta Haarala Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009, Helsinki

kuulumiset Arja-Riitta Haarala Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009, Helsinki Yliopistokirjastojen neuvoston kuulumiset Arja-Riitta Haarala Suomen yliopistokirjastojen i t j neuvosto Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009, Helsinki Kansainväliset trendit Future Horizon 2009 (Educause) Now

Lisätiedot

Avoimen tiedon keskus

Avoimen tiedon keskus Avoimen tiedon keskus Kun pieni idea kasvaa suureksi Pekka Olsbo JYU. Since 1863. 14.11.2017 1 Mistä kaikki alkoi? Vuonna 2014 Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö otti vastuulleen yliopiston

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ATThankkeet

Kansalliskirjaston ATThankkeet Kansalliskirjaston ATThankkeet Esa-Pekka Keskitalo Asiantuntijaseminaari 28.4.2015 Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten,

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos STKS, Helsinki 20.5.2015 Jarmo Saarti Sisältö Tieteellinen julkaiseminen Jakelemisen muutos Käyttäjän kohtaaminen uudessa ympäristössä Saarti

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 6.9.2012, farmasia, hoitotiede, terveyden biotieteet tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto

Julkaisufoorumi ja Open Access. Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Julkaisufoorumi ja Open Access Pekka Olsbo Julkaisukoordinaattori Jyväskylän yliopiston kirjasto Esityksen rakenne Julkaisufoorumi-hankkeesta Open Access käsitteenä Julkaisufoorumin lehdet ja Open Access

Lisätiedot

Tutkijapalvelut ja tietoasiantuntijan työ yliopistokirjastossa. Informaatikko Marja Kokko

Tutkijapalvelut ja tietoasiantuntijan työ yliopistokirjastossa. Informaatikko Marja Kokko Tutkijapalvelut ja tietoasiantuntijan työ yliopistokirjastossa Informaatikko Marja Kokko Signum lehden artikkeleiden asioita vuosina 2012-2013 julkaistuissa lehdissä (viimeisin 3/2013) Journal of Academic

Lisätiedot

Liite 1. Sopijaosapuolet

Liite 1. Sopijaosapuolet Liite 1. Sopijaosapuolet Aalto-yliopisto, Y-tunnus 0245902-6 Arkistolaitos, Y-tunnus 0245885-9 Eduskunnan kanslia, Y-tunnus 0245977-1 Helsingin yliopisto, Y-tunnus 0313471-7 Itä-Suomen yliopisto, Y-tunnus

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

JURE ja julkaisufoorumi. Julkaisuarkistotapaaminen, Jyrki Ilva

JURE ja julkaisufoorumi. Julkaisuarkistotapaaminen, Jyrki Ilva JURE ja julkaisufoorumi Julkaisuarkistotapaaminen, 31.8.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Jure-projekti ja kansallinen julkaisurekisteri OKM:n rahoittama, CSC:n koordinoima Jure-projekti suunnittelee

Lisätiedot

Turun yliopiston tieteellisen toiminnan kokonaisarviointi. Pirkko Mäenpää Elise Johansson 16.10.2015

Turun yliopiston tieteellisen toiminnan kokonaisarviointi. Pirkko Mäenpää Elise Johansson 16.10.2015 Turun yliopiston tieteellisen toiminnan kokonaisarviointi Pirkko Mäenpää Elise Johansson 16.10.2015 Projektipäällikkö palkattu kesällä 2014 Ohjausryhmänä TY:n tutkimusneuvosto Mitä tavoitellaan Itsearviointi

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa LIITE 4 Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2-luvun alussa Johdanto Tähän liitteeseen on koottu tiedot tutkimuksen vaikuttavuudesta ja tuottavuudesta 2- luvun

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka

Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka Höyläystä vai rakenteellisia muutoksia amk-kirjastoissa, entä Lahdessa? Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Sirkku Blinnikka AMKIT-konsortion jäsenet rakenteellisessa muutoksessa OKM:n koulutuslinjaukset

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

OPEN ACCESS HELSINGIN YLIOPISTOSSA

OPEN ACCESS HELSINGIN YLIOPISTOSSA OPEN ACCESS HELSINGIN YLIOPISTOSSA TUHAT-WORKSHOP 8.10.2013 METSÄTALO KIMMO KOSKINEN HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO VERKKOPALVELUT OA:N LYHYT HISTORIA Tammikuussa 2003 Open Access seminaari Hankenilla Lokakuussa

Lisätiedot

Tutkijan informaatiolukutaito

Tutkijan informaatiolukutaito Tutkijan informaatiolukutaito Maria Forsman VTT, kirjastonjohtaja Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto Infolit-hankkeen koulutuspalaveri 17.2.2006 Kirjastoammattilaisesta tutkijaksi Taustalla Kirjasto-

Lisätiedot

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Miten haen artikkeleita, raportteja, kirjallisuutta

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Hanken & NopSA-hanke (Nopea siirtyminen avoimuuteen)

Hanken & NopSA-hanke (Nopea siirtyminen avoimuuteen) Hanken & NopSA-hanke (Nopea siirtyminen avoimuuteen) Rinnakkaistallentaminen Suomessa seminaari Mikael Laakso, Yliopistonlehtori Tietojärjestelmätieteet Hanken Svenska Handelshögskolan mikael.laakso@hanken.fi

Lisätiedot

Arto, Linda ja Fennica kansallisen julkaisurekisterin tietojen lähteinä. Asiantuntijakokous, Jyrki Ilva

Arto, Linda ja Fennica kansallisen julkaisurekisterin tietojen lähteinä. Asiantuntijakokous, Jyrki Ilva Arto, Linda ja Fennica kansallisen julkaisurekisterin tietojen lähteinä Asiantuntijakokous, 19.4.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Jure-projekti ja kansallinen julkaisurekisteri OKM:n rahoittama

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Tutkijan identiteetti osana julkaisutoimintaa. Informaatikko Marja Kokko Tieteen julkisuus seminaari Jyväskylän yliopistossa 12.4.

Tutkijan identiteetti osana julkaisutoimintaa. Informaatikko Marja Kokko Tieteen julkisuus seminaari Jyväskylän yliopistossa 12.4. Tutkijan identiteetti osana julkaisutoimintaa Informaatikko Marja Kokko Tieteen julkisuus seminaari Jyväskylän yliopistossa 12.4.2013 2 Tutkijan tunnistaminen Kysymys mahdollisuudesta yksilöidä tutkija

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Marjut Salokannel Helsingin yliopisto 10.10.2008 Tutkimustulosten avoin saatavuus Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys tehostuu; Mahdollistaa jatkotutkimuksen;

Lisätiedot

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja STKS:n Kausijulkaisupäivä 12.9.08 Tiina Äärilä HY:n kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö Yliopiston e-aineistot

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi

Tutkijan identifiointi Tutkijan identifiointi Asiantuntijaseminaari,18.9.2014 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Tutkijoiden identifiointi OKM:n julkaisutiedonkeruu nostanut myös Suomessa esille kysymyksen tutkijoiden identifioinnin

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät:

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät: 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2017 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä Digitaalisen kirjaston verkkopalveluryhmä Muistio 12.9.2007 Liite 1 Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytystä ja käyttöä koskeva työryhmä Verkkopalveluryhmä 12.9.2007 Esa-Pekka Keskitalo Jäsenet Puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen yhteentoimivuus

Julkaisuarkistojen yhteentoimivuus Julkaisuarkistojen yhteentoimivuus Rita Voigt Teknillisen korkeakoulun kirjasto ja OA-JES OA-seminaari 29.11.2006 Tampereen yliopisto Avoin julkaisuarkisto määritelmiä Sisältää kaikista julkaisuista kuvailutietojen

Lisätiedot

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013

Älykäs laskenta, diplomityöseminaari. Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Älykäs laskenta, diplomityöseminaari Lappeenrannan Tiedekirjasto Iris Tahvanainen 1.2.2013 Tiedonlähteitä Kirjat painetut ja sähköiset oppikirjat, tietokirjat, käsikirjat jne. Wilma, muut (kirjasto)tietokannat,

Lisätiedot

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi Heikki Mannila 26.3.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan saada aikaan? ICT-alan kehityksen seuranta ja kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Avoin julkaiseminen (Open Access) tarkoittaa tieteellisen tiedon avointa saatavuutta internetissä.

Avoin julkaiseminen (Open Access) tarkoittaa tieteellisen tiedon avointa saatavuutta internetissä. Esityksen sisältö Mitä OA on Miksi avoimutta tulisi suosia Miten sitä toteutetaan Mikä estää avointa julkaisemista Edistävät tekijät Kirjastojen rooli OA-maailmassa Avoin julkaiseminen (Open Access) tarkoittaa

Lisätiedot

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) KOTA seminaari 1.9.2015 Åbo Akademi Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumin esittely 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot