Up3/2010 URALIN PIHLAJA. Уральская рябинушка

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Up3/2010 URALIN PIHLAJA. Уральская рябинушка"

Transkriptio

1 Up3/2010 URALIN PIHLAJA Уральская рябинушка

2 Uralin pihlaja Уральская рябинушка 3/2010, lokakuu 2010 Pääkirjoitus, rehtori Tuula Väisänen...3 Suurlähettilään kirjetervehdys Suomais-venäläisen koulun lehden Uralin pihlaja lukijoille, A.J. Rumjantsev...5 Venäjää koko elämä, professori Pekka Pesonen...6 esikoulu Esikoulussa oppiminen on hauskaa, Lotta Simola...9 perusopetus Värien räiskettä ja luomisen iloa, alaluokkien oppilaiden taideteoksia syksyllä Omia ja toisen ajatuksia kuunnellen, hyvät käytöstavat ja työrauha, Tuuli Virtanen Неделя России в городе Лаппеенранта, otteita 6-luokkalaisten matkapäiväkirjoista, Елена Иоссафова Kielitivoli Euroopan kielten päivä Narinkkatorilla, Minna Tuhola lukio Новое в обучении русскому языку в лицее, venäjän kielen opiskelusta lukiossa Лидия Кукконен Veli-Karri Suominen - poikamme maailmalla, painija Veli-Karri Suomisen haastattelu, Soili Harjula Kansainvälinen toiminta koulussa Kansainvälinen toiminta lisääntyi EU-projektien myötä, Aira Unden-Selander VII Международный Юниорский Лесной конкурс , kansainvälinen nuorten Metsäkilpailu Moskovassa Елена Иоссафова Koulun entiset oppilaat ja opettajat Borssia ja kukkahuiveja - eväitä suvaitsevaisuuteen, runoilija Kaisa Iäksen mietteitä kirjoittamisesta, venäjän kielestä ja kulttuurista, Tuuli Virtanen Entiset opettajat: Mitä heille kuuluu, Pirjo Aho vuotta kellon orjana, liikunnanopettaja Pekka Airaksisen haastattelu, Tuuli Virtanen Kulttuurien kohdatessa, tanssija Milena Urmaksen haastattelu, Tuuli Virtanen päätoimittajat: Tuuli Virtanen, Soili Harjula kannen kuva: Leena Kauppila-Lehto ja Tuuli Virtanen taitto: Mikko Malo Uralin pihlaja on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Suomalais-venäläisen koulun poliittisesti sitoutumaton koululehti, jonka tehtävänä on toimia kouluyhteisön tiedotuskanavana ja keskustelufoorumilla sekä innostaa oppilaita ja henkilökuntaa kirjoittamaan suomeksi ja venäjäksi. «Уральская рябинушка» - это политически независимый журнал Финско-русской школы, выходящий четыре раза в год. Он призван служить информационным каналом нашего школьного общества, а так же форумом общения и средством самовыражения на финском и русском языках для учеников и персонала школы. Osoite: Kaarelankuja Helsinki puh ISSN

3 Pääkirjoitus Tuula Väisänen rehtori Suomalais-venäläinen koulu täyttää lokakuussa 55 vuotta. Koululla on värikäs ja monivaiheinen historia. Koulun ylläpitäjä on vaihtunut ja koulun nimi on muuttunut matkan varrella muutamaan kertaan. Koulun perustamiseen 1950-luvulla johti kasvava kiinnostus venäjän kielen opiskelua kohtaan ja tarve perustaa venäläinen koulu myös suomenkielisille lapsille. Helsingin venäläisen koulun ylläpitäjäksi tuli Helsingin venäläisten koulujen kannatusyhdistys. Koulu sai tilat Neitsytpolulta. Nykyisiin tiloihin Kaarelankujalle siirryttiin vuonna 1964 ja koulun nimi muutettiin Helsingin Suomalais-venäläiseksi kouluksi. Vuonna 1977 Helsingin Suomalais-venäläinen koulu siirtyi Suomen valtion ylläpidettäväksi. Samalla koulun nimi muuttui nykyiseen muotoonsa Suomalais-venäläiseksi kouluksi. Vaihtuvista olosuhteista huolimatta koulun päätehtävänä on säilynyt venäjän kielen ja kulttuurin opetuksen tarjoaminen. Tänä päivänä Suomalais-venäläinen koulu on nykyaikainen, kansainvälinen kielikoulu, joka tarjoaa oppilailleen laadukkaan perus- ja lukio-opetuksen lisäksi vankan venäjän kielen ja kulttuurin osaamisen. Suomalais-venäläisen koulun kaksikielisessä kouluyhteisössä oppilaat voivat opiskella ja kasvaa yhdessä pienestä esikoululaisesta aina nuoreksi aikuiseksi saakka. Oppimisen ja oivaltamisen ilo syntyy yhteisistä kokemuksista, vuorovaikutuksessa hyvien ystävien ja tuttujen, turvallisten opettajien kanssa. Oppilaista noin kolmasosa puhuu ja opiskelee venäjää äidinkielenään. Suomalainen ja venäläinen kulttuuri ovat läsnä koulun arjessa ja juhlassa. Kouluun on keskittynyt suuri määrä erityistehtävään, venäjän kielen ja kulttuurin opetukseen sekä venäjän kielellä opettamiseen liittyvää osaamista ja kokemusta. Suomalais-venäläinen koulu tarjoaa palveluja muille kouluille ja pyrkii tukemaan venäjän kielen opiskelun edistämistä valtakunnallisesti. Oppilaille järjestetään teemapäiviä, työpajoja, kilpailuja, leirejä ja opintomatkoja. Opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta, seminaareja ja oppituntien seuraamista. Tässä toiminnassa hyödynnetään koulun laajoja kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja. Käsissäsi on koulun lehden Uralin Pihlajan juhlanumero. Lehteä on julkaistu vuodesta 1987 lähtien. Juhlanumero esittelee koulun toimintaa ja haastattelee entisiä koulun oppilaita ja opettajia. Kielitaito on valttia, siitä on paitsi hyötyä myös iloa. Suomalais-venäläisestä koulusta valmistuneet ovat pystyneet hyödyntämään venäjän kielen taitoaan hyvin erilaisilla aloilla. Kiitän kaikkia, jotka ovat suostuneet haastateltaviksi tai osallistuneet juhlanumeron julkaisuun kirjoittamalla. 3

4 Передовая статья октябре Финско-русская школа отмечает В 55-летний юбилей. У школы богатая и многогранная история. На протяжении этих лет менялся её владелец, и несколько раз школа получала новое название. Причинами создания русской школы являлись возрастающий интерес к изучению русского языка в 50-х годах прошлого столетия и необходимость открытия такой школы для финноязычных учащихся. В то время школа была в ведение Общества поддержки русских школ в Хельсинки и находилась на улице Нейтсютполку. В 1964 году школа переехала в современное здание на улице Каареланкуя и одновременно получила новое название - Хельсинкская Финско-русская школа. В 1977 году школа стала государственной и была переименована в Финско-русскую школу. Несмотря на проблемы разного характера, школа соответствовала статусу языковой школы. Финско-русская школа сегодня это современная, международная языковая школа, которая даёт возможность учащимся получать не только качественное базовое образование, но и прочные знания по русскому языку и культуре. В условиях двуязычной атмосферы обучаются и воспитываются как ученики дошкольного возраста, так и её выпускники. В совместной деятельности, через доверительное общение с друзьями, знакомыми и учителями рождается радость обучения. Третья часть учеников школы говорят и изучают русский язык как родной. Финская и русская культура присутствуют как и в повседневной жизни, так и на празднике. Школа сосредоточила свои силы на выполнение главных задач, которые направлены на преподавание русского языка и предметноязыковую интеграцию. Используя накопленный опыт работы и сеть международных контактов, Финско-русская школа призвана поддерживать и продвигать изучение русского языка на государственном уровне. Для учащихся других школ организуются тематические дни, творческие мастерские, соревнования, лагеря и учебно-познавательные поездки. Для учителей семинары, курсы повышения квалификации и мастер-классы. Журнал «Уральская рябинушка» издаётся с 1987 года. В ваших руках юбилейный номер школьного журнала. В юбилейном выпуске вы узнаете о жизни школы сегодня и прочитаете интервью с выпускниками и бывшими учителями. Знание языков это богатство, от которого не только польза, но и радость. Выпускники Финско-русской школы смогли применить свои знания по русскому языку в разных сферах жизнедеятельности. Я благодарю всех, кто согласился на интервью или принял участие в создании материала для юбилейного номера школьного журнала. Туула Вяйсянен директор 4

5 ПИСЬМО-ПРИВЕТСТВИЕ ДЛЯ ЮБИЛЕЙНОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА» ФИНСКО-РУССКОЙ ШКОЛЫ Дорогие читатели журнала, Хотел бы от всей души поздравить Финско-русскую школу г. Хельсинки с 55-летним юбилеем. За время своего существования школа стала значимым центром изучения русского языка в Финляндии. По мере укрепления межгосударственных связей естественным образом возрастает интерес к культуре и укладу жизни друг друга. Отношения России и Финляндии в настоящее время активно развиваются практически во всех сферах жизни: насыщено политическое, экономическое и культурное сотрудничество, неуклонно растёт количество туристов. Всё это порождает также объективную потребность в изучении языка соседа, владение которым открывает новые возможности и перспективы. Поэтому сегодня наличие школы, деятельность которой позволила бы детям познакомиться с русским языком и культурным наследием России, приобретает в Финляндии особую ценность. Желаю школе дальнейших успехов, сохранения и приумножения достижений в образовательной сфере, поддержания той атмосферы толерантности, дружелюбия и открытости, которыми она славится уже на протяжении более половины века. ПОСОЛ РОССИИ В ФИНЛЯНДИИ А.Ю.РУМЯНЦЕВ SUURLÄHETTILÄÄN KIRJETERVEHDYS SUOMALAIS- VENÄLÄISEN KOULUN LEHDEN URALIN PIHJALAN JUHLANUMERON LUKIJOILLE Rakkaat lehden lukijat, haluan koko sydämestäni onnitella Helsingin Suomalais-venäläistä koulua 55-vuotisjuhlien johdosta. Suomalais-venäläisestä koulusta on muodostunut olemassaolonsa aikana merkittävä venäjän kielen oppimisen keskus Suomessa. Valtioiden välisten suhteiden lujittuminen on luonnollisella tavalla kasvattanut kiinnostusta toistemme kulttuuria ja elämäntapaa kohtaan. Venäjän ja Suomen suhteet kehittyvät tällä hetkellä aktiivisesti käytännössä kaikilla elämänaloilla; yhteistyö on tiivistynyt niin politiikan, talouden ja kulttuuriyhteistyön saralla kuin kasvavien turistivirtojenkin myötä. Kaikesta tästä seuraa objektiivinen tarve opiskella naapurin kieltä, jonka hallitseminen avaa uusia mahdollisuuksia ja näkymiä. Tämän johdosta koulu, jonka kautta on mahdollista tutustua venäjän kieleen ja Venäjän kulttuuriperintöön, on Suomessa erityisen arvokas. Toivotan koululle menestystä tulevaan, koulutuksen saavutusten säilyttämistä ja moninkertaistamista sekä sen suvaitsevaisuuden, ystävällisyyden ja avoimuuden ilmapiirin ylläpitämistä, josta koulu on ollut kuuluisa jo puolen vuosisadan ajan. venäjän suomen SUURLÄHETTILÄS A.J. RUMJANTSEV 5

6 Пекка Песонен профессор русской литературы Хельсинского университета Venäjää koko elämä Miksi ruveta opiskelemaan venäjää? Koulussa? Yliopistossa? Miten venäläisestä kirjallisuudesta tulee ammatti? Voiko ammatista lähteä iloisena ja elämäänsä tyytyväisenä? Lähestyn näitä kysymyksiä omista kokemuksistani. Siihen on juuri nyt syynsä. Olen jäämässä eläkkeelle ensi vuoden alusta venäläisen kirjallisuuden professorin virasta Helsingin yliopistossa. Luin ensimmäisen venäläisen romaanini vähän yli 50 vuotta sitten. Se oli Pasternakin Tohtori Živago. Pasternak oli juuri saanut Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Aloin opiskella venäjää koulussa vähän myöhemmin vuonna 1963 ja yliopistossa Olen tullut opettaneeksi Helsingin yliopistossa täsmälleen 40 vuotta. Kuinka ja miksi aloin opiskella venäjää? Mitään venäläisiä sukujuuria minulla ei ole, kodista ei venäjän lukuun kannustettu, päinvastoin. Kun olin menossa lukioon vuonna 1963, opetusministeriö päätteli silloisessa suuressa viisaudessaan, että Suomen kouluissa on opiskeltava enemmän venäjää. Koulut olivat silloin joko valtion kouluja tai yksityisiä. Valtion koulujen opetusohjelmaan voitiin vaikuttaa. Niinpä päätettiin, että n. 20 koulussa nk. kielilinjalla oli otettava pakollinen venäjä, ranskaa tai latinaa entiseen tapaan ei voinut valita. Venäjä oli neljäs, nykykielellä kai D-kieli. Kaavamaisesti matemaattinen tai kielilinja valittiin yleensä sukupuolen mukaan: matikkalinjalle pojat ja viisaat tytöt, kielilinjalle tytöt ja tyhmät pojat. Olin päättänyt silti mennä kielilinjalle, osin moisia luokitteluja uhmatakseni, osin, koska halusin ehdottomasti ruveta lukemaan latinaa. Siksi päätin vaihtaa koulua, jossa en muutenkaan viihtynyt, ja vaihto järjestyikin. Mutta: kesällä etsiskellessäni kirjastossa lukemista käsiini osuivat Dostojevskin Rikos ja rangaistus ja Idiootti, luin ne kesäöitä valvoen kiihkeästi yhteen menoon. Ja se oli menoa: huomasin haluavanikin ruveta lukemaan venäjää, lukeakseni joskus venäläistä kirjallisuutta alkukielellä. Ja palasin sen takia vanhaan kouluuni. Sain innostavan ja hyvän, vieläpä nuoren ja kauniin, venäjän opettajan. Pakkovenäjä ei ollut pahasta. Samalla lailla kanssani venäjän opinnot aloittaneita on nykyisin erilaisissa Venäjään liittyvissä ammateissa ja tehtävissä kymmeniä. Ahmin venäläisiä klassikkoja suomennoksina koko lukion ajan, toki luin muutakin, ja ylioppilaaksi päästyä ainevalinta oli selvä: kirjallisuutta ja 6

7 venäjää! Oppiainetermeillä se tarkoitti yleistä kirjallisuustiedettä sekä venäjän kieltä ja kirjallisuutta. Tosin yleisellä kirjallisuustieteellä oli tuolloin vielä outo 1800-luvulta periytyvä nimi: estetiikka ja nykyiskansain kirjallisuus. Nykyiskansoja olivat englanti, saksa ja ranska, ei venäjä. Venäläisen kirjallisuuden vaihtoehdoista piti aina neuvotella erikseen. Vain muuttama perusklassikko kelpasi vaatimuksiin. Aloin vetää kirjallisuustieteessä analyysikursseja vuodesta 1970, väliin kurssit olivat kokonaan omistetut venäläiselle kirjallisuudelle. Käännöksiä oli pakko käyttää, vain muutamat osasivat venäjää. Ei ollut kysymys venäjän opinnoista. Muistan kursseilta monia innostuneita opiskelijoita, joista sittemmin on tullut kulttuurielämän vaikuttajia, myös monia sittemmin nimekkäitä suomalaisia kirjailijoita. Venäjän oppiaineeseen siirryin vähitellen, aluksi pitämällä kirjallisuudenhistorian kurssia; sittemmin sain viran ja 1980-luvulta lähtien toimin venäläisen kirjallisuuden professorina. Venäjän opiskelu yliopistossa on sekä kieleen että kirjallisuuteen perehtymistä. Käytännön kielitaidon kehittämisellä on tärkeä osansa opinnoissa, mutta se on vain niiden yksi osa-alue. Kaikki opiskelevat kielitiedettä, mutta myös kirjallisuutta, sen historiaa, lukevat klassikkoja ja nykykirjallisuutta ja perehtyvät myös kirjallisuuden analyysin ja tutkimuksen perusteisiin. Jo toisena opiskeluvuonna voi valita kielitieteen tai kirjallisuudentutkimuksen erikoisalakseen ja käydä jommankumman alueen proseminaarin ja seminaarin ja kirjoittaa opintojen lopussa tutkielman, nk. pro gradu -työn. Se tarkoittaa sivun kirjoitelmaa, joka kirjoitetaan venäjäksi. Jokainen valmistunut on saanut sen aikaiseksi ja se on jo melkoinen näyte venäjän taidosta, vaikka siinä toki virheitä edelleen olisikin. Niiden korjaamiseen saa apua laitoksemme venäläisiltä opettajilta. Osalle opiskelijoista kirjallisuus on pakkopulla, joka on purtava hampaat irvessä. Kaikkiin kirjallisuus ei kolahda. Mutta aina venäjän opinnot valinneissa on niitä, joiden kimmokkeena on ollut rakkaus ja/tai uteliaisuus venäläistä kirjallisuutta kohtaan. Ilahduttavan monet innostuvat kirjallisuuteen opintojen aikana. Mitä sitten luetaan ja tutkitaan? Klassikkoja tietysti. Ilman joitakin tekstejä esimerkiksi Puškinilta, Gogolilta, Dostojevskilta, Tolstoilta, Tšehovilta, Ahmatovalta, Mandelstamilta, Pasternakilta, Bulgakovilta tai Peleviniltä kukaan ei selviä opinnoistaan. Mutta valinnaisten opintojen ja tutkielmien aiheiden kirjo on todella laaja: ja 1900-luvun klassikkojen lisäksi tutkielmia on tehty nykykirjallisuudesta joka on yksi oppiaineemme vahvuusalueita. Meillä on jo vuosikymmenet käynyt jatkuvasti vieraina tunnettuja venäläisiä nykykirjailijoita. Viimeisinä vuosina on innokkaasti luettu ja tutkittu myös venäläisiä rock-tekstejä. Kirjallisuuden lisäksi kursseja on pidetty ja tutkielmia kirjoitettu mm. venäläisestä elokuvasta. Anna Politkovskajan kirjoituksia on analysoitu niin kielen kuin kirjallisuuden tutkimuksen keinoin. Yksi aktiivisesti itsekin urheillut opiskelija halusi välttämättä urheiluaiheen; hän päätyi selvittämään Pekingin olympialaisten doping-tapauksien käsittelyä venäläisessä lehdistössä, erityisesti uutisoinnin nationalistisia ja moralistisia painotuksia. Venäjän opiskelijan on opittava venäjää, mutta ehdottomasti hänen on myös opittava tuntemaan ja ymmärtämään Venäjää, sen historiaa, yhteiskuntaa, arkipäivää, politiikkaa, kulttuuria Uskallan väittää, että niiden kaikkien ymmärtämisessä venäläisen kirjallisuuden lukeminen ja tuntemus auttavat. Ja venäjän kielen ja kirjallisuuden maisteri tai tohtori on melkoinen Venäjän tuntija, jonka rinnalla monet sellaisina paljon kepeämmin ja pinnallisemmin tiedoin esiintyvät Venäjä-asiantuntijat kalpenevat. Valitettavasti tätä ei aina tajuta. Venäjän tuntemus ja tutkimus nähdään usein liian kapeasti vain politiikkaa ja taloutta koskevaksi. Vuosikymmenet Venäjän kauppaa käynyt johtaja venäjän kielen ja kirjallisuuden maisteri koulutukseltaan kertoo, että hän kouluttaa tulevia venäjän kauppaan erikoistuvia liikemiehiä vaatimalla kaikkia lukemaan Nikolai Gogolin Kuolleet sielut. Se kuvaa 1840-luvun Venäjää. Mutta vaikka Venäjällä kaikki on muuttunut, niin toisaalta mikään ei ole muuttunut. Gogol on ajankohtaisempi kuin koskaan. Nykykirjailijoihin kuuluva Viktor Pelevin kuvaa Venäjää monen erilaisen todellisuuden maana. Hänen kuvaamiensa nykyihmisten maailmassa reaali- ja virtuaalitodellisuus sekoittuvat toisiinsa monin eri tavoin. Ja kuka onkaan Putinin ja nyky-venäjän politiikan raivokkain vastustaja? Varmasti Vladimir Sorokin kaikkea rienaavissa 7

8 romaaneissaan, jossa nykytodellisuuden kuva on yksiselitteisen tyrmäävä. Runoilija on Venäjällä aina enemmän kuin runoilija runoili lukujen näkyvä venäläinen lyyrikko Jevgeni Jevtušenko. Kirjailija on Venäjällä edelleenkin yhteiskuntakriitikko, vääryyksien paljastaja, totuuden etsijä ja julistaja. Kirjailijoilla on ollut tärkeä rooli suurten historiallisten mullistusten ja muutosten ennakoinnissa ja toteuttamisessa. Kriittisen asenteensa monet ovat saaneet maksaa raskaasti, vankileireillä ja tai jopa henkensä menettämällä. Kriittisten toisinajattelijoiden historia on uljas, mutta synkkä. Venäläisen kirjallisuuden kokonaiskuva ei suinkaan ole vain vakava. Huumorilla ja naurulla on ollut siinä aina keskeinen ja tärkeä sija. Arkitodellisuudessakin huumorin usein toki mustan voimin on kestetty ankaraa arkipäivää. Mutta naurulla on ollut myös maailmaa muuttava ja mullistava voima. Monesti huumori on myös absurdia ja mieletöntä, mielettömyyden takana on useimmiten toisenlaisen maailman etsiminen ja paljastaminen. Venäläisen absurdismin suuri klassikko, ja 30-kluvulla kirjoittanut Daniil Harms, on saavuttanut Suomessakin suurta suosiota sen jälkeen, kun hänet meillä löydettiin. Kirjoitin vuonna 1988 ilmestyneeseen Harmsin humorististen ja mielettömien pikkukertomusten kokoelmaan Sattumia esipuheen. Mistään venäläisestä kirjallisuudesta kirjoittamastani jutusta en ole saanut yhtä paljon palautetta, suuren määrän myös koululaisilta luvulla ja sen jälkeenkin Harmsin tekstit kolahtivat myös nuoriin lukijoihin. Monet halusivat tietää lisää, ihan muuten vain tai esitelmiään varten. Vähän varttuneemmat nuoret tekivät Harmsin tekstien pohjalta näytelmiä ja erilaisia performansseja. Harmsista olen ohjannut monta maisterin lopputyötä, yhden väitöskirjankin. Venäläinen kirjallisuus auttaa ymmärtämään Venäjää, mutta sen merkitys ei ole vain siinä. Venäläinen, niin kuin toki kaikki hyvä kirjallisuus, auttaa lukijaa ymmärtämään itseään ja sen kautta muita ja maailmaa. Toisiin tehoaa suora julistus, toisiin monimielisempi ja monitulkintaisempi, harmsmaisen mieletönkin teksti. Klassikot elävät edelleen, koska ne voi lukea yhä uudelleen. Yksi romaani elää monta elämää. Parin viime vuoden hitti on ollut Dostojevskin Idiootti, siitä on vuoden 8 aikana esitetty kolme eri teatteriversiota, monet ovat katsoneet venäläistä tulkintaa Teema-kanavalta, ja tärkeätä on ollut myös uuden, nykykielisen hyvän suomennoksen ilmestyminen. Venäjän kielen ja kirjallisuuden opinnot voivat johtaa moniin tehtäviin. Olkoon esimerkkinä Idiootin uuden suomennoksen tekijä Olli Kuukasjärvi. Hän valmistui aikanaan venäjän kielen ja kirjallisuuden maisteriksi ja keskittyi opinnoissaan nimenomaan kirjallisuuteen. Hän oli Neuvostoliiton viime vuosina Moskovassa sikäläisen Progress kustantamon kääntäjänä ja suomensi venäläistä kirjallisuutta, sitä hän jatkoi Suomeen palattuaan, mutta palasi Venäjälle Suomen Pietarin konsulaattiin, jossa toimi vuosia sosiaalisista kysymyksistä vastaavana konsulina, sittemmin hänestä tuli sosiaali- ja terveysministeriön korkea virkamies. Suomentamista hän ei ole kuitenkaan jättänyt. Venäjän maistereiden ammattikuvien kirjo on todella laaja. He eivät välttämättä ala vuolla kultaa, mutta mitä monenlaisimmat ovet ovat auki. Joskus saa koputella pitkäänkin ennen kuin oikea ovi löytyy, mutta yrittävälle avataan varmasti. Suomalais-venäläisen koulun käyminen takaa poikkeuksellisen hyvät valmiudet venäjän yliopisto-opintoihin. Meillä on ollut koulunne kasvatteja miltei jokaisessa opiskelijoiden vuosiluokassa. Mutta enemmänkin voisi tulla. Käyttäkää mahdollisuuksianne hyväksenne. Ja vaikka tienne johtaisi muihinkin opintoihin, suosittelen: lukekaa venäläisiä lehtiä, katsokaa venäläisiä elokuvia, kuunnelkaa venäläistä musiikkia varhaisesta kirkkomusiikista ja Tšaikovskista uusimpaan rokkiin. Älkääkä unohtako kirjallisuutta. Vaikka varsinkin klassikkoromaanit ovat usein paksuja, takaan, kun pääsee alkuun, ne eivät ole vanhuuttaan pölyttyneistä. Idiootti ja Anna Karenina elävät keskuudessamme edelleen, uudemman kirjallisuuden sankareista puhumattakaan. Lukekaa ja alkakaa keskustella heidän kanssaan! Tätä toivon ja onnittelen samalla kouluanne sen juhlavuonna. Pekka Pesonen

9 Esikoulussa oppiminen on hauskaa. Tervetuloa oppimaan, pohtimaan ja tutkimaan leikkien avulla! teksti: Lotta Simola kuvat: Tuuli Virtanen Esikoulumme erityistehtävänä on tutustuttaa lapset niin suomen kuin venäjän kieleen ja kulttuuriin. Loistavan mahdollisuuden tähän antaa meidän kaksikielinen toimintaympäristömme. Lapset toimivat päivittäin yhteistyössä sekä suomen- että venäjänkielisten aikuisten ja lasten kanssa. Esikoulun ympäristön ollessa luonnollisen kaksikielinen, lapset oppivat huomaamattaan paljon itselleen vieraasta kielestä ja kulttuurista. Oman äidinkielen vahvan tukemisen lisäksi lapset oppivat toista kieltä ja kulttuuria laulujen, leikkien ja ilmaisutaidon avulla. Jo esikouluvuoden aikana lapset esittävät runoja, lauluja ja pieniä esityksiä sujuvasti kahdella kielellä. Näistä esityksistä myös vanhemmat ja sukulaiset pääsevät nauttimaan monien juhlien ja tapahtumien kautta. Esikoulussa keskitymme sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Kannustamme lapsia jakamaan tietämystään toisten lasten kanssa ja saamaan sosiaalista apua ja tukea toisiltaan. Tuemme esiopetuksessa lasten luontaista tapaa oppia ja otamme huomioon erilaiset tavat oppia. Oppimisen ilo, kannustava palaute, myönteiset kokemukset ja vuorovaikutteisuus ovat täällä esikoulussa tärkeitä niin oppimisen kuin myönteisen minäkuvan kehittymisenkin kannalta. Esikoulumme henkilökunta, yhdessä lasten kanssa, muodostaa kannustavan ilmapiirin, jossa lasten on helppo kasvaa ja oppia. Siksi kiinnitämmekin huomiota täällä toimivien aikuisten vuorovaikutukseen sekä lasten että toistensa kanssa. Esikoulussamme vallitseekin iloinen, avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri. Kuvia Venäläisen teen juhlasta, jota vietetään aina syksyn alussa. 9

10 PERUSOPETUS Oppimisen ja oivaltamisen ilo syntyy yhteisistä kokemuksista, vuorovaikutuksessa hyvien ystävien ja tuttujen, turvallisten opettajien kanssa. Suomalais-venäläisessä koulussa oppilaat voivat opiskella ja kasvaa yhdessä pienestä eskarilaisesta aina nuoreksi aikuiseksi saakka. Kaikissa oppiaineissa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita paitsi venäjän kielessä ja kulttuurissa, jossa on valtakunnallisen A-kielen oppimäärää huomattavasti laajempi opetus. Oppilaat opiskelevat venäjän kieltä 4 tai 5 tuntia viikossa. Jоitakin oppiaineita opetetaan sekä suomeksi ja venäjäksi. Myös englanti on pitkänä kielenä alkaen kolmannelta luokalta. Värien räiskettä ja luomisen iloa Alaluokkien oppilaiden taideteoksia syksyllä Kesäpäivä Nora S., Laura H. 2c, Pihla 1c vesiväri Symmetriatutkielmia Helmiina L., Nikolas P., Lauri H., Vanessa A. 5a mustasta ja valkoisesta paperista leikaten Lintuja Oiva Toikan innoittamana Markus S. ja Anton S. 4a, vesiväri Syksyn satoa, Anastasija R. ja Kirill L. 2a vesiväri, liidut, villalanka 10

11 Unikkoja 4b liidut ja vesiväri Purjeveneitä auringonlaskussa, 1a vesiväri ja taiteltu paperi Viidakko villiintyy, Aleksis P. ja Helmiina L. 5a batiikkityö: rasvaliidut, peiteväri (musta) Kurkia suolla Nikita A., 1a liidut, vesiväri 11

12 Omia ja toisen ajatuksia kuunnellen Hyvät käytöstavat ja työrauha vuoden teema koulussamme teksti: Tuuli Virtanen Jokainen oppilas toivoo koulua, jossa olisi mukava opiskella, innostua ja kokea onnistumisen hetkiä. Kukapa ei tuntisi ansaittua mielihyvää hyvin tehdystä työstä olipa se sitten pieni kirjoitelma tai kaverin auttaminen pulassa! Hyvät käytöstavat eivät ole vain tyhjiä sanoja, vaan toisen huomioonottamista ja välittämistä. Aito hymy sulattaa sydämet ja avaa ovet ystävyydelle. Entä mitä hyvistä käytöstavoista sekä työrauhasta ajattelevatkaan alaluokkien oppilaat? Säännöt ja kirjoitelmat on koottu oppitunneilla käytyjen keskusteluiden ja projektitöiden pohjalta. 2c:n oppilaat laativat yhteiset pelisäännöt ja laittoivat ne kaikkien nähtäväksi luokan seinälle: Koulussa pitää olla rehellinen ja kiltti. Hatut otetaan pois, kun tullaan luokkaan. Älä aloita riitaa ja puolusta pienempiä. Ketään ei pilkata ulkomuodon perusteella. Koulun alueelta ei saa poistua päivän aikana. Koulussa saa kysyä, jos ei tiedä jotain. Kokeisiin kuuluu harjoitella. Älä roskaa luontoa. Koulussa ei saa kajota toisen omaisuuteen. Älä riko koulun omaisuutta tai varasta, sillä silloin joudut ostamaan tilalle uuden. Kaikille pitäisi antaa työrauha. Koulussa saa viihtyä! Työrauha luokassa ei ole vain hiljaista ahertamista, vaan myös sopimus siitä, että tehdään asioita yhteisten pelisääntöjen mukaan ja sitoudutaan opiskelemaan luokassa toisten työskentelyä kunnioittaen ja kaveria tukien. Mukava, rauhallinen työympäristö edistää oppimista ja auttaa keskittymään. Se luo turvallisen ilmapiirin koko luokkaan ja kouluun, jossa oppilas voi rauhassa kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Juri L. 3b -luokalta pohti elämänkatsomustiedon tunnilla, miksi yhteisiä sääntöjä tarvitaan. Hän kirjoittaa: Sääntöjä tarvitaan, jottei tulisi vaaratilanteita ja kaikilla olisi mukavaa. Ilman niitä oppiminen häiriintyisi luokassa eivätkä muutkaan pysyisi kuuntelemaan. Alituisesta kiusaamisesta koulussa voi tulla pysyviä vammoja. Tuomas A. 5b -luokalta kirjoittaa hyvistä käytöstavoista koulussa näin: 12 Liisa R. 5a-luokalta piirsi vauhdikkaan kuvasarjan, jossa melun keskelle joutunut oppilas ei kuule edes omia ajatuksiaan. Rauhattomassa luokassa opettajakaan ei pysty kohtaamaan oppilaita yksilöinä ja antamaan heille oikeanlaista tukea tai ohjausta. Oppilaat olivat yhteisesti sitä mieltä, että hyvässä koulussa ei jätetä ketään yksin ja siellä on mukava oppia sekä oivaltaa uutta.

13 Неделя России в городе Лаппеенранта 17 по 21 августа 2010 года в городе Лаппеенранта проходили Дни русской культу- С ры. Участниками программы стали ребята из разных школ Финляндии. Все они изучают русский язык. Мы представляли Финско-русскую школу. В нашей группе было четыре человека: Хелми, Оона, Эдди и Алексей (6 С). 19 августа в 7 часов утра мы встретились на вокзале г. Хельсинки и через два часа поезд прибыл в Лаппеенранту. Местом проведения мероприятий была древняя крепость, которая находится в старой части города. Готовясь к поездке, мы узнали, что г. Лаппеенранта был основан шведской королевой Кристиной и прежде назывался Вильманстранд. В небольшом здании на территории крепости проводилась викторина. Нам пришлось отвечать на разнообразные, иногда необычные вопросы о России. После обеда в кафе «Россо» наша группа принимала участие в ориентировании по городу. Место было незнакомое, но мы нашли все указанные на карте пункты и первыми вышли к финишу! Нас не смутило то, что на старте кое-кто из ребят назвал нас неудачниками. Погода была отличная, настроение тоже! Путешествовать с друзьями это класс! Алексей Упорников (6 С) Эдуард Шалаев (6 С) Финско-русская школа г. Хельсинки благодарит Школу Восточной Финляндии за возможность посетить замечательный город Лаппеенранта. Преподаватели русского языка Светлана Островская и Елена Иоссафова, которые сопровождали ребят в этой поездке, решили наградить Оону, Хелми, Алексея и Эдуарда билетами в кино. Ребята достойно представили нашу школу и самостоятельно справились со всеми заданиями. Молодцы! фото Елены Иоссафовой 13

14 Otteita 6 -luokkalaisten oppilaiden matkapäiväkirjoista: Koulustamme valittiin kuudensilta luokilta vain 6c:ltä neljä oppilasta edustamaan kouluamme Lappeenrantaan, koska muilla kuudesluokkalaisilla oli silloin valokuvaus. Matka. Torstaiaamuna piti olla kello Helsingin rautatieasemalla valmiina lähtöön. Sieltä sitten nousimme Pendolinoon, jonka oli määrä mennä Lahden kautta Lappeenrantaan. Juna oli hieno ja suhteellisen uusi. Aika kului mukavasti korttia pelaten. Junassa oli ravintolavaunu, josta sai limua, pullaa, karkkia ja kahvia, kuin myös ruokaaterioita. Kahden tunnin junamatkan jälkeen, saavuimme Lappeenrannan asemalle. Sieltä ajoimme taksilla Lappeenrannan linnoitukseen. Ohjelma ei ollut järin pitkä: ensin oli Venäjäaiheinen tietokilpailu. Pärjäsimme suhteellisen hyvin muihin verrattuna. Kello oli pikniklounas linnoituksessa, mutta emme jääneet sinne syömään vaan suunnistimme ravintolaan Rossoon syömään pizzat. Ruokailun jälkeen linnoituksessa oli lyhyt esitelmä Lappeenranta rajaseudulla. Esitelmän jälkeen alkoi kauan odotettu Amazing Race-kilpailu, jossa piti käydä kymmenellä rastilla ympäri kaupunkia. Lähdimme ensimmäisinä, mutta ennen neljättä rastia toinen ryhmä, Myllärit, ohittivat meidät. Yksi poika haukkui meitä luusereiksi, mutta he kääntyivät eräästä mutkasta väärin, eivätkä tajunneet kääntyä, niin että pääsimme tasoihin. Viimeisellä rastilla olimme ensimmäisiä. Sitten juoksimme maaliin ja olimme siellä reilusti ennen muita. Meillä oli kiire junaan, mutta tullessamme linnoituksesta mäkeä alas näimme Myllärit, ja se poika, joka oli haukkunut meitä, oli ihan hiljaa. ajoimme takaisin asemalle taksilla. Juna oli vähän myöhässä, joten jäätelöt kerkesi syödä. Juna oli se sama Pendolino kuin aiemmin. Takasin tulomatka meni nopeammin, ainakin se tuntui siltä. noin kello olimme Helsingin rautatieasemalla. Railoma Helmi (6C) ja Sievänen Oona (6C) 14

15 Bienvenida! Willkommen! Teretulemast! Добро пожаловать! Lauantaina vietettiin Narinkkatorilla Euroopan kielten päivää. Torille oli pystytettynä teltta, jossa oli edustettuina eurooppalaisia kieliä ja kulttuureita. Mukana tapahtumassa oli Ranskan kulttuuri keskus, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja ranskanopettajien verkosto Kiekura, En Español-hanke, Goethe institut ja Deutsche Schule, Helsingin kieltenopettajat, Hanasaaren kulttuurikeskus svenska. nu, SUKOL, Helsingin Opetusvirasto, Espoon ja Vantaan opetustoimi ja tietysti Suomalaisvenäläinen koulu. Ohjelmassa oli tietokilpailuja, kielimaistiaisia, karaokea eri kielillä ja lasten- ja nuorten laulu- ja teatteriesityksiä. Lapset ja nuoret kiersivät pisteeltä pisteelle keräten kielivihkoon leimoja suoritetuista tehtävistä. Suomalais-venäläisen koulun standilla kävi päivän aikana noin 300 lasta ja nuorta. Suoriutuakseen pisteestä heidän piti kirjoittaa kyrillisillä aakkosilla oma nimi. Alkuun moni pelästyi, että kuinka he voivat suorittaa tehtävän, mutta alkuun päästyään kaikki selvisivät tehtävästä hienosti. Suomalais-venäläisen koulun 4.luokkalaiset osallistuivat tapahtumaan upealla nukketeatterilla Satu kauniista siilistä. Benvenuto! Bienvenue! teksti: Minna Tuhola 15

16 16 LUKIO Suomalais-venäläisen koulun lukiossa on ensi syksynä 45 aloituspaikkaa. Tämä mahdollistaa pienet opetusryhmät, yksilöllisen opetuksen ja tehokkaan ohjauksen. Syksyllä 2011 lukioomme voi hakea myös lyhyen venäjän (B3-venäjä) linjalle. A-venäjää opiskelevilla on mahdollisuus keskimääräistä suurempaan valintaan. Mikäli opiskelija suorittaa kaikki 12 kurssia A-venäjää, hän voi vähentää pakollisista kursseista kahdeksan kurssia. Suomalais-venäläisessä koulussa on paljon kansainvälistä toimintaa. Lukiomme oppilaat voivat osallistua kahden viikon mittaiselle Pushkin-instituutin kielikurssille Moskovassa, sekä osallistua EU:n projekteihin ympäri Eurooppaa. Новое в обучении русскому языку в лицее Обучение русскому языку в нашем лицее является основной задачей. Помимо обязательных курсов также есть возможность более углублённо изучать русскую литературу и культуру. Лицеистам предлагается 12 курсов русского языка. В этом учебном году в финских лицеях в программе обучения иностранным языкам появился новый устный курс. В нашей школе этот курс проводится уже давно, но если раньше этот курс не оценивался по десятибалльной шкале, то теперь лицеисты получают оценку не только за курс, но и за обязательный экзамен, который они сдают в конце этого курса. Тем самым устному владению языком придается большее значение. Этой осенью ученики 11 и 12 классов нашей школы, а также лицеисты из SYK участвовали в устном экзамене, который снимался на видео в учебных целях. Приятно отметить, что с этим экзаменом все ребята справились хорошо. В лицее также есть прекрасная возможность пополнить свои знания о русской культуре и попрактиковаться в устном общении на двухнедельных языковых курсах в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве. Курсы пользуются большой популярностью среди лицеистов, так как они усиливают мотивацию на дальнейшее изучение русского языка и русской культуры и дают возможность лицеистам приобщиться к самостоя- тельной студенческой жизни. Ребята живут в общежитии, и им приходится самим готовить себе еду, ходить в магазин, заботиться о себе. В нашем лицее русский язык изучается также как родной язык. Объем обучения русскому языку как родному (РКР) составляет 12 курсов. Эти курсы составлены в соответствии с учебным планом Финляндии. В этом учебном году в лицее впервые используется новый учебный материал из серии «Импульс», составленный учителями нашей школы, Инной Котович и Анной Стренгелл Кямпер. Материал предназначен для русскоязычных учащихся, живущих за границей. В следующем учебном году в нашей школе планируется ввести новый короткий курс русского языка (B3), дающий возможность лицеистам, ранее не изучавшим русский, начать его изучение с нуля. Наша школа представляет собой уникальную среду для изучения русского языка. Мы находимся в постоянном соприкосновении с русской культурой. Кроме обязательных курсов в коротком курсе русского языка предлагаются также курсы по литературе, культуре, устный курс, а также даются основы ведения бизнеса на русском языке. Лидия Кукконен учитель русского языка

17 teksti: Soili Harjula Veli-Karri Suominen poikamme maailmalla Veli-Karri Suominen aloitti painimisen jo 9-vuotiaana koulun pihalla tapahtuneen nahistelun ja nujakoinnin innoittamana. Kontaktilajit houkuttelivat. Isä keksi silloin, että pojan on päästävä painimaan. -Nahistelu loppui heti, kun harrastus alkoi. Matka Vihtijärveltä oli viitisenkymmentä kilometriä, ja matka taittui useimmiten isän kyydissä. Harjoituksia oli alussa 1-2 kertaa viikossa.. Rahoituksesta vastasi isä, joka taloudellisen panostuksen lisäksi on tukenut poikaansa vaativassa harrastuksessa. -Alussa oli ihmeellinen ja uusi asia, että pitää pudottaa painoa vain sen takia, että pääsisi painimaan oikeassa sarjassa, mutta vuosien varrella siitä tuli rutiinia, eikä sitä pidä yhtään kummana asiana. 17

18 Nahistelu loppui heti, kun harrastus alkoi. kuva: junioreiden valmennusleiriltä Veli-Karrin painiharrastus oli heti alun alkaen hyvin intensiivistä, hän osallistui kisoihin jo alkuvaiheessa. Myöhempinä vuosina ura jatkui varsin nousujohteisesti: ensimmäisissä alle 17-vuotiaille tarkoitetuissa arvokisoissa 2008 hän sijoittui 11:nneksi. Seuraavana vuonna alle 20-vuotiaitten mestaruuskisoissa hän oli jo viides ja vuonna 2010 Budapestissä pidetyissä juniorien 74-kiloisissa MM-kisoissa kolmas. Tulevaisuuden tavoitteista kysyttäessä painijalupaus mainitsee tulevat olympialaiset: - Olen asettanut tavoitteeni aika korkealle. Lontoosta tuskin vielä mitalia tulee, mutta kenties jo seuraavista kisoista, jotka pidetään Rio de Janeirossa Veli-Karri on jo muutaman vuoden käynyt Pietarissa harjoittelemassa ja valmennettavana. Nyt painin ohella on tarkoitus opiskella ihmisen terveyteen liittyviä aineita, kuten biokemiaa ja anatomiaa, sekä tietysti venäjää. Suomalais-venäläisen koulun käyneenä, viime kevään ylioppilaana, hän osaa venäjää jo ennestään, vaikka kertoo, ettei hän niitä ahkerimpia venäjän opiskelijoita ollutkaan. - Hyvän pohjan täältä sai. Jos olisin tehnyt läksyt vähänkin useammin, olisi tässä vaiheessa paljon parempi kielitaito. Mutta selviän kyllä Venäjällä tosi hyvin näillä taidoilla, jotka olen täällä saanut. Myös Venäjän kulttuurin tuntemus on paljolti koulussa opittua, eikä ennakkoluuloisuus vaivaa. Entistä opinahjoaan Suomalais-venäläistä koulua Veli-Karri muistelee lämmöllä: - Luokallamme oli erittäin hyvä yhteishenki. Meillä on edelleenkin ihan omat kuviot ja monia omia inside-juttuja, ja luokkatovereitten välinen ystävyys tulee olemaan varmasti ikuista. Suomalais-venäläinen koulu on Veli-Karri Suomisen mielestä täydellinen kokonaisuus, eikä hän löydä siitä pienen tivaamisenkaan jälkeen mitään moitittavaa. - Sen lisäksi, että SVK on antanut hyvät valmiudet tulevaisuuteen, koulussa on aina ollut hyvä sosiaalinen ilmapiiri. Olen viihtynyt täällä hyvin. Toivotamme onnea ja menestystä sympaattiselle painijamenestyjälle 18

19 Aira Undén-Selander Kansainvälinen toiminta lisääntyi EU-projektien myötä Suomalais-venäläisen koulun kansainvälinen toiminta on aina ollut vilkasta. Toiminta laajeni, kun ensimