ICU61. Langaton ohjausjärjestelmä. Käyttö- ja asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICU61. Langaton ohjausjärjestelmä. Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 ICU61 Langaton ohjausjärjestelmä Käyttö- ja asennusohje Versio 1.0 Copyright 2009 ionsign Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

2 Langaton ohjausjärjestelmä ICU61 ICU61 käyttö- ja asennusohje Langaton ohjausjärjestelmä (ICU61) on kehitetty lämpötilan ja kosteuden valvontaan ja hallintaan, ja sen avulla voidaan tarkkailla ja hallita vaikka kesämökin tai varaston tilannetta. Järjestelmä koostuu keskusyksiköstä (ohjauslaite), erilaisista sisään- ja ulostuloista, GSM-antennista ja virtalähteestä. Matkapuhelimen avulla ohjauslaitteen valvonta ja hallinta onnistuu paikasta riippumatta. Ohjauslaitteen konfigurointi ja sen eri lähtöjen ohjaaminen onnistuu matkapuhelimella, mutta hallinta on mahdollista myös RS-232-liitynnän kautta. Matkapuhelimen avulla hallinta tapahtuu tekstiviestikomennoin. Matkapuhelin tarjoaa mahdollisuuden saada mittaustietoja ohjauslaitteen tarkkailemista asioista. Ilmoitukset esimerkiksi vikatilanteista välitetään matkapuhelimeen samalla hetkellä, kun vikatilanne ilmenee. Näin ilmoituksen kertomiin tilanteisiin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti. Ilmoitukset voidaan välittää myös ohjauslaitteessa määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen GPRS-datayhteyttä käyttäen. Ohjauslaitteessa itsessään on kaksi lämpötilamittausta ja sillä voidaan mitata myös ilman suhteellista kosteutta. Erilaisia ohjauksia laitteessa voidaan toteuttaa yhden analogisen ja kahden digitaalisen sisääntulon välityksellä. Ohjauksessa tarvittavien arvojen ylä- ja alarajat sekä releiden ohjaukset voidaan määritellä sekä matkapuhelimen että RS-232-liitynnän kautta. Näiden määriteltyjen rajojen perusteella voidaan ohjata neljää erillistä ulostuloa (relettä).

3 Sisällysluettelo 1. Laitteiston käyttöönotto Käyttö Yleistä Komentojen aloitusnumero Tekstiviestikomennot Ilmoitusnumerot Sähköpostiasetukset Sisään- ja ulostulot Säännöt Omat ilmoitusviestit Hystereesi Kyselyt Käyttö sarjaportin kautta Tekniset tiedot ja ominaisuudet Ongelmanratkaisu... 14

4 1. Laitteiston käyttöönotto Laitteiston käyttöönottamiseksi laitteeseen on asetettava SIM-kortti, kytkettävä GSM-antenni ja tarvittavat sisään- ja ulostulot sekä virtalähde. Kaikki kytkennät on tehtävä jännitteettöminä, joten virran kytkeminen laitteeseen tapahtuu viimeisenä. SIM-kortti asetetaan laitteen sisäpuolella olevaan korttipaikkaan. Kortti mahtuu paikoilleen ainoastaan yhdessä asennossa (huomaa viistetty kulma), samalla tavoin kuin matkapuhelimessa. SIM-kortin PIN-koodin kysely on otettava pois päältä ennen kortin asettamista laitteeseen. PIN-koodin kyselyn pois päältä ottaminen onnistuu matkapuhelimen avulla. Matkapuhelimen käyttöohjeesta löytyvät tarkemmat tiedot toiminnon suorittamiseksi. Jos käytetään esimerkiksi DNA:n Prepaid-liittymää, on SIM-kortti asetettava puhelimeen ja soitettava sillä kertaalleen kortin käyttöönottamiseksi. Käyttöönotto vaihtelee operaattoreittain. Kortin käyttöönotosta löytyy enemmän tietoa operaattorin omilta Internet-sivuilta ja Prepaid-pakkauksesta. GSM-antenni kytketään GSM Ant -liittimeen (a). Käyttäjä kytkee myös tarvitsemansa sisääntulot (digitaaliset sisääntulot (b), analogiset lämpötilamittaukset (c) ja ulostulot (e). Lisäksi käyttäjän on kytkettävä virtalähde (g), jotta laite toimii. Tarkemmat tekniset tiedot tuloista, mittauksista, antureista ja virtalähteestä löytyvät kappaleesta 3. Antennia ei saa sijoittaa metallikotelon sisään! G S M A n t e O u t 1 O u t 2 / 3 O u t 4 a + - GND TX In1 GND In4 RX GND In2 In3 GND In5 Temp1 GND Temp g f b c SIM-kortin tulisi olla tyhjä kaikista viesteistä. Jos kortilla kuitenkin on viestejä, niin ne poistetaan alustuksen yhteydessä. Virran kytkemisen jälkeen laitteen ja SIM-kortin alustuksiin kuluu aikaa noin 15 sekuntia. Tämän jälkeen laite on käytettävissä. Käytettävyyden voi varmistaa soittamalla ohjauslaitteessa olevaan SIM-kortin numeroon. Kun puhelu hälyttää, laite on käytettävissä.

5 2. Käyttö 2.1. Yleistä Järjestelmän käyttö tapahtuu matkapuhelimesta tekstiviestikomennoin, jotka lähetetään laitteessa olevan SIM-kortin numeroon. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä komentoa tulkittaessa. Ohjauslaite ei kuitenkaan tue skandinaavisia erikoismerkkejä å, ä ja ö eikä muita erikoismerkkejä, kuten #, (, ) ja *. Kaikki tekstiviestikomennot ja niiden arvot erotetaan toisistaan välilyönnillä, ellei toisin mainita. Käyttö myös RS-232-sarjaportin kautta on mahdollista, mutta käyttöohje käsittelee järjestelmän hallintaa matkapuhelimen näkökulmasta. Sarjaportin kautta tapahtuvasta käytöstä on kerrottu lisää kappaleessa Kaikki ohjauslaitteeseen tehdyt asetukset säilyvät, vaikka laitteesta katkeaisikin virta, esimerkiksi sähkökatkon yhteydessä Komentojen aloitusnumero Jokainen tekstiviestikomento alkaa nelinumeroisella aloitusnumerolla, DIN-numerolla (Device Identification Number), joka on oletusarvoisesti Numero sijoitetaan aina annettavan komennon eteen ja erotetaan komennosta välilyönnillä komento Mikäli aloitusnumero puuttuu tai se on virheellinen, laite ei huomioi komentoa mitenkään eikä myöskään lähetä paluuviestiä. Aloitusnumero (number) voidaan vaihtaa komennolla DIN number Esimerkiksi komento 1234 DIN 9999 vaihtaa oletusaloitusnumeron numeroksi Paluuviestinä saadaan viesti Parameter saved sekä asetettu numero. Epäonnistuneesta asetuksesta laite ilmoittaa viestillä Error in input Tekstiviestikomennot Kaikki tekstiviestikomennot aloitetaan edellä mainitulla aloitusnumerolla. Alla olevassa listassa näkyvät kaikki ohjauslaitteen hallintaan tarkoitetut tekstiviestikomennot. Komennoista kerrotaan tarkemmin komentojen ohjaamien toimintojen kohdalla käyttöohjeen edetessä. DIN number CHGNR location number NRS RCVR SMTP server Aloitusnumeron vaihto Ilmoitusnumeron (1 tai 2) asetus/poisto Ilmoitusnumeroiden kysely Sähköpostin vastaanottajan asetus/poisto Lähtevän postin palvelimen asetus/poisto

6 APN name SNDR name ION inputnr name OUT outputnr state RULE rulenr input limit output value SMS nr message HYST value INPUTS OUTPUTS SGNL TEMPCTRL Yhteysosoitteen nimen asetus/poisto Sähköpostin lähettäjän nimen asetus/poisto Sisääntulon (9, 10, 12, 13, 15, 16, tai 18) nimen asetus Ulostulon (1-4) tilan asetus (on, off, auto) Säännön (1-10) tallennus Ilmoitusviestin (1-3) tallennus Hystereesin arvon (0,1 25,0) asetus Sisääntulojen arvojen kysely Ulostulojen arvojen kysely GSM-signaalin voimakkuuden kysely Lämpötilanohjaus, katso liite Ilmoitusnumerot Laitteeseen on hyvä asettaa ilmoitusnumero(t), jolloin ilmoitustilanteen (esimerkiksi jokin vikatilanne) tapahtuessa, saadaan siitä heti tieto määriteltyyn ilmoitusnumeroon. Jos yhtään ilmoitusnumeroa ei ole määritetty, ilmoitusviestejä ei edes yritetä lähettää. Ilmoitusnumeroita voidaan tallentaa ohjauslaitteeseen kaksi kappaletta. Tallennus tapahtuu komennolla CHGNR location number Ilmoitusnumeron (number) tulee olla kansainvälisessä muodossa. Esimerkiksi komento 1234 CHGNR tallentaa numeron muistipaikkaan (location) 1. Onnistuneesta numeron tallennuksesta käyttäjä saa paluuviestin, josta ilmenevät käytössä olevat ilmoitusnumerot. Virheellisestä viestistä laite antaa virheilmoituksen Error in input. Ilmoitusnumero voidaan myös poistaa samalla komennolla jättämällä kohta number tyhjäksi. Esimerkiksi komento 1234 CHGNR 1 poistaa numeron muistipaikasta 1. Onnistuneesta numeron poistosta käyttäjä saa paluuviestin, josta ilmenevät käytössä olevat ilmoitusnumerot. Ilmoitusnumeron vaihtaminen onnistuu tallentamalla uusi numero vanhan numeron päälle. NRS Komennolla saadaan selville puhelimessa olevat ilmoitusnumerot. Kyselyn tuloksena saadaan paluuviesti, josta ilmenevät käytössä olevat ilmoitusnumerot Sähköpostiasetukset Ilmoitusviestit, jotka saadaan tekstiviestinä, voidaan vastaanottaa myös sähköpostina määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostin lähetys ohjauslaitteelta tapahtuu GPRS-datayhteyttä käyttäen. Laitteessa olevan SIM-kortin on tuettava GPRS-datayhteyttä. Alla olevissa esimerkeissä on käytetty DNA:n asetuksia. Lähetystä varten laitteelle pitää määritellä vastaanottajan osoite, lähtevän postin palvelin (SMTP) ja yhteysosoitteen nimi (APN). Mikäli jokin näistä asetuksista puuttuu, sähköpostia ei lähetetä. Lisäksi

7 voidaan asettaa lähettäjän nimi, jolla voidaan erottaa useammasta laitteesta samaan osoitteeseen tulevat ilmoitukset. Onnistuneesta asetuksesta tulee paluuviestinä Parameter saved, epäonnistuneesta taas Error in input. RCVR Komennolla asetetaan vastaanottajan sähköpostiosoite ( ), esimerkiksi 1234 RCVR Osoite saa olla enintään 40 merkkiä pitkä. Aiemmin asetettu osoite voidaan kysyä laitteelta komennolla RCVR?. SMTP server Komennolla asetetaan lähtevän postin palvelin (server), esimerkiksi 1234 SMTP smtp.dna044.com. Palvelimen osoite saa olla enintään 30 merkkiä pitkä. Palvelimen kysely tapahtuu samoin kuin vastaanottajan sähköpostiosoitteen. APN name Komennolla asetetaan yhteysosoitteen nimi (name), esimerkiksi 1234 APN internet. Nimi saa olla enintään 20 merkkiä pitkä. Nimen kysely tapahtuu samoin kuin vastaanottajan sähköpostiosoitteen. SNDR name Komennolla asetetaan lähettäjän nimi (name), esimerkiksi 1234 SNDR icu1. Nimi saa olla enintään 10 merkkiä pitkä. Nimen kysely tapahtuu samoin kuin vastaanottajan sähköpostiosoitteen. Asetukset voidaan poistaa jättämällä komennon jälkeiset arvot (kursivoidut kohdat) tyhjiksi Sisään- ja ulostulot Sisääntulot Ohjauslaite sisältää oletuksena kahdelle digitaaliselle sisääntulolle (In 1 ja In 2), kahdelle analogiselle lämpötila-anturille (Temp 1 ja Temp 2) sekä yhdelle yleiselle analogiselle tulolle (A in). Näitä linjoja voidaan tarvittaessa muokata tekstiviestikomennoilla ION, IOF ja IOD. Onnistuneesta sisään- tai ulostulon muokkauksesta käyttäjä saa paluuviestin Parameter saved. Mikäli sisään- tai ulostulon muokkaus epäonnistuu, paluuviestinä saadaan virheilmoitus Error in input. Uusien arvojen asettaminen sisään- ja ulostuloille onnistuu tallentamalla halutut, uudet arvot vanhojen päälle. ION sisääntulon nimen muokkaus ION inputnr name

8 Sisääntulon numero (inputnr) ICU61 käyttö- ja asennusohje Sisääntulon numero -kohtaan kirjoitetaan muokattavan sisääntulon numero, joka löytyy laitteen kotelosta. Muokattavat linjat ovat: Sisääntulo Sisääntulon kuvaus Oletusnimet 9 Digitaalinen sisääntulo 1 In1 10 Digitaalinen sisääntulo 2 In2 12 Digitaalinen sisääntulo 3 In3 13 Digitaalinen sisääntulo 4 In4 15 Digitaalinen sisääntulo 5 In5 16 Analoginen lämpötila-anturi 1 Temp1 18 Analoginen lämpötila-anturi 2 Temp2 Nimi (name) Nimi-kohtaan kirjoitetaan nimi, joka kyseiselle sisääntulolle halutaan antaa. Annettua nimeä käytetään sisääntulojen tilojen kyselyn tuloksissa (katso kappale 2.10) ja sääntöjen ohjaamassa ulostulossa 4 (katso luku 2.7). Nimi saa olla enintään 10 merkkiä pitkä, eikä se saa sisältää välilyöntejä. Jos nimi on pidempi kuin 10 merkkiä tai sisääntulon numero on väärin, laite antaa siitä virheilmoituksen. Jos esimerkiksi sisääntulon 18 nimeksi halutaan antaa Ulkona, annetaan komento 1234 ION 18 Ulkona. Ulostulot Laitteessa olevat neljä ulostuloa voidaan kytkeä päälle tai pois tarpeen mukaan. OUT outputnr state Ulostulon numero (outputnr) Ulostulon numero -kohtaan kirjoitetaan ulostulon numero (1-4). Tila (state) Tila-kohtaan kirjoitetaan ulostulon haluttu tila: on, off tai auto. Kun ulostulo on pakotettu tilaan on tai off, se ei voi toimia sääntöjen ohjaamana, ja asetuksen paluuviestissä se saa arvon manual. Paluuviestissä saadaan lista ulostuloista ja niiden tiloista. Mikäli ulostulon halutaan jälleen toimivan sääntöjen ohjaamana ulostulona, pitää Tila-kohtaan kirjoittaa arvo auto. Mikäli asetus epäonnistuu, paluuviestinä saadaan virheilmoitus Error in input. Otettaessa laite käyttöön ensimmäistä kertaa, kaikki ulostulot ovat oletusarvoisesti automaattitilassa ja pois päältä (tila: auto, off), jolloin ne voivat toimia sääntöjen ohjaamina ulostuloina. Kun sääntö toteutuu, on ulostulokin päällä (tila: auto, on). Esimerkki 1: Pakotetaan rele 1 päälle (tila: manual, on), jolloin se ei voi toimia sääntöjen ohjaamana ulostulona OUT 1 on

9 Esimerkki 2: Pakotetaan rele 1 pois päältä (tila:manual, off), jolloin se ei edelleenkään voi toimia sääntöjen ohjaamana ulostulona OUT 1 off Esimerkki 3: Asetetaan rele 1 automaattiseen tilaan (tila: auto, off), jolloin se voi toimia sääntöjen ohjaamana ulostulona OUT 1 auto 2.7. Säännöt Kun laitteeseen on onnistuneesti asetettu käytettävät ilmoitusnumerot, voidaan aloittaa sääntöjen määrittäminen laitteelle. Säännöt kertovat ohjauslaitteelle, mitä sen tulee tehdä tiettyjen rajoitusten puitteissa. Esimerkki tallennettavasta säännöstä voisi olla vaikkapa: Lähetä tekstiviesti, kun Temp1 nousee yli + 50 C. Sääntöjä voidaan asettaa enintään 10 kappaletta. RULE rulenr input limit output value Säännön numero (rulenr) Säännön numero -kohtaan kirjoitetaan haluttu säännön numero (1-10) eli muistipaikka, johon sääntö halutaan tallentaa. Sisääntulo (input) Sisääntulo-kohtaan kirjoitetaan sen sisääntulon numero, jonka halutaan aiheuttavan ilmoituksen. Numero määräytyy seuraavan listan mukaisesti: Sisääntulon nro Sisääntulo Sisääntulon kuvaus 0 Temp1 (16) Analoginen lämpötila 1 Temp2 (18) Analoginen lämpötila 2 In1 (9) Digitaalinen sisääntulo 3 In2 (10) Digitaalinen sisääntulo 4 In3 (12) Digitaalinen sisääntulo 5 In4 (13) Digitaalinen sisääntulo 6 In5 (15) Digitaalinen sisääntulo 7 AND AND-operaation tulos 8 OR OR-operaation tulos 9 Not in use Sääntö ei voimassa Raja (limit) Raja-kohtaan kirjoitetaan 0 tai 1 sen mukaan, halutaanko ilmoituksen tapahtuvan kohdassa Arvo (value) olevan arvon ylityksestä vai alituksesta. Arvolla 0 hälytys tapahtuu Arvo-kohdan arvon ylityksestä ja arvolla 1 taas alituksesta. Ulostulo (output) Ulostulo-kohtaan kirjoitetaan sen ulostulon numero, jonka halutaan tapahtuvan, kun sääntö toteutuu. Numero määräytyy seuraavan listan mukaisesti:

10 Ulostulon nro Ulostulo Ulostulon kuvaus 0 Out1 Rele 1 Out2 Rele 2 Out3 Rele 3 Out4 Rele 4 SMS alert Lähettää tekstiviestinä sisääntulojen arvot 5 AND AND-operaation osatekijä 6 OR OR-operaation osatekijä 7 SMS1 Lähettää käyttäjän määrittelemän tekstiviestin 8 SMS2 Lähettää käyttäjän määrittelemän tekstiviestin 9 SMS3 Lähettää käyttäjän määrittelemän tekstiviestin Arvo (value) Arvo -kohtaan annetaan luku, joka toimii ilmoituksen raja-arvona. Esimerkiksi luku 35,0 tarkoittaa 35,0 C, kun sisääntulona on jokin lämpötila-antureista. Jos kyseessä on pakkasarvo, annetaan arvon eteen miinus-merkki (-). Arvo on annettava yhden desimaalin tarkkuudella. Esimerkki Kalle haluaa tarkkailla varastonsa lämpötilaa. Hän ei halua varaston lämpötilan laskevan pakkasen puolelle, joten hän haluaa saada ilmoituksen, kun varaston lämpötila tippuu alle + 10 C, voidakseen laittaa lisää lämmitystä varastoon. Kalle kytkee lämpötila-anturin (Temp1) ohjauslaitteeseen ja asettaa ohjauslaitteeseen säännön, joka lähettää hänelle tekstiviestin, kun varaston lämpötila laskee alle + 10 C SMS 1 Lämpötila alle 10 astetta Viesti Ilmoitusviestin paikka 1234 RULE ,0 Asteet Ulostulo (7 = SMS1) Alitus (1 = Alitus) Sisääntulo (0 = Temp1) Säännön numero Kalle päättää asettaa varastoon lämmityslaitteen säätelemään varaston lämpötilaa, jotta lämpötila ei laske pakkasen puolelle, jos hän ei itse ole paikalla lisäämässä lämmitystä. Hän haluaa ohjauslaitteen käynnistävän lämmityksen, kun lämpötila tippuu alle + 5 C. Kun varaston lämpötila taas nousee yli + 8 C, ohjauslaite lopettaa lämmittämisen. Kalle kytkee lämmityslaitteen (Out1) ohjauslaitteeseen ja asettaa edellä kuvatut säännöt.

11 1234 RULE ,0 Asteet Ulostulo (0 = Out1) Alitus (1 = Alitus) Sisääntulo (0 = Temp1) Säännön numero 1234 HYST 3,0 Hystereesin arvo 2.8. Omat ilmoitusviestit Laitteelle voidaan määritellä kolme viestiä (SMS1, SMS2 ja SMS3), joita voidaan käyttää sääntöjen ohjaamina ulostuloina. Viesti voi olla enintään 39 merkkiä pitkä ja se voi sisältää välilyöntejä. Viestit on alustettu oletusarvoisesti SMS1, SMS2 ja SMS3. SMS nr message Komennolla tallennetaan viesti (message) ohjauslaitteelle. Viestipaikan numeroksi (nr) voidaan asettaa 1-3. Esimerkiksi komento 1234 SMS 1 Sauna valmis tallentaa viestipaikan 1 sisällöksi tekstin Sauna valmis. Tätä viestiä voidaan sitten käyttää ilmoituksen ulostulona. Onnistuneesta ilmoitusviestin asetuksesta käyttäjä saa paluuviestin Parameter saved. Viestiin voidaan liittää myös jonkin sisääntulon arvo &-merkillä, jonka jälkeen annetaan halutun sisääntulon numero (katso luku 2.6). Esimerkiksi komennolla 1234 SMS 1 Saunassa &15 astetta voitaisiin ilmoituksen tapahtuessa saada viesti Saunassa 65,4 astetta (arvo 65,4 on siis sisääntulon arvo tapahtumahetkellä). &-merkkiä ei voi käyttää komentojen teksteissä muutoin kuin haluttaessa saada ilmoitusviestiin jonkin sisääntulon arvo. Mikäli viestiin liitetään sisääntulon arvo, saa viesti sisältää enintään 32 merkkiä. Jos viestissä on enemmän kuin sallittu määrä merkkejä tai viestipaikan numero on virheellinen, antaa laite siitä virheilmoituksen Error in input Hystereesi HYST value Komennolla voidaan muuttaa hystereesiä omiin tarpeisiin paremmin sopivaksi. Määritettyjen arvojen ylittämisen tai alittamisen aiheuttamissa ilmoitustapahtumissa käytetään oletuksena puolen yksikön (aste tai prosentti) hystereesiä. Esimerkiksi jos lämmitin on asetettu kytkeytymään päälle, kun lämpötila laskee alle + 20 C, kytkeytyy se taas pois päältä, kun lämpötila on + 20,5 C.

12 Arvo (value) kohtaan kirjoitetaan numeroarvo väliltä 0,1 25,0, joka vastaa 0,1 25,0 yksikköä. Jos hystereesiä halutaan esimerkiksi kasvattaa kahteen yksikköön, annetaan komento 1234 HYST 2,0. Onnistuneesta asetuksesta käyttäjä saa paluuviestin Parameter saved, epäonnistuneesta asetuksesta virheilmoituksen Error in input. Käytössä oleva hystereesi voidaan kysyä laitteelta komennolla 1234 HYST?. Arvo on annettava yhden desimaalin tarkkuudella Kyselyt Sisään- ja ulostulojen arvot INPUTS OUTPUTS Käyttäjä voi tarkistaa sisään- ja ulostulojen arvot tekstiviestillä. Komennolla 1234 INPUTS saadaan paluuviestinä lista sisääntuloista ja niiden sisältämistä arvoista. Komennolla 1234 OUTPUTS paluuviestinä saadaan lista ulostuloista ja niiden tiloista. GSM-signaalin voimakkuus SGNL Komennolla käyttäjä voi tarkistaa GSM-verkon signaalin voimakkuuden ja bittivirhesuhteen. Komennolla 1234 SGNL saadaan saadaan paluuviestinä signaalin voimakkuus desibeleinä ja bittivirhesuhde prosentteina. Signaalin voimakkuus liikkuu välillä -113 db -50 db, jossa -50 db on paras taso. Arvo -90 db on vielä hyvä signaalin voimakkuus. 3. Käyttö sarjaportin kautta Ohjauslaitetta voidaan hallita myös RS-232-sarjaportin kautta esimerkiksi Windowsin Terminal - ohjelmalla. Ohjauslaite pitää kytkeä sarjakaapelin välityksellä tietokoneeseen, jotta komentojen syöttäminen tietokoneelta onnistuu. Sopivan sarjakaapelin tekniset tiedot löytyvät kappaleesta 4. Jotta komentojen lähettäminen ohjauslaitteelle onnistuu, pitää Terminal-ohjelman asetukset määritellä seuraavanlaisiksi: Baud rate: 9600 bit/s Data: 8 bit Parity: None Stop: 1 bit Flow control: None

13 Ohjevalikko saadaan näkyviin komennolla?<enter>. Ohjevalikossa on listaus käytettävissä olevista komennoista. Sarjaportin kautta käytettäessä komentoja on tarjolla hieman enemmän, mutta ne toimivat samalla periaatteella kuten tekstiviestikomennotkin. Sarjaportin kautta hallittaessa komentojen eteen ei saa laittaa aloitusnumeroa! NRS RULES CONT INPUTS OUTPUTS SGNL CHGNR nr val RULE nr in lim out val OUT nr st ION nr name DIN val HYST val SMS nr msg SMTP add RCVR add SNDR name APN name Ohjauslaitteelle tallennettujen ilmoitusnumeroiden kysely Ohjauslaitteelle asetettujen sääntöjen (1-10) kysely Sisääntulojen arvojen jatkuva kysely (tiedot päivittyvät näytölle muutaman sekunnin välein) Sisääntulojen arvojen kysely Ulostulojen arvojen kysely GSM-signaalin voimakkuuden kysely Ilmoitusnumeron (1 tai 2) asetus/poisto Säännön (1-10) tallennus Ulostulon (1-4) tilan asetus (on, off tai auto) Sisääntulon (9, 10, 12, 13, 15, 16 tai 18) nimen asetus Aloitusnumeron vaihto Aloitusnumeron kysely (DIN?) Hystereesin arvon (0,1 25,0) asetus Hystereesin arvon kysely (HYST?) Ilmoitusviestin (1-3) tallennus Lähtevän postin palvelimen asetus/poisto Lähtevän postin palvelimen kysely (SMTP?) Sähköpostin vastaanottajan asetus/poisto Sähköpostin vastaanottajan kysely (RCVR?) Sähköpostin lähettäjän nimen asetus/poisto Sähköpostin lähettäjän nimen kysely (SNDR?) Yhteysosoitteen nimen asetus/poisto Yhteysosoitteen nimen kysely (APN?) Jos annettu komento on virheellinen, saadaan näytölle ilmoitus Unknown command. 4. Tekniset tiedot ja ominaisuudet Peruspaketti sisältää ohjauslaitteen ja käyttöohjeen. Lisävarusteina laitteeseen on saatavilla GSM-antenni virtalähde (230 VAC / 24 VDC) lämpötila-anturi (NTC) sarjakaapeli seinäasennussarja.

14 Ohjauslaitteen ominaisuudet Mitat: Käyttöjännite: Tehonkulutus: AD-kanava: Lämpötila-anturi: Kosteus-/Lämpötila-anturi: 105 x 90 x 52 mm V 20 VA 1 (0 3,3 VDC) 2 analoginen (10 kohm NTC) Sisääntulo: 6 (kytkinsisääntulo) * Relelähtö: 4 Ohjausreleiden maksimiarvot: 10 A 230 VAC Binäärinen ulostulo: 4 * GSM-osa: Antenni: 1 digitaalinen (Sensirion SHT71 tai SHT75) 4 taajuuksinen Ulkoinen, SMA-liitin Käyttölämpötilan alue: C Varastointilämpötila: C Asennus: DIN-kiskoon Kotelointiluokka: IP 20 Sarjakaapeli: RJ-45 ICU61 käyttö- ja asennusohje * Sisään- ja ulostulojen enimmäismäärä riippuu laitteen konfiguraatiosta. Lämpötila-anturin ominaisuudet 10 kohm NTC resistor Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. 5. Ongelmanratkaisu Tässä taulukossa on selvitetty muutamia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän toimintaan. ONGELMA SYY TOIMENPIDE Laite ei vastaa SMSkomentoihin Puhelu ei hälytä soitettaessa laitteen numeroon Laite vastaa Error in input virheilmoituksella Laitteessa ei ole virtaa TAI SIM-kortissa PIN-kysely päällä TAI Komennon aloitusnumero (DIN) puuttuu TAI SIM-kortin saldoraja täynnä SIM-kortissa PIN-kysely päällä Annetun komennon tiedoissa jotain väärin Tarkista, että virtalähde kytketty Poista PIN-kysely Tarkista, että komennossa aloitusnumero Muuta saldorajaa tai vaihda SIMkortti Poista PIN-kysely Tarkista annettu komento

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. USB GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V3.7 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LaitteeN TOIMINTA JA TEKNISET TIEDOT...3 1.1 Laitteen toiminta...3 1.1.1

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

TUTA S30. GSM-pistorasia. Käsikirjan versio 1.22. Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta:

TUTA S30. GSM-pistorasia. Käsikirjan versio 1.22. Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: TUTA S30 GSM-pistorasia Käsikirjan versio 1.22 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-s30_kasikirja.pdf TUTA S30 GSM-pistorasia Onnittelut TUTA

Lisätiedot

TUTA B12 GSM-valvontakamera

TUTA B12 GSM-valvontakamera TUTA B12 GSM-valvontakamera Suomenkielinen käsikirja 1.0 Version 2.6.2014 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-b12_kasikirja.pdf TUTA B12

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.

metis Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety. Micro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V4.9 Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi 1 LAITTEEN TOIMINTA JA Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toiminta...3

Lisätiedot

Käyttöopas. 9357225 Issue 3 FI

Käyttöopas. 9357225 Issue 3 FI 9357225 Issue 3 FI Käyttöopas Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Copyright Nokia Mobile Phones 2000-2001.

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE

DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE DNA MOKKULA USB 309 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 ESITTELY... 3 1.1 DNA Liikkuva laajakaista... 3 1.2 DNA Nettikaista... 3 1.3 Toiminta-alue... 3 2 MOKKULAN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Käyttöohje. 93545208 2. painos

Käyttöohje. 93545208 2. painos Käyttöohje 93545208 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-9 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi

EH-60. Käsikirja. Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan. www.ouman.fi EH-60 Käsikirja Vapaa-ajan asunnon ohjaukseen ja valvontaan Ouman EH-60 on älykäs ratkaisu sähkölämmitteisen omakotitalon, kesämökin tai pienen liikekiinteistön ohjaus- ja valvontatarpeisiin. EH-60:n avulla

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2. FSM Oy www.fsm.fi

Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2. FSM Oy www.fsm.fi Fonel Mikro GSM-POHJAINEN ILMOITUKSENSIIRTOLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.2 FSM Oy www.fsm.fi 1 - Tekniset ominaisuudet...3 1.1 Laitteen toimintakuvaus...4 1.2 Laitteen ominaisuudet...5 1.2.1 Laitteen

Lisätiedot

mobile CX70 CXT70 CXV70 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile CX70 CXT70 CXV70 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Omistajan käsikirja DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Kaikki muutokset käyttöohjeessa lueteltuihin ominaisuuksiin

Lisätiedot

Käyttöohje 9353151 2. painos

Käyttöohje 9353151 2. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998 ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Käyttöohje 9353151 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA

Lisätiedot

Ohjauksen käyttöohje Robust

Ohjauksen käyttöohje Robust Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7

Lisätiedot

CL50. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL50. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje. 9357123 Issue 2 FI

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje. 9357123 Issue 2 FI Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9357123 Issue 2 FI Nokia on Oy Nokia Ab:n rekisteröimä tavaramerkki. 1995-1997 Nokia Mobile

Lisätiedot