Jäsentiedote. Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Juha T. Hakala ei päässyt tilaisuuteen. S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsentiedote. Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Juha T. Hakala ei päässyt tilaisuuteen. S"

Transkriptio

1 Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2012 Uusia jäseniä hyväksyttiin 54 Kevään apurahat haettavana mennessä Kutsu kevätkokoukseen Raumalla Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2012 on järjestäytynyt Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla Toimittanut Katri Maasalo Oppikirjailijapalkitut Juha Suoranta (vas.), Ansa Iivanainen, Kaarle KurkiSuonio ja Pertti Toivonen. Juha T. Hakala ei päässyt tilaisuuteen. S uomen tietokirjailijat ry on jakanut Oppikirjailijapalkinnot tänä vuonna viidelle. Palkinnot saivat kasvatustieteen professori Juha T. Hakala, terveystieteiden lisensiaatti Ansa Iivanainen, professori (emeritus) Kaarle Kurki-Suonio, aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta ja matematiikan yliopettaja (eläkkeellä) Pertti Toivonen. Oppikirjailijapalkinnot ovat suuruudeltaan euroa ja ne jaettiin nyt 12. kertaa. Palkinnot myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppikirjatuotannosta. Palkinnot jaettiin Educa-messuilla 28. tammikuuta Helsingin Messukeskuksessa. Palkinnot jakoivat puheenjohtaja Markku Löytönen ja varapuheenjohtaja Helena Ruuska. Kasvatustieteen professori Juha T. Hakala (s. 1962, asuu Kokkolassa) toimii professorina Jyväskylän yliopistossa. Hän on julkaissut yli 20 kirjaa, joiden aiheena on kasvatus, koulutus, luovuus tai asiantuntijuus. Hakala on laatinut oppaita sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hän on suunnannut oppaansa myös opinnäytteen ohjaajille, sillä opettaminen ja ohjaaminen eivät ole luontaisia taitoja vaan niitä voi ja tulee opiskella. Graduopas: melkein maisterin niksikirja (1999) on myös käännetty englanniksi ja ruotsiksi. Monet Hakalan kirjoista ovat ajankohtaisia nykymaailman tulkinnassa. Näistä mainittakoon teokset Informaatiohyöky: tiedon ja osaamisen hallinta työelämässä (2006) ja Pakattu aika: kiireen imusta hallittuun hidasteluun (2010). Hakala on osallistunut kriittisesti keskusteluun työelämän muutoksista. Hän on arvioinut, että työelämästä on häviämässä kohtuus, ja työ nielaisee tekijänsä kokonaan; erityisesti isät ovat vaaravyöhykkeessä. Leppoistaminen, kohtuus ja pienet arjen teot Kevätkokous Raumalla

2 ovat tyypillisiä aiheita, joita hän haluaisi tuoda nykymaailmaan kiireen ja suorittamisen sijaan. Hakala on kirjoittanut myös lasten kasvatuksesta. Tästä on esimerkkinä hänen kirjansa Onnellinen lapsi: vanhempien kasvatusoppi (2011). Isyyttä käsittelevä kirja Isän kasvatusoppi (2009) on päässyt jo kolmanteen painokseen. Juha T. Hakalan kirjat eivät ole luonteeltaan opettavia vaan enemmänkin pohtivia. Hän sanoo kirjoittaneensa kasvatusoppaat myös itselleen, varmasti myös omista kokemuksistaan seitsemän lapsen isänä. Terveystieteiden lisensiaatti Ansa Iivanainen (s. 1950, asuu Mikkelissä) toimii opettajana Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Hänen ensimmäinen kirjansa Hoitotyön käsikirja ilmestyi Hänen kaikki oppikirjansa liittyvät sairaanhoitajakoulutukseen. Kaikkiaan häneltä on kirjoissa ja lehdissä ilmestynyt noin 250 julkaisua yksin tai yhdessä työryhmän jäsenenä. Viroksi hänen kirjoistaan on käännetty kaksi. Iivanainen on ollut mukana tekijänä muun muassa teoksissa Hoitamisen taito (2001), Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö (1997 ja 2001), Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen (2006, uudistettu laitos 2010) ja haavanhoitotuotteita esittelevä Vulnus Fennica (2006), joka on saanut jatko-osia (julkaistu 2011 vain sähköisenä versiona) sekä Hoida ja kirjaa (2008). Ansa Iivanainen on oppikirjailijana alansa erinomainen asiantuntija. Hän on tehnyt oman alansa perusteoksia, joihin opettajat ja opiskelijat ovat voineet luottaa. Tällä internetin ja verkkomateriaalien aikakaudella on syytä muistuttaa, että ammatilliseen koulutukseen tarvitaan jatkossakin korkeatasoista oppimateriaalia, myös painettuja teoksia. Professori emeritus Kaarle Kurki- Suonion (s. 1933, asuu Järvenpäässä) ura oppikirjailijana alkoi vuonna 1964, jolloin ilmestyi Helsingin yliopiston luentomoniste Many body quantum theory for children. Julkaisun nimi osoittautui enteelliseksi, Kurki-Suonion lähes 40-vuotista uraa oppikirjailijana voisi luonnehtia pienten hiukkasten kvanttimaailman avaamiseksi lapsen lailla avarakatseisille oppijoille. Atomifysiikan askartelukirja valmistui viisi vuotta myöhemmin. Yliopistollisten oppikirjojen joukosta on mainittava myös yhdessä puolison Riitta Kurki-Suonion kanssa tehdyt Vuorovaikutuksista kenttiin (1989) ja Aaltoliikkeestä dualismiin (1994). Jokainen suomalainen fysiikan yliopisto-opiskelija on perehtynyt näihin modernin fysiikan keskeisimpiä teorioita esitteleviin teoksiin. Ne edustavat hienolla tavalla aivan liian harvalukuista joukkoa: laadukkaita kotimaisilla kielillä kirjoitettuja matemaattis-luonnontieteellisen alan yliopistollisia oppikirjoja. Kurki-Suonio on edistänyt fysiikan opetuksen kehittämistä myös lukiotasolla. Yhdessä Martti Kervisen ja Reino Korpelan kanssa laadittu Kvantti on 1980-luvulla valmistunut fysiikan pitkän oppimäärän sarja, jota pidettiin varsin haastavana mutta motivoituneille opiskelijoille erittäin antoisana kokonaisuutena. Kurki-Suonio oli tekemässä myös tämän jälkeen julkaistua Galilei-sarjaa. Kaarle Kurki-Suonio on tehnyt merkittävän uran sekä fysiikan että sen didaktiikan tutkijana. Häntä voidaan pitää yhtenä matemaattis-luonnontieteellisen alan oppimisen ja opetuksen tutkimuksen koulukunnan perustajana Suomessa. Lisäksi hän on ollut aktiivinen koulutuksen uudistamiseen ja kehittämiseen tähtäävä yhteiskunnallinen keskustelija ja tieteen popularisoija. Aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta (s. 1966, asuu Tampereella) työskentelee Tampereen yliopistossa. Vuonna 1998 hän julkaisi yhdessä Jari Eskolan kanssa suositun metodioppikirjan Johdatus laadulliseen tutkimukseen, jossa käydään koko tutkimusprosessi läpi ideoimisesta raportoimiseen. Metodologian ohella Suoranta on perehtynyt kasvatuksen poliittiseen sosiologiaan ja kriittiseen pedagogiaan. Kirjassaan Kasvatus mediakulttuurissa (2003) Suoranta kannustaa kaikkia lasten ja nuorten parissa työskenteleviä kiinnostumaan mediakulttuurista ja rakentamaan sen pohjalta yhteistä kulttuuria. Radikaali kasvatus -teos (2005) selvittää kriittisen pedagogiikan teoreettisia juuria Marxista kriittiseen teoriaan ja Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikkaan. Samalla siinä pohditaan kriittisen lukutaidon ja toiminnan tärkeyttä tuotemerkkien ja viihdeteollisuuden maailmassa. Suoranta valittiin vuonna 2008 vuoden aikuiskasvattajaksi. Kirjoittajana Juha Suoranta on innostava, mikä on epäilemättä lisännyt hänen suosiotaan oppikirjailijana. Hänen laaja-alaisuudestaan kertoo se, että hän on ollut tekemässä kirjoja myös muiden muassa taiteellisesta tutkimuksesta, wikipediasta ja yliopistosta. Hänen uusin aluevaltauksensa on puheenvuorokirjat, Piilottajan päiväkirja (2010) ja Vastaanottokeskus (2011). Niissä, samoin kuin oppikirjoissaan, Suoranta painottaa epäoikeudenmukaisuuden tiedostamisen merkitystä. Matematiikan yliopettaja (eläkkeellä) Pertti Toivonen (s. 1945, asuu Espoossa) on kirjoittanut 1970-luvulta alkaen yhdessä kollegojen kanssa matematiikan oppikirjoja tekniikan alojen koulutuksen tarpeisiin. Teos Lineaarialgebra ilmestyi vuonna 1974 ja samanniminen uusi teos vuonna Suurin osa Toivosen teoksista on suunnattu insinöörikoulutukseen. Teossarjan Teknisten ammattien matematiikka kokeilupainos ilmestyi vuonna Teossarjan osista on otettu lukuisia painoksia ja niitä on myös uudistettu. Teoksesta Teknisten ammattien matematiikka 3A otettiin vuonna 2001 kahdeksas uudistettu painos. Toivonen on kirjoittanut ammattilehtiin matematiikan opettamisen ja oppimisen problematiikkaan liittyviä artikkeleita ja hän on julkaissut teoksen Insinöörikoulutuksen matematiikan opetuksen ongelmia (1998). Toivonen on ollut mukana myös muun muassa teoksissa Differentiaaliyhtälöt, Käyrät ja usean muuttujan funktiot ja Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka, jotka kaikki ilmestyivät vuonna Viime vuonna Oppikirjailijapalkinnot saivat Hannele Cantell, Raija Kangaspunta, Matti Karhima, Marjatta Koivisto, Eero Lehtonen, Markku Monni, Inkeri Simola-Isaksson, Esko Sorvali, Anneli Vilkko-Riihelä ja Mervi Wäre. Suomen tietokirjailijat ry:n palkinnot rahoitetaan Kopioston perimillä tekijänoikeuskorvauksilla. 2 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012

3 Pääkirjoitus uudet jäsenet Uusia kasvoja työ jatkuu Vetovastuu yhdistyksessämme vaihtui vuodenvaihteessa, kun aloitin kolmivuotisen kauteni hallituksen puheenjohtajana. Samalla hallituksessa aloitti uusia henkilöitä, jotka saivat valtakirjansa viime marraskuun vaalikokouksessa. Kiitän sekä omasta että uusien ja vanhojen hallituksen jäsenten puolesta. Lupaamme tehdä parhaamme nöyrällä mielellä ja olla jäsenistömme jo yli 2700 tieto- ja oppikirjailijan luottamuksen arvoisia. Järjestömme uudessa esitteessä kirjoitan, että tietoympäristömme on ollut jo vuosia melkoisessa myllerryksessä. Eikä loppua tuolle myllerryksellä ole näköpiirissä. Silti tapamme luoda uutta tietoa ja näin palvella lukijoita olivatpa he koululaisia, opiskelijoita, päättäjiä, viranomaisia tai yrittäjiä ei kuitenkaan muutu. Tiedon tuottamisen alkupiste on aina tietokirjailija, jonka asiantuntemuksen ja kirjoittajan taitojen varassa koko tietoympäristömme lepää. Tämä ei muutu, olipa tiedon hankinnan kanava tai lukemisen väline mikä tahansa. Suomen nousu yhdeksi maailman vauraimmista maista perustuu osaamiseen ja opettamisen taitoon. Ja tuon menestyksen yksi kulmakivi on vahva kirjallinen kulttuurimme. Suomessa ilmestyy joka vuosi yli 9000 uutta kirjanimikettä, joista 80 prosenttia on tietokirjallisuutta. Luku on pieneen väkilukuumme ja kielialueeseemme suhteutettuna erinomainen. Myllerryksen keskellä on kuitenkin valppaasti valvottava jäsenkuntamme etuja. Työmme on alkupiste ketjussa, jossa on monta toimijaa. Ketjun jokaisen toimijan on saatava kohtuullinen korvaus tehdystä työstä, sillä muuten tekeminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Pian kaksi vuotta työskennellyt politiikkatyöryhmä jatkaa ponnistelujaan jäsentemme aseman vahvistamiseksi. Työ on hyvällä alulla ja toivon mukaan johtaa tietokirjailijoiden aseman kohentumiseen. Muutoksiin kuluu kuitenkin vuosia etenkin, kun taloudellinen toimeliaisuus on kärsinyt pitkittyneestä lamasta vuodesta 2008 lähtien. Mutta lamat päättyvät aikanaan eikä sen aikana tehty työ suinkaan valu hukkaan. Uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa asetettiin yhdistyksen työskentelylle välttämättömät toimikunnat. Niihinkin tuli muutamia uusia nimiä, joten uudistumista tapahtui luontevassa mitassa. Lisäksi aloittaa kolme uutta työryhmää: koulutusta pohtiva työryhmä, sähköistä julkaisemista selvittävä työryhmä sekä työryhmä, jonka tehtävä on ehkä kaikkein mieluisin yhdistyksemme 30-vuotisjuhlan valmistelu. Toivotan kaikkien toimikuntien ja työryhmien jäsenet tervetulleeksi yhdistyksemme puolesta. Te teette arvokasta työtä meidän kaikkien parhaaksi. Samalla toivotan kaikille jäsenillemme menestystä alkaneelle vuodelle ja innokasta osallistumista järjestämiimme tilaisuuksiin. Markku Löytönen hallituksen puheenjohtaja Yhdistyksen keväällä haettavissa olevia puolivuotisapurahoja ei ole myönnetty eläkkeellä oleville. Sen sijaan osa-aikaeläkkeellä olevat voi- PS. vat tulla kysymykseen tietyin edellytyksin. Osa-aikaeläkeläisen on syytä ottaa huomioon, että apurahan saaminen voi olla este osa-aikaeläkkeen saamiselle. Kannattaa siis tarkistaa etukäteen, millaisia vaikutuksia mahdollisesti saatavalla apurahalla on oman eläkkeen suuruuteen. Kenneth Danielsen, arkkitehti (Helsinki) Laura Ertimo, tuotepäällikkö (Helsinki) Anna-Kaisa Hakkarainen, FT (Helsinki/Berliini) Pia Harjula, KM, KtaO (Hamina) Marjo Heikkilä, FM (Ikaalinen) Mikko Hietaharju, FT, YTM, LiTM (Jyväskylä) Lauri Hietalahti, DI, lehtori (Pirkkala) Leena Holst, tutkija (Pirkkala) Markku Hongisto, VTL (Turku) Maija Ilmoniemi, yrittäjä (Helsinki) Ville Jalovaara, TT, tutkija (Helsinki) Siru Kainulainen, FT, assistentti (Turku) Veijo Koivula, TL, rovasti (Oulu) Antti Kolehmainen, OTT (Kuopio) Risto Korhonen, toimittaja (Helsinki) Tuomo Korteniemi, rovasti (Rovaniemi) Kalevi Koukkunen, FL, ensyklopedisti (Espoo) Janne Könönen, FM, toimittaja (Jyväskylä) Sirpa Lappalainen, FM (Lappeenranta) Rodolphe Le Clech, opettaja (Espoo) Mervi Leppäkorpi, Dipl.-Soz. (Helsinki) Mariella Lindén, PM, FM, författare (Åbo) Mika Luoma-aho, PhD (Rovaniemi) Harry Lönnroth, FT, professori (Tampere) Tarja Nummelin, PsM (Vantaa) Jarno Paalasmaa, opettaja (Helsinki) Tarja Palmu, FT, dosentti (Järvenpää) Lauri Palmunen, VTM (Turku) Paula Paloranta, VT, OTL (Helsinki) Jukka Parkkinen, FM, kirjailija (Helsinki) Tommi Parkko, kirjailija (Helsinki) Sirpa Polo, FT (Kouvola) Mikko Porvali, OTM, rikoskomisario (Kokkola) Sirpa Pursiainen, YTM, opettaja (Tampere) Pirjo Rautiainen, FM, tutkija (Janakkala) Anssi Ruusuvuori, arkkitehti (Piikkiö) Tapio Räty, vanhempi oikeusasiamiehensihteeri (Helsinki) Kimmo Saarinen, FT (Lappeenranta) Marianne Saine, toimittaja (Helsinki) Markku Saksa, journalisti (México) Mari Savio, suunnittelija (Porvoo) Sara Sintonen, yliopistonlehtori (Espoo) Ville-Pekka Sorsa, DPhil (Helsinki) Soili Stenroos, professori (Kirkkonummi) Anna-Karoliina Tetri, yrittäjä (Espoo) Pasi Toiviainen, arkkitehti (Helsinki) Timo Tuikka, FT, YTM (Jyväskylä) Sari Vaapio, FT, tohtoritutkija (Pori) Otso Vainio, MSc, MPhil, tutkija (Helsinki) Markus Varesvuo, luontovalokuvaaja, kirjailija (Helsinki) Riku Vassinen, KTM, strategi (Helsinki) Jukka Viinikainen, opetusneuvos (Kouvola) Joona Vuorenpää, VTM (Helsinki) Ari Väänänen, dosentti (Helsinki) Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012 3

4 APURAHAT - Apurahoja oppi- ja tietokirjailijoille Suomen tietokirjailijat ry julistaa haettavaksi apurahoja luovaan kirjalliseen työskentelyyn. Apurahat rahoitetaan Kopioston perimillä tekijänoikeuskorvauksilla. Haettavat apurahat ovat luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn puolivuotisapurahat e esikoistietokirjojen kirjoittamiseen e hakijoilta edellytetään aiempaa kirjallista näyttöä esim. opinnäyte tai journalistinen tuotanto lasten ja nuorten tietokirjojen kirjoittamiseen e ei oppikirjojen kirjoittamiseen tietokirjakritiikin kirjoittamiseen e erityisesti kotimaisesta tietokirjallisuudesta kirjoittamiseen; hakijoilta edellytetään asiantuntemusta kirjojen aihepiiristä; apurahalla tulee kirjoittaa 3 5 kritiikkiä Apurahat maksetaan kesäkuussa Apurahoja ei myönnetä työryhmille, yhteisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Työryhmän jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja. Hakulomakkeet ja tarkat ohjeet: puh , Hakemusten on oltava yhdistyksen toimistossa (os. Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki) perjantaihin 30. maaliskuuta 2012 klo mennessä. Viimeisen hakupäivän Suomen postileima hyväksytään. Jälkikäteen tehtyjä hakemuksen täydennyksiä ei oteta huomioon. Jatkuvahakuiset apurahat haettavana Laiteapurahat sekä matka-, koulutus- ja työtila-apurahat ovat Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenten haettavissa jatkuvasti vuoden 2012 aikana. Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Kesäkuukausina hakemuksia ei käsitellä. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo syntyneisiin menoihin eikä valmiisiin hankkeisiin. Tarkat ohjeet löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta. Apurahaa haetaan lomakkeella, jonka voi tulostaa yhdistyksen verkkosivuilta tai tilata toimistosta puh tai Hakemus postitetaan os. Suomen tietokirjailijat ry, Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki. Syksyn residenssipaikat Villa Karoon haettavana mennessä suoraan Villa Karon ystävät ry:n kautta. Opettaja, hae tietokirjastipendiä kovalle lukijalle! Onko opiskelijallasi jokin erityisala, josta hän tietää paljon? Pitääkö oppilaasi upeita esitelmiä? Onko lukiolaisella loistavat yleistiedot? Kysy 9.-luokkalaisilta ja lukiolaisilta, mistä he ovat tietonsa ammentaneet. Jos vastaus on tietokirjoista, heille kannattaa hakea tietokirjastipendiä. Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry jakavat sadan euron suuruisia stipendejä peruskoulun päättöluokan oppilaille ja lukiolaisille. Myönnetyt stipendit jaetaan kevätjuhlassa. Kevään 2012 stipendien haku päättyy perjantaina 30. maaliskuuta. Stipendit toimitetaan kouluille viikolla 19. Kirjoita hakemukseen opiskelijan nimi ja opintojen vaihe, lyhyt luonnehdinta hänen harrastuneisuudestaan sekä lista kirjoista, joita hän on lukenut. Kerro myös oma nimesi ja koulun yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Lähetä hakemus osoitteeseen suomentietokirjailijat.fi. Lisätietoja: ja Ehdota saajaa Tieto-Laurille Lauri Jäntin säätiö jakaa syksyllä 2012 Tieto-Lauri-kirjapalkinnon. Ehdolla voivat olla kirjat, jotka on julkaistu ja jotka ovat lapsille tai nuorille kirjoitettuja suomenkielisiä tietokirjoja. Kustantajat voivat lähettää kirjoja 1. syyskuuta mennessä osoitteeseen Lauri Jäntin säätiö, c/o Heiroth Capital Oy, Kasarmikatu 27 B, Helsinki. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa tietokirjailijoita laatimaan teoksia, jotka innostavat lapsia ja nuoria syventymään eri tiedon aloihin ja jotka ottavat huomioon kotimaisen kieli- ja kulttuuriympäristön. Ensimmäisen Tieto-Laurin sai Markku Löytönen vuonna Palkinnon suuruus on euroa. 4 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012

5 Kutsu kevätkokoukseen Raumalla Suomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Raumalla lauantaina 24. maaliskuuta. Kokous alkaa klo (huomaa muuttunut aika) kokous- ja juhlatalo Etappi*22*:ssa. Kokouspäivien ohjelma alkaa jo edellisenä iltana perjantaina 23. maaliskuuta. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7. pykälässä mainitut asiat. Vuosikokousesitelmän pitää kasvatustieteen professori Juha T. Hakala, joka palkittiin Oppikirjailijapalkinnolla tammikuussa. Kokous päättyy lounaaseen. Perjantaina ohjelma alkaa Rauman kaupungin vastaanotolla klo kaupungintalon ravintolassa. Ilta jatkuu klo jäsentapaamisella kulttuuritalo Posellissa. Tilaisuudessa on buffet-tarjoilu. Lauantaina voi osallistua aamukävelylle, joka lähtee klo 9.30 Cumulus Rauma -hotellilta Etappi*22*:een. Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen voi tehdä puhelimitse toimistoon (puh ) tai yhdistyksen verkkosivujen kautta sähköisellä lomakkeella keskiviikkoon 14. maaliskuuta klo mennessä. Kevätkokouspäivien ohjelma on jäsenille maksuton. Saapumatta jääneiltä peritään kulut ruokailuista. Majoituksensa jokainen huolehtii itse. Jäsenet voivat varata huoneen omakustanteisesti esimerkiksi hotelli Cumulus Raumasta (os. Aittakarinkatu 9) hintaan 92 e/huone. Jos huoneessa yöpyy kaksi henkilöä, hinta on 100 e/huone. Varaukset puh (0) tai www. cumulus.fi. Varaus-tunnus on "Suomen tietokirjailijat ry". Varaa huoneesi keskiviikkoon 29. helmikuuta mennessä. Huoneita on rajoitetusti. Yhdistys korvaa kevätkokoukseen (24.3.) osallistuvien jäsenten matkakuluja edullisimman kulkuneuvon mukaan (omavastuu 15 euroa). Kokouspaperit lähetetään viikolla 12 postitse kokoukseen ilmoittautuneille. OHJELMA PERJANTAI klo Rauman kaupungin vastaanotto Kaupungintalon ravintola Kanalinranta 3, sisäpiha klo jäsentapaaminen Kulttuuritalo Poselli Nortamonkatu 12 LAUANTAI klo 9.30 opastettu aamukävely Cumulus Rauma -hotellilta Etappi*22*:een Aittakarinkatu 9 - Satamakatu 22 klo kevätkokous Etappi*22* Satamakatu 22 noin klo lounas Etappi*22*, alakerta Lauri Jäntin palkinto Allan Tiitalle kirjasta Sinisten maisemien mies Lauri Jäntin palkinnon on saanut Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen Allan Tiitta teoksestaan Sinisten maisemien mies, J. G. Granön tutkijantie (SKS). Palkinto on euroa ja sen myöntää Lauri Jäntin säätiö tunnustuksena merkittävän suomenkielisen tietokirjan tekijälle. Palkintoperusteluissa todetaan: Allan Tiitan sujuvasti ja eläytyen kirjoitettu teos tarjoaa kokonaiskuvan J. G. Granön elämästä, työstä ja merkityksestä. Sen pohjana ovat vuosien lähdetutkimukset ja tekijän pitkällinen kokemus erityisesti maantieteen historioitsijana. Johannes Gabriel Granö oli monipuolinen tiedemies, vuosisatansa ensimmäisen puoliskon merkittävin suomalainen maantieteilijä. Hän tutustui jo lapsena Siperiaan, missä hänen isänsä oli pappina. Myöhemmin hän teki useita tutkimusmatkoja Altain vuoristoon, mistä hän julkaisi uraa uurtavan teoksen. Granö kehitti oman tieteenalansa teoriaa ja käytäntöä, oli mukana uudistamassa Tarton yliopistoa, luotsasi Turun yliopistoa sekä rehtorina että kanslerina ja päätti uransa Helsingin yliopiston professorina. Hän koki elämässään monia aineellisia ja henkisiä vaikeuksia mutta sai myös ansaittua kiitosta ja kunniaa. Paitsi maantieteilijänä ja yliopistomiehenä hänet muistetaan myös yhtenä maamme valokuvaustaiteen pioneereista. Erityistä elävyyttä teokselle antaa taiteen tohtori Taneli Eskolan suunnittelema kuvitus, jossa Granön omilla valokuvilla on keskeinen sija. Anu Mustonen ja Osmo A. Wiio palkittiin Suomen tiedetoimittajain liitto on myöntänyt Tiedeviestintäpalkinnot viestintäpäällikkö Anu Mustoselle ja emeritusprofessori Osmo A. Wiiolle. Palkintosumma on tuhat euroa. Mustonen on Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen ja Wiio kunniajäsen. Vuoden tiedetoimittaja -palkinnon sai toimittaja Timo Paukku. Tiedeviestintäpalkintoa on jaettu vuodesta 2011 lähtien ja Vuoden tiedetoimittaja -palkintoa vuodesta Anu Mustonen palkittiin merkittävästä työstä tutkimustiedon välittämisessä ja yliopistoviestinnän kehittämisessä. Osmo A. Wiio sai tunnustuksen elämäntyöstä viestinnän kehittäjänä ja tieteellisteknillisen tiedon popularisoijana. Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012 5

6 Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus ja toimikunnat 2012 Toimikunnat Aluetoimikunta puheenjohtajana Riitta Suominen (Pirkanmaa), jäseninä Markus Aaltonen (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa), Annika Ardin (Päijät-Häme), Piispa Arseni (Pohjois-Savo), Veikko Ervasti (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu), Markku Heikkilä (Lappi), Marja-Liisa Julkunen (Pohjois-Karjala), Tuija Junkkari (Kaakonkulma), Tarja Kajala (Lounais-Suomi), Markku Monni (Kanta-Häme), Osmo Pekonen (Keski-Suomi), Eeva-Liisa Ryhänen (Uusimaa) ja Timo Tossavainen (Etelä- Savo), sihteerinä tiedottaja Apurahatoimikunta puheenjohtajana Markku Monni, jäseninä Hannele Cantell, Joel Kuortti, Terhi Pietiläinen ja Helena Ruuska, sihteerinä toiminnanjohtaja Palkintolautakunta puheenjohtajana Anna Kortelainen, jäseninä Markus Hotakainen, Jari Koskinen, Matti Leinonen ja Eeva- Liisa Ryhänen, sihteerinä tiedottaja Talousvaliokunta puheenjohtajana Markku Löytönen, jäseninä Helena Ruuska, Riitta Suominen ja toiminnanjohtaja Työvaliokunta puheenjohtajana Markku Löytönen, jäseninä Helena Ruuska ja Jaakko Heinimäki, lisäksi kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja ja lakimies Työryhmät Politiikkatyöryhmä Markku Löytönen, Pirjo Hiidenmaa, Juhani Lokki, toiminnanjohtaja ja lakimies Koulutustyöryhmä Pirjo Hiidenmaa Pekka Hako, Olli Löytty, Anne Mäntynen, Riitta Suominen, toiminnanjohtaja ja lakimies Elektronisen julkaisemisen työryhmä Mikko Lehtonen, Paavo Ahonen Ari Hakkarainen, Pirjo Rautiainen, Juha Suoranta, Allan Tiitta, tiedottaja Markku Löytönen puheenjohtaja FT Markku Löytönen on koulutukseltaan maantieteilijä. Hän on Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen professori. Vuosina hän toimi yliopiston vararehtorina tehtäväalueenaan yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja tietohallintoasiat. Löytösen tärkeimmät tutkimusaiheet ovat terveysmaantiede, paikkatietojärjestelmät sekä tutkimusmatkailu ja sen historia. Hänet on palkittu useilla palkinnoilla, mm. Tieto-Finlandialla 1990, Tietopöllö-palkinnolla 2004 ja Tieto-Laurilla Löytönen on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta Hallituksessa hän aloitti vuonna 2009 ja vuoden 2012 alusta alkaen hän on ollut yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on politiikkatyöryhmän puheenjohtaja. Helena Ruuska varapuheenjohtaja FT Helena Ruuska toimii äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Helsingin normaalilyseossa ja kirjoittaa kirjallisuusarvosteluja Helsingin Sanomiin. Hän on toiminut 15 vuotta oppikirjailijana ja kirjoittanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja alakoulusta lukioon. Hänellä on kokemusta myös kustannusalalta. Ruuska on kiinnostunut oppikirjojen pedagogisesta kehittämisestä ja niiden roolista erilaisissa oppimisympäristöissä: lukeminen, kirjoittaminen ja oppiminen ovat uusien haasteiden edessä, ja niihin on myös oppimateriaalien vastattava. Yhdistyksen jäsen Ruuska on ollut vuodesta Hallituksessa Ruuska aloitti 2011 ja varapuheenjohtajana Hän on politiikkatyöryhmän ja apurahalautakunnan jäsen. Paavo Ahonen jäsen FM Paavo Ahonen jäi eläkkeelle Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n tiedetoimittajan tehtävästä Hän on kirjoittanut internet- ja tietoverkko-oppaita sekä yrityshistorioita. Suomen yliopistojen ja tutkimuksen tietoverkon, Funetin historia valmistui 2008 ja CSC:n 40-vuotishistoriikki Ahosesta tuli yhdistyksen jäsen vuonna 2000 ja hallituksen jäsen Hän on elektronisen julkaisemisen työryhmän jäsen. Sanaston puheenjohtajana hän toimi , ja hän jatkaa edelleen Sanaston hallituksen jäsenenä. Markku Heikkilä jäsen YTM Markku Heikkilä työskentelee Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tiedeviestintäpäällikkönä Rovaniemellä. Heikkilästä tuli yhdistyksen jäsen 2007 ja hallituksen jäsen Yhdistyksen Lapin aluevastaavana hän on toiminut vuodesta Heikkilä on julkaissut tietokirjoja pohjoisten alueiden yhteistyöstä, EU:n ilmastopolitiikasta ja Laatokan seudun kulttuurihistoriasta. 6 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012

7 Lisäksi hän kirjoittaa kolumneja Kalevaan sekä analyyseja Suomen politiikasta pohjoismaiden ministerineuvoston AnalysNorden-verkkolehteen. Hän sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna Markku Heikkilän kotipaikka on Oulu. Jaakko Heinimäki jäsen TM Jaakko Heinimäki työskentelee Helsingissä päätoimisena tietokirjailijana ja kolumnistina. Yhdistyksen jäsen hän on ollut vuodesta Hallituksessa hänen kautensa alkoi 2010 ja työvaliokunnassa Lisäksi hän on Kopioston hallituksen jäsen. Heinimäki on julkaissut toistakymmentä kirjaa, joista Seitsemän syntiä (1999) oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Hänen teoksensa käsittelevät pääasiassa etiikkaa ja uskonnonfilosofiaa. Hän on kirjoittanut useita uskonnon oppikirjoja peruskoulun yläluokille ja lukioon. Lisäksi hän on tehnyt opintokerhoaineistoja aikuisopiskelijoille ja sähköisiä oppimateriaaleja peruskoulun yläluokille. Heinimäki toimi Eino Leinon Seuran puheenjohtajana ja Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen hallituksen varapuheenjohtajana Jari Koskinen jäsen LuK, insinööri Jari Koskinen työskentelee elektroniikan ja mikrotietokonetekniikan lehtorina Kouvolan seudun ammattiopistossa. Lisäksi hän toimii sivutoimisena yrittäjänä Tietomyrsky Oy:ssä. Hän on julkaissut oppimateriaalia ammatilliseen mikrotietotekniikan opetukseen. Koskinen on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 1998 ja hallitukseen hänet valittiin vuonna Hän on palkintolautakunnan jäsen. Olli Löytty jäsen FT Olli Löytty työskentelee Suomen Akatemian tutkijatohtorina Turun yliopistossa. Hän on ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen jaoksen jäsen. Kolumneja hän laatii Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkosivuille (www.kotus.fi/blogit). Löytty liittyi yhdistyksen jäseneksi vuonna 2005 ja hallituksessa hän aloitti Hän on yhdistyksen koulutustyöryhmän jäsen. Löytyn uusin teos on vuonna 2011 ilmestynyt Kulttuurin sekakäyttäjät - Esseitä. Heini Lehväslaiho Tuula Merisuo-Storm jäsen KT, dosentti Tuula Merisuo-Storm toimii kasvatustieteen yliassistenttina Turun opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä. Hän on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 1994 ja hallituksen jäsen vuodesta Hän on kirjoittanut äidinkielen ja englannin oppikirjoja perus- ja erityisopetukseen sekä artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin. Hän tutkii lasten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittymistä. Erityistä huomiota hän on kiinnittänyt poikien ja kaksikielisessä opetuksessa opiskelevien oppilaiden taitojen ja asenteiden kehitykseen. Terhi Pietiläinen jäsen FM Terhi Pietiläinen (o.s. Willman) on kansatieteilijä. Hän on työskennellyt erilaisissa projektitehtävissä yliopistossa, kulttuurijärjestöissä ja museoissa sekä toiminut harrastajakirjoittajaohjaajana. Hän oli aktiivisesti mukana Lahden kirjamessujen käynnistämisessä. Nykyään hän asuu Kotkassa. Pietiläinen on toimittanut mm. Karjalan liiton juhlajulkaisun sekä Maaria Wirkkalan Jokaisella on oma aikansa -näyttelykatalogin. Tulossa Lahti kaupunkiopas. Pietiläinen on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 2006 ja hallituksen jäsen vuodesta Hän on apurahalautakunnan jäsen. Timo Tossavainen jäsen FT Timo Tossavainen toimii opettajankouluttajana Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella ja dosenttina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalansa on sekä matematiikka että sen oppiminen ja opettaminen. Hän on perehtynyt mm. oppimateriaalien rooliin matematiikan opetuksessa ja laatinut matematiikan oppikirjoja lukioita ja korkeakouluja varten. Hän on kirjoittanut myös matematiikkaa ja luonnontieteitä popularisoivia sekä koulutusta käsitteleviä artikkeleita sanoma- ja aikakausilehtiin. Yhdistyken jäseneksi Tossavainen tuli vuonna Hän aloitti Etelä-Savon aluevastaavana syksyllä 2010 ja hallituksessa vuonna Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012 7

8 KOVA LAKI Oppikirjailijoiden erityishaasteista Oppimateriaalit tehdään yleensä ryhmätyönä ja niiden tekeminen on pitkä prosessi. Tämä tuo mukanaan tiettyjä haasteita, jotka kannattaa ottaa ajoissa huomioon: Hoida kustannussopimus kuntoon ajoissa Kustannussopimukset solmitaan valitettavan usein vasta, kun oppimateriaalit ovat jo valmiina. Tämä ei ole suositeltavaa. Ryhmäläisten oikeuksista ja velvollisuuksista kannattaa sopia kirjallisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kaikista yksityiskohdista ei välttämättä voida sopia kirjoitusprosessin alussa tai tilanne voi myöhemmin muuttua niin, että on kyettävä sopimaan toisin. Tästä syystä sopimuksiin onkin hyvä kirjata mahdollisuus muuttaa aiemmin sovittua. Varaudu muutoksiin työryhmässä On hyvä varautua siihen, että joku työryhmän jäsenistä lähtee ryhmästä ennen kuin projekti on valmis. On tärkeää sopia etukäteen kirjallisesti muun muassa siitä, miten työ voidaan jatkaa loppuun, minkälaiseen palkkioon lähtijä on oikeutettu sekä miten hänen tekemäänsä aineistoa voidaan hyödyntää lopullisessa teoksessa. Kirjaa tekijänpalkkion jakosuhde sopimukseen Suosituksena on, että tekijänpalkkio olisi vähintään 20 prosenttia nettomyyntihinnasta. Työryhmän jäsenet sopivat yleensä palkkionjaosta keskenään. Jakosuhde on hyvä kirjata selkeästi kustannussopimukseen. Myös oheistuotteet ovat teoksia, joista tekijöillä on oikeus saada korvaus. Jakosuhde voi olla erilainen eri teosten osalta ja se voi myös olla yhdistelmä kertakorvauksesta ja rojaltipohjaisesta palkkiosta. Tärkeintä on, että kaikki saavat kohtuullisen korvauksen tekemästään työstä. Mikäli tekijät osallistuvat kustantajan järjestämille markkinointikiertueille, myös kulujen korvaamisesta tulee sopia. TUUMANTUPA Vuoden 2012 talvilomaviikot ja pääsiäinen on Tuumantuvalla loppuun varattu. Katso vapaat viikot sekä mahdolliset peruutusviikot yhdistyksen verkkosivuilta Tuumantuvan varauskalenterista. Varauksia ottaa vastaan ja vuokrausasioita hoitaa järjestösihteeri Eija Tiihonen, puh Jäsenmaksulaskut postitetaan maaliskuussa Yhdistyksen jäsenmaksulaskut postitetaan kevätkokouksen jälkeen maaliskuussa. Vuoden 2012 jäsenmaksu on 72 euroa, senioreilta 24 euroa. Jäsenmaksun hoitamatta jättäneet poistetaan jäsenrekisteristä ennen syyskokousta. Tatu Hirvosesta lakimiesharjoittelija Yhdistyksen lakimiesharjoittelijana on aloittanut oik.yo Tatu Hirvonen. Hän avustaa lakimies Mari Koskista sekä antaa tekijänoikeus- ja kustannussopimusneuvontaa. Tavoitat Tatun numerosta ja sähköpostitse osoitteesta Tietokirjailijoilla laaja edustus kirjastoapurahalautakunnassa Suomen tietokirjailijat ry:n ehdotukset kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakuntaan ovat menneet hyvin läpi. Lautakuntaan kuuluvat jäseninä ( ) Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenistä VTT Maaria Linko ja FT Lassi Saressalo sekä varajäseninä FT Veli-Pekka Lehtola, FT Pirjo Hiidenmaa, VTT Jari Hanski ja kirjailija Sirpa Kähkönen. Taiteen keskustoimikunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja rahoittajaorganisaatio. Sen tehtäviin kuuluu mm. apurahojen ja avustusten jako. Toimikunnan jakamat kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn. Lisäksi iäkkäät kirjailijat ja kääntäjät voivat saada avustuksia sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella. Kevätkokous Rauma Jyväskylän kirjamessut Vaasan kirjamessut Kesäpäivä Sastamala Hallituksen kokoukset 12.4., Seuraava jäsentiedote 2/2012 ilmestyy huhtikuun lopulla. Suomen tietokirjailijat ry Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki puhelin faksi

Jäsentiedote. Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Kevätkokous Kotkassa 18. 19.3.2011. Suomen tietokirjailijat ry 1/2011

Jäsentiedote. Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Kevätkokous Kotkassa 18. 19.3.2011. Suomen tietokirjailijat ry 1/2011 Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2011 Uusia jäseniä hyväksyttiin 56 Kevään apurahat haettavissa 31.3. mennessä. Kutsu kevätkokoukseen Kotkassa 18. 19.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2011

Lisätiedot

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2013 Uusia jäseniä hyväksyttiin 67 Kevään apurahat haettavana 28.3. asti Kutsu kevätkokoukseen Vantaalle 16.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2013 on järjestäytynyt

Lisätiedot

Jäsentiedote. Pentti Huovinen ja Heikki Ylikangas saivat Warelius-palkinnot. Syyskokous Helsingissä 23. 24.11.2012. Suomen tietokirjailijat ry 4/2012

Jäsentiedote. Pentti Huovinen ja Heikki Ylikangas saivat Warelius-palkinnot. Syyskokous Helsingissä 23. 24.11.2012. Suomen tietokirjailijat ry 4/2012 Jäsentiedote 4/2012 Yhdistykseen 33 uutta jäsentä Kutsu syyskokoukseen Helsingissä 23. 24.11. Syksyn apurahat haettavana 28.9. asti Yhdistys tekee jäsentutkimukset syksyllä 2012 ja keväällä 2013 Pentti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Poliittisen vaikuttamisen vuosi Ensimmäinen vuosi minun toimiessani puheenjohtajana on nyt päättynyt. Uuden hallituksen työskentely lähti hyvin käyntiin heti ensimmäisestä kokouksesta

Lisätiedot

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen...

Kanerva, Kääriäinen, Skinnari, Vehviläinen... Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 4/2010 Antti Eskola ja Pertti Rajala saivat Warelius-palkinnot Syksyn apurahat haettavana 30. syyskuuta mennessä Pietarin yksiöön haku alkanut Kanerva, Kääriäinen,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 Poliittisen vaikuttamisen vuosi Vuosi 2011 oli aktiivinen tietokirjailijoiden poliittisen vaikuttamisen vuosi. Yhdistys jatkoi yhteydenpitoa kansanedustajiin, ministereihin sekä

Lisätiedot

Uudessa työssään tietokirjallisuuden

Uudessa työssään tietokirjallisuuden Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 4/2014 Warelius-palkinnot myönnettiin Eila Hämäläiselle ja Tapio Markkaselle Yhdistyksen syksyn apurahat ovat haussa 30. syyskuuta asti! Syyskokous pidetään Helsingissä

Lisätiedot

Yhdistys alkaa toteuttaa uutta kirjallisuuspolitiikkaa

Yhdistys alkaa toteuttaa uutta kirjallisuuspolitiikkaa Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 2/2010 Kolme uutta jäsentä vaalivaliokuntaan Uusia jäseniä hyväksyttiin 35 Selkokielikoulutusta tietokirjailijoille Helsingissä ja Joensuussa Aluetoimikunta esittäytyy

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

Kaksipäiväinen TIETOKIRJA.FI-tapahtuma

Kaksipäiväinen TIETOKIRJA.FI-tapahtuma Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 4/2013 Yhdistykseen 32 uutta jäsentä Kutsu syyskokoukseen Helsingissä 22. 23.11. Syksyn apurahat haettavana 27.9. asti Tietopöllö-palkinto Iiris Kalliolalle TIETOKIRJA.FI

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn

Suomen tietokirjailijat ry teki jäsenistölleen kyselyn Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 3/2011 Jäsenmäärä ylitti 2 700 rajan Kevään apurahat 138 hankkeelle Pirjo Hiidenmaa jatkaa EWC:n puheenjohtajana Ilmoittaudu lainauskorvausjärjestelmään! Kirjamarkkinoinnin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat kokoontuivat yhdistyksen. Yhdistyksen kevätkokouspäivät vietettiin Rovaniemellä. Suomen tietokirjailijat ry

Suomen tietokirjailijat kokoontuivat yhdistyksen. Yhdistyksen kevätkokouspäivät vietettiin Rovaniemellä. Suomen tietokirjailijat ry Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Suomen tietokirjailijoiden politiikkatavoitteet etenevät Elokuussa vietetään tietokirjaviikkoa Tekijänoikeuksien hallintaan apua Sanastosta Yhdistyksen kevätkokouspäivät

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Warelius-palkinnot saivat Irma Sulkunen ja Risto Isomäki. Palkinnot jaettiin Vanhan kirjallisuuden päivän avajaisissa Sastamalassa 26.6.2009. Kuva: Katri Maasalo. Tietopöllö-palkinnon

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Frankfurtin kirjamessut keräsivät kustantajat ja kirja-alan toimijat Saksaan. Suomen tietokirjailijat ry 5/2014

JÄSENTIEDOTE. Frankfurtin kirjamessut keräsivät kustantajat ja kirja-alan toimijat Saksaan. Suomen tietokirjailijat ry 5/2014 Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 5/2014 Syyskokous pidetään Helsingissä 21. 22.11.2014 Uusia jäseniä hyväksyttiin 28 Tietokirjailijapalkinnot jaettiin Helsingin Kirjamessuilla Kevätkokous järjestetään

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2008 Vuosi 2008 oli yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen monet toimet juhlat, julkaisut, aluetilaisuudet tekivät yhdistystä, tietokirjallisuutta

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 6/2014 Syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet Tietopöllö-palkinto myönnettiin Marjut Hjeltille Syksyn apurahoja jaettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Elokuussa jo viidettä kertaa järjestettävä. 26. 27.8.2015 Tieteiden talo, Helsinki. TIETOKIRJA.FI-ohjelma ja -aikataulut: www.tietokirja.

Elokuussa jo viidettä kertaa järjestettävä. 26. 27.8.2015 Tieteiden talo, Helsinki. TIETOKIRJA.FI-ohjelma ja -aikataulut: www.tietokirja. Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 3/2015 Kevään apurahat myönnettiin 134 hakijalle Parannuksia apurahansaajien eläkevakuuttamiseen Sastamala, Pori ja Kustavi kesän tietokirjatapahtumat Tietokirjastipendit

Lisätiedot

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos

Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät. tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen: Tietokirjailijan eväät tekijänoikeus, sopimukset, apurahat kolmas, uudistettu laitos Heikki Jokinen (s. 1956) on helsinkiläinen yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on työskennellyt vapaana

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Syyskokouksen hyväksymä 22.11.2014 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Suomen tietokirjailijat ry:n toiminta-ajatus

Syyskokouksen hyväksymä 22.11.2014 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Suomen tietokirjailijat ry:n toiminta-ajatus Syyskokouksen hyväksymä 22.11.2014 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen tietokirjailijat ry:n toiminta-ajatus Suomen tietokirjailijat ry on aatteellinen yhdistys, joka sääntöjensä mukaan 1. edistää tietokirjallisuutta

Lisätiedot

1.2013. Hyvää mieltä puheenpulinalla. Sivu 12. Upeat paidat saapuneet. Flash Mob pipareita. Mankan opeilla työniloa. Sivu 12. Sivu 20.

1.2013. Hyvää mieltä puheenpulinalla. Sivu 12. Upeat paidat saapuneet. Flash Mob pipareita. Mankan opeilla työniloa. Sivu 12. Sivu 20. 1.2013 Hyvää mieltä puheenpulinalla Sivu 12 Flash Mob pipareita Sivu 20 Upeat paidat saapuneet Sivu 12 Mankan opeilla työniloa Sivu 15 2 SISÄLTÖ 2 Sähköinen uutiskirje 3 Parasta naisille 3 Pienoissisarpäivät

Lisätiedot

hyvät eväät VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta Koulutus antaa Jarkko Savolainen: 4-2010 Kehityskeskustelu vähentää kitkoja

hyvät eväät VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta Koulutus antaa Jarkko Savolainen: 4-2010 Kehityskeskustelu vähentää kitkoja VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2010 Kehityskeskustelu vähentää kitkoja Nuoret huolissaan työtaakasta Jarkko Savolainen: Koulutus antaa hyvät eväät Yhteiskuntatieteilijä Keskelle kaamosta

Lisätiedot

AB AB C. Oppikirjojen kirjoittamisesta. Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille

AB AB C. Oppikirjojen kirjoittamisesta. Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille ABC AB AB C Oppikirjojen kirjoittamisesta Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille Tervetuloa oppikirjailijoiden joukkoon! Tässä julkaisussa kerromme lyhyesti asioista,

Lisätiedot

VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta

VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2009 Tavoitteeksi hyvä työpäivä Kiusana pätkätyöt Vuoden yhteiskuntatieteilijä on kuntapolitiikan moniottelija 2 Valtiotieteilijä 5-2009 Pääkirjoitus Vähemmän

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Koneen Säätiö Vuosikertomus

Koneen Säätiö Vuosikertomus Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2012 2 Koneen Säätiö Vuosikertomus 1 2012 2013 2 Koneen Säätiön vuosikertomus 2012 3 sisällys Koneen Säätiön 56. toimintavuosi Koneen Säätiön strategia vuosiksi 2010 2015

Lisätiedot

työnilon VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot Liiton nimi muuttuu!

työnilon VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot Liiton nimi muuttuu! VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot työnilon Vuoden Yhteiskuntatieteilijä saarnaaja Liiton nimi muuttuu! 2 Valtiotieteilijä 5-2011 Pääkirjoitus Ilon

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

URA. Työpaikoilla tuulee. Odotettavissa kiivas työmarkkinasyksy. Mukana opiskelijaliite!

URA. Työpaikoilla tuulee. Odotettavissa kiivas työmarkkinasyksy. Mukana opiskelijaliite! MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2013 EDUNVALVONTA Syksyllä palkat syyniin VALOKEILASSA Yhteiskunta tarvitsee historiansa OIKEILLE URILLE Muutokset taklataan näyttämöllä KLIKKAA LISÄÄ

Lisätiedot