Evankelisluterilainen uskonto. 1. luokka 2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Evankelisluterilainen uskonto. 1. luokka 2. luokka. Tavoitteet. Keskeiset sisällöt"

Transkriptio

1 Evankelisluterilainen uskonto 1 Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä myös laajemmin yhteiskunnallisena ilmiönä muuttuvassa maailmassa. ta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä sekä näkemään eri uskontojen kulttuurisia sekä inhimillisiä vaikutuksia niin omassa yhteisössä kuin eri yhteiskunnissa ja kulttuureissa. Uskonnon opetuksessa korostetaan oman kulttuuriperinnön merkitystä ja tuntemista, omaa kasvua, vastuuta ja elämänhallintaa sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia. Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja, valmiuksia ja kokemuksia, joista hän saa rakennusaineksia oman identiteettinsä ja maailmankatsomuksensa rakentamiseksi. Opetuksen tavoite on monipuolinen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetuksen edetessä syvennetään jo hankittuja tietoja, valmiuksia sekä ymmärrystä. Uskonnonopetuksen yhteydessä käsitellään ihmisenä kasvamiseen sekä kulttuuri-identiteettiin ja kansainvälisyyteen liittyviä aihekokonaisuuksia. 1. luokka 2. luokka Tavoitteet Keskeiset sisällöt - oppii luottamusta elämään ja itseensä - oppii jakamaan omia tunteitaan ja kokemuksiaan sekä tekemään kysymyksiä turvallisessa ja pelottomassa ilmapiirissä - tutustuu Raamattuun, erityisesti Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin - pohtii lähimmäisenrakkauteen liittyviä kysymyksiä: Miten elää oikein toisten kanssa? - tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja erityisesti kotiseurakunnan toimintaan. Elämän ainutlaatuisuus ja arvokkuus sekä luottamus ja turvallisuus: - lapsi ja hänen lähimmäisensä (kultainen sääntö) - hyvyyttä ja pahuutta lapsen maailmassa - iloa ja surua lasten maailmassa - rukous Raamatun kertomuksia ja opetuksia - Raamattu - luomiskertomus (1. Moos. 1-3, 5-8, suhde Jumalaan, luontoon ja lähimmäisiin) - Jeesuksen lapsuus ja kotimaa - opetuslapset - Jeesus ja lapset - Hyvä paimen - Jeesus parantajana Luterilaisen kirkon elämää - kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja Oma seurakunta: - alustava kokonaiskuva kirkkovuodesta, erityisesti joulusta - lastenvirsiä ja hengellisiä lauluja -mahdollisesti vierailuja seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin (esim.jouluseimi, pääsiäisvaellus tai lasten jumalanpalvelus) - muut uskontokunnat koulun tai luokan kotitaustojen mukaan

2 Esimerkkejä mahdollisista työtavoista - opettajan elävä kerronta - opetuskeskustelu - pedagoginen draama - tutustumisretket ja vierailut - leikit ja pelit - ryhmätyöt - yhteistoiminnallinen oppiminen - pysäkkityöskentely - projektit (esim. jouluseimi) 2 Arviointi Uskonnon oppilasarvioinnin pohjana on oppilaan yksilöllisen kehityksen seuraaminen ja tukeminen tavoitteiden osalta sekä tiedolliseen ainekseen liittyvien keskeisten peruskäsitteiden hallinta. Tavoitteena arvioinnin osalta on oppilaan itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen. Arvioinnin muotoina ovat itsearviointi ja opettajan suorittama arviointi. Arvioinnin tehtävänä on - auttaa oppilasta asettamaan oppimistavoitteita oppilaan ikätaso huomioiden - ohjata oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan, toimintaansa ja oppimistaan - antaa tietoa ja tukea oppimisen edistymisestä. 3. luokka 4. Luokka Tavoitteet Keskeiset sisällöt - oppii luottamusta elämään ja itseensä - tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin - tutustuu kirkkovuoteen pääpiirteissään ml. keskeiset kirkkovuoden juhlapyhät - tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan - tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröivään uskonnolliseen elämään - oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista. Arvokas ja ainutlaatuinen elämä - elämän kunnioittaminen - ihmisarvo - minä luokkayhteisön jäsenenä - oppii luottamusta elämään ja itseensä - oppii rohkeasti kohtaamaan tulevaisuuden sekä näkemään Jumalan vaikutuksen maailmassa - tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin - oppii yhdistämään kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren - tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan - tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröivään uskonnolliseen elämään - oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista. Arvokas ja ainutlaatuinen elämä - elämän kunnioittaminen - suvaitsevaisuus - lähimmäisenrakkaus Luottamus ja turvallisuus - luottamus - Jumalan huolenpito - Herran siunaus Eettisyyteen kasvaminen Luottamus ja turvallisuus - Isä meidän - lähetyskäsky ja lupaus Eettisyyteen kasvaminen - kultainen sääntö

3 Esimerkkejä mahdollisista työtavoista Arviointi - hyvä elämä - kymmenen käskyä - oikea ja väärä - anteeksipyytäminen ja antaminen Vanhan testamentin kertomuksissa ja oppilaiden elämässä Raamatun kertomuksia ja opetuksia - Vanhan Testamentin sisältö ja käyttäminen - Vanhan Testamentin lyhenteet - Alku- ja patriarkkakertomukset - Luvattu maa - kuninkaiden aika ja profeetat Luterilaisen kirkon elämä - kirkkovuoden juhlapäiviä, erit. joulu - jumalanpalvelus - seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö - hengellisiä lauluja ja virsiä Oppilaita ympäröivä uskonnollinen ja katsomuksellinen maailma - oppilaiden kohtaamat uskonnot koulussa ja lähiympäristössä - opettajan elävä kerronta ja opetuskeskustelu - pedagoginen draama - tutustumisretket ja vierailut - leikit ja pelit - ryhmätyöt - yhteistoiminnallinen oppiminen - pysäkkityöskentely - ongelmalähtöinen opetus - rehellisyys - anteeksi pyytäminen ja antaminen Uuden testamentin kertomuksissa ja oppilaiden elämässä Raamatun kertomuksia ja opetuksia - Uuden testamentin sisältö ja käyttäminen - Uuden testamentin lyhenteet - Jeesuksen elämä ja toiminta Luukkaan evankeliumin mukaan Luterilaisen kirkon elämä - kirkkovuoden juhlapäiviä, erit. pääsiäinen - pyhät ja pyhimykset - ehtoollinen - kotiseurakuntaan tutustuminen - seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö - hengellisiä lauluja ja virsiä sekä kirkkovuoden juhlapäiviin liittyviä virsiä 3 Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma - oppilaiden kohtaamat uskonnot koulussa ja lähiympäristössä Uskonnon oppilasarvioinnin pohjana on oppilaan yksilöllisen kehityksen seuraaminen ja tukeminen tavoitteiden osalta sekä tiedolliseen ainekseen liittyvien keskeisten peruskäsitteiden hallinta. Tavoitteena arvioinnin osalta on oppilaan itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen. Arvioinnin muotoina ovat itsearviointi ja opettajan suorittama arviointi. Arvioinnin tehtävänä on: - auttaa oppilasta asettamaan oppimistavoitteita - ohjata oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan, toimintaansa ja oppimistaan - antaa tietoa ja tukea oppimisen edistymistä

4 5. luokka 6. luokka 7. luokka 4 Tavoitteet - oppii luottamusta elämään ja itseensä - oppii rohkeasti kohtaamaan tulevaisuuden sekä näkemään Jumalan vaikutuksen maailmassa - tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin, varhaisseurakunnan syntyyn ja kristinuskon leviämiseen - seuraa kirkkovuotta seurakunnan elämässä - tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan - tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröivään uskonnolliseen elämään sekä uskonnottomuuteen - oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista - oppii tunnistamaan uskontoja yhdistäviä ja eriyttäviä piirteitä, erityisesti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamilaisuutta. - tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä - ymmärtää uskonnon ja siihen liittyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä - perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana - perehtyy kristinuskoon sekä sen merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä - perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen - tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään - osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä - tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa. - oppimisen tasoerot huomioiva oppimistapahtuma - oppilas kykenee muodostamaan oppisisällöistä kokonaisuuksia sekä liittämään oppimansa jokapäiväiseen elämään. perehtyy - Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjana - Raamatun merkitykseen - Raamatun tutkimiseen sekä erilaiseen tulkintaan - Raamatun perusrakenteeseen ja syntyhistoriaan, olennaisiin piirteisiin sekä keskeisiin kertomuksiin - Raamatun vaikutuksiin ympäröivässä elämässä ja kulttuurissa. harjaantuu - pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja, esittämään mielipiteensä, etsimään omatoimisesti tietoa erilaisista tietolähteistä sekä analysoimaan tietoa kriittisesti.

5 Keskeiset sisällöt Arvokas ja ainutlaatuinen elämä - uskonnon ja katsomusten vapaus Luottamus ja turvallisuus - lähimmäisenrakkaus - uskontunnustus Eettisyyteen kasvaminen - oikeudenmukaisuus - lähimmäisyys - ystävyys Raamatun kertomuksia ja opetuksia - Jeesuksen keskeiset opetukset - Vuorisaarnan opetukset - alkuseurakunnan synty - ensimmäiset lähetysmatkat - Apostolien teot - Apostoli Paavalin kirjeet - kristillinen näkemys maailmasta - Raamatun tekstit kirkkomusiikissa (passio tai oratorio Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta - taivas, Jumalan armo ja pelastus Maailmanuskonnot - kristilliset kirkot ja yhteisöt - uskonnollisia vaikuttajia - maailmanuskonnot Kirkko ja kirkon oppi - kirkkorakentaminen - kirkon ja seurakunnan toiminta - kirkolliset toimitukset - seurakunnan nuorisotyö Suomalainen katsomus-perinne - kristilliset liikkeet Suomessa - kirkkovuosi - hengelliset laulut ja virret Ihminen eettisenä olentona - ekumenia 5 Raamattu - Raamatun synnyn pääpiirteet: mitä, missä, milloin, miksi? - Raamatun tulkintatraditio ja käyttö tänä päivänä - VT; Israelin kansan vaiheiden ilmentäjänä Abrahamista Mooseksen kautta ajanlaskun alkuun - VT ja juutalaisuus - VT:n kirjat pääpiirteittäin - Abrahamin perilliset sekä niiden asema ja yhteys toisiinsa tänään - UT: Jeesuksen elämä, kuolema, ylösnousemus - UT ja evankeliumien synty - UT:n kirjat pääpiirteittäin - UT: Jeesuksen opetukset ja kristinusko - Raamatun kulttuurivaikutukset tieteissä, taiteissa - Kristilliset symbolit, kirkkorakennus sekä kristillinen kirkkovuosi Luterilaisen kirkon elämä - kirkkovuosi - kristinuskon alkuvaiheet Euroopassa - diakonia - kristilliset symbolit - kirkkotaide - seurakunnan nuorisotyö Oppilaita ympäröivä Uskonnollinen maailma - ortodoksiseen ja katoliseen uskontoon ja kirkkoon tutustuminen - kristilliset kirkot ja yhteisöt

6 6 Esimerkkejä mahdollisista työtavoista keskeiset työtavat - tutkiva oppiminen, ongelmalähtöinen opetus, yhteistoiminnallinen oppiminen, pari- ja ryhmätyöt, oppimispäiväkirjat, portfoliot Opettajajohtoiset työtavat - opettajan kerronta, opetuskeskustelu, kyselevä opetus Yhteisöllisen oppimisen työtavat - draama, suggestopedia, väittelyt, projektityöskentely Arviointi hyvä osaaminen 5. luokan päättyessä tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Hän osaa käyttää oppimaansa lisätiedon hankkimiseen. -tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia -tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon peruspiirteet ja oman alueensa seurakunnan -tietää Suomen evankelis-luterilainen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen ja tuntee myös muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä. hahmottaa uskontoa ilmiönä -ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta -tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia -näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään. osaa käyttää uskonnollista tietoa -hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta -osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä -pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan. osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla -kykenee eettiseen pohdintaan -tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon omassa elämässään. 8. luokka 9. luokka Tavoitteet - tasoerot huomioiva oppimistapahtuma kykenee - muodostamaan yksittäisistä asioista kokonaisuuksia sekä liittämään oppimaansa jokapäiväiseen elämään - tasoerot huomioiva oppimistapahtuma kykenee - muodostamaan yksittäisistä asioista kokonaisuuksia sekä liittämään oppimaansa jokapäiväiseen elämään oppii - tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään sekä näkemään suomalaisen kulttuuriidentiteetin osana alkuperäistä, oppii - kunnioittamaan eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä, ymmärtää uskonnonvapauden ja uskonnottomuuden - tiedostamaan maailmankatsomuksensa

7 pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria - ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä perehtyy - kristinuskoon sekä siitä syntyneisiin kirkkokuntiin - kristinuskon merkitykseen yksilön elämässä ja omassa kulttuurissa -luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen - Suomen uskonnolliseen tilanteeseen historian aikana - kristillisten kirkkojen väliseen yhteistyöhön harjaantuu - pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja, esittämään mielipiteensä, etsimään omatoimisesti tietoa erilaisista tietolähteistä sekä analysoimaan tietoa kriittisesti 7 rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä - ymmärtämään uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä - kunnioittamaan eri tavalla ajattelevia ja uskovia ihmisiä perehtyy - keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään kehittää - valmiuksiaan eri kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen tutustuu - eri uskontojen ja kulttuurien ajattelutapaan ja elämään ymmärtää - tapakulttuurien merkityksen harjaantuu - pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja, esittämään mielipiteensä, etsimään omatoimisesti tietoa erilaisista tietolähteistä sekä analysoimaan tietoa kriittisesti

8 Keskeiset sisällöt Kirkko - kristittyjä yhdistävät tekijät ja ekumenia - kristinusko osana läntistä perinnettä - kristinuskon syntyhistoria juutalaisuuden perintönä: - kristinuskon kehitys ja jakautuminen eri kirkkokunniksi -luostarilaitoksen synty ja merkitys tänään -keskiaikainen Eurooppa; islam ja länsi, Bysantti ja Venäjä - Luther, uskonpuhdistus sekä uskonpuhdistuksen vaikutukset - vapaat suunnat Suomalainen katsomusperinne - kristinuskon tulo Pohjolaan - luterilainen kirkko: peruspiirteet - Suomen uskonpuhdistus ja Agricola - puhdasoppisuus, pietismi ja valistus - herätysliikkeet sekä niiden toiminta - ortodoksinen kirkko: peruspiirteet - katolinen kirkko: peruspiirteet 8 Maailmanuskonnot - uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilön ja yhteisön elämään - uskontojen välinen dialogi ja sen edistäminen - alkuperäiskansojen uskontojen yleiset piirteet - muinaissuomalaisten uskonnollisuus - maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet sekä keskeiset opetukset: * kristinusko ja vapaat suunnat *juutalaisuus *islam *hindulaisuus *buddhalaisuus *kiinan uskonnot *šintolaisuus - eri uskontojen elämäntapa sekä juhlat - maailmanuskonnot Suomessa - Uskonnonvapaus, sen kehityshistoria ja merkitys Esimerkkejä mahdollisista työtavoista keskeiset työtavat - tutkiva oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, ongelmakeskeinen oppiminen, pari- ja ryhmätyöt, oppimispäiväkirjat, portfoliot Opettajajohtoiset työtavat - opetuskeskustelu, opettajan kerronta, kyselevä- ja tapausperusteinen oppiminen Yhteisöllisen oppimisen työtavat - draama, suggestopedia, väittelyt, vierailut, vierailijat, tutkielmat, projektityöskentely

9 Arviointi Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. Oppilaan arviointi perustuu oppilaan itsearviointiin ja opettajan suorittamaan arviointiin. Arviointi muodostuu oppilaan asennetta, ajatteluprosessien kehitystä, tuntityöskentelyä, suullisia esityksiä sekä kirjallisia töitä tarkastelemalla. kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-luterilaisesta kirkosta -tuntee Raamatun keskeisen sisällön -tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset vaiheet -tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden perusluonteen -ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä. 9 ymmärtää uskontoa ilmiönä -ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luonnetta -tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa -tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet -arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä. osaa käyttää uskonnollista tietoa -tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen -hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä -kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä. osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla -kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan -tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia.

10 10 Tavoitteet Etiikka - tasoerot huomioiva oppimistapahtuma kykenee - liittämään oppimaansa jokapäiväiseen elämään - asettautumaan toisen asemaan sekä ymmärtämään syy-seuraussuhteita - ymmärtämään oikeuden mukaisuuden sekä tasa-arvon periaatteita - tunnistamaan tunteita ja käsittelemään niitä tuntee - eettisen ajattelun peruskäsitteitä sekä etiikan perusteita - kristillisen etiikan peruspainotukset - kristillisiä arvoja ja moraaliperiaatteita sekä osaa soveltaa niitä esimerkkitapauksiin oppii - käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä arvioimaan toimintansa vaikutuksia itselle ja muille - valitsemaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja - edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti - arvioimaan sekä käyttämään tiedettä ja teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti - pohtimaan elämänkatsomuksellisia kysymyksiä ja ottamaan niihin kantaa - käsittelemään ristiriitaisia näkemyksiä sekä tunnistamaan omien valintojensa ja tekojensa seurauksia - havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ymmärtää -moraalikehityksen pääpiirteitä -ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset sekä niiden välisen yhteyden harjaantuu - pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja, esittämään mielipiteensä, etsimään omatoimisesti tietoa erilaisista tietolähteistä sekä analysoimaan tietoa kriittisesti Keskeiset sisällöt Ihminen eettisenä olentona - etiikan peruskäsitteet - moraalin kehittyminen - kristillinen etiikka: perusteet, painotukset sekä ihmiskäsitys Hyvän elämän perusta - hyvä itsetunto ja vastuullinen käyttäytyminen - eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen sekä niiden analysoiminen sekä soveltaminen elämään: sota-rauha sodankäynnin etiikka urheilun etiikka median etiikka terveyden etiikka - yksilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuunkanto - läheisen ihmissuhteen kehittyminen - seurustelu, avioliitto ja perheen merkitys - elämän sosiaaliset ongelmat

11 11 -ihmisoikeudet ja niiden rikkominen -koulukiusaaminen; terveyttä, turvallisuutta ja väkivallattomuutta edistäviä toimintamalleja -väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa, väkivallattomia toimintamalleja elämään -tieteen mahdollisuuksia ja ongelmia; geenimanipulaatio, sikiödiagnostiikka -ihminen ja luonto; ympäristöongelmat, ympäristöetiikka ja kestävä elämäntapa -tulevaisuus, tiede ja teknologia - päihteet yhteiskunnallisena ongelmana Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta -uskon ja tiedon suhde -elämän merkitys ja rajallisuus Esimerkkejä mahdollisista työtavoista keskeiset työtavat - tutkiva oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, ongelmakeskeinen oppiminen, pari- ja ryhmätyöt, oppimispäiväkirjat, portfoliot Opettajajohtoiset työtavat - opettajan kerronta, opetuskeskustelu, kyselevä- ja tapausperusteinen oppiminen Yhteisöllisen oppimisen työtavat - draama, suggestopedia, väittelyt, vierailut, vierailijat, tutkielmat, projektityöskentely Arviointi Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8. osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla - osaa etiikan peruskäsitteet, kristillisen etiikan perusteita ja painotuksia - hahmottaa ihmisen ja luonnon ongelmia - ymmärtää väkivallan ulottuvuuksia ja seurauksia - hahmottaa eettisiä arvoja, normeja ja periaatteita omassa ja yhteisönsä elämässä - hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä - kykenee kriittisesti analysoimaan ja keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä - arvostaa eri tavoin ajattelevia ihmisiä - kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan - tunnistaa omien valintojen sekä tekojen seurauksia - osaa arvioida toimintansa eettisyyttä ja tunnistaa oikean ja väärän

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

7.2.7. USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

7.2.7. USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 7.2.7. USKONTO 167 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO TAVOITTEET: : oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä; tutustuu

Lisätiedot

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO USKONTO Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen

Lisätiedot

9.2.9. Uskonto. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.9. Uskonto. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.9. Uskonto Uskonnon opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän rakentaa kulttuuri identiteettiään ja ymmärtää ja hyväksyy erilaisuutta. Oppilaat perehtyvät suomalaiseen

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Ortodoksinen uskonto HUOM!! Vantaan eri koulujen käytäntö koulujen/ alueiden opetussuunnitelmia laadittaessa on riemunkirjavaa Joillakin kouluilla opetussuunnitelmaa laadittaessa ja kirjoitettaessa toistetaan

Lisätiedot

Ortodoksinen uskonto

Ortodoksinen uskonto Ortodoksinen uskonto Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. ta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma

Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma 1 Lanula 14.6.2007 Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma Islamin opetuksessa keskeistä on tutustuttaa oppilas monipuolisesti islamin uskontoon ja vahvistaa hänen islamilaista identiteettiään.

Lisätiedot

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto 61. Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät

7.11 Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto 61. Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Evankelisluterilainen uskonto 61 7.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät U skonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä myös

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Uskonto vuosiluokat 1-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Uskonto vuosiluokat 1-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Uskonto vuosiluokat 1-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Uskonto vuosiluokat 1-2 Rauman normaalikoulun uskonnon opetuksen pohjana ovat perusopetuksen

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 3-6

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 3-6 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

Evankelisluterilainen uskonto

Evankelisluterilainen uskonto 5.11 Uskonto Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on syventää aikuisopiskelijan oman uskonnon ja sen kulttuuriperinnön tuntemusta. Opiskelussa perehdytään uskonnosta nousevaan

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE UE

ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE UE ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE 7.-9. UE ARVIOINTITAULUKKO 7.lk. UE 7. luokka arvioitavat Oman osaaminen T1, T2, T4, T5, T10 arvosanalle 5 ohuksen avulla. arvosanalle 6: osa tavoitteista toteutuu.

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6

ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6 ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO TAKSONOMIATAULUKKO 6.lk. UO 6. luokka arvioitavat tavoitteet Etiikka T4, T8, T9, T10, T11 arvosanalle 5 Muistan yksittäisen kristillisen eettisen periaatteen. minulla

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 7-9

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 7-9 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 7-9 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita

Lisätiedot

5.11. Uskonto. Opetuksen tavoitteet. Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

5.11. Uskonto. Opetuksen tavoitteet. Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 5.11. Uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Lanula 14.6.2007. Roomalaiskatolinen uskonto

Lanula 14.6.2007. Roomalaiskatolinen uskonto 1 Lanula 14.6.2007 Roomalaiskatolinen uskonto Katolisen uskonnon lähtökohta on tukea oppilaan kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen katolista identiteettiään. Opetuksessa pyritään siihen,

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 3-6 VUOSILUOKAT

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 3-6 VUOSILUOKAT AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 3-6 VUOSILUOKAT Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen

Lisätiedot

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto

7.10. Uskonto. 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto 1 7.10. Uskonto 7.10.1. Evankelis-luterilainen uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 13.4.6 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.

Lisätiedot

5.15 Uskonto. Opetuksen tavoitteet

5.15 Uskonto. Opetuksen tavoitteet 5.15 Uskonto Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

9.12. Uskonto ja elämänkatsomustieto

9.12. Uskonto ja elämänkatsomustieto 9.12. Uskonto ja elämänkatsomustieto 9.12.1. KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT JA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Kaikkien uskontosidonnaisten ryhmien, että elämänkatsomustiedon opetuksen

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 1-2 VUOSILUOKAT

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 1-2 VUOSILUOKAT AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 1-2 VUOSILUOKAT Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen

Lisätiedot

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2 ORTODOKSINEN USKONTO 176 LUOKAT 1-2 : oppilaan ortodoksinen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen; ortodoksiseen kirkkovuoteen, sakramentteihin, kristillisiin peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.6.2017 Liite 1 13 Mikkelin kaupungissa 7-9 luokkien islamin uskonnon opetus järjestetään 7-9-luokkien yhdysryhmissä. Opiskelu tapahtuu vuorokurssiperiaatteella siten, että

Lisätiedot

USKONTO. Opetuksen tavoitteet

USKONTO. Opetuksen tavoitteet USKONTO Uskonnonopetuksen tehtävänä on antaa opiskelijoille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin, uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin ja uskonnottomuuteen.

Lisätiedot

EV. LUT. USKONTO. Oppiaineen tehtävä

EV. LUT. USKONTO. Oppiaineen tehtävä EV. LUT. USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys on uskontoon, katsomuksiin

Lisätiedot

Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto. Uskonnon opetuksesta

Uskonto. Evankelisluterilainen uskonto. Uskonnon opetuksesta Uskonto Uskonnon opetuksesta Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaanoman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitellään

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki / Helsingin Saksalainen koulu Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto

Lisätiedot

3.11 Uskonto. on luontaiset kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.

3.11 Uskonto. on luontaiset kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin. 3.11 Uskonto Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Oppilas harjoittelee tulemaan toimeen toisten lasten kanssa ja kuuntelemaan

Lisätiedot

5.15 Uskonto. Opetuksen tavoitteet

5.15 Uskonto. Opetuksen tavoitteet 5.15 Uskonto Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto 9.2.10. Elämänkatsomustieto Koulumme elämänkatsomustiedon opetuksessa korostuu kokonaisnäkemyksellinen opetus. Tavoitteenamme on korjata, vahvistaa ja rakentaa oppilaidemme koululaisuutta, identiteettiä,

Lisätiedot

Uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto. Elämänkatsomustieto

Uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto. Elämänkatsomustieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Uskonnon ja elämänkatsomustiedon eli katsomusaineiden tehtävänä on käsitellä yleisinhimillisiä, ihmisenä olemiseen sisältyviä ja yleissivistykseen kuuluvia peruskysymyksiä,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

3DNROOLVHWNXUVVLW 8VNRQQRQOXRQQHMDPHUNLW\V8(

3DNROOLVHWNXUVVLW 8VNRQQRQOXRQQHMDPHUNLW\V8( 3DNROOLVHWNXUVVLW 8VNRQQRQOXRQQHMDPHUNLW\V8( tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden edustajana ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa

Lisätiedot

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

7.11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista

Tavoitteet. Keskeiset sisällöt. Esimerkkejä mahdollisista työtavoista Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto on oppiaine, jota opetetaan koulun uskonnonopetuksesta vapautetuille oppilaille. Tunnustuksettomana katsomusaineena elämänkatsomustieto toteuttaa eettistä ja katsomuksellista

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Elämänkatsomustieto vuosiluokat 1-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Elämänkatsomustieto vuosiluokat 1-9 2016 Elämänkatsomustieto vuosiluokat 1-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Elämänkatsomustieto vuosiluokat 1-2 Rauman normaalikoulun elämänkatsomustiedon opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi.

Lisätiedot

ORTODOKSINEN USKONTO. Oppiaineen tehtävä

ORTODOKSINEN USKONTO. Oppiaineen tehtävä ORTODOKSINEN USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys on uskontoon,

Lisätiedot

Uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto. Elämänkatsomustieto

Uskonto ja elämänkatsomustieto. Uskonto. Elämänkatsomustieto Uskonto ja elämänkatsomustieto Uskonnon ja elämänkatsomustiedon eli katsomusaineiden tehtävänä on käsitellä yleisinhimillisiä, ihmisenä olemiseen sisältyviä ja yleissivistykseen kuuluvia peruskysymyksiä,

Lisätiedot

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa.

Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. 9.2.12 Elämänkatsomustieto Johdanto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

Opetushallituksen määräämät sisällöt islamin opetukselle

Opetushallituksen määräämät sisällöt islamin opetukselle Opetushallituksen määräämät sisällöt islamin opetukselle Sivu 134 Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 134 Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

MIKÄ TUOTOS SYNTYY? Kuinka arvioidaan? Yhteiskuntaoppi S1, S2 T1, T2, T3 L1, L2 Oppimispäiväkirja T7, T11 T4, T5 T5, T7

MIKÄ TUOTOS SYNTYY? Kuinka arvioidaan? Yhteiskuntaoppi S1, S2 T1, T2, T3 L1, L2 Oppimispäiväkirja T7, T11 T4, T5 T5, T7 MONIALAISEN OPPIMISKOKONAISUUDEN SUUNNITELULOMAKE, 4lk 2017-2018 Monialaisen oppimiskokonaisuuden nimi: Erilaisuus ympärillämme ILMIÖ/TEEMA: Erilaisuus Kesto ja ajankohta: 24h TOIMINNAN KUVAAMINEN: Oppilaat

Lisätiedot

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Lisätiedot

Liite 6. Katsomusaineiden opetus. Katsomusaineiden opetus. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt

Liite 6. Katsomusaineiden opetus. Katsomusaineiden opetus. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 245 Liite 6. Katsomusaineiden opetus Katsomusaineiden opetus Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Luostarivuoren yhtenäiskoulun Martin yksikössä järjestetään uskontosidonnaisten ryhmien ja elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / ORTODOKSIUSKONTO

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / ORTODOKSIUSKONTO AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / ORTODOKSIUSKONTO Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja

Lisätiedot

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta muuttunut Aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi suomalainen

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS. Lahti 2015

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS. Lahti 2015 ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS Lahti 2015 Et-opetuksen erityispiirteitä ET jakautuu reaaliaineena tiedon oppimiseen ja katsomusaineena oman ET:n kehittämiseen. Ei vuosiluokkia, vaan 1-6 ja 7-9 + ryhmät Opettajat

Lisätiedot

7.12 Elämänkatsomustieto ja esiopetuksen etiikka ja katsomus

7.12 Elämänkatsomustieto ja esiopetuksen etiikka ja katsomus 7.11.2 Muut uskonnot Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja

Lisätiedot

1. 2. vuosiluokat 3. 4. vuosiluokat 5. 6. vuosiluokat. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu

1. 2. vuosiluokat 3. 4. vuosiluokat 5. 6. vuosiluokat. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustiedon tehtävänä on tarjota oppilaille aineksia oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen ja tukea heidän katsomuksellisesti laaja-alaista kehitystään. Elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Oppiaineen tehtävä

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Oppiaineen tehtävä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset nähdään kulttuurisina toimijoina, jotka itse

Lisätiedot

AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys AIHEKOKONAISUUDET Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokka 9 - Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 9. Arviointi

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokka 9 - Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 9. Arviointi YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 9 Vuosiluokan 9 yhteiskuntaopin opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 Rauman normaalikoulun yhteiskuntaopin opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

6.3.9 Uskonto. 6.3.9.1 Evankelisluterilainen uskonto. Työtavat. Vuosiluokat 1 6

6.3.9 Uskonto. 6.3.9.1 Evankelisluterilainen uskonto. Työtavat. Vuosiluokat 1 6 6.3.9 Uskonto Uskonnon opetuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalle hän rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään ja hahmottaa uskontojen merkitystä

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU

OPPIMAAN OPPIMINEN AJATTELU L1 OPPIMAAN OPPIMINEN - Tavoitteena on, että oppilas tunnistaa omat vahvuutensa oppijana ja omaksuu hänelle sopivat opiskelutekniikat. - Korostetaan pitkäjänteisen työskentelyn ja harjoittelun merkitystä.

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO - VUOSILUOKAT 7-9. Oppiaineen tehtävä

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO - VUOSILUOKAT 7-9. Oppiaineen tehtävä ELÄMÄNKATSOMUSTIETO - VUOSILUOKAT 7-9 Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 ORTODOKSINEN USKONTO 1-13.4.6 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot