RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto. Tiistai klo Kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto. Tiistai 7.6.2010 klo 19.30 20.15. Kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA 4/2011 Kunnanvaltuusto Tiistai klo Kunnanvirasto, valtuustosali 25 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 27 Pöytäkirjan tarkastajat 28 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Takauksen myöntäminen Säynäsen yksityistiekunnan lainalle Kiesimä-Sonkarin rantaosayleiskaavan muutos tilojen Harjula 3:80 ja Rantaipale 3:68 osalta Kauppakirjan hyväksyminen / Vaskiharjut Vuoden 2010 tilinpäätös Arviointikertomus vuodelta Takauksen myöntäminen Tampin yksityistiekunnan lainalle Rautalammin kunnanvirastossa maanantaina 13. kesäkuuta 2011 klo Anneli Jalkanen Ossi Maukonen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2011 Kunnanvaltuusto Sivu 34 KOKOUSTIEDOT Aika OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Tiistai klo Kunnanvirasto, valtuustosali Jalkanen Anneli Vesterinen Jaakko Hintikka-Varis Sari Haukka Raija Herranen Tauno Hintikka Pekka Huuskonen Matti Hämäläinen Axel Hänninen Jarmo Hänninen Tapio Ilomäki Emma Jalkanen Sirpa Kaikkonen Marja-Liisa Karjalainen Jarmo Koukkari Mika Lehmonen Juhani Nevalainen Raija Pakarinen Harri Puranen Pentti Satuli Kaija Tikkanen Pirjo puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut osallistujat Risto Niemelä Tapio Kataja kunnanjohtaja hallintojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Anneli Jalkanen KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Maanantai klo 9.00 kunnanvirasto Tapio Kataja Allekirjoitukset Juhani Lehmonen Tauno Herranen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Tapio Kataja

3 Kunnanvaltuusto Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen Kv 25 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava esteestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että vara voidaan kutsua valtuutetun sijaan. Työjärjestyksen 11 :n mukaan varaen kutsuminen on puheenjohtajan tehtävä. Varaelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jonka hän hoitaa valtuutetun tointa. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 :n mukaan puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varaensä. Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiset valtuutetut olivat paikalla.

4 Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kv 26 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen elle ja kunnanjohtajalle sekä samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille sekä samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu Paikallislehti Sisä-Savossa Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan puheenjohtajan on todettava, onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv 27 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valitaan kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Tarkastus suoritetaan maanantaina 13. kesäkuuta 2011 klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juhani Lehmonen ja Tauno Herranen.

6 Kunnanvaltuusto Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kv 28 Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan huomioon tulevaa valmistelua varten. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi Tampin yksityistien takauksen asiana 34.

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Takauksen myöntäminen Säynäsen yksityistiekunnan lainalle Kh 133 Liitteet 1-2 Säynäsen yksityistiekunta pyytää kunnalta takausta tien perusparannushankkeen toteuttamiseen tarvitsemaansa :n pankkilainaan, joka otettaisiin Rautalammin Osuuspankista 10 vuoden laina-ajalla, liite 1. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi ELY-keskus on hyväksynyt , josta ELYn avustus on 50 %, mutta kuitenkin enintään Tien pituus on 10,4 km, josta pysyvän asutuksen ulospääsytienä käytetään n. 4,8 km. Lisäksi tie on läpiajotie Konneveden suuntaan. Yksityistiellä on 103 tieosakasta, joista pysyvästi asuttuja talouksia on 4 kpl ja loma-asunto-ja 80 kpl. Tien vaikutuspiirissä on runsaasti metsiä ja sen vuoksi paljon metsäliikennettä. Maaseutusihteeri on antanut asiasta lausuntonsa, liite 2. Kunnassa on ollut käytäntönä, että kunta on myöntänyt lainatakauksia tiekunnille ELY-keskuksen hyväksymän kokonaiskustannusarvion ja sen hyväksymän avustuksen välisen erotuksen suuruisen määrän, mikä tässä hankkeessa on Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle :n takauksen myöntämistä Säynäsen yksityistiekunnan em. lainalle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 29 Liitteet 1-2 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiesimä-Sonkarin rantaosayleiskaavan muutos tilojen Harjula 3:80 ja Rantataipale 3:68 osalta Kh 138 Liitteet 5-6 Valmistelija: hallintojohtaja Tapio Kataja Kaavamuutos koskee tiloja Harjula 3:80, minkä osalta kaavaa muutetaan niin, että yksi tilan lomarakennuspaikka siirretään tilan Kiesimäjärven itärannalla sijaitsevalta tilan palstalta järven länsirannalla sijaitsevalle Harjula 3:80 tilan palstalle. Tilan Rantataipale 3:68 osalta lomarakennuspaikka muutetaan asuinrakennuspaikaksi. Kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavakartta ovat liitteenä 5. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaavaehdotuksesta ei ole tullut huomautuksia. Pohjois-Savon liitto ja Museovirasto eivät ole lausunnoissaan nähneet kaavamuutoksesta huomautettavaa, liite 6. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kiesimä-Sonkarin rantaosayleiskaavan muutoksen tilojen Harjula 3:80 ja Rantataipale 3:68 osalta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kh 30 Liitteet 3-4 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kauppakirjan hyväksyminen / Vaskiharjut Kh 110 Liitteet 6-7 Sami Vaskiharju on lähettänyt kuntaan kirjeen määräalan ostamiseksi Kerkonkosken sataman läheisyydestä liitettäväksi hänen ja hänen vanhempiensa omistamaan Kotirannan tilaan. Kirje on liitteenä 6. Tekninen johtaja on puoltanut määräalan myymistä. Kunnanvaltuusto on vahvistanut Kerkonkosken alueen omakotitonttien neliöhinnaksi 1,20 ja antanut kunnanhallitukselle valtuudet päättää muista kauppaehdoista. Kunnanvirastossa on asiasta laadittu kauppakirjaluonnos, liite 7. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kauppakirjan. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kh 140 Liitteet 8-10 Määräala sijaitsee Kerkonkosken osayleiskaava-alueella ja on kaavassa merkitty LV-alueeksi. Vaskiharjujen omistama asunto sijaitsee osayleiskaavassa AO-alueeksi merkityllä alueella. Puheena oleva määräala liittyy Kotiranta RN:o 17:59 tilaan. Osayleiskaavan kaavamerkinnät eivät estä määräalan myymistä, eikä vaadi välttämättä osayleiskaavan muutosta. Vaskiharjujen hakemus on liitteenä 8, kauppakirjaluonnos liitteenä 9 ja ote yleiskaavasta liitteenä 10. Määräalaan liittyen on käyty keskusteluja Vaskiharjujen kanssa alueen ostamisesta tai vuokraamisesta. Keskustelun jälkeen on päädytty esittämään suoraa määräalan myyntiä hakemukseen perustuen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Sami, Keijo ja Kaija Vaskiharjulle myydään 384 m2:n määräala kunnan omistamasta Rantala RN:o 17:68 tilasta 1,20 euron neliöhinnalla. Myytävä määräala rajoittuu Vaskiharjujen omistamaan Kotiranta RN:o 17:59 tilaan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

10 Kunnanvaltuusto Kv 31 Liitteet 5-7 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan avattua keskustelun asiasta Kaija Satuli esitti, että ko. maa-aluetta ei myydä, koska alue on satama-aluetta ja siinä on mm. uimaranta. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan päätettyä keskustelun asiasta hän totesi, että keskustelun kuluessa Kaija Satuli on tehnyt pohjaesityksestä poikkeavan esityksen. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu, joten se on rauennut. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen. Kaija Satuli jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen: Määräalaa ei tulisi myydä, koska se on virkistysaluetta ja liittyy satamaalueeseen.

11 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuoden 2010 tilinpäätös Kh 100 Liite 18 Valmistelija hallintojohtaja. Käyttötalouden kokonaismenot olivat ,39 euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan lukuun (ilman Vesantoa) on noin 4 %. Käyttötalouden tulot olivat ,84 euroa. Kasvua 8,7 %. Käyttötalouden ulkoiset menot olivat ,56 euroa, kasvua 3,4 % eli euroa. Kasvua oli terveydenhuollossa 3,7 %, perusturvassa 3 %, luottamushenkilöhallinnossa noin 20 %, hallinnossa 4,3 %, elinkeinotoimessa 9,9 %, kulttuuri ja vapaa-aikatoimessa noin 5.9 %. Käyttötalouden ulkoisia tuloja kertyi ,01 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 6,1 % eli euroa. Tulot kasvoivat perusturvassa, elinkeinotoimessa ja koulutuksessa. Menolajeittain tarkasteltuna kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli seuraavasti: henkilöstömenot kasvoivat 1,1 %, palvelujen osto 5,4 % ja avustukset 6,3, %. Investointimenot vuonna 2010 olivat ,17 euroa, jossa kasvua edellisvuotiseen on euroa ja talousarvioon euroa. Kasvu talousarvioon verrattuna johtuu ensisijaisesti pääomalainan muuttamisesta osakepääomaksi eräissä tytäryhtiöissä. Muutoksella ei ollut kunnassa kassavaikutuksia. Investointikohteita vuona 2010 olivat nuorisotilan korjaaminen kirjaston alakerrassa, terveyskeskuksen sprinkler järjestelmän korjaus ja rakennuksen liittäminen kaukolämpöön, yhteispalvelupiste, erilaisia vesihuoltoon liittyviä korjaus ym. hankkeita. Lisäksi kunta hankki Savon Kuituverkko Oy:n osakkeita. Verotuloja kertyi ,09 euroa. Kasvua vuoden takaiseen on 3,3 %. Talousarviossa arvioitu kertymä ylittyi eurolla. Veroerien tuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna seuraavasti: yhteisöveron tuotto 27,4 % eli euroa ja kunnallisveron 1,8 % eli euroa. Kunnallisveron kasvu on pieni, kun muistetaan, että kunta korotti veroprosenttia yhdellä % -yksiköllä vuodelle Valtionosuuksia kertyi euroa, jossa kasvua edellisvuoteen on 5,7 %, eli euroa. Talousarviossa arvioitu määrä ylittyi euroa. Valtionosuudet kasvoivat siis selvästi enemmän kuin käyttömenot.

12 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli ,00 euroa. Vuosikatteen määrä on selvästi arvioitua parempi ja ylipäätään hyvä. Vuosikatteeseen vaikutti luonnollisesti verotuloa selvästi parantanut veroprosentin korotus sekä tietysti valtionosuuksien taso ja kasvu. Valtionosuuksien ja käyttötulojen yhteenlaskettu kasvu olikin suurempi kuin käyttömenojen. Poistojen määrä on ,40 euroa ja tilikauden tulos on ,60 euroa ylijäämäinen. Kunnalla oli vuodenvaihteessa pitkäaikaista talousarviolainaa ,05 euroa. Lyhytaikaista lainaa vuodenvaihteessa ei ollut, joten lainamäärä väheni vuoden takaisesta korollisen lainan määrästä ,95 euroa. Lainaa oli vuodenvaihteessa euroa / asukas. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Tarkltk 14 Tilintarkastaja on suorittanut loppuun vuoden 2010 tilintarkastuksen. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan vuodelta 2010 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten ille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa. Ehdotus: Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten ille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

13 Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta päätti 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten ille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Kv 32 Liitteet 8-9 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

14 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Arviointikertomus vuodelta 2010 Tarkltk 10 Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan antaa arvionsa siitä. ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta on hankkinut tietoa vuoden 2010 arvioinnin suorittamista varten mm. kuulemalla eri tehtäväalueiden johtavia viranhaltijoita ja seuraamalla sovitun työnjaon mukaisesti eri toimielinten päätöksentekoa sekä tekemällä muita havaintoja. Ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2010 arviointikertomuksen valmistelun ja päättää jatkotyöskentelystä. Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomukseen otettavista asioista ja päätti, että arviointikertomuksen luonnos toimitetaan ille ennen seuraavaa kokousta. Lopullinen arviointikertomus sisältö päätetään seuraavassa kokouksessa. Tarkltk 15 Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista laaditun luonnoksen pohjalta (toimitetaan ille sähköpostina ennen kokousta). Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen vuodelta 2010 ja allekirjoittaa sen ja saattaa arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltävksi. Tarkastuslautakunta päätti arviointikertomuksen lopullisen sisällön, allekirjoitti sen ja päätti saattaa sen kunnanvaltuuston käsiteltävksi. Kv 33 Liite 10 Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti ja päätti, että kunnanhallitus antaa vastaukset kertomuksessa esiin tulleisiin asioihin viimeistään lokakuun aikana.

15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Takauksen myöntäminen Tampin yksityistiekunnan lainalle Kh 160 Liitteet Tampin yksityistiekunta pyytää kunnalta takausta tien perusparannushankkeen toteuttamiseen tarvitsemaansa :n pankkilainaan, joka otettaisiin Rautalammin Osuuspankista 10 vuoden laina-ajalla, liite 15. Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi ELY-keskus on hyväksynyt , josta ELYn avustus on 50 %, mutta kuitenkin enintään Hankkeen tulee olla valmis mennessä. Tien pituus on n. 3,4 km ja sen vaikutuspiirissä on 9 lomakiinteistöä ja metsää useita satoja hehtaareita. Tiekunta on hakenut ELY-keskukselta valtionavustusta tien kuivatukseen ja kantavuuden parantamiseen. Maaseutusihteeri on antanut asiasta lausuntonsa, liite 16. Kunnassa on ollut käytäntönä, että kunta on myöntänyt lainatakauksia tiekunnille ELY-keskuksen hyväksymän kokonaiskustannusarvion ja sen hyväksymän avustuksen välisen erotuksen suuruisen määrän, mikä tässä hankkeessa on Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle :n takauksen myöntämistä Tampin yksityistiekunnan em. lainalle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kv 34 Liitteet Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.3.2015 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 11 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 2/2010 Aika: tiistai 15.6.2010 klo 18.00 Paikka: kunnantalo, valtuustosali Pöytäkirja nähtävillä: perjantaina 18.6.2010 ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2014

KUNNANVALTUUSTO 3/2014 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai 23.6.2014 klo 19.00-20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot