KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14"

Transkriptio

1 1 KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS

2 3 2 Tyko Elo: Ai kil juu [2013], stillkuva multimediasta, yksityiskohta KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS

3 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 210 OP KUVATAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP 3 PERUSOPINNOT 40 OP AINEOPINNOT 162 OP Orientaatio 2 op Pääaineopinnot 45 op Mylly 20 op Taidehistoria 10 op Taiteellinen työskentely 30 op TVT-opinnot 8 op Koulutusohjelmakohtaiset kurssit, työpajat, laboratoriot 10 op Maisteriseminaari 6 10 op Koulutusohjelmakohtainen seminaari 4-9 op Taiteilijana yhteiskunnassa 6 op Taiteellinen työskentely op Nykytaiteen historia ja teoria II 5 op TAITEELLISET OPINNOT OP TEORIAOPINNOT OP Valinnaiset opinnot 50 op Vapaavalintaiset teoriaopinnot 3-17 op Piirustus ja havainto 10 op Filosofia II 2 op Teoriaopinnot 17 op Opinnäyte 40 op i Opinnäyte 10 op Kielet 8 op Ks. opintojaksojen sisällöt tarkemin kirjan luvuista 2. ja 3.

4 4 SISÄLLYS 5 KUVATAIDEAKATEMIAN OPINTO-OPAS Kuvataiteen kanditaatin ja maisterin tutkinnot 02 Uudelle opiskelijalle Piirustuskoulusta osaksi Taideyliopistoa 11 Yhteystiedot 14 n käyntiosoitteet Galleriat 14 Ateljeetiloja 14 Verkkosivut 14 1 OPISKELIJANA KUVATAIDEAKATEMIASSA n tutkinnot 17 Kuvataiteen kandidaatti 17 Kuvataiteen maisteri 17 Kuvataiteen tohtori 17 S S YI S Ä L L Lukuvuoden aikataulu 18 Opintoneuvonta ja ohjaus 19 Opintopalvelut 19 Tuottajapalvelut 19 Tekniset palvelut 19 Ykköset 20 2-vuotiset maisteriopiskelijat 20 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 20 Koulutusohjelmien vastuuopettajat 20 Tuutorit 21 Opiskelusta ssa 22 Opiskelijavalinnat 22 Ilmoittautuminen 22 Opiskelijasopimus 22 Opiskelijakortti 22 Opiskelijan rahallinen tuki 23 Opiskelijoiden työtilat ja muut käyttöoikeudet 23 Opintosuoritukset sekä niiden korvaaminen ja hyväksilukeminen 27 Opiskelu ulkomailla 29 Opiskelijan oikeusturva 33 Opiskelijapalaute 35

5 6 Opintososiaaliset asiat 37 Opintotuki 37 Asuminen 38 Terveydenhuolto YTHS 38 Liikuntapalvelut 38 Opiskelijoiden vakuutukset 38 Apurahat 39 n taiteellinen toiminta 40 Kandinäyttely 40 Kuvan Kevät 42 Muu näyttelytoiminta 42 Taidegrafiikan koulutusohjelma 77 Taidegrafiikan pääaineopinnot 77 Taidegrafiikan koulutusohjelman järjestämät syventävät opinnot 78 Tila-aikataiteiden koulutusohjelma 81 Tila-aikataiteiden pääaineopinnot 81 Tila-aikataiteiden koulutusohjelman järjestämät syventävät opinnot 86 Praxis Taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma 89 7 Kirjasto 43 Painettu aineisto 43 Opinnäytteiden kirjalliset osat ja dokumentaatiot 43 Elektroninen aineisto ja AV-aineisto 43 n digitaalinen arkisto DIA 44 2 OPINTOPOLKU JA TUTKINTOVAATIMUKSET S S YI S Ä L L Opintopolku 47 Perusopinnot 47 Aineopinnot 48 Kieliopinnot 50 Syventävät opinnot 50 S S YI S Ä L L Kuvataiteen kandidaatin opinnäyte 52 Kuvataiteen maisterin opinnäyte 54 3 YLEISEN OPETUKSEN KESKUS JA KOULUTUS OHJELMAT Yleisen opetuksen keskus 59 Yleisen opetuksen tavoitteet 59 Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden opetus 59 Kieliopinnot 61 Yleisen opetuksen keskuksen järjestämät aineopinnot 64 Yleisen opetuksen keskuksen järjestämät syventävät opinnot 67 Kuvanveiston koulutusohjelma 69 Kuvanveiston pääaineopinnot 69 Kuvanveiston koulutusohjelman järjestämät syventävät opinnot 71 Maalaustaiteen koulutusohjelma 72 Maalaustaiteen pääaineopinnot 72 Maalaustaiteen koulutusohjelman järjestämät syventävät opinnot 75

6 TERVETULOA 8 UUDELLE OPISKELIJALLE 9 i n opetustarjontaan voit tutustua sähköisen kurssikalenterin, Kotsan sekä Intrassa olevan opintomonisteen avulla. Hyvä n opiskelija. Kädessäsi on opinto-opas lukuvuodelle Säilytä tämä, sillä suoritat kaikki opiskeluaikasi opinnot tässä ilmoitettujen tutkintovaatimusten mukaisesti. Yliopisto-opiskelulle on tyypillistä vapaus suunnitella ja ohjata omaa opiskeluaan. Opiskelija vastaa pitkälle omaan opiskeluunsa liittyvistä valinnoista ja opintojensa etenemisestä. Tähän oppaaseen on koottu keskeisiä perustietoja opiskelusta, Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnoista, valmistumisesta sekä koulutusohjelmista. Oppaan ensimmäinen luku, Opiskelijana kuvataideakatemiassa, sisältää tietoa tutkinnoista, lukuvuoden aikataulusta, opintoneuvonnasta, opiskelusta ja opintososiaalisista asioista. Lisäksi siinä esitellään lyhyesti kirjasto ja n taiteellinen toiminta, joka liittyy oleellisesti opiskeluun. Oppaan toisessa luvussa, Opintopolku ja tutkintovaatimukset, kerrotaan lyhyesti kuinka opinnot ssa etenevät, mitä osa-alueita Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon sisältyy ja millaisia ovat kandidaatin ja maisterin opinnäytteet. Oppaan kolmannessa luvussa, Yleisen opetuksen keskus ja koulutusohjelmat, esitellään kaikille opiskelijoille yhteisen, yleisen opetuksen sisältöä sekä kuvanveiston, maalaustaiteen, taidegrafiikan ja tila-aikataiteiden koulutusohjelmien antamaa opetusta.

7 TERVETULOA 10 ssa käytettävä tärkein tietolähde on akatemian oma Intranet, jossa on useimmista asioista tätä opasta tarkemmat ohjeet. Ohjeita myös päivitetään jatkuvasti, joten ajankohtaiset asiat kannattaa tarkistaa sieltä. Tässä oppaassa on usein annettu linkki Intran sivuille lisätietoja varten. n opetustarjontaan voit tutustua sähköisen kurssikalenterin, Kotsan sekä Intrassa olevan opintomonisteen avulla. Ks. tarkemmin: Intra/lukuvuoden opetus, jossa linkki: Opintomoniste Antoisaa opiskeluaikaa! Opintotiimi KUVATAIDEAKATEMIA on antanut Suomessa ylintä kuvataiteen koulutusta yli 160 vuotta. Tämän päivän on keskittynyt nykytaiteen koulutukseen, ja siellä voi suorittaa kuvataiteen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat ovat: Maalaustaide Kuvanveisto Taidegrafiikka Tila-aikataide 11 Tila-aikataiteen koulutusohjelmassa voi suuntautua liikkuvaan kuvaan, valokuvataiteeseen sekä paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen. Edellä mainittujen koulutusohjelmien lisäksi ssa on meneillään vuonna 2012 alkanut kaksivuotinen Praxis Taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma. Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus annetaan tohtorikoulutusohjelmassa. n yksilöllisyyttä korostavat opetusohjelmat tarjoavat opiskelijalle mahdollisuudet pitkäjänteiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen ja itsenäiseen työskentelyyn. n opettajakunta koostuu aktiivisista taiteilijoista, jotka jatkavat opetustyönsä ohessa omaa taiteellista työskentelyään ja säilyttävät näin elävän kontaktin kuvataiteen kenttään. I A M EA K A T PIIRUSTUSKOULUSTA OSAKSI TAIDEYLIOPISTOA n varhaisin edeltäjä, Suomen Taideyhdistyksen piirustus koulu, perustettiin vuonna Vuonna 1939 Piirustuskoulu siirtyi tuolloin perustetun Suomen Taideakatemian omistukseen ja koulun nimeksi vakiintui Suomen taideakatemian koulu. Koulu on saanut valtionapua vuodesta 1963 lähtien, mutta täyden vastuun kuvataiteen ylimmästä opetuksesta valtio otti vuonna 1985, jolloin perustettiin jatkamaan Suomen taideakatemian koulun toimintaa. Korkeakouluksi muuttui vuonna 1993 ja yliopistoksi , Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät vuoden 2013 alussa vapaan taiteen yliopistoksi Taideyliopistoksi. Opiskelijoita on yhteensä noin Vapaan taiteen yliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Taideyliopisto vaalii taideperinnettämme ja kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Kevään 2013 haussa Taideyliopistoon valittiin 321 uutta opiskelijaa. (www.uniarts.fi)

8 13 12

9 YHTEYSTIEDOT 14 YHTEYSTIEDOT KUVATAIDEAKATEMIAN KÄYNTIOSOITTEET TAITEEN TALO Kaikukatu 4, Helsinki FABRIIKKI (hallinto) Hämeentie 13 (käynti sisäpihalta), Helsinki SEMINAARITILA VILHO Sörnäisten rantatie 27 C, Helsinki 1 17 Tutkinnot 18 Lukuvuoden aikataulu KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTO Kaikukatu 2, Helsinki UUSI TOIMITILA Merimiehenkatu 36, Helsinki AULAPALVELUT JA INFO Puhelin: (09) Faksi: (09) Sähköposti: GALLERIAT GALLERIA FAFA, Lönnrotinkatu 35, Helsinki KAIKU-GALLERIA, Kaikukatu 4, Helsinki KUVATAIDEAKATEMIAN GALLERIA, Kasarmikatu 44, Helsinki UUSI TOIMITILA, Merimiehenkatu 36, Helsinki ATELJEETILOJA 19 Opintoneuvonta ja ohjaus 22 Opiskelu ssa 37 Opintososiaaliset asiat KAIKUKATU 4, Helsinki KAIKUKATU 2, Helsinki (käynti Kaikukadulta) HÄMEENTIE 13, Helsinki (käynti sisäpihalta) VIERASHUONE 40 Taiteellinen toiminta Mikonkatu 18 C 15, Helsinki, puhelin (09) VERKKOSIVUT OPISKELIJANA KUVATAIDE- AKATEMIASSA 43 Kirjasto

10 16 KUVATAIDEAKATEMIAN TUTKINNOT 17 antaa opiskelijoilleen valmiudet toimia vapaana taiteilijana. Opetuksen suunnittelun pohjana on tietoisuus siitä, että nykytaide ja taiteilijuus ovat jatkuvassa muutoksessa, johon vaikuttavat sekä kansalliset että kansainväliset tekijät. Tutkintojärjestelmä on kaksiportainen. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon, jonka jälkeen he voivat hakea jatko-opintoihin. Uusia opiskelijoita valitaan vuosittain sekä 5,5-vuotiseen koulutukseen, joka sisältää sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon että 2-vuotiseen maisterikoulutukseen. KUVATAITEEN KANDIDAATTI Kuvataiteen kandidaatin tutkinto, Bachelor of Fine Arts (KuK, BFA) on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. Koulutus antaa opiskelijalle kuvataiteilijana toimimisen edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja taidolliset sekä teoreettiset valmiudet. Opintojen jälkeen opiskelijalla on edellytykset toimia itsenäisenä kuvataiteilijana sekä valmius maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. N O T NT U T K I KUVATAITEEN MAISTERI Kuvataiteen maisterin tutkinto, Master of Fine Arts (KuM, MFA), on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Koulutus antaa opiskelijalle kuvataidealan ammatillisten tehtävien edellyttämät valmiudet sekä edellytykset itsenäiseen, vaativaan taiteelliseen työhön kuvataiteen alueella sekä kuvataidealan jatkokoulutukseen ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen. KUVATAITEEN TOHTORI Kuvataiteen tohtorin tutkinnon, Doctor of Fine Arts (KuT, DFA), laajuus on 240 opintopistettä. Tavoitteellinen suorittamisaika on 4 vuotta. Koulutus antaa opiskelijalle syvällisen oman alansa tuntemuksen ja valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suorituksiin sekä kyvyn itsenäiseen, uutta tietoa tuottavaan kuvataiteelliseen tutkimukseen edustamallaan alla. Ks. tarkemmin https://intra.kuva.fi/tohtorikoulutusohjelma.

11 A I K ATA U L U N E U V O N T A 18 LUKUVUODEN AIKATAULU OPINTONEUVONTA JA OHJAUS 19 Virallisesti yliopiston lukuvuosi alkaa ja päättyy Opetusta ssa järjestetään pääasiassa syyskuun alusta toukokuun lopulle. n johtokunta ja Akateeminen neuvosto ovat ylimmät opetuksesta päättävät elimet ssa. Opetuksen ja opintojen tukena ovat opinto-, tuottaja- ja tekniset palvelut. Ilmoittautuminen lukuvuodelle on tehtävä Taideyliopiston ja n määrittelemällä lakisääteisellä tavalla viimeistään (ks. tarkemmin: https://intra.kuva.fi/ ilmoittautuminen). Tiedot lukuvuoden opetustarjonnasta julkaistiin sähköisessä kurssikalenterissa, https://kotsa.kuva.fi ja ilmoittautuminen syyslukukauden kursseille alkaa Kursseille voi ilmoittautua vasta sitten kun on ilmoittautunut läsnä olevaksi an. Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa Kypsyyskoepäivät sekä Akateemisen neuvoston kokouspäivät julkaistaan n intranetissä lukukausittain. OPINTOPALVELUT Opintosihteeri opintoneuvonta, opintosuoritukset, kandidaattiopiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (hops), työharjoittelu, opintotuki, opintososiaaliset asiat, tutkintotodistukset. Opintopalveluiden assistentti opintorekisteriotteet, opiskelutodistukset, kieliopinnot, joo-opinnot, Taideyliopiston sisäiset liikkuvuusopinnot, valmistuvien opiskelijoiden neuvonta kuten maisterinopinnäytteiden opinnäytesuunnitelmat, dokumentaation ja kirjallisen osan arvosteltavaksi jättäminen ja dokumentaatiorahat. Amanuenssit opintoneuvonta, opetuksen koordinointi, kypsyyskokeeseen ilmoittautuminen, kurssi-ilmoittautumiset ja -perumiset, materiaalirahat. Kansainvälisten asioiden koordinaattori kansainväliset asiat (mm. opiskelijavaihto), apurahat. Opetuksen suunnittelija maisteriopiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (hops), tutkintovaatimukset, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen, opiskelijapalaute. Suunnittelija opiskelijavalinnat, valmistujaprosessin koordinointi ja kehittäminen. Opintopäällikkö vastaa opintopalveluista ja niiden kehittämisestä kokonaisuudessaan, opintopalveluiden henkilöstön esimies. TUOTTAJAPALVELUT Tuottaja näyttelytoiminta (Kuvan Kevät, Kandinäyttely ja muut KuvAn näyttelyt), opinnäytemateriaaliraha, kv-projektit, työpajat ja muut Taiteellisen toimikunnan hallinnoimat asiat. TEKNISET PALVELUT Työmestarit työskentelytilat ja -välineet, koneet, laitteet, työturvallisuus, materiaalihankinnat, näyttelyripustukset ja -kuljetukset. Lisätietoja Intraan kirjaudutaan sähköpostitunnuksilla.

12 N E U V O N T A N E U V O N T A 20 YKKO SET Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla on syksyn ajan valmis lukujärjestys, jonka mukaan he etenevät opinnoissaan. Uudet opiskelijat osallistuvat lukuvuoden aluksi orientaatiotilaisuuksiin ja aloittavat sen jälkeen koko syksyn kestävän opintokokonaisuuden Johdatus koulutusohjelmiin (Mylly). Syyslukukauden lopussa uudet opiskelijat valitsevat sen koulutusohjelman, jossa he haluavat tehdä pääaineopintonsa. Jos ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalla on paljon aikaisempia taideopintoja, yliopistotason kieliopintoja tai korkeakoulutason taideteoreettisia opintoja, ne voidaan sisällyttää osaksi n tutkintoa. Näille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) opintosihteerin kanssa heti syyslukukauden alussa. Muut ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tekevät ensimmäisen varsinaisen hopsinsa kevätlukukauden alussa koulutusohjelmaan siirtymisen yhteydessä. Opiskelijoiden tukena toimivat opintohallinnon ja opettajakunnan lisäksi myös opiskelijatuutorit. Ks. orientaatioista ja ensimmäisen lukuvuoden opetuksesta tarkemmin luku 3: Yleisen opetuksen keskus VUOTISET MAISTERIOPISKELIJAT Uudet maisteriopiskelijat saavat heti syyskauden alussa järjestettävän orientaation yhteydessä tiiviin opastuksen n käytäntöihin, tutkintovaatimuksiin, opintososiaalisiin ja kansainvälisiin asioihin seka muihin opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Maisteriopiskelijoilla on myös omat opiskelijatuutorinsa, jotka järjestävät yhteisiä tilaisuuksia ja tutustuttavat uudet opiskelijat ylioppilaskunnan toimintaan. Maisteriopiskelijat tekevät ensimmäisen hopsinsa orientaation yhteydessä yhdessä omaopettajansa ja opintojen suunnittelijan kanssa. HENKILO KOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS) Jokainen opiskelija tekee yhdessä opintosihteerin tai opintojen suunnittelijan ja koulutusohjelman vastuuopettajan kanssa vuosittain henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops). Sen avulla käydään lävitse opiskelijan opintojen vaihe ja osaamis- ja kehittymistarpeet, valitaan suoritettavat opinnot ja mietitään suorittamisaikatauluja. hops muuttuu ja tarkentuu sitä mukaa kuin opiskelijan tiedot ja taidot karttuvat. hops on tarkoitettu ennen muuta työkaluksi opiskelijalle, joka voi sen avulla suunnitella ja jäsentää opintojaan. KOULUTUSOHJELMIEN VASTUUOPETTAJAT Koulutusohjelmien vastuuopettajat antavat erityisesti opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, ovat opiskelijan mukana hopsin teossa ja seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä. Kandiopiskelijoiden vastuuopettajina toimivat lehtorit ja maisteriopiskelijoiden vastuuopettajina professorit. Jos opiskelijalla on vaikeuksia opintojensa kanssa tai hän joutuu olemaan pidempään poissa opetuksesta, hänen tulee olla asiasta yhteydessä ennen muuta vastuuopettajaansa. TUUTORIT Opiskelijatuutorit ovat uusien opiskelijoiden tukena koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. He tukevat uusien opiskelijoiden orientoitumista Kuvataide akatemiaan ja Taideyliopistoon sekä tutustuttavat heidät opiskeluun ja opiskelijaelämään.

13 22 OPISKELUSTA KUVATAIDE- AKATEMIASSA i Lue tästä perusasiat opiskelijoiden oikeuksista, opiskelun fasiliteeteista, taloudellisesta tuesta ja vaihto-opiskelumahdollisuuksista. ensimmäisen opiskeluvuoden alkaessa Taideyliopiston ylioppilas kunnalta (taiyo). Opiskelijakortilla eli Frank-kortilla voi todistaa kaikkialla Suomessa olevansa opiskelija ja päästä näin yths:n palveluiden piiriin sekä saada opiskelija-alennusta mm. opiskelijaravintoloissa, vr:n/matkahuollon lipuista sekä sadoissa kulttuurilaitoksissa ja kaupoissa. Ks. tarkemmin: Opiskelijakortti ei ole voimassa ilman lukuvuositarraa. Lukuvuoden lukuvuositarroja saa opiskelijakortteihin taiyo:n toimistolta (Töölönkatu 28, 4. krs) sen aukioloaikoina 5.8. alkaen. Tämän lisäksi KuvAn ja TeaKin tiloihin perustetaan väliaikaiset lukuvuositarrojen jakelupisteet viikkojen 35 ja 36 ajaksi. 23 OPISKELIJAVALINNAT OPISKELIJAN RAHALLINEN TUKI O P U I S K E L an valitaan uusia perustutkinto-opiskelijoita Kuvataide akatemian päävalinnan ja n erillisvalintojen kautta. Päävalinnassa valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 5,5-vuotisia kuva taiteen kandidaatin ja kuvataiteen maisterin tutkinnoista koostuvia opintoja. Erillisvalintojen kautta valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan kaksivuotista kuvataiteen maisterin tutkintoa. Lisäksi vuosittain voidaan valita muutama opiskelija suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoa. Vuonna 2013 sisään otettavien uusien perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli 48. Taideyliopiston hallitus vahvistaa sisään otettavien opiskelijoiden määrän vuosittain. n opiskelijat valitaan kuvataiteellisen lahjakkuuden ja soveltuvuuden perusteella. Opiskelijavalinnoista julkaistaan erillinen valintaopas, joka löytyy n verkkosivuilta. ILMOITTAUTUMINEN Jokaisen perus- ja jatko-opiskelijan tulee ilmoittautua kunkin lukuvuoden alussa la sna - tai poissaolevaksi yliopistoon. Mika li opiskelija haluaa suorittaa lukuvuoden aikana opintoja tai valmistua, hänen täytyy olla kirjoilla läsnä olevana (ks. https://intra.kuva.fi/ilmoittautuminen). OPISKELIJASOPIMUS Opiskelijat täyttävät ilmoittautuessaan opiskelijan harjoitus- ja opinnäytetöiden käyttöoikeuksia koskevan opiskelijasopimuksen. Sopimukset on uusittu Taideyliopiston perustamisen jälkeen ja uudet sopimukset tulevat käyttöön syksyllä OPISKELIJAKORTTI Ylioppilaskunnan ja Suomen Ylioppilaskuntien Liiton syl:n jäsenenä opiskelija saa halutessaan käyttöönsä opiskelijakortin, joka tilataan Materiaalirahat kustantaa osan opetukseen kuuluvista materiaaleista. n opiskelijoilla on lukukausittain käytössään 100 euron materiaaliraha opiskeluun liittyvään taiteelliseen työskentelyyn tarvittavia materiaaleja varten. Materiaalirahalla voi ostaa esimerkiksi va rejä, papereita ja kangasta. Työkaluja ja laitteiden hankintaa materiaaliraha ei kata. Materiaalirahat korvataan kuitteja vastaan. Lisa tiedot ja tarkemmat ohjeet oman koulutusohjelman amanuenssilta. Maisteriksi valmistumisen tuki Opiskelijan valmistumiseen liittyvää prosessia tuetaan erillisellä opinnäytemateriaalirahalla sekä maisterin opinnäytteen kirjallisen osan ja dokumentaation painokuluihin myönnettävällä tuella. Nämä materiaalirahat korvataan kuitteja vastaan, jotka palautetaan kalenterivuosittain. korvaa ainoastaan sellaiset hankinnat, jotka tehdään opinnäytesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Jos opiskelija käyttää opinnäytettä tehdessään Kuvataideakate mian ulkopuolista ohjaajaa, maksaa hänelle palkkion ennalta ilmoitetun tuntimäärän mukaisesti. Myös opinna ytteen tarkastajista toinen tai molemmat voivat olla n ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarkastuslausunnon kirjoittamisesta maksetaan tällöin palkkio. Ks. kuvataiteen kandidaatin ja maisterin opinnäytteistä tarkemmin: Intra/opiskelu/opinnot/valmistuminen. Tutkintojen esittelyn yhteydessä on linkki opinnäyteohjeisiin. OPISKELIJOIDEN TYO TILAT JA MUUT KÄYTTO OIKEUDET Työtilat Uudet, ensimmäisen vuosikurssin perusopiskelijat työskentelevät syksyllä aluksi yhtenä ryhmänä yhteisessä projektitilassa. Kun opiskelija siirtyy ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden alussa koulutusohjelmaan, hänelle osoitetaan työtila, työhuone tai työskentelypiste itse- O P U I S K E L

14 24 näiseen taiteelliseen työskentelyyn. Ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille osoitetaan työtila heti syyslukukauden alussa. Kandi- ja maisteriopiskelijoilla on työtilaoikeus 5 vuotta opintojen aloittamisesta, 2-vuotista maisteritutkintoa suorittavalla opiskelijalla 2 vuotta opintojen aloittamisesta. Opiskelijan poissaolovuodet, kuten vaihtoopiskelu, eivät pidennä työtilaoikeutta eräitä lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta (tarkempaa tietoa opintotoimistosta). Oikeus työtilaan päättyy 15. päivänä elokuuta, jolloin tilan on oltava tyhjä. lla ei ole tutkinnon tavoitteellisen suorittamisajan jälkeen velvollisuutta järjestää opiskelijalle työtilaa. Opiskelijat voivat työskennellä omissa työtiloissaan pääsääntöisesti läpi vuorokauden kaikkina viikonpäivinä lukuun ottamatta niitä ajanjaksoja, jolloin on kokonaisuudessaan suljettu. Tilojen käytöstä muuhun kuin opetustarkoitukseen on sovittava erikseen dekaanin kanssa. n tilat ovat rajalliset ja teosten varastointimahdollisuutta ei ole; valmiit teokset on tämän vuoksi kuljetettava pois akatemian tiloista. Myös esimerkiksi vaihtoon la htiessään opiskelija on velvollinen tyhjentämään ja luovuttamaan työtilansa vaihto-opintojakson ajaksi. Ks. tiloista tarkemmin: https://intra.kuva.fi/ opiskelijoiden-tyotilat. 25 Utön residenssi Utön residenssissä voi keskittyä työskentelyyn rauhallisessa ympäristössä ympäri vuoden. Työskentelyajat jaetaan puolen vuoden välein ja niiden kesto vaihtelee kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Toiminnasta vastaa KuvAn residenssi ry. Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin Kirjoilla oleva opiskelija on oikeutettu saamaan henkilökohtaisen käytto oikeuden n tietojärjestelmiin. Käyttöoikeuteen kuuluu käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla opiskelija pystyy kirjautumaan työasemille, sähköpostiin ja kotsaan. Uusille opiskelijoille käyttöoikeudet luovutetaan orientaation yhteydessä. Käyttöoikeudet ovat voimassa opiskelijan ollessa kirjoilla KuvAssa ja ilmoittautuneena läsnä- tai poissaolevaksi. Käyttöoikeus sulkeutuu automaattisesti mikäli läsnä- tai poissaoloilmoitus puuttuu tai opiskelija valmistuu. Valmistumisen yhteydessä käyttöoikeudelle voidaan antaa lisäaikaa (esim. 30 päivää) mm. palautteen antoa ja omien tiedostojen poissiirtämistä varten. O P U I S K E L Ka ytto ehdot lyhyesti: Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä tule luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän tunnistaminen perustuu käyttäjätunnus-salasanapariin. Tämän vuoksi käyttäjän tulee pitää salasana vain omana tietonaan ja valita salasanakseen helposti muistettava, mutta vaikeasti arvattava salasana.

15 O P U I S K E L 26 Käyttöoikeutta voidaan rajoittaa esim. väärinkäytöksen vuoksi. Ks. tarkemmin käyttöoikeuksista: https://intra.kuva.fi/it-palvelut/ kayttooikeudet Tietojärjestelmien ylläpidosta vastaa it-palvelut, jonka henkilökunnalta saa apua mahdollisissa ongelmatilanteissa. it-tuen tavoittaa henkilökunnan tiloista, puhelinnumerosta (09) tai osoitteesta Ks. tarkemmin: https://intra.kuva.fi/it-palvelut Sähköposti Uudet opiskelijat saavat sähköpostiosoitteen orientaation yhteydessä. n opiskelijoilla on käytössä sähköpostiosoite muotoa Sähköpostiosoitetta käytetään ensisijaisesti n sisäisessä viestinnässä. Sähköpostiosoite kuuluu automaattisesti n sisäisiin postituslistoihin, joihin lähettäminen onnistuu vain listoihin kuuluvasta osoitteesta. Muu henkilökohtainen ja opiskeluun liittyma tön viestitta minen n sähköpostiosoitteella on sallittua, mutta mm. sähköpostilaatikon kokorajoituksista johtuen laajempi käyttö voi aiheuttaa sähköpostilaatikon täyttymisen, jolloin opiskeluun liittyvät viestit eivät pääse tulemaan perille. Vastuu sähköpostilaatikon käyttöasteen seurannasta ja vanhojen viestien poistamisesta on käyttäjällä. Myös henkilökunnan sa hköpostiosoitteet ovat muotoa Sähköpostin voi lukea osoitteessa webmail.kuva.fi. Työasemat ja tietokoneet n opiskelijat voivat käyttää mm. it-luokassa, kirjastossa ja käytävillä olevia työasemia. it-luokan tietokoneet on varustettu yleisimmillä kuvankäsittelyohjelmilla ja lisälaitteilla. it-henkilöstö auttaa kaikissa tietokoneisiin liittyvissä asioissa ( , ssa on käytössä tulostustilien hallinta, jota käytetään opiskelijoiden käytössä olevissa tulostimissa ja kopiokoneessa. Lukukausikohtainen tulostussaldo ja tulostuksen/kopioinnin hinnasto on julkaistu intranetissä kohdassa opiskelu/uudet opiskelijat (https://intra. kuva.fi/kymmenen-kysytyinta). OPINTOSUORITUKSET SEKÄ NIIDEN KORVAAMINEN JA HYVÄKSILUKEMINEN Opiskelijan kaikki opintosuoritukset rekisteröidään Kuvataideakate mian opintorekisteriin (kotsa). n opetustarjonnasta kertyvät opintopisteet siirtyvät rekisteriin suoraan ja opiskelija näkee ne opintorekisteriotteestaan. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa muussa oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja teoria- ja kieliopintoja sekä taiteellisia opintoja, mikäli ne vastaavat sisällöiltään, opintopistemääriltään ja tasoltaan akatemian opinnoille asetettuja vaatimuksia. Erityisestä syystä voidaan myös muita opintoja lukea hyväksi. Epa selvissä tapauksissa opiskelija voi osoittaa osaamisensa näytön tai tasokokeen (esim. kielet) kautta. Opiskelijan tulisi lukukauden päättyessä tarkistaa omasta opintorekisteriotteestaan, että kaikki suoritukset on merkitty rekisteriin. Opintopiste Opintojen laajuus on määritelty opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 26,7 tuntia opiskelijan työskentelyä. Jos opiskelija opiskelee täysipäiväisesti, kertyy pakollisten ja valinnaisten opintojen sekä taiteellisen työskentelyn yhdistelmästä vuosittain noin 60 opintopistettä. Taideyliopisto noudattaa ects-järjestelmää (European Credit Transfer System), joka on osaksi Euroopan unionin erasmus-koulutusohjelmaa perustettu opintosuoritusten siirtojärjestelmä. ects:n tarkoituksena on helpottaa kotimaassa ja ulkomailla suoritettujen opintojen vertailemista ja tiedottamista, jolloin myös opintojen siirtäminen yliopistosta toiseen yksinkertaistuu. Arvostelu Tutkintoon kuuluvien opintojen suoritukset arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Kandidaatin tutkinnon opinnäyte on suorituksena joko hyväksytty tai hylätty. Toistaiseksi ainoastaan kuvataiteen maisterin tutkinnon opinnäyte arvostellaan arvosanalla kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. 27 O P U I S K E L KOTSA kotsa (https://kotsa.kuva.fi) on n opetuksensuunnittelujärjestelmä, josta löytyy ajantasainen, sähköinen kurssikalenteri. Sen kautta selataan opetustarjontaa, saadaan tietoa kurssien sisällöistä ja ilmoittaudutaan kursseille. Kursseille ilmoittautunut opiskelija voi myös tulostaa kotsasta oman lukujärjestyksensä. Opettaja antaa kurssin suorittaneelle opiskelijalle opintopisteet kotsan kautta. Uusille opiskelijoille järjestetään käyttöopastusta syksyn alussa ja myöhemmin käyttöön saa apua opintoamanuensseilta. kotsassa on myös n opiskelijarekisteri. Opiskelija voi tarkastaa kotsan kautta opintorekisteriotteensa ja tulostaa sen. Siirtyminen suoraan 2. vuosikurssille Jos ensimmäisen vuosikurssin opiskelija on opiskellut aiemmin ulkomaisessa taidekorkeakoulussa, kotimaisessa ammattikorkeakoulussa tai korkeatasoisessa toisen asteen taideoppilaitoksessa ja suorittanut Kuva taideakatemian ensimmäisen vuoden perusopintoja vastaavat opinnot, hän voi anoa siirtoa suoraan toiselle vuosikurssille haluamaansa koulutusohjelmaan. Jos opiskelija haluaa anoa siirtoa toiselle vuosikurssille, hänen tulee heti syyslukukauden alussa ottaa yhteyttä kyseisen koulutusohjelman vastaavaan professoriin ja ilmoittaa tälle asiasta. Koulutusohjelman vastaava professori päättää mahdollisuudesta vastaanottaa opiskelija ohjelmaan.

16 28 Opiskelijaa voidaan pyytää esittelemään töitään ja osaamistaan professorille. Opiskelijan tulee lisäksi täyttää opintojen hyväksilukemiskaavake ja toimittaa se sekä viralliset todistukset/opintorekisteriotteet aiemmista opinnoista opintotoimistoon. Kaikkien perusopintojen (40 op) korvaamisesta aiemmilla opinnoilla päättää taidehistorian ja teorian professori. AHOT Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (ahot) on keskeinen osa elinikäisen oppimisen toteuttamista. Kuvataiteen koulutusalalla on alan erityisluonteesta johtuen muodostunut omia käytäntöjä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja tunnistamiseen. ssa annettavan koulutuksen perustana on kuvataiteellisen lahjakkuuden ja osaamisen vahvistaminen. Koulutus on vain osittain sellaisten teoreettisten tietojen sekä teknisten, välineeseen liittyvien taitojen ja valmiuksien opettamista, joka on mahdollista korvata jo aiemmin opitulla. Taidekoulutuksessa on ensisijaisesti kysymys taiteellisen ajattelun ja ilmaisun muotoutumisesta ja syventämisestä sekä kontaktiopetustilanteessa ohjatun että itsenäisen taiteellisen työskentelyn kautta. Tätä taideopetuksen ydinprosessia on vaikea korvata muualla tai muuten tapahtuneella työskentelyllä. Vapautus suomen- tai ruotsinkielen opinnoista Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä sekä opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, vapautetaan suomen tai ruotsin kielen opinnoista. Vapautus muista kieliopinnoista Kielitaitovaatimuksista on mahdollisuus anoa vapautusta erityisistä syistä. Kieliopinnoista vapautumisen peruste voi olla lukion suorittaminen ulko mailla tai se, ettei ole suorittanut lukiota. Vapautus ei vähennä suoritettavien opintopisteiden määrää. Suositeltavaa on korvata puuttuvat opinto pisteet käymällä kielten perus-/alkeiskursseilla. Kielitaitovaatimuksista vapauttamisesta saa tietoa opintotoimistosta. Opintojen viivästyminen Opinnoissaan viivästyneet yritetään tavoittaa uuden lukuvuoden alkaessa ilmoittautumisen yhteydessä. N-vuoden opiskelijoiden eli kuusi vuotta sitten tai sitä aikaisemmin opintonsa aloittaneiden perusopiskelijoiden sekä kaksi vuotta sitten tai sitä aikaisemmin opintonsa aloittaneiden maisteriopiskelijoiden on laadittava opintosuunnitelma ilmoittautumisen yhteydessä. 29 O P U I S K E L Liikkuvuusopinnot Taideyliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus liikkua eli suorittaa kursseja yli akatemiarajojen. Opetustarjontaa kehitetään ja lisätään tulevina vuosina. Toisista akatemioista valittavat kurssit tai akatemioiden yhteinen opetus hyväksytään hopseissa. Edellytyksenä on, että ne voidaan sisällyttää kotiakatemian minimilaajuisiin tutkintoihin. Taideyliopiston liikkuvuusopinnoista tiedotetaan myös sähköpostilla. Ks. asiasta tarkemmin: Joustava opinto-oikeus (JOO) joo (=joustava opiskeluoikeus) -sopimuksen kautta Taideyliopiston opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta muista yliopistoista. on mukana pääkaupunkiseudun yliopistojen solmimassa joosopimuksessa. Valtakunnallinen joo-sopimus astui voimaan Sen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluvia tai tutkintoon sopivia opintokokonaisuuksia tai niiden osia toisessa yliopistossa. joo-opinnot tulee voida liittää opiskelijan suorittamaan kuvataiteen kandidaatin tai maisterin tutkintoon, ja opintojen tulee edistää opiskelijan ammatillista, tiedollista ja taidollista osaamista. Kotiyliopisto maksaa opiskelijan toisessa yliopistossa suorittamista opinnoista, ja opiskelijan on saatava kotiyliopistoltaan puolto joo-opintoihinsa ennen niiden alkua. Ota selvää kohdeyliopiston opetustarjonnasta ja hakuajoista. joohakukaavakkeita saa joopas-verkkopalvelusta ( sekä opinto toimistosta (Ks. tarkemmin: https://intra.kuva.fi/joo-opiskelu). joo-opintoihin on tulossa sähköinen hakumenettely. Suoritusten voimassaolo Opinnäyte ja muut opintosuoritukset vanhenevat, kun niiden suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Koulutusohjelman professori päättää, kuinka voimassa olevia tutkintovaatimuksia sovelletaan niihin, joiden opinnot ovat vanhentuneet. Opiskelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että tutkintovaatimuksiin kuuluvat opinnot tulevat suoritetuiksi. Jos jokin pakolliseksi ilmoitettu opinto jakso jää suorittamatta, opiskelija sopii itse professorin kanssa siitä, miten ja milloin korvaava opintosuoritus tehdään. OPISKELU ULKOMAILLA Vaihto-opinnot n opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan vaihtoopintoina ulkomailla. lla on laaja vaihtokouluverkosto. Vaihto-opiskelusta, hakuajoista, vaihtoon liittyvistä apurahoista yms. voi kysyä kv-koordinaattorilta. Lisätietoja ulkomailla opiskelusta yleensä ja ulkomaan opintoihin liittyvistä apurahoista löytyy myös cimo:n sivuilta Opiskeluaika ulkomaisessa yliopistossa on yleensä rajattu 3 12 kuukauteen. Jotta vaihto-opinnot voidaan soveltuvilta osiltaan hyväksilukea osaksi n tutkintoa, opiskelijan tulee vaihto-opintojen päätyttyä toimittaa ulkomailla suoritetuista opinnoistaan asianmukainen (englannin- tai ruotsinkielinen) todistus/opintorekisteriote n opintotoimistoon. Vaihtoon lähtevä voi saada cimo:n kautta myönnettävää apurahaa (n. 200 euroa kuukaudessa). O P U I S K E L

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Fuksiopas 2015. Taideyliopiston ylioppilaskunta

Fuksiopas 2015. Taideyliopiston ylioppilaskunta Fuksiopas 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta JULKAISIJA Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo UUDISTETTU LAITOS (2015) Riikka Pellinen TAIDEYLIOPISTO Helsinki 2015 2 HYVÄ FUKSI, tervetuloa Taideyliopiston

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot