Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille"

Transkriptio

1

2 Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems

3 Kysynnän jousto toimijat ja tarpeet Useita toimijoita, tarpeita ja ansaintamalleja Sähkön käyttäjä käyttö edullisen hinnan aikana, ostosähkön vähentäminen, oman tuotannon täysimääräinen hyödyntäminen, liittymäkoon rajoittaminen Sähkön myyjä hankinnan suunnittelu, tasehallinta, säätösähkö, uudet tuotteet Jakeluverkkoyhtiö huipputehon rajoittaminen (verkon suunnittelu) poikkeustilanteiden hallinta (reaaliaikainen käyttötoiminta) Kantaverkkoyhtiö taajuuden säätö, häiriöreservi, tehopulan hallinta Palvelun tarjoaja / Jousto-operaattori infrastruktuuri, palvelut

4 Kysynnän jousto eri toimijoiden kannalta Ohjattavat kuormat Pientuotanto Energiavarastot Hajautetut energiaresurssit ja kysyntäjousto Asiakas Jakeluverkko Myyjä Siirtoverkko Energiakustannusten minimointi Huipputehon rajoitus Spot-markkinat Tasehallinta Säätösähkömarkkinat Reservimarkkinat Elspot Taajuusohjattu käyttöreservi Elbas Taajuusohjattu häiriöreservi Taajuuden palautusreservi Nopea häiriöreservi

5 Kysyntäjouston markkinapaikat Suomessa Markkinapaikka Sopimustyyppi Minimisäätö Vaatimus aktivoitumisajalle Aktivoituu Taajuusohjattu käyttöreservi Taajuusohjattu häiriöreservi Taajuusohjattu häiriöreservi (on-off-malli) Vuosi- ja tuntimarkkinat Vuosi- ja tuntimarkkinat Pitkäaikainen sopimus 0,1 MW 3 min Jatkuvasti 1 MW 10 MW FRR-A Tuntimarkkinat 5 MW Säätösähkömarkkinat Nopea häiriöreservi Tuntimarkkinat 10 MW 15 min Pitkäaikainen sopimus 10 MW 15 min 5 s / 50% ; 30 s / 100%, kun f alle 49,9 Hz TAI 30 s, kun f alle 49,7 Hz ja 5 s, kun f alle 49,5 Hz Välittömästi, kun f alle 49,5 Hz Alettava 30 s kuluessa signaalin saapumisesta, oltava täysmääräisesti aktivoitunut 2 minuutissa Useita kertoja vuorokaudessa N. kerran vuodessa Useita kertoja vuorokaudessa Tarjousten mukaan, useita kertoja vuoro-kaudessa N. kerran vuodessa Korvaustaso 2014 *) 15,8 /MW,h (vuosimarkkinat) + energiahinta 4,03 /MW,h (vuosimarkkinat) ~0,5 /MW,h /MWh + aktivointikorvaus 580 /MW tuntimarkkinat + energiahinta Markkinahinta ~0,5 /MW,h /MWh Elspot **) Tuntimarkkinat 0,1 MW 12 h - Markkinahinta Elbas **) Tehoreservi ***) Tuntimarkkinat Pitkäaikainen sopimus *) Korvaustason hinnat ovat viitteellisiä **) Nord Pool Spot ***) Energiavirasto 0,1 MW 1 h - 10 MW 15 min Harvoin - Markkinahinta Lähde: Fingrid

6 Tutkimusmenetelmät Kyselyt Kyselyiden tavoitteena oli kerätä tietoa verkko- ja myyntiyhtiöiden näkemyksistä kysynnän joustoon sekä nykyisten järjestelmien ominaisuuksista kysynnän jouston kannalta Verkkoyhtiökysely toteutettiin maaliskuussa 2014 ja myyntiyhtiökysely syyskuussa 2014 Verkkoyhtiökyselyyn vastasi 30 verkkoyhtiötä (37 % verkkoyhtiöistä), joilla on yhteensä 2,5 milj. asiakasta (74 % kaikista asiakkaista) Myyntiyhtiökyselyyn vastasi 16 myyntiyhtiötä, joiden yhteenlaskettu asiakasmäärä on karkeasti arvioituna 1,5 milj. Molemmissa kyselyissä vastaajina suuria, pieniä ja keskikokoisia yhtiöitä Työpajat Taloudellisen potentiaalin simulointi Verkostosimuloinnit

7 Kysyntäjouston taloudellisen potentiaalin analysointi Lähtötiedot Sähkönmyyntiyhtiön toteutunut myynti AMR-mittaukset Näiden perusteella arvioitu asiakasjakauma (esim. erityyppiset sähkölämmitykset) sekä kuormituksen lämpötilariippuvuus => ohjauspotentiaali Markkinainformaatio Hinnat ja volyymit eri markkinapaikoilta Sähkön myyjän myyntiedot Hintadata toteutuneista sähkönhinnoista eri markkinoilla Sähkömarkkinoiden asettamat rajoitteet AMR-data (loppukäyttäjien tuntienergian kulutus) Tilastodata kokonais- ja laiteryhmäkohtaisesta sähkönkulutukseta Muu tutkimustieto Kysyntäjouston taloudellinen potentiaali eri markkinoilla ja eri ajankohtina, /MWh DR-resurssien soveltuvuus eri markkinoille Ohjattavissa oleva kysyntäjoustokapasiteetti eri ajanhetkinä, MWh/h Kysyntäjouston taloudellinen potentiaali sähkönmyyntiliiketoiminnassa, Kuormanohjauksien dynamiikka (Ohjattavuus, jälkihuiput,...)

8 Osuus vastaajista Myyntiyhtiöt Näettekö tarvetta asiakkaidenne kuormien ohjaamiselle? 60 % 50 % Ohjausaikataulun mukaan ohjattavat kuormat 40 % 30 % Erilliskäskyllä ohjattavat kuormat 20 % 10 % 0 % Kyllä, tällä hetkellä Kyllä, tulevaisuudessa (5-10 vuoden päästä) Ei En osaa sanoa

9 Myyntiyhtiöt Kuinka suuri kriittinen massa kysyntäjoustossa tulisi olla, jotta lähtisitte aktiivisesti kehittämään kysyntäjoustotuotteita? Tuotteista kiinnostuneiden asiakkaiden määrä, kpl kpl (keskiarvo 3 800) 0,4 % - 33 % kaikista asiakkaista (keskiarvo 12 %) Ohjattavan kuorman määrä, MW 1 30 MW (keskiarvo 10 MW) Vuotuinen nettohyöty, (lisätulot lisäkustannukset) 10 k /a - 1 M /a (ka. 200 k /a) 0,02 % - 4 % liikevaihdosta Kysyntäjoustoasiakasta kohden /as,a (keskiarvo 100 /as,a)

10 Myyntiyhtiöt Kuinka potentiaalisena työkaluna näette kuormanohjauksen ja siihen läheisesti liittyvät toiminnot omassa liiketoiminnassanne seuraaviin tarkoituksiin? (0 = ei lainkaan potentiaalia... 5 = hyvin suuri potentiaali) Suojautuminen spot-markkinoiden hintapiikkejä vastaan (kuormien siirto hintapiikkien ajalta edullisempaan aikaan) Ka ,8 Tuotedifferointi (uudentyyppiset myyntituotteet) ,1 Sähkön hankintojen suojauksen varmentaminen (esim. kuormien ohjaus, kun suojauksen taso on liian matala) ,8 Ohjattavan kapasiteetin tarjoaminen säätö- ja reservisähkömarkkinoille ,7 Asiakkaiden sitouttaminen ,7 Kulutustaseen hallinta (kuorman ohjaus tilanteessa, jossa on syntymässä tasevirhettä) Kotitautomaatiolaitteiden (HEMS) myyminen tai vuokraaminen asiakkaille , ,2 Myynninedistäminen kysyntäjoustoon liittyvien vihreiden arvojen avulla ,1 Muu, mikä

11 Kysynnän jouston taloudellisen potentiaalin analysointi - esimerkkitarkastelu Suora sähkölämmitys ja käyttöveden lämmitys ohjattavana kuormana Elspotmarkkinoilla, myyjän tasehallinnassa ja säätösähkömarkkinoilla Asiakasryhmässä n asiakasta (ohjattava kokonaisteho 0 40 MWh/h) Lähtötiedot myyntiyhtiön toteutunut myynti 3 kuukauden ajalta (tammi-maaliskuu, yht. 290 GWh AMR-mittaukset, joiden perusteella arvioitu ohjauspotentiaali markkinainformaatio

12 Kysynnän jouston taloudellisen potentiaalin analysointi esimerkkilaskelma 1 MW:n ohjattavan kuorman simuloitu vuotuinen taloudellinen potentiaali eri markkinapaikoilla vuosien hintatiedoilla.

13 Ei tarpeellinen... Tarpeellinen Verkkoyhtiöt Nähdäänkö yhtiössänne tarpeelliseksi kuormanohjausten hyödyntäminen jakeluverkkoyhtiön omiin tarpeisiin (esim. kapasiteetin riittävyys, vaihtoehto varayhteyksille tms.)? vuoden sisällä 5 10 vuoden sisällä 0 5 vuoden sisällä Verkkopituus Vastaajien verkkopituus yhteensä km

14 Kuormanohjauksen pelkistetty prosessikaavio Loppuasiakas Jakeluverkonhaltija Sähkön myyjä Verkonhaltijan tietojärjestelmät Liitännät asiakkaan järjestelmiin Loppukäyttäjän AMR-mittari Katkolaite (Kytkee kaiken kuorman pois) Tiedonsiirto mittarille (3G, PLC, GPRS, IP ) Statustietoja, luentatietoja Mittarin ohjelmointi Luentajärjestelmä Sähkömarkkinat Palveluväylä (ESB) Rele 1 Kuormanohjausrele (ohjattavissa ohjaussignaalilla) Rele 2 Aikarele (ohjausaikataulu ohjelmoitavissa) Sanomamuunnin Asiakastietojärjestelmä Mittaustietokanta EDIFACT Kuorma 1 Kuorma 2

15 Ristiriidat toimijoiden välillä Verkkoyhtiöiden vastaajista 45 % ja myyntiyhtiöiden vastaajista 59 % on sitä mieltä, että intressiristiriitoja toimijoiden välillä esiintyy 71 % myyntiyhtiöiden vastaajista näkee ongelmalliseksi tilanteen, jossa joku muu osapuoli ohjaa heidän asiakkaidensa kuormia Ristiriitojen aiheuttajat Erilaiset ohjaustarpeet, esim. verkon kuormitus vs. markkinahinta Kustannusten ja hyötyjen sekä riskien ja vastuiden jako toimijoiden välillä Myyjän tekemät ohjaukset voivat muuttaa verkon kuormitustilannetta, ja verkkoyhtiön tekemät ohjaukset voivat aiheuttaa myyjille tasesähkökustannuksia. Myyjät ja verkkoyhtiöt ovat selvästi erilaisia toimijoita teknisestä ja kaupallisesta näkökulmasta. Taloudellista riskiä myyjällä lisää se, että asiakas tai aggregaattori voi optimoida kulutuksen spot-hintojen julkaisemisen jälkeen, mutta myyjä joutuu arvioimaan kysyntäjouston määrän ennen hintojen julkaisemista.

16 Verkostosimuloinnit Tarkasteluiden tavoitteena oli analysoida myyjän tai asiakkaan tarpeista lähtevän kysynnän jouston vaikutuksia jakeluverkkoyhtiöille, lisäksi on tarkasteltu pientuotantoa, sähköautoja ja maalämpöpumppuja jakeluverkon kannalta Simuloinnit tehty todellisilla verkko- ja asiakastiedoilla: 110/20 kv:n sähköaseman syöttämä keskijänniteverkko (457 km), 469 jakelumuuntajaa, pienjänniteverkko (793 km) sekä kyseisen verkkoalueen asiakkaiden (7 612 kpl) todelliset tuntitehomittaukset useammalta vuodelta Hintatiedot eri markkinapaikoilta Tarkasteltu muutoksia tuntitehoissa => muutokset verkon osien (päämuuntaja, keskijännitelähdöt, jakelumuuntajat) kuormitusasteissa ja verkon jännitetasoissa Useimmat tarkastelut verkon kannalta worst case skenaarioita, analysoitu suurimmat verkkovaikutukset

17 Spot-ohjauksen vaikutukset päämuuntajan tehoihin

18 Spot-ohjauksen vaikutukset KJ-johtolähdön tehoihin

19 Markkinapohjaisen ohjauksen vaikutukset KJ-johtolähtöjen kuormituksiin

20 Myyjän tekemien ohjausten vaikutukset jakeluverkkoon Mallinnettu suurinta SPOT ohjauksen aiheuttamaa muutosta jakeluverkossa. Vaikutukset on mallinnettu jännitteen alenemana. Kuvassa vasemmalla verkko huipputuntien aikaan ilman ohjauksia (21 MW), ja oikealla huippukuormituksen aikaan kuormanohjausten seurauksena (25 MW).

21 Jakelumuuntajien huipputehojen jakaumat eri simulointitapauksissa, kun kuormia ohjataan spot-hinnan ja/tai verkkotariffien perusteella

22 Aurinkopaneeleiden vaikutukset kesäajan kuormitukseen - päämuuntaja Kaikki sähkölämmitteiset omakotitalot (25 % kaikista asiakkaista) hankkivat 5 kw p aurinkopaneelin

23 Aurinkopaneeleiden vaikutukset kesäajan kuormitukseen - jakelumuuntajat Kaikki sähkölämmitteiset omakotitalot (25 % kaikista asiakkaista) hankkivat 5 kw p aurinkopaneelin

24 Maalämpöpumppujen vaikutukset kuormitukseen - päämuuntaja Ei-sähkölämmitteiset omakotitalot vaihtavat maalämpöön

25 Maalämpöpumppujen vaikutukset kuormitukseen - jakelumuuntajat Ei-sähkölämmitteiset omakotitalot vaihtavat maalämpöön

26 Sähköautojen vaikutukset päämuuntajalla Kaikilla kotitalousasiakkailla (60 % kaikista asiakkaista) sähköauto. Ohjaamaton lataus, latausteho 3,6 kw, ajoneuvon energiankulutus 0,2 kwh/km.

27 Sähköautojen vaikutukset muuntamoiden huippukuormiin Kaikilla kotitalousasiakkailla (60 % kaikista asiakkaista) on sähköauto. Ohjaamaton lataus, latausteho 3,6 kw, ajoneuvon energiankulutus 0,2 kwh/km.

28 Verkosta ladattavien sähköautojen verkostovaikutukset

29 Yhteenveto Kysyntäjoustolle olemassa useita markkinapaikkoja, tuotto-odotukset suurimpia reservitehomarkkinoilla Sähkönmyyjällä ja verkkoyhtiöllä on periaatteellinen eturistiriita suhteessa kysynnänjoustoon Markkinapohjainen kuorman ohjaus kasvattaa tarkastellussa jakeluverkossa huipputehoja Vaikutukset näkyvät kaikilla verkon tasoilla (päämuuntaja, KJ-lähdöt, jakelumuuntajat) Samankaltaisia vaikutuksia riippumatta siitä, mille markkinapaikoille ohjattavaa kuormaa tarjotaan (spot, tase, säätö, reservi) Tehopohjaiset siirtotariffit luovat kannusteen pienentää tehoja, ja siten ne rajoittavat markkinahintaohjauksen vaikutuksia verkon tehojen kasvuun. Jos ei-sähkölämmitteiset kiinteistöt siirtyvät maalämpöpumppulämmitykseen, verkon tehot kasvavat, mikä vaikuttaa jakelumuuntajien kuormitukseen ja verkon jännitetasoihin. Aurinkopaneelit eivät pienennä verkon huipputehoa. Vaikka tehoa toisinaan siirtyy asiakkaalta verkkoon päin, pientuotannon muodostuminen mitoittavaksi tekijäksi jakeluverkossa on epätodennäköistä. Sähköautojen vaikutukset riippuvat huomattavasti latauslogiikasta Ohjaamattomalla latauksella kuormat kasvavat, mutta tämä ei vaikuttaisi tarkasteltavan verkon mitoitukseen merkittävästi Älykkäällä ohjauksella lataus on periaatteessa mahdollista toteuttaa siten, että sillä ei ole merkitystä verkon huipputehoihin

30 Kiitos! D.Sc. Samuli Honkapuro LUT Energy Lappeenranta University of Technology Lappeenranta, Finland Lappeenranta University of Technology (LUT)

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS

Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS Wasa Station L1+ suunnittelu Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ENERGIANKULUTUKSEN PIENENTÄMINEN JA HUIPPUTEHOJEN HALLINTA...

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Ünsal Yurdakul Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 5.12.2013 Työn

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Sähköautojen älykäs lataus tilannekatsaus keväällä 2013

Sähköautojen älykäs lataus tilannekatsaus keväällä 2013 Sähköautojen älykäs lataus tilannekatsaus keväällä 2013 Leona Silberstein Helsingin yliopisto Raila Heiskanen STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra Oy Leona Silberstein, Helsingin

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Taloudellisesti kannattavan aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, Raahe 19.5.2014, Oulu 21.5.2014 Alpo Kekkonen Kurssin sisältö - Saarekejärjestelmät,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje - KH40000

Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje - KH40000 1. Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje - KH40000...................... 2 1.1 Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje-kh40000................... 3 1.2 Liitteet

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

Älykkäiden energiatehokkuuspalveluiden kehittäminen

Älykkäiden energiatehokkuuspalveluiden kehittäminen Älykkäiden energiatehokkuuspalveluiden kehittäminen Palveluiden kehittämisen ensiaskeleet sähköyhtiöille Kuluttajatutkimuskeskus Kaisa Matschoss Eva Heiskanen Nina Kahma Hanke pähkinänkuoressa Hyvä vuorovaikutus,

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN 1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN LIITE 9 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50 kva suuruisen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot