ENR 5.1 KIELTO-, RAJOITUS- JA VAARA-ALUEET ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENR 5.1 KIELTO-, RAJOITUS- JA VAARA-ALUEET ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS"

Transkriptio

1 AIP SUOMI / FINLAND ENR ENR 5 ILMATILAA KOSKEVAT RAJOITUKSET JA VAROITUKSET ENR 5 NAVIGATION WARNINGS ENR 5.1 KIELTO-, RAJOITUS- JA VAARA-ALUEET ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS Huom.: Ks. Index-kartat, ENR 6.3. Note: See Index charts, ENR KIELTOALUEET 1. PROHIBITED AREAS 1.1 Kieltoalueilla sijaitsevien laitosten samoin kuin laitosten ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi on ilmailu näillä alueilla kielletty. 1.2 Liikenteen turvallisuusvirasto (yhteystiedot, ks. kohta 2.5) voi kuitenkin erityisistä syistä myöntää luvan lentämiseen kieltoalueella. Tällaista lupaa ei vaadita, jos kysymyksessä on kieltoalueella sijaitsevan laitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvä lento. Lupaa kieltoalueella lentämiseen on haettava Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella Lupa-hakemus kieltoja rajoitusalueelle lentämiseen (LU3630) viimeistään seitsemän vuorokautta ennen suunniteltua lentoa. Lupa kieltoalueella lentämiseen myönnetään kutakin lentoa varten erikseen. 1.1 Flights within prohibited areas are not permitted in order to guarantee the safety of constructions and establishments located within these areas. 1.2 However, for special reasons, a permission to fly within a prohibited area can be granted by the Finnish Transport Safety Agency (contact information, see para 2.5). Such permission is not required if the flight is particularly associated with maintenance or other function and use of the constructions and establishments within the prohibited area. The customer form LU3630 shall be used for the application. The application shall reach the authority not later than 7 days prior to the intended flight. Permission will be granted for each individual flight separately. 2. RAJOITUSALUEET 2. RESTRICTED AREAS Suomen ilmatilassa olevat rajoitusalueet on jaettu kolmeen ryhmään: 1) pysyvästi voimassa olevat rajoitusalueet, 2) pysyvät tilapäisesti voimassa olevat rajoitusalueet ja 3) erikseen perustettavat tilapäiset rajoitusalueet. Rajoitusalueilla ilmailu on luvanvaraista seuraavin erityisehdoin: 2.1 Lupaa ilmailuun aktiiviseksi ilmoitetulla ryhmien 1) ja 2) mukaisella rajoitusalueella haetaan Puolustusvoimilta (yhteystiedot, ks. Kohta 2.5). Lupaa on haettava Puolustusvoimien lomakkeella "Lupahakemus rajoitusalueella lentämiseen" viimeistään seitsemän vuorokautta ennen suunniteltua lentoa, ellei Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta muuta johdu. Lupahakemus on saatavilla osoitteesta (Asiointi/lomakkeet). The restricted areas within the Finnish airspace are divided into three categories: 1) permanently activated restricted areas, 2) temporarily activated permanent restricted areas and 3) separately established temporary restricted areas. Flights within restricted areas are subject to the following special provisions: 2.1 A prior permission for flights within categories 1) and 2) restricted areas shall be obtained from the Defence Forces (contact details, see para 2.5). The permission shall be applied by using the Defence Force s application form Application for flight into restricted area at least 7 days prior to the intended flight, unless otherwise stated in international agreements binding on Finland. The application form is available at (Asiointi/lomakkeet). 2.2 Rajoitusalueet 2.2 Restricted areas 1) Pysyvästi voimassa olevat rajoitusalueet (aktiivisia ): 1) Permanently activated restricted areas (active ): - Rajoitusalueet EFR10 - EFR54 ja EFR100 ITÄINEN RAJOITUSALUE Rajoitusalueella EFR100 lentämiseen lupaa ei tarvita valtakunnan rajan ylittävältä lentosuunnitelman esittäneeltä ilmaliikenteeltä. - Restricted areas EFR10 - EFR54 and EFR100 ITÄINEN RA- JOITUSALUE For a flight within EFR100 crossing the state border that has submitted a flight plan, no permission is required. 2) Pysyvät tilapäisesti käytössä olevat rajoitusalueet: 2) Temporarily activated permanent restricted areas: Alueet aktivoidaan -sähkeellä. Luvan hakemista tilapäisesti käytössä oleville rajoitusalueille ei tarvita silloin, kun alueet eivät ole aktiivisia. Areas are activated by. Permissions for flights within temporarily activated restricted areas are not required when the areas are not active. - Rajoitusalueet EFR56 - EFR117 - Restricted areas EFR56 - EFR APR 2015

2 ENR AIP SUOMI / FINLAND 3) Erikseen perustettavat tilapäiset rajoitusalueet (TEMPO EFR). Liikenteen turvallisuusviraston perustamille tilapäisille rajoitusalueille annetaan lupaehdot alueen perustamisen yhteydessä. Luvan hakemista tilapäisesti perustetuille rajoitusalueille ei tarvita silloin, kun alueet eivät ole aktiivisia. 2.3 Lupa ilmailuun rajoitusalueella myönnetään kutakin lentoa varten erikseen tai erityistapauksissa määräajaksi. 2.4 Lupaan perustuvasta lennosta rajoitusalueelle on esitettävä lentosuunnitelma ilmaliikennepalvelun tarjoajalle viimeistään kaksi tuntia ennen ilma-aluksen lentoonlähtöä. 3) Separately established temporary restricted areas (TEM- PO EFR) The provisions for temporary restricted areas established by the Finnish Transport Safety Agency (Trafi) are given in connection of the establishment. Permissions for flights within temporarily activated restricted areas are not required when the areas are not active. 2.3 Permission for flights within a restricted area can be granted for individual flights or, under special circumstances, for a set time. 2.4 In addition, a flight plan for each permitted flight shall be submitted to the air traffic provider at least two hours before departure. 2.5 Lupahakemuksen osoittaminen 2.5 Contact details for application Pääesikunta, operatiivinen osasto PL HELSINKI Lisätietoja: TEL (vaihde) Defence Command Finland, Operations Division P.O.Box 919 FI HELSINKI, Finland Additional information: TEL (exchange) 3. VAARA-ALUEET 3. DANGER AREAS 3.1 Rajoiltaan määrättyä ilmatilaa, jossa voi määräaikoina tapahtua lennolla oleville ilma-aluksille vaarallista toimintaa. 3.2 Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä tai päätöksellä voidaan osoittaa vaara-alueiksi alueita, joissa vaihtelevasti määräaikoina saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa. Ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavan toiminnan alkamisesta ja loppumisesta on ilmoitettava aluelennonjohdolle. 3.3 Vaara-alueilla on tavallisimmin purjelentotoimintaa, pilvipurjelentotoimintaa, laskuvarjohyppytoimintaa, miehittämättömien ilma-alusten lennätyksiä ja aktiivista lentokoulutustoimintaa, joka käsittää usein poikkeuksellista ilma-alusten liikehdintää, kuten sakkauksia, syöksykierteitä jne. Esitaktiset vaara-alueiden ilmatilavarauspyynnöt tulee osoittaa AMC:lle ASM-käsikirjan mukaisin menettelyin. Toimintapäivänä tehtävät ilmatilavarauspyynnöt tulee osoittaa AMC:lle puhelimitse (03) Vaara-alueelle voi lentää ilma-aluksen päällikön harkinnalla. 3.1 This refers to a limited airspace where activities dangerous to aircraft may occur. 3.2 Upon the order or decision of the Finnish Transport Safety Agency (Trafi), areas where activities posing a danger to aircraft may occasionally occur can be designated as danger areas. The start and end of activities posing a danger to the air safety of aircraft must be reported to the area control centre. 3.3 Danger areas usually involve glider, cloud glider and parachute operations, unmanned aircraft flights and active training operations, consisting of irregular aircraft movements, such as stalling, tailspins, etc. Pre-tactical airspace reservation requests concerning danger areas must be presented to AMC, following procedures set out in the ASM manual. Airspace reservation requests concerning operating days must be presented to AMC by calling An aircraft may fly inside a danger area at its pilot in command's discretion. 4. TILAPÄISTEN KIELTO-, RAJOITUS- JA VAARA-ALUEIDEN PERUSTAMINEN 4. ESTABLISHMENT OF TEMPORARY PROHIBITED, RESTRICTED OR DANGER AREAS Tilapäisen kielto-, rajoitus- tai vaara-alueen perustaminen julkaistaan illa tai AIP Supplementilla. The establishment of a temporary prohibited, restricted or danger area will be promulgated by or by AIP SUP. 30 APR 2015

3 AIP SUOMI / FINLAND ENR Designation EFP20 LOVIISA N E N E N E N E N E N E N E EFP25 OLKILUOTO N E N E N E N E N E EFP30 KILPILAHTI N E N E N E N E N E PROHIBITED AREAS Hours of applicability 6500 FT MSL 6500 FT MSL 1300 FT MSL NUCLEAR NUCLEAR REFINERY, CHEMICAL

4 ENR AIP SUOMI / FINLAND Designation RESTRICTED AREAS EFR10 KIRKONMAA-RANKKI N E N E N E N E N E EFR21 ISOSAARI N E N E N E N E N E EFR30 KATAJALUOTO N E N E N E N E N E EFR35 MÄKILUOTO N E N E N E N E N E EFR37 UPINNIEMI N E N E N E N E N E EFR43 HÄSTÖ-BUSÖ N E N E N E N E N E EFR45 RUSSARÖ N E N E N E N E N E EFR50 ÖRÖ N E N E N E N E N E N E EFR53 UTÖ N E N E N E N E N E EFR54 KORPPOO-GYLTÖ N E N E N E N E N E EFR56 KIRKONMAA-RANKKI N E N E N E N E N E EFR57 KIRKONMAA-RANKKI N E N E N E N E N E EFR58 KIRKONMAA-RANKKI N E N E N E N E N E EFR59 HAMINA N E N E N E N E N E EFR60 KUIVASSALMI N E N E N E N E N E EFR61 TAIPALSAARI N E N E N E N E N E N E EFR62 JUKAJÄRVI (LOHIKOSKI) N E N E N E N E N E EFR63 KARKIALAMPI N E N E N E N E N E N E N E EFR64A SANTAHAMINA N E N E N E N E N E EFR64B SANTAHAMINA N E N E N E N E N E N E 4000 FT MSL 2300 FT MSL

5 AIP SUOMI / FINLAND ENR Designation EFR65 ISOSAARI N E N E N E N E N E EFR66 ISOSAARI N E N E N E N E EFR67 ISOSAARI N E N E N E N E N E N E N E N E EFR68 HUKKAKERO N E N E N E N E N E EFR69 HIUKKAVAARA N E N E N E N E N E EFR70 KONTIORANTA N E N E N E N E N E N E EFR71 HIIENVAARA (KOITERE) N E N E N E N E N E EFR72 SOTINPURO N E N E N E N E N E N E EFR73A POHJANKANGAS N E N E N E N E N E N E EFR73B POHJANKANGAS N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFR73C POHJANKANGAS N E N E N E N E N E EFR74 VUOSANKA N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFR75 MÄKILUOTO N E N E N E N E N E EFR76 MÄKILUOTO N E N E N E N E N E N E EFR77 UPINNIEMI N E N E N E N E N E N E N E EFR78 HÄSTÖ-BUSÖ N E N E N E N E N E EFR79 HÄSTÖ-BUSÖ N E N E N E N E N E N E N E EFR80 RUSSARÖ N E N E N E N E N E N E N E N E RESTRICTED AREAS FT MSL 3000 FT MSL FL 95 FL FT MSL FL FT MSL 2

6 ENR AIP SUOMI / FINLAND Designation EFR81 RUSSARÖ N E N E N E N E N E EFR83 SYNDALEN N E N E N E N E N E N E EFR84 ÖRÖ N E N E N E N E N E EFR85 ÖRÖ N E N E N E N E N E EFR87 UTÖ N E N E N E N E N E N E EFR88 KORPPOO-GYLTÖ N E N E N E N E N E EFR89 REILA N E N E N E N E N E EFR91 RAASI N E N E N E N E N E EFR92A ROVAJÄRVI N E N E N E N E N E EFR92B ROVAJÄRVI N E N E N E N E N E N E N E EFR92C ROVAJÄRVI N E N E N E N E N E N E EFR92D ROVAJÄRVI N E N E N E N E N E N E EFR92E ROVAJÄRVI N E N E N E N E N E N E EFR93 NIINISALO N E N E N E N E N E N E N E N E EFR94 HÄTILÄ N E N E N E N E N E N E N E EFR95 HÄLVÄLÄ N E N E N E N E N E EFR96 VUORISJÄRVI N E N E N E N E N E EFR97 KEURUU N E N E N E N E N E N E EFR98 ÄHTÄRI N E N E N E N E N E RESTRICTED AREAS 7900 FT MSL 3000 FT MSL 3300 FT MSL 4300 FT MSL 4300 FT MSL

7 AIP SUOMI / FINLAND ENR Designation EFR99A LOHTAJA N E N E N E N E N E N E EFR99B LOHTAJA N E N E N E N E RESTRICTED AREAS

8 ENR AIP SUOMI / FINLAND Designation EFR N E N E - jatkuen pitkin Venäjän valtion rajaa pisteeseen / further along the Russian state border to the point N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFR101 ISOSAARI N E N E N E N E N E N E RESTRICTED AREAS, OTHER

9 AIP SUOMI / FINLAND ENR Designation EFR102 KUIVASAARI N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFR103 KATAJALUOTO N E N E N E N E N E N E N E N E EFR104 KATAJALUOTO N E N E N E N E N E EFR105 KATAJALUOTO N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFR106 KATAJALUOTO N E N E N E N E N E N E EFR107 KATAJALUOTO N E N E N E N E EFR108 RUSSARÖ N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFR109 ÖRÖ N E N E N E N E N E N E N E EFR110 ISOKARI N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFR111A LOHTAJA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFR111B LOHTAJA N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFR112A PAHKAJÄRVI N E N E N E N E N E N E N E EFR112B PAHKAJÄRVI N E N E N E N E N E N E N E EFR113 HUOVINRINNE N E N E N E N E N E N E N E N E EFR114 KASSUNKURU N E N E N E N E N E N E N E RESTRICTED AREAS FT MSL

10 EF ENR AIP SUOMI / FINLAND Designation EFR115 KYLÄJÄRVI N E N E N E N E N E N E EFR116 KYLÄJÄRVI N E N E N E N E N E EFR117 KERTTUVAARA N E N E N E N E N E RESTRICTED AREAS

11 AIP SUOMI / FINLAND ENR ID DANGER AREAS EFD N E N E - jatkuen pitkin Venäjän valtion rajaa pisteeseen / further along the Russian state border to the point N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD101 ISOSAARI N E N E N E N E N E N E 1000 FT

12 ENR AIP SUOMI / FINLAND ID EFD102 KUIVASAARI N E N E N E N E N E N E N E EFD103 KATAJALUOTO N E N E N E N E N E N E EFD104 KATAJALUOTO N E N E N E N E N E EFD105 KATAJALUOTO N E N E N E N E N E N E N E EFD106 KATAJALUOTO N E N E N E N E N E N E EFD107 KATAJALUOTO N E N E N E N E N E N E EFD108 RUSSARÖ N E N E N E N E N E N E EFD109 ÖRÖ N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD110 ISOKARI N E N E N E N E N E N E EFD111A LOHTAJA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD111B LOHTAJA N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD112A PAHKAJÄRVI N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD112B PAHKAJÄRVI N E N E N E N E N E N E EFD113 HUOVINRINNE N E N E N E N E N E N E EFD114A KASSUNKURU N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD114B KASSUNKURU N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E DANGER AREAS 3500 FT MSL 3500 FT MSL 3500 FT MSL 3500 FT MSL, 30 APR 2015

13 AIP SUOMI / FINLAND ENR ID EFD114C KASSUNKURU N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD115 KYLÄJÄRVI N E N E N E N E N E N E N E EFD116 KYLÄJÄRVI N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD117 KERTTUVAARA N E N E N E N E N E N E EFD118 ISOLÄHDE N E N E N E N E N E EFD119A PUDASJÄRVI N E N E N E N E N E N E EFD119B PUDASJÄRVI N E N E N E N E N E EFD120 RAUTAVAARA N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD121A HAAPAVESI N E N E N E N E N E EFD121B HAAPAVESI N E N E N E N E N EFD122 KITEE N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD123A TEISKO N E N E N E N E N E N E N E N E EFD123B TEISKO N E N E N E N E N E N E EFD123C TEISKO N E N E N E N E N E N E EFD125 IMMOLA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD126 VESIVEHMAA N E N E N E N E N E DANGER AREAS 3500 FT MSL

14 ENR AIP SUOMI / FINLAND ID EFD127A HYVINKÄÄ N E N E N E N E N E N E EFD127B HYVINKÄÄ N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD127C HYVINKÄÄ N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD127D HYVINKÄÄ N E N E N E N E N E N E EFD128A RÄYSKÄLÄ N E N E N E N E N E N E N E EFD128B RÄYSKÄLÄ N E N E N E N E N E EFD128C RÄYSKÄLÄ N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD129A PIIKAJÄRVI N E N E N E N E N E N E EFD129B PIIKAJÄRVI N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD129C PIIKAJÄRVI N E N E N E N E N E EFD130A ORIPÄÄ N E N E N E N E N E N E N E N E EFD130B ORIPÄÄ N E N E N E N E N E N E N E N E EFD130C ORIPÄÄ N E N E N E N E N E EFD130D ORIPÄÄ N E N E N E N E N E N E EFD130E ORIPÄÄ N E N E N E N E N E EFD130F ORIPÄÄ N E N E N E N E N E EFD132 KIIKALA N E N E N E N E N E EFD133A NUMMELA N E N E N E N E N E N E DANGER AREAS

15 AIP SUOMI / FINLAND ENR ID EFD133B NUMMELA N E N E N E N E N E EFD133C NUMMELA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFD133D NUMMELA N E N E N E N E EFD133E NUMMELA N E N E N E N E N E N E N E EFD133F NUMMELA N E N E N E N E EFD133G NUMMELA N E N E N E N E N E EFD134A KYMI N E N E N E N E N E N E N E EFD134B KYMI N E N E N E N E N E N E N E EFD135A AHMOSUO N E N E N E N E N E EFD135B AHMOSUO N E N E N E N E EFD136 RAAHE-PATTIJOKI N E N E N E N E N E N E EFD137 BOKSI N E N E N E N E N E EFD138 SANTIS N E N E N E N E N E N E N E N E EFD139A ARABIA N E N E N E N E N E N E N E EFD139B ARABIA N E N E N E N E EFD140A MENKIJÄRVI N E N E N E N E N E N E N E EFD140B MENKIJÄRVI N E N E N E N E N E DANGER AREAS

16 ENR AIP SUOMI / FINLAND ID EFD140C MENKIJÄRVI N E N E N E N E N E EFD141 ALAVUS N E N E N E N E N E EFD142 JÄMIJÄRVI N E N E N E N E N E N E EFD143 HYPPY N E N E N E N E N E N E EFD200 ITÄINEN VAARA-ALUE N E - jatkuen pitkin Norjan valtion rajaa / further along the Norwegian state border pisteeseen / to the point N E - jatkuen pitkin Venäjän valtion rajaa / further along the Russian state border pisteeseen / to the point N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E DANGER AREAS 1000 FT 05 FEB 2015

SOTILASHARJOITUS- JA KOULUTUS- ALUEET SEKÄ ILMAPUOLUSTUKSEN TUNNISTUSVYÖHYKE (ADIZ)

SOTILASHARJOITUS- JA KOULUTUS- ALUEET SEKÄ ILMAPUOLUSTUKSEN TUNNISTUSVYÖHYKE (ADIZ) AIP SUOMI / FINLAND ENR 5.2-1 ENR 5.2 SOTILASHARJOITUS- JA KOULUTUS- ALUEET SEKÄ ILMAPUOLUSTUKSEN TUNNISTUSVYÖHYKE (ADIZ) ENR 5.2 MILITARY EXERCISE AND TRAINING AREAS AND AIR DEFENCE IDENTIFICA- TION ZONE

Lisätiedot

GEN 3.2 ILMAILUKARTAT GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS

GEN 3.2 ILMAILUKARTAT GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS AIP SUOMI / FINLAND GEN 3.2-1 GEN 3.2 ILMAILUKARTAT GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS 1. VASTAAVA PALVELUNTARJOAJA 1. RESPONSIBLE SERVICES Suomen alueen ilmailukartat julkaisee Finavia. Karttojen valmistuksessa

Lisätiedot

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies EMN FOCUSSED STUDY 1 2014 The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies Co-financed by the European Union 2 The use of detention and alternatives to detention

Lisätiedot

Regulation GOVERNING AMATEUR RADIO STATIONS AND THEIR USE

Regulation GOVERNING AMATEUR RADIO STATIONS AND THEIR USE FICORA 6 I/2013 M Regulation GOVERNING AMATEUR RADIO STATIONS AND THEIR USE Issued in Helsinki on 26 March 2013 The Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) has, under section 26(1)(4-5) of

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Finland: The Land Use and Building Act, Act on Protecting the Build Heritage Theme: retail

Finland: The Land Use and Building Act, Act on Protecting the Build Heritage Theme: retail Espoo, Feb 22, 2011 The legislation that is applied to establishing the retail units and protecting retail units: Finland 1. General Land Use and Building Act (also called LUBA, 132/1999) is the major

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Ilmailuohje 1 (64) TRAFI/3761/03.04.00.00/2011 GEN T1-10

Ilmailuohje 1 (64) TRAFI/3761/03.04.00.00/2011 GEN T1-10 Ilmailuohje 1 (64) Antopäivä: 18.11.2011 Voimaantulopäivä: 15.12.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailuohje on annettu ilmailulain (1194/2009) 3 :n nojalla ottaen huomioon kansainvälisen

Lisätiedot

T. Ojanen and S. Salonen

T. Ojanen and S. Salonen ISSN 0704-3716 Canadian Translation of Fisheries and Aquatic Sciences [ No. 5276 Licencing requirements of fish farms and control under the Water Rights Act T. Ojanen and S. Salonen Original title: Kalankasvatuslaitosten

Lisätiedot

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (Käännös) Liite Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work Koska Kansainvälisen työjärjestön perustana

Lisätiedot

Äänitasomittarit. Meluhälytin SoundSign

Äänitasomittarit. Meluhälytin SoundSign Hälytin, joka näkyy Käyttökohteet: Melun havainnolliseen ilmoitukseen. Konsertit Koulu Kirjastot Sairaalat Teollisuus Toimisto Tärkeimmät ominaisuudet: Äänitasomittarit Meluhälytin SoundSign Melutasosta

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

REQUEST FOR EXAMINATION OF THE IMPEDIMENTS TO MARRIAGE AS WELL AS AFFIRMATION AND STATEMENT FOR AN EXAMINATION OF IMPEDIMENTS TO MARRIAGE

REQUEST FOR EXAMINATION OF THE IMPEDIMENTS TO MARRIAGE AS WELL AS AFFIRMATION AND STATEMENT FOR AN EXAMINATION OF IMPEDIMENTS TO MARRIAGE Numero Number PYYNTÖ AVIOLIITON ESTEIDEN TUTKINNASTA SEKÄ VAKUUTUS JA ILMOITUS AVIOLIITON ESTEIDEN TUTKINTAA VARTEN REQUEST FOR EXAMINATION OF THE IMPEDIMENTS TO MARRIAGE AS WELL AS AFFIRMATION AND STATEMENT

Lisätiedot

Tervetuloa yhteistyökumppaniksi

Tervetuloa yhteistyökumppaniksi VALID THRU Tervetuloa yhteistyökumppaniksi Partner s Welcome pack KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT RECREATIONAL SERVICES 5342 VALID ONLY IN FINLAND Sisältö 1 Tervetuloa Edenredin yhteistyökumppaniksi 2 Ohjeet

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

Senaattilan käyttöehdot

Senaattilan käyttöehdot Käyttöehdot 1/6 Senaattilan käyttöehdot Rekisteröityessään Senaattilan käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan ja sitoutuu noudattamaan niitä. Yleistä Senaattila.fi -verkkosivusto

Lisätiedot

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01 Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Tässä dokumentissa on vertailtu ekosuunnitelun Ventilation units (RVU, NRVU) eri säädösehdotuksia. Alkuperäinen ehdotus on käsitelty kuulemisfoorumissa (CF) lokakuussa

Lisätiedot

Olhavalla kiipeilystä. Yleistä

Olhavalla kiipeilystä. Yleistä Olhavalla kiipeilystä Yleistä Kiipeilytoiminnan jatkuvuuden Suomen tärkeimmällä kalliolla takaa jatkossakin vain vastuullinen käyttäytyminen. Kannattaa muistaa, että kansallispuisto seuraa entistä tarkemmin

Lisätiedot

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES SLT FSM 2011 SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2011 Milj. Muutos vuodesta 2010 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 682 2,2 %

Lisätiedot

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle PEFC GUIDE PEFC GD 2001:2011 Issue 1 versio 1 22.6.2011 Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle Tämä asiakirja (30.11.2011)

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot