RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai klo Kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto Tiistai klo Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 1 Rautalammin kunnan asukkaiden, yritysten ja ammatinharjoittajien työterveyshuollon järjestäminen alkaen 6 Rautalammin kunnanvaltuuston päätös Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinnasta Rautalammin kunnanvirastossa maanantaina 7. tammikuuta 2012 klo Anneli Jalkanen Ossi Maukonen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Tiistai klo Kunnanvirasto, valtuustosali Jalkanen Anneli Vesterinen Jaakko Hintikka-Varis Sari Haukka Raija Herranen Tauno Hintikka Pekka Huuskonen Matti Hämäläinen Axel Hänninen Jarmo Hänninen Tapio Ilomäki Emma Jalkanen Sirpa Kaikkonen Marja-Liisa Karjalainen Jarmo Koukkari Mika Lehmonen Juhani Nevalainen Raija Pakarinen Harri Puranen Pentti Satuli Kaija Tikkanen Pirjo puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut osallistujat Eeva Ruotsalainen Tapio Kataja vs. kunnanjohtaja hallintojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t 1-6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo19.30 kunnanvirasto Tapio Kataja Allekirjoitukset Raija Nevalainen Raija Haukka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Tapio Kataja

3 Kunnanvaltuusto Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen Kv 1 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava esteestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että vara voidaan kutsua valtuutetun sijaan. Työjärjestyksen 11 :n mukaan varaen kutsuminen on puheenjohtajan tehtävä. Varaelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jonka hän hoitaa valtuutetun tointa. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varaensä. Puheenjohtaja totesi, ettei kukaan valtuutetuista ollut ilmoittanut esteistään saapumaan kokoukseen.

4 Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kv 2 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen elle ja kunnanjohtajalle sekä samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille sekä samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu Paikallislehti Sisä-Savossa Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan puheenjohtajan on todettava, onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv 3 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valitaan kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Tarkastus suoritetaan heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Raija Nevalainen ja Raija Haukka.

6 Kunnanvaltuusto Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kv 4 Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rautalammin kunnan asukkaiden, yritysten ja ammatinharjoittajien työterveyshuollon järjestäminen alkaen Kh 345 Liite 12 Alustavien työterveyshuoltoa koskevien tarjousten jälkeen Rautalammin kunta on neuvotellut Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kallaveden työterveyden liikelaitoksen kanssa siitä, että Sisä-Savon terveyden-huollon kuntayhtymän työterveyshuolto fuusioitaisiin Kallaveden työterveyden liikelaitokseen. Neuvottelu järjestettiin Rautalammin kunnassa. Neuvotteluissa liikelaitos lupautui järjestämään työterveyshuoltopalveluja myös Rautalammilla. Kallaveden Työterveyshuollon Liikelaitos on tehnyt Rautalammin kunnalle tarjouksen työterveyshuoltopalveluista Tarjous on pöytäkirjan liitteenä 12. Liikelaitos tarjoaa kokonaisvaltaista työterveyshuoltopalvelua asiakkailleen. Tämä sisältää lakisääteiset palvelut ja työnantajan niin tahtoessaan myös työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoitopalvelun. Lakisääteinen palvelu sisältää työpaikoille tehtävät työpaikkaselvitykset ja siltä pohjalta laadittavan työterveyshuollon toimintasuunnitelman, työterveyshoitajan tekemät terveystarkastukset, ohjauksen ja neuvonnan, kuntoutusarvioinnin sekä työkykyarvioinnin. Lisäksi lakisääteinen toiminta sisältää työterveyslääkärin, työterveyspsykologin tai työfysioterapeutin vastaanotot ja tarvittaessa erikoislääkärin konsultaatiot sikäli kun työkyvyn selvittäminen niitä vaatii. Työkykyselvittelyn yhteydessä työterveyslääkäri tekee lausunnon tutkittavan työkyvystä henkilön työn vaatimuksiin pohjautuen. Tarvittaessa työterveyslääkäri laatii b-lausunnot kuntoutusta tai erilaisia eläkeratkaisuja varten. Terveystarkastukset sisältävät myös työpaikkaselvityksen pohjalta tarvittavat laboratorio- tai kuvantamistutkimukset. Liikelaitos antaa työhön liittyvät rokotukset sekä järjestämme tarvittaessa ostopalvelutoimintana tarkempia työhygienisiä mittauksia. Mikäli työnantaja solmii liikelaitoksen kanssa lakisääteisen työterveyshuoltosopimuksen, työntekijällä on oikeus käydä terveystarkastuksissa ja työkykyselvittelyssä, mutta akuutti sairaanhoito tulee hoitaa esim. omalääkärijärjestelmän kautta. Työnantaja voi niin halutessaan tarjota työntekijöilleen myös sairaanhoitopalveluja. Sairaanhoitopalvelut sisältävät ennalta ehkäisevän työterveyshuollon sekä yleislääkäritasoisen avosairaanhoidon. Avosairaanhoito pitää sisällään laboratoriotutkimukset ja radiologiset tutkimukset, jotka kiinteästi liittyvät tutkittavan terveydentilan ja/tai sairauden selvittelyyn yleislääkäritasoisen hoidon por-

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto taalla. Työterveyshuolto toteuttaa sairaanhoidolliset toimenpiteet. Sairaanhoitovastaanotolla potilaalle voidaan tehdä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät todistukset ja lausunnot. Liikelaitoksen kanssa voidaan lisäksi sopia muiden alojen erikoislääkärien konsultaatioista siltä osin, kuin ne perustuvat työterveyslääkärin arvioimaan tarpeeseen selvitettäessä työntekijän työkykyä ja hoitomahdollisuuksia. Tämä palvelu toteutetaan maksusitoumuksella potilaskohtaisesti. Tällöin potilaalla on työterveyslääkärin antaman maksusitoumuksen mukaan oikeus kertaluontoiseen käyntiin erikoislääkäri vastaanotolla. Mikäli työnantaja solmii liikelaitoksen kanssa sairaanhoitosopimuksen, on työntekijällä oikeus käyttää työterveyshuoltoa myös aina sairastapauksissa. Kallaveden Työterveyshuollon Liikelaitoksen tarjous Keskusteluissa maanantaina Kallaveden Työterveys ilmoitti voivansa tuottaa työterveyshuoltopalveluja Rautalammin kunnalle, mikäli Suonenjoen kaupunki ja Rautalammin kunta hankkivat palvelut meiltä. Lakisääteiset palvelut voidaan tässä tapauksessa toteuttaa Rautalammin kunnan toimipisteessä erillisen sopimuksen mukaisesti, nykyisessä laajuudessaan, mikäli asiakasmäärä säilyy ennallaan. Työterveyshoitaja tulisi olemaan paikalla päivittäin ja työterveyslääkäri noin 2 kertaa kuukaudessa. Mikäli Rautalammin kunta laajentaa palvelut myös kattamaan sairaanhoidon, tullaan sairaanhoitopalvelut toteuttamaan Suonenjoen toimipisteestä käsin. Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymä esittää, että kuntayhtymän työterveyshuolto fuusioidaan alkaen Kallaveden Työterveyshuollon liikelaitokseen. Henkilöstö siirtyy liikelaitoksen palvelukseen. Tämä merkitsee sitä, että kunta ei jatka työterveydenhuollon annettavaa tarjouspyyntömenettelyä, jossa kunta pidättää itsellään oikeuden tehdä tarjouksista riippumattomat päätökset. Perusturvajohtaja: Kunnanjohtajan ehdotus: Kallaveden Työterveys tarjoaa työterveyspalvelut nykyisessä laajuudessaan sekä myös mahdollisuutta laajentaa sairaanhoidon palveluihin. Ehdottaisin, että hyväksymme fuusion. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymän työterveyshuollon fuusion alkaen Kallaveden Työterveyshuollon liikelaitokseen edelly-

9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tyksellä, että työterveyshuoltopalvelut järjestetään Rautalammin kunnassa nykyisessä (vuosien ) laajuudessa. Työterveyshuollossa on noin 700 rautalampilaista asiakasta. Työterveyshuollon järjestämisestä Rautalammilla laaditaan sopimus liikelaitoksen kanssa. Rautalammilla järjestettävistä työterveyshuoltoon liittyvistä sairaanhoitopalveluista neuvotellaan erikseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 5 Liite 1 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rautalammin kunnanvaltuuston päätös Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinnasta Kh 346 Vuoden 2012 alussa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän rakenne muuttuu siten, että kuntayhtymän omistajina ja kuntina toimivat Suonenjoen kaupunki ja Rautalammin kunta. Uuden sopimuksen mukaan luottamushenkilöhallinto rakennetaan siten, että yhtymäkokoukseen tulee neljä edustajaa Suonenjoelta ja kaksi edustajaa Rautalammilta. Suonenjoen kaupunginvaltuusto on valinnut Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajiksi alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Varsinainen edustaja: Vesilaitoksen hoitaja Jouko Hänninen Kirjaltaja Tarja Laine Maanviljelijä Mikko Suihkonen Eläkeläinen Kaija Tähkäpää Henkilökohtainen varaedustaja: Erityisopettaja Veijo Koljonen Yrittäjä Minna Rossi Yrittäjä, mv Hannu Kauppinen Myymäläpäällikkö Minna Ropponen Rautalammin kunnanvaltuusto valitsi suhteellisessa vaalissa kuntayhtymän yhtymäkokousiksi Harri Päärnilän ja Jarmo Hännisen. Kunnanhallitus ja hallinto-osasto selvittää kokoukseen mennessä sitä, olisiko kunnanvaltuuston tullut noudattaa vaalissa tasa-arvolakia. Kunnanjohtajan ehdotus: Tasa-arvolain 4a :n nojalla kunnanhallitus esittää valtuustolle järjestettäväksi uuden vaalin Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajista kahden varsinaisen ja kahden varaen valitsemiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 6 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita yhtymäkokousedustajiksi vuodeksi 2012 Harri Päärnilän ja Kaija Satulin.

11 Kunnanvaltuusto Henkilökohtaisiksi varaiksi valittiin yksimielisesti Harri Päärnilälle Helena Rahko ja Kaija Satulille Jarmo Hänninen.

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 13.2.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 6.2.2014 Nro 2 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot