Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit"

Transkriptio

1 TERO SAARENPÄÄ MARKO SAARINEN Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit 13/11/2012

2 Agenda Työpajan sisältö ja tavoitteet Mitä kaikkea verkkopalvelun hallintamalli pitää sisällään ml. taustaa konseptista, määrittelystä ja kotitehtävistä Varsinaiset työt ja päätettävät asiat Hallintamallin keskeiset roolit ja vastuut Sisällöntuotantoprosessit Asiasanoittaminen Thl.fi:n palvelualueiden ja sisältöjen hallinta Keskeiset sisällöt ja vuosikello Vaatimusten läpikäyntiä Hakukonenäkyvyyden hallinta Web-analytiikka ja sen hyödyntäminen Thl.fi:n käyttökokemuksen hallinnassa ja jatkokehityksessä Työpajan yhteenveto ja seuraavaksi

3 Työpajasta

4 Sisältö ja tavoitteet Käymme läpi Thl.fi-verkkopalvelun hallintamalliin ja sisällöntuotantoprosesseihin liittyviä asioita sekä teemme niihin liittyviä linjauksia ja päätöksiä. Agendalla on paljon asiaa Tunnistamme työpajan aikana keskeisimmät erityiskysymykset ja kehitystarpeet, ja keskitymme niihin. Vältämme liikaa rönsöilyä ja keskitymme tässä työpajassa ainoastaan Thl.fi:n hallintamalliin sivuten soveltuvin osin sitä täydentävien sosiaalisen median palveluiden hallintamallia. Emme saa tässä työpajassa lyötyä lukkoon yksityiskohtaista, lopullista versiota hallintamallista, vaan määritämme sen keskeiset periaatteet jatkotyöstämistä varten. On syytä miettiä toiminnallisuuksia valitun portaali- / julkaisujärjestelmätyökalun ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä vasten eli tehdään asiat siten kuin ne on valitulla työkalulla järkevintä tehdä räätälöinnit minimoiden

5

6

7 Työpajan aikataulusta Aikataulu klo 10:00 15:00 Lounastauko noin klo 12:00

8 Verkkopalvelun hallintamallista

9 Verkkopalvelun hallintamalliin kuuluvia asioita Sivuston sisällöt ja sisältötyypit Sisältöjen ja sisältötyyppien elinkaaren hallinta Sisällöntuotannon ja -hallinnan prosessit Hallinnan ja ylläpidon roolit ja vastuut Asiasanoittaminen Hakukonenäkyvyyden hallinta Web-analytiikka Käyttöoikeuksien hallinta Verkkoläsnäolon johtaminen ja kehittäminen

10 Taustaa - viestintästrategia Tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen muuttuu yhä yhteisöllisemmäksi ja avoimemmaksi Toimintamme pohjautuu yhdessä tekemiseen monien eri kumppanien kanssa Viestinnässä ja vaikuttamisessa tämä tarkoittaa avoimen osallistumisen tukemista soveltuvin työkaluin ja niiden hyödyntämistä myös viestinnässä vuorovaikutusta ja yhteistyötä viestinnän sidosryhmien kanssa

11 Taustaa konseptointi ja kotitehtävät Jatkossa sisältöä halutaan tuottaa kerran ja julkaista se tarvittaessa useaan kanavaan Nyt tehdään paljon päällekkäistä työtä sisällöntuotannon suhteen Tieto, mitä THL tuottaa, täytyy olla helposti muidenkin käytössä Sisällöntuotannon haasteet Resurssien rajallisuus ja väheneminen Hidasta, joustamatonta ja vaatii paljon tukea Koulutusta tarvitaan Käyttöoikeudet Peruspäivittäjä voi poistaa ison kokonaisuuden Tiedon ajantasaisuus Sisällön yhtenäisyys Paljon päällekkäistä työtä sisällöntuotannon suhteen

12 Merkittävimmät kehitystarpeet sisällöntuotannon ja julkaisemisen näkökulmasta Julkaisujärjestelmän käytön, käyttöliittymän ja sisällönpäivitystyön yksinkertaistaminen Hyväksymistyökalut: eivät taivu kaikkiin jonoihin, hyväksyntää odottavat dokumentit jäävät roikkumaan hyväksyttävien listalle, vastakommentteja ei voi lähettää järjestelmässä, ) Sisältöä tulisi miettiä ja toimittaa enemmän käyttäjän tarpeista lähtien. Sisällön ajantasaisuus (vanha sisältö pois jne.) Sisällöntuottajat pitää kouluttaa järjestelmän käyttöön käyttäminen on hidasta & kokeileminen ja toimintojen peruminen ei ole turvallista. Palvelun osioiden visuaalisen ilmeen yhdenmukaistaminen Palvelun osioiden tarkennus (esim. Julkari vs. Kirjakauppa) Laadun pitäminen korkealla, kun laaja sisällöntuottajaverkosto Käyttöoikeudet (oikeuksien rajaaminen vaikeaa) Sisällöt eri järjestelmissä oikeudet niiden poistamiseen pienellä piirillä Hakutoiminnon parantaminen Automaattiset listaukset Eri verkkopalveluiden yhteen nivoutuminen (käyttäjälle näkyviin THL:n eri verkkopalvelut esim. portletti-nostoina aiheittain)

13 Päivittäiset haasteet Rikkinäiset dokumentit kertyvät hyväksyttävien dokumenttien listaan > vaikea löytää itselle tarkoitettuja dokumentteja Sosiaaliportti.fi:ssä laadunvarmistus, kun paljon sisällöntuottajia Ylläpitäjien tuki (ohjeistaminen, tunnukset jne.) Järjestelmän vaikeakäyttöisyys Resurssien vähäisyys verkkotyö oto:na Sisällöntuottaja ei välttämättä ymmärrä verkkosisällön vaatimuksia; päivittäjällä ei ole taitoa alkaa toimittamaan sisältöä verkon tarpeisiin. Julkaisujärjestelmän hitaus, arvaamattomuus ja opastuksen puute (ei kerro, mikä virhe ja missä kohtaa tapahtunut) Käyttäjät muokkaavat vahingossa käyttöliittymää. Päivittäjillä on näkyvillä fataalia vahinkoa aiheuttavia Poistapainikkeita.

14 Tietosisältöjen ajantasaisuus, yhtenäisyys ja laatu Hyväksymismenettely hidastaa akuuttien asioiden julkaisemista, joskin julkaisuoikeuksia on annettu niille, jotka päivittävät nopeasti muuttuvaa sisältöä. Sisällönhallintaan ei ole työkaluja, joista näkisi, mitä dokumentteja on viimeksi muokattu tai mitkä dokumentit liittyvät toisiinsa. Thl.fi-sivustolla vielä vanhoja Stakes-pohjiakin (mm. tapahtumakalenteri) Voi olla kohtuullisen tyytyväinen; yhtenäisyyteen pitäisi panostaa enemmän Sisältö on ripoteltu useaan paikkaan, jolloin niiden hallinta ja muistaminen edellyttävät paljon käyttäjältä. Hankkeissa on kaikki hankkeet, vaikka päättyneet voisivat olla erikseen. Sisältöjen näkymistä ei voi ajastaa, koska rakenne ja sisältö on eritelty toisistaan. Ei ole teknisesti määriteltyjä kuvapaikkoja, joten kuvat eivät näy julkisesti optimaalisella tavalla. Oikean palstan nostot tehdään käsin ja niiden teko on ohjeistuksen varassa > toteutus on kirjavaa. Ajantasaisuus riippuu asiantuntijoiden ja päivittäjien aktiivisuudesta, osaamisesta sekä työajan riittämisestä verkkoasioihin.

15 Ajantasaisuuden, yhtenäisyyden ja laadun varmistaminen Täytyy saada THL:n henkilöstö sisäistämään ja arvostamaan webkanavan tärkeys. Ylläpitäjien tuki ja koulutus luontevaksi osaksi työtä Yksiköiden sitouttaminen sisällöntuotannon ja päivittämisen prosesseihin nykyistä paremmin Resurssien varmistaminen

16 Prosessien, roolien ja vastuiden selkeys Täytyy erikseen sopia tai selvittää, mikä rooli kenelläkin on. Julkaisemisen osalta tilanne on haastava, koska vain harvoilla päivittäjillä on julkaisuoikeus. Tiedon ajantasaisuuden varmistamiseksi pitäisi olla kaikilla. Verkkotoimituksessa selkeät, mutta substanssin ihmisille ei välttämättä Monta toimijaa ja vaihetta: sisältö tuotetaan järjestelmän ulkopuolella > päivittäjä syöttää järjestelmään, jossa verkkotoimittaja vielä hyväksyy Ylläpitäjän käyttöliittymässä voi lähettää hyväksyttäväksi ja lisätä saatteeksi kommentin, mutta tästä eteenpäin keskustelu täytyy käydä sähköpostitse. Sisällöntuottajalle haasteellista, että sisällön hyväksymisen jälkeen dokumenttia ei enää näy missään listauksessa, vaan sen nimi täytyy muistaa ulkoa, kun sen nostaa portaaliin näkyviin.

17 Asiasanoitus Vapaata asiasanoitusta toivotaan. Sanojen lisääminen Tero-ontologiaan on hidasta ja kankeaa. Olemassa automaattisia annotointityökaluja, jotka ehdottavat asiasanoja. Lisääminen ei unohdu ja laatu on tasaista. FinnONTO2.0-hankkeessa on kehitetty avoimen lähdekoodin sovellus, joka on käyttöönotettavissa. Tällä hetkellä turhaa ja turhauttavaa, kun asiasanoitus ei näy missään (ei muodosteta esim. automaattisia listauksia). Oltaisiin tarkempia, mikäli konkreettista ja näkyvää hyötyä Metatietojen syöttäminen onnistuu helposti. Tiedon tuottava organisaatio kenttä on sellaisenaan turha. Otsikkokentän merkkimäärä ei kaikissa tapauksissa (esim. Hankkeiden nimet) riitä. Dokumentin ajastamismahdollisuudesta on hyötyä vain harvoissa tapauksissa. Puuttuvien asiasanojen lisääminen TEROon on hidas ja työläs prosessi. On THL:n toiminnan kannalta keskeisiä toimintoja, joita kuvaavia täsmällisiä asiasanoja ei ole TEROssa. Hyvä, että tiedot periytyvät kieliversiosta toiseen. Koska metatietoja ei hyödynnettä edes sisällönhallinnassa, annotointi tuntuu turhalta työltä.

18 Sisältöjen omistajuuden määrittely On määritelty vain paperilla. Poikkeuksena teemapalvelut, joissa on rajatut päivitys- ja julkaisuoikeudet. Kuka tahansa julkaisuoikeudet voi muuttaa mitä tahansa sisältöä. Omistajuudet on määriteltävä asiantuntijuuden mukaan. Määritelty melko hyvin, mutta yleisten osioiden (esim. pääosioiden etusivut) osalta pitäisi vastuuttaa nykyistä paremmin ja laajemmin esimerkiksi toimituskuntien avulla On määritelty. Jatkossa järjestelmä voisi lähetellä automaattisia viestejä sisältöjen omistajille tyyliin sivua ei ole päivitetty kolmeen vuoteen, poistetaanko sivu? Sisällönhallinnan järjestelmän tulisi myös ohjata tiedon omistajuuteen.

19 Sisältöjen elinkaaren hallinta Ylläpitäjät luovat välillä dokumentteja ja unohtavat tai hukkaavat ne sitten. Elinkaari tulee määritellä sisällölle, jotka ovat ajalle herkkiä. Ei ole määritelty hyvin. Pitäisi olla suunnitelma siitä, kuinka usein sisältöjen ajantasaisuus tarkistetaan ja miten toimitaan, kun sisällöstä vastaava esimerkiksi lähtee talosta. Ei ole määritelty. Sisältöjen omistajilla tulisi olla vastuu tietyin väliajoin tarkistaa ja päivittää sisältönsä. Ohjeistuksen parantaminen, koordinointi verkkotoimituksessa & järjestelmä kannustaa sisältöjen tarkistamiseen.

20 Käytön seuranta ja tästä saatavien tietojen hyödyntäminen Kaikilla tai ainakin suuremmilla sisältökokonaisuuksilla tulisi olla oma seuranta. Tämän lisäksi koko sivuston seuranta. Seurannan tulisi olla ekä sisällön tuottaneen yksikön että verkkotoimituksen käytettävissä. Tiimi, johon kuuluu verkotoimituksen edustajia ja sisällöntuottajia Vastuu tulisi olla verkkotoimituksessa (samaan rooliin voisi liittyä myös muu käyttäjälähtöisyys, mm. käyttäjäkyselyt) Verkkotoimituksella tulee olla omat prosessit, joiden kautta se kehittää koko verkkopalvelua. Verkkotoimituksen tulee tehdä taloon sellaiset prosessit, joiden osana on käytön seuranta ja siihen perustuvat muutokset. Prosessit täytyy kuvata selkeästi, ja osastotiedottajien täytyy tuntea ne ja auttaa toimimaan niiden mukaan. Verkkotoimituksen ja osastotiedottajien tulee osata kertoa sisältöjen omistajille ainakin heidän sivujensa käytöstä ja opastaa sivujen käytettävyydessä jne.

21 Avaintavoitteet ja mittarit Julkaisujärjestelmän käyttöliittymän Säännöllisesti mitattu kävijöiden tyytyväisyys Kävijämäärät, sisällöstä ja käytettävyydestä saatu palaute Sisällön hyödyllisyys ja käytännön työhän sovellettavuus Koulutuksista saatu palaute Analytiikkamittarit määritellään marras-joulukuussa Hakukoneiden kautta tulevien käyttäjien palveleminen Sisäisen haun hakujen onnistuminen

22 Varsinaiset työt ja päätettävät asiat - hallintamalli

23 Hallintamallin tarkoitus Määrittää säännöt, joilla palveluita ja sisältöjä hallitaan läpi niiden elinkaaren (luomisesta poistamiseen) Määrittelee hallinnan omistajuus- ja vastuukysymykset Ottaa kantaa myös jatkokehityksen organisointiin Säännöt ja periaatteet tulee tarvittaessa määritellä erikseen eri sisältötyypeille tai palvelu-/sisältöalueille

24 Riskit hallintamallin jalkauttamiselle Riittämätön tuki palvelun omistavan toimijan johdolta Hallinnoijat/käyttäjät kieltäytyvät noudattamasta sovittua hallintasuunnitelmaa Hallintasuunnitelman sääntöjen noudattamista ei seurata Riittämättömät resurssit hallintasuunnitelman käytännön toteutukselle

25 Hallintamalli konseptissa esiin noussutta Yleinen ohjeistus on, että sisällöntuotannossa pitää hyödyntää muiden (sidosryhmät, muut sivustot jne.) sisältöjä esim. linkittämisen ja sisällön tuontien kautta. Huom. ulkoisten sisältöjen hyödyntäminen täytyy saada kunnolla mukaan sisällöntuotannon prosesseihin, jotta se oikeasti otetaan käyttöön, eikä ole vain ohjeistus. Opas.net-palvelu perustuu yhdessä tuottamisen ideaan - voisiko tämä olla osa Thl.fi:n visiota? Eri palvelut ja kanavat ovat eläneet omaa elämäänsä, ja uusia tupsahtelee silloin tällöin. Näin ei voi olla jatkossa. Aiheiden ympärille voitaisiin perustaa toimituskuntia, jotta sisällön organisaatiosidonnaisuus pienenisi

26 Kysymyksiä pohdittavaksi (1/3) Minkälaisia ovat sisällöntuotantoprosessit Thl.fi-sivustolle tällä hetkellä? Ketkä sisältöä tällä hetkellä tuottavat? Kuka/mikä taho päättää/hyväksyy, mitä sisältöä Thl.fi-sivustolle päätyy? Minkälaiset sisällöntuotantoprosessit tulisi mielestäsi olla uudessa Thl.fisivustossa?

27 Tietoa syntyy, tarvitaan uutta, muokataan vanhaa Viestintä Lähtöversion luominen ja muutostarpeiden määrittely Muokkaus ja jalostus Sisältövastaavat Yhteisymmärrys Tiedottaminen Tekninen tuki Tehtäväksi ja tiedoksi Toteutus ja taitto Materiaalin vieminen verkkoon

28 Kysymyksiä pohdittavaksi (2/3) Kuinka metatietojen lisääminen dokumentteihin tulisi jatkossa hoitaa? Kuinka sisältöjen omistajuuksien tulisi olla määritelty jatkossa? Kuinka Thl.fi-sivustossa tulisi jatkossa määritellä sisältöjen elinkaari? Mikä on mielestäsi paras tapa varmistaa Thl.fi-sivuston sisällön yhtenäisyys jatkossa?

29 Etusivu Etusivu Aiheet Henkilöhaku Julkaisut (uusimmat) Palautelomake Sisältökaruselli Tapahtumat (uusimmat) THL verkossa Tiedotteet (uusimmat) Viikon kysymys Yhteystiedot Ajankohtaista Ajankohtaista Blogit Julkaisut (uusimmat) Kampanjat Lakimuutokset Lausunnot Lehdet Medialle Ohjeistukset (uusimmat) Tapahtumat Tiedotteet Uutiskirjeet THL THL Henkilöhaku Organisaatio Suunnittelu ja seuranta THL työpaikkana THL verkossa Toiminta Yhteistyö Yhteystiedot Aiheet Aiheet Elinolot ja sosiaaliset ongelmat Elintavat Ikääntyminen ja toimintakyky Infektiotaudit Kansantaudi t Lapset, nuoret ja perheet Matkailuterveys Tilastot Tilastot Julkaisukalenteri Rekisterit Tiedonkeruu Tilastoraport it Tilastot aiheittain Tilastotietokannat Tilastotyön periaatteet Tutkimuskäyttö Tutkimus ja kehittäminen Tutkimus ja kehittäminen Innovaatiotoiminta Julkaisut Menetelmät ja työvälineet Ohjelmat ja hankkeet Verkostot Väestötutkimukset Palvelut Palvelut Analyysi- ja tutkimuspalvelut Apu- ja määrärahat Kirjaamo ja arkisto Koodistopalvelu Laskurit Lomakkeet Neuvontapalvelut Tietopalvelu ja kirjasto Verkkokirjakauppa

30 Kysymyksiä pohdittavaksi (3/3) Mitkä sisällöt ovat sellaisia, joita THL julkaisee säännöllisesti ja toistuvasti tiettynä ajankohtana joka vuosi? Kenen/minkä tahon tulisi mielestäsi olla vastuussa Thl.fi-sivuston käytön seurannasta ja tältä pohjalta tehtävästä sisältörakenteen, sisällön ja käyttökokemuksen kehittämisestä? Mitkä ovat mielestäsi Thl.fi-sivuston keskeiset menestysmittarit (eli mitkä mittarit ovat keskeisimpiä, kun mitataan ja määritellään verkkopalvelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista)?

31 Hallinnan keskeiset roolit, tehtävät ja vastuut (esimerkki) Rooli Tehtävät ja vastuut Toimituskunta (koostuu Thl.fi:n eri palvelualueista ja Thl.fi:hin liittyvistä verkkosivustoista vastaavista henkilöistä) Varmistaa, että Thl.fi-sivusto vastaa sisältörakenteeltaan, sisällöltään ja käyttökokemukseltaan viestinnälle ja vaikuttavuudelle sekä THL:n toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Arvioi ja priorisoi kehitysideat ja tekee ehdotukset niiden toteuttamisesta ja lanseerauksesta yhteistyössä päätoimittajan kanssa. Päätoimittaja Arvioi ja priorisoi kehitysideat ja tekee ehdotukset niiden toteuttamisesta ja lanseerauksesta osana toimituskunnan työtä. Vastaa verkkosivuston etusivun ulkoasusta ja sisältörakenteesta yhteistyössä toimituskunnan edustajien kanssa; vastaa yhtenäisestä ulkoasusta ja näkymästä. Vastaa verkkosivuston markkinoinnista ja huolehtii siitä, että verkkosivuston rooli suhteessa muihin palveluihin on sen käyttäjille selkeä. Vastaa kävijäseurannan tuottaman tiedon ja käyttäjiltä saadun palautteen koostamisesta ja esittelystä toimituskunnan tapaamisissa. Palvelualuevastaava (toimii osana toimituskuntaa; on usein sama henkilö kuin sisällöntuottaja / -julkaisija) Vastaa oman palvelualueensa etusivulle nostettavista palveluista, sisällöistä ja toiminnoista sekä siitä, että kyseinen palvelualue vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Vastaa oman palvelualueensa toimivuudesta. Tekee esitykset uusien toimintojen ja tuomisesta vastuullaan olevaan palvelualueeseen. Sisällöntuottaja (myös sisällönjulkaisija) Luo ja ylläpitää sisältöä vastuullaan olevalla palvelu-/sisältöalueella. Verkkokirjoittaa ja julkaisee sisällön (HUOM! Yleiset tiedotteet julkaistaan viestinnän tarkastuksen kautta.). Käyttäjätuki Vastaa mahdollisuuksien ja osaamisalueidensa puitteissa käyttäjien teknisestä tuesta. Vastaa käyttäjiltä tulleiden teknisten tukipyyntöjen ohjaamisesta ekstranetin pääkäyttäjälle. 31

32 Keskeiset sisällöt

33 Keskeiset sisällöt Verkkopalveluun tuotettavien tietotyyppien listaaminen Uutinen, tapahtuma, työkalu, ohjeistus jne. Huom. nykyinen terminologia on sekava mm. työkalujen suhteen - työkalu, työvälineet, palvelu, menetelmä, suositus, ohjeet jne. Eri tietotyyppien tarkempien tietokenttien määrittäminen THL:n sisäisenä työnä Sisällön priorisointi/painotus Onko tarvetta merkata oman sisällön tärkeys tms.? Tämän perusteella se nousisi esiin esim. etusivulle

34 Vaatimuksia läpikäytäväksi

35 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Tietoa tulee voida tuottaa omaan verkkopalveluun, mutta ne näkyvät muissa kanavissa (kuntien sivut, suomi.fi, Innokylä jne.) Sisällöissä tulee näkyä päivitetty -päivämäärä. (Huom. vanhat versiot tiedosta pitää olla sisäiseen käyttöön.) Toteutuksen tulee olla sellainen, että kaikkia käyttöliittymässä näkyviä tekstejä tulee pystyä muuttamaan THL:n toimesta Myös sivupohjia tulee pystyä muokkaamaan Esim. poistamaan ja lisäämään portletteja Erillissivustojen tuottaminen (ml. oma ulkonäkö) tulee olla mahdollista (esim. kampanja-sivut) Viikon kysymyksen tuottaminen tulee olla mahdollista UKK - Kysymykset ja vastaukset voivat näkyä osiokohtaisesti esimerkiksi verkkopalvelun alisivuilla, jolloin eri aiheisiin voidaan nostaa esiin juuri kyseistä aihetta koskevia kysymyksiä ja vastauksia

36 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Tietosisältöjen esiin nostot Verkkopalvelun ylläpidon on voitava muuttaa näytettävien nostojen lukumäärää ja kriteereitä (uusimmat, suosituimmat jne.) Organisaatiokaavio Tulee olla valmius toteuttaa visuaalinen organisaatiokaavio, jota klikkaamalla päästään osaston/yksikön sivulle Lomakkeiden hallinta Julkaisujärjestelmässä tulee olla lomaketyökalu, jonka avulla ylläpitokäyttäjät voivat itsenäisesti tuottaa lomakkeita Lomakkeiden tuottamiseen tarjotaan perustoiminnallisuudet Sosiaalinen media/jaa Mahdollisuutta ottaa jakamispainikkeet pois sisällöntuottajan toimesta käsitellään sisällöntuotantotyöpajassa

37 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Sivukartta ja alapalkin sivukartta Sivukartta tulee pystyä muodostamaan automaattisesti, kuten nytkin. Alapalkin sivukarttaa/oikopolkuja rakennetaan ja ylläpidetään manuaalisesti. Kuvagalleria Verkkopalvelussa tulee olla mahdollisuus esittää kuvia kuvagalleriamuodossa Ei tarvetta, Facebook tätä varten? Video, audio ja muu multimedia Verkkopalvelun tulee pystyä toistamaan ja siihen tulee pystyä upottamaan audiotallenteita, videoita (esim. YouTube) ja esityksiä (esim. Slideshare) Laskurit (Alkoholi- ja Finriskilaskurit) tulee pystyä toteuttamaan Thl.fi palvelussa Osa tapahtumista on toistuvia, joten tapahtumalle tulee olla mahdollista syöttää useampi ajankohta

38 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Tarvitaan muistutus vanhoista sisällöistä Sisältöön voisi laittaa jonkin hälytyksen itselleen halutessaan, kun on vanhentumassa? Järjestelmä voisi lähetellä automaattisia viestejä sisältöjen omistajille tyyliin sivua ei ole päivitetty kolmeen vuoteen, poistetaanko sivu Tulisi nähdä mitä dokumentteja on viimeksi muokattu On oltava esikatselumahdollisuus ennen julkaisua Julkaistavan sisällön ajastaminen tulee olla mahdollista On toivottu, että sisältöjä voisi työstää julkaisujärjestelmässä wikityyppisesti Ylläpitäjien koulutus ja tuki luontevaksi osaksi työtä

39 Vaatimusten läpikäyntiä Materiaalipankki Verkkopalvelussa tulee olla materiaalipankki (lomakkeet, kuvat, videot, sisältötekstit, Excel-, Word-tiedostot, Pdf:t jne.), josta käyttäjä voi ottaa haluamiaan aineistoja ja sisältöjä käyttöönsä Materiaalipankkiin tulee kaikkien käytettäväksi eri sisällöntuottajien tuottamat sisällöt Pankkiin tallennetaan tieto sisällöntuottajasta, sekä tieto muokkaajista Käytössä tulee olla virusskannaus, joka tarkistaa ladattavat liitetiedostot Nykyisen kuvapankin hyödyntäminen?

40 Vaatimusten läpikäyntiä Sisällön lisäämisen, muokkaamisen ja poistamisen tulee olla helppoa ja yksinkertaista Sivulle on mahdollista lisätä tekstiä, taulukoita, valokuvia, videoita sekä muita tiedostomuotoja Sivun sisällön muokkaukseen voi olla käytössä WYSIWYG-editori Sivun sisältöjen html-koodin muokkaus on myös mahdollista Tarvitseeko rajata vain tietylle porukalle? esim. WYSIWYG-editorin toimintoja voidaan rajoittaa rooliperusteisesti (esim. html-koodin muokkaus sallitaan vain verkkopalvelun ylläpitäjille) Ylläpitäjän ja sisällöntuottajan on mahdollista liittää sivuille ulkoisten verkkopalveluiden upotettavia komponentteja eli widgetejä (esim. Youtube-videot)

41 Vaatimusten läpikäyntiä Sisältörakennetta/-puuta tulee pystyä muokkaamaan leikkaa-liimaa- ja raahaa-toiminnoilla siten, että koodi säilyy puhtaana Sisällönhallinnan tulee olla mahdollista eri päätelaitteilla (mm. mobiili ja tabletti) Sisällönhallintatyökalu tulee olla käytettävissä suomen- ja ruotsinkielisenä Teknisen alustan tulee mahdollistaa niin sanotun kriisitilanne-version tuottamisen ja käyttöönoton eli kevyen version, joka kestää suuria käyttömääriä kuormaa, ja jossa viestintä ajaa yli muun sisällön

42 Hakokoneoptimointi

43 Hakukoneoptimoinnin perusasiat Selvitä todelliset hakusanat tee tai teetä hakusanatutkimus. Käytä sivujen otsikointia oikein ns. title-otsikko ja varsinaisessa sisällössä näkyvä otsikko. Käytä verkkosivuston jokaisella sivulla yksilöllistä kuvaustekstiä (meta description). Muista käyttää hakusanoja leipätekstissä. Pidä navigointi mahdollisimman yksinkertaisena. Käytä otsikoiden tyyleinä standardinmukaisia h1- ja h2-merkintöjä. Sivun URL-osoite on syytä kirjoittaa selkokielisesti. Vältä hakusanojen liiallista sirottelua tekstiin ja otsikoihin. Hanki ulkoisia linkkejä. Kärsivällisyys ja jatkuva kehitystyö yleensä palkitaan.

44 Hakukoneoptimoinnin toteutus Esiselvitys nykytilan analysointi oikeiden optimointitoimenpiteiden valitsemiseksi Toteutus esiselvityksen perusteella huomioiden tekniikan ja julkaisujärjestelmän asettamat rajoitukset Mittaus saavutettujen tulosten analysointi ja raportointi Seuranta ja jatkokehitys saavutettujen tulosten seuraaminen ja sivuston jatkuva parantaminen

45 Web-analytiikka ja avaintavoitteet

46 Web-analytiikka ei tarkoita ainoastaan sivustolle asennettavaa kävijäseurantaa Web-analytiikasta saatava tieto kertoo esimerkiksi kuinka hyvin verkkosivusto ja sen yksittäiset sivut auttavat sinua saavuttamaan avaintavoitteesi kuinka hyvin näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet (esim. hakukonemainonta ja -optimointi) ovat tehonneet verkkosivuston hakutoiminnolla haetaan tietosisältöä, jota sivustolla ei tällä hetkellä ole mitkä ovat sivuston käyttäjien yleiset huolenaiheet

47 Avaintavoitteet Verkkosivuston kehittäminen kävijäseurantaa hyödyntämällä aloitetaan määrittämällä avaintavoitteet. Konversio on joukko avaintavoitteita, joihin verkkosivuston käyttäjä pyritään ohjaamaan, kuten esimerkiksi: Tietyn sähköiseen asiointiin liittyvän toimenpiteen suorittaminen Viipyminen tietyllä sivulla tietyn ajan Yhteydenottopyynnön jättäminen Uutiskirjeen tai RSS-syötteen tilaaminen Julkaisun tilaaminen Blogitekstin kommentointi Esitteen lataaminen

48 Esimerkkejä web-analytiikan tarjoamasta tiedosta Vierailijoiden, vierailuiden ja sivulatausten määrä Suosituimmat sivut ja niiden näyttökerrat Kävijöiden tuloreitit Hakukoneista Suoraan Linkeistä Välitön poistumisprosentti Kävijän sivuilla viettämä aika Tekniset tiedot kävijän ohjelmistoista Kävijän maantieteellinen sijainti ja selaimen ilmoittama kieli Kävijän uskollisuus

49 Web-analytiikan ja sosiaalisen analytiikan yhdistäminen

50 Yhteenveto ja seuraavaksi

51 Mitä seuraavaksi? Työpajan muistiinpanot kommentoitavaksi viimeistään torstaina Kommentit muistiinpanoihin Solitalle viimeistään maanantain aikana Seuraava työpaja aiheena Avoimet asiat Thl.fi-konseptin perusajatusten testaus käyttäjillä jatkuu käyttäjähaastatteluiden muodossa Viimeinen haastattelu on perjantaina Thl.fi-konseptidokumentti toimitetaan THL:lle katselmoitavaksi perjantaina

52 Marko Saarinen Tero Saarenpää KIITOS.

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon

Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Kaupunginosien kotisivutoiminta - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Päivitetty: kesä 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Tärkeitä termejä kaupunginosasivujen ylläpidossa 3 3. Paikallisylläpitäjän

Lisätiedot

verkkopalveluiden suunnittelussa

verkkopalveluiden suunnittelussa Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely

Hämeenlinnan kaupunki. Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely Hämeenlinnan kaupunki Internet-järjestelmän sisällöllinen vaatimusmäärittely 21.12.2011 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Internet-palvelujen versiopäivityksen tavoitteet... 4 3. Internetpalvelun sisältö...

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpitäjän opas

Facebook-sivun ylläpitäjän opas 1/214 2/214 Facebook-sivun ylläpitäjän opas Marraskuu 2014 Jari Juslén 3/214 Kirjoittaja Jari Juslén, Akatemia 24/7 Oy Tämän oppaan on kirjoittanut KTM, MBA Jari Juslén. Jari Juslén on kokenut markkinoinnin

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot