Horisontti 2020 ohjelmavalmistelun tilanne ja kansallinen organisoituminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Horisontti 2020 ohjelmavalmistelun tilanne ja kansallinen organisoituminen"

Transkriptio

1 Horisontti 2020 ohjelmavalmistelun tilanne ja kansallinen organisoituminen Yliopistojen tutkimuspalvelupäivät Vaasa, Mai Tolonen, TEM ja Tekes

2 Horisontti 2020 ohjelman valmisteluvaihe Irlannin pj kaudella poliittinen sopu H2020:sta (puiteohjelma, osallistumissäännöt ja EIT) sekä muista tärkeistä asioista esim. MFF ( ) Kilpailukyky: 125,614 miljardia josta H ,2 miljardia Koheesiopolitiikka: 325,149 miljardia Maatalous: 373,179 miljardia Turvallisuus, kuluttajaohjelma jne: 15,686 miljardia Naapuruusohjelma, kehitysyhteistyö, jäsenyysasiat jne: 58,704 miljardia Kompromissin keskeisiä elementtejä : yksinkertaistaminen (flat rate kustannusmalli), ohjelman rakenne ja uudet toimintalinjat Spreading excellence and widening participation ja Science with and for society omina osioinaan pilareiden ulkopuolella Uusi haaste (7) Secure Societies Uusia toimia meritutkimukseen (haaste 2) ja kulttuuriperintöön (haasteet 5 ja 6) liittyen tietyt EP:n vaatimat budjetin korvamerkinnät (SME, Energia, FET) Fast Track to Innovation pilotti JTI aloitteita koskevat osallistumissääntöjen poikkeukset, budjettijako (luvut perustuvat 68,7 mrd :n eli pl. Euratom budjetti)

3 Kompromissiehdotuksen budjettijakauma Commission % Council % (Coreper 12/6) Compromise % (Trilogue 25/6) EP % I Excellent Science, of which: ERC FET MSCA Research Infras Widening Participation 0.90 II Industrial Leadership, of which: Leadership in Risk Finance SME s III Societal Challenges, of which: Health Food quality Energy Transport Climate Inclusive Societies Secure Societies Science with and for society 0.40 Widening Science with and for society 0.60 EIT JRC Non-nuclear Total

4 Horisontti 2020 ohjelman valmisteluvaihe Liettuan pj kaudelle jäi joitain teknisiä korjauksia ja muotoiluja EIT teksti Fast Track To Innovation Spreading excellence & widening participation Open Access Joitakin neuvottelun aikana esiin nousseita korostuksia Uusia osallistujia EIT edistämään yrittäjäkoulutusta ja tukemaan start upp ja spin off yritysten syntymistä einfrat FET synergia muun PO:n kanssa JUt avoimuus, tehokkuus ja läpinäkyvyys Koheesiopolitiikan ja H2020:n synergia Linkit European Higher Education Area ja European Research Arean välille Neuvosto jatkaa neuvotteluja erityisohjelmasta, Euratom ohjelmasta ja ITERistä Parlamentti äänestää syys lokakuussa, oletuksena hyväksyminen, mikä mahdollistaa ohjelman alkamisen suunnitellusti 2014 alussa

5 Työohjelma Perustuu erityisohjelmapäätökseen, josta neuvottelut vielä kesken Komission eri pääosastojen yhdessä valmistelema strateginen ohjelma luo perustan (mm. fokusalueet) Komission sisäinen työohjelman kommentointi päättyy Jäsenmaat valmisteluun mukaan epävirallisissa komiteakokouksissa syysmarraskuussa; Suomesta näihin entisiä komiteajäseniä, uudet valitaan syksyn aikana Työohjelman luonnos luvattu julkaista syyskuussa Komissio hyväksyy alustavan työohjelman Ensimmäiset hakukilpailut julkaistaan Suunnitelmissa 2 vuotinen työohjelma Rakenne Introduction (ml strateginen ohjelma), Excellent Science (not ERC), Industrial Leadership, Societal Challenges, Science with and for Society, Widening Participation, Annexes Nettiin luvassa mm. hakutoimintoja, sanastoa ja FAQ Haastelähtöinen hakijoilla vapaus esittää innovatiivisia ratkaisuja Erilliset työohjelmat ERC:lle, Euratomille, EIT:lle ja JRC:lle Neuvoa antavat ryhmät (Advisory groups, AG) tärkeässä roolissa (15 ryhmää) kiinnostuksen ilmaisua, kutsuttujen listoja ei vielä julkaistu

6 Kansallinen verkostorakenne Horisontti 2020 ohjelmassa Horisontti Haltuun ryhmän ehdotus Kesäkuu 2013

7 Yhteisymmärrys miksi tarvitsemme uutta toimintamallia H2020:n tavoitteita ja uusi luonne Tutkimuksen laaja yhdistäminen innovaatiotoimintaan; kohteena myös ei teknologiset innovaatiot Yritysten osallistumisen lisääminen Rakennerahastotoimet t&i:n tukena Ongelma ja ratkaisukeskeisyys Läpileikkaavat teemat Uudet ja uudenlaiset osallistujat 2 vuotiset työohjelmat ja strategiset fokusalueet Kasvava synergia kansallisten toimien kanssa sekä yhteisrahoitteiset ohjelmat kansainvälisyys ja yhteiskunta ja humanistiset tieteet läpileikkaavasti PO:ssa Nykyiset ongelmamme Työ sirpaleista; kaikilla liian vähän aikaa EU tehtävien hoitamiseen Tukiryhmät passiivisia ja suljettuja seuroja Tieto hajallaan ja kansallinen koordinaatio puuttuu (erit. yhteisrahoitteisten instrumenttien suhteen mm. ERANET, JU, EIP, EIT KIC, SET Plan) Ei tarpeeksi ennakko vaikuttamista eikä liittoutumista muiden jäsenmaiden kanssa Yritämme seurata kaikkea, koska ei fokusointia eikä selkeitä tavoitteita EU projektien tutkimustulosten hyödyntäminen Yritysten osallistuminen heikkoa

8 FI jäsenyyksiä ja osallistumisia EU t&i toimissa NCPt: 38 henkilöä, useat myös komitean asiantuntijajäseniä ; n. 8,3 htv, joista 4 EUTIssa Komiteajäsenet: 20 joista 8 SA:ssa ja 7 Tekesissä, 5 ministeriöistä (OKM, TEM, LVM, PLM); n. 1,5 htv Asiantuntijajäsenet: 34 joista 11 SA:ssa ja 12 Tekesissä, 7 ministeriöistä (OKM, TEM, LVM, SM, MMM) ja 4 muista virastoista; n. 1,5 htv EU t&i politiikkatyö TEM/OKM: n. 2 htv EAG: Suomalainen 9 (13:sta) ryhmässä T&i poliittiset komiteat ja ryhmät: (16): 33 jäsenyyttä (joitakin samoilla henkilöillä); lisäksi jäseniä temaattisissa työryhmissä EIP: jäsenyys 3:ssa Art. 187 JTI: jäsenyys kaikissa 5:ssä sekä Galileo ja GMES (useita jäsenyyksiä) Art. 185: jäsenyydet Eurostars, EMRP, Bonus ETP: jäsenyys 26:ssa; 72 yritys. 56 tutkimusorganisaatio, 7 järjestö ja 8 viranomaisosallistumista JPI: jäsenyys yhdeksässä EIT KIC: jäsenyys yhdessä, 1 2haku valmisteilla PPP: jäsenyys kahdessa, kaksi valmisteilla, lisäksi projektiosallistumista ERA NET: jäsenyys 27:ssä Infrastruktuurit: osallistuminen 15:een, uusia osallistumisia valmisteilla

9 Vähän, mutta tärkeitä muutoksia Muutosten tavoitteena kokonaiskuvan hahmottaminen, reagointikyvyn parantaminen sekä yhteistyön ja tiedonkulun lisääminen Relevanttien hallinnonalojen yhteistyö ja tukiverkoston aktiivisuus, mistä komiteajäsen on vastuussa konfiguraatiokohtaisesti Relevanttien EU vastuullisten ja muiden toimijoiden yhteydenpito ja tiedonkulku niin kokousten kuin uuden sähköisen työkalun avulla Koordinaatioverkoston perustaminen tukee Suomen proaktiivista vaikuttamistyötä, koordinoi kansallista EU t&i järjestelmää sekä vahvistaa tiedonkulkua ja poikkihallinnollista yhteistyötä Uudistuksen hyödyt: Osallistujat tavoitetaan paremmin ja he menestyvät hakukilpailuissa Tulokset hyödynnetään paremmin ja syntyy vaikuttavuutta yhteiskunnassa Vaikuttamista oikeaan suuntaan koko Suomen kannalta pystytään koordinoimaan entistä paremmin Aktivointisuunnitelma Sektorikohtaiset päätöksenteon tarpeet ja strategiat huomioon Tehtäväjako selkeäksi eri tukirakenteiden kesken Enemmän yhteistyötä ja erilaisten aktivointitilanteiden hyödyntämistä Yliopisto yritys yhteistyö

10 Ehdotus uudeksi verkostojärjestelmäksi Koordinoi ja sovittelee kantoja vireillä olevien asioiden suhteen Jaosto Koordinaatioverkosto (tukiverkosto hor. komitealle) Tukiverkosto (13 x konfiguraatio) Kokonaisuuden seuranta Yhteistyön koordinointi Vaikuttamisen vahvistaminen FI osallistumisen pohdinta ml. uudet aloitteet Taustatyö jaostolle Määräaikaisuus Mukana relevanttien aloitteiden (JTI, JP, ETP ) ja kansall. ohjelmien vastuullisia Näkemykset Aktivointi Linkit muihin tukiverkostoihin Ydinryhmä (13 x konfiguraatio) Komiteatyö & tukiverkoston hallinnointi Vastuu osa al. aktivoinnista ja seurannasta PO:n laajempi tuntemus

11 Kullakin 13:lla konfiguraatiolla Ehdotettu uusi toimintamalli Ydinryhmä: komiteajäsen ja täydentävät asiantuntijajäsenet, NCP sekä EUTIn edustaja Ydinryhmällä tulee olla riittävän monipuolinen asiantuntemus sekä aihealueen relevanteista, Suomen kannalta keskeisistä yhteiskunnallisista ja kilpailukyvylle keskeisistä tarpeista että suomalaisesta osaamisesta aihealueella. Määräaikainen tukiverkosto: vastuuhenkilöitä mm. relevanteista EU aloitteista, kansallisista ohjelmista ja poikkihallinnollisista verkostoista, aihealueen osaajia tutkimuslaitoksista ja yliopistoista sekä yritysten edustajia esim. SHOKien kautta. Verkoston tehtävänä on aihekohtaisen vaikuttamisen ja aktivoinnin lisäksi pitää yllä yhteyksiä läpileikkaavien teemojen osalta muihin konfiguraatioihin Puuttuva kansallinen koordinointi perustettavan koordinaatioverkoston tehtäväksi Jäseniä keskeisten pysyvien EU t&i poliittisten ryhmien jäseniä (esim. ERAC, ESFRI, SFIC, EFFLA, EIT) horisontaalikomitean delegaatit komiteoiden vastuutahot tuloksia hyödyntävien ministeriöiden ja t&i toimintaa rahoittavien virastojen edustajia Brysselin FiLi toimiston ja EUE:n asiantuntijat muita keskeisiä toimijoita julkiselta ja yrityssektorilta Tehtäviä on ennakoivasti selvillä uusista EU t&i aloitteista ja linjauksista ja pohtii niiden merkitystä Suomelle osallistuu tarvittavaan vaikuttamistyöhön analysoi Suomen kokonaisosallistumista EU t&i toimintaan ja miettii sen edellyttämiä toimenpiteitä huolehtii tiedonkulusta Suomessa; avuksi sähköinen työkalu ryhmällä oma ydinryhmänsä, joka valmistelee asioita toimii EU t&i jaoston työvaliokuntana ja tukiverkostona horisontaalikomitean delegaateille

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Mai Tolonen TEM/Tekes Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Mai Tolonen TEM/Tekes 1 H2020:n uusi luonne ja uudet tavoitteet Tutkimuksen laaja yhdistäminen innovaatiotoimintaan; kohteena

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Rakennerahastot Puiteohjelma CIP-ohjelma EU-ohjelmien erot? Puiteohjelma ja CIP: rahoitus haetaan suoraan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI Vastaanottaja Valtioneuvoston kanslia Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra Suomen Akatemia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu, 2013 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Lobbaustoimenpiteet... 3 Euroopan nuorten olympiafestivaalit 2009 (EYOF)... 4 Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Tom Warras, Tekes Ari-Pekka Manninen, LVM EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020. Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vv. 2014-2020 Elina Holmberg EUTI, Tekes 20.5.2014 EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti

Lisätiedot

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI 1.2.2010 Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020

INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 TEM 040:00/2012 TEM/897/00.04.03/2012 INKA - Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 HAKUOHJEET Ohjelman tavoite INKA-ohjelma on keskeinen osa politiikkatoimia, joilla jatkossa vahvistetaan alueellisia

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot