Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)"

Transkriptio

1 Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2006 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea kotitaloudelle silloin, kun henkilö tai perhe ei voi saada riittävää toimeentuloaan ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, varoistaan, ensisijaisten etuuksien avulla ym. tavalla. Päättäessään toimeentulotuen myöntämisestä päättävä viranomainen voi samalla tietyin perustein määrätä, että toimeentulotuki tai osa siitä peritään takaisin (Laki toimeentulotuesta 1412 / ). Toimeentulotukea voidaan myöntää kunnan päättämin perustein ehkäisevänä toimeentulotukena. Sen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Asiakas Kotitalous Toimeentulotuen asiakkaita tarkastellaan kotitalouksina ja henkilöinä Yksinäinen henkilö tai yhdessä asuvat perheenjäsenet. Avoliitto ja rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. 18 vuotta täyttänyt tuen saaja muodostaa oman kotitalouden, vaikka asuisikin vanhempien luona. Myös alle 18-vuotiaiden toimeentulotuen saajien katsotaan asuvan itsenäisessä kotitaloudessa, jos heillä on oma perhe tai he ovat vanhemmistaan taloudellisesti riippumattomia eivätkä asu vanhempiensa kanssa. Perhe Henkilö Toimeentulotukilaissa perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia vanhempia, vanhemman alaikäistä lasta ja ottolasta, aviopuolisoita, sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä miestä ja naista (1412 / ). Lain mukaan toimeentulotukea myönnettäessä perheen kaikkia jäseniä pidetään toimeentulotuen saajina (Laki toimeentulotuesta 1412 / ) ja käsitellään tässä raportissa henkilöinä. Asiakas- ja kustannustietojen keruu Kotitaloudet, henkilöt ja kustannukset eritellään kahdella tavalla: 1. Kaikki kotitaloudet, henkilöt ja kustannukset varsinaisesta sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta sisältäen myös pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paluumuuttajien määrän ja heidän kunnalle aiheuttamat toimeentulotuen kustannukset, jotka valtio korvaa kunnille Kotitaloudet, henkilöt ja kustannukset varsinaisesta sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Asiakastiedot Kotitalouksien määrä Kotitaloudet, joille on myönnetty toimeentulotukea vuoden aikana. Sama kotitalous on mukana vain kerran. Mukana ovat kotitaloudet, joille on tehty myönteinen tai osittain myönteinen toimeentulotuen päätös. Kotitalouksien lukumäärään eivät sisälly toimeentulotukea hakeneet kotitaloudet, joille tukea ei ole myönnetty. Henkilöiden määrä Toimeentulotuesta osalliseksi tulleet henkilöt eli toimeentulotuen laskelman perusteena olevien henkilöiden lukumäärä. Sama henkilö on mukana vain kerran. Muut asiakastiedot 1 Valtion korvauksen piirissä ovat seuraavien ryhmien toimeentulotukimenot: pakolainen: valtio korvaa kolmen ensimmäisen vuoden ajalta kaikki menot sisältäen toimeentulotuen paluumuuttaja: valtio korvaa puolen vuoden menot ja eläkeläisten sekä vammaisten osalta viiden vuoden menot sisältäen toimeentulotuen turvapaikanhakija: valtio korvaa kaikki kustannukset siihen asti, kunnes turvapaikka-anomus on käsitelty Toimeentulotuki / Aku

2 Kuusikko 2007 Liite 1 2(3) Kotitalouksien perhetyyppi Kaikkien toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien (1) perhetyypit asiakkaan viimeksi ilmoittaman tilanteen mukaisena. Kotitalouksille maksetut toimeentulotukikuukaudet vuoden aikana Kaikki toimeentulotukea saaneet kotitaloudet (1) jaoteltuna sen perusteella, kuinka monta kuukautta kotitalous on vuoden aikana saanut toimeentulotukea (neljännesvuosijaolla, lisäksi 12 kk tukea saaneet erikseen). Vuonna 2006 kotitaloudet jaotellaan kunnan määrittelemän kotitalouden päämiehen iän mukaisiin ryhmiin seuraavasti: alle 25-vuotiaat opiskelijat, alle 25-vuotiaat muut, vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat, 65 vuotta täyttäneet. Toimeentulotuen päätösten määrä vuoden aikana Toimeentulotuen päätösten määrä vuoden aikana erittelyllä kielteiset ja myönteiset päätökset. Osittain myönteiset päätökset sisältyvät myönteisiin päätöksiin. Kuntouttava työtoiminta Henkilöt, joille on tehty vuoden 2006 aikana kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä aktivointisuunnitelma erittelyllä alle ja yli 25-vuotiaat. Sisältää sekä kunnan että työvoimaviranomaisten laatimat aktivointisuunnitelmat. Lisäksi kootaan kuntouttavan työtoiminnan päätöksen saaneiden henkilöiden määrä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä. Kustannustiedot Sisältää varsinaisen ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset sekä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle toimeentulotuesta maksettavan toimintarahan ja matkakorvaukset. Takaisin perinnän osuutta ei vähennetä kustannuksista. Hallinnolliset kustannukset eivät sisälly kustannuksiin.. Lastensuojelulain mukaista taloudellista tukea ei lasketa kustannuksiin. Muut kustannustiedot Takaisin peritty toimeentulotuki / euroa Päätöksiin perustuva takaisin peritty toimeentulotuki, sisältäen pakolaisilta, paluumuuttajilta ja turvapaikanhakijoilta takaisin perityn toimeentulotuen. Ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset Ehkäisevän toimeentulotuen kustannusten osuus toimeentulotuen kustannuksista (euroa / vuosi). Suhteutuksissa väestöön käytetään kustannuksia ilman pakolaisia, paluumuuttajia sekä turvapaikanhakijoita. Suhteutukset asiakkaisiin tehdään jättäen pakolaiset, paluumuuttajat ja turvapaikanhakijat pois kustannustiedoista ja asiakaslukumääristä. Kustannukset euroa/kotitalous Toimeentulotuen kustannukset(2) / vuoden aikana tukea saaneiden kotitalouksien määrä Kustannukset euroa/henkilö Toimeentulotuen kustannukset(2) / vuoden aikana toimeentulotuesta osalliseksi tulleiden henkilöiden määrä. Kustannukset euroa/väestö Toimeentulotuen kustannukset(2) / Kunnan väestö kyseisen vuoden alussa Esimerkiksi vuoden 2006 toimeentulotuen menot sekä asiakkaat on suhteutettu vuodenvaihteen 2005/2006 ( ) väestöön. Työttömyystietojen määritelmät (lähde: Tilastokeskus: Työmarkkinat 2002:17) Työtön työnhakija Työtön työnhakija on henkilö, joka on ilman työtä ja on työhön käytettävissä. Toivotun työajan täytyy tällöin olla vähintään puolet alan normaalista työajasta. Työtön työnhakija on myös lomautettu henkilö ja henkilö, joka odottaa sovitun työn alkamista. Toimeentulotuki / Aku

3 Kuusikko 2007 Liite 1 3(3) Pitkäaikaistyötön Pitkäaikaistyötön on henkilö, jonka työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Työttömyysaste ( Lähde:Työvoimatutkimuksen käsitteet ja määritelmät Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta. Virallinen työttömyysaste lasketaan vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta. Työllisyysaste Työllisten osuus vuotiaista. Työvoima Työvoimaan kuuluvat kaikki ne vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä Toimeentulotuki / Aku

4 Tuen saaja TOIMEENTULOTUEN PERUSOSIEN MÄÄRÄT Liite 1A I kuntaryhmä II kuntaryhmä euroa/kk euroa/pv 1) euroa/kk euroa/pv 1) Yksin asuva ja yksinhuoltaja 389,37,54 12,98 372,62 12,42 - alennettu (-20 %) 2) 311,50 10,38 298,10 9,94 - alennettu (-40 %) 3) 233,62 7,79 223,57 7,45 Muu 18 vuotta täyttänyt (avio- ja avopuolisot, kumpikin) 330,96 11,03 316,73 10,56 - alennettu (-20 %) 2) 264,77 8,83 253,38 8,45 - alennettu (-40 %) 3) 198,58 6,62 190,04 6,33 Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 284,24 9,47 272,01 9,07 - alennettu (-20 %) 2) 227,39 7,58 217,61 7,25 - alennettu (-40 %) 3) 170,54 5,68 163,21 5, vuotias lapsi 1. lapsi 272,56 9,09 260,83 8,69 2. lapsi 253,09 8,44 242,20 8,07 3. jne. lapsi 233,62 7,79 223,57 7,45 Alle 10-vuotias lapsi 1. lapsi 245,30 8,18 234,75 7,83 2. lapsi 225,83 7,53 216,12 7,20 3. jne lapsi 206,37 6,88 197,49 6,58 1) Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi (TOTUL 15 ), toimeentulotuen perusosan määrä päivää kohti on laskettu jakamalla kuukausimäärä kolmellakymmenellä 2) Toimeentulotukilaki 10 1 ja 4 momentti 3) Toimeentulotukilaki 10 3 ja 4 momentti

5 Korjattu Oulun kustannustiedot Liite 2 TOIMEENTULOTUEN ASIAKKAAT JA KUSTANNUKSET 2006 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO Kotitaloudet 1) Kaikki (sis.pakolaiset, paluumuuttajat ja turvapaikan hakijat) ) Ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikan hakijoita Pakolaiset ja paluumuuttajat vuoden aikana (kotitaloudet) Turvapaikan hakijat vuoden aikana (kotitaloudet) Ao. kotitalouksissa henkilöitä 1) Kaikki (sis.pakol, paluumuuttajat ja turvapaikan hakijat) ) Ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikan hakijoita Pakolaiset ja paluumuuttajat vuoden aikana (henkilöt) Pakolaisten, paluumuuttajien osuus(%) kaikista 2,6 toimeentulotukea saaneista henkilöistä 2,5 2,9 1,9 2,9 2,5 3,2 Turvapaikan hakijat vuoden aikana (henkilöt) Henkilöitä/kotitalous (ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikan hakijoita) 1,4 1,7 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuus (%) väestöstä (ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikan hakijoita) 8,7 6,1 9,4 8,9 9,0 8,0 8,4 KUSTANNUKSET, euroa 1) Kaikki (sis.pakolaisten, paluumuuttajien ja turvapaikan hakijoiden kustannukset) *) , ) Ilman pakolaisten, paluumuuttajien ja turvapaikan hakijoiden kustannuksia , pakolaisten, paluumuuttajien ja turvapaikan hakijoiden kustannukset , takaisin peritty euromäärä (asiakkailta perityt) , % 5,3 4,5 5,0 6,2 2,3 6,1 4,5 2) Ilman pakolaisten, paluumuuttajien ja turvapaikan hakijoiden kustannuksia lasketut A) kustannukset euroa/kotitalous B) kustannukset euroa/kotitalous ,91 A) kustannukset euroa/henkilö B) kustannukset euroa/henkilö A) kustannukset euroa/koko väestö B) kustannukset euroa/koko väestö Koko väestö alle 18-vuotiaat A) Sisältää kunnan maksamat varsinaisen ja ehkäisevän toimeentulotuen menot. Takaisinperinnän osuutta ei vähennetty. B) Takaisin perityt vähennetty kustannuksista.

6 Korjattu Oulun kustannustiedot TOIMEENTULOTUEN ASIAKKAAT JA KUSTANNUKSET ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikan hakijoita Liite 2A HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO Kotitaloudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Kotitalouksissa henkilöitä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Henkilöitä/kotitalous ,50 1,77 1,77 1,58 1,61 1, ,50 1,76 1,79 1,55 1,59 1, ,50 1,73 1,79 1,55 1, ,47 1,72 1,78 1,54 1,53.. 1, ,47 1,69 1,75 1,54 1,51.. 1, ,45 1,70 1,75 1,53 1,49 1,49 1,53 Henkilöitä/koko väestö (%) Kustannukset ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikanhakijoita - josta ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset (osuus euroa) - ehkäisevän toimeentulotuen kustannusten osuus (%) kokonaiskustannuksista - asiakkailta takaisin peritty toimeentulotuki (euroa) - asiakkailta takaisin perityn toimeentulotuen osuus (%) kustannuksista ,1 7,8 9,2 11,8 10,1 9, ,2 0,1 7,8 0,0 9,6 0,4 11,4-0,4 10,1 0,1 9, ,3 0,1 7,3-0,5 10,0 0,3 11,6 0,2 10,4 0,3 9, ,8-0,5 7,0-0,3 9,9 0,0 10,3-1,3 10,2-0,2.. 8, ,2-0,6 6,3-0,7 9,7-0,2 9,8-0,5 9,5-0,7.. 8, ,7-0,4 6,2-0,1 9,5-0,2 8,9-0,9 9,1-0,5 8,1 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 3,2 1,3 0,2 2,4 2, ,2 1,9 1,2 0,5 3,4 2, ,9 1,3 1,0 0,9 3,7 2, ,4 1,1 1,1 2,0 4,6 9,6 2, ,9 1,3 1,1 2,8 3,9 6,2 2, ,8 2,0 1,6 3,0 3,9 6,4 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 6,3 6,1 9,3 5,5 7, ,3 8,7 6,1 7,7 4,7 7, ,8 5,9 6,4 8,7 4,5 6, ,7 6,3 5,9 5,4 3,9 9,4 6, ,6 4,1 6,4 6,0 2,5 8,4 5, ,6 4,7 5,1 6,4 2,4 6,4 5,2 Takaisinperittyjä ei vähennetty Kustannukset euroa/kotitalous Kustannukset euroa/henkilö , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Kustannukset euroa/ väestö , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 95-9, , , ,1 94 0, , ,4 96-8, , , ,0 94 0, ,2 Väestö , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Taulukon eurot ovat kunkin vuoden absoluuttisia euroja, joita ei ole deflatoitu vuoden 2006 rahanarvoon.

7 Korjattu Oulun kustannustiedot TOIMEENTULOTUEN DEFLATOIDUT KUSTANNUKSET ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikan hakijoita Liite 2B Kustannukset ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikanhakijoita - josta ehkäisevän toimeentulotuen kustannukset (osuus euroa) - takaisin peritty euromäärä (asiakkailta perityt) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Takaisinperittyjä ei vähennetty Kustannukset euroa/kotitalous Kustannukset euroa/henkilö Kustannukset euroa/ väestö , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 97-2, , ,4 94-4, , , ,7 92-4, ,0 Väestö , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 DEFLATOINTIKERROIN (Julkisten menojen hintaindeksi sosiaalitoimelle, perusvuosi 1995=100, Tilastokeskus) , , , , ,029 1 Ttuki2006taulukot korj xls

8 Korjattu Oulun kustannustiedot TOIMEENTULOTUEN ASIAKKAAT JA KUSTANNUKSET (Sisältäen pakolaiset, paluumuuttajat ja turvapaikanhakijat) Liite 2C HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO Kotitaloudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Kotitalouksissa henkilöitä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Henkilöitä / kotitalous Henkilöitä/koko väestö (%) Kustannukset euroa ,51 1,77 1,79 1,60 1,59 1, ,51 1,76 1,83 1,57 1,59 1, ,51 1,75 1,81 1,57 1,58 1, ,48 1,74 1,79 1,55 1,49 1,60 1, ,47 1,69 1,76 1,54 1,52.. 1, ,45 1,71 1,76 1,53 1,51 1,51 1, ,48 8,12 9,65 12,24 10,54 9, ,64 8,17 10,13 11,64 10,72 9, ,75 7,58 10,30 11,92 11,01 9, ,25 7,24 10,10 10,46 10,48 9,46 9, ,67 6,64 9,97 9,95 10,27.. 9, ,19 6,30 9,55 9,03 9,47 8,22 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Kustannukset ilman pakol. ja turvaphak Pakolaisten ja turvap.hak.osuus % 6,0 3,6 3,1 3,0 6,6 4,2 11,4 kustannuksista - asiakkailta takaisin peritty toimeentulotuki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 - asiakkailta takaisin perityn toimeentulotuen osuus (%) kustannuksista , , , , , , ,9 6,1 5,8 8,7 4,8 6, ,9 8,4 5,6 7,3 4,2 6, ,6 5,7 6,0 8,4 4,1 6, ,4 6,1 5,6 5,2 3,5 9,0 6, ,3 4,5 5,0 6,2 2,3 6,1 4,9 Takaisinperittyjä ei vähennetty Kustannukset , , , , , ,6 euroa/kotitalous , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Kustannukset , , , , , ,3 euroa/henkilö , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Kustannukset , , , , , ,8 euroa/väestö , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 98-9, , , ,1 98 0, , ,1 98-0, , , ,1 96-1, ,6 Väestö , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 8,6 4,9 1,3 4,5 6,8 3,6 Taulukon eurot ovat kunkin vuoden absoluuttisia euroja, joita ei ole deflatoitu vuoden 2006 rahanarvoon.

9 TOIMEENTULOTUKEA SAANEIDEN KOTITALOUKSIEN PERHETYYPIT VUONNA 2006 PERHETYYPPI HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO Yksinäinen joista miehiä joista naisia Pari, ei lapsia Yksinhuoltaja joilla lapsia yhteensä Pari, lapsia joilla lapsia yhteensä KOTITALOUKSIA YHTEENSÄ* perheissä lapsia yhteensä PERHETYYPPI % % % % % % % % Yksinäinen 77,1 66,3 63,3 73,0 72,7 70,4 72,7 miesten osuus 46,9 40,9 73,8 42,3 43,1 42,2 43,9 naisen osuus 30,2 25,4 43,5 30,7 29,6 28,2 28,7 Pari, ei lapsia 15,7 13,1 13,5 16,4 22,3 7,4 17,4 Yksinhuoltaja 34,9 29,9 34,3 31,2 42,5 13,9 37,3 lapsista % 56,9 52,3 53,2 49,3 57,5 66,5 Pari, lapsia 19,0 21,2 20,3 23,4 24,4 8,3 22,5 lapsista % 43,1 47,7 46,8 50,7 42,5 55,2 YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lapsista % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Liite 3 Tttperheiden lasten osuus alle 18 v väestöstä ( ) ** 12,1 7,8 12,3 13,6 12,4 0,0 11,4 * Helsinki, Turku, Tampere ja Oulu -kotitaloudet sis. Pakolaiset, paluumuuttajat ja turvapaikanhakijat. Espoo ja Vantaa kotitaloudet ilman pakolaisia.paluumuuttajia ja turvapaikanhakijoita. **Lasten osuus laskettu Viisikon kuntien osalra.

10 Liite 4 Kotitalouksille maksetut toimeentulotukikuukaudet vuonna 2006 Toimeentulotuen kotitaloudet 1-3 kk 4-6kk 7-9kk 10-12kk josta 12kk YHTEENSÄ Helsinki 1) Espoo 2) Vantaa 2) Turku 1) Tampere 1) Oulu 2) Kuusikko % -osuudet 1-3 kk 4-6kk 7-9kk 10-12kk josta 12kk YHTEENSÄ Helsinki 33,5 18,2 14,2 34,2 21,9 100,0 Espoo 41,4 18,7 16,2 23,6 9,3 100,0 Vantaa 31,9 18,6 14,4 35,0 22,1 100,0 Turku 39,2 18,8 15,1 26,9 13,3 100,0 Tampere 43,6 18,7 14,6 23,2 9,1 100,0 Oulu 50,8 20,6 15,3 13,3 6,0 100,0 Kuusikko 37,7 18,6 14,7 29,0 16,4 100,0 VUONNA 2005 Toimeentulotuen kotitaloudet (sis. pakolaiset ja paluumuuttajat) 1-3 kk 4-6kk 7-9kk 10-12kk josta 12kk YHTEENSÄ Helsinki 1) Espoo 2) Vantaa 1) Turku 1) Tampere 2) Oulu Kuusikko % -osuudet 1-3 kk 4-6kk 7-9kk 10-12kk josta 12kk YHTEENSÄ Helsinki 37,6 18,1 14,4 29,9 18,0 100,0 Espoo 58,9 17,3 12,3 11,5 3,7 100,0 Vantaa 33,9 18,4 14,3 33,4 19,7 100,0 Turku 40,6 19,2 15,0 25,2 12,7 100,0 Tampere 43,1 19,2 14,6 23,1 9,7 100,0 Oulu Kuusikko 40,7 18,4 14,3 26,6 14,6 100,0 1) Helsinki, Tampere ja Turku kaikki kotitaloudet 2) Espoo,Vantaa ja Oulu kotitaloudet ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikan hakijoita

11 KOTITALOUKSILLE MAKSETUT TOIMEENTULOTUKIKUUKAUDET VUONNA 2006 Liite 4A Kotitalouksien määrä ikäryhmittäin päämiehen mukaan VUONNA 2006 Toimeentulotuen kotitaloudet Ikäryhmä 1-3 kk 4-6kk 7-9kk 10-12kk 10-11kk josta 12kk Kotitaloudet yhteensä Helsinki -24 v opisk v muut v v v v täyttänee Kaikki kotitaloudet yhteensä Espoo -24 v opisk v muut v v v v täyttänee Kaikki kotitaloudet yhteensä Vantaa -24 v opisk v muut v v v v täyttänee Kaikki kotitaloudet yhteensä Turku -24 v opisk v muut v v v v täyttänee Kaikki kotitaloudet yhteensä Tampere -24 v opisk v muut v v v v täyttänee Kaikki kotitaloudet yhteensä Oulu -24 v opisk. 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0-24 v muut v v v v täyttänee Kaikki kotitaloudet yhteensä Kuusikko -24 v opisk v muut v v v v täyttänee Kaikki kotitaloudet yhteensä * Oulu ei saa eriteltyä opiskelijoita alle 24 v. Kesto ikäryhmittäin2006.xls

12 Liite 5 TOIMEENTULOTUEN KUSTANNUSTEN JA ASIAKKAIDEN TARKEMPI ERITTELY 2006 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO Toimeentulotuki yhteensä Varsinainen toimeentulotuki, euroa josta perustoimeentulotuki, euroa josta täydentävä toimeentulotuki, euroa Ehkäisevä toimeentulotuki Muu toimeentulotuki (kunt.työ, maahanmuuttajat ) ,6 Kotitaloudet 1) 1) 1) 2) 2) 2) Varsinaista toimeentulotukea saaneet kotitaloudet (perustt:a saaneet & pelkkää täydentävää saaneet) joista perustoimeentulotukea saaneet joista täydentävää toimeentulotukea saaneet joista pelkkää täydentävää toimeentulotukea saaneet Ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet joista pelkkää ehkäisevää toimeentulotukea saaneet Muuta toimeentulotukea saaneet joista kuntouttavan työtoiminnan toimintarahaa tai matkakorvauksia saaneet joista kotouttamistukea saaneet 659? - Kaikki yhteensä, Kotitalous kertaalleen ) Hki, Espoo, Vantaa kaikki kotitaloudet ja henkilöt 2)Turku, Tampere, Oulu kotitaloudetja henkilöt ilman pakol, paluumuuttajia, jne Henkilöt 1) 1) 1) 2) 2) 2) Varsinaista toimeentulotukea saaneet (perustt:a saaneet & pelkkää täydentävää saaneet) joista perustoimeentulotukea saaneet joista täydentävää toimeentulotukea saaneet joista pelkkää täydentävää toimeentulotukea saaneet Ehkäisevää toimeentulotukea saaneet henkilöt joista pelkkää ehkäisevää toimeentulotukea saaneet Muuta toimeentulotukea saaneet joista kuntouttavan työtoiminnan toimintarahaa tai matkakorvauksia saaneet joista kotouttamistukea saaneet 1 457? -.. Kaikki yhteensä, henkilötunnus kertaalleen ) Hki, Espoo, Vantaa kaikki kotitaloudet ja henkilöt 2)Turku, Tampere, Oulu kotitaloudetja henkilöt ilman pakol, paluumuuttajia, jne Kunnan rahoittama työmarkkinatuki ja tuen saajat ** * Työmarkkinatuki, euroa Tuen saajia vuoden aikana joista sai myös toimeentulotukea Tuen saajia keskimäärin kuukaudessa joista sai myös toimeentulotukea 842 * Oulu ei ole saanut käyttöönsä tammi-helmikuun 2006 asiakaslukua. **Turun asiakasmäärä vaihdellut välillä

13 KUUSIKON KUNTIEN JA KOKO SUOMEN TYÖTTÖMYYSTIETOJA JOULUKUUSSA Koko maa Kuusikko Oulu Tampere Turku Vantaa Espoo TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT 12/ /2005 JOULU- KUU Helsinki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 TYÖTTÖMYYSASTE l. työttömiä työnhakijoita työvoimasta (%) JOULUKUUSSA ,7 6,0 7,3 14,3 14,5 12, ,7 6,0 7,3 14,3 14,5 11, ,4 6,7 8,1 13,2 14,7 10,0 11, ,4 6,7 8,4 13,4 13,9 13,6 10,2 11, ,0 6,3 8,0 11,4 12,9 13,5 9,6 11, ,9 5,7 7,3 10,2 11,2 12,1 8,5 9,5 Työttömistä työhakijoista yli vuoden työttömänä olleet (pitkäaikaistyöttömät) kunnittain 12/ / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Pitkäaikaistyöttömyys työvoimasta % ,8 1,8 1,9 3,7 4,2 3, ,7 1,7 1,8 4,4 4,1 2, ,8 1,8 2,1 3,3 4,1 2, ,0 2,0 2,4 3,7 4,0 3,1 3, ,8 1,8 2,4 3,1 3,7 3,1 2, ,2 1,6 2,1 2,3 3,1 2,5 Liite 6 1(2) Pitkäaikaistyöttömyys työttömistä työnhakijoista % ,7 30,0 26,1 25,7 29,2 25, ,3 28,2 24,6 30,5 28,1 24, ,7 27,4 26,1 24,6 28,0 27,9 23, ,8 29,5 28,3 27,5 28,9 23,2 29,1 25, ,0 28,2 29,4 26,8 28,3 23,3 28,6 24, ,9 28,3 29,2 22,1 28,0 20,5 26,5

14 KUUSIKON KUNTIEN JA KOKO SUOMEN TYÖTTÖMYYSTIETOJA JOULUKUUSSA Koko maa Kuusikko Oulu Tampere Turku Espoo Vantaa Alle 25 -vuotiaat työttömät (nuorisotyöttömät) kunnittain 12/ /2006 JOULU- KUU Helsinki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Nuorisotyöttömyys työvoimasta % ,7 0,5 0,6 2,2 1,9 1, ,7 0,5 0,7 2,1 2,0 1, ,7 0,5 0,8 1,9 2,0 1, ,7 0,6 0,8 1,8 1,8 2,6 1, ,6 0,5 0,7 1,3 1,6 2,5 1, ,5 0,5 0,6 1,1 1,3 2,3 Nuorisotyöttömyys työttömistä työnhakijoista % ,7 8,6 8,9 15,1 13,2 11, ,1 8,6 9,6 15,0 13,5 11, ,8 8,1 9,7 14,1 13,6 10,3 11, ,7 8,3 9,3 13,3 13,1 19,4 11,0 11, ,7 8,0 9,2 11,0 12,4 18,5 10,0 10, ,5 8,1 8,8 10,4 11,3 18,8 9,7 Työvoima , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Lähteet: Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen TE-keskukset. Liite 6 2(2)

15 Kuusikko 2007 Liite 7 Toimeentulotuen asiantuntijaryhmän yhteystiedot 2007 Tua Ekblad, erityissuunnittelija, puheenjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Hallintopalvelut/Talousohjaus PL 208, ESPOON KAUPUNKI Kirkkojärventie 6 B 7. krs h. 710 Puh (09) , Fax (09) Tapio Nieminen, perhekeskuspäällikkö Espoon sosiaali- ja terveystoimi Leppävaaran perhe- ja sosiaalipalvelut PL 2124, ESPOON KAUPUNKI Läkkisepänkuja 3 B Puh (09) , Fax (09) Timo Ruohola Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut / Toimeentuloturva Satamakatu 17 B 5 krs PL 98, TAMPERE Puh ,Gsm Fax tai Ritva-Liisa Riitakorpi Turun sosiaalikeskus / Itäinen sosiaalitoimisto PL 364, Turku P (keskus), fax Jaana Hakamäki Turun sosiaalikeskus/avohuollon sosiaalityö PL 364, Turku p (keskus), fax Anne Qvist Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto Aikuisten palvelut Postiosoite: PL Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Toinen linja 4 A, 11. krs Puh , Fax Sari Virtanen aktuaari Helsingin kaupungin Sosiaalivirasto Tietohallinto, PL 7011 (Vironkatu 2, 5. kerros) HELSINGIN KAUPUNKI Puh , Fax Anne Siipola (vara) Helsingin sosiaalivirasto Tietohallinto, Tietohuolto- ja tilastoyksikkö Vironkatu 2, 5 krs PL 7011, Helsingin kaupunki Jaana Heinonen (vara) Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto Aikuisten palvelut Postiosoite: PL Helsingin kaupunki Käyntiosoite: Toinen linja 4 A, 9. krs Puh , Fax Jukka Mäkinen Tampereen kaupunki / Hyvinvointipalvelujen kehittämiskeskus puh / fax Leena Kaijala Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Perhepalvelut, Peltolantie 2 D, 3. krs Vantaa Puh tai fax Hanna Kivelä Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Perhepalvelut/aikuissosiaalityö Koivukylän sosiaaliasema Karsikkokuja 15, VANTAA Puh(09) ,gsm fax (09) Esa Yritys Oulun sosiaali- ja terveystoimi PL 33 (Mäkelininkatu 33 A, 3. krs.) Oulun kaupunki puh Aila Kumpulainen Saunamäentie ESPOO puh ,

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2007 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2006

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2006 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2006 Toimeentulotuen työryhmä Aila Kumpulainen 26.6.2007/19.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007 Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen työryhmä Aila Kumpulainen 12.6.08 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2014 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 6/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2007 Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen työryhmä Aila Kumpulainen 12.6.08 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2006

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2006 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2006 Toimeentulotuen työryhmä Aila Kumpulainen 26.6.2007/19.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 6/2014 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet Kuutoskaupungit, kuutoset

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2008

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2008 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2008 Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen työryhmä Juhani Sulander & Pekka Borg 2.7.2009 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Juhani Sulander ja Pekka Borg

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2005

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2005 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2005 Toimeentulotuen työryhmä Anne Peltonen 1.8.2006 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Anne Peltonen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy Ab 2006

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2009

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2009 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2009 Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen työryhmä Pekka Borg & Eero Ylinentalo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Pekka Borg ja Eero Ylinentalo Kansi:

Lisätiedot

Viiden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2004

Viiden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2004 Viiden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2004 Toimeentulotuen työryhmä Anne Peltonen 20.6.2005 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Anne Peltonen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy Ab

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006

Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 Kuusikko 2007 LIITE 1 1(4) Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien tiedonkeruu 2006 1 Vammaispalvelun asiakkaat vuonna 2006 Sisältää vammaispalvelulain (VpL) mukaisia palveluja

Lisätiedot

Viiden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2002

Viiden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2002 Viiden suurimman kaupungin toimeentulotuki 2002 Toimeentulotuen työryhmä Anne Peltonen 29.7.2003 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän toimeentulotuen asiantuntijatyöryhmä, kirjoittanut

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Nuoret toimeentulotuen saajat. Tuija Korpela & Minna Ylikännö Kelan tutkimusryhmä Pieksämäen koulukunnan kesätapaaminen

Nuoret toimeentulotuen saajat. Tuija Korpela & Minna Ylikännö Kelan tutkimusryhmä Pieksämäen koulukunnan kesätapaaminen Nuoret toimeentulotuen saajat Tuija Korpela & Minna Ylikännö Kelan tutkimusryhmä Pieksämäen koulukunnan kesätapaaminen 14.6.2017 Tausta Toimeentulotuen saaminen nuorten joukossa muuta väestöä yleisempää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan köyhyysryhmä 20.10.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2005 Aikuisten sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja toimeentulotukityö Perussosiaalityön koko henkilöstö

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2005 Aikuisten sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja toimeentulotukityö Perussosiaalityön koko henkilöstö Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2005 Aikuisten sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja toimeentulotukityö Perussosiaalityön koko henkilöstö 29.3.2007 Kuusikon sosiaalityön asiantuntijaryhmä Marja-Riitta Kilponen

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (12/2014) 326/52/2013 Sosiaali- ja terveysministeriö, 6.8.2014, STM/2438/2014. Etelä-Suomen aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 19.11.2013 8 / 2013 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2014 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuen perusosia

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2011

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2011 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Toimeentulotuki Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet Kuusikko muodostuu Suomen kuudesta

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010 Kuusikko-työryhmä Pekka Borg 27.6.2011 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Pekka Borg Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Prima Oy 2011

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Seminaari Kelassa 10.11.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki / 2012

KUNTAINFO Helsinki / 2012 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 26.11.2012 7 / 2012 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2013 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuesta annetun

Lisätiedot

Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto

Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto PIEKSÄMÄKI, HUONO-OSAISUUSTUTKIMUKSEN SEMINAARI 10.6.2015 TOPIAS PYYKKÖNEN JA ANNE SURAKKA Tutkimuksen lähtökohdat Puheissa ja

Lisätiedot

x Selvitys valtionosuuden määrittämiseksi (TTTL 5 c ). Selvitys aikana toteutuneista menoista ja tuloista Fax

x Selvitys valtionosuuden määrittämiseksi (TTTL 5 c ). Selvitys aikana toteutuneista menoista ja tuloista Fax Ilmoitus/ Valtionosuusselvitys saapunut Diaarinro Vastaanottaja: x Perustoimeentulotuki Ennakkojen tarkistaminen (TTTL 5 b 4 mom.). Tiedot varainhoitovuonna ajalla 1.1. - 30.6. aiheutuneista sekä arvio

Lisätiedot

Elina Ahola Kaikki tuet yhdeltä luukulta? Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyys vuoden 2012 aineiston perusteella

Elina Ahola Kaikki tuet yhdeltä luukulta? Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyys vuoden 2012 aineiston perusteella Työpapereita 84/2015 Elina Ahola Kaikki tuet yhdeltä luukulta? Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyys vuoden 2012 aineiston perusteella KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

OHJEITA TIETOJEN ANTAMISESTA TOIMEENTULOTUEN VUOSITILASTOA 2015 VARTEN

OHJEITA TIETOJEN ANTAMISESTA TOIMEENTULOTUEN VUOSITILASTOA 2015 VARTEN OHJE 205 LIITE (7) Toimeentulotuki THL 696/5.09.00/205 OHJEITA TIETOJEN ANTAMISESTA TOIMEENTULOTUEN VUOSITILASTOA 205 VARTEN. JOHDANTO Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuottanut vuosittain tilaston

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuusikko-työryhmä Toimeentulotuki Hanna Ahlgren-Leinvuo 4.9.2013 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Hanna Ahlgren-Leinvuo Kansi: Kati Rosenberg

Lisätiedot

OHJEITA TIETOJEN ANTAMISESTA TOIMEENTULOTUEN VUOSITILASTOA 2013 VARTEN

OHJEITA TIETOJEN ANTAMISESTA TOIMEENTULOTUEN VUOSITILASTOA 2013 VARTEN OHJE 203 LIITE (7) Toimeentulotuki THL 782/5.09.00/203 OHJEITA TIETOJEN ANTAMISESTA TOIMEENTULOTUEN VUOSITILASTOA 203 VARTEN. JOHDANTO Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuottanut vuosittain tilaston

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuusikko-työryhmä Toimeentulotuki Hanna Ahlgren-Leinvuo 4.9.2013 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Hanna Ahlgren-Leinvuo Kansi: Kati Rosenberg

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2015 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 6/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku,

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 10 2006 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki /Mika Lappalainen Verkkojulkaisu Leena Hietaniemi ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Nuorten taloudellinen huono-osaisuus

Nuorten taloudellinen huono-osaisuus Reijo Viitanen 31.12.1998 Nuorten taloudellinen huono-osaisuus Taloudellisella huono-osaisuudella tarkoitetaan puutetta aineellisista resursseista; kansantajuisesti sillä tarkoitetaan köyhyyttä. Köyhyys

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2006 Kehitysvammahuollon työryhmä 15.11.2007 Aila Kumpulainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

HE 69/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta. lön perusosa korotettuna kymmenellä prosentilla.

HE 69/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta. lön perusosa korotettuna kymmenellä prosentilla. HE 69/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua

Lisätiedot

Käyntiosoite Tukikatu 4 4100 Jyväskylä

Käyntiosoite Tukikatu 4 4100 Jyväskylä 1 (5) Asiakkaat tyttoy Hakija Laatija Toimeentulotukihakemus -vanhempisuhde Vanhempi -vanhempisuhde Vanhempi Parisuhde Järjestysnumero 2 Järjestysnumero 1 111170-XXXX Syntymä 07.07.1977 Naimisissa Ammatti

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla

Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.1.2018 Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla Kelan perustoimeentulotuen etuusmenot olivat 722,1

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

Turun työllisyyspalvelut Työllisyystoimikunta 24.2.2015

Turun työllisyyspalvelut Työllisyystoimikunta 24.2.2015 Turun työllisyyspalvelut Työllisyystoimikunta 24.2.2015 20.2.2015 Esittäjän nimi 1 Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömät Turussa 1/2005-12/2014, henkeä Turun pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi nousuun vuoden

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

Sosiaalibarometri antaa evästystä Kelalle ja kunnille

Sosiaalibarometri antaa evästystä Kelalle ja kunnille Sosiaalibarometri antaa evästystä Kelalle ja kunnille Hennamari Mikkola, tutkimusprofessori, tieto- ja viestintäyksikön päällikkö & Minna Ylikännö, johtava tutkija, Kelan tutkimus Sosiaalibarometrin julkistamistilaisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Yleinen asumistuki Helsingissä 2010

Yleinen asumistuki Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 2 211 Yleinen asumistuki Helsingissä 21 Yleistä asumistukea sai Helsingissä noin 2 ruokakuntaa. Helsingin asuntokunnista 8 prosenttia sai yleistä asumistukea.

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992).

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Tulotiedot tulee toimittaa päivähoidon johtajalle hakemuksen palautuksen yhteydessä, kuitenkin

Lisätiedot

Sosiodemografiset tekijät ja elinolot. Erikoistutkija Timo Kauppinen, THL

Sosiodemografiset tekijät ja elinolot. Erikoistutkija Timo Kauppinen, THL Sosiodemografiset tekijät ja elinolot Erikoistutkija Timo Kauppinen, THL Maahanmuuttotausta Suomeen on muutettu nuorena: keskimääräinen muuttoikä oli 24 25 vuotta. alaistaustaiset muuttivat hieman muita

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007 Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007 Kehitysvammahuollon työryhmä 22.8.2008 Aila Kumpulainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito)

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa.

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN

TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN Tein kierroksen internetissä otsikoilla Terveyssosiaalityön näkyminen organisaatiomuutoksissa, organisaatiomuutokset terveydenhuollossa,

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 04.06.2014 Sivu 1 / 1 2457/00.01.01/2014 56 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Vilkki, puh. 050 544 6737

Lisätiedot

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 26.01.2016 5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 SOSTER 78 Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014)

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 1 Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot