KULT T UUIR I T O IMI NT A- AVI :S T UKSET V.201-5i/-S290 E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULT T UUIR I T O IMI NT A- AVI :S T UKSET V.201-5i/-S290 E"

Transkriptio

1 KULT T UUIR I T O IMI NT A- AVI :S T UKSET V.201-5i/-S290 E HAK I J A SAAN UT V. AN O O V Ehdotus Päätös Äinsi-ati-ikkalaisen musiikin 500(' ' yleisavus tus 500 E ; yleisavustus f h leisavustus yhdistys n- jäsenm: alle 29 v - esiintvmisiii, Icirejä. kursseja. konsertteja Nakkilan P uhallinsoitlajat ry 600 E! yleisavustns 600 C` yleisavustus 600 E yleisavustus jiisenm: 26 i 19 alle 29 v - esiintymisiä. nuorisoorkesteritoim. - konsertteja Nakkila-Seura ry 50 0E ` yleisavustus j yleisavustus 540 C N leisavustus Nakkilan Napakat ry jiisenni. 104 ( kaikki yli 29 v Kotiseutu- ja meijerimuseo. rakennus ten ylläpito. muscotavaroiden luettelointi, kesäretki. pihakirkko Tappuritapahttnna 1000 f `yleisavu st E ' yleisavustus jäsenen. 140 Joista aktiivijäs. 6i ; 31 alle 29 v v 2015 kekiteatteriesitvs - muut esiintvmiset l' attaran koulun tuki ry Nakkilan tyiittihniil ja eläkel. Vanhat Hyppinkiltiiset (ent. työntekijöitä) 20(I E / kohdeavust. 100 F % kohdeavust. 100 E ' kohdeavust. 200 f 1 teatteri- relokuvamatkaan 200E' kohdeavustus 1 30 C ' nävticlyjcn j irjestiimisccn 100 (' 1 kohdeavustus 100 f ' ker hotoimintal krt'kk 100 f kohdeavustus mm. museo- ja teatterikäyntejii.,rirvikylän pienviljelijäyhd. aktiivisia kerholaisia 20 hl(iä 100C; kohdea vust. 400(-.'! kohdeavustus 100 (.' r kohdeavustus loimintakuluin. Onia kvlätalossa toimintakuluihin j-. kokoonnutaan kerran t iikossa. Retket. teatterimatkat. tupaillat

2 Kiisityömerta ry 200 yleisavustus I 200E yleisavustus jäseniä 40, kaikki yli 29 v. tapahtumia, t vöpa. jo.ja.koulu:u sta Nakkilan Seudun l larmonikat i yleisavustus 850C i yleisavustus jäseniä 210 joista alle 29 v 79 Viikottaiset harjoitukset, kesä- ja talviic iril nuorille. kons ertit ja es iintymis et. I larrnon ikkavii kko. ":annan artislit taideryhmii! 300 ` maiseman maalauslcirin 200 E r kohdeavustus kuluihin ( opettajan palkkio. mah(l. tilavuo kra. mahd. työskentelyväl.) Nakkilan Vire ry i Nakkilan Vire 70 vuotta - historiikin kustannuksiin ( historiikin kokonaiskustannukset noin Ruskilan koulun ruki ry 200 E.` kohdcavust. 400 r' Tyiipajan toteuttaminen 200? kohdeavustus vhdess i museon kanssa Matomäen koulun tukiyhd ; kohdeavust. 635 ; Teatterimatkan kuluihin 200! kohdeavustus Kirkonseudun koulun vanhem E ' Teatterimatkan kuluihin 500 E kohdeavustus painyhdistvs

