CURATOR. Koulukuraattoriyhdistyksen jäsenlehti 2/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CURATOR. Koulukuraattoriyhdistyksen jäsenlehti 2/2014"

Transkriptio

1 CURATOR Koulukuraattoriyhdistyksen jäsenlehti 2/2014

2 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö - Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia ry:n jäsenyhdistys Koulukuraattoriyhdistyksen jäsenlehti CURATOR 2 / 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Puheenjohtajan tervehdys 5 Kysely koulukuraattoreiden jäsenkriteereistä 8 Kesäinen tervehdys Loviisasta 9 Toimintasuunnitelma 10 Mongoliassa kansainvälinen konferenssi kesällä Koulukuraattoriyhdistyksen hallitus 12 THL:n uudistuneet verkkopalvelut Koulukuraattorit Skolkuratorer ry Kotisivut Sähköposti Puheenjohtaja Hanna Gråsten-Salonen, Taitto Satu Jokelainen, Kannen kuva 2

3 Puheenjohtajalta Siitä on nyt tasan 10 vuotta, kun Sosiaali- ja terveysministeriö asetti Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmän selvittämään oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamista. Työryhmä päätyi ehdottamaan, että pidemmän aikavälin tavoitteena olisi yksi ja yhtenäinen uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (STM:n Selvityksiä 2006:33). Työryhmässä ajattelimme yhtenäisen lain auttavan ja edistävän monella tapaa oppilashuollon toteuttamista. Vaan kuinka kävikään? Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui monien mutkikkaiden vaiheiden jälkeen vihdoin voimaan , mutta en kyllä millään osannut odottaa niin monimutkaista lakia, kuin mitä siitä lopulta tuli. Lakia on yritetty syksyn ajan soveltaa käytäntöön, mutta sen tulkinnanvaraisuus on aiheuttanut hyvin paljon päänvaivaa kaikille sen kanssa tekemisissä oleville. Tulkinnanvaraisiin kohtiin ei kuitenkaan ole toistaiseksi saatu riittävän selkeitä ohjeita. Lakiin on jo tehty ensimmäiset muutosesitykset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja sivistysvaliokunnassa on loppusyksyn aikana käsitelty oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista (HE 189/2014 vp) siten, että perusopetuslain mukaisessa rekisteröidyn yhteisön, säätiön tai valtion järjestämässä opetuksessa olevat oppilaat siirtyisivät kunnan järjestämien opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin. Koulukuraattoriyhdistyksen varapuheenjohtaja Mervi Mehtiö oli asiasta kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Yhdistys kannatti hallituksen ehdotusta erityisesti oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta, mutta piti kuitenkin tärkeänä, että valtion erityisoppilaitokset saisivat järjestää opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut edelleen omana tuotantonaan, koska näiden koulujen kuraattorien ja psykologien tehtävät vaativat erityisosaamista. Sivistysvaliokunta piti mietinnössään (SiVM 16/2014 vp, ) hallituksen esitystä ongelmallisena sen vuoksi, että uudistus voi pahimmillaan siirtää tällä hetkellä hyvin toimivat palvelut kauemmas yksityisten ja valtion koulun arjesta. Niinpä sivistysvaliokunta teki seuraavan muutosehdotuksen lain 9 :ään: Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan. Oppilaitoksen sijaintikunta voi tukea koulutuksen järjestäjää psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisessä. Ulkomailla sijaitseva koulutuksen järjestäjä vastaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä omille opiskelijoilleen. Sivistysvaliokunta otti kantaa myös opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen yhteydessä antamalla lausumaehdotuksen. Sen mukaan eduskunta edellyttää hallitusta huolehtimaan siitä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät opiskeluhuollon palvelut voidaan jatkossakin toteuttaa kouluissa lähipalveluina. Tämä on tärkeä linjaus. Eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan muutos- ja lausumaehdotukset ensimmäisessä käsittelyssä Syksyn aikana jäseniltä on tullut yhä edelleen runsaasti yhteydenottoja lakiin liittyvistä epäselvyyksistä. Kenttää hämmentää erityisesti vastaavan kuraattorin ja kuraattorin tehtävien määrittelemättömyys ja myös noiden nimikkeiden käyttö. Vastaavan kuraattorin nimikkeen käyttö on jopa kyseenalaistettu. Miksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa sitten säädetään opiskeluhuollon vastaavasta kuraattorista, jos nimikettä ei edellytetä 3

4 käytettävän sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavasta kuraattorista? On kohtuutonta, että monen kuraattorin, esimiehen sekä luottamusmiehen aikaa menee sen ihmettelyyn ja setvimiseen, mitä opiskeluhuollon vastaavalla kuraattorilla tarkoitetaan. Olen pyytänyt Sosiaali- ja terveysministeriöstä ohjeistusta asiaan jo useamman kerran. Koulukuraattoriyhdistyksen mielestä on tärkeää, että kaikki sosiaalityöntekijän koulutuksen omaavat kuraattorit nimetään vastaaviksi kuraattoreiksi, koska laissa sellainen nimike on säädetty. Kuraattorien tekemä työ on ollut ja on yhä edelleen koulun sosiaalityötä. Kuraattorin työssä vaaditaan vankkaa, monipuolista ja laajaalaista sosiaalityön sisällön osaamista sekä sosiaalityön menetelmien ja prosessien hallintaa kuraattorin toimiessa koulussa sosiaali- ja lastensuojelutyön asiantuntijana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa valmistellaan parhaillaan koulun sosiaalityön asiakasasiakirjoja. Lisätietoa asiasta löytyy Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä raportista, tyn_asiakastiedot_sosiaalihuollon_asiakastietojrj estelmiss_2009.pdf. Nimikkeiden osalta näyttää siltä, että kuraattorin tehtäviin haetaan edelleen koulukuraattorin nimikkeellä. Olisi tärkeää saada ohjeistus myös siihen, voidaanko edelleen käyttää esim. koulukuraattorin ja koulun sosiaalityöntekijän nimikkeitä, vaikka laissa säädetyt nimikkeet ovat vastaava kuraattori ja kuraattori. Kuraattoreita on rekrytoitu myös ihan muilla kelpoisuuksilla kuin mitä on määritelty oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 :ssä. Kuka valvoo sitä, että työntekijöitä haetaan laissa säädetyillä kelpoisuuksilla ja että myös palkkaus määritellään asianmukaisesti? (http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/ 101/0/oppilashuolto_ja_kolmiportainen_tuki) Opetushallituksen oppilashuoltoa ja turvallisuuden edistämistä koskevan opetussuunnitelmatyöryhmän työn saimme päätökseen Työkokouksessa todettiin, että koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien työstäminen on lähtenyt vaihtelevasti kunnissa käyntiin, mutta innostusta yhteisölliseen oppilashuoltoon sekä vanhempien ja oppilaiden osallistamiseen on ollut selvästi havaittavissa. Hyvä niin! Loppupäivästä vietimme esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyön päätösseminaaria juhlavissa tunnelmissa Helsingin Paasitornissa. Paikalla oli lähes 200 opetussuunnitelmatyöhön osallistunutta eri puolilta Suomea. Esi- ja perusopetuksen uusien 2016 opetussuunitelmien perusteiden arvioitu allekirjoitusajankohta on jouluviikolla. Todella valtava urakka on saatu hienosti päätökseen. Näyttää vahvasti siltä, että oppilas- ja opiskelijahuoltolaki pitää meidät liikkeessä myös ensi vuonna. Pohdittavaa riittää myös eduskunnan päättämässä uudessa sosiaalihuoltolaissa ja lastensuojelulain muutoksissa, joilla on vaikutuksia myös meidän työhömme puhumattakaan sote-uudistuksen mahdollisista vaikutuksista. Hieno juttu tässä lakimyllerryksessä on hallituksen esitys sosiaalialan ammattihenkilölaista, jota on odotettu lähes 20 vuotta. Toivottavasti se vihdoinkin toteutuu! Rentouttavaa joulun aikaa ja onnea uudelle vuodelle 2015! Hanna Gråsten-Salonen Ilahduttava tieto on se, että Opetushallitus on juuri antanut oppilashuoltoa ja kolmiportaista tukea koskevan ohjeistuksen, jossa käsitellaan oppilashuoltolain mukaisen yksilökohtaisen oppilashuollon ja perusopetuslain mukaisen oppimisen ja koulunkäynnin tuen eroavuuksia. Tämäkin asia on puhuttanut kenttää, joten ohjeistus tuli tarpeeseen ja vaikuttaa selkeältä. 4

5 Kysely koulukuraattorien jäsenkriteereistä Koulukuraattorit-Skolkuratorer ry:n hallitus lähetti sähköpostitse syksyn 2014 aikana jäsenilleen kyselyn koskien koulukuraattoreiden jäsenkriteereitä. Vastauksia saimme kiitettävästi (36%) ja tässä lehdessä esittelemme kyselyn pääkohtia. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvoimme kolme lahjakorttia (a 20e) Suomalaiseen kirjakauppaan. Arpaonni suosi seuraavia: Virve Simonen, Jessica Hellman ja Anne-Maarit Autio. Lahjakortit on toimitettu voittajille, onnea vielä kerran! Kaunis kiitos kaikille osallistuneille! Missä hallintokunnassa/organisaatiossa toimit koulukuraattorina/kuraattorina/koulun sosiaalityöntekijänä? Mikä on tehtävänimikkeesi? 5

6 Missä toimit? Työvuosiesi määrä koulukuraattorina/koulun sosiaalityöntekijänä? Onko kunnassasi määritelty uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen vastaavan kuraattorin ja kuraattorin tehtäväkuvat (TVA)? Mitä haluaisit tehtävän Koulukuraattorit ry:n jäsenkriteereille? 6

7 Jos haluat säilyttää nykyiset Koulukuraattorit ry:n jäsenkriteerit (työskentelee koulukuraattorina/kuraattorina ja on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä), mitä nimeä kannatat yhdistyksen nimeksi? Jos haluat, että Koulukuraattorit ry:n jäsenkriteerit laajennetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiksi, mitä nimeä kannatat yhdistyksen nimeksi? Haluatko Curator-lehden tulevaisuudessa Tulisiko Koulukuraattorit ry:n näkyä sosiaalisessa mediassa? 7

8 Kesäinen tervehdys Loviisasta! Teksti: Anna-Leena Terrihauta Lämmin tunnelma ja kaunis ympäristö loivat mainiot puitteet Itä-Uudenmaan kuraattorien kolmannelle kehittämispäivälle, joka pidettiin tänä vuonna 4.6. Loviisassa, Svartholman merilinnoituksessa. Tällä kertaa järjestelyistä vastasivat Loviisan kuraattorit Osaava-Kunnig rahoituksen turvin. Merellisessä linnoituksessa kun kerran oltiin, niin saimme kuulla alueen historiasta sekä nauttia kalakeitosta. Herkullinen aihe oli myös mukaan kutsutulla koulukuraattori Mervi Mehtiöllä. Hänen kanssaan keskustelimme ajankohtaisesta asiasta uudesta opiskeluhuoltolaista! Ensi vuonna vietämme kehittämispäivää toisessa historian täyteisessä kaupungissa, Porvoossa. Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Porvoon ja Sipoon suomen- ja ruotsinkieliset kuraattorit 8

9 Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuonna 2015 Koulukuraattoriyhdistys kehittää toimintaansa vastatakseen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain haasteisiin. Uuden lain myötä tulee käydä keskustelua kuraattorityön sisällöstä ja sen ehkäisevästä roolista. Tulevana toimintavuonna valmistellaan yhdistyksen sääntöjen muutosesitys jäsenkriteerien osalta. Yhdistyksen viestintää monipuolistetaan ja otetaan käyttöön sähköinen uutiskirje. Jäsenistöä aktivoidaan osallistumaan paikallisiin palkkaneuvotteluihin sekä huolehtimaan KVTES:ssa sovittujen etujen toteutumisesta. Kansainvälistä ja pohjoismaista yhteistyötä ylläpidetään tarpeen mukaan. Jäseniä kannustetaan osallistumaan kuudenteen kansainväliseen koulun sosiaalityön konferenssiin Mongoliassa kesäkuussa TAVOITE TOIMINTA Jäsenistö ja edunvalvonta Yhdistyksen sääntöjä esitetään muutettaviksi ja yhdistys kehittää jäsenistön ammattiyhdistystietoutta sekä edunvalvontaa. Viestintä Yhdistys viestii koulukuraattorityön ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä tapaamisissa, sähköisellä uutiskirjeellä, jäsenlehdessä, yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostitse. Hallitus valmistelee yhdistyksen sääntöjen muutosesityksen jäsenkriteerien osalta. Hallitus aktivoi jäsenistöä osallistumaan paikallisiin palkkaneuvotteluihin. Hallitus laatii pyynnöstä lausuntoja ja kannanottoja yksittäisten jäsenten edunvalvonnallisissa asioissa. Hallituksen jäsenet tutustuvat mahdollisuuksien mukaan jäsenistöön erilaisten vierailujen ja tapahtumien yhteydessä. Hallitus toteuttaa yhdistyksen viestintästrategiaa. Hallitus kehittää yhdistyksen sisäistä viestintää ja aktivoi jäsenistöä tapaamisten, kotisivujen, jäsenistön sähköpostiosoitteiden ja yhdistyksen oman sähköpostiosoitteen avulla. Sähköinen uutiskirje ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsenlehti ilmestyy kerran vuodessa paperisena. Jäsenistöä aktivoidaan kirjoittamaan työstään. Lehdessä esitellään koulukuraattorityötä monipuolisesti. Yhteistyö Yhdistys jatkaa yhteistyötään Talentian, sen jäsenyhdistysten ja Viitosten kanssa. Yhdistys ylläpitää yhteyksiään aluehallintovirastoihin. Muita yhteistyötahoja ovat Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, THL, Psykologiliitto, Opetusalan ammattijärjestö, Opinto-ohjaajat ry, Erityiskasvatuksen Liitto, Terveydenhoitajaliitto, Vanhempainliitto, Kuntaliitto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Lapsiasiavaltuutettu. Hallitus jatkaa yhteistyötään Talentian ja Viitosten kanssa ajankohtaisissa asioissa. Hallitus antaa lausuntoja ajankohtaisissa asioissa. Yhteistyötä Psykologiliiton, Opinto-ohjaajat ry:n, Erityiskasvatuksen Liiton ja Terveydenhoitajaliiton kanssa jatketaan. Aluehallintovirastoihin, opetushallitukseen, Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Sosiaali- ja terveysministeriöön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, Opetusalan ammattijärjestöön, Suomen Vanhempainliittoon, Kuntaliittoon, Lastensuojelun Keskusliittoon ja Lapsiasiavaltuutettuun pidetään tarvittaessa yhteyttä ajankohtaisissa asioissa. Kansainvälisyys Yhdistys jatkaa pohjoismaista ja kansainvälistä yhteistyötä ja osallistuu kummilapsitoimintaan. Hallitus kannustaa jäsenistöä osallistumaan VI Kansainväliseen koulun sosiaalityön konferenssiin Mongolian Ulan Batorissa. Hallitus on yhteydessä kansainvälisiin ja pohjoismaisiin sisar-järjestöihin tarpeen mukaan. Yhdistys tukee stipendillä intialaista kummilapsitoimintaa Pelastakaa Lapset ry:n kautta. 9

10 Curator 2/ 2013 Join us at the 6th International School Social Workers Conference! June 2015 in Mongolia, a once in a lifetime adventure! Mongolia Situated between Russia and China, Mongolia has a cultural combination of Russian communism and Buddhist beliefs, with lots of unique customs mixed in. Mongolia is one of the last places on the planet where nomadic life is still a tradition. Gers, the traditional portable felt tent can be seen not only in the vast countryside but also on the outskirts of cosmopolitan Ulaanbaatar. There are many differing landscapes to see from the sprawling dunes of the Gobi desert, to the pristine water of Lake Khovsgol, all the way to the snow-capped mountains of Bayan-Olgi in the West. Experience this unique destination in June 2015! Conference The focus of the 6th International School Social Workers Conference will be promoting child friendly schools. Check out our website for more details on applying to speak at the conference and sharing your experiences. Register for the conference on our website and have a once in a lifetime adventure in Mongolia! If you have any questions please contact us at HOX, HOX, HOX -> 10 Association The Mongolian Association of School Social Workers(MASSW) launched in Mongolia in 2001 and currently has over 600 members. The mission of MASSW is to develop the profession of school social work in Mongolia. MASSW provides a range of services for school social workers in Mongolia including training, advocacy, research and inter-national collaboration. Check out our website for more details: Jos olet kiinnostunut lähtemään Mongolian konferenssiin, ota yhteyttä viimeistään alkuvuodesta 2015 Hanna Gråsten-Saloseen,

11 Curator 2/ 2013 Koulukuraattorit Skolkuratorer ry:n hallitus vuonna 2015 Puheenjohtaja Hanna Gråsten-Salonen puh Varapuheenjohtaja Mervi Mehtiö puh Varsinaiset jäsenet Tiina Kivilä puh Mira Kumpula puh Satu Jokelainen puh Aila Hakola puh Aulikki Kurki puh Tuulia Jokela-Lindfors Henkilökohtaiset varajäsenet Aili Routio-Jussila puh Ari Alakastari puh Marja Pulju puh Johanna Öhman Marita Saura puh Terhi Pippuri 11

12 Curator 2/ 2013 THL:n verkkopalvelut ovat uudistuneet! Vammaispalvelujen käsikirjan Lapset & perheet - osioon on koottu tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä parissa työskentelevien ammattilaisten tueksi. Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu lastensuojelutyön tueksi ja tukemaan lastensuojelulain toimeenpanoa. Lapset, nuoret ja perheet -sivusto sisältää uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista tietoa opiskeluhuollosta. 12

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 1 Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi Suomen Psykologiliitto toteaa, että on hyvä koota hajanaista lainsäädäntöä yhtenäisemmäksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi.

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Talentia Lappi Syksy 2014. Talentia Lappi. Syksy 2014. Kuva: Hanne-Mari Seppälä. Alakko sieki?

Talentia Lappi Syksy 2014. Talentia Lappi. Syksy 2014. Kuva: Hanne-Mari Seppälä. Alakko sieki? Talentia Lappi Syksy 2014 Kuva: Hanne-Mari Seppälä Alakko sieki? 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 3 Sosiaalista nyt Pikkujoulut ja syyskokous...4 Matkalta sairaalaan sairaalasta matkalle...5 Balkanilta Tähtikuntaan...6

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015

Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015 Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015 Kellokas 1/2015 Julkaisija Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry Levitys internetissä www.talentia.fi/keski-suomi

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Diakonia-ammattikorkeakoulu A tutkimuksia 5 Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Heidi Hynynen, Susanna Pyörre & Raija Roslöf ELÄMÄ KÄSILLÄ Viittomakielentulkin

Lisätiedot

1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3

1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3 Katsaus toimintaan vuodelta 2010 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3 2. Tietosuojan vuosi 2010 2.1 Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa 5 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vaasankatu 2, Jyväskylä postiosoite Vaasankatu 2, 40100 Jyväskylä puh. (09) 160 73986 faksi

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Esipuhe...5 Rakenteet liikkeellä...7 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2013...8 Talous...9 Lapsi 2018 -strategia...10

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot