Jäsentiedote. Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Juha T. Hakala ei päässyt tilaisuuteen. S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsentiedote. Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Juha T. Hakala ei päässyt tilaisuuteen. S"

Transkriptio

1 Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2012 Uusia jäseniä hyväksyttiin 54 Kevään apurahat haettavana mennessä Kutsu kevätkokoukseen Raumalla Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2012 on järjestäytynyt Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla Toimittanut Katri Maasalo Oppikirjailijapalkitut Juha Suoranta (vas.), Ansa Iivanainen, Kaarle KurkiSuonio ja Pertti Toivonen. Juha T. Hakala ei päässyt tilaisuuteen. S uomen tietokirjailijat ry on jakanut Oppikirjailijapalkinnot tänä vuonna viidelle. Palkinnot saivat kasvatustieteen professori Juha T. Hakala, terveystieteiden lisensiaatti Ansa Iivanainen, professori (emeritus) Kaarle Kurki-Suonio, aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta ja matematiikan yliopettaja (eläkkeellä) Pertti Toivonen. Oppikirjailijapalkinnot ovat suuruudeltaan euroa ja ne jaettiin nyt 12. kertaa. Palkinnot myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta oppikirjatuotannosta. Palkinnot jaettiin Educa-messuilla 28. tammikuuta Helsingin Messukeskuksessa. Palkinnot jakoivat puheenjohtaja Markku Löytönen ja varapuheenjohtaja Helena Ruuska. Kasvatustieteen professori Juha T. Hakala (s. 1962, asuu Kokkolassa) toimii professorina Jyväskylän yliopistossa. Hän on julkaissut yli 20 kirjaa, joiden aiheena on kasvatus, koulutus, luovuus tai asiantuntijuus. Hakala on laatinut oppaita sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hän on suunnannut oppaansa myös opinnäytteen ohjaajille, sillä opettaminen ja ohjaaminen eivät ole luontaisia taitoja vaan niitä voi ja tulee opiskella. Graduopas: melkein maisterin niksikirja (1999) on myös käännetty englanniksi ja ruotsiksi. Monet Hakalan kirjoista ovat ajankohtaisia nykymaailman tulkinnassa. Näistä mainittakoon teokset Informaatiohyöky: tiedon ja osaamisen hallinta työelämässä (2006) ja Pakattu aika: kiireen imusta hallittuun hidasteluun (2010). Hakala on osallistunut kriittisesti keskusteluun työelämän muutoksista. Hän on arvioinut, että työelämästä on häviämässä kohtuus, ja työ nielaisee tekijänsä kokonaan; erityisesti isät ovat vaaravyöhykkeessä. Leppoistaminen, kohtuus ja pienet arjen teot Kevätkokous Raumalla

2 ovat tyypillisiä aiheita, joita hän haluaisi tuoda nykymaailmaan kiireen ja suorittamisen sijaan. Hakala on kirjoittanut myös lasten kasvatuksesta. Tästä on esimerkkinä hänen kirjansa Onnellinen lapsi: vanhempien kasvatusoppi (2011). Isyyttä käsittelevä kirja Isän kasvatusoppi (2009) on päässyt jo kolmanteen painokseen. Juha T. Hakalan kirjat eivät ole luonteeltaan opettavia vaan enemmänkin pohtivia. Hän sanoo kirjoittaneensa kasvatusoppaat myös itselleen, varmasti myös omista kokemuksistaan seitsemän lapsen isänä. Terveystieteiden lisensiaatti Ansa Iivanainen (s. 1950, asuu Mikkelissä) toimii opettajana Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Hänen ensimmäinen kirjansa Hoitotyön käsikirja ilmestyi Hänen kaikki oppikirjansa liittyvät sairaanhoitajakoulutukseen. Kaikkiaan häneltä on kirjoissa ja lehdissä ilmestynyt noin 250 julkaisua yksin tai yhdessä työryhmän jäsenenä. Viroksi hänen kirjoistaan on käännetty kaksi. Iivanainen on ollut mukana tekijänä muun muassa teoksissa Hoitamisen taito (2001), Sisätauti-kirurginen hoito ja hoitotyö (1997 ja 2001), Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen (2006, uudistettu laitos 2010) ja haavanhoitotuotteita esittelevä Vulnus Fennica (2006), joka on saanut jatko-osia (julkaistu 2011 vain sähköisenä versiona) sekä Hoida ja kirjaa (2008). Ansa Iivanainen on oppikirjailijana alansa erinomainen asiantuntija. Hän on tehnyt oman alansa perusteoksia, joihin opettajat ja opiskelijat ovat voineet luottaa. Tällä internetin ja verkkomateriaalien aikakaudella on syytä muistuttaa, että ammatilliseen koulutukseen tarvitaan jatkossakin korkeatasoista oppimateriaalia, myös painettuja teoksia. Professori emeritus Kaarle Kurki- Suonion (s. 1933, asuu Järvenpäässä) ura oppikirjailijana alkoi vuonna 1964, jolloin ilmestyi Helsingin yliopiston luentomoniste Many body quantum theory for children. Julkaisun nimi osoittautui enteelliseksi, Kurki-Suonion lähes 40-vuotista uraa oppikirjailijana voisi luonnehtia pienten hiukkasten kvanttimaailman avaamiseksi lapsen lailla avarakatseisille oppijoille. Atomifysiikan askartelukirja valmistui viisi vuotta myöhemmin. Yliopistollisten oppikirjojen joukosta on mainittava myös yhdessä puolison Riitta Kurki-Suonion kanssa tehdyt Vuorovaikutuksista kenttiin (1989) ja Aaltoliikkeestä dualismiin (1994). Jokainen suomalainen fysiikan yliopisto-opiskelija on perehtynyt näihin modernin fysiikan keskeisimpiä teorioita esitteleviin teoksiin. Ne edustavat hienolla tavalla aivan liian harvalukuista joukkoa: laadukkaita kotimaisilla kielillä kirjoitettuja matemaattis-luonnontieteellisen alan yliopistollisia oppikirjoja. Kurki-Suonio on edistänyt fysiikan opetuksen kehittämistä myös lukiotasolla. Yhdessä Martti Kervisen ja Reino Korpelan kanssa laadittu Kvantti on 1980-luvulla valmistunut fysiikan pitkän oppimäärän sarja, jota pidettiin varsin haastavana mutta motivoituneille opiskelijoille erittäin antoisana kokonaisuutena. Kurki-Suonio oli tekemässä myös tämän jälkeen julkaistua Galilei-sarjaa. Kaarle Kurki-Suonio on tehnyt merkittävän uran sekä fysiikan että sen didaktiikan tutkijana. Häntä voidaan pitää yhtenä matemaattis-luonnontieteellisen alan oppimisen ja opetuksen tutkimuksen koulukunnan perustajana Suomessa. Lisäksi hän on ollut aktiivinen koulutuksen uudistamiseen ja kehittämiseen tähtäävä yhteiskunnallinen keskustelija ja tieteen popularisoija. Aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta (s. 1966, asuu Tampereella) työskentelee Tampereen yliopistossa. Vuonna 1998 hän julkaisi yhdessä Jari Eskolan kanssa suositun metodioppikirjan Johdatus laadulliseen tutkimukseen, jossa käydään koko tutkimusprosessi läpi ideoimisesta raportoimiseen. Metodologian ohella Suoranta on perehtynyt kasvatuksen poliittiseen sosiologiaan ja kriittiseen pedagogiaan. Kirjassaan Kasvatus mediakulttuurissa (2003) Suoranta kannustaa kaikkia lasten ja nuorten parissa työskenteleviä kiinnostumaan mediakulttuurista ja rakentamaan sen pohjalta yhteistä kulttuuria. Radikaali kasvatus -teos (2005) selvittää kriittisen pedagogiikan teoreettisia juuria Marxista kriittiseen teoriaan ja Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikkaan. Samalla siinä pohditaan kriittisen lukutaidon ja toiminnan tärkeyttä tuotemerkkien ja viihdeteollisuuden maailmassa. Suoranta valittiin vuonna 2008 vuoden aikuiskasvattajaksi. Kirjoittajana Juha Suoranta on innostava, mikä on epäilemättä lisännyt hänen suosiotaan oppikirjailijana. Hänen laaja-alaisuudestaan kertoo se, että hän on ollut tekemässä kirjoja myös muiden muassa taiteellisesta tutkimuksesta, wikipediasta ja yliopistosta. Hänen uusin aluevaltauksensa on puheenvuorokirjat, Piilottajan päiväkirja (2010) ja Vastaanottokeskus (2011). Niissä, samoin kuin oppikirjoissaan, Suoranta painottaa epäoikeudenmukaisuuden tiedostamisen merkitystä. Matematiikan yliopettaja (eläkkeellä) Pertti Toivonen (s. 1945, asuu Espoossa) on kirjoittanut 1970-luvulta alkaen yhdessä kollegojen kanssa matematiikan oppikirjoja tekniikan alojen koulutuksen tarpeisiin. Teos Lineaarialgebra ilmestyi vuonna 1974 ja samanniminen uusi teos vuonna Suurin osa Toivosen teoksista on suunnattu insinöörikoulutukseen. Teossarjan Teknisten ammattien matematiikka kokeilupainos ilmestyi vuonna Teossarjan osista on otettu lukuisia painoksia ja niitä on myös uudistettu. Teoksesta Teknisten ammattien matematiikka 3A otettiin vuonna 2001 kahdeksas uudistettu painos. Toivonen on kirjoittanut ammattilehtiin matematiikan opettamisen ja oppimisen problematiikkaan liittyviä artikkeleita ja hän on julkaissut teoksen Insinöörikoulutuksen matematiikan opetuksen ongelmia (1998). Toivonen on ollut mukana myös muun muassa teoksissa Differentiaaliyhtälöt, Käyrät ja usean muuttujan funktiot ja Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka, jotka kaikki ilmestyivät vuonna Viime vuonna Oppikirjailijapalkinnot saivat Hannele Cantell, Raija Kangaspunta, Matti Karhima, Marjatta Koivisto, Eero Lehtonen, Markku Monni, Inkeri Simola-Isaksson, Esko Sorvali, Anneli Vilkko-Riihelä ja Mervi Wäre. Suomen tietokirjailijat ry:n palkinnot rahoitetaan Kopioston perimillä tekijänoikeuskorvauksilla. 2 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012

3 Pääkirjoitus uudet jäsenet Uusia kasvoja työ jatkuu Vetovastuu yhdistyksessämme vaihtui vuodenvaihteessa, kun aloitin kolmivuotisen kauteni hallituksen puheenjohtajana. Samalla hallituksessa aloitti uusia henkilöitä, jotka saivat valtakirjansa viime marraskuun vaalikokouksessa. Kiitän sekä omasta että uusien ja vanhojen hallituksen jäsenten puolesta. Lupaamme tehdä parhaamme nöyrällä mielellä ja olla jäsenistömme jo yli 2700 tieto- ja oppikirjailijan luottamuksen arvoisia. Järjestömme uudessa esitteessä kirjoitan, että tietoympäristömme on ollut jo vuosia melkoisessa myllerryksessä. Eikä loppua tuolle myllerryksellä ole näköpiirissä. Silti tapamme luoda uutta tietoa ja näin palvella lukijoita olivatpa he koululaisia, opiskelijoita, päättäjiä, viranomaisia tai yrittäjiä ei kuitenkaan muutu. Tiedon tuottamisen alkupiste on aina tietokirjailija, jonka asiantuntemuksen ja kirjoittajan taitojen varassa koko tietoympäristömme lepää. Tämä ei muutu, olipa tiedon hankinnan kanava tai lukemisen väline mikä tahansa. Suomen nousu yhdeksi maailman vauraimmista maista perustuu osaamiseen ja opettamisen taitoon. Ja tuon menestyksen yksi kulmakivi on vahva kirjallinen kulttuurimme. Suomessa ilmestyy joka vuosi yli 9000 uutta kirjanimikettä, joista 80 prosenttia on tietokirjallisuutta. Luku on pieneen väkilukuumme ja kielialueeseemme suhteutettuna erinomainen. Myllerryksen keskellä on kuitenkin valppaasti valvottava jäsenkuntamme etuja. Työmme on alkupiste ketjussa, jossa on monta toimijaa. Ketjun jokaisen toimijan on saatava kohtuullinen korvaus tehdystä työstä, sillä muuten tekeminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Pian kaksi vuotta työskennellyt politiikkatyöryhmä jatkaa ponnistelujaan jäsentemme aseman vahvistamiseksi. Työ on hyvällä alulla ja toivon mukaan johtaa tietokirjailijoiden aseman kohentumiseen. Muutoksiin kuluu kuitenkin vuosia etenkin, kun taloudellinen toimeliaisuus on kärsinyt pitkittyneestä lamasta vuodesta 2008 lähtien. Mutta lamat päättyvät aikanaan eikä sen aikana tehty työ suinkaan valu hukkaan. Uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa asetettiin yhdistyksen työskentelylle välttämättömät toimikunnat. Niihinkin tuli muutamia uusia nimiä, joten uudistumista tapahtui luontevassa mitassa. Lisäksi aloittaa kolme uutta työryhmää: koulutusta pohtiva työryhmä, sähköistä julkaisemista selvittävä työryhmä sekä työryhmä, jonka tehtävä on ehkä kaikkein mieluisin yhdistyksemme 30-vuotisjuhlan valmistelu. Toivotan kaikkien toimikuntien ja työryhmien jäsenet tervetulleeksi yhdistyksemme puolesta. Te teette arvokasta työtä meidän kaikkien parhaaksi. Samalla toivotan kaikille jäsenillemme menestystä alkaneelle vuodelle ja innokasta osallistumista järjestämiimme tilaisuuksiin. Markku Löytönen hallituksen puheenjohtaja Yhdistyksen keväällä haettavissa olevia puolivuotisapurahoja ei ole myönnetty eläkkeellä oleville. Sen sijaan osa-aikaeläkkeellä olevat voi- PS. vat tulla kysymykseen tietyin edellytyksin. Osa-aikaeläkeläisen on syytä ottaa huomioon, että apurahan saaminen voi olla este osa-aikaeläkkeen saamiselle. Kannattaa siis tarkistaa etukäteen, millaisia vaikutuksia mahdollisesti saatavalla apurahalla on oman eläkkeen suuruuteen. Kenneth Danielsen, arkkitehti (Helsinki) Laura Ertimo, tuotepäällikkö (Helsinki) Anna-Kaisa Hakkarainen, FT (Helsinki/Berliini) Pia Harjula, KM, KtaO (Hamina) Marjo Heikkilä, FM (Ikaalinen) Mikko Hietaharju, FT, YTM, LiTM (Jyväskylä) Lauri Hietalahti, DI, lehtori (Pirkkala) Leena Holst, tutkija (Pirkkala) Markku Hongisto, VTL (Turku) Maija Ilmoniemi, yrittäjä (Helsinki) Ville Jalovaara, TT, tutkija (Helsinki) Siru Kainulainen, FT, assistentti (Turku) Veijo Koivula, TL, rovasti (Oulu) Antti Kolehmainen, OTT (Kuopio) Risto Korhonen, toimittaja (Helsinki) Tuomo Korteniemi, rovasti (Rovaniemi) Kalevi Koukkunen, FL, ensyklopedisti (Espoo) Janne Könönen, FM, toimittaja (Jyväskylä) Sirpa Lappalainen, FM (Lappeenranta) Rodolphe Le Clech, opettaja (Espoo) Mervi Leppäkorpi, Dipl.-Soz. (Helsinki) Mariella Lindén, PM, FM, författare (Åbo) Mika Luoma-aho, PhD (Rovaniemi) Harry Lönnroth, FT, professori (Tampere) Tarja Nummelin, PsM (Vantaa) Jarno Paalasmaa, opettaja (Helsinki) Tarja Palmu, FT, dosentti (Järvenpää) Lauri Palmunen, VTM (Turku) Paula Paloranta, VT, OTL (Helsinki) Jukka Parkkinen, FM, kirjailija (Helsinki) Tommi Parkko, kirjailija (Helsinki) Sirpa Polo, FT (Kouvola) Mikko Porvali, OTM, rikoskomisario (Kokkola) Sirpa Pursiainen, YTM, opettaja (Tampere) Pirjo Rautiainen, FM, tutkija (Janakkala) Anssi Ruusuvuori, arkkitehti (Piikkiö) Tapio Räty, vanhempi oikeusasiamiehensihteeri (Helsinki) Kimmo Saarinen, FT (Lappeenranta) Marianne Saine, toimittaja (Helsinki) Markku Saksa, journalisti (México) Mari Savio, suunnittelija (Porvoo) Sara Sintonen, yliopistonlehtori (Espoo) Ville-Pekka Sorsa, DPhil (Helsinki) Soili Stenroos, professori (Kirkkonummi) Anna-Karoliina Tetri, yrittäjä (Espoo) Pasi Toiviainen, arkkitehti (Helsinki) Timo Tuikka, FT, YTM (Jyväskylä) Sari Vaapio, FT, tohtoritutkija (Pori) Otso Vainio, MSc, MPhil, tutkija (Helsinki) Markus Varesvuo, luontovalokuvaaja, kirjailija (Helsinki) Riku Vassinen, KTM, strategi (Helsinki) Jukka Viinikainen, opetusneuvos (Kouvola) Joona Vuorenpää, VTM (Helsinki) Ari Väänänen, dosentti (Helsinki) Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012 3

4 APURAHAT - Apurahoja oppi- ja tietokirjailijoille Suomen tietokirjailijat ry julistaa haettavaksi apurahoja luovaan kirjalliseen työskentelyyn. Apurahat rahoitetaan Kopioston perimillä tekijänoikeuskorvauksilla. Haettavat apurahat ovat luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn puolivuotisapurahat e esikoistietokirjojen kirjoittamiseen e hakijoilta edellytetään aiempaa kirjallista näyttöä esim. opinnäyte tai journalistinen tuotanto lasten ja nuorten tietokirjojen kirjoittamiseen e ei oppikirjojen kirjoittamiseen tietokirjakritiikin kirjoittamiseen e erityisesti kotimaisesta tietokirjallisuudesta kirjoittamiseen; hakijoilta edellytetään asiantuntemusta kirjojen aihepiiristä; apurahalla tulee kirjoittaa 3 5 kritiikkiä Apurahat maksetaan kesäkuussa Apurahoja ei myönnetä työryhmille, yhteisöille eikä jo valmistuneisiin hankkeisiin. Työryhmän jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja. Hakulomakkeet ja tarkat ohjeet: puh , Hakemusten on oltava yhdistyksen toimistossa (os. Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki) perjantaihin 30. maaliskuuta 2012 klo mennessä. Viimeisen hakupäivän Suomen postileima hyväksytään. Jälkikäteen tehtyjä hakemuksen täydennyksiä ei oteta huomioon. Jatkuvahakuiset apurahat haettavana Laiteapurahat sekä matka-, koulutus- ja työtila-apurahat ovat Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenten haettavissa jatkuvasti vuoden 2012 aikana. Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Kesäkuukausina hakemuksia ei käsitellä. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo syntyneisiin menoihin eikä valmiisiin hankkeisiin. Tarkat ohjeet löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta. Apurahaa haetaan lomakkeella, jonka voi tulostaa yhdistyksen verkkosivuilta tai tilata toimistosta puh tai Hakemus postitetaan os. Suomen tietokirjailijat ry, Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki. Syksyn residenssipaikat Villa Karoon haettavana mennessä suoraan Villa Karon ystävät ry:n kautta. Opettaja, hae tietokirjastipendiä kovalle lukijalle! Onko opiskelijallasi jokin erityisala, josta hän tietää paljon? Pitääkö oppilaasi upeita esitelmiä? Onko lukiolaisella loistavat yleistiedot? Kysy 9.-luokkalaisilta ja lukiolaisilta, mistä he ovat tietonsa ammentaneet. Jos vastaus on tietokirjoista, heille kannattaa hakea tietokirjastipendiä. Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry jakavat sadan euron suuruisia stipendejä peruskoulun päättöluokan oppilaille ja lukiolaisille. Myönnetyt stipendit jaetaan kevätjuhlassa. Kevään 2012 stipendien haku päättyy perjantaina 30. maaliskuuta. Stipendit toimitetaan kouluille viikolla 19. Kirjoita hakemukseen opiskelijan nimi ja opintojen vaihe, lyhyt luonnehdinta hänen harrastuneisuudestaan sekä lista kirjoista, joita hän on lukenut. Kerro myös oma nimesi ja koulun yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Lähetä hakemus osoitteeseen suomentietokirjailijat.fi. Lisätietoja: ja Ehdota saajaa Tieto-Laurille Lauri Jäntin säätiö jakaa syksyllä 2012 Tieto-Lauri-kirjapalkinnon. Ehdolla voivat olla kirjat, jotka on julkaistu ja jotka ovat lapsille tai nuorille kirjoitettuja suomenkielisiä tietokirjoja. Kustantajat voivat lähettää kirjoja 1. syyskuuta mennessä osoitteeseen Lauri Jäntin säätiö, c/o Heiroth Capital Oy, Kasarmikatu 27 B, Helsinki. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa tietokirjailijoita laatimaan teoksia, jotka innostavat lapsia ja nuoria syventymään eri tiedon aloihin ja jotka ottavat huomioon kotimaisen kieli- ja kulttuuriympäristön. Ensimmäisen Tieto-Laurin sai Markku Löytönen vuonna Palkinnon suuruus on euroa. 4 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012

5 Kutsu kevätkokoukseen Raumalla Suomen tietokirjailijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Raumalla lauantaina 24. maaliskuuta. Kokous alkaa klo (huomaa muuttunut aika) kokous- ja juhlatalo Etappi*22*:ssa. Kokouspäivien ohjelma alkaa jo edellisenä iltana perjantaina 23. maaliskuuta. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7. pykälässä mainitut asiat. Vuosikokousesitelmän pitää kasvatustieteen professori Juha T. Hakala, joka palkittiin Oppikirjailijapalkinnolla tammikuussa. Kokous päättyy lounaaseen. Perjantaina ohjelma alkaa Rauman kaupungin vastaanotolla klo kaupungintalon ravintolassa. Ilta jatkuu klo jäsentapaamisella kulttuuritalo Posellissa. Tilaisuudessa on buffet-tarjoilu. Lauantaina voi osallistua aamukävelylle, joka lähtee klo 9.30 Cumulus Rauma -hotellilta Etappi*22*:een. Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen voi tehdä puhelimitse toimistoon (puh ) tai yhdistyksen verkkosivujen kautta sähköisellä lomakkeella keskiviikkoon 14. maaliskuuta klo mennessä. Kevätkokouspäivien ohjelma on jäsenille maksuton. Saapumatta jääneiltä peritään kulut ruokailuista. Majoituksensa jokainen huolehtii itse. Jäsenet voivat varata huoneen omakustanteisesti esimerkiksi hotelli Cumulus Raumasta (os. Aittakarinkatu 9) hintaan 92 e/huone. Jos huoneessa yöpyy kaksi henkilöä, hinta on 100 e/huone. Varaukset puh (0) tai www. cumulus.fi. Varaus-tunnus on "Suomen tietokirjailijat ry". Varaa huoneesi keskiviikkoon 29. helmikuuta mennessä. Huoneita on rajoitetusti. Yhdistys korvaa kevätkokoukseen (24.3.) osallistuvien jäsenten matkakuluja edullisimman kulkuneuvon mukaan (omavastuu 15 euroa). Kokouspaperit lähetetään viikolla 12 postitse kokoukseen ilmoittautuneille. OHJELMA PERJANTAI klo Rauman kaupungin vastaanotto Kaupungintalon ravintola Kanalinranta 3, sisäpiha klo jäsentapaaminen Kulttuuritalo Poselli Nortamonkatu 12 LAUANTAI klo 9.30 opastettu aamukävely Cumulus Rauma -hotellilta Etappi*22*:een Aittakarinkatu 9 - Satamakatu 22 klo kevätkokous Etappi*22* Satamakatu 22 noin klo lounas Etappi*22*, alakerta Lauri Jäntin palkinto Allan Tiitalle kirjasta Sinisten maisemien mies Lauri Jäntin palkinnon on saanut Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen Allan Tiitta teoksestaan Sinisten maisemien mies, J. G. Granön tutkijantie (SKS). Palkinto on euroa ja sen myöntää Lauri Jäntin säätiö tunnustuksena merkittävän suomenkielisen tietokirjan tekijälle. Palkintoperusteluissa todetaan: Allan Tiitan sujuvasti ja eläytyen kirjoitettu teos tarjoaa kokonaiskuvan J. G. Granön elämästä, työstä ja merkityksestä. Sen pohjana ovat vuosien lähdetutkimukset ja tekijän pitkällinen kokemus erityisesti maantieteen historioitsijana. Johannes Gabriel Granö oli monipuolinen tiedemies, vuosisatansa ensimmäisen puoliskon merkittävin suomalainen maantieteilijä. Hän tutustui jo lapsena Siperiaan, missä hänen isänsä oli pappina. Myöhemmin hän teki useita tutkimusmatkoja Altain vuoristoon, mistä hän julkaisi uraa uurtavan teoksen. Granö kehitti oman tieteenalansa teoriaa ja käytäntöä, oli mukana uudistamassa Tarton yliopistoa, luotsasi Turun yliopistoa sekä rehtorina että kanslerina ja päätti uransa Helsingin yliopiston professorina. Hän koki elämässään monia aineellisia ja henkisiä vaikeuksia mutta sai myös ansaittua kiitosta ja kunniaa. Paitsi maantieteilijänä ja yliopistomiehenä hänet muistetaan myös yhtenä maamme valokuvaustaiteen pioneereista. Erityistä elävyyttä teokselle antaa taiteen tohtori Taneli Eskolan suunnittelema kuvitus, jossa Granön omilla valokuvilla on keskeinen sija. Anu Mustonen ja Osmo A. Wiio palkittiin Suomen tiedetoimittajain liitto on myöntänyt Tiedeviestintäpalkinnot viestintäpäällikkö Anu Mustoselle ja emeritusprofessori Osmo A. Wiiolle. Palkintosumma on tuhat euroa. Mustonen on Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen ja Wiio kunniajäsen. Vuoden tiedetoimittaja -palkinnon sai toimittaja Timo Paukku. Tiedeviestintäpalkintoa on jaettu vuodesta 2011 lähtien ja Vuoden tiedetoimittaja -palkintoa vuodesta Anu Mustonen palkittiin merkittävästä työstä tutkimustiedon välittämisessä ja yliopistoviestinnän kehittämisessä. Osmo A. Wiio sai tunnustuksen elämäntyöstä viestinnän kehittäjänä ja tieteellisteknillisen tiedon popularisoijana. Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012 5

6 Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus ja toimikunnat 2012 Toimikunnat Aluetoimikunta puheenjohtajana Riitta Suominen (Pirkanmaa), jäseninä Markus Aaltonen (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa), Annika Ardin (Päijät-Häme), Piispa Arseni (Pohjois-Savo), Veikko Ervasti (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu), Markku Heikkilä (Lappi), Marja-Liisa Julkunen (Pohjois-Karjala), Tuija Junkkari (Kaakonkulma), Tarja Kajala (Lounais-Suomi), Markku Monni (Kanta-Häme), Osmo Pekonen (Keski-Suomi), Eeva-Liisa Ryhänen (Uusimaa) ja Timo Tossavainen (Etelä- Savo), sihteerinä tiedottaja Apurahatoimikunta puheenjohtajana Markku Monni, jäseninä Hannele Cantell, Joel Kuortti, Terhi Pietiläinen ja Helena Ruuska, sihteerinä toiminnanjohtaja Palkintolautakunta puheenjohtajana Anna Kortelainen, jäseninä Markus Hotakainen, Jari Koskinen, Matti Leinonen ja Eeva- Liisa Ryhänen, sihteerinä tiedottaja Talousvaliokunta puheenjohtajana Markku Löytönen, jäseninä Helena Ruuska, Riitta Suominen ja toiminnanjohtaja Työvaliokunta puheenjohtajana Markku Löytönen, jäseninä Helena Ruuska ja Jaakko Heinimäki, lisäksi kokouksiin osallistuvat toiminnanjohtaja ja lakimies Työryhmät Politiikkatyöryhmä Markku Löytönen, Pirjo Hiidenmaa, Juhani Lokki, toiminnanjohtaja ja lakimies Koulutustyöryhmä Pirjo Hiidenmaa Pekka Hako, Olli Löytty, Anne Mäntynen, Riitta Suominen, toiminnanjohtaja ja lakimies Elektronisen julkaisemisen työryhmä Mikko Lehtonen, Paavo Ahonen Ari Hakkarainen, Pirjo Rautiainen, Juha Suoranta, Allan Tiitta, tiedottaja Markku Löytönen puheenjohtaja FT Markku Löytönen on koulutukseltaan maantieteilijä. Hän on Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen professori. Vuosina hän toimi yliopiston vararehtorina tehtäväalueenaan yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja tietohallintoasiat. Löytösen tärkeimmät tutkimusaiheet ovat terveysmaantiede, paikkatietojärjestelmät sekä tutkimusmatkailu ja sen historia. Hänet on palkittu useilla palkinnoilla, mm. Tieto-Finlandialla 1990, Tietopöllö-palkinnolla 2004 ja Tieto-Laurilla Löytönen on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta Hallituksessa hän aloitti vuonna 2009 ja vuoden 2012 alusta alkaen hän on ollut yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on politiikkatyöryhmän puheenjohtaja. Helena Ruuska varapuheenjohtaja FT Helena Ruuska toimii äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Helsingin normaalilyseossa ja kirjoittaa kirjallisuusarvosteluja Helsingin Sanomiin. Hän on toiminut 15 vuotta oppikirjailijana ja kirjoittanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja alakoulusta lukioon. Hänellä on kokemusta myös kustannusalalta. Ruuska on kiinnostunut oppikirjojen pedagogisesta kehittämisestä ja niiden roolista erilaisissa oppimisympäristöissä: lukeminen, kirjoittaminen ja oppiminen ovat uusien haasteiden edessä, ja niihin on myös oppimateriaalien vastattava. Yhdistyksen jäsen Ruuska on ollut vuodesta Hallituksessa Ruuska aloitti 2011 ja varapuheenjohtajana Hän on politiikkatyöryhmän ja apurahalautakunnan jäsen. Paavo Ahonen jäsen FM Paavo Ahonen jäi eläkkeelle Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n tiedetoimittajan tehtävästä Hän on kirjoittanut internet- ja tietoverkko-oppaita sekä yrityshistorioita. Suomen yliopistojen ja tutkimuksen tietoverkon, Funetin historia valmistui 2008 ja CSC:n 40-vuotishistoriikki Ahosesta tuli yhdistyksen jäsen vuonna 2000 ja hallituksen jäsen Hän on elektronisen julkaisemisen työryhmän jäsen. Sanaston puheenjohtajana hän toimi , ja hän jatkaa edelleen Sanaston hallituksen jäsenenä. Markku Heikkilä jäsen YTM Markku Heikkilä työskentelee Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tiedeviestintäpäällikkönä Rovaniemellä. Heikkilästä tuli yhdistyksen jäsen 2007 ja hallituksen jäsen Yhdistyksen Lapin aluevastaavana hän on toiminut vuodesta Heikkilä on julkaissut tietokirjoja pohjoisten alueiden yhteistyöstä, EU:n ilmastopolitiikasta ja Laatokan seudun kulttuurihistoriasta. 6 Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012

7 Lisäksi hän kirjoittaa kolumneja Kalevaan sekä analyyseja Suomen politiikasta pohjoismaiden ministerineuvoston AnalysNorden-verkkolehteen. Hän sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna Markku Heikkilän kotipaikka on Oulu. Jaakko Heinimäki jäsen TM Jaakko Heinimäki työskentelee Helsingissä päätoimisena tietokirjailijana ja kolumnistina. Yhdistyksen jäsen hän on ollut vuodesta Hallituksessa hänen kautensa alkoi 2010 ja työvaliokunnassa Lisäksi hän on Kopioston hallituksen jäsen. Heinimäki on julkaissut toistakymmentä kirjaa, joista Seitsemän syntiä (1999) oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Hänen teoksensa käsittelevät pääasiassa etiikkaa ja uskonnonfilosofiaa. Hän on kirjoittanut useita uskonnon oppikirjoja peruskoulun yläluokille ja lukioon. Lisäksi hän on tehnyt opintokerhoaineistoja aikuisopiskelijoille ja sähköisiä oppimateriaaleja peruskoulun yläluokille. Heinimäki toimi Eino Leinon Seuran puheenjohtajana ja Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen hallituksen varapuheenjohtajana Jari Koskinen jäsen LuK, insinööri Jari Koskinen työskentelee elektroniikan ja mikrotietokonetekniikan lehtorina Kouvolan seudun ammattiopistossa. Lisäksi hän toimii sivutoimisena yrittäjänä Tietomyrsky Oy:ssä. Hän on julkaissut oppimateriaalia ammatilliseen mikrotietotekniikan opetukseen. Koskinen on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 1998 ja hallitukseen hänet valittiin vuonna Hän on palkintolautakunnan jäsen. Olli Löytty jäsen FT Olli Löytty työskentelee Suomen Akatemian tutkijatohtorina Turun yliopistossa. Hän on ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen jaoksen jäsen. Kolumneja hän laatii Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkosivuille (www.kotus.fi/blogit). Löytty liittyi yhdistyksen jäseneksi vuonna 2005 ja hallituksessa hän aloitti Hän on yhdistyksen koulutustyöryhmän jäsen. Löytyn uusin teos on vuonna 2011 ilmestynyt Kulttuurin sekakäyttäjät - Esseitä. Heini Lehväslaiho Tuula Merisuo-Storm jäsen KT, dosentti Tuula Merisuo-Storm toimii kasvatustieteen yliassistenttina Turun opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä. Hän on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 1994 ja hallituksen jäsen vuodesta Hän on kirjoittanut äidinkielen ja englannin oppikirjoja perus- ja erityisopetukseen sekä artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin. Hän tutkii lasten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittymistä. Erityistä huomiota hän on kiinnittänyt poikien ja kaksikielisessä opetuksessa opiskelevien oppilaiden taitojen ja asenteiden kehitykseen. Terhi Pietiläinen jäsen FM Terhi Pietiläinen (o.s. Willman) on kansatieteilijä. Hän on työskennellyt erilaisissa projektitehtävissä yliopistossa, kulttuurijärjestöissä ja museoissa sekä toiminut harrastajakirjoittajaohjaajana. Hän oli aktiivisesti mukana Lahden kirjamessujen käynnistämisessä. Nykyään hän asuu Kotkassa. Pietiläinen on toimittanut mm. Karjalan liiton juhlajulkaisun sekä Maaria Wirkkalan Jokaisella on oma aikansa -näyttelykatalogin. Tulossa Lahti kaupunkiopas. Pietiläinen on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 2006 ja hallituksen jäsen vuodesta Hän on apurahalautakunnan jäsen. Timo Tossavainen jäsen FT Timo Tossavainen toimii opettajankouluttajana Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella ja dosenttina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalansa on sekä matematiikka että sen oppiminen ja opettaminen. Hän on perehtynyt mm. oppimateriaalien rooliin matematiikan opetuksessa ja laatinut matematiikan oppikirjoja lukioita ja korkeakouluja varten. Hän on kirjoittanut myös matematiikkaa ja luonnontieteitä popularisoivia sekä koulutusta käsitteleviä artikkeleita sanoma- ja aikakausilehtiin. Yhdistyken jäseneksi Tossavainen tuli vuonna Hän aloitti Etelä-Savon aluevastaavana syksyllä 2010 ja hallituksessa vuonna Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentiedote 1/2012 7

8 KOVA LAKI Oppikirjailijoiden erityishaasteista Oppimateriaalit tehdään yleensä ryhmätyönä ja niiden tekeminen on pitkä prosessi. Tämä tuo mukanaan tiettyjä haasteita, jotka kannattaa ottaa ajoissa huomioon: Hoida kustannussopimus kuntoon ajoissa Kustannussopimukset solmitaan valitettavan usein vasta, kun oppimateriaalit ovat jo valmiina. Tämä ei ole suositeltavaa. Ryhmäläisten oikeuksista ja velvollisuuksista kannattaa sopia kirjallisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kaikista yksityiskohdista ei välttämättä voida sopia kirjoitusprosessin alussa tai tilanne voi myöhemmin muuttua niin, että on kyettävä sopimaan toisin. Tästä syystä sopimuksiin onkin hyvä kirjata mahdollisuus muuttaa aiemmin sovittua. Varaudu muutoksiin työryhmässä On hyvä varautua siihen, että joku työryhmän jäsenistä lähtee ryhmästä ennen kuin projekti on valmis. On tärkeää sopia etukäteen kirjallisesti muun muassa siitä, miten työ voidaan jatkaa loppuun, minkälaiseen palkkioon lähtijä on oikeutettu sekä miten hänen tekemäänsä aineistoa voidaan hyödyntää lopullisessa teoksessa. Kirjaa tekijänpalkkion jakosuhde sopimukseen Suosituksena on, että tekijänpalkkio olisi vähintään 20 prosenttia nettomyyntihinnasta. Työryhmän jäsenet sopivat yleensä palkkionjaosta keskenään. Jakosuhde on hyvä kirjata selkeästi kustannussopimukseen. Myös oheistuotteet ovat teoksia, joista tekijöillä on oikeus saada korvaus. Jakosuhde voi olla erilainen eri teosten osalta ja se voi myös olla yhdistelmä kertakorvauksesta ja rojaltipohjaisesta palkkiosta. Tärkeintä on, että kaikki saavat kohtuullisen korvauksen tekemästään työstä. Mikäli tekijät osallistuvat kustantajan järjestämille markkinointikiertueille, myös kulujen korvaamisesta tulee sopia. TUUMANTUPA Vuoden 2012 talvilomaviikot ja pääsiäinen on Tuumantuvalla loppuun varattu. Katso vapaat viikot sekä mahdolliset peruutusviikot yhdistyksen verkkosivuilta Tuumantuvan varauskalenterista. Varauksia ottaa vastaan ja vuokrausasioita hoitaa järjestösihteeri Eija Tiihonen, puh Jäsenmaksulaskut postitetaan maaliskuussa Yhdistyksen jäsenmaksulaskut postitetaan kevätkokouksen jälkeen maaliskuussa. Vuoden 2012 jäsenmaksu on 72 euroa, senioreilta 24 euroa. Jäsenmaksun hoitamatta jättäneet poistetaan jäsenrekisteristä ennen syyskokousta. Tatu Hirvosesta lakimiesharjoittelija Yhdistyksen lakimiesharjoittelijana on aloittanut oik.yo Tatu Hirvonen. Hän avustaa lakimies Mari Koskista sekä antaa tekijänoikeus- ja kustannussopimusneuvontaa. Tavoitat Tatun numerosta ja sähköpostitse osoitteesta Tietokirjailijoilla laaja edustus kirjastoapurahalautakunnassa Suomen tietokirjailijat ry:n ehdotukset kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakuntaan ovat menneet hyvin läpi. Lautakuntaan kuuluvat jäseninä ( ) Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenistä VTT Maaria Linko ja FT Lassi Saressalo sekä varajäseninä FT Veli-Pekka Lehtola, FT Pirjo Hiidenmaa, VTT Jari Hanski ja kirjailija Sirpa Kähkönen. Taiteen keskustoimikunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja rahoittajaorganisaatio. Sen tehtäviin kuuluu mm. apurahojen ja avustusten jako. Toimikunnan jakamat kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille luovaan kirjalliseen työskentelyyn. Lisäksi iäkkäät kirjailijat ja kääntäjät voivat saada avustuksia sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella. Kevätkokous Rauma Jyväskylän kirjamessut Vaasan kirjamessut Kesäpäivä Sastamala Hallituksen kokoukset 12.4., Seuraava jäsentiedote 2/2012 ilmestyy huhtikuun lopulla. Suomen tietokirjailijat ry Hallituskatu 2 B, 3. krs, Helsinki puhelin faksi

Jäsentiedote. Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Kevätkokous Kotkassa 18. 19.3.2011. Suomen tietokirjailijat ry 1/2011

Jäsentiedote. Kymmenen oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla. Kevätkokous Kotkassa 18. 19.3.2011. Suomen tietokirjailijat ry 1/2011 Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2011 Uusia jäseniä hyväksyttiin 56 Kevään apurahat haettavissa 31.3. mennessä. Kutsu kevätkokoukseen Kotkassa 18. 19.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2011

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla

Viisi oppikirjailijaa palkittiin Educa-messuilla Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 1/2013 Uusia jäseniä hyväksyttiin 67 Kevään apurahat haettavana 28.3. asti Kutsu kevätkokoukseen Vantaalle 16.3. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus 2013 on järjestäytynyt

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

Suomen tietokirjat ry:n jäsenmäärä ylitti 3000

Suomen tietokirjat ry:n jäsenmäärä ylitti 3000 Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 1/2014 Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen Lahteen 21.-22.3. Oppikirjailijapalkinnot Lavoselle, Lehtovaaralle, Maaraselle, Silfverbergille ja Söderströmille Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Syyskokouksen hyväksymä 21.11.2015 1 (6) SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:n TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Toiminta-ajatus

Syyskokouksen hyväksymä 21.11.2015 1 (6) SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:n TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Toiminta-ajatus Syyskokouksen hyväksymä 21.11.2015 1 (6) SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY:n TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Toiminta-ajatus Suomen tietokirjailijat ry on aatteellinen yhdistys, joka sääntöjensä mukaan 1. edistää tietokirjallisuutta

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa

Aineopettajaliiton syysseminaari. Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi. 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Aineopettajaliitto AOL ry Aineopettajaliiton syysseminaari Yleissivistävä koulutus ja tulevaisuuden Suomi 13. marraskuuta 2010 Tikkurilan lukio, Valkoisenlähteentie 53 Vantaa Ohjelma: Tulevaisuuden opettajuus

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry:n vuoden 2015 Oppikirjailijapalkinnot. Oppikirjailijapalkinnot jaettiin jälleen Educa-messuilla

Suomen tietokirjailijat ry:n vuoden 2015 Oppikirjailijapalkinnot. Oppikirjailijapalkinnot jaettiin jälleen Educa-messuilla Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 1/2015 Yhdistyksen tuorein julkaisu ottaa kantaa oppimateriaalikeskusteluun Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen Rovaniemelle 20. 21.3. Apurahahaku muuttuu sähköiseksi

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat

Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat 18.3.2016 1(6) Valviran hyväksymät allasvesihygienian osaamistestaajat Lista on päivitetty 18.3.2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on hyväksynyt terveydensuojelulain 59 a mukaiseksi

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY:N SYYSKUU 2017 TIEDOTUSLEHTI

JYVÄSKYLÄN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY:N SYYSKUU 2017 TIEDOTUSLEHTI www.rkl.fi JYVÄSKYLÄN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY:N SYYSKUU 2017 TIEDOTUSLEHTI Yhdistyksen syystoiminta alkoi 5.9.2017 hallituksen kokouksella. Hallitus toivoo jäsenistön osallistuvan runsain

Lisätiedot

ETTÄ KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT OVAT AJANTASALLA!!

ETTÄ KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT OVAT AJANTASALLA!! Maanpuolustuskiltojen liitto ry tiedottaa KILTATIEDOTE 02-2016 Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä postiteta kirjepostina. Kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajia, sihteereitä ja taloudenhoitajia tiedotetaan

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 11 LUKION TYÖSUUNNITELMA LV.2013 2014 12 KESKI-SUOMEN LUKIOIDEN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 15.05.2017 kello 14 15.31 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 29.05.2017 Aika 29.05.2017, 10:00-15:20 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus Sn300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi)

Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi) 1 (5) Yhdistyksen säännöt (esitys uusiksi säännöiksi) Hyväksytty 18.11.2015 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Atte Dahlman. Tomi Hurme

Atte Dahlman. Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Poliittisen vaikuttamisen vuosi Ensimmäinen vuosi minun toimiessani puheenjohtajana on nyt päättynyt. Uuden hallituksen työskentely lähti hyvin käyntiin heti ensimmäisestä kokouksesta

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1 Vastuullisuuden Advisory Group 12.2.2015 Advisory Group 1 Mikael Fogelholm Mikael Fogelholm (ETT) on toiminut Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professorina vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittauduthan koulutuspäiville; tiedossa mielenkiintoisia luentoja ja työpajoja. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2014 Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä KOULU JA MENNEISYYS LII 4 ISBN 978-952-67639-4-1 (pdf) ISSN

Lisätiedot

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan.

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan. Jäsenkirje 2/12 SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE Hyvät Ravinaiset Kesä on jo takanapäin, mutta voimme vielä muistella hienoja Mikkelin kuninkuusraveja ja muita tapahtumia. Syksy on tullut

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014 Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Työryhmä 1. /Osaamisen ja oppimisen merkitys yhteiskunnallisen kehityksen osana

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 16.08.2017 kello 13 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry. Toimintakertomus 2013

Suomen tietokirjailijat ry. Toimintakertomus 2013 Suomen tietokirjailijat ry Toimintakertomus 2013 VUOSIKATSAUS 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 5 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (1) 30.12.2010. Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry 204.685. Perusilmoitus yhdistysrekisteriin 30.12.2010 HALLITUS

PÄÄTÖS 1 (1) 30.12.2010. Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry 204.685. Perusilmoitus yhdistysrekisteriin 30.12.2010 HALLITUS ~~ Patentti- ja rekisterihallitus PÄÄTÖS 1 (1) Dnro 201 0/002694Y...,..-...-...~..._._...-...~..~...-..._-.-.~...,.,.,..."...-...-...-...,...-...-...-...-...-...-,...,.,...,...,...,... Hannonen Markku

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE. Hallintaa uusin muotoiluin. Toimittanut Ilari Karppi

Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE. Hallintaa uusin muotoiluin. Toimittanut Ilari Karppi Tampereen yliopiston vuoden 2013 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto GOVERNANCE Hallintaa uusin muotoiluin Toimittanut Ilari Karppi Tampereen yliopisto johtamiskorkeakoulu 2013 Governance hallintaa

Lisätiedot