Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010"

Transkriptio

1 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010

2 Jätekukko Oy:n osakkaat Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio ,8 % 290 Pieksämäki ,8 % 70 Siilinjärvi ,6 % 68 Lieksa ,8 % 48 Nurmes ,5 % 32 Suonenjoki ,9 % 28 Nilsiä ,4 % 24 Juuka ,9 % 21 Juankoski ,8 % 20 Keskeiset tunnusluvut Vuosi Liikevaihto (1 000 ) Liikevoitto (1 000 ) Liikevoitto 5,7 4,7 4,0 3,8 (% liikevaihdosta) Quick ratio 1,4 1,7 1,6 1,5 (maksuvalmius) Omavaraisuusaste (%) 29,9 35,2 41,1 44,5 Henkilöstö Vuosi Henkilöstö keskimäärin Maksetut palkat (1 000 ) Maaninka ,4 % 10 Rautalampi ,4 % 10 Kaavi ,4 % 10 Karttula ,4 % 10 Investoinnit ja poistot Konnevesi ,4 % 10 Tuusniemi ,4 % 10 Vesanto ,4 % 10 Rautavaara ,4 % 10 Tervo ,4 % 10 Jätekukko Oy*) ,4 % 10 Valtimo ,3 % 9 YHTEENSÄ ,0 % 710 Lähde: Tilastokeskus/asukasluvut *) Jätekukko Oy:n hankkimat Sumiaisten kunnan osakkeet

3 hallituksen toimintakertomus Toiminta 2010 Vuosi 2010 oli Jätekukko Oy:n yhdeksäs kokonainen toimintavuosi ja yhtiön tilikausi käsitti täydet kaksitoista (12) kuukautta. Osakaskuntien määrä oli kpl ( : 19 kpl). Yhtiön toimintaa harjoitettiin Kuopion jätekeskuksessa sekä osakaskuntien jäteasemilla. Yhtiön toimitilat ovat toukokuusta 2008 lähtien sijainneet osoitteessa Maaherrankatu 21, 3. krs., Kuopio. Kuopion jätekeskukseen otettiin jätteitä vastaan yhteensä tonnia (2009: tonnia), josta voitiin hyödyntää noin 75 %. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä oli tonnia (2009: tonnia). Yhtiöllä on voimassa oleva ympäristölupapäätös jätekeskuksen toiminnoille (Dnro PSA-2005-Y ). Yhtiölle myönnettyyn ympäristölupaan (Dnro PSA-2007-Y ) koskien jätekeskuksen yhteyteen sijoittuvaa jätteiden murskauslaitosta sekä kyllästetyn puun vastaanottoa ja käsittelyä haettiin muutosta siten, että jätteiden murskausta ja seulontaa toteutettaisiin koeluontoisesti katoksessa sekä alitteiden käyttömahdollisuuksien kokeilemista. Aluehallintovirasto antoi asiasta päätöksen , minkä mukaan koetoiminta tuli toteuttaa mennessä. Toiminnalle haettiin varsinaista ympäristölupaa kesäkuussa 2010 ja Aluehallintovirasto myönsi luvan siten, että toiminta voitiin aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Vuonna 2009 aloitettua jätteiden murskauskokeilua jatkettiin 2010 hyödyntäen siinä myöskin edellämainittua, Aluehallintoviraston muutoshakemukseen myöntämää täydentävää lupapäätöstä. Sekajätettä murskattiin ja seulottiin yhteensä tonnia, josta saatiin energiatuotantoon soveltuvaa REF iä tonnia ja routasuojausmateriaalia tonnia. Jätekeskuksen II-täyttöalueen viidestä kaasukaivosta rakennettiin imuputket kaasupumppaamolle sekä aloitettiin kaasunkeräily. Yhtiön kokonaisinvestointien määrä vuonna 2010 oli ,04 euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat käsittelykentän rakentaminen hyötyjätteille ( euroa), joka on vuokrattu osin ulkopuoliselle toimijalle, mullanvalmistuskentän lopputyöt ( euroa), murskausaluerakennelmat ( euroa), vuokrattavat jäteastiat ( euroa) sekä jätekeskuksen valvontakamerajärjestelmä ( euroa). Jätekeskuksen yhteydessä on heinäkuusta 2008 asti toiminut Ekokem Oy Ab:n ongelmajätteiden käsittelylaitos. Ongelmajätteitä yhtiön toimesta kerättiin yhteensä 625 tonnia. Ongelmajätteiden keräysverkoston muodostivat 15 kiinteää vastaanottopistettä, 9 keräysauton pysähdyspaikkaa ja 42 apteekkia. Ongelmajätehuollossa yhteistyökumppanina toimii edelleen Ekokem Oy Ab. Jätteiden kuljetusvälineiden tyhjennyksiä suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 1,6 miljoonaa. Kuljetukset hoituivat käytännössä kuuden (6) urakoitsijan toimesta alkavien kuljetusurakoiden tarjousmenettely koskien Kuopion keskeisen kuljetusalueen, sekajäte- sekä Kuopion keskeisen kuljetusalueen, hyödynnettävät jätteet -kuljetuksia toteutettiin loppuvuodesta Kuljetusurakan suorittajaksi sekajätteen osalta valittiin Sihvari Oy sekä hyödynnettävät jätteet osalta HFT Network Oy. Yhtiön hoidettavakseen ottama kiinteistöjen astioiden ylläpitohanke, jossa yhtiö omistaa lakisääteisiä asuinkiinteistöjen/kotitalouksien sekä julkisen hallinnon ja palveluiden astioita, käynnistyi helmikuussa Kuopiossa. Tavoitteena on yhtiön astioihin 3 Arto Eskelinen (hallituksen pj.) Teuvo Nissinen Merja Kaarlela Ari Ketola (hallituksen siht.) Arto Ryhänen (yhtiön tj.) Kimmo Hälinen Tuula Merjola- Partanen Ari Paanala Pertti Vainionpää Timo Kauppinen Ari Kainulainen

4 4 siirtyminen vuoteen 2012 mennessä. Myöhemmässä vaiheessa hanke on tarkoitus toteuttaa kaikissa yhtiön osakaskunnissa. Yhtiön palvelunumeroon tulevien puheluiden määrä on vakiintunut. Vuonna 2010 puheluita tuli yhteensä noin kappaletta (2009: ) vastausprosentin ollessa keskimäärin 83,3 %. Vakiintunut tilanne näkyi myös vastausprosentissa (2009: 83,3 %). Asiakaspalvelun henkilökunnan määrä oli samalla tasolla kuin vuonna Yhtiön osakaskuntien viranhaltijat osallistuivat yhtiön käytännön toimintalinjojen suunnitteluun jätehuollon neuvottelukunnan tapaamisissa sekä työryhmissä. Tapaamisissa käsiteltiin mm. kuntien jätestrategiaan kirjattujen toimenpiteiden etenemistä. Yhtiön osakaskunnat päättivät yhteisen jätelautakunnan perustamisesta kuntien jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävien hoitamista varten. Jätelautakunta muun muassa laatii jätehuoltomääräykset ja päättää niistä poikkeamisista, hyväksyy jätetaksan, määrää jätemaksut sekä käsittelee niitä koskevat muistutukset ja päättää jätehuollon palvelutasosta. Jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Kuopion kaupunki. Hallinto Yhtiön hallituksen kokoonpano vuoden 2010 yhtiökokoukseen asti oli seuraava: hallituksen puheenjohtajana toimi Arto Eskelinen, Kuopion kaupunki, varapuheenjohtajana Pieksämäen kaupungin kaupungininsinööri Timo Kauppinen ja jäseninä Merja Kaarlela, Tuula Merjola-Partanen ja Ari Paanala, jotka kaikki kolme edustavat Kuopion kaupunkia sekä Ari Kainulainen, Siilinjärven kunnan tekninen johtaja, Kimmo Hälinen, Suonenjoen kaupungin kuntatekniikan päällikkö, Teuvo Nissinen, Tuusniemen kunnan tekninen johtaja ja Pertti Vainionpää, Nurmeksen kaupungin kaupunginjohtaja pidetyssä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kaikki edellä mainitut hallituksen jäsenet uudelleen. Hallituksen jäsenmäärä säilyi täten edelleen yhdeksänä. Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Eskelinen ja varapuheenjohtajaksi Timo Kauppinen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat Suomen kansalaisia. Tilivuoden aikana hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KMPG Oy, KHT- yhteisö vastuullisena tarkastajana KHT Esko Taskinen. Tilintarkastusyhteisölle maksettiin 3 957,56 euroa, mikä koostui yksinomaan säännönmukaisesta tilintarkastuksesta. Henkilöstö Yhtiön toimitusjohtajana toimi DI Arto Ryhänen. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli kaikkiaan 43 työntekijää, joista 13 määrä- ja/tai osa-aikaista. Tämän lisäksi yhtiö osti ulkopuolisia palveluita toimintansa vaatimassa laajuudessa. Talous Yhtiö ei ottanut tilivuoden aikana toimintansa rahoittamiseen ulkopuolista rahoitusta. Maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta lähes kymmenellä prosentilla eli 1,3 miljoonalla eurolla, josta jätekeskuksen osuus oli 0,9 miljoonaa euroa ja sakokaivolaskutuksen osuus 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiön tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot tilivuodelta 2010 on esitetty oheisessa tasekirjassa kirjanpitolain edellyttämässä muodossa. Tilikauden 2010 liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on ,62 euroa ja tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen ,84 euroa voitollinen. Tilikauden tulos sisältää jälkihoitovarausta ,97 euroa sekä käsittelyvarausta ,00 euroa, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia liikekuluja. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,84 euroa kirjataan voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiöllä on 710 osaketta. Kukin osake tuottaa yhden äänen. Osakkeita rasittaa suostumuslauseke. Yhtiön hallussa on tilinpäätöshetkellä 10 kappaletta omia osakkeita á 1 000,00 euroa yhteensä10 000,00 euron edestä, mikä vastaa niiden alkuperäistä nimellisarvoa. Osakkeiden osuus osakepääomasta sekä kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on 1,4 %. Toiminta vuonna 2011 Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2011 on jätteen hyötykäyttöasteen nostaminen. Kierrätykseen soveltumattoman jätteen energiasisällön hyödyntämistä jatketaan. Tavoitteena on löytää

5 pitkäaikainen ratkaisu koko Itä-Suomen osalta. Biojätteen sisältämän energian hyödyntämistä esimerkiksi biokaasulaitoksessa selvitetään. Lisäksi Siilinjärvelle tullaan rakentamaan jäteasema. Yhtiön hoidettavakseen ottama kiinteistöjen astioiden ylläpitohanke, jossa yhtiö omistaa lakisääteisiä asuinkiinteistöjen/ kotitalouksien sekä julkisen hallinnon ja palveluiden astioita ja vuokra on sisällytettynä vastaavasti tyhjennyksiin, laajentui kuluvan vuoden alussa Siilinjärvellä. Kuopion osalta hanke käynnistyi Tavoitteena on yhtiön astioihin siirtyminen vuoteen 2012 mennessä siten, että se kattaisi kaikki yhtiön osakaskunnat kesäkuussa hyväksytty jätelain osittaisella muutoksella, jolla vastuu elinkeinotoiminnan jätteistä siirrettiin tuottajalle ts. kuntien määräysvalta elinkeinoelämän jätteisiin poistui, ei ole ollut mainittavampaa vaikutusta kunnallisten jäteyhtiöiden, kuten Jätekukko Oy:n, toimintaan. Henkilöstö 2011 Yhtiön palveluksessa olevan vakituisen henkilöstön määrä on vuoteen 2010 verrattuna samalla tasolla. Osa-aikaisen työvoiman tarve edellisvuoteen verrattuna tullee pysyttelemään samalla tasolla kuin Määräaikaisia työsopimuksia sekä ostopalveluita tullaan käyttämään samassa laajuudessa kuin aikaisemminkin projektiluontoisissa töissä. Suurimmat projektit liittyvät bio- ja sekajätteen energiasisällön hyödyntämiseen, jätekeskuksen toimintoihin, etenkin murskaustoiminan osalta ja rakentamiseen sekä sakokaivoliiketoiminnan laajentamiseen koskemaan koko Jätekukon toimialuetta. Talous 2011 Taksoja korotettiin lukien käsittelymaksun osalta (sekajäte) keräysvälineestä riippuen %. Biojätteen käsittelyhinta säilyy entisellään ja muista hyödynnettävistä jätteistä käsittelymaksua ei peritä. Käsittelymaksun korotuksen takana on jäteveron nousu 30 eurosta 40 euroon/tonni. Lisäksi siihen on sisällytetty pieni tarkistus kustannustason nousun johdosta. Perusmaksua korotettiin kustannusvastaavasti 10 %. Kokonaisvaikutus jätehuollon vuosikustannuksiin on 6 8 %. Taksa-alueita on kolme: Kuopio, Siilinjärvi ja muut yhtiön osakaskunnat. Vuodelle 2011 laaditun budjetin lähtökohtana on selkeästi positiivisen tuloksen aikaansaaminen tilivuodelta. Budjetoidun investointiohjelman läpivieminen on suunniteltu toteutettavaksi omalla kassavirralla eikä lainarahoitusta olla näillä näkymin ottamassa. Osakkaat 2010 ja 2011 Osakaskuntien määrä on lukien 18 Karttulan liittyessä Kuopion kaupunkiin. Osakasmäärän laajentamisesta vuoden 2011 aikana ei ole tehty päätöksiä. Yhtiö kuitenkin käy neuvotteluja lähialueiden jätehuoltoyhtiöiden kanssa yhteistyömahdollisuuksien lisäämisestä. Luettelo osakaskunnista ja kuntien osuuksista sekä yhtiön hallussa olevista Jätekukon osakkeista tilinpäätöshetkellä on toimintakertomuksen liitteenä. Ympäristövaikutukset ja niiden huomioonottaminen toiminnassa Jätekeskuksen ympäristövaikutusten seurantaan ja tutkimuksiin käytettiin vuonna 2010 yhteensä ,00 euroa, joista merkittävä osa vesientarkkailuun. Alueen toiminnanharjoittajat (Jätekukko Oy, Ekokem Oy Ab, Lohja Rudus Oy Ab, Kuopion kaupunki, Maamerkki Oy, Morenia Oy, Pelastusopisto sekä Skanska Asfaltti Oy) osallistuvat yhdessä jäte-, pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelmaan. Jätekeskuksen hajuista tehtiin vuoden 2010 aikana 15 valitusta (2009: 16). Jätekeskuksen viemäröitävien jätevesien ammoniumpitoisuus ylitti ympäristölupapäätöksessä esitetyn raja-arvon vuonna Ylityksen seurauksena käynnistettiin jätekeskuksen ja Kuopion kaupungin Silmäsuon suljetun kaatopaikan jätevesien yhteiskäsittelyn suunnittelu, joka valmistui keväällä Yhtiö on esittänyt, että tasausallas toteutetaan sen jälkeen, kun Kuopion Veden ympäristölupa tulee lainvoimaiseksi. Yhtiö on osallistunut Kuopion ilmastostrategiaan, johon määriteltiin yhtiön kehitysennusteet, tavoitteet ja toimenpiteet sekä sopeutumistoimet ilmastomuutosten varalle. 5

6 Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % liikevaihdosta 6 Oma pääoma Omapääoman tuottoprosentti Omavaraisuus

7 tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,41 Liiketoiminnan muut tuotot , ,62 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,86 Varastojen lisäys / vähennys , ,43 Ulkopuoliset palvelut , ,24 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,53 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,55 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,61 Muut henkilösivukulut , ,50 Henkilöstökulut yhteensä , ,66 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,79 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,79 Liiketoiminnan muut kulut , ,66 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,39 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,75 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,61 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,86 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,53 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA -VEROJA , ,53 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,66 Tilinpäätossiirrot , ,66 Tuloverot Tilikauden verot , ,12 Tuloverot , ,12 TILIKAUDEN VOITTO , ,75 tase vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,31 Aineelliset hyödykkeet , ,05 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,67 Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset ,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,46 Muut saamiset , ,03 Lyhytaikaiset yhteensä , ,49 Rahat ja pankkisaamiset , ,87 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,39 vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,72 Tilikauden voitto (tappio) , ,75 Oma pääoma yhteensä , ,47 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,08 PAKOLLISET VARAUKSET , ,40 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat , ,36 Lyhytaikainen Ostovelat , ,35 Muut velat , ,73 Lyhytaikaiset yhteensä , ,88 Vieras pääoma yhteensä , ,24 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,39 7

8 Kustannukset 2010 Kustannukset Myynti 2010 Myynti

9 rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Tulos ennen satunnaisia eriä , ,53 Suunnitelman mukaiset poistot , ,79 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua , ,46 Muut oikaisut , ,17 Rahoitustuotot ja -kulut , ,86 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,75 Käyttöpääoman muutos: Pitkäaikaisten saamisten lisäys-/vähennys ,00 0,00 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/vähennys , ,17 Vaihto-omaisuuden lisäys-/vähennys , ,43 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/vähennys , ,93 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,08 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista , ,79 Saadut korot liiketoiminnasta , ,75 Maksetut välittömät verot , ,17 9 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,87 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,87 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,41 Investointien rahavirta (B) , ,41 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,58 Verokorjaus aikaisemmilta vuosilta , ,78 Rahoituksen rahavirta (C) , ,36 Rahavarojen muutos (A+B+C)/lisäys+/vähennys , ,90 Rahavarat , ,77 Rahavarat , ,87

10 10

11 tilinpäätöksen liitetiedot KIRJANPITOASETUKSEN 2.LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Yhtiön tilikausi 2010 oli yhdeksäs täysi kahdentoista (12) kuukauden mittainen tilikausi. Tilinpäätöksen vertailutiedot ovat keskenään vertailukelpoisia. Arvostusperiaatteet ja menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen ja välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Käyttöomaisuushyödyke Poistoaika Poistomenetelmä Rakennukset 25 vuotta tasapoisto Rakennelmat 3 10 vuotta tasapoisto Koneet ja kalusto 7 vuotta tasapoisto Koneet ja kalusto (siirtokuormausasema) 10 vuotta tasapoisto Muut pitkäaikaiset menot 20 vuotta tasapoisto ATK-ohjelmat, toimiluvat 5 vuotta tasapoisto RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoiminnan rahavirta: Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua: jätekeskuksen täyttöalueiden tulevista maisemointi- ja jälkihoitovelvotteista johtuen tehty pakollinen varaus. Varauksen suuruus on 3,92 euroa per loppusijoitettu tonni , ,46 Käsittelyvaraus (rakennusjäte) ,00 0,00 Muut oikaisut: tilikauden aikana tehdyt kuluksi kirjatut jälkihoitotöiden kustannukset, jotka purettu aikaisemmin tehtyjä taseessa olevia jälkihoitovarauksia vastaan , ,17 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihto Järjestetty jätekuljetus , ,64 Jätekeskuksen myynti , ,41 Muut myyntituotot , ,36 Liikevaihto , ,41 Liiketoiminnan muut tuotot Saadut avustukset 600, ,92 Vuokratuotot, muut , ,70 Yhteensä , ,62 Ulkopuoliset palvelut Ostopalvelut, jätekuljetukset , ,37 Ostopalvelut, jätekeskus , ,21 Haketus-, kiviainesmurskaus- ja pesupalvelut , ,26 Ostopalvelut, jäteasemat, sakokaivot, muut , ,88 Ostopalvelut, ongelmajätteet , ,52 Yhteensä , ,24 Henkilöstö ja henkilöstökulut Tilivuoden aikana yhtiön palveluksessa on ollut henkilökuntaa seuraavasti: Henkilökunta keskimäärin josta toimihenkilöitä josta työntekijöitä Tilivuoden aikana on maksettu palkkoja ja palkkioita yhteensä ,28 euroa, josta hallitukselle maksetut palkkiot ovat 6 550,00 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot Poistot aineettomista oikeuksista , ,54 Poistot rakennuksista ja rakennelmista , ,00 Poistot koneista ja kalustosta , ,18 Poistot pitkävaikutteisista menoista , ,07 Yhteensä , ,79 Korkotuotot ja korkokulut Korko- ja rahoitustuotot , ,75 Korko- ja muut rahoituskulut , ,61 11

12 12 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,85 Lisäykset tilikauden aikana , ,22 Hankintameno , ,07 Kertyneet sumupoistot , ,22 Tilikauden sumupoistot , ,54 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,31 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , ,80 Lisäykset tilikauden aikana ,93 0,00 Hankintameno , ,80 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,55 Lisäykset tilikauden aikana , ,82 Hankintameno , ,37 Kertyneet sumupoistot , ,98 Tilikauden sumupoistot , ,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,39 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,83 Lisäykset tilikauden aikana , ,15 Hankintameno , ,98 Kertyneet sumupoistot , ,04 Tilikauden sumupoistot , ,18 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,76 Maarakennelmat Hankintameno , ,61 Lisäykset tilikauden aikana , ,62 Hankintameno , ,23 Kertyneet sumupoistot , ,50 Tilikauden sumupoistot , ,07 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,66 Keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,84 Lisäykset tilikauden aikana , ,36 Vähennykset , ,76 Hankintameno , ,44 Siirtosaamiset KELA-työterveyskustannusten takaisinhakemus 5 708, ,00 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Vapaa oma pääoma 1.1. Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,50 Veronkorjaus aikaisemmilta vuosilta , ,78 Tilikauden voitto/tappio , ,75 Vapaa oma pääoma , ,47 Oma pääoma yhteensä , ,47 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset , ,11 Muutos: jälkihoitovaraus , ,29 Muutos: käsittelyvaraus ,00 0,00 Muut pakolliset varaukset , ,40 Yhtiön ympäristövastuuseen perustuen kirjataan jätekeskuksen ns. uuden täyttöalueen tuleviin maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteisiin liittyen pakollisena varauksena jälkihoitovarausta, jonka vuotuinen arvo perustuu seuraavaan laskelmaan: Nykyisen täyttöalueen käyttö: Maisemointityö: Maisemoitava pinta-ala: m 2 Alueelle läjitettävä arvioitu jäte: tonnia Maisemointikustannus: 54,00 euroa/m 2 Maisemoinnin arvioitu kustannus: ,00 euroa Jälkihoitovaraus: 3,92 euroa/tonni Tilinpäätöksessä 2010 tulokseen on kirjattu ,97 euron jälkihoitovaraus tonnilta läjitettävää jätettä jaksolta Taseeseen on aiemmin kirjattu yhteensä ,62 euron jälkihoitovaraus tilikausilta Jälkihoitovarausta käytettiin tilikauden aikana ,12 euron edestä. Käsittelyvarausta kirjattiin käsittelemättömän rakennusjätteen osalta ,00 euron edestä. Käsittelemättömän rakennusjätteen määrä oli tonnia ja käsittelykustannus on arvioitu 53,70 euroksi/tonni. Pakollisten varausten vähennys tilikausien 2009 ja 2010 välillä on ,85 euroa. Jälkihoito- sekä käsittelyvaraus eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia liikekuluja.

13 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Ympäristölupa, Kuopion kaupungin antama omavelkainen takaus Jätekukko Oy:n puolesta koskien jätekeskuksen toimintoja Yhtiöllä tulee olla ympäristölupa. Kuopion kaupungin ympäristölupa jätekeskuksen siirrettiin yhtiölle Luvan siirron yhteydessä Kuopion kaupunki antoi Pohjois-Savon ympäristökeskukselle euron omavelkaisen takauksen yhtiön puolesta kymmeneksi (10) vuodeksi jätekeskuksen ja -asemien jätehuollon, käytöstä poistamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi koskien nykyisten toimintojen täyttöalueita ja muita jätekeskuksen toimintoja.ongelmajätteiden ympäristölupa on vuoden 2005 alusta lukien ollut siirrettynä Ekokem Oy:lle. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä, vakuuksien arvo Yhtiö ei ole ottanut tilikauden 2010 aikana uutta, pitäaikaista lainaa. Yhtiöllä on kolme aiemmin nostettua pitkäaikaista lainaa, joiden yhteenlaskettu jäljellä oleva pääoma on ,36 euroa. Lainalyhennykset 2010 olivat ,58 euroa. Pitkäaikaisten lainojen tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden lyhennykset on kirjattu tilinpäätöksessä lyhytaikaisiin velkoihin. Lyhennykset vuonna 2011 ovat yhteensä ,58 euroa. Pitkäaikaiset lainat on lyhennetty kokonaisuudessaan viiden (5) vuoden kuluttua. Lainojen vakuutena yhtiöllä on Kuopion kaupungin omavelkainen takaus. Kuopion kaupungin omavelkaisen takauksen vastavakuutena yhtiöllä on vahvistetut yrityskiinnitykset 2002/003131K etuoikeuksin lukien sekä 2003/003934K etuoikeuksin lukien velkakirjojen numerojärjestyksessä. Yrityskiinnitysten kokonaisarvo on euroa jaettuna viidenkymmenen (50) sadantuhannen ( ) euron haltijavelkakirjaan. Näistä haltijavelkakirjat 1 48 ovat Kuopion kaupungin omavelkaisen takauksen vastavakuutena ( euroa). Velkakirjat ovat yhtiön hallussa ( euroa). Yhtiöllä on Kuopion Osuuspankista otettuna käyttöpääomaluottoa luotollisen shekkitilin muodossa, jonka korko on viitepäiväluottokorko + 0,5 % -yksikköä. Limiittiprovisio on 0,15 % p.a. Luoton vakuutena on Kuopion Osuuspankin hallussa yhteensä kahdensadankuudenkymmenen ( ) tuhannen euron laitoskiinnitykset vuokraoikeuteen L1. Luotto ei ollut miltään osin käytössä Voimassa olevan Kuopion kaupungin, muiden osakaskuntien sekä yhtiön välisen takaussopimuksen perusteella, jonka enimmäismäärä on euroa sisältäen rahoitus- ja takausosuuden, yhtiön puolesta annetut vastuusitoumukset jakautuvat osakaskunnittain koostuen ,36 euron rahoituksellisesta osuudesta sekä euron suuruisesta omavelkaisesta takauksesta Pohjois-Savon ympäristökeskukselle. Muut vakuudet Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on asetettu euron vakuus murskauslaitosta sekä kyllästetyn puun vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan määräysten ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Muut velat Arvonlisverovelka , ,13 Jätevero- ja jälkihoitomaksuvelka , ,00 Muut velat , ,05 Yhteensä , ,18 Siirtovelat Henkilöstösivukuluvelat , ,64 Tuloverovelka , ,21 Muut siirtovelat 3 198, ,12 Yhteensä , ,97 Muut vastuut Pikäaikainen vuokrasopimusvastuu: Tilikausilta Leasingsopimukset: Alkaneelta tilikaudelta 2011 Tilikaudelta 2012 Leasingvuokrien määrät: Alkaneelta tilkaudelta 2011 Tilikaudelta ,68 euroa ,70 euroa 1 281,06 euroa ,84 euroa 6 580,92 euroa Leasingsopimukset ovat pääosin kolmen vuoden sopimuksia koskien tietokoneita ja oheissopimus koskee tulostuspalveluita, - laitteita ja ylläpitosopimusta. Tiedot konsernisuhteista: Omistuspohjan laajennuttua joulukuussa 2001 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiö ei enää ole konsernisuhteessa Kuopion kaupunkiin. 13

14 14

15 tilintarkastuskertomus Jätekukko Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Jätekukko Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. den kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varain hoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioi- Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kuopiossa 8. huhtikuuta 2011 KPMG Oy Ab Esko Taskinen KHT 15 TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Kuopiossa, maaliskuun 18. päivänä 2011 Arto Eskelinen Hallituksen puheenjohtaja Timo Kauppinen Kimmo Hälinen Merja Kaarlela Arto Ryhänen Toimitusjohtaja Ari Kainulainen Tuula Merjola-Partanen Teuvo Nissinen Ari Paanala Pertti Vainionpää TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kuopiossa,huhtikuun 8 päivänä 2011 tilintarkastaja KPMG Oy, KHT-yhteisö Esko Taskinen KHT

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY Vuosikertomus 2011 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta 201 4 Sivunumero Hallituksen toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot