RoadMap 2025 projekti - Teknologia työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RoadMap 2025 projekti - Teknologia työpaja"

Transkriptio

1

2 RoadMap 2025 projekti - Teknologia työpaja Torstai , Vantaa, hotelli Flamingo Ohjelma Kahvi klo 8.30 Alustuksia (klo ) Hankkeen lyhyt esittely + 1. työpajan yhteenveto (Lauri Kumpulainen, VY) Uusiutuvat sähköenergiantuotantoteknologiat (Seppo Valkealahti, TTY) Teollinen internet Teknologiaskenaariot (Pasi Tuominen, Wapice Oy) Sähkönjakeluverkon nykyiset haasteet ja tulevaisuus (Tommi Lähdeaho, Elenia Oy) Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri (Sami Repo, TTY) Tehoelektroniikan tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet (Tero Kaipia, LUT) AMR teknologia - kysynnän jouston ja sen verkostovaikutusten näkökulmasta (Pertti Järventausta, TTY) Energian varastointi (Jukka Lassila, LUT) Sähköinen liikenne (Joni Markkula, TTY) Lounas (klo ) Työpajaosuus (klo )

3 RoadMap 2025 projekti - Teknologia työpaja Torstai , Vantaa, hotelli Flamingo Ennakkomateriaali Aurinkosähköjärjestelmät ja verkkoon liityntä (Seppo Valkealahti ja Teuvo Suntio, TTY) Jakeluverkon jännitetason aktiivinen hallinta (Sami Repo, TTY) Etäluettavien energiamittareiden (AMR-mittari) hyödyntäminen kysynnän joustossa, (Pertti Järventausta, TTY) Sähköverkosta ladattavat autot (Antti Rautiainen, TTY) Kaapeliverkon sähkötekniset haasteet (Ari Nikander, TTY) Kaapeliverkon kunnonvalvonta (Pertti Pakonen, TTY)

4 Työpajan ryhmätyöaiheet R1: Verkkoteknologia: a) Voimajärjestelmän tehotasapainon hallinta, b) Sähkö- ja työturvallisuus R2: Verkkoteknologia: a) Verkon käyttövarmuuden parantaminen (kantaverkko, sekä kaupunki- ja maaseutujakeluverkko), b) Sähkö- ja työturvallisuus R3: Verkkoteknologia: a) Jakeluverkko- ja sähköasema-automaatio, b) Sähkö- ja työturvallisuus R4: Verkkoteknologia: a) Jakelumuuntamoautomaatio ja pienjänniteverkot, b) Sähkö- ja työturvallisuus R5: Verkkoteknologia: a) Microgrid, b) Sähkö- ja työturvallisuus R6: Tiedon hallinta: a) Verkon käyttötoimintaa tukevat automaatiojärjestelmät, b) ICT:n rooli voimajärjestelmän hallinnassa (mm. tehotasapaino, reservit, aggregointi) sekä tietoturva R7: Tiedon hallinta: a) Sähkön vähittäiskauppaan liittyvät tietojärjestelmät, b) Tietoturva tietojärjestelmien näkökulmasta R8: Tiedon hallinta: a) Entistä kompleksisempien järjestelmien (primääriverkko ja automaatiojärjestelmät) turvallinen käyttö ja koordinaatio, b) Tietoturva sähköjärjestelmän näkökulmasta R9: Asiakkaat ja kuluttajat: a) Energian varastoinnin rooli sähköverkon näkökulmasta, b) Sähköinen liikenne R10: Asiakkaat ja kuluttajat: a) Sähkön käyttökojeet ja energiatehokkuus, b) Asiakasrajapinta ja kysynnän jousto (AMR, HEMS, tietojärjestelmät) R11: Asiakkaat ja kuluttajat: a) Sähkön pientuotanto, b) Turvallisuus (sähköturvallisuus) ja kriisivalmius (sähkökatkoihin varautuminen)

5 Ryhmätöiden kysymyksenasettelu 1) Millaisessa maailmassa elämme. vuonna 2035? 2) Miltä maailma näyttää tällä hetkellä? 3) Mihin kysymyksiin ja asioihin meidän tulee tutkimus- ja kehitystyössä panostaa. ennen vuotta 2025?

6 Mahdollistavat teknologiat - ICT, IoT, Big Data, - uudet materiaalit - valmistustekn. (esim. 3D) - tehoelektroniikka -.. Teknologia Primääriteknologia - uusiutuvat (tuuli, aurinko) - verkostoratkaisut - uudet kuormat (EV, nzeb, lämpöpumput, DR, ) -.. Koko sähkövoimajärjestelmä / Jakeluverkko / Jakeluverkkoon liittyvä mikroverkko / Asiakkaan oma verkko Tuotanto Verkko Kulutus - tuotannon muutokset, esim. DG (wind, PV) - kaapelointi - kulutuksen muutokset, esim. DR, EV, varasto Toimintaympäristön muutos (esim. yhdyskuntarakenne) Toimialaan liittyvä lainsäädäntö, regulaatio, kannusteet

7 Sähköverkon ja sähköverkkoliiketoiminnan rooli erilaisissa tulevaisuusskenaarioissa Aktiivinen - verkko / asiakas B A Keskitetty Hajautettu 1) Tuotanto 2) Äly (sis. myös mittaukset ja teknisen laadun 3) Toimitusvarmuus (tehon ja energian riittävyys) Suomi nyt D 1) Tuotanto 2) Äly 3) Toimitusvarmuus C Passiivinen - verkko / asiakas

8 Future scenarios for smart grids concepts Active Network / Customer System of microgrids Aggregator SAU with functions EMS Microgrid PMU AMI Primary control of DER Centralized (resources and intelligence) SCADA / DMS AMR Feeder automation Decentralized FLISR Distributed Traditional network Wind, hydro, PV, EV, heat pumps, Passive Network / Customer

9 Poimintoja ryhmätöistä - nykytila Primääri verkkoteknologia on pääosin luvuilta. Käyttötoimintaan liittyvät automaatiojärjestelmät ovat modernit ja toimivat. Monissa maissa havaittavissa olevat haasteet uusiutuvan ja ohjaamattoman sähkön tuotannon (aurinko, tuuli) kanssa ovat Suomessa vähäisiä johtuen mm. pienistä hajautetun tuotannon määristä. Saksassa ja monissa muissa maissa haasteet tehotasapainon hallinnassa ja verkkojen pullonkaulojen poistamisessa ovat jo arkipäivää. Suomen erityispiirre on lähes 100 % penetraatio älymittareissa ja mittava kuormien ohjauspotentiaali etenkin lämmityskuormissa. Microgrid osana jakeluverkkoa roolitus epäselvä - omistus, regulaation, rajapinnat, teknologia, toiminnallisuus jne. Vaikka viranomainen ei ota suoraan kantaa käytettäviin teknologioihin, tavoitteet ohjaavat kuitenkin teknologiavalintoja tarvitaan lainsäädännön ja valvontamallien kehittämistä yhteisten energia-alan tavoitteiden tukemiseksi Asiakas maksaa edelleen lopulta kaiken! - miten varmistetaan, että järjestelmästä tehdään järkevä sekä energia- ja kustannustehokas?

10 Poimintoja ryhmätöistä maailma v Sähkönjakeluverkot on pääosin kaapeloitu. Energiavarastoja on laajasti käytössä (hajautetusti ja keskitetysti). MVDC ja LVDC ovat käytännön työkaluja. Sähköautoja, joiden latausta ja verkkoon syöttöä voidaan ohjata, on runsaasti. Automaatio-investointien aikasykli on lyhentynyt entisestään. Automaatiojärjestelmien (Internet of energy, IoT) välinen koordinaatio on avain kustannustehokkaaseen, turvalliseen ja avoimeen tietojen hyödyntämiseen. Omavaraisia tai lähes omavaraisia asiakkaita/asiakasryhmittymiä ja niihin liittyviä mikroverkkoja on merkittävä määrä. Nykyisen kaltaisen sähköverkkotoiminnan rooli on vähentynyt, mutta on kuitenkin edelleen selkäranka yhteiskunnan sujuvalle toiminnalle. Kotiautomaatio ja hajautetut resurssit (mm. DR, DG, ES, EV) ovat keskeinen osa mukautuvia verkkoratkaisuja. AMR nykyisenkaltaisena, muista kiinteistöasennuksista pääosin irrallisena järjestelmänä, on hävinnyt ja integroitunut osaksi kotiautomaatiojärjestelmiä.

11 Poimintoja ryhmätöistä maailma v Sähkönjakeluverkot Infrastruktuurien rakentaminen on koordinoitua (käytössä yhteinen tietojärjestelmä) Asiakas ei huomaa katkoja eli käytössä on toimiva vikojen ennakointi (mm. kaapeliverkon kunnonvalvonta on kunnossa), nopeaa automaatiota ja paikallista varavoimaa/energiavarastoja. Jakelumuuntamot toimivat itsenäisinä, älykkäinä yksikköinä Sähköverkkojen luotettavuus = älyn luotettavuus. Monimutkaistuvien ja yhä enemmän itsenäisesti toimivien järjestelmien hallinta on haaste matkalla vuoteen Tietoturvan huomioiminen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehityksessä alusta lähtien

12 Poimintoja ryhmätöistä - osaaminen Tarvitaan mittavasti koulutusta uusien asioiden ympärille (DC, energiavarastot, mikroverkot, ) Sähköverkkoihin liittyvät ammattitaitovaatimukset ovat erilaiset kuin nykyisin sisältäen merkittävässä määrin ICT-osaamista (Vertailukohtana autonasentajien ammattikuvan muutos) Sähköverkkoihin liittyvän osaamisen ylläpito ja kehittäminen tulisi varmistaa.

Roadmap 2025. Työpaja 1:n tuotoksia Teknologian muutosten arviointia. Versio 1.6.2015

Roadmap 2025. Työpaja 1:n tuotoksia Teknologian muutosten arviointia. Versio 1.6.2015 Roadmap 2025 Työpaja 1:n tuotoksia Teknologian muutosten arviointia Versio 1.6.2015 Sääriippuva Säävarma Verkko Tuotanto Sähkön kulutus kasvaa, vaikka energian kulutus vähenee Sähkö valtaa sovelluskohteita

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutosnäkymiä

Toimintaympäristön muutosnäkymiä Roadmap 2025, Työpaja 1, 26.3.2015, Flamingo, Vantaa Tuloskooste Toimintaympäristön muutosnäkymiä Jarmo Partanen, Ryhmä 1 Sähkömarkkinan ja -kaupan näkökulma (-2020) Millaisia merkittäviä poliittisia ja

Lisätiedot

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa 1 INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa Tutkimusprojektin loppuraportti 2 ESIPUHE Tässä raportissa esitetään

Lisätiedot

AMR teknologia - kysynnän jouston ja sen verkostovaikutusten näkökulmasta

AMR teknologia - kysynnän jouston ja sen verkostovaikutusten näkökulmasta AMR teknologia - kysynnän jouston ja sen verkostovaikutusten näkökulmasta RoadMap 2025 projekti, Teknologia työpaja 11.6.2015, Vantaa, hotelli Flamingo prof. Pertti Järventausta New way of distribution

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo

Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri. Sami Repo Sähkönjakeluverkon hallinnan arkkitehtuuri Sami Repo Miksi? Energiansäästö Muut lämmitysmuodot korvautuvat lämpöpumpuilla Nollaenergiarakentaminen (ZEB) Sähköautot Lämmityskuormien ohjaaminen hinnan perusteella

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2361. Verkkovisio 2030. Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio

VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2361. Verkkovisio 2030. Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2361 Verkkovisio 2030 Haja asutusalue KJ verkon runkojohto pääosin 20 kv:n maakaapelia tienvarressa (mikäli mahdollista) (laatuluokka A) Jakeluverkon hallintajärjestelmä Energiamarkkinat

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutos 1. työpajan tuloksia ja vähän muutakin

Toimintaympäristön muutos 1. työpajan tuloksia ja vähän muutakin Toimintaympäristön muutos 1. työpajan tuloksia ja vähän muutakin Lauri Kumpulainen, Vaasan yliopisto Roadmap Visio Hankekokonaisuudet Nykytila Hankkeet Tuotanto Kulutus Varastot ICT, IoT, Big Data Megatrendit

Lisätiedot

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä

Paikallisten energiaresurssien hallinta hajautetussa energiajärjestelmässä ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2284 Janne Valkonen, Teemu Tommila, Lauri Jaakkola, Björn Wahlström, Pekka Koponen, Seppo Kärkkäinen, Lauri Kumpulainen, Pekka Saari, Simo Keskinen, Hannu Saaristo & Matti Lehtonen

Lisätiedot

31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10

31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10 Aurinkoenergian innovointi -työpaja 31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10 Aurinkoenergian innovointityöpaja Johdanto Aurinkoenergiamarkkinoiden nopea kasvu, energian varastoinnin merkityksen lisääntyminen,

Lisätiedot

Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa 26.3.2015. LUT Energy Systems Electricity Energy Environment Mechanical Engineering

Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa 26.3.2015. LUT Energy Systems Electricity Energy Environment Mechanical Engineering Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa 26.3.2015 JUHA Sähköverkkoliiketoiminta & sähkökauppa Verkkovisio 2030 (2005) + Roadmap 2015 (2006) ja niiden hyödyntäminen Sähköverkkoliiketoiminnan ja energiamarkkinoiden

Lisätiedot

Myrskyvarman jakeluverkon haasteet 22.5.2015. Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564

Myrskyvarman jakeluverkon haasteet 22.5.2015. Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 Myrskyvarman jakeluverkon haasteet 22.5.2015 Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066564 Myrskyvarman verkon toteuttamisen haasteita Merkittävän suuri osa sähkönjakeluverkosta uusitaan nopeutetussa

Lisätiedot

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Lisätiedot

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet

Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Liite 1 ENNAKKOKYSELY Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Aurinkoenergian innovointi -työpaja 31.1.2012, Palace Gourmet, Eteläranta 10 ENNAKKOKYSELYN SISÄLTÖ Ennakkokyselyssä Aurinkoenergian

Lisätiedot

ANTTI KOTO TIETOJÄRJESTELMIEN VÄLISET RAJAPINNAT SÄHKÖNJAKELUVERKON KÄYTTÖTOIMINNASSA. Diplomityö

ANTTI KOTO TIETOJÄRJESTELMIEN VÄLISET RAJAPINNAT SÄHKÖNJAKELUVERKON KÄYTTÖTOIMINNASSA. Diplomityö ANTTI KOTO TIETOJÄRJESTELMIEN VÄLISET RAJAPINNAT SÄHKÖNJAKELUVERKON KÄYTTÖTOIMINNASSA Diplomityö Tarkastaja: yliopistonlehtori Sami Repo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS Tarkastajat Professori Jarmo Partanen Diplomi-insinööri Tero

Lisätiedot

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ Pekka Malinen Tero Haahtela SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TOIMENPIDEOHJELMA KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ 1 SISÄLTÖ esipuhe 3 sähköisen liikenteen tila suomessa 4 Tuotteita ja palveluja sähköiseen liikenteeseen

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki

Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki Esimerkkejä suomalaisista älyverkkohankkeista1 Kalasatama, Helsinki Markku Hyvärinen Helen Sähköverkko Oy Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 7.10.2010 Kuva: Adactive Ltd / Jari Lantiainen Älyverkon

Lisätiedot

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari Sisällys Pääkirjoitus Itsestään selvää sähköä 3 Alaesittelyt 4 Diplomi-insinööri vai insinööri 8 Aalto-1 10 Sähköistä talotekniikkaa tulevaisuuden rakentajille 13 Akustiikka 15 Yhteiskunnallisesti merkittäviä

Lisätiedot

T&K-toiminta. Asiakastoimikuntien kokoukset 7.3.2012 Jussi Matilainen

T&K-toiminta. Asiakastoimikuntien kokoukset 7.3.2012 Jussi Matilainen T&K-toiminta Asiakastoimikuntien kokoukset 7.3.2012 Jussi Matilainen 2 Esityksen tavoitteet Avata keskustelu sekä asiakasta että Fingridiä hyödyttävän T&Ktoiminnan edistämiseksi (entistä systemaattisemmin)

Lisätiedot

Johdot pois säiden armoilta

Johdot pois säiden armoilta ENERGIAN AMMATTILAISILLE Johdot pois säiden armoilta enertec.fi Energian internet tulee oletko valmis? Tekniikan tohtori Matti Supponen puhuu toimivien sähkönsiirtoyhteyksien puolesta MISSÄ TAHANSA. ELENIA

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta

Kohti älykkäämpää energianhallintaa. Tuoteuutiset Aktiivinen verkonhallintaratkaisu tekee mikroverkosta todellisuutta 03 14 Kohti älykkäämpää energianhallintaa Landis+Gyr ja Toshiba European Utility Week 2014 tapahtumassa Lue lisää sivulta 4 Tuoteuutiset Gridstream -ratkaisusta uusi versio Sivu 12 Tuoteuutiset Aktiivinen

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen Suunnittelun tavoite Tavoitteena kustannusten minimointi pitkällä aikavälillä. T 0 T K inv( t) Kk äy( t) Kkesk( t) Kkun ( t) t1 K inv

Lisätiedot