Jäsentiedote. Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Kevätkokous Kotkassa Suomen tietokirjailijat ry 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsentiedote. Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Kevätkokous Kotkassa 18. 19.3.2011. Suomen tietokirjailijat ry 1/2011"

Transkriptio

1 Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2011 Uusia jäseniä hyväksyttiin 56 Kevään apurahat haettavissa mennessä. Kutsu kevätkokoukseen Kotkassa Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2011 on järjestäytynyt Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla Toimittanut Katri Maasalo Mervi Väre (alhaalla vas.), Anneli Vilkko-Riihelä, Marjatta Koivisto, Raija Kangaspunta ja Hannele Cantell sekä Esko Sorvali (ylhäällä vas.), Inkeri Simola-Isaksson, Matti Karhima ja Eero Lehtonen saivat Oppikirjailijapalkinnot Educa-messuilla Helsingissä. Kuvasta puuttuu Markku Monni, joka ei päässyt tilaisuuteen. S uomen tietokirjailijat ry jakoi Oppikirjailijapalkinnot tänä vuonna kymmenelle oppikirjantekijälle. Palkinnon saivat dosentti Hannele Cantell, lehtori Raija Kangaspunta, autoinsinööri Matti Karhima, lehtori (eläkkeellä) Marjatta Koivisto, FM Eero Lehtonen, yli-insinööri Markku Monni, musiikinopettaja Inkeri Simola-Isaksson, lehtori (eläkkeellä) Esko Sorvali, psykologi, lehtori, kääntäjä Anneli Vilkko-Riihelä ja lehtori Mervi Wäre. Oppikirjailijapalkinnot ovat suuruudeltaan euroa ja ne jaettiin nyt 11. kertaa. Palkinnot jaettiin Educa-messuilla 29. tammikuuta. Oppikirjailijapalkinto myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppikirjatuotannosta. Yhdistyksen palkinnot rahoitetaan Kopioston perimillä tekijänoikeuskorvauksilla. Tänä vuonna Oppikirjailijapalkinnon saajat edustavat kaikkien ikävaiheiden oppimateriaaleja, lähes vauvasta vaariin. Tekijöiden yhteenlaskettu kirjailijanura on kestänyt lähes 300 vuotta ja yhteenlaskettu nimekkeiden määrä on yli 500. Aihepiirit vaihtelevat musiikin opetuksesta luonnontieteisiin ja kovaan tekniikkaan. Palkittavissa on myös perustaitojen, lukemisen ja laskemisen kehittäjiä ja opettajia. Suomen tietokirjailijat ry:n palkintoperustelut ovat seuraavat: KT, dosentti Hannele Cantell (s. 1967, asuu Helsingissä) on kirjoittanut työryhmän jäsenenä tai yksin 150 julkaisua. Hän on kirjoittanut oppimateriaaleja 20 vuoden ajan maantiedon, ympäristötiedon ja biologian aloilta. Cantell on opettaja, opettajankouluttaja ja opetuksenkehittäjä. Väitöskirjassaan hän on tutkinut luokanopettajien ja aineenopettajin oppimiskäsityksiä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja kaikille luokka-asteille ja myös yliopisto-opiskelijoille. FM, lehtori Raija Kangaspunta (s. 1949, asuu Joensuussa) on tehnyt englannin kielen oppikirjoja lukioon Kevätkokous Kotkassa

2 ja peruskouluun lähes 20 vuoden ajan. Hän on ollut mukana yli 20 kirjan teossa. Kangaspunta toimii Joensuun normaalikoulussa englannin kielen opettajana. Samassa työryhmässä Raija Kangaspunnan kanssa on toiminut FM Eero Lehtonen (s. 1944, asuu Espoossa), joka on tehnyt englannin kielen oppikirjoja yli 20 vuoden ajan. Lehtonen on tehnyt työryhmänsä kanssa kirjoja erityisesti peruskouluun ja lukioon mutta myös ammatilliseen koulutukseen, erityisesti tekniikan alalle. Hän on toiminut opettajana ja oppikirjojen tekijänä sekä työskennellyt kustantamossa. Lehtosen ja Kangaspunnan työryhmän tekemiä oppikirjoja on viety myös ulkomaille, mm. Ruotsiin, Viroon ja Norjaan. Autoinsinööri Matti Karhima (s. 1936, asuu Kouvolassa) on kirjoittanut auto- ja kuljetusalan oppikirjoja. Hän on pitkän linjan uranuurtaja ammatillisen koulutuksen oppimateriaalien teossa. Ensimmäinen teos ilmestyi 70-luvun alussa, ja uusin lähtee painoon nyt tammikuun lopussa. Karhima on toiminut opettajana, itsenäisenä oppikirjailijana ja oppikirjojen kustantajana. Hänellä on kaikkiaan yli 60 julkaisua. Kirjojen ohella hän on tehnyt dia- ja kalvosarjoja, opetusohjelmia ja muita aineistoja. Lisäksi hän on tehnyt oppimateriaalia yhteistyössä venäläisen kumppanin kanssa. Lehtori (eläkkeellä) Marjatta Koivisto (s. 1943, asuu Tampereella) on tehnyt matematiikan oppikirjoja koko peruskoululle. Hänen työryhmänsä kirjoja on käännetty sekä saameksi että englanniksi. Koivisto on kirjoittanut lähes sata kirjaa. Hän on ollut mukana kehittämässä peruskoulun matematiikan opetusta käytännön opettajana, oppikirjojen tekijänä ja opettajien kouluttajana. Yli-insinööri Markku Monni (s. 1942, asuu Hämeenlinnassa) on kirjoittanut oppikirjoja vuodesta 1984 lähtien. Hänen kirjansa käsittelevät sähkön jakeluverkkojen rakentamista ja käyttöä. Kirjat on kirjoitettu alan asentajien ja työnjohdon oppikirjoiksi ja ne ovat sähköverkkoasentajien ammattitutkintojen koulutus- ja tenttiaineistoja. Uusin kirja Ilmajohtoverkostotyöt ilmestyi syksyllä Monnin kirjoja on käännetty ruotsin, englannin ja venäjän kielille. Lisäksi ovat tulossa käännökset viron, latvian ja liettuan kielille. Musiikinopettaja Inkeri Simola- Isaksson (s. 1930, asuu Vantaalla) on musiikinopetuksen ja musiikkiliikunnan opetuksen merkittävä uranuurtaja ja kehittäjä. Hänen voidaan sanoa kehittäneen suomalaisen musiikkiliikunnan opetuksen. Hän on tehnyt oppimateriaaleja alakouluikäisille oppilaille, liikunnan ammattilaisille, mm. tanssijoille, ja ikääntyville, myös vuodepotilaille. Ensimmäiset oppikirjansa Simola-Isaksson on tehnyt 70-luvulla, lähes 40 vuotta sitten. Opettajan ja oppikirjailijan työnsä ohella hän on säveltänyt liikuntamusiikkia. Hän on toiminut myös radiotoimittajana, säestäjänä ja kouluttajana. Lehtori (eläkkeellä) Esko Sorvali (s. 1942, asuu Siilinjärvellä) on toiminut matematiikan opettajana ammattikoulussa ja ammattikorkeakoulussa. Hän on tehnyt matematiikan oppikirjoja teknisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Sorvali on aloittanut oppikirjailijanuransa 70-luvun lopulla ja jatkanut sitä lähes näihin päiviin saakka. FM, psykologi, suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori, kääntäjä Anneli Vilkko-Riihelä (s. 1946, asuu Helsingissä) on kirjoittanut psykologian oppikirjoja parin vuosikymmenen ajan. Hän on kirjoittanut teoksia yksin tai pienessä ryhmässä, mikä on nykyisen ryhmätyön aikana poikkeuksellista. Hänen kirjojaan on käännetty ruotsiksi. Vilkko-Riihelä on pitkän opettajanuransa aikana kehittänyt opetusta ja oppimateriaaleja. Hän aloitti kirjailijan uransa 70-luvulla, ja jatkaa kirjoittamista edelleen. Opettajantyöstä voi jäädä eläkkeelle, kirjailijan työstä ei. Lehtori Mervi Wäre (s. 1945, asuu Helsingissä) on tehnyt yli 350 julkaisua. Hän on aloittanut oppikirjojen teon jo 60-luvulla. Näistä suurin osa on äidinkielen oppimateriaaleja esiopetukseen ja alakoululaisille mutta mukana on myös lasten kirjallisuutta ja käännöksiä suomen kielelle. Wäreen ja työryhmän oppimateriaaleja on käännetty vieraille kielille. Mervi Wäre on ansioitunut opettajankouluttaja ja uusien ideoiden edistäjä. Hän on ollut mukana myös mm. Luku-Suomi-hankkeissa ja monipuolisissa perusopetuksen kehittämishankkeissa. Lauri Jäntin palkinto Liisa Keltikangas- Järviselle Lauri Jäntin palkinnon sai tänä vuonna Liisa Keltikangas-Järvinen teoksestaan Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. Palkintosumma on euroa. Lauri Jäntin säätiö myöntää palkinnon tunnustuksena merkittävän suomenkielisen tietokirjan tekijälle. Keltikangas- Järvinen on Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen Säätiö antoi lisäksi kolme kunniamainintaa, joista kukin on 5000 euroa. Saajista ovat yhdistyksen jäseniä Teemu Keskisarja, joka palkittiin teoksestaan Vihreän kullan kirous G. A. Serlachiuksen elämä ja afäärit, sekä Heikki S. Vuorinen, jonka palkittu teos on Taudit, parantajat ja parannettavat. Raadin muodosti säätiön hallitus eli arkkitehti Ilona von Heiroth, professori Anto Leikola, FT Paula Havaste, dosentti Jorma Kaimio, lehtori Tuula Uusi-Hallila ja OTK, KTM Claes von Heiroth. Olli Löytty voitti esseekilpailun Tietokirjailija ja tutkija Olli Löytty on voittanut Suomalainen Essee kilpailun. Löytty voitti kisan kirjoituksellaan Historian pyöröovi. Tampereella asuva Löytty on Suomen tietokirjailijat ry:n hallituksen jäsen. Löytyn julkaisuja on mm. Maltillinen hutu ja muita kirjoituksia kulttuurien kohtaamisesta. Hän on kirjoittanut useita kulttuuria ja kansallista identiteettiä koskevia kirjoituksia ja tutkimuksia. Väitöskirjassaan Löytty tutki suomalaisten käsityksistä Ambomaasta. Suomalainen Essee kilpailun teemana oli Suuri muutto. Raatiin kuuluivat kirjailija Matti Mäkelä, kirjailija Jari Järvelä ja tutkija FT Hannele Klemettilä. Voittaja palkittiin Kotkan Kritiikkipäivillä 5. helmikuuta. Voittopalkinto on euroa. Kilpailun järjestivät Kymen Sanomat, Pekkas-akatemia sekä Pekkas-ryhmä r.y. 2 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2011

