ITS Factory Day Liikenneinsinööri Mika Kulmala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITS Factory Day 30.5.2012 Liikenneinsinööri Mika Kulmala"

Transkriptio

1 ITS Factory Day Liikenneinsinööri Mika Kulmala

2 Telematiikka, ITS, älykäs liikenne, älyliikenne Pitkä polku kohti ITS Factory:a

3 Tampereen seudun ITS-aktiviteetit Tampereen seudulla paljon älyliikennealan toimintaa Seudulla on jo vuosia tehty aktiivista yhteistyötä alalla Tampereen seutu on ollut vahvasti osallisena älyliikenteen ja sen edeltäjien kehityksessä Kaupunki on älyliikenteelle hyvä kasvualusta korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä alan yritysten vuoksi Tampere sopivan kokoinen kaupunkiseutu

4 Tampereen seudun ITS-aktiviteetit Tampereen seudun ITS-toimijoiden avoin ja vapaamuotoinen verkosto, Tampere Region ITS (TRITS), perustettiin keväällä 2007 (www.trits.fi) Kokoonkutsujana toiminut Mika Varjola Mattersoft Oy:stä. TRITS-verkoston tavoitteena on ollut toimia paikallisena yhteistyö- ja keskustelufoorumina alueen älyliikenteen tarpeisiin, kehitykseen ja tutkimukseen liittyen tarjota mahdollisuus löytää uusia älyliikenteen ratkaisuja, kaupallisia tuotteita ja palveluita

5 Tampereen seudun ITS-aktiviteetit TRITS-verkostoa perustettaessa yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin: Yksi tärkeä tavoite on myös muodostaa Tampereen seudusta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä liikennetelematiikan testialue, jossa on tarjolla sopivan kokoluokan liikenneympäristö sekä potentiaalisia yhteistyökumppaneita uusien liikennetelematiikan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. TRITS-verkosto on ollut tiiviissä yhteistyössä mahdollistamassa ITS Factory:n syntyä

6 Älyliikenteen strategiat Kansallinen älyliikenteen strategia syksyllä 2009: Keskeinen tavoite kehittämistoiminnalle on edistää kehitysympäristöjen ja kokeilualustojen syntymistä Suomessa. Kehitysympäristöt antavat mahdollisuuden piloteille ja kokeiluille, jolloin tilaajat ja toimittajat voivat avoimesti testata ja kehittää sovelluksia sekä arvioida niiden vaikutuksia. Innovaatioiden edistäminen luo Suomeen uutta liiketoimintaa ja antaa työtä suomalaisille. Tampereen liikenteen hallinnan ja älyliikenteen strategia syksyllä 2010 Kärkihanke 11: Tampereen älyliikenteen kokeilu- ja innovaatioalueen perustaminen

7 Kaupunkiseutu kasvaa, uusia innovatiivisia ratkaisuja liikenteeseen tarvitaan

8 Tampereella tarvitaan älyliikenteen ratkaisuja Ennusteiden mukaan Tampereen seudun asukasmäärät ja liikenne tulevat kasvamaan huomattavasti Maantieteellinen sijainti luo haasteita Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotoosuus saatava kasvamaan

9 Tampereella tarvitaan älyliikenteen ratkaisuja 117 % 66 % 29 % 32 % 164 % 15 % 27 % 48 % 66 % 72 %

10 Tampereella tarvitaan älyliikenteen ratkaisuja

11 Tampereella tarvitaan älyliikenteen ratkaisuja Ihmisten jokapäiväisen liikkumisen turvallisuuden, sujuvuuden ja ympäristöystävällisyyden takaamiseksi tulevaisuuden liikennejärjestelmään vaaditaan uusia innovatiivisia ratkaisuja

12 Visio ITS Factory:sta 2010 ITS Factory konkretisoituu

13 Visio ITS Factory:sta Visio ITS Factory Älykäs ja sujuva liikenne Edistykselliset käyttäjät Innovaatioista palveluiden ja elinkeinon uusia tuotteita

14 Visio ITS Factory:sta Visio ITS Factory Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmä on Suomen edistyksellisin ja tehokkain Julkinen infrastruktuuri tukee palveluinnovaatioita ja uusien järjestelmien ja sovellusten instrumentointia tie- ja katuverkolla sekä pysäköintilaitoksissa ja -alueilla Liikkujat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä uusia palveluita ja tuottavat samalla kanssaliikkujille informaatiota Kokeilu- ja innovaatioalueen julkisen ja yksityisen sektorin edustajat toimivat yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti kokonaishyötyjä tavoitellen

15 Selvitys jo olemassa olevista eurooppalaisista testialueista Laadittu selvitys Cooperative Traffic ICT, eurooppalaisia ITStestialueita Selvitys Euroopassa olemassa olevista älyliikenteen testialueista ja niiden visioista, tavoitteista, organisaatioista, yhteistyökumppaneista, rahoituksesta, sopimuksista, toiminnasta, projekteista ym. Selvityksen kokemusten perusteella on tehty suositukset ITS Factory:yn

16 Viranomaiset sitoutuneet Viranomaisten yhteistyö- ja kumppanuussopimus Liikennevirasto Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan liitto Tampereen kaupunki ITS Finland ry Sopimus muotoa avoin ja joustava, toimijoiden tuenosoitus hankkeelle

17 Yritykset vahvasti mukana ITS Factory:ssa Yritysten yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia kirjoitettu useita Allekirjoittaneet yritykset testaavat, pilotoivat ja tuotteistavat omana tai ITS Factory - kumppaneiden kanssa yhteistyössä älykkäitä ratkaisuja liikkumiseen Yritykset mukaan ITS Factory roadmap:iin

18 ITS Factory rakenne

19 ITS Factoryn järjestäytyminen ja toiminnan aloittaminen

20 ITS Factory:n järjestäytyminen ITS Factory:n ohjausryhmä koostuu viranomaisten yhteistyö- ja kumppanuussopimusosapuolista Ohjausryhmä järjestäytyy kesän aikana Ohjausryhmä vahvistaa toimintapuitteiston Puheenjohtajaksi lupautunut Liikenneneuvos Seppo Öörni LVM:stä Ohjaus- ja koordinaatioryhmän päätösten toimeenpanosta ja hallinnoinnista vastaa Tampereen kaupunki Kaupunki nimeää testialuekoordinaattorin, joka toimii mm. ohjausryhmän sihteerinä ja esittelijänä sekä koordinaatioryhmän puheenjohtajana

21 ITS Factory organisaatio

22 ITS Factory:n yhteydet muihin hankkeisiin ITS Factory toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkiseudun muiden strategisten hankkeiden kanssa, mm. ympäristöasioiden, elinkeinoelämän, logistiikan ja sähköautokehityksen hankkeet ja Uuden Tehtaan Protomo, Demola, Suuntaamo ja Start Upstairs Tampereella rakenteilla uutta, Vuores, Tampereen tunneli ym. ja suunnitteilla mm. kaupunkiraitiotie

23 Älyliikennettä hyödynnetään ja kehitetään Ei pelkkiä pilotteja -ITS Factory:stä tuotteita ja palveluita

24 Älyliikennettä hyödynnetään jo Tampereen seudulla tehty jo paljon älyliikennehankkeita, jotka ovat jääneet pysyvään käyttöön mm. LiikenneNyt liikennetietoportaali, liikenneinformaatiota DATEXII - palvelun kautta Joukkoliikenteen ja pysäköinnin reaaliaikainen informaatiojärjestelmä Kutsujoukkoliikenne palvelu, tilausautomaatti

25 Älyliikenteen projekteja käynnissä ITS Factory osapuolilla menossa paljon projekteja autoista mitataan ja analysoidaan reaaliaikaisesti keli- ja olosuhdetietoa, mm. tienpinnan lämpötilaa ja keliin ja epänormaaleihin tilanteisiin liittyvien toimilaitteiden aktivoitumista tutkitaan ja kehitellään ratkaisuja suuren datamäärän keräämiseksi monista eri lähteistä valtakunnallinen sähköautojen testiympäristö tuottaa ja saada täsmällistä olosuhde-, tapahtuma-, häiriö- ja turvallisuustietoa sekä näihin liittyviä ennusteita

26 Älyliikenteen projekteja käynnissä ITS Factory osapuolilla menossa paljon projekteja hanke suurten onnettomuus- ja häiriötilanteiden tilannetietoon, päätöksenteon tukijärjestelmiin ja tilanteiden parempaan hallintaan älykäs ja turvallinen moottoripyörä pilotointialustana, langaton tiedonsiirto, taloudellisen ja turvallista ajotavan mittaaminen selvittää ja pilotoida Euroopan laajuisen automaattisen 112- hälytysjärjestelmän käyttöönottoa uusiin tyyppihyväksyttäviin henkilö- ja pakettiautoihin kehitetään uudentyyppisiä sensoreita kannettaviin laitteisiin

27 Älyliikenteen projekteja käynnissä ITS Factory osapuolilla menossa paljon projekteja liikenneturvallisuuden ja -taloudellisuuden parantaminen ajoneuvojen älykkäiden sovellusten kehitysympäristöjä parantamalla kuljettajan ajotoimintoja helpottavien ITS-ratkaisujen kehittäminen ja näiden vaikutusten arviointi taloudellisen ajotavan mittaus ja välitys sähköajoneuvosta sekä valmius muun mittausdatan tuottamiseen esim. ulkoisilla lisäantureilla pysäköintipaikan varausjärjestelmä

28 ITS Factory tavoitteena tuotantokäyttö ja hyödyntäminen ITS Factory projekteissa pyritään löytämään ratkaisuja jalostettavaksi tuotantokäyttöön Yrityksille hyötyä uuden liiketoiminnan syntymisessä Projektien tulokset osaksi seudun liikennejärjestelmää ja pysyväksi hyödyksi kaupunkiseudulle Kokeilu- ja innovaatioalue ITS Factory on työkalu, ei itseisarvo ITS Factory mahdollistaa suorat liikennejärjestelmän toimivuuden, ennakoitavuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden parantumisesta syntyvät hyödyt

29 Kuinka tästä eteenpäin

30 ITS Factory -tulevaa Miten yritykset voivat ottaa yhteyttä ITS Factory:yn? Miten hankkeet tulevat ITS Factory:yn ja miten hankkeet lähtevät ITS Factoryn yhteydestä? Millä ehdoilla voi käyttää ITS Factory -yhteyttä ulkopuolisissa yhteyksissä? Miten yrityksen tulee osoittaa yhteistyönsä ITS Factory:n kanssa? Miten hoidetaan julkisuus ja yhteistyö hankevalmistelun aikana, esim. tarjouksien ja EUproposalien kirjoittamisvaiheessa? Mitä velvollisuuksia ja mahdollisuuksia ITS Factory -yhteys antaa ja tarjoaa osallistujille? Miten pelisääntöjen rikkomukset hoidetaan? Miten IPR-asiat hoidetaan? Miten yksittäisten projektien ratkaisut ovat muiden käytettävissä? Miten hoidetaan julkisuusvaatimus?

31 ITS Factory -tulevaa Käytännön toiminnan kysymyksiin vastataan, kehittymistä seurataan ja materiaalia jaetaan ITS Factory:n web-osoitteessa Ohjausryhmän järjestäytymisen jälkeen pidetään sekä ITS Factory tapaamisia että yleisiä tilaisuuksia Yhteistyösopimuksen allekirjoittaneiden yritysten kanssa aloitetaan ITS Factory roadmapyhteistyö Kehittäjäyhteistyö aloitetaan

32 ITS Factory -tulevaa Testausympäristö konkretisoituu VTT:n Drive C2X hankkeen kautta Yhteistyötä mm. Ruotsin, Norjan ja Hollannin testialueiden kanssa ITS Europe kongressi 2014

33 KIITOS!

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tiedosta on tullut viides liikennemuoto

Tiedosta on tullut viides liikennemuoto Trafin uutiskirje 3/2014: Älyliikenne http://www.anpdm.com/newsletter/1519674/424b5c43774246594271 1 of 2 14.10.2014 10:29 TRAFIN UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

ITS Business. Projektiraportti 23.12.2012. Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy

ITS Business. Projektiraportti 23.12.2012. Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy Projektiraportti 23.12.2012 Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere -ohjelman (2012 2018), avulla autetaan uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se?

Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se? Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se? Suomen Paikallisliikenneliiton 40. vuosikokousseminaari 18.3.2010 Kimmo Ylisiurunen, ITS Finland Älyliikennestrategiassa laajakaista

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Ottaako uusi liikenneministeri mallia Kreikasta? "Liikkumisesta tulossa palvelu"

Ottaako uusi liikenneministeri mallia Kreikasta? Liikkumisesta tulossa palvelu Ottaako uusi liikenneministeri mallia Kreikasta? "Liikkumisesta tulossa palvelu" Ministeri Henna Virkkunen (kok). Martti Kainulainen Julkaistu: 12.6.2014 Suomen ja Kreikan liikenneministerit ja komission

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset liikenteelle. Jan Juslén Liikennevirasto 6.5.2015

Digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset liikenteelle. Jan Juslén Liikennevirasto 6.5.2015 Digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset liikenteelle Jan Juslén Liikennevirasto 6.5.2015 Sisältö Tieliikenteen automaatio Uudet liikenteen palvelut ja kokeilut (muutamia esimerkkejä) MaaS Liikenneviraston

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

VALTION JA JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015. Maakunnan liitto: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

VALTION JA JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015. Maakunnan liitto: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Luonnos 15.12.2013 VALTION JA JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot