Lanula Roomalaiskatolinen uskonto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lanula 14.6.2007. Roomalaiskatolinen uskonto"

Transkriptio

1 1 Lanula Roomalaiskatolinen uskonto Katolisen uskonnon lähtökohta on tukea oppilaan kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen katolista identiteettiään. Opetuksessa pyritään siihen, että oppilas ymmärtää uskonnon merkityksen hänelle itselleen, että hän oppii kohtaamaan ja hyväksymään erilaisia ihmisiä, tapoja ja kulttuureita sekä eri uskontoja ympäröivässä yhteiskunnassa. Opetuksessa pyritään myös saavuttamaan uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Oppilaille järjestetään tilaisuuksia tutustua omaan Pyhän Ristin kirkkoon ja seurakuntaan. : Roomalaiskatolinen uskonto oppiaineena toimii laajasti eheyttäjänä, uskonnon tunnilla käytävissä keskusteluissa pystytään käsittelemään myös ihmiselämän ongelmia varsinkin kun oppilasryhmät ovat suhteellisen pieniä. Ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta ovat keskeisiä aihekokonaisuuksia kokonaisuudessaan. Muiden aihekokonaisuuksien osalta katolinen uskonto tukee ja ottaa huomioon useita keskeisiä aihekokonaisuuksien sisältöjä ja tavoitteita omiin aihekokonaisuuksiin nivoutuen. VUOSILUOKAT 1 5 Katolisen uskonnonopetuksen tehtävä vuosiluokilla 1 5 on auttaa oppilasta ymmärtämään olevansa katolilainen kirkossaan ja ympäristössään. Tietojen, taitojen ja kokemusten kautta oppilaalle tarjotaan aineksia hänen oman maailmankatsomuksensa rakentumiseen sekä moraalisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen. VUOSILUOKKA: 1 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 Ihmisenä kasvaminen oppii tunnistamaan oikean ja väärän tutustuu ryhmänsä muihin katolisiin oppilaisiin oppii, että kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta tutustuu tärkeimpiin päivittäisiin rukouksiin

2 2 tutustuu Jeesuksen elämän päätapahtumiin sekä elämän syntyyn Raamatun mukaan. oppii tuntemaan kirkkovuoden suuret juhla-ajat opettelee hyvän ja pahan tunnistamista ja niiden seurauksia tiedostaa, että omassa koulussa ja lähiympäristössä on muihinkin uskontoihin kuuluvia oppilaita ja opettajia. Kirkon jäsenenä olen Jumalan lapsi ja katolisen kirkon jäsen: keskustellaan oppilaan omasta kastejuhlasta. Liturginen elämä ja rukoukset opetellaan ristinmerkin tekemistä tutustutaan Isä meidän-, Terve Maria- sekä Kunnia-rukouksiin Raamattu pyhänä kirjana Raamatun kaksi osaa: Vanha testamentti ja Uusi testamentti Jeesuksen elämän päätapahtumia kirkkovuoden mukaan. Moraalinen kasvaminen luomiskertomus anteeksiantaminen ja saaminen Ympäröivä uskonnollinen maailma oman koulun eri uskontoihin kuuluvien oppilaiden kohtaaminen on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. tietää omasta kasteestaan osaa tehdä ristinmerkin ja tuntee päivittäisiä rukouksia tietää miksi joulua ja pääsiäistä vietetään sekä tuntee joitain tapahtumia Jeesuksen elämästä. osaa käsitellä hyvän ja pahan kysymyksiä omassa lähipiirissään VUOSILUOKKA: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 Ihmisenä kasvaminen oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä, itsekkyys-epäitsekkyys toimimaan ryhmän ja yhteisönsä jäsenenä Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys oppii oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria oppii ymmärtämään kirkkonsa kansainvälisyyttä

3 3 tietää mihin kirkkoon ja seurakuntaan hän kuuluu oppii luottamaan itseensä ja suhtautumaan luottavasti tulevaisuuteen tutustuu pyhään messuun pääpiirteissään tutustuu syvemmin Jeesuksen elämään tutustuu syvemmin kirkkovuoden suuriin juhla-aikoihin opettelee ymmärtämään yhteistyön ja yhteisen hyvän merkitystä tietää, että muillakin on uskonnollisia juhlia Kirkon jäsenenä Tampereen Pyhän Ristin kirkkoon tutustuminen: oppilas tietää mistä kirkon nimi tulee ja kuka on kirkkoherra. Retki omaan kirkkoon. Liturginen elämä ja rukoukset ristinmerkin osaaminen Terve Maria rukouksen osaaminen tutustuu tarkemmin Isä meidän- ja Kunnia- rukoukseen tutustuu pyhän messun pääosiin: Sanan liturgia ja Eukaristian liturgia Raamattu pyhänä kirjana käytön opettelua, Lasten Raamattu rinnalla Vanha testamentti: Samuelin kutsuminen. Uusi testamentti: Jeesuksen lapsuus sekä Jeesus Pelastajana Kirkkovuosi adventti: jouluun valmistautuminen paastonaika: pääsiäiseen valmistautuminen Moraalinen kasvaminen Hyvä ja paha lasten elämässä sopivan kertomuksen avulla Yhteinen hyvä ja oma hyvä elämässä sopivan kertomuksen avulla Ympäröivä uskonnollinen maailma Muiden uskontojen juhlia: esim. juutalaisten Hanukka sekä ortodoksien pääsiäinen. on vain joiltakin osain saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. tietää pääasiat omasta seurakunnastaan tietää messun pääosat ja osaa Raamatun lukemiseen liittyvät vastaukset messussa tuntee Jeesuksen lapsuuskertomukset ja tietää joitain Jeesuksen kohtaamia ihmisiä tietää Raamatun pääosat tietää, miten pääsiäiseen ja jouluun valmistaudutaan osaa tunnistaa itsekkyyden ja toisten hyvän etsimisen eroa tietää joitain muiden uskontojen juhlia. VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 Ihmisenä kasvaminen

4 4 oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä, tietää omastatunnosta Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään tuntemaan oman opiskeluryhmänsä oppilaiden kulttuuritaustoja tutustuu omaan seurakuntaansa ja sen toimintaan lähemmin tutustuu syvemmin pyhän messun viettoon sekä joihinkin sakramentteihin oppii lisää Jeesuksen elämästä, opetuksesta sekä hänen kohtaamistaan ihmisistä. tietää tunnetuimmat pyhät sekä seurakuntansa nimikkopyhän on tietoinen omastatunnosta tutustuu 10 käskyyn, rakkauden kaksoiskäskyyn ja kirkon käskyihin Kirkon jäsenenä osallistutaan yhteiseen messun viettoon, sen yhteydessä tutustutaan pappiin ja hänen tehtäväänsä. Liturginen elämä ja rukoukset ennen messuun osallistumista käydään läpi messun rakenne ja seurakunnan vastaukset sekä valmistetaan yhdessä esirukoukset. eukaristian sakramentti: 1. kommuunioon valmistautuminen, eukaristian merkitys kristityille ja erityisesti katolilaisille. parannuksen sakramentti Raamattu pyhänä kirjana Neitsyt Marian vierailu Elisabethin luona ( kuuluu Ruusukkorukouksen iloisiin salaisuuksiin) Johannes Kastajan syntymä Jeesus kutsuu opetuslapsia Kaanan häät Laupias Samarialainen Kirkkovuosi joulun ja pääsiäisen syvemmän käsittelyn lisäksi helluntai-juhla Oman seurakunnan nimikkopyhän viettäminen syyskuussa Pyhä Henrik- Suomen suojeluspyhimys Moraalinen kasvaminen omantunnon tutkiskeluun tutustuminen ja parannuksen sakramenttiin valmistaminen 10 käskyä ja rakkauden kaksoiskäsky on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet. tietää oman seurakuntansa työntekijöitä ja tapahtumia tuntee oman seurakuntansa kirkon ja tietää kenelle/mille se on omistettu tuntee pyhän messun rakenteen ja osaa tärkeimmät vastaukset

5 5 tietää pääasioita kasteen, eukaristian ja parannuksen sakramenteista tietää lisää tapahtumia Jeesuksen elämästä ja opetuksista tietää ja osaa rakkauden kaksoiskäskyn sekä 10 käskyä VUOSILUOKKA: 4 VUOSIVIIKKONTUNTIA: 1 Ihmisenä kasvaminen oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä omantuntonsa pohjalta ottamaan huomioon toiset ryhmässään ja yhteisössään toimiessaan tutustuu oman hiippakunnan syntyyn ja vaiheisiin syventää tietämystään sakramenteista ja niiden raamatullisista juurista sekä tutustuu ruusukon ja ristintien hartauksiin tutustuu Jumalan kansan historiaan Vanhassa ja Uudessa testamentissa alkaa hahmottaa kirkkovuoden rakennetta sekä tutustuu Neitsyt Marian ja apostolien juhliin tutkii Raamatun esimerkkejä hyvän ja pahan kysymyksistä tutustuu juutalaisiin ja muslimeihin, jotka myös ovat Aabrahamin lapsia Kirkon jäsenenä: retki omaan kirkkoon: ristintien hartauden viettäminen papin johdolla paastoaikana kristinuskon tulo Suomeen: Pyhä Henrik, kristinuskon varhaisvaiheet Helsingin hiippakunta: oppilas tietää hiippakunnan ja piispan nimen diakoni-pappi-piispa -hierarkiaan tutustuminen Liturginen elämä ja rukoukset käydään läpi katolisen kirkon seitsemän sakramenttia ruusukko-rukouksen kunniakkaat ja iloiset salaisuudet ristintienhartaus Raamattu pyhän kirjana Vanha testamentti: Mooses ja Egyptin pakkotyöstä vapautuminen, kuningas David, profeettoja Uusi testamentti: Jeesuksen kaste, Jeesus parantaa sairaita, Jeesus ja Pietari, helluntai: kirkon synty Kirkkovuosi joulun, pääsiäisen, helluntain lisäksi helatorstain vietto Marian ilmestys Marian syntymäpäivä 8.9. Apostoli Johannes Moraalinen kasvaminen Raamatun kertomuksia hyvästä ja pahasta: fariseus ja publikaani, Jeesus parantaa sapattina, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, Daavidin taistelu, Kain ja Abel. Ympäröivä uskonnollinen maailma juutalaisuus ja islam yksijumalaisia uskontoja myös

6 6 on vain joiltakin osin saavuttanut vuosiluokalle asetetut tavoitteet tuntee katolisen kirkon vaiheita Suomessa tietää seitsemän sakramenttia sekä tuntee ruusukko-rukouksen ja ristintienhartauden tietää pääasioita Israelin kansan vaiheista, tuntee Jeesuksen opetusta Jumalan valtakunnasta, tietää kirkon synnystä tietää Neitsyt Marian tärkeimmät juhlapäivät osaa mainita jonkun esimerkin Raamatussa hyvästä ja pahasta tietää miten Abraham liittyy kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin VUOSILUOKKA: 5 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKOAISUUDET Ihmisenä kasvaminen oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä, oikean ja väärän tunnistamista pohtimaan anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen arvoa Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään arvostamaan toisten oppilaiden kulttuuriperintöä oppii luottamaan itseensä ja suhtautumaan luottavasti tulevaisuuteen tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin henkilöihin tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin oppii arvostamaan anteeksiantoa omassa elämässään Kirkon jäsenenä Katolinen kirkko muualla maailmassa: lasten omien taustojen pohjalta Papin vierailu luokassa kertomassa pappeudesta kirkossa Muut kristilliset kirkot ja yhteisöt: ev.lut.kirkko, ortodoksikirkko, helluntai seurakunta Liturginen elämä sakramentaalinen elämä: kasteen, parannuksen, eukaristien ja vahvistuksen sakramenttien tarkastelua tarkemmin Pohjoismaiden suojeluspyhimykset Raamattu Vanha testamentti: Luominen ja syntiinlankeemus, vanhan liiton henkilöt: Nooa, Aabraham ja Mooses Uusi testamentti: uuden liiton kansa: Jeesuksen opetus Hyvä Paimen, apostolien toimintaa ja alkuseurakunnan elämää

7 7 Kirkkovuosi poisnukkuneiden ja pyhien muistopäivät Pyhän Paavalin muistopäivä tammikuussa Moraalinen elämä keskustellaan tarkemmin synnistä ja anteeksiannosta Ympäröivä uskonnollinen maailma keskustellaan mitkä kristinopin asiat ovat yhteisiä kaikille kristityille ja erityisesti ev.lut. kirkolle, ortodoksikirkolle ja katoliselle kirkolle osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista tuntee katolisen kirkon rakennetta maailmankirkkona tuntee pääpiirteissään kasteen, vahvistuksen, eukaristian ja parannuksen sakramenttien toimittamisen tuntee liiton käsitteen, sen vaiheita ja tärkeimpiä henkilöitä tietää mitä tarkoittavat vakava ja lievä synti tietää miten pyhimyksiä kunnioitetaan tietää ortodoksisesta ja luterilaisesta kirkosta Suomessa sekä käsitteen ekumenia VUOSILUOKAT 6 9 Katolisen uskonnon ydintehtävänä vuosiluokilla 6-9 on auttaa oppilasta hänen oman uskonnollisen perinteensä ymmärtämisen syventämisessä ja laajentamisessa sekä ohjata häntä muiden uskontojen luonteen ja merkityksen lisääntyvään tuntemiseen ja siten tukea oppilaan oman maailmankatsomuksen ja moraalisen näkemyksen rakentumista. VUOSILUOKKA: 6 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys oppii arvostamaan omaa henkistä ja hengellistä kulttuuriperintöään oppii ymmärtämään kristillisen hengellisyyden juuria Suomessa tutustuu hengellisen elämän kehitykseen katolisessa kirkossa Suomessa tutustuu katolisen kirkon historian päätapahtumiin Suomessa tutkii katolisen kirkon suhdetta ekumeeniseen ajatteluun eri aikoina tutustuu uskonvapauden kehitykseen Suomessa tutustuu kirkkotaiteeseen tutustuu kirkolliseen musiikkiin

8 8 Liturgia ja uskonoppi Miksi ja miten vietämme messua. Pyhän messun kehitys ja sen osien lähempää tarkastelua perinteiset rukoukset: Ruusukkorukouksen murheelliset salaisuudet ja Angelusrukous 10 käskyn soveltaminen arkielämään kirkkorakennus ja kirkollinen taide kirkollinen musiikki Kirkon historiaa kirkon historiaa Suomessa: reformaatio ja katolisen kirkon paluu Suomeen uskonnonvapaus Suomessa pyhiinvaellukset Suomessa ja muualla Muut kristityt ja ekumeeninen liike katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaaminen eri aikoina ortodoksiopettajan vierailu luokassa Maailmanuskonnot uskonnonvapauden vaikutus uskontojen asemaan Suomessa osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä saa hyväksytyn arvosanan ainakin yhdestä kirjallisesta suorituksesta tietää sekä keskiajan että uuden ajan hengellisestä elämästä Suomessa tuntee pääpiirteittäin katolisen kirkon perustamisen ja toiminnan sekä lakkauttamisen ja uudelleen tulemisen Suomessa tietää, mitä pyhiinvaellus tarkoittaa tietää mikä on Kirkkojen maailmanneuvosto ja Suomen ekumeeninen neuvosto sekä katolisen kirkon suhde niihin tietää uskonnonvapaudesta itsenäisessä Suomessa VUOSILUOKKA: 7 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ymmärtää kulttuurin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yhteisöille tutustuu eri kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja oppii näin hyväksymään erilaisuutta sekä toimimaan tulevaisuudessa monikulttuurisessa yhteisössä

9 9 tutkii kirkon elämää eri aikoina ja rakentaa itselleen näkemystä kirkon historiasta ja sen merkityksestä tutustuu suuriin uskontoihin pääpiirteissään, tietää katolisen kirkon käymästä dialogista uskontojen kanssa Kirkon historiaa varhaiskirkon historiaa, tärkeimmät kirkkoisät joulun- ja pääsiäisen vieton kehitys kuninkaiden ja paavien valtakysymyksiä uskontunnustukset Maailmanuskonnot juutalaisuuden, islamin ja Intian uskontojen synty ja elämä pääpiirteissään sekä niiden kulttuurivaikutuksia uskontojen välisen dialogin perusteita: Assisin rauhankokous, dialogi Suomessa Muut kristilliset kirkot retket Tampereen tuomiokirkkoon sekä ortodoksikirkkoon Tampereella osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista saa hyväksytyn arvosanan ainakin yhdestä kirjallisesta kokeesta osaa nimetä kirkkohistorian aikakausia ja tärkeimpiä tapahtumia tuntee liturgisen vuoden kehitystä tietää katolisen kirkon asemasta eri puolilla maailmaa erilaisissa kulttuureissa ja yhteiskuntajärjestelmissä. osaa kuvata pääpiirteissään suurten maailmanuskontojen syntyä ja sisältöä, tuntee katolisen kirkon näkemyksen muista uskonnoista sekä uskontojen välistä dialogia VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ymmärtää oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä oppii näkemään itsensä pitkän kristillisen ketjun osana ja arvostamaan sitä täydentää Raamatun ja Tradition tuntemustaan täydentää tietämystään uskon ja kristillisen elämän perusasioista tutustuu uskonnolliseen kirjallisuuteen osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä

10 10 Raamattu Raamatun synty ja rakenne Vanhan testamentin tuntemuksen täydentämistä: alkukertomukset, profeetat, psalmikirjallisuus Uuden testamentin tuntemuksentäydentämistä: evankeliumit pääpiirteissään ja Paavalin kirjeitä Raamatun käytön harjoittelua Raamatun ja Tradition suhde Liturgia ja uskonoppi kokonaiskuvan saaminen kirkon sakramenteista ja erityisesti vahvistuksen sakramentti uskonopin keskeiset kohdat: Kolmiyhteinen Jumala, spiritualiteetti, kuolema ja iankaikkinen elämä Kirjallisuus kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin tutustuminen, esim. paavien kiertokirjeet yhden kirjan lukeminen, referoiminen ja muulle ryhmälle esittäminen osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista saa hyväksytyn arvosanan ainakin yhdestä kirjallisesta suorituksesta tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen, tietää alkukertomukset ja muutamia profeettoja, tuntee evankeliumit pääpiirteissään ja joitain apostolien kirjeistä tietää mikä on Traditio ja mikä sen suhde on Raamattuun omaa yleiskuvan sakramenteista, osaa kuvata pyhää Kolminaisuutta, tietää mitä spiritualiteetti tarkoittaa ja osaa mainita jonkun esimerkin tietää kuolemasta, kiirastulesta, taivaasta ja helvetistä VUOSILUOKKA: 9 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 1 Ihmisenä kasvaminen oppii ymmärtämään moraalin merkitystä ihmiselämässä oppii tiedostamaan omien eettisten valintojensa perusteita oppii ajattelemaan ekumeenisesti Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta oppii ymmärtämään koko ihmiskunnan vastuuta ympäröivästä maailmasta

11 11 laajentaa ja syventää näkemystään moraalista ja sen merkityksestä tuntee kristillisen etiikan perusteita ja osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa tarkastelee muita kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä sekä opettelee kohtaamaan niiden jäseniä ekumenian hengessä Moraaliopetus käskyjen ja kristillisten hyveiden tuntemus kirkon opetus synnistä ja sen olemuksen pohdintaa yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä, keskustellaan seurustelusta Muut kristityt ja ekumeeninen liike ekumenian periaatteiden tuntemusta Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan tutustumista Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen tuntemusta pääpiirteissään tutustumisretki Vapaakirkkoon tai Helluntaiseurakuntaan Jonkun sääntökunnan edustajan vierailu luokkaan osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista saa hyväksytyn arvosanan ainakin yhdestä kirjallisesta suorituksesta PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja roomalaiskatolisesta kirkosta tuntee Raamatun keskeisen sisällön ja osaa käyttää Raamattua tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja varhaiskirkon historiaa tuntee katolisen kirkon opin pääkohdat tuntee ekumenian periaatteita ja päämääriä tietää suurimmat Suomessa toimivat kristilliset kirkot ja yhteisöt ja osaa kertoa jotain niiden elämästä ja toiminnasta ymmärtää uskontoa ilmiönä ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luonnetta tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä osaa käyttäytyä eettisesti vastuullisella tavalla

12 12 tuntee 10 käskyä, rakkauden käskyn ja kirkon käskyt, tietää hyveet, osaa pohtia oikeaa ja väärää tietää kirkon opetuksen seksuaalisuudesta, avioliitosta ja perheestä tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO USKONTO Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2 ORTODOKSINEN USKONTO 176 LUOKAT 1-2 : oppilaan ortodoksinen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen; ortodoksiseen kirkkovuoteen, sakramentteihin, kristillisiin peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan

Lisätiedot

7.2.7. USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

7.2.7. USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 7.2.7. USKONTO 167 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO TAVOITTEET: : oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä; tutustuu

Lisätiedot

9.2.9. Uskonto. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.9. Uskonto. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.9. Uskonto Uskonnon opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän rakentaa kulttuuri identiteettiään ja ymmärtää ja hyväksyy erilaisuutta. Oppilaat perehtyvät suomalaiseen

Lisätiedot

7.11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto 1 7.10. Uskonto 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen

Lisätiedot

Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto. Uskonnon opetuksesta

Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto. Uskonnon opetuksesta Uskonto Uskonnon opetuksesta Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaanoman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitellään

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto. Elämänkatsomustieto

Uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto. Elämänkatsomustieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Uskonnon ja elämänkatsomustiedon eli katsomusaineiden tehtävänä on käsitellä yleisinhimillisiä, ihmisenä olemiseen sisältyviä ja yleissivistykseen kuuluvia peruskysymyksiä,

Lisätiedot

KATOLINEN KIRKKO. Kirkon kautta pelastut

KATOLINEN KIRKKO. Kirkon kautta pelastut Historia KATOLINEN KIRKKO Kirkon kautta pelastut Kristinusko on aina sisältänyt valtavasti erilaisia lahkoja. Niistä suuriksi kehittyivät varhain lännen ja idän kirkko. Nämä kirkot kehittyivät Rooman valtakunnassa

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

5.11. Uskonto. Opetuksen tavoitteet. Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.11. Uskonto. Opetuksen tavoitteet. Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 5.11. Uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

7.3.9 Uskonto. 7.3.9.1 Evankelisluterilainen uskonto. Työtavat. Vuosiluokat 1 6

7.3.9 Uskonto. 7.3.9.1 Evankelisluterilainen uskonto. Työtavat. Vuosiluokat 1 6 134 7.3.9 Uskonto Uskonnon opetuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalle hän rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään ja hahmottaa uskontojen merkitystä

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

Evankelisluterilainen uskonto. 1. luokka 2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt

Evankelisluterilainen uskonto. 1. luokka 2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt Evankelisluterilainen uskonto 1 Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä myös laajemmin yhteiskunnallisena ilmiönä muuttuvassa

Lisätiedot

Ortodoksinen uskonto

Ortodoksinen uskonto Ortodoksinen uskonto Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. ta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

9.12. Uskonto ja elämänkatsomustieto

9.12. Uskonto ja elämänkatsomustieto 9.12. Uskonto ja elämänkatsomustieto 9.12.1. KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT JA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Kaikkien uskontosidonnaisten ryhmien, että elämänkatsomustiedon opetuksen

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Risto Aikonen Sirpa Okulov PYHÄT PERINTEET. Ortodoksinen uskontokirja OPETUSHALLITUS

Risto Aikonen Sirpa Okulov PYHÄT PERINTEET. Ortodoksinen uskontokirja OPETUSHALLITUS Risto Aikonen Sirpa Okulov PYHÄT PERINTEET Ortodoksinen uskontokirja OPETUSHALLITUS SISÄLLYS 1. USKONNOT SUOMESSA Suomessa on kaksi kansankirkkoa 10 Luterilainen kirkko Suomessa 12 Katolinen kirkko Suomessa

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

3DNROOLVHWNXUVVLW 8VNRQQRQOXRQQHMDPHUNLW\V8(

3DNROOLVHWNXUVVLW 8VNRQQRQOXRQQHMDPHUNLW\V8( 3DNROOLVHWNXUVVLW 8VNRQQRQOXRQQHMDPHUNLW\V8( tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden edustajana ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa

Lisätiedot

USKONTO. Opetuksen tavoitteet

USKONTO. Opetuksen tavoitteet USKONTO Uskonnonopetuksen tehtävänä on antaa opiskelijoille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin, uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin ja uskonnottomuuteen.

Lisätiedot

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00 Harjoitukset 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11. Päiväohjelma 10.00 2x oppitunti (kaksoistunti tai 10-10.40/10.45-11.20) 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.00 Lounas 13.40 2x oppitunti (kaksoistunti tai 13.40-14.20/14.25-15)

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto 61. Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto 61. Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Evankelisluterilainen uskonto 61 7.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät U skonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä myös

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00-9.30 Harjoitukset 10.00 Oppitunnit 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.

Päiväohjelma 7.30 Aamupala 8.00-9.30 Harjoitukset 10.00 Oppitunnit 11.30 Ryhmäkeskustelu 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12. Päiväohjelma 8.00-9.30 Harjoitukset 10.00 Oppitunnit 11.55 Kokoontuminen luokkaan ja ruokalaulu 12.00 Lounas 13.00 Minijumis 13.40 Oppitunnit 16.00 Välipala (huom. omat eväät!) 18.25 Kokoontuminen luokkaan

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006. Opetushallitus

Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006. Opetushallitus Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006 Opetushallitus Perusopetuksen järjestäjille ja peruskouluille MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 22.5.2006 20/011/2006 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. 9.2.12 Elämänkatsomustieto Johdanto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia 9.10 a Biologia Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Uskonnon opetussuunnitelmaehdotus kristillisiä kouluja varten

Uskonnon opetussuunnitelmaehdotus kristillisiä kouluja varten Päivitys kesäkuu 2012 Uskonnon opetussuunnitelmaehdotus kristillisiä kouluja varten RAAMATTU LÄPI JA TUTUSTUMISTA LÄHETYSTYÖN HISTORIAAN ALAKOULUN AIKANA KUUDESSA VUODESSA Materiaalit: Lastenmissio LUOMINEN

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa 1 opettaja Isak Penzev 15.03.2013 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppitunteja, ja meidän aiheenamme on Toora apostolien kirjoituksissa. Jatkamme ensimmäisen Johanneksen

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

ORTODOKSISET KIRKOT. Uskonto on täynnä mysteerejä

ORTODOKSISET KIRKOT. Uskonto on täynnä mysteerejä ORTODOKSISET KIRKOT Historia Uskonto on täynnä mysteerejä Ortodoksinen kirkko alkoi kehittyä Kreikassa ja Bysantissa omaksi suuntauksekseen. Syynä tähän olivat eri kieli eli kreikka ja kulttuuri, joka

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Kastekodin opas Perhon seurakunta

Kastekodin opas Perhon seurakunta Kastekodin opas Perhon seurakunta Kasteen merkitys KASTEEN KAUTTA KRISTITYKSI Kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta. Kasteessa ihminen liittyy kotipaikkansa paikallisseurakuntaan ja maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

ARMON OSALLISUUS Se on evankeliumista elämistä. Käärme sanoi:

ARMON OSALLISUUS Se on evankeliumista elämistä. Käärme sanoi: ARMON OSALLISUUS Olemme kuulleet edellä opetusta armon olemuksesta, siitä millaista armo on olemukseltaan. En mene tässä opetuksessa siihen, mitä tämä armo on, koska se tuli esille edellisessä r-tunnissa.

Lisätiedot

Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi

Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi Kirkot ihmisoikeuksista: Emme ole tehneet tarpeeksi Euroopan kirkkojen konferenssin kirkko ja yhteiskunta-komissio järjesti yhdessä Suomen ortodoksien kirkon ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon sekä

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Sisällys Johdanto... 11 I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Siirtolaisuus ja maastamuutto Suomesta... 18 Maahanmuutto Suomeen...23 Mitä monikulttuurisuus

Lisätiedot

NAIROBIN RAPORTTI JUMALANPALVELUKSESTA JA KULTTUURISTA: Nykyajan haasteet ja mahdollisuudet

NAIROBIN RAPORTTI JUMALANPALVELUKSESTA JA KULTTUURISTA: Nykyajan haasteet ja mahdollisuudet 1 (6) Luterilainen maailmanliitto, 1996 NAIROBIN RAPORTTI JUMALANPALVELUKSESTA JA KULTTUURISTA: Nykyajan haasteet ja mahdollisuudet Tämä raportti on syntynyt Luterilaisen maailmanliiton Jumalanpalvelus

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta muuttunut Aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi suomalainen

Lisätiedot

KATSAUS KATOLISEEN JA ORTODOKSISEEN MAAILMANKUVAAN. FT Tuija Saarinen tuija.saarinen@uef.fi www.tuijasaarinen.com

KATSAUS KATOLISEEN JA ORTODOKSISEEN MAAILMANKUVAAN. FT Tuija Saarinen tuija.saarinen@uef.fi www.tuijasaarinen.com KATSAUS KATOLISEEN JA ORTODOKSISEEN MAAILMANKUVAAN FT Tuija Saarinen tuija.saarinen@uef.fi www.tuijasaarinen.com Kristikunta - Kristinusko syntyi n. 2000 vuotta sitten yhtenä kirkkona - Alkukirkko jakautui

Lisätiedot

KASTETOIMITUS Lahdessa

KASTETOIMITUS Lahdessa KASTETOIMITUS Lahdessa Julkaisija: Lahden seurakuntayhtymän keskusrekisteri. Teksti: Riikka Ryökäs. Taitto: Sirkku Muhli. Kuvat: Viestintätoimiston kuva-arkisto. 2015 SISÄLLYSLUETTELO Vastasyntyneen vanhemmille

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa?

Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa? 114 Iustitia 15 (2002) 114 119 Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa? Miten Jumalasta on ylipäätänsä puhuttava? Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

HERÄTYSLIIKKEITÄ. Tulkinnanvapautta uskovi!e yksilöi!e

HERÄTYSLIIKKEITÄ. Tulkinnanvapautta uskovi!e yksilöi!e HERÄTYSLIIKKEITÄ Historia ja filosofia Tulkinnanvapautta uskovi!e yksilöi!e Vapaakristillisyyden aika alkaa reformaatiosta. Vapaakristillisyys ei nojaa oppejaan suurimpiin kirkkokuntiin eli katoliseen,

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki / Helsingin Saksalainen koulu Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto

Lisätiedot

3. Ristiinnaulitseminen: uskontotietous

3. Ristiinnaulitseminen: uskontotietous 3. Ristiinnaulitseminen: uskontotietous Teema: Kuolema Kuolema on ratkaisematon mysteeri. Emme tiedä mitä sen jälkeen tapahtuu, mutta etenkin läheisen kuoleman kohdatessa useimmat meistä haluaisivat tietää.

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Opettajalle KIRKKOVUOSI. KIRKKOVUOSI Kirkkovuosi Joulu Pääsiäinen Muita kirkkovuoden tärkeitä päiviä Liturgiset värit TAVOITE TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ

Opettajalle KIRKKOVUOSI. KIRKKOVUOSI Kirkkovuosi Joulu Pääsiäinen Muita kirkkovuoden tärkeitä päiviä Liturgiset värit TAVOITE TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ Kirkkovuosi Joulu Pääsiäinen Muita kirkkovuoden tärkeitä päiviä Liturgiset värit KIRKKOVUOSI Opettajalle TAVOITE Oppilas saa käsityksen, mitä kirkkovuosi tarkoittaa ja miten se eroaa kalenterivuodesta.

Lisätiedot

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010 Väläyksiä Raamatun henkilöistä Minä otan puheeseeni pieniä väläyksiä joistakin Raamatun henkilöistä. Nämä henkilöt, niin kuin yleensäkin kaikki Raamatun henkilöt,

Lisätiedot

OHJE OHJE USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEN SEKÄ USKONNOLLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISESTÄ ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OHJE OHJE USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEN SEKÄ USKONNOLLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISESTÄ ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OHJE OHJE USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEN SEKÄ USKONNOLLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISESTÄ ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Tässä ohjeessa kuvataan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta sekä koulussa

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

OHJE OHJE USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEN SEKÄ USKONNOLLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISESTÄ LUKIOSSA

OHJE OHJE USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEN SEKÄ USKONNOLLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISESTÄ LUKIOSSA OHJE OHJE USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEN SEKÄ USKONNOLLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISESTÄ LUKIOSSA Tässä ohjeessa kuvataan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta sekä lukiossa järjestettäviä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta? Millä perusteilla voimme väittää Raamatun sanaa todeksi? Voiko Raamatulle löytää tieteellisiä perusteita vai jääkö

Lisätiedot

Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallituksen kautta. Kirkkohallitus (PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo)

Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallituksen kautta. Kirkkohallitus (PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo) 1 KAJAANIN SEURAKUNTA Kolehtisuunnitelma 1.1. 7.6.2015 to 1.1. Uudenvuodenpäivä Jeesuksen nimessä Tansanian syrjäseudulla asuvien lasten peruskoulutuksen tukemiseen Suomen Setlementtiliiton kautta. Suomen

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2258 Gallup Ecclesiastica 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel

Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel Suomen Messiaaninen yhdistys www.messiaaninen.net 1 Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel KYSYMYS: Jeshua antoi uusia asioita rukoilla minun nimessäni. Onko tämä juutalaisille uusi asia? Miksi Jeshuan

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

6.6.2003 PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

6.6.2003 PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN TIEDOTE 20/2003 6.6.2003 Perusopetuksen järjestäjät ja perusopetusta antavat koulut PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

ORTODOKSISEN USKONNON KOE 16.3.2016 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

ORTODOKSISEN USKONNON KOE 16.3.2016 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ ORTODOKSISEN USKONNON KOE 16.3.2016 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa arvostelussa

Lisätiedot

Lutherille Rooman kirkko oli antikristillinen yhteisö. Onko perusteltua tänään käyttää samaa nimitystä?

Lutherille Rooman kirkko oli antikristillinen yhteisö. Onko perusteltua tänään käyttää samaa nimitystä? Yhdymmekö Roomaan? Hovioikeudenneuvos Paavo Hiltunen on tunnettu ja arvostettu sananjulistaja, sielunhoitaja ja kirjailija yli kirkkokuntarajojen. Tähän mennessä on hänen kynästään lähtenyt jo n.30 teosta.

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto tutuksi. et opetus.fi

Elämänkatsomustieto tutuksi. et opetus.fi Elämänkatsomustieto tutuksi et opetus.fi Elämänkatsomustieto tutuksi Käsiteltävät aiheet Oppiaineen historiaa Katsomusaineiden lainsäädäntöä Katsomuskasvatus päiväkodissa Elämänkatsomustietokasvatus Elämänkatsomustieto

Lisätiedot

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa,

ei ole syntiä. Ehkä sotakin toisinaan tuomitaan sunnuntaipuheissa, V PELASTUKSEN KAIPUU Henkisen elämän siirtyessä kuvailemallemme kolmannelle portaalle, ikuiseen elämään johtavalle tielle, vie se totuudenetsijän oman sielunsa pariin, oman sielunsa heikkouksiin, puutteisiin

Lisätiedot

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti.

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti. JOHDANTO - sopisi 2. luokkalaisille 1) JOHDANTO pala aiheena anteeksi pyytäminen Liturgisena lauluna alkusiunaus: Pappi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Seurakunta: Aamen, aamen, aamen Pappi: Herra,

Lisätiedot

Alakoulu. 24.12 Päivänsanat. Kristilliset päivänavaukset. 24.12 Huomenta ala-aste Salakka, Anneli; Vainio, Marita. 24.12 Aamupala Tenhovirta, Jari

Alakoulu. 24.12 Päivänsanat. Kristilliset päivänavaukset. 24.12 Huomenta ala-aste Salakka, Anneli; Vainio, Marita. 24.12 Aamupala Tenhovirta, Jari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä / Materiaalipalvelu - Alakoulu 9.2.2016 Sivu 1 Alakoulu 24.12 Päivänsanat. Kristilliset päivänavaukset 24.12 Aamupala Tenhovirta, Jari 1 Aamupala päivänavaukset; alakoulu

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Messu. Hollolan seurakunta Hämeenkosken kappeliseurakunta

Messu. Hollolan seurakunta Hämeenkosken kappeliseurakunta Messu Hollolan seurakunta Hämeenkosken kappeliseurakunta Messun sisältö on osuvasti kuvattu Martti Lutherin saarnassa:... rakas Herramme itse puhuu meille Pyhän Sanansa kautta ja me vastaamme Hänelle rukoillen

Lisätiedot

JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA

JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA 1 Missio Järvenpää Tapani Talikainen 19.2.2013 JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA Tämänhetkinen sijaintimme tiekartalla Olemme tiekartalla edenneet pysähdyspaikkaan, joka on nimetty Jumalan

Lisätiedot

Juutalaisten asema Kristuksen kirkossa konferenssi Helsingissä

Juutalaisten asema Kristuksen kirkossa konferenssi Helsingissä Juutalaisten asema Kristuksen kirkossa konferenssi Helsingissä Meidän aikamme ensimmäinen, Jeesukseen uskovien juutalaisten ekumeeninen konferenssi järjestettiin Suomessa Helsingissä 14.-15. kesäkuuta

Lisätiedot