3 Pääkirjoitus uudet jäsenet Teknohurmos ei riitä Tietotekniikka ja digitaalinen tiedonesitys on nyt mitä kuuminta hottia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut koulujen tietotekniikkasuunnitelmat, ja niissä tavoitellaan sähköisiin oppimateriaaleihin siirtymistä jo vuonna Samankaltaisia uudistuksia kaavaillaan laajemminkin koko yhteiskunnassa, jos valtioneuvoston suunnitelma Tuottava ja uudistusta Suomi Digitaalinen agenda vuoteen 2020 toteutuu. Digitaalistuminen ei ole tietokirjailijoille uutta. Erilaisia sähköisiä oppimateriaaleja on tehty jo toistakymmentä vuotta. Internet-julkaisut ja sähkökirjat ovat jollain lailla kirjailijoiden harkinnassa lähes kaikissa julkaisupäätöksissä. Muutoksen hyviä puolia on helppo listata: paperia säästyy, samoin muita luonnonvaroja, oppimisessa voidaan hyödyntää nuorten tietotekniikkataitoja, tiedot ovat helposti ajantasaistettavissa, tietoverkkojen ansiosta koko maailma on avoinna ja monia muita. Muutoksen intoilijoilta jää helposti huomiotta monia varjopuolia, joista niistäkin saa nopeasti pitkän listan: koulujen hankinnat keskittyvät teknisiin laitteisiin, eikä sisältöjen hankintaan ole rahaa, oppiminen vaatii paneutumista ja monipuolisia taitoja, eikä se tapahdu noin vain nappia painamalla. Oppiminen vaatii myös tiedon järjestämistä, arviointia ja uudelleenmuokkausta. Pelkkä helppo saatavuus on vasta alkua. Tekijöiden kannalta tilanteessa on huolestuttavaa se, että raudasta ja laitteista ollaan valmiita maksamaan, mutta sisältöjen odotetaan olevan ilmaista. Helppo saatavuus voikin olla helppoa tiedon varastamista. Tiedon saatavuus voi tarjota tietokaaoksen, jos aineistoja ei ole valmistettu ja kohdistettu oppimisen tarpeisiin. Viime joulukuussa julkistetut Pisa-tutkimukset horjuttavat jo suomalaisten kärkisijaa ja uskoa hyvää osaamiseen. Edelleen tarvitaan sitä lukutaitoa, jossa asioita punnitaan ja arvioidaan tai suhteutetaan muihin tietoihin sekä yhdistellään muualta opittuun. On kohdattava ristiriitoja ja vääriäkin tietoja, eikä kaikkea pidä vain poimia ja tallentaa. Vanha maatalousajan sanonta on hyvä muistaa tietoyhteiskunnassakin: tekniikka on hyvä renki mutta huono isäntä. Oppimisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ei pidä lähteä siitä, mihin kaikkeen teknisiä laitteita voi käyttää. On kysyttävä, mitä tarvitaan ja mihin pyritään. Jotta tavoite pysyisi kirkkaana mielessä, olemme yhdistyksessämme esittäneet, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittäisi oppi- ja tietokirjallisuuden asemaa ja tekijöiden toiminnanmahdollisuuksia. Pelkkä muutokseen kiiruhtaminen muutoksen vuoksi ohittaa peruskysymykset: tieto vaatii tekijänsä. Tekijöiden mahdollisuus kirjoittaa pitää ottaa huomioon niin lainsäädännössä kuin koulujen arjessa. Kehotammekin jokaista tietokirjailijaa etsimään huhtikuussa sellaisia eduskuntavaaliehdokkaita, jotka ottavat huomioon tietokirjallisuuden aseman. Siis tukevat alan selvitystä, edistävät lainauskorvauksen tasapuolisuutta (korvausta myös tutkimus- ja opetuskirjastoista), kirjoittamisen tueksi apurahoja myös tietokirjallisuudelle ja yleistä kulttuuritukea tiedollekin. Pirjo Hiidenmaa hallituksen puheenjohtaja PS. Tämän jäsentiedotteen mukana lähetämme taskukortin, neljä postikorttia ja esitteen Tieto tarvitsee tekijänsä. Saata viesti päättäjien tietoon. Saat kampanja-aineistoa lisää yhdistyksen toimistolta, kun sitä tarvitset. Johanna Enckell, FK, kirjailija (Helsinki) Terttu Grönfors, yrittäjä (Lohja) Liisa-Maria Hakala-Zilliacus, FT (Helsinki) Jukka Hakola, toimitusjohtaja (Rovaniemi) Tero Halvorsen, KM, VTK (Helsinki) Päivi Heikkilä-Halttunen, tutkija (Tampere) Timo Heinonen, HLL, lehtori (Orimattila) Tiina Hietikko-Hautala, FM (Vaasa) Seija Hirvikallio, YTM, arkkitehti (Tampere) Juha Honkala, museomestari (Järvenpää) Helena Häkkinen, yrittäjä (Helsinki) Aira Hämäläinen-Ceccarelli, FM (Rooma) Martti Issakainen, kirjailija (Heinävesi) Ilkka Jaakola, yrittäjä (Oulu) Jutta Jokiranta, TT, yliopistonlehtori (Vantaa) Raimo Jokisalmi, muusikko (Kiuruvesi) Elina Kahla, dosentti (Helsinki) Pauliina Kanervo, FM (Oulu) Pekka Kantanen, toimitusjohtaja (Kuopio) Unto Kiiskinen, kirvesmies (Jokioinen) Annukka Kosonen, opettaja (Helsinki) Tellervo Krogerus, FT, tutkija (Helsinki) Jyrki Laukkanen, koelentäjä evp. (Kotka) Pekka Lehtimäki, professori (Pirkkala) Juha Lehto, konsultti (Kerava) Kalevi Leppänen, yrittäjä (Rovaniemi) Minna Martin, psykologi, PsM (Raisio) Jouko Marttila, VTM (Tuusula) Antti Mattila, LT (Helsinki) Kati Mikkola, FT, tutkija (Lahti) Jouko Mykkänen, FM, lehtori (Kirkkonummi) Kari Mäki, TkL, yliopettaja (Jyväskylä) Vesa Paavola, organisaatiopäällikkö (Helsinki) Erkki Pahkinen, professori emer. (Jyväskylä) Pekka Peltola, VTT, tutkija (Helsinki) Elina Rainio, TeL, ohjaaja (Helsinki) Eino Rantala, TkT, toimitusjohtaja (Helsinki) Merja Rehn, toimittaja, kolumnisti (Bryssel) Teemu Rintala, vanhempi tutkija (Muurame) Riikka Rossi, FT, tutkija (Espoo) Pekka Räihä, KT, tutkijatohtori (Muurame) Jarmo Saarti, FT, kirjastonhoitaja (Kuopio) Anna-Liisa Salminen, PhD (Espoo) Kirsti Salmi-Niklander, FT (Karkkila) Leena Semi, FM, lehtori (Tuusniemi) Anu Suoranta, VTT, tutkija (Helsinki) Kari Tahvanainen, väitöstutkija (Joensuu) Sirpa Tani, professori (Helsinki) Jani Tikkanen, yrittäjä (Helsinki) Taina Uimonen, FM (Helsinki) Tuula Vainikainen, toimittaja (Raisio) Pekka Vanhanen, OTK (Keuruu) Suvi Vehmanen, FM, kirjailija (Pori) Erkki Vettenniemi, YTT, tutkija (Jyväskylä) Olli Wikberg, OTT, VT (Helsinki) Helena Åhman, TkT, KM (Helsinki) Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2011 3

4 APURAHAT - Apurahoja oppi- ja tietokirjailijoille Suomen tietokirjailijat ry julistaa haettavaksi apurahoja luovaan kirjalliseen työskentelyyn. Apurahat rahoitetaan Kopioston perimillä tekijänoikeuskorvauksilla. Haettavat apurahat ovat luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn puolivuotisapurahat e lasten ja nuorten tietokirjojen kirjoittamiseen e ei oppikirjojen kirjoittamiseen esikoistietokirjojen kirjoittamiseen e hakijoilta edellytetään aiempaa kirjallista näyttöä esim. opinnäyte tai journalistinen tuotanto tietokirjakritiikin kirjoittamiseen e erityisesti kotimaisesta tietokirjallisuudesta kirjoittamiseen; hakijoilta edellytetään asiantuntemusta kirjojen aihepiiristä; apurahalla tulee kirjoittaa 3 5 kritiikkiä Apurahoja ei myönnetä työryhmille, yhteisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Työryhmän jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja. Apurahat maksetaan kesäkuussa Hakulomakkeet ja tarkat ohjeet: puh , Hakemusten on oltava yhdistyksen toimistossa (os. Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki) torstaihin 31. maaliskuuta 2011 klo mennessä. Viimeisen hakupäivän Suomen postileima hyväksytään. Jälkikäteen tehtyjä hakemuksen täydennyksiä ei oteta huomioon. Jatkuvahakuiset apurahat haettavana Laite-, matka-, koulutus- ja työtila-apurahat ovat Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenten haettavissa jatkuvasti vuoden 2011 aikana. Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Kesäkuukausina hakemuksia ei käsitellä. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo syntyneisiin menoihin eikä valmiisiin projekteihin. Tarkat ohjeet löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta. Apurahaa haetaan lomakkeella, jonka voi tulostaa yhdistyksen verkkosivuilta tai tilata toimistosta puh tai Hakemus postitetaan os. Suomen tietokirjailijat ry, Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki. Syksyn residenssipaikat Villa Karoon haettavana mennessä suoraan Villa Karon ystävät ry:n kautta. Yhdistyksessä kaksi uutta lakimiestä Yhdistyksen lakimies Juha Pihlajaniemi siirtyy Sanasto ry:n lakimieheksi 1. maaliskuuta alkaen. Yhdistyksen hallitus ja työtoverit toimistosta kiittävät Juhaa asiantuntevasta työstä ja hyvästä työtoveruudesta. Yhdistyksen lakimiesharjoittelija, OTM Pauliina Sundqvist on nimitetty lakimieheksi 1. helmikuuta alkaen. Uutena lakimiehenä on aloittanut 21. helmikuuta OTM, VTK Mari Koskinen. Hän siirtyy tehtävään Edita Publishing Oy:n lakitiedon tuotepäällikön tehtävästä. Opettaja, hae tietokirjastipendiä kovalle lukijalle! Onko opiskelijallasi jokin erityisala, josta hän tietää paljon? Pitääkö oppilaasi upeita esitelmiä? Onko lukiolaisella loistavat yleistiedot? Kysy 9.-luokkalaisilta ja lukiolaisilta, mistä he ovat tietonsa ammentaneet. Jos vastaus on tietokirjoista, heille kannattaa hakea tietokirjastipendiä. Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry jakavat 100 euron suuruisia stipendejä peruskoulun päättöluokan oppilaille ja lukiolaisille. Kevään 2011 stipendien hakuaika päättyy 29. huhtikuuta. Myönnetyt stipendit jaetaan kevätjuhlassa. Kirjoita hakemukseen opiskelijan nimi ja opintojen vaihe, lyhyt luonnehdinta hänen harrastuneisuudestaan, oma nimesi ja koulun yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Stipendit toimitetaan kouluille viikolla 21. Lähetä hakemukset osoitteeseen Tänä vuonna Suomen tietokirjailijat ry toteuttaa yhteistyössä Lauri Jäntin säätiön kanssa lisäksi tietokirjailijavierailuja kouluihin. Keväällä vierailut suuntautuvat lukioihin. Vierailuja jatketaan syksyllä. Lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilta. 4 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2011

5 Kutsu kevätkokoukseen Kotkassa Suomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Kotkassa lauantaina 19. maaliskuuta. Kokous alkaa Kotkan konserttitalossa (Keskuskatu 33) klo Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7. pykälässä mainitut asiat. Kokouksen aluksi pitää vuosikokousesitelmän musiikinopettaja Inkeri Simola- Isaksson. Hänet palkittiin Oppikirjailijapalkinnolla tammikuussa. Kokous päättyy lounaaseen. Kokouspäivien ohjelma alkaa jo perjantaina 18. maaliskuuta klo jäsentapaamisella Ravintola Kotkan Klubilla (Kirkkokatu 2). Tilaisuudessa on buffet-tarjoilu. Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen voi tehdä puhelimitse toimistoon (puh ) tai yhdistyksen verkkosivujen kautta sähköisellä lomakkeella perjantaihin 4. maaliskuuta klo mennessä. Saapumatta jääneiltä peritään kulut ruokailuista. Kevätkokouspäivien ohjelma on jäsenille maksuton. Majoituksensa jokainen huolehtii itse. Hotellihuoneita voi tiedustella esimerkiksi Kotkan Sokos Hotel Seurahuoneella. Yhdistys korvaa kevätkokoukseen (19.3.) osallistuvien jäsenten matkakuluja edullisimman kulkuneuvon mukaan (omavastuu 15 euroa). Kokouspaperit lähetetään viikolla 10 postitse kokoukseen ilmoittautuneille. OHJELMA Perjantai klo Jäsentapaaminen Ravintola Kotkan Klubi (Kirkkokatu 2) Lauantai klo 9.15 Opastettu aamukävely Sokos Hotel Seurahuoneelta (Keskuskatu 21) Kotkan konserttitalolle klo Kevätkokous Kotkan konserttitalo (Keskuskatu 33) noin klo Lounas Kotkan konserttitalo TERVETULOA! Sanasto tiedottaa: Lainauskorvausta kannattaa hakea Tekijällä on ollut vuodesta 2007 oikeus saada korvaus teostensa lainaamisesta yleisistä kirjastoista. Ennen lainmuutosta Suomessa ei maksettu lainkaan lainamääriin perustuvaa korvausta. Lainauskorvauksia maksetaan takautuvasti kolmen vuoden ajan. Ensimmäiset lainauskorvaukset maksettiin vuonna 2010, joten korvauksia ei ole menettänyt, vaikka niitä hakisi vasta nyt. Korvauksien vanhenemisaika lasketaan alkavan kunkin vuoden lainauskorvauksen osalta erikseen määrärahan ensimmäisestä tilityksestä. Lainauskorvaus sekoitetaan usein Taiteen keskustoimikunnan jakamaan kirjastoapurahaan. Korvaukset eivät sulje toisiaan pois, ja tekijä voi halutessaan hakea molempia. Molemmat korvausmuodot ovat tärkeitä: lainauskorvaus on lainamäärään perustuva tekijänoikeudellinen korvaus ja kirjastoapuraha arvokas harkinnanvarainen tuki. Valtion budjetissa lainauskorvauksiin varattu määräraha on viime vuosina ollut kolme miljoonaa euroa, joka on selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi Ruotsissa määräraha oli vuonna 2010 yli 14 miljoonaa euroa. Määrärahan taso vaikuttaa suoraan yksittäisen tekijän korvaukseen: Suomen nykyisellä korvaustasolla yksittäisestä lainasta teokselle maksettava korvaus on vain muutama sentti. Suomalaisen kirjallisuuden kannalta on positiivista, että Suomeen saatiin lainamääriin perustuva korvaus. Tietokirjailijoiden kannalta on valitettavaa, että opetus- ja tutkimuskirjastot eivät kuulu lainauskorvauksen piiriin. Sanasto työskenteleekin aktiivisesti, jotta lainauskorvauksiin varattua määrärahaa korotettaisiin. Määrärahan alhainen taso oli syynä siihen, että opetus- ja tutkimuskirjastot jätettiin korvauksen ulkopuolelle. Muuta perustetta rajaukselle ei ole, toteaa Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa. Jo lainmuutoksesta säädettäessä eduskunnan sivistysvaliokunta totesi mietinnössään, että kun lainauskorvauksesta saadaan kokemuksia, on välttämätöntä ottaa myös tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevat kirjastot korvausoikeuden piiriin. Myös tekijät voivat pyrkiä omalta osaltaan vaikuttamaan asiaan. Tekijöiden kannattaa rekisteröityä lainauskorvausjärjestelmään sekä levittää tietoa lainauskorvauksesta. On vielä paljon korvauksiin oikeutettuja tekijöitä, jotka eivät ole ilmoittautuneet lainauskorvausjärjestelmään. Sanasto on perustettu toimimaan tekijöiden edun puolesta. Pyrimme myös saamaan tekijät tietoisiksi omista oikeuksistaan. Jotta voimme jatkossakin palvella kirjallisuuden tekijöitä, on tärkeää, että edustuksemme on kattava, Salomaa sanoo. Suosittelen lämpimästi Sanaston asiakkuutta jokaiselle tekijälle. Se on yksinkertainen tapa taata teosten tekijänoikeuksien asianmukainen valvonta mitenkään rajoittamatta tekijän itsensä mahdollisuuksia neuvotella niiden käyttämisestä. Lisätietoja: Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2011 5

6 Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus ja toimikunnat 2011 Yhdistyksen hallitus on järjestäytynyt vuoden 2011 ensimmäisessä kokouksessaan. Varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Löytönen. Apurahatoimikunnassa aloittavat uusina jäseninä Hannele Cantell ja Terhi Willman sekä palkintolautakunnassa Tadeusz Aniszewski. Toimikunnat Aluetoimikunta puheenjohtajana Riitta Suominen (Pirkanmaa), jäseninä Markus Aaltonen (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa), Annika Ardin (Päijät-Häme), Piispa Arseni (Pohjois-Savo), Veikko Ervasti (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu), Markku Heikkilä (Lappi), Marja-Liisa Julkunen (Pohjois-Karjala), Tuija Junkkari (Kaakonkulma), Tarja Kajala (Lounais-Suomi), Markku Monni (Kanta-Häme), Osmo Pekonen (Keski-Suomi), Eeva-Liisa Ryhänen (Uusimaa) ja Timo Tossavainen (Etelä- Savo), sihteerinä tiedottaja Apurahatoimikunta puheenjohtajana Markku Monni, jäseninä Hannele Cantell, Joel Kuortti, Helena Ruuska ja Terhi Willman, sihteerinä toiminnanjohtaja Palkintolautakunta puheenjohtajana Anna Kortelainen, jäseninä Tadeusz Aniszewski, Satu Itkonen, Matti Leinonen ja Olli Löytty, sihteerinä tiedottaja Talousvaliokunta puheenjohtajana Pirjo Hiidenmaa, jäseninä Markku Löytönen, Riitta Suominen ja Jukka-Pekka Pietiäinen Työvaliokunta puheenjohtaja Pirjo Hiidenmaa, varapuheenjohtaja Markku Löytönen ja hallituksen jäsen Jaakko Heinimäki, lisäksi kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja ja lakimiehet Pirjo Hiidenmaa puheenjohtaja FT Pirjo Hiidenmaa on Helsingin yliopiston dosentti ja koulutukseltaan suomen kielen tutkija. Hän työskentelee Suomen Akatemiassa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikön johtajana. Kesäkuussa 2009 hänet valittiin Euroopan kirjailijajärjestöjen liiton EWC:n puheenjohtajaksi kaudelle Hiidenmaa liittyi yhdistykseen Hallitukseen hänet valittiin 2000 ja puheenjohtajaksi Hän on myös talous- ja työvaliokunnan puheenjohtaja. Kielentutkijana Hiidenmaa on tarkastellut oppikirjojen kieltä ja tutkinut erikoiskielten olemusta. Hän on kiinnostunut erityisesti tietokirjakritiikistä, tietokirjallisuuden monipuolisesta lukemisesta ja tiedeviestinnästä. Markku Löytönen varapuheenjohtaja FT Markku Löytönen on koulutukseltaan maantieteilijä. Hän on toiminut Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen professorina vuodesta Löytönen on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta Hallituksessa hän aloitti Löytösen tärkeimmät tutkimusaiheet ovat terveysmaantiede, paikkatietojärjestelmät sekä tutkimusmatkailu ja sen historia. Vuonna 1990 hän sai Tieto-Finlandian, tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja Vuoden tiedekirja -palkinnon. Tietopöllö-palkinnon hän sai Lauri Jäntin Säätiön Tieto-Lauri-palkinnon hän sai Paavo Ahonen jäsen FM Paavo Ahonen työskentelee tiedetoimittajana tieteen tietotekniikan keskuksessa CSC:ssä Espoossa. Ahosesta tuli yhdistyksen jäsen vuonna 2000 ja hallituksen jäsen Vuonna 2008 hän aloitti Sanaston puheenjohtajana. Ahonen on kirjoittanut Internet- ja tietoverkko-oppaita. Hänen viimeisin teoksensa on Suomen yliopistojen ja tutkimuksen tietoverkon, Funetin historia (2008). Parhaillaan hän kirjoittaa CSC:n 40-vuotishistoriikkia. Jaakko Heinimäki jäsen TM Jaakko Heinimäki työskentelee päätoimisena tietokirjailijana ja kolumnistina. Hän on julkaissut toistakymmentä kirjaa, joista Seitsemän syntiä (1999) oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Hänen uusin teoksensa on kuvataiteilija Miina Äkkijyrkän henkilökuva. Heinimäki on kirjoittanut uskonnon oppikirjoja peruskoulun yläluokille ja lukioon sekä opintokerhoaineistoja aikuisopiskelijoille ja sähköisiä oppimateriaaleja yläluokille. Yhdistyksen jäsen hän on ollut vuodesta Hallituksessa hänen kautensa alkoi vuonna Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2011

7 Jari Koskinen jäsen LuK, insinööri Jari Koskinen työskentelee elektroniikan ja mikrotietokonetekniikan lehtorina Kouvolan seudun ammattiopistossa. Lisäksi hän toimii sivutoimisena yrittäjänä Tietomyrsky Oy:ssä. Hän on julkaissut oppimateriaalia ammatilliseen mikrotietotekniikan opetukseen. Koskinen on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 1998 ja hallitukseen hänet valittiin vuonna Olli Löytty jäsen FT Olli Löytty työskentelee Suomen Akatemian tutkijatohtorina Turun yliopistossa. Hän on ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen jaoksen jäsen. Kolumneja hän laatii Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkosivuille (www.kotus.fi/blogit). Löytty liittyi yhdistyksen jäseneksi vuonna Heini Lehväslaiho 2005 ja hallituksessa hän aloitti Löytty on ollut mukana toimittamassa mm. kirjaa Tieteellinen kirjoittaminen sekä kirjoittajana muun muassa teoksissa Kolonialismin jäljet, Maltillinen hutu ja Tää on taas tätä. Parisuhteen sanakirja. Tuula Merisuo-Storm jäsen KT, dosentti Tuula Merisuo-Storm toimii kasvatustieteen lehtorina Turun opettajankoulutuslaitoksessa. Hän on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 1994 ja hallituksen jäsen vuodesta Turussa asuva Merisuo-Storm vastasi vuoden 2009 loppuun asti yhdistyksen Lounais-Suomen aluetoiminnasta. Merisuo-Storm on kirjoittanut äidinkielen ja englannin oppikirjoja perus- ja erityisopetukseen sekä artikkeleita suomalaisiin ja ulkomaisiin tieteellisiin julkaisuihin. Hän tutkii lasten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittymistä. Erityistä huomiota hän on kiinnittänyt poikien ja kaksikielisessä opetuksessa opiskelevien oppilaiden taitojen ja asenteiden kehitykseen. Osmo Pekonen jäsen FT, YTT Osmo Pekonen on Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen matematiikan dosentti. Lisäksi hän on Helsingin Sanomien tiedesivujen kolumnisti. Hän on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 1994 ja hallituksen jäsen vuodesta Jyväskylässä asuva Pekonen vastaa yhdistyksen Keski-Suomen aluetoiminnasta. Pekosen tietokirjalliseen tuotantoon kuuluu matemaattisia kirjoja, kulttuurihistoriallista esseistiikkaa, kirjallisuushistoriaa, oppihistoriaa ja suomennoksia. Pekonen on asunut pitkään Ranskassa ja on Ranskan kulttuurin tuntija. Helena Ruuska jäsen FT Helena Ruuska toimii äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Helsingin normaalilyseossa ja kirjoittaa kirjallisuusarvosteluja Helsingin Sanomiin. Hän on toiminut 15 vuotta oppikirjailijana ja kirjoittanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja alakoulusta lukioon. Hänellä on kokemusta myös kustannusalalta. Ruuska on kiinnostunut oppikirjojen pedagogisesta kehittämisestä ja niiden roolista erilaisissa oppimisympäristöissä. Lukeminen, kirjoittaminen ja oppiminen ovat uusien haasteiden edessä, ja niihin on myös oppimateriaalien vastattava. Yhdistyksen jäsen Ruuska on ollut vuodesta Hän on apurahalautakunnan sekä politiikkatyöryhmän jäsen. Hallitukseen Ruuska valittiin syksyllä Timo Tossavainen jäsen FT Timo Tossavainen toimii opettajankouluttaja Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella ja dosenttina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalansa on sekä matematiikka että sen oppiminen ja opettaminen. Hän on perehtynyt mm. oppimateriaalien rooliin matematiikan opetuksessa. Tossavainen on laatinut matematiikan oppikirjoja sekä lukioita että korkeakouluja varten. Lisäksi hän on kirjoittanut mm. matematiikkaa ja luonnontieteitä popularisoivia sekä koulutusta käsitteleviä artikkeleja lukuisiin sanoma- ja aikakausilehtiin. Yhdistyken jäseneksi Tossavainen tuli vuonna Hän aloitti Etelä-Savon aluevastaavana syksyllä Hän on kiinnostunut erityisesti yhdistyksen aluetoiminnan kehittämisestä ja tietokirjallisuuden asemasta muuttuvassa mediaympäristössä. Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2011 7

8 tietomiehen lakilaari TUUMANTUPA Oikeuksien palautuminen ja kilpailukielto Tieto- ja oppikirjailijoiden kustannussopimuksiin on ilmestynyt pykäliä, joilla pyritään vihdoin ratkaisemaan se, kuinka oikeudet palautuvat takaisin tekijälle tilanteessa, jossa kustantaja ei enää hyödynnä niitä tehokkaasti. Valitettavasti nämä kustantajan yritykset usein heikentävät tekijöiden asemaa aikaisempiin käytäntöihin verrattuna. Varsinkin tekijöitä sitova laajennettu kilpailukielto näissä uusissa sopimussuhteissa mietityttää. Sen mukaan tekijä ei saa sopimuksen niin määrätessä julkaista sopimuksen voimassaoloaikana teosta, jonka voidaan katsoa kilpailevan sopimuksenalaisen teoksen kanssa. Painettujen julkaisujen yhteydessä oikeuksien palautumisen mahdollisuus on yleensä sidottu siihen hetkeen, kun teos on loppuunmyyty. Näin tulee ollakin. Tästä löytyy tahdonvaltainen säännös myös tekijänoikeuslain 34 :stä. Säännöksestä voidaan siis sopia toisin kustannussopimuksessa. Kun teos on loppuunmyyty, tekijä voi pyytää kustantajaa ottamaan teoksesta uuden painoksen, ja jos kustantaja ei tällaista ota vuoden kuluessa pyynnöstä, oikeudet palautuvat tekijälle. Uudistetut kustantajien sopimusmallit sitovat usein oikeuksien palautumisen siihen, että kustantaja ei ole pitänyt teosta saatavilla. Sopimuksissa saatetaan lisäksi määrittää pitkät aikarajat sille, milloin kustantajien tulee saattaa teos taas saataville. Sähköisten julkaisujen saatavilla pitäminen on kustantajalle kuitenkin lähes ilmaista, eikä teoksen markkinointiin ole erityistä kannustinta. Oikeudet voivat jäädä makaamaan kustantajalle tämän pitäessä teosta saatavilla esimerkiksi verkkokaupassa. Tekijällä saattaisi olla teokselleen parempaakin käyttöä. Teosta voisi tarjota aktiivisemmalle kustantajalle, siitä voisi painaa omakustanteen tai sen voisi julkaista verkossa kaikkien luettavaksi, vaikka ilmaiseksi. Oikeuksien jääminen lähes käyttämättöminä kustantajalle aiheuttaa myös toisen ongelman: Kilpailukielto sitoo tekijää koko sopimuksen voimassaoloajan. Tietokirjailija ei ehkä voi kirjoittaa uudestaan bravuuriaiheestaan, vaikka aiemmalle teokselle ei enää aiheutuisi uudesta kilpailevasta teoksesta minkäänlaista taloudellista haittaa. Oman ammattitaidon hyödyntäminen vaarantuu, mikä ei ole kohtuullista tietoteosten tekijöiden kannalta. Näiden sopimuskohtien kanssa kannattaa olla tarkkana ja ottaa aina tarvittaessa yhteyttä yhdistyksen lakimiehiin. Pahimmassa tapauksessa tekijä sitoutuu kustantajaan koko tekijänoikeuden voimassaoloajaksi. Tämä on 70 vuotta tekijän kuolemasta. Apurahat eivät ole tekijän palkkaa Verottajalle on viime aikoina ollut joissakin tapauksissa epäselvää Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämien apurahojen luonne verottomina apurahoina. Tekijät ovat joutuneet turvautumaan yhdistyksen toimiston apuun selvittääkseen asiaa verottajalle. Apurahojen verottomuus perustuu tuloverolain 82 :ään, jonka mukaan muun muassa yhdistyksien myöntämät apurahat ovat verottomia, kun kyseisen apurahan, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ei ylitä valtion taiteilija-apurahan vuotuista määrää, joka on alkaen ,30 euroa. Yhdistyksen ja apurahan saajan välille ei muodostu minkäänlaista työsuhdetta apurahan myöntämisen perusteella. Tästä syystä apurahaa ei myöskään käsitellä verotuksessa palkkana. Hyvää kevätpäivää Tuumantuvalla Vuoden 2011 talvilomaviikot ja pääsiäinen on Tuumantuvalla loppuun varattu. Vapaita viikkoja on tarjolla huhti-toukokuun vaihteesta alkaen. Varauksia ottaa vastaan ja vuokrausasioita hoitaa järjestösihteeri Eija Tiihonen, puh Jäsenmaksulaskut postitetaan maaliskuussa Yhdistyksen jäsenmaksulaskut postitetaan kevätkokouksen jälkeen maaliskuussa. Vuoden 2011 jäsenmaksu on 69 euroa, senioreilta 23 euroa. Jäsenmaksun hoitamatta jättäneet poistetaan jäsenrekisteristä ennen syyskokousta. Kevätkokous Kotka Jyväskylän kirjamessut Vaasan kirjamessut Tietokirjailijaillat, Helsinki 13.4., Hallituksen kokoukset 14.4., Seuraava jäsentiedote 2/2011 ilmestyy huhtikuun lopulla. Suomen tietokirjailijat ry Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki puhelin faksi

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirjastoapurahajärjestelmä; Yhteenveto nykytilanteesta ja kehittämisehdotuksia.

Kirjastoapurahajärjestelmä; Yhteenveto nykytilanteesta ja kehittämisehdotuksia. Sivu 1 / 5 Suomen tietokirjailijat ry Hallituskatu 2 B, 3. krs. 00170 Helsinki LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Asia: Kirjastoapurahajärjestelmä; Yhteenveto nykytilanteesta ja

Lisätiedot

Syyskokouksen hyväksymä 21.11.2015 1 (6) SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:n TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Toiminta-ajatus

Syyskokouksen hyväksymä 21.11.2015 1 (6) SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:n TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Toiminta-ajatus Syyskokouksen hyväksymä 21.11.2015 1 (6) SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:n TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Toiminta-ajatus Suomen tietokirjailijat ry on aatteellinen yhdistys, joka sääntöjensä mukaan 1. edistää tietokirjallisuutta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittauduthan koulutuspäiville; tiedossa mielenkiintoisia luentoja ja työpajoja. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/2016 63 Kokousaika 5.10.2016 kello 18.00 18.51 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Äidinkieli ja kirjallisuus Tuntijakotyöryhmän kokous 20.1.2010 Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 20.1.2010 1 Äidinkieli ja kirjallisuus tieto-, taito- ja taideaine - Äidinkieli

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk Ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunta (8093) 1.8.2007-31.7.2010 Tarjoilijan ammattitutkinto Voimassa olevat järjestämissopimukset / sopimukset voimassa 31.12.2010 asti Tutkinnon järjestäjä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017

TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 TERVETULOA KOULUUN lukuvuosi 2016-2017 Tervetuloa kouluun syksyllä 2016 Lapsen ilmoittaminen kouluun Vuonna 2009 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2016-2017 alussa. Ensi syksynä noin

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA Virka/toimi Toimen/viran nimike /MA Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 0,4 toimistosihteeri T 0,5 toimistosihteeri V0033 1 koulukuraattori T 2 koulupsykologi Yhtenäiskoulu, ala-aste V0054 1 yhtenäiskoulun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

ç PERUS KÄSITYKSET MUUTOSAJURIT (driving forces) RAVINNE KUORMITUS JÄRVIEN TILA JA KÄYTTÖ JÄRVIEN HOITO JA KUNNOSTUS KUNNOSTUS MENETELMÄT TEEMAT 1. TULEVAISUUSTILA 2. TULEVAISUUSTILA 3. TULEVAISUUSTILA

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Atte Dahlman. Tomi Hurme

Atte Dahlman. Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Hämäläinen ja Virpi Hahko.

Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Hämäläinen ja Virpi Hahko. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Pöytäkirja 4/2011 1 Aika: Tiistai 18.10.2011 klo 18.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto (x) Pihlajamäki Anu (x) saap. klo.19.15 Kulo Eija-Liisa

Lisätiedot

ETTÄ KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT OVAT AJANTASALLA!!

ETTÄ KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT OVAT AJANTASALLA!! Maanpuolustuskiltojen liitto ry tiedottaa KILTATIEDOTE 02-2016 Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä postiteta kirjepostina. Kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajia, sihteereitä ja taloudenhoitajia tiedotetaan

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

SANASTO RY, SANASTO RF Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 14.10.2014 info@sanasto.fi

SANASTO RY, SANASTO RF Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 14.10.2014 info@sanasto.fi SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 14.10.2014 info@sanasto.fi EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNNALLE ASIA: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli 6.2.2016 klo17:24 A) Miehet kilpasarja (17) Sij. nimi tas tas 6 tulos YHT koulutuksen järjestäjä 1 Lappeteläinen Jorma 29 174 1 227 1 401 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2 Sepponen Pekka 13

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016

Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. valmisteluihin. Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Katsaus Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Suomi 100 -sihteeristö Tammikuu 2016 Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa!

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! 17.11.2014 Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! OPStuki 2016 Hyvinvoiva koulu Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi Tukikoulutus on enorssi-verkoston

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

1992 vp - HE 212 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 212 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 212 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi)

Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi) 1 (5) Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi) Hyväksytty 18.11.2015 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot