Hiusalan perustutkinto 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiusalan perustutkinto 2010"

Transkriptio

1 Hiusala perustutkito 2010 Hiusala koulutusohjelma/osaamisala, parturi-kampaaja Hyväksytty Voimassa alkae Kehitysjohtaja päätös 3 (asro 56/500/2009) Hallitosäätö , 10

2 JOHDANTO HIUSALAN PERUSTUTKINNON (PARTURI-KAMPAAJA) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄSTÄ NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMINEN KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Hiuste leikkaamie ja partakäsittelyt (20 ov) Hiuste leikkaamise perusteet (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa Hiuste ja parra muotoilu (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa Kampaukset ja ehostus (15 ov) Kampaamise perusteet (5 ov) Kampauste muotoilu ja ehostus (10 ov) Värjäyskäsittelyt (20 ov) Värjäämise perusteet (10 ov) Värjäämise sovellukset (5 ov) Muodikkaat värjäykset (5ov) Permaettikäsittelyt (10 ov) Permaettikäsittelyje perusteet (5ov) Permaettikäsittelyje sovellukset (5 ov) Hiusala yrittäjyys ja yritystoimita (10 ov) Asiakaspalvelu ja myyti perusteet (5 ov) Yritykse perustamie ja markkioiti (5 ov) KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Asiakkaa tyylipalvelut 5 OV Hiuste hoito- ja muotoilukokoaisuudet 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkio osat Asiakkaa tyylikosultoiti Hiuste hoito- ja muotoilupalvelut MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmetautumie Ammattitaitoa syvetävät ja laajetavat tutkio osat Ammattitaitoa täydetävät tutkio osat (yhteiset opiot) Lukio-opiot AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) Yritystoimita Tutkio osat muista ammatillisista tutkioista (ammatilliset perustutkiot, ammattitutkiot, erikoisammattitutkiot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syvetävät paikallisesti tarjottavat tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaueudehoito ja tuoteeuvota OPINNÄYTE AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 5.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY Äidikieli, 4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Tiedohakita ja -välittämie 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Ammatilliset tekstitaidot 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Puheviestitä 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Kieli ja kulttuuri 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Toie kotimaie kieli, ruotsi, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Vieras kieli, eglati 2 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty.

3 5.1.4 Matematiikka, 3 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Peruslaskutoimitukset 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Työelämä matematiikkaa 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Matemaattise tiedo tuottamie ja aalysoiti 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Fysiikka ja kemia, 2 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Fysiika perusteet 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Kemia perusteet 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Yhteiskuta-, yritys- ja elämätieto, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Liikuta, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Terveystieto, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Taide ja kulttuuri, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty. 5.2 VALINNAISET TUTKINNON OSAT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY Ammattitaitoa täydetävie pakolliste tutkio osie valiaiset lisäosat... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Ympäristötieto, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Tieto- ja viestitätekiikka, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Etiikka, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Kulttuurie tutemus, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Psykologia, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Yritystoimita, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty. 6. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITEOSA HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

4 JOHDANTO Ammatillie perustutkito voidaa suorittaa ammatillisea peruskoulutuksea tai äyttötutkitoa. Perustutkio perusteisii sisältyvät sekä opetussuuitelma perusteet että äyttötutkio perusteet, ja siksi perusteide käsitteistöä o yhteäistetty. Perustutkio perusteet o määräys, jolla ohjataa sekä koulutukse että äyttötutkitoje järjestäjiä. Luku 1 ja luku 4 sekä luvusta 9 ammattiala kuvaus ja arvoperusta ovat yhteisiä. Luvut 2, 5, 6, 7 ja 8 koskevat vai ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavia perustutkitoja ja luku 3 vai äyttötutkitoa suoritettavia perustutkitoja. Tutkio osa -käsite vastaa aiempaa opetussuuitelmaperusteise koulutukse käsitettä opitokokoaisuus. Tutkito muodostuu ammatillisista tutkio osista sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa myös ammattitaitoa täydetävistä tutkio osista (yhteiset opiot) ja vapaasti valittavista tutkio osista. Lisäksi tutkitoo tulee voida yksilöllisesti sisällyttää eemmä tutkio osia silloi, ku se o elämä alakohtaisii tai paikallisii ammattitaitovaatimuksii vastaamise ja tutkio suorittaja ammattitaido syvetämise kaalta tarpeellista. Ammatillise perustutkio perusteissa o päätetty tutkio ja koulutusohjelmie tai osaamisaloje tavoitteet, tutkio muodostumie, tutkio osie ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydetävie tutkio osie arvioii kohteet ja arvioitikriteerit sekä ammatilliste tutkio osie osalta myös ammattitaido osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja äyttötutkitoja koskevia määräyksiä. Ammatilliste tutkio osie ammattitaitovaatimukset ja ammattitaitoa täydetävie tutkio osie (yhteiset opiot) tavoitteet o määritelty oppimistuloksia (tiedot, taidot, osaamie/pätevyys). Tältä pohjalta arvioii kohteet o kuvattu prosessi, -välieide, - meetelmie ja materiaalie sekä perustaa oleva tiedo ja eliikäise oppimise avaitaitoje hallitaa.

5 1 HIUSALAN PERUSTUTKINNON (PARTURI-KAMPAAJA) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Hiusala perustutkio tavoitteet Hiusala perustutkio yleistavoitteia o tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ala eri tehtävii. Parturi-kampaaja, hiusala ammattilaie, osaa hiuste ja hiuspohja hoitamise, hiuste leikkaamise ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostukse, hiuste värjäämise ja permaettikäsittelyt, hiusala yrittäjyyde ja yritystoimia. Lisäksi häellä o ala elämässä tarpeellista osaamista, kute asiakkaa tyylipalvelussa sekä hiuste hoito- ja muotoilukokoaisuuksie tekemisessä vaadittavaa osaamista. Parturi-kampaaja palvelee asiakkaita erilaisissa vuorovaikutustilateissa asiatutevasti sekä asiakkaide tarpeide ja odotuste mukaisesti. Asiakaspalvelijaa sekä yhteisö jäseeä hä oudattaa hyviä käyttäytymis- ja toimitatapoja. Laadukas hiusala vaatii kädetaitoje lisäksi tietoa kosmeettisista aieista ja tuotteista, moipuolista meetelmie hallitaa ja alalla käytettävie laitteide tutemusta. Ohjatessaa asiakasta parturi-kampaaja ottaa huomioo mm. ajakohtaise muodi ja asiakkaalle sopivia tyylisuutauksia. Parturikampaaja, toimii ssää hiusala arvoje mukaisesti taloudellisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti sekä aettuje lupauste mukaisesti. Hä o hösä motivoituut ja toimii joustavasti sekä iovatiivisesti uusissa ja erilaisissa elämä tilateissa. Parturi-kampaaja toimii yritykse tekijää tai yrittäjää. Hä edistää toimiallaa paikkasa tai yrityksesä kaattavuutta. Hä sitoutuu hösä ja oudattaa ammattiisa kuuluvaa etiikkaa, kute asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuoja- ja kuluttajasuojasäädöksiä. Hä osaa käsitellä ja ratkaista hösä liittyviä ogelmia ottae huomioo asiakkaide tarpeet ja odotukset. Hiusala ammattilaie toimii yhteisössä luotettavasti, oma-aloitteisesti ja uutta luovasti. Hä tavoittelee toimiassaa laadullisesti parasta mahdollista tulosta ja kehittää omaa tää. Parturi-kampaaja tutee kuluttajasuojalaisäädäö velvoitteet, suojelumääräykset ja -ohjeet sekä oudattaa iitä toimiassaa. Hä huolehtii omasta ja asiakkaide terveydestä valitsemalla turvalliset tuotteet, meetelmät ja -tavat. Hä edistää toimiallaa yhteisö hyvivoitia sekä oudattaa ergoomisia tapoja. Hä tietää terveyttä edistävä liikua merkitykse omalle hyvivoiillee. Parturi-kampaaja oudattaa ssää ympäristöä säästäviä meetelmiä ja edistää kestävää kehitystä taloudelliste, sosiaaliste sekä kulttuuriste periaatteide mukaisesti. Hä osaa käyttää tietotekiikkaa ja hyödytää ala tekologisia välieitä ja laitteita sekä ymmärtää tekologia kehitykse vaikutuksia oma ammattialasa tulevaisuutee. Hiusala ammattilaisella o tietoyhteiskuassa tarvittavat valmiudet kehittyvä tieto- ja viestitätekiika käyttämisee ja tiedo hakkimisee. Hä selviytyy - ja yksityiselämä viestitätilateista. Parturi-kampaaja osaa hyödytää kielitaitoaa asiakaspalvelussa. Hä osaa toimia kasaivälisissä ja moikulttuurisissa ympäristössä oudattae tasa-arvo- ja yhdevertaisuuslakeja. Hä ottaa toiset huomioo ja hyväksyy ihmiste erilaisuutta ja hallitsee tuteesa elämä vuorovaikutustilateissa.

6 Hiusala perustutkio suorittaut parturi-kampaaja arvostaa omaa tää ja ammattialaasa ja häellä o realistie käsitys osaamisestaa. Häellä o edellytykset hakeutua jatko-opitoihi sekä suorittaa ala muita tutkitoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkitoja kokemusta saatuaa. Hiusala ammattilaie kehittää ammattitaitoaa eliikäise oppimise periaatteide mukaisesti. Hä arvioi ja jäsetää tietoa, suuittelee tää ja asettaa itsellee oppimise tavoitteita sekä hyödytää ammatillista täydeyskoulutusta. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoide kehitystä hyviksi ja tasapaioisiksi ihmisiksi ja yhteiskua jäseiksi. Koulutus ataa opiskelijoille jatkoopitoje, harrastuste sekä persooallisuude moipuolise kehittämise kaalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukee eliikäistä oppimista (L630/98, 5 ).

7 1.2 Hiusala perustutkio muodostumie Hiusala perustutkito, parturi-kampaaja, 120 ov 4. Ammatilliset tutkio osat, 90 ov Tutkio osii sisältyy ssäoppimista vähitää 20 ov ja opiäyte vähitää 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkio osat Hiuste leikkaamie ja partakäsittelyt, 20 ov Hiuste leikkaamise perusteet, 10 ov Hiuste ja parra muotoilu, 10 ov Kampaukset ja ehostus, 15 ov Kampaamise perusteet, 5 ov Kampauste muotoilu ja ehostus, 10 ov Värjäyskäsittelyt, 20 ov Värjäämise perusteet, 10 ov Värjäämise sovellukset, 5 ov Muodikkaat värjäykset, 5 ov Permaettikäsittelyt, 10 ov Permaettikäsittelyje perusteet, 5 ov Permaettikäsittelyje sovellukset, 5 ov Hiusala yrittäjyys ja yritystoimita, 10 ov Asiakaspalvelu ja myyti perusteet, 5 ov Yritykse perustamie ja markkioiti, 5 ov 4.2 Kaikille valiaiset tutkio osat (kohdat ), joista o valittava 15 ov Asiakkaa tyylipalvelut, 5 ov Hiuste hoito- ja muotoilukokoaisuudet, 10 ov Tutkio osat ammatillisista perustutkioista, 5 10 ov Tutkio osa ammattitutkioista, 10 ov Tutkio osa erikoisammattitutkioista, 10 ov 4.3 Muut valiaiset tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmetautumie, 2 ov Ammattitaitoa täydetävät laajetavat tutkio osat, 5-10 ov Ammattitaitoa täydetävät tutkio osat, 0-10 ov Lukio-opiot, 0-10 ov 4.4 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syvetävät tutkio osat (perustutkitoa laajetavat tutkio osat) Yritystoimita, 10 ov Tutkio osat muista ammatillisista tutkioista (ammatilliset perustutkiot, ammattitutkiot, erikoisammattitutkiot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syvetävät paikallisesti tarjottavat tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaueudehoito ja tuoteeuvota, 20 ov 4.5. Opiäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydetävät tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opiot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkio osat Pakolliset Valiaiset Äidikieli Tiedohakita ja -välittämie Ammatilliset tekstitaidot Puheviestitä Kieli ja kulttuuri 4 ov 0 4

8 5.1.2 Toie kotimaie kieli, ruotsi 1 ov Vieras kieli, eglati 2 ov Matematiikka 3 ov Peruslaskutoimitukset Työelämä matematiikkaa Matemaattise tiedo tuottamie ja aalysoiti Fysiikka ja kemia 2 ov Fysiika perusteet Kemia perusteet Yhteiskuta-, yritys- ja 1 ov 0 4 elämätieto Liikuta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valiaiset tutkio osat Ammattitaitoa täydetävie pakolliste tutkio osie valiaiset lisäosat Ympäristötieto Tieto- ja viestitätekiikka Etiikka Kulttuurie tutemus Psykologia Yritystoimita ov 4 ov 6. Vapaasti valittavat tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkio osii sisältyy opito-ohjausta vähitää 1,5 ov 7. Opiskelija arvioiti ammatillisessa peruskoulutuksessa 8. Muut määräykset ammatillisessa peruskoulutuksessa 9. Liiteosa 9.1 Hiusala kuvaus ja arvoperusta 9.2.Tutkitokohtaiset terveydetilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa 9.3 Ammattitaitovaatimukset, arvioiikohteet ja yleiset arvioitikriteerit Ammatillise perustutkio muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkiot muodostuvat ammatillisista tutkio osista, jotka voivat olla pakollisia tai valiaisia. Lisäksi peruskoulutuksea suoritettavii tutkitoihi sisältyy pakollisia ja valiaisia ammattitaitoa täydetäviä tutkio osia (yhteiset opiot) sekä vapaasti valittavia tutkio osia. Lisäksi tutkitoo tulee voida yksilöllisesti sisällyttää eemmä tutkio osia, jotka laajetavat suoritettua tutkitoa, silloi ku se o elämä alakohtaisii tai paikallisii ammattitaitovaatimuksii vastaamise ja tutkio suorittaja ammattitaido syvetämise kaalta tarpeellista. Tutkitokohtaiset valiaisuussääöt o esitetty edellä hiusala perustutkio muodostumie -taulukossa. Opiskelija tai tutkio suorittaja voi valita ammatillisee perustutkitoo tutkio osia myös muista ammatillisista tutkioista. Opiskelija voi valita jatko-opitokelpoisuude vahvistamiseksi lukio-opitoja, jopa suorittaa ylioppilastutkio. Nämä opiot voivat korvata ammattitaitoa täydetäviä tutkio osia (yhteisiä opitoja), muita valiaisia tutkio osia ja vapaasti valittavia tutkio osia. Valitoje tekemise ja osaamise tuustamise helpottamiseksi lukiossa suoritettuje tai suoritettavie opitoje korvaavuudet o määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydetävät

9 tutkio osat (yhteiset opiot). Korvaavuuksie määrittely edistää myös koulutukse järjestäjie yhteistä ja yhteise opetustarjoa hyödytämistä. Koko tutkio suorittamie o ammatillisesta koulutuksesta aetu lai mukaisesti järjestetyssä tutkitoo johtavassa koulutuksessa esisijaie tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkio myös suuatumma ammattipätevyyde tuottava tutkio osa tai osia kerrallaa, silloi ku se o yksilö opiskeluvalmiuksie, elämätilatee tai llistymise kaalta tarkoituksemukaista. Opiskelijoilla tulee tällöi olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkito myöhemmi. Tällaisissa tilateissa koulutukse järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkio suorittajalle, mahdollisuuksie mukaa yhteisssä paika kassa, suuitelma koko tutkio suorittamisesta. 1.3 Eliikäise oppimise avaitaidot Eliikäise oppimise avaitaidoilla tarkoitetaa osaamista, jota tarvitaa jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuude ja uusie tilateide haltuuotossa sekä elämä muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilö älyllistä otkeutta ja erilaisista tilateista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kasalaisvalmiuksia, ja iide avulla opiskelijat tai tutkio suorittajat pystyvät seuraamaa yhteiskuassa ja elämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaa muuttuvissa oloissa. Niillä o myös suuri merkitys yksilö elämä laatuu ja persooallisuude kehittymisee. Eliikäise oppimise avaitaidot sisältävät edellise ammatillise peruskoulutukse opetussuuitelma ja äyttötutkio perusteide yhteiste paiotuste ja kaikille aloille yhteise ydiosaamise lisäksi perusopetukse ja lukio aihekokoaisuuksia sekä Euroopa parlameti ja euvosto suosituksia 2005/0221 (COD) eliikäise oppimise avaitaidoiksi. Eliikäise oppimise avaitaidot sisältyvät ammattitaitoa täydetävie tutkio osie (yhteiste opitoje) tavoitteisii ja ammatilliste tutkio osie ammattitaitovaatimuksii ja iide arvioitikriteereihi. Eriksee arvioitava eliikäise oppimise avaitaido arvioii kohde sisältää seuraavat eliikäise oppimise avaitaidot: oppimie ja ogelmaratkaisu, vuorovaikutus ja yhteis, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimitakyky. Eliikäise oppimise avaitaitoja ovat 1. oppimie ja ogelmaratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteis 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja toimitakyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestitä ja mediaosaamie 9. matematiikka ja luootieteet 10. tekologia ja tietotekiikka 11. aktiivie kasalaisuus ja eri kulttuurit. Eliikäise oppimise avaitaitoje kuvaus Oppimie ja ogelmaratkaisu Opiskelija tai tutkio suorittaja suuittelee toimitaasa sekä kehittää itseää ja tää. Hä arvioi omaa osaamistaa. Hä ratkaisee ssää ogelmia sekä tekee valitoja ja päätöksiä. Hä toimii ssää joustavasti, iovatiivisesti ja uutta luovasti. Hä hakkii tietoa, jäsetää, arvioi ja soveltaa sitä.

10 Vuorovaikutus ja yhteis Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii tilatee vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilateissa sekä ilmaisee erilaisia äkökatoja selkeästi, raketavasti ja luottamusta herättäe. Hä toimii yhteiskykyisesti erilaiste ihmiste kassa ja ryhmä jäseeä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hä oudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissäätöjä ja toimitatapoja. Hä hyödytää saamaasa palautetta toimiassaa. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii ssää ammati arvoperusta mukaisesti. Hä sitoutuu hösä ja toimii vastuullisesti oudattae tehtyjä sopimuksia ja ammattiisa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimitakyky Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti - ja vapaa-aikaa sekä liiketeessä ja ylläpitää terveellisiä elitapoja sekä toimita- ja kykyää. Hä sketelee ergoomisesti ja hyödytää alallaa tarvittava terveysliikua sekä ehkäisee hö ja ympäristöö liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkio suorittaja edistää toimiallaa tavoitteide saavuttamista. Hä toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tekijää ja/tai yrittäjää. Hä suuittelee toimitaasa ja sketelee tavoitteide saavuttamiseksi. Hä toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseää. Hä mitoittaa oma sä tavoitteide mukaa. Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii ammattisa kestävä kehitykse ekologiste, taloudelliste, sosiaaliste sekä kulttuuriste periaatteide mukaisesti. Hä oudattaa ala tehtävissä keskeisiä kestävä kehitykse säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka Opiskelija tai tutkio suorittaja ottaa toimiassaa huomioo oma alasa esteettiset tekijät. Hä edistää tai ylläpitää ympäristösä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestitä ja mediaosaamie Opiskelija tai tutkio suorittaja viestii moimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilateesee sopivalla tavalla hyödytäe kielitaitoaa. Opiskelija tai tutkio suorittaja havaioi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hä käyttää mediaa ja viestitätekologiaa sekä tuottaa media-aieistoja. Matematiikka ja luootieteet Opiskelija tai tutkio suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia ssä vaadittavie ja arkipäivä laskutehtävie ratkaisemisessa. Hä käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävie ja -ogelmie ratkaisemisessa. Opiskelija tai tutkio suorittaja soveltaa fysiika ja kemia laialaisuuksii perustuvia meetelmiä ja toimitatapoja ssää. Tekologia ja tietotekiikka Opiskelija tai tutkio suorittaja hyödytää ammatissa käytettäviä tekologioita moipuolisesti. Hä ottaa ssää huomioo tekiika hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hä käyttää tietotekiikkaa moipuolisesti ammatissaa ja kasalaisea. Aktiivie kasalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkio suorittaja osallistuu raketavalla tavalla yhteisö toimitaa ja päätöksetekoo. Hä toimii oikeuksiesa ja velvollisuuksiesa mukaisesti sekä ssä että arkielämässä. Hä oudattaa tasa-arvo- ja yhdevertaisuuslakeja. Hä toimii asiallisesti ja elämä vaatimuste mukaisesti eri kulttuuritausta omaavie ihmiste kassa kotimaassa ja kasaivälisissä toimioissa.

11 2. PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Hiusala perustutkio perusteide toimeepao ammatillisessa peruskoulutuksessa o kirjattua Pohjois-Karjala koulutuskutayhtymä opetussuuitelma yhteisessä osassa. Pohjois-Karjala koulutuskutayhtymä sosiaali-terveys ja liikuta-ala maakuallise koulutukse ohjausryhmässä o hyväksytty hiusala ammattiosaamise äyttöje toteutus- ja arvioitisuuitelma. Suuitelmassa o kirjattua äyttöje toteuttamise ja arvioii lisäksi opitoje eteemie, ajoitus ja järjestämie. 3. PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 3.1 Yleistä äyttötutkitojärjestelmästä Näyttötutkitojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustava tava osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaa tai tehtävie vaihtuessa valmistua myös uutee ammattii. Näyttötutkiossa hekilö ammatillie osaamie voidaa kasallisesti ja laadullisesti tuustaa riippumatta siitä, oko osaamie kertyyt kokemukse, opitoje tai muu toimia kautta. Näyttötutkitojärjestelmässä atajataho, tekijätaho ja opetusala tekevät tiivistä yhteistä tutkitorakeetta kehitettäessä, tutkitoje perusteita laadittaessa, tutkitotilaisuuksia suuiteltaessa ja järjestettäessä sekä tutkitosuorituksia arvioitaessa. Näyttötutkitoia voidaa suorittaa ammatillisia perustutkitoja, ammattitutkitoja ja erikoisammattitutkitoja. Näyttötutkio perusteissa o määritelty ammattitaito elämässä tarvittavia osaamisvaatimuksia. Tutkiot raketuvat osista, jotka vastaavat itseäisiä kokoaisuuksia. 3.2 Näyttötutkitoje järjestämie Pohjois-Karjala koulutuskutayhtymällä ei ole järjestämissopimusta hiusala perustutkio järjestämisestä äyttötutkitoa. Näyttötutkio suorittamisesta löytyy tietoa hiusala ammatillise perustutkio perusteista. 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Hiuste leikkaamie ja partakäsittelyt (20 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa määritellä hiukse raketee ja kasvuvaiheet suuitella ja toteuttaa hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely suuitella ja toteuttaa asiakkaille erilaisia hiuste leikkauksia ja partakäsittelyjä pestä asiakkaa hiukset vaatimalla tavalla hieroa hiuspohja tulkita asiakkaa tyyliä hiuste leikkausta ja partakäsittelyä suuitellessaa ottaa huomioo muodi asiakkaa hiuste leikkauksessa ja partakäsittelyssä ottaa huomioo muoto-opi hiuste leikkaamisessa ja parra muotoilussa hyödytää tuotetutemustaa hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyissä käyttää tuotteita, välieitä ja laitteita muotoo kuivata asiakkaa hiukset

12 ottaa huomioo ravio ja terveelliste elitapoje vaikutukse hiuste ja hiuspohja hyvivoitii suositella ja myydä asiakkaalle hiuste ja parra kotihoitotuotteita ja ohjata iide käytössä toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilateissa hyödytää kielitaitoaa asiakaspalvelussa hakkia tietoa eri lähteistä ottaa ssää huomioo yrittäjyyde, aloitekykyisyyde ja vastuullisuude edistää toimitasa turvallisuutta ja vastuullisuutta ssää ylläpitää terveellisiä elitapoja, yhteisösä ihmissuhteita sekä toimita- ja kykyää ylläpitää ergoomista, hygieeistä, terveellistä ja turvallista ympäristöä tuistaa hö ja ympäristöö liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä eakoida ja suojautua iiltä oudattaa ammattietiikkaa ottaa huomioo kestävä kehitykse arvioida omaa tää Arvioii kohde Arvioitikriteerit 1. Työprosessi hallita Opiskelija tai tutkio suorittaja Hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely suuittelu suuittelee hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely Hiuste leikkaus- ja partakäsittely suuittelu Hiuste pesemie Hiuste ja hiuspohja hoitamie Hiuspohja hieroa hallita Hiuste leikkaamie tekee toteuttamiskelpoisia hiuste leikkaus- ja partakäsittelysuuitelmia ja oudattaa ohjeita pesee hiukset vaatimalla tavalla hoitaa hiukset ja hiuspohja suuitelma mukaa hieroo hiuspohjaa leikkaa hiukset myytikelpoisesti käyttäe perusraketeita (ehjä ja porrastettu rakee, tasamittaie ja lisäätyvä kerrostus sekä saksikampatekiikka) ja oudattaa ohjeita suuittelee hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely asiakkaa tarpeide mukaisesti tuistaa erilaiste hiuste leikkauksie ja partakäsittelyje mahdollisuudet ja ottaa huomioo asiakkaa toiveita pesee hiukset asiakkaa tarpee mukaisesti hoitaa hiukset ja hiuspohja tuotetutemustaa hyödytäe ja edete sujuvasti vaiheesta toisee valitsee sopiva hierotatekiika hoitokäsittely perusteella ja asiakkaa hoitotarpee mukaa leikkaa hiukset suuitelma mukaisesti käyttäe perusraketeita tai iide yhdistelmiä suuittelee hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely itseäisesti ja asiakkaa tarpeide mukaisesti ottaa suuittelussaa huomioo hiuste ja partakäsittelyje sekä muodi tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaa toiveisii ja tyylii pesee hiukset asiakkaa tarpee mukaisesti ja tuotetutemustaa hyödytäe hoitaa hiukset ja hiuspohja asiakkaa tarpeide mukaisesti ja itseäisesti sekä perustelee tuote- ja laitevaliat soveltaa oppimiaa hierotatekiikoita asiakkaa hoitotarpee mukaa leikkaa hiukset suuitelma mukaa ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee valitojaa, käyttää moipuolisia tekiikoita Hiuste kuivaamie ja muotookuivaa ja kuivaa hiukset kuivaa hiukset

13 viimeistely viimeistelee hiukset muotoo käyttäe tarvittavia muotoilutuotteita Parra muotoilemie ja parraajo Asiakaspalvelu ja asiakkaa ohjaamie Terveyde, turvallisuude ja toimitakyvy huomioo ottamie Itsearvioiti ja aja käyttö muotoilee ja ajaa parra ohjattua palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteide käytössä suhtautuu myöteisesti turvallisuutee, välttää riskejä ja ylläpitää ohjattua toimita- ja kykyä ssää ottaa oma suuittelussa huomioo turvallisuus- ja terveysäkökohtia sekä ylläpitää asiakkaa sekä ympäristö turvallisuutta, hygieeisyyttä ja ergoomisuutta tutuissa tilateissa arvioi leikkaukse ja partakäsittely lopputulosta ja omaa tää, oudattaa yleesä käsittelyy varattua aikaa. muotoilee ja ajaa parra suuitelma mukaisesti ja omatoimisesti esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa iide käytössä asiakkaa tarpee mukaa vastaa itseäisesti toimitasa turvallisuudesta ja toimii terveelliste elitapoje sekä toimita- ja kyvy ylläpitämiseksi ottaa oma suuittelussa huomioo turvallisuus- ja terveysäkökohdat sekä ylläpitää asiakkaa sekä ympäristö turvallisuutta, hygieeisyyttä ja ergoomisuutta arvioi leikkaukse ja partakäsittely lopputulosta ja omaa tää lähes realistisesti ja omaaloitteisesti, oudattaa käsittelyy varattua aikaa. muotoo käyttäe muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valitojaa muotoilee ja ajaa parra itseäisesti ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee häelle valitojaa myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa iide käytössä asiakkaa tarpee mukaa ja suosittelee lisäpalveluja kehittää itseäisesti toimitasa turvallisuutta ja moipuolisia tapoja terveelliste elitapoje sekä toimita- ja kyvy ylläpitämisee ja edistämisee ottaa oma suuittelussa itseäisesti huomio turvallisuus- ja terveysäkökohdat, asiakkaa ja ympäristö turvallisuude sekä soveltaa oppimaasa yllättävissäki tilateissa arvioi leikkaukse ja partakäsittely lopputulosta ja omaa tää realistisesti ja perustelle suhteessa suuitelmaa, oudattaa käsittelyy varattua aikaa, kehittää sketelytapojaa. Arvioii kohde 2. Työmeetelmie, - välieide ja materiaali hallita Leikkaus- tai parraajotekiikoide hallita Arvioitikriteerit Opiskelija tai tutkio suorittaja valitsee leikkauksessa /partakäsittelyssä käytettävät perustekiikat ja/tai oheusmeetelmät ohjattua toteuttaa leikkaukse/partakäsittely hö sopivalla leikkaus-, oheus- tai ajotekiikalla toteuttaa leikkauksia/ partakäsittelyjä moipuolisilla ja asiakkaalle soveltuvilla tekiikoilla ja perustelee valitojaa

14 Työvälieide käytö hallita Tuotteide käytö hallita Terveyde, turvallisuude ja toimitakyvy huomioo ottamie käyttää hoitokäsittelyissä/leikka uksessa/partakäsittelyss ä tarvittavia tavallisimpia välieitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikka uksessa/partakäsittelyss ä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteide sopivuude asiakkaalle ohjee mukaa oudattaa aettuja ohjeita eikä aiheuta toimiallaa vaaraa ja toimii oikei oettomuus-, vaara- ja uhkatilateissa. valitsee hoitokäsittelyy/leikkauksee/ partakäsittelyy sopivat välieet ja käyttää iitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikkauksessa /partakäsittelyssä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteide sopivuude asiakkaalle oudattaa yhteisö ohjeita ja ottaa yhteisössää huomioo yhteisö muut jäseet. käyttää hoitokäsittely/leikk aukse/ partakäsittely lopputulokse kaalta perusteltuja välieitä valitsee ja käyttää moipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti hoitokäsittelyssä/lei kkauksessa/ partakäsittelyssä tarvittavia tuotteita, perustelee käytö edut sekä sopivuude asiakkaalle havaitsee ja tuistaa hösä liittyvät vaarat ja ilmoittaa iistä. Arvioii kohde 3. Työ perustaa oleva tiedo hallita Hiuste ja hiuspohja laadu ja kuo määrittely Arvioitikriteerit Opiskelija tai tutkio suorittaja määrittelee hiuste ja määrittelee asiakkaa määrittelee itseäisesti hiuspohja kuo ja hiuste ja hiuspohja asiakkaa hiuste ja laadu sekä tuistaa e laadu ja kuo sekä hiuspohja laadu ja hiuspohja muutokset, ohjaa asiakkaa kuo sekä eri jotka vaativat muu tarvittaessa muu hoitomahdollisuudet ja asiatutija hoitoa asiatutija hoitoo selvittää mahdolliset ogelmie syyt asiakkaa kassa ja ohjaa häet tarvittaessa asiatutija hoitoo Hiukse raketee ja kasvuvaiheide huomioo ottamie ottaa hiukse raketee ja kasvuvaiheet huomioo hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyssä hakkii ja hyödytää omatoimisesti tietoa hiukse raketeesta ja kasvuvaiheista hoido suuittelussa ja sketelyssä hallitsee hiukse raketee ja kasvuvaiheide tietoperusta ja soveltaa moipuolisesti tietoaa hoitokäsittelyissä Tuotteide tutemie ja iide vaikutukse huomioo ottamie hiuste ja hiuspohja hoidossa Leikkauste ja partakäsittelyje ammattikäsitteide hallita ottaa tavallisimpie hoitotuotteide toimitaperiaatteita huomioo hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyssä käyttää ohjee mukaa ammattikäsitteitä suuittelussa ottaa hoitotuotteide toimitaperiaatteet ja iide yleisimmät aiesosat huomioo hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyissä ilmaisee suuittelemasa leikkaukse/partakäsittely perustelee valitsemasa hoitotuotteet ottae huomioo asiakkaa hiuste ja hiuspohja hoitotarpeet sekä mahdolliset allergiat, tuotteide vaikuttavat aiesosat ja iide toimitaperiaatteet ilmaisee suuittelemasa käyttäe sujuvasti ammattikäsitteitä

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkio perusteet PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 8/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:17 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:17 ISBN 978-952-13-5458-8 (id.) ISBN 978-952-13-5459-5

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaajan koulutusohjelma Parturi-kampaaja, Nivalan ammattiopisto 2 3 JOHDANTO... 5 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 HIUSALAN KUVAUS

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 3 3. AMMATTIALAN

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

IVoimassa alkaen: I Versio: I HyvilksyJil: OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SAIEDU.FI. Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

IVoimassa alkaen: I Versio: I HyvilksyJil: OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SAIEDU.FI. Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 , SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Opetushallituksen perusteet 2014 Maarays 43/011 12014 (Sisaltaa maarayksen 4/011 12015

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SUUFOHJAN AM MATTI-INSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hiusalan perustutkinto, parluri-kampaaja 2014 Opetushallituksen perusteet 2014 Määräys 43/011/2014 (Sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinnon suorittanut on parturi-kampaaja, joka toimii erilaissa hiusten hoidon ja hiusten sekä parran käsittelyn tehtävissä. Hiusalan ammattilaisena

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KARTOITTAJA MÄÄRÄYS 5/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ohje. Musiikkialan perustutkinto, muusikko (120 ov) Ammattiosaamisen näyttöjen. 2010 mukaan. Joensuun konservatorio

Ohje. Musiikkialan perustutkinto, muusikko (120 ov) Ammattiosaamisen näyttöjen. 2010 mukaan. Joensuun konservatorio Ohje Musiikkialanperustutkinto, muusikko(120ov) Ammattiosaamisen näyttöjen ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit opetussuunnitelman 2010 mukaan Joensuun konservatorio 1 1 Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n.

Vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä = n. Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 11) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset fi suomi 0016107-9 Kouvola kaupuki Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Määräys 41/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja. ammatillinen peruskoulutus

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja. ammatillinen peruskoulutus Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 13.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 OV... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN...

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Hiusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA: Hiusalan osaamisala,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaaja osaamisala. Parturi-kampaaja

OPETUSSUUNNITELMA. HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaaja osaamisala. Parturi-kampaaja OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaaja osaamisala Parturi-kampaaja Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 10. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 006075-9 Kouvola kaupuki Oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2013

Opetussuunnitelma 2013 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2013, parturi-kampaajan koulutusohjelma parturi-kampaaja Hyväksytty 10.2.2014 Viranhaltijapäätös 6/2014 Hellevi Lassila, apulaisjohtaja Sisällys 1 Hiusalan kuvaus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös (drno 2/502/2008)

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös (drno 2/502/2008) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös 25.2.2008 (drno 2/502/2008) Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot

Näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokanta. Valittu aikajakso Hakuehdot Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 1( 12) Hakuehdot Kysymyssarja Rahoitusmuoto Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset Oppisopimus FI suomi SV ruotsi Vastaukset raportoidaa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

SV ruotsi. 00208916-8 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata 0-JAN- ( 6) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 000896-8 Keski-Pohjamaa koulutusyhtymä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Vaatetuksen koulutusohjelma/osaamisala Vaatetusompelija Hyväksytty xx/xx/2009

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot