Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1792/ /2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 134 15.12.2014. 134 Asianro 1792/06.00.00/2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) 134 Asianro 1792/ /2014 Valtuustoaloite / selvitys valtuustolle saattohoidon järjestämisen nykytilanteesta Kuopiossa sekä suunnitelmat saattohoidon kehittämisestä sekä tilojen että palvelun sisällön osalta Kaupunginhallitus : palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan n päätös jaetaan esityslistan liitteenä. Perusturva- ja terveyslautakunta Saattohoidon yksikön perustaminen Kuopion kaupunginvaltuusto esittää päätöksessään , että sille tuodaan selkeä esitys hoitokodin omaisen saattohoidon yksikön perustamisesta sijaintiselvityksin, ottaen yhtenä vaihtoehtona huomioon Valkeisenlammen ympäristö ja alueella mahdollisesti järjestettävät tilaratkaisut. Lisäksi edellytetään toteutettavaa suunnitelmaa riittävän kotisaattohoidon takaamiseksi Kuopion alueella. Moniammatillinen saattohoidon työryhmä on laatinut selvityksen Saattohoito Kuopiossa , jossa on esitetty saattohoidon kokonaisuus. Selvityksessä todetaan, että pieni osa saattohoidon hyvin vaativista tilanteista tulisi hoitaa edelleen erikoissairaanhoidossa. Sen sijaan suurin osa saattohoitopotilaista voidaan hyvin hoitaa kaupungin järjestämässä saattohoitoyksikössä, joka toimii myös kotisaattohoidon tukiyksikkönä. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue on selvittänyt saattohoitokodin henkilöstöä, toiminnallisia tilantarpeita ja tiloilta vaadittavia ominaisuuksia. Tilakeskus on selvittänyt palvelualueen apuna vaihtoehtoisia tilaratkaisuja. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue on tuonut esille tutkittavaksi vaihtoehtoisina paikkoina seuraavat: Harjulan osasto 10, Syrjälä, Valkeisen alue, uudisrakennus, Alavan kiinteistö tai tilojen vuokraus ulkopuoliselta toimijalta. Tilakeskus on käynyt läpi palvelualueen esittämät paikkavaihtoehdot: - Valkeisen alue ei enää ole käytettävissä, koska kaupunginhallitus on hyväksyessään Sairaalakadun arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun ohjelman päättänyt, että kaupunki luopuu alueesta vuoteen 2017 mennessä. - Harjulan Syrjälän ylemmät kerrokset eivät puurakenteisina sovellu paloja pelastusmääräysten vuoksi tällaiseen käyttöön. Syrjälän alin kerros on vuokrattu yksityiselle lasten turvakodille.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (2) - Alavan kiinteistöä ollaan keskittämässä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen käyttöön. - KYSin läheisyyteen on suunnitteilla hoivahotelli, joka saattaisi olla yksi vaihtoehto. Tilojen soveltuvuus, hankkeen aikataulu ja tilojen vuokrataso vaatisivat lisäselvittelyjä. Tilojen vuokraus ulkopuoliselta toimijalta voi olla perusteltua, jos omia tiloja ei ole käytettävissä - Uudisrakennusvaihtoehtoa on tutkittu Harjulan sairaalan tontille, asuinrakennuksen paikalle rakennettavana yksikkönä. Tämä ratkaisu on investointikustannuksiltaan kallein vaihtoehto. Saattohoidon kyseessä ollessa on kuitenkin todettava, että toiminnan kustannukset muodostavat rakennuksen elinkaaren aikana noin 90 % kustannuksista; investointikustannus on tavanomaisissakin hankkeissa noin 20 % rakennuksen elinkaaren aikaisista kustannuksista. 2. Kunnallisen saattohoitoyksikön ratkaisuvaihtoehdot Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue ja tilakeskus ovat yhdessä tarkastelleet lähemmin seuraavia vaihtoehtoja: Harjulan nykyiset tilat Saattohoitoyksikkö toimii nykyisin Harjulan sairaalan Uuden Kivelän osastolla 7a. Tilat ovat maantasokerroksessa liikenneväylien vieressä. Potilashuoneissa ei ole huonekohtaisia wc-/suihkuja eikä niiden lisääminen ole mahdollista. Osaston ainoa ulkotila on maantasossa, pysäköintialueen vieressä. Puijonlaakson palvelukeskus Hankesuunnitelma Puijonlaakson palvelukeskuksen uusi toiminnallinen malli on hyväksytty Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnassa Sittemmin kaupunginhallitus edellytti, että tutkitaan ARArahoitusmahdollisuudet hankkeelle. ARA-rahoitusta ei kuitenkaan saatu. Hankesuunnitelmaa ei ole viety uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Peruskorjaus tulee kuitenkin lähivuosina ajankohtaiseksi rakennuksen kunnon sekä palo- ja pelastusmääräysten vuoksi. Hanke on sisällytetty Tilakeskuksen investointiohjelmaan vuosille , johon mennessä palvelualueen tulee esittää rakennuksen käyttötarkoitus. Hankesuunnitelma tulisi viedä Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan kautta uudelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Hankesuunnittelun yhteydessä pohdittiin saattohoidon sisällyttämistä ohjelmaan, johon sitä ei kuitenkaan kirjattu. Tilallisesti tehty hankesuunnitelma vastaa erittäin hyvin toivottua saattohoitoyksikköä ja sen tiloja siten, että kolmannesta kerroksesta yksi 18 hengen palveluasumisen yksikkö otetaan tähän käyttöön. Asuintilat ovat suunnitellussa muodossa sellaisenaan soveltuvat ja tarvittavat ryhmä- ja muut oheistilat voidaan toteuttaa 2-3 asuinhuoneeseen siten että uusi yksikkö olisi 15-paikkainen. Hankesuunnitelmassa esitettyyn kustannusarvioon ei toiminnan muutoksesta aiheudu kuin vähäisiä kustannusvaikutuksia, lähinnä mahdollisesti rakennettavien sairaalakaasuputkistojen osalta. Tilallisesti palveluasumisen tilat ovat monikäyttöiset, niitä voidaan käyttää monenlaiseen palveluasumiseen: tehostettuun palveluasumiseen, tavalliseen palveluasumiseen, vuorohoitoon, kriisihoitoon ja saattohoitoon.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (3) Tilakeskuksen näkemyksen mukaan saattohoidon yksikön toteuttaminen Puijonlaakson palvelukeskuksen peruskorjauksen yhteydessä on tilojen kannalta järkevä ja taloudellinen vaihtoehto. Mikäli myöhemmin halutaan siirtää saattohoito muualle, tilat ovat joustavasti otettavissa palveluasumisen käyttöön. Puijonlaakson palvelukeskuksen tulevaan käyttöön tehostetun palveluasumisen, vuorohoidon ja kriisihoidon toiminnoille on kuitenkin niin suuria paineita ja odotuksia, ettei Puijonlaakson tiloja olla mielellään varaamassa saattohoidolle. Toisena haittapuolena on myös pidettävä sairaalapalvelujen etäisyyttä äkillisten sairaalahoitoa vaativien tilanteiden varalle. Uudisrakennus Uudisrakennusvaihtoehtona on tutkittu uutta yksikköä Harjulan sairaalan tontille siten, että siellä oleva asuinrakennus purettaisiin ja sen tilalle toteutettaisiin saattohoitokoti omana yksikkönään. Tämän vaihtoehdon hyvinä puolina on, että tilat saadaan täysin toiminnan tarpeita vastaaviksi ja että rakennuspaikka on ympäristönsä puolesta ensiluokkainen: luonnonkaunis puistoympäristö lähellä sairaalapalveluja. Investointikustannus olisi alustavan ennusteen mukaan noin 3 miljoonaa euroa, minkä vuoksi tässä kaupungin taloudellisessa tilanteessa hanketta voi olla mahdotonta toteuttaa. Nyt kun valtakunnallinen sote-ratkaisu on vielä avoin ja sen toimeenpanosta ei ole tarkempia kaavailuja, ei Harjulan tontin lisärakentamista pitäisi tässä vaiheessa lukita yksittäisellä ratkaisulla. Sairaalapalvelut tulisi ensin tarkastella tulevan sote-piirin osalta kokonaisuutena. Harjulan tontti muodostaa muutoinkin sellaiset kiinteistökehittämisen mahdollisuudet, että tätä potentiaalia on tarkasteltava monelta eri näkökulmalta ennen ratkaisujen tekemistä. Asemakaavaa joudutaan tarkistamaan joka tapauksessa pysäköinnin osalta, vaikka rakennusoikeus riittäisikin pienen yksikön rakentamiseen. Asemakaavan muutostyötä varten tehdyissä tontin käyttökaavioissa on ajateltu paljon suurempaa lisärakentamista nykyisen asuinrakennuksen ja talousrakennuksen paikalle. Mikäli kaupungin hanke toteutetaan tontille, tulee harkittavaksi jo rakennetun huoltotunnelin ulottaminen uudisrakennukseen saakka, mikä aiheuttaa merkittävän kustannuslisän. Harjulan Lehtola Harjulan Lehtolan osastot ovat pohjaratkaisuiltaan tilallisesti sopivia saattohoidon tarkoituksiin. Osastoilla on pääosin kahden hengen huoneita, joilla on yhteinen wc-suihku. Nämä toimisivat saattohoidossa yhden hengen huoneina, joissa omaisella olisi yöpymismahdollisuus. Osaston muutama suurempi huone voitaisiin muuttaa saattohoidon ryhmätiloiksi. Viides kerros olisi rakennuksen sisäisen liikenteen osalta rauhallisempi. Näkymät ovat luonnonkauniit ja osastojen päädyissä ovat suuret parvekkeet. Viides kerros on nykyisin sairaalapalveluiden käytössä ja kolmas kerros on hoivapalveluiden käytössä.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (4) Näkemyksemme mukaan Lehtolan tiloista olisi erittäin vähäisillä, lähinnä sisustukseen ja kalustukseen liittyvillä toimenpiteillä saatavissa tähän tarkoitukseen sopivat tilat. Esitys Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta ja konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen esittävät, että saattohoito Kuopiossa toteutetaan Harjulan sairaalan Lehtolan tiloihin. Valmistelija Anneli Hautsalo puh Tuija Jääskeläinen puh Jari Saarinen puh Mikko Lankinen puh Janne Airaksinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevan selvityksen ja antaa sen lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Päätös Perusturva- ja terveyslautakunta Keskustelun kuluessa palvelualuejohtaja täydensi ehdotustaan siten, että Lehtolan tiloista saadaan osoitettua sopivat tilat saattohoidon käyttöön. Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy yksimielisesti palvelualuejohtajan täydennetyn ehdotuksen. Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan lausunto : Em. tarkastelussa saattohoito sisältää toiminnallisen kokonaisuuden, jossa yhdistyy sairauden oireita ja kipuja lievittävä ns. palliatiivinen sairaalahoito, saattohoitokotityyppinen palvelu sekä kotona toteutettavan saattohoidon tukiyksikkönä toimiminen. Nykyiset tarpeet ja väestörakenne huomioiden perusturva- ja terveyslautakunnan ehdotuksen mukainen tilajärjestely on tämän kokonaisuuden kannalta asian- ja tarkoituksenmukainen. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle vastauksena valtuustoaloitteeseen tiedoksi, että Harjulan sairaalan Lehtolan tiloista saadaan osoitettua sopivat tilat saattohoidon käyttöön. Päätös Merkittiin, että jäsen Nelli Berg-Väänänen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Liitteet /2014 n päätös Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kv. merkitsee vastauksena saadun selvityksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi siten, että Harjulan sairaalan Lehtolan tiloista saadaan osoitettua sopivat tilat saattohoidon käyttöön. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (6)

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) Tekninen lautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta Pysäköintiyhtiön (Seipark Oy) perustamisen valmistelu/ Pysäköintitoiminnan järjestämiseen liittyvät muut toimenpiteet /Tarkennukset autopaikkojen järjestämisvelvoitteeseen ym. Kh 22.6.2009, 416 Seinäjoella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kokousaika 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rautava, Risto Bryggare, Arto Ylikahri, Ville puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175 23.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 175 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 18.15 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4 krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26

Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 18.08.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kaupunginhallitus 15.7.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kaupunginhallitus 15.7.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 - KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2011 päätettiin sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta laatia Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot