PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 Markunkuja Pertunmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 3.6.2015"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko klo Seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ari Pelkonen Raili Toivonen Aini Pöyry Annukka Räisänen Arvo Litmanen Kaija Judén Raimo Mattila Jarkko Lunkka vt. kirkkoherra, puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Marjatta Nikkinen Teija Tuomela Niina Kuoppala KÄSITELTÄVÄT ASIAT Sivut 1-11 ALLEKIRJOITUKSET kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja sihteeri, vt. talouspäällikkö Ari Pelkonen, puheenjohtaja Niina Kuoppala, sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika Pertunmaa Allekirjoitukset Raili Toivonen Jarkko Lunkka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pertunmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Todistaa Ari Pelkonen, puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Pertunmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Ari Pelkonen, puheenjohtaja

2 KIRKKONEUVOSTO Sivu 2/11 83 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkoneuvosto 9/ : KJ 9:1 mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. PÄÄTÖS: Kutsu toimitetaan jäsenille viisi (5) päivää ennen kokousta. KL 7:4 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle. Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 85 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai jos kokous niin päättää kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastus on tapahtunut kokouksessa valittujen tarkastajien toimesta vuoroperiaatetta noudattaen. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Jarkko Lunkkaa ja Raili Toivosta.

3 KIRKKONEUVOSTO Sivu 3/11 86 listan hyväksyminen työjärjestykseksi lista hyväksytään. 87 Tilinpäätös ja tasekirja LIITE 1 Tilinpäätökseen sekä Tasekirjaan 2014 tehtiin korjauksia tilintarkastaja Martin Slotten vaatimuksesta ja uusi tilintarkastusaika sovittiin pidettäväksi Korjausten jälkeen tilikauden 2014 tulos on ,09 ylijäämäinen ja taseen loppusumma on ,50. Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2014 korjatun tilinpäätöksen ja tasekirjan sekä allekirjoittaa ne sekä toimittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tasekirjan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Vt. talouspäällikkö kävi lävitse korjatut kohdat tasekirjasta. Korjataan vielä ostovelat tasekirjaan. Vt. talouspäällikkö huolehtii, että talkootyöläisten ja isosten vakuutukset laitetaan kuntoon. Ylijäämä siirretään yli-/alijäämätilille. Talouden tasapainottamiseksi pyritään edelleen jatkamaan Suur-Savon Sähkön osakkeiden, Kesäkodin ja saaritonttien myyntiä. Tilinpäätös 2014 ja tasekirja 2014 hyväksyttiin yllä mainituin ehdoin ja allekirjoitettiin ja toimitetaan edelleen tilintarkastajalle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 88 Teleoperaattorisopimus LIITE 2 Pertunmaan seurakunnan nykyinen teleoperaattorisopimus DNA Oy:n kanssa päättyy Mahdollisuuksina tässä tilanteessa on joko jatkaa sopimusta vuoden pituisen option verran tai kilpailuttaa palvelut. KL-Kuntahankinnat, jonka asiakkaana Kirkkohallitus ja sen edustamat seurakunnat ovat, on kilpailuttanut asiakkailleen teleoperaattoripalvelut syksyllä Kilpailutuksen voitti Teliasonera Finland Oyj ja

4 KIRKKONEUVOSTO Sivu 4/11 tuloksena on asti ulottuva puitesopimus, jonka hinnat ovat huomattavan edulliset kokonaisuutena ja myös tuomiokirkkoseurakunnan tarvitsemien palveluiden osalta. Erityisesti tämä näkyy nykyiseen sopimukseen verrattuna matkapuhelinliittymien perusmaksussa, puheluiden hinnassa sekä myös välityspalveluiden hinnassa sen jälkeen, kun DNA Oy kuluvana keväänä uudisti mobiilivaihteensa ja sen hinnoittelun. Hinnastoihin ja laskennallisiin, toteutuneisiin välitysmääriin perustuvan vertailun nojalla Teliasoneran välityspalvelu tulisi nykyistä edullisemmaksi. KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton omistama yhteishankintayksikkö ja vastaa koko kunta-alan kattavien hankintojen kilpailuttamisesta. Kuntahankinnat järjestää kilpailutuksia, huolehtii puite- ja hankintasopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta ja markkinoinnista asiakkaillensa yhteistyössä sopimustoimittajien kanssa. Kuntahankintojen asiakkaita ovat kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset, kuntien omistamat konserniyhtiöt sekä hankintayhteistyössä mukana olevat hankintayksiköt, kuten seurakunnat ja Kuntien eläkevakuutus. Asiakkaat voivat hankkia Kuntahankintojen kilpailuttamia tuotteita ja palveluita Kuntahankintojen tekemien sopimusten perusteella järjestämättä erillistä omaa tarjouskilpailua. Puitesopimuksiin voi liittyä sopimuskauden aikana. Puitesopimuksen sisältyvistä palveluista asiakkaalla on mahdollisuus valita tarvitsemansa palvelukokonaisuus oman tarpeensa mukaan. Puitesopimuksen pohjalta tehdyt asiakaskohtaiset palvelusopimukset ovat voimassa korkeintaan asti, siirtymäaika kestää saakka. Sopimukseen sisältyvät mm. seuraavat palvelut: Matkapuhelinverkon liittymät, puhelut ja mobiilidata Vaihde- ja tavoitettavuuspalvelut Asiakaspalveluratkaisut (call center -ratkaisu) Puhelunvälityspalvelut Puitesopimuksen palvelu- ja tuotehinnoittelu on liitteenä. Matkapuhelinliittymän perusmaksu on noin kuudesosa nykyisen sopimuksen hintaan verrattuna. Matkapuheluliikennehinnat ovat selkeästi edullisemmat kuin nykyisessä sopimuksessa. Kirkkoneuvosto päättää tehdä sopimuksen Pertunmaan seurakunnan teleoperaattoripalveluista KL-Kuntahankintojen kilpailuttaman puitesopimuksen hinnoin ja sopimusehdoin Teliasonera Finland Oyj:n kanssa ajalle palveluiden alkamiseen ja päättymiseen liittyvät siirtymäajat huomioiden.

5 KIRKKONEUVOSTO Sivu 5/11 89 Ostotarjous 10 ha suuruisesta alueesta Honkasaaressa LIITE 3 Harri Kiiski on jättänyt Pertunmaan seurakunnalle ostotarjouksen 10 ha suuruisesta alueesta Honkasaaressa. Tarjous koskee Kiisken omistaman tontin RA 2:5 (1:1077) ulkopuolista aluetta siten, että seurakunnan myymättömät tontit eivät sisälly ostettavaan alueeseen. Kiiski tarjoaa kyseisestä alueesta sekä lainhuudatus- ja lohkomiskulut. (NK) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 10 ha alueen myyntiä Honkasaaresta Harri Kiiskelle hintaan sekä lainhuudatus- ja lohkomiskulut. Päätettiin pyytää Veikko Halmesaarelta arvio ostotarjouksen kohteena olevan alueen puustosta sekä tarjota Harri Kiiskelle mahdollisuutta ostaa 10 ha sijasta 5 ha alue Honkasaaresta hintaan /ha + puuston arvo. 90 Sähköasematontin ostotarjous LIITE 4 Suur-Savon Sähkö on jättänyt Pertunmaan seurakunnalle ostotarjouksen sähköasematonttia varten (R:no ). Suur-Savon Sähkö on valmis maksamaan tästä noin m 2 määräalasta Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle sähköasematontin myyntiä Suur-Savon Sähkölle. Tarkistetaan, että Suur-Savon Sähkön antama kiinteistönumero on oikein ja kuvataan kyseinen määräala. hyväksyttiin edellä mainituin ehdoin. Raimo Mattila poistui esteellisenä päätöksen ajaksi. 91 Rakennusavustuksen anominen kirkkohallitukselta seurakuntakodin saneerausta varten Seurakunta haki kirkkohallitukselta rakennusavustusta seurakuntakodin saneerausta varten (Kn 14/ , 211 ). Tuomiokapituli puolsi hakemuksen hyväksymistä (tuomiokapitulin kirje 44/ ). Kirkkohallitus teki täysistunnossaan kielteisen päätöksen avustuksen myöntämisestä LIITE 5, koska hakemuksesta puuttuivat nykytilaselvitykset ja rakennustekniset suunnitelmat. Kirkkoneuvosto päätti edellisessä

6 KIRKKONEUVOSTO Sivu 6/11 kokouksessa , 78, että rakennusavustusta haetaan uudestaan täydentämällä hakemusta. Seuraava takaraja anomuksen jättämiselle tuomiokapituliin on Rakennusavustusanomuksen perusteena ovat seuraavat asiat: 1) Kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden työhuoneet/työskentelypisteet on jouduttu siirtämään kunnantalon vuokratiloista seurakuntakodille kunnantalon tiloissa ilmenneiden kosteus- ja mikrobivaurioiden ja niistä johtuvan sisäilmaongelman vuoksi. Talouspäällikkö muutti seurakuntakodille lokakuussa 2013 ja muut työntekijät kevättalvella Toimitilojen muuton vuoksi seurakuntakotia jouduttiin saneeraamaan toimistokäyttöön. Saneerausta joudutaan jatkamaan talouspäällikön huoneen/kirkkoherranviraston siirtämiseksi alakertaan (nykyisen huoneen kosteusongelma, kaikkien työntekijöiden työtilojen saaminen samaan kerrokseen), mikä edellyttää myös lasten kerhotilan siirtämistä toiseen tilaan (nykyisin läpikulkuongelma). Uuteen kerhotilaan joudutaan rakentamaan kunnollinen ilmastointi. Tarkemmin asiasta liitteenä olevassa nykytilaselvityksessä. LIITE 6. 2) Seurakuntakodilla on havaittu kosteusongelmaa talouspäällikön huoneessa ja viereisissä wc-tiloissa johtuen siitä, että katto on vuotanut vettä televisioantennin juuresta. Antenni on nyt poistettu tarpeettomana ja katto korjattu. Huone joudutaan saneeraamaan. LIITE 7. 3) Toinen kosteusongelmakohta seurakuntakodilla on rakennuksen itäseinän maanalainen betoniseinä, jossa ulkopuolinen vesieristys on nyt korjattu ja lämpöeristystä parannettu. Aiemmin betonissa oli vesieristeenä vain piki, nyt kosteuseristematto. Samalla rakennuksen salaojitusta on uusittu ja seinänvierus kivetetty. 4) Kolmas kosteusongelmakohta on pohjoispuolen rinneseinä pääsisäänkäynnin oikealla puolella. Tässä kohtaa on ainakin sisäpuolen portaiden alta poistettava muovimatto ja kuivatettava lattia maton alta. Myös tälle maanalaiselle seinälle joudutaan toteuttamaan ulkopuolisen kosteuseristyksen uusiminen. 5) Seurakuntakodin ympäristöä joudutaan muuttamaan kulun helpottamiseksi kirkkoherranvirastoon ja työntekijöiden huoneisiin. Tämä on myös turvallisuuskysymys. Muutostyöt, joita ei ole vielä toteutettu, on selostettu liitteenä olevassa pihasuunnitelmassa. LIITE 8 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on käytettävissä kokoukseen mennessä. Vuonna 2013 kulut olivat ,46 ja ,79 vuonna 2014 eli yhteensä ,25. Pikainen muutosremontti maksoi yhteensä ,54. Osa sen kuluista maksettiin vasta vuoden 2014 puolella. Uuden kerhotilan ilmastoinnin kustannusarvio on LIITE 9. Rakennustekniset piirustukset seurakuntakodin alakerran uudesta remonttisuunnitelmasta

7 KIRKKONEUVOSTO Sivu 7/11 ovat liitteenä. LIITE 10. Kari Lyyran tarjous kellarikerroksen muutostöistä liitteenä. LIITE 11. Kirkkoneuvosto anoo kirkkohallitukselta rakennusavustusta seurakuntakodin saneeraukseen ja pyytää tuomiokapitulin lausunnon asiasta. Kokoukseen mennessä hankkeen lopullisesta kustannusarviosta jäi puuttumaan pohjoispuoleisen ulkoportaiden viereisen ulkoseinän vesi- ja lämpöeristyksen parannuksen kustannusarvio sekä sisäportaiden lattiamaton alta löytyneen kosteusvaurion korjauksen kustannusarvio. Pyydetään Kari Lyyralta näistä arvio, joka liitetään kirkon keskusrahastolle lähetettävään korjattuun rakennusavustus hakemukseen. Selostuksessa mainittujen vuonna toteutuneiden kustannusten lisäksi hakemukseen laitetaan seuraavat kustannusarviot: Piha-alueen saneeraus Kellarikerroksen muutostyöt Ilmastoinnin asennus uuteen kerhotilaan Taloustoimiston kosteusvaurion korjaus Piirustukset 350 YHTEENSÄ Hinnat ovat verollisia. Näiden lisäksi hakemukseen lisätään Kari Lyyralta pyydettävät lisäkustannusarviot. hyväksyttiin edellä mainituin tarkennuksin. 92 Pertunmaan ja Mäntyharjun seurakuntien yhdistäminen LIITE 12 Pertunmaan seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut vuosien ajan heikkenevä. Tilannetta kuvaa se, että aiemmin on jouduttu ottamaan lainaa työntekijöiden palkkojen maksamiseen ja seurakunnan pyynnöstä kanttorin virkaa ei ole julistettu haettavaksi. Lainaa on tällä hetkellä noin Taloushallinnon ja kirkkoherranviraston töissä olisi tarvetta lisätyövoimalle, mutta palkkauskuluja ei voida lisätä. Tuomiokapituli ei ole julistanut kirkkoherran virkaa haettavaksi. Juha Kauppinen laati taannoin selvityksen, jossa esitettiin Mäntyharjun ja Pertunmaan seurakuntien muodostamista yhdeksi

8 KIRKKONEUVOSTO Sivu 8/11 seurakunnaksi, jossa olisi kaksi kappeliseurakuntaa. Kirkkovaltuusto ei hyväksynyt esitystä. Muut naapuriseurakunnat kuin Mäntyharju eivät ole osoittaneet kiinnostusta yhteistyöhön Pertunmaan seurakunnan kanssa. Pertunmaalla odotettiin kirkolliskokouksen päätöstä toukokuulta 2015 seurakuntayhtymämallista, joka olisi tarkoittanut sitä, että jokaisen seurakunnan tulee kuulua johonkin seurakuntayhtymään. Tätä esitystä ei hyväksytty kirkolliskokouksessa. Yhteistyöstä ja mahdollisesta seurakuntaliitoksesta on jatkettu keskusteluja Mäntyharjun seurakunnan edustajien kanssa. Viimeksi tällainen neuvottelu oli , jonka muistio on liitteenä. Neuvottelussa tuli esille, että Mäntyharjun seurakunta on valmis seurakuntien yhdistymiseen, mutta asia tulisi lopulta päättää pikaisesti Pertunmaalla. Mäntyharju ei halua odottaa enää syksyyn, koska heillä on käynnistymässä mm. oma strategiatyöskentely. Mäntyharjulaiset ovat ilmaisseet, että heille olisi sopivin sellainen kevyt rakenne, jossa Pertunmaan seurakunnan nykyinen alue muodostaisi oman seurakuntapiirin (alueseurakunta), jossa olisi nimetty pappi (seurakuntapastori tai kappalainen). Seurakuntien yhdistymisessä on seuraavia vaihtoehtoja: 1) Mäntyharjun ja Pertunmaan seurakuntayhtymän perustaminen. 2) Mäntyharjun ja Pertunmaan seurakuntien yhdistyminen siten, että Pertunmaan nykyisen seurakunnan alueesta muodostetaan seurakuntapiiri, jossa on joko seurakuntapastori tai kappalainen. 3) Mäntyharjun ja Pertunmaan seurakuntien yhdistyminen siten, että Pertunmaan nykyisen seurakunnan alueesta muodostetaan kappeliseurakunta, jossa on joko seurakuntapastori tai kappalainen. Seurakuntayhtymää ei ole järkevä muodostaa kahden seurakunnan yhtymänä hallinnon raskauden vuoksi. Mikkelissä seurakuntayhtymä on purettu ja siellä toimivat alueseurakunnat eli seurakuntapiirit (Anttola, Suomenniemi, Haukivuori jne). Joutsan seurakunnassa on Luhangan ja Leivonmäen kappeliseurakunnat. (Mäntyharjun) Kirkkovaltuusto voi muodostaa seurakunnan osasta seurakuntapiirin, valita sen toimintaa johtamaan piirineuvoston ja hyväksyä sille johtosäännön. Piirineuvostoon sovelletaan, mitä johtokunnasta on säädetty tai määrätty. Piirineuvoston johtosäännössä määrätään sen kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta sekä asioiden käsittelystä ja muista seurakuntapiirin toimintaan liittyvistä asioista. Piirineuvostolle

9 KIRKKONEUVOSTO Sivu 9/11 voidaan myöntää varoja käytettäväksi seurakuntapiirin alueella tehtävässä työssä. Varojen myöntäminen piirineuvoston käyttöön on kirkkovaltuuston vapaassa harkinnassa. Piirineuvoston päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Kappeliseurakunta on seurakuntapiiriä kiinteämpi ja itsenäisempi yksikkö, jonka perustamisesta päättää (Mäntyharjun) kirkkovaltuusto (Kirkkojärjestys 12. luku). on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto päättää myös kappeliseurakunnan ohjesäännöstä. Kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan kappalainen tai muu kappeliseurakunnan pappi on kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta. Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekoon. Seurakunnan talousarviossa tulee myöntää kappelineuvoston käytettäväksi varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa varten. Ohjesäännössä voidaan määrätä, että kappelineuvosto päättää seurakunnalle kappeliseurakuntaa varten lahjoitetun tai testamentilla annetun taikka lahjoitusvaroin hankitun sekä sellaisen omaisuuden sijaan tulleen omaisuuden ja sen tuoton käytöstä. Kappelineuvoston päätöksiä ei voida siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi, mutta päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. Jos seurakuntapiirissä on seurakuntapastorin virka, tuomiokapituli määrää virkaan papin. Jos seurakuntapiirissä on kappalaisen virka, valitsee kirkkovaltuusto viranhaltijan. Jos kappeliseurakunnassa on seurakuntapastorin virka, nimittää tuomiokapituli viranhaltijan, kuitenkin kuulemalla kappelineuvostoa. Jos kappeliseurakunnassa on kappalaisen virka, valitsee kappelineuvosto viranhaltijan. Seurakuntien yhdistyessä muodostetaan kirkkovaltuusto järjestämällä uudet seurakuntavaalit yhdenkin seurakunnan sitä vaatiessa tai kirkkovaltuusto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella seurakuntien väkiluvun suhteessa. Kirkkolain 13:1 mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä mm. seurakunnan kirkkovaltuusto, tuomiokapituli tai piispa. Vuoden 2014 tilinpäätös on ylijäämäinen noin Pertunmaalla ei ole kuitenkaan näköpiirissä mitään sellaista tekijää, mikä nostaisi seurakunnan talouskehityksen pitkällä tähtäimellä myönteiseen suuntaan. Paras ratkaisu on seurakuntaliitoksen oma-aloitteinen toteutuminen, muussa tapauksessa talouden kehitykseen joudutaan puuttumaan ennen pitkää sellaisilla

10 KIRKKONEUVOSTO Sivu 10/11 ratkaisuilla, jotka entisestään kaventavat seurakunnan toimintaa ja vaarantavat seurakunnan perustehtävän hyvän toteutumisen. Työntekijöiden kuuleminen on tapahtunut (kuulemisesta on kirjallinen asiakirja). Työntekijöistä kolme kannattaa seurakuntien yhdistymistä ja on seurakuntapiirin kannalla. Perusteluja: Hallinnon ollessa yhdessä paikassa vältytään ristiriidoilta ja rakenteiden ollessa yhtenäiset, varoja säästyy itse toimintaan. Eräs työntekijä toivoo uusia seurakuntavaaleja yhdistymisen tapahtuessa. Yksi työntekijä on ensisijaisesti seurakunnan itsenäisyyden säilyttämisen kannalla, mutta mahdollisen yhdistymisen tapahtuessa pitää kappeliseurakuntaa parempana kuin seurakuntapiiriä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1) tekee periaatepäätöksen seurakunnan yhdistymisestä Mäntyharjun seurakuntaan, ja mikäli periaatepäätös on myönteinen, 2) valtuuttaa kirkkoneuvoston neuvottelemaan Mäntyharjun seurakunnan edustajien kanssa liitteessä olevan yhdistymisesitysluonnoksen yksityiskohdista. LIITE Jumalanpalvelukset torilla ja Kuortinkartanossa KJ 2:2 mukaan jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Pertunpäivien yhteydessä on jo aiemmin pidetty jumalanpalvelus torilla kyseisenä sunnuntaina sekä elokuussa Kuortinkartanon pihalla tiettynä sunnuntaina. Kirkkoneuvosto hyväksyy päiväjumalanpalveluksen pidettäväksi poikkeuksellisesti Pertunmaan torilla Pertunpäivien yhteydessä sunnuntaina klo sekä Kuortinkartanon pihalla sunnuntaina klo Muut asiat Kiinteistö Oy Kuortin SP-torin kokousedustajaksi valitun Olli Uotisen varajäseneksi nimitetään Raimo Mattila.

11 KIRKKONEUVOSTO Sivu 11/11 95 Tiedoksi 96 Valitusosoitus 1) Kirkkoherran päätöspöytäkirja 8/ : Vt. talouspäällikkö Niina Tiljanderin työaikakirjanpito ) Kirkkoherran päätöspöytäkirja 9/ : Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Mirkku Tammiston virkavapaa ja osa-aikatyö ) Kirkkoherran päätöspöytäkirja 10/ : Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Mirkku Tammiston vuosiloma ja ) Kirkkoherran päätöspöytäkirja 11/ : Tiina Höltän palkkaaminen leiriemännäksi ja lapsityön leireille. 5) Kirkkoherran päätöspöytäkirja 12/ : Opettaja, teol.maist. Tuula Lahden palkkaaminen rippikoululeirin opettajaksi Puheenjohtaja antoi liitteenä olevan valitusosoituksen. 97 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Torstai 19.3.2015 klo 12.00 14.30 Seurakuntakoti x Hannu Niskanen x Raili Toivonen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot