RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai klo Kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai klo Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 34 Pöytäkirjan tarkastajat 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Takauksen myöntäminen Samulin yksityistien tiekunnalle Takauksen myöntäminen Talliniemen tiekunnalle Takauksen myöntäminen Hankavedenrannan tiekunnalle yksityistien peruskorjauslainalle Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan takaushakemus Rautalammin Osuuspankista otettavalle lainalle 40 9 Takauksen vanhenemisen keskeyttäminen 41 Peuran museosäätiön museotoiminnan ja palvelupakettien kehittäminen kunnan ja valtion perusrahoituksen turvin 42 Lisämääräraha-anomus/ kirjastoharjoittelijan työsuhteen jatkaminen Eroanomus perusturvalautakunnan varayydestä Esityksen tekeminen kunnanvaltuustolle tilintarkastusyhteisön valinnasta Kunnanvaltuuston kokouksessaan hyväksymä valtuustoaloite Rautalammin kunnan ratkaisumallista Paras-hankkeessa Kunnanvaltuuston kokouksessa hyväksytty valtuustoaloite koskien kuntaliitosselvitysesityksen tekemistä Sisä-Savon muille kunnille Rautalammin kunnan vastaus Paras-hankkeeseen liittyvään kyselyyn osa 1 Kunta- ja palvelurakenteen hallinnolliset ratkaisut Rautalammin kunnan vastaus osa 2. palvelujen organisointi- ja tuottamisratkaisuihin Muut asiat Rautalammin kunnanvirastossa maanantaina 6. huhtikuuta 2009 klo Tauno Herranen Ossi Maukonen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Sivu 40 KOKOUSTIEDOT Aika OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Herranen Tauno Jalkanen Anneli Kaikkonen Marja-Liisda Haukka Raija Hintikka Pekka Hintikka-Varis Sari Huuskonen Matti Hämäläinen Jarmo Hänninen Tapio Jalkanen Sirpa Karjalainen Jarmo Koukkari Mika Lehmonen Juhani Nevalainen Raija Puranen Pentti Satuli Kaija Tikkanen Pirjo Vesterinen Jaakko Koivisto Seija Weide Ari Rahko Helena puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja vara vara vara Risto Niemelä Tapio Kataja kunnanjohtaja hallintojohtaja Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tauno Herranen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo 9.00 kunnanvirasto Tapio Kataja Allekirjoitukset Marja-Liisa Kaikkonen Sari Hintikka-Varis PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Tapio Kataja

3 Kunnanvaltuusto VALTUUTETTUJEN ESTEET JA VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN Kv 32 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava esteestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että vara voidaan kutsua valtuutetun sijaan. Työjärjestyksen 11 :n mukaan varaen kutsuminen on puheenjohtajan tehtävä. Varaelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jonka hän hoitaa valtuutetun tointa. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varaensä. Puheenjohtaja totesi, että valtuutetut Jarmo Hänninen, Emma Ilomäki ja Harri Pakarinen olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan tähän kokoukseen. Siksi puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmän varavaltuutettuja Helena Rahkoa, Seija Koivistoa ja Ari Weideä ottamaan paikkansa tässä valtuuston kokouksessa.

4 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kv 33 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen elle ja kunnanjohtajalle sekä samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille sekä samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu Sisä-Savon Sanomissa Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan puheenjohtajan on todettava, onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kv 34 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valitaan kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Tarkastus suoritetaan maanantaina 6. huhtikuuta 2009 klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Kaikkonen ja Sari Hintika- Varis.

6 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kv 35 Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten.

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAMULIN YKSITYISTIEN TIEKUNNALLE Kh 105 Liitteet 1-2 Samulin yksityistien tiekunta hakee kunnalta takausta Rautalammin Osuuspankista otettavalle :n lainalle, minkä laina-aika on 10 vuotta. Laina käytetään yksityistiellä olevan sillan uusimiseen sekä tien peruskorjaamiseen. Tie on 2,68 km pitkä ja se on ns. läpiajotie, jota käyttävät runsaasti myös tiekuntaan kuulumattomat tienkäyttäjät. Tien vaikutuspiirissä on 7 vakinaisesti asuttua taloutta. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi tiehallinto on hyväksynyt , josta sillan uusimisen osuus on ja tien perusparantamisen osuus Valtion avustus sillan osalta on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään sekä tien osalta 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään Tiekunnan hakemus liitteineen on liitteenä 1. Maaseutusihteeri on antanut asiasta lausunnon ja puoltaa enintään :n määräisen takauksen myöntämistä, liite 2. Perusteena on kunnan aiemmin myöntämät takaukset tiekuntien peruskorjauksiin otetuille lainoilla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että myöntäisi Samulin yksityistien tiekunnalle :n takauksen Rautalammin Osuuspankista otettavalle lainalle, jonka laina-aika on 10 vuotta ja korko OP-Prime tai Euribor 12 kk + 0,30 %-yksikköä. Laina käytetään Samulin yksityistien tiekunnan tiellä olevan sillan uusimiseen sekä tien peruskorjaukseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 36 Liitteet 1-2

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN TALLINIEMEN TIEKUNNALLE Kh 158 Liitteet 6-7 Talliniemen tiekunta hakee kunnalta takausta Rautalammin Osuuspankista otettavalle :n lainalle, minkä laina-aika on 10 vuotta. Laina käytetään yksityistien peruskorjaamiseen. Tie on 2,95 km pitkä. Tien vaikutuspiirissä on 9 vakinaisesti asuttua taloutta. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi tiehallinto on hyväksynyt Valtion avustus 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään Tiekunnan hakemus liitteineen on liitteenä 6. Maaseutusihteeri on antanut asiasta lausunnon ja puoltaa enintään :n määräisen takauksen myöntämistä, liite 7. Perusteena on kunnan aiemmin myöntämät takaukset tiekuntien peruskorjauksiin otetuille lainoille. Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi Talliniemen yksityistien tiekunnalle :n takauksen Rautalammin Osuuspankista otettavalle lainalle, jonka laina-aika on 10 vuotta. Muut ehdot lainapäätöksen mukaiset. Laina käytetään Talliniemen tiekunnan tien peruskorjaukseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 37 Liitteet 3-4

9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKAVEDENRANNAN TIEKUNNALLE YKSITYIS- TIEN PERUSKORJAUSLAINALLE Kh 161 Liitteet Hankavedenrannan yksityistie hakee kunnan takausta tien perusparannukseen käytettävään euron suuruiseen pankkilainaan. Parannettavan tien pituus on 5 km ja sen vaikutuspiirissä on seitsemän vakinaisesti asuttua taloutta. Tiekunta on saanut Savo-Karjalan tiepiiriltä avustuspäätöksen kustannusarvioltaan euron perusparantamiseen, josta tiepiirin avustus on 60 % hyväksyttävistä kustannuksista eli enintään euroa. Tiekunnan hakemus liitteineen on liitteenä 12. Maaseutusihteeri on antanut hakemuksesta lausunnon, jonka mukaan tiekunnalle tulisi myöntää takaus enintään euron suuruiselle lainalle perusteena se, että tiellä on huomattava merkitys pysyvän asutuksen ulospääsytienä, liite 13. Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi Hankavedenrannan yksityistielle kunnan takauksen Rautalammin Op:sta otettavalle enintään euron lainalle, jonka laina-aika on 10 v. Muut ehdot lainapäätöksen mukaisesti. Laina käytetään tien peruskorjaukseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 38 Liitteet 5-6 Ossi Maukonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska hän on osakkaana ko. tiekunnassa. Pöytäkirjan laati tämän asian osalta hallintojohtaja Tapio Kataja.

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖ OY RAUTALAMMIN HAKAN TAKAUSHAKEMUS RAUTALAMMIN OSUUSPANKISTA OTETTAVALLE LAINALLE Kh 106 Liitteet 3-4 Kiinteistö Oy Rautalammin Haka hakee kunnalta takausta Rautalammin Osuuspankista otettavalle euron lainalle. Nostettavalla lainalla Haka maksaa pois Rautalammin kunnan myöntämän ,57 euron lainan, Varma-yhtiön ,81 euron lainan, Ilmarisen ,62 euron lainan ja Sisä-Savon lähivakuutuksen euron lainan. Rautalammin Osuuspankista otettavan lainan laina-aika on 15 vuotta ja korko on 6 kk euribor + 0,30 %-yksikköä. Liitteenä 3 Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan pitämän hallituksen kokouksen pöytäkirja. Liitteenä 4 Rautalammin osuuspankin lainatarjous. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi takauksen Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan Rautalammin Osuuspankista otettavalle euron lainalle, jonka laina-aika on 15 vuotta ja korko on 6 kk euribor + 0,30% yksikköä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 39 Liitteet 7-8 Raija Haukka ja Tauno Herranen eivät jääveinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska he kuuluvat Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan hallitukseen.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TAKAUKSEN VANHENEMISEN KESKEYTTÄMINEN Kh 133 Rautalammin kunta on myöntänyt Valtiokonttorille takauksen Kiinteistö Oy Liite 2 Rautalammin Haka Oyj:n markan lainalle nro Takaus on uudistettu Valtiokonttori pyytää uudistamaan takauksen. Takausvastuun määrä on ,24 euroa. Liitteenä 2 valtiokonttorin kirje. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se uudistaisi Valtiokonttorin Kiinteistö Oy Rautalammin Haka Oyj:lle myöntämän lainan nro takauksen, jossa takausvastuun määrä on yhteensä ,24. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 40 Liite 9 Tauno Herranen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska hän kuuluu ko. yhtiön hallitukseen.

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PEURAN MUSEOSÄÄTIÖN MUSEOTOIMINNAN JA PALVELUPAKETTIEN KEHITTÄMINEN KUNNAN JA VALTION PERUSRAHOITUKSEN TURVIN Kh 108 Peuran museosäätiö (Rautalammin museo) on saanut varmistettua valtionosuuden myös tulevaa toimintaansa varten. Säätiöllä on ollut omaa toimialaansa ja osaamiseensa liittyvää toimintaa, joilla se on rahoittanut perustoimintaa. Säätiöllä ovat laajat metsä- ja kiinteistöomaisuudet, joilla toiminnan rahoitusta voidaan myös osittain rahoittaa tulevaisuudessa. Kuitenkin valtion ja kunnan merkittävä tuki ovat olleet tärkeässä roolissa säätiön vuosittaisessa tulorahoituksessa. Valtion tuki kasvaa hiukan lähivuosina. Säätiö on laatinut pitkän aikavälin kehitys- ja taloussuunnitelmia, joissa tulevaisuutta on kartoitettu. Säätiö on esittämässä toimenpiteitä ja palvelupaketteja, joita se on tarjoamassa kunnalle kunnan vuosittaista avustusosuutta vastaan. Säätiön aloitteesta neuvotteluissa on tullut esille se, että museosäätiö voisi olla ja ottaa matkailun ja turismin osalta enemmän roolia kuin sillä aikaisemmin on ollut. Säätiö esittää, että kunta tukisi säätiötä vastavuoroisesti euroa vuodessa. Samalla säätiö esittää valtuustokauden pituista rahoitussopimusta kunnan ja säätiön välille. Kunta on varannut vuoden 2009 budjetissa säätiön tukemiseen euroa menokohdassa Avustukset. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 1) kunta tekee säätiön kanssa valtuustokauden pituisen rahoitussopimuksen 2) kunnan tuen osuus säätiölle on euroa vuodessa 3) säätiö vastavuoroisesti antaa kunnalle palvelupaketteja tekemänsä esityksen mukaisesti 4) kunta jatkaa neuvotteluja matkailuyritysten, säätiön ja kunnan välisen matkailukoordinoinnin järjestämisestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 41 Jarmo Karjalainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän käsittelyn ajaksi, koska hän on Peuran museosäätiön hallituksen.

13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS/ KIRJASTOHARJOITTELIJAN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN Kh 117 Opetusministeriön kirjastopoliittisen ohjelman laatusuositusten mukaan kirjastohenkilöstöä pitää olla 1 htv/1000 asukasta. Suosituksen mukainen henkilöstömäärä Rautalammin kirjastossa olisi 3.5 henkilöä. Vuonna 2006 kirjastosta vähennettiin yksi työntekijä. Vakinaista henkilökuntaa on tällä hetkellä 2,5 henkilöä: kirjastonjohtaja, kirjastotyöntekijä ja kirjasto-kulttuurisihteeri (50 % työajasta). Lisäksi Mervi Nikulainen on olut kirjastossa osaaikaisena työntekijänä oppisopimuskoulutuksessa alkaen. Hänen työsuhteensa päättyy Rautalammin kirjastotalossa oli viime vuonna kävijää. Vaikka kirjasto on avoinna kohtuullisesti ja siellä on lainattavaa aineistoa asiakkaiden tarpeisiin, mutta ei riittävästi henkilökuntaa tätä aineistoa hankkimassa ja järjestämässä sekä opastamassa tiedon ja aineiston löytymisessä, ei voida puhua riittävästä asiakaspalvelusta. Jotta palvelutaso ja aukioloajat pystytään jatkossakin pitämään nykyisellään, sivistysjohtaja pyytää kirjastonjohtajan esityksestä kunnanhallitukselta lupaa jatkaa Mervi Nikulaisen työsopimusta määräaikaisesti Tällä järjestelyllä turvataan riittävä henkilökunnan määrä myös loma-aikoina, joita kertyy vakituiselle henkilöstölle yhteensä noin 5 kuukautta/vuosi. Tarvittava lisämääräraha osa-aikaisen työsuhteen palkkausmenoihin on 6175 euroa ja henkilösivukuluihin 1407 euroa. Jatkotoimenpiteistä kirjaston henkilöstön osalta päätetään myöhemmin vuoden 2010 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. antaa sivistysjohtajalle luvan jatkaa Mervi Nikulaisen työsuhdetta väliseksi ajaksi. 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi lisämäärärahaa tähän tarkoitukseen euroa vuoden 2009 talousarvioon kohtaan 480 kirjasto. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 42

14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EROANOMUS PERUSTURVALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ Kh 128 Liite 21 Anu Hotti pyytää eroa perusturvalautakunnan varayydestä, koska on valittu perusturvalautakunnan alaiseen ohjaajan tehtävään Rautalammin kunnan työkeskukselle väliseksi ajaksi. Anu Hotti on Raija Nevalaisen varahenkilö. Liitteenä 21 Anu Hotin eroanomus. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 1. se myöntäisi Anu Hotille eron perusturvalautakunnan varayydestä, 2. valitsisi hänen tilalleen uuden varahenkilön Raija Nevalaiselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 43 Liite 10 Anu Hotti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi eikä osallistunut asian käsittelyyn. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää eron Anu Hotille perusturvalautakunnan varayydestä ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ulla Pakarisen.

15 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ESITYKSEN TEKEMINEN KUNNANVALTUUSTOLLE TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINNASTA Tarkltk 3 Liite 1 Edellinen tarkastuslautakunta on pyytänyt tarjouksia kunnan tilintarkastuksesta ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä. Määräaikaan mennessä kunnalle on tullut yksi tarjous. Tarjouspyyntö liitteenä 1. Ehdotus: Tarkastuslautakunta avaa tarjouksen ja tekee kunnanvaltuustolle esityksen tarkastusyhteisön valitsemisesta vuosille Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tilintarkastusyhteisöksi vuosille valitaan Oy Audiator Ab. Kv 44 Liitteet 11-12

16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSESSAAN HYVÄKSYMÄ VALTUUSTO- ALOITE RAUTALAMMIN KUNNAN RATKAISUMALLISTA PARAS-HANKKEESSA Kh 115 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan Liite 11 terveydenhuollon järjestämistä koskevan valtuustoaloitteen. Aloitteessa esitetään, että 1. Rautalammin kunnan perusterveydenhuollon ratkaisumalli Parashankkeessa on Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, 2. Rautalammin kunta käynnistää neuvottelut Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kanssa em. päätökseen liittyen tavoitteena nykyisen terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan jatkaminen ja kehittäminen. Liitteenä 11 kunnanvaltuuston päätös. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. kutsua aloitteessa mainittujen kuntien edustajat valmistelemaan terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan jatkamista ja kehittämistä, 2. nimetä johtavista luottamushenkilöistä koostuvan neuvotteluryhmän edellä mainittuihin neuvotteluihin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi edustajikseen neuvotteluryhmään Tauno Herrasen (varalle Kaija Satuli), Pekka Hintikan (varalle Jarmo Hänninen), Jarmo Karjalaisen (varalle Anneli Jalkanen) ja Raija Haukan (varalle Jaakko Vesterinen). Asia viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kv 45 Liite 13

17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSESSA HYVÄKSYTTY VALTUUSTO- ALOITE KOSKIEN KUNTALIITOSSELVITYSESITYKSEN TEKEMISTÄ SISÄ-SAVON MUILLE KUNNILLE Kh 116 Liite 12 Kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin 21 valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite, jossa esitetään kuntaliitosselvityksen tekemistä Sisä-Savon muille kunnille. Liitteenä 12 kunnanvaltuuston päätös Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. esittää Suonenjoen kaupungille sekä Vesannon ja Tervon kunnille neuvottelujen aloittamisesta kuntaliitosselvityksen tekemisestä, 2. valita edustajat edellä mainittuun neuvotteluun. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi edustajikseen em. neuvotteluun Tauno Herrasen (varalle Kaija Satuli), Pekka Hintikan (varalla Jarmo Hänninen), Jarmo Karjalaisen (varalla Anneli Jalkanen) ja Raija Haukan (varalla Jaakko Vesterinen). Asia viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kv 46 Liite 14

18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAUTALAMMIN KUNNAN VASTAUS PARAS-HANKKEESEEN LIITTYVÄÄN KYSE- LYYN OSA I KUNTA- JA PALVELURAKENTEEN HALLINNOLLISET RATKAISUT Kh 160 Liite 11 Kunnanhallitus päätti kyselyn osa 2 Palvelujen organisointi ja tuottamisratkaisut vastauksesta kokouksessaan Tuolloin ei annettu vastausta osa I:stä. Kunnanhallituksen tulee antaa vastauksensa tässä kokouksessa. Lomake on liitteenä 11. Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa vastauksen Paras-hankkeeseen liittyvään kyselyyn osa I ja antaa vastauksen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 47 Liite 15 Va. perusturvajohtaja Lauri Ruotanen oli kokouksessa asiantuntijana paikalla klo Kunnanvaltuusto päätti, että kunnanhallitus korjaa kyselyn alussa olevan laatikon, jossa kysyttiin Jos ratkaisunne on yhteistoiminta-alue, niin mitkä kunnat ovat kanssanne mukana yhteistoiminta-alueessa/yhteistoimintaalueselvityksessä? Kunnanhallituksen päätös asiasta annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAUTALAMMIN KUNNAN VASTAUS OSA 2 PALVELUJEN ORGANISOINTI- JA TUOTTAMISRATKAISUIHIN Kh 122 Liite 18 Ministeriöt ovat pyytänet kunnilta lausunto palvelujen organisointi- ja tuotamisratkaisuista (osa 2) mennessä. PARAS-lainsäädäntö edellyttää, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen palvelujen osalta väestöpohja on vähintään noin asukasta. Liikelaitosta valmistelemassa olevat kunnat ovat antaneet yhteisen vastauksen. Koska kuitenkin Rautalammin kunnanvaltuustossa on vuoden 2009 aikana hyväksytty valtuustoaloite nykyisen kuntayhtymän jatkomahdollisuuksien selvittämisestä, olisi ilmeisesti perusteltua varautua mahdollisiin muihin ratkaisuvaihtoehtoihin perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen järjestämisessä. Lisäksi Rautalammin kunta on järjestänyt vuoden 2009 alusta isäntäkuntana myös Vesannon kunnan perusturvaosaston (sosiaalitoimen) palvelut. Tämä tulisi ottaa huomioon vastausta ministeriölle annettaessa. Vastausta on valmisteltu perusturvaosastolla. Vastausta käsitellään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen 18 mukaisen vastauksen antamista palvelujen tuottamis- ja organisointiratkaisujen osalta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kh 140 Liitteet 8-9 Karttulan kunnanvaltuusto on tekemällään päätöksellä ilmoittanut Rautalammin kunnalle, että kunta esittää Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymälle, että Karttulan kunnalle myönnetään ero kuntayhtymän yydestä lukien. Liite 8 Perusturvaosastolla on valmisteltu vastausta ministeriön kyselyyn. Kunnanhallitus käsittelee vastausta kokouksessaan ja valtuustolle asia saatetaan tiedoksi pidettävässä kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteen 9 mukaisen lausunnon ministeriölle palvelujen tuottamis- ja organisointiratkaisujen osalta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Va. perusturvajohtaja Lauri Ruotanen oli kokouksessa selvittämässä asiaa klo

20 Kunnanvaltuusto Kv 48 Liitteet 16-17

21 Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT Kv 49 Liite 18 Sirpa Jalkanen jätti itsensä ja 10 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien kunnan nettisivujen kehittämistä ja ajantasaistamista. Valtuustoaloite on liitteenä 18. Jarmo Hämäläinen kutsui kaikki läsnäolijat merkkipäivilleen

22 RAUTALAMMIN KUNTA VALITUSOSOITUS KUNNANVALTUUSTO Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska perusteet päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät ja HLL 5 :n 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamatta. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, osoite ja postiosoite KUOPION HALLINTO-OIKEUS PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus päivää PL HELSINKI Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite (muulle kuin valitusviranomaiselle) Pykälät

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2014 197 Kunnanvaltuusto 11.11.2014 Aika Tiistai 11.11.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot