SOTILASHARJOITUS- JA KOULUTUS- ALUEET SEKÄ ILMAPUOLUSTUKSEN TUNNISTUSVYÖHYKE (ADIZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTILASHARJOITUS- JA KOULUTUS- ALUEET SEKÄ ILMAPUOLUSTUKSEN TUNNISTUSVYÖHYKE (ADIZ)"

Transkriptio

1 AIP SUOMI / FINLAND ENR ENR 5.2 SOTILASHARJOITUS- JA KOULUTUS- ALUEET SEKÄ ILMAPUOLUSTUKSEN TUNNISTUSVYÖHYKE (ADIZ) ENR 5.2 MILITARY EXERCISE AND TRAINING AREAS AND AIR DEFENCE IDENTIFICA- TION ZONE (ADIZ) 1. TILAPÄISET ILMATILAVARAUSALUEET (TRA, LOCAL TRA), TILAPÄISET ERILLIS- VARAUSALUEET (TSA) JA LENTOTIEDOTUSALUEIDEN RAJOJEN YLI TAPAHTUVAN ILMATILAN KÄYTÖN ALUEET (CBA) 1. TEMPORARY RESERVED AIRSPACE (TRA, LOCAL TRA), TEMPORARY SEGRE- GATED AREAS (TSA) AND CROSS BOR- DER AREAS (CBA) 1.1 Tilapäisellä erillisvarausalueella (Temporary Segregated Area, TSA) tarkoitetaan määrätyksi ajaksi tietyn käyttäjäryhmän yksinomaiseen käyttöön annettua rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen. Tilapäisellä ilmatilavarausalueella (Temporary Reserved Airspace, TRA) tarkoitetaan määrätyksi ajaksi tietyn käyttäjäryhmän käyttöön annettua rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen ja jonka läpi muut ilmatilan käyttäjät voivat lentää valvotussa ilmatilassa lennonjohdon selvityksellä. 1.2 TSA- ja TRA-alueiden tarkoituksena on mahdollistaa tällaisen tilapäistä ilmatilavarausta edellyttävän toiminnan suunnittelu etukäteen siten, että ilmatilahallintayksiköllä (AMC) on jo toimintaa edeltävinä päivinä mahdollisuus välittää tietoa näiden alueiden läpi kulkevien CDR-reittien käytettävyydestä. 1.3 Suomen ja Ruotsin välille julkaistuja lentotiedotusalueiden rajojen yli tapahtuvan ilmatilan käytön alueita (CBA) hallinnoi AIP:n osassa ENR 1.9 kuvattujen menetelmien mukaisesti Suomen aluelennonjohdon yhteydessä toimiva ilmatilahallintayksikkö, Lead AMC Suomi. CBA-alueita käsitellään TRA-alueina ja ne voidaan varata määritellyksi ajaksi Suomen ja/tai Ruotsin ilmavoimien erityiseen tai yhteiseen lentoharjoitustoimintaan. CBA-alueiden aktivointi julkaistaan NOTAM-sähkeellä. CBA-alueiden aktivointi saattaa aiheuttaa aika-, korkeus- tai reittirajoituksia ENR 3 -osassa esitetyillä ATS-reiteillä. Tiedot CBA-alueisiin liittyvien CDR 2 - reittien käytettävyydestä julkaisee ilmaliikennevirtojen keskussäätely-yksikkö (NMOC) EAUP:lla/EUUP:lla. CBA-alueisiin liittyvien CDR 1 -reittien mahdolliset käyttörajoitukset julkaistaan lisäksi NOTAM-sähkeellä. Huom. 1: Kuten osassa ENR 3 on kuvattu, NMOC ilmoittaa tiedot CDR-reittien käytettävyydestä päivittäin julkaistavalla EAUP:lla/EUUP:lla operaattoreiden lennonvalmistelua varten. CDR 2 -reittien osalta TSA- ja TRA-alueiden varausmenettelyn vaikutus näkyy suoraan EAUP:n/EUUP:n sisältämästä CDR 2 -reittien listauksesta, joten erillisiä TSA- ja TRA-alueita koskevia toiminta-aikoja ei julkaista Suomen AIS-julkaisuissa. Huom. 2: Alla annetun koordinaattilistauksen lisäksi ks. Index kartat, ENR Temporary Segregated Area (TSA) means an airspace of defined dimensions within which activities require the reservation of airspace for the exclusive use of specific users during a determined period of time. Temporary Reserved Airspace (TRA) means an airspace of defined dimensions within which activities require the reservation of airspace for the use of specific users during a determined period of time, and through which other airspace users may be allowed to transit under ATC clearance. 1.2 The purpose of TSA and TRA areas is to permit activities requiring temporary reservation of airspace to be planned in advance so that the Airspace Management Cell (AMC) can provide information on the availability of Conditional Routes established through these areas already on the days preceding the operations. 1.3 Cross border areas (CBA) between Finland and Sweden are managed by Lead AMC Finland as described in AIP, ENR 1.9. The areas are managed as Temporary Reserved Airspace (TRA) and can be temporarily reserved and allocated for the specific exclusive or common use by the Finnish and/or the Swedish Air Force for a determined period of time. Activation of CBA areas is notified by a NOTAM. Activation of CBA areas may cause time, level or route restrictions on ATS Routes given in section ENR 3. Availability of CDR category 2 routes affected by the activation of the CBA areas is published by NMOC by means of the EAUP/EUUP. Potential closures of CDR category 1 routes due to the activation of the CBA areas are additionally notified by NOTAM. Note 1: As described in section ENR 3, the availability of CDR routes is published daily by NMOC by means of the EAUP/EUUP message to operators for flight planning purposes. Because the effect of TSA and TRA area activation / deactivation is incorporated directly in the EAUP/EUUP, no specific TSA and TRA area activation periods will be published in Finnish AIS Publications. Note 2: In addition to the coordinate listing below see Index charts, ENR 6.4. Huom. 3: Local TRA -alueet ks. GEN 3.2 kohta 4. Note 3: Local TRA areas see GEN 3.2, para 4.

2 ENR AIP SUOMI / FINLAND 1.4 Tilapäiset ilmatilavarausalueet (TRA) 1.4 Temporary Reserved Airspace (TRA) EFTRAA N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAA N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAA N E N E N E N E N E N E EFTRAB N E N E N E N E N E N E N E EFTRAB N E N E N E N E N E N E N E EFTRAC N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAD N E N E N E N E N E N E N E EFTRAE N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAF N E N E N E N E N E EFTRAF N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAF N E N E N E N E N E EFTRAF N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAF N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAF N E N E N E N E N E N E N E EFTRAF N E N E N E N E N E N E N E EFTRAF N E N E N E N E N E EFTRAF N E N E N E N E N E N E EFTRAF N E N E N E N E N E N E N E FL 65

3 AIP SUOMI / FINLAND ENR EFTRAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E EFTRAG N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAH N E N E N E N E N E EFTRAH N E N E N E N E N E EFTRAH N E N E N E N E N E N E 1800 FT MSL FL FT MSL

4 ENR AIP SUOMI / FINLAND EFTRAH N E - jatkuen pitkin Ruotsin valtion rajaa pisteeseen / further along the Swedish state border to the point N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAH N E N E N E N E N E EFTRAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAH N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAH N E N E N E N E N E N E EFTRAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAJ N E N E N E N E N E N E N E EFTRAJ N E N E N E N E N E N E EFTRAJ N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAJ N E N E N E N E - jatkuen pitkin Ruotsin valtion rajaa pisteeseen / further along the Swedish state border to the point N E N E EFTRAJ N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAJ N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAK N E N E N E N E N E N E EFTRAL N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E 3300 FT MSL 3000 FT MSL 1800 FT MSL 05 FEB 2015

5 AIP SUOMI / FINLAND ENR EFTRAL N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E 1600 FT MSL

6 ENR AIP SUOMI / FINLAND EFTRAM N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAM N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAN N E N E N E N E N E N E N E EFTRAN N E N E N E N E N E EFTRAN N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAN N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E 05 FEB 2015

7 AIP SUOMI / FINLAND ENR Paikalliset ilmatilavarausalueet (Local TRA) 1.5 Local Temporary Reserved Airspace (Local TRA) EFTRAHA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHA N E N E N E N E N E EFTRAHA N E N E N E N E N E EFTRAHA N E N E N E N E N E N E EFTRAHA N E N E N E N E N E EFTRAHA N E N E N E N E N E EFTRAHA N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHA N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHA N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E

8 ENR AIP SUOMI / FINLAND EFTRAHK N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E

9 AIP SUOMI / FINLAND ENR EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAHK N E N E N E N E N E EFITRAIV N E N E N E N E N E EFTRAJO N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAJO N E N E N E N E N E EFTRAJO N E N E N E N E N E N E N E EFTRAJO N E N E N E N E N E EFTRAJO N E N E N E N E N E EFTRAJO N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E

10 ENR AIP SUOMI / FINLAND EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAJY N E N E N E N E N E EFTRAKE N E N E N E N E N E N E EFTRAKE N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKE N E N E N E N E N E N E EFTRAKE N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKK N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKK N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKK N E N E N E N E N E 1400 FT MSL 1400 FT MSL

11 AIP SUOMI / FINLAND ENR EFTRAKK N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKK N E N E N E N E N E EFTRAKK N E N E N E N E N E EFTRAKS N E N E N E N E N E N E EFTRAKS N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKS N E N E N E N E N E EFTRAKS N E N E N E N E N E EFTRAKS N E N E N E N E N E N E EFTRAKS N E N E N E N E N E N E EFTRAKT N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKT N E N E N E N E N E EFTRAKT N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKT N E N E N E N E N E EFTRAKT N E N E N E N E N E EFTRAKT N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKT N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E 1400 FT MSL 1400 FT MSL 1400 FT MSL 3300 FT MSL 3300 FT MSL 3300 FT MSL 3300 FT MSL 3300 FT MSL 3300 FT MSL

12 ENR AIP SUOMI / FINLAND EFTRAKU N E N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAKU N E N E N E N E N E N E EFTRALP N E N E N E N E N E N E EFTRALP N E N E N E N E N E N E EFTRALP N E N E N E N E N E EFTRALP N E N E N E N E N E N E N E EFTRALP N E N E N E N E N E EFTRAMA N E N E N E N E N E N E N E EFTRAMA N E N E N E N E N E EFTRAMA N E N E N E N E N E N E N E EFTRAMA N E N E N E N E N E EFTRAMA N E N E N E N E N E N E EFTRAMA N E N E N E N E N E 1600 FT MSL 1600 FT MSL 1600 FT MSL 1600 FT MSL

13 AIP SUOMI / FINLAND ENR EFTRAMA N E N E N E N E N E N E EFTRAOU N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAOU N E N E N E N E N E N E EFTRAOU N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAOU N E N E N E N E N E N E EFTRAOU N E N E N E N E N E N E N E EFTRAOU N E N E N E N E N E EFTRAOU N E N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E EFTRAPO N E N E N E N E N E FL 65

14 ENR AIP SUOMI / FINLAND EFTRAPO N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRARO N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRARO N E N E N E N E N E N E EFTRARO N E N E N E N E N E N E N E EFTRARO N E N E N E N E N E EFTRARO N E N E N E N E N E EFTRARO N E N E N E N E N E N E N E EFTRARO N E N E N E N E N E N E N E EFTRARO N E N E N E N E N E EFTRARO N E N E N E N E N E EFTRARO N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E N E

15 AIP SUOMI / FINLAND ENR EFTRATP N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRATP N E N E N E N E N E N E N E EFTRATU N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRATU N E N E N E N E N E N E EFTRATU N E N E N E N E N E N E EFTRATU N E N E N E N E N E EFTRATU N E N E N E N E N E N E N E EFTRATU N E N E N E N E N E EFTRATU N E N E N E N E N E EFTRATU N E N E N E N E N E N E N E EFTRAUT N E N E N E N E N E EFTRAUT N E N E N E N E N E N E N E EFTRAUT N E N E N E N E N E EFTRAUT N E N E N E N E N E N E N E N E EFTRAVA N E N E N E N E N E N E N E EFTRAVA N E N E N E N E N E N E EFTRAVA N E N E N E N E N E N E N E N E FL 65 FL FT MSL 1800 FT MSL 1800 FT MSL 1800 FT MSL 1800 FT MSL

16 ENR AIP SUOMI / FINLAND EFTRAVA N E N E N E N E N E EFTRAVA N E N E N E N E N E N E EFTRAVA N E N E N E N E N E N E N E EFTRAVA N E N E N E N E N E N E 1800 FT MSL 1800 FT MSL 1800 FT MSL 1800 FT MSL

17 AIP SUOMI / FINLAND ENR Tilapäiset erillisvarausalueet (TSA) 1.6 Temporary Segregated Areas (TSA) EFTSAA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAB N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAD N E N E N E N E N E N E EFTSAD N E N E N E N E N E N E EFTSAE N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAE N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAE N E N E N E N E N E N E N E EFTSAF N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAF N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAF N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAF N E N E N E N E N E EFTSAF N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAF N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAF N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E

18 ENR AIP SUOMI / FINLAND EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E EFTSAG N E N E N E N E N E N E N E N E N E

19 AIP SUOMI / FINLAND ENR EFTSAH N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E

20 ENR AIP SUOMI / FINLAND EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E EFTSAH N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAJ N E N E N E N E N E N E N E EFTSAJ N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAJ N E N E N E N E N E EFTSAJ N E N E N E N E N E N E EFTSAJ N E N E N E N E N E N E EFTSAJ N E N E N E N E N E N E N E N E EFTSAJ N E N E N E N E - jatkuen pitkin Ruotsin valtion rajaa pisteeseen / further along the Swedish state border to the point N E N E EFTSAJ N E N E N E N E N E N E N E EFTSAJ N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E

ENR 5.1 KIELTO-, RAJOITUS- JA VAARA-ALUEET ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

ENR 5.1 KIELTO-, RAJOITUS- JA VAARA-ALUEET ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP SUOMI / FINLAND ENR 5.1-1 ENR 5 ILMATILAA KOSKEVAT RAJOITUKSET JA VAROITUKSET ENR 5 NAVIGATION WARNINGS ENR 5.1 KIELTO-, RAJOITUS- JA VAARA-ALUEET ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS Huom.:

Lisätiedot

GEN 3.2 ILMAILUKARTAT GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS

GEN 3.2 ILMAILUKARTAT GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS AIP SUOMI / FINLAND GEN 3.2-1 GEN 3.2 ILMAILUKARTAT GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS 1. VASTAAVA PALVELUNTARJOAJA 1. RESPONSIBLE SERVICES Suomen alueen ilmailukartat julkaisee Finavia. Karttojen valmistuksessa

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista

(Käännös) Liite. Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (Käännös) Liite Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work Koska Kansainvälisen työjärjestön perustana

Lisätiedot

Regulation GOVERNING AMATEUR RADIO STATIONS AND THEIR USE

Regulation GOVERNING AMATEUR RADIO STATIONS AND THEIR USE FICORA 6 I/2013 M Regulation GOVERNING AMATEUR RADIO STATIONS AND THEIR USE Issued in Helsinki on 26 March 2013 The Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) has, under section 26(1)(4-5) of

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Finland: The Land Use and Building Act, Act on Protecting the Build Heritage Theme: retail

Finland: The Land Use and Building Act, Act on Protecting the Build Heritage Theme: retail Espoo, Feb 22, 2011 The legislation that is applied to establishing the retail units and protecting retail units: Finland 1. General Land Use and Building Act (also called LUBA, 132/1999) is the major

Lisätiedot

Ilmailuohje 1 (64) TRAFI/3761/03.04.00.00/2011 GEN T1-10

Ilmailuohje 1 (64) TRAFI/3761/03.04.00.00/2011 GEN T1-10 Ilmailuohje 1 (64) Antopäivä: 18.11.2011 Voimaantulopäivä: 15.12.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailuohje on annettu ilmailulain (1194/2009) 3 :n nojalla ottaen huomioon kansainvälisen

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies EMN FOCUSSED STUDY 1 2014 The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies Co-financed by the European Union 2 The use of detention and alternatives to detention

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle PEFC GUIDE PEFC GD 2001:2011 Issue 1 versio 1 22.6.2011 Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle Tämä asiakirja (30.11.2011)

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

Olhavalla kiipeilystä. Yleistä

Olhavalla kiipeilystä. Yleistä Olhavalla kiipeilystä Yleistä Kiipeilytoiminnan jatkuvuuden Suomen tärkeimmällä kalliolla takaa jatkossakin vain vastuullinen käyttäytyminen. Kannattaa muistaa, että kansallispuisto seuraa entistä tarkemmin

Lisätiedot

Äänitasomittarit. Meluhälytin SoundSign

Äänitasomittarit. Meluhälytin SoundSign Hälytin, joka näkyy Käyttökohteet: Melun havainnolliseen ilmoitukseen. Konsertit Koulu Kirjastot Sairaalat Teollisuus Toimisto Tärkeimmät ominaisuudet: Äänitasomittarit Meluhälytin SoundSign Melutasosta

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

Senaattilan käyttöehdot

Senaattilan käyttöehdot Käyttöehdot 1/6 Senaattilan käyttöehdot Rekisteröityessään Senaattilan käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan ja sitoutuu noudattamaan niitä. Yleistä Senaattila.fi -verkkosivusto

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

T. Ojanen and S. Salonen

T. Ojanen and S. Salonen ISSN 0704-3716 Canadian Translation of Fisheries and Aquatic Sciences [ No. 5276 Licencing requirements of fish farms and control under the Water Rights Act T. Ojanen and S. Salonen Original title: Kalankasvatuslaitosten

Lisätiedot

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu,

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, FI talvilaatu; Neste-bensiini 95 E10, 98 E5 (BE95 E10, BE98 E5), BE95E5 Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 12.3.2014

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3.2015 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01 Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Tässä dokumentissa on vertailtu ekosuunnitelun Ventilation units (RVU, NRVU) eri säädösehdotuksia. Alkuperäinen ehdotus on käsitelty kuulemisfoorumissa (CF) lokakuussa

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot