Vantaan keskitetyn perhetyön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan keskitetyn perhetyön"

Transkriptio

1 Vantaan keskitetyn perhetyön malli Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Kaisa Pöllänen Vastaava ohjaaja Lastensuojelun avopalvelujen tukiyksikkö/perhetyö

2 Taustaa Perhetyön kehittämistyöryhmä v Tehtävänä kuvata ja määritellä 1. Vantaan lastensuojelun avopalvelujen perhetyön prosessi osana avohuollon sosiaalityötä ja avohuollon tukitoimena 2. perhetyön eri vaiheet 3. perhetyön sisältö/ eri työmuodot 4. perhetyön menetelmät 5. työaikakysymykset 6. paikka organisaatiossa ja työn johtamiseen liittyvät kysymykset Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 2

3 Kehittämistyöryhmän jäsenet puheenjohtajana sosiaalityön esimies johtavia sosiaalityöntekijöitä sosiaalityöntekijöitä vastaava ohjaaja perhetyöntekijöitä Ohjausryhmänä toimi lastensuojelun avopalvelujen johtoryhmä Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 3

4 Työskentelyssä kertynyt aineisto Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijat (Tiia Leppihalme, Saara Mansikkamäki, Kira Pircklén ja Jenni Rasanen): Hanke Asiakkaiden kokemuksia perhetyöstä lastensuojelun avopalveluissa Perhetyöntekijä Outi Ingberg: Asiakaskartoitus lastensuojelun asiakasperheiden kuvaamiseksi ajalta Työryhmän raportin koonneet Marja Salusjärvi ja Maija Uramo Kotona paras. Lastensuojelun avopalveluiden perhetyön kehittämisraportti Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 4

5 Lastensuojelun perhetyön lähtötilanne Vantaalla lastensuojelun avopalvelujen perhetyöntekijät (20) jakaantuneet neljälle sosiaaliasemalle ja intensiiviperhetyöntekijät perhekuntoutuskeskuksen yhteyteen (8) vastaanottokotien perhetyö perhetyö ostopalveluna paljon esimiehiä erilaiset työskentelykulttuurit epätasainen palvelujen saatavuus fyysinen läheisyys sosiaalityöhön intensiviiviperhetyössä perhekuntoutuskeskuksen palvelut käytettävissä Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 5

6 Kuvaus asiakkaista ( ) 93 perhettä, joissa 160 lasta tyttöjä 76, poikia 84 ulkomaalainen kulttuuritausta 20 lapsella 45% alle kouluikäisiä, 13% yli 14 vuotiaita yhden vanhemman talouksia 60% uusperheitä 10% biologisista vanhemmista 40% työelämässä Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 6

7 Kuvaus asiakkaista ( ) jatkuu riskitekijöitä: vanhemmuuteen liittyvät: - parisuhderistiriidat - kasvatusristiriidat - vaikeus ymmärtää tai kuulla lapsen tarpeita - vaikeus vastata lapsen tarpeisiin - vanhemman väsymys tai syvä uupumus Muita - lapsen käytöshäiriöt - vuorovaikutukseen ja kiintymykseen liittyvät ongelmat - kasvatukseen liittyvät vaikeudet - päihteet 4% - väkivalta 5% - sairaudet 6% Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 7

8 Kuvaus asiakkaista ( ) jatkuu Edeltävät tukitoimet: sosiaalityöntekijän tuki avopalvelujen perhetyö neuvolan perhetyö intensiiviperhetyö perheneuvola perhekuntoutus mielenterveyspalvelut päihdehuollon palvelut kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset vuoden sisällä 42 (n=160) Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 8

9 Asiakkaiden kokemukset perhetyöstä haastateltu 8 perhettä syitä kielteiseen asenteeseen: tietämättömyys oma jaksamattomuus lastensuojelun huono maine pelko siitä, että lapset viedään pois asenteen muuttuminen positiiviseksi työskentelyn aikana perhetyöntekijä koettiin myönteisesti oma vaikuttaminen tavoitteet vastasivat perheen tarpeita apua ja tukea arjessa selviytymiseen Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 9

10 Asiakkaiden kokemukset perhetyöstä tapaamisten tiheys ja kesto jakoivat mielipiteitä eniten toivottiin joustavuutta: ilta-ajat perheenjäsenten velvoittaminen perhetyöhön, etävanhemman huomioiminen, lasten huomioiminen, menetelmien käytössä toivottiin enemmän yksilöllisyyden huomiointia toivottiin apua konkreettisissa asioissa toivottiin ohjaamista ulkopuolisten palvelujen piiriin viranomaisten välinen yhteistyö koettiin riittämätöntä sosiaalityöntekijöiden tavoittamattomuus ja vaihtuvuus koettiin hankalana Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 10

11 Perhetyön kehittämistyöryhmän työskentelyn tuloksia: LASTENSUOJELUN AVOPERHETYÖN TYÖVAIHEET: vireilletulo ja lähetevaihe aloitusvaihe tavoitteiden selkiyttämistyöskentely tavoitteiden tarkennus perhetyön työskentelyvaihe väliarvioinnit perhetyön päättymisvaihe seurantavaihe Perhetyön työkirja apuvälineenä Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 11

12 Perhetyön kehittämistyöryhmän työskentelyn tuloksia: LASTENSUOJELUN AVOPERHETYÖN TYÖMUODOT KRIISIVAIHEEN PERHETYÖ: - äkillinen, yllätyksellinen, ei ennakoitavissa ollut tilanne (väkivalta, kuolema, tulipalo, vaikea avioero, huostaanotto tai muu vastaava) - ei kriisityötä - pyritään käynnistämään heti - 2-3kk, 1-5x/viikko - Käytännössä käynnistyneitä: kiireellisestä sijoituksesta kotiutumisia, suuri huolenilmaus (ILMO) päiväkodista, koulusta, vanhemman sairaalaan joutuminen tai kotiutuminen, tms Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 12

13 Perhetyön kehittämistyöryhmän työskentelyn tuloksia: KANNATTELEVA PERHETYÖ: - usein käynnistyy joko kriisivaiheen tai kuntouttavan perhetyön jatkona - odotellaan kuntoutukseen tai hoitoon pääsyä - asiakasohjausryhmän kautta aloitus, hakemus - työskentely voi kestää vuosia, 1-2x/kuukausi, huom. arviointi - seurantatapaaminen Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 13

14 Perhetyön kehittämistyöryhmän työskentelyn tuloksia: KUNTOUTTAVA PERHETYÖ: - perinteinen perhetyö - lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen, sosiaalityön suunnitelman mukaisesti - aloitus asiakasohjausryhmän kautta, hakemus - 3kk-1v, 1-3x/viikko, arviointi vähintään kolmen kuukauden välein - seurantatapaaminen Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 14

15 Perhetyön kehittämistyöryhmän työskentelyn tuloksia: INTENSIIVIPERHETYÖ: - Pitkä työskentely 2-5kk, perheen jälleenyhdistämiseksi huostaanoton lakkauttamisen jälkeen - Lyhyt työskentely 1-2kk, kiireellisen sijoituksen jälkeen - perhekuntoutuskeskuksen yhteydessä järjestettyä - tukena psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja ruokapalveluohjaaja - lapsille lääkärintarkastus - aloitus asiakasohjausryhmän kautta, hakemus - 1-5x/viikko, arviointi 1xkk Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 15

16 Perhetyön kehittämistyöryhmän työskentelyn tuloksia: LASTENSUOJELUN PERHETYÖN TYÖKIRJA: perhetyöntekijöiden työväline voi käyttää tarpeen mukaan, soveltuvin osin asialista, muistiinpanolehtiö apukysymykset perhetyön eri vaiheisiin sekä neuvotteluihin sisältö kirjataan asiakastietojärjestelmään työkirja hävitetään asianmukaisesti käytön jälkeen Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 16

17 Työryhmän jatkosuositukset perhetyön mitoituskriteerit nimikemuutos asiakastietojärjestelmän kehittäminen perhetyön esite tiedonkeruu: dokumentointi ja tilastointi selvitys- ja tutkimustyön hyödyntäminen (opinnäytetyöt) kehittäjäperhetyöntekijä koulutuskysymykset moniammatillinen työskentelymalli moniammatillinen konsultaatiomalli avoperhetyön suhde muihin perhetyön muotoihin perhetyön rooli ja asema monitoimijaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 17

18 Nykytilanne Lastensuojelun avopalvelujen tukiyksikkö: Esimies hallinto ja ostopalvelut 2 vastaavaa ohjaajaa 1. Perhetyö - 28 perhetyöntekijää - kolme aluetta fyysisesti eri puolilla Vantaata 2. Ryhmätoiminnot sekä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, valvotut tapaamiset - tukihenkilöohjaaja - asukastuvan toiminta 2 sosiaaliohjaajaa - tuntityöntekijöitä valvotuissa tapaamisissa Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 18

19 Perhetyön menetelmät Ryhmätoimintaa käytetty paljon, suositaan Toiminnallisuutta pyritään lisäämään Arvostetaan myös paperi menetelmiä Palveluihin ohjaaminen: -työvoimatoimistot, Kela, asuntotoimistot, oikeusaputoimistot Yhteistyö muiden perheen kanssa toimijoiden kanssa: koulut, neuvolat, päiväkodit, mielenterveyspalvelut, päihdehoito Perhetyön kartoitusjakso Esittelyn pulmana runsaus. Menetelmiä on lähes yhtä paljon kun on tekijöitäkin Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 19

20 Haasteet ja kokemukset v uusi organisaatio byrokratiaan liittyvät hankaluudet kuluttavat energiaa yhteistyökuvioiden uudelleen organisoituminen tilaongelmat erilaisten työtapojen yhdistäminen perhetyön sisältöjen täsmentäminen ja tiedon jakaminen sosiaalityöntekijöille dokumentoinnin vaikeus esille nousseet kriittiset pisteet perhetyön aloitus venyy dokumentointi positiivisia kokemuksia: ryhmien vetämiseen löytyy työntekijöitä joustava työvoiman käyttö eri alueilla perhetyön osaaminen yhdessä yksikössä Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 20

21 Vantaan kaupunki, Kaisa Pöllänen 21

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI

SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI SAHAKOSKI HANKE Perhetukitoiminnan kehittäminen Haminassa SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI Hankkeen toiminta ja tuotokset ajalla 13.8.2007-30.9.2008 Projektityöntekijä Päivi Kaski Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Merja Laitinen Pekka Ojaniemi Marja-Sisko Tallavaara Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntönä jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa

Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntönä jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntönä jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa Annina Myllärniemi 6/2007 Heikki Waris instituutti Soccan ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja

Lisätiedot

Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla

Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla Selvitys pääkaupunkiseudun lastensuojelun sijoituksista Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla Annina Myllärniemi Huhtikuu 2006 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh.

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Lapset alkoivat nauraa

Lapset alkoivat nauraa Lapset alkoivat nauraa Raportti Alvari-perhetyöstä, perheiden tilanteesta, huolesta ja muutoksesta Helena Niemi Ensi- ja turvakotien liitto ry Helsinki 2008 Ensi- ja turvakotien liiton raportti 9 Taitto:

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut

Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut 1. Toiminnan taustoitus Lapsiperheiden varhaisen tuen kehittämisen taustalla on yhteiskunnassa jo pitkään vallinnut näkemys, että lapsiperheet ovat jääneet ilman

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014

Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lapset ry Lastensuojelupalveluiden hinnasto 2014 Pelastakaa Lasten päämääränä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja parantaa lapsen asemaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kotimaassa

Lisätiedot

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo

Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo JOPO -projekti Raportteja 11/2007 Palveluohjausmenetelmän kehittämishanke alaikäisten päihdetyöhön Keski-Suomen alueella 2003-2007 Loppuraportti Leena Lähdesmäki ja Jaana Sinisalo Vartin kuunteleminen

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016

SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 1 2 Kuvituskuvat: Merja Metsänen Lasten tekemät taideteokset Lukkarin koulun ala-aste Taitto Digiplast SAATTEEKSI Lastensuojelulaki velvoittaa

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot