Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2012

3 2 Sisältö 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Kunnan henkilöstö Oman alueen kehitys Alue ja väestö Elinkeinorakenne ja työllisyys Rakennustoiminta Yleinen taloudellinen kehitys Kunnallistalouden kehitys Sisäisen valvonnan selonteko tilikaudelta TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA KUNNAN TASE KOKONAISTULOT JA -MENOT KONSERNITARKASTELU Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernin talous Tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet TILIKAUDEN 2011 TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Käyttötalousosan toteutuminen HALLINTOPALVELUT Vaalit Tilintarkastus Johto- ym. palvelut Elinkeinotoimi Talouspalvelut Muut hallintopalvelut Tietotekniikkapalvelut Henkilöstöpalvelut Työllisyydenhoito Pelastustoimi SIILISET PERUSTURVATOIMIALA OPETUS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Koulutoimen hallinto Opetuspalvelut Ruokapalvelut Kansalaisopisto Kirjasto... 69

4 3 Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisotoiminta MAANKÄYTTÖPALVELUT Maankäyttö Joukkoliikenne Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS TEKNISET PALVELUT Tukipalvelut Yhdyskuntatekniikka / rakentaminen ja kunnossapito Yhdyskuntatekniikka / suunnittelu ja rakennuttaminen Toimitilojen ylläpito Vesihuoltolaitos Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarvioon verrattuna Investointiosan toteutuminen talousarvioon verrattuna Rahoitusosan toteutumisvertailu TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma 2010 ja Rahoituslaskelma 2010 ja Siilinjärven kunnan tase Konsernin tilinpäätöslaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Allekirjoitukset Luettelot ja selvitykset LIITTEET Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen tilinpäätös 2011 Arviointikertomus 2011 Tilintarkastuskertomus 2011

5 4 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Kunnan toimintaympäristön muutos Suurten muutosten ja tunteiden vuosi, näin voisi vuotta 2011 kuvata Siilinjärvellä. Muutoksia tapahtui ennen kaikkea yhteistoimintaalue Siilisetin purkautumispäätösten myötä. Toisaalta ympäristöterveydenhoidon yhteistyö alkoi hyvissä merkeissä ja maataloushallinnon yhteistyön suunnittelu eteni hyvin vuoden loppuun. Hallituksen käynnistämä kuntauudistus keskustelutti loppuvuoden sekä Maaningan ja Siilinjärven kuntaliitoksen kariutuminen vyörytyskeskusteluineen aiheutti paljon tunnekuohuja. Naapurikuntien kymmenien vuosien luonteva yhteistyö kääntyi Maaningan ja Kuopion mahdolliseksi kuntaliitokseksi. Työttömyys säilyi koko vuoden meillä varsin kohtuullisissa luvuissa, noin 7 % työttömyys. Kunnan verotulot kehittyivät ennusteiden mukaan, vähän tuli parannusta koko vuoden näkökulmassa Yritysten näkymät säilyivät vähintään kohtuullisina ja työtekijöiden palkkaaminen lisääntyi jonkun verran. Kunnan väkiluku kasvoi viime vuonna lähes 300 hengellä, ollen kokonaisuudessaan henkilöä. Kasvu oli kuntastrategian mukainen, jopa vähän yläkantissa. Maakunnan väkiluku kääntyi kasvuun pitkästä aikaan, kiitos Siilinjärven ja Kuopion. Paras -hanke on muuttumassa kuntarakennemuutokseksi. Julkisen talouden tila on huono koko valtakunnassa, täten julkisen sektorin toimintojen tehostamista ja työnjakoa tarvitaan. Avainkysymys kuuluu mikä on tässä tilanteessa oikea kehittämisen kohde ja kuinka kehittäminen tehdään? Kunnan toiminta Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuutena melko hyvin. Strategian mukaisesti Siilinjärvi jatkaa kasvuja yrityskuntana. Maan hankintaan ja kaavoituksen panostettiin varsin merkittävästi. Raakamaan määrän tavoiteltu reservi saatiin kasaan reilussa vuodessa ja kaavoituksessa käynnistyi systemaattinen yleiskaavaohjelma sekä varsinkin liikerakentamisen tarvitsemat kaavoitukset etenevät hyvin. Valmistuneiden asuntojen määrä vuonna 2011 oli 209 asuntoa, mikä on 80 asuntoa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnassa on perinteisesti rakennettu paljon omakotitaloja. Viime vuonna myös kerrostalorakentaminen kasvoi niin keskustassa kuin Vuorelassa. Elinkeinopolitiikassa oli varsin onnistunut ja vilkas vuosi, työpaikat lisääntyivät Siilinjärvellä 110:llä. Osaavaan, hyvinvoivaan ja motivoituneeseen henkilöstöön on panostettu. Työhyvinvointia mitattiin ja tulosten perusteella koko kuntaan tehdään työhyvinvointisuunnitelma. Esimiesiltapäivien järjestämistä on jatkettu koko kunnan esimiehille, aiheina esimiestyön haasteet. Koko henkilöstölle järjestettiin yhteisiä ja omaehtoisia koulutuksia. Kunnan palveluiden tuottaminen muuttuu koko ajan ja kunnan vastuut muista kunnista kasvaa. Haasteen taklaamiseksi uudistettiin kunnan johtamisjärjestelmä ja organisaatio. Työ jatkuu vuonna 2012 uuden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisellä tilanteessa, kun Siiliset loppuu vuoden 2012 aikana. Kunnan talouden tulee olla strategian mukaisesti kestävällä pohjalla. Vuoden 2011 tilinpäätös on tilanteeseen nähden hyvä. Tavoitteena ollut nollatulos muuttui vuoden aikana pieneksi ylijäämäksi. Kunnan bruttoinvestointien määrä oli vuonna 2011 n. 12 milj. euroa. Lainamäärä on kohtuullisella tasolla. Kunnan talous Kuntien talouskehitykseen heijastui globaali taloustaantuma. Vuonna 2011 bruttokansantuote kasvoi noin 2,9 prosenttia. Viennin volyymi kääntyi negatiiviseksi ja investoinnit pysyivät lähes ennallaan. Kuntien taloustilanne heikkeni edellisestä vuodesta selvästi.

6 5 Siilinjärven kunnan vuoden 2011 tilikauden tulokseksi tuli ylijäämää 0,5 milj. euroa. Vuoden 2011 muutostalousarvio näytti -3,6 milj. euroa tulosta. Kokonaisuutena tulos muodostui hyväksi. Tuloksen selvä plusmerkki tarkoittaa taseeseen kertyvän ylijäämän olevan noin 10,7 milj. euroa. Tilikauden vuosikate oli 5,658 milj. euroa, vuonna 2010 noin 8,751 milj. euroa. Vuosikate muodostui kohtuulliselle tasolle, joka riitti poistoihin, mutta ei kaikkiin nettoinvestointien rahoitukseen. Tulopuolella verotulojen kehitys oli työllisyyden hyvästä kehityksestä johtuen 1,535 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuotena. Verotuloja kertyi 69,781 milj. euroa, missä kasvua edelliseen vuoteen oli 2,2 %. Tuloveron kertymä oli 61,4 miljoona euroa, yhteisöveroja kertyi 5,2 milj. euroa ja kiinteistöveroja kerättiin 3,1 miljoona euroa. Valtionosuudet ylittivät kuitenkin niukasti budjetin, ollen 27,3 milj. euroa. Toimintatuotot olivat tilikaudella yhteensä 60,5 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä tilikaudesta 4,2 milj. euroa. Muutos aiheutui lähinnä perusturvan kuntien maksuosuuksien kasvusta noin 1,7 milj. euroa ja aloittaneen ympäristöterveydenhuollon kuntaosuuksista n. 1,0 milj. euroa. Kunnan lainamäärä oli vuoden 2011 lopussa euroa asukasta kohti. Edellisen vuoden lopussa lainamäärä oli euroa asukasta kohti. Lainakanta vuoden lopussa oli noin 42,1 milj. euroa. Lainamäärän kehitys on ollut maltillista ja se on tällä hetkellä valtakunnan keskiarvossa tai jopa hivenen alapuolella. Lainamäärä on koettu Siilinjärven kunnan talouden kulmakiveksi. Lainamäärän pitäminen oikealla tasolla on selvä tavoite myös kunnan strategiassa. Mielestäni ylijäämäinen tulos oli vuoden 2011 tilikauden merkittävin asia, kiitos siitä kaikille toimijoille niin päättäjille kuin koko henkilökunnalle. Taseessa oleva lähes 11 miljoonan ylijäämä ja lainamäärän kohtuullisuus osoittaa Siilinjärven kunnan talouden tilan olevan vähintään kohtuullisessa tasossa. Pidetään kuntastrategian tavoitteet kirkkaina mielessä kaikissa päätöksissä ja toiminannassa. Toivotan oikein mielenkiintoista kuntauudistuksen vuotta 2012 koko Siilinjärven kunnalle. Vesa Lötjönen kunnanjohtaja Toimintakulut olivat kokonaisuudessa noin 151,8 milj. euroa. Koska kunnan toimintaan tuli uusi yhteistoiminta-alue ja toista valmisteltiin, niin ehkä paras näkökulma toiminnan kasvuun on toimintakatteen muutos. Toimintakatteen muutos vuodesta 2010 vuoteen 2011 oli 5,2 milj. euroa eli 6 %. Tähän kehitykseen ei voi olla täysin tyytyväinen, kun myös tulot kasvoivat ja näin syntyi tulosta tähän tilanteeseen nähden ihan hyvin. Kunnan investoinnit jatkuivat varsin korkealla tasolla vuonna Bruttoinvestointien määrä oli n 12 milj. euroa ja nettoinvestoinnit olivat 11,2 milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat Ahmon koulun D-vaihe, Oppipojan kiinteistön hankinta ja muutostyöt, Toivalan alakoulun peruskorjauksen päättäminen, Jynkänniemen paineviemäri ja keskuspumppaamo ja Kasurila3-asuntoalueen infran rakentaminen. Lisäksi kunta osti merkittävän määrän raakamaata tulevaisuuden uusiksi asunto- ja työpaikka-alueiksi.

7 6 1.2 Kunnan hallinto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa ja kokouksissaan se käsitteli yhteensä 65 asiaa. Kunnanvaltuuston paikkajakauma: Keskustan valtuustoryhmä 16 Kokoomuksen valtuustoryhmä 9 Sosialidemokraattien valtuustoryhmä 8 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 4 Vihreiden valtuustoryhmä 3 Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 Yhteensä 43 Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: Puheenjohtaja Hartikainen Ilmari (kesk.) I varapuheenjohtaja Kotimäki Jukka (ps.) II varapuheenjohtaja Korhonen Tarja (sd.) Kunnanvaltuustoon kuuluivat lisäksi seuraavat valtuutetut Airola Iiro-Pekka (vihr.) Alanko Petteri (kok.) Berg Pauli (vas.) Hassinen Raija (vas.) Heinonen Hannamari (kok.) Hiltunen Päivi (sd.) Hämäläinen Saara (sd.) Janhonen Päivi (kesk.) Jetsu Jouni (sd.) Jäppinen Eeva (kesk.) Jääskeläinen Heikki (vihr.) Karvonen Anne (kesk.) Kasurinen Janne (kok.) Katainen Lauri (sd.) Kerkola Riitta (kok.) Kiiski Pekka (kd.) Kolehmainen Jari (kesk.) Kokkonen Tiina (vihr.), asti Konttinen Heikki (kesk.) Kumpulainen Raija (vihr.), alkaen Lappalainen Kari (kesk.) Louejoki Satu (kok.), asti Markkanen Sallamaarit (kesk.) Niemitz Pirjo (sd.) Nurmi Aila (kok.), alkaen Nykänen Erkko (kesk.) Ojala Kari (kok.) Oksman Merja (kok.) Pitkänen Marjaana (kesk.) Rautiainen Merja (kesk.) Rekola Jukka (ps.) Rihti Jenni (vihr.), Rojo Petri (kesk.) Ruuskanen Tapani (kesk.) Rytivaara Marja (kok.) Suhonen Raija (vas.) Toivanen Tomi (kok.) Venejärvi Irene (sd.) Väistö Juhani (vas.) Väänänen Pekka (kesk.) Väätäinen Liisa (kesk.) Väätäinen Tuula (sd.) Ylikärppä Kauko (kesk.)

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 24 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 257 asiaa. Kunnanhallituksen esittelijänä toimi kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen paikkajakauma: Keskusta 3 Kokoomus 2 SDP 1 Vasemmistoliitto 1 Yhteensä 7 Kunnanhallituksen puheenjohtajat: Puheenjohtaja Väänänen Pekka (kesk.) I varapuheenjohtaja Ojala Kari (kok.), alkaen Louejoki Satu (kok.), asti II varapuheenjohtaja Jetsu Jouni (sd.) Kunnanhallitukseen kuuluivat lisäksi seuraavat jäsenet: Hassinen Raija (vas.), alkaen Ihalainen Terho (vas.), asti Janhonen Päivi (kesk.) Strömberg Leila (kesk.) Toivanen Tomi (kok.) Kunnanjohtaja Kunnanjohtajan tehtävänä on vastata kunnan hallinnon, taloudenhoidon sekä muun toiminnan yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä sekä omistajapolitiikasta. Kunnanjohtajan tehtäväalueita ovat lisäksi kunnan edunvalvonta sekä maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö. Kunnanjohtaja vastaa myös kunnan hallinnon, taloudenhoidon ja palvelutuotannon operatiivisesta johtamisesta ja niihin liittyvien asioiden valmistelusta. Kunnanjohtajana toimi Vesa Lötjönen. Kunnan henkilöstön määrä ja sen muutokset toimintayksiköittäin esitetään erillisessä tilasto-osassa. Kunnan henkilöstöä koskevia tietoja ja tunnuslukuja esitetään erillisessä ns. henkilöstökertomuksessa Kunnan henkilöstö Siilinjärven kunnan henkilöstömäärä oli henkilöä, joista vakinaisia henkilöä, mikä on 76 % koko henkilöstöstä. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus aloitti toimintansa Peruskunnassa oli vuoden lopussa 530 vakinaista henkilöä ja Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksessa 909 henkilöä. Koko vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta, peruskunnan henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta ja Siiliset-peruspalvelukeskuksen henkilöstön keski-ikä 46,8 vuotta. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti vuoden välillä. Koko kunnan henkilökunnasta voi eläkkeelle siirtyä vuoteen 2016 mennessä 189 henkilöä, mikä on 13,13 % koko kunnan henkilöstöstä ja vuoteen 2025 mennessä 40 %.

9 Kunnan palkatun henkilöstön määrä Vakinaiset Määräaikaiset Määräaikaisista työllistettyjä Yhteensä Yhteensä, ilman työllistettyjä Hallintopalvelut Perusturvatoimiala Opetus- ja vapaa-aikapalvelut Maankäyttöpalvelut Tekniset palvelut Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus Yhteensä Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan henkilöstökulut peruskunnan puolella olivat noin 27,143 miljoonaan euroa, josta palkkojen ja palkkioiden osuus on noin 21,300 miljoonaa euroa. Henkilöstöpalvelut on laatinut erillisen henkilöstökertomuksen, joka tuodaan omana asiakirjana kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Liikelaitos Siiliset peruspalvelukeskuksen henkilöstökulut olivat noin 43,401 miljoonaa euroa, josta palkkojen ja palkkioiden osuus on noin 33,673 miljoonaa euroa. Kuntalain 75 :n tarkoittamat tilivelvolliset viranhaltijat alkaen Hallintopalvelut Kunnanjohtaja Talousjohtaja Yritysasiamies Henkilöstöpäällikkö Talouspäällikkö Tietojärjestelmäpäällikkö Maaseutusihteeri Opetus- ja vapaa-aikapalvelut Sivistystoimenjohtaja Koulutoimen talouspäällikkö Palvelualuejohtaja Kansalaisopiston rehtori Kirjastotoimenjohtaja Nuoriso- ja kulttuurisihteeri Liikuntatoimenjohtaja Maankäyttöpalvelut Kaavoitusarkkitehti Maankäyttöinsinööri Kiinteistöteknikko Rakennustarkastaja Ympäristönsuojelupäällikkö Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Toimitilapäällikkö Suunnittelu- ja rakennuttamispäällikkö Työpäällikkö Tekniset palvelut Tekninen johtaja Toimitilapäällikkö Suunnittelu- ja rakennuttamispäällikkö Työpäällikkö Perusturvatoimiala Perusturvajohtaja Ympäristöterveyspalvelut Ympäristöterveysjohtaja Vastaava eläinlääkäri Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus Liikelaitoksen johtaja Hallinto- ja talousjohtaja Tulosaluejohtajat (4): - Varhaiskasvatuspalvelut - Perhe- ja aikuispalvelut - Vanhuspalvelut - Hoitopalvelut

10 9 Siilinjärven kuntaorganisaatio Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Johtoryhmä Hallintopalvelut Maaseutulautakunta Talousjohtaja TUOTTAJA Liikelaitos Siiliset - peruspalvelu - keskuksen johtokunta Peruspalvelu - keskuksen johtaja TILAAJA Perusturva - lautakunta Perusturva - johtaja Opetus - ja vapaa - aikapalvelut Vapaa - aikalautakunta Koululautakunta Sivistystoimenjohtaja Tekniset palvelut Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Maankäyttö- Ympäristö- - terveyspalvelut Ympäristöterveyslautakunta palvelut Kunnanhallitus Ympäristönsuojelulautakunta Rakennuslautakunta Kaavoitusarkkitehti Ympäristöterveysjohtaja

11 Oman alueen kehitys Vuonna 2011 Kuopion seudun väestön kokonaismuutos oli +930 henkeä, kun se vuonna 2010 oli +650 henkeä. Kasvun suureneminen johtui Siilinjärven edellisvuotta huomattavan suuremmasta väestönkasvusta. Pohjois-Savon edellisvuoden väestötappio (-272 henkilöä) kääntyi voitolliseksi, ollen +175 henkilöä. Vuonna 2011 Pohjois-Savon kunnista asukasluvun kasvua tapahtui eniten Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Siilinjärven asukasluvun kasvu oli ennätyksellinen suuri, eli 293 henkilöä koostuen lähes yhtä suuresta luonnollisesta väestönkasvusta ja kuntien välisestä nettomuutosta. Kuopion kasvu pysyi edellisvuoden lukemissa, ollen 634. Pientä väestönkasvua saivat myös Iisalmi, Maaninka, Rautalampi ja Kaavi, jotka edellisvuotena olivat selkeästi muuttotappiollisia kuntia. Pohjois-Savon kunnista vain Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Vieremällä oli luonnollista väkiluvun kasvua. Kuntien välistä muuttovoittoa oli Kuopion lisäksi kahdeksassa Pohjois-Savon kunnassa. Väestön ikäryhmien osuudet kokonaisväestöstä * 2011* 0 14-vuotiaat 22,6 21,2 21,0 20,8 20,6 20, vuotiaat 67,6 65,9 65,7 65,4 65,1 64,4 Yli 64-vuotiaat 9,8 12,9 13,4 13,8 14,3 15,0 Väestö yhteensä * Kunnan paikkatietojärjestelmästä Alue ja väestö Kunnan pinta-ala on noin 508 km 2, josta vesialuetta on 107 km 2. Vuonna 2010 väestöstä 46,9 prosenttia asui kirkonkylässä, 24,7 prosenttia Toivala Vuorelassa ja 28,4 prosenttia haja-asutus-alueella. Kunnan taajama-aste on 79,3 %. Vuoden 2011 lopussa Siilinjärven väkiluku oli ennakkotiedon mukaan henkeä, jossa kasvua oli jopa 293 henkeä (edellisvuonna 42 henkeä). Vuoden 2011 talousarvion kasvuennuste 168 asukasta ylittyi 125:llä. Ennakkotiedon mukaan vuonna 2011 syntyvyys oli Siilinjärvellä 271 lasta ja kuolleisuus 125 henkilöä. Luonnolliseksi väestönkasvuksi muodostui siten 146 henkilöä, mikä on lähes puolet viime vuosien tasoa suurempi. Vuoden 2010 kuntien välinen 36:n henkilön muuttotappio kääntyi 147:n henkilön muuttovoitoksi (sisältää nettomaahanmuuton). Näiden yhteisvaikutuksesta vuoden 2011 väestökehitys muodostui ennätyksellisen suureksi. Tulomuutto oli vuonna 2011 edellisvuotta selvästi suurempaa, johtuen osaltaan valmistuneiden asuntojen määrästä, joka oli 80 asuntoa edellisvuotta suurempi. Muuttovoiton kasvun syy oli edellisvuotta selvästi suurempi tulomuutto sekä pienempi lähtömuutto. Nettomaahanmuutto oli 9 henkilöä. Siilinjärven väestörakenne on maakunnan nuorin. Keski-ikä on 39,2 vuotta, kun koko maan keski-ikä on 41,4 vuotta. Vuoden 2010 lopussa 0 14-vuotiaiden osuus oli kunnassa 20,6 %, kun se Pohjois-Savossa oli keskimäärin 15,5 %. Vastaavasti yli 64- vuotiaiden osuus oli 15,0 % kun se Pohjois- Savossa oli keskimäärin 19,6 prosenttia.

12 ikäryhmä Elinkeinorakenne ja työllisyys Kunnan elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Alkutuotannossa työpaikoista on 5 %, teollisuudessa ja rakentamisessa 23 % sekä palvelualoilla 72 %. Vuoden 2011 lopussa kunnassa arvioidaan Tilastokeskuksen kriteereillä olleen työpaikkaa. Vuonna 2011 ei koettu elinkeinoelämässä merkittäviä takaiskuja, vaan työpaikkojen kasvuksi arvioidaan jopa 110 työpaikkaa. Uusia työpaikkoja syntyi eniten rakennusalalle vilkastuneen asuntorakentamisen sekä kallansiltojen rakentamisen vuoksi. Vuonna 2011 työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 735 henkilöä, joka oli edellisvuoden tasoa. Vuonna 2011 Siilinjärven keskityöttömyysaste oli maakunnan pienin ollen 7,3 %, kun se Pohjois-Savossa oli keskimäärin 10,4 % ja koko maassa 9,1 %. Edellisvuoteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä vuonna 2011 kasvoi 13 henkilöllä ollen yhteensä 134. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni ollen 92 henkilöä Rakennustoiminta Vuonna 2011 valmistui 209 uutta asuntoa, mikä on 80 asuntoa enemmän kuin edellisenä vuonna. Valmistuneista asunnoista 81 oli omakotiasuntoa, 13 rivitaloasuntoa ja 115 kerrostaloasuntoa. Eri ryhmien osuudet (%) Siilinjärvellä ja koko maassa MIEHET NAISET Siilinjärvi/naiset % Koko maa/naiset Siilinjärvi/ miehet Koko maa/ miehet

13 12 Siilinjärven väkiluku * Asukasluku * ennakkotieto Väestönmuutokset Synt.enemm Muuttoliike Väestönlis. yht

14 13 Työttömyysaste Siilinjärvi 17,9 15,7 14,5 13,6 12,7 12,1 10,7 9,6 10,3 9,8 8,5 7,1 6,5 8,6 7,9 7,3 Pohjois-Savo 20,8 19,4 18,0 17, ,1 14,1 13,4 13,2 12,6 11,6 10,1 9,7 12,6 11,4 10,4 Koko maa 17,9 16,4 14,7 13,9 12,6 11,7 11,3 11,1 11,1 10,8 9,5 8,2 7,6 11,3 10,0 9,1 Työttömät ryhmittäin Yhteensä Miehet Naiset Alle 25 v Yli vuoden

15 14 Työvoima ja työpaikat Alueella asuva työllinen työvoima Työpaikat Valmistuneet asunnot Kerrostalot Rivitalot Omakotitalot

16 Yleinen taloudellinen kehitys Vuoden 2011 alkupuoliskolla talous kasvoi hyvää vauhtia ja vielä kesällä talouskasvun odotettiin kehittyvän suotuisasti koko vuoden osalta. Loppukesästä lisääntynyt epävarmuus, koskien erityisesti euroaluetta, on välittymässä nopeasti reaalitalouden puolelle. Bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan n. 2,9 %. Viennin volyymi kääntyi negatiiviseksi ollen n. -0,8 %, tuonti kasvoi vain 0,1 %, yksityinen kulutus 3,3 %, julkinen kulutus 0,8 % ja investoinnit 4,6 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys kääntyi laskuun. Vuoden 2011 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 7,8 %, kun se vuonna 2010 oli 8,4 %. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli keskimäärin 3,4 %. Inflaatio hidastui loppuvuonna. Valtiovarainministeriön budjettikatsauksen mukaan Suomen talouden ennustetaan kasvavan arvioitua hitaammin, noin 0,5 % vuonna Kasvu olisi miltei kokonaan kotimaisen kysynnän varassa, vienti jäisi vaimeaksi. Inflaatio pysyisi varsin korkeana, n. 3 %:n tasossa. Ansiotason ennustetaan kuitenkin kasvavan inflaatiota nopeammin. Vuonna 2010 alkanut työttömyysasteen lasku pysähtyi syksyllä ja sen odotetaan keväällä 2012 kääntyvän lievään nousuun. Taantuma vuosina ja sen lieventämiseksi toteutetut elvytystoimet heikensivät Suomen julkista taloutta. Uudelleen heikentyneet kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Maan hallitus on sitoutunut toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia, mikäli julkisen talouden alijäämä asettuu yli 1 %:n. Uusi suhdannekatsaus julkaistaan maaliskuun lopulla. Sen ennakoidaan sisältävän hivenen positiivisempia talousnäkymiä. 1.5 Kunnallistalouden kehitys Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate on noin 2,10 miljardia euroa, mikä jää lähes 400 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin vuonna Pudotusta on peräti n. 15 %. Loppuvuodesta heikentynyt talouskehitys on alkanut jo vaikuttaa myös kuntiin. Vuosikate asukasta kohti vuonna 2011 oli ennakkotietojen mukaan 390 euroa, kun se edellisenä vuonna oli peräti 461 euroa. Vuosikate kattoi 122 % kuntien ja kuntayhtymien poistoista ja 77 % poistonalaisista investoinneista. Negatiivisen vuosikatteen kuntia on 22. Kuntien toimintakatteet heikkenivät 5,2 % vuonna Kuluryhmäkohtaisia tietoja julkaistaan maaliskuun lopussa. Kuntien verotulot vuonna 2011 kasvoivat 3,9 prosenttia. Alkuvuoden myönteinen kansantalouden ja työllisyyden kehitys on osaltaan vaikuttanut kuntien veropohjan odotettua parempaan kehitykseen. Yhteisöveron jakoosuuden 10 prosentin määräaikainen korotus oli voimassa vielä Valtionosuudet olivat vuonna 2011 noin 7,64 miljardia euroa, jossa kasvua oli 3,3 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan vuoden 2011 lopussa 10,2 miljardia euroa. Tämä on 0,74 miljardia euroa eli 7,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner- Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Lainakanta on kasvanut erityisesti yli asukkaan kunnissa.

17 1.6 Sisäisen valvonnan selonteko tilikaudelta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Palvelualueiden sisäisen valvonnan vuosiraportteihin perustuen toimintaa on toteutettu ohjaavien säädösten ja määräysten mukaisesti. Kuntaan ei ole kohdistunut tai kohdistumassa vaateita, jotka johtuisivat esimerkiksi lakisääteisten tehtävien laiminlyönnistä. Päätöksistä ei ole myöskään muotovirheiden perusteella valitettu. Yksittäisistä viranhaltijapäätöksistä asiaperusteilla tehdyt päätöksen sisältöön tyytymättömyyttä osoittavat valitukset ovat olleet vähäisiä. Niissä päätöksentekijän kanta on ollut pitävä. Edellisen vuoden aikana oikeuskäsittelyssä olleet kaksi riita-asiaa on selontekovuoden aikana ratkaistu kunnan eduksi. Kolme rakennuslautakunnan hyväksymää suunnittelutarveratkaisua on kumoutunut hallintooikeudessa vuoden 2011 aikana kaavoituksen tarpeellisuuteen perustuen. Riskien hallinta Kunnassa on tehty kattava riskien kartoitus vuonna Kaikki riskit on toimintokohtaisesti kartoitettu ja arvioitu. Työ jatkuu riskien yhteensovittamisella ja hallintakeinojen työstämisellä. Henkilöriskeissä painopiste kohdistuu henkilöstön keski-iän nousuun sekä ammattihenkilöstön työpanoksen saatavuuteen ja korvattavuuteen mahdollisten työpaikan vaihdosten tai pitkien sairauspoissaolojen yhteydessä. Kaikille työntekijöille ei korvaavaa henkilöä ole saatavissa; eräissä tapauksissa esiintyy vaarallisen työyhdistelmän riski. Kuhilas Oy aloittama työvoiman vuokraustoiminta Kuopion kaupungin eräissä sosiaalipalveluiden toiminnoissa on päättynyt. Odotukset toimintamallin tuomasta kehityspanoksesta eivät toteutuneet. Kunnan henkilöstöhallintoa on vahvistettu ja työhyvinvointiin on panostettu, mikä vaikuttanee pitkällä aikavälillä henkilöstön jaksamiseen. Omaisuusriskit ja toiminnan vastuuriskit ovat hallinnassa. Vakuutukset ovat ajantasaiset sekä kattavat ja omavastuiden tasot on määritelty. Vakuutukset on käyty läpi ja tarvittavat tarkistukset ja täsmennykset tehty kunnan ja vakuutusyhtiön yhteisessä vuosittaisessa vakuutuspalaverissa. Kunta on palvelutoiminnassa tapahtuneista vahingoista suorittanut joitakin korvauksia. Korvausten määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta. Palvelutoiminnan laajuus huomioon ottaen vahinkojen määrä ollut vähäinen. Kunnan vahinkorahastosta maksettujen korvausten yhteismäärä on ollut noin Kesällä 2010 tapahtuneesta kunnan jätevesipumppaamon vuodosta aiheutuneesta vahingosta on esitetty huomattava korvausvaade vuoden 2011 puolella. On mahdollista, että kunta joutuu vahingonkorvausasiassa oikeusprosessiin. Vahingot eivät ole johtuneet tehtävien hoidon huonosta järjestämisestä tai laiminlyönneistä. Toiminnallisesti tai talouden näkökulmasta tarkasteltuna merkitykseltään vakavia riskejä ei ole realisoitunut. Riskikartoitus on saatettu ajan tasalle toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöriskien osalta. Jatkotyössä huolehditaan, että kartoitus palvelee sisäisen tarkastuksen ja valvonnan näkökulmaa ja tarkoitusperiä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnassa on vahvistettu noudatettavaksi seudullinen hankintaohje ja sitä yksilöivä kuntakohtainen liite. Hankintavaltuudet on määritelty hankintaohjein ja palvelualueiden lautakunta- ja viranhaltijatasoisin delegointipäätöksin Hankintatoimi on järjestetty laajana maakunnallisena kokonaisuutena IS-Hankinta Oy:n kautta. Kunnan omat hankinnat on hoidettu hankintaa koskevien säädösten mukaisesti eivätkä kunnan hankintapäätökset ole olleet kilpailuviraston käsiteltävänä. Yhteishankinnassa kilpailutettujen tuotteiden ostotoiminta ja sähköisen hankint menettelyn käyttö ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan.

18 17 Hankintatoimeen liittyvää ohjeistusta, seurantaa, ja tiedotusta käytännöistä tulee lisätä nykyisestään. Erityisesti palveluhankintojen käytäntöjen sopiminen ja ohjeistaminen on tarpeen. Hankinta-asioiden hoito on keskitetty kunnan keskushallintoon ja organisoitu uudelleen. Ohjeita noudatetaan ja käyttöomaisuusluettelot ovat ajan tasalla. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Asiaa on yksityiskohtaisemmin käsitelty tilinpäätöksen toimintakertomuksen palvelualueita koskevassa osiossa ja talousarvion toteutumisvertailuissa. Perusturvan palvelukustannukset ovat edelleen kasvaneet. Kilpailutuksen kautta tulleet tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat alentaneet vanhustenhuollon osalta terveyskeskuksen vuodeosaston kuormitusta. Risuharjun palvelukeskuksen toiminnan jatkuminen nykyisissä tiloissa on mahdollista vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen käyttöön täytyy saada uudet tilat. Kunnassa olevien perusturvan palveluketjujen tarkastelulla yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa voidaan mahdollistaa palvelujen tehostaminen. Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa tavoitteet on eritelty valtuusto- ja lautakuntatasoisiksi. Tämä selkeyttää tavoiteasetantaa ja tavoitteiden seurantaa. Toiminnan tuloksellisuuden arviointi on edelleen vähäistä. Toimintolaskentaa on laajennettu hallinto- ja ruokapalveluihin. Sopimusten hallinta Kunnan sopimusten toteutumisessa ei ole esiintynyt ongelmia. Sopimusten hallintaa tulee kuitenkin ainakin osin täsmentää siten, että seuranta systematisoidaan ja valvonta vastuutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Kunnan toimintaympäristön monimutkaistuessa sopimusoikeudellisen juridisen osaamisen vahvistaminen on yksi lähivuosien kehittämiskohde organisaatiossa. Yhteistoiminnassa tapahtuvien toimien jatkuvuuden varmistamiseksi on tarpeen, että järjestelystä tai yhteistoiminnasta tehdään aina sopimus toimielimen tekemään päätökseen perustuen. Näin varmistetaan riittävä aika tehtävien järjestämiseksi siinä tapauksessa, että yhteistoiminta jostain syystä yllättäen päättyy. Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Siilinjärven kunnassa on kunnan johdolla. Sisäisen valvonnan ohjeiden (kh ) mukaisesti sisäinen tarkastus suoritetaan kunnan toimivan johdon johdolla ja alaisuudessa. Sisäistä tarkastusta toteutetaan sekä palvelualueiden sisäisenä työnä että organisaation ulkopuolelta ostettavana palveluna. Siiliset-peruspalvelukeskuksen sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on liikelaitoksen johtosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunnalla. Oman organisaationsa sisäisen tarkastuksen toimivuudesta vastaa kunkin palvelualueen johtaja, jolla on erityisvastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantaa palvelevasta tiedonkulusta ja raportoinnista. Tulosyksiköiden johto on velvollinen toimittamaan seurantatiedot palvelualueen johdolle. Erityistehtävänä tulosyksiköiden johdolla on järjestää valvonta henkilö- ja omaisuusriskien varalta. Tarkastuksista tulee antaa kirjallinen raportti vähintään kerran vuodessa. Palvelualueiden johtajat ovat tehneet sisäisen tarkastuksen omilla palvelualueillaan kunnassa käytössä olevaan sisäisen tarkastuksen muistilistan mukaisesti ja antaneet siitä kirjallisen (muistilistan muotoisen) raportin. Raporttien pohjalta on kukin palvelualue tehnyt arvion omista valvontakäytännöistään ja arviot on käyty läpi palvelualuejohtajien yhteisessä palaverissa. Organisaation ulkopuolisen sisäisen tarkastuksen palvelut on ostettu Suomen Kuntatarkastus Oy:ltä. Em. tarkastuksia ovat erityisosaamista vaativat tarkastukset. Vuonna 2011 ulkopuolinen tarkastus tarkasti toimeentulotukiprosessin ja arvonlisäverot. Tarkastajat ovat antaneet tarkastuksista kirjalliset kehittämisehdotukset sisältävät raportit.

19 18 Toimeentulotukitarkastuksen perusteella prosessin ohjeistusten, menettelytapojen ja kontrollien todettiin olevan riittävällä tasolla. Arvonlisäverotarkastuksen perusteella kunta haki arvonlisäveron palautusta euroa. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma laaditaan vuosittain ja vahvistetaan kunnan johtoryhmässä. Riskienarvioinnin pohjalta on saatu luotua prosessi, jolla tarkastustointa on kehitetty ajantasaiseksi, sisäistä valvontaa palvelevaksi toiminnaksi. Sisäinen valvonta (johdon tarkkailu- ja varsinainen tarkastustoiminta) on toiminut hyvin, koska merkittävä osa valtuuston asettamista niin taloudellisista kuin toiminnallisistakin tavoitteista on saavutettu tilikaudella, väärinkäytöksiä ei ole ilmennyt eikä kunta ole joutunut oikeudelliseen tai suuriin taloudellisiin korvausvastuisiin harjoittamansa toiminnan johdosta. Konsernivalvonta Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Siilinjärven kunnan konserniohjeet. Ohjeen mukaan vastuu konsernin johtamisesta kuuluu kunnanjohtajalle, joka voi tarvittaessa päätöksellään siirtää jonkin tytäryhtiön seurannan jollekin toiselle henkilölle. Kunnan keskushallinnon tehtäväjärjestelyjen yhteydessä konsernivalvonta on kunnanjohtajan päätöksellä siirretty sisäisestä valvonnasta vastaavan viranhaltijan tehtäväksi tytäryhteisöjen osalta. Valvonta on ollut systemaattista. Kunnanjohtaja, talousjohtaja ja tarkastusasiantuntija ovat käyneet tytäryhteisöjen edustajien kanssa konsernivalvontakeskustelut sovitun mukaisesti vuoden 2011 aikana. Vesa Lötjönen kunnanjohtaja Pekka Takkinen talousjohtaja

20 19 2 Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelmassa esitetään ne tuotot, jotka on saatu kunnan ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kunnan ulkopuolelta. Tuotot Kunnan toimintatuotot olivat tilikaudella yhteensä 60,486 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä tilikaudesta 4,170 milj. euroa. Muutos aiheutui perusturvatoimialan kuntien maksuosuuksien kasvusta n. 1,730 milj. euroa, uutena aloittaneen ympäristöterveydenhuollon kuntaosuuksista n. 1,040 milj. euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kasvusta n. 0,7 milj. euroa ja muista myyntituloista ja tuotoista n. 0,5 milj. euroa. Verotuloja kertyi 69,781 milj. euroa, ja ne kasvoivat 1,535 milj. euroa (2,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnan tuloveron kasvu oli 0,244 milj. euroa (0,4 %), kiinteistöveron 0,081 milj. euroa (2,7 %), ja yhteisöveron 1,210 milj. euroa (30,3 %). Valtion osuuksien määrä kasvoi 0,535 milj. euroa. Rahoitustuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kulut Toimintakulujen kokonaismäärä oli tilikaudella noin 151,782 milj. euroa. Kulut kasvoivat 9,334 milj, euroa eli 6,6 % edelliseen vuoteen. Toimintakulujen merkittävimmät erät ja niiden kasvut ovat seuraavat: 1000 kasvu kasvu 1000 % Henkilöstökulut ,3 % Asiakaspalv. ostot ,6 % Muiden palv. ostot ,3 % Ostot ,4 % Avustukset ,8 % Vuokrat ja muut ,5 % kulut Henkilöstökulujen kasvusta Siiliset-peruspalvelukeskuksen osuus on n. 1,846 milj. euroa, uutena aloittaneen ympäristöterveydenhuollon osuus 1,472 milj. euroa, opetus- ja vapaaaikapalveluiden osuus n. 0,660 milj. euroa ja perusturvapalveluiden n. 0,280 milj. Henkilöstökulujen kasvuun on vaikuttanut mm. lomapalkkavarauksen muutoksen kasvu koko kunnassa n. 0,6 milj. euroa. Kasvu on pääosiltaan aiheutunut työehtosopimuksissa sovituista palkkarakenteen muutoksista. Asiakaspalvelujen ostojen kasvu johtuu pääsääntöisesti Siilinjärven erikoissairaanhoidon kasvusta. Valmistus omaan käyttöön liittyvät kulut sisältyvät tuloslaskelman toimintakuluihin, ja niiden vaikutus on eliminoitu Valmistus omaan käyttöön rivillä. Toimintakate Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotuksena syntyvä toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen, sillä verotulot ja valtionosuudet muodostavat merkittävän osan kunnan tuloista. Vuonna 2011 kunnan toimintakatteen määrä oli noin -91,157 milj. euroa. Toimintakate heikkeni edelliseen tilikauteen verrattuna 5,1 milj. euroa (6,0 %). Vuosikate Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa, onko kunnan tulorahoitus riittävä kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Lähtökohtana on, että vuosikatteen tulisi muutaman vuoden tarkastelujaksolla vastata poistojen määrää eli korvausinvestointien tarvetta. Tilikauden vuosikate oli 5,658 milj. euroa, vuonna 2010 noin 8,751 milj. euroa ja 4,09 milj. euroa vuonna Vuosikate riitti poistoihin, mutta ei nettoinvestointien rahoitukseen.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2016, mrd. Lainakanta Rahavarat 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 18 16

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot