Kuvataideakatemia Opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015"

Transkriptio

1 Kuvataideakatemia Opinto-opas

2 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin Sähköposti Työasemat Tietokoneet Opiskelijakortti Opiskelijan rahallinen tuki Opiskelijasopimus Opiskelijoiden työtilat Opintoneuvonta Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Koulutusohjelmien vastuuopettajat Ykköset Orientaatio Siirtyminen koulutusohjelmaan 2-vuotiset maisteriopiskelijat Tuutorit Opiskelijavalinnat Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen läsnä olevaksi Ilmoittautuminen poissaolevaksi Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen Ilmoittautumisen muuttaminen Opintojen keskeyttäminen N-vuoden opiskelijat ja opintosuunnitelma Opintosuoritukset Opintopiste Opintorekisteriote Suoritusten arvostelu Suoritusten voimassaolo Opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen AHOT suoraan 2. vuosikurssille siirtyminen Vapautus äidinkielen kypsyyskokeesta Vapautus kieliopinnoista Joustava opinto-oikeus (JOO) Todistukset ja valmistuminen Todistukset Valmistuminen kuvataiteen kandidaatiksi Kypsyyskoe Kandidaatin opinnäyte Opinnäytteen dokumentaatio Valmistuminen kuvataiteen maisteriksi Opiskelijapalaute Opiskelijan oikeusturva Tutkinnonsuoritusoikeus Opiskeluoikeus Opiskelu ulkomailla Kuvataideakatemian residenssit ulkomailla Vaihto-opinnot Yhteistyöyliopistot, -koulut ja ohjelmat Opintososiaaliset asiat Opintotuki Asuminen Opiskelijoiden vakuutukset Terveydenhoito YTHS Mielen hyvinvointi Liikuntapalvelut Apurahat Työelämä Kuvataideakatemian näyttelytoiminta Kuvataideakatemian galleria Galleria FAFA Kaiku-galleria Kuvan Kevät Avoimet ovet Paikka- ja tilannesidonnainen taide Lens Politica Kirjasto Kuvataideakatemian digitaalinen arkisto DIA

3 2 Tutkintovaatimukset Opiskelijan opintopolku Kuvataiteen kandidaatin tutkinto Tutkinnon rakenne [P] Perusopinnot 40 op [K] Kieliopinnot 8 op [A] Aineopinnot 162 op Kandidaatin tutkinnon rakennekaavio Kuvataiteen maisterin tutkinto Maisterin tutkinnon rakennekaavio Tutkinnon rakenne [S] Syventävät opinnot 120 op Kuvataiteen tohtorin tutkinto 3 yleinen opetus ja koulutusohjelmat Yleinen opetus Yleisen opetuksen tavoitteet 1. vuosikurssin opiskelijoiden opetus [P] Perusopinnot [K] Kieliopinnot 8 op [A] Aineopinnot, yleinen opetus [S] Syventävät opinnot, yleinen opetus Kuvanveiston koulutusohjelma [Akv] Kuvanveiston pääaineopinnot [S] Kuvanveiston syventävät opinnot Maalaustaiteen koulutusohjelma [Akm] Maalaustaiteen pääaineopinnot [S] Maalaustaiteen syventävät opinnot Taidegrafiikan koulutusohjelma [Akg] Taidegrafiikan pääaineopinnot [S] Taidegrafiikan syventävät opinnot Tila-aikataiteiden koulutusohjelma [Akt] Tila-aikataiteiden pääaineopinnot [S] Tila-aikataiteiden syventävät opinnot Tohtorikoulutusohjelma Kuvataiteellinen opin- ja taidonnäyte Kuvataidealan pakolliset jatko-opinnot Hyvä Kuvataideakatemian opiskelija Kädessäsi on opinto-opas lukuvuosille Tähän oppaaseen on koottu keskeisiä perustietoja opiskelusta, tutkinnoista ja valmistumisesta. Oppaan ensimmäisessä luvussa Opiskelijana Kuvataideakatemiassa annetaan yleistietoa Kuvataideakatemian tutkinnoista ja niiden suorittamisesta. Lukuun on kerätty myös tärkeää perustietoa kaikesta, mikä koskee opiskelijaa ja opiskelua. Luvussa 2 Tutkintovaatimukset esitellään kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon rakenne sekä annetaan yleisiä ohjeita valmistumisesta. Kuvataideakatemiassa annettava opetus toteutetaan koulutusohjelmittain laadittujen tutkintovaatimusten mukaisesti. Nyt esiteltävät tutkintovaatimukset ovat voimassa syksystä 2010 kevääseen Luvussa 3 Yleinen opetus ja koulutusohjelmat esitellään yleisen opetuksen ja koulutusohjelmien pääaineopintoja sekä tohtorikoulutusohjelmaa. Luvussa 4 on kuvattu Kuvataideakatemian organisaatio ja yksiköt sekä toimielimet. Tässä opinto-oppaassa ei esitellä Kuvataideakatemian kurssitarjontaa. Tarkemmat tiedot lukuvuosittain järjestettävästä opetuksesta ja kursseista löytyvät verkossa toimivasta Kuvataideakatemian sähköisestä kurssikalenterista KOPSUsta, kopsu.kuva.fi. Lukukausien alussa julkaistaan lisäksi OPETUSMONISTE, jossa on kurssitarjonnan lisäksi muuta ajankohtaista tietoa. Antoisaa opiskeluaikaa! Opintopalvelutiimi 7 4 Kuvataideakatemian organisaatio Kuvataideakatemian toimielimet Kuvataideakatemian ylioppilaskunta

4 Kuvataideakatemia 8 Kuvataideakatemia on antanut Suomessa ylintä kuvataiteen koulutusta yli 160 vuotta. Tämän päivän Kuvataideakatemia on nykytaiteen koulutukseen keskittynyt yliopisto, josta valmistutaan kuvataiteen kandidaatiksi, maisteriksi tai tohtoriksi. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat ovat: Maalaustaide Kuvanveisto Taidegrafiikka Tila-aikataide Tila-aikataiteen koulutusohjelmassa voi suuntautua liikkuvaan kuvaan, valokuvataiteeseen sekä paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen. Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus annetaan tohtorikoulutusohjelmassa. Kuvataideakatemian yksilöllisyyttä korostavat opetusohjelmat sekä yliopiston pieni koko (opiskelijoita alle 300) tarjoavat opiskelijalle mahdollisuudet pitkäjänteiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen ja itsenäiseen työskentelyyn opintojen aikana. Kuvataideakatemian opettajakunta koostuu aktiivisista taiteilijoista, jotka jatkavat opetustyönsä ohessa omaa taiteellista työskentelyään ja säilyttävät näin elävän kontaktin kuvataiteen kenttään. Piirustuskoulusta yliopistoksi Kuvataideakatemian varhaisin edeltäjä, Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu, perustettiin vuonna Vuonna 1939 Piirustuskoulu siirtyi tuolloin perustetun Suomen Taideakatemian omistukseen ja koulun nimeksi vakiintui Suomen taideakatemian koulu. Koulu on saanut valtionapua vuodesta 1963 lähtien, mutta täyden vastuun kuvataiteen ylimmästä opetuksesta valtio otti vuonna 1985, jolloin perustettiin Kuvataideakatemia jatkamaan Suomen taideakatemian koulun toimintaa. Korkeakouluksi Kuvataideakatemia muuttui vuonna 1993 ja yliopistoksi Alkuvuosinaan piirustuskoulu, kuvataiteen keskeinen oppilaitos, toimi eri puolilla Helsinkiä, kunnes se vuonna 1887 muutti juuri valmistuneeseen Ateneum-rakennukseen. Syksyllä 1984 koulu muutti valtion omistamiin tiloihin Yrjönkadulle. Kuvataideakatemian omat tilat valmistuivat Sörnäisiin Kaikukadulle Taiteen taloon vuonna Kuvataideakatemian opiskelija pitämässä näyttelyä Manchester Metropolitan Universityn näyttelytilassa

5 Kuvataideakatemia Taiteen talo Kaikukatu 4, Helsinki Aulapalvelut ja info Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti 10 Aukioloajat ks. Kirjasto Kaikukatu 2, Helsinki, puhelin (09) Katutaso, käynti sisäpihalta Galleriat Galleria FAFA Lönnrotinkatu 35, Helsinki 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kaiku-galleria Kaikukatu 4, Helsinki Kuvataideakatemian galleria Kasarmikatu 44, Helsinki Ateljeetiloja Kaikukatu 4, Helsinki Kaikukatu 2, Helsinki käynti Kaikukadulta Vierailevien opettajien asunto Mikonkatu 18 C 15, Helsinki, puhelin (09)

6 Kuvataideakatemian tutkinnot Kuvataideakatemia antaa opiskelijoilleen valmiudet toimia vapaana taiteilijana. Opetuksen suunnittelun pohjana on tietoisuus siitä, että nykytaide ja taiteilijuus ovat jatkuvassa muutoksessa, johon vaikuttavat sekä kansalliset että kansainväliset tekijät. Tutkintojärjestelmä on kaksiportainen. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon sekä mahdollisesti jatko-opintoihin. Uusia opiskelijoita valitaan vuosittain sekä 5,5-vuotiseen perustutkintoon että 2-vuotiseen maisterintutkintoon. Kuvataiteen kandidaatti Kuvataiteen kandidaatin tutkinto, Bachelor of Fine Arts (KuK, BFA) on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataiteilijana toimimisen edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja taidolliset sekä teoreettiset valmiudet. Opintojen jälkeen opiskelijalla on edellytykset toimia itsenäisenä kuvataiteilijana sekä valmius maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. 13 Kuvataiteen maisteri Kuvataiteen maisterin tutkinto, Master of Fine Arts (KuM, MFA) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataidealan ammatillisten tehtävien edellyttämät valmiudet sekä edellytykset itsenäiseen, vaativaan taiteelliseen työhön kuvataiteen alueella sekä kuvataidealan jatkokoulutukseen ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Kuvataiteen tohtori Kuvataiteen tohtorin tutkinnon, Doctor of Fine Arts (KuT, DFA) laajuus on 240 opintopistettä. Tavoitteellinen suorittamisaika on 4 vuotta. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää syvällisesti oman alansa ja että hän saavuttaa valmiuden korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suoritteisiin ja kykenee itsenäiseen, uutta tietoa tuottavaan kuvataiteelliseen tutkimukseen edustamallaan alla. Koulutusta esitellään tarkemmin luvussa 3. Bracha Ettingerin näyttely Kaiku-galleriassa

7 14 Hyödyllistä tietoa Opetuksen ja opintojen tukena ovat opintopalvelut ja tekniset palvelut. Opintopalveluiden vastuulla ovat opintoneuvonta ja opintojen suorittamisen tukeminen, opiskelijavalinnat, ilmoittautuminen, opintosuoritusrekisteri, valmistuminen ja siihen liittyvät näyttelyt, todistukset, apurahat, kansainvälinen toiminta, rekrytointi, opiskelijan oikeusturvakysymykset ja opintoasiainhallinto, opintososiaaliset asiat, tutkintovaatimukset ja kurssiohjelmat sekä opetuksen tuki ja kehittäminen. Teknisten palveluiden vastuulla ovat muun muassa työskentelytilat ja -välineet, koneet, laitteet, työturvallisuus, materiaalihankinnat, näyttelyripustukset ja -kuljetukset. Ylin opetukseen liittyvistä asioista päättävä elin on opetus- ja tutkimusneuvosto, josta tarkemmin luvussa 4. Seuraavana on hyödyllistä perustietoa. Lisätietoja löytyy Kuvataideakatemian intranetistä: Intraan kirjaudutaan sähköpostitunnuksilla. Lukuvuoden aikataulu Virallisesti yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy Opetusta Kuvataideakatemiassa järjestetään yleensä elokuun lopulta toukokuun loppuun. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. Ilmoittautuminen syyslukukaudelle on tehtävä ennen syyskuun alkua. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan verkkosivuilla. Tiedot kursseista julkaistaan sähköisessä kurssikalenterissa, https://kopsu.kuva.fi Tentti- ja kypsyyskoepäivät sekä opetus- ja tutkimusneuvoston kokouspäivät julkaistaan Kuvataideakatemian intranetissä ja opetusmonisteessa lukukausittain. KOPSU KOPSU on Kuvataideakatemian opetuksensuunnittelujärjestelmä, josta löytyy ajantasainen, sähköinen kurssikalenteri. Sen kautta selataan opetustarjontaa, saadaan tietoa kurssien sisällöistä ja ilmoittaudutaan kursseille. Kurs- seille ilmoittautunut opiskelija voi myös tulostaa KOPSUsta oman lukujärjestyksensä. Opettaja antaa kurssin suorittaneelle opiskelijalle opintopisteet KOPSUn kautta. KOPSUn käyttöön saa apua osoitteesta sekä opintoamanuensseilta. Uusille opiskelijoille järjestetään käyttöopastusta syksyn alussa. Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin Kirjoilla oleva opiskelija on oikeutettu saamaan henkilökohtaisen käyttöoikeuden Kuvataideakatemian tietojärjestelmiin. Käyttöoikeuteen kuuluu käyttäjätunnus ja salasana, jonka avulla opiskelija pystyy kirjautumaan työasemille, sähköpostiin ja KOPSUun. Uusille opiskelijoille käyttöoikeudet luovutetaan kirjoille ilmoittautumisen ja kulkuoikeuksien luovutuksen yhteydessä. Käyttöoikeudet ovat voimassa opiskelijan ollessa kirjoilla Kuvataideakatemiassa. Käyttöoikeus sulkeutuu automaattisesti mikäli läsnä- tai poissaoloilmoitus puuttuu tai opiskelija valmistuu. Valmistumisen yhteydessä käyttöoikeudelle voidaan antaa lisäaikaa (esim. 30 päivää) mm. palautteen antoa ja omien tiedostojen pois siirtämistä varten. Käyttöehdot lyhyesti: Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä tule luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän tunnistaminen perustuu käyttäjätunnus-salasana -pariin. Tämän vuoksi käyttäjän tulee pitää salasana vain omana tietonaan ja valita salasanakseen helposti muistettava, mutta vaikeasti arvattava salasana. Käyttöoikeutta voidaan rajoittaa esim. väärinkäytöksen vuoksi. Lisätietoa käyttöoikeuksista ja käyttöehdoista intranetissä. 15 Tietojärjestelmien ylläpidosta vastaa IT-palvelut, jonka henkilökunnalta saa apua mahdollisissa ongelmatilanteissa. IT-tuen tavoittaa henkilökunnan tiloista, puhelinnumerosta (09) tai osoitteesta

8 Sähköposti Opiskelijakortti 16 Uudet opiskelijat saavat sähköpostiosoitteen orientaation yhteydessä. Kuvataideakatemian opiskelijoilla on käytössä sähköpostiosoite muotoa Sähköpostiosoitetta käytetään ensisijaisesti Kuvataideakatemian sisäisessä viestinnässä. Sähköpostiosoite kuuluu automaattisesti Kuvataideakatemian sisäisiin postituslistoihin, joihin lähettäminen onnistuu vain listoihin kuuluvasta osoitteesta. Muu henkilökohtainen ja opiskeluun liittymätön viestittäminen Kuvataideakatemian sähköpostiosoitteella on sallittua, mutta mm. sähköpostilaatikon kokorajoituksista johtuen laajempi käyttö voi aiheuttaa sähköpostilaatikon täyttymisen, jolloin opiskeluun liittyvät viestit eivät pääse tulemaan perille. Vastuu sähköpostilaatikon käyttöasteen seurannasta ja mahdollisten vanhojen viestien poistamisesta on käyttäjällä. Myös henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Työasemat Kuvataideakatemian opiskelijat voivat käyttää mm. IT-luokassa, kirjastossa ja käytävillä olevia työasemia. Luokkatyöasemat on varustettu toimisto- ja kuvankäsittelyohjelmistoin. Kuvataideakatemiassa on käytössä tulostustilien hallinta, jota käytetään opiskelijoiden käytössä olevissa tulostimissa ja kopiokoneessa. Lukukausikohtainen tulostussaldo ja tulostuksen/kopioinnin hinnasto on julkaistu intranetissä. Tietokoneet Kuvataideakatemian opiskelijoiden käytettävissä on tietokoneita muun muassa kirjastossa ja IT-luokassa. IT-luokan tietokoneet on varustettu yleisimmillä kuvankäsittelyohjelmilla ja lisälaitteilla. IT-henkilöstö auttaa kaikissa tietokoneisiin liittyvissä asioissa. Apua ongelmiin saa nopeasti myös osoitteesta Ylioppilaskunnan ja Suomen Ylioppilaskuntien Liiton SYL:n jäsenenä opiskelija saa halutessaan käyttöönsä opiskelijakortin, joka tilataan ensimmäisen opiskeluvuoden alkaessa. Kortti on tilattava erillisellä lomakkeella, jonka saa infopisteestä. Tilaukseen tarvitaan passivalokuva. Oman kortin saamiseen menee 2 4 viikkoa. Valmiin kortin saa lunastaa maksua vastaan infopisteestä. Opiskelijakortti ei ole voimassa ilman lukuvuositarraa. Lukuvuositarrat opiskelijakortteihin saa opintotoimistosta tai infopisteestä ilmoittautumisen yhteydessä. Postitse sitä ei lähetetä. Ilmoittautuessa sekä tarraa hakiessa on aina esitettävä kuitti maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Myös verkossa maksetusta maksusta on esitettävä kuitti. Opiskelijan rahallinen tuki Materiaalirahat Kuvataideakatemia kustantaa osan opetukseen kuuluvista materiaaleista. Tutkinto-opiskelijat voivat tietyin edellytyksin käyttää lukukausittain myönnettävän summan materiaalihankintoihin. Opiskelijan valmistumiseen liittyvää prosessia tuetaan erillisellä opinnäytemateriaalirahalla sekä dokumentaatioon myönnettävällä tuella. Nämä materiaalirahat korvataan kuitteja vastaan. Opinnäytteen ohjaaja Opiskelijalla on mahdollista käyttää opinnäytettä tehdessään ulkopuolista ohjaajaa, jolle Kuvataideakatemia maksaa palkkion ennalta ilmoitetun tuntimäärän mukaisesti. Ohjaajavalinnasta sovitaan koulutusohjelman professorin kanssa. Opinnäytteen tarkastajat Opiskelijan opinnäytteen tarkastajista toinen tai molemmat voivat olla ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarkastuslausunnon kirjoittamisesta maksetaan tällöin palkkio. Tarkastajavalinnasta sovitaan koulutusohjelman professorin kanssa, joka vahvistaa opinnäytesuunnitelmalomakkeen allekirjoituksellaan. Samat tarkastajat tarkastavat opinnäyt- 17

9 18 teen molemmat osat. Tarkastajavalinnat hyväksyy opetus- ja tutkimusneuvosto. Kuvataideakatemia ei voi korvata esim. ulkomailta tulevan tarkastajan tai ohjaajan matkoja, majoituskuluja eikä päivärahoja. Mikäli opiskelija haluaa käyttää ulkomailla asuvaa asiantuntijaa ohjaajana tai tarkastajana, hänen on syytä ottaa tämä huomioon. Tarkemmat tiedot intranetissä ja opetusmonisteessa. Opiskelijasopimus Opiskelijat täyttävät ilmoittautuessaan opiskelijan harjoitus- ja opinnäytetöiden käyttöoikeuksia koskevan opiskelijasopimuksen. Sopimuksella opiskelija luovuttaa Kuvataideakatemialle oikeuden käyttää kuvia opintojen osana tekemistään harjoitus- ja opinnäytetöistä. Materiaalia voidaan käyttää Kuvataideakatemian opetuksessa, tutkimuksessa ja viestinnässä. Kuvataideakatemian laitteilla kuvatuissa liikkuvan kuvan teoksissa on lopputeksteissä mainittava Kuvataideakatemia sekä käytettävä Kuvataideakatemian tunnusta. Opiskelijat voivat työskennellä omissa työtiloissaan pääsääntöisesti läpi vuorokauden kaikkina viikonpäivinä lukuun ottamatta niitä ajanjaksoja, jolloin Kuvataideakatemia on kokonaisuudessaan suljettu. Tilojen käytöstä muuhun kuin opetustarkoitukseen on sovittava erikseen rehtorin kanssa. Kuvataideakatemian tilat ovat rajalliset ja teosten varastointimahdollisuutta ei ole; valmiit teokset on tämän vuoksi kuljetettava pois akatemian tiloista. Myös esimerkiksi vaihtoon lähtiessään opiskelija on velvollinen tyhjentämään ja luovuttamaan työtilansa vaihto-opintojakson ajaksi. Yksityiskohtaiset tiedot tiloissa työskentelystä löytyvät opetusmonisteesta ja intranetistä. 19 Opiskelijoiden työtilat Uudet, ensimmäisen vuosikurssin perusopiskelijat työskentelevät syksyllä aluksi yhtenä ryhmänä yhteisessä projektitilassa. Siirtyessään ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudeksi koulutusohjelmaan opiskelijalle osoitetaan työtila, työhuone tai työskentelypiste itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille osoitetaan työtila heti syyslukukauden alussa. Kandi- ja maisteriopiskelijoilla on työtilaoikeus 5 vuotta opintojen aloittamisesta, 2-vuotista maisteritutkintoa suorittavalla opiskelijalla 2 vuotta opintojen aloittamisesta. Opiskelijan poissaolovuodet, kuten vaihto-opiskelu, eivät pidennä työtilaoikeutta eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta (tarkempaa tietoa opintotoimistosta). Kuvataideakatemialla ei ole tutkinnon tavoitteellisen suorittamisajan jälkeen velvollisuutta järjestää opiskelijalle työtilaa. Oikeus työtilaan päättyy 15. päivänä elokuuta, jolloin tilan on oltava tyhjä. Ida Koitilan teos Holvi Kuvataideakatemian aulassa Kuvan Keväässä

10 20 Opintoneuvonta Yliopisto-opiskelulle on tyypillistä vapaus suunnitella ja ohjata omaa opiskeluaan. Opiskelija vastaa pitkälle omaan opiskeluunsa liittyvistä valinnoista ja opintojensa etenemisestä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Hyvä väline opintojen suunnitteluun on henkilökohtainen opintosuunnitelma, lyhyesti HOPS. Sen avulla voi pohtia omia osaamis- ja kehittymistarpeitaan, valita suoritettavat opinnot sekä miettiä tulevaisuuden työnäkymiä. HOPS muuttuu ja tarkentuu sitä mukaa kuin opiskelijan tiedot ja taidot karttuvat. Kuvataideakatemiassa HOPS on vuosikohtainen opintorunko, ideakehys tai suunnitelma siitä, mitä opintoja opiskelija sisällyttää opintoihinsa ja missä järjestyksessä hän aikoo opintonsa suorittaa. HOPS päivitetään vuosittain yhdessä ohjaavan lehtorin tai professorin sekä opintopalveluiden edustajan kanssa. Koulutusohjelmien vastuuopettajat Koulutusohjelmien vastuuopettajat antavat erityisesti opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, ovat opiskelijan mukana HOPSin teossa ja seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä. Opiskelijan tulee olla aktiivisesti yhteydessä vastuuopettajaan, jos hänellä on vaikeuksia opintojensa kanssa tai hän joutuu olemaan pidempään poissa opetuksesta. Ykköset Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla on syksyn ajan valmis lukujärjestys, jonka mukaan he etenevät opinnoissaan. Jos ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalla on paljon aikaisempia taideopintoja, yliopistotason kieliopintoja tai korkeakoulutason taideteoreettisia opintoja, ne voidaan sisällyttää osaksi Kuvataideakatemian tutkintoa. Näille opiskelijoille laaditaan HOPS opintosihteerin kanssa heti syyslukukauden alussa. Muut ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tekevät ensimmäisen varsinaisen HOPSinsa kevätlukukauden alussa koulutusohjelmaan siirtymisen yhteydessä. Orientaatio Uudet opiskelijat osallistuvat lukuvuoden aluksi orientaatiotilaisuuksiin, joissa tutustutaan muun muassa syksyn opetukseen ja opintososiaalisiin asioihin. Lisäksi opintoamanuenssit esittelevät tiloja ja antavat tietoa opiskelusta. Myös opiskelijatuutorit ovat uusien opiskelijoiden tukena ja järjestävät yhteisiä tutustumistilaisuuksia. Orientaatioon sisältyy myös perustietoa Kuvataideakatemian sähköisistä järjestelmistä ja ohjelmista sekä kirjaston järjestämä Tiedonhaun perusteet opastus, jonka aikataulut ilmoitetaan erikseen. Syyslukukauden lopuksi ykköset osallistuvat vielä orientaation kakkosvaiheeseen, jossa tutustutaan eri koulutusohjelmien tutkintovaatimuksiin ja opetukseen. Tämän jälkeen uudet opiskelijat valitsevat sen koulutusohjelman, johon he haluavat keskittyä opinnoissaan. 21

11 22 Siirtyminen koulutusohjelmaan Kuvataideakatemian kandiopiskelijoiden koulutus on rakennettu koulutusohjelmittain ja se lähtee liikkeelle välineen perusteisiin keskittyvästä opetuksesta. Maalaustaiteessa ensimmäisen vuoden keväällä käynnistyvät materiaaliopin opinnot ja sitä tukevat käytännön kurssit, kuvanveistossa tutustutaan kuvanveiston materiaaleihin, tekniikoihin ja työmenetelmiin, taidegrafiikassa opiskellaan taidegrafiikan eri menetelmiä. Tila-ajan opinnot alkavat tiiviillä AV-kerronnan perusteet -opetuskokonaisuudella. Ensimmäisen vuoden kevät on pitkälti valmiiksi suunniteltu ja osa välineen perusteista jatkuu vielä toisen vuoden syyskaudellakin. 2-vuotiset maisteriopiskelijat Uudet maisteriopiskelijat saavat heti syyskauden alkuun tiiviin opastuksen Kuvataideakatemian käytäntöihin, tutkintovaatimuksiin, opintososiaalisiin ja kansainvälisiin asioihin sekä muihin opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Maisteriopiskelijoilla on myös omat opiskelijatuutorit, jotka järjestävät yhteisiä tilaisuuksia ja tutustuttavat uudet opiskelijat ylioppilaskunnan toimintaan. Tuutorit Opiskelijatuutorit tukevat uusien opiskelijoiden orientoitumista Kuvataideakatemiaan ja tutustuttavat heidät opiskeluun ja opiskelijaelämään. Opiskelijavalinnat Kuvataideakatemiaan valitaan vuosittain perustutkintoopiskelijoita suorittamaan 5,5-vuotista kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoa sekä maisteriopiskelijoita suorittamaan kaksivuotista kuvataiteen maisterin tutkintoa. Vuonna 2010 sisään otettavien perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli 45. Kuvataideakatemian hallitus vahvistaa sisään otettavien määrän vuosittain. Lisäksi vuosittain valitaan muutama opiskelija suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoa. Kuvataideakatemian opiskelijat valitaan kuvataiteellisen lahjakkuuden ja soveltuvuuden perusteella. Opiskelijavalinnoista julkaistaan erillinen valintaopas, joka löytyy Kuvataideakatemian verkkosivuilta. Ilmoittautuminen Jokaisen perus- ja jatko-opiskelijan tulee kunkin lukuvuoden alussa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi. Kuvataideakatemian ilmoittautumisaika päättyy syyskuun 1. päivänä. Ensimmäisen vuoden perustutkinto-opiskelijat ja maisteriopiskelijat ilmoittautuvat opintotoimistoon vuosikurssien perustutkinto-opiskelijat sekä toisen vuoden maisteriopiskelijat ilmoittautuvat infopisteeseen. Muut perustutkinto-opiskelijat ja maisteriopiskelijat eli ns. N-vuosikurssilaiset ilmoittautuvat opintotoimistoon. 23 Ilmoittautumisesta annetaan vuosittain tarkemmat tiedot mm. sähköpostitse ja verkkosivuilla. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa lukuvuoden aikana opintoja tai valmistua, hänen täytyy olla kirjoilla läsnä olevana.

12 Ilmoittautuminen läsnä olevaksi Läsnä olevaksi ilmoittautuva perustutkinto-opiskelija esittää kuitin maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (myös verkon kautta maksetusta) ja täyttää ilmoittautumislomakkeen. Jatko-opiskelijat täyttävät ilmoittautumislomakkeen; ylioppilaskunnan jäsenyys on heille vapaaehtoinen. Ilmoittautumislomakkeen ja maksukuitin voi tuoda henkilökohtaisesti tai lähettää postitse. Ilmoittautumislomakkeita ja maksuohjeita saa infopisteestä. Ne löytyvät myös Kuvataideakatemian verkkosivuilta. Ilmoittautuminen poissaolevaksi Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi, hänen ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija säilyttää opinto-oikeutensa, mutta ei voi suorittaa opintoja eikä ole oikeutettu ylioppilaskunnan jäsenetuihin, kuten YTHS:n palveluihin tai ateriaetuun. 24 Lukas Hoffman: We are a Construction. Tuntematon kaupunki kierros Kuva: Sami Kustila Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, ellei hän määräaikaan mennessä ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi. Opiskeluoikeuden palauttamista on anottava kirjallisesti rehtorilta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuvan tai kesken lukukautta ilmoittautumistietojaan muuttavan opiskelijan on lisäksi maksettava käsittelymaksu Kuvataideakatemian tilille. Maksutiedot saa opintotoimistosta tai taloustoimistosta. 25 Ilmoittautumisen muuttaminen Mikäli syksyllä koko lukuvuodeksi poissa- tai läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija haluaa muuttaa ilmoittautumistaan kevätlukukauden osalta, hän voi tehdä sen ilman käsittelymaksua tammikuun 15. päivään mennessä. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija saa erityisestä syystä ilmoittautua läsnäolevaksi myös kesken lukukauden. Läsnäolooikeutta anotaan kirjallisesti opintotoimistosta. Muutoksesta peritään käsittelymaksu. Yksityiskohta kuvanveiston professori Villu Jaanisoon virkaanastujaisnäyttelystä Kaiku-galleriassa

13 26 Opintojen keskeyttäminen Opiskelija saa pyynnöstä opintojen keskeyttämistodistuksen. Opinnot on tällöin keskeytettävä vähintään 12 kuukaudeksi eikä opintojen keskeytys ole peruutettavissa kyseisenä aikana. Kuvataideakatemia ei keskeytysaikana ota vastaan opintosuorituksia. N-vuoden opiskelijat ja opintosuunnitelma N-vuoden opiskelijoiden eli kuusi vuotta sitten tai sitä aikaisemmin opintonsa aloittaneiden sekä kaksi vuotta sitten tai sitä aikaisemmin opintonsa aloittaneiden maisteriopiskelijoiden on laadittava opintosuunnitelma ennen kuin he voivat ilmoittautua. Opiskelijoita pyydetään tällöin varaamaan infossa olevasta listasta aika opintosihteerille opintosuunnitelman tekemiseksi. tujen opintojen vertailemista ja tiedottamista, jolloin myös opintojen siirtäminen yliopistosta toiseen yksinkertaistuu. Opintorekisteriote Opiskelijan tulisi lukukauden päättyessä tarkistaa omasta opintorekisteriotteestaan, että kaikki suoritukset on merkitty rekisteriin. Opintorekisteriotteen saa opintoamanuensseilta tai opintosihteeriltä. Suoritusten arvostelu Tutkintoon kuuluvien opintojen suoritukset arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Kandidaatin tutkinnon opinnäyte on suorituksena joko hyväksytty tai hylätty. Maisterin tutkinnon opinnäyte arvostellaan arvosanalla kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. 27 Opintosuoritukset Opiskelijan kaikki opintosuoritukset rekisteröidään Kuvataideakatemian opintorekisteriin (KUTI). Kuvataideakatemian omasta opetustarjonnasta kertyvät opintopisteet siirtyvät suoraan opintorekisteriin. Muualla kuin Kuvataideakatemiassa suoritetuista opinnoista ks. jäljempänä Opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen. Asiasta kerrotaan tarkemmin myös intrassa ja opetusmonisteessa. Opinnot jakautuvat perusopintoihin, kieliopintoihin ja aineopintoihin (kandidaatin tutkinto) sekä syventäviin opintoihin (maisterin tutkinto). Aine- ja syventäviin opintoihin sisältyy sekä teoreettisia että taiteellisia opintoja. Suoritusten voimassaolo Opinnäyte ja muut opintosuoritukset vanhenevat, kun niiden suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Koulutusohjelman professori päättää, kuinka voimassa olevia tutkintovaatimuksia sovelletaan niihin, joiden opinnot ovat vanhentuneet. Opiskelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että tutkintovaatimuksiin kuuluvat opinnot tulevat suoritetuiksi. Jos jokin pakolliseksi ilmoitettu opintojakso jää suorittamatta, opiskelija sopii itse professorin kanssa siitä, miten ja milloin korvaava opintosuoritus tehdään. Ks. tutkintovaatimuksista, opintojen rakenteesta ja vaadituista opintopistemääristä luku 2. Opintopiste Opintojen laajuus on määritelty opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 26,7 tuntia opiskelijan työskentelyä. Jos opiskelija opiskelee täysipäiväisesti, kertyy pakollisten ja valinnaisten opintojen sekä taiteellisen työskentelyn yhdistelmästä vuosittain noin 60 opintopistettä. Kuvataideakatemia noudattaa ECTS-järjestelmää (European Credit Transfer System), joka on osaksi Euroopan unionin ERASMUS-koulutusohjelmaa perustettu opintosuoritusten siirtojärjestelmä. ECTS:n tarkoituksena on hyödyttää opiskelijoita helpottaen kotimaassa ja ulkomailla suoritet-

14 28 Opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen Opiskelija saa hakemuksesta sisällyttää tutkintoonsa muussa oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja teoria- ja kieliopintoja sekä taiteellisia opintoja, mikäli ne vastaavat sisällöiltään, opintopistemääriltään ja tasoltaan akatemian opinnoille asetettuja vaatimuksia. Erityisestä syystä voidaan myös muita opintoja lukea hyväksi. Epäselvissä tapauksissa opiskelija voi myös osoittaa osaamisensa näytön, tasokokeen (esim. kielet) tai näyttökokeen (esim. IT-taidot) kautta. Opiskelija voi myös joutua täydentämään aiempia opintojaan, esim. ammattikorkeakoulussa suoritettuja kieliopintoja. Muualla suoritetun opintosuorituksen hyväksymismenettelystä ja hyväksymisestä kerrotaan tarkemmin intrassa ja opetusmonisteessa. Muussa yliopistossa / korkeakoulussa suoritettuun tutkintoon sisältyvien opintosuoritusten hyväksi lukemisesta: yleensä toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja ei suoraan voi käyttää osaksi Kuvataideakatemian tutkintoa. Poikkeuksen muodostavat esim. kieliopinnot, eräät tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opinnot ja äidinkielen kypsyyskoe, joita ei vaadita uudelleen suoritettavaksi. Tarkempia tietoja antaa opintosihteeri. AHOT suoraan 2. vuosikurssille siirtyminen Jos ensimmäisen vuosikurssin opiskelija on opiskellut aiemmin ulkomaisessa taidekorkeakoulussa, kotimaisessa ammattikorkeakoulussa tai korkeatasoisessa toisen asteen taideoppilaitoksessa ja suorittanut Kuvataideakatemian ensimmäisen vuoden perusopintoja vastaavat opinnot, hän voi anoa siirtoa suoraan toiselle vuosikurssille haluamaansa koulutusohjelmaan. Jos opiskelija haluaa anoa siirtoa toiselle vuosikurssille, hänen tulee heti syyslukukauden alussa ottaa yhteyttä kyseisen koulutusohjelman vastaavaan professoriin ja ilmoittaa tälle asiasta. Koulutusohjelman vastaava professori päättää mahdollisuudesta vastaanottaa opiskelija ohjelmaan. Opiskelija voidaan pyytää esittelemään töitään ja osaamistaan professorille. Opiskelijan tulee lisäksi täyttää opintojen hyväksilukemiskaavake ja toimittaa se sekä viralliset todistukset / opintorekisteriotteet aiemmista opinnoista opintotoimistoon. Kaikkien perusopintojen (40 op) korvaamisesta aiemmilla opinnoilla päättää taidehistorian ja teorian professori. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on keskeinen osa elinikäisen oppimisen toteuttamista. Yliopistoilla tulee olla luotettava, läpinäkyvä järjestelmä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseksi. Kukin korkeakoulu kehittää menetelmiä, joilla aiemmin hankittu ja muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Kuvataiteen koulutusalalla on alan erityisluonteesta johtuen muodostunut omia käytäntöjä niin opiskelijavalintaan kuin aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja tunnistamiseen. Kuvataideakatemiassa annettavan koulutuksen perustana on kuvataiteellisen lahjakkuuden ja osaamisen vahvistaminen. Koulutus on vain osittain sellaisten teoreettisten tietojen sekä teknisten, välineeseen liittyvien taitojen ja valmiuksien opettamista, joka on mahdollista korvata jo aiemmin opitulla. Taidekoulutuksessa on ensisijaisesti kysymys taiteellisen ajattelun ja ilmaisun muotoutumisesta ja syventämisestä sekä kontaktiopetustilanteessa ohjatun että itsenäisen taiteellisen työskentelyn kautta. Tätä taideopetuksen ydinprosessia on vaikea korvata muualla tai muuten tapahtuneella työskentelyllä. Vapautus äidinkielen kypsyyskokeesta Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä sekä opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, vapautetaan suomen tai ruotsin kielen opinnoista sekä kypsyyskokeen kielitaidon osoittamisen vaatimuksesta. 29

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS. Opinto-opas 13 14 1 KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2013 2014 3 2 Tyko Elo: Ai kil juu [2013], stillkuva multimediasta, yksityiskohta KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2013 2014 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Hertta Kiiski, Blue Jawbreaker, 2014, pigmenttivedos. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2015-2016 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 210 OP KUVATAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP 3

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Agora B 331 Käynti Ahlmaninkadun puolelta / Entrance: Ahlmaninkatu Olemme muuttaneet / We have new premises Tervetuloa Agoran B-siiven 3. kerrokseen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus 5. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Taideyliopisto Koulutussääntö

Taideyliopisto Koulutussääntö Taideyliopisto Koulutussääntö Käsittely: 1. Julkinen keskustelutilaisuus 11.4.2013 2. TeaK:n tutkimusneuvosto 16.4.2013 3. SibA:n akateeminen neuvosto 23.4.2014 4. TeaK:n opetusneuvosto 23.4.2013 5. Taideyliopiston

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna

Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna 2015-2016 Yliopistolain 39 mukaan opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee asianomaisen yliopiston määräämällä

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN PERUSTUTKINTOJEN TUTKINTOSÄÄNTÖ

TEATTERIKORKEAKOULUN PERUSTUTKINTOJEN TUTKINTOSÄÄNTÖ TEATTERIKORKEAKOULUN PERUSTUTKINTOJEN TUTKINTOSÄÄNTÖ I luku Yleisiä säännöksiä 1 Yliopistossa voi harjoittaa opintoja 1. perusopiskelijana, jonka opiskelu johtaa teatteri- tai tanssitaiteen kandidaatin

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

pnro 180^54^i Sffi 12-

pnro 180^54^i Sffi 12- pnro 180^54^i Sffi 12- I vararehtori 5.6.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 29, rehtorin delegointi 5.3.2012 OPINTOJEN HWÄKSILUKU SIBELIUS-AKATEMIASSA Sisältö OHJEEN TARKOITUS JA TAUSTA... 2 HYVÄKSILUKEMISEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA Abien vanhempien infoilta järjestettiin marraskuussa 2014 toista kertaa. Luentotallenne utu.fi-sivuilla. Opiskelijalähettiläät

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa TOIMINTAOHJE Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa Sisältö Ohjeen tarkoitus ja tausta... 2 Keskeiset käsitteet... 3 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Hallintotieteiden tiedekunta vastaa yhteiskuntatieteellisen alan opetuksesta ja tutkimuksesta Vaasan yliopistossa. Tutkintokoulutusta on annettu vuodesta

Lisätiedot