TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009"

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2 1. TOIMINTAKERTOMUS YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Seurakunnan ulkoisia toimintaedellytyksiä parannettiin kuluneen vuoden aikana, Honkaniemen leirikeskuksen remontti valmistui. Remontti osoittautui käytännön testissä (eli leireillä) onnistuneeksi. Toinen merkittävä rakennushanke oli lasten kirkon eli Samuelin kirkon rakentaminen. Haapajärven seurakunta ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen hankkeellaan. Rakentamiseen osallistui lukuisa joukko vapaaehtoisia ja suurin osa tarvikkeista saatiin lahjoituksina. Piispa Samuel siunasi kirkon käyttöön elokuussa. Seurakuntamme on etsinyt aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia muiden seurakuntien kanssa. Rovastikunnallinen hanke taloushallinnon alalla meni eteenpäin vuonna Yhteistyön tekemistä on syytä edelleen kehittää, koska seurakuntien taloudelliset toimintaedellytykset eivät todennäköisesti parane. Seurakunnan kirkkoherra Kari Tiirola kutsuttiin vuoden ajaksi tuomiokapituliin hiippakuntasihteerin viransijaiseksi. Allekirjoittanut otti vastaan kirkkoherran viranhoidon elokuussa Taloudellinen tilanne kiristyi vuoden mittaan. Siksi on syytä edelleen pohtia seurakunnan perustehtävää ja siihen keskittymistä. Omalta osaltani haluan kiittää kaikkia työntekijöitä, luottamushenkilöitä, lukuisia vapaaehtoistyöntekijöitä ja kaikkia seurakuntalaisia kuluneesta vuodesta. Saamme olla yhdessä viemässä omassa seurakunnassamme Kristuksen kirkon työtä eteenpäin. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 12. luvussa: "Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Laurikkalan pappilassa palmusunnuntaina 2010 Mika Katajamäki vs. kirkkoherra

3 Katsaus talouteen Seurakunta teki kertomusvuonna negatiivisen tilinpäätöksen, vuosikate oli ,61 euroa. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ,70 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2009 osoittaa seurakunnan talouden kääntyneen voimakkaaseen laskuun. Viiden ylijäämäisen talousvuoden jälkeen koko valtakunnassa koettu taantuma vaikeuttaa myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on aika harkita tulevaisuuden painopistealueita. Pääasia miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen ei saa vaarantua. Talousarvion toteutuminen ei onnistunut suunnitellusti: verotulot 92,6 % ,39 toimintatuotot 140,0 % ,82 toimintakulut 104,5 % ,44 poistot ja arvonalentumiset 140,1 % ,36 Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettiin lainaa euroa. Tilivuonna lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti ,17 euroa lainaa on jäljellä ,83 euroa. Suunniteltu takaisinmaksuaika on 12 vuotta. Tilinpäätös pitää sisällään metsänmyyntituloja ,57 euroa. Tulevaisuudessa Haapajärven vähenevä ja ikääntyvä väestömäärä aiheuttaa lisää epävarmuustekijöitä mm. tulojen muodostumisessa. Verotuloja kertyi ,39 euroa arvioitua vähemmän (budjetoitu euroa). Taantuma on kääntymässä nousuun, mutta verotulojen odotetaan lisääntyvän Haapajärven seurakunnan osalta vasta vuonna Verotulojen kehitys 2000-luvulla:

4 Yleinen taloudellinen kehitys ennustaa seurakuntien talouden tiukkenevan. Entisiin hyviin aikoihin ei ole paluuta. Tulevaisuuden verotulomuutokset ovat ennusteen mukaan vuosina alenevia, jonka jälkeen tulot kääntyvät lievään nousuun. Seurakunnan talouden kehityksen arvioidaan edelleen olevan kaikki seurakunnan perustehtävään tähtäävät toiminnot takaava. Seurakunnan jäsenmäärä on ollut aleneva. Elinkeinorakenteessa, työpaikoissa ja asuntotuotannon volyymissa rakenteen muutokset eivät ole olleet merkittäviä, eikä niillä ole ollut vielä suurta vaikutusta seurakunnan tulopohjaan. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella Honkaniemen leirikeskuksessa toteutettiin perusteellinen peruskorjaus, joka valmistui vuoden 2009 aikana. Tilivuodella Honkaniemen 2009 peruskorjauskustannukset ovat olleet yhteensä ,35 euroa. Kustannukset on rahoitettu kertyneillä säästöillä ja ,00 euron peruskorjauslainalla. Uusittu leirikeskus otettiin käyttöön toukokuussa Talousarviosuunnitelmaan kuulumattomana jouduttiin seurakuntatalon osalta nopealla päätöksellä toteuttamaan ilmastointiremontti, jonka investointikustannukset olivat yhteensä ,77 euroa. Paljon julkisuutta saaneena investointina rakennettiin lasten kirkko (Samuelin kirkko), jonka investointikustannukset olivat yhteensä 2.658,03 euroa. Kirkon hautausmaalla toteutettiin sankarihautojen muistolaattojen kunnostus. Investoinnin kokonaiskustannukset olivat yhteensä 6.400,00 euroa. Suunnitelman mukaisesti hankittiin kiinteistö- ja metsätyön käyttöön mönkijä, jonka hankintahinta oli ,00 euroa. Talousarvioon suunniteltua kirkon kameravalvontainvestointia ei toteutettu suunnitelman kalleuden johdosta. Ympäristöön ja kestävään kehitykseen vaikuttavana asiana saatiin loppuunviedyksi jätteiden lajitteluun liittyvät suunnitelmat. Merkittävänä ympäristöinvestointeihin vaikuttavana tekijänä oli seurakunnan hakema ja loppuvuodesta myönnetty kirkon ympäristödiplomi. Määrärahojen käyttö perustuu vahvistettuun talousarvioon ja tavoitteisiin. Tilikaudella henkilöstömenot ovat olleet suhteellisen korkeat. Sijaisten osuus on melko suuri. Metsästä saadut puun myyntitulot ylittivät ,57 euroa talousarviosuunnitelman. Metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut toteutettiin hieman suunniteltua laajemmin taloustilanteen käännyttyä laskuun. Talousarviosuunnitelmaan merkitty tonttien myyntitulo ei toteutunut suunnitellusti, koska tilivuodella ei tehty maakauppoja. Vakuutukset Seurakunnan vakuutukset on hoidettu If-vahinkovakuutusyhtiössä. Riskienhallintakartoitus on suoritettu vakuutusmaksujen tarkistusten yhteydessä. Vakuutukset koostuvat lakisääteisistä vakuutuksista, vapaaehtoisista vakuutuksista ja liikennevakuutuksista.

5 1.2. HALLINTO Kirkkovaltuuston jäsenet Kokouksia 5, jäseniä 23: Hirviniemi Esko (pj), Niinikoski Kyösti (varapj), Ekman Veikko, Finnilä Anna- Liisa, Huhta Simo, Kantola Marja, Karvonen Timo, Kettunen Pirkko, Laurila Maija, Kumpulainen Mari-Liisa, Lahtinen Sirkka, Lapinoja Esko, Myllylä Teija, Mäkelä Markku, Nivala Sirkka, Olkkonen Tarja, Peltoniemi Esko, Pulkkinen Nina, Rajala Jaana, Ranua Eila, Rönkkö Eija, Syrjäniemi Marja, Vähätiitto Raija Kirkkoneuvoston jäsenet Kokouksia 7, jäsenet: Tiirola Kari (pj), Kantola Marja (varapj), Ekman Veikko, Isoniemi Erkki, Kettunen Pirkko, Lahtinen Sirkka, Lapinoja Esko, Myllylä Teija, Peltoniemi Esko, Pulkkinen Nina, Vähätiitto Raija, Hirviniemi Esko (kirkkov.pj), Niinikoski Kyösti (kirkkov.varapj) Tilintarkastajat Kokouksia 3, jäsenet: Ranta-Korpi Risto HTM (puh.joht), Laulumaa Solmu (Varatilintarkastajat: Toivanen Juhani, Haapala Juhani) Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset: : Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimikaudeksi : Hyväksyttiin Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen Hylättiin Haapajärven Eräveikot ry:n maanostotarjous : Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta : Vahvistettiin tuloveroprosentiksi 1,75 vuodelle : Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2010 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Päätettiin määräalan (Paltaaninkatu 17) myymisestä omakotitontiksi. Hyväksyttiin Keski-Pohjanmaan it-aluekeskuksen yhteistyösopimusmalli, johtokunnan johtosääntö sekä isäntäseurakunnan tehtävänkuvaus. Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset: : Hyväksyttiin Siiponkosken alueen kunnostushanke. Hyväksyttiin Haapajärven Osuuspankin euron lainatarjous Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjaukseen : Hyväksyttiin taloushallinnon yhteistyökokeilu Kalajoen rovastikunnassa : Myönnettiin kirkkoherra Kari Tiirolalle virkavapaus Vahvistettiin Haapajärven seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma. Hyväksyttiin Keski-Pohjanmaan it-aluekeskuksen aiesopimus. Valittiin seurakunnan edustaja kaupungin lapsiasiainneuvostoon.

6 : Annettiin lausunto kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämishankkeesta (HeTa). Päätettiin, että Haapajärven seurakunta lähtee mukaan Kalajoen rovastikunnan seurakuntien yhteistyöhön. Päätettiin, että sankarihautojen muistokivien järjestystä ei muuteta : Hyväksyttiin aloite hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten sekä kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalijärjestelmän muuttamiseksi. Päätettiin hakea Kirkon ympäristödiplomia ja hyväksyttiin Haapajärven seurakunnan ympäristöohjelma. Hyväksyttiin määräalan vuokraaminen (Puistokatu 48) viideksi vuodeksi : Päätettiin kiinteistötyöntekijän toimen vakinaistamisesta. Päätettiin seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta : Hyväksyttiin talouden tasapainottamissuunnitelmat. Hylättiin anomus vuokrasopimusten vuokrahintojen kohtuullistamisesta (Rantakatu 27). Hyväksyttiin seurakunnan tilojen ja toimintojen hinnasto. Aloitteet: Kj 9:6 :n mukaiset aloitteet ja niiden eteneminen: : Veikko Ekman; selvitetään tonttien myyntiä Honkaniemen leirikeskukseen johtavan Honkaniementien varresta. Asia on vireillä kaupungin teknisessä palvelussa : Esko Hirviniemi; Kirkon Jumalanpalveluksissa aloitetaan rukous seurakuntalaisten puolesta. Asia on vireillä Haapajärven seurakunnassa : Esko Hirviniemi; aloite seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. Asia on käsitelty kirkkoneuvostossa ja tiedotettu kirkkovaltuustossa sekä työntekijäkokouksissa. Vastuuryhmät: Johtokuntien tilalla on jo useamman vuoden ajan toimineet vastuuryhmät: Vastuuryhmä: Kirkkoneuvosto edustaja: Diakoniatyön Pirkko Kettunen Lähetystyön Teija Myllylä Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön Simo Huhta Pyhäkoulutyön Eija Rönkkö Jumalanpalvelus- ja musiikkityön Marja Kantola Yhteisvastuukeräyksen Erkki Isoniemi Aikuistyön Eija Rönkkö Johtoryhmä Puheenjohtajisto, kirkkoherra, talouspäällikkö 1.3. HENKILÖSTÖ vakinaiset ja sijaisuuksia hoitaneet Ekman Irma emäntä-talonmies Junnikkala Pirjo toimistosihteeri Junnikkala Raimo seurakuntamestari Järvenpää Hannu metsuri Järvenpää Maija toimistosihteeri Järvi Mia vs. seurakuntapastori ( ) Katajamäki Mika kappalainen, vs. kirkkoherra Katajamäki Sirkku lähetyssihteeri Kostet Päivi toimistosihteeri ( ) Kumpumäki Raija hautausmaanhoitaja Laajalahti Pekka talouspäällikkö Mehtälä Suvi hautausmaatyöntekijä ( ) Merioja Maria lastenohjaaja Muilu Pirkko diakonissa

7 Mäntylä Kaija siivooja Niiranen Kaija diakonissa Niskanen Aila keittiöapulainen Paananen Minna nuorisotyönohjaaja Pihlajamäki Irmeli keittiöapulainen Päkkilä Sanelma lastenohjaaja Roimela Timo suntio (sijainen) Salmela Juha-Matti nuorisotyönohjaaja Siekkinen Hannu hautausmaatyöntekijä ( ) Syrjä Sari vs. toimistosihteeri ( ) Syrjäniemi Katri kanttori Takanen Johanna siivooja-keittiöapulainen Tiirola Kaija seurakuntapastori, vs. kappalainen Tiirola Kari kirkkoherra, virkavapaalla Tuomaala Helmi lastenohjaaja Uusitalo Pirjo emäntä Vähäaho Annikki keittiöapulainen 1.4. VÄKILUKU Jäsenet Haapajärven väestö on vähentynyt koko 2000-luvun, eikä viime vuosi valitettavasti olut poikkeus. Seurakuntamme jäsenmäärä väheni yhteensä 63 hengellä tappiollisen muuttoliikkeen sekä kirkosta eroamisten vuoksi. Seurakuntaan muutti 196 henkeä ja seurakunnasta pois 268, joten muuttotappio oli 72 henkeä (edellisenä vuonna 68). Kirkkoon liittyi 19 ja erosi 26 henkeä eli tilanne parani huomattavasti edellisestä vuodesta (edellisenä vuonna 9 ja 47). Seurakunnassa kastettiin 109 lasta (edellisenä vuonna 77). Kuolleita oli 85 (edellisenä vuonna 73), joten tätä kautta jäsenmäärä kasvoi hyvin. Seurakunnan jäsenmäärä oli yhteensä 7183 (edellisenä vuonna 7240). Solmittujen avioliittojen määrä laski, sillä niitä solmittiin 31 (viime vuonna 40), joista siviilivihkimisiä oli 5 (viime vuonna 4). Avioerojen määräkin onneksi laski, niitä oli 13 (viime vuonna 18). Väestömuutokset vuosina Väkiluvun kehitys on ollut toistaiseksi negatiivinen:

8 1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Suuria toiminnallisia muutoksia ei ollut. Seurakunnan toiminnan painopiste oli erittäin monipuolisessa hengellisessä toiminnassa. Tarkemmin toiminnallista arviointia on kunkin työalan yhteydessä. Seurakunta oli velaton. Vuoden 2009 aikana otettiin velkaa ,00 euroa. Kalajoen rovastikunnassa on ollut talous- ja henkilöstöhallinnon osalta tiivis keskusteluyhteys seurakuntien yhteistyöstä säästöjen aikaansaamiseksi. Asiassa on päästy hieman eteenpäin vuoden 2009 aikana. Yhteistyöstä on tehty alustavat päätökset, joten työ voi alkaa vuoden 2010 alkupuolella. Samalla saadaan talous- ja henkilöstöhallinnon osalta säästöjä aikaiseksi ja toimintoja järkeistettyjä. KÄYTTÖTALOUSOSA 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO KIRKKOVALTUUSTO (120) Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2010 loppuun. Vuonna 2009 kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä olivat edellisen vuoden talous- ja toimintakertomuksen sekä vuoden 2010 veroprosentin ja talousarvion sekä toimintasuunnitelman hyväksymisen ohessa: - kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston jäsenten vaali vaalikauden loppujaksolle - Haapajärven seurakunnan strategian hyväksyminen vuoteen 2015 saakka - Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskuksen yhteistyösopimuksien hyväksyminen MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 8.850, ,91 117,9 Toimintakate 8.850, ,91 117,9 KIRKKONEUVOSTO (130) Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Lisäksi se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanemisesta sekä muista kirkkolain ja muiden säädösten sille asettamista tehtävistä. Vuonna 2009 kirkkoneuvosto kokoontui 7 kertaa. Tärkeimpiä päätöksiä olivat edellisen vuoden talous- ja toimintakertomuksen sekä vuoden 2010 talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelun ohessa: - Haapajärven seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelman hyväksyminen - rovastikunnan seurakuntien yhteistyön kehittämisessä mukana oleminen - kiinteistötyöntekijän toimen vakinaistaminen - ympäristödiplomin hyväksyminen

9 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 0,00 115,64 100,0 Toimintakulut , ,97 75,1 Toimintakate , ,33 74,5 TILINTARKASTUS (140) Tilintarkastajat kokoontuivat 3 kertaa. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 2.275,00 602,90 26,5 Toimintakate 2.275,00 602,90 26,5 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO (150) Huolehtia seurakunnan laskentatoimesta: kirjanpidosta, palkanlaskennasta, sekä seurakunnan hallintoon liittyvistä tehtävistä. Maksuliikenteen hoitaminen, henkilöstöhallinto, kiinteistöjen kunnossapito ja uudisrakentamisen valmistelu, maa- ja metsätalous, investoinnit, maanvuokraus- ja maanmyyntiasioiden valmistelu sekä niihin liittyvät toimenpiteet, kirkkohallituksen ym. tahojen tilitykset ja raportit, palkka-asiamiehen tehtävät, sekä taloushallinnon vastuulla olevat kirkkoneuvostolle ja valtuustolle valmisteltavat asiat. Talouden ja hallinnon rutiinitehtävien lisäksi seurakuntien yhteistyön kehittäminen sekä henkilöstöhallintoon panostaminen ovat työllistäneet vuoden 2009 aikana kasvavassa määrin. Lisäksi maanvuokraus- ja maanmyyntiasioiden hoito sekä kirkkohallituksen ym. tahojen tilitykset ja raportit ovat keskeisiä toimintoja. Kirjanpidon reaaliajassa pitäminen siten, että koko ajan tiedetään seurakunnan talouskehityksen suunta. Talous- ja henkilöstöhallinnon työtehtävien kehittäminen ja nykyaikaistaminen. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Kirjanpidon reaaliajassa pitämistä on saatu kehitettyä. Kaikki vuodenvaihteen toimenpiteet ja tilastot sekä tilitykset on hoidettu niille asetetun aikataulun mukaisesti. Tehtävien edelleen kehittäminen vaatii lisää aikaa ja kehitystyötä, koska lähiseurakuntien yhteistyö on juuri alkamassa. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 100, , ,0 Toimintakulut , ,28 118,9 Toimintakate , ,28 118,2 KIRKONKIRJOJEN PITO (170) Niiden tehtävien hoitaminen, jotka seurakunnan julkisoikeudellinen asema väestörekisterin pitäjänä edellyttää alkaen Haapajärven kirkkoherranvirastossa on hoidettu myös Kärsämäen seurakunnan ATK-pohjainen väestökirjanpito. Arkiston ja kirjaston hoito.

10 Seurakunnan jäsenten väestötietoja ylläpidetään Rauhala yhtiöiden Status Papinkirja ohjelmalla. Tietokannat ja ohjelmien päivitykset tapahtuvat Ylivieskan palvelimen kautta. Väestötietojen muutokset tehdään sähköisesti suorasiirtoohjelmalla. Tietojen siirroissa ei ole ollut ongelmia. Perunkirjoituksia, lainhuudatuksia ym. varten tehtävät sukuselvityksen teemme manuaalisesti voimaan tulleen lain mukaan henkilökohtaiset virkatodistukset, jotka saamme tulostettua suoraan väestötietojärjestelmästä, ovat asiakkaille maksuttomia. Sukututkimukset tehdään myös manuaalisesti. 3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUONNA 2009 Tietotekniikan ajan tasalla pitäminen. Kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrofilmauksen ja digitoinnin loppuunsaattaminen. Perhelehtien ja kirkonkirjojen sitominen. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Väestötietojen ylläpito ja konekielinen tiedonsiirto väestörekisterikeskukseen/ väestörekisterikeskuksesta on toiminut hyvin. Rauhala Yhtiöiden Status Papinkirja on toiminut moitteettomasti. Taloussuunnitelmassa ollut kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrofilmaus ja digitointi on tehty. Perhelehdet on sidottu. Kirkonkirjojen sitomista ei ole tehty taloudellisen tilanteen takia. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 4.500, ,66 106,3 Toimintakulut , ,56 99,1 Toimintakate , ,90 98,7 KIRKKOHERRANVIRASTO JA TIEDOTUS (180) Seurakuntalaisten palveleminen. Olemme pyrkineet palvelemaan hyvin kaikki ne henkilöt, jotka ovat asioineet kanssamme. Pyrimme palvelemaan kaikki ihmiset hyvin ja tasapuolisesti. Kirjurijäsentietojärjestelmään siirtymistä varten pyrimme tarkistamaan, korjaamaan ja täydentämään mahdollisia tiedoissa olevia puutteita ja virheitä. Koulutuksiin osallistuminen. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Jäsentietojen tarkistuksia ja korjauksia olemme tehneet ja ne jatkuvat edelleen. Koulutuksissa olemme käyneet suunnitelman mukaisesti. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 0,00 101,30-100,0 Toimintakulut , ,22 79,2 Toimintakate , ,92 78,8 MUU YLEISHALLINTO (190) Tälle tehtäväalueelle on varattu erilaisia menoja, joita ei voida kohdistaa suoraan yleishallinnon muille tehtäväalueille tai seurakuntatyöhön. Toimintatuotot 0, ,94-100,0 Toimintakulut , ,17 131,8 Toimintakate , ,23 124,3

11 MUU YLEINEN SRK.TYÖ (210) Tälle tehtäväalueelle on varattu erilaisia menoja, joita ei voida kohdistaa suoraan muuhun seurakuntatyöhön. Toimintatuotot 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 0, ,89-100,0 Toimintakate 0, ,89-100,0 2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ JUMALANPALVELUSELÄMÄ (211) Jumalanpalveluselämässä toteutetaan seurakunnan perustehtävää: sanan ja sakramenttien hoitoa. Päiväjumalanpalvelusten lisäksi toimitettiin muita jumalanpalveluksia tarpeen mukaan. Jumalanpalvelusten kävijämäärät laskivat. Päiväjumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 15 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muissa jumalanpalveluksissa lasku oli vielä suurempi. Ehtoollisella kävijöiden määrä kuitenkin nousi n. sadalla edellisvuodesta. Jumalanpalvelusten osallistujamäärän nostaminen ja Tuomasmessujen ja muiden erityisjumalanpalveluksien lisääminen ja kehittäminen. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Tilastojen valossa vuosi 2009 vaikuttaa huolestuttavalta. Kävijämäärän laskun syitä on pohdittava. Tuomasmessuja järjestettiin muutama vaihtelevalla menestyksellä. Tuomasmessujen kohdalla korostuu kuitenkin messun merkitys toimittajille ja runsaslukuiselle avustajajoukolle, vaikka muuta seurakuntaa ei sankoin joukoin paikalle tulisikaan. Jumalanpalvelukset myös hoidettiin seurakunnassamme hyvin ja arvokkaasti. Haasteena on saada päiväjumalanpalvelusten kävijämäärä nousuun. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN (ulkoinen/sisäinen) Toimintatuotot 0,00 142,76-100,0 Toimintakulut , ,97 110,8 Toimintakate , ,21 110,4 HAUTAJAISET (212) MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (213) Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan perustehtävää eli sanan ja sakramenttien hoitamista. Kasteet, avioliittoon vihkimiset sekä hautaan siunaamiset säilyttivät edelleen vahvan aseman seurakunnassa. Kasteita oli huomattavasti enemmän kuin vuonna Hautajaiset ovat muuttuneet edelleen yksityisempään suuntaan siten, että ns. hiljaiset hautajaiset ovat lisääntyneet. Avioliittoon vihkimisten määrä laski edellisvuodesta. Kirkollisten vihkimisten asema on kuitenkin erittäin vahva. Kirkolliset toimitukset pyritään hoitamaan mahdollisimman hyvin.

12 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Kirkolliset toimitukset hoidetaan seurakunnassamme huolellisesti. Tilanne on hyvä, mutta on edelleen tiedostettava kaikkien kirkollisten toimitusten mahdollisimman hyvän hoitamisen tärkeys. Kirkon jäsenyyden merkityksen kannalta kirkolliset toimitukset ovat avainasemassa. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN HAUTAJAISET (212) Toimintatuotot 0,00 285,52-100,0 Toimintakulut , ,08 113,8 Toimintakate , ,56 113,1 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (213) Toimintatuotot 0,00 142,76-100,0 Toimintakulut , ,34 119,4 Toimintakate , ,58 119,0 AIKUIS- JA PERHETYÖ (214) (Aikaisemmin Muut seurakuntatilaisuudet 215) Seurakunnan kasvatustehtävän hoitaminen aikuisväestön ja perheiden keskuudessa. Aikuis- ja perhetyössä vuosi 2009 oli uuden kokemisen vuosi, sillä erityisesti seurakunnan pienpiiritoiminnassa on haettu uusia ajatuksia useampana vuonna, koska entisenlaiset pienpiirit eivät enää toimi. Uutena aloitettiin seurakunnan oma Aikuisripari matkalla aikuiseen uskoon. Aikuisrippikoulu käynnistyi vuoden 2009 tammikuussa ja sai alusta alkaen suuren suosion. Aikuisripari päättyi syksyllä pidettyyn leiriviikonloppuun ja Mikkelinpäivän messuun. Aikuis- ja perhetyö järjesti myös neljä Pienen Valon iltaa, jotka kokosivat joka kerta yli 100 henkeä kirkkoon. Tuomasmessut aloitettiin keväällä Tuhkakeskiviikkona. Tuomasmessuja pidettiin kolme. Pienen valon iltojen ja Tuomasmessun suunnittelun ympärille kehittyi yksi vuoden suurimmista ilonaiheista, kun ne saivat liikkeelle merkittävän joukon uusia vapaaehtoisia aikuisia mukaan seurakunnan työhön. Pienen Valon lauluryhmä on tuonut paljon uusia seurakuntalaisia- nuoria aikuisia mukaan seurakunnan elämään. Jotain uutta on todella syntymässä. Perinteiset saunaillat jatkoivat toimintaansa Honkaniemen remontista huolimatta. Syksyllä päästiin palaamaan takaisin leirikeskukseen. Perhekerho on edelleen säilyttänyt suosionsa ja tuonut mukaan uusia aikuisia. Perhekerhon kautta on saatu myös uusia lapsia pyhäkouluun. Syksyllä haluttiin vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kerran kuussa järjestettiin koko perheväen ateria perhekerhon päätteeksi. Aterialle on osallistunut kaikenikäisiä. Vanhemmuuden vahvistamisen tielläkin on sarkaa. Kuluneena toimintavuotena tuotiin vahvasti esille aikuisten velvollisuuksia ja lapsen oikeuksia- Yk:n lapsen oikeuksien juhlavuoden merkeissä. Lapsiasianvaltuutettu Maria Kaisa Aula oli mukana Lapsen oikeuksien seminaarissa. Aikuis- ja perhetyön osalta haluttiin tehdä seurakunnassa perustyötä. Vuonna 2009 haluttiin kiinnittää edelleen huomiota seurakunnan pienpiiritoimintaan etsimällä uusia työtapoja. Yhteisöllisyyden vahvistaminen on suuri haaste tämän päivän kiireisen elämän puristuksessa.

13 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Vuonna 2008 haettiin uutta tietä seurakunnan aikuis- ja perhetyöhön. Uuden tien pää alkoikin selvästi hahmottua 2009, aikuisriparin sekä Pienen valon iltojen ja Tuomasmessujen ympärille. Kokonaisten perheiden saaminen yhdessä mukaan toimintaan on uusi ja tavoiteltava merkkipaalu tällä tiellä. Esimerkiksi Perhemessuissa ja perheille järjestetyissä tilaisuuksissa oli syksyllä selkeästi enemmän lapsia ja perheitä liikkeellä. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (215) Toimintatuotot 1.000,00 487,32 48,7 Toimintakulut , ,50 91,6 Toimintakate , ,18 92,7 Toimintatuotot 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 7.700, ,75 116,6 Toimintakate 7.700, ,75 116,6 MUSIIKKITOIMINTA (220) Seurakunnan musiikkitoimintaan kuuluu Messun sekä kirkollisten toimitusten ja erilaisten seurakunnan tilaisuuksien musiikki, rippikoulun musiikinopetus, eri ikäkaudet kattava musiikkikasvatus ja musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toiminnoissa. Lisäksi siihen kuuluu vastuu seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Kaiken pääpaino on seurakunnan yhteinen Messu. Messussa on musiikillisia osia joihin jokaisen seurakuntalaisen tulee halutessaan voida osallistua. Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan pääpaino oli virsien laulamisessa. Haapajärven kaikki kyläkoulut ja kaksi luokkaa Martinmäeltä osallistuivat valtakunalliseen VirsiVisaan. VirsiVisa järjestettiin kaikilla ala-asteen kyläkouluilla kaikille koululaisille. VirsiVisa-ajatusta käytettiin rippikoululeireillä ja muilla seurakunnan toimialueilla jotka liittyvät musiikkityöhön. Kirkkokuoro toimi edellisvuosien tapaan rikastuttaen seurakunnan jumalanpalveluselämää. Konserttitarjonta on ollut vilkasta ja monipuolista. Virsilaulutapahtumaan oli mahdollista osallistua urkuyössä. Pyhäinpäivän jälkeinen Urkujuhlat-viikko oli merkittävä musiikkitapahtuma. Kalakankaan koululaiset osallistuivat kanttoreiden konserttiin omalla ohjelmanumerollaan. Heidän heleät äänensä toivat juhlan konsertti-iltaan. Pienen valon lauluryhmä rikastutti seurakunnan musiikkielämää monipuolisesti. Lasten lauluryhmä aloitti toimintansa. Pääpaino seurakunnan musiikkielämässä on virsien laulaminen. On tarkoitus rohkaista seurakuntalaisia vuorollaan olemaan Jumalanpalveluksissa kanttorina. Koululaiset osallistuvat tammikuussa alkavaan valtakunnalliseen VirsiVisaan. Tavoitteena on Haapajärven 3. urkujuhlien järjestäminen ja niiden jatkuminen perinteenä. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 VirsiVisa-opetus on jo näkynyt Jumalanpalveluselämässä. Koululaiset ovat olleet avustamassa jumalanpalveluksessa kanttoreina. Heillä on ollut mahdollisuus toimia esilaulajana kirkossa. Kyläläiset ja eri yhteisöt ovat olleet vuorollaan lehterillä laulamassa ja rikastuttamassa seurakunnan jumalanpalveluksen musiikkielämää. Lauluryhmä Pieni valo on tuonut väriä seurakunnan musiikkielämään. Syksyllä alkanut lasten lauluryhmä on värittänyt jumalanpalveluselämää. Lapset ovat olleet virsien esilaulajina. Haapajärven 3. urkujuhlat toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

14 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot , ,50 62,1 Toimintakulut , ,84 87,6 Toimintakate , ,34 97,3 LÄHETYSTYÖ (221) Lähetystyön tavoitteena on Kristuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti viedä evankeliumi kaikille kansoille. Osallisuus lähetystehtävään on jokaisella kastetulla Haapajärven seurakunnan jäsenellä. Tämän pitäminen esillä on seurakunnan lähetystyön päätavoitteita. Samalla keräämme varoja lähetystyöhön ensisijaisesti Suomen Lähetysseuran kanssa solmittujen nimikkolähettisopimusten (2) mukaisesti. Perinteisiä lähetysiltoja järjestettiin vain muutama. Työilloista on tullut säännöllinen työmuoto, johon osallistuu viikoittain henkeä. Työiltojen kautta on tullut edelleen uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Suuremmat tempaukset olivat edelleen keskeisessä asemassa varojen hankinnassa: juustokeittomyyjäiset juhannusviikolla ja joulumyyjäiset. Isänpäivälounasta ei järjestetty. Kauneimmat joululaulut järjestettiin kirkkotilaisuuksien ohella lähes jokaisella kylällä ja tilaisuudet keräsivät edelleen hyvin väkeä. Vuonna 2008 ensimmäistä kertaa kokeiltu Tapulikahvila oli avoinna muutaman kerran kesällä ja syksyllä urkujuhlien aikaan. Vuonna 2009 vietettiin kirkon lähetystyön ja Suomen lähetysseuran 150- vuotisjuhlaa. Tämä piti näkyä myös vuoden toiminnassa. Osallistuimme eräisiin juhlavuoden yhteisiin tapahtumiin. Omassa seurakunnassa järjestimme yhden lähetysnäyttelyn, toinen siirrettiin keväälle Kalajoen rovastikunnan lähetystoimikunnan kutsumana vieraili syksyllä Namibiasta pastori Paul Muha myös Haapajärvellä. Toiminnan ytimenä olivat työillat sekä eri tapahtumat ja tempaukset. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Lähetystyön juhlavuosi näkyi toiminnassa riittävästi. Eri ryhmille pidettiin tilaisuuksia lähetystyöstä, myös kinkeriaiheena oli lähetystyö. Ainoana miinuksena oli toisen lähetysnäyttelyn siirtyminen keväälle MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 100, , ,3 Toimintakulut , ,19 83,1 Toimintakate , ,92 76,3 PÄIVÄKERHOTYÖ (240) PERHEKERHOTYÖ (241) Päiväkerho tutustuttaa lapsia Raamattuun ja Jeesukseen hartaushetkissä ja perhekirkoissa. Lapset tutustuvat toisiin lapsiin ja oppivat ryhmässä toimimista. Kerhon tehtävä on tukea koteja kristillisessä kasvatuksessa, sekä lasten kautta kutsua nuoria perheitä mukaan seurakunnan eri tilaisuuksiin ja toimintaan. Päiväkerhossa toimitaan pienten lasten ehdoilla. Kerhotoiminta on suunniteltu 3-6 vuotiaille. Ohjelmaan kuuluu paljon leikkiä, leikin lisäksi hartaushetki jossa käydään läpi kirkkovuoden tapahtumia, askartelua, eväiden syönti, satujen kuuntelua, laulua. Kerholapset on vakuutettu seurakunnan puolesta kerhon ajaksi, kerhoon pääsee kun on täyttänyt kolme vuotta. Kerhossa käydään kerran

15 viikossa, kaksi ja puolituntia kerralla. Perhekirkot ja lastentapahtumat olivat yhteisiä, päivähoidon ja esikoulun kanssa. Kerhoja on pidetty kouluilla ja seurakuntatalossa, ryhmiä oli 14 ja lapsia yhteensä 176. Honkaniemi ja Parkkilan koulu olivat remontissa vielä alkuvuodesta, mutta syksyllä alkoivat kerhot näissäkin paikoissa. Lastenohjaajina toimivat Sanelma Päkkilä, Maria Merioja, Helmi Tuomaala, kahteen kerhoon viikossa tarvittiin lisäapua keittiön tuntityöläisiltä. Lastenohjaajat olivat työpanoksellaan mukana seurakunnan järjestämässä joulupolkutapahtumassa. Ohjaajat ovat voineet osallistua koulutukseen. Pyrimme kerhoissamme lapsiläheiseen ja turvalliseen toimintaan, jossa jokainen lapsi tuntee olevansa hyväksytty omana itsenään. Myönteinen kerhokokemus tuo, toivon mukaan nuorempia sisaruksia kerhoon ja lasten vanhempia seurakunnan eri tilaisuuksiin. Ensi vuoden Pyhä-painopiste näkyy vahvasti kerhon toiminnassa. Tarkoituksena on myös saada valmiiksi oman seurakunnan varhaiskasvatuksen asiakirja eli VAKE. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Jokaiselle kerhoon pyrkivälle lapselle löytyi kerhoryhmä. Honkaniemen ja Parkkilan kerhot päästiin aloittamaan syyskuussa uusituissa tiloissa ja lapset pääsivät palaamaan tutulle kerhopaikalle. Lapsimäärä on pysynyt lähes samana remonteista huolimatta. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN PÄIVÄKERHOTYÖ (240) Toimintatuotot 141, ,48 992,5 Toimintakulut , ,94 99,4 Toimintakate , ,46 98,1 PERHEKERHOTYÖ (241) Toimintatuotot 0, ,88-100,00 Toimintakulut 5.750, ,14 98,0 Toimintakate 5.750, ,26 78,4 PYHÄKOULUTYÖ (242) Kasteopetuksen toteuttaminen. Antaa lapselle juhlahetkiä sekä mahdollisuus kokea hiljaisuutta ja pyhyyttä. Olla pyhäkoulunopettajien tukena ja kouluttaa heitä. Tukea perheitä lasten kasvatuksessa. Viikoittaisen toiminnan runkona ovat syyskuun puolestavälistä toukokuun loppuun sunnuntaisin kokoontuvat pyhäkoulut. Pyhäkoulu elää kirkkovuoden mukaan ja keskeisenä sanomana ovat rukous, Taivaan Isän rakastava huolenpito ja anteeksianto. Pyhäkoulu kestää tunnin, on tarkoitettu 4-12 vuotiaille. Kynttiläkirkot (9) on tarkoitettu alle kouluikäisille ja esikoululaisille. Niihin osallistuu kerrallaan keskimäärin 120 lasta ja aikuista. Kynttiläkirkko on pieni lasten jumalanpalvelus arkipäivänä kirkossa. Perhejumalanpalveluksia on vuoden aikana ollut 3. Toukokuussa järjestettiin vauvakirkko johon kutsuttiin kaikki vuoden sisään kastetut lapset perheineen. Kevätretki suuntautui Ylivieskaan, jossa tutustuimme lastenliikennepuistoon ja vietimme hartaushetkeä kirkossa ja lopuksi kävimme uimassa, osallistujia oli 29. Pyhäkoululeiri järjestettiin yhdessä pyhäkoulunopettajien kanssa, osallistujia oli 20. Kouluun lähtevien siunaus oli Perinteisesti kevät- ja joulujuhlassa pyhäkoululaiset ovat esittäneet ohjelmaa. Kesällä Laurikkalan pappilan pihapiiriin rakennettiin lastenkirkko.

16 Talkoopäiviä kertyi 33 ja niissä oli yhteensä 198 talkoolaista. Kirkko siunattiin käyttöön ja se sai nimekseen Samuelin kirkko. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 130 lasta ja varttuneempaa seurakuntalaista. Seurakunnassamme pyhäkoulusihteerin tehtäviä hoitaa Minna Paananen ja Pyhäkouluteologina on Kaija Tiirola. Vapaaehtoisia pyhäkoulunopettajia on 13, joiden kanssa toimintaa suunnitellaan kerran kuussa. Pyhäkoulut, joita kuluneena vuonna on ollut viisi, jotka kokoontuvat kyläkouluilla ja seurakuntatalossa. Tavoitteena on kutsua lapsia (4-v alkaen) viettämään omaa lastenjumalanpalvelusta omaan pyhäkouluun. Pyhäkoulutyö tukee vanhempia heidän kristillisessä kasvatustehtävässään ja luo lapsille pienestä pitäen turvallista jumalakuvaa. Myös jumalanpalveluksen eri elementit tulevat pyhäkoulun kautta lapsille tutuksi. Lasten kautta myös vanhemmat voivat löytää seurakunnan toiminnan. Jeesus itse sanoi: Joka minun nimessäni ottaa luokseen lapsen, se ottaa luokseen minut. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Kaikki neljä vuotta täyttäneet on kutsuttu pyhäkouluun. Lapset, jotka tulevat pyhäkouluun osallistuvat siihen säännöllisesti. Perhekirkoissa lapsiperheiden määrä on ilahduttavasti lisääntynyt. Kuluvan vuoden aikana saatiin kahden vuoden projekti päätökseen ja lastenleikkimökki kirkko valmistui Laurikkalan pappilan pihapiiriin. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 200,00 208,02 104,00 Toimintakulut , ,76 97,5 Toimintakate , ,74 97,5 VARHAISNUORISOTYÖ (243) Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on antaa kasteopetusta, tarjota toimintaa ja antaa tukea kasvuun 7-14-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, sekä tehdä yhteistyötä kasvatus- ja sosiaalityön tahojen kanssa. Varhaisnuorisotyön pääpaino on edelleen kerho-, leiri- ja koulutyössä. Kerhotyössä on pienoista taantumaa aikaisempiin vuosiin nähtävissä. Kerhoja aloitti syksyllä , mikä on muutamaa vähemmän kuin aiempina vuosina. Erityisesti kokkikerhot ovat pitäneet suosionsa, muissa kerhoissa kävijöitä käy vaihtelevasti. Kerhoja pidetään Pikku Pappilan lisäksi Oksavan, Tiiton ja Kumisevan kouluilla. Koulutyö on säilyttänyt suosionsa ja tavoittaa nyt kaikki Haapajärven alakoulut aamunavausten ja leirikoulujen muodossa. Leirikoulut pystyttiin keväällä järjestämään Honkaniemen remontista huolimatta aikataulun mukaisesti. Koulujen lakkautus vaikuttaa suuresti yhteistyöhön kuluneena vuonna ja tulevaisuudessa. Miten seurakunta pystyy vastaamaan yhä kasvavien koulujen tarpeisiin? Vuonna 2009 järjestettiin kesällä kolme lastenleiriä sekä yksi perheretki Vaasaan. Kaikkiin oli osallistujia riittävästi, joskin retkikohde ei vastannut odotuksia. Uutena toimintana kokeiltiin puuhapäiviä kesällä Pikku Pappilassa. Päivät houkuttelivat muutamia lapsia, joten niitä päätettiin jatkaa myös tulevina vuosina. Lisäksi syksyllä pidettiin Honkaniemessä 7-leiri, joka veti suhteellisen pienen joukon ikäluokasta jo toisena perättäisenä vuotena. Tulevana vuonna tulee miettiä tämän leirin mainostusta ja esilletuontia. Suurimpana seurakunnan omana tapahtumana oli jälleen 10-synttärit, jotka pidettiin seurakuntatalolla. Tapahtumaan osallistui koko ikäluokka koulupäivän yhteydessä, ja se sai hyvää palautetta. Lisäksi yhteistyössä muiden varhaisnuorisotyötä tekevien tahojen kanssa järjestettiin yksi perheen tapahtuma ja kolme lastentapahtumaa. Näissäkin on useampana vuonna kärsitty pienestä osallistujakadosta, joka on johtunut todennäköisesti puutteellisesta tiedotuksesta. Asiaa korjataan Lisäksi järjestettiin

17 seurakuntatalolla 6-seikkailu, eli perinteinen tutustumispäivä tuleville 7- luokkalaisille. Painopisteet olivat vanhan toiminnan säilyttämisessä ja kehittämisessä. Erityispaino oli koulu- ja kerhotyössä jotta seurakunta olisi mukana lasten ja varhaisnuorten elämässä näkyvämmin. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Koulutyön osalta tavoitteet toteutuivat hyvin. Viimeinenkin sivukylän koulu saatiin mukaan yhteistyöhön, samoin leirikoulut saatiin toteutettua Honkaniemen remontista huolimatta. Kerhotyössä suurempaa kehitystä ei tapahtunut. Tulevaisuudessa asioista tiedottaminen tulee olemaan huomattavasti tätä vuotta tehokkaampaa. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 700, ,90 244,7 Toimintakulut , ,74 85,8 Toimintakate , ,84 83,4 RIPPIKOULUTYÖ (245) Rippikoulun järjestäminen on yksi kirkkojärjestyksen määräämistä seurakunnan tehtävistä. Kuluneena vuonna tavoitteena oli antaa jokaiselle halukkaalle rippikouluikään ehtineelle nuorelle tätä seurakunnan kasteopetusta mahdollisimman mielekkäällä ja kiinnostavalla tavalla. Piispainkokouksen hyväksymä rippikoulusuunnitelma määrittelee rippikoulun suuntaviivoiksi elämän, uskon ja rukouksen. Rippikoulun on siis liityttävä nuoren omaan elämään. Sen on selvitettävä keskeistä uskonsisältöä ja liitettävä rippikoulu osaksi seurakunnan yhteistä jumalanpalvelus- ja rukouselämää. Seurakunta järjesti suunnitelman mukaisesti Honkaniemessä kolme leiriä, joille osallistui yhteensä 78 nuorta. Lisäksi muun kuin seurakunnan järjestämän rippikoulun kävi lisäksi 35 nuorta. Ikäluokka oli siten hieman suurempi kuin edellisenä vuonna, jolloin rippikoulun kävi nuorta. Rippikoulun suhteen ei odotettu suuria muutoksia vuonna Työmuoto saavuttaa edelleen seurakuntamme rippikouluikäiset varsin hyvin, sillä ikäluokasta rippikouluun osallistuu melkein 100 %. Rippikoulu on perinteisesti leirityötä. Vuonna 2009 oli tavoitteena järjestää Honkaniemessä kolme leiriä. Voimassaolevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti yhden opetusryhmän koko on korkeintaan 25 henkeä. Lisäksi kolmisenkymmentä haapajärvistä nuorta osallistuu vuosittain jonkin kristillisen järjestön tai toisen seurakunnan järjestämälle leirille. Rippikoulutyössä painotettiin vuonna 2009 edelleen erityisesti jumalanpalveluksen merkitystä seurakunnan elämän keskuksena. Myös seurakunnan sekä rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa ja kummiensa keskinäistä yhteyttä pyrittiin vahvistamaan rippikoulusunnuntain ja vanhemmille järjestettävien tilaisuuksien sekä kirjeiden avulla. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Rippikoulut pidettiin suunnitellusti. Jumalanpalvelusopetus sisältyi rippikoulun kokonaisuuteen suunnitellusti, mutta yhteyksissä vanhempiin ei edelleenkään onnistuttu riittävästi. Vanhemmillekin tarkoitetut tilaisuudet, esim. ryhmien omat messusunnuntait eivät saa perheitä liikkeelle. Sen sijaan vuotuiseen rippikoulusunnuntaihin ja yhteiseen rippikouluinfoon sekä leirien vierailupäiviin osallistutaan hyvin.

18 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot ,48 124,6 Toimintakulut , ,62 107,9 Toimintakate , ,14 106,8 NUORISOTYÖ (246) Nuorisotyössä keskitytään tekemään kasvatustyötä rippikoulun käyneiden nuorten parissa järjestämällä sekä säännöllistä viikkotoimintaa että leirejä, kursseja, matkoja jne. Viikoittaisena toimintana on ollut nuortenillat joka perjantai kooten nuorta. Tämän lisäksi matkakerho on kokoontunut keväällä ja matkalle Italiaan lähdettiin elokuussa, mukana oli 30 nuorta. Työntekijät pitävät koulupäivystykset säännöllisesti lukiolla (abi-parkki ja termostaatti) ja yläasteella (kuuloelin), syksystä alkaen myös kauppakoululla (Kaffi-Hetki). Suurimpana yksittäinen tapahtuma oli jälleen Valoa Yössä gospel ja lähetystapahtuma, tänä vuonna tapahtumaan osallistui 294 nuorta. Ryhmänohjaajakoulutuksen suoritti päätökseen 22 nuorta ja koulutuksen syksyllä aloitti 36 nuorta. Nuoret ovat osallistuneet runsaasti retkille ja leireille, niitä tehtiin yhteensä yhdeksän ja osallistuneita oli 164. Nuorille järjestettiin erilaisia tapahtumia yhteistyössä koulujen, kaupungin nuorisotyön, 4H ja työpajan kanssa kolme kertaa ja niihin osallistui yhteensä 422 nuorta. Seurakuntamme nuorisotyön tavoitteena on kohdata nuoria heidän omassa elämäntilanteessa. Lisäksi haluamme tarjota syventävää kristillistä opetusta. Auttaa heitä löytämään oma paikka seurakunnasta, niin että he voivat kokea seurakuntayhteyttä. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Nuorisotyö tavoittaa seurakuntamme nuoret hyvin kattavasti rippikoulun, ryhmänohjaajakoulutuksen ja koulutyön kautta. On ilahduttavaa, että moni nuori on valmis sitoutumaan seurakuntaan osallistumalla isoskoulutukseen sekä matkakerhon toimintaan. Ilahduttavaa on se että kauppakoulu on saatu mukaan säännölliseen yhteistyöhön, toivottavaa on että tulevaisuudessa myös maa- ja metsäkoulun kanssa löydetään toimiva yhteistyömuoto. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 3.200, ,21 104,1 Toimintakulut , ,98 80,8 Toimintakate , ,77 79,5 ERITYISNUORISOTYÖ (247) Erityisnuorisotyön palveluiden järjestäminen Kalajoen rovastikunnan alueella. Erityisnuorisotyön hallinnointi ja kirjanpito siirtyi Ylivieskan seurakunnalle Työalat ovat rovastikunnan yhteisiä, joten niiden toimintakertomukset annetaan tiedoksi erikseen. Seurakunta osallistuu edelleen Kalajoen rovastikunnan yhteiseen erityisnuorisotyön, sairaalasielunhoidon, Palvelevan puhelimen ja perheneuvonnan toimintaan.

19 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Seurakunta osallistui työalaan suunnitellusti. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 0, ,11-100,0 Toimintakate 0, ,11-100,0 DIAKONIATYÖ ( 251 ) Diakoniatyön periaatteen mukaisesti ihmisiä on pyritty kohtaamaan kokonaisvaltaisesti auttaen, kuunnellen ja välittäen Jumalan sanaa. Diakoniatyö on ollut rinnalla kulkemista elämän eri tilanteissa. Työ on rohkaisua jaksamaan, auttamista ja sielunhoitoa. Vuoden 2009 tilaston mukaan kohdattiin eniten työikäisiä. Työikäisillä oli taloudellisia vaikeuksia ja myös muita ongelmia. Perherakenteen mukaan kohdattiin eniten yksin asuvia ja eläkkeellä olevia asiakkaita. Kotikäynneillä kohdattiin vanhuksia ja vastaanotolla nuoria ja työikäisiä. Työikäisillä oli taloudellisia vaikeuksia ja myös muita ongelmia. Avustuksia annettiin yhteensä 342 kpl. Avustuksista 302 oli ruokaavustuksia. Kerhoja, leirejä, retkiä, juhlia ja tempauksia on järjestetty. Vapaaehtoisena kerhonohjaajana on toiminut Anneli Talasmo. Vanhuksille oli keväällä toimintapäivä seurakuntatalossa, johon osallistui 60 h. Omaishoitajien kerhotoimintaa on tuettu taloudellisesti ja heitä on kustannettu rovastikunnalliselle leirille. Lisäksi järjestettiin jouluruokailu omaishoitajille ja hoidettaville. Seurakunnassa oli diakoniaopiskelija 8 viikkoa keväällä työharjoittelussa. On osallistuttu rovastikunnan järjestämille leireille ja kirkkopyhiin. Rovastikunnallinen yhteistyö on ollut monipuolista ja toimivaa. Petroskoin seurakunnan toimintaa on edelleen tuettu. On tehty yhteistyötä kaupungin ja kansalaisopiston sekä velkaneuvojan kanssa. On osallistuttu Palvelevan Puhelimen ja Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaan, Vastuuryhmän puheenjohtajana on toiminut Pirkko Kettunen. Diakonian vapaaehtoiset ovat olleet ahkerasti toiminnassa mukana. Diakoniatyössä kohdataan ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on kuunnella, ohjata ja auttaa yksinäisiä ja perheitä heidän vaikeuksissaan. Eri ryhmille järjestetään juhlia ja tilaisuuksia sekä varainhankintaa eri tarkoituksiin. Osallistutaan rovastikunnan toimintaan. Yhteistyötä kaupungin ja velkaneuvojan kanssa jatketaan. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Yhteisvastuukeräys tuotti ,21. Tuloksella olimme kolmantena Kalajoen rovastikunnassa. Suunnitellut tapahtumat toteutuivat ja asiakkaita on kohdattu elämän eri tilanteissa kotona ja vastaanotolla. Avustuksiin käytettiin talousarviovaroja, jotka loppuivat. Lisäksi käytettiin diakoniatilillä ja yhteisvastuutilillä olevia varoja. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Toimintatuotot 1.000, ,21 621,6 Toimintakulut , ,43 91,9 Toimintakate , ,22 87,5

20 YHTEISVASTUU (252) Toimintatuotot 0, ,97-100,0 Toimintakulut 0, ,97-100,0 Toimintakate 0,00 0,00 0,0 PERHENEUVONTA (253) SAIRAALASIELUNHOITO (254) PALVELEVA PUHELIN (255) Sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan, palvelevan puhelimen sekä erityisnuorisotyön palveluiden järjestäminen Kalajoen rovastikunnan alueella. Työalat ovat rovastikunnan yhteisiä, joten niiden toimintakertomukset annetaan tiedoksi erikseen. Seurakunta osallistuu edelleen Kalajoen rovastikunnan yhteiseen erityisnuorisotyön, sairaalasielunhoidon, Palvelevan puhelimen ja perheneuvonnan toimintaan. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2009 Seurakunta osallistui työalaan suunnitellusti. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN PERHENEUVONTA (253) Toimintatuotot 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 0,00 0,00 0,0 Toimintakate 0,00 0,00 0,0 SAIRAALASIELUNHOITO (254) Toimintatuotot 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,44 132,9 Toimintakate , ,44 132,9 PALVELEVA PUHELIN (255) Toimintatuotot 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 0,00 674,32-100,0 Toimintakate 0,00 674,32-100,0 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ (256) Yhteistyössä eri yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. 2. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 4. P Toimintatuotot 0,00 50,00-100,0 Toimintakulut 6.710, ,27 34,3 Toimintakate 6.710, ,27 33,6

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010 22 21 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 21 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 26 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 26 Kirkkoneuvosto 3/ 26 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 04.04.2011 25 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/ 23 21 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 15.03.2016 21 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2008. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2008. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2008 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 24.11.2008 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 88 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 11.02.2015 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014 16 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.4.2014 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 33 Kirkkovaltuusto 5/2015 12.10.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 33 Kirkkovaltuusto 5/2015 12.10.2015 33 31 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 12.10.2015 31 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2008

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2008 HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2008 Kirkkovaltuusto (seurakunnan ja kaupungin juhlakokous) KOKOUSAIKA Maanantai 3.11.2008 klo 19.00. (huom. kelloaika) KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Haapajärven

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/2013 28.01.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/2013 28.01.2013 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 28.01.2013 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 36 Kirkkovaltuusto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 36 Kirkkovaltuusto 4/ 36 30 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 10.12.2014 30 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/ 42 39 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 21.11.2016 39 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 66 Kirkkoneuvosto 6/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 66 Kirkkoneuvosto 6/ 66 62 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.11.2015 62 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 75 Kirkkoneuvosto 8/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 75 Kirkkoneuvosto 8/ 75 68 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.11.2014 68 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011 59 56 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 24.10.2011 56 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkovaltuusto 2/ 16 16 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 28.4.2016 16 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 6/2012 01.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 6/2012 01.10.2012 47 45 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 01.10.2012 45 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O 2010

T A L O U S A R V I O 2010 T A L O U S A R V I O 2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Haapajärven seurakunta 1 Haapajärven seurakunta Talousarvion 2010 yleisperustelut Taloustilanne yleensä Talouselämän kehityksestä saadaan

Lisätiedot

TASEKIRJA

TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2010 TASEKIRJA Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 2010.1 1.1 Yleiskatsaus..... 1 1.2 Hallinto... 4 1.3 Henkilöstö...... 6 1.4 Väkiluku.... 6 1.5 Talousarvion

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.01.2012 1 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1/08. Muut saapuvilla olleet Kari Tiirola, kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj. x Pekka Laajalahti, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA N:o 1/08. Muut saapuvilla olleet Kari Tiirola, kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj. x Pekka Laajalahti, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 1/08 Kirkkovaltuusto Sivu 1-18 KOKOUSAIKA Maanantai 11.02.2008 klo 17.15-19.10 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet Varsinainen jäsen läsnä varajäsen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) Kokouspäivä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.4.2013 7/2013 Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4, Seurakunnantie 1, 29.4.2013 klo 19.00 - Jäsenet:

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19 Aika 22.03.2016 klo 17:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2016 26.01.2016

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2016 26.01.2016 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 26.01.2016 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot