Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit"

Transkriptio

1 TERO SAARENPÄÄ MARKO SAARINEN Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit 13/11/2012

2 Agenda Työpajan sisältö ja tavoitteet Mitä kaikkea verkkopalvelun hallintamalli pitää sisällään ml. taustaa konseptista, määrittelystä ja kotitehtävistä Varsinaiset työt ja päätettävät asiat Hallintamallin keskeiset roolit ja vastuut Sisällöntuotantoprosessit Asiasanoittaminen Thl.fi:n palvelualueiden ja sisältöjen hallinta Keskeiset sisällöt ja vuosikello Vaatimusten läpikäyntiä Hakukonenäkyvyyden hallinta Web-analytiikka ja sen hyödyntäminen Thl.fi:n käyttökokemuksen hallinnassa ja jatkokehityksessä Työpajan yhteenveto ja seuraavaksi

3 Työpajasta

4 Sisältö ja tavoitteet Käymme läpi Thl.fi-verkkopalvelun hallintamalliin ja sisällöntuotantoprosesseihin liittyviä asioita sekä teemme niihin liittyviä linjauksia ja päätöksiä. Agendalla on paljon asiaa Tunnistamme työpajan aikana keskeisimmät erityiskysymykset ja kehitystarpeet, ja keskitymme niihin. Vältämme liikaa rönsöilyä ja keskitymme tässä työpajassa ainoastaan Thl.fi:n hallintamalliin sivuten soveltuvin osin sitä täydentävien sosiaalisen median palveluiden hallintamallia. Emme saa tässä työpajassa lyötyä lukkoon yksityiskohtaista, lopullista versiota hallintamallista, vaan määritämme sen keskeiset periaatteet jatkotyöstämistä varten. On syytä miettiä toiminnallisuuksia valitun portaali- / julkaisujärjestelmätyökalun ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä vasten eli tehdään asiat siten kuin ne on valitulla työkalulla järkevintä tehdä räätälöinnit minimoiden

5

6

7 Työpajan aikataulusta Aikataulu klo 10:00 15:00 Lounastauko noin klo 12:00

8 Verkkopalvelun hallintamallista

9 Verkkopalvelun hallintamalliin kuuluvia asioita Sivuston sisällöt ja sisältötyypit Sisältöjen ja sisältötyyppien elinkaaren hallinta Sisällöntuotannon ja -hallinnan prosessit Hallinnan ja ylläpidon roolit ja vastuut Asiasanoittaminen Hakukonenäkyvyyden hallinta Web-analytiikka Käyttöoikeuksien hallinta Verkkoläsnäolon johtaminen ja kehittäminen

10 Taustaa - viestintästrategia Tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen muuttuu yhä yhteisöllisemmäksi ja avoimemmaksi Toimintamme pohjautuu yhdessä tekemiseen monien eri kumppanien kanssa Viestinnässä ja vaikuttamisessa tämä tarkoittaa avoimen osallistumisen tukemista soveltuvin työkaluin ja niiden hyödyntämistä myös viestinnässä vuorovaikutusta ja yhteistyötä viestinnän sidosryhmien kanssa

11 Taustaa konseptointi ja kotitehtävät Jatkossa sisältöä halutaan tuottaa kerran ja julkaista se tarvittaessa useaan kanavaan Nyt tehdään paljon päällekkäistä työtä sisällöntuotannon suhteen Tieto, mitä THL tuottaa, täytyy olla helposti muidenkin käytössä Sisällöntuotannon haasteet Resurssien rajallisuus ja väheneminen Hidasta, joustamatonta ja vaatii paljon tukea Koulutusta tarvitaan Käyttöoikeudet Peruspäivittäjä voi poistaa ison kokonaisuuden Tiedon ajantasaisuus Sisällön yhtenäisyys Paljon päällekkäistä työtä sisällöntuotannon suhteen

12 Merkittävimmät kehitystarpeet sisällöntuotannon ja julkaisemisen näkökulmasta Julkaisujärjestelmän käytön, käyttöliittymän ja sisällönpäivitystyön yksinkertaistaminen Hyväksymistyökalut: eivät taivu kaikkiin jonoihin, hyväksyntää odottavat dokumentit jäävät roikkumaan hyväksyttävien listalle, vastakommentteja ei voi lähettää järjestelmässä, ) Sisältöä tulisi miettiä ja toimittaa enemmän käyttäjän tarpeista lähtien. Sisällön ajantasaisuus (vanha sisältö pois jne.) Sisällöntuottajat pitää kouluttaa järjestelmän käyttöön käyttäminen on hidasta & kokeileminen ja toimintojen peruminen ei ole turvallista. Palvelun osioiden visuaalisen ilmeen yhdenmukaistaminen Palvelun osioiden tarkennus (esim. Julkari vs. Kirjakauppa) Laadun pitäminen korkealla, kun laaja sisällöntuottajaverkosto Käyttöoikeudet (oikeuksien rajaaminen vaikeaa) Sisällöt eri järjestelmissä oikeudet niiden poistamiseen pienellä piirillä Hakutoiminnon parantaminen Automaattiset listaukset Eri verkkopalveluiden yhteen nivoutuminen (käyttäjälle näkyviin THL:n eri verkkopalvelut esim. portletti-nostoina aiheittain)

13 Päivittäiset haasteet Rikkinäiset dokumentit kertyvät hyväksyttävien dokumenttien listaan > vaikea löytää itselle tarkoitettuja dokumentteja Sosiaaliportti.fi:ssä laadunvarmistus, kun paljon sisällöntuottajia Ylläpitäjien tuki (ohjeistaminen, tunnukset jne.) Järjestelmän vaikeakäyttöisyys Resurssien vähäisyys verkkotyö oto:na Sisällöntuottaja ei välttämättä ymmärrä verkkosisällön vaatimuksia; päivittäjällä ei ole taitoa alkaa toimittamaan sisältöä verkon tarpeisiin. Julkaisujärjestelmän hitaus, arvaamattomuus ja opastuksen puute (ei kerro, mikä virhe ja missä kohtaa tapahtunut) Käyttäjät muokkaavat vahingossa käyttöliittymää. Päivittäjillä on näkyvillä fataalia vahinkoa aiheuttavia Poistapainikkeita.

14 Tietosisältöjen ajantasaisuus, yhtenäisyys ja laatu Hyväksymismenettely hidastaa akuuttien asioiden julkaisemista, joskin julkaisuoikeuksia on annettu niille, jotka päivittävät nopeasti muuttuvaa sisältöä. Sisällönhallintaan ei ole työkaluja, joista näkisi, mitä dokumentteja on viimeksi muokattu tai mitkä dokumentit liittyvät toisiinsa. Thl.fi-sivustolla vielä vanhoja Stakes-pohjiakin (mm. tapahtumakalenteri) Voi olla kohtuullisen tyytyväinen; yhtenäisyyteen pitäisi panostaa enemmän Sisältö on ripoteltu useaan paikkaan, jolloin niiden hallinta ja muistaminen edellyttävät paljon käyttäjältä. Hankkeissa on kaikki hankkeet, vaikka päättyneet voisivat olla erikseen. Sisältöjen näkymistä ei voi ajastaa, koska rakenne ja sisältö on eritelty toisistaan. Ei ole teknisesti määriteltyjä kuvapaikkoja, joten kuvat eivät näy julkisesti optimaalisella tavalla. Oikean palstan nostot tehdään käsin ja niiden teko on ohjeistuksen varassa > toteutus on kirjavaa. Ajantasaisuus riippuu asiantuntijoiden ja päivittäjien aktiivisuudesta, osaamisesta sekä työajan riittämisestä verkkoasioihin.

15 Ajantasaisuuden, yhtenäisyyden ja laadun varmistaminen Täytyy saada THL:n henkilöstö sisäistämään ja arvostamaan webkanavan tärkeys. Ylläpitäjien tuki ja koulutus luontevaksi osaksi työtä Yksiköiden sitouttaminen sisällöntuotannon ja päivittämisen prosesseihin nykyistä paremmin Resurssien varmistaminen

16 Prosessien, roolien ja vastuiden selkeys Täytyy erikseen sopia tai selvittää, mikä rooli kenelläkin on. Julkaisemisen osalta tilanne on haastava, koska vain harvoilla päivittäjillä on julkaisuoikeus. Tiedon ajantasaisuuden varmistamiseksi pitäisi olla kaikilla. Verkkotoimituksessa selkeät, mutta substanssin ihmisille ei välttämättä Monta toimijaa ja vaihetta: sisältö tuotetaan järjestelmän ulkopuolella > päivittäjä syöttää järjestelmään, jossa verkkotoimittaja vielä hyväksyy Ylläpitäjän käyttöliittymässä voi lähettää hyväksyttäväksi ja lisätä saatteeksi kommentin, mutta tästä eteenpäin keskustelu täytyy käydä sähköpostitse. Sisällöntuottajalle haasteellista, että sisällön hyväksymisen jälkeen dokumenttia ei enää näy missään listauksessa, vaan sen nimi täytyy muistaa ulkoa, kun sen nostaa portaaliin näkyviin.

17 Asiasanoitus Vapaata asiasanoitusta toivotaan. Sanojen lisääminen Tero-ontologiaan on hidasta ja kankeaa. Olemassa automaattisia annotointityökaluja, jotka ehdottavat asiasanoja. Lisääminen ei unohdu ja laatu on tasaista. FinnONTO2.0-hankkeessa on kehitetty avoimen lähdekoodin sovellus, joka on käyttöönotettavissa. Tällä hetkellä turhaa ja turhauttavaa, kun asiasanoitus ei näy missään (ei muodosteta esim. automaattisia listauksia). Oltaisiin tarkempia, mikäli konkreettista ja näkyvää hyötyä Metatietojen syöttäminen onnistuu helposti. Tiedon tuottava organisaatio kenttä on sellaisenaan turha. Otsikkokentän merkkimäärä ei kaikissa tapauksissa (esim. Hankkeiden nimet) riitä. Dokumentin ajastamismahdollisuudesta on hyötyä vain harvoissa tapauksissa. Puuttuvien asiasanojen lisääminen TEROon on hidas ja työläs prosessi. On THL:n toiminnan kannalta keskeisiä toimintoja, joita kuvaavia täsmällisiä asiasanoja ei ole TEROssa. Hyvä, että tiedot periytyvät kieliversiosta toiseen. Koska metatietoja ei hyödynnettä edes sisällönhallinnassa, annotointi tuntuu turhalta työltä.

18 Sisältöjen omistajuuden määrittely On määritelty vain paperilla. Poikkeuksena teemapalvelut, joissa on rajatut päivitys- ja julkaisuoikeudet. Kuka tahansa julkaisuoikeudet voi muuttaa mitä tahansa sisältöä. Omistajuudet on määriteltävä asiantuntijuuden mukaan. Määritelty melko hyvin, mutta yleisten osioiden (esim. pääosioiden etusivut) osalta pitäisi vastuuttaa nykyistä paremmin ja laajemmin esimerkiksi toimituskuntien avulla On määritelty. Jatkossa järjestelmä voisi lähetellä automaattisia viestejä sisältöjen omistajille tyyliin sivua ei ole päivitetty kolmeen vuoteen, poistetaanko sivu? Sisällönhallinnan järjestelmän tulisi myös ohjata tiedon omistajuuteen.

19 Sisältöjen elinkaaren hallinta Ylläpitäjät luovat välillä dokumentteja ja unohtavat tai hukkaavat ne sitten. Elinkaari tulee määritellä sisällölle, jotka ovat ajalle herkkiä. Ei ole määritelty hyvin. Pitäisi olla suunnitelma siitä, kuinka usein sisältöjen ajantasaisuus tarkistetaan ja miten toimitaan, kun sisällöstä vastaava esimerkiksi lähtee talosta. Ei ole määritelty. Sisältöjen omistajilla tulisi olla vastuu tietyin väliajoin tarkistaa ja päivittää sisältönsä. Ohjeistuksen parantaminen, koordinointi verkkotoimituksessa & järjestelmä kannustaa sisältöjen tarkistamiseen.

20 Käytön seuranta ja tästä saatavien tietojen hyödyntäminen Kaikilla tai ainakin suuremmilla sisältökokonaisuuksilla tulisi olla oma seuranta. Tämän lisäksi koko sivuston seuranta. Seurannan tulisi olla ekä sisällön tuottaneen yksikön että verkkotoimituksen käytettävissä. Tiimi, johon kuuluu verkotoimituksen edustajia ja sisällöntuottajia Vastuu tulisi olla verkkotoimituksessa (samaan rooliin voisi liittyä myös muu käyttäjälähtöisyys, mm. käyttäjäkyselyt) Verkkotoimituksella tulee olla omat prosessit, joiden kautta se kehittää koko verkkopalvelua. Verkkotoimituksen tulee tehdä taloon sellaiset prosessit, joiden osana on käytön seuranta ja siihen perustuvat muutokset. Prosessit täytyy kuvata selkeästi, ja osastotiedottajien täytyy tuntea ne ja auttaa toimimaan niiden mukaan. Verkkotoimituksen ja osastotiedottajien tulee osata kertoa sisältöjen omistajille ainakin heidän sivujensa käytöstä ja opastaa sivujen käytettävyydessä jne.

21 Avaintavoitteet ja mittarit Julkaisujärjestelmän käyttöliittymän Säännöllisesti mitattu kävijöiden tyytyväisyys Kävijämäärät, sisällöstä ja käytettävyydestä saatu palaute Sisällön hyödyllisyys ja käytännön työhän sovellettavuus Koulutuksista saatu palaute Analytiikkamittarit määritellään marras-joulukuussa Hakukoneiden kautta tulevien käyttäjien palveleminen Sisäisen haun hakujen onnistuminen

22 Varsinaiset työt ja päätettävät asiat - hallintamalli

23 Hallintamallin tarkoitus Määrittää säännöt, joilla palveluita ja sisältöjä hallitaan läpi niiden elinkaaren (luomisesta poistamiseen) Määrittelee hallinnan omistajuus- ja vastuukysymykset Ottaa kantaa myös jatkokehityksen organisointiin Säännöt ja periaatteet tulee tarvittaessa määritellä erikseen eri sisältötyypeille tai palvelu-/sisältöalueille

24 Riskit hallintamallin jalkauttamiselle Riittämätön tuki palvelun omistavan toimijan johdolta Hallinnoijat/käyttäjät kieltäytyvät noudattamasta sovittua hallintasuunnitelmaa Hallintasuunnitelman sääntöjen noudattamista ei seurata Riittämättömät resurssit hallintasuunnitelman käytännön toteutukselle

25 Hallintamalli konseptissa esiin noussutta Yleinen ohjeistus on, että sisällöntuotannossa pitää hyödyntää muiden (sidosryhmät, muut sivustot jne.) sisältöjä esim. linkittämisen ja sisällön tuontien kautta. Huom. ulkoisten sisältöjen hyödyntäminen täytyy saada kunnolla mukaan sisällöntuotannon prosesseihin, jotta se oikeasti otetaan käyttöön, eikä ole vain ohjeistus. Opas.net-palvelu perustuu yhdessä tuottamisen ideaan - voisiko tämä olla osa Thl.fi:n visiota? Eri palvelut ja kanavat ovat eläneet omaa elämäänsä, ja uusia tupsahtelee silloin tällöin. Näin ei voi olla jatkossa. Aiheiden ympärille voitaisiin perustaa toimituskuntia, jotta sisällön organisaatiosidonnaisuus pienenisi

26 Kysymyksiä pohdittavaksi (1/3) Minkälaisia ovat sisällöntuotantoprosessit Thl.fi-sivustolle tällä hetkellä? Ketkä sisältöä tällä hetkellä tuottavat? Kuka/mikä taho päättää/hyväksyy, mitä sisältöä Thl.fi-sivustolle päätyy? Minkälaiset sisällöntuotantoprosessit tulisi mielestäsi olla uudessa Thl.fisivustossa?

27 Tietoa syntyy, tarvitaan uutta, muokataan vanhaa Viestintä Lähtöversion luominen ja muutostarpeiden määrittely Muokkaus ja jalostus Sisältövastaavat Yhteisymmärrys Tiedottaminen Tekninen tuki Tehtäväksi ja tiedoksi Toteutus ja taitto Materiaalin vieminen verkkoon

28 Kysymyksiä pohdittavaksi (2/3) Kuinka metatietojen lisääminen dokumentteihin tulisi jatkossa hoitaa? Kuinka sisältöjen omistajuuksien tulisi olla määritelty jatkossa? Kuinka Thl.fi-sivustossa tulisi jatkossa määritellä sisältöjen elinkaari? Mikä on mielestäsi paras tapa varmistaa Thl.fi-sivuston sisällön yhtenäisyys jatkossa?

29 Etusivu Etusivu Aiheet Henkilöhaku Julkaisut (uusimmat) Palautelomake Sisältökaruselli Tapahtumat (uusimmat) THL verkossa Tiedotteet (uusimmat) Viikon kysymys Yhteystiedot Ajankohtaista Ajankohtaista Blogit Julkaisut (uusimmat) Kampanjat Lakimuutokset Lausunnot Lehdet Medialle Ohjeistukset (uusimmat) Tapahtumat Tiedotteet Uutiskirjeet THL THL Henkilöhaku Organisaatio Suunnittelu ja seuranta THL työpaikkana THL verkossa Toiminta Yhteistyö Yhteystiedot Aiheet Aiheet Elinolot ja sosiaaliset ongelmat Elintavat Ikääntyminen ja toimintakyky Infektiotaudit Kansantaudi t Lapset, nuoret ja perheet Matkailuterveys Tilastot Tilastot Julkaisukalenteri Rekisterit Tiedonkeruu Tilastoraport it Tilastot aiheittain Tilastotietokannat Tilastotyön periaatteet Tutkimuskäyttö Tutkimus ja kehittäminen Tutkimus ja kehittäminen Innovaatiotoiminta Julkaisut Menetelmät ja työvälineet Ohjelmat ja hankkeet Verkostot Väestötutkimukset Palvelut Palvelut Analyysi- ja tutkimuspalvelut Apu- ja määrärahat Kirjaamo ja arkisto Koodistopalvelu Laskurit Lomakkeet Neuvontapalvelut Tietopalvelu ja kirjasto Verkkokirjakauppa

30 Kysymyksiä pohdittavaksi (3/3) Mitkä sisällöt ovat sellaisia, joita THL julkaisee säännöllisesti ja toistuvasti tiettynä ajankohtana joka vuosi? Kenen/minkä tahon tulisi mielestäsi olla vastuussa Thl.fi-sivuston käytön seurannasta ja tältä pohjalta tehtävästä sisältörakenteen, sisällön ja käyttökokemuksen kehittämisestä? Mitkä ovat mielestäsi Thl.fi-sivuston keskeiset menestysmittarit (eli mitkä mittarit ovat keskeisimpiä, kun mitataan ja määritellään verkkopalvelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista)?

31 Hallinnan keskeiset roolit, tehtävät ja vastuut (esimerkki) Rooli Tehtävät ja vastuut Toimituskunta (koostuu Thl.fi:n eri palvelualueista ja Thl.fi:hin liittyvistä verkkosivustoista vastaavista henkilöistä) Varmistaa, että Thl.fi-sivusto vastaa sisältörakenteeltaan, sisällöltään ja käyttökokemukseltaan viestinnälle ja vaikuttavuudelle sekä THL:n toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Arvioi ja priorisoi kehitysideat ja tekee ehdotukset niiden toteuttamisesta ja lanseerauksesta yhteistyössä päätoimittajan kanssa. Päätoimittaja Arvioi ja priorisoi kehitysideat ja tekee ehdotukset niiden toteuttamisesta ja lanseerauksesta osana toimituskunnan työtä. Vastaa verkkosivuston etusivun ulkoasusta ja sisältörakenteesta yhteistyössä toimituskunnan edustajien kanssa; vastaa yhtenäisestä ulkoasusta ja näkymästä. Vastaa verkkosivuston markkinoinnista ja huolehtii siitä, että verkkosivuston rooli suhteessa muihin palveluihin on sen käyttäjille selkeä. Vastaa kävijäseurannan tuottaman tiedon ja käyttäjiltä saadun palautteen koostamisesta ja esittelystä toimituskunnan tapaamisissa. Palvelualuevastaava (toimii osana toimituskuntaa; on usein sama henkilö kuin sisällöntuottaja / -julkaisija) Vastaa oman palvelualueensa etusivulle nostettavista palveluista, sisällöistä ja toiminnoista sekä siitä, että kyseinen palvelualue vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Vastaa oman palvelualueensa toimivuudesta. Tekee esitykset uusien toimintojen ja tuomisesta vastuullaan olevaan palvelualueeseen. Sisällöntuottaja (myös sisällönjulkaisija) Luo ja ylläpitää sisältöä vastuullaan olevalla palvelu-/sisältöalueella. Verkkokirjoittaa ja julkaisee sisällön (HUOM! Yleiset tiedotteet julkaistaan viestinnän tarkastuksen kautta.). Käyttäjätuki Vastaa mahdollisuuksien ja osaamisalueidensa puitteissa käyttäjien teknisestä tuesta. Vastaa käyttäjiltä tulleiden teknisten tukipyyntöjen ohjaamisesta ekstranetin pääkäyttäjälle. 31

32 Keskeiset sisällöt

33 Keskeiset sisällöt Verkkopalveluun tuotettavien tietotyyppien listaaminen Uutinen, tapahtuma, työkalu, ohjeistus jne. Huom. nykyinen terminologia on sekava mm. työkalujen suhteen - työkalu, työvälineet, palvelu, menetelmä, suositus, ohjeet jne. Eri tietotyyppien tarkempien tietokenttien määrittäminen THL:n sisäisenä työnä Sisällön priorisointi/painotus Onko tarvetta merkata oman sisällön tärkeys tms.? Tämän perusteella se nousisi esiin esim. etusivulle

34 Vaatimuksia läpikäytäväksi

35 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Tietoa tulee voida tuottaa omaan verkkopalveluun, mutta ne näkyvät muissa kanavissa (kuntien sivut, suomi.fi, Innokylä jne.) Sisällöissä tulee näkyä päivitetty -päivämäärä. (Huom. vanhat versiot tiedosta pitää olla sisäiseen käyttöön.) Toteutuksen tulee olla sellainen, että kaikkia käyttöliittymässä näkyviä tekstejä tulee pystyä muuttamaan THL:n toimesta Myös sivupohjia tulee pystyä muokkaamaan Esim. poistamaan ja lisäämään portletteja Erillissivustojen tuottaminen (ml. oma ulkonäkö) tulee olla mahdollista (esim. kampanja-sivut) Viikon kysymyksen tuottaminen tulee olla mahdollista UKK - Kysymykset ja vastaukset voivat näkyä osiokohtaisesti esimerkiksi verkkopalvelun alisivuilla, jolloin eri aiheisiin voidaan nostaa esiin juuri kyseistä aihetta koskevia kysymyksiä ja vastauksia

36 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Tietosisältöjen esiin nostot Verkkopalvelun ylläpidon on voitava muuttaa näytettävien nostojen lukumäärää ja kriteereitä (uusimmat, suosituimmat jne.) Organisaatiokaavio Tulee olla valmius toteuttaa visuaalinen organisaatiokaavio, jota klikkaamalla päästään osaston/yksikön sivulle Lomakkeiden hallinta Julkaisujärjestelmässä tulee olla lomaketyökalu, jonka avulla ylläpitokäyttäjät voivat itsenäisesti tuottaa lomakkeita Lomakkeiden tuottamiseen tarjotaan perustoiminnallisuudet Sosiaalinen media/jaa Mahdollisuutta ottaa jakamispainikkeet pois sisällöntuottajan toimesta käsitellään sisällöntuotantotyöpajassa

37 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Sivukartta ja alapalkin sivukartta Sivukartta tulee pystyä muodostamaan automaattisesti, kuten nytkin. Alapalkin sivukarttaa/oikopolkuja rakennetaan ja ylläpidetään manuaalisesti. Kuvagalleria Verkkopalvelussa tulee olla mahdollisuus esittää kuvia kuvagalleriamuodossa Ei tarvetta, Facebook tätä varten? Video, audio ja muu multimedia Verkkopalvelun tulee pystyä toistamaan ja siihen tulee pystyä upottamaan audiotallenteita, videoita (esim. YouTube) ja esityksiä (esim. Slideshare) Laskurit (Alkoholi- ja Finriskilaskurit) tulee pystyä toteuttamaan Thl.fi palvelussa Osa tapahtumista on toistuvia, joten tapahtumalle tulee olla mahdollista syöttää useampi ajankohta

38 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Tarvitaan muistutus vanhoista sisällöistä Sisältöön voisi laittaa jonkin hälytyksen itselleen halutessaan, kun on vanhentumassa? Järjestelmä voisi lähetellä automaattisia viestejä sisältöjen omistajille tyyliin sivua ei ole päivitetty kolmeen vuoteen, poistetaanko sivu Tulisi nähdä mitä dokumentteja on viimeksi muokattu On oltava esikatselumahdollisuus ennen julkaisua Julkaistavan sisällön ajastaminen tulee olla mahdollista On toivottu, että sisältöjä voisi työstää julkaisujärjestelmässä wikityyppisesti Ylläpitäjien koulutus ja tuki luontevaksi osaksi työtä

39 Vaatimusten läpikäyntiä Materiaalipankki Verkkopalvelussa tulee olla materiaalipankki (lomakkeet, kuvat, videot, sisältötekstit, Excel-, Word-tiedostot, Pdf:t jne.), josta käyttäjä voi ottaa haluamiaan aineistoja ja sisältöjä käyttöönsä Materiaalipankkiin tulee kaikkien käytettäväksi eri sisällöntuottajien tuottamat sisällöt Pankkiin tallennetaan tieto sisällöntuottajasta, sekä tieto muokkaajista Käytössä tulee olla virusskannaus, joka tarkistaa ladattavat liitetiedostot Nykyisen kuvapankin hyödyntäminen?

40 Vaatimusten läpikäyntiä Sisällön lisäämisen, muokkaamisen ja poistamisen tulee olla helppoa ja yksinkertaista Sivulle on mahdollista lisätä tekstiä, taulukoita, valokuvia, videoita sekä muita tiedostomuotoja Sivun sisällön muokkaukseen voi olla käytössä WYSIWYG-editori Sivun sisältöjen html-koodin muokkaus on myös mahdollista Tarvitseeko rajata vain tietylle porukalle? esim. WYSIWYG-editorin toimintoja voidaan rajoittaa rooliperusteisesti (esim. html-koodin muokkaus sallitaan vain verkkopalvelun ylläpitäjille) Ylläpitäjän ja sisällöntuottajan on mahdollista liittää sivuille ulkoisten verkkopalveluiden upotettavia komponentteja eli widgetejä (esim. Youtube-videot)

41 Vaatimusten läpikäyntiä Sisältörakennetta/-puuta tulee pystyä muokkaamaan leikkaa-liimaa- ja raahaa-toiminnoilla siten, että koodi säilyy puhtaana Sisällönhallinnan tulee olla mahdollista eri päätelaitteilla (mm. mobiili ja tabletti) Sisällönhallintatyökalu tulee olla käytettävissä suomen- ja ruotsinkielisenä Teknisen alustan tulee mahdollistaa niin sanotun kriisitilanne-version tuottamisen ja käyttöönoton eli kevyen version, joka kestää suuria käyttömääriä kuormaa, ja jossa viestintä ajaa yli muun sisällön

42 Hakokoneoptimointi

43 Hakukoneoptimoinnin perusasiat Selvitä todelliset hakusanat tee tai teetä hakusanatutkimus. Käytä sivujen otsikointia oikein ns. title-otsikko ja varsinaisessa sisällössä näkyvä otsikko. Käytä verkkosivuston jokaisella sivulla yksilöllistä kuvaustekstiä (meta description). Muista käyttää hakusanoja leipätekstissä. Pidä navigointi mahdollisimman yksinkertaisena. Käytä otsikoiden tyyleinä standardinmukaisia h1- ja h2-merkintöjä. Sivun URL-osoite on syytä kirjoittaa selkokielisesti. Vältä hakusanojen liiallista sirottelua tekstiin ja otsikoihin. Hanki ulkoisia linkkejä. Kärsivällisyys ja jatkuva kehitystyö yleensä palkitaan.

44 Hakukoneoptimoinnin toteutus Esiselvitys nykytilan analysointi oikeiden optimointitoimenpiteiden valitsemiseksi Toteutus esiselvityksen perusteella huomioiden tekniikan ja julkaisujärjestelmän asettamat rajoitukset Mittaus saavutettujen tulosten analysointi ja raportointi Seuranta ja jatkokehitys saavutettujen tulosten seuraaminen ja sivuston jatkuva parantaminen

45 Web-analytiikka ja avaintavoitteet

46 Web-analytiikka ei tarkoita ainoastaan sivustolle asennettavaa kävijäseurantaa Web-analytiikasta saatava tieto kertoo esimerkiksi kuinka hyvin verkkosivusto ja sen yksittäiset sivut auttavat sinua saavuttamaan avaintavoitteesi kuinka hyvin näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet (esim. hakukonemainonta ja -optimointi) ovat tehonneet verkkosivuston hakutoiminnolla haetaan tietosisältöä, jota sivustolla ei tällä hetkellä ole mitkä ovat sivuston käyttäjien yleiset huolenaiheet

47 Avaintavoitteet Verkkosivuston kehittäminen kävijäseurantaa hyödyntämällä aloitetaan määrittämällä avaintavoitteet. Konversio on joukko avaintavoitteita, joihin verkkosivuston käyttäjä pyritään ohjaamaan, kuten esimerkiksi: Tietyn sähköiseen asiointiin liittyvän toimenpiteen suorittaminen Viipyminen tietyllä sivulla tietyn ajan Yhteydenottopyynnön jättäminen Uutiskirjeen tai RSS-syötteen tilaaminen Julkaisun tilaaminen Blogitekstin kommentointi Esitteen lataaminen

48 Esimerkkejä web-analytiikan tarjoamasta tiedosta Vierailijoiden, vierailuiden ja sivulatausten määrä Suosituimmat sivut ja niiden näyttökerrat Kävijöiden tuloreitit Hakukoneista Suoraan Linkeistä Välitön poistumisprosentti Kävijän sivuilla viettämä aika Tekniset tiedot kävijän ohjelmistoista Kävijän maantieteellinen sijainti ja selaimen ilmoittama kieli Kävijän uskollisuus

49 Web-analytiikan ja sosiaalisen analytiikan yhdistäminen

50 Yhteenveto ja seuraavaksi

51 Mitä seuraavaksi? Työpajan muistiinpanot kommentoitavaksi viimeistään torstaina Kommentit muistiinpanoihin Solitalle viimeistään maanantain aikana Seuraava työpaja aiheena Avoimet asiat Thl.fi-konseptin perusajatusten testaus käyttäjillä jatkuu käyttäjähaastatteluiden muodossa Viimeinen haastattelu on perjantaina Thl.fi-konseptidokumentti toimitetaan THL:lle katselmoitavaksi perjantaina

52 Marko Saarinen Tero Saarenpää KIITOS.

Thl.fi konseptointi 6. työpaja

Thl.fi konseptointi 6. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 6. työpaja 28/9/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt ja päivän tavoite

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 2. työpaja

Thl.fi määrittely 2. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 2. työpaja 23/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Thl.fi 5. määrittelytyöpaja: avoimet asiat

Thl.fi 5. määrittelytyöpaja: avoimet asiat TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 Thl.fi 5. määrittelytyöpaja: avoimet asiat 27/11/2012 Agenda Työpajasta Status Konseptin

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 2. työpaja

Thl.fi konseptointi 2. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 2. työpaja 28/8/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status ja taustamateriaali

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja - Muistiinpanot

Thl.fi määrittely 3. työpaja - Muistiinpanot ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja - Muistiinpanot 30/10/2012 Paikalla Katri Kleemola, THL

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

NetEazer informaatiojärjestelmä www- palvelujen sisällönhallintaan ja julkaisuun

NetEazer informaatiojärjestelmä www- palvelujen sisällönhallintaan ja julkaisuun NetEazer informaatiojärjestelmä www- palvelujen sisällönhallintaan ja julkaisuun OpenSpace NetEazer julkaisujärjestelmä on täydellinen informaatiojärjestelmä nykyaikaisten wwwpalvelujen sisällöntuotantoon.

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön Jani Heikkinen Anna Malen 19.3.2015 Johdanto Tämän ohjeistuksen tavoitteena on antaa perustiedot sisällönsyöttöön Varattu aika eri riitä kaikkien

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Stakes/KTL Sivu 1/45 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, v.0.9 15.12.2008 Mira Rimpiläinen Stakes/KTL Sivu 2/45 SISÄLTÖ 1 Etusivu... 4 1.1 Palaute... 5 1.2 Sivukartta... 5 1.3 Tarkennettu haku... 6 1.3.1

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com WEBINAARI 3.11.2015 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Kysely Lukkarin ylläpitäjille

Kysely Lukkarin ylläpitäjille Kysely Lukkarin ylläpitäjille 1. Miten tyytyväinen olet Lukkariin? Anna Lukkarille yleisarvosana. Vastaajien määrä: 285 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Huono 4 7 17 17 19 32 78 76 32 3 Erinomaine 285 6,65

Lisätiedot

Julkaisun jälkeen maailma valmiina?

Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Ylläpitoon siirtymisen ABC Kela-seminaari 22.1.2014 Päivi Bergman Kehittämispäällikkö, Viestinnän verkkotiimi Saitin jatkuvan kehittämisen periaate Määrittele strategia,

Lisätiedot

Wikin käyttö Perus ja kehittynyt. 2013 Juha Matikainen Antti Miettinen

Wikin käyttö Perus ja kehittynyt. 2013 Juha Matikainen Antti Miettinen Wikin käyttö Perus ja kehittynyt 2013 Juha Matikainen Antti Miettinen Koulutuksen tarkoitus Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät minkälaisiin sisältöihin ja käyttötarkoituksiin wikiä voi käyttää ja

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

NETTISIVUOHJE. MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen NETTISIVUOHJE SISÄLTÖ 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄ tietoa WordPress julkaisujärjestelmästä perustoiminnot (kirjautuminen, asetukset) 6 MUITA OHJEITA käyttäjän lisääminen, mediakirjasto, sähköpostien lisääminen

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Episerverin asiakaspäivä Hanna Kauko Posti Group Oyj

Episerverin asiakaspäivä Hanna Kauko Posti Group Oyj Episerverin asiakaspäivä Hanna Kauko Sisältö Projektin taustaa vastuut, kävijämäärät, suosituimmat sivut Projektin tavoitteet Projektitiimi Aikataulu Miksi Episerver Pilvipalvelun hyödyt Missä onnistuttiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

HALLINNON YHTEINEN VERKKOPALVELURATKAISU ,

HALLINNON YHTEINEN VERKKOPALVELURATKAISU , HALLINNON YHTEINEN VERKKOPALVELURATKAISU 18.6.2013, Miksi yhteinen julkaisujärjestelmä Nopeasti uudet verkkopalvelut mukaan Kustannustehokkuus Kertasisällöntuotanto sisältöjen ristiinkäyttö JHS -183 yhteensopivuus

Lisätiedot

turku.fi:stä kunta.fi:ksi Kuntamarkkinat

turku.fi:stä kunta.fi:ksi Kuntamarkkinat turku.fi:stä kunta.fi:ksi Kuntamarkkinat 13.09.2017 Agendaa 1. Turku.fi:n tausta 2. Palvelutiedot ja verkkopalvelu 3. Kunta.fi:stä vielä puuttuvat ominaisuudet Turku.fi-toteutuksen tausta Turku.fi avointa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 22.9.2015 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Olipa yhdistyksen asia, kohderyhmä tai kanava mikä tahansa, viestinnässä keskeistä on yhdenmukaisuus: - yhtenäisyys

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje

Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Hittitoimiston Forte-kotisivujen päivitysohje Forte-kotisivujen päivitysohje 2 Sisällysluettelo: Kirjautuminen 2 Ohjausnäkymä 3 Sivun lisääminen ja yleisnäkymä 4 Sivun muokkaus 5 Sivun hakusanaoptimointi

Lisätiedot

Hyvän verkkopalvelun rakentamisen periaatteita

Hyvän verkkopalvelun rakentamisen periaatteita Hyvän verkkopalvelun rakentamisen periaatteita Nuoret ja museon houkutus Museoliiton seminaari Marko Kuparinen 25.11.2008 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mikä on verkkopalvelu? Verkkopalvelu on

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Verkkotiedottaja työyhteisöviestinnän ja kulttuurimurroksen viestinviejänä Heli Alanko Tiedottaja, Kelan viestintä 22.-23.1.2014

Verkkotiedottaja työyhteisöviestinnän ja kulttuurimurroksen viestinviejänä Heli Alanko Tiedottaja, Kelan viestintä 22.-23.1.2014 Verkkotiedottaja työyhteisöviestinnän ja kulttuurimurroksen viestinviejänä Heli Alanko Tiedottaja, Kelan viestintä 22.-23.1.2014 Kelanetistä Sinettiin Kelassa siirrytään SharePoint-maailmaan tämän vuoden

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi Verkkoviestintäohje Kaupunginjohtaja 2.2.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 2.2.2015 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Koodistoeditorin tavoitteet ja tilannekatsaus

Koodistoeditorin tavoitteet ja tilannekatsaus Työpajan sisältö 9.00 Koodistoeditorin tavoitteet ja tilannekatsaus (Petri Roponen) 9.30 KaPA-koodistopalvelu ja REST-rajapinnat: lähtökohdat ja ratkaisumalli (Antti Tohmo) 10.15 Kansallinen koodistojen

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Hankekuvaus Liite 2.2

Kansaneläkelaitos Hankekuvaus Liite 2.2 Kansaneläkelaitos Hankekuvaus Liite 2.2 21.01.2013 Kela 24/443/2012 LIITE 2.2 KELAN SHAREPOINT TYÖTILOJEN ALUSTAVIA TARPEITA 1 Johdanto Tämä liite on laadittu Kelan SharePoint työtilojen esiselvityksen

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä Verkkosivut ja hakukoneoptimointi Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä Digipolku tukee Keski-Suomen digitalisoitumista. Kuva: http://thinkoutloudclub.com/digital-transformation-machine/ 2 Verkkosivut

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Otso Kivekäs 20.8.2015 Otso Kivekäs+ Codento Kehittämispäällikkö, kunta-alan projektit

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV-pääkäyttäjien teemakoulutus Tietojen tuottaminen usealla kielellä 29.3.2017 Koulutuksen tavoite Koulutuksen

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

- kaikki tekstieditorit tulee saada suuremmiksi, jotta erityisesti pitkien dokumenttien ja taulukkojen työstäminen on helpompaa

- kaikki tekstieditorit tulee saada suuremmiksi, jotta erityisesti pitkien dokumenttien ja taulukkojen työstäminen on helpompaa Toiminnallinen vaatimuusmäärittely Innokylä 2.1 1. Yleistä Tämä dokumentti määrittelee, millaisia toiminnallisuuksia Innokylään tulee lisää innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisen yhteydessä

Lisätiedot

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen Prosessikoulutus seuroille Prosessikoulutuksen tavoitteena on parantaa seurojen valmiuksia suunnitella ja ohjata omaa viestintäänsä. Projekti toteutetaan vuoden

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista hakutulosten kärkeen Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista Hakukoneiden merkitys on viime vuosina kasvanut huimasti. Kasvun myötä myös niiden merkitys ja rooli markkinoinnissa on muuttunut. Niin

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10.

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. 11.2.2014 Tapahtumajärjestäjien ohjaus AS-loppukilpailu Kansalaistarinat Infografiikka,

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

EnterQ Johtamisportaali

EnterQ Johtamisportaali 1 EnterQ Johtamisportaali Näkymä Admin-oikeuksilla Sivujen hallinta Moduulien hallinta Sivujen, Käyttäjien, ja muiden asioiden hallinta 2 Sivujen lisääminen Sivujen lisääminen käy helposti Sivutoimintojen

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Wordpress Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Mikä alusta käyttöön? Tarjolla on runsaasti eri bloggausalustoja Blogger ja Wordpress ovat suosituimmat ilmaiset blogialustat

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot