Hiusalan perustutkinto 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiusalan perustutkinto 2010"

Transkriptio

1 Hiusala perustutkito 2010 Hiusala koulutusohjelma/osaamisala, parturi-kampaaja Hyväksytty Voimassa alkae Kehitysjohtaja päätös 3 (asro 56/500/2009) Hallitosäätö , 10

2 JOHDANTO HIUSALAN PERUSTUTKINNON (PARTURI-KAMPAAJA) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄSTÄ NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMINEN KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Hiuste leikkaamie ja partakäsittelyt (20 ov) Hiuste leikkaamise perusteet (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa Hiuste ja parra muotoilu (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa Kampaukset ja ehostus (15 ov) Kampaamise perusteet (5 ov) Kampauste muotoilu ja ehostus (10 ov) Värjäyskäsittelyt (20 ov) Värjäämise perusteet (10 ov) Värjäämise sovellukset (5 ov) Muodikkaat värjäykset (5ov) Permaettikäsittelyt (10 ov) Permaettikäsittelyje perusteet (5ov) Permaettikäsittelyje sovellukset (5 ov) Hiusala yrittäjyys ja yritystoimita (10 ov) Asiakaspalvelu ja myyti perusteet (5 ov) Yritykse perustamie ja markkioiti (5 ov) KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Asiakkaa tyylipalvelut 5 OV Hiuste hoito- ja muotoilukokoaisuudet 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkio osat Asiakkaa tyylikosultoiti Hiuste hoito- ja muotoilupalvelut MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmetautumie Ammattitaitoa syvetävät ja laajetavat tutkio osat Ammattitaitoa täydetävät tutkio osat (yhteiset opiot) Lukio-opiot AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) Yritystoimita Tutkio osat muista ammatillisista tutkioista (ammatilliset perustutkiot, ammattitutkiot, erikoisammattitutkiot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syvetävät paikallisesti tarjottavat tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaueudehoito ja tuoteeuvota OPINNÄYTE AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 5.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY Äidikieli, 4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Tiedohakita ja -välittämie 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Ammatilliset tekstitaidot 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Puheviestitä 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Kieli ja kulttuuri 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Toie kotimaie kieli, ruotsi, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Vieras kieli, eglati 2 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty.

3 5.1.4 Matematiikka, 3 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Peruslaskutoimitukset 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Työelämä matematiikkaa 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Matemaattise tiedo tuottamie ja aalysoiti 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Fysiikka ja kemia, 2 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Fysiika perusteet 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Kemia perusteet 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Yhteiskuta-, yritys- ja elämätieto, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Liikuta, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Terveystieto, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Taide ja kulttuuri, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty. 5.2 VALINNAISET TUTKINNON OSAT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY Ammattitaitoa täydetävie pakolliste tutkio osie valiaiset lisäosat... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Ympäristötieto, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Tieto- ja viestitätekiikka, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Etiikka, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Kulttuurie tutemus, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Psykologia, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Yritystoimita, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty. 6. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITEOSA HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

4 JOHDANTO Ammatillie perustutkito voidaa suorittaa ammatillisea peruskoulutuksea tai äyttötutkitoa. Perustutkio perusteisii sisältyvät sekä opetussuuitelma perusteet että äyttötutkio perusteet, ja siksi perusteide käsitteistöä o yhteäistetty. Perustutkio perusteet o määräys, jolla ohjataa sekä koulutukse että äyttötutkitoje järjestäjiä. Luku 1 ja luku 4 sekä luvusta 9 ammattiala kuvaus ja arvoperusta ovat yhteisiä. Luvut 2, 5, 6, 7 ja 8 koskevat vai ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavia perustutkitoja ja luku 3 vai äyttötutkitoa suoritettavia perustutkitoja. Tutkio osa -käsite vastaa aiempaa opetussuuitelmaperusteise koulutukse käsitettä opitokokoaisuus. Tutkito muodostuu ammatillisista tutkio osista sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa myös ammattitaitoa täydetävistä tutkio osista (yhteiset opiot) ja vapaasti valittavista tutkio osista. Lisäksi tutkitoo tulee voida yksilöllisesti sisällyttää eemmä tutkio osia silloi, ku se o elämä alakohtaisii tai paikallisii ammattitaitovaatimuksii vastaamise ja tutkio suorittaja ammattitaido syvetämise kaalta tarpeellista. Ammatillise perustutkio perusteissa o päätetty tutkio ja koulutusohjelmie tai osaamisaloje tavoitteet, tutkio muodostumie, tutkio osie ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydetävie tutkio osie arvioii kohteet ja arvioitikriteerit sekä ammatilliste tutkio osie osalta myös ammattitaido osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja äyttötutkitoja koskevia määräyksiä. Ammatilliste tutkio osie ammattitaitovaatimukset ja ammattitaitoa täydetävie tutkio osie (yhteiset opiot) tavoitteet o määritelty oppimistuloksia (tiedot, taidot, osaamie/pätevyys). Tältä pohjalta arvioii kohteet o kuvattu prosessi, -välieide, - meetelmie ja materiaalie sekä perustaa oleva tiedo ja eliikäise oppimise avaitaitoje hallitaa.

5 1 HIUSALAN PERUSTUTKINNON (PARTURI-KAMPAAJA) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Hiusala perustutkio tavoitteet Hiusala perustutkio yleistavoitteia o tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ala eri tehtävii. Parturi-kampaaja, hiusala ammattilaie, osaa hiuste ja hiuspohja hoitamise, hiuste leikkaamise ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostukse, hiuste värjäämise ja permaettikäsittelyt, hiusala yrittäjyyde ja yritystoimia. Lisäksi häellä o ala elämässä tarpeellista osaamista, kute asiakkaa tyylipalvelussa sekä hiuste hoito- ja muotoilukokoaisuuksie tekemisessä vaadittavaa osaamista. Parturi-kampaaja palvelee asiakkaita erilaisissa vuorovaikutustilateissa asiatutevasti sekä asiakkaide tarpeide ja odotuste mukaisesti. Asiakaspalvelijaa sekä yhteisö jäseeä hä oudattaa hyviä käyttäytymis- ja toimitatapoja. Laadukas hiusala vaatii kädetaitoje lisäksi tietoa kosmeettisista aieista ja tuotteista, moipuolista meetelmie hallitaa ja alalla käytettävie laitteide tutemusta. Ohjatessaa asiakasta parturi-kampaaja ottaa huomioo mm. ajakohtaise muodi ja asiakkaalle sopivia tyylisuutauksia. Parturikampaaja, toimii ssää hiusala arvoje mukaisesti taloudellisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti sekä aettuje lupauste mukaisesti. Hä o hösä motivoituut ja toimii joustavasti sekä iovatiivisesti uusissa ja erilaisissa elämä tilateissa. Parturi-kampaaja toimii yritykse tekijää tai yrittäjää. Hä edistää toimiallaa paikkasa tai yrityksesä kaattavuutta. Hä sitoutuu hösä ja oudattaa ammattiisa kuuluvaa etiikkaa, kute asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuoja- ja kuluttajasuojasäädöksiä. Hä osaa käsitellä ja ratkaista hösä liittyviä ogelmia ottae huomioo asiakkaide tarpeet ja odotukset. Hiusala ammattilaie toimii yhteisössä luotettavasti, oma-aloitteisesti ja uutta luovasti. Hä tavoittelee toimiassaa laadullisesti parasta mahdollista tulosta ja kehittää omaa tää. Parturi-kampaaja tutee kuluttajasuojalaisäädäö velvoitteet, suojelumääräykset ja -ohjeet sekä oudattaa iitä toimiassaa. Hä huolehtii omasta ja asiakkaide terveydestä valitsemalla turvalliset tuotteet, meetelmät ja -tavat. Hä edistää toimiallaa yhteisö hyvivoitia sekä oudattaa ergoomisia tapoja. Hä tietää terveyttä edistävä liikua merkitykse omalle hyvivoiillee. Parturi-kampaaja oudattaa ssää ympäristöä säästäviä meetelmiä ja edistää kestävää kehitystä taloudelliste, sosiaaliste sekä kulttuuriste periaatteide mukaisesti. Hä osaa käyttää tietotekiikkaa ja hyödytää ala tekologisia välieitä ja laitteita sekä ymmärtää tekologia kehitykse vaikutuksia oma ammattialasa tulevaisuutee. Hiusala ammattilaisella o tietoyhteiskuassa tarvittavat valmiudet kehittyvä tieto- ja viestitätekiika käyttämisee ja tiedo hakkimisee. Hä selviytyy - ja yksityiselämä viestitätilateista. Parturi-kampaaja osaa hyödytää kielitaitoaa asiakaspalvelussa. Hä osaa toimia kasaivälisissä ja moikulttuurisissa ympäristössä oudattae tasa-arvo- ja yhdevertaisuuslakeja. Hä ottaa toiset huomioo ja hyväksyy ihmiste erilaisuutta ja hallitsee tuteesa elämä vuorovaikutustilateissa.

6 Hiusala perustutkio suorittaut parturi-kampaaja arvostaa omaa tää ja ammattialaasa ja häellä o realistie käsitys osaamisestaa. Häellä o edellytykset hakeutua jatko-opitoihi sekä suorittaa ala muita tutkitoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkitoja kokemusta saatuaa. Hiusala ammattilaie kehittää ammattitaitoaa eliikäise oppimise periaatteide mukaisesti. Hä arvioi ja jäsetää tietoa, suuittelee tää ja asettaa itsellee oppimise tavoitteita sekä hyödytää ammatillista täydeyskoulutusta. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoide kehitystä hyviksi ja tasapaioisiksi ihmisiksi ja yhteiskua jäseiksi. Koulutus ataa opiskelijoille jatkoopitoje, harrastuste sekä persooallisuude moipuolise kehittämise kaalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukee eliikäistä oppimista (L630/98, 5 ).

7 1.2 Hiusala perustutkio muodostumie Hiusala perustutkito, parturi-kampaaja, 120 ov 4. Ammatilliset tutkio osat, 90 ov Tutkio osii sisältyy ssäoppimista vähitää 20 ov ja opiäyte vähitää 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkio osat Hiuste leikkaamie ja partakäsittelyt, 20 ov Hiuste leikkaamise perusteet, 10 ov Hiuste ja parra muotoilu, 10 ov Kampaukset ja ehostus, 15 ov Kampaamise perusteet, 5 ov Kampauste muotoilu ja ehostus, 10 ov Värjäyskäsittelyt, 20 ov Värjäämise perusteet, 10 ov Värjäämise sovellukset, 5 ov Muodikkaat värjäykset, 5 ov Permaettikäsittelyt, 10 ov Permaettikäsittelyje perusteet, 5 ov Permaettikäsittelyje sovellukset, 5 ov Hiusala yrittäjyys ja yritystoimita, 10 ov Asiakaspalvelu ja myyti perusteet, 5 ov Yritykse perustamie ja markkioiti, 5 ov 4.2 Kaikille valiaiset tutkio osat (kohdat ), joista o valittava 15 ov Asiakkaa tyylipalvelut, 5 ov Hiuste hoito- ja muotoilukokoaisuudet, 10 ov Tutkio osat ammatillisista perustutkioista, 5 10 ov Tutkio osa ammattitutkioista, 10 ov Tutkio osa erikoisammattitutkioista, 10 ov 4.3 Muut valiaiset tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmetautumie, 2 ov Ammattitaitoa täydetävät laajetavat tutkio osat, 5-10 ov Ammattitaitoa täydetävät tutkio osat, 0-10 ov Lukio-opiot, 0-10 ov 4.4 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syvetävät tutkio osat (perustutkitoa laajetavat tutkio osat) Yritystoimita, 10 ov Tutkio osat muista ammatillisista tutkioista (ammatilliset perustutkiot, ammattitutkiot, erikoisammattitutkiot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syvetävät paikallisesti tarjottavat tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaueudehoito ja tuoteeuvota, 20 ov 4.5. Opiäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydetävät tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opiot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkio osat Pakolliset Valiaiset Äidikieli Tiedohakita ja -välittämie Ammatilliset tekstitaidot Puheviestitä Kieli ja kulttuuri 4 ov 0 4

8 5.1.2 Toie kotimaie kieli, ruotsi 1 ov Vieras kieli, eglati 2 ov Matematiikka 3 ov Peruslaskutoimitukset Työelämä matematiikkaa Matemaattise tiedo tuottamie ja aalysoiti Fysiikka ja kemia 2 ov Fysiika perusteet Kemia perusteet Yhteiskuta-, yritys- ja 1 ov 0 4 elämätieto Liikuta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valiaiset tutkio osat Ammattitaitoa täydetävie pakolliste tutkio osie valiaiset lisäosat Ympäristötieto Tieto- ja viestitätekiikka Etiikka Kulttuurie tutemus Psykologia Yritystoimita ov 4 ov 6. Vapaasti valittavat tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkio osii sisältyy opito-ohjausta vähitää 1,5 ov 7. Opiskelija arvioiti ammatillisessa peruskoulutuksessa 8. Muut määräykset ammatillisessa peruskoulutuksessa 9. Liiteosa 9.1 Hiusala kuvaus ja arvoperusta 9.2.Tutkitokohtaiset terveydetilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa 9.3 Ammattitaitovaatimukset, arvioiikohteet ja yleiset arvioitikriteerit Ammatillise perustutkio muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkiot muodostuvat ammatillisista tutkio osista, jotka voivat olla pakollisia tai valiaisia. Lisäksi peruskoulutuksea suoritettavii tutkitoihi sisältyy pakollisia ja valiaisia ammattitaitoa täydetäviä tutkio osia (yhteiset opiot) sekä vapaasti valittavia tutkio osia. Lisäksi tutkitoo tulee voida yksilöllisesti sisällyttää eemmä tutkio osia, jotka laajetavat suoritettua tutkitoa, silloi ku se o elämä alakohtaisii tai paikallisii ammattitaitovaatimuksii vastaamise ja tutkio suorittaja ammattitaido syvetämise kaalta tarpeellista. Tutkitokohtaiset valiaisuussääöt o esitetty edellä hiusala perustutkio muodostumie -taulukossa. Opiskelija tai tutkio suorittaja voi valita ammatillisee perustutkitoo tutkio osia myös muista ammatillisista tutkioista. Opiskelija voi valita jatko-opitokelpoisuude vahvistamiseksi lukio-opitoja, jopa suorittaa ylioppilastutkio. Nämä opiot voivat korvata ammattitaitoa täydetäviä tutkio osia (yhteisiä opitoja), muita valiaisia tutkio osia ja vapaasti valittavia tutkio osia. Valitoje tekemise ja osaamise tuustamise helpottamiseksi lukiossa suoritettuje tai suoritettavie opitoje korvaavuudet o määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydetävät

9 tutkio osat (yhteiset opiot). Korvaavuuksie määrittely edistää myös koulutukse järjestäjie yhteistä ja yhteise opetustarjoa hyödytämistä. Koko tutkio suorittamie o ammatillisesta koulutuksesta aetu lai mukaisesti järjestetyssä tutkitoo johtavassa koulutuksessa esisijaie tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkio myös suuatumma ammattipätevyyde tuottava tutkio osa tai osia kerrallaa, silloi ku se o yksilö opiskeluvalmiuksie, elämätilatee tai llistymise kaalta tarkoituksemukaista. Opiskelijoilla tulee tällöi olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkito myöhemmi. Tällaisissa tilateissa koulutukse järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkio suorittajalle, mahdollisuuksie mukaa yhteisssä paika kassa, suuitelma koko tutkio suorittamisesta. 1.3 Eliikäise oppimise avaitaidot Eliikäise oppimise avaitaidoilla tarkoitetaa osaamista, jota tarvitaa jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuude ja uusie tilateide haltuuotossa sekä elämä muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilö älyllistä otkeutta ja erilaisista tilateista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kasalaisvalmiuksia, ja iide avulla opiskelijat tai tutkio suorittajat pystyvät seuraamaa yhteiskuassa ja elämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaa muuttuvissa oloissa. Niillä o myös suuri merkitys yksilö elämä laatuu ja persooallisuude kehittymisee. Eliikäise oppimise avaitaidot sisältävät edellise ammatillise peruskoulutukse opetussuuitelma ja äyttötutkio perusteide yhteiste paiotuste ja kaikille aloille yhteise ydiosaamise lisäksi perusopetukse ja lukio aihekokoaisuuksia sekä Euroopa parlameti ja euvosto suosituksia 2005/0221 (COD) eliikäise oppimise avaitaidoiksi. Eliikäise oppimise avaitaidot sisältyvät ammattitaitoa täydetävie tutkio osie (yhteiste opitoje) tavoitteisii ja ammatilliste tutkio osie ammattitaitovaatimuksii ja iide arvioitikriteereihi. Eriksee arvioitava eliikäise oppimise avaitaido arvioii kohde sisältää seuraavat eliikäise oppimise avaitaidot: oppimie ja ogelmaratkaisu, vuorovaikutus ja yhteis, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimitakyky. Eliikäise oppimise avaitaitoja ovat 1. oppimie ja ogelmaratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteis 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja toimitakyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestitä ja mediaosaamie 9. matematiikka ja luootieteet 10. tekologia ja tietotekiikka 11. aktiivie kasalaisuus ja eri kulttuurit. Eliikäise oppimise avaitaitoje kuvaus Oppimie ja ogelmaratkaisu Opiskelija tai tutkio suorittaja suuittelee toimitaasa sekä kehittää itseää ja tää. Hä arvioi omaa osaamistaa. Hä ratkaisee ssää ogelmia sekä tekee valitoja ja päätöksiä. Hä toimii ssää joustavasti, iovatiivisesti ja uutta luovasti. Hä hakkii tietoa, jäsetää, arvioi ja soveltaa sitä.

10 Vuorovaikutus ja yhteis Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii tilatee vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilateissa sekä ilmaisee erilaisia äkökatoja selkeästi, raketavasti ja luottamusta herättäe. Hä toimii yhteiskykyisesti erilaiste ihmiste kassa ja ryhmä jäseeä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hä oudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissäätöjä ja toimitatapoja. Hä hyödytää saamaasa palautetta toimiassaa. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii ssää ammati arvoperusta mukaisesti. Hä sitoutuu hösä ja toimii vastuullisesti oudattae tehtyjä sopimuksia ja ammattiisa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimitakyky Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti - ja vapaa-aikaa sekä liiketeessä ja ylläpitää terveellisiä elitapoja sekä toimita- ja kykyää. Hä sketelee ergoomisesti ja hyödytää alallaa tarvittava terveysliikua sekä ehkäisee hö ja ympäristöö liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkio suorittaja edistää toimiallaa tavoitteide saavuttamista. Hä toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tekijää ja/tai yrittäjää. Hä suuittelee toimitaasa ja sketelee tavoitteide saavuttamiseksi. Hä toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseää. Hä mitoittaa oma sä tavoitteide mukaa. Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii ammattisa kestävä kehitykse ekologiste, taloudelliste, sosiaaliste sekä kulttuuriste periaatteide mukaisesti. Hä oudattaa ala tehtävissä keskeisiä kestävä kehitykse säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka Opiskelija tai tutkio suorittaja ottaa toimiassaa huomioo oma alasa esteettiset tekijät. Hä edistää tai ylläpitää ympäristösä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestitä ja mediaosaamie Opiskelija tai tutkio suorittaja viestii moimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilateesee sopivalla tavalla hyödytäe kielitaitoaa. Opiskelija tai tutkio suorittaja havaioi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hä käyttää mediaa ja viestitätekologiaa sekä tuottaa media-aieistoja. Matematiikka ja luootieteet Opiskelija tai tutkio suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia ssä vaadittavie ja arkipäivä laskutehtävie ratkaisemisessa. Hä käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävie ja -ogelmie ratkaisemisessa. Opiskelija tai tutkio suorittaja soveltaa fysiika ja kemia laialaisuuksii perustuvia meetelmiä ja toimitatapoja ssää. Tekologia ja tietotekiikka Opiskelija tai tutkio suorittaja hyödytää ammatissa käytettäviä tekologioita moipuolisesti. Hä ottaa ssää huomioo tekiika hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hä käyttää tietotekiikkaa moipuolisesti ammatissaa ja kasalaisea. Aktiivie kasalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkio suorittaja osallistuu raketavalla tavalla yhteisö toimitaa ja päätöksetekoo. Hä toimii oikeuksiesa ja velvollisuuksiesa mukaisesti sekä ssä että arkielämässä. Hä oudattaa tasa-arvo- ja yhdevertaisuuslakeja. Hä toimii asiallisesti ja elämä vaatimuste mukaisesti eri kulttuuritausta omaavie ihmiste kassa kotimaassa ja kasaivälisissä toimioissa.

11 2. PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Hiusala perustutkio perusteide toimeepao ammatillisessa peruskoulutuksessa o kirjattua Pohjois-Karjala koulutuskutayhtymä opetussuuitelma yhteisessä osassa. Pohjois-Karjala koulutuskutayhtymä sosiaali-terveys ja liikuta-ala maakuallise koulutukse ohjausryhmässä o hyväksytty hiusala ammattiosaamise äyttöje toteutus- ja arvioitisuuitelma. Suuitelmassa o kirjattua äyttöje toteuttamise ja arvioii lisäksi opitoje eteemie, ajoitus ja järjestämie. 3. PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 3.1 Yleistä äyttötutkitojärjestelmästä Näyttötutkitojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustava tava osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaa tai tehtävie vaihtuessa valmistua myös uutee ammattii. Näyttötutkiossa hekilö ammatillie osaamie voidaa kasallisesti ja laadullisesti tuustaa riippumatta siitä, oko osaamie kertyyt kokemukse, opitoje tai muu toimia kautta. Näyttötutkitojärjestelmässä atajataho, tekijätaho ja opetusala tekevät tiivistä yhteistä tutkitorakeetta kehitettäessä, tutkitoje perusteita laadittaessa, tutkitotilaisuuksia suuiteltaessa ja järjestettäessä sekä tutkitosuorituksia arvioitaessa. Näyttötutkitoia voidaa suorittaa ammatillisia perustutkitoja, ammattitutkitoja ja erikoisammattitutkitoja. Näyttötutkio perusteissa o määritelty ammattitaito elämässä tarvittavia osaamisvaatimuksia. Tutkiot raketuvat osista, jotka vastaavat itseäisiä kokoaisuuksia. 3.2 Näyttötutkitoje järjestämie Pohjois-Karjala koulutuskutayhtymällä ei ole järjestämissopimusta hiusala perustutkio järjestämisestä äyttötutkitoa. Näyttötutkio suorittamisesta löytyy tietoa hiusala ammatillise perustutkio perusteista. 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Hiuste leikkaamie ja partakäsittelyt (20 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa määritellä hiukse raketee ja kasvuvaiheet suuitella ja toteuttaa hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely suuitella ja toteuttaa asiakkaille erilaisia hiuste leikkauksia ja partakäsittelyjä pestä asiakkaa hiukset vaatimalla tavalla hieroa hiuspohja tulkita asiakkaa tyyliä hiuste leikkausta ja partakäsittelyä suuitellessaa ottaa huomioo muodi asiakkaa hiuste leikkauksessa ja partakäsittelyssä ottaa huomioo muoto-opi hiuste leikkaamisessa ja parra muotoilussa hyödytää tuotetutemustaa hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyissä käyttää tuotteita, välieitä ja laitteita muotoo kuivata asiakkaa hiukset

12 ottaa huomioo ravio ja terveelliste elitapoje vaikutukse hiuste ja hiuspohja hyvivoitii suositella ja myydä asiakkaalle hiuste ja parra kotihoitotuotteita ja ohjata iide käytössä toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilateissa hyödytää kielitaitoaa asiakaspalvelussa hakkia tietoa eri lähteistä ottaa ssää huomioo yrittäjyyde, aloitekykyisyyde ja vastuullisuude edistää toimitasa turvallisuutta ja vastuullisuutta ssää ylläpitää terveellisiä elitapoja, yhteisösä ihmissuhteita sekä toimita- ja kykyää ylläpitää ergoomista, hygieeistä, terveellistä ja turvallista ympäristöä tuistaa hö ja ympäristöö liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä eakoida ja suojautua iiltä oudattaa ammattietiikkaa ottaa huomioo kestävä kehitykse arvioida omaa tää Arvioii kohde Arvioitikriteerit 1. Työprosessi hallita Opiskelija tai tutkio suorittaja Hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely suuittelu suuittelee hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely Hiuste leikkaus- ja partakäsittely suuittelu Hiuste pesemie Hiuste ja hiuspohja hoitamie Hiuspohja hieroa hallita Hiuste leikkaamie tekee toteuttamiskelpoisia hiuste leikkaus- ja partakäsittelysuuitelmia ja oudattaa ohjeita pesee hiukset vaatimalla tavalla hoitaa hiukset ja hiuspohja suuitelma mukaa hieroo hiuspohjaa leikkaa hiukset myytikelpoisesti käyttäe perusraketeita (ehjä ja porrastettu rakee, tasamittaie ja lisäätyvä kerrostus sekä saksikampatekiikka) ja oudattaa ohjeita suuittelee hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely asiakkaa tarpeide mukaisesti tuistaa erilaiste hiuste leikkauksie ja partakäsittelyje mahdollisuudet ja ottaa huomioo asiakkaa toiveita pesee hiukset asiakkaa tarpee mukaisesti hoitaa hiukset ja hiuspohja tuotetutemustaa hyödytäe ja edete sujuvasti vaiheesta toisee valitsee sopiva hierotatekiika hoitokäsittely perusteella ja asiakkaa hoitotarpee mukaa leikkaa hiukset suuitelma mukaisesti käyttäe perusraketeita tai iide yhdistelmiä suuittelee hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely itseäisesti ja asiakkaa tarpeide mukaisesti ottaa suuittelussaa huomioo hiuste ja partakäsittelyje sekä muodi tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaa toiveisii ja tyylii pesee hiukset asiakkaa tarpee mukaisesti ja tuotetutemustaa hyödytäe hoitaa hiukset ja hiuspohja asiakkaa tarpeide mukaisesti ja itseäisesti sekä perustelee tuote- ja laitevaliat soveltaa oppimiaa hierotatekiikoita asiakkaa hoitotarpee mukaa leikkaa hiukset suuitelma mukaa ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee valitojaa, käyttää moipuolisia tekiikoita Hiuste kuivaamie ja muotookuivaa ja kuivaa hiukset kuivaa hiukset

13 viimeistely viimeistelee hiukset muotoo käyttäe tarvittavia muotoilutuotteita Parra muotoilemie ja parraajo Asiakaspalvelu ja asiakkaa ohjaamie Terveyde, turvallisuude ja toimitakyvy huomioo ottamie Itsearvioiti ja aja käyttö muotoilee ja ajaa parra ohjattua palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteide käytössä suhtautuu myöteisesti turvallisuutee, välttää riskejä ja ylläpitää ohjattua toimita- ja kykyä ssää ottaa oma suuittelussa huomioo turvallisuus- ja terveysäkökohtia sekä ylläpitää asiakkaa sekä ympäristö turvallisuutta, hygieeisyyttä ja ergoomisuutta tutuissa tilateissa arvioi leikkaukse ja partakäsittely lopputulosta ja omaa tää, oudattaa yleesä käsittelyy varattua aikaa. muotoilee ja ajaa parra suuitelma mukaisesti ja omatoimisesti esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa iide käytössä asiakkaa tarpee mukaa vastaa itseäisesti toimitasa turvallisuudesta ja toimii terveelliste elitapoje sekä toimita- ja kyvy ylläpitämiseksi ottaa oma suuittelussa huomioo turvallisuus- ja terveysäkökohdat sekä ylläpitää asiakkaa sekä ympäristö turvallisuutta, hygieeisyyttä ja ergoomisuutta arvioi leikkaukse ja partakäsittely lopputulosta ja omaa tää lähes realistisesti ja omaaloitteisesti, oudattaa käsittelyy varattua aikaa. muotoo käyttäe muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valitojaa muotoilee ja ajaa parra itseäisesti ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee häelle valitojaa myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa iide käytössä asiakkaa tarpee mukaa ja suosittelee lisäpalveluja kehittää itseäisesti toimitasa turvallisuutta ja moipuolisia tapoja terveelliste elitapoje sekä toimita- ja kyvy ylläpitämisee ja edistämisee ottaa oma suuittelussa itseäisesti huomio turvallisuus- ja terveysäkökohdat, asiakkaa ja ympäristö turvallisuude sekä soveltaa oppimaasa yllättävissäki tilateissa arvioi leikkaukse ja partakäsittely lopputulosta ja omaa tää realistisesti ja perustelle suhteessa suuitelmaa, oudattaa käsittelyy varattua aikaa, kehittää sketelytapojaa. Arvioii kohde 2. Työmeetelmie, - välieide ja materiaali hallita Leikkaus- tai parraajotekiikoide hallita Arvioitikriteerit Opiskelija tai tutkio suorittaja valitsee leikkauksessa /partakäsittelyssä käytettävät perustekiikat ja/tai oheusmeetelmät ohjattua toteuttaa leikkaukse/partakäsittely hö sopivalla leikkaus-, oheus- tai ajotekiikalla toteuttaa leikkauksia/ partakäsittelyjä moipuolisilla ja asiakkaalle soveltuvilla tekiikoilla ja perustelee valitojaa

14 Työvälieide käytö hallita Tuotteide käytö hallita Terveyde, turvallisuude ja toimitakyvy huomioo ottamie käyttää hoitokäsittelyissä/leikka uksessa/partakäsittelyss ä tarvittavia tavallisimpia välieitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikka uksessa/partakäsittelyss ä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteide sopivuude asiakkaalle ohjee mukaa oudattaa aettuja ohjeita eikä aiheuta toimiallaa vaaraa ja toimii oikei oettomuus-, vaara- ja uhkatilateissa. valitsee hoitokäsittelyy/leikkauksee/ partakäsittelyy sopivat välieet ja käyttää iitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikkauksessa /partakäsittelyssä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteide sopivuude asiakkaalle oudattaa yhteisö ohjeita ja ottaa yhteisössää huomioo yhteisö muut jäseet. käyttää hoitokäsittely/leikk aukse/ partakäsittely lopputulokse kaalta perusteltuja välieitä valitsee ja käyttää moipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti hoitokäsittelyssä/lei kkauksessa/ partakäsittelyssä tarvittavia tuotteita, perustelee käytö edut sekä sopivuude asiakkaalle havaitsee ja tuistaa hösä liittyvät vaarat ja ilmoittaa iistä. Arvioii kohde 3. Työ perustaa oleva tiedo hallita Hiuste ja hiuspohja laadu ja kuo määrittely Arvioitikriteerit Opiskelija tai tutkio suorittaja määrittelee hiuste ja määrittelee asiakkaa määrittelee itseäisesti hiuspohja kuo ja hiuste ja hiuspohja asiakkaa hiuste ja laadu sekä tuistaa e laadu ja kuo sekä hiuspohja laadu ja hiuspohja muutokset, ohjaa asiakkaa kuo sekä eri jotka vaativat muu tarvittaessa muu hoitomahdollisuudet ja asiatutija hoitoa asiatutija hoitoo selvittää mahdolliset ogelmie syyt asiakkaa kassa ja ohjaa häet tarvittaessa asiatutija hoitoo Hiukse raketee ja kasvuvaiheide huomioo ottamie ottaa hiukse raketee ja kasvuvaiheet huomioo hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyssä hakkii ja hyödytää omatoimisesti tietoa hiukse raketeesta ja kasvuvaiheista hoido suuittelussa ja sketelyssä hallitsee hiukse raketee ja kasvuvaiheide tietoperusta ja soveltaa moipuolisesti tietoaa hoitokäsittelyissä Tuotteide tutemie ja iide vaikutukse huomioo ottamie hiuste ja hiuspohja hoidossa Leikkauste ja partakäsittelyje ammattikäsitteide hallita ottaa tavallisimpie hoitotuotteide toimitaperiaatteita huomioo hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyssä käyttää ohjee mukaa ammattikäsitteitä suuittelussa ottaa hoitotuotteide toimitaperiaatteet ja iide yleisimmät aiesosat huomioo hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyissä ilmaisee suuittelemasa leikkaukse/partakäsittely perustelee valitsemasa hoitotuotteet ottae huomioo asiakkaa hiuste ja hiuspohja hoitotarpeet sekä mahdolliset allergiat, tuotteide vaikuttavat aiesosat ja iide toimitaperiaatteet ilmaisee suuittelemasa käyttäe sujuvasti ammattikäsitteitä

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Aiemmin osoitetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Aiemmin osoitetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen A1 HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 1. Työprosessin 1a) Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu 1b) Hiusten leikkaus- ja partakäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto 2014

Hiusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto 2014 Parturi-kampaajan osaamisala, parturi-kampaaja Lausuntopyyntö 43/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Hiusalan perustutkinto

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkio perusteet PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 8/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:17 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:17 ISBN 978-952-13-5458-8 (id.) ISBN 978-952-13-5459-5

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

HIUSALAN PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

HIUSALAN PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET HIUSALAN perustutkinto, parturi-kampaaja 2009 PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 27/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt... 3 2.1.2 Kampaukset ja ehostus... 5 2.1.3 Värjäyskäsittelyt... 7 2.1.4 Permanenttikäsittelyt...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Koulutuskeskus Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 26.4.2010 Koulutuskeskus

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20osp

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaajan koulutusohjelma Parturi-kampaaja, Nivalan ammattiopisto 2 3 JOHDANTO... 5 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 HIUSALAN KUVAUS

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

PARTURI-KAMPAAJA KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

PARTURI-KAMPAAJA KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 525 0277 www.samiedu.fi HIUSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 3 3. AMMATTIALAN

Lisätiedot

IVoimassa alkaen: I Versio: I HyvilksyJil: OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SAIEDU.FI. Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

IVoimassa alkaen: I Versio: I HyvilksyJil: OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SAIEDU.FI. Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 , SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Opetushallituksen perusteet 2014 Maarays 43/011 12014 (Sisaltaa maarayksen 4/011 12015

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SUUFOHJAN AM MATTI-INSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hiusalan perustutkinto, parluri-kampaaja 2014 Opetushallituksen perusteet 2014 Määräys 43/011/2014 (Sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 1. JOHDANTO... 4 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinnon suorittanut on parturi-kampaaja, joka toimii erilaissa hiusten hoidon ja hiusten sekä parran käsittelyn tehtävissä. Hiusalan ammattilaisena

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Keva-hanke Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa tunnistaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistyössä paikallisten tai kansainvälisten avustuskohteiden ja muiden globaalia vastuuta edistävien

Lisätiedot

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.00-0..00 0-DEC-0 ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi Oppilaitos

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot