RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai klo Kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai klo Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Pöytäkirjan tarkastajat 5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 Valtuuston vaalilautakunnan vaali 7 Valtuuston puheenjohtajan vaali 8 Valtuuston kokouksista ilmoittaminen 9 Kunnanhallituksen ten vaali 10 Tarkastuslautakunnan vaali 11 Keskusvaalilautakunnan vaali 12 Perusturvalautakunnan vaali 13 Teknisen lautakunnan vaali 14 Ympäristölautakunnan vaali 15 Sivistyslautakunnan vaali 16 Käräjäoikeuden lautamiesten vaali 17 Jäsenen vaali poliisin neuvottelukuntaan 18 Jäsenten valinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon 19 Jäsenen valinta Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon 20 Jäsenen valinta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 21 Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali Jätetaksan hyväksyminen ja lausunto kunnanvaltuustolle päivitetystä jätehuoltomääräyksistä 23 Muut asiat Rautalammin kunnanvirastossa maanantaina 2. helmikuuta 2009 klo Anneli Jalkanen Ossi Maukonen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/2008 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Haukka Raija Herranen Tauno Hintikka Pekka Huuskonen Matti Hämäläinen Jarmo Hänninen Jarmo Hänninen Tapio Jalkanen Anneli Jalkanen Sirpa Kaikkonen Marja-Liisa Karjalainen Jarmo Koukkari Mika Lehmonen Juhani Nevalainen Raija Pakarinen Harri Puranen Pentti Satuli Kaija Tikkanen Pirjo Vesterinen Jaakko Koivisto Seija Rahko Helena vara vara Risto Niemelä Tapio Kataja kunnanjohtaja hallintojohtaja Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t 1-23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Raija Nevalainen Tauno Herranen :t Maanantai klo 9.00 kunnanvirasto Tapio Kataja Allekirjoitukset Anneli Jalkanen Pirjo Tikkanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Tapio Kataja

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS Kv 1 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu ja hän johtaa kokouksessa puhetta siihen saakka, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Rautalammin kunnanvaltuustossa iältään vanhin valtuutettu on Raija Nevalainen. Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan kokous aloitetaan nimenhuudolla, mikä toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon. Kokouksen avaava puheenjohtaja valtuutettu Raija Nevalainen avasi kokouksen ja pyysi hallintojohtajaa suorittamaan nimenhuudon.

4 Kunnanvaltuusto VALTUUTETTUJEN ESTEET JA VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN Kv 2 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava esteestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että vara voidaan kutsua valtuutetun sijaan. Työjärjestyksen 11 :n mukaan varaen kutsuminen on puheenjohtajan tehtävä. Varaelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jonka hän hoitaa valtuutetun tointa. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varaensä. Puheenjohtaja totesi, että valtuutetut Sari Hintikka-Varis ja Emma Ilomäki olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan tähän kokoukseen. Siksi puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmien varavaltuutettuja Helena Rahkoa ja Seija Koivostoa ottamaan paikkansa tässä valtuuston kokouksessa.

5 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kv 3 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen elle ja kunnanjohtajalle sekä samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille sekä samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu Sisä-Savon Sanomissa Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan puheenjohtajan on todettava, onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kv 4 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valitaan kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Tarkastus suoritetaan maanantaina 2. helmikuuta 2009 klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anneli Jalkanen ja Pirjo Tikkanen.

7 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kv 5 Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten.

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI Kh 7 Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme tä ja kullakin henkilökohtainen vara. Valtuusto valitsee iksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsisi lautakunnan iksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi Kv 6 esitti, että vaalilautakunnan iksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: Varsinainen Tapio Hänninen Mika Koukkari Pirjo Tikkanen Henk.koht.vara Kaija Satuli Juhani Lehmonen Pekka Hintikka Lautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Tapio Hänninen ja varapuheenpuheenjohtajaksi Mika Koukkari.

9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI Kh 8 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toimittaisi valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaalin sekä vahvistaisi toimikauden. Kv 7 esitti, että toimikaudeksi kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valitaan Tauno Herranen, I varapuheenjohtajaksi Anneli Jalkanen ja II varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Kaikkonen..

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN Kh 6 Kuntalain 54 :ssä on määräykset mm. kunnanvaltuuston koollekutsumisesta. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta ilmoitettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 1. valtuuston kokouksista ilmoitetaan kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen mukaisesti kirjallisesti; 2. kokouksen ajasta, paikasta ja käsiteltävistä asioista ilmoitetaan Sisä- Savon Sanomissa; 3. esityslista toimitetaan myös kunkin valtuustoryhmän 1. ja 2. varavaltuutetulle. 4. esityslista julkaistaan myös kunnan internet sivuilla Kv 8

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Kh 9 KunL 23 :n nojalla kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan kunnanhallituksessa on 7 tä ja 7 henkilökohtaista varatä. Varsinaisten ten keskuudesta valitaan kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimivat kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta eikä; 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen enä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa; 4. henkilöstön edunvalvonnasta ao. kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen istä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai tämän palveluksessa olevia henkilöitä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toimittaisi kunnanhallituksen ten vaalin ja valitsisi valituista istä kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan sekä vahvistaisi toimikauden.

12 Kunnanvaltuusto Kv 9 esitti, että kunnanhallituksen iksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: : Varsinainen Henk.koht.vara Pekka Hintikka Jarmo Karjalainen Raija Haukka Anu Hotti Jarmo Hänninen Ulla Pakarinen Jaakko Vesterinen Jouko Pispala Jarmo Hämäläinen Seija Koivisto Raija Nevalainen Pirjo Tikkanen Ari Weide Tapio Hänninen Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Hintikka, I varapuheenjohtajaksi Jarmo Karjalainen ja II varapuheenjohtajaksi Raija Haukka.

13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI Kh 10 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1. kunnanhallituksen ; 2. kunnanhallituksen een tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö; 3. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö eikä; 4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Hallintosäännön 50 :n mukaan lautakunnassa on viisi tä, joista yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Jokaisella ellä on henkilökohtainen vara. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi tarkastuslautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi Kv 10 esitti, että tarkastuslautakunnan iksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: :

14 Kunnanvaltuusto Varsinainen Kaija Satuli Juhani Lehmonen Merja Hynninen Erkki (Jussi) Paananen Martti Törrönen Henk.koht.vara Leila Soininen Mirja Savolainen Harri Päärnilä Tuomo Hänninen Satu Laitinen Lautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Kaija Satuli ja varapuheenjohtajaksi Juhani Lehmonen.

15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI Kh 11 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta tä sekä tarpeellinen määrä varaiä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varaet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat ten sijaan. Sekä ten että varaten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi keskusvaalilautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi Kv 11 esitti, että keskusvaalilautakunnan iksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: Varsinainen Pekka Saarikko Harri Pääsnilä Eija Maukonen Pentti Sahlberg Aino Österberg Vara 1. Tiina Puranen 2. Tuomo Törmänen 3. Satu Laitinen 4. Erkki Kankkunen 5. Pertti Heimonen Lautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Pekka Saarikko ja varapuheenjohtajaksi Harri Päärnilä.

16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PERUSTURVALAUTAKUNNAN VAALI Kh 12 Rautalammin perusturvalautakunnan johtosäännön 3 :n mukaan lautakuntaan kuuluu neljä Rautalammin kunnanvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa tä ja yhtä monta henkilökohtaista varatä. Valtuusto nimeää iksi valituista puheenjohtajan. Vesannon kunnanvaltuusto valitsee myös neljä tä ja neljä henkilökohtaista varatä sekä varapuheenjohtajan yhteiseen lautakuntaan. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi Rautalammin kunnan osalta perusturvalautakunnan neljän varsinaisen ja neljän henkilökohtaisen varaen vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan toimikaudeksi Kv 12 esitti, että perusturvalautakunnan iksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: : Varsinainen Henk.koht.vara Timo Satuli Raija Haukka Raija Nevalainen Matti Vepsäläinen Jarmo Hänninen Virva Korhonen Anu Hotti Harri Päärnilä Lautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Timo Satuli.

17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI Kh 13 Teknisen toimen vastuualuesäännön 3 :n mukaan teknisessä lautakunnassa on seitsemän tä ja kullakin henkilökohtainen vara.. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi teknisen lautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi Kv 13 esitti, että teknisen lautakunnan iksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: Varsinaisen Jouko Pispala Ari Weide Matti Huuskonen Tapio Hänninen Merja Marttinen Eeva-Liisa Puranen Helena Rahko Hen.koht.vara Martti Törrönen Tuomo Törmänen Anneli Jalkanen Erkki (Jussi) Paananen Sini Kultalahti Reino Jäntti Sari Hintikka-Varis Lautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Jouko Pispala ja varapuheenjohtajaksi Ari Weide.

18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VAALI Kh 14 Teknisen toimen vastuualuesäännön 3 :n mukaan ympäristölautakunnassa on seitsemän tä ja kullakin henkilökohtainen vara. Rakennuslain 10 :n mukaan rakennuslautakunnan kahden en tulee olla rakennustoimintaan hyvin perehtyneitä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi ympäristölautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi Kv 14 esitti, että ympäristölautakunnan iksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: : Varsinainen Henk.koht.vara Mika Koukkari Sisko Gråsten Sirpa Jalkanen Heikki Korhonen Leena Pakarinen Pentti Puranen Tero Räsänen Hannu Keinänen Antero Jetsu Pekka Saarikko Marja-Liisa Kaikkonen Helena Rahko Lauri Lundberg Sanna Korhonen Lautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Mika Koukkari ja varapuheenjohtajaksi Sisko Gråsten.

19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI Kh 15 Sivistystoimen vastuualueen johtosäännön 3 :n mukaan sivistyslautakuntaan kuuluu seitsemän tä ja yhtä monta henkilökohtaista varatä, jotka kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lisäksi valtuusto valitsee iksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi sivistyslautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi Kv 15 esitti, että sivistyslautakunnan iksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: : Varsinainen Henk.koht.vara Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Pertti Heimonen Piia Häyrinen Sirpa Jalkanen Seija Koivisto Jouni Lund Virva Korhonen Harri Pakarinen Jussi Herranen Ulla Pakarinen Sari Hintikka-Varis Sisko Gråsten Unto Siikström Lautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Emma Ilomäki ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Hämäläinen.

20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VAALI Kh 16 Käräjäoikeuslain 7 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikää, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- taikka poliisivalvontaa eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Rautalammin kunta on valinnut tähän asti neljä lautamiestä, mutta käräjäoikeusuudistuksen myötä on todennäköistä, että Rautalammin lautamiesten määrä vähenee kahteen lautamieheen. Oikeusministeriö on antanut asiasta päätöksensä ja sen mukaan Rautalammilta valitaan kaksi käräjäoikeuden lautamiestä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi kaksi käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudeksi Kv 16 esitti, että toimikaudeksi käräjäoikeuden lautamiehiksi valitaan Tauno Herranen ja Seija Karjalainen.

21 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VAALI POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN Kh 17 Paikallishallintouudistuksen jälkeen paikallispoliisissa säilyi neuvottelukuntajärjestelmä. Kunkin poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta, johon kunnanvaltuustot valitsevat et ja näille henkilökohtaiset varaet. Jäseniä neuvottelukunnissa on vähintään viisi ja enintään viisitoista. Lääninhallitus vahvistaa neuvottelukuntien määrän ja sen, montako tä ja varatä kukin kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukuntaan. Kuopion lääninhallitus on v vahvistanut neuvottelukuntien määrät ja tämän päätöksen mukaan Rautalammin kunta valitsee Sisä-Savossa toimivaan neuvottelukuntaan yhden en ja yhden henkilökohtaisen varaen. Vuoden 2009 alusta lukien Pohjois-Savoon tulee ainoastaan yksi poliisilaitos eli Pohjois-Savon poliisilaitos. Pohjois-Savon poliisilaitos on päivätyllä kirjeellään pyytänyt kunnanvaltuustoja valitsemaan toimikaudekseen Pohjois-Savon poliisilaitoksen neuvottelukuntaan yhden en ja hänelle henkilökohtaisen varaen Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Pohjois-Savon poliisilaitoksen neuvottelukuntaan yhden varsinaisen en ja hänelle henkilökohtaisen varaen toimikaudeksi Kv 17 esitti, että toimikaudeksi poliisin neuvottelukuntaan valitaan seuraavat henkilöt: Varsinainen Jouko Pispala Henk.koht.vara Harri Päärnilä

22 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN VALINTA POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON Kh 18 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan Rautalammin kunta voi valita yhtymän valtuustoon kaksi edustajaa sekä heille kummallekin henkilökohtaiset varaet. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kaksi varsinaista tä ja heille henkilökohtaiset varaet toimikaudeksi Kv 18 esitti, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: Varsinainen Anneli Jalkanen Timo Satuli Henk.koht.vara Matti Vepsäläinen Seija Koivisto Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ejdotuksen.

23 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VALINTA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON Kh 19 Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymävaltuustossa on Kuopiosta neljä, Varkaudesta kolme, Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi ja muista kunnista yksi kustakin kunnasta. Kullakin ellä on henkilökohtainen vara. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden en ja hänelle henkilökohtaisen varaen toimikaudeksi Kv 19 esitti, että Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: Varsinainen Sari Hintikka-Varis Henk.koht.vara Mika Koukkari

24 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENEN VALINTA ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄ- VALTUUSTOON Kh 20 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 4 :n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin kunta valitsee yhden en ja tälle henkilökohtaisen varaen valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden en ja hänelle henkilökohtaisen varaen toimikaudeksi Kv 20 esitti, että Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt Varsinainen Emma Ilomäki Henk.koht.vara Anneli Jalkanen

25 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MAANJAKOTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI Kh 41 Kiinteistönmuodostuslain (554/1995) 6 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Tämän vuoksi uskotuksi mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi kuusi uskottua miestä toimikaudeksi Kv 21 esitti, että maanjakotoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi valitaan seuraavat henkilöt: Sari Hintikka-Varis, Matti Huuskonen, Marja-Liisa Kaikkonen, Virpi Koivistoinen, Harri Pakarinen ja Unto Siikström

26 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄTETAKSAN HYVÄKSYMINEN JA LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTOLLE PÄIVITETYISTÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ Tltk 32 Liitteet 3-4 Jätekukko on valmistellut osakaskunnilleen jätetaksan alkaen. Jätetaksa on liitteenä 3. Jätetaksan lähtökohtana on se että jätemaksuilla katetaan kaikki jätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Taksat ovat Jätekukon toimialueella yhdenmukaiset ja perustuvat yhdenmukaisiin jätehuoltomääräyksiin ja niiden tulkintoihin. Jäteastioiden tyhjennyshinnat ja niihin liittyvät lisäpalvelut lasketaan keskitetyn kilpailutuksen urakkahintojen ja jätteen käsittelystä aiheutuvien todellisten kustannusten perusteella. Jätemaksut on käyty läpi yhtiön osakaskuntien yhteisessä jätehuollon neuvottelukunnassa Jätetaksa muodostuu perusmaksusta ja järjestetyn jätteenkuljetuksen käsittelystä ja kuljetuksesta. Perusmaksuun on määrätty perusosa sekä kuntaosa. Perusosalla katetaan kotitalouksien yhteiskäytössä olevia palveluverkon kustannuksia kuten hyötyjätehuoltoa (mm. ekopisteet), jäteasemien rakenteita ja ylläpitoa, kotitalousten ongelmajätehuoltoa, tiedotusta ja neuvontaa. Kuntaosalla katetaan kunnan jätehuollon valvonnasta ja neuvonnasta aiheutuvia kuluja. Kuntaosan päättää asianomainen kunta. Jätteen käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuvat kulut on selvitetty liitteessä 3. Jätekukko Oy:n toimialueen kuntien muodostama Jätehuollon neuvottelukunta on valmistellut kunnallisten jätehuoltomääräysten päivittämisen. Päivittämistarpeen toi jätelain muutos (411/2007). Jätekukko Oy:n osakassopimuksen mukaan jätehuoltomääräysten tulee olla yhtiön toimintaan vaikuttavilta osiltaan samansisältöiset kaikissa kunnissa, joten jätehuoltomääräykset on valmisteltu kuntien kesken yhteistyössä. Valmistelu on tehty kuntien viranhaltijoista koostuvassa työryhmässä. Jätehuollon neuvottelukunta käsitteli luonnoksen jätehuoltomääräyksistä ja lähetti sen kuntiin nähtävillä pidettäväksi ja lausunnoille. Luonnos oli nähtävillä sekä kunnissa että osoitteessa Työryhmä valmisteli neuvottelukunnalle kuulemisen jälkeen esityksen päivitetyistä jätehuoltomääräyksistä sekä määräysten perustelut (liite 4), jotka neuvottelukunta hyväksyi Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy jätetaksan liitteen 3 mukaisesti. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että ne hyväksyvät uudet päivitetyt jätehuoltomääräykset sekä niiden perustelut liitteen 4 mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

27 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kh 398 Liitteet 3-4 Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi uudet päivitetyt jätemääräykset ja niiden perustelut liitteen 3 mukaisesti. Kv 22 Liitteet 1-2

28 Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT Kv 23 Liite 3 Kaija Satuli korosti, että vaalilupaukset on tehty lunastettaviksi. Näitä ovat yhteistyö naapurikuntien kanssa ensisijaisesti terveyspalvelut ja niiden järjestäminen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän kautta, Vesanto- Rautalampi yhteistyön tuominen uudelleen valtuuston käsiteltäväksi ja vuoden 2009 talousarvion uudelleen käsittely. Pekka Hintikka kiitti luottamuksesta itsensä ja muiden valituksi tulleiden puolesta. Hän totesi edelleen, että edessä olevat haasteet ovat kovia, joiden ratkaisemiseen tämän kokouksen yksimielisyys antaa hyvää pohjaa. Kokouksen päättäminen Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tauno Herranen päätti kokouksen esittämällä kiitokset itsensä ja muiden luottamushenkilöpaikan saaneiden puolesta ja jatkoi, että tämän illan päätökset ovat vaatineet pitkän valmistelutyön, useita kokouksia on pidetty, mutta tänä iltana vallinnut yksimielisyys on hyvä merkki jatkoa ajatellen. Puhe kokonaisuudessaan liitteenä 3.

29 RAUTALAMMIN KUNTA VALITUSOSOITUS KUNNANVALTUUSTO Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska perusteet päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-5 ja 23 HLL 5 :n 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamatta. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, osoite ja postiosoite KUOPION HALLINTO-OIKEUS PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät Valitusaika Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite (muulle kuin valitusviranomaiselle) Pykälät

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot