Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit"

Transkriptio

1 TERO SAARENPÄÄ MARKO SAARINEN Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit 13/11/2012

2 Agenda Työpajan sisältö ja tavoitteet Mitä kaikkea verkkopalvelun hallintamalli pitää sisällään ml. taustaa konseptista, määrittelystä ja kotitehtävistä Varsinaiset työt ja päätettävät asiat Hallintamallin keskeiset roolit ja vastuut Sisällöntuotantoprosessit Asiasanoittaminen Thl.fi:n palvelualueiden ja sisältöjen hallinta Keskeiset sisällöt ja vuosikello Vaatimusten läpikäyntiä Hakukonenäkyvyyden hallinta Web-analytiikka ja sen hyödyntäminen Thl.fi:n käyttökokemuksen hallinnassa ja jatkokehityksessä Työpajan yhteenveto ja seuraavaksi

3 Työpajasta

4 Sisältö ja tavoitteet Käymme läpi Thl.fi-verkkopalvelun hallintamalliin ja sisällöntuotantoprosesseihin liittyviä asioita sekä teemme niihin liittyviä linjauksia ja päätöksiä. Agendalla on paljon asiaa Tunnistamme työpajan aikana keskeisimmät erityiskysymykset ja kehitystarpeet, ja keskitymme niihin. Vältämme liikaa rönsöilyä ja keskitymme tässä työpajassa ainoastaan Thl.fi:n hallintamalliin sivuten soveltuvin osin sitä täydentävien sosiaalisen median palveluiden hallintamallia. Emme saa tässä työpajassa lyötyä lukkoon yksityiskohtaista, lopullista versiota hallintamallista, vaan määritämme sen keskeiset periaatteet jatkotyöstämistä varten. On syytä miettiä toiminnallisuuksia valitun portaali- / julkaisujärjestelmätyökalun ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä vasten eli tehdään asiat siten kuin ne on valitulla työkalulla järkevintä tehdä räätälöinnit minimoiden

5

6

7 Työpajan aikataulusta Aikataulu klo 10:00 15:00 Lounastauko noin klo 12:00

8 Verkkopalvelun hallintamallista

9 Verkkopalvelun hallintamalliin kuuluvia asioita Sivuston sisällöt ja sisältötyypit Sisältöjen ja sisältötyyppien elinkaaren hallinta Sisällöntuotannon ja -hallinnan prosessit Hallinnan ja ylläpidon roolit ja vastuut Asiasanoittaminen Hakukonenäkyvyyden hallinta Web-analytiikka Käyttöoikeuksien hallinta Verkkoläsnäolon johtaminen ja kehittäminen

10 Taustaa - viestintästrategia Tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen muuttuu yhä yhteisöllisemmäksi ja avoimemmaksi Toimintamme pohjautuu yhdessä tekemiseen monien eri kumppanien kanssa Viestinnässä ja vaikuttamisessa tämä tarkoittaa avoimen osallistumisen tukemista soveltuvin työkaluin ja niiden hyödyntämistä myös viestinnässä vuorovaikutusta ja yhteistyötä viestinnän sidosryhmien kanssa

11 Taustaa konseptointi ja kotitehtävät Jatkossa sisältöä halutaan tuottaa kerran ja julkaista se tarvittaessa useaan kanavaan Nyt tehdään paljon päällekkäistä työtä sisällöntuotannon suhteen Tieto, mitä THL tuottaa, täytyy olla helposti muidenkin käytössä Sisällöntuotannon haasteet Resurssien rajallisuus ja väheneminen Hidasta, joustamatonta ja vaatii paljon tukea Koulutusta tarvitaan Käyttöoikeudet Peruspäivittäjä voi poistaa ison kokonaisuuden Tiedon ajantasaisuus Sisällön yhtenäisyys Paljon päällekkäistä työtä sisällöntuotannon suhteen

12 Merkittävimmät kehitystarpeet sisällöntuotannon ja julkaisemisen näkökulmasta Julkaisujärjestelmän käytön, käyttöliittymän ja sisällönpäivitystyön yksinkertaistaminen Hyväksymistyökalut: eivät taivu kaikkiin jonoihin, hyväksyntää odottavat dokumentit jäävät roikkumaan hyväksyttävien listalle, vastakommentteja ei voi lähettää järjestelmässä, ) Sisältöä tulisi miettiä ja toimittaa enemmän käyttäjän tarpeista lähtien. Sisällön ajantasaisuus (vanha sisältö pois jne.) Sisällöntuottajat pitää kouluttaa järjestelmän käyttöön käyttäminen on hidasta & kokeileminen ja toimintojen peruminen ei ole turvallista. Palvelun osioiden visuaalisen ilmeen yhdenmukaistaminen Palvelun osioiden tarkennus (esim. Julkari vs. Kirjakauppa) Laadun pitäminen korkealla, kun laaja sisällöntuottajaverkosto Käyttöoikeudet (oikeuksien rajaaminen vaikeaa) Sisällöt eri järjestelmissä oikeudet niiden poistamiseen pienellä piirillä Hakutoiminnon parantaminen Automaattiset listaukset Eri verkkopalveluiden yhteen nivoutuminen (käyttäjälle näkyviin THL:n eri verkkopalvelut esim. portletti-nostoina aiheittain)

13 Päivittäiset haasteet Rikkinäiset dokumentit kertyvät hyväksyttävien dokumenttien listaan > vaikea löytää itselle tarkoitettuja dokumentteja Sosiaaliportti.fi:ssä laadunvarmistus, kun paljon sisällöntuottajia Ylläpitäjien tuki (ohjeistaminen, tunnukset jne.) Järjestelmän vaikeakäyttöisyys Resurssien vähäisyys verkkotyö oto:na Sisällöntuottaja ei välttämättä ymmärrä verkkosisällön vaatimuksia; päivittäjällä ei ole taitoa alkaa toimittamaan sisältöä verkon tarpeisiin. Julkaisujärjestelmän hitaus, arvaamattomuus ja opastuksen puute (ei kerro, mikä virhe ja missä kohtaa tapahtunut) Käyttäjät muokkaavat vahingossa käyttöliittymää. Päivittäjillä on näkyvillä fataalia vahinkoa aiheuttavia Poistapainikkeita.

14 Tietosisältöjen ajantasaisuus, yhtenäisyys ja laatu Hyväksymismenettely hidastaa akuuttien asioiden julkaisemista, joskin julkaisuoikeuksia on annettu niille, jotka päivittävät nopeasti muuttuvaa sisältöä. Sisällönhallintaan ei ole työkaluja, joista näkisi, mitä dokumentteja on viimeksi muokattu tai mitkä dokumentit liittyvät toisiinsa. Thl.fi-sivustolla vielä vanhoja Stakes-pohjiakin (mm. tapahtumakalenteri) Voi olla kohtuullisen tyytyväinen; yhtenäisyyteen pitäisi panostaa enemmän Sisältö on ripoteltu useaan paikkaan, jolloin niiden hallinta ja muistaminen edellyttävät paljon käyttäjältä. Hankkeissa on kaikki hankkeet, vaikka päättyneet voisivat olla erikseen. Sisältöjen näkymistä ei voi ajastaa, koska rakenne ja sisältö on eritelty toisistaan. Ei ole teknisesti määriteltyjä kuvapaikkoja, joten kuvat eivät näy julkisesti optimaalisella tavalla. Oikean palstan nostot tehdään käsin ja niiden teko on ohjeistuksen varassa > toteutus on kirjavaa. Ajantasaisuus riippuu asiantuntijoiden ja päivittäjien aktiivisuudesta, osaamisesta sekä työajan riittämisestä verkkoasioihin.

15 Ajantasaisuuden, yhtenäisyyden ja laadun varmistaminen Täytyy saada THL:n henkilöstö sisäistämään ja arvostamaan webkanavan tärkeys. Ylläpitäjien tuki ja koulutus luontevaksi osaksi työtä Yksiköiden sitouttaminen sisällöntuotannon ja päivittämisen prosesseihin nykyistä paremmin Resurssien varmistaminen

16 Prosessien, roolien ja vastuiden selkeys Täytyy erikseen sopia tai selvittää, mikä rooli kenelläkin on. Julkaisemisen osalta tilanne on haastava, koska vain harvoilla päivittäjillä on julkaisuoikeus. Tiedon ajantasaisuuden varmistamiseksi pitäisi olla kaikilla. Verkkotoimituksessa selkeät, mutta substanssin ihmisille ei välttämättä Monta toimijaa ja vaihetta: sisältö tuotetaan järjestelmän ulkopuolella > päivittäjä syöttää järjestelmään, jossa verkkotoimittaja vielä hyväksyy Ylläpitäjän käyttöliittymässä voi lähettää hyväksyttäväksi ja lisätä saatteeksi kommentin, mutta tästä eteenpäin keskustelu täytyy käydä sähköpostitse. Sisällöntuottajalle haasteellista, että sisällön hyväksymisen jälkeen dokumenttia ei enää näy missään listauksessa, vaan sen nimi täytyy muistaa ulkoa, kun sen nostaa portaaliin näkyviin.

17 Asiasanoitus Vapaata asiasanoitusta toivotaan. Sanojen lisääminen Tero-ontologiaan on hidasta ja kankeaa. Olemassa automaattisia annotointityökaluja, jotka ehdottavat asiasanoja. Lisääminen ei unohdu ja laatu on tasaista. FinnONTO2.0-hankkeessa on kehitetty avoimen lähdekoodin sovellus, joka on käyttöönotettavissa. Tällä hetkellä turhaa ja turhauttavaa, kun asiasanoitus ei näy missään (ei muodosteta esim. automaattisia listauksia). Oltaisiin tarkempia, mikäli konkreettista ja näkyvää hyötyä Metatietojen syöttäminen onnistuu helposti. Tiedon tuottava organisaatio kenttä on sellaisenaan turha. Otsikkokentän merkkimäärä ei kaikissa tapauksissa (esim. Hankkeiden nimet) riitä. Dokumentin ajastamismahdollisuudesta on hyötyä vain harvoissa tapauksissa. Puuttuvien asiasanojen lisääminen TEROon on hidas ja työläs prosessi. On THL:n toiminnan kannalta keskeisiä toimintoja, joita kuvaavia täsmällisiä asiasanoja ei ole TEROssa. Hyvä, että tiedot periytyvät kieliversiosta toiseen. Koska metatietoja ei hyödynnettä edes sisällönhallinnassa, annotointi tuntuu turhalta työltä.

18 Sisältöjen omistajuuden määrittely On määritelty vain paperilla. Poikkeuksena teemapalvelut, joissa on rajatut päivitys- ja julkaisuoikeudet. Kuka tahansa julkaisuoikeudet voi muuttaa mitä tahansa sisältöä. Omistajuudet on määriteltävä asiantuntijuuden mukaan. Määritelty melko hyvin, mutta yleisten osioiden (esim. pääosioiden etusivut) osalta pitäisi vastuuttaa nykyistä paremmin ja laajemmin esimerkiksi toimituskuntien avulla On määritelty. Jatkossa järjestelmä voisi lähetellä automaattisia viestejä sisältöjen omistajille tyyliin sivua ei ole päivitetty kolmeen vuoteen, poistetaanko sivu? Sisällönhallinnan järjestelmän tulisi myös ohjata tiedon omistajuuteen.

19 Sisältöjen elinkaaren hallinta Ylläpitäjät luovat välillä dokumentteja ja unohtavat tai hukkaavat ne sitten. Elinkaari tulee määritellä sisällölle, jotka ovat ajalle herkkiä. Ei ole määritelty hyvin. Pitäisi olla suunnitelma siitä, kuinka usein sisältöjen ajantasaisuus tarkistetaan ja miten toimitaan, kun sisällöstä vastaava esimerkiksi lähtee talosta. Ei ole määritelty. Sisältöjen omistajilla tulisi olla vastuu tietyin väliajoin tarkistaa ja päivittää sisältönsä. Ohjeistuksen parantaminen, koordinointi verkkotoimituksessa & järjestelmä kannustaa sisältöjen tarkistamiseen.

20 Käytön seuranta ja tästä saatavien tietojen hyödyntäminen Kaikilla tai ainakin suuremmilla sisältökokonaisuuksilla tulisi olla oma seuranta. Tämän lisäksi koko sivuston seuranta. Seurannan tulisi olla ekä sisällön tuottaneen yksikön että verkkotoimituksen käytettävissä. Tiimi, johon kuuluu verkotoimituksen edustajia ja sisällöntuottajia Vastuu tulisi olla verkkotoimituksessa (samaan rooliin voisi liittyä myös muu käyttäjälähtöisyys, mm. käyttäjäkyselyt) Verkkotoimituksella tulee olla omat prosessit, joiden kautta se kehittää koko verkkopalvelua. Verkkotoimituksen tulee tehdä taloon sellaiset prosessit, joiden osana on käytön seuranta ja siihen perustuvat muutokset. Prosessit täytyy kuvata selkeästi, ja osastotiedottajien täytyy tuntea ne ja auttaa toimimaan niiden mukaan. Verkkotoimituksen ja osastotiedottajien tulee osata kertoa sisältöjen omistajille ainakin heidän sivujensa käytöstä ja opastaa sivujen käytettävyydessä jne.

21 Avaintavoitteet ja mittarit Julkaisujärjestelmän käyttöliittymän Säännöllisesti mitattu kävijöiden tyytyväisyys Kävijämäärät, sisällöstä ja käytettävyydestä saatu palaute Sisällön hyödyllisyys ja käytännön työhän sovellettavuus Koulutuksista saatu palaute Analytiikkamittarit määritellään marras-joulukuussa Hakukoneiden kautta tulevien käyttäjien palveleminen Sisäisen haun hakujen onnistuminen

22 Varsinaiset työt ja päätettävät asiat - hallintamalli

23 Hallintamallin tarkoitus Määrittää säännöt, joilla palveluita ja sisältöjä hallitaan läpi niiden elinkaaren (luomisesta poistamiseen) Määrittelee hallinnan omistajuus- ja vastuukysymykset Ottaa kantaa myös jatkokehityksen organisointiin Säännöt ja periaatteet tulee tarvittaessa määritellä erikseen eri sisältötyypeille tai palvelu-/sisältöalueille

24 Riskit hallintamallin jalkauttamiselle Riittämätön tuki palvelun omistavan toimijan johdolta Hallinnoijat/käyttäjät kieltäytyvät noudattamasta sovittua hallintasuunnitelmaa Hallintasuunnitelman sääntöjen noudattamista ei seurata Riittämättömät resurssit hallintasuunnitelman käytännön toteutukselle

25 Hallintamalli konseptissa esiin noussutta Yleinen ohjeistus on, että sisällöntuotannossa pitää hyödyntää muiden (sidosryhmät, muut sivustot jne.) sisältöjä esim. linkittämisen ja sisällön tuontien kautta. Huom. ulkoisten sisältöjen hyödyntäminen täytyy saada kunnolla mukaan sisällöntuotannon prosesseihin, jotta se oikeasti otetaan käyttöön, eikä ole vain ohjeistus. Opas.net-palvelu perustuu yhdessä tuottamisen ideaan - voisiko tämä olla osa Thl.fi:n visiota? Eri palvelut ja kanavat ovat eläneet omaa elämäänsä, ja uusia tupsahtelee silloin tällöin. Näin ei voi olla jatkossa. Aiheiden ympärille voitaisiin perustaa toimituskuntia, jotta sisällön organisaatiosidonnaisuus pienenisi

26 Kysymyksiä pohdittavaksi (1/3) Minkälaisia ovat sisällöntuotantoprosessit Thl.fi-sivustolle tällä hetkellä? Ketkä sisältöä tällä hetkellä tuottavat? Kuka/mikä taho päättää/hyväksyy, mitä sisältöä Thl.fi-sivustolle päätyy? Minkälaiset sisällöntuotantoprosessit tulisi mielestäsi olla uudessa Thl.fisivustossa?

27 Tietoa syntyy, tarvitaan uutta, muokataan vanhaa Viestintä Lähtöversion luominen ja muutostarpeiden määrittely Muokkaus ja jalostus Sisältövastaavat Yhteisymmärrys Tiedottaminen Tekninen tuki Tehtäväksi ja tiedoksi Toteutus ja taitto Materiaalin vieminen verkkoon

28 Kysymyksiä pohdittavaksi (2/3) Kuinka metatietojen lisääminen dokumentteihin tulisi jatkossa hoitaa? Kuinka sisältöjen omistajuuksien tulisi olla määritelty jatkossa? Kuinka Thl.fi-sivustossa tulisi jatkossa määritellä sisältöjen elinkaari? Mikä on mielestäsi paras tapa varmistaa Thl.fi-sivuston sisällön yhtenäisyys jatkossa?

29 Etusivu Etusivu Aiheet Henkilöhaku Julkaisut (uusimmat) Palautelomake Sisältökaruselli Tapahtumat (uusimmat) THL verkossa Tiedotteet (uusimmat) Viikon kysymys Yhteystiedot Ajankohtaista Ajankohtaista Blogit Julkaisut (uusimmat) Kampanjat Lakimuutokset Lausunnot Lehdet Medialle Ohjeistukset (uusimmat) Tapahtumat Tiedotteet Uutiskirjeet THL THL Henkilöhaku Organisaatio Suunnittelu ja seuranta THL työpaikkana THL verkossa Toiminta Yhteistyö Yhteystiedot Aiheet Aiheet Elinolot ja sosiaaliset ongelmat Elintavat Ikääntyminen ja toimintakyky Infektiotaudit Kansantaudi t Lapset, nuoret ja perheet Matkailuterveys Tilastot Tilastot Julkaisukalenteri Rekisterit Tiedonkeruu Tilastoraport it Tilastot aiheittain Tilastotietokannat Tilastotyön periaatteet Tutkimuskäyttö Tutkimus ja kehittäminen Tutkimus ja kehittäminen Innovaatiotoiminta Julkaisut Menetelmät ja työvälineet Ohjelmat ja hankkeet Verkostot Väestötutkimukset Palvelut Palvelut Analyysi- ja tutkimuspalvelut Apu- ja määrärahat Kirjaamo ja arkisto Koodistopalvelu Laskurit Lomakkeet Neuvontapalvelut Tietopalvelu ja kirjasto Verkkokirjakauppa

30 Kysymyksiä pohdittavaksi (3/3) Mitkä sisällöt ovat sellaisia, joita THL julkaisee säännöllisesti ja toistuvasti tiettynä ajankohtana joka vuosi? Kenen/minkä tahon tulisi mielestäsi olla vastuussa Thl.fi-sivuston käytön seurannasta ja tältä pohjalta tehtävästä sisältörakenteen, sisällön ja käyttökokemuksen kehittämisestä? Mitkä ovat mielestäsi Thl.fi-sivuston keskeiset menestysmittarit (eli mitkä mittarit ovat keskeisimpiä, kun mitataan ja määritellään verkkopalvelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista)?

31 Hallinnan keskeiset roolit, tehtävät ja vastuut (esimerkki) Rooli Tehtävät ja vastuut Toimituskunta (koostuu Thl.fi:n eri palvelualueista ja Thl.fi:hin liittyvistä verkkosivustoista vastaavista henkilöistä) Varmistaa, että Thl.fi-sivusto vastaa sisältörakenteeltaan, sisällöltään ja käyttökokemukseltaan viestinnälle ja vaikuttavuudelle sekä THL:n toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Arvioi ja priorisoi kehitysideat ja tekee ehdotukset niiden toteuttamisesta ja lanseerauksesta yhteistyössä päätoimittajan kanssa. Päätoimittaja Arvioi ja priorisoi kehitysideat ja tekee ehdotukset niiden toteuttamisesta ja lanseerauksesta osana toimituskunnan työtä. Vastaa verkkosivuston etusivun ulkoasusta ja sisältörakenteesta yhteistyössä toimituskunnan edustajien kanssa; vastaa yhtenäisestä ulkoasusta ja näkymästä. Vastaa verkkosivuston markkinoinnista ja huolehtii siitä, että verkkosivuston rooli suhteessa muihin palveluihin on sen käyttäjille selkeä. Vastaa kävijäseurannan tuottaman tiedon ja käyttäjiltä saadun palautteen koostamisesta ja esittelystä toimituskunnan tapaamisissa. Palvelualuevastaava (toimii osana toimituskuntaa; on usein sama henkilö kuin sisällöntuottaja / -julkaisija) Vastaa oman palvelualueensa etusivulle nostettavista palveluista, sisällöistä ja toiminnoista sekä siitä, että kyseinen palvelualue vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Vastaa oman palvelualueensa toimivuudesta. Tekee esitykset uusien toimintojen ja tuomisesta vastuullaan olevaan palvelualueeseen. Sisällöntuottaja (myös sisällönjulkaisija) Luo ja ylläpitää sisältöä vastuullaan olevalla palvelu-/sisältöalueella. Verkkokirjoittaa ja julkaisee sisällön (HUOM! Yleiset tiedotteet julkaistaan viestinnän tarkastuksen kautta.). Käyttäjätuki Vastaa mahdollisuuksien ja osaamisalueidensa puitteissa käyttäjien teknisestä tuesta. Vastaa käyttäjiltä tulleiden teknisten tukipyyntöjen ohjaamisesta ekstranetin pääkäyttäjälle. 31

32 Keskeiset sisällöt

33 Keskeiset sisällöt Verkkopalveluun tuotettavien tietotyyppien listaaminen Uutinen, tapahtuma, työkalu, ohjeistus jne. Huom. nykyinen terminologia on sekava mm. työkalujen suhteen - työkalu, työvälineet, palvelu, menetelmä, suositus, ohjeet jne. Eri tietotyyppien tarkempien tietokenttien määrittäminen THL:n sisäisenä työnä Sisällön priorisointi/painotus Onko tarvetta merkata oman sisällön tärkeys tms.? Tämän perusteella se nousisi esiin esim. etusivulle

34 Vaatimuksia läpikäytäväksi

35 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Tietoa tulee voida tuottaa omaan verkkopalveluun, mutta ne näkyvät muissa kanavissa (kuntien sivut, suomi.fi, Innokylä jne.) Sisällöissä tulee näkyä päivitetty -päivämäärä. (Huom. vanhat versiot tiedosta pitää olla sisäiseen käyttöön.) Toteutuksen tulee olla sellainen, että kaikkia käyttöliittymässä näkyviä tekstejä tulee pystyä muuttamaan THL:n toimesta Myös sivupohjia tulee pystyä muokkaamaan Esim. poistamaan ja lisäämään portletteja Erillissivustojen tuottaminen (ml. oma ulkonäkö) tulee olla mahdollista (esim. kampanja-sivut) Viikon kysymyksen tuottaminen tulee olla mahdollista UKK - Kysymykset ja vastaukset voivat näkyä osiokohtaisesti esimerkiksi verkkopalvelun alisivuilla, jolloin eri aiheisiin voidaan nostaa esiin juuri kyseistä aihetta koskevia kysymyksiä ja vastauksia

36 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Tietosisältöjen esiin nostot Verkkopalvelun ylläpidon on voitava muuttaa näytettävien nostojen lukumäärää ja kriteereitä (uusimmat, suosituimmat jne.) Organisaatiokaavio Tulee olla valmius toteuttaa visuaalinen organisaatiokaavio, jota klikkaamalla päästään osaston/yksikön sivulle Lomakkeiden hallinta Julkaisujärjestelmässä tulee olla lomaketyökalu, jonka avulla ylläpitokäyttäjät voivat itsenäisesti tuottaa lomakkeita Lomakkeiden tuottamiseen tarjotaan perustoiminnallisuudet Sosiaalinen media/jaa Mahdollisuutta ottaa jakamispainikkeet pois sisällöntuottajan toimesta käsitellään sisällöntuotantotyöpajassa

37 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Sivukartta ja alapalkin sivukartta Sivukartta tulee pystyä muodostamaan automaattisesti, kuten nytkin. Alapalkin sivukarttaa/oikopolkuja rakennetaan ja ylläpidetään manuaalisesti. Kuvagalleria Verkkopalvelussa tulee olla mahdollisuus esittää kuvia kuvagalleriamuodossa Ei tarvetta, Facebook tätä varten? Video, audio ja muu multimedia Verkkopalvelun tulee pystyä toistamaan ja siihen tulee pystyä upottamaan audiotallenteita, videoita (esim. YouTube) ja esityksiä (esim. Slideshare) Laskurit (Alkoholi- ja Finriskilaskurit) tulee pystyä toteuttamaan Thl.fi palvelussa Osa tapahtumista on toistuvia, joten tapahtumalle tulee olla mahdollista syöttää useampi ajankohta

38 Esiin nousseita vaatimuksia (konsepti, määrittely ja kotitehtävät) Tarvitaan muistutus vanhoista sisällöistä Sisältöön voisi laittaa jonkin hälytyksen itselleen halutessaan, kun on vanhentumassa? Järjestelmä voisi lähetellä automaattisia viestejä sisältöjen omistajille tyyliin sivua ei ole päivitetty kolmeen vuoteen, poistetaanko sivu Tulisi nähdä mitä dokumentteja on viimeksi muokattu On oltava esikatselumahdollisuus ennen julkaisua Julkaistavan sisällön ajastaminen tulee olla mahdollista On toivottu, että sisältöjä voisi työstää julkaisujärjestelmässä wikityyppisesti Ylläpitäjien koulutus ja tuki luontevaksi osaksi työtä

39 Vaatimusten läpikäyntiä Materiaalipankki Verkkopalvelussa tulee olla materiaalipankki (lomakkeet, kuvat, videot, sisältötekstit, Excel-, Word-tiedostot, Pdf:t jne.), josta käyttäjä voi ottaa haluamiaan aineistoja ja sisältöjä käyttöönsä Materiaalipankkiin tulee kaikkien käytettäväksi eri sisällöntuottajien tuottamat sisällöt Pankkiin tallennetaan tieto sisällöntuottajasta, sekä tieto muokkaajista Käytössä tulee olla virusskannaus, joka tarkistaa ladattavat liitetiedostot Nykyisen kuvapankin hyödyntäminen?

40 Vaatimusten läpikäyntiä Sisällön lisäämisen, muokkaamisen ja poistamisen tulee olla helppoa ja yksinkertaista Sivulle on mahdollista lisätä tekstiä, taulukoita, valokuvia, videoita sekä muita tiedostomuotoja Sivun sisällön muokkaukseen voi olla käytössä WYSIWYG-editori Sivun sisältöjen html-koodin muokkaus on myös mahdollista Tarvitseeko rajata vain tietylle porukalle? esim. WYSIWYG-editorin toimintoja voidaan rajoittaa rooliperusteisesti (esim. html-koodin muokkaus sallitaan vain verkkopalvelun ylläpitäjille) Ylläpitäjän ja sisällöntuottajan on mahdollista liittää sivuille ulkoisten verkkopalveluiden upotettavia komponentteja eli widgetejä (esim. Youtube-videot)

41 Vaatimusten läpikäyntiä Sisältörakennetta/-puuta tulee pystyä muokkaamaan leikkaa-liimaa- ja raahaa-toiminnoilla siten, että koodi säilyy puhtaana Sisällönhallinnan tulee olla mahdollista eri päätelaitteilla (mm. mobiili ja tabletti) Sisällönhallintatyökalu tulee olla käytettävissä suomen- ja ruotsinkielisenä Teknisen alustan tulee mahdollistaa niin sanotun kriisitilanne-version tuottamisen ja käyttöönoton eli kevyen version, joka kestää suuria käyttömääriä kuormaa, ja jossa viestintä ajaa yli muun sisällön

42 Hakokoneoptimointi

43 Hakukoneoptimoinnin perusasiat Selvitä todelliset hakusanat tee tai teetä hakusanatutkimus. Käytä sivujen otsikointia oikein ns. title-otsikko ja varsinaisessa sisällössä näkyvä otsikko. Käytä verkkosivuston jokaisella sivulla yksilöllistä kuvaustekstiä (meta description). Muista käyttää hakusanoja leipätekstissä. Pidä navigointi mahdollisimman yksinkertaisena. Käytä otsikoiden tyyleinä standardinmukaisia h1- ja h2-merkintöjä. Sivun URL-osoite on syytä kirjoittaa selkokielisesti. Vältä hakusanojen liiallista sirottelua tekstiin ja otsikoihin. Hanki ulkoisia linkkejä. Kärsivällisyys ja jatkuva kehitystyö yleensä palkitaan.

44 Hakukoneoptimoinnin toteutus Esiselvitys nykytilan analysointi oikeiden optimointitoimenpiteiden valitsemiseksi Toteutus esiselvityksen perusteella huomioiden tekniikan ja julkaisujärjestelmän asettamat rajoitukset Mittaus saavutettujen tulosten analysointi ja raportointi Seuranta ja jatkokehitys saavutettujen tulosten seuraaminen ja sivuston jatkuva parantaminen

45 Web-analytiikka ja avaintavoitteet

46 Web-analytiikka ei tarkoita ainoastaan sivustolle asennettavaa kävijäseurantaa Web-analytiikasta saatava tieto kertoo esimerkiksi kuinka hyvin verkkosivusto ja sen yksittäiset sivut auttavat sinua saavuttamaan avaintavoitteesi kuinka hyvin näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet (esim. hakukonemainonta ja -optimointi) ovat tehonneet verkkosivuston hakutoiminnolla haetaan tietosisältöä, jota sivustolla ei tällä hetkellä ole mitkä ovat sivuston käyttäjien yleiset huolenaiheet

47 Avaintavoitteet Verkkosivuston kehittäminen kävijäseurantaa hyödyntämällä aloitetaan määrittämällä avaintavoitteet. Konversio on joukko avaintavoitteita, joihin verkkosivuston käyttäjä pyritään ohjaamaan, kuten esimerkiksi: Tietyn sähköiseen asiointiin liittyvän toimenpiteen suorittaminen Viipyminen tietyllä sivulla tietyn ajan Yhteydenottopyynnön jättäminen Uutiskirjeen tai RSS-syötteen tilaaminen Julkaisun tilaaminen Blogitekstin kommentointi Esitteen lataaminen

48 Esimerkkejä web-analytiikan tarjoamasta tiedosta Vierailijoiden, vierailuiden ja sivulatausten määrä Suosituimmat sivut ja niiden näyttökerrat Kävijöiden tuloreitit Hakukoneista Suoraan Linkeistä Välitön poistumisprosentti Kävijän sivuilla viettämä aika Tekniset tiedot kävijän ohjelmistoista Kävijän maantieteellinen sijainti ja selaimen ilmoittama kieli Kävijän uskollisuus

49 Web-analytiikan ja sosiaalisen analytiikan yhdistäminen

50 Yhteenveto ja seuraavaksi

51 Mitä seuraavaksi? Työpajan muistiinpanot kommentoitavaksi viimeistään torstaina Kommentit muistiinpanoihin Solitalle viimeistään maanantain aikana Seuraava työpaja aiheena Avoimet asiat Thl.fi-konseptin perusajatusten testaus käyttäjillä jatkuu käyttäjähaastatteluiden muodossa Viimeinen haastattelu on perjantaina Thl.fi-konseptidokumentti toimitetaan THL:lle katselmoitavaksi perjantaina

52 Marko Saarinen Tero Saarenpää KIITOS.

Thl.fi konseptointi 2. työpaja

Thl.fi konseptointi 2. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 2. työpaja 28/8/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status ja taustamateriaali

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja - Muistiinpanot

Thl.fi määrittely 3. työpaja - Muistiinpanot ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja - Muistiinpanot 30/10/2012 Paikalla Katri Kleemola, THL

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön Jani Heikkinen Anna Malen 19.3.2015 Johdanto Tämän ohjeistuksen tavoitteena on antaa perustiedot sisällönsyöttöön Varattu aika eri riitä kaikkien

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Stakes/KTL Sivu 1/45 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, v.0.9 15.12.2008 Mira Rimpiläinen Stakes/KTL Sivu 2/45 SISÄLTÖ 1 Etusivu... 4 1.1 Palaute... 5 1.2 Sivukartta... 5 1.3 Tarkennettu haku... 6 1.3.1

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

HALLINNON YHTEINEN VERKKOPALVELURATKAISU ,

HALLINNON YHTEINEN VERKKOPALVELURATKAISU , HALLINNON YHTEINEN VERKKOPALVELURATKAISU 18.6.2013, Miksi yhteinen julkaisujärjestelmä Nopeasti uudet verkkopalvelut mukaan Kustannustehokkuus Kertasisällöntuotanto sisältöjen ristiinkäyttö JHS -183 yhteensopivuus

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Moodle2. Syyskuu Minna Helynen

Moodle2. Syyskuu Minna Helynen Moodle2 Syyskuu 2012 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi twitter.com/minnahelynen fi.linkedin.com/in/minnahelynen PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/paok-verkosto Mitä uutta Moodle

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

AHOT-työpaja

AHOT-työpaja AHOT-työpaja 29.11.2013 Jyväskylän yliopisto Rikupekka Oksanen Agenda Sovelluksen nykytila 9.00-9.15 Katsaus ensi vuoteen: 9.20 Monen kohteen hakemus: 9.30 Galleriakävely: 9.40-10.30 Toiminnallisuuksien

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen.

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen. Kysymykset ja vastaukset 1) Kysymys: Mitä suunnittelutyön sisällöllä tarkoitetaan? Riittääkö pelkkä tuntihinta, tai kaivataanko esimerkiksi esimerkkejä eri töiden arvioidusta työajasta tai työprosessista

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman Käyttöohje Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen Valtiokonttori Versio 1.2 Basware Buyer Catman Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tuoteluettelo excel... 4 2.1 Asiakkaan ja toimittajan tunnisteet...

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Omahoitopolut.fi. Hallintamalli LUONNOS 30.9.2015 28.9.2015 LUONNOS

Omahoitopolut.fi. Hallintamalli LUONNOS 30.9.2015 28.9.2015 LUONNOS Omahoitopolut.fi Hallintamalli LUONNOS 30.9.2015 1 Sisältö Johdanto Hallintamalli Linjaukset Sisältö Prosessit Palaute Roolit ja vastuut Uusi omahoitopolku Tavoitteet ja mittarit Verkkoläsnäolo 2 Johdanto

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari OTM - Katsaus sisältöön Sidosryhmäseminaari 24.10.2013 Projektiryhmän esittely Katja Arstio, Helsingin yliopisto Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Tuomas Naakka, Helsingin yliopisto Inka Paukku, Aalto

Lisätiedot

Ehdokasrekisterin käyttö yhdistyksissä

Ehdokasrekisterin käyttö yhdistyksissä Ehdokasrekisterin käyttö yhdistyksissä Ehdokkaita asettavien yhdistysten vaalivastaavat täyttävät ehdokkaiden tiedot. Tunnukset on jaettu ehdokkaita asettavien yhdistysten vaalivastaaville ja puheenjohtajille.

Lisätiedot

Vineyard Koulutus. Verkkopalvelut

Vineyard Koulutus. Verkkopalvelut Vineyard International Oy versio 2014/09 1(8) Vineyard Koulutus Verkkopalvelut Vineyard International Oy versio 2014/09 2(8) 1. Koulutusten julkaisu 1.1. Koulutuslistan valinta Koulutuksia voi palvelussa

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 206 Skill Verkkosivujen tuottaminen. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 206 Skill Verkkosivujen tuottaminen. Competitor Name Summary Skill Number 206 Skill Verkkosivujen tuottaminen ing Scheme Lock 08-04-2015 17:32:54 Final Lock 07-05-2015 14:59:04 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot