KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS"

Transkriptio

1 KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS

2 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS

3 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 210 OP KUVATAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP 3 PERUSOPINNOT 40 OP AINEOPINNOT 162 OP Orientaatio 2 op Pääaineopinnot 45 op Mylly 20 op Taidehistoria 10 op Taiteellinen työskentely 30 op TVT-opinnot 8 op Koulutusohjelmakohtaiset kurssit, työpajat, laboratoriot 10 op Maisteriseminaari 6 10 op Koulutusohjelmakohtainen seminaari 4-9 op Taiteilijana yhteiskunnassa 6 op Taiteellinen työskentely op Nykytaiteen historia ja teoria II 5 op TAITEELLISET OPINNOT OP TEORIAOPINNOT OP Valinnaiset opinnot 50 op Vapaavalintaiset teoriaopinnot 3-17 op Piirustus ja havainto 10 op Filosofia II 2 op Teoriaopinnot 17 op Opinnäyte 40 op i Opinnäyte 10 op Kielet 8 op Ks. opintojaksojen sisällöt tarkemmin oppaan luvuista 2. ja 3.

4 4 Aarni Vaarnamo, Matrimonia, SISÄLLYS KUVATAIDEAKATEMIAN OPINTO-OPAS Kuvataiteen kanditaatin ja maisterin tutkinnot 02 Uudelle opiskelijalle Piirustuskoulusta osaksi Taideyliopistoa 11 5 Yhteystiedot 14 n käyntiosoitteet 14 Vierashuone 14 Verkkosivut 14 1 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA n tutkinnot 17 Kuvataiteen kandidaatti 17 Kuvataiteen maisteri 17 Kuvataiteen tohtori 17 Lukuvuoden aikataulu 18 Opintoneuvonta ja ohjaus 19 Opintopalvelut 19 Tuottajapalvelut 19 Tekniset palvelut 19 Ykköset 20 2-vuotiset maisteriopiskelijat 20 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 20 Koulutusohjelmien vastuuopettajat 20 Tuutorit 21 Opiskelusta ssa 22 Opiskelijavalinnat 22 Ilmoittautuminen 22 Opiskelijasopimus 22 Opiskelijakortti 22 Opiskelijan rahallinen tuki 23 Opiskelijoiden työtilat ja muut käyttöoikeudet 23 Opintosuoritukset sekä niiden korvaaminen ja hyväksilukeminen 27 Opiskelu ulkomailla 29 Opiskelijan oikeusturva 34 Opiskelijapalaute 35

5 6 Opintososiaaliset asiat 37 Opintotuki 37 Asuminen 38 Terveydenhuolto YTHS 38 Liikuntapalvelut 38 Opiskelijoiden vakuutukset 38 Apurahat 39 n taiteellinen toiminta 40 Kandinäyttely 40 Kuvan Kevät 42 Muu näyttelytoiminta 42 Kirjasto 43 Painettu aineisto 43 Opinnäytteiden kirjalliset osat ja dokumentaatiot 43 Elektroninen aineisto ja AV-aineisto 44 n digitaalinen arkisto DIA 44 Taidegrafiikan koulutusohjelma 77 Taidegrafiikan pääaineopinnot 77 Taidegrafiikan koulutusohjelman järjestämät syventävät opinnot 78 Tila-aikataiteiden koulutusohjelma 81 Tila-aikataiteiden pääaineopinnot 84 Tila-aikataiteiden koulutusohjelman järjestämät syventävät opinnot 86 Praxis Taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma 89 Tutkinnon rakenne 90 Tohtorikoulutusohjelma OPINTOPOLKU JA TUTKINTOVAATIMUKSET Opintopolku 47 Perusopinnot 47 Aineopinnot 48 Kieliopinnot 50 Syventävät opinnot 50 Kuvataiteen kandidaatin opinnäyte 52 Kuvataiteen maisterin opinnäyte 54 3 Yleisen opetuksen keskus 59 Yleisen opetuksen tavoitteet 59 Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden opetus 59 Kieliopinnot 61 Yleisen opetuksen keskuksen järjestämät aineopinnot 64 Yleisen opetuksen keskuksen järjestämät syventävät opinnot 67 Kuvanveiston koulutusohjelma 69 Kuvanveiston pääaineopinnot 69 Kuvanveiston koulutusohjelman järjestämät syventävät opinnot 71 Maalaustaiteen koulutusohjelma 72 Maalaustaiteen pääaineopinnot 72 Maalaustaiteen koulutusohjelman järjestämät syventävät opinnot 75

6 8 UUDELLE OPISKELIJALLE 9 i n opetustarjontaan voit tutustua kurssitietojärjestelmä Kotsassa (kurssit.kuva.fi) sekä Artsi-intranetissä olevan opintomonisteen avulla. Hyvä n opiskelija. Kädessäsi on opinto-opas lukuvuodelle Säilytä tämä, sillä suoritat kaikki opiskeluaikasi opinnot tässä ilmoitettujen tutkintovaatimusten mukaisesti. Yliopisto-opiskelulle on tyypillistä vapaus suunnitella ja ohjata omaa opiskeluaan. Opiskelija vastaa pitkälle omaan opiskeluunsa liittyvistä valinnoista ja opintojensa etenemisestä. Tähän oppaaseen on koottu keskeisiä perustietoja opiskelusta, Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnoista, valmistumisesta sekä koulutusohjelmista. Oppaan ensimmäinen luku, Opiskelijana kuvataideakatemiassa, sisältää tietoa tutkinnoista, lukuvuoden aikataulusta, opintoneuvonnasta, opiskelusta ja opintososiaalisista asioista. Lisäksi siinä esitellään lyhyesti kirjasto ja n taiteellinen toiminta, joka liittyy oleellisesti opiskeluun. Oppaan toisessa luvussa, Opintopolku ja tutkintovaatimukset, kerrotaan lyhyesti kuinka opinnot ssa etenevät, mitä osa-alueita Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon sisältyy ja millaisia ovat kandidaatin ja maisterin opinnäytteet. Oppaan kolmannessa luvussa, Yleisen opetuksen keskus ja koulutusohjelmat, esitellään kaikille opiskelijoille yhteisen, yleisen opetuksen sisältöä sekä kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan ja tila-aikataiteiden koulutusohjelmien antamaa opetusta.

7 10 ssa käytettävä tärkein tietolähde on Taideyliopiston intranet Artsi, jossa on useimmista asioista tätä opasta tarkemmat ohjeet. Ohjeita myös päivitetään jatkuvasti, joten ajankohtaiset asiat kannattaa tarkistaa sieltä. n opetustarjontaan voit tutustua sähköisen kurssitietojärjestelmän Kotsan sekä Artsi-intranetissä olevan opintomonisteen avulla. Antoisaa opiskeluaikaa! Opintotiimi KUVATAIDEAKATEMIA on antanut Suomessa ylintä kuvataiteen koulutusta yli 160 vuotta. Tämän päivän on keskittynyt nykytaiteen koulutukseen, ja siellä voi suorittaa kuvataiteen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat ovat: Maalaustaide Kuvanveisto Taidegrafiikka Tila-aikataide 11 Tila-aikataiteen koulutusohjelmassa voi suuntautua liikkuvaan kuvaan, valokuvataiteeseen sekä paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen. Edellä mainittujen koulutusohjelmien lisäksi ssa on vuonna 2012 alkanut kaksivuotinen Praxis Taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma, johon valittiin uudet opiskelijat syksyllä 2014 alkavaan opetukseen. Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus annetaan tohtorikoulutusohjelmassa. n yksilöllisyyttä korostavat opetusohjelmat tarjoavat opiskelijalle mahdollisuudet pitkäjänteiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen ja itsenäiseen työskentelyyn. n opettajakunta koostuu aktiivisista taiteilijoista, jotka jatkavat opetustyönsä ohessa omaa taiteellista työskentelyään ja säilyttävät näin elävän kontaktin kuvataiteen kenttään. PIIRUSTUSKOULUSTA OSAKSI TAIDEYLIOPISTOA n varhaisin edeltäjä, Suomen Taideyhdistyksen piirustus koulu, perustettiin vuonna Vuonna 1939 Piirustuskoulu siirtyi tuolloin perustetun Suomen Taideakatemian omistukseen ja koulun nimeksi vakiintui Suomen taideakatemian koulu. Koulu on saanut valtionapua vuodesta 1963 lähtien, mutta täyden vastuun kuvataiteen ylimmästä opetuksesta valtio otti vuonna 1985, jolloin perustettiin jatkamaan Suomen taideakatemian koulun toimintaa. Korkeakouluksi muuttui vuonna 1993 ja yliopistoksi , Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät vuoden 2013 alussa vapaan taiteen yliopistoksi Taideyliopistoksi. Opiskelijoita on yhteensä noin Vapaan taiteen yliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuri selta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Taideyliopisto vaalii taideperinnettämme ja kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa.

8 13 12

9 14 YHTEYSTIEDOT Elimäenkatu 25 A, Helsinki Postiosoite: PL 10, Taideyliopisto Taideyliopiston keskus, puh: (09) Info, puh: (Virastomestari) Sähköposti: n kirjasto Elimäenkatu 25 A, 2. krs, Helsinki puh Sähköposti: Seminaaritila VILHO Sörnäisten rantatie 27 C, Helsinki KUVA/TILA Merimiehenkatu 36, Helsinki Galleria Fafa Lönnrotinkatu 35, Helsinki Vierashuone Mikonkatu 18 C 15, Helsinki, Puh. (09) Verkkosivut (jää pois käytöstä syyslukukaudella) Tutkinnot 18 Lukuvuoden aikataulu 19 Opintoneuvonta ja ohjaus 22 Opiskelu ssa 37 Opintososiaaliset asiat OPISKELIJANA KUVATAIDE- AKATEMIASSA 40 Taiteellinen toiminta 43 Kirjasto

10 16 KUVATAIDEAKATEMIAN TUTKINNOT antaa opiskelijoilleen valmiudet toimia vapaana taiteilijana. Opetuksen suunnittelun pohjana on tietoisuus siitä, että nykytaide ja taiteilijuus ovat jatkuvassa muutoksessa, johon vaikuttavat sekä kansalliset että kansainväliset tekijät. Tutkintojärjestelmä on kaksiportainen. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon, jonka jälkeen he voivat hakea jatko-opintoihin. Uusia opiskelijoita valitaan vuosittain sekä 5,5-vuotiseen koulutukseen, joka sisältää kandidaatin ja maisterin tutkinnon, että 2-vuotiseen maisterikoulutukseen. 17 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA KUVATAITEEN KANDIDAATTI Kuvataiteen kandidaatin tutkinto, Bachelor of Fine Arts (KuK, BFA) on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. Koulutus antaa opiskelijalle kuvataiteilijana toimimisen edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja taidolliset sekä teoreettiset valmiudet. Opintojen jälkeen opiskelijalla on edellytykset toimia itsenäisenä kuvataiteilijana sekä valmius maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. KUVATAITEEN MAISTERI Kuvataiteen maisterin tutkinto, Master of Fine Arts (KuM, MFA), on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Koulutus antaa opiskelijalle kuvataidealan ammatillisten tehtävien edellyttämät valmiudet sekä edellytykset itsenäiseen, vaativaan taiteelliseen työhön kuvataiteen alueella sekä kuvataidealan jatkokoulutukseen ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen. KUVATAITEEN TOHTORI Kuvataiteen tohtorin tutkinnon, Doctor of Fine Arts (KuT, DFA), laajuus on 240 opintopistettä. Tavoitteellinen suorittamisaika on 4 vuotta. Koulutus antaa opiskelijalle syvällisen oman alansa tuntemuksen ja valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suorituksiin sekä kyvyn itsenäiseen, uutta tietoa tuottavaan kuvataiteelliseen tutkimukseen edustamallaan alalla. Ks. tarkemmin oppaan lopusta tai Artsi-intranetistä.

11 18 LUKUVUODEN AIKATAULU OPINTONEUVONTA JA OHJAUS 19 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA Virallisesti yliopiston lukuvuosi alkaa ja päättyy Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen. Opetusta ssa järjestetään pääasiassa syyskuun alusta touko kuun lopulle. Yliopistoon on ilmoittauduttava vuosittain Taide yliopiston ja n määrittelemällä lakisääteisellä tavalla viimeistään (ks. tarkemmin Artsi-intranetistä). Tiedot lukuvuoden opetustarjonnasta löytyvät kurssitietojärjestelmä Kotsasta (kurssit.kuva.fi) ja ilmoittautuminen syyslukukauden kursseille alkaa Kursseille voi ilmoittautua vain jos on ilmoittautunut läsnä olevaksi Kuvataide akatemiaan. Kevätlukukauden kursseille ilmoittautuminen alkaa Kypsyyskoepäivät sekä Akateemisen neuvoston kokouspäivät julkaistaan Artsi-intranetissä lukukausittain. n johtokunta ja Akateeminen neuvosto ovat ylimmät opetuksesta päättävät elimet ssa. Opetuksen ja opintojen tukena ovat opinto-, tuottaja- ja tekniset palvelut. OPINTOPALVELUT Opintosihteeri opintoneuvonta, opintosuoritukset, opintosuoritusten hyväksiluvut, n-vuosikurssilaisten henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (hops), työharjoittelu, opinto tuki, opintososiaaliset asiat, tutkintotodistukset. Opintopalveluiden assistentti opintorekisteriotteet, opiskelutodistukset, kieliopinnot, joo-opinnot, Taideyliopiston sisäiset liikkuvuusopinnot, valmistuvien opiskelijoiden neuvonta kuten maisterinopinnäytteiden opinnäytesuunnitelmat, dokumentaation ja kirjallisen osan arvosteltavaksi jättäminen ja dokumentaatiorahat. Amanuenssit opintoneuvonta, opetuksen koordinointi, kypsyyskokeeseen ilmoittautuminen, kurssi-ilmoittautumiset ja -perumiset, materiaalirahat, kandidaattivaiheen opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (hops), kandidaatin opinnäytteiden palautus. OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA Kansainvälisten asioiden koordinaattori kansainväliset asiat (mm. opiskelijavaihto), apurahat. Opetuksen suunnittelija maisteriopiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (hops), tutkintovaatimukset, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen, opiskelijapalaute. Suunnittelija opiskelijavalinnat, opintohallinnon tietojärjestelmien kehittäminen. Opintopäällikkö vastaa opintopalveluista ja niiden kehittämisestä kokonaisuudessaan, opintopalveluiden henkilöstön esimies. TUOTTAJAPALVELUT Tuottaja näyttelytoiminta (Kuvan Kevät, Kandinäyttely ja muut KuvAn näyttelyt), opinnäytemateriaaliraha, kv-projektit, työpajat ja muut Taiteellisen toimikunnan hallinnoimat asiat. TEKNISET PALVELUT Työmestarit työskentelytilat ja -välineet, koneet, laitteet, työturvallisuus, materiaalihankinnat, näyttelyripustukset ja -kuljetukset. Lisätietoja Artsi-intranet. Artsiin kirjaudutaan sähköpostitunnuksilla.

12 20 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA YKKO SET Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla on syksyn ajan valmis lukujärjestys, jonka mukaan he etenevät opinnoissaan. Uudet opiskelijat osallistuvat lukuvuoden aluksi orientaatiotilaisuuksiin ja aloittavat sen jälkeen koko syksyn kestävän opintokokonaisuuden Johdatus koulutusohjelmiin (Mylly). Syyslukukauden lopussa uudet opiskelijat valitsevat koulutusohjelman, jossa haluavat tehdä pääaineopintonsa. Jos ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalla on paljon aikaisempia taideopintoja, yliopistotason kieliopintoja tai korkeakoulutason taideteoreettisia opintoja, ne voidaan sisällyttää osaksi n tutkintoa. Näille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) heti syyslukukauden alussa. Muut ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tekevät ensimmäisen varsinaisen hops insa kevätlukukauden alussa koulutusohjelmaan siirtymisen yhteydessä. Opiskelijoiden tukena toimivat opintohallinnon ja opettajakunnan lisäksi myös opiskelijatuutorit. Ks. orientaatioista ja ensimmäisen lukuvuoden opetuksesta tarkemmin luku 3: Yleisen opetuksen keskus. KOULUTUSOHJELMIEN VASTUUOPETTAJAT Koulutusohjelmien vastuuopettajat antavat erityisesti opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, ovat opiskelijan mukana hopsin teossa ja seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä. Kandiopiskelijoiden vastuuopettajina toimivat lehtorit ja maisteriopiskelijoiden vastuuopettajina professorit. Jos opiskelijalla on vaikeuksia opintojensa kanssa tai hän joutuu olemaan pidempään poissa opetuksesta, hänen tulee olla asiasta yhteydessä ennen muuta vastuuopettajaansa. TUUTORIT Opiskelijatuutorit ovat uusien opiskelijoiden tukena koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. He tukevat uusien opiskelijoiden orientoitumista Kuvataide akatemiaan ja Taideyliopistoon sekä tutustuttavat heidät opiskeluun ja opiskelijaelämään. 21 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA 2-VUOTISET MAISTERIOPISKELIJAT Uudet maisteriopiskelijat saavat heti syyskauden alussa järjestettävän orientaation yhteydessä tiiviin opastuksen n käytäntöihin, tutkintovaatimuksiin, opintososiaalisiin ja kansainvälisiin asioihin sekä muihin opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Maisteriopiskelijoilla on myös omat opiskelijatuutorinsa, jotka järjestävät yhteisiä tilaisuuksia ja tutustuttavat uudet opiskelijat ylioppilaskunnan toimintaan. Maisteriopiskelijat tekevät ensimmäisen hopsinsa orientaation yhteydessä yhdessä omaopettajansa ja opetuksen suunnittelijan kanssa. HENKILO KOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS) Jokainen opiskelija tekee yhdessä opintoamanuenssin, opintosihteerin tai opetuksen suunnittelijan ja koulutusohjelman vastuuopettajan kanssa vuosittain henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops). Sen avulla käydään lävitse opiskelijan opintojen vaihe ja osaamis- ja kehittymistarpeet, valitaan suoritettavat opinnot ja mietitään suorittamisaikatauluja. hops muuttuu ja tarkentuu sitä mukaa kuin opiskelijan tiedot ja taidot karttuvat. hops on tarkoitettu ennen muuta työkaluksi opiskelijalle, joka voi sen avulla suunnitella ja jäsentää opintojaan.

13 22 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA OPISKELUSTA KUVATAIDE- AKATEMIASSA i Lue tästä perusasiat opiskelijoiden oikeuksista, opiskelun fasiliteeteista, taloudellisesta tuesta ja vaihto-opiskelumahdollisuuksista. OPISKELIJAVALINNAT an valitaan uusia perustutkinto-opiskelijoita Kuvataide akatemian päävalinnan ja n erillisvalintojen kautta. Päävalinnassa valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 5,5-vuotisia kuva taiteen kandidaatin ja kuvataiteen maisterin tutkinnoista koostuvia opintoja. Erillisvalintojen kautta valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan kaksivuotista kuvataiteen maisterin tutkintoa. Lisäksi vuosittain voidaan valita muutama opiskelija suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoa. Vuonna 2014 sisään otettavien uusien perustutkinto-opiskelijoiden määrä on Taideyliopiston hallitus vahvistaa sisään otettavien opiskelijoiden määrän vuosittain. n opiskelijat valitaan kuvataiteellisen lahjakkuuden ja soveltuvuuden perusteella. Opiskelijavalinnoista julkaistaan erillinen valintaopas, joka löytyy n verkkosivuilta. ILMOITTAUTUMINEN Jokaisen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijan tulee ilmoittautua kunkin lukuvuoden alussa läsnä- tai poissaolevaksi yliopistoon. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa lukuvuoden aikana opintoja tai valmistua, hänen täytyy olla kirjoilla läsnä olevana. Lisätietoja Artsi-intranetistä. OPISKELIJASOPIMUS Opiskelijat saavat ilmoittautuessaan hyväksyttäväkseen opiskelijan harjoitus- ja opinnäytetöiden käyttöoikeuksia koskevan opiskelijasopimuksen. OPISKELIJAKORTTI Ylioppilaskunnan ja Suomen Ylioppilaskuntien Liiton syl:n jäsenenä opiskelija saa käyttöönsä opiskelijakortin, joka tilataan ensimmäisen opiskeluvuoden alkaessa Taideyliopiston ylioppilas kunnalta (taiyo). Opiskelijakortilla eli Lyyra-kortilla voi todistaa kaikkialla Suomessa olevansa opiskelija ja päästä näin yths:n palveluiden piiriin sekä saada opiskelija-alennusta mm. opiskelijaravintoloissa, vr:n/matkahuollon lipuista sekä sadoissa kulttuurilaitoksissa ja kaupoissa. Ks. tarkemmin ylioppilaskunnan verkkosivuilta. Opiskelijakortti ei ole voimassa ilman lukuvuositarraa. Lukuvuositarroja saa opiskelijakortteihin mm. taiyo:n toimistolta (Töölönkatu 28, 4. krs). OPISKELIJAN RAHALLINEN TUKI Materiaalirahat kustantaa osan opetukseen kuuluvista materiaaleista. n opiskelijoilla on lukukausittain käytössään 100 euron materiaaliraha opiskeluun liittyvään taiteelliseen työskentelyyn tarvittavia materiaaleja varten. Materiaalirahalla voi ostaa esimerkiksi värejä, papereita ja kangasta. Materiaaliraha maksetaan apurahana. Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet Artsi-intranetistä tai oman koulutusohjelman amanuenssilta. Maisteriksi valmistumisen tuki Opiskelijan valmistumiseen liittyvää prosessia tuetaan erillisellä opinnäytemateriaalirahalla sekä maisterin opinnäytteen kirjallisen osan ja dokumentaation painokuluihin myönnettävällä tuella. Opiskelija voi hakea tuottajalta ostolomakkeen tai saada korvauksen kuitteja vastaan. Huom! Kuitit on palautettava sen kalenterivuoden aikana, jolloin hankinnat on tehty, vaikka materiaalirahan käyttö jatkuisi seuraavan vuoden puolella. korvaa ainoastaan sellaiset hankinnat, jotka tehdään opinnäytesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Jos opiskelija käyttää opinnäytettä tehdessään Kuvataideakate mian ulkopuolista ohjaajaa, maksaa hänelle palkkion ennalta ilmoitetun tuntimäärän mukaisesti. Myös opinnäytteen tarkastajista toinen tai molemmat voivat olla n ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarkastuslausunnon kirjoittamisesta maksetaan tällöin palkkio. Opinnäytteiden tekemiseen on olemassa erilliset ohjeet. Ks. kuvataiteen kandidaatin ja maisterin opinnäytteistä tarkemmin Artsi-intranetistä. 23 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA

14 24 OPISKELIJOIDEN TYO TILAT JA MUUT KÄYTTO OIKEUDET Työtilat Uudet, ensimmäisen vuosikurssin perusopiskelijat työskentelevät syksyllä aluksi yhtenä ryhmänä yhteisessä projektitilassa. Kun opiskelija siirtyy ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden alussa koulutusohjelmaan, hänelle osoitetaan työtila, työhuone tai työskentelypiste itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille osoitetaan työtila heti syyslukukauden alussa. Kandi- ja maisteritutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on työtilaoikeus 5 vuotta opintojen aloittamisesta, 2-vuotista maisteritutkintoa suorittavilla opiskelijoilla 2 vuotta opintojen aloittamisesta. Tohtoriopiskelijoilla ei ole työtilaoikeutta. Opiskelijan poissaolovuodet, kuten vaihto- opiskelu, eivät pidennä työtilaoikeutta eräitä lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta (tarkempaa tietoa opintotoimistosta). Oikeus työtilaan päättyy 5. lukuvuoden tai maisteriopiskelijoilla 2. lukuvuoden kevätlukukauden päättyessä, jolloin tilan on oltava tyhjä. lla ei ole tämän jälkeen velvollisuutta järjestää opiskelijalle työtilaa. Opiskelijat voivat työskennellä omissa työtiloissaan pääsääntöisesti läpi vuorokauden kaikkina viikonpäivinä lukuun ottamatta niitä ajanjaksoja, jolloin on kokonaisuudessaan suljettu. Tilojen käytöstä muuhun kuin opiskelutarkoitukseen on sovittava erikseen dekaanin kanssa. n tilat ovat rajalliset ja teosten varastointimahdollisuutta ei ole; valmiit teokset on tämän vuoksi kuljetettava pois akatemian tiloista. Myös esimerkiksi vaihtoon lähtiessään opiskelija on velvollinen tyhjentämään ja luovuttamaan työtilansa vaihtoopinto jakson ajaksi. Ks. tiloista tarkemmin Artsi-intranetistä. 25 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA Utön residenssi Utön residenssissä voi keskittyä työskentelyyn rauhallisessa ympäristössä ympäri vuoden. Työskentelyajat jaetaan puolen vuoden välein ja niiden kesto vaihtelee kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Toiminnasta vastaa KuvAn residenssi ry. Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin Kirjoilla oleva opiskelija on oikeutettu saamaan henkilökohtaisen käytto oikeuden n tietojärjestelmiin (Kotsa, opiskelijakoneet) sekä Taideyliopiston yhteisiin tietojärjestelmiin (Artsi-intranet ja sähköposti). Käyttöoikeuteen kuuluu käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla opiskelija pystyy kirjautumaan työasemille, Artsi-intranetiin, sähköpostiin ja kotsaan. Uusille opiskelijoille käyttöoikeudet luovutetaan orientaation yhteydessä. Käyttöoikeudet ovat voimassa opiskelijan ollessa kirjoilla KuvAssa ja ilmoittautuneena läsnäolevaksi. Käyttöoikeus sulkeutuu automaattisesti mikäli läsnä- tai poissaoloilmoitus puuttuu tai opiskelija valmistuu. Valmistumisen yhteydessä käyttöoikeudelle voidaan antaa lisä aikaa (esim. 30 päivää) mm. palautteen antoa ja omien tiedostojen poissiirtämistä varten.

15 26 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA Ka ytto ehdot lyhyesti: Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä tule luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän tunnistaminen perustuu käyttäjätunnus-salasanapariin. Tämän vuoksi käyttäjän tulee pitää salasana vain omana tietonaan ja valita salasanakseen helposti muistettava, mutta vaikeasti arvattava salasana. Käyttöoikeutta voidaan rajoittaa esim. väärinkäytöksen vuoksi. Ks. tarkemmin käyttöoikeuksista Artsi-intranetistä. Tietojärjestelmien ylläpidosta vastaa Taideyliopiston tietohallinto, jonka henkilökunnalta saa apua mahdollisissa ongelmatilanteissa. it-tuen tavoittaa henkilökunnan tiloista, puhelinnumerosta tai osoitteesta Sähköposti Uudet opiskelijat saavat sähköpostiosoitteen orientaation yhteydessä. n opiskelijoilla on käytössä pääsääntöisesti sähköpostiosoite muotoa Sähköpostiosoitetta käytetään ensisijaisesti n sisäisessä viestinnässä. Sähköpostiosoite kuuluu automaattisesti n sisäisiin postituslistoihin. Muu henkilökohtainen ja opiskeluun liittymätön viestittäminen n sähköpostiosoitteella on sallittua. Myös henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi. Sähköpostin voi lukea osoitteessa webmail.uniarts.fi. Työasemat ja tietokoneet n opiskelijat voivat käyttää mm. it-luokassa ja kirjastossa olevia työasemia. it-luokan tietokoneet on varustettu yleisimmillä kuvankäsittelyohjelmilla ja lisälaitteilla. it-tuki auttaa kaikissa tietokoneisiin liittyvissä asioissa ( tai KOTSA kotsasta (kurssit.kuva.fi) löytyvät ajantasaiset kurssitiedot. Sen kautta selataan opetustarjontaa, saadaan tietoa kurssien sisällöistä ja ilmoittaudutaan kursseille. Kursseille ilmoittautunut opiskelija näkee kotsasta oman lukujärjestyksensä. Opettaja antaa kurssin suorittaneelle opiskelijalle opintopisteet kotsan kautta. Uusille opiskelijoille järjestetään käyttöopastusta syksyn alussa ja myöhemmin käyttöön saa apua opintoamanuensseilta. kotsassa on myös n opiskelijarekisteri. Opiskelija voi tarkistaa kotsan kautta opintorekisteriotteensa ja tulostaa sen. OPINTOSUORITUKSET SEKÄ NIIDEN KORVAAMINEN JA HYVÄKSILUKEMINEN Opiskelijan kaikki opintosuoritukset rekisteröidään Kuvataideakate mian opintorekisteriin (kotsa). n opetustarjonnasta kertyvät opintopisteet siirtyvät rekisteriin suoraan ja opiskelija näkee ne opintorekisteriotteestaan. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa muussa oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja teoria- ja kieliopintoja sekä taiteellisia opintoja, mikäli ne vastaavat sisällöiltään, opintopistemääriltään ja tasoltaan akatemian opinnoille asetettuja vaatimuksia. Erityisestä syystä voidaan myös muita opintoja lukea hyväksi. Joissain tapauksissa opiskelija voi osoittaa osaamisensa näytön tai tasokokeen (esim. kielet) kautta. Opiskelijan tulee lukukauden päättyessä tarkistaa omasta opintorekisteriotteestaan, että kaikki suoritukset on merkitty rekisteriin. Opintopiste Opintojen laajuus on määritelty opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 26,7 tuntia opiskelijan työskentelyä. Jos opiskelija opiskelee täysipäiväisesti, kertyy pakollisten ja valinnaisten opintojen sekä taiteellisen työskentelyn yhdistelmästä vuosittain noin 60 opintopistettä. Taideyliopisto noudattaa ects-järjestelmää (European Credit Transfer System), joka on osaksi Euroopan unionin erasmus-koulutusohjelmaa perustettu opintosuoritusten siirtojärjestelmä. ects:n tarkoituksena on helpottaa kotimaassa ja ulkomailla suoritettujen opintojen vertailemista ja tiedottamista, jolloin myös opintojen siirtäminen yliopistosta toiseen yksinkertaistuu. Arvostelu Tutkintoon kuuluvien opintojen suoritukset arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Kandidaatin tutkinnon opinnäyte on suorituksena joko hyväksytty tai hylätty. Toistaiseksi ainoastaan kuvataiteen maisterin tutkinnon opinnäyte arvostellaan arvosanalla kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Siirtyminen suoraan 2. vuosikurssille Jos ensimmäisen vuosikurssin opiskelija on opiskellut aiemmin ulkomaisessa taidekorkeakoulussa, kotimaisessa ammattikorkeakoulussa tai korkeatasoisessa toisen asteen taideoppilaitoksessa ja suorittanut Kuva taideakatemian ensimmäisen vuoden perusopintoja vastaavat opinnot, hän voi anoa siirtoa suoraan toiselle vuosikurssille haluamaansa koulutusohjelmaan. Jos opiskelija haluaa anoa siirtoa toiselle vuosikurssille, hänen tulee heti syyslukukauden alussa ottaa yhteyttä kyseisen koulutusohjelman vastaavaan professoriin ja ilmoittaa tälle asiasta. Koulutusohjelman vastaava professori päättää mahdollisuudesta vastaanottaa opiskelija ohjelmaan. 27 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA

16 28 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA Opiskelijaa voidaan pyytää esittelemään töitään ja osaamistaan professorille. Opiskelijan tulee lisäksi täyttää opintojen hyväksilukemiskaavake ja toimittaa se sekä viralliset todistukset/opintorekisteriotteet aiemmista opinnoista opintotoimistoon. Kaikkien perusopintojen (40 op) korvaamisesta aiemmilla opinnoilla päättää taidehistorian ja -teorian professori. AHOT Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (ahot) on keskeinen osa elinikäisen oppimisen toteuttamista. Kuvataiteen koulutusalalla on alan erityisluonteesta johtuen muodostunut omia käytäntöjä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja tunnistamiseen. ssa annettavan koulutuksen perustana on kuvataiteellisen lahjakkuuden ja osaamisen vahvistaminen. Koulutus on vain osittain sellaisten teoreettisten tietojen sekä teknisten, välineeseen liittyvien taitojen ja valmiuksien opettamista, joka on mahdollista korvata jo aiemmin opitulla. Taidekoulutuksessa on ensisijaisesti kysymys taiteellisen ajattelun ja ilmaisun muotoutumisesta ja syventämisestä sekä kontaktiopetustilanteessa ohjatun että itsenäisen taiteellisen työskentelyn kautta. Tätä taideopetuksen ydinprosessia on vaikea korvata muualla tai muuten tapahtuneella työskentelyllä. Vapautus suomen- tai ruotsinkielen opinnoista Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä sekä opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, vapautetaan suomen tai ruotsin kielen opinnoista. Vapautus muista kieliopinnoista Kielitaitovaatimuksista on mahdollisuus anoa vapautusta erityisistä syistä. Kieliopinnoista vapautumisen peruste voi olla lukion suorittaminen ulko mailla tai se, ettei ole suorittanut lukiota. Vapautus ei vähennä suoritettavien opintopisteiden määrää. Suositeltavaa on korvata puuttuvat opinto pisteet käymällä kielten perus-/alkeiskursseilla. Kielitaitovaatimuksista vapauttamisesta saa tietoa opintotoimistosta. Opintojen viivästyminen Opinnoissaan viivästyneet yritetään tavoittaa uuden lukuvuoden alkaessa ilmoittautumisen yhteydessä. N-vuoden opiskelijoiden eli kuusi vuotta sitten tai sitä aikaisemmin opintonsa aloittaneiden perusopiskelijoiden sekä kaksi vuotta sitten tai sitä aikaisemmin opintonsa aloittaneiden maisteriopiskelijoiden on laadittava opintosuunnitelma ilmoittautumisen yhteydessä. 29 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA Liikkuvuusopinnot Taideyliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus liikkua eli suorittaa kursseja yli akatemiarajojen. Toisista akatemioista valittavat kurssit tai akatemioiden yhteinen opetus hyväksytään hopseissa. Edellytyksenä on, että ne voidaan sisällyttää kotiakatemian minimilaajuisiin tutkintoihin. Taideyliopiston liikkuvuusopinnoista tiedotetaan Artsi-intranetissä ja myös sähköpostilla. Joustava opinto-oikeus (JOO) joo (=joustava opiskeluoikeus) -sopimuksen kautta Taideyliopiston opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta muista suomalaisista yliopistoista. joo-opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluvia tai tutkintoon sopivia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä kursseja toisessa yliopistossa. joo-opinnot tulee voida liittää opiskelijan suorittamaan kuvataiteen kandidaatin tai maisterin tutkintoon, ja opintojen tulee edistää opiskelijan ammatillista, tiedollista ja taidollista osaamista. Kotiyliopisto maksaa opiskelijan toisessa yliopistossa suorittamista opinnoista, ja opiskelijan on saatava kotiyliopistoltaan puolto ja kohdeyliopistolta hyväksyntä joo-opintoihinsa ennen niiden alkua. Ota selvää kohdeyliopiston opetustarjonnasta ja hakuajoista. joo-opintoihin haetaan sähköisesti Joopas-verkkopalvelussa (www.joopas.fi). Lisätietoja joo-opinnoista n opintotoimistosta ja Artsi-intranetistä. Suoritusten voimassaolo Opinnäyte ja muut opintosuoritukset vanhenevat, kun niiden suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Koulutusohjelman professori päättää, kuinka voimassa olevia tutkintovaatimuksia sovelletaan niihin, joiden opinnot ovat vanhentuneet. Opiskelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että tutkintovaatimuksiin kuuluvat opinnot tulevat suoritetuiksi. Jos jokin pakolliseksi ilmoitettu opinto jakso jää suorittamatta, opiskelija sopii itse professorin kanssa siitä, miten ja milloin korvaava opintosuoritus tehdään. OPISKELU ULKOMAILLA Vaihto-opinnot n opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan vaihtoopintoina ulkomailla. lla on laaja vaihtokouluverkosto. Vaihto-opiskelusta, hakuajoista, vaihtoon liittyvistä apurahoista yms. voi kysyä kv-koordinaattorilta. Lisätietoja ulkomailla opiskelusta yleensä ja ulkomaan opintoihin liittyvistä apurahoista löytyy myös cimo:n sivuilta Opiskeluaika ulkomaisessa yliopistossa on yleensä rajattu 3 12 kuukauteen. Jotta vaihto-opinnot voidaan soveltuvilta osiltaan hyväksilukea osaksi n tutkintoa, opiskelijan tulee vaihto-opintojen päätyttyä toimittaa ulkomailla suoritetuista opinnoistaan asianmukainen (englannin- tai ruotsinkielinen) todistus/opintorekisteriote n opintotoimistoon.

17 31 30

18 32 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA Yhteistyöyliopistot, -koulut ja ohjelmat Pohjoismaat, NORDPLUS-ohjelma nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama koulutusohjelma, jossa tuetaan liikkuvuutta, hankkeita ja verkostoja. kuno on vuonna 1993 perustettu pohjoismaisten kuvataidekorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka saa rahoituksensa nordplus-ohjelmasta. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 17 jäsentä, myös balttilaisia korkeakouluja. kuno-verkoston yhteistyöyliopistoihin vaihtoon lähtevä voi saada apurahan, jonka suuruuteen vaikuttavat vaihtoaika ja opiskelupaikan sijainti. Lisätietoja kv-koordinaattorilta ja Artsi-intranetistä. Verkostoon kuuluvat koulut järjestävät myös lyhyitä kuno-express -kursseja, joihin osallistuva opiskelija saa matka-avustusta. Ks. tarkemmin kuno-verkostoon kuuluvista taidekorkeakouluista ja kuno-express -kursseista Eurooppa, ERASMUS-ohjelma Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma. Se on perustettu vuonna Erasmus-ohjelma tukee korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä, monenlaisia liikkuvuustoimintoja ja hankkeita. Euroopan unionin ohjelmien kausi päättyi vuoden 2013 lopulla ja uusi kausi alkoi erasmus-opiskelijavaihto perustuu yliopistojen välisiin yhteistyösopimuksiin. erasmus-partnereita ovat pääsääntöisesti kaikki keskeiset eurooppalaiset taidekorkeakoulut, ks. tarkemmin Artsi-intranetistä. Vaihtoon lähtevä voi saada CIMO:n kautta myönnettävää apurahaa (n. 200 kuukaudessa). Vena ja Suomen ja Venäjän välinen first-opiskelijavaihto perustuu korkeakoulujen välisiin yhteistyöverkostoihin. Verkostoon tulee kuulua vähintään yksi korkeakoulu Suomesta ja Venäjältä. Suomessa ohjelmaa hallinnoi kansainvälisen henkilövaihdon keskus cimo. Opiskelija- ja opettajavaihdon lisäksi verkosto voi järjestää myös intensiivikursseja. Suomalaisten ja venäläisten taidekorkeakoulujen artsmo verkostoon kuuluu tällä hetkellä 11 taidekorkeakoulua. Venäläisiä kuvataiteen ja muotoilun oppi laitoksia verkostossa ovat pietarilaiset Stieglitz Art Academy ja State University of Technology and Design sekä Syktyvkar University ja Pomor State University. Itsenäisesti hankittu vaihto-opiskelupaikka Omaehtoisesti ulkomaiseen taidekorkeakouluun lyhyeksi aikaa menevät huolehtivat itse opiskelupaikan hankkimisesta ja heidän tulee varautua lukukausi- ja muiden maksujen maksamiseen. Samoin kuin vaihto- ohjelmissa itsenäisesti liikkuvien opiskelijoiden on aina sovittava oman korkeakoulun kanssa etukäteen ulkomaanopintojen hyväksi lukemisesta tutkintoon. Kansainväliset työpajat n taiteellinen toimikunta hallinnoi kansainvälistä työpajatoimintaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintojensa aikana osallistua erilaisiin työpajoihin, biennaaleihin, festivaaleihin, näyttelyihin ja muihin vaihtuviin ulkomailla järjestettäviin tapahtumiin. Aikaisempien vuosien toimintaan voi tutustua n verkkosivuilla. n residenssit ulkomailla lla on kaksi residenssiä ulkomailla: Berliinissä ja New Yorkissa. Berliinin residenssiin on haku kaksi kertaa vuodessa. Residenssiin myönnetään 1 8 viikon aikoja ja niitä voivat hakea 2 5 vuosikurssin opiskelijat, 1 2 vuosikurssin maisteriopiskelijat ja tohtoriopiskelijat. Asunto jaetaan Tukholman taideakatemian opiskelijoiden kanssa. New Yorkin residenssi on suunnattu Kuvan Kevät -stipendiaateille. ELIA on ollut eurooppalaisten taidekoulujen liiton European League of Institutes of the Arts elia:n jäsen vuodesta elia julkaisee mm. jäsenkirjettä, josta saa tietoa ulkomaisten akatemioiden kiinnostavista seminaareista, tapahtumista ja työpajoista sekä verkostoyhteistyöstä. Lisätietoa ja sähköinen uutiskirje löytyy osoitteesta 33 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA Muut kahdenva liset sopimukset lla on kahdenvälinen vaihtosopimus Carnegie-Mellon University Art Schoolin kanssa, joka sijaitsee Pittsburgissa sekä Jerusalemin Bezalel Academy of Arts and Design -akatemian ja Taipei National University of the Artsin kanssa. Näihin Euroopan ulkopuolisiin sopimuksiin ei liity apurahoja, mutta opiskelijat voivat anoa apurahaa akate mian yleisistä apurahoista.

19 34 OPISKELIJAN OIKEUSTURVA OPISKELIJAPALAUTE 35 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA Tutkinnonsuoritusoikeus Tutkinnonsuoritusoikeuden an saa vain opiskelijavalintojen kautta. Opiskeluoikeus Taideyliopiston opiskelijoilla voi olla pääsääntöisesti samanaikaisesti vain yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeus taiyo:ssa. Opintoajan rajaus on tullut voimaan ja sen jälkeen alkaneissa perustutkintojen opiskeluoikeuksissa. Opintoajan rajauksen pääperiaatteet ovat yliopistolaissa (558/2009). Sen mukaisesti sekä kandidaatin etta maisterin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (5,5 v + 2 v). Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (2 v + 2 v). Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. voi myöntää hakemuksesta opiskelijalle lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen, jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojensa saattamiseksi loppuun. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu. Muilta osin opiskeluoikeudesta ja sen jatkamisesta noudatetaan yliopistolakia ( /558) ja Taideyliopiston koulutussääntöä. Yliopistoilla on yliopistolain mukainen velvollisuus arvioida koulutustaan. Suomalaisissa yliopistoissa toteutetaan kahdesti vuodessa valtakunnallinen opiskelijapalautekysely (kandipala). Kyselyssä selvitetään noin kolme vuotta opiskelleiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö suunnittelee, että vuodesta 2015 lähtien noin 3 % yliopistolle jaettavasta perus rahoituksesta osoitetaan kandipalan perusteella. Valtakunnallisten kyselyiden lisäksi jokainen yliopisto kerää opiskelijapalautetta myös itsenäisesti opetustoimintansa kehittämistä ja itsearviointia varten. n tavoitteena on läpinäkyvä palautejärjestelmä, joka motivoi opiskelijoita vaikuttamaan ja osallistumaan moni puolisesti opetuksen, opiskelun ja oppimisen laadun parantamiseen. ssa opiskelijoiden ja opettajien välinen vuorovaikutus on oleellinen osa opetusta. Samalla se toimii välittömänä palautekanavana opiskelijalta opettajalle ja päinvastoin. Tämän suullisen ja välittömän palautteen ohella kerätään kurssikohtaista kirjallista palautetta sekä vuosittaista palautetta eri vaiheissa opintojaan olevilta opiskelijoilta ja kuvataiteen maisteriksi valmistuneilta. Taideyliopisto on tuonut mukanaan paljon uudistuksia ja monista tärkeistä kysymyksistä on järjestetty yhteisökeskusteluja sekä kerätty palautetta opiskelijoilta, opettajilta ja muulta henkilökunnalta. Tällainen työskentelytapa varmasti jatkuu. Opiskelijat ovat tervetulleita tekemään ehdotuksia entistä paremman opiskelijapalautejärjestelmän kehittämiseksi. Asiasta kannattaa olla yhteydessä opetuksen suunnittelijaan. OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA Tekijänoikeus Kuvataiteilijoiden ja kuvataiteen opiskelijoiden toimintaan liittyy erilaisia tekijänoikeussäädöksiä, joihin kannattaa tutustua huolellisesti. Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu on koonnut aiheesta ohjeita ja auttaa tarvittaessa. Ks. tarkemmin Artsi-intranetistä.

20 36 Raimo Saarinen, Mineraalijärvi, 2014, yksityiskohta installaatiosta. OPINTOSOSIAALISET ASIAT OPINTOTUKI Opintotukea voidaan myöntää ssa päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on valtion rahoittama tuki, joka maksetaan opiskelijalle kuukausittain. Se on veronalaista tuloa. Tuen määrään vaikuttavat veronalaiset tulot ja apurahat koko kalenterivuoden ajalta (opintotuki poislukien). Tuloraja on henkilökohtainen ja se perustuu tukikuukausien määrään. Opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että vuosituloraja ei ylity. Vuositulorajaan voi vaikuttaa perumalla tukea tai palauttamalla maksettuja tukia tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Ensimmäistä kertaa opintotukea hakeva voi itse hakea tukea verkossa osoitteessa Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Opintotuki uusiin yliopisto-opintoihin on kaksiportainen Opintotuki myönnetään uusille ( tai sen jälkeen aloittaneille) opiskelijoille ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen, vaikka opiskelija on valittu suorittamaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto. Kun opiskelija on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ja käyttänyt siihen myönnetyt tukikuukaudet, hänelle myönnetään tuki ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten. Opintotukihakemuksessa tulee kuitenkin mainita, että opiskeluoikeus on hyväksymiskirjeen mukaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon. Opintotukeen tuli voimaan lainmuutos, jossa opintorahaa korotettiin mutta enimmäisopintotukiaikaa lyhennettiin. Opintotuki voidaan ensimmäisellä päätöksellä myöntää enintään alemman korkeakoulututkinnon laajuuden mukaiselle tukiajalle, mikä on ennen ssa aloittaneilla max 42 kuukautta ja sen jälkeen aloittaneilla max 37 kuukautta. Kokonaisuudessaan kuvataiteen kandidaatin ja kuvataiteen maisterin tutkinnon suorittamiseen myönnetään ennen aloittaneille 60 tukikuukautta ja sen jälkeen aloittaneille 55 tukikuukautta. Tarkempaa tietoa opintotuesta ja sen muutoksista saa Kelan www-sivuilta. 37 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Hertta Kiiski, Blue Jawbreaker, 2014, pigmenttivedos. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2015-2016 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 210 OP KUVATAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP 3

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14 1 KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2013 2014 3 2 Tyko Elo: Ai kil juu [2013], stillkuva multimediasta, yksityiskohta KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2013 2014 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2018 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Ulkomaan vaihto-opinnot

Ulkomaan vaihto-opinnot Info 20.4.2017 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja Vaihto-opinnot kauppatieteiden koulutusohjelmassa Suosittelemme

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 210 OP KUVATAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP. Kuvataiteen perusopinnot 27 op. Kuvataiteen syventävät opinnot 120 op

KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 210 OP KUVATAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP. Kuvataiteen perusopinnot 27 op. Kuvataiteen syventävät opinnot 120 op KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 210 OP KUVATAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP Kuvataiteen perusopinnot 27 op Orientoivat opinnot 2 op Johdatus itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn ja opetusalueisiin

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA Abien vanhempien infoilta järjestettiin marraskuussa 2014 toista kertaa. Luentotallenne utu.fi-sivuilla. Opiskelijalähettiläät

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Agora B 331 Käynti Ahlmaninkadun puolelta / Entrance: Ahlmaninkatu Olemme muuttaneet / We have new premises Tervetuloa Agoran B-siiven 3. kerrokseen

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin Vaihda maisemaa! -tapahtuma 22.1.2105 ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE KO102 Marita Puikkonen 22.1.2015 Vaihda maisemaa! ERASMUS+ Haluaisitko lähteä opiskelemaan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

opintotuki info info vuonna 2008

opintotuki info info vuonna 2008 opintotuki info info vuonna 2008 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut ja opintotuki

Opiskelijapalvelut ja opintotuki Opiskelijapalvelut ja opintotuki 26.8.2016 Opiskelijapalvelut - Luotsi, 1. kerros työhuoneet käytävän alkupäässä - Opiskelijapalvelut palvelevat kanslia-asioissa kaikkia yliopiston kotimaisia, kansainvälisiä

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2012 13. Opetussuunnitelmissa

Lisätiedot

Taideyliopisto Koulutussääntö

Taideyliopisto Koulutussääntö Taideyliopisto Koulutussääntö Käsittely: 1. Julkinen keskustelutilaisuus 11.4.2013 2. TeaK:n tutkimusneuvosto 16.4.2013 3. SibA:n akateeminen neuvosto 23.4.2014 4. TeaK:n opetusneuvosto 23.4.2013 5. Taideyliopiston

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot