SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 SAHAKOSKI HANKE Perhetukitoiminnan kehittäminen Haminassa SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI Hankkeen toiminta ja tuotokset ajalla Projektityöntekijä Päivi Kaski Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti Sahakoskentie 31 Sahakoskentie 31 (05) VEHKAJOKI VEHKAJOKI

2 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAVOITTEET, ORGANISOITUMINEN JA TALOUS 3 2. HANKKEEN TUOTOKSET AJALLA ARVIOINTI-, PERHEKUNTOUTUS- JA SELVITTELYJAKSOJEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI HANKKEEN ARVIOINTI 11

3 3 1. HANKKEEN TAVOITTEET, ORGANISOITUMINEN JA TALOUS Perhetukitoiminnan kehittämishanke on jatkoa Haminan lastensuojelun pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Valtakunnallinen sosiaalialan kehittämishanke toimi vuosina ja se mahdollisti hankkeelle valtionavustuksen vuosille Sahakoski-hankkeessa ovat mukana myös Miehikkälän ja Virolahden kunnat. Lastensuojelun uudistuva lainsäädäntö korostaa ennaltaehkäisyn, lastensuojelutarpeen arvioinnin sekä perhekuntoutuksen merkitystä. Hankkeen aikana käyttöön otettavilla uusilla toimintamuodoilla pystytään vastaamaan kehittyvän lastensuojelutyön laadullisiin ja sisällöllisiin vaatimuksiin. Hankkeen tavoitteet Hankehakemuksen mukaisesti hankkeen tavoitteet ovat: 1. Suunnitelmallista vanhemmuuden arviointia ja perhekuntoutusta tarjotaan lähipalveluna 2. Avo- ja laitoshenkilöstö työskentelee joustavasti, oikea-aikaisesti ja tiiviisti yhdessä häivyttäen palvelurajoja 3. Vanhemmuuden arvioinnin ja perhekuntoutuksen sekä lastensuojelun tarve selvitetään 4. Henkilöstön määrä, ammattirakenne ja osaaminen määritetään vastaamaan palvelutarvetta 5. Työprosesseja käydään läpi, laaditaan prosessikuvaukset ja määritetään työskentelymenetelmät 6. Perustetaan lastensuojelun kehittämisryhmä Hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan että tavoite 6 ei ole enää ajankohtainen tämän hankkeen tehtävänä, sillä hankekunnat järjestävät parhaillaan uuden lastensuojelulain mukaisesti seudullista lastensuojelun asiantuntijaryhmää. Projektityöntekijä laati tavoitteista konkretisoidun toteuttamisohjelman sekä aikataulun. Hankkeen organisoituminen Ohjausryhmä muodostettiin elokuussa 2007 ja projektityöntekijä aloitti työn hankkeessa Ohjausryhmän tehtävänä on johtaa, valvoa ja seurata hanketta. Ohjausryhmän jäsenet ovat: sosiaalityön päällikkö Merja Niemelä (pj) sosiaalisihteeri Sisko Seppälä (Miehikkälän ja Virolahden edustaja) perhetukikeskuksen johtaja Hannu Liikkanen vastaava psykologi Eeva Tuurihalme (Haminan kasvatus- ja perheneuvola), perhetyöntekijä Katja Tilli ohjaaja Kimmo Heikkilä johtava sosiaalityöntekijä Tarja Vihtonen ohjaaja Katriina Hartikainen ( alkaen) projektityöntekijä Päivi Kaski (siht.) Ohjausryhmä on kokoontunut syyskuun -08 loppuun mennessä kuusi kertaa. Ohjausryhmässä on käsitelty mm. hankkeeseen osallistuvien tahojen odotuksia projektilta, hankkeen tavoitteiden täsmentämistä ja toteuttamisaikataulua, seurattu hankkeen taloutta sekä toimintojen käynnistymistä ja edistymistä. Sahakosken uusien toimintojen suunnittelua ja hankkeen pohjatyötä on tehnyt joulukuussa 2005 perustettu pääryhmä, joka jatkoi kokoontumisiaan saakka. Hankkeen käynnistyttyä

4 4 elokuussa -07 muodostettiin Sahakosken uuden osaston ohjaajista, sosiaaliohjaajasta, ja perhetyöntekijöistä toimintojen kehittämis- ja suunnittelutyöryhmä, joka on kokoontunut keskimäärin kerran kuukaudessa. Lisäksi sosiaalityön päällikkö, Sahakosken johtaja ja projektityöntekijä ovat tarpeen mukaan kokoontuneet suunnittelemaan ja arvioimaan hankkeen toimintaa. Sahakosken uusina perhetukitoimintoina hankkeessa käynnistettiin Kaisla-osastoon sijoittuvat vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjaksot sekä lasten ja nuorten elämäntilanteen selvittelyjaksot. Osaston henkilökunnasta neljä ohjaajaa aloitti työn Sahakoskella , osaaikainen sosiaaliohjaaja ja määräaikainen ohjaaja Kaisla-osaston uudet toimitilat, kaksi perheasuntoa ja neljä lasten/nuorten asiakaspaikkaa otettiin käyttöön saneerattujen toimitilojen valmistuttua. Tilojen vastaanottotarkastus oli Hankkeen talous Hankkeen talousarvio vuosille on yhteensä euroa, josta valtionavustuksen osuus on 75 % eli euroa. Hankkeelle budjetoidusta rahoituksesta oli syyskuun loppuun 2008 mennessä käytetty 53 %. 2. HANKKEEN TUOTOKSET AJALLA Tavoite 1: Suunnitelmallisten vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjaksojen toteuttaminen Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutustyöhön kuuluvat seuraavat työmuodot: perhetyö perheessä, perhe laitosjaksolla, lapsi elämäntilanteen selvittelyjaksolla ja laitosjakson jälkeinen perhetyö avohuollon tukitoimena. Perheille Kaislassa on kaksi perheasuntoa ja lapsille/nuorille neljä asiakaspaikkaa. Seuraavassa taulukossa esitetään asiakkaiden kertyneet laitospäivät Sahakosken Kaisla-osastolla Lapsella viitataan alle 13- vuotiaaseen henkilöön. Kaisla-osaston laitospäivät PERHEET LAPSI/NUORI laitospäivät laitospäivät perhe 1 5 nuori 1 306* perhe nuori 2 41 perhe nuori 3 85 perhe 4 7 nuori 4 166* perhe 5 63 lapsi 5 25 perhe 6 4 lapsi 6 23 perhe 7 29* lapsi 7 14* nuori 8 1* Yhteensä 363 Yhteensä 661 Tähdellä (*) merkittyjen perheiden tai lasten/nuorten jaksot jatkuivat jälkeen. Arviointi- ja perhekuntoutusjaksolla olleista perheistä viisi on ollut perhetyön asiakasperheenä ennen Sahakoskelle tuloa. Jakson jälkeen avohuollon perhetyö on jatkunut neljässä perheessä. Yksinään jaksolla olleista lapsista/nuorista lähes kaikkien perheet ovat olleet perhetyön asiakkaana ennen Kaisla-osastojaksoa. Syyskuun loppuun mennessä jaksolta on

5 5 kotiutunut neljä lasta/nuorta ja heidän perheissään jatkuivat perhetyön käynnit suunnitelman mukaisesti noin kolmen kuukauden ajan. Selvittelyjakson tuloksellisuudesta kertoo se, että tuetun kotiutumisen jälkeen perhetyön käynnit on voitu lopettaa tai on suunniteltu lopetettavaksi kahden nuoren perheessä. Sekä vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjaksoille että lasten/nuorten elämäntilanteen selvittelyjaksoille laadittuja prosessikuvauksia on täsmennetty. Asiakastyön raportointiin on luotu käytännöt, ohjeistot ja lomakepohjat. Uusista palveluista tiedottamiseen on laadittu esitteet ja päivitetty kaupungin internet-sivusto. Avo-ja laitoshenkilöstön yhteisissä palavereissa on laadittu alustava kriteeristö siitä, millaisille asiakkaille arviointi- ja kuntoutusjaksot parhaiten soveltuvat. Tavoite 2: Avo- ja laitoshenkilöstö työskentelee joustavasti, oikea-aikaisesti ja tiiviisti yhdessä häivyttäen palvelurajoja Kaisla-osaston ensimmäisen toimintavuoden aikana perhetyöntekijät sekä osaston ohjaajat ovat säännöllisesti kokoontuneet yhteisiin palavereihin suunnittelemaan asiakastyötä ja sopimaan tarkoituksenmukaisen ja tuloksellisen työn toteuttamiseen liittyvistä asioista. Edellisten henkilöstöryhmien lisäksi myös lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja pitkäaikaisia sijoituspaikkoja tarjoavan Vehka-osaston työntekijät ovat suunnitelleet ja kehittäneet toimintoja. Työtä on tehty yhdessä mm. Sahakosken henkilöstökokouksissa, hankkeeseen sisältyvän koulutuksen puitteissa sekä muissa palavereissa. Asiakastyö on toteutunut pääpiirteissään hankkeen suunnitteluvaiheessa tehtyjen prosessimallinnuksien mukaisesti. Toimintakäytäntöjä on täsmennetty erityisesti Kaislaan tulovaiheen osalta sekä perhetyöntekijöiden ja ohjaajien yhteistyön toteuttamisen osalta. Perhetyöntekijät osallistuvat Kaisla-osastolla olevan asiakasperheensä kuntoutusjaksoon mm. tapaamalla perheenjäseniä erikseen ja yhdessä ohjaajien kanssa, tukemalla yhteyksiä asiakkaan lähi- ja viranomaisverkostoon ja hoitamalla perheen lapsia. Perhetyön toimintaa laitosjaksoilla arvioidaan ja kehitetään hankkeessa edelleen. Tavoite 3: Vanhemmuuden arvioinnin ja perhekuntoutuksen sekä lastensuojelun tarve selvitetään Seuraavaan taulukkoon on koottu hankkeessa mukana olevien kuntien lastensuojelun tarvetta ja asiakasmääriä kuvaavia lukuja. (Lähdetiedot: kuntien oma tilastointi, Stakesin lastensuojelutilasto) Lastensuojelun tilastoja HAMINA MIEHIKKÄLÄ VIROLAHTI Lastensuojeluilmoituksia/v ei tietoa 6 7 ei tietoa Lastensuojelun avohuoll.asiakkaat ei ei Laitoshuollossa vuoden aikana tietoa tietoa Perhehoidossa vuoden aikana Muu (jälkihuolto) ei tietoa ei tietoa 1 Sijoitettujen %-osuus ikäryhmästä 0-17-vuotiaat 0,6 0,6 0,9 ei tietoa 0,2 0,5 0,8 0,8 0,6 -vastaava osuus koko maa* 1,4 1,4 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 *Koko maan 0-17 v:n osuudet: Haminan kohdalla kaikkien kaupunkien keskiarvo, Miehikkälän ja Virolahden kohdalla kaikkien maaseutumaisten kuntien keskiarvo

6 6 Laitos- tai perhehoitoon sijoitettujen osuus ikäryhmästä on Haminassa ja Miehikkälässä ollut jo pitempään alle koko maan kaupunkien/maaseutumaisten kuntien keskitason. Virolahdella tämä osuus on painunut alle maaseutukuntien keskiarvon viime vuonna. Haminassa on sekä avohuollon tukitoimia tarvitsevien lasten että sijoitettujen lasten määrä lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2006 vuoteen Vanhemmuuden arviointi- ja kuntoutusjaksolle Kaisla osastolle on kysytty asiakaspaikkaa lokakuun -07 ja syyskuun -08 välisenä aikana kahdelletoista perheelle, joista seitsemän on otettu Sahakoskelle eripituisille jaksoille. Perheiden paikkakyselyt ovat koskeneet yhteensä 33:a perheenjäsentä. Samalla aikavälillä lapsia tai nuoria koskevia paikkakyselyitä on tullut yhteensä 19. Näistä kahdeksan lasta tai nuorta on tullut Sahakoskelle elämäntilanteen selvittelyjaksolle. Paikkakyselyt on pyritty dokumentoimaan tarkasti, jotta eri palveluissa sijoitus- tai jatkosijoituspaikkaa odottavien asiakkaiden tarpeet saadaan selville. Tavoite 4: Henkilöstön määrä, osaaminen ja ammattirakenne määritetään vastaamaan palvelutarvetta Sahakosken perhetukikeskuksen henkilökunta syyskuussa 2008 Perhetyö: 6 kokoaikaisia ja vakituista perhetyöntekijää (perhetyöntekijät työskentelevät perheissä sekä avohuollossa tehtävin kotikäynnein että Kaisla-jaksolla Sahakoskella) Kaisla-osasto, vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutus sekä lasten ja nuorten elämäntilanteen selvittelyjaksot: 4 kokopäivätoimista ja vakituista ohjaajaa 1 kokopäivätoiminen, määräaikainen ohjaaja ( saakka) 1 osapäivätoiminen (50 %), vakituinen sosiaaliohjaaja Vehka-osasto, pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten ja nuorten koti: 6 kokopäivätoimista ja vakituista ohjaajaa Muu henkilöstö: 1 johtaja (kokopäivätoiminen, vakituinen) 1 emäntä (kokopäivätoiminen, vakituinen) 1 projektityöntekijä (kokopäivätoiminen, määräaikainen saakka) Vuonna 2007 laaditun hankesuunnitelman mukaisesti perhetukikeskuksessa ohjaajat ja perhetyöntekijät tekevät jaksotyötä, jotta heidän työaikansa voidaan suunnitella vastaamaan jaksolla olevien perheiden ja lasten tarpeita. Kaislan ohjaajat tekevä työtä pääsääntöisesti klo 7.00 ja välillä kolmessa vuorossa. Lasten ja nuorten koti Vehkan puolella oleva yövuorolainen valvoo myös Kaislan asiakkaat yövuoron ajan klo Hankkeen väliarvioinnissa maaliskuussa -08 nousi esille Kaisla-osaston henkilöstömitoitus. Sekä asiakaspalautteesta, työntekijöiden itsearviointikyselyn vastauksista että ohjausryhmän tekemästä riskianalyysistä saatiin viestiä Kaisla-osaston työntekijöiden ajan riittämättömyydestä asiakastyöhön. Tilanne parantui kun saatiin lupa uuden määräaikaisen ohjaajan palkkaamiseen. Viides ohjaaja aloitti työn syyskuun alussa. Hankkeen toisena toimintavuotena selvitetään ja kokeillaan perhetyöntekijöiden työskentelyä oman asiakasperheensä kanssa laitosjaksolla entistä intensiivisemmin. Vanhemmuuden arvioinnin, perhekuntoutuksen ja kriisityön osaamista on hankkeen aikana vahvistettu Sahakosken henkilöstön ja sosiaalityöntekijöiden yhteisillä koulutuksilla. Koko perheen kuntoutus prosessikoulutukseen ovat osallistuneet myös perhetyöntekijä ja sosiaalisihteeri Miehikkälän ja Virolahden lastensuojelutyöstä. Sahakosken perhetukikeskuksessa työskentelevillä on varsin monipuolista ja laajaa lastensuojelutyön osaamista. Esimerkiksi koko henkilöstöllä on Pesäpuu ry:n lastensuojelutarpeen arviointimenetelmäkoulutus, joka perustuu lapsilähtöisyyteen ja toiminnallisten välineiden käyttöön.

7 7 Tammikuusta 2008 alkaen on Kaisla-osaston ohjaajille ja perhetyöntekijöille järjestetty yhteinen työnohjaus kerran kuukaudessa. Tavoite 5. Työprosesseja käydään läpi, laaditaan prosessikuvaukset ja määritetään työskentelymenetelmät Uusien perhetukitoimintojen työprosessien toteuttamista on suunniteltu ja täsmennetty Kaislaosaston ohjaajien ja perhetyöntekijöiden kanssa säännöllisissä kokoontumisissa. Sen lisäksi keskustelua on käyty ja uusista käytännöistä ja ohjeistuksista sovittu tarpeen mukaan lasten ja nuorten koti Vehkan ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Vanhemmuuden arvioinnin ja perhekuntoutusjakson prosessikaavio: HUOLI TUTUS- TUMI- NEN PÄÄTÖS TULO Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä huoli perheestä Paikkatiedustelu (lomake) Perheelle tarjotaan kuntoutusjaksoa ja motivoidaan jaksolle Tutustumiskäynti Verkostopalaveri/ ASneuvottelu Sosiaalitt:n päätös jaksosta Alustavat tavoitteet jaksolle Perhe aloittaa jakson Kaislassa 1 2 VKOA 3 9 VKOA 10 VKOA 3 KK 3 KK - ORIEN- TOITU- MINEN ARVIOINTI OHJAUS JATKOON SUUNTAU- TUMINEN JÄLKI- TYÖSKEN- TELY Tutustuminen Tiedon keruu Tavoitteiden konkretisointi Perheen arkirytmin löytyminen jaksolle Keskustelut, ohjaus, neuvonta: lasten kasvatuksen, parisuhteen, terveyden ym. kysymykset Kotivierailut Tukiverkosto Tukipalvelut Kotiutuminen perhetyön käynnit Vanhemman/vanhempien jatkohoitopaikka Lapsen/lasten sijoitus

8 8 Lapsen/nuoren elämäntilanteen selvittelyjakson prosessikaavio: n. 3 9 KK MUU VAIHTOEHTO LAPSI/NUORI TULEE KAISLAAN AS 1-5 PÄIVÄN KULUESSA SELVITTELY JA ARVIOINTI AS n. 1 KK VÄLEIN LAPSI/NUORI PALAA KOTIIN Tutustuminen, omaohjaaja paljon läsnä (ja perhetyö) Tavoitteet Yhteistyö Arviointimenetelmät Mukana perhe, omahoitaja, asiantuntijatahot. Kartoitus yhteistyössä. Jos päädytään muuhun sijoituspaikkaan, alkaa asian valmistelu. Jos lapsi palaa kotiin, sovitaan perhetyön käynneistä ja mahdollisesta intervallijaksosta Kaislassa SIJOITUS SAHAKOS- KELLE PITKÄAIKAI- SESTI Kaisla-osastolla käytössä olevat työmenetelmät Kaisla-osaston ensimmäisen vajaan toimintavuoden aikana on sovellettu lastensuojelu- ja perhetyössä jo aiemmin käytettyjä menetelmiä sekä sen lisäksi suunniteltu ja kehitetty uusia toimintatapoja ja työvälineitä. Ihmissuhdetyössä kaikki asiakastyö ja siinä käytettävät menetelmät perustuvat asiakkaan ja työntekijän välittömään vuorovaikutukseen. Työntekijän oma persoona on tärkein työväline. Vuorovaikutuksen laadulla ja määrällä on siten myös suora yhteys työn tuloksellisuuteen. -Asiakassuunnitelmaneuvottelu Sosiaalityöntekijä vastaa lapsen tai nuoren asiakassuunnitelmaprosessista. Siinä kuvataan lapsen ja perheen nykytilanne, asetetaan yhdessä lapsen hyvinvointia edistävät muutostavoitteet ja määritellään toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi. -Viikko-ohjelma Viikko-ohjelman laativat yhdessä asiakas ja (oma)ohjaaja. Myös perhetyöntekijä voi osallistua ohjelman tekoon. -Keskustelut, omaohjaajakeskustelut (asiakas, ohjaaja + perhetyöntekijä) Perheille tehtyjen haastattelujen perusteella vuorovaikutus ja keskustelut ohjaajan, perhetyöntekijän ja sosiaaliohjaajan kanssa on vanhempien kokemuksissa tärkein auttamisen tapa. -Toiminnalliset menetelmät ja kartat: Pesäpuun kortit, leikit ja pelit, verkostokartta, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartat, aarrekartta, elämänjana -Videointi

9 9 Kaislan ohjaajat ovat käyttäneet videointia erityisesti lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen havainnoimiseen ja kehittämiseen. -Päivittäinen raportointi ja yhteenvedot Kaislan toiminnassa päivittäinen yksityiskohtainen raportointi on osoittautunut välttämättömäksi ja erittäin tarkoituksenmukaiseksi arvioinnin ja kuntouttavan työn käytännöksi. -Taulukointi Kaislan ohjaajat suunnittelivat taulukointikäytännön sovellettavaksi perhekuntoutustyössä silloin, kun vanhemmat tarvitsevat erityisen paljon ohjausta lapsen hoito- ja huolenpitotehtäviin. Hankkeen kumppanuuskuntien, Miehikkälän ja Virolahden kanssa toteutunut yhteistoiminta Hankkeen ohjausryhmässä on Miehikkälän ja Virolahden kuntien edustajana sosiaalisihteeri Sisko Seppälä. Projektityöntekijä teki tutustumiskäynnin Virolahden sosiaalitoimistoon aloitettuaan työn elokuussa -07. Kumppanuuskuntien lastensuojelutyö eroaa Haminasta määrällisesti, mutta erityisesti Virolahden sosiaalityössä tulevat näkyville lapsiperheiden ongelmat ja niistä aiheutuvat lastensuojelun ja perhetyön tarpeet kaupunkimaisia paikkakuntia vastaavasti. Kysyntää lasten ja nuorten elämäntilanteen selvittelyjaksoille on myös maaseutukunnissa ja hankkeen aikana kunnat ovat tehneet asiakasyhteistyötä Sahakosken Kaisla-osaston kanssa. Toisena yhteistyöalueena on ollut hankkeen järjestämät koulutukset, joihin on saatu Virolahdelta osallistujia mukaan. Kolmantena yhteistoiminnan alueena on suunniteltu Haminan perhetyön toimintakäytäntöihin tutustumisesta ja kokemusten vaihdosta. Syyskuun alussa -08 Sahakosken henkilökuntaa vieraili Miehikkälässä, jossa vapaamuotoisessa iltapäivänvietossa keskusteltiin mm. ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta ja perhetyöstä, suunniteltiin tulevia koulutuspäiviä ja käytiin läpi hankkeen väliraporttiin koottuja tuloksia. Ohjausryhmä vieraili Virojoella syyskuussa -08 hankkeen kuudennen ohjausryhmäkokouksen merkeissä.

10 10 3. ARVIOINTI-, PERHEKUNTOUTUS- JA SELVITTELYJAKSOJEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Sahakoski-hankkeessa käynnistettyjen toimintojen vaikuttavuutta arvioidaan käyttämällä Petteri Paasion (2003) sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden arviointimallia: Vaikuttavuuden arvioinnin rakenne ja mahdollisuus sosiaalialalla. Seuraavassa esitetään Sahakosken Kaisla-osaston työn vaikuttavuustekijät. Asiakkaiden määrää ja toteutuneita jaksoja koskevat tiedot on ajalta , yksittäisiä suoritteita koskevat tilastotiedot ajalta LÄHTÖKOHTA JA PANOS Paikkatiedusteluja 52 asiakkaalle 2 perheasuntoa + 4 asiakashuonetta + yhteiset tilat 4 ohjaajaa ( alk. 5 ohjaajaa) sosiaaliohjaaja (50 %) perhetyöntekijöiden ja Vehkan yövalvojan työpanos johtajan ja emännän työpanos laskennalliset kustannukset 198 /vrk (koko perhetukikeskukset vrk hinta) PROSESSI Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjakso 1-5 kk Lapsen/nuoren elämäntilanteen selvittelyjakso 1-12 kk prosessissa mukana lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, Kaisla-osaston ohjaajat ja Vehka-osaston ohjaajat työotteet, käytännöt ja menetelmät otettu käyttöön ja kehitetty asiakkaiden tarpeita vastaaviksi palveluprosessin osatoimintojen tuotteistus käynnissä TUOTOS 7 perheen ja 8 lapsen/nuoren toteuteutuneet jaksot 363 perheiden laitosvuorokautta (perheissä keskim. 3 jäsentä) 661 lapsen/nuoren laitosvuorokautta Aineettomat suoritteet ajalla (n. 8 kk): 672 vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakastyösuoritetta perheille, 609 lapsille/nuorille työn positiiviset muutosvaikutukset asiakkaiden elämään: 4-5 merkittävää vaikutusta/perhe tai lapsi/nuori Materiaaliset suoritteet ajalla : 153 ateriaa perheille, 485 lapsille/nuorille 171 kuljetusta perheille, 236 lapsille/nuorille Toteutunutta toimintaa arvioitaessa on todettava että Sahakoskella on varsin lyhyessä ajassa otettu käyttöön onnistuneesti suunnitellut työmuodot ja tehty paljon hyvää työtä varsin suuren asiakasmäärän kanssa. Työn tuloksellisuus ja positiiviset vaikutukset ovat selvästi pääteltävissä jo nyt systemaattisesti koottua tietoa ja palautehaastatteluja tarkasteltaessa.

11 11 4. HANKKEEN ARVIOINTI Hankesuunnitelman mukaisesti Sahakoski-hankkeen arviointi toteutetaan prosessinarviointina ja se perustuu hankkeen suunnitteluryhmän sekä ohjausryhmän jäsenten riskianalyysiin, työntekijöiden itsearviointiin sekä asiakaspalautteen käsittelyyn. Projektityöntekijä laati hankkeelle erillisen arviointisuunnitelman. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana on ohjausryhmässä käsitelty kahdessa eri vaiheessa tehtyä riskianalyysikyselyä sekä maaliskuussa -07 tehtyä työntekijöiden itsearviointikyselyä. Riskianalyysin yhteydessä ohjausryhmä on keskustellut mm. sijaistyövoiman heikosta saatavuudesta ajoittain, lomautusten vaikutuksista ja henkilöstön työssä jaksamisesta. Kokonaisuutena hankkeen riskit on arvioitu kuitenkin verraten pieniksi. Henkilöstön itsearvioinnnissa maalis-huhtikuussa nousi esille myös työssä jaksaminen ja henkilöstöresurssit. Hankkeen ja Kaisla-osaston toimintaa on täsmennetty arvioinnista saadun tiedon perusteella. Asiakaspalautehaastatteluista raportoitiin ensimmäiset tulokset työntekijöiden käyttöön syyskuussa -08.

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

SAHAKOSKI HANKE PERHETUKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN HAMINASSA

SAHAKOSKI HANKE PERHETUKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN HAMINASSA SAHAKOSKI HANKE PERHETUKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN HAMINASSA LOPPURAPORTTI 12.8.2009 Päivi Kaski SISÄLTÖ YHTEENVETO...2 1 HANKKEEN TAUSTAA...3 2 HANKKEEN JOHTO JA TOIMINNAN ORGANISOINTI...3 3 HANKKEEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

KOSKINIITTY. Perhekuntoutus. Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin

KOSKINIITTY. Perhekuntoutus. Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin KOSKINIITTY Perhekuntoutus Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin Tillikatu 8, 33710 Tampere Puh. 050 350 3845 Fax 03 316 0631 yritys.soon.fi/kumpuniitty Koskiniitty avaa perheelle

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA

SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA (hyväksytty 9.12.2009) SAHAKOSKEN KÄSIKIRJA kertoo, miten perhetukikeskuksessa toimitaan, millaisia palveluja tuotetaan

Lisätiedot

SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA

SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJAK (Hyväksytty 9.12.2009) SAHAKOSKEN KÄSIKIRJA osoittaa, miten perhetukikeskuksessa toimitaan, millaisia palveluja tuotetaan

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

YHDESSÄ VOIMISTUEN laadukasta sosiaalityötä lappilaisille

YHDESSÄ VOIMISTUEN laadukasta sosiaalityötä lappilaisille YHDESSÄ VOIMISTUEN laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1.10.04-30.9.06 Tavoitteena tukea Lapin läänin sosiaalialalla ja sosiaalityössä työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä Perussosiaalityön

Lisätiedot

Työelämäjakso. -Tervalammen kuntoutuskeskus perhekuntoutus 06/2011

Työelämäjakso. -Tervalammen kuntoutuskeskus perhekuntoutus 06/2011 Työelämäjakso -Tervalammen kuntoutuskeskus perhekuntoutus 06/2011 Perhekuntoutus Perhekuntoutus tarjoaa ympärivuorokautista laitoskuntoutuspalvelua ensisijaisesti helsinkiläisille perheille, joissa päihdeongelma

Lisätiedot

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä Miksi me puhumme täät äällä? Aune, 53 Oma pieni perhe, 1 lapsi Suuri syntymäperhe, 13 lasta Vanhainkodin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

Nuorisokodista nuoren kotiin

Nuorisokodista nuoren kotiin Nuorisokodista nuoren kotiin Lotilan avotyöyksikkö Nuorisokodinjohtaja Vesa Lankinen Peurunka 27.10.2015 Avotyön lähtökohtia Lastensuojelulain 36 :n mukainen avohuollon tukitoimi, jos terveys ja kehitys

Lisätiedot

PEILISALI - sosiaalityön reflektiivisen itsearvioinnin lomake

PEILISALI - sosiaalityön reflektiivisen itsearvioinnin lomake Kuvastin PEILISALI - sosiaalityön reflektiivisen itsearvioinnin lomake Peilisalin itsearviointiteemojen avulla työntekijä voi reflektoida tekemäänsä työtä ja asiakkaan tilannetta ikään kuin ulkopuolisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 THL/1853/5.09.00/2012 (1(6) KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 Kysely lähetetään kuntiin. Jos kunta ei tuota palvelua itse niin, kysely pyydetään toimittamaan edelleen palvelun tuottajalle. Tilastotiedot

Lisätiedot

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuori ja vanhemmat Lähettävä taho: Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yksityislääkäri Hoidontarpeen arviointi Huolen herääminen ja yhteydenotto Hoidontarpeen

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Kuuselan perhekuntoutuskeskus

Kuuselan perhekuntoutuskeskus Kuuselan perhekuntoutuskeskus 1 Kuuselan perhekuntoutuskeskus sijaitsee Tikkurilan keskustassa. Toimitilat ovat suunniteltu ja rakennettu perhekuntoutusta varten. Kuusela koostuu kahdesta eri toisiinsa

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

Vantaan keskitetyn perhetyön

Vantaan keskitetyn perhetyön Vantaan keskitetyn perhetyön malli Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Kaisa Pöllänen Vastaava ohjaaja Lastensuojelun avopalvelujen tukiyksikkö/perhetyö Taustaa Perhetyön kehittämistyöryhmä

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Profiam Sosiaalipalvelut Oy

Profiam Sosiaalipalvelut Oy Profiam Sosiaalipalvelut - Lastensuojelun erikoisosaamisen keskus MONIAMMATILLISUUS LASTENSUOJELUN AVOPALVELUISSA Systeeminen lastensuojelu yhteiskehittämispäivä 1.9.2017, Lupa auttaa -hanke 31.8.2017

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Tampereen kaupunki Avopalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut TAMPEREEN KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHETUKIKESKUSTEN, JA EHKÄISEVÄN TYÖN ASIAKASPALAUTEKOONTI 1.4.2007 31.3.2013

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Tuira-Koskelan Hyvinvointineuvolapilotti. Terveydenhoitaja Marita Väätäinen

Tuira-Koskelan Hyvinvointineuvolapilotti. Terveydenhoitaja Marita Väätäinen Tuira-Koskelan Hyvinvointineuvolapilotti Terveydenhoitaja Marita Väätäinen Hyvinvointineuvolapilotin taustaa Ø Hyvinvointineuvola-ajatus lähti jalostumaan Tukeva-hankkeen raskausajan tuen polun mallista.

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

ENTISTÄ EHOMPI. moniammatillisuus ja yhteistyö erityisen huolenpidon yksikössä Lausteen perhekuntoutuskeskuksessa

ENTISTÄ EHOMPI. moniammatillisuus ja yhteistyö erityisen huolenpidon yksikössä Lausteen perhekuntoutuskeskuksessa ENTISTÄ EHOMPI moniammatillisuus ja yhteistyö erityisen huolenpidon yksikössä Lausteen perhekuntoutuskeskuksessa Essi Vahala VTM, erityistyöntekijä/tiiminvetäjä LAUSTEEN PERHEKUNTOUTUSKESKUS yli 90-vuotias

Lisätiedot

Nuorisokodista nuoren kotiin

Nuorisokodista nuoren kotiin Nuorisokodista nuoren kotiin Lotilan avotyöyksikkö Nuorisokodin johtaja Vesa Lankinen Lastensuojelun palvelupäällikkö Anne Seppälä TERVE-SOS 7.5.2015 Avotyön lähtökohtia Lastensuojelulain 36 :n mukainen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Anne Korhonen va. sosiaalipalvelujohtaja Niina Heino, perhetyöntekijä Imatrasta vajaan 29 000 asukkaan kaupunki kaakkoisella itärajalla lasten ja nuorten

Lisätiedot

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 )

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) Lapsen ollessa vähintään 8 kk ja enintään 3 vuotta. Kun omat keinot vauvan/lapsen unirytmin löytymiseen eivät enää auta. Kun neuvolasta saatuja neuvoja on kokeiltu kotona. Mitä

Lisätiedot

Kivikon toimipisteen Sora-toiminta

Kivikon toimipisteen Sora-toiminta Tiedontuotantoa sosiaalisen raportoinnin kautta Kivikon toimipisteen Sora-toiminta Sosiaalityön kehittämisen 2. foorumi 10.5.2012 Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja vaikuttajina. Sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN (2013-2016) VUOSITAVOITTEIDEN 2013 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 26.11.2014

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN (2013-2016) VUOSITAVOITTEIDEN 2013 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 26.11.2014 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN (2013-2016) VUOSITAVOITTEIDEN 2013 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 26.11.2014 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen 18.2.2010 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO... 4 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT... 5 1.1 Lastensuojelun asiakkaat...

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Tukiperhetoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri ry. on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2

1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2 IMINTASUUNNITELMA AVOHUOLLON PALVELUT 2014-2015 1. IMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2 2. VIIKARI-KODIN AVOHUOLPROSESSI ----------------------------------- 3 1.Arviointi

Lisätiedot

PALVELUTUOTELUETTELO 2011

PALVELUTUOTELUETTELO 2011 PALVELUTARJOUS 2011 PALVELUTUOTELUETTELO 2011 SOSIAALIPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Tuet, avustukset, ostopalvelut Tuet, avustukset Ostopalvelut 1 310 000 Aikuis- ja perhesosiaalityö Suoritteet

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Hyvän käytännön kuvaus 1

Hyvän käytännön kuvaus 1 Hyvän käytännön kuvauksen malli, Stakesin mallia mukaillen Lisää Sosiaaliportin yhteydessä olevilla Hyvä käytäntö - verkkosivuilla (www.hyvakaytanto.fi). Hyvän käytännön kuvaus 1 Hyvän käytännön kuvauksen

Lisätiedot

VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MES-OHJELMASTA LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMENA

VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MES-OHJELMASTA LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMENA VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MES-OHJELMASTA LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON TUKITOIMENA Salla Ritala TYÖN YDIN! Tarkoituksena kartoittaa vanhempien kokemuksia MES-ohjelmasta! Yhteistyökumppanina Neljä Astetta Oy! Kvalitatiivinen

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut Perheneuvolat ja nuorisoneuvola turvaavat lasten, nuorten ja perheiden hyvää psykososiaalista kehitystä ja tulevaisuutta yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Palvelut ovat luottamuksellisia,

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat 31.5. 2.6.2010. Socca Socca Annukka Paasivirta

Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat 31.5. 2.6.2010. Socca Socca Annukka Paasivirta Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat 31.5. 2.6.2010 1 Kehrän teematyöpajat Maalis 2010 Touko- Kesä 2010 Loka 2010 Marras- Joulu 2010 Helmi 2011 Touko 2011 LS Päivät Syksy

Lisätiedot

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Juha Jokinen, Asiakasohjausyksikön päällikkö Sijaishuollon asiakasohjaus HELSINKI Yleistä - Hki kilpailutti sijaishuollon palvelut

Lisätiedot

Yhdessä perheen kanssa

Yhdessä perheen kanssa Yhdessä perheen kanssa Vaahteramäki - Sijaishuoltopalvelut Lastensuojeluyksikkö Vaahteramäki sijaitsee Alavuden asemanseudulla. Tarvittavat palvelut löytyvät kolmen kilometrin etäisyydeltä, Alavuden keskustasta.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI 1 (6) Perusturvakeskus Sosiaalipalvelut 24.4.2014 LUONNOS

HYVINKÄÄN KAUPUNKI 1 (6) Perusturvakeskus Sosiaalipalvelut 24.4.2014 LUONNOS HYVINKÄÄN KAUPUNKI 1 (6) LIITE 1 Hankinnan kohde/ palvelunkuvaus Yleiset vähimmäisvaatimukset/ Lastensuojelun avo-/ jälkihuollon palvelut 1. Palvelun perusta Palveluja toteutetaan lastensuojelulain (417/2007)

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ 8.11.2017 VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TAUSTAA KOKEILULLE: Lastensuojelussa on jo vuosien ajan keskusteltu siitä, miten vanhemmat tarvitsevat lisää tukea

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola, ennalta ehkäisevä ja lastensuojelun perhetyö ja Ensiperheiden tukityö

Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola, ennalta ehkäisevä ja lastensuojelun perhetyö ja Ensiperheiden tukityö PILKE-HANKE Tampereen kaupungin ja Muotialan asuin- ja toimintakeskus Ry:n (tamperelainen järjestö) yhteishanke, vuoden alkanut 2011 alusta Poikkisektorinen hanke: Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola,

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus NETTI SIVUJEN UUDISTUS LAPSIPERHDEN PALVELUT Apua lapsiperheille (Hätätilanne) Äitiys-ja lastenneuvola Isyysasiat Päivähoito Esiopetus Koulut

Lisätiedot

Rovaniemen lastensuojelun kehittämistehtävä: Lastensuojelutarpeen tilannearvio

Rovaniemen lastensuojelun kehittämistehtävä: Lastensuojelutarpeen tilannearvio Rovaniemen lastensuojelun kehittämistehtävä: Lastensuojelutarpeen tilannearvio Kaisa-Maria Rantajärvi, Ritva Olsen, Raili Ronkainen, Helena Koivuranta, Anne- Lea Heikkinen Toimintamallin kuvaus Lastensuojelutarpeen

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 17.2.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 3 2. TOIMINTA-AJATUS/PERUSFILOSOFIA 3 3. STRATEGISET TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT HYÖDYT SEKÄ RISKIT 3 4.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

PUNAINEN RISTI NUORTEN TURVATALO ESPOO KAIKILLE ASIOILLE VOI TEHDÄ JOTAIN

PUNAINEN RISTI NUORTEN TURVATALO ESPOO KAIKILLE ASIOILLE VOI TEHDÄ JOTAIN PUNAINEN RISTI NUORTEN TURVATALO ESPOO Viidellä paikkakunnalla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa Espoon turvatalo sijaitsee Leppävaarassa, Läkkisepänkuja 2 A, 3 krs. Seitsemän kriisi-

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot