Kuvataideakatemia Opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015"

Transkriptio

1 Kuvataideakatemia Opinto-opas

2 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin Sähköposti Työasemat Tietokoneet Opiskelijakortti Opiskelijan rahallinen tuki Opiskelijasopimus Opiskelijoiden työtilat Opintoneuvonta Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Koulutusohjelmien vastuuopettajat Ykköset Orientaatio Siirtyminen koulutusohjelmaan 2-vuotiset maisteriopiskelijat Tuutorit Opiskelijavalinnat Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen läsnä olevaksi Ilmoittautuminen poissaolevaksi Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen Ilmoittautumisen muuttaminen Opintojen keskeyttäminen N-vuoden opiskelijat ja opintosuunnitelma Opintosuoritukset Opintopiste Opintorekisteriote Suoritusten arvostelu Suoritusten voimassaolo Opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen AHOT suoraan 2. vuosikurssille siirtyminen Vapautus äidinkielen kypsyyskokeesta Vapautus kieliopinnoista Joustava opinto-oikeus (JOO) Todistukset ja valmistuminen Todistukset Valmistuminen kuvataiteen kandidaatiksi Kypsyyskoe Kandidaatin opinnäyte Opinnäytteen dokumentaatio Valmistuminen kuvataiteen maisteriksi Opiskelijapalaute Opiskelijan oikeusturva Tutkinnonsuoritusoikeus Opiskeluoikeus Opiskelu ulkomailla Kuvataideakatemian residenssit ulkomailla Vaihto-opinnot Yhteistyöyliopistot, -koulut ja ohjelmat Opintososiaaliset asiat Opintotuki Asuminen Opiskelijoiden vakuutukset Terveydenhoito YTHS Mielen hyvinvointi Liikuntapalvelut Apurahat Työelämä Kuvataideakatemian näyttelytoiminta Kuvataideakatemian galleria Galleria FAFA Kaiku-galleria Kuvan Kevät Avoimet ovet Paikka- ja tilannesidonnainen taide Lens Politica Kirjasto Kuvataideakatemian digitaalinen arkisto DIA

3 2 Tutkintovaatimukset Opiskelijan opintopolku Kuvataiteen kandidaatin tutkinto Tutkinnon rakenne [P] Perusopinnot 40 op [K] Kieliopinnot 8 op [A] Aineopinnot 162 op Kandidaatin tutkinnon rakennekaavio Kuvataiteen maisterin tutkinto Maisterin tutkinnon rakennekaavio Tutkinnon rakenne [S] Syventävät opinnot 120 op Kuvataiteen tohtorin tutkinto 3 yleinen opetus ja koulutusohjelmat Yleinen opetus Yleisen opetuksen tavoitteet 1. vuosikurssin opiskelijoiden opetus [P] Perusopinnot [K] Kieliopinnot 8 op [A] Aineopinnot, yleinen opetus [S] Syventävät opinnot, yleinen opetus Kuvanveiston koulutusohjelma [Akv] Kuvanveiston pääaineopinnot [S] Kuvanveiston syventävät opinnot Maalaustaiteen koulutusohjelma [Akm] Maalaustaiteen pääaineopinnot [S] Maalaustaiteen syventävät opinnot Taidegrafiikan koulutusohjelma [Akg] Taidegrafiikan pääaineopinnot [S] Taidegrafiikan syventävät opinnot Tila-aikataiteiden koulutusohjelma [Akt] Tila-aikataiteiden pääaineopinnot [S] Tila-aikataiteiden syventävät opinnot Tohtorikoulutusohjelma Kuvataiteellinen opin- ja taidonnäyte Kuvataidealan pakolliset jatko-opinnot Hyvä Kuvataideakatemian opiskelija Kädessäsi on opinto-opas lukuvuosille Tähän oppaaseen on koottu keskeisiä perustietoja opiskelusta, tutkinnoista ja valmistumisesta. Oppaan ensimmäisessä luvussa Opiskelijana Kuvataideakatemiassa annetaan yleistietoa Kuvataideakatemian tutkinnoista ja niiden suorittamisesta. Lukuun on kerätty myös tärkeää perustietoa kaikesta, mikä koskee opiskelijaa ja opiskelua. Luvussa 2 Tutkintovaatimukset esitellään kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon rakenne sekä annetaan yleisiä ohjeita valmistumisesta. Kuvataideakatemiassa annettava opetus toteutetaan koulutusohjelmittain laadittujen tutkintovaatimusten mukaisesti. Nyt esiteltävät tutkintovaatimukset ovat voimassa syksystä 2010 kevääseen Luvussa 3 Yleinen opetus ja koulutusohjelmat esitellään yleisen opetuksen ja koulutusohjelmien pääaineopintoja sekä tohtorikoulutusohjelmaa. Luvussa 4 on kuvattu Kuvataideakatemian organisaatio ja yksiköt sekä toimielimet. Tässä opinto-oppaassa ei esitellä Kuvataideakatemian kurssitarjontaa. Tarkemmat tiedot lukuvuosittain järjestettävästä opetuksesta ja kursseista löytyvät verkossa toimivasta Kuvataideakatemian sähköisestä kurssikalenterista KOPSUsta, kopsu.kuva.fi. Lukukausien alussa julkaistaan lisäksi OPETUSMONISTE, jossa on kurssitarjonnan lisäksi muuta ajankohtaista tietoa. Antoisaa opiskeluaikaa! Opintopalvelutiimi 7 4 Kuvataideakatemian organisaatio Kuvataideakatemian toimielimet Kuvataideakatemian ylioppilaskunta

4 Kuvataideakatemia 8 Kuvataideakatemia on antanut Suomessa ylintä kuvataiteen koulutusta yli 160 vuotta. Tämän päivän Kuvataideakatemia on nykytaiteen koulutukseen keskittynyt yliopisto, josta valmistutaan kuvataiteen kandidaatiksi, maisteriksi tai tohtoriksi. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat koulutusohjelmat ovat: Maalaustaide Kuvanveisto Taidegrafiikka Tila-aikataide Tila-aikataiteen koulutusohjelmassa voi suuntautua liikkuvaan kuvaan, valokuvataiteeseen sekä paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen. Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus annetaan tohtorikoulutusohjelmassa. Kuvataideakatemian yksilöllisyyttä korostavat opetusohjelmat sekä yliopiston pieni koko (opiskelijoita alle 300) tarjoavat opiskelijalle mahdollisuudet pitkäjänteiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen ja itsenäiseen työskentelyyn opintojen aikana. Kuvataideakatemian opettajakunta koostuu aktiivisista taiteilijoista, jotka jatkavat opetustyönsä ohessa omaa taiteellista työskentelyään ja säilyttävät näin elävän kontaktin kuvataiteen kenttään. Piirustuskoulusta yliopistoksi Kuvataideakatemian varhaisin edeltäjä, Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu, perustettiin vuonna Vuonna 1939 Piirustuskoulu siirtyi tuolloin perustetun Suomen Taideakatemian omistukseen ja koulun nimeksi vakiintui Suomen taideakatemian koulu. Koulu on saanut valtionapua vuodesta 1963 lähtien, mutta täyden vastuun kuvataiteen ylimmästä opetuksesta valtio otti vuonna 1985, jolloin perustettiin Kuvataideakatemia jatkamaan Suomen taideakatemian koulun toimintaa. Korkeakouluksi Kuvataideakatemia muuttui vuonna 1993 ja yliopistoksi Alkuvuosinaan piirustuskoulu, kuvataiteen keskeinen oppilaitos, toimi eri puolilla Helsinkiä, kunnes se vuonna 1887 muutti juuri valmistuneeseen Ateneum-rakennukseen. Syksyllä 1984 koulu muutti valtion omistamiin tiloihin Yrjönkadulle. Kuvataideakatemian omat tilat valmistuivat Sörnäisiin Kaikukadulle Taiteen taloon vuonna Kuvataideakatemian opiskelija pitämässä näyttelyä Manchester Metropolitan Universityn näyttelytilassa

5 Kuvataideakatemia Taiteen talo Kaikukatu 4, Helsinki Aulapalvelut ja info Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti 10 Aukioloajat ks. Kirjasto Kaikukatu 2, Helsinki, puhelin (09) Katutaso, käynti sisäpihalta Galleriat Galleria FAFA Lönnrotinkatu 35, Helsinki 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kaiku-galleria Kaikukatu 4, Helsinki Kuvataideakatemian galleria Kasarmikatu 44, Helsinki Ateljeetiloja Kaikukatu 4, Helsinki Kaikukatu 2, Helsinki käynti Kaikukadulta Vierailevien opettajien asunto Mikonkatu 18 C 15, Helsinki, puhelin (09)

6 Kuvataideakatemian tutkinnot Kuvataideakatemia antaa opiskelijoilleen valmiudet toimia vapaana taiteilijana. Opetuksen suunnittelun pohjana on tietoisuus siitä, että nykytaide ja taiteilijuus ovat jatkuvassa muutoksessa, johon vaikuttavat sekä kansalliset että kansainväliset tekijät. Tutkintojärjestelmä on kaksiportainen. Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon ja jatkavat sen jälkeen ylempään korkeakoulututkintoon sekä mahdollisesti jatko-opintoihin. Uusia opiskelijoita valitaan vuosittain sekä 5,5-vuotiseen perustutkintoon että 2-vuotiseen maisterintutkintoon. Kuvataiteen kandidaatti Kuvataiteen kandidaatin tutkinto, Bachelor of Fine Arts (KuK, BFA) on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataiteilijana toimimisen edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja taidolliset sekä teoreettiset valmiudet. Opintojen jälkeen opiskelijalla on edellytykset toimia itsenäisenä kuvataiteilijana sekä valmius maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. 13 Kuvataiteen maisteri Kuvataiteen maisterin tutkinto, Master of Fine Arts (KuM, MFA) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataidealan ammatillisten tehtävien edellyttämät valmiudet sekä edellytykset itsenäiseen, vaativaan taiteelliseen työhön kuvataiteen alueella sekä kuvataidealan jatkokoulutukseen ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen. Kuvataiteen tohtori Kuvataiteen tohtorin tutkinnon, Doctor of Fine Arts (KuT, DFA) laajuus on 240 opintopistettä. Tavoitteellinen suorittamisaika on 4 vuotta. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää syvällisesti oman alansa ja että hän saavuttaa valmiuden korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suoritteisiin ja kykenee itsenäiseen, uutta tietoa tuottavaan kuvataiteelliseen tutkimukseen edustamallaan alla. Koulutusta esitellään tarkemmin luvussa 3. Bracha Ettingerin näyttely Kaiku-galleriassa

7 14 Hyödyllistä tietoa Opetuksen ja opintojen tukena ovat opintopalvelut ja tekniset palvelut. Opintopalveluiden vastuulla ovat opintoneuvonta ja opintojen suorittamisen tukeminen, opiskelijavalinnat, ilmoittautuminen, opintosuoritusrekisteri, valmistuminen ja siihen liittyvät näyttelyt, todistukset, apurahat, kansainvälinen toiminta, rekrytointi, opiskelijan oikeusturvakysymykset ja opintoasiainhallinto, opintososiaaliset asiat, tutkintovaatimukset ja kurssiohjelmat sekä opetuksen tuki ja kehittäminen. Teknisten palveluiden vastuulla ovat muun muassa työskentelytilat ja -välineet, koneet, laitteet, työturvallisuus, materiaalihankinnat, näyttelyripustukset ja -kuljetukset. Ylin opetukseen liittyvistä asioista päättävä elin on opetus- ja tutkimusneuvosto, josta tarkemmin luvussa 4. Seuraavana on hyödyllistä perustietoa. Lisätietoja löytyy Kuvataideakatemian intranetistä: Intraan kirjaudutaan sähköpostitunnuksilla. Lukuvuoden aikataulu Virallisesti yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy Opetusta Kuvataideakatemiassa järjestetään yleensä elokuun lopulta toukokuun loppuun. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. Ilmoittautuminen syyslukukaudelle on tehtävä ennen syyskuun alkua. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan verkkosivuilla. Tiedot kursseista julkaistaan sähköisessä kurssikalenterissa, https://kopsu.kuva.fi Tentti- ja kypsyyskoepäivät sekä opetus- ja tutkimusneuvoston kokouspäivät julkaistaan Kuvataideakatemian intranetissä ja opetusmonisteessa lukukausittain. KOPSU KOPSU on Kuvataideakatemian opetuksensuunnittelujärjestelmä, josta löytyy ajantasainen, sähköinen kurssikalenteri. Sen kautta selataan opetustarjontaa, saadaan tietoa kurssien sisällöistä ja ilmoittaudutaan kursseille. Kurs- seille ilmoittautunut opiskelija voi myös tulostaa KOPSUsta oman lukujärjestyksensä. Opettaja antaa kurssin suorittaneelle opiskelijalle opintopisteet KOPSUn kautta. KOPSUn käyttöön saa apua osoitteesta sekä opintoamanuensseilta. Uusille opiskelijoille järjestetään käyttöopastusta syksyn alussa. Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin Kirjoilla oleva opiskelija on oikeutettu saamaan henkilökohtaisen käyttöoikeuden Kuvataideakatemian tietojärjestelmiin. Käyttöoikeuteen kuuluu käyttäjätunnus ja salasana, jonka avulla opiskelija pystyy kirjautumaan työasemille, sähköpostiin ja KOPSUun. Uusille opiskelijoille käyttöoikeudet luovutetaan kirjoille ilmoittautumisen ja kulkuoikeuksien luovutuksen yhteydessä. Käyttöoikeudet ovat voimassa opiskelijan ollessa kirjoilla Kuvataideakatemiassa. Käyttöoikeus sulkeutuu automaattisesti mikäli läsnä- tai poissaoloilmoitus puuttuu tai opiskelija valmistuu. Valmistumisen yhteydessä käyttöoikeudelle voidaan antaa lisäaikaa (esim. 30 päivää) mm. palautteen antoa ja omien tiedostojen pois siirtämistä varten. Käyttöehdot lyhyesti: Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä tule luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän tunnistaminen perustuu käyttäjätunnus-salasana -pariin. Tämän vuoksi käyttäjän tulee pitää salasana vain omana tietonaan ja valita salasanakseen helposti muistettava, mutta vaikeasti arvattava salasana. Käyttöoikeutta voidaan rajoittaa esim. väärinkäytöksen vuoksi. Lisätietoa käyttöoikeuksista ja käyttöehdoista intranetissä. 15 Tietojärjestelmien ylläpidosta vastaa IT-palvelut, jonka henkilökunnalta saa apua mahdollisissa ongelmatilanteissa. IT-tuen tavoittaa henkilökunnan tiloista, puhelinnumerosta (09) tai osoitteesta

8 Sähköposti Opiskelijakortti 16 Uudet opiskelijat saavat sähköpostiosoitteen orientaation yhteydessä. Kuvataideakatemian opiskelijoilla on käytössä sähköpostiosoite muotoa Sähköpostiosoitetta käytetään ensisijaisesti Kuvataideakatemian sisäisessä viestinnässä. Sähköpostiosoite kuuluu automaattisesti Kuvataideakatemian sisäisiin postituslistoihin, joihin lähettäminen onnistuu vain listoihin kuuluvasta osoitteesta. Muu henkilökohtainen ja opiskeluun liittymätön viestittäminen Kuvataideakatemian sähköpostiosoitteella on sallittua, mutta mm. sähköpostilaatikon kokorajoituksista johtuen laajempi käyttö voi aiheuttaa sähköpostilaatikon täyttymisen, jolloin opiskeluun liittyvät viestit eivät pääse tulemaan perille. Vastuu sähköpostilaatikon käyttöasteen seurannasta ja mahdollisten vanhojen viestien poistamisesta on käyttäjällä. Myös henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Työasemat Kuvataideakatemian opiskelijat voivat käyttää mm. IT-luokassa, kirjastossa ja käytävillä olevia työasemia. Luokkatyöasemat on varustettu toimisto- ja kuvankäsittelyohjelmistoin. Kuvataideakatemiassa on käytössä tulostustilien hallinta, jota käytetään opiskelijoiden käytössä olevissa tulostimissa ja kopiokoneessa. Lukukausikohtainen tulostussaldo ja tulostuksen/kopioinnin hinnasto on julkaistu intranetissä. Tietokoneet Kuvataideakatemian opiskelijoiden käytettävissä on tietokoneita muun muassa kirjastossa ja IT-luokassa. IT-luokan tietokoneet on varustettu yleisimmillä kuvankäsittelyohjelmilla ja lisälaitteilla. IT-henkilöstö auttaa kaikissa tietokoneisiin liittyvissä asioissa. Apua ongelmiin saa nopeasti myös osoitteesta Ylioppilaskunnan ja Suomen Ylioppilaskuntien Liiton SYL:n jäsenenä opiskelija saa halutessaan käyttöönsä opiskelijakortin, joka tilataan ensimmäisen opiskeluvuoden alkaessa. Kortti on tilattava erillisellä lomakkeella, jonka saa infopisteestä. Tilaukseen tarvitaan passivalokuva. Oman kortin saamiseen menee 2 4 viikkoa. Valmiin kortin saa lunastaa maksua vastaan infopisteestä. Opiskelijakortti ei ole voimassa ilman lukuvuositarraa. Lukuvuositarrat opiskelijakortteihin saa opintotoimistosta tai infopisteestä ilmoittautumisen yhteydessä. Postitse sitä ei lähetetä. Ilmoittautuessa sekä tarraa hakiessa on aina esitettävä kuitti maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Myös verkossa maksetusta maksusta on esitettävä kuitti. Opiskelijan rahallinen tuki Materiaalirahat Kuvataideakatemia kustantaa osan opetukseen kuuluvista materiaaleista. Tutkinto-opiskelijat voivat tietyin edellytyksin käyttää lukukausittain myönnettävän summan materiaalihankintoihin. Opiskelijan valmistumiseen liittyvää prosessia tuetaan erillisellä opinnäytemateriaalirahalla sekä dokumentaatioon myönnettävällä tuella. Nämä materiaalirahat korvataan kuitteja vastaan. Opinnäytteen ohjaaja Opiskelijalla on mahdollista käyttää opinnäytettä tehdessään ulkopuolista ohjaajaa, jolle Kuvataideakatemia maksaa palkkion ennalta ilmoitetun tuntimäärän mukaisesti. Ohjaajavalinnasta sovitaan koulutusohjelman professorin kanssa. Opinnäytteen tarkastajat Opiskelijan opinnäytteen tarkastajista toinen tai molemmat voivat olla ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarkastuslausunnon kirjoittamisesta maksetaan tällöin palkkio. Tarkastajavalinnasta sovitaan koulutusohjelman professorin kanssa, joka vahvistaa opinnäytesuunnitelmalomakkeen allekirjoituksellaan. Samat tarkastajat tarkastavat opinnäyt- 17

9 18 teen molemmat osat. Tarkastajavalinnat hyväksyy opetus- ja tutkimusneuvosto. Kuvataideakatemia ei voi korvata esim. ulkomailta tulevan tarkastajan tai ohjaajan matkoja, majoituskuluja eikä päivärahoja. Mikäli opiskelija haluaa käyttää ulkomailla asuvaa asiantuntijaa ohjaajana tai tarkastajana, hänen on syytä ottaa tämä huomioon. Tarkemmat tiedot intranetissä ja opetusmonisteessa. Opiskelijasopimus Opiskelijat täyttävät ilmoittautuessaan opiskelijan harjoitus- ja opinnäytetöiden käyttöoikeuksia koskevan opiskelijasopimuksen. Sopimuksella opiskelija luovuttaa Kuvataideakatemialle oikeuden käyttää kuvia opintojen osana tekemistään harjoitus- ja opinnäytetöistä. Materiaalia voidaan käyttää Kuvataideakatemian opetuksessa, tutkimuksessa ja viestinnässä. Kuvataideakatemian laitteilla kuvatuissa liikkuvan kuvan teoksissa on lopputeksteissä mainittava Kuvataideakatemia sekä käytettävä Kuvataideakatemian tunnusta. Opiskelijat voivat työskennellä omissa työtiloissaan pääsääntöisesti läpi vuorokauden kaikkina viikonpäivinä lukuun ottamatta niitä ajanjaksoja, jolloin Kuvataideakatemia on kokonaisuudessaan suljettu. Tilojen käytöstä muuhun kuin opetustarkoitukseen on sovittava erikseen rehtorin kanssa. Kuvataideakatemian tilat ovat rajalliset ja teosten varastointimahdollisuutta ei ole; valmiit teokset on tämän vuoksi kuljetettava pois akatemian tiloista. Myös esimerkiksi vaihtoon lähtiessään opiskelija on velvollinen tyhjentämään ja luovuttamaan työtilansa vaihto-opintojakson ajaksi. Yksityiskohtaiset tiedot tiloissa työskentelystä löytyvät opetusmonisteesta ja intranetistä. 19 Opiskelijoiden työtilat Uudet, ensimmäisen vuosikurssin perusopiskelijat työskentelevät syksyllä aluksi yhtenä ryhmänä yhteisessä projektitilassa. Siirtyessään ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudeksi koulutusohjelmaan opiskelijalle osoitetaan työtila, työhuone tai työskentelypiste itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille osoitetaan työtila heti syyslukukauden alussa. Kandi- ja maisteriopiskelijoilla on työtilaoikeus 5 vuotta opintojen aloittamisesta, 2-vuotista maisteritutkintoa suorittavalla opiskelijalla 2 vuotta opintojen aloittamisesta. Opiskelijan poissaolovuodet, kuten vaihto-opiskelu, eivät pidennä työtilaoikeutta eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta (tarkempaa tietoa opintotoimistosta). Kuvataideakatemialla ei ole tutkinnon tavoitteellisen suorittamisajan jälkeen velvollisuutta järjestää opiskelijalle työtilaa. Oikeus työtilaan päättyy 15. päivänä elokuuta, jolloin tilan on oltava tyhjä. Ida Koitilan teos Holvi Kuvataideakatemian aulassa Kuvan Keväässä

10 20 Opintoneuvonta Yliopisto-opiskelulle on tyypillistä vapaus suunnitella ja ohjata omaa opiskeluaan. Opiskelija vastaa pitkälle omaan opiskeluunsa liittyvistä valinnoista ja opintojensa etenemisestä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Hyvä väline opintojen suunnitteluun on henkilökohtainen opintosuunnitelma, lyhyesti HOPS. Sen avulla voi pohtia omia osaamis- ja kehittymistarpeitaan, valita suoritettavat opinnot sekä miettiä tulevaisuuden työnäkymiä. HOPS muuttuu ja tarkentuu sitä mukaa kuin opiskelijan tiedot ja taidot karttuvat. Kuvataideakatemiassa HOPS on vuosikohtainen opintorunko, ideakehys tai suunnitelma siitä, mitä opintoja opiskelija sisällyttää opintoihinsa ja missä järjestyksessä hän aikoo opintonsa suorittaa. HOPS päivitetään vuosittain yhdessä ohjaavan lehtorin tai professorin sekä opintopalveluiden edustajan kanssa. Koulutusohjelmien vastuuopettajat Koulutusohjelmien vastuuopettajat antavat erityisesti opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, ovat opiskelijan mukana HOPSin teossa ja seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä. Opiskelijan tulee olla aktiivisesti yhteydessä vastuuopettajaan, jos hänellä on vaikeuksia opintojensa kanssa tai hän joutuu olemaan pidempään poissa opetuksesta. Ykköset Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla on syksyn ajan valmis lukujärjestys, jonka mukaan he etenevät opinnoissaan. Jos ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalla on paljon aikaisempia taideopintoja, yliopistotason kieliopintoja tai korkeakoulutason taideteoreettisia opintoja, ne voidaan sisällyttää osaksi Kuvataideakatemian tutkintoa. Näille opiskelijoille laaditaan HOPS opintosihteerin kanssa heti syyslukukauden alussa. Muut ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tekevät ensimmäisen varsinaisen HOPSinsa kevätlukukauden alussa koulutusohjelmaan siirtymisen yhteydessä. Orientaatio Uudet opiskelijat osallistuvat lukuvuoden aluksi orientaatiotilaisuuksiin, joissa tutustutaan muun muassa syksyn opetukseen ja opintososiaalisiin asioihin. Lisäksi opintoamanuenssit esittelevät tiloja ja antavat tietoa opiskelusta. Myös opiskelijatuutorit ovat uusien opiskelijoiden tukena ja järjestävät yhteisiä tutustumistilaisuuksia. Orientaatioon sisältyy myös perustietoa Kuvataideakatemian sähköisistä järjestelmistä ja ohjelmista sekä kirjaston järjestämä Tiedonhaun perusteet opastus, jonka aikataulut ilmoitetaan erikseen. Syyslukukauden lopuksi ykköset osallistuvat vielä orientaation kakkosvaiheeseen, jossa tutustutaan eri koulutusohjelmien tutkintovaatimuksiin ja opetukseen. Tämän jälkeen uudet opiskelijat valitsevat sen koulutusohjelman, johon he haluavat keskittyä opinnoissaan. 21

11 22 Siirtyminen koulutusohjelmaan Kuvataideakatemian kandiopiskelijoiden koulutus on rakennettu koulutusohjelmittain ja se lähtee liikkeelle välineen perusteisiin keskittyvästä opetuksesta. Maalaustaiteessa ensimmäisen vuoden keväällä käynnistyvät materiaaliopin opinnot ja sitä tukevat käytännön kurssit, kuvanveistossa tutustutaan kuvanveiston materiaaleihin, tekniikoihin ja työmenetelmiin, taidegrafiikassa opiskellaan taidegrafiikan eri menetelmiä. Tila-ajan opinnot alkavat tiiviillä AV-kerronnan perusteet -opetuskokonaisuudella. Ensimmäisen vuoden kevät on pitkälti valmiiksi suunniteltu ja osa välineen perusteista jatkuu vielä toisen vuoden syyskaudellakin. 2-vuotiset maisteriopiskelijat Uudet maisteriopiskelijat saavat heti syyskauden alkuun tiiviin opastuksen Kuvataideakatemian käytäntöihin, tutkintovaatimuksiin, opintososiaalisiin ja kansainvälisiin asioihin sekä muihin opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Maisteriopiskelijoilla on myös omat opiskelijatuutorit, jotka järjestävät yhteisiä tilaisuuksia ja tutustuttavat uudet opiskelijat ylioppilaskunnan toimintaan. Tuutorit Opiskelijatuutorit tukevat uusien opiskelijoiden orientoitumista Kuvataideakatemiaan ja tutustuttavat heidät opiskeluun ja opiskelijaelämään. Opiskelijavalinnat Kuvataideakatemiaan valitaan vuosittain perustutkintoopiskelijoita suorittamaan 5,5-vuotista kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoa sekä maisteriopiskelijoita suorittamaan kaksivuotista kuvataiteen maisterin tutkintoa. Vuonna 2010 sisään otettavien perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli 45. Kuvataideakatemian hallitus vahvistaa sisään otettavien määrän vuosittain. Lisäksi vuosittain valitaan muutama opiskelija suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoa. Kuvataideakatemian opiskelijat valitaan kuvataiteellisen lahjakkuuden ja soveltuvuuden perusteella. Opiskelijavalinnoista julkaistaan erillinen valintaopas, joka löytyy Kuvataideakatemian verkkosivuilta. Ilmoittautuminen Jokaisen perus- ja jatko-opiskelijan tulee kunkin lukuvuoden alussa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi. Kuvataideakatemian ilmoittautumisaika päättyy syyskuun 1. päivänä. Ensimmäisen vuoden perustutkinto-opiskelijat ja maisteriopiskelijat ilmoittautuvat opintotoimistoon vuosikurssien perustutkinto-opiskelijat sekä toisen vuoden maisteriopiskelijat ilmoittautuvat infopisteeseen. Muut perustutkinto-opiskelijat ja maisteriopiskelijat eli ns. N-vuosikurssilaiset ilmoittautuvat opintotoimistoon. 23 Ilmoittautumisesta annetaan vuosittain tarkemmat tiedot mm. sähköpostitse ja verkkosivuilla. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa lukuvuoden aikana opintoja tai valmistua, hänen täytyy olla kirjoilla läsnä olevana.

12 Ilmoittautuminen läsnä olevaksi Läsnä olevaksi ilmoittautuva perustutkinto-opiskelija esittää kuitin maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (myös verkon kautta maksetusta) ja täyttää ilmoittautumislomakkeen. Jatko-opiskelijat täyttävät ilmoittautumislomakkeen; ylioppilaskunnan jäsenyys on heille vapaaehtoinen. Ilmoittautumislomakkeen ja maksukuitin voi tuoda henkilökohtaisesti tai lähettää postitse. Ilmoittautumislomakkeita ja maksuohjeita saa infopisteestä. Ne löytyvät myös Kuvataideakatemian verkkosivuilta. Ilmoittautuminen poissaolevaksi Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi, hänen ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Poissaolevaksi ilmoittautuva opiskelija säilyttää opinto-oikeutensa, mutta ei voi suorittaa opintoja eikä ole oikeutettu ylioppilaskunnan jäsenetuihin, kuten YTHS:n palveluihin tai ateriaetuun. 24 Lukas Hoffman: We are a Construction. Tuntematon kaupunki kierros Kuva: Sami Kustila Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, ellei hän määräaikaan mennessä ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi. Opiskeluoikeuden palauttamista on anottava kirjallisesti rehtorilta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuvan tai kesken lukukautta ilmoittautumistietojaan muuttavan opiskelijan on lisäksi maksettava käsittelymaksu Kuvataideakatemian tilille. Maksutiedot saa opintotoimistosta tai taloustoimistosta. 25 Ilmoittautumisen muuttaminen Mikäli syksyllä koko lukuvuodeksi poissa- tai läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija haluaa muuttaa ilmoittautumistaan kevätlukukauden osalta, hän voi tehdä sen ilman käsittelymaksua tammikuun 15. päivään mennessä. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija saa erityisestä syystä ilmoittautua läsnäolevaksi myös kesken lukukauden. Läsnäolooikeutta anotaan kirjallisesti opintotoimistosta. Muutoksesta peritään käsittelymaksu. Yksityiskohta kuvanveiston professori Villu Jaanisoon virkaanastujaisnäyttelystä Kaiku-galleriassa

13 26 Opintojen keskeyttäminen Opiskelija saa pyynnöstä opintojen keskeyttämistodistuksen. Opinnot on tällöin keskeytettävä vähintään 12 kuukaudeksi eikä opintojen keskeytys ole peruutettavissa kyseisenä aikana. Kuvataideakatemia ei keskeytysaikana ota vastaan opintosuorituksia. N-vuoden opiskelijat ja opintosuunnitelma N-vuoden opiskelijoiden eli kuusi vuotta sitten tai sitä aikaisemmin opintonsa aloittaneiden sekä kaksi vuotta sitten tai sitä aikaisemmin opintonsa aloittaneiden maisteriopiskelijoiden on laadittava opintosuunnitelma ennen kuin he voivat ilmoittautua. Opiskelijoita pyydetään tällöin varaamaan infossa olevasta listasta aika opintosihteerille opintosuunnitelman tekemiseksi. tujen opintojen vertailemista ja tiedottamista, jolloin myös opintojen siirtäminen yliopistosta toiseen yksinkertaistuu. Opintorekisteriote Opiskelijan tulisi lukukauden päättyessä tarkistaa omasta opintorekisteriotteestaan, että kaikki suoritukset on merkitty rekisteriin. Opintorekisteriotteen saa opintoamanuensseilta tai opintosihteeriltä. Suoritusten arvostelu Tutkintoon kuuluvien opintojen suoritukset arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Kandidaatin tutkinnon opinnäyte on suorituksena joko hyväksytty tai hylätty. Maisterin tutkinnon opinnäyte arvostellaan arvosanalla kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. 27 Opintosuoritukset Opiskelijan kaikki opintosuoritukset rekisteröidään Kuvataideakatemian opintorekisteriin (KUTI). Kuvataideakatemian omasta opetustarjonnasta kertyvät opintopisteet siirtyvät suoraan opintorekisteriin. Muualla kuin Kuvataideakatemiassa suoritetuista opinnoista ks. jäljempänä Opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen. Asiasta kerrotaan tarkemmin myös intrassa ja opetusmonisteessa. Opinnot jakautuvat perusopintoihin, kieliopintoihin ja aineopintoihin (kandidaatin tutkinto) sekä syventäviin opintoihin (maisterin tutkinto). Aine- ja syventäviin opintoihin sisältyy sekä teoreettisia että taiteellisia opintoja. Suoritusten voimassaolo Opinnäyte ja muut opintosuoritukset vanhenevat, kun niiden suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Koulutusohjelman professori päättää, kuinka voimassa olevia tutkintovaatimuksia sovelletaan niihin, joiden opinnot ovat vanhentuneet. Opiskelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että tutkintovaatimuksiin kuuluvat opinnot tulevat suoritetuiksi. Jos jokin pakolliseksi ilmoitettu opintojakso jää suorittamatta, opiskelija sopii itse professorin kanssa siitä, miten ja milloin korvaava opintosuoritus tehdään. Ks. tutkintovaatimuksista, opintojen rakenteesta ja vaadituista opintopistemääristä luku 2. Opintopiste Opintojen laajuus on määritelty opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 26,7 tuntia opiskelijan työskentelyä. Jos opiskelija opiskelee täysipäiväisesti, kertyy pakollisten ja valinnaisten opintojen sekä taiteellisen työskentelyn yhdistelmästä vuosittain noin 60 opintopistettä. Kuvataideakatemia noudattaa ECTS-järjestelmää (European Credit Transfer System), joka on osaksi Euroopan unionin ERASMUS-koulutusohjelmaa perustettu opintosuoritusten siirtojärjestelmä. ECTS:n tarkoituksena on hyödyttää opiskelijoita helpottaen kotimaassa ja ulkomailla suoritet-

14 28 Opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen Opiskelija saa hakemuksesta sisällyttää tutkintoonsa muussa oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja teoria- ja kieliopintoja sekä taiteellisia opintoja, mikäli ne vastaavat sisällöiltään, opintopistemääriltään ja tasoltaan akatemian opinnoille asetettuja vaatimuksia. Erityisestä syystä voidaan myös muita opintoja lukea hyväksi. Epäselvissä tapauksissa opiskelija voi myös osoittaa osaamisensa näytön, tasokokeen (esim. kielet) tai näyttökokeen (esim. IT-taidot) kautta. Opiskelija voi myös joutua täydentämään aiempia opintojaan, esim. ammattikorkeakoulussa suoritettuja kieliopintoja. Muualla suoritetun opintosuorituksen hyväksymismenettelystä ja hyväksymisestä kerrotaan tarkemmin intrassa ja opetusmonisteessa. Muussa yliopistossa / korkeakoulussa suoritettuun tutkintoon sisältyvien opintosuoritusten hyväksi lukemisesta: yleensä toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja ei suoraan voi käyttää osaksi Kuvataideakatemian tutkintoa. Poikkeuksen muodostavat esim. kieliopinnot, eräät tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opinnot ja äidinkielen kypsyyskoe, joita ei vaadita uudelleen suoritettavaksi. Tarkempia tietoja antaa opintosihteeri. AHOT suoraan 2. vuosikurssille siirtyminen Jos ensimmäisen vuosikurssin opiskelija on opiskellut aiemmin ulkomaisessa taidekorkeakoulussa, kotimaisessa ammattikorkeakoulussa tai korkeatasoisessa toisen asteen taideoppilaitoksessa ja suorittanut Kuvataideakatemian ensimmäisen vuoden perusopintoja vastaavat opinnot, hän voi anoa siirtoa suoraan toiselle vuosikurssille haluamaansa koulutusohjelmaan. Jos opiskelija haluaa anoa siirtoa toiselle vuosikurssille, hänen tulee heti syyslukukauden alussa ottaa yhteyttä kyseisen koulutusohjelman vastaavaan professoriin ja ilmoittaa tälle asiasta. Koulutusohjelman vastaava professori päättää mahdollisuudesta vastaanottaa opiskelija ohjelmaan. Opiskelija voidaan pyytää esittelemään töitään ja osaamistaan professorille. Opiskelijan tulee lisäksi täyttää opintojen hyväksilukemiskaavake ja toimittaa se sekä viralliset todistukset / opintorekisteriotteet aiemmista opinnoista opintotoimistoon. Kaikkien perusopintojen (40 op) korvaamisesta aiemmilla opinnoilla päättää taidehistorian ja teorian professori. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on keskeinen osa elinikäisen oppimisen toteuttamista. Yliopistoilla tulee olla luotettava, läpinäkyvä järjestelmä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseksi. Kukin korkeakoulu kehittää menetelmiä, joilla aiemmin hankittu ja muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Kuvataiteen koulutusalalla on alan erityisluonteesta johtuen muodostunut omia käytäntöjä niin opiskelijavalintaan kuin aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja tunnistamiseen. Kuvataideakatemiassa annettavan koulutuksen perustana on kuvataiteellisen lahjakkuuden ja osaamisen vahvistaminen. Koulutus on vain osittain sellaisten teoreettisten tietojen sekä teknisten, välineeseen liittyvien taitojen ja valmiuksien opettamista, joka on mahdollista korvata jo aiemmin opitulla. Taidekoulutuksessa on ensisijaisesti kysymys taiteellisen ajattelun ja ilmaisun muotoutumisesta ja syventämisestä sekä kontaktiopetustilanteessa ohjatun että itsenäisen taiteellisen työskentelyn kautta. Tätä taideopetuksen ydinprosessia on vaikea korvata muualla tai muuten tapahtuneella työskentelyllä. Vapautus äidinkielen kypsyyskokeesta Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä sekä opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, vapautetaan suomen tai ruotsin kielen opinnoista sekä kypsyyskokeen kielitaidon osoittamisen vaatimuksesta. 29

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS

KUVATAIDE- AKATEMIA YLIOPISTO TAIDE- OPINTO- OPAS KUVATAIDE- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPINTO- OPAS 2014 2015 1 Teemu Korpela, Portrait of a Human Being, 2013, öljy kankaalle. KUVATAIDE- AKATEMIA OPINTO-OPAS 2014 2015 2 KUVATAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot