Hiusalan perustutkinto 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiusalan perustutkinto 2010"

Transkriptio

1 Hiusala perustutkito 2010 Hiusala koulutusohjelma/osaamisala, parturi-kampaaja Hyväksytty Voimassa alkae Kehitysjohtaja päätös 3 (asro 56/500/2009) Hallitosäätö , 10

2 JOHDANTO HIUSALAN PERUSTUTKINNON (PARTURI-KAMPAAJA) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄSTÄ NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMINEN KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Hiuste leikkaamie ja partakäsittelyt (20 ov) Hiuste leikkaamise perusteet (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa Hiuste ja parra muotoilu (10 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa Kampaukset ja ehostus (15 ov) Kampaamise perusteet (5 ov) Kampauste muotoilu ja ehostus (10 ov) Värjäyskäsittelyt (20 ov) Värjäämise perusteet (10 ov) Värjäämise sovellukset (5 ov) Muodikkaat värjäykset (5ov) Permaettikäsittelyt (10 ov) Permaettikäsittelyje perusteet (5ov) Permaettikäsittelyje sovellukset (5 ov) Hiusala yrittäjyys ja yritystoimita (10 ov) Asiakaspalvelu ja myyti perusteet (5 ov) Yritykse perustamie ja markkioiti (5 ov) KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Asiakkaa tyylipalvelut 5 OV Hiuste hoito- ja muotoilukokoaisuudet 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkio osat Asiakkaa tyylikosultoiti Hiuste hoito- ja muotoilupalvelut MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmetautumie Ammattitaitoa syvetävät ja laajetavat tutkio osat Ammattitaitoa täydetävät tutkio osat (yhteiset opiot) Lukio-opiot AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (PERUSTUTKINTOA LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT) Yritystoimita Tutkio osat muista ammatillisista tutkioista (ammatilliset perustutkiot, ammattitutkiot, erikoisammattitutkiot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syvetävät paikallisesti tarjottavat tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaueudehoito ja tuoteeuvota OPINNÄYTE AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 5.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY Äidikieli, 4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Tiedohakita ja -välittämie 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Ammatilliset tekstitaidot 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Puheviestitä 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Kieli ja kulttuuri 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Toie kotimaie kieli, ruotsi, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Vieras kieli, eglati 2 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty.

3 5.1.4 Matematiikka, 3 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Peruslaskutoimitukset 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Työelämä matematiikkaa 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Matemaattise tiedo tuottamie ja aalysoiti 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Fysiikka ja kemia, 2 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Fysiika perusteet 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Kemia perusteet 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Yhteiskuta-, yritys- ja elämätieto, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Liikuta, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Terveystieto, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Taide ja kulttuuri, 1 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty. 5.2 VALINNAISET TUTKINNON OSAT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY Ammattitaitoa täydetävie pakolliste tutkio osie valiaiset lisäosat... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Ympäristötieto, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Tieto- ja viestitätekiikka, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Etiikka, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Kulttuurie tutemus, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Psykologia, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty Yritystoimita, 0-4 ov... Virhe. Kirjamerkkiä ei ole määritetty. 6. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITEOSA HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

4 JOHDANTO Ammatillie perustutkito voidaa suorittaa ammatillisea peruskoulutuksea tai äyttötutkitoa. Perustutkio perusteisii sisältyvät sekä opetussuuitelma perusteet että äyttötutkio perusteet, ja siksi perusteide käsitteistöä o yhteäistetty. Perustutkio perusteet o määräys, jolla ohjataa sekä koulutukse että äyttötutkitoje järjestäjiä. Luku 1 ja luku 4 sekä luvusta 9 ammattiala kuvaus ja arvoperusta ovat yhteisiä. Luvut 2, 5, 6, 7 ja 8 koskevat vai ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavia perustutkitoja ja luku 3 vai äyttötutkitoa suoritettavia perustutkitoja. Tutkio osa -käsite vastaa aiempaa opetussuuitelmaperusteise koulutukse käsitettä opitokokoaisuus. Tutkito muodostuu ammatillisista tutkio osista sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa myös ammattitaitoa täydetävistä tutkio osista (yhteiset opiot) ja vapaasti valittavista tutkio osista. Lisäksi tutkitoo tulee voida yksilöllisesti sisällyttää eemmä tutkio osia silloi, ku se o elämä alakohtaisii tai paikallisii ammattitaitovaatimuksii vastaamise ja tutkio suorittaja ammattitaido syvetämise kaalta tarpeellista. Ammatillise perustutkio perusteissa o päätetty tutkio ja koulutusohjelmie tai osaamisaloje tavoitteet, tutkio muodostumie, tutkio osie ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydetävie tutkio osie arvioii kohteet ja arvioitikriteerit sekä ammatilliste tutkio osie osalta myös ammattitaido osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja äyttötutkitoja koskevia määräyksiä. Ammatilliste tutkio osie ammattitaitovaatimukset ja ammattitaitoa täydetävie tutkio osie (yhteiset opiot) tavoitteet o määritelty oppimistuloksia (tiedot, taidot, osaamie/pätevyys). Tältä pohjalta arvioii kohteet o kuvattu prosessi, -välieide, - meetelmie ja materiaalie sekä perustaa oleva tiedo ja eliikäise oppimise avaitaitoje hallitaa.

5 1 HIUSALAN PERUSTUTKINNON (PARTURI-KAMPAAJA) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Hiusala perustutkio tavoitteet Hiusala perustutkio yleistavoitteia o tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ala eri tehtävii. Parturi-kampaaja, hiusala ammattilaie, osaa hiuste ja hiuspohja hoitamise, hiuste leikkaamise ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostukse, hiuste värjäämise ja permaettikäsittelyt, hiusala yrittäjyyde ja yritystoimia. Lisäksi häellä o ala elämässä tarpeellista osaamista, kute asiakkaa tyylipalvelussa sekä hiuste hoito- ja muotoilukokoaisuuksie tekemisessä vaadittavaa osaamista. Parturi-kampaaja palvelee asiakkaita erilaisissa vuorovaikutustilateissa asiatutevasti sekä asiakkaide tarpeide ja odotuste mukaisesti. Asiakaspalvelijaa sekä yhteisö jäseeä hä oudattaa hyviä käyttäytymis- ja toimitatapoja. Laadukas hiusala vaatii kädetaitoje lisäksi tietoa kosmeettisista aieista ja tuotteista, moipuolista meetelmie hallitaa ja alalla käytettävie laitteide tutemusta. Ohjatessaa asiakasta parturi-kampaaja ottaa huomioo mm. ajakohtaise muodi ja asiakkaalle sopivia tyylisuutauksia. Parturikampaaja, toimii ssää hiusala arvoje mukaisesti taloudellisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti sekä aettuje lupauste mukaisesti. Hä o hösä motivoituut ja toimii joustavasti sekä iovatiivisesti uusissa ja erilaisissa elämä tilateissa. Parturi-kampaaja toimii yritykse tekijää tai yrittäjää. Hä edistää toimiallaa paikkasa tai yrityksesä kaattavuutta. Hä sitoutuu hösä ja oudattaa ammattiisa kuuluvaa etiikkaa, kute asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuoja- ja kuluttajasuojasäädöksiä. Hä osaa käsitellä ja ratkaista hösä liittyviä ogelmia ottae huomioo asiakkaide tarpeet ja odotukset. Hiusala ammattilaie toimii yhteisössä luotettavasti, oma-aloitteisesti ja uutta luovasti. Hä tavoittelee toimiassaa laadullisesti parasta mahdollista tulosta ja kehittää omaa tää. Parturi-kampaaja tutee kuluttajasuojalaisäädäö velvoitteet, suojelumääräykset ja -ohjeet sekä oudattaa iitä toimiassaa. Hä huolehtii omasta ja asiakkaide terveydestä valitsemalla turvalliset tuotteet, meetelmät ja -tavat. Hä edistää toimiallaa yhteisö hyvivoitia sekä oudattaa ergoomisia tapoja. Hä tietää terveyttä edistävä liikua merkitykse omalle hyvivoiillee. Parturi-kampaaja oudattaa ssää ympäristöä säästäviä meetelmiä ja edistää kestävää kehitystä taloudelliste, sosiaaliste sekä kulttuuriste periaatteide mukaisesti. Hä osaa käyttää tietotekiikkaa ja hyödytää ala tekologisia välieitä ja laitteita sekä ymmärtää tekologia kehitykse vaikutuksia oma ammattialasa tulevaisuutee. Hiusala ammattilaisella o tietoyhteiskuassa tarvittavat valmiudet kehittyvä tieto- ja viestitätekiika käyttämisee ja tiedo hakkimisee. Hä selviytyy - ja yksityiselämä viestitätilateista. Parturi-kampaaja osaa hyödytää kielitaitoaa asiakaspalvelussa. Hä osaa toimia kasaivälisissä ja moikulttuurisissa ympäristössä oudattae tasa-arvo- ja yhdevertaisuuslakeja. Hä ottaa toiset huomioo ja hyväksyy ihmiste erilaisuutta ja hallitsee tuteesa elämä vuorovaikutustilateissa.

6 Hiusala perustutkio suorittaut parturi-kampaaja arvostaa omaa tää ja ammattialaasa ja häellä o realistie käsitys osaamisestaa. Häellä o edellytykset hakeutua jatko-opitoihi sekä suorittaa ala muita tutkitoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkitoja kokemusta saatuaa. Hiusala ammattilaie kehittää ammattitaitoaa eliikäise oppimise periaatteide mukaisesti. Hä arvioi ja jäsetää tietoa, suuittelee tää ja asettaa itsellee oppimise tavoitteita sekä hyödytää ammatillista täydeyskoulutusta. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoide kehitystä hyviksi ja tasapaioisiksi ihmisiksi ja yhteiskua jäseiksi. Koulutus ataa opiskelijoille jatkoopitoje, harrastuste sekä persooallisuude moipuolise kehittämise kaalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukee eliikäistä oppimista (L630/98, 5 ).

7 1.2 Hiusala perustutkio muodostumie Hiusala perustutkito, parturi-kampaaja, 120 ov 4. Ammatilliset tutkio osat, 90 ov Tutkio osii sisältyy ssäoppimista vähitää 20 ov ja opiäyte vähitää 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkio osat Hiuste leikkaamie ja partakäsittelyt, 20 ov Hiuste leikkaamise perusteet, 10 ov Hiuste ja parra muotoilu, 10 ov Kampaukset ja ehostus, 15 ov Kampaamise perusteet, 5 ov Kampauste muotoilu ja ehostus, 10 ov Värjäyskäsittelyt, 20 ov Värjäämise perusteet, 10 ov Värjäämise sovellukset, 5 ov Muodikkaat värjäykset, 5 ov Permaettikäsittelyt, 10 ov Permaettikäsittelyje perusteet, 5 ov Permaettikäsittelyje sovellukset, 5 ov Hiusala yrittäjyys ja yritystoimita, 10 ov Asiakaspalvelu ja myyti perusteet, 5 ov Yritykse perustamie ja markkioiti, 5 ov 4.2 Kaikille valiaiset tutkio osat (kohdat ), joista o valittava 15 ov Asiakkaa tyylipalvelut, 5 ov Hiuste hoito- ja muotoilukokoaisuudet, 10 ov Tutkio osat ammatillisista perustutkioista, 5 10 ov Tutkio osa ammattitutkioista, 10 ov Tutkio osa erikoisammattitutkioista, 10 ov 4.3 Muut valiaiset tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmetautumie, 2 ov Ammattitaitoa täydetävät laajetavat tutkio osat, 5-10 ov Ammattitaitoa täydetävät tutkio osat, 0-10 ov Lukio-opiot, 0-10 ov 4.4 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syvetävät tutkio osat (perustutkitoa laajetavat tutkio osat) Yritystoimita, 10 ov Tutkio osat muista ammatillisista tutkioista (ammatilliset perustutkiot, ammattitutkiot, erikoisammattitutkiot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syvetävät paikallisesti tarjottavat tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaueudehoito ja tuoteeuvota, 20 ov 4.5. Opiäyte ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydetävät tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opiot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkio osat Pakolliset Valiaiset Äidikieli Tiedohakita ja -välittämie Ammatilliset tekstitaidot Puheviestitä Kieli ja kulttuuri 4 ov 0 4

8 5.1.2 Toie kotimaie kieli, ruotsi 1 ov Vieras kieli, eglati 2 ov Matematiikka 3 ov Peruslaskutoimitukset Työelämä matematiikkaa Matemaattise tiedo tuottamie ja aalysoiti Fysiikka ja kemia 2 ov Fysiika perusteet Kemia perusteet Yhteiskuta-, yritys- ja 1 ov 0 4 elämätieto Liikuta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valiaiset tutkio osat Ammattitaitoa täydetävie pakolliste tutkio osie valiaiset lisäosat Ympäristötieto Tieto- ja viestitätekiikka Etiikka Kulttuurie tutemus Psykologia Yritystoimita ov 4 ov 6. Vapaasti valittavat tutkio osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkio osii sisältyy opito-ohjausta vähitää 1,5 ov 7. Opiskelija arvioiti ammatillisessa peruskoulutuksessa 8. Muut määräykset ammatillisessa peruskoulutuksessa 9. Liiteosa 9.1 Hiusala kuvaus ja arvoperusta 9.2.Tutkitokohtaiset terveydetilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa 9.3 Ammattitaitovaatimukset, arvioiikohteet ja yleiset arvioitikriteerit Ammatillise perustutkio muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkiot muodostuvat ammatillisista tutkio osista, jotka voivat olla pakollisia tai valiaisia. Lisäksi peruskoulutuksea suoritettavii tutkitoihi sisältyy pakollisia ja valiaisia ammattitaitoa täydetäviä tutkio osia (yhteiset opiot) sekä vapaasti valittavia tutkio osia. Lisäksi tutkitoo tulee voida yksilöllisesti sisällyttää eemmä tutkio osia, jotka laajetavat suoritettua tutkitoa, silloi ku se o elämä alakohtaisii tai paikallisii ammattitaitovaatimuksii vastaamise ja tutkio suorittaja ammattitaido syvetämise kaalta tarpeellista. Tutkitokohtaiset valiaisuussääöt o esitetty edellä hiusala perustutkio muodostumie -taulukossa. Opiskelija tai tutkio suorittaja voi valita ammatillisee perustutkitoo tutkio osia myös muista ammatillisista tutkioista. Opiskelija voi valita jatko-opitokelpoisuude vahvistamiseksi lukio-opitoja, jopa suorittaa ylioppilastutkio. Nämä opiot voivat korvata ammattitaitoa täydetäviä tutkio osia (yhteisiä opitoja), muita valiaisia tutkio osia ja vapaasti valittavia tutkio osia. Valitoje tekemise ja osaamise tuustamise helpottamiseksi lukiossa suoritettuje tai suoritettavie opitoje korvaavuudet o määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täydetävät

9 tutkio osat (yhteiset opiot). Korvaavuuksie määrittely edistää myös koulutukse järjestäjie yhteistä ja yhteise opetustarjoa hyödytämistä. Koko tutkio suorittamie o ammatillisesta koulutuksesta aetu lai mukaisesti järjestetyssä tutkitoo johtavassa koulutuksessa esisijaie tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkio myös suuatumma ammattipätevyyde tuottava tutkio osa tai osia kerrallaa, silloi ku se o yksilö opiskeluvalmiuksie, elämätilatee tai llistymise kaalta tarkoituksemukaista. Opiskelijoilla tulee tällöi olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkito myöhemmi. Tällaisissa tilateissa koulutukse järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkio suorittajalle, mahdollisuuksie mukaa yhteisssä paika kassa, suuitelma koko tutkio suorittamisesta. 1.3 Eliikäise oppimise avaitaidot Eliikäise oppimise avaitaidoilla tarkoitetaa osaamista, jota tarvitaa jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuude ja uusie tilateide haltuuotossa sekä elämä muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilö älyllistä otkeutta ja erilaisista tilateista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kasalaisvalmiuksia, ja iide avulla opiskelijat tai tutkio suorittajat pystyvät seuraamaa yhteiskuassa ja elämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaa muuttuvissa oloissa. Niillä o myös suuri merkitys yksilö elämä laatuu ja persooallisuude kehittymisee. Eliikäise oppimise avaitaidot sisältävät edellise ammatillise peruskoulutukse opetussuuitelma ja äyttötutkio perusteide yhteiste paiotuste ja kaikille aloille yhteise ydiosaamise lisäksi perusopetukse ja lukio aihekokoaisuuksia sekä Euroopa parlameti ja euvosto suosituksia 2005/0221 (COD) eliikäise oppimise avaitaidoiksi. Eliikäise oppimise avaitaidot sisältyvät ammattitaitoa täydetävie tutkio osie (yhteiste opitoje) tavoitteisii ja ammatilliste tutkio osie ammattitaitovaatimuksii ja iide arvioitikriteereihi. Eriksee arvioitava eliikäise oppimise avaitaido arvioii kohde sisältää seuraavat eliikäise oppimise avaitaidot: oppimie ja ogelmaratkaisu, vuorovaikutus ja yhteis, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimitakyky. Eliikäise oppimise avaitaitoja ovat 1. oppimie ja ogelmaratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteis 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja toimitakyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestitä ja mediaosaamie 9. matematiikka ja luootieteet 10. tekologia ja tietotekiikka 11. aktiivie kasalaisuus ja eri kulttuurit. Eliikäise oppimise avaitaitoje kuvaus Oppimie ja ogelmaratkaisu Opiskelija tai tutkio suorittaja suuittelee toimitaasa sekä kehittää itseää ja tää. Hä arvioi omaa osaamistaa. Hä ratkaisee ssää ogelmia sekä tekee valitoja ja päätöksiä. Hä toimii ssää joustavasti, iovatiivisesti ja uutta luovasti. Hä hakkii tietoa, jäsetää, arvioi ja soveltaa sitä.

10 Vuorovaikutus ja yhteis Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii tilatee vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilateissa sekä ilmaisee erilaisia äkökatoja selkeästi, raketavasti ja luottamusta herättäe. Hä toimii yhteiskykyisesti erilaiste ihmiste kassa ja ryhmä jäseeä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hä oudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissäätöjä ja toimitatapoja. Hä hyödytää saamaasa palautetta toimiassaa. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii ssää ammati arvoperusta mukaisesti. Hä sitoutuu hösä ja toimii vastuullisesti oudattae tehtyjä sopimuksia ja ammattiisa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimitakyky Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti - ja vapaa-aikaa sekä liiketeessä ja ylläpitää terveellisiä elitapoja sekä toimita- ja kykyää. Hä sketelee ergoomisesti ja hyödytää alallaa tarvittava terveysliikua sekä ehkäisee hö ja ympäristöö liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkio suorittaja edistää toimiallaa tavoitteide saavuttamista. Hä toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti tekijää ja/tai yrittäjää. Hä suuittelee toimitaasa ja sketelee tavoitteide saavuttamiseksi. Hä toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseää. Hä mitoittaa oma sä tavoitteide mukaa. Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkio suorittaja toimii ammattisa kestävä kehitykse ekologiste, taloudelliste, sosiaaliste sekä kulttuuriste periaatteide mukaisesti. Hä oudattaa ala tehtävissä keskeisiä kestävä kehitykse säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka Opiskelija tai tutkio suorittaja ottaa toimiassaa huomioo oma alasa esteettiset tekijät. Hä edistää tai ylläpitää ympäristösä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestitä ja mediaosaamie Opiskelija tai tutkio suorittaja viestii moimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilateesee sopivalla tavalla hyödytäe kielitaitoaa. Opiskelija tai tutkio suorittaja havaioi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hä käyttää mediaa ja viestitätekologiaa sekä tuottaa media-aieistoja. Matematiikka ja luootieteet Opiskelija tai tutkio suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia ssä vaadittavie ja arkipäivä laskutehtävie ratkaisemisessa. Hä käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävie ja -ogelmie ratkaisemisessa. Opiskelija tai tutkio suorittaja soveltaa fysiika ja kemia laialaisuuksii perustuvia meetelmiä ja toimitatapoja ssää. Tekologia ja tietotekiikka Opiskelija tai tutkio suorittaja hyödytää ammatissa käytettäviä tekologioita moipuolisesti. Hä ottaa ssää huomioo tekiika hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hä käyttää tietotekiikkaa moipuolisesti ammatissaa ja kasalaisea. Aktiivie kasalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkio suorittaja osallistuu raketavalla tavalla yhteisö toimitaa ja päätöksetekoo. Hä toimii oikeuksiesa ja velvollisuuksiesa mukaisesti sekä ssä että arkielämässä. Hä oudattaa tasa-arvo- ja yhdevertaisuuslakeja. Hä toimii asiallisesti ja elämä vaatimuste mukaisesti eri kulttuuritausta omaavie ihmiste kassa kotimaassa ja kasaivälisissä toimioissa.

11 2. PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Hiusala perustutkio perusteide toimeepao ammatillisessa peruskoulutuksessa o kirjattua Pohjois-Karjala koulutuskutayhtymä opetussuuitelma yhteisessä osassa. Pohjois-Karjala koulutuskutayhtymä sosiaali-terveys ja liikuta-ala maakuallise koulutukse ohjausryhmässä o hyväksytty hiusala ammattiosaamise äyttöje toteutus- ja arvioitisuuitelma. Suuitelmassa o kirjattua äyttöje toteuttamise ja arvioii lisäksi opitoje eteemie, ajoitus ja järjestämie. 3. PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 3.1 Yleistä äyttötutkitojärjestelmästä Näyttötutkitojärjestelmä tarjoaa aikuisväestölle joustava tava osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaa tai tehtävie vaihtuessa valmistua myös uutee ammattii. Näyttötutkiossa hekilö ammatillie osaamie voidaa kasallisesti ja laadullisesti tuustaa riippumatta siitä, oko osaamie kertyyt kokemukse, opitoje tai muu toimia kautta. Näyttötutkitojärjestelmässä atajataho, tekijätaho ja opetusala tekevät tiivistä yhteistä tutkitorakeetta kehitettäessä, tutkitoje perusteita laadittaessa, tutkitotilaisuuksia suuiteltaessa ja järjestettäessä sekä tutkitosuorituksia arvioitaessa. Näyttötutkitoia voidaa suorittaa ammatillisia perustutkitoja, ammattitutkitoja ja erikoisammattitutkitoja. Näyttötutkio perusteissa o määritelty ammattitaito elämässä tarvittavia osaamisvaatimuksia. Tutkiot raketuvat osista, jotka vastaavat itseäisiä kokoaisuuksia. 3.2 Näyttötutkitoje järjestämie Pohjois-Karjala koulutuskutayhtymällä ei ole järjestämissopimusta hiusala perustutkio järjestämisestä äyttötutkitoa. Näyttötutkio suorittamisesta löytyy tietoa hiusala ammatillise perustutkio perusteista. 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Hiuste leikkaamie ja partakäsittelyt (20 ov) Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa määritellä hiukse raketee ja kasvuvaiheet suuitella ja toteuttaa hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely suuitella ja toteuttaa asiakkaille erilaisia hiuste leikkauksia ja partakäsittelyjä pestä asiakkaa hiukset vaatimalla tavalla hieroa hiuspohja tulkita asiakkaa tyyliä hiuste leikkausta ja partakäsittelyä suuitellessaa ottaa huomioo muodi asiakkaa hiuste leikkauksessa ja partakäsittelyssä ottaa huomioo muoto-opi hiuste leikkaamisessa ja parra muotoilussa hyödytää tuotetutemustaa hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyissä käyttää tuotteita, välieitä ja laitteita muotoo kuivata asiakkaa hiukset

12 ottaa huomioo ravio ja terveelliste elitapoje vaikutukse hiuste ja hiuspohja hyvivoitii suositella ja myydä asiakkaalle hiuste ja parra kotihoitotuotteita ja ohjata iide käytössä toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilateissa hyödytää kielitaitoaa asiakaspalvelussa hakkia tietoa eri lähteistä ottaa ssää huomioo yrittäjyyde, aloitekykyisyyde ja vastuullisuude edistää toimitasa turvallisuutta ja vastuullisuutta ssää ylläpitää terveellisiä elitapoja, yhteisösä ihmissuhteita sekä toimita- ja kykyää ylläpitää ergoomista, hygieeistä, terveellistä ja turvallista ympäristöä tuistaa hö ja ympäristöö liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä eakoida ja suojautua iiltä oudattaa ammattietiikkaa ottaa huomioo kestävä kehitykse arvioida omaa tää Arvioii kohde Arvioitikriteerit 1. Työprosessi hallita Opiskelija tai tutkio suorittaja Hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely suuittelu suuittelee hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely Hiuste leikkaus- ja partakäsittely suuittelu Hiuste pesemie Hiuste ja hiuspohja hoitamie Hiuspohja hieroa hallita Hiuste leikkaamie tekee toteuttamiskelpoisia hiuste leikkaus- ja partakäsittelysuuitelmia ja oudattaa ohjeita pesee hiukset vaatimalla tavalla hoitaa hiukset ja hiuspohja suuitelma mukaa hieroo hiuspohjaa leikkaa hiukset myytikelpoisesti käyttäe perusraketeita (ehjä ja porrastettu rakee, tasamittaie ja lisäätyvä kerrostus sekä saksikampatekiikka) ja oudattaa ohjeita suuittelee hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely asiakkaa tarpeide mukaisesti tuistaa erilaiste hiuste leikkauksie ja partakäsittelyje mahdollisuudet ja ottaa huomioo asiakkaa toiveita pesee hiukset asiakkaa tarpee mukaisesti hoitaa hiukset ja hiuspohja tuotetutemustaa hyödytäe ja edete sujuvasti vaiheesta toisee valitsee sopiva hierotatekiika hoitokäsittely perusteella ja asiakkaa hoitotarpee mukaa leikkaa hiukset suuitelma mukaisesti käyttäe perusraketeita tai iide yhdistelmiä suuittelee hiuste ja hiuspohja hoitokäsittely itseäisesti ja asiakkaa tarpeide mukaisesti ottaa suuittelussaa huomioo hiuste ja partakäsittelyje sekä muodi tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaa toiveisii ja tyylii pesee hiukset asiakkaa tarpee mukaisesti ja tuotetutemustaa hyödytäe hoitaa hiukset ja hiuspohja asiakkaa tarpeide mukaisesti ja itseäisesti sekä perustelee tuote- ja laitevaliat soveltaa oppimiaa hierotatekiikoita asiakkaa hoitotarpee mukaa leikkaa hiukset suuitelma mukaa ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee valitojaa, käyttää moipuolisia tekiikoita Hiuste kuivaamie ja muotookuivaa ja kuivaa hiukset kuivaa hiukset

13 viimeistely viimeistelee hiukset muotoo käyttäe tarvittavia muotoilutuotteita Parra muotoilemie ja parraajo Asiakaspalvelu ja asiakkaa ohjaamie Terveyde, turvallisuude ja toimitakyvy huomioo ottamie Itsearvioiti ja aja käyttö muotoilee ja ajaa parra ohjattua palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteide käytössä suhtautuu myöteisesti turvallisuutee, välttää riskejä ja ylläpitää ohjattua toimita- ja kykyä ssää ottaa oma suuittelussa huomioo turvallisuus- ja terveysäkökohtia sekä ylläpitää asiakkaa sekä ympäristö turvallisuutta, hygieeisyyttä ja ergoomisuutta tutuissa tilateissa arvioi leikkaukse ja partakäsittely lopputulosta ja omaa tää, oudattaa yleesä käsittelyy varattua aikaa. muotoilee ja ajaa parra suuitelma mukaisesti ja omatoimisesti esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa iide käytössä asiakkaa tarpee mukaa vastaa itseäisesti toimitasa turvallisuudesta ja toimii terveelliste elitapoje sekä toimita- ja kyvy ylläpitämiseksi ottaa oma suuittelussa huomioo turvallisuus- ja terveysäkökohdat sekä ylläpitää asiakkaa sekä ympäristö turvallisuutta, hygieeisyyttä ja ergoomisuutta arvioi leikkaukse ja partakäsittely lopputulosta ja omaa tää lähes realistisesti ja omaaloitteisesti, oudattaa käsittelyy varattua aikaa. muotoo käyttäe muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valitojaa muotoilee ja ajaa parra itseäisesti ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee häelle valitojaa myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa iide käytössä asiakkaa tarpee mukaa ja suosittelee lisäpalveluja kehittää itseäisesti toimitasa turvallisuutta ja moipuolisia tapoja terveelliste elitapoje sekä toimita- ja kyvy ylläpitämisee ja edistämisee ottaa oma suuittelussa itseäisesti huomio turvallisuus- ja terveysäkökohdat, asiakkaa ja ympäristö turvallisuude sekä soveltaa oppimaasa yllättävissäki tilateissa arvioi leikkaukse ja partakäsittely lopputulosta ja omaa tää realistisesti ja perustelle suhteessa suuitelmaa, oudattaa käsittelyy varattua aikaa, kehittää sketelytapojaa. Arvioii kohde 2. Työmeetelmie, - välieide ja materiaali hallita Leikkaus- tai parraajotekiikoide hallita Arvioitikriteerit Opiskelija tai tutkio suorittaja valitsee leikkauksessa /partakäsittelyssä käytettävät perustekiikat ja/tai oheusmeetelmät ohjattua toteuttaa leikkaukse/partakäsittely hö sopivalla leikkaus-, oheus- tai ajotekiikalla toteuttaa leikkauksia/ partakäsittelyjä moipuolisilla ja asiakkaalle soveltuvilla tekiikoilla ja perustelee valitojaa

14 Työvälieide käytö hallita Tuotteide käytö hallita Terveyde, turvallisuude ja toimitakyvy huomioo ottamie käyttää hoitokäsittelyissä/leikka uksessa/partakäsittelyss ä tarvittavia tavallisimpia välieitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikka uksessa/partakäsittelyss ä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteide sopivuude asiakkaalle ohjee mukaa oudattaa aettuja ohjeita eikä aiheuta toimiallaa vaaraa ja toimii oikei oettomuus-, vaara- ja uhkatilateissa. valitsee hoitokäsittelyy/leikkauksee/ partakäsittelyy sopivat välieet ja käyttää iitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikkauksessa /partakäsittelyssä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteide sopivuude asiakkaalle oudattaa yhteisö ohjeita ja ottaa yhteisössää huomioo yhteisö muut jäseet. käyttää hoitokäsittely/leikk aukse/ partakäsittely lopputulokse kaalta perusteltuja välieitä valitsee ja käyttää moipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti hoitokäsittelyssä/lei kkauksessa/ partakäsittelyssä tarvittavia tuotteita, perustelee käytö edut sekä sopivuude asiakkaalle havaitsee ja tuistaa hösä liittyvät vaarat ja ilmoittaa iistä. Arvioii kohde 3. Työ perustaa oleva tiedo hallita Hiuste ja hiuspohja laadu ja kuo määrittely Arvioitikriteerit Opiskelija tai tutkio suorittaja määrittelee hiuste ja määrittelee asiakkaa määrittelee itseäisesti hiuspohja kuo ja hiuste ja hiuspohja asiakkaa hiuste ja laadu sekä tuistaa e laadu ja kuo sekä hiuspohja laadu ja hiuspohja muutokset, ohjaa asiakkaa kuo sekä eri jotka vaativat muu tarvittaessa muu hoitomahdollisuudet ja asiatutija hoitoa asiatutija hoitoo selvittää mahdolliset ogelmie syyt asiakkaa kassa ja ohjaa häet tarvittaessa asiatutija hoitoo Hiukse raketee ja kasvuvaiheide huomioo ottamie ottaa hiukse raketee ja kasvuvaiheet huomioo hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyssä hakkii ja hyödytää omatoimisesti tietoa hiukse raketeesta ja kasvuvaiheista hoido suuittelussa ja sketelyssä hallitsee hiukse raketee ja kasvuvaiheide tietoperusta ja soveltaa moipuolisesti tietoaa hoitokäsittelyissä Tuotteide tutemie ja iide vaikutukse huomioo ottamie hiuste ja hiuspohja hoidossa Leikkauste ja partakäsittelyje ammattikäsitteide hallita ottaa tavallisimpie hoitotuotteide toimitaperiaatteita huomioo hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyssä käyttää ohjee mukaa ammattikäsitteitä suuittelussa ottaa hoitotuotteide toimitaperiaatteet ja iide yleisimmät aiesosat huomioo hiuste ja hiuspohja hoitokäsittelyissä ilmaisee suuittelemasa leikkaukse/partakäsittely perustelee valitsemasa hoitotuotteet ottae huomioo asiakkaa hiuste ja hiuspohja hoitotarpeet sekä mahdolliset allergiat, tuotteide vaikuttavat aiesosat ja iide toimitaperiaatteet ilmaisee suuittelemasa käyttäe sujuvasti ammattikäsitteitä

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot