Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa LUT Energy Systems Electricity Energy Environment Mechanical Engineering

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa 26.3.2015. LUT Energy Systems Electricity Energy Environment Mechanical Engineering"

Transkriptio

1 Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa

2 JUHA Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa Verkkovisio 2030 (2005) + Roadmap 2015 (2006) ja niiden hyödyntäminen Sähköverkkoliiketoiminnan ja energiamarkkinoiden nykytilakatsaus

3 Verkkovisio 2030 Yhdessä koottu teknologiavisio (maaseudun ja kaupunkien jakeluverkot, alueverkot) Roadmap 2015 Yhdessä koottu tiekartta (teknologia, sähkömarkkinat, palvelutoiminta)

4 Verkkovisio Haja-asutusalue KJ-verkon runkojohto pääosin 20 kv:n maakaapelia tienvarressa (mikäli mahdollista) (laatuluokka A) Jakeluverkon hallintajärjestel mä Energiamarkkin at 110/20 kv 110 kv 20/0.4 kv CHP-voimala Kauppa, terveysasema ja koulu (laatuluokka A) Haarajohdot omia suojausalueita Tiedonsiirto Saarekekäyttöön pystyvä microgrid Tuulivoimal a 20/0.4 kv 20 kv 20/0.4 kv AMM Energiavarast o DC/ AC AMM Pienvesivoimal a 20/0.4 kv 20 kv 20/1.0 kv AC/ DC Teollisuus (laatuluokka A) 1.4 kv (DC) DC/ AC DC/ AC AMM Asiakkaat (laatuluokka B) AMM Microgrid 1.0 kv (AC)/ 1.4 kv (DC) Energiavarasto 1.4 kv (DC)/ 400 V (AC) (akku) DC/ AC AMM Asiakas (karja-/maatila) (laatuluokka A) AMM AMM Asiakas (karja-/maatila) (laatuluokka A) Biokaasu AC/ DC/ AC Kevyt katkaisija 20 kv ilmajohto 20 kv ilmajohto 20/0.4 kv AMM 400 V Asiakas (laatuluokka B) UPS AMM Asiakas (laatuluokka A) Biokaasu Polttokenno DC/ AC 400 V Mikroturbiini (CHP) Varavoimakone 20/0.4 kv Asiakas (laatuluokka B) AMM AMM Asiakas (laatuluokka A) Energiavarasto AMM Aurinkokennot DC/ AC DC/ AC Microgridin katkaisija 20/0.4 kv 20/1.0 kv 1.0/0.4 kv 1000 V maakaapeli 400 V AMM Asiakas (laatuluokka A) Pieni saarekeverkko Omatuotanto Asiakas (kaukana sähköverkosta) Energiavarasto (akku) Microgrid-verkon hallintajärjestelmä 110/20 kv

5 Road map 2015 tulosraportti, Esa Pekkola, 2007

6 Road Map 2015, ST-poolin seminaari 2007, Esa Pekkola

7 SGEM; Research Themes, 2009

8 RoadMap of SGEM Objectives for Smart Grids and Energy Market Efficient use of electricity Enabler for active customer participation in the electricity market Uninterrupted use of electricity Development and operation of electricity system and market in Smart Grid environment Actions and activities on the road to the vision Market oriented demand response actions Easy and flexible grid and market connection for DG Market models & customer behaviour Estimation models for dynamic loads & generation Self-healing networks & microgrids Weather proof networks Apply of new technologies Standardisation System level planning methods for grids, market actions and ICT-systems Methodology for operation of grids and in market Information for decision makers & other stakeholders International benchmarking. RoadMap * In 2011 large questionnaire survey with over 100 respondents was made to update the Smart Grids Roadmap for the SGEM program. * The questionnaire took into account the Nordic Market as well as Continental European Market perspective, and it was divided into four perspectives: Technology, Electricity Market, End-user and Smart Grid development

9 RoadMap * In 2011 large questionnaire survey with over 100 respondents was made to update the Smart Grids Roadmap for the SGEM program. * The questionnaire took into account the Nordic Market as well as Continental European Market perspective, and it was divided into four perspectives: Technology, Electricity Market, End-user and Smart Grid development

10 Electricity Market, objectives Competitive ness Sustainab ility Technical requirement; keep power balance in every second Production = consumption

11 Renewables, security of supply and efficiency Electricity Market + CO2-price Efficient operation of system Sustainability Security?? Renewable based production and subsidies?

12 Solar power in Germany Installed capacity MW ( ) Power to the people Feed-in tariff (nowadays reduced) Price of PV-cells, more than 60 % reduction per 5 years Wind power in Germany; 33 GW, 47 TWh/a (2013)

13 Impact of subsidied renewables on market price of electricity Money This price will be paid by?? demand Lessons to learn from Germany Balance responsibility in all levels of production Investment support instead of feed in tariff Taxes are better than extra in price of electricity in transition CO2 based production is required Real cost price supply Lower market price, problematic for many producers RES is always first in the market quantity 13

14 Renewables, security of supply and efficiency Electricity Market + CO2-price Efficient operation of system Sustainability Security?? Renewable based production and subsidies?

15 Renewables, security of supply and efficiency Electricity Market + CO2-price Efficient operation of system Sustainability Security Shorter operation times, different running ranking, worse economics More renewable based production, improved sustainability Renewable based production and subsidies More uncontrollable renewable based production having high output variation, new challenges in intermittency, lack of controllable production, lack of inertia

16 Renewables, security of supply and efficiency Electricity Market + CO2-price Efficient operation of system Sustainability Security of supply Shorter operation times, different running ranking, worse economics How to solve the problem? More renewable based production, excellent sustainability X Renewable based production and subsidies Role of DSO? More uncontrollable renewable based production having high output variation, new challenges in intermittency, lack of controllable production, lack of inertia When? How? Profitability? Acceptability? Storages Demand response Controllable production Role of retailer? Capacity Market? Transmission & distribution grids Payments of readiness to produce electricity or reduce consumption

17 Smart Grid & Customer Gateway; Demand response Market players; TSO, DSO, supplier, aggregator Information systems Grid Active monitoring, optimisation and control of energy use and power flows Action signals based on optimization against different targets of system players Energy storage Actions at the customer gateway, flexible demand Loads; controllable, non-controllable Generation Solar, wind, fuel cell, biogas

18 Sähkön käytön muutostrendit verkon kannalta Lähde: DR-pooli projektin tulosaineisto

19 Maalämpöpumppujen vaikutukset kuormitukseen - jakelumuuntajat Ei-sähkölämmitteiset omakotitalot vaihtavat maalämpöön Lähde: DR-pooli projektin tulosaineisto

20 Sähkön käytön muutostrendit verkon kannalta (kiuas)vuorottelu puuttuu lämpöpumppukohteissa, lisäksi lämpöpumpuissa usein smart grid valmius, mutta sitä ei ole otettu käyttöön. Lähde: DR-pooli projektin tulosaineisto

21 Sähkön käyttö ja verkossa siirrettävä teho ja energia Teho E. A. sähkönkäyttökojeiden ( esim. LED-lamput) energiatehokkuus B. sähkönkäyttökojeiden määrä K. A. D1. C. Haasteellinen verkkoyhtiölle I. B. D3. D2. F. Energia C. energiansäästö elämän asenteena D 1. lämpöpumput sähkölämmityskohteessa D 2. lämpöpumput muissa kuin sähkölämmityskohteissa D 3. sähkön käyttö muulla tavoin lämmityksessä E. sähköautot ; ohjaamaton lataus F. sähköautot ; älykäs lataus Myönteisiä H. vaikutuksia verkkoyhtiölle G. asiakkaan energiavarastot J. G. H. kuorman ohjaus myyjän/aggregaattorin toimesta I. kuorman ohjaus asiakkaan toimesta J. kuorman ohjaus verkkoyhtiön toimesta K. asiakkaiden oma sähkön Electricity Energy Environment Mechanical tuotanto Engineering Lähde: Partanen et al. Jakeluverkkoyhtiöiden tariffirakenteiden kehitysmahdollisuudet

22 Sähköverkkoliiketoiminta: Regulaatio Yleinen sähkönjakelun valvonnan kehittyminen Suomessa regulaatiomallin päivitys ( ) Malli pyritään määrittämään kerralla 8 vuodelle Pitoaikojen valinta Avataan nykyiset pitoajat, jolloin mahdollista sovittaa vastaamaan todellisia pitoaikoja Komponenttien yksikköhintaluetteloon tulossa uusia komponentteja Todennäköisesti pieniä muutoksia eri kannustinmenetelmissä mm. Tehokkuuskannustimessa muutoksia (StoNED mallin muuttujissa muutoksia, KAH voi nostaa sallittua kopexia) Laatukannustimeen muutoksia (referenssitason laskenta, kannustimen vaikutus kasvaa) Sallitun tuoton laskenta WACC mallilla (vuotuiset päivitykset laskentaparametreihin) Innovaatiokannustin (vähennysoikeuteen muutoksia, 1 % liikevaihdosta, mahdollisuus käyttää suurempi osuus yksittäisenä vuonna) Toimitusvarmuuskannustimen täysimääräinen hyödyntäminen

23 Suurhäiriösietoisen kj-verkon osuus Major-disturbance-proof rate in MV network Sähköverkkoliiketoiminta: Lainsäädäntö Toimitusvarmuus Lain asettamat vaatimukset toimitusvarmuuden kehittämiselle (Suomi ja Ruotsi) Jakeluverkkojen kehittämiselle toimintaa ohjaava reunaehto suuressa osassa haja-asutusalueella toimivista jakeluverkkoyhtiöistä Tulossa merkittäviä muutoksia sähkönjakeluverkkoihin seuraavan 15 vuoden aikana, mm. Kaapelointia sekä kj- että pj-verkoissa Topologisia muutoksia Verkostoautomaatio lisääntyy Nykyinen 2028 vuoteen ulottuva aikataulu haasteellinen verkkoyhtiöille Ei mahdollista toteuttaa ilman merkittävää velkarahan osuutta Aikataulun pidennys helpottaa ongelmaa 100% 90% 80% R equired M D P level in easiest case Suurin sallittu keskeytys-aika 36 h R equired M D P level in case o f mo re difficult o peratio nal enviro nment 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 70% 60% 50% 40% 30% 5,00 0, Liikevaihto investoinnit Tuotto Velka Tasapoisto Kassavirta Kuva. Taloudellisten tunnuslukujen kehittyminen, kun investoinnit ovat vuosina 0-15 a kaksinkertaiset alkuhetken tasapoistoihin verrattuna ja alkuhetken tasapoistojen tasolla vuosina Rahoitus hoidetaan tasapoistoilla ja vieraalla pääomalla. 20% 10% Tavoite A: Ei odotettavissa pahoja myrskyjä Tavoite B: Vakavat myrskytuhot todennäköisiä Tavoite C: Erittäin suuret myrskytuhot mahdollisia 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suurhäiriösietoisen pj-verkon osuus Major-disturbance-proof rate in LV network

24 Uudet teknologiat Kysynnän jousto, markkinakelpoisuus, a LVDC tekniikka, 2-5 a Kaapelointitekniikan kehittyminen, 0 10 a Energiavarastot ja niiden hyödyntäminen, 5-10 a Sähköautojen vaikutukset sähkönjakeluun, 5-10 a Hajautettu tuotanto, 1-5 a, 5-10 a Lähde: LUT

25 Kysynnän jousto eri toimijoiden kannalta Ohjattavat kuormat Pientuotanto Energiavarastot Hajautetut energiaresurssit ja kysyntäjousto Asiakas Jakeluverkko Myyjä Siirtoverkko Energiakustannusten minimointi Huipputehon rajoitus Spot-markkinat Tasehallinta Säätösähkömarkkinat Reservimarkkinat Elspot Taajuusohjattu käyttöreservi Elbas Taajuusohjattu häiriöreservi Taajuuden palautusreservi Nopea häiriöreservi

26 Markkinapohjaisen ohjauksen vaikutukset KJ-johtolähtöjen kuormituksiin Lähde: DR-pooli projektin tulosaineisto

27 Kysyntäjouston hyödyntäminen sähkönmyyntiliiketoiminnassa

28 Kysyntäjoustoresurssin taloudellinen potentiaali eri markkinapaikoilla (case sähkölämmitysten ohjaus) Lähde: DR-pooli projektin tulosaineisto

29 LVDC site illustrated on the map ±750 VDC underground cable Local communications network CEI 3 Connected to + DC Rectifying substation CEI 2 Connected to + DC DMS system CEI 1 Connected to DC Pasi Nuutinen et Al., Research Site for Low-Voltage Direct Current Distribution in Utility Network - Structure, Functions and Operation, IEEE Transactions on Smart Grids, Special issue of smart DC distribution 70 kva rectifying substation, supplied with double-tier transformer from 20 kv MV network 1.7 km long underground cabled bipolar ±750 V DC network, unearthed (IT) Three 16 kva customer-end inverters (CEIs) supplying end-users 29

30

31 Unit cost /km or /pcs Kehittyvät kaapelointitekniikat Maakaapeloinnin kustannusten trendi on laskeva vs. ilmajohtokustannusten nouseva OHL: Pole mounted substation (+3.6 %/a) Lähde: Energiavirasto Year

32 Energiavarastot Energiavarastot ja niiden hyödyntäminen Millä aikavälillä on tulossa? Liiketoimintamalli Mahdollisuudet mm. Huipputehon leikkauksessa (verkkoyhtiö, asiakas) Keskeytysten hallinnassa (verkkoyhtiö) Uusiutuvan energian tuotannon tasapainottamisessa sekä järjestelmä- että loppukäyttäjätasolla (asiakas, sähköntuottaja) Taajuussäädössä Tasehallinnassa (myyjä) Nykyisellään energiavaraston omistaminen suoraan verkkoyhtiön toimesta kiellettyä Tarve muutokselle mahdollisuus energiavarastojen omistamiseen ja operointiin Haasteena tasehallinta; Kenen energiaa siirretään missäkin vaiheessa Verkkoyhtiön tekemät ohjaukset aiheuttavat tasevirhettä myyjän taseeseen Pohdinta lähitulevaisuudessa

33 Energiavarastot Akkujen hintakehitysarvio, oppimiskäyrä; -20 % per kapasiteetin tuplaus MWh on 500 milj. 20 kwh akkua a 2000

34 Aurinkopaneeleiden vaikutukset kesäajan kuormitukseen - jakelumuuntajat Kaikki sähkölämmitteiset omakotitalot (25 % kaikista asiakkaista) hankkivat 5 kw p aurinkopaneelin => pientuotannon muodostuminen mitoittavaksi tekijäksi jakeluverkossa Suomessa on epätodennäköistä. Lähde: DR-pooli projektin tulosaineisto

35 Verkkoyhtiön tariffimalli Monia ohjureita tehopohjaiseen hinnoitteluun (kapasiteetti) Kysynnän muutokset tehon ja energian suhteen Kysynnän jouston toteutus kansantaloudellisesti parhaalla tavalla Hajautetun tuotannon mahdolliset verkkovaikutukset AMR & tuntimittaukset tarjoavat hyvän perustan hinnoittelun toteuttamiselle Kuormien ohjaus & paikallisvarastot tarjoavat sähkönkäyttäjälle työkalut kapasiteetin hallintaan (palveluntuottaja tai oma automaatio)

36 Pohjoismainen vähittäismarkkina ja asiakasrajapinta Pohjoismainen ministerineuvosto 2005: julkilausuma visiosta rajattomasta pohjoismaisesta sähkömarkkinasta ml. yhteinen vähittäismarkkina Aikataulu: alun perin 2010, siirretty myöhemmin 2015 NordREG 2009: Ei tarvetta muuttaa nykyisiä käytäntöjä asiakasrajapinnassa. NordREG 2010: Asiakasrajapinnan tulisi perustua myyjävetoiseen malliin. Pohjoismainen ministerineuvosto, marraskuu 2014: Tavoite ollut liian kunnianhimoinen. Sähkömarkkinaryhmä katsoo, että täysin yhteisiä loppukäyttäjämarkkinoita ei ole tarvetta pitää yleistavoitteena Sähkömarkkinaryhmä suosittaa, että hankkeessa ei siirryttäisi syvällisempään selvitys- ja suositusvaiheeseen vaan että NordREG jatkaisi pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehittämistä myös muilla alueilla.

37 Kilpailu? Asiakasrajapinta Myyjien määrä Helppous asiakkaalle Yhden luukun mallin hyödyt Helppous ja yksinkertaisuus asiakkaan kannalta Yhden luukun mallin riskit Myyjä: tehtävien lisääntyminen, asiakkaan vakavaraisuuteen liittyvät riskit tuplaantuvat -> keskittyvätkö pienet perinteiseen alueeseen/pysyvätkö markkinalla? Verkkoyhtiö: tiedotus omista tuotteista ja palveluista, myyjän vakavaraisuuteen liittyvät riskit Tanska: päätös pakollisesta yhden laskun mallista kesällä 2012, toteutus > > >? Ruotsi: Energimarknadsinspektionen ehdottanut pakolliseen yhteislaskutukseen siirtymistä NVE:n ehdotus: läpilaskutus käyttöön (yhteislaskutus vapaaehtoista myyjille, jos verkko tarjoaa mahdollisuutta yhdelle -> on tarjottava kaikille) Mikä on Suomen linja ja kuinka pitkälle markkinoiden sääntöjen harmonisointi toteutuu?

38 Verkkoyhtiön rooli asiakasrajapinnassa ja vähittäismarkkinoilla Verkkoyhtiöt, joilla ei omaa sähkönmyyntiorganisaatiota (toimitusvelvollinen sähkönmyyntiyhtiö boldattuna) Caruna (Fortum markets) Caruna Espoo (Fortum markets) Elenia (Vattenfall) Haukiputaan Sähköosuuskunta, Kemin Energia, Keminmaan Energia, Raahen Energia, Rantakairan Sähkö, Tenergia, Tornion Energia (Oulun Sähkönmyynti) Enontekiön Sähkö, Koillis-Lapin Sähkö, Muonion Sähköosuuskunta, Pellon Sähkö, Rovakaira, Rovaniemen Verkko, Tornionlaakson Sähkö, Tunturiverkko (Energiapolar) Karhuvoima (Loiste Sähkönmyynti) Rauman Energia, Vakka-Suomen Voima (Lännen Omavoima) Osuus kokonaisasiakasmäärästä 37 %, kokonaisliittymämäärästä 45 %

39 FLEXe - ohjelma

40 FLEXe - ohjelma

41

42 Smart Grid & Customer Gateway at Lappeenranta University of Technology

43 Winner of the International Sustainable Campus Network (ISCN) Excellence Award, 2013 Creating the future with green technology and business Lappeenranta University of Technology (LUT)

Myrskyvarman jakeluverkon haasteet 22.5.2015. Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564

Myrskyvarman jakeluverkon haasteet 22.5.2015. Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 Myrskyvarman jakeluverkon haasteet 22.5.2015 Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 Myrskyvarman verkon toteuttamisen haasteita Merkittävän suuri osa sähkönjakeluverkosta uusitaan nopeutetussa

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille

Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems 23.4.2015 Samuli.Honkapuro@lut.fi Kysynnän jousto

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 B2 Smart City 2 Puheenjohtaja: Johtaja Olli Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy 12:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A1 Energiamarkkinat Puheenjohtaja: Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS Tarkastajat Professori Jarmo Partanen Diplomi-insinööri Tero

Lisätiedot

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Lisätiedot

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2284 Janne Valkonen, Teemu Tommila, Lauri Jaakkola, Björn Wahlström, Pekka Koponen, Seppo Kärkkäinen, Lauri Kumpulainen, Pekka Saari, Simo Keskinen, Hannu Saaristo & Matti Lehtonen

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen Suunnittelun tavoite Tavoitteena kustannusten minimointi pitkällä aikavälillä. T 0 T K inv( t) Kk äy( t) Kkesk( t) Kkun ( t) t1 K inv

Lisätiedot

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT. Aino-Kaisa Manninen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOA JA KULUTUSTA TASAPAINOTTAVAT LIIKETOIMINTAMALLIT Aino-Kaisa Manninen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Marraskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A2 Smart City 1 Puheenjohtaja: Myyntijohtaja Jukka Soininen, ABB Oy 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:30

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vision of EuropeanParliamenton Energy Efficiency. 16.6.2011 Satu Hassi, MEP www.satuhassi.net

Vision of EuropeanParliamenton Energy Efficiency. 16.6.2011 Satu Hassi, MEP www.satuhassi.net Vision of EuropeanParliamenton Energy Efficiency 16.6.2011 Satu Hassi, MEP www.satuhassi.net IPCC forecast with uncertainty Source: WHO, 2003: Climate change and human health: risks and responses. Arctic

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Offshore Wind made cheaper by doing it right, better & differently. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puoluegallup energiasta

Offshore Wind made cheaper by doing it right, better & differently. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Puoluegallup energiasta SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 01. 2015 PUHDASTA. TURVALLISTA. SUOMALAISTA. MERITUULIVOIMA avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia MERITUULIVOIMALOIDEN RAKENTAMINEN: Onnistunut hanke perustuu

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Hannu-Pekka Hellman Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2013.

Lisätiedot

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti ja yliopistonlehtori Aki Korpela Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas

puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Kyllä meidän takapihallemme Jäätämisatlas puhdasta energiaa huomiseen Tuulivoima tukee talouskasvua Jäätämisatlas 04/12 Kyllä meidän takapihallemme pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi Tuulivoima muuttaa

Lisätiedot

TIETOJA VUODELTA 2004

TIETOJA VUODELTA 2004 2004 VUOSIKERTOMUS TIETOJA VUODELTA 2004 Liikevaihto... 125,4 M Investoinnit... 22,8 M Liikevoitto... 30,0 M Nettotulos... 26,5 M Sijoitetun pääoman tuotto... 13,7 % Käyttökate... 33,1 % Omavaraisuusaste...

Lisätiedot

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot