Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut"

Transkriptio

1 Tietoa hoidon ja hoivan maksuista Maksut Enköpingin kunta

2 Enköpingin kunta Hoito- ja hoivahallinto.

3 Tietoa palvelu- ja hoivamaksuista Yleistä Tämä esite on tarkoitettu hoito- ja hoivahallinnon asiakkaille. Enköpingin kunnassa maksuista päättää kunnanvaltuusto. Kunta soveltaa palveluihin ja hoitoon yhtenäistä maksujärjestelmää. Maksu lasketaan samalla tavalla riippumatta siitä, asutko omassa kodissasi vai kunnan erityisasunnossa. Kotipalvelusta maksetaan palveluun käytetyn ajan mukaan. Maksun suuruus määräytyy siis sen mukaan, kuinka monta tuntia kotipalvelua olet käyttänyt kuukaudessa. Maksu voi vaihdella eri kuukausien välillä. Kotona annettavan avun, palvelujen ja hoivan maksut eivät voi ylittää kulloinkin voimassa olevaa maksujen ylärajaa, nk. enimmäismäärää. Enimmäismäärä on ennalta määrätty summa (kuukausittainen suurkustannussuoja), joka on sama koko maassa ja joka voi vaihdella vuosittain. Enköpingin kunnan mahdollisuuksista periä maksua vanhusten ja vammaisten huollosta säädetään Sosiaalipalvelulain 8. luvun 2. pykälässä. Hyvä tietää Joskus kotiisi voi tulla useampi avustaja yhtä aikaa. Tässä tapauksessa maksu määräytyy seuraavasti: Mikäli tuplamiehitys on välttämätöntä työympäristösyistä (esim. raskaiden nostojen takia), maksu peritään ainoastaan yhden (1) työntekijän työajasta. Joskus työntekijät ovat itse päättäneet työskennellä yhdessä esim. siivousten yhteydessä. Tällöin maksat kahden henkilön työajasta, mutta aikaa kuluu vähemmän. Mikäli perut tilatun palvelun viimeistään 4 päivää ennen palvelun suorittamista, maksua ei peritä. Mikäli et ole tehnyt peruutusta ajoissa, sinulta peritään kotipalvelutaksan mukainen maksu

4 siltä ajalta, joka palveluun olisi kulunut. Sairaalahoidon, lyhytaikaisasumisen ja vuorotteluhoidon yhteydessä kotipalvelumaksua ei peritä. Näissä tapauksissa palvelun peruminen ei ole tarpeen, mutta mikäli mahdollista, suosittelemme kuitenkin kotipalvelulle ilmoittamista, jotta he eivät joudu turhaan käymään asunnollasi. Vuorotuspalvelu kotona. Kotona tapahtuvasta vuorotuspalvelusta peritään maksu ensimmäisten 12 tunnin ylittävältä osalta. Vuorokausimaksu on aina sama riippumatta siitä, kuinka monta kertaa sairaanhoitaja käy luonasi. Jotkut sairaanhoitajan palvelut kuuluvat kuitenkin palvelumaksuusi, mikäli sinulle on myönnetty kotihoitoa kotipalvelusta tai kuulut erikoiskotisairaanhoidon piiriin. Palveluihin kuluvan ajan rekisteröinti siinä tapauksessa, että molemmille puolisoille on myönnetty hoivapalveluita Mikäli molemmille puolisoille on myönnetty hoivapalveluita, näihin kuluva aika rekisteröidään kummaltakin erikseen. Turvahälytys - apu hälytyksen yhteydessä Hälytyksen tekemisestä ja avun saamisesta ei peritä maksua. Turvahälytyksestä peritään kiinteä kuukausimaksu. LSS:n mukaisesta henkilökohtaisesta avusta ei peritä maksua. Kun omaisesi auttaa sinua Mikäli omaisellesi maksetaan palkkaa hänen sinulle antamastaan kotipalvelusta, maksu ja ajankäyttö lasketaan samalla tavoin kuin kotipalvelun henkilökunnan antamasta avusta. Enimmäismaksu Seuraavat maksut kuuluvat Enköpingin kunnan enimmäismaksuun: Kotipalvelu (maksu tunnilta) Hoivamaksu Lyhytaikaisoleskelu, turva-asumispaikka, vuorotteluhoito, lyhytaikaisasuminen (vuorokausimaksu paikalta) Turvahälytin/omaisen hälytin Sairaanhoitajan kotikäynti

5 Seuraavat maksut eivät kuulu enimmäismaksuun: Hoitokodin ateriatilaus (aamiainen, lounas, päivällinen ja välipala) Lyhytaikaisoleskelun, vuorotteluhoidon, lyhytaikaisasumisen, päivätoiminnan ja turvaasumispaikan ateriamaksu Toimintaterapeutin/lääkintävoimistelijan kotikäynti (vuoden ensimmäiseltä käynniltä) Apuvälineet, kuten rollaattori ja pyörätuoli Matkat päivätoimintaan ja sieltä kotiin Seuraavat palvelutoimet ovat maksuttomia: Päivätoiminta/päivittäistoiminta Kohtauspaikat (avointa toimintaa, johon ei vaadita avustuspäätöstä) Asumisen tuki LSS:n mukaiset palvelutoimet ovat pääasiassa maksuttomia Vuorotteluhoito 12 tuntiin saakka kuukaudessa Vuorotteluhoito omaiskeskuksessa (Villa Sandgatan) Palliatiivisen tiimin palvelut Päivystävän sairaanhoitajan palvelut Toimeentulovaraus/henkilökohtaiset varat Maksujen laskemisessa käytämme apuna nk. toimeentulovarausta. Toimeentulovarauksella tarkoitetaan niitä varoja, jotka tarvitset henkilökohtaisten tarpeittesi kattamiseen asumiskulujen ja muiden laskujen lisäksi. Toimeentulovaraus ei kuitenkaan ole takuu siitä, että käytössäsi on sen suuruinen summa. Toimeentulovaraus perustuu voimassa olevaan perusmäärään, ja se voi vaihdella vuosittain. Toimeentulovarauksen suuruus on laskettu Kuluttajaviraston yksin ja parisuhteessa asuvien kotitalousbudjettia koskevien tietojen perusteella. Toimeentulovaraus sisältää: Elintarvikkeet Matkat, kuljetuspalvelun, sairausmatkat Vaatteet, kengät Vapaa-ajan Hygienian Kulutustavarat Päivälehdet Puhelimen ja televisioluvan Kotivakuutuksen Huonekalut Hammashoidon Kulut vaihtelevat henkilön mukaan. Yllä esitetyt laskelmat ovat vain esimerkkejä, eikä niitä tule pitää kattavana listana siitä, mitä toimeentulovaraus pitää sisällään. Mikäli sinulla on tavallista korkeampia kuluja esim. uskotun miehen, alaikäisen lapsen elatuksen tai lääketieteellisten syiden takia, voit hakea toimeentulovarauksesi korottamista. Tavallista korkeammaksi kuluksi lasketaan vähintään kuutena peräkkäisenä kuukautena sinulta perittävä maksu, joka on vähintään 200 kruunua kuukaudessa. Alle 65- vuotiailla on oikeus korkeampaan toimeentulovaraukseen. Lisätietoja saat maksujen käsittelijältä. Hakulomakkeet löydät osoitteesta Toimeentulovaraus alenee automaattisesti muuttaessasi kunnan tarjoamaan asuntolaan, koska myös kulusi alenevat: sähkölasku, televisiolupa ja tietyt kulutustavarat kuuluvat hoitomaksuun. Maksujen laskemisen perusteet Tulo-/menokyselylomake lähetetään vuosittain kaikille hoito- ja hoivahallinnon asiakkaille. Olet voinut myös saada lomakkeen avustuskäsittelijältäsi tai sairaanhoitajalta. Valitse jompikumpi lomakkeessa annetuista

6 vaihtoehdoista: Muutoksenhakuohjeet lähetetään sinullle maksupäätöksen yhteydessä Annat lisätietoja esim. muista eläkkeistäsi ja asumiskuluistasi ja annat suostumuksesi tulotietojesi hakemiseen vakuutuskassasta, eläkevirastosta ja valtion eläkevirastosta. Tässä tapauksessa voimassa olevia maksuja voidaan alentaa taloudellisen tilanteesi perusteella. Maksu voidaan alentaa aina 0 kruunuun saakka. Kun maksun suuruus on laskettu, sinulle lähetetään siitä päätös. Päätöksestä näet, kuinka maksun suuruus on laskettu. Päätöksestä on mahdollista valittaa päätöksessä annettujen ohjeiden mukaan. 2. Et halua antaa meille tietoja tuloistasi ja asumiskustannuksistasi. Tässä tapauksessa sinulta peritään voimassa oleva enimmäismaksu. Valitse vaihtoehto rastilla. Avioliitossa/rekisteröidyssä parisuhteessa olevien maksupäätöksen laskeminen Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat maksavat aina oman palvelumaksunsa, mikäli molemmille on myönnetty kotipalvelua. Maksut lasketaan erikseen kummankin puolison tarvitseman avun perusteella. Maksupäätös perustuu parin yhteisiin tuloihin, asumistukeen ja asumiskustannuksiin, jotka Kuva: Elin Hjelm jaetaan molemmille tasan. Avioliittokaaren mukaan puolisot ovat vastuussa toistensa elatuksesta. Siksi tulot lasketaan yhteen ja jaetaan puolisoiden kesken tasan. Näin myös siinä tapauksessa, että toinen puolisoista muuttaa johonkin kunnan tarjoamista asunnoista. Mikäli et palauta täytettyä lomaketta, sinulta peritään voimassa oleva enimmäismaksu. Voit muuttaa valintaasi milloin tahansa lähettämällä meille uuden lomakkeen. Muutos astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. Muutoksia ei voi tehdä takautuvasti. Asumiskustannuksia/vuokraa ei katsota kuluksi, ja siksi niitä ei käsitellä tässä esitteessä. Kunta ottaa kuitenkin asumiskustannukset/vuokran huomioon maksuvarasi laskennassa. Maksupäätöksen laskeminen uudelleen Mikäli olet antanut meille tietoja tulo-/menokyselylomakkeella, sinun täytyy ilmoittaa meille näissä tapahtuneista muutoksista. Muutos astuu yleensä voimaan ilmoittamista seuraavan kuukauden alusta. Maksupäätöksestä valittaminen Maksupäätöksestä on mahdollista valittaa kirjallisesti hoito- ja hoivahallintoon. Kirjeestäsi tulee käydä ilmi, miksi katsot päätöksen olevan virheellinen. Mikäli toinen puolisoista muuttaa kunnan tarjoamaan asuntoon, tästä on ilmoitettava eläkevirastoon/vakuutuskassaan ja verovirastoon. Kun puolisot eivät enää asu yhdessä, puolisoiden eläkkeet, asumistuet ja verot lasketaan samoin kuin yksin asuvilta. Hoito- ja hoivahallinto ottaa huomioon myös kotona asuvan puolison taloudellisen tilanteen. Avoliitossa olevien maksupäätöksen laskeminen Avoliitossa (ei siis avioliitossa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa) asuvien maksut lasketaan kummallekin avopuolisolle erikseen heidän tulojensa ja asumistuen mukaan. Yhteiset asumiskustannukset jaetaan tasan. Kotipalvelun laskennassa sovelletaan muuten samoja sääntöjä kuin avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläville. Mikäli toinen avopuolisoista muuttaa kunnan tarjoamaan asuntoon, hoito- ja hoivahallinto ei ota huomioon kotona asuvan puolison taloudellista

7 tilannetta, koska avopuolisot eivät ole vastuussa toistensa elatuksesta. Maksuun vaikuttavat tulot Maksun laskeminen perustuu todellisiin tuloihisi ennen ennakonpidätystä ja pääomatuloihisi. Mitkä tulot otetaan huomioon maksujen laskemisessa? Maksujen laskennassa kunta ottaa huomioon seuraavat asiat: Ansiotulot, esim. eläkkeet, palkat ja eläkevakuutukset Pääomatulot, esim. korot ja osingot Verottomat tulot, esim. ulkomailta maksettavat eläkkeet ja elinkorot Asumistuki, jota haetaan eläkevirastolta tai vakuutuskassasta. Asumiskustannusten muuttuessa asumistukea on haettava uudelleen eläkevirastolta tai vakuutuskassasta. Omaisuutta, vammaiskorvausta, hoitoavustusta, pääomatuottoja/pääomatappioita ja toimeentulotukea ei oteta laskennassa huomioon. Asumiskustannukset Todelliset asumiskustannuksesi vähennetään ennakonpidätyksen jälkeisistä tuloistasi maksun suuruutta laskettaessa. Mitä asumiskustannuksiksi katsotaan? Vuokra-asunto: Vuokra, lämmitys ja muut pakolliset kulut. Mikäli sähkölasku kuuluu vuokraan, se vähennetään vuokrasta vakuutuskassan määrittämän kiinteän maksun mukaan. Asumisoikeusasunto ja mahdolliset korot Kuukausimaksu, lämmitys ja muut pakolliset kulut. Mikäli sähkölasku kuuluu asunto-osuuskunnan kuukausimaksuun, se vähennetään kuukausimaksusta vakuutuskassan määrittämän kiinteän maksun mukaan. Omistusasunto: 70 prosenttia asuntolainan koroista mahdollisten korkotukien vähentämisen jälkeen.

8 70 prosenttia tonttivuokrasta. 0,75 prosenttia todellisesta kiinteistöverosta, kuitenkin enintään kruunua vuodessa (2013). Lämmitys- ja muut käyttökustannukset. Mikäli et ole antanut tietoja kustannuksista, ne lasketaan vakuutuskassan määrittämän kiinteän maksun mukaan. Kahden asunnon asumiskustannukset Kun muutat omasta asunnostasi kunnan tarjoamaan asuntoon, joudut usein maksamaan jonkun aikaa kahdesta asunnosta. Tässä tapauksessa voit hakea hoivamaksujesi ja ateriatilausmaksusi alentamista kirjallisesti niin kauan kuin sinulla on kustannuksia kahdesta asunnosta, kuitenkin korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Hakemuslomakkeen saat avustuskäsittelijältäsi tai osoitteesta maksuja käsittelevästä kohdasta tai lomakeosiosta. Huomaathan, että kunnan asuntojen ateriatilausta ja vuokraa ei lasketa menoiksi ja ne jäävät siksi maksuvaralaskelman ulkopuolelle. Laskutus Maksut peritään yleensä kuukausittain jälkikäteen. Lasku tulee siis maksaa seuraavan kuun loppuun mennessä. Mikäli haluat omaisesi tai muun läheisesi huolehtivan laskuistasi/maksupäätöksistäsi, ilmoita tästä maksujen käsittelijälle täyttämällä tulo-/menokyselyn valtakirjalomake. Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat ilmoittaa haluavansa yhteisen laskun samalla lomakkeella. Laskut on mahdollista maksaa suoraveloituksen kautta ilmoittamalla asiasta maksujen käsittelijälle tai lomakkeella, jonka löydät osoitteesta Mikäli haluat käyttää verkkolaskua, ota yhteyttä pankkiisi. Mikäli tarvitset maksujen alentamista kolmea kuukautta pidemmän ajan, voit hakea sitä kirjallisesti hoito- ja hoivahallinnolta. Maksuvaran laskeminen Maksuvaralla tarkoitetaan niitä varoja, jotka sinulla on jäljellä hoidon ja hoivan maksujen maksamista varten. Maksuvara lasketaan nettotuloistasi, joista on vähennetty asumiskustannukset ja toimeentulovaraus. Nettotulot + (bruttotulot veronpidätyksen jälkeen) Asumiskustannukset - Asumistuki + Toimeentulovaraus - Summa: maksuvara

9 Tietoa LSS:n mukaisista maksuista Mikäli saat vanhuuseläkettä, täyttä takuueläkettä, täyttä sairauskorvausta tai täyttä aktivointikorvausta ja sinulle on myönnetty LSS:n mukaisia palvelutoimia, kunta saa periä maksua ainoastaan asunnosta, kulttuurielämästä ja vapaaajan aktiviteeteista. Maksat aina ruokailusi itse, mutta joidenkin toimintojen yhteydessä (esim. päivittäinen toiminta) on mahdollista ostaa lounasta omakustannushintaan. Omakustannushintaiset lounaat laskutetaan aina kuukauden alussa. Lasku tulee maksaa kuukauden loppuun mennessä. Tietoa LSS:n mukaisia palvelutoimia saavan lapsen vanhemmille. Kunnan oikeudesta periä maksua LSS:n mukaisista palvelutoimista säädetään Lain eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta pykälissä 18, 19 ja 20. Vanhempana vastaat lapsesi kuluista siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai menee naimisiin. Vanhempana olet myös elatusvelvollinen siihen saakka, kun lapsesi täyttää 18 vuotta. Elatusvelvollisuutesi päättyy lapsen täytettyä 18 vuotta, ellei lapsi käy koulua, esim. lukiota. Elatusvelvollisuutesi voidaan katsoa jatkuvan siihen saakka, kun koulua käyvä lapsesi täyttää 21 vuotta. Mikäli alle 18-vuotiasta lastasi hoidetaan kodin ulkopuolella, sinun tulee vanhempana osallistua kunnan hoitokuluihin. Tämä koskee esimerkiksi tapauksia, jolloin lapsesi asuu LSS:n mukaisessa asuntolassa koulunkäyntinsä yhteydessä. Tälloin kunnalla on oikeus lapsen elatusavustukseen. Avustuksen suuruus määräytyy samoin perustein kuin vakuutuskassan määräämä elatustuen takaisinmaksuvelvoite. Avustus maksetaan vakuutuskassan kautta. Enköpingin kunnalle maksettavan maksun suuruus lasketaan kummankin vanhemman kohdalla erikseen myös silloin, kun vanhemmat asuvat yhdessä. Kummankin vanhemman tulee siis täyttää oma lomakkeensa. Kummankaan vanhemman kuukausimaksu ei saa ylittää ylintä elatustukimaksua (tiedote SKL 2006:54). Voimassa oleva maksu käy ilmi liitteestä. Laskulomakkeen saat maksujen käsittelijältä tai osoitteesta www. enkoping.se. Mikäli täytettyä lomaketta ei palauteta, vanhemmilta peritään enimmäismaksu. Saat aina päätöksen maksun suuruudesta. Maksun suuruus tarkistetaan jokaisen vuoden alussa, ja se voi tällöin muuttua. Lomake ajantasaisten tietojen keräämiseksi lähetetään kaikille maksun suorittajille. Mikäli tietosi muuttuvan vuoden kuluessa, ilmoita tästä maksujen käsittelijälle. Mikäli lapsesi asuu lyhytaikaisasunnossa, esim. Asphagenissa tai Gluggenissa, hänen oleskeluvuorokausistaan peritään ateriamaksu. Lasku lähetetään toiselle

10 vanhemmista aina kuukauden alussa. Lasku tulee maksaa kuukauden loppuun mennessä. OTA YHTEYTTÄ HOITO- JA HOIVAHALLINNON MAKSUJEN KÄSITTELIJÄÄN Vård- och omsorgsförvaltningen Kungsgatan Enköping Puhelin: (vaihde) Faksi: S-posti: Verkkosivut:

11

12

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille. uusittu 2013

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille. uusittu 2013 Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille uusittu 2013 Sisältö Kuka voi saada apua? 03 Mihin voi saada apua? 05 Kenen puoleen tulee kääntyä? 10 Potilasturva ja osallisuus 12 Mitä hoito maksaa? 16

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta)

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till finska Artikelnummer 2006-114-3 Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Lyhyitä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki

Opiskelijalle. Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Opiskelijalle Opintoraha, asumislisä ja opintolaina sekä koulumatkatuki Sisällys Tärkeää tietää 1 Kun aloitat opinnot 2 Opintoraha 3 Asumislisä 4 Opintolainan valtiontakaus 7 Miten omat tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO

TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO 1 2 Tervetuloa tutustumaan Tukholman kaupungin vanhustenhuoltoon Kädessäsi oleva esite kertoo, mitä apua ja palveluja Tukholman kaupunki tarjoaa vanhustenhuoltoa

Lisätiedot

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut

Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Kotiavun sekä terveydenja sairaanhoidon maksut Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Tietoa tukea ja hoivaa koskevista maksuista sinulle, joka asut tavallisessa asunnossa tai palvelutalossa

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7

Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7 Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN RAKENNE 3 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Mun ElämÄ. mun. RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella.

Aktivointi- tai sairauskorvausta saavat voivat saada asuntolisää. Asuntolisän suuruus määräytyy asuntokustannusten ja tulojen perusteella. Tietoa Vakuutuskassalta 01/01 2010 Asuntolisä [bostadstillägg] aktivointikorvausta [aktivitetsersättning] tai sairauskorvausta [sjukersättning] saavalle [Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Päivitetty 24.3.2015 KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Käsittely:.JIK ky Johtokunta 23.5.2014 Sisällysluettelo 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 3 2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OPINTOTUKI 2008 OPINTOTUKI - MITÄ SE ON? MITÄ OPINTOJA TUETAAN? OPINTOTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET INFO 8 (12.12.2007) OPINTOTUKI 2008 Tämä esite on tiivistelmä vuoden 2008 opintotuesta. Saat tarkempaa tietoa opintotuen myöntämisestä ja hakemisesta Opintotukiesitteestä ja Kelan internetsivuilta (www.kela.fi).

Lisätiedot