Käyttö- ja asennusohje

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 V2.1 Käyttö- ja asennusohje ICU61 Etähallintalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, Rauma p Y-tunnus , VAT FI

2 Käyttö- ja asennusohje 2/10 1 Yleistä ICU61 etähallintalaite on kehitetty etäällä sijaitsevien kohteiden valvontaan ja yksinkertaisiin paikallisiin ohjauksiin. Kohteita voivat olla esim. varastot, laitetilat ja yksinkertaiset prosessit. Tarkkailtavia suureita voivat olla esim. kosteus, lämpötila ja erilaiset ON/OFF-tilat. Mittausten perusteella voidaan ohjata neljää ulostuloa (relettä). ICU61:n konfigurointi ja lähtöjen ohjaaminen tehdään tekstiviestikomennoin. Ilmoitukset ICU61:n havaitsemista vikatilanteista välitetään tekstiviestillä matkapuhelimeen heti niiden ilmetessä. Ilmoitukset voidaan välittää myös määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen GPRS-datayhteyttä käyttäen. 2 Käyttöönotto 1. Aseta ICU61-laitteen SIM-kortti matkapuhelimeen. 2. Poista PIN-koodin kysely matkapuhelimen asetusten kautta. 3. Kytke ICU61:n ja mahdollisen akkuvarmennuksen käyttöjännite pois päältä. 4. Aseta SIM-kortti ICU61-laitteeseen. 5. Kytke antenni GSM Ant liittymään. 6. Kytke tarvittavat sisään- ja ulostulot. 7. Kytke käyttöjännite päälle. 8. Voit varmistaa käyttövalmiuden soittamalla laitteen SIM-kortin numeroon noin 20 s kuluttua virran kytkemisestä. Kun puhelu hälyttää, laite on käytettävissä. Laitteen etulevy 3 Käyttö 3.1 Yleistä Järjestelmää käytetään matkapuhelimesta laitteen SIM-kortin numeroon lähetettävin tekstiviestikomennoin. Isoja ja pieniä kirjaimia ei erotella. Skandinaavisia kirjaimia ja erikoismerkkejä ei tueta. Kaikki tekstiviestikomennot ja niiden arvot erotetaan toisistaan välilyönnillä (esimerkeissä ). Kaikki laitteen asetukset säilyvät sähkökatkon yli.

3 Käyttö- ja asennusohje 3/ DIN-numero Laite huomioi vain tekstiviestikomennot, jotka alkavat nelinumeroisella DINnumerolla (Device Identification Number). Oletusarvoisesti se on Numero sijoitetaan aina annettavan komennon eteen ja erotetaan komennosta välilyönnillä <komento> DIN-numero voidaan vaihtaa komennolla <DIN> DIN <number> Esimerkiksi komento 1234 DIN 9999 vaihtaa DIN-numeroksi Paluuviestinä saadaan viesti Parameter saved sekä asetettu numero. Epäonnistuneesta asetuksesta laite ilmoittaa viestillä Error in input. 3.3 Tekstiviestikomennot Kaikki tekstiviestikomennot listataan alla. Tarkempi esittely ko. toiminnon kohdalla. KOMENTO SELITE DIN <number> DIN-numeron vaihto CHGNR <location> <number> Ilmoitusnumeron (1 tai 2) asetus/poisto NRS Ilmoitusnumeroiden kysely RCVR < > Sähköpostin vastaanottajan asetus/poisto SMTP <server> Lähtevän postin palvelimen asetus/poisto APN <name> Yhteysosoitteen nimen asetus/poisto SNDR <name> Sähköpostin lähettäjän nimen asetus/poisto ION <inputnr> <name> Sisääntulon (9, 10, 12, 13, 15, 16, 18) nimen asetus OUT <outputnr> <state> Ulostulon (1-4) tilan asetus (on, off, auto) SMS <nr> <message> Ilmoitusviestin (1-3) tallennus RULE <rulenr> <input> Säännön (1-10) tallennus <limit> <output> <value> HYST <value> Hystereesin arvon (0,1 25,0) asetus INPUTS Sisääntulojen arvojen kysely OUTPUTS Ulostulojen arvojen kysely SGNL GSM-signaalin voimakkuuden kysely TEMPCTRL <diff> <llim> <hlim> Lämpötila-alueen ohjaus 3.4 Ilmoitusnumerot Jos laitteen halutaan lähettävän tekstiviestejä ilmoitustilanteen tapahtuessa, tulee siihen asettaa 1-2 ilmoitusnumeroa. Tallennus tapahtuu komennolla <DIN> CHGNR <location> <number> Ilmoitusnumero <number> annetaan kansainvälisessä muodossa. Esim. komento 1234 CHGNR tallentaa numeron paikkaan <location> 1. Ilmoitusnumero poistetaan jättämällä kohta <number> tyhjäksi. Onnistunut tallennus tai poisto antaa paluuviestinä kaikki käytössä olevat ilmoitusnumerot. Virheellisen komennon virheilmoitus on Error in input. Ilmoitusnumeron voi vaihtaa tallentamalla uuden numeron vanhan päälle. <DIN> NRS Komennolla saadaan paluuviesti, joka listaa käytössä olevat ilmoitusnumerot.

4 Käyttö- ja asennusohje 4/ Sähköpostiasetukset Ilmoitusviestit voidaan vastaanottaa myös määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti lähetetään GPRS-datayhteydellä, jota laitteen SIM-kortin on tuettava. Jotta ICU61 voi lähettää sähköpostia, tulee sille määritellä vähintään vastaanottajan osoite, lähtevän postin palvelin (SMTP) ja yhteysosoitteen nimi (APN). Lisäksi voidaan asettaa lähettäjän nimi, jolla voidaan erottaa useammasta laitteesta samaan osoitteeseen tulevat ilmoitukset. Onnistuneesta asetuksesta tulee paluuviestinä Parameter saved, epäonnistuneesta Error in input. <DIN> RCVR < > Komennolla asetetaan vastaanottajan sähköpostiosoite, esimerkiksi 1234 RCVR Osoite saa olla enintään 40 merkkiä pitkä. Aiemmin asetettu osoite voidaan kysyä laitteelta komennolla DIN RCVR?. <DIN> SMTP <server> Komennolla asetetaan lähtevän postin palvelin <server>, esimerkiksi 1234 SMTP smtp.mailserver.com. Palvelimen osoite saa olla enintään 30 merkkiä pitkä. DIN SMTP? kyselee aiemmin asetetun palvelimen osoitteen. <DIN> APN <name> Komennolla asetetaan yhteysosoitteen nimi <name>, esimerkiksi 1234 APN internet. Nimi saa olla enintään 20 merkkiä pitkä. DIN APN? kyselee aiemmin asetetun yhteysosoitteen. <DIN> SNDR <name> Komennolla asetetaan lähettäjän nimi <name>, esimerkiksi 1234 SNDR icu1. Nimi saa olla enintään 10 merkkiä pitkä. DIN SNDR? kyselee aiemmin asetetun nimen. Asetus poistetaan jättämällä komennon jälkeinen <arvo> tyhjäksi. 3.6 Sisääntulot <DIN> ION <inputnr> <name> Komennolla muutetaan sisääntulon nimeä. Kohtaan <inputnr> kirjoitetaan laitteen kotelosta löytyvä muokattavan sisääntulon numero. Sisääntulon nimeä käytetään kyselyjen tuloksissa ja säännön lähettämässä SMS-hälytyksessä. Nimi saa olla enintään 10 merkkiä pitkä, eikä se saa sisältää välilyöntejä. Muokattavat linjat ovat: <INPUTNR> SISÄÄNTULON KUVAUS OLETUSNIMET 9 Digitaalinen sisääntulo 1 In1 10 Digitaalinen sisääntulo 2 In2 12 Digitaalinen sisääntulo 3 In3 13 Digitaalinen sisääntulo 4 In4 15 Digitaalinen sisääntulo 5 In5 16 Analoginen lämpötila-anturi 1 Temp1 18 Analoginen lämpötila-anturi 2 Temp2 3.7 Ulostulot Laitteessa olevat neljä ulostuloa voidaan kytkeä eri tiloihin tarpeen mukaan. <DIN> OUT <outputnr> <state>

5 Käyttö- ja asennusohje 5/10 Ulostulon <outputnr> (1-4), tila <state> voi saada arvot ON, OFF, AUTO tai TEMPCTRL. Tilassa ON tai OFF, ulostuloa ei voi ohjata säännöillä, paluuviestissä sen tila on manual. AUTO-tilassa ulostuloa voidaan ohjata säännöillä, kts. luku 3.9. TEMPCTRL-tilassa säädetään lämpötila-aluetta, kts. luku Paluuviesti listaa ulostulot ja niiden tilat. Virheellinen komento palauttaa viestin Error in input. Ensimmäistä kertaa käyttöön otettaessa, kaikki ulostulot ovat AUTO-tilassa ja pois päältä (tila: AUTO, OFF), jolloin niitä voi ohjata säännöillä. Kun sääntö toteutuu, ulostulo menee päälle (tila: AUTO, ON). 3.8 Omat ilmoitusviestit Laitteelle voidaan määritellä kolme omaa viestiä, joita voidaan käyttää sääntöjen ohjaamina ulostuloina. Viesti voi olla 39 merkkiä pitkä ja se voi sisältää välilyöntejä. <DIN> SMS <nr> <message> Komennolla tallennetaan viesti <message> ICU61-laitteelle. Viestipaikan numeroksi <nr> voidaan asettaa 1-3. Esimerkiksi komento 1234 SMS 1 Sauna valmis tallentaa viestin paikkaan 1. Tätä viestiä voidaan sitten käyttää ilmoituksen ulostulona. Onnistuneesta viestin asetuksesta käyttäjä saa paluuviestin Parameter saved. Viestiin voidaan liittää myös jonkin sisääntulon arvo &-merkillä, johon liitetään halutun sisääntulon numero (kts. luku 3.6). Esimerkiksi komennolla 1234 SMS 1 Saunassa &16 astetta saadaan viesti Saunassa 65,4 astetta (65,4 on sisääntulon 16 arvo tapahtumahetkellä). &-merkkiä ei voi käyttää viesteissä muuhun tarkoitukseen. Mikäli viestiin liitetään sisääntulon arvo, saa viesti sisältää enintään 32 merkkiä. Jos viestissä on enemmän kuin sallittu määrä merkkejä tai viestipaikan numero on virheellinen, saa käyttäjä paluuviestinä virheilmoituksen Error in input. 3.9 Säännöt Kun laitteeseen on asetettu käytettävät ilmoitusnumerot, voidaan aloittaa sääntöjen määrittäminen. Säännöt kertovat ohjauslaitteelle, mitä sen tulee tehdä tiettyjen ehtojen täyttyessä, esimerkiksi Lähetä tekstiviesti, kun Temp1 nousee yli + 50 C. Sääntöjä voidaan asettaa enintään 10 kappaletta. <DIN> RULE <rulenr> <input> <limit> <output> <value> Sääntö tallennetaan muistipaikkaan <rulenr> (1-10). <input> on sisääntulo, jonka halutaan aiheuttavan ilmoituksen. Numero määräytyy seuraavan listan mukaisesti: <INPUT> SISÄÄNTULO SISÄÄNTULON KUVAUS 0 Temp1 (16) Analoginen lämpötila 1 Temp2 (18) Analoginen lämpötila 2 In1 (9) Digitaalinen sisääntulo 3 In2 (10) Digitaalinen sisääntulo 4 In3 (12) Digitaalinen sisääntulo 5 In4 (13) Digitaalinen sisääntulo 6 In5 (15) Digitaalinen sisääntulo 7 AND AND-operaation tulos 8 OR OR-operaation tulos 9 Not in use Sääntö ei voimassa

6 Käyttö- ja asennusohje 6/10 Muuttujalla <value> määritetään ilmoituksen laukaiseva raja-arvo, se tulee antaa yhden desimaalin tarkkuudella. Negatiivisen arvon eteen tulee miinusmerkki (-). Muuttujan <limit> arvolla 0 hälytys tapahtuu raja-arvon ylityksestä ja arvolla 1 sen alituksesta. Muuttuja <output> määrittelee mitä säännön toteutuessa tapahtuu: <OUTPUT> ULOSTULO ULOSTULON KUVAUS 0 Out1 Releohjaus 1 Out2 Releohjaus 2 Out3 Releohjaus 3 Out4 Releohjaus 4 SMS-hälytys Lähettää tekstiviestinä sisääntulojen arvot 5 AND Asettaa AND-operaation osatekijän 6 OR Asettaa OR-operaation osatekijän 7 SMS1 Lähettää käyttäjän määrittämän tekstiviestin 8 SMS2 Lähettää käyttäjän määrittämän tekstiviestin 9 SMS3 Lähettää käyttäjän määrittämän tekstiviestin Esimerkkejä I. Kalle ei halua varastonsa lämpötilan laskevan pakkaselle. Hän haluaa ilmoituksen, lämpötilan laskiessa alle +10 C, voidakseen kytkeä varastoon lämmitystä. Kalle kytkee lämpötila-anturin paikkaan Temp1, määrittelee tekstiviestin SMS1, ja asettaa säännön, joka lähettää hänelle tämän viestin lämpötilan laskiessa alle +10 C. <DIN> SMS <nr> <message> 1234 SMS 1 Lämpötila alle 10 astetta <DIN> RULE <rulenr> <input> <limit> <output> <value> 1234 RULE ,0 Raja-arvo Ulostulo (7 = SMS1) Alitus (1 = Alitus) Sisääntulo (0 = Temp1) Säännön numero II. Kalle haluaa varaston lämmityslaitteen menevän automaattisesti päälle kun lämpötila laskee alle +5 C, ellei hän itse ole paikalla. Kun varaston lämpötila taas nousee yli +8 C, lämmitys voidaan lopettaa. Kalle kytkee lämmityslaitteen ICU61-laitteen ulostuloon Out1 ja asettaa seuraavat säännöt. (Hystereesi kts. luku 3.10) RULE ,0 Raja-arvo Ulostulo (0 = Out1) Alitus (1 = Alitus) Sisääntulo (0 = Temp1) Säännön numero 1234 HYST 3,0 Hystereesin arvo III. Kalle haluaa varaston lämpötilan (Temp2) olevan vähintään 2 astetta ulkolämpötilaa (Temp1) korkeampi, aina kuitenkin vähintään +5 astetta ja enintään +20 C astetta. Hän kytkee lämpötila-anturit paikkoihin Temp1 ja Temp2, ja lämmityslaitteen paikkaan Out1 sekä lähettää seuraavat ohjauskomennot. (TEMPCTRL, kts. luku 3.11).

7 Käyttö- ja asennusohje 7/10 IV TEMPCTRL Sisälämpötilan yläraja (välillä C) Sisälämpötilan alaraja (välillä C) Haluttu lämpötilaero (välillä C) 1234 OUT 1 TEMPCTRL Ohjausreleen toiminta (on, off, auto tai tempctrl) Ohjausreleen numero (1 4) Kalle haluaa lastausoven ilmaverhon käynnistyvän kun ovi avataan pakkasella. Ulkolämpötilan hän kytkee paikkaan Temp1, ovikytkimen paikkaan In1 ja ilmaverhon käytön paikkaan Out2. Ohjauksen hän toteuttaa AND-lausekkeella. Aluksi Kalle luo säännön joka määrittää oven avaamisen AND-lausekkeen osatekijäksi: 1234 RULE ,0 Raja-arvo Ulostulo (5 = AND) Ylitys (0 = Ylitys) Sisääntulo (2 = In1) Säännön numero Sitten Kalle määrittää ulkolämpötilan 0 C alituksen AND-lausekkeen osatekijäksi: 1234 RULE ,0 Raja-arvo Ulostulo (5 = AND) Alitus (1 = Alitus) Sisääntulo (0 = Temp1) Säännön numero Lopuksi Kalle luo säännön, joka käynnistää ilmaverhon kun molemmat edelliset säännöt toteutuvat. Vain yksi AND-outputin sisältävä sääntö voi olla voimassa kerrallaan RULE ,0 Raja-arvo Ulostulo (1 = Out2) Ylitys (0 = Ylitys) Sisääntulo (7 = AND) Säännön numero 3.10 Hystereesi Hystereesi määrittää milloin säännön laukaisema tapahtuma katsotaan ohitetuksi ja säännön ohjaama ulostulo palaa perustilaan. Oletuksena käytetään sekä ylitys- että alitustapahtumissa puolen yksikön (aste tai prosentti) hystereesiä. Esimerkiksi jos lämmitin on asetettu kytkeytymään päälle, kun lämpötila laskee alle +20 C, kytkeytyy se taas pois päältä, kun lämpötila on +20,5 C. <DIN> HYST <value> Komennolla voidaan muuttaa hystereesiä omiin tarpeisiin paremmin sopivaksi. Muuttujalle <value> annetaan numeroarvo väliltä 0,1 25,0 yhden desimaalin tarkkuudella. Jos hystereesi halutaan esimerkiksi nostaa kahteen yksikköön, annetaan komento 1234 HYST 2,0. Onnistuneesta asetuksesta käyttäjä saa paluuviestin Parameter saved, epäonnistuneesta virheilmoituksen Error in input. Käytössä oleva hystereesi voidaan kysyä laitteelta komennolla 1234 HYST?.

8 Käyttö- ja asennusohje 8/ Lämpötila-alueen ohjaus <DIN> TEMPCTRL <diff> <llim> <hlim> Komennolla säädetään lämpötila parametrin <diff> verran vertailulämpötilaa korkeammaksi (0 30 C), kuitenkin vähintään arvoon <llim> ja enintään arvoon <hlim> (välillä -20 C +30 C). Vertailulämpötilan mittaus on kytkettävä sisääntuloon Temp1 ja säädettävän lämpötilan mittaus sisääntuloon Temp2. TEMPCTRL-komennon lisäksi on asetettava ohjaava releulostulo (1-4) tilaan TEMPCTRL, kts. luku 3.7. Ohjaus poistetaan käytöstä asettamalla tämä ulostulo taas johonkin muuhun tilaan Kyselyt <DIN> INPUTS <DIN> OUTPUTS Sisään- ja ulostulojen arvot voi tarkistaa tekstiviestillä. Komennolla 1234 INPUTS saadaan paluuviestinä lista sisääntuloista ja niiden sisältämistä arvoista. Komennolla 1234 OUTPUTS paluuviestinä saadaan lista ulostuloista ja niiden tiloista. <DIN> SGNL Komennolla käyttäjä voi tarkistaa GSM-verkon signaalin voimakkuuden ja bittivirhesuhteen. Paluuviestinä saadaan signaalin voimakkuus desibeleinä ja bittivirhesuhde prosentteina. Signaalin voimakkuus on välillä -113 db -50 db, paras taso on -50 db. Arvo -90 db on vielä hyvä signaalin voimakkuus. 4 Tekniset tiedot ja ominaisuudet Toimitus sisältää ICU61-laitteen ja käyttöohjeen. Lisävarusteina on saatavilla: GSM-antenni virtalähde (230 VAC / 12 VDC) lämpötila-anturi (NTC) Tekniset tiedot Mitat: 105 x 90 x 52 mm Käyttöjännite: V Tehonkulutus: 3 VA Lämpötila-anturi: 2 analoginen (10 kohm NTC) Kosteus-/lämpötila-anturi: 1 digitaalinen (Sensirion SHT71 tai SHT75) Sisääntulo: 5 kpl (kytkinsisääntulo) Relelähtö: 4 kpl Ohjausreleiden maksimiarvot: 10 A 230 VAC GSM-osa: 4-taajuuksinen Antenni: Ulkoinen, SMA-liitin Käyttölämpötilan alue: C Varastointilämpötila: C Asennus: DIN-kiskoon Kotelointiluokka: IP 20 Sähköasennukset saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

9 Käyttö- ja asennusohje 9/10 5 Ongelmanratkaisu Jos laitteen käytössä on ongelmia, tarkista ensin seuraavat: ONGELMA SYY TOIMENPIDE Laite ei vastaa SMS-komentoihin - Laitteessa ei ole virtaa - SIM-kortin PIN-kysely päällä - DIN-numero puuttuu - SIM-kortin saldoraja täynnä Puhelu ei hälytä kun - SIM-kortissa PIN-kysely laitteeseen soitetaan päällä - Operaattori tehnyt verkon huoltotöitä Laite vastaa Error in input 6 Takuu - Komento annettu virheellisesti - Tarkista virtalähteen kytkentä - Poista PIN-kysely - Lisää komentoon DIN-numero - Muuta saldorajaa tai vaihda SIM-kortti - Poista PIN-kysely - Käynnistä ICU61-laite uudelleen - Tarkista annettu komento ionsign myöntää toimittamilleen laitteille kahden (2) vuoden takuun laitteen toimituspäivästä lukien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei korvaa väärästä käytöstä tai asennuksesta aiheutuneita vikoja. Takuu ei myöskään korvaa ion- Signista riippumattomista syistä aiheutuneita vikoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi matkapuhelinoperaattoreiden palveluiden muutokset. Takuuaikana vioittuneen laitteen tilalle ionsign toimittaa veloituksetta uuden tai vaihtoehtoisesti korjaa vioittuneen. Vioittunut laite tulee pyydettäessä palauttaa ionsignin kustannuksella. ionsign ei vastaa vian aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä mahdollisista työ- tai matkakustannuksista. Takuuasioissa tulee ionsigniin olla yhteydessä sähköpostilla: tai puhelimitse: +358 (0)

10 Käyttö- ja asennusohje 10/10 KYTKENTÄESIMERKKI

ICU61. Langaton ohjausjärjestelmä. Käyttö- ja asennusohje

ICU61. Langaton ohjausjärjestelmä. Käyttö- ja asennusohje ICU61 Langaton ohjausjärjestelmä Käyttö- ja asennusohje Versio 1.0 Copyright 2009 ionsign Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Langaton ohjausjärjestelmä ICU61 ICU61 käyttö- ja asennusohje Langaton ohjausjärjestelmä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje v1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje v1.3 Käyttö- ja asennusohje ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2/7 NEUTRON12-CT ENERGIANKULUTUSTIEDON KERÄIN

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje v1.6 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje v1.1 Käyttö- ja asennusohje ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron 4-3G

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.5 Käyttö- ja asennusohje GMU331 Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/7

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 14.1.2016 V1.1 Käyttö- ja asennusohje GMU191 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU191 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 29.1.2016 V1.2 Käyttö- ja asennusohje ICU62 Etähallintalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 2/12

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 14.10.2016 V1.2 Käyttö- ja asennusohje Neutron Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/6

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.5 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/7

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO Centro käyttö- ja asennusohje 2 1. Yleistä Celotron Centro on monikäyttöinen etäohjausjärjestelmä, johon voidaan kytkeä - valvontoja (esim.

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

CybernCam CCT-1500L käyttöönotto

CybernCam CCT-1500L käyttöönotto CybernCam CCT-1500L käyttöönotto Kameran asetukset - Valmistele kamera ennen Riistapalikan käyttöönottoa - Kytke riista/valvontakameraan virta ja laita kameran asetukset paikoilleen päivämäärä kuva-asetukset

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 7.10.2016 v1.6 Käyttö- ja asennusohje GMU191 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/11

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551 ASENNUSOHJE DIN-kiskoon asennettava termostaatti ETI-1551 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon tai lämmityksen ohjaus ETI-1551 termostaattia käytetään saattolämmityksen ja sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti soveltuu

Lisätiedot

Labcom LoRa-A1. Asennus- ja käyttöohje. LoRa-tiedonsiirtoyksikkö

Labcom LoRa-A1. Asennus- ja käyttöohje. LoRa-tiedonsiirtoyksikkö Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Internet: www.labkotec.fi 15.1.2019 1/6 Labcom LoRa-A1 LoRa-tiedonsiirtoyksikkö Copyright 2019 Labkotec Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Lisätiedot

MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö

MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida Sähkö- ja automaatiotekniikka LSKKY 5.12.2013

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi GSM LITE Asennus- ja Ohjelmointiohje HUOMIOITAVAA: Laite on STS EN 55022 normin A luokan mukainen. Se on suunniteltu kytkettäväksi STN EM 60950 mukaiseen keskusyksikköön. Laitteen käyttö ohjeista poiketen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

Outlook Office 365. Tässä ohjeessa kuvataan miten sähköpostitili (IMAP) sekä Kotisivut.com Autentikoiva SMTPlisäpalvelu

Outlook Office 365. Tässä ohjeessa kuvataan miten sähköpostitili (IMAP) sekä Kotisivut.com Autentikoiva SMTPlisäpalvelu 1 Tämä ohje on tarkoitettu seuraaville Outlook-sähköpostiohjelman versioille: Outlook 2016 tai uudempi tai sekä Windows-käyttöjärjestelmille. Tässä ohjeessa kuvataan miten sähköpostitili (IMAP) sekä Kotisivut.com

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE ENSTO ECO600

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE ENSTO ECO600 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE ENSTO ECO600 RAK64 12.12.2007 YLEISESITTELY ECO600 on tarkoitettu yksinkertaiseksi kiinteistön valvonta- ja ohjauslaitteeksi. Laitteessa on GSM-yhteys, jonka avulla tiedot hälytyksistä

Lisätiedot

Kocom MultiOne GSM GSM PORTINOHJAIN / KAUKO-OHJAIN

Kocom MultiOne GSM GSM PORTINOHJAIN / KAUKO-OHJAIN GSM PORTINOHJAIN / KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Versio: 1.2 Sisällysluettelo Yleiskuvaus... 3 Jännitesyöttö... 3 Sisäänmeno... 3 Sisäänmenon kytkentä... 4 NPN ja PNP kytkentä... 4 Sisäänmenon ohjaus

Lisätiedot

Maestro Sähköpostilähetys

Maestro Sähköpostilähetys Maestro Sähköpostilähetys Maestrossa on toiminut sähköpostin lähetysmahdollisuus käyttäen SMTP-protokollaa. Tällöin sähköposti lähtee suoraan Maestrosta eikä käytä käyttäjän sähköpostitiliä. Elisan asiakkaiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava kaksoistermostaatti ETR/F 1447

ASENNUSOHJE. DIN-kiskoon asennettava kaksoistermostaatti ETR/F 1447 ASENNUSOHJE DIN-kiskoon asennettava kaksoistermostaatti ETR/F 1447 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus ETR/F 1447 termostaattia käytetään esimerkiksi ulkoalueiden ja vesikourujen sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 5.8.2015 Käyttö- ja asennusohje ICU62 Etähallintalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/12 1

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991

ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991 ASENNUSOHJE DIN-kiskotermostaatti ETV-1991 KÄYTTÖKOHTEET Lämmityksen tai sulanapidon ohjaus ETV termostaattia käytetään sähkölämmityksen sekä sulanapidon ohjaukseen. Termostaatti on DIN-kisko -asenteinen

Lisätiedot

Älykoti.com Hälytysjärjestelmä - GSM Käyttöohje

Älykoti.com Hälytysjärjestelmä - GSM Käyttöohje Älykoti.com Hälytysjärjestelmä - GSM Käyttöohje Yleistä GSM 900/1800/1900 yhteensopiva. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti. Kahdensuuntainen ohjaus Hälytykset hälytysjärjestelmästä matkapuhelimeen Ohjaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset SG550 Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset Tuupakantie 3, 01740 1 FSM Tekninen tuki 0600 16160 Ensimmäiseksi: Valitse riistakameraan liittymä operaattorilta MMS ja/tai GPRS(data) ominaisuuksilla. Muistathan,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys Siitek Security Oy:n JM -hinnasto. Tarvikkeet & GSM -tuotteet. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Tämä hinnasto on toistaiseksi voimassa ja Siitek Security Oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin. Kaikki

Lisätiedot

ECO601 KÄYTTÖOHJE ME04

ECO601 KÄYTTÖOHJE ME04 RAK 72 9.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # ECO601 KÄYTTÖOHJE ME04 YLEISESITTELY ECO601 on tarkoitettu yksinkertaiseksi kiinteistön valvonta- ja ohjauslaitteeksi. Laitetta voidaan ohjata paikallisesti paikallispainikkeella

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 24.11.2016 v1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU491 Cloud Gateway Tiedonkeruulaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA OBSERVATION CAMERAN KÄYTTÖLIITTYMÄSOVELLUS. Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään Päivämäärä: 28.11.03, ver. 1.

PIKAOPAS NOKIA OBSERVATION CAMERAN KÄYTTÖLIITTYMÄSOVELLUS. Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään Päivämäärä: 28.11.03, ver. 1. PIKAOPAS NOKIA OBSERVATION CAMERAN KÄYTTÖLIITTYMÄSOVELLUS Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään Päivämäärä: 28.11.03, ver. 1.0 Sisällys 1. JOHDANTO...1 2. OHJELMISTON ASENTAMINEN...1 3. SOVELLUKSEN

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

YL-007M3B GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Käyttöohje

YL-007M3B GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Käyttöohje YL-007M3B GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Käyttöohje Ominaisuudet Kolmikaistainen GSM-yhteys, 900/1800/1900MHz Ilmoittaa hälytyksistä ääni- sekä/tai tekstiviestillä Hälytyksen voi kytkeä päälle/pois päältä mukana

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO

Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO Pikaohje Aplisens APIS type 1X0 ja 2XO Koivupuistontie 26, 01510, Vantaa www.saato.fi, sales@saato.fi, 09-759 7850 Sisällys 1. Yleistä...3 2. Parametritilan toiminnot...4 3. Käyttöönotto pikaohje...5 1.

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta

Taito Tehdä Turvallisuutta Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä HOME CONTROLLER HOME CONTROLLER HC-0016, HC-WF HELPPOKÄYTTÖINEN KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ 1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin.

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit suomalaisen Vahtimikko-tuotteen sanoman siirtoon.

Kiitos, että valitsit suomalaisen Vahtimikko-tuotteen sanoman siirtoon. KÄYTTÖOHJE ver 0.50 Kiitos, että valitsit suomalaisen Vahtimikko-tuotteen sanoman siirtoon. Olemme kehittäneet sanomien siirtojärjestelmiä yli neljä vuosikymmentä vastaamaan asiakkaittemme tarpeita. Siksi

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

VT-Turva oy VT GSM S. 1 VT GSM. käyttöohje v.1b. Maahantuoja VT-Turva Oy Teollisuuskatu 15 Joensuu vt@vt.fi ncf / 09

VT-Turva oy VT GSM S. 1 VT GSM. käyttöohje v.1b. Maahantuoja VT-Turva Oy Teollisuuskatu 15 Joensuu vt@vt.fi ncf / 09 VT-Turva oy VT GSM S. 1 VT GSM käyttöohje v.1b VT-Turva oy VT GSM S. 2 Sisällysluettelo 1 Laitteen toiminnat...3 1.1 Toiminnot...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Toiminnot ja valinnat...4 2 Ohjelmointi...6 2.1

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030

ASENNUSOHJE. Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030 ASENNUSOHJE Vikavirtasuojattu termostaatti RCD-2030 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus RCD-2030 vikavirtasuojattu lattiatermostaatti on tyylikäs ja saneerauskohteissa myös erittäin kustannustehokas

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet Metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

TTA Finland Oy Tuotekatalogi GSM-ohjaimet Hirvialhonkatu 3 1.1.2009 37830 Viiala www.ttafinland.fi urakointi@ttafinland.fi p.

TTA Finland Oy Tuotekatalogi GSM-ohjaimet Hirvialhonkatu 3 1.1.2009 37830 Viiala www.ttafinland.fi urakointi@ttafinland.fi p. TTA Finland Oy Tuotekatalogi GSM-ohjaimet Hirvialhonkatu 3 1.1.2009 37830 Viiala www.ttafinland.fi urakointi@ttafinland.fi p. +358 440 410 344 Malli Kuvaus Kuva Hinta (EUR) GsmAlarm-220 GsmAlarm-220 14

Lisätiedot

Apple Mail. Käynnistäkää Apple Mail-ohjelma. Valitkaa Aloitusvalikosta sähköpostitilin tarjoajaksi Lisää muu sähköpostitili (Other Mail Account..

Apple Mail. Käynnistäkää Apple Mail-ohjelma. Valitkaa Aloitusvalikosta sähköpostitilin tarjoajaksi Lisää muu sähköpostitili (Other Mail Account.. Käynnistäkää -ohjelma. Valitkaa Aloitusvalikosta sähköpostitilin tarjoajaksi Lisää muu sähköpostitili (Other Mail Account..) Painakaa sen jälkeen Jatka (Continue) 1 Mail-ohjelma kysyy nyt tilin tietoja:

Lisätiedot

TEMPNET-OLOSUHDEHÄLYTYKSET

TEMPNET-OLOSUHDEHÄLYTYKSET 1(9) TEMPNET-OLOSUHDEHÄLYTYKSET Sensire Raivaajantie 1 FI-80100 Joensuu FINLAND 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 TempNet-olosuhdehälytykset... 3 2.1 Hälytykset-välilehti... 3 2.2 Lisää/Muokkaa hälytystä

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

WT-1010. KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_080714.pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille

WT-1010. KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_080714.pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille KÄYTTÖOHJE WT-1010 GSM-välitin hälytysjärjestelmille WT-1010 on langaton laite, jonka avulla voidaan varmistaa hälytysjärjestelmien analogisten puhelinlinjojen (PSTN) toiminta GSM-verkkoa käyttäen. Laite

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM PLUG on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi helposti ohjata puhelimen välityksellä verkkokäyttöistä laittetta. Käyttäjä

Lisätiedot

GSM robottimodeemi GSM-4S KÄYTTÖOHJE

GSM robottimodeemi GSM-4S KÄYTTÖOHJE GSM robottimodeemi GSM-4S KÄYTTÖOHJE 1. GSM-4 MODULIN OMINAISUUDET Analogisen puhelinlinjan simulointi GSM yhteyden avulla mahdollistaa hälytyksen siirron kohteesta silloinkin kun puhelinlinjassa on vikaa

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Elisa Lomatiedote Käyttöohje

Elisa Lomatiedote Käyttöohje Elisa Oyj Ohje 1 (6) Elisa Lomatiedote Käyttöohje Elisa Oyj Ohje 2 (6) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Palvelun käyttöönotto... 4 3 Palvelun käyttö... 4 3.1 Päävalikko... 4 3.2 Palvelun asetukset... 4 3.3 Hallintapalvelun

Lisätiedot

TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE

TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE Copyright Telewell Oy SISÄLTÖ 1. Modeemin kuvaus... 3 1.1. Tiedonsiirto-ominaisuudet... 3 1.3. Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

Tekstiviestipalvelun rajapintakuvaus

Tekstiviestipalvelun rajapintakuvaus Tekstiviestipalvelun rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 2. Lähtevien viestien rajapinta... 1 2.1. Rajapinnan tekniset tiedot ja parametrit... 1 2.2. Rajapinnan paluuarvot... 3 2.3. Rajapinnan

Lisätiedot

@PHPOINT / @KOTIPOINT Sähköpostitilin asetukset

@PHPOINT / @KOTIPOINT Sähköpostitilin asetukset 1(10) OHJEEN SISÄLTÖ Sivu Sähköpostitilin lisääminen 2 Oletussähköpostiosoitteen muuttaminen 7 Sähköpostiliikenteen käyttäminen suojatulla yhteydellä 9 (Viestintäviraston suositus) 2(10) Sähköpostitilin

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

EXPRESS-GSM liikeilmaisin Käyttöohje

EXPRESS-GSM liikeilmaisin Käyttöohje EXPRESS-GSM liikeilmaisin Käyttöohje 1 Lue tämä ohjekirja huolellisesti moitteettoman toiminnan sekä pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Tämä ohjekirja on EXPRESS GSM-liikeilmaisimen asentamista ja huoltoa

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille:

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: 1 (13) Macintosh () Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetuksista Verkko 2 (13) Verkkoasetuksista (1.) Kytkentä Ethernet ja (2.) Määrittelytapa

Lisätiedot