3 NUORIS OTOIME.N AVUS T UKS ET V / f V II' Ii :\ \O O \ ' Vapaa-aikasiht. P,Ä ATÖS ehdotus V I:OTI.\ II,\! KOIIDF. Y?4. VAKKILAN I>ARIIOLAISI-T E! YI.I ".ISAVUSI E 2 \Oflf NA KKII :V V V I'K: N NUORISO- O S A S I 0 500E koul:tlc s- I I n itoin ' inla:m 900 E! leirit.kilpail.. opinto- ja f ` leirit. kilpailut, opinto- 300 F KOI ID1',AV 'US I. v iikko harioi:ukset I leiri. kapa:luc.matkat 92!?1 alle 29 v leiritoin:inlaan. leiri=.a retkivarusteisiin. koulctttksut vi k.cm een i nfnl tao 1 2 sudenpentul..u nu 1.u lkai'ijajoukkue, 2 tarpoja -va-hola. 1 sa:lloajavarte ; - I i 1 cl.t -.r. ul -osta nuorille t. i l n. u1.r: i t t 1.., ra ;st t :r v iikosta. Y1.I1ISA V iisi. nuorlcn 1'1610 F! ;ISA V CSI. ty0- ja pril:äiy )'skasvau:ksecn 500E kohdeav:ls- Ii-Hyvän kioskin perustamiseen tusta nuorlcn työ- ja vriliäi' cskasvatu k- seen 'V f j. \umten 200 F 1 6 Ik lasten k araok e- 201) (-! KOI IDRAV ds co -il.:: lasten kar oke-! in diseoillan - r z t i I_:.': i: ta.^?:tunti sta-a ji rj es:;i nr. s:utiaihin. Koulun oppilaita 68. V , : N \A K \; :. A \ Y l IDIs II S 350f ` kohdeavustus \, AKKII ^.'s S:AI'AKVT RY R: \Ii'I RY I INIÄ 1.ll-OV (;\\ I( 501) E! Pikkukokkikurss eja. nuokk tri-i'.toi:t 6 Ik. l -erhokerho - toiu:intaa, ' hteitt) it nun. iukioppilaiden kanssa E i KO Ii LG AV US T. a nuorille sttr.:malluun toimintaan mm. pikkc:kokk i kurssit. 6 Ik -la okka r -illat lasten- ja nuorten teatterin totecaamiseen kes ällii 400 E sekä lalvo!la KOI IDFA V IIS 1. lasten ja ncorten tatl:ccilo i:nia t ctn 400E! harjoittelutilan kuluihi:. kons erli- a es iint\mi<nakojen 350 F ku lu ih i n. kurssi KOI II)I'.:\V I S I. harjo im stil an k ulnihi:t. kllr55i lni nit".a al' alle 29 v. Yhil. tarkoituksena ov eaist :i las ten. 1avaiacera on järjestää :1c:1 moriltc Ja ia1s:i. ura.- ni..: tus- ja t :istv rnah. I.s:aks ia >t k- edi t5a las ten 140 )f!sentä. loista ak:iiv!j.65 ja niis tä 31 or. alle 29 -vuotiasta. Sm.nr iu yueensii 20nuortn 1 i-29 v unti::aa

4 300 kohdcavuslus 300 E ' kc hitpnc cngt.c r !1k 29 v.uu ias:a stritt7.lna NA K K II. A \ KOI DLA V I. Sf I;\I LMSOI 1 IA JA I RY I'nrl:d-ar'.m puhalinnw siikk- P u h. ( :e:rillc : : 9.X.7r) I5 r. Ic o :.lis:uctisegn t 1 - : \ 1 i t \ RA \ K o i I. I\ l l K I RY 20C:1 Kcvätrd ccn 20C t- KI) iidi: \ V t SI'. koti.u lai st n kcniit:akcen Koulun oppilaita 3? i Iw:D C I ikcn:r ja harra surstd.a I.au an -7ricst :missin, retki- ja kcrll,ui ini11l' gin. ICO1 11)1- AV lapsi lie a nuorille saunna:p...n) toimintaan nun kc: ho:njn..nta Jii.eniii 57. jois ta ale 15 34: e kilil;i i.: pii IS v 23 henk:lott

5 LIIKUNTATOIXIINTA-AV11*SI'1;KSET V / E IIA KI JA NAKKILAN WISA RY NAKKII. A\ LIIKL'\TASEUR:\ RY NAKKILAN VIRE RY SAANUT ANOO V. ESITYS PA A TO S V E 3200E E 500 E kohdunten 6500 koulutusta tanssil itunticn ohjaajalle E E TIE TO A IIAK I.IAS C A Akt.j i 126 alle 29 v, joista 83 alle 13) v : telinev alle 3v n. 30 lasta ja 8-16 v n. 30 las ta/nuorta, lenlo h. naisten joukk ue, keilaajaa, leisurheilu. veteraanij. Suunnisntskoulut, -Iapahunnai, -kilpailut Akt.j. 236 % 75 alle 29v, joista 45 alle 13 v : 12 eri ryhntiiä viikottain "vauvasta vaa Jäse nmaksut: yli 16 v 50 F ( 30 F pelkkä kevälkausi ). lapset ja seniorit 30 f 20 F pelkkä kev itkausil iiisenni. sis. tapaturmavak. Akt.j alle 29 v joista 160 alle 13 v : I.iikunte leikkik. 4-5 v lapsia 23. t Yleisurheilukoulu v lapsia 17, Yleisurheilukoulu2 yli 12 v nuoria 15 Kesän liikuntapiiväleirit 57 lasta. Valmennusryhntässä noin 6 urheilijaa. Kesällä har joitukset m aanantaisin ja torsta isin. Yleis urheilulis enssin omaa via urheil joita yht joista nuoria ja lapsia yht Kirkon vaihe ill -k isat s ekä av oimet aluekilpailttt sekä av oimia seura kilpailuja 7, k ivelv iden piirim estaruuskis at. nia:sti J uoks un s aliakilpailut. 1liihtojaosto: Lisenssirskipass it hiihtijiä 37. I liihto koulu. NAKKIL AN NASI A RY E 5200E 4100E Kuntojaosto: Tapahtumia nini. Karhuviestiin osall., sauvak ä velytempaus. Nahkiaisjuoksu, tiistailenkki Akt.j. 200!' 146 alle 29 v, joista 107 alle 13 v : 7 sarjajoukkuetta. miesten edustus sekä lisäksi naisten harrastusjoukkue seksi jalkapallokoulu (v. 2014) Tällä hetkellä alle 13 v lisenssipelaa_jia 92.jalkapallo kouluss a 1 5 lasta, leik kimaailma toimintaa. tvttöjoukkue ja kuusi muuta juniorjjoukkuetta. Keväällä tarkoita aloittaa yksi uusi tvttöjoukkue sekä kaksi muuta nuorten joukkuetta NAKKILAN PAI ERIT RY E E 3500E Akt_j. 79 % 59 alle 29 v,.joista 25 alle 13 v : 2 juniorijoukkuetta, naisten 2-sarjajot miesten 3-sariajoukkue. 1'- ja E- ikäiset ovat syksyllä aloittaneet lentopallokoulun sekä alle kouluikäisten pallottelukerho jatkui syksyllä. Harrastelentopallonaiset harioi ttelivat kerran viikossa ja harrastelijamiehet pari kertaa viikossa. He osallistui vat Karhulentis sarjaan.

6 N1K \AKKIIA RY 5 000E 4 100C \kt. j. 166 / 14' alle 29 v, joista iuniorijuokkuetta jotka pelaavat kilpasarjaa.juniorito intinnassa on ollut pe laajia kilpalise nss in alaisina 61. Yhteensä juruoripelaajia on ollut V 2005, 2006 ja syntyneet pelasivat Satakunnan kortteliliigaa (yltt.42 pelaajaa Napero sihlv rvhmä ( 12 lasta) ei pelannut o tteluita. Miesten l joukkue sekä miesten 11 joukkue. Lisenssipelaajia miesten joukkueissa yht. 44. Miesten harras teryhmä noin 20 hlöä. NAKKILAN K111 AII,IJI.tITT ORY NAKKILAN KIALAAJAT RY 250 E: 600 E kohdeavustusta keilaratojen uusiminen sekä keilakoneiden kunnostus ja larvikkeet 2i0 F \kt.j.?9/ 5 alle 29 v. Toiminkautena harioitusvuorovarauksia ollut 60!viikko. Kilpailusuorituksia oli yht kpl. Satakunta Tour turnaus järj. Nakkilassa sekä lisäksi muita kilpailuita nun. Läns irannnikon veteraanien mestaruuskilpailut sekä Länsirannikon Junnit Tour o sakilpailu. l iitortjäseniä osallis tui paljon muualla järjes tettäviin kilpailuihin. Rekisteröityjä keilaajia liitossa oli 100 henk ilöä. 30 aktiivi keilaajaa. joista 3 alle 29 v. Seuraottelut. harrastekeilailu NAKKILAN JÄÄKOI.KKAAJAT RY E Aki.j. 42, joista alle 29 v s hlöä. Kilpailut. harjoitukset 2 krt i vko. Kukonltarjan kenttä.. Jäähallivuorot. Nakkilan jiäk olkk aajien miesjoukk ue o n e dustanut Suo nicajääk olkan EM-ja M\4-kilpailuissa Akt.j. 15joista yksi alle 29 v. I lölkkätapaluumat. monipuolinen harrasteliikunta yhdessä ja erikseen nun.voimistelua. kuntosali. lenkk eil ä. pyöräily, uinti. hiihto. tanssi Kirkonseudun koululla DRFAM TG,\M NAKKII. A (ei rekisi.) 400 C 360 E Akt.j. _39 f 10 alle 29 v. Jääkiekon pelaaminen ( paikalline n AHI. liiga eli A la-satakunnan liiga ) sek ä lisäks i turnauk sia eri puolella Suomea. 1 Harjavallanjäähallilla 1 krt; viikko. PESÄPALLOILIJ AT ( ei rekist.) \ AKKI I. AN 10 0 C KAKJAI. AISET RY jyykkk:\ 200 E ;1kt j. 35, joista alle 29v 5. Kuntopesissarjat ja turnaukset kesäisin ja talvisin sulkapallo akt,j. 8 hlöä: kvykkäpeli. kenttä Anolassa sekä petivälineet kaikkien käytettävissä. osallistumiset kilpailuihin ( SM. P M sekä muiden vhd. järjestämiin kilpa iluihin)

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

SALIBANDYJAOSTO PÄLKÄNEEN LUJA-LUKON SALIBANDYJAOSTON SB LUJAN WWW.SBLUJA.NET

SALIBANDYJAOSTO PÄLKÄNEEN LUJA-LUKON SALIBANDYJAOSTON SB LUJAN WWW.SBLUJA.NET SALIBANDYJAOSTO PÄLKÄNEEN LUJA-LUKON SALIBANDYJAOSTON & SB LUJAN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1 ESIPUHE 2.0 PÄLKÄNEEN LUJA-LUKKO SALIBANDYJAOSTO 2.1 SALIBANDYJAOSTON TOIMINTA 2.2 SALIBANDYJAOSTON KERHOT

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO. Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/2014 29.1.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen 25560. Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys,

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

OUNASVAARAN LATU RY Jäsentiedote 1/2010

OUNASVAARAN LATU RY Jäsentiedote 1/2010 24 OUNASVAARAN LATU RY Jäsentiedote 1/2010 2 23 Julkaisija Ounasvaar an Latu r y. Vartiokatu 11-13 A 96100 ROVANIEMI Gsm 040 573 9855 Email: ounasvaaranlatu@gmail.com www.suomenlatu.fi/ ounasvaaranlatu

Lisätiedot

Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos

Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos 3 / 07 Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos Päätoimittajalta Krister Koivula 3 / 07 Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu,

Lisätiedot

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit 1 www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit s. 3 Leirikokeus s. 7 Juniorijoukkueet s:t 9-12 Nuorissa on tulevaisuus s. 13 Lämmin ja välittävä ilmapiiri s. 13 Aivot pihalle s. 15 Taitovalmentaja Juuso Malmikare

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

KeUla. Keravan Urheilijat 1/2014

KeUla. Keravan Urheilijat 1/2014 KeUla Keravan Urheilijat 1/2014 Jäsenlehti Siiri Saalo (vas), Laura Kankkunen ja Eerika Salomäki hiihtivät HS-loppukilpailussa viidenneksi, joka on KeUn seurahistorian paras tyttöjen viestisija. Kuva:

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kasi. Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti 9 2007. Metalli 28:n eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät S. 18-19

Kasi. Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti 9 2007. Metalli 28:n eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät S. 18-19 28Kaks Kasi Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti 9 2007 Metalli 28:n eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät S. 18-19 2 Kaks Kasi TAPAHTUMAT 2007 HÄNDELSEKALENDER Tammikuu Veteraanien teatteri esitys Januari

Lisätiedot

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ K Hyvinkään seurakuntalehti nro 2 10.4.2003 Kuva: Sami Kallioinen/kuvankäsittely: Jorma Ersta Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa www.evl.fi/srk/hyvinkaa

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 1. Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 1. Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 1 Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 11.2.2015 LUONTOPALSTA. Hei kyla la inen Koski as. kyläyhdistys ry 1/2015 11.2.2015 KOSKEN KAIKU Hei kyla la inen Olemme taas saaneet nauttia talven riemuista, kelia on ollut joka la hto o n ja viela varmaan jotain ylla tyksia saadaan kokea,

Lisätiedot

Kovaväkiset. Kevät saa pihkaniskat suunnistuspoluille. KK-V nousi Maakuntaviestin A-sarjaan. Kokemäen Kova-Väki ry:n tiedotuslehti toukokuu 2001

Kovaväkiset. Kevät saa pihkaniskat suunnistuspoluille. KK-V nousi Maakuntaviestin A-sarjaan. Kokemäen Kova-Väki ry:n tiedotuslehti toukokuu 2001 Kovaväkiset Kokemäen Kova-Väki ry:n tiedotuslehti toukokuu 2001 Kevät saa pihkaniskat suunnistuspoluille KK-V nousi Maakuntaviestin A-sarjaan Saat maan parasta pankkipalvelua juuri sellaisena kuin itse

Lisätiedot

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA Sisällysluettelo 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 30 34 37 38 41 42 44 45 46 47 Phuksikapteenin päiväkäsky Fuksimajurin tervehdys Oltermannin terveiset

Lisätiedot

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi Nuorisopalvelut 2010 Nuorten palveluopas www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ ASUMINEN 2 INTERNET 7 OPISKELU 11 TYÖELÄMÄ 24 OMA TALOUS 38 TERVEYS 40 SOSIAALIPALVELUT 48 POLIISIN PALVELUT JA OIKEUDENKÄYNTI 53 VAPAA-AIKA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot