ICU61. Langaton ohjausjärjestelmä. Käyttö- ja asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICU61. Langaton ohjausjärjestelmä. Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 ICU61 Langaton ohjausjärjestelmä Käyttö- ja asennusohje Versio 1.0 Copyright 2009 ionsign Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

2 Langaton ohjausjärjestelmä ICU61 ICU61 käyttö- ja asennusohje Langaton ohjausjärjestelmä (ICU61) on kehitetty lämpötilan ja kosteuden valvontaan ja hallintaan, ja sen avulla voidaan tarkkailla ja hallita vaikka kesämökin tai varaston tilannetta. Järjestelmä koostuu keskusyksiköstä (ohjauslaite), erilaisista sisään- ja ulostuloista, GSM-antennista ja virtalähteestä. Matkapuhelimen avulla ohjauslaitteen valvonta ja hallinta onnistuu paikasta riippumatta. Ohjauslaitteen konfigurointi ja sen eri lähtöjen ohjaaminen onnistuu matkapuhelimella, mutta hallinta on mahdollista myös RS-232-liitynnän kautta. Matkapuhelimen avulla hallinta tapahtuu tekstiviestikomennoin. Matkapuhelin tarjoaa mahdollisuuden saada mittaustietoja ohjauslaitteen tarkkailemista asioista. Ilmoitukset esimerkiksi vikatilanteista välitetään matkapuhelimeen samalla hetkellä, kun vikatilanne ilmenee. Näin ilmoituksen kertomiin tilanteisiin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti. Ilmoitukset voidaan välittää myös ohjauslaitteessa määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen GPRS-datayhteyttä käyttäen. Ohjauslaitteessa itsessään on kaksi lämpötilamittausta ja sillä voidaan mitata myös ilman suhteellista kosteutta. Erilaisia ohjauksia laitteessa voidaan toteuttaa yhden analogisen ja kahden digitaalisen sisääntulon välityksellä. Ohjauksessa tarvittavien arvojen ylä- ja alarajat sekä releiden ohjaukset voidaan määritellä sekä matkapuhelimen että RS-232-liitynnän kautta. Näiden määriteltyjen rajojen perusteella voidaan ohjata neljää erillistä ulostuloa (relettä).

3 Sisällysluettelo 1. Laitteiston käyttöönotto Käyttö Yleistä Komentojen aloitusnumero Tekstiviestikomennot Ilmoitusnumerot Sähköpostiasetukset Sisään- ja ulostulot Säännöt Omat ilmoitusviestit Hystereesi Kyselyt Käyttö sarjaportin kautta Tekniset tiedot ja ominaisuudet Ongelmanratkaisu... 14

4 1. Laitteiston käyttöönotto Laitteiston käyttöönottamiseksi laitteeseen on asetettava SIM-kortti, kytkettävä GSM-antenni ja tarvittavat sisään- ja ulostulot sekä virtalähde. Kaikki kytkennät on tehtävä jännitteettöminä, joten virran kytkeminen laitteeseen tapahtuu viimeisenä. SIM-kortti asetetaan laitteen sisäpuolella olevaan korttipaikkaan. Kortti mahtuu paikoilleen ainoastaan yhdessä asennossa (huomaa viistetty kulma), samalla tavoin kuin matkapuhelimessa. SIM-kortin PIN-koodin kysely on otettava pois päältä ennen kortin asettamista laitteeseen. PIN-koodin kyselyn pois päältä ottaminen onnistuu matkapuhelimen avulla. Matkapuhelimen käyttöohjeesta löytyvät tarkemmat tiedot toiminnon suorittamiseksi. Jos käytetään esimerkiksi DNA:n Prepaid-liittymää, on SIM-kortti asetettava puhelimeen ja soitettava sillä kertaalleen kortin käyttöönottamiseksi. Käyttöönotto vaihtelee operaattoreittain. Kortin käyttöönotosta löytyy enemmän tietoa operaattorin omilta Internet-sivuilta ja Prepaid-pakkauksesta. GSM-antenni kytketään GSM Ant -liittimeen (a). Käyttäjä kytkee myös tarvitsemansa sisääntulot (digitaaliset sisääntulot (b), analogiset lämpötilamittaukset (c) ja ulostulot (e). Lisäksi käyttäjän on kytkettävä virtalähde (g), jotta laite toimii. Tarkemmat tekniset tiedot tuloista, mittauksista, antureista ja virtalähteestä löytyvät kappaleesta 3. Antennia ei saa sijoittaa metallikotelon sisään! G S M A n t e O u t 1 O u t 2 / 3 O u t 4 a + - GND TX In1 GND In4 RX GND In2 In3 GND In5 Temp1 GND Temp g f b c SIM-kortin tulisi olla tyhjä kaikista viesteistä. Jos kortilla kuitenkin on viestejä, niin ne poistetaan alustuksen yhteydessä. Virran kytkemisen jälkeen laitteen ja SIM-kortin alustuksiin kuluu aikaa noin 15 sekuntia. Tämän jälkeen laite on käytettävissä. Käytettävyyden voi varmistaa soittamalla ohjauslaitteessa olevaan SIM-kortin numeroon. Kun puhelu hälyttää, laite on käytettävissä.

5 2. Käyttö 2.1. Yleistä Järjestelmän käyttö tapahtuu matkapuhelimesta tekstiviestikomennoin, jotka lähetetään laitteessa olevan SIM-kortin numeroon. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä komentoa tulkittaessa. Ohjauslaite ei kuitenkaan tue skandinaavisia erikoismerkkejä å, ä ja ö eikä muita erikoismerkkejä, kuten #, (, ) ja *. Kaikki tekstiviestikomennot ja niiden arvot erotetaan toisistaan välilyönnillä, ellei toisin mainita. Käyttö myös RS-232-sarjaportin kautta on mahdollista, mutta käyttöohje käsittelee järjestelmän hallintaa matkapuhelimen näkökulmasta. Sarjaportin kautta tapahtuvasta käytöstä on kerrottu lisää kappaleessa Kaikki ohjauslaitteeseen tehdyt asetukset säilyvät, vaikka laitteesta katkeaisikin virta, esimerkiksi sähkökatkon yhteydessä Komentojen aloitusnumero Jokainen tekstiviestikomento alkaa nelinumeroisella aloitusnumerolla, DIN-numerolla (Device Identification Number), joka on oletusarvoisesti Numero sijoitetaan aina annettavan komennon eteen ja erotetaan komennosta välilyönnillä komento Mikäli aloitusnumero puuttuu tai se on virheellinen, laite ei huomioi komentoa mitenkään eikä myöskään lähetä paluuviestiä. Aloitusnumero (number) voidaan vaihtaa komennolla DIN number Esimerkiksi komento 1234 DIN 9999 vaihtaa oletusaloitusnumeron numeroksi Paluuviestinä saadaan viesti Parameter saved sekä asetettu numero. Epäonnistuneesta asetuksesta laite ilmoittaa viestillä Error in input Tekstiviestikomennot Kaikki tekstiviestikomennot aloitetaan edellä mainitulla aloitusnumerolla. Alla olevassa listassa näkyvät kaikki ohjauslaitteen hallintaan tarkoitetut tekstiviestikomennot. Komennoista kerrotaan tarkemmin komentojen ohjaamien toimintojen kohdalla käyttöohjeen edetessä. DIN number CHGNR location number NRS RCVR SMTP server Aloitusnumeron vaihto Ilmoitusnumeron (1 tai 2) asetus/poisto Ilmoitusnumeroiden kysely Sähköpostin vastaanottajan asetus/poisto Lähtevän postin palvelimen asetus/poisto

6 APN name SNDR name ION inputnr name OUT outputnr state RULE rulenr input limit output value SMS nr message HYST value INPUTS OUTPUTS SGNL TEMPCTRL Yhteysosoitteen nimen asetus/poisto Sähköpostin lähettäjän nimen asetus/poisto Sisääntulon (9, 10, 12, 13, 15, 16, tai 18) nimen asetus Ulostulon (1-4) tilan asetus (on, off, auto) Säännön (1-10) tallennus Ilmoitusviestin (1-3) tallennus Hystereesin arvon (0,1 25,0) asetus Sisääntulojen arvojen kysely Ulostulojen arvojen kysely GSM-signaalin voimakkuuden kysely Lämpötilanohjaus, katso liite Ilmoitusnumerot Laitteeseen on hyvä asettaa ilmoitusnumero(t), jolloin ilmoitustilanteen (esimerkiksi jokin vikatilanne) tapahtuessa, saadaan siitä heti tieto määriteltyyn ilmoitusnumeroon. Jos yhtään ilmoitusnumeroa ei ole määritetty, ilmoitusviestejä ei edes yritetä lähettää. Ilmoitusnumeroita voidaan tallentaa ohjauslaitteeseen kaksi kappaletta. Tallennus tapahtuu komennolla CHGNR location number Ilmoitusnumeron (number) tulee olla kansainvälisessä muodossa. Esimerkiksi komento 1234 CHGNR tallentaa numeron muistipaikkaan (location) 1. Onnistuneesta numeron tallennuksesta käyttäjä saa paluuviestin, josta ilmenevät käytössä olevat ilmoitusnumerot. Virheellisestä viestistä laite antaa virheilmoituksen Error in input. Ilmoitusnumero voidaan myös poistaa samalla komennolla jättämällä kohta number tyhjäksi. Esimerkiksi komento 1234 CHGNR 1 poistaa numeron muistipaikasta 1. Onnistuneesta numeron poistosta käyttäjä saa paluuviestin, josta ilmenevät käytössä olevat ilmoitusnumerot. Ilmoitusnumeron vaihtaminen onnistuu tallentamalla uusi numero vanhan numeron päälle. NRS Komennolla saadaan selville puhelimessa olevat ilmoitusnumerot. Kyselyn tuloksena saadaan paluuviesti, josta ilmenevät käytössä olevat ilmoitusnumerot Sähköpostiasetukset Ilmoitusviestit, jotka saadaan tekstiviestinä, voidaan vastaanottaa myös sähköpostina määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostin lähetys ohjauslaitteelta tapahtuu GPRS-datayhteyttä käyttäen. Laitteessa olevan SIM-kortin on tuettava GPRS-datayhteyttä. Alla olevissa esimerkeissä on käytetty DNA:n asetuksia. Lähetystä varten laitteelle pitää määritellä vastaanottajan osoite, lähtevän postin palvelin (SMTP) ja yhteysosoitteen nimi (APN). Mikäli jokin näistä asetuksista puuttuu, sähköpostia ei lähetetä. Lisäksi

7 voidaan asettaa lähettäjän nimi, jolla voidaan erottaa useammasta laitteesta samaan osoitteeseen tulevat ilmoitukset. Onnistuneesta asetuksesta tulee paluuviestinä Parameter saved, epäonnistuneesta taas Error in input. RCVR Komennolla asetetaan vastaanottajan sähköpostiosoite ( ), esimerkiksi 1234 RCVR Osoite saa olla enintään 40 merkkiä pitkä. Aiemmin asetettu osoite voidaan kysyä laitteelta komennolla RCVR?. SMTP server Komennolla asetetaan lähtevän postin palvelin (server), esimerkiksi 1234 SMTP smtp.dna044.com. Palvelimen osoite saa olla enintään 30 merkkiä pitkä. Palvelimen kysely tapahtuu samoin kuin vastaanottajan sähköpostiosoitteen. APN name Komennolla asetetaan yhteysosoitteen nimi (name), esimerkiksi 1234 APN internet. Nimi saa olla enintään 20 merkkiä pitkä. Nimen kysely tapahtuu samoin kuin vastaanottajan sähköpostiosoitteen. SNDR name Komennolla asetetaan lähettäjän nimi (name), esimerkiksi 1234 SNDR icu1. Nimi saa olla enintään 10 merkkiä pitkä. Nimen kysely tapahtuu samoin kuin vastaanottajan sähköpostiosoitteen. Asetukset voidaan poistaa jättämällä komennon jälkeiset arvot (kursivoidut kohdat) tyhjiksi Sisään- ja ulostulot Sisääntulot Ohjauslaite sisältää oletuksena kahdelle digitaaliselle sisääntulolle (In 1 ja In 2), kahdelle analogiselle lämpötila-anturille (Temp 1 ja Temp 2) sekä yhdelle yleiselle analogiselle tulolle (A in). Näitä linjoja voidaan tarvittaessa muokata tekstiviestikomennoilla ION, IOF ja IOD. Onnistuneesta sisään- tai ulostulon muokkauksesta käyttäjä saa paluuviestin Parameter saved. Mikäli sisään- tai ulostulon muokkaus epäonnistuu, paluuviestinä saadaan virheilmoitus Error in input. Uusien arvojen asettaminen sisään- ja ulostuloille onnistuu tallentamalla halutut, uudet arvot vanhojen päälle. ION sisääntulon nimen muokkaus ION inputnr name

8 Sisääntulon numero (inputnr) ICU61 käyttö- ja asennusohje Sisääntulon numero -kohtaan kirjoitetaan muokattavan sisääntulon numero, joka löytyy laitteen kotelosta. Muokattavat linjat ovat: Sisääntulo Sisääntulon kuvaus Oletusnimet 9 Digitaalinen sisääntulo 1 In1 10 Digitaalinen sisääntulo 2 In2 12 Digitaalinen sisääntulo 3 In3 13 Digitaalinen sisääntulo 4 In4 15 Digitaalinen sisääntulo 5 In5 16 Analoginen lämpötila-anturi 1 Temp1 18 Analoginen lämpötila-anturi 2 Temp2 Nimi (name) Nimi-kohtaan kirjoitetaan nimi, joka kyseiselle sisääntulolle halutaan antaa. Annettua nimeä käytetään sisääntulojen tilojen kyselyn tuloksissa (katso kappale 2.10) ja sääntöjen ohjaamassa ulostulossa 4 (katso luku 2.7). Nimi saa olla enintään 10 merkkiä pitkä, eikä se saa sisältää välilyöntejä. Jos nimi on pidempi kuin 10 merkkiä tai sisääntulon numero on väärin, laite antaa siitä virheilmoituksen. Jos esimerkiksi sisääntulon 18 nimeksi halutaan antaa Ulkona, annetaan komento 1234 ION 18 Ulkona. Ulostulot Laitteessa olevat neljä ulostuloa voidaan kytkeä päälle tai pois tarpeen mukaan. OUT outputnr state Ulostulon numero (outputnr) Ulostulon numero -kohtaan kirjoitetaan ulostulon numero (1-4). Tila (state) Tila-kohtaan kirjoitetaan ulostulon haluttu tila: on, off tai auto. Kun ulostulo on pakotettu tilaan on tai off, se ei voi toimia sääntöjen ohjaamana, ja asetuksen paluuviestissä se saa arvon manual. Paluuviestissä saadaan lista ulostuloista ja niiden tiloista. Mikäli ulostulon halutaan jälleen toimivan sääntöjen ohjaamana ulostulona, pitää Tila-kohtaan kirjoittaa arvo auto. Mikäli asetus epäonnistuu, paluuviestinä saadaan virheilmoitus Error in input. Otettaessa laite käyttöön ensimmäistä kertaa, kaikki ulostulot ovat oletusarvoisesti automaattitilassa ja pois päältä (tila: auto, off), jolloin ne voivat toimia sääntöjen ohjaamina ulostuloina. Kun sääntö toteutuu, on ulostulokin päällä (tila: auto, on). Esimerkki 1: Pakotetaan rele 1 päälle (tila: manual, on), jolloin se ei voi toimia sääntöjen ohjaamana ulostulona OUT 1 on

9 Esimerkki 2: Pakotetaan rele 1 pois päältä (tila:manual, off), jolloin se ei edelleenkään voi toimia sääntöjen ohjaamana ulostulona OUT 1 off Esimerkki 3: Asetetaan rele 1 automaattiseen tilaan (tila: auto, off), jolloin se voi toimia sääntöjen ohjaamana ulostulona OUT 1 auto 2.7. Säännöt Kun laitteeseen on onnistuneesti asetettu käytettävät ilmoitusnumerot, voidaan aloittaa sääntöjen määrittäminen laitteelle. Säännöt kertovat ohjauslaitteelle, mitä sen tulee tehdä tiettyjen rajoitusten puitteissa. Esimerkki tallennettavasta säännöstä voisi olla vaikkapa: Lähetä tekstiviesti, kun Temp1 nousee yli + 50 C. Sääntöjä voidaan asettaa enintään 10 kappaletta. RULE rulenr input limit output value Säännön numero (rulenr) Säännön numero -kohtaan kirjoitetaan haluttu säännön numero (1-10) eli muistipaikka, johon sääntö halutaan tallentaa. Sisääntulo (input) Sisääntulo-kohtaan kirjoitetaan sen sisääntulon numero, jonka halutaan aiheuttavan ilmoituksen. Numero määräytyy seuraavan listan mukaisesti: Sisääntulon nro Sisääntulo Sisääntulon kuvaus 0 Temp1 (16) Analoginen lämpötila 1 Temp2 (18) Analoginen lämpötila 2 In1 (9) Digitaalinen sisääntulo 3 In2 (10) Digitaalinen sisääntulo 4 In3 (12) Digitaalinen sisääntulo 5 In4 (13) Digitaalinen sisääntulo 6 In5 (15) Digitaalinen sisääntulo 7 AND AND-operaation tulos 8 OR OR-operaation tulos 9 Not in use Sääntö ei voimassa Raja (limit) Raja-kohtaan kirjoitetaan 0 tai 1 sen mukaan, halutaanko ilmoituksen tapahtuvan kohdassa Arvo (value) olevan arvon ylityksestä vai alituksesta. Arvolla 0 hälytys tapahtuu Arvo-kohdan arvon ylityksestä ja arvolla 1 taas alituksesta. Ulostulo (output) Ulostulo-kohtaan kirjoitetaan sen ulostulon numero, jonka halutaan tapahtuvan, kun sääntö toteutuu. Numero määräytyy seuraavan listan mukaisesti:

10 Ulostulon nro Ulostulo Ulostulon kuvaus 0 Out1 Rele 1 Out2 Rele 2 Out3 Rele 3 Out4 Rele 4 SMS alert Lähettää tekstiviestinä sisääntulojen arvot 5 AND AND-operaation osatekijä 6 OR OR-operaation osatekijä 7 SMS1 Lähettää käyttäjän määrittelemän tekstiviestin 8 SMS2 Lähettää käyttäjän määrittelemän tekstiviestin 9 SMS3 Lähettää käyttäjän määrittelemän tekstiviestin Arvo (value) Arvo -kohtaan annetaan luku, joka toimii ilmoituksen raja-arvona. Esimerkiksi luku 35,0 tarkoittaa 35,0 C, kun sisääntulona on jokin lämpötila-antureista. Jos kyseessä on pakkasarvo, annetaan arvon eteen miinus-merkki (-). Arvo on annettava yhden desimaalin tarkkuudella. Esimerkki Kalle haluaa tarkkailla varastonsa lämpötilaa. Hän ei halua varaston lämpötilan laskevan pakkasen puolelle, joten hän haluaa saada ilmoituksen, kun varaston lämpötila tippuu alle + 10 C, voidakseen laittaa lisää lämmitystä varastoon. Kalle kytkee lämpötila-anturin (Temp1) ohjauslaitteeseen ja asettaa ohjauslaitteeseen säännön, joka lähettää hänelle tekstiviestin, kun varaston lämpötila laskee alle + 10 C SMS 1 Lämpötila alle 10 astetta Viesti Ilmoitusviestin paikka 1234 RULE ,0 Asteet Ulostulo (7 = SMS1) Alitus (1 = Alitus) Sisääntulo (0 = Temp1) Säännön numero Kalle päättää asettaa varastoon lämmityslaitteen säätelemään varaston lämpötilaa, jotta lämpötila ei laske pakkasen puolelle, jos hän ei itse ole paikalla lisäämässä lämmitystä. Hän haluaa ohjauslaitteen käynnistävän lämmityksen, kun lämpötila tippuu alle + 5 C. Kun varaston lämpötila taas nousee yli + 8 C, ohjauslaite lopettaa lämmittämisen. Kalle kytkee lämmityslaitteen (Out1) ohjauslaitteeseen ja asettaa edellä kuvatut säännöt.

11 1234 RULE ,0 Asteet Ulostulo (0 = Out1) Alitus (1 = Alitus) Sisääntulo (0 = Temp1) Säännön numero 1234 HYST 3,0 Hystereesin arvo 2.8. Omat ilmoitusviestit Laitteelle voidaan määritellä kolme viestiä (SMS1, SMS2 ja SMS3), joita voidaan käyttää sääntöjen ohjaamina ulostuloina. Viesti voi olla enintään 39 merkkiä pitkä ja se voi sisältää välilyöntejä. Viestit on alustettu oletusarvoisesti SMS1, SMS2 ja SMS3. SMS nr message Komennolla tallennetaan viesti (message) ohjauslaitteelle. Viestipaikan numeroksi (nr) voidaan asettaa 1-3. Esimerkiksi komento 1234 SMS 1 Sauna valmis tallentaa viestipaikan 1 sisällöksi tekstin Sauna valmis. Tätä viestiä voidaan sitten käyttää ilmoituksen ulostulona. Onnistuneesta ilmoitusviestin asetuksesta käyttäjä saa paluuviestin Parameter saved. Viestiin voidaan liittää myös jonkin sisääntulon arvo &-merkillä, jonka jälkeen annetaan halutun sisääntulon numero (katso luku 2.6). Esimerkiksi komennolla 1234 SMS 1 Saunassa &15 astetta voitaisiin ilmoituksen tapahtuessa saada viesti Saunassa 65,4 astetta (arvo 65,4 on siis sisääntulon arvo tapahtumahetkellä). &-merkkiä ei voi käyttää komentojen teksteissä muutoin kuin haluttaessa saada ilmoitusviestiin jonkin sisääntulon arvo. Mikäli viestiin liitetään sisääntulon arvo, saa viesti sisältää enintään 32 merkkiä. Jos viestissä on enemmän kuin sallittu määrä merkkejä tai viestipaikan numero on virheellinen, antaa laite siitä virheilmoituksen Error in input Hystereesi HYST value Komennolla voidaan muuttaa hystereesiä omiin tarpeisiin paremmin sopivaksi. Määritettyjen arvojen ylittämisen tai alittamisen aiheuttamissa ilmoitustapahtumissa käytetään oletuksena puolen yksikön (aste tai prosentti) hystereesiä. Esimerkiksi jos lämmitin on asetettu kytkeytymään päälle, kun lämpötila laskee alle + 20 C, kytkeytyy se taas pois päältä, kun lämpötila on + 20,5 C.

12 Arvo (value) kohtaan kirjoitetaan numeroarvo väliltä 0,1 25,0, joka vastaa 0,1 25,0 yksikköä. Jos hystereesiä halutaan esimerkiksi kasvattaa kahteen yksikköön, annetaan komento 1234 HYST 2,0. Onnistuneesta asetuksesta käyttäjä saa paluuviestin Parameter saved, epäonnistuneesta asetuksesta virheilmoituksen Error in input. Käytössä oleva hystereesi voidaan kysyä laitteelta komennolla 1234 HYST?. Arvo on annettava yhden desimaalin tarkkuudella Kyselyt Sisään- ja ulostulojen arvot INPUTS OUTPUTS Käyttäjä voi tarkistaa sisään- ja ulostulojen arvot tekstiviestillä. Komennolla 1234 INPUTS saadaan paluuviestinä lista sisääntuloista ja niiden sisältämistä arvoista. Komennolla 1234 OUTPUTS paluuviestinä saadaan lista ulostuloista ja niiden tiloista. GSM-signaalin voimakkuus SGNL Komennolla käyttäjä voi tarkistaa GSM-verkon signaalin voimakkuuden ja bittivirhesuhteen. Komennolla 1234 SGNL saadaan saadaan paluuviestinä signaalin voimakkuus desibeleinä ja bittivirhesuhde prosentteina. Signaalin voimakkuus liikkuu välillä -113 db -50 db, jossa -50 db on paras taso. Arvo -90 db on vielä hyvä signaalin voimakkuus. 3. Käyttö sarjaportin kautta Ohjauslaitetta voidaan hallita myös RS-232-sarjaportin kautta esimerkiksi Windowsin Terminal - ohjelmalla. Ohjauslaite pitää kytkeä sarjakaapelin välityksellä tietokoneeseen, jotta komentojen syöttäminen tietokoneelta onnistuu. Sopivan sarjakaapelin tekniset tiedot löytyvät kappaleesta 4. Jotta komentojen lähettäminen ohjauslaitteelle onnistuu, pitää Terminal-ohjelman asetukset määritellä seuraavanlaisiksi: Baud rate: 9600 bit/s Data: 8 bit Parity: None Stop: 1 bit Flow control: None

13 Ohjevalikko saadaan näkyviin komennolla?<enter>. Ohjevalikossa on listaus käytettävissä olevista komennoista. Sarjaportin kautta käytettäessä komentoja on tarjolla hieman enemmän, mutta ne toimivat samalla periaatteella kuten tekstiviestikomennotkin. Sarjaportin kautta hallittaessa komentojen eteen ei saa laittaa aloitusnumeroa! NRS RULES CONT INPUTS OUTPUTS SGNL CHGNR nr val RULE nr in lim out val OUT nr st ION nr name DIN val HYST val SMS nr msg SMTP add RCVR add SNDR name APN name Ohjauslaitteelle tallennettujen ilmoitusnumeroiden kysely Ohjauslaitteelle asetettujen sääntöjen (1-10) kysely Sisääntulojen arvojen jatkuva kysely (tiedot päivittyvät näytölle muutaman sekunnin välein) Sisääntulojen arvojen kysely Ulostulojen arvojen kysely GSM-signaalin voimakkuuden kysely Ilmoitusnumeron (1 tai 2) asetus/poisto Säännön (1-10) tallennus Ulostulon (1-4) tilan asetus (on, off tai auto) Sisääntulon (9, 10, 12, 13, 15, 16 tai 18) nimen asetus Aloitusnumeron vaihto Aloitusnumeron kysely (DIN?) Hystereesin arvon (0,1 25,0) asetus Hystereesin arvon kysely (HYST?) Ilmoitusviestin (1-3) tallennus Lähtevän postin palvelimen asetus/poisto Lähtevän postin palvelimen kysely (SMTP?) Sähköpostin vastaanottajan asetus/poisto Sähköpostin vastaanottajan kysely (RCVR?) Sähköpostin lähettäjän nimen asetus/poisto Sähköpostin lähettäjän nimen kysely (SNDR?) Yhteysosoitteen nimen asetus/poisto Yhteysosoitteen nimen kysely (APN?) Jos annettu komento on virheellinen, saadaan näytölle ilmoitus Unknown command. 4. Tekniset tiedot ja ominaisuudet Peruspaketti sisältää ohjauslaitteen ja käyttöohjeen. Lisävarusteina laitteeseen on saatavilla GSM-antenni virtalähde (230 VAC / 24 VDC) lämpötila-anturi (NTC) sarjakaapeli seinäasennussarja.

14 Ohjauslaitteen ominaisuudet Mitat: Käyttöjännite: Tehonkulutus: AD-kanava: Lämpötila-anturi: Kosteus-/Lämpötila-anturi: 105 x 90 x 52 mm V 20 VA 1 (0 3,3 VDC) 2 analoginen (10 kohm NTC) Sisääntulo: 6 (kytkinsisääntulo) * Relelähtö: 4 Ohjausreleiden maksimiarvot: 10 A 230 VAC Binäärinen ulostulo: 4 * GSM-osa: Antenni: 1 digitaalinen (Sensirion SHT71 tai SHT75) 4 taajuuksinen Ulkoinen, SMA-liitin Käyttölämpötilan alue: C Varastointilämpötila: C Asennus: DIN-kiskoon Kotelointiluokka: IP 20 Sarjakaapeli: RJ-45 ICU61 käyttö- ja asennusohje * Sisään- ja ulostulojen enimmäismäärä riippuu laitteen konfiguraatiosta. Lämpötila-anturin ominaisuudet 10 kohm NTC resistor Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. 5. Ongelmanratkaisu Tässä taulukossa on selvitetty muutamia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa järjestelmän toimintaan. ONGELMA SYY TOIMENPIDE Laite ei vastaa SMSkomentoihin Puhelu ei hälytä soitettaessa laitteen numeroon Laite vastaa Error in input virheilmoituksella Laitteessa ei ole virtaa TAI SIM-kortissa PIN-kysely päällä TAI Komennon aloitusnumero (DIN) puuttuu TAI SIM-kortin saldoraja täynnä SIM-kortissa PIN-kysely päällä Annetun komennon tiedoissa jotain väärin Tarkista, että virtalähde kytketty Poista PIN-kysely Tarkista, että komennossa aloitusnumero Muuta saldorajaa tai vaihda SIMkortti Poista PIN-kysely Tarkista annettu komento

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 7.7.2016 V2.1 Käyttö- ja asennusohje ICU61 Etähallintalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 2/10

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje v1.3 Käyttö- ja asennusohje ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2/7 NEUTRON12-CT ENERGIANKULUTUSTIEDON KERÄIN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 14.1.2016 V1.1 Käyttö- ja asennusohje GMU191 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU191 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

1 Muutokset piirilevylle

1 Muutokset piirilevylle 1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje v1.6 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

A. S1-painike HUOM: M-malleissa näytöllä näkyvä mittaustieto voidaan valita myös Modbus-väylän kautta.

A. S1-painike HUOM: M-malleissa näytöllä näkyvä mittaustieto voidaan valita myös Modbus-väylän kautta. V1.0.0 (20.03.2014) 1 (8) ASENNUS Laite voidaan asentaa ruuveilla kuiviin sisätiloihin (I20) seinälle tai upporasian päälle. Sopiva asennuskorkeus on 1 180 cm. Laitteen asennuspaikka tulisi valita huolella.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA Kotiluuri -liittymä on perinteisellä kiinteällä lankaliittymänumerolla matka viestinverkossa toimiva liittymä. Voit soittaa minne tahansa ja siihen voi soittaa mistä vain,

Lisätiedot

LevelSET S GSM-toiminnallisuudet Käyttöönotto ja käyttö

LevelSET S GSM-toiminnallisuudet Käyttöönotto ja käyttö Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Tel: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 12.1.2011 Internet: www.labkotec.fi LevelSET S GSM-toiminnallisuudet Käyttöönotto ja käyttö Copyright 2011 Labkotec Oy 1/39

Lisätiedot

VESIMITTARIN ASENTAMINEN

VESIMITTARIN ASENTAMINEN VESIMITTARIN ASENTAMINEN Helppoa ja vaivatonta! Ei vaadi aiempaa kokemusta sähköliitännöistä Tarvitset vain perustyökalut VILKASE.FI ASENNUSOHJE..0 (.) VILKASEetälukulaite (.) Pulssikaapeli (.) Antenni

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881.

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881. Turussa 14.12.2005 PUHELINJÄRJESTELMÄT Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelinliikenteensä ja puhelinjärjestelmänsä. Kaikkien toimintojen operaattoriksi ja sopimuskumppaniksi on valittu Sonera/Auria

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PMU laajennuskortti Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

SISÄLLYS. SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-konvertteri Käyttöohje, Versio 1.5

SISÄLLYS. SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-konvertteri Käyttöohje, Versio 1.5 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TÄRKEÄ HUOMAUTUS... 2 VALMISTAJAN VAKUUTUS... 3 TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET... 4 1 YLEISTÄ... 5 1.1 SATEL I-LINK 100 MODBUS I/O-KONVERTTERI... 5 2 TEKNISET TIEDOT... 6 3 TOIMINNOT...

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

VILKASE VESIMITTARIN ETÄLUKULAITTEEN PIKAOHJE

VILKASE VESIMITTARIN ETÄLUKULAITTEEN PIKAOHJE VILKASE VESIMITTARIN ETÄLUKULAITTEEN PIKAOHJE Näyttää vuodot ja putkirikot tieto ilman viivettä vaikka kotisohvalle Seuraa vesimittariasi missä ja milloin sinulle sopii Nopea mittaus vuotojen etsimiseen

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO 2008 MADE IN FINLAND Versio 1.1 10.9.2008 Centro käyttö- ja asennusohje 2 1. Yleistä Celotron Centro on täysin Suomalainen, monikäyttöinen

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä SONERA VIESTINTÄPALVELU VIP Pikaohje palvelun käyttöönottoon 1 Yleistä VIP on moderni puhelinvaihderatkaisu, joka toteutetaan palveluna internet-/ datanetyhteyttä pitkin asiakkaan ei siis tarvitse itse

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

1 Voiko tiedotuksen saapuneesta viestistä saada useaan matkapuhelimeen?

1 Voiko tiedotuksen saapuneesta viestistä saada useaan matkapuhelimeen? Elisa Oyj Liite 1 (5) ELISA 010-VASTAAJA JA ELISA 010-FAKSI FAQ 1 Voiko tiedotuksen saapuneesta viestistä saada useaan matkapuhelimeen? Elisa 010-Vastaajassa ja Elisa 010-Faksissa voidaan lähettää SMS-tiedonanto

Lisätiedot

Elisa efax. Käyttöohje

Elisa efax. Käyttöohje Elisa efax Käyttöohje 1 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttötarkoitus... 2 2 efax palvelun käytön aloittaminen... 2 3 Faksin lähettäminen... 3 4 Faksin vastaanottaminen... 4 5 Kuittaukset ja raportit... 4

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Nokeval No v1.2. Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille

Nokeval No v1.2. Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille Nokeval No 100211 v1.2 Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille Johdanto Nokeval PME600/PME610 on helppokäyttöinen paneelimittari. Käyttöjännitealue on 21..265 VAC/DC. Mittariin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Malux Finland Oy PL 69 06151 Porvoo Puh: +358 (0)19 574 5700 Fax: +358 (0)19 574 5750 S-posti: info@malux.fi Internet: www.malux.fi.

Malux Finland Oy PL 69 06151 Porvoo Puh: +358 (0)19 574 5700 Fax: +358 (0)19 574 5750 S-posti: info@malux.fi Internet: www.malux.fi. sivu 1 Toimituksen sisältö sivu 2 Puheluiden soittaminen sivu 3 Näyttönäppäimet Vasemman- ja oikeanpuoleisen näyttönäppäimen nykyiset toiminnot näkyvät näytön alimmalla rivillä tekstinä. Lopetusnäppäin

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

ECO601 KÄYTTÖOHJE ME04

ECO601 KÄYTTÖOHJE ME04 RAK 72 9.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # ECO601 KÄYTTÖOHJE ME04 YLEISESITTELY ECO601 on tarkoitettu yksinkertaiseksi kiinteistön valvonta- ja ohjauslaitteeksi. Laitetta voidaan ohjata paikallisesti paikallispainikkeella

Lisätiedot

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin 5. Tekniset tiedot GSM taajuusalueet 900/1800MHz Lähetysteho 2W @ 900MHz Kanavaväli 200KHz Käyttöjännite / virrankulutus 5V @ 1500mA Käyttölämpötila-alue -10...+45 Ilman kosteus 5%...95% Ilmanpaine 86...106Kpa

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Puhelimeen tutustuminen

Puhelimeen tutustuminen Puhelimeen tutustuminen Kiitos, että valitsit HUAWEI-älypuhelimen. Tutustutaan aluksi muutamaan perusasiaan. Kytke puhelimen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Kun puhelimen virta on kytketty,

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot