Lanula Roomalaiskatolinen uskonto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lanula 14.6.2007. Roomalaiskatolinen uskonto"

Transkriptio

1 1 Lanula Roomalaiskatolinen uskonto Katolisen uskonnon lähtökohta on tukea oppilaan kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen katolista identiteettiään. Opetuksessa pyritään siihen, että oppilas ymmärtää uskonnon merkityksen hänelle itselleen, että hän oppii kohtaamaan ja hyväksymään erilaisia ihmisiä, tapoja ja kulttuureita sekä eri uskontoja ympäröivässä yhteiskunnassa. Opetuksessa pyritään myös saavuttamaan uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Oppilaille järjestetään tilaisuuksia tutustua omaan Pyhän Ristin kirkkoon ja seurakuntaan. : Roomalaiskatolinen uskonto oppiaineena toimii laajasti eheyttäjänä, uskonnon tunnilla käytävissä keskusteluissa pystytään käsittelemään myös ihmiselämän ongelmia varsinkin kun oppilasryhmät ovat suhteellisen pieniä. Ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta ovat keskeisiä aihekokonaisuuksia kokonaisuudessaan. Muiden aihekokonaisuuksien osalta katolinen uskonto tukee ja ottaa huomioon useita keskeisiä aihekokonaisuuksien sisältöjä ja tavoitteita omiin aihekokonaisuuksiin nivoutuen. VUOSILUOKAT 1 5 Katolisen uskonnonopetuksen tehtävä vuosiluokilla 1 5 on auttaa oppilasta ymmärtämään olevansa katolilainen kirkossaan ja ympäristössään. Tietojen, taitojen ja kokemusten kautta oppilaalle tarjotaan aineksia hänen oman maailmankatsomuksensa rakentumiseen sekä moraalisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen. VUOSILUOKKA: 1 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 Ihmisenä kasvaminen oppii tunnistamaan oikean ja väärän tutustuu ryhmänsä muihin katolisiin oppilaisiin oppii, että kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta tutustuu tärkeimpiin päivittäisiin rukouksiin

2 2 tutustuu Jeesuksen elämän päätapahtumiin sekä elämän syntyyn Raamatun mukaan. oppii tuntemaan kirkkovuoden suuret juhla-ajat opettelee hyvän ja pahan tunnistamista ja niiden seurauksia tiedostaa, että omassa koulussa ja lähiympäristössä on muihinkin uskontoihin kuuluvia oppilaita ja opettajia. Kirkon jäsenenä olen Jumalan lapsi ja katolisen kirkon jäsen: keskustellaan oppilaan omasta kastejuhlasta. Liturginen elämä ja rukoukset opetellaan ristinmerkin tekemistä tutustutaan Isä meidän-, Terve Maria- sekä Kunnia-rukouksiin Raamattu pyhänä kirjana Raamatun kaksi osaa: Vanha testamentti ja Uusi testamentti Jeesuksen elämän päätapahtumia kirkkovuoden mukaan. Moraalinen kasvaminen luomiskertomus anteeksiantaminen ja saaminen Ympäröivä uskonnollinen maailma oman koulun eri uskontoihin kuuluvien oppilaiden kohtaaminen on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. tietää omasta kasteestaan osaa tehdä ristinmerkin ja tuntee päivittäisiä rukouksia tietää miksi joulua ja pääsiäistä vietetään sekä tuntee joitain tapahtumia Jeesuksen elämästä. osaa käsitellä hyvän ja pahan kysymyksiä omassa lähipiirissään VUOSILUOKKA: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 Ihmisenä kasvaminen oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä, itsekkyys-epäitsekkyys toimimaan ryhmän ja yhteisönsä jäsenenä Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys oppii oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria oppii ymmärtämään kirkkonsa kansainvälisyyttä

3 3 tietää mihin kirkkoon ja seurakuntaan hän kuuluu oppii luottamaan itseensä ja suhtautumaan luottavasti tulevaisuuteen tutustuu pyhään messuun pääpiirteissään tutustuu syvemmin Jeesuksen elämään tutustuu syvemmin kirkkovuoden suuriin juhla-aikoihin opettelee ymmärtämään yhteistyön ja yhteisen hyvän merkitystä tietää, että muillakin on uskonnollisia juhlia Kirkon jäsenenä Tampereen Pyhän Ristin kirkkoon tutustuminen: oppilas tietää mistä kirkon nimi tulee ja kuka on kirkkoherra. Retki omaan kirkkoon. Liturginen elämä ja rukoukset ristinmerkin osaaminen Terve Maria rukouksen osaaminen tutustuu tarkemmin Isä meidän- ja Kunnia- rukoukseen tutustuu pyhän messun pääosiin: Sanan liturgia ja Eukaristian liturgia Raamattu pyhänä kirjana käytön opettelua, Lasten Raamattu rinnalla Vanha testamentti: Samuelin kutsuminen. Uusi testamentti: Jeesuksen lapsuus sekä Jeesus Pelastajana Kirkkovuosi adventti: jouluun valmistautuminen paastonaika: pääsiäiseen valmistautuminen Moraalinen kasvaminen Hyvä ja paha lasten elämässä sopivan kertomuksen avulla Yhteinen hyvä ja oma hyvä elämässä sopivan kertomuksen avulla Ympäröivä uskonnollinen maailma Muiden uskontojen juhlia: esim. juutalaisten Hanukka sekä ortodoksien pääsiäinen. on vain joiltakin osain saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. tietää pääasiat omasta seurakunnastaan tietää messun pääosat ja osaa Raamatun lukemiseen liittyvät vastaukset messussa tuntee Jeesuksen lapsuuskertomukset ja tietää joitain Jeesuksen kohtaamia ihmisiä tietää Raamatun pääosat tietää, miten pääsiäiseen ja jouluun valmistaudutaan osaa tunnistaa itsekkyyden ja toisten hyvän etsimisen eroa tietää joitain muiden uskontojen juhlia. VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 Ihmisenä kasvaminen

4 4 oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä, tietää omastatunnosta Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään tuntemaan oman opiskeluryhmänsä oppilaiden kulttuuritaustoja tutustuu omaan seurakuntaansa ja sen toimintaan lähemmin tutustuu syvemmin pyhän messun viettoon sekä joihinkin sakramentteihin oppii lisää Jeesuksen elämästä, opetuksesta sekä hänen kohtaamistaan ihmisistä. tietää tunnetuimmat pyhät sekä seurakuntansa nimikkopyhän on tietoinen omastatunnosta tutustuu 10 käskyyn, rakkauden kaksoiskäskyyn ja kirkon käskyihin Kirkon jäsenenä osallistutaan yhteiseen messun viettoon, sen yhteydessä tutustutaan pappiin ja hänen tehtäväänsä. Liturginen elämä ja rukoukset ennen messuun osallistumista käydään läpi messun rakenne ja seurakunnan vastaukset sekä valmistetaan yhdessä esirukoukset. eukaristian sakramentti: 1. kommuunioon valmistautuminen, eukaristian merkitys kristityille ja erityisesti katolilaisille. parannuksen sakramentti Raamattu pyhänä kirjana Neitsyt Marian vierailu Elisabethin luona ( kuuluu Ruusukkorukouksen iloisiin salaisuuksiin) Johannes Kastajan syntymä Jeesus kutsuu opetuslapsia Kaanan häät Laupias Samarialainen Kirkkovuosi joulun ja pääsiäisen syvemmän käsittelyn lisäksi helluntai-juhla Oman seurakunnan nimikkopyhän viettäminen syyskuussa Pyhä Henrik- Suomen suojeluspyhimys Moraalinen kasvaminen omantunnon tutkiskeluun tutustuminen ja parannuksen sakramenttiin valmistaminen 10 käskyä ja rakkauden kaksoiskäsky on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. tietää oman seurakuntansa työntekijöitä ja tapahtumia tuntee oman seurakuntansa kirkon ja tietää kenelle/mille se on omistettu tuntee pyhän messun rakenteen ja osaa tärkeimmät vastaukset

5 5 tietää pääasioita kasteen, eukaristian ja parannuksen sakramenteista tietää lisää tapahtumia Jeesuksen elämästä ja opetuksista tietää ja osaa rakkauden kaksoiskäskyn sekä 10 käskyä VUOSILUOKKA: 4 VUOSIVIIKKONTUNTIA: 1 Ihmisenä kasvaminen oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä omantuntonsa pohjalta ottamaan huomioon toiset ryhmässään ja yhteisössään toimiessaan tutustuu oman hiippakunnan syntyyn ja vaiheisiin syventää tietämystään sakramenteista ja niiden raamatullisista juurista sekä tutustuu ruusukon ja ristintien hartauksiin tutustuu Jumalan kansan historiaan Vanhassa ja Uudessa testamentissa alkaa hahmottaa kirkkovuoden rakennetta sekä tutustuu Neitsyt Marian ja apostolien juhliin tutkii Raamatun esimerkkejä hyvän ja pahan kysymyksistä tutustuu juutalaisiin ja muslimeihin, jotka myös ovat Aabrahamin lapsia Kirkon jäsenenä: retki omaan kirkkoon: ristintien hartauden viettäminen papin johdolla paastoaikana kristinuskon tulo Suomeen: Pyhä Henrik, kristinuskon varhaisvaiheet Helsingin hiippakunta: oppilas tietää hiippakunnan ja piispan nimen diakoni-pappi-piispa -hierarkiaan tutustuminen Liturginen elämä ja rukoukset käydään läpi katolisen kirkon seitsemän sakramenttia ruusukko-rukouksen kunniakkaat ja iloiset salaisuudet ristintienhartaus Raamattu pyhän kirjana Vanha testamentti: Mooses ja Egyptin pakkotyöstä vapautuminen, kuningas David, profeettoja Uusi testamentti: Jeesuksen kaste, Jeesus parantaa sairaita, Jeesus ja Pietari, helluntai: kirkon synty Kirkkovuosi joulun, pääsiäisen, helluntain lisäksi helatorstain vietto Marian ilmestys Marian syntymäpäivä 8.9. Apostoli Johannes Moraalinen kasvaminen Raamatun kertomuksia hyvästä ja pahasta: fariseus ja publikaani, Jeesus parantaa sapattina, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, Daavidin taistelu, Kain ja Abel. Ympäröivä uskonnollinen maailma juutalaisuus ja islam yksijumalaisia uskontoja myös

6 6 on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet tuntee katolisen kirkon vaiheita Suomessa tietää seitsemän sakramenttia sekä tuntee ruusukko-rukouksen ja ristintienhartauden tietää pääasioita Israelin kansan vaiheista, tuntee Jeesuksen opetusta Jumalan valtakunnasta, tietää kirkon synnystä tietää Neitsyt Marian tärkeimmät juhlapäivät osaa mainita jonkun esimerkin Raamatussa hyvästä ja pahasta tietää miten Abraham liittyy kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin VUOSILUOKKA: 5 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKOAISUUDET Ihmisenä kasvaminen oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä, oikean ja väärän tunnistamista pohtimaan anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen arvoa Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään arvostamaan toisten oppilaiden kulttuuriperintöä oppii luottamaan itseensä ja suhtautumaan luottavasti tulevaisuuteen tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin henkilöihin tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin oppii arvostamaan anteeksiantoa omassa elämässään Kirkon jäsenenä Katolinen kirkko muualla maailmassa: lasten omien taustojen pohjalta Papin vierailu luokassa kertomassa pappeudesta kirkossa Muut kristilliset kirkot ja yhteisöt: ev.lut.kirkko, ortodoksikirkko, helluntai seurakunta Liturginen elämä sakramentaalinen elämä: kasteen, parannuksen, eukaristien ja vahvistuksen sakramenttien tarkastelua tarkemmin Pohjoismaiden suojeluspyhimykset Raamattu Vanha testamentti: Luominen ja syntiinlankeemus, vanhan liiton henkilöt: Nooa, Aabraham ja Mooses Uusi testamentti: uuden liiton kansa: Jeesuksen opetus Hyvä Paimen, apostolien toimintaa ja alkuseurakunnan elämää

7 7 Kirkkovuosi poisnukkuneiden ja pyhien muistopäivät Pyhän Paavalin muistopäivä tammikuussa Moraalinen elämä keskustellaan tarkemmin synnistä ja anteeksiannosta Ympäröivä uskonnollinen maailma keskustellaan mitkä kristinopin asiat ovat yhteisiä kaikille kristityille ja erityisesti ev.lut. kirkolle, ortodoksikirkolle ja katoliselle kirkolle osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista tuntee katolisen kirkon rakennetta maailmankirkkona tuntee pääpiirteissään kasteen, vahvistuksen, eukaristian ja parannuksen sakramenttien toimittamisen tuntee liiton käsitteen, sen vaiheita ja tärkeimpiä henkilöitä tietää mitä tarkoittavat vakava ja lievä synti tietää miten pyhimyksiä kunnioitetaan tietää ortodoksisesta ja luterilaisesta kirkosta Suomessa sekä käsitteen ekumenia VUOSILUOKAT 6 9 Katolisen uskonnon ydintehtävänä vuosiluokilla 6-9 on auttaa oppilasta hänen oman uskonnollisen perinteensä ymmärtämisen syventämisessä ja laajentamisessa sekä ohjata häntä muiden uskontojen luonteen ja merkityksen lisääntyvään tuntemiseen ja siten tukea oppilaan oman maailmankatsomuksen ja moraalisen näkemyksen rakentumista. VUOSILUOKKA: 6 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys oppii arvostamaan omaa henkistä ja hengellistä kulttuuriperintöään oppii ymmärtämään kristillisen hengellisyyden juuria Suomessa tutustuu hengellisen elämän kehitykseen katolisessa kirkossa Suomessa tutustuu katolisen kirkon historian päätapahtumiin Suomessa tutkii katolisen kirkon suhdetta ekumeeniseen ajatteluun eri aikoina tutustuu uskonvapauden kehitykseen Suomessa tutustuu kirkkotaiteeseen tutustuu kirkolliseen musiikkiin

8 8 Liturgia ja uskonoppi Miksi ja miten vietämme messua. Pyhän messun kehitys ja sen osien lähempää tarkastelua perinteiset rukoukset: Ruusukkorukouksen murheelliset salaisuudet ja Angelusrukous 10 käskyn soveltaminen arkielämään kirkkorakennus ja kirkollinen taide kirkollinen musiikki Kirkon historiaa kirkon historiaa Suomessa: reformaatio ja katolisen kirkon paluu Suomeen uskonnonvapaus Suomessa pyhiinvaellukset Suomessa ja muualla Muut kristityt ja ekumeeninen liike katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaaminen eri aikoina ortodoksiopettajan vierailu luokassa Maailmanuskonnot uskonnonvapauden vaikutus uskontojen asemaan Suomessa osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä saa hyväksytyn arvosanan ainakin yhdestä kirjallisesta suorituksesta tietää sekä keskiajan että uuden ajan hengellisestä elämästä Suomessa tuntee pääpiirteittäin katolisen kirkon perustamisen ja toiminnan sekä lakkauttamisen ja uudelleen tulemisen Suomessa tietää, mitä pyhiinvaellus tarkoittaa tietää mikä on Kirkkojen maailmanneuvosto ja Suomen ekumeeninen neuvosto sekä katolisen kirkon suhde niihin tietää uskonnonvapaudesta itsenäisessä Suomessa VUOSILUOKKA: 7 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ymmärtää kulttuurin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yhteisöille tutustuu eri kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja oppii näin hyväksymään erilaisuutta sekä toimimaan tulevaisuudessa monikulttuurisessa yhteisössä

9 9 tutkii kirkon elämää eri aikoina ja rakentaa itselleen näkemystä kirkon historiasta ja sen merkityksestä tutustuu suuriin uskontoihin pääpiirteissään, tietää katolisen kirkon käymästä dialogista uskontojen kanssa Kirkon historiaa varhaiskirkon historiaa, tärkeimmät kirkkoisät joulun- ja pääsiäisen vieton kehitys kuninkaiden ja paavien valtakysymyksiä uskontunnustukset Maailmanuskonnot juutalaisuuden, islamin ja Intian uskontojen synty ja elämä pääpiirteissään sekä niiden kulttuurivaikutuksia uskontojen välisen dialogin perusteita: Assisin rauhankokous, dialogi Suomessa Muut kristilliset kirkot retket Tampereen tuomiokirkkoon sekä ortodoksikirkkoon Tampereella osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista saa hyväksytyn arvosanan ainakin yhdestä kirjallisesta kokeesta osaa nimetä kirkkohistorian aikakausia ja tärkeimpiä tapahtumia tuntee liturgisen vuoden kehitystä tietää katolisen kirkon asemasta eri puolilla maailmaa erilaisissa kulttuureissa ja yhteiskuntajärjestelmissä. osaa kuvata pääpiirteissään suurten maailmanuskontojen syntyä ja sisältöä, tuntee katolisen kirkon näkemyksen muista uskonnoista sekä uskontojen välistä dialogia VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ymmärtää oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä oppii näkemään itsensä pitkän kristillisen ketjun osana ja arvostamaan sitä täydentää Raamatun ja Tradition tuntemustaan täydentää tietämystään uskon ja kristillisen elämän perusasioista tutustuu uskonnolliseen kirjallisuuteen osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä

10 10 Raamattu Raamatun synty ja rakenne Vanhan testamentin tuntemuksen täydentämistä: alkukertomukset, profeetat, psalmikirjallisuus Uuden testamentin tuntemuksentäydentämistä: evankeliumit pääpiirteissään ja Paavalin kirjeitä Raamatun käytön harjoittelua Raamatun ja Tradition suhde Liturgia ja uskonoppi kokonaiskuvan saaminen kirkon sakramenteista ja erityisesti vahvistuksen sakramentti uskonopin keskeiset kohdat: Kolmiyhteinen Jumala, spiritualiteetti, kuolema ja iankaikkinen elämä Kirjallisuus kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin tutustuminen, esim. paavien kiertokirjeet yhden kirjan lukeminen, referoiminen ja muulle ryhmälle esittäminen osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista saa hyväksytyn arvosanan ainakin yhdestä kirjallisesta suorituksesta tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen, tietää alkukertomukset ja muutamia profeettoja, tuntee evankeliumit pääpiirteissään ja joitain apostolien kirjeistä tietää mikä on Traditio ja mikä sen suhde on Raamattuun omaa yleiskuvan sakramenteista, osaa kuvata pyhää Kolminaisuutta, tietää mitä spiritualiteetti tarkoittaa ja osaa mainita jonkun esimerkin tietää kuolemasta, kiirastulesta, taivaasta ja helvetistä VUOSILUOKKA: 9 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 Ihmisenä kasvaminen oppii ymmärtämään moraalin merkitystä ihmiselämässä oppii tiedostamaan omien eettisten valintojensa perusteita oppii ajattelemaan ekumeenisesti Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta oppii ymmärtämään koko ihmiskunnan vastuuta ympäröivästä maailmasta

11 11 laajentaa ja syventää näkemystään moraalista ja sen merkityksestä tuntee kristillisen etiikan perusteita ja osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa tarkastelee muita kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä sekä opettelee kohtaamaan niiden jäseniä ekumenian hengessä Moraaliopetus käskyjen ja kristillisten hyveiden tuntemus kirkon opetus synnistä ja sen olemuksen pohdintaa yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä, keskustellaan seurustelusta Muut kristityt ja ekumeeninen liike ekumenian periaatteiden tuntemusta Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan tutustumista Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen tuntemusta pääpiirteissään tutustumisretki Vapaakirkkoon tai Helluntaiseurakuntaan Jonkun sääntökunnan edustajan vierailu luokkaan osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista saa hyväksytyn arvosanan ainakin yhdestä kirjallisesta suorituksesta PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja roomalaiskatolisesta kirkosta tuntee Raamatun keskeisen sisällön ja osaa käyttää Raamattua tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja varhaiskirkon historiaa tuntee katolisen kirkon opin pääkohdat tuntee ekumenian periaatteita ja päämääriä tietää suurimmat Suomessa toimivat kristilliset kirkot ja yhteisöt ja osaa kertoa jotain niiden elämästä ja toiminnasta ymmärtää uskontoa ilmiönä ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luonnetta tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä osaa käyttäytyä eettisesti vastuullisella tavalla

12 12 tuntee 10 käskyä, rakkauden käskyn ja kirkon käskyt, tietää hyveet, osaa pohtia oikeaa ja väärää tietää kirkon opetuksen seksuaalisuudesta, avioliitosta ja perheestä tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Ortodoksinen uskonto HUOM!! Vantaan eri koulujen käytäntö koulujen/ alueiden opetussuunnitelmia laadittaessa on riemunkirjavaa Joillakin kouluilla opetussuunnitelmaa laadittaessa ja kirjoitettaessa toistetaan

Lisätiedot

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO USKONTO Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2 ORTODOKSINEN USKONTO 176 LUOKAT 1-2 : oppilaan ortodoksinen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen; ortodoksiseen kirkkovuoteen, sakramentteihin, kristillisiin peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan

Lisätiedot

7.2.7. USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

7.2.7. USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 7.2.7. USKONTO 167 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO TAVOITTEET: : oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä; tutustuu

Lisätiedot

9.2.9. Uskonto. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.9. Uskonto. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.9. Uskonto Uskonnon opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän rakentaa kulttuuri identiteettiään ja ymmärtää ja hyväksyy erilaisuutta. Oppilaat perehtyvät suomalaiseen

Lisätiedot

7.11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO TAKSONOMIATAULUKKO 6.lk. UO 6. luokka arvioitavat tavoitteet Etiikka T4, T8, T9, T10, T11 arvosanalle 5 Muistan yksittäisen kristillisen eettisen periaatteen. minulla

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 3-6

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 3-6 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto 1 7.10. Uskonto 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto. Uskonnon opetuksesta

Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto. Uskonnon opetuksesta Uskonto Uskonnon opetuksesta Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaanoman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitellään

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6

ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6 ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 13.4.6 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

Uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto. Elämänkatsomustieto

Uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto. Elämänkatsomustieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Uskonnon ja elämänkatsomustiedon eli katsomusaineiden tehtävänä on käsitellä yleisinhimillisiä, ihmisenä olemiseen sisältyviä ja yleissivistykseen kuuluvia peruskysymyksiä,

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

KATOLINEN KIRKKO. Kirkon kautta pelastut

KATOLINEN KIRKKO. Kirkon kautta pelastut Historia KATOLINEN KIRKKO Kirkon kautta pelastut Kristinusko on aina sisältänyt valtavasti erilaisia lahkoja. Niistä suuriksi kehittyivät varhain lännen ja idän kirkko. Nämä kirkot kehittyivät Rooman valtakunnassa

Lisätiedot

Ortodoksinen uskonto

Ortodoksinen uskonto Ortodoksinen uskonto Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. ta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä

Lisätiedot

5.11. Uskonto. Opetuksen tavoitteet. Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.11. Uskonto. Opetuksen tavoitteet. Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 5.11. Uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Evankelisluterilainen uskonto. 1. luokka 2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt

Evankelisluterilainen uskonto. 1. luokka 2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt Evankelisluterilainen uskonto 1 Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä myös laajemmin yhteiskunnallisena ilmiönä muuttuvassa

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

7.3.9 Uskonto. 7.3.9.1 Evankelisluterilainen uskonto. Työtavat. Vuosiluokat 1 6

7.3.9 Uskonto. 7.3.9.1 Evankelisluterilainen uskonto. Työtavat. Vuosiluokat 1 6 134 7.3.9 Uskonto Uskonnon opetuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalle hän rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään ja hahmottaa uskontojen merkitystä

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot

Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma

Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma 1 Lanula 14.6.2007 Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma Islamin opetuksessa keskeistä on tutustuttaa oppilas monipuolisesti islamin uskontoon ja vahvistaa hänen islamilaista identiteettiään.

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Uskonto vuosiluokat 1-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Uskonto vuosiluokat 1-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Uskonto vuosiluokat 1-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Uskonto vuosiluokat 1-2 Rauman normaalikoulun uskonnon opetuksen pohjana ovat perusopetuksen

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

Evankelisluterilainen uskonto

Evankelisluterilainen uskonto 5.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on syventää aikuisopiskelijan oman uskonnon ja sen kulttuuriperinnön tuntemusta. Opiskelussa perehdytään uskonnosta nousevaan

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

6.3.9 Uskonto. 6.3.9.1 Evankelisluterilainen uskonto. Työtavat. Vuosiluokat 1 6

6.3.9 Uskonto. 6.3.9.1 Evankelisluterilainen uskonto. Työtavat. Vuosiluokat 1 6 6.3.9 Uskonto Uskonnon opetuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalle hän rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään ja hahmottaa uskontojen merkitystä

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 7-9

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 7-9 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 7-9 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita

Lisätiedot

ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE UE

ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE UE ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE 7.-9. UE ARVIOINTITAULUKKO 7.lk. UE 7. luokka arvioitavat Oman osaaminen T1, T2, T4, T5, T10 arvosanalle 5 ohuksen avulla. arvosanalle 6: osa tavoitteista toteutuu.

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 3-6 VUOSILUOKAT

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 3-6 VUOSILUOKAT AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 3-6 VUOSILUOKAT Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

9.12. Uskonto ja elämänkatsomustieto

9.12. Uskonto ja elämänkatsomustieto 9.12. Uskonto ja elämänkatsomustieto 9.12.1. KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT JA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Kaikkien uskontosidonnaisten ryhmien, että elämänkatsomustiedon opetuksen

Lisätiedot

Risto Aikonen Sirpa Okulov PYHÄT PERINTEET. Ortodoksinen uskontokirja OPETUSHALLITUS

Risto Aikonen Sirpa Okulov PYHÄT PERINTEET. Ortodoksinen uskontokirja OPETUSHALLITUS Risto Aikonen Sirpa Okulov PYHÄT PERINTEET Ortodoksinen uskontokirja OPETUSHALLITUS SISÄLLYS 1. USKONNOT SUOMESSA Suomessa on kaksi kansankirkkoa 10 Luterilainen kirkko Suomessa 12 Katolinen kirkko Suomessa

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 1-2 VUOSILUOKAT

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 1-2 VUOSILUOKAT AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 1-2 VUOSILUOKAT Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

3DNROOLVHWNXUVVLW 8VNRQQRQOXRQQHMDPHUNLW\V8(

3DNROOLVHWNXUVVLW 8VNRQQRQOXRQQHMDPHUNLW\V8( 3DNROOLVHWNXUVVLW 8VNRQQRQOXRQQHMDPHUNLW\V8( tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden edustajana ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.6.2017 Liite 1 13 Mikkelin kaupungissa 7-9 luokkien islamin uskonnon opetus järjestetään 7-9-luokkien yhdysryhmissä. Opiskelu tapahtuu vuorokurssiperiaatteella siten, että

Lisätiedot

USKONTO. Opetuksen tavoitteet

USKONTO. Opetuksen tavoitteet USKONTO Uskonnonopetuksen tehtävänä on antaa opiskelijoille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin, uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin ja uskonnottomuuteen.

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Kolmen vuoden pyhäkouluohjelma // Raamatun suuret kertomukset (VT, Evankeliumit ja Apostolien teot) Pohjana käytetty Concordia Publishing House n, Growing in Christ -pyhäkouluohjelmaa

Lisätiedot

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00-9.30 Harjoitukset 10.00 Oppitunnit 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00-9.30 Harjoitukset 10.00 Oppitunnit 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12. Päiväohjelma 8.00-9.30 Harjoitukset 10.00 Oppitunnit 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.00 Lounas 13.00 Minijumis 13.40 Oppitunnit 16.00 Välipala (huom. omat eväät!) 18.25 Kokoontuminen luokkaan

Lisätiedot

3.11 Uskonto. on luontaiset kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.

3.11 Uskonto. on luontaiset kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin. 3.11 Uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11. Päiväohjelma 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.00 Lounas 13.40 2x oppitunti (kaksoistunti tai 13.40-14.20/14.25-15)

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Oppilas harjoittelee tulemaan toimeen toisten lasten kanssa ja kuuntelemaan

Lisätiedot

5.15 Uskonto. Opetuksen tavoitteet

5.15 Uskonto. Opetuksen tavoitteet 5.15 Uskonto Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin

Lisätiedot

Kristuksen kirkon ykseys

Kristuksen kirkon ykseys 1 Efesolaiskirjeen selitys 11 Ef. 4:1 16 Savonlinnan Tuomiokirkko, 27.11.2013 Kristuksen kirkon ykseys Viime kerralla käsittelimme tässä Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka Paavali rukoili

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

Uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto. Elämänkatsomustieto

Uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto. Elämänkatsomustieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Uskonnon ja elämänkatsomustiedon eli katsomusaineiden tehtävänä on käsitellä yleisinhimillisiä, ihmisenä olemiseen sisältyviä ja yleissivistykseen kuuluvia peruskysymyksiä,

Lisätiedot

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto 61. Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto 61. Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Evankelisluterilainen uskonto 61 7.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät U skonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä myös

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

5.15 Uskonto. Opetuksen tavoitteet

5.15 Uskonto. Opetuksen tavoitteet 5.15 Uskonto Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Liite 6. Katsomusaineiden opetus. Katsomusaineiden opetus. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt

Liite 6. Katsomusaineiden opetus. Katsomusaineiden opetus. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 245 Liite 6. Katsomusaineiden opetus Katsomusaineiden opetus Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Luostarivuoren yhtenäiskoulun Martin yksikössä järjestetään uskontosidonnaisten ryhmien ja elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

7. Katolinen kirkko. Historia E.K

7. Katolinen kirkko. Historia E.K 7. Katolinen kirkko E.K Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti noin 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä asuu

Lisätiedot

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a)

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a) S isä lly slu e tte lo : 7 1. adventtisunnuntai Kristuksesta, oikeasta kuninkaasta Matt. 21:1-9 14 2. adventtisunnuntai Varoitus, lohdutus ja kehotus Luuk. 21:25-36 21 3. adventtisunnuntai Kristuksen ylistyspuhe

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. 9.2.12 Elämänkatsomustieto Johdanto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / ORTODOKSIUSKONTO

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / ORTODOKSIUSKONTO AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / ORTODOKSIUSKONTO Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja

Lisätiedot

EV. LUT. USKONTO. Oppiaineen tehtävä

EV. LUT. USKONTO. Oppiaineen tehtävä EV. LUT. USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys on uskontoon, katsomuksiin

Lisätiedot

Aloitus. Fiilispallo: Kerro lyhyesti, missä ajatuksissa olet tässä hetkessä ja tällä opintojaksolla

Aloitus. Fiilispallo: Kerro lyhyesti, missä ajatuksissa olet tässä hetkessä ja tällä opintojaksolla TT Eija Hanhimäki Aloitus Fiilispallo: Kerro lyhyesti, missä ajatuksissa olet tässä hetkessä ja tällä opintojaksolla Viime luennolla Johdantoa katsomusaineisiin, opintojakson rakenne ja tavoitteet, tehtävänannot

Lisätiedot

Sisällys. 6. VANHAN TESTAMENTIN KERTOMUKSIA 114 Joosef ja veljet 116

Sisällys. 6. VANHAN TESTAMENTIN KERTOMUKSIA 114 Joosef ja veljet 116 Sisällys 1. OMA USKONTONI PERHEESSÄ JA KOULUSSA 6 Onni ja Anni oman uskonnon tunnilla 8 Hei, me olemme ortodokseja 11 Ristinmerkki 16 Ortodoksinen koti 22 Suomessa on erilaisia uskontoja 26 2. TUTUSTUN

Lisätiedot

5. Oppi ja moraali. Erottaako oppi vai etiikka?

5. Oppi ja moraali. Erottaako oppi vai etiikka? 5. Oppi ja moraali Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon väliset neuvottelut oppikysymykset (pelastus, sakramentit jne.) sosiaalieettinen teema (rauhantyö) TA 4/2016 (myös teologia.fi)

Lisätiedot

Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006. Opetushallitus

Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006. Opetushallitus Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006 Opetushallitus Perusopetuksen järjestäjille ja peruskouluille MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 22.5.2006 20/011/2006 Voimassaoloaika

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Opetushallituksen määräämät sisällöt islamin opetukselle

Opetushallituksen määräämät sisällöt islamin opetukselle Opetushallituksen määräämät sisällöt islamin opetukselle Sivu 134 Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 134 Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET:

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET: JUUTALAISUUS AP Juutalaisuus syntyi 1200-luvulla ekr Lähi-idässä. Juutalaisuuden syntyyn ovat vaikuttaneet kantaisä Abraham ja juutalaisten johtajana toiminut Mooses. Juutalaisuus on monoteistinen uskonto

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia 9.10 a Biologia Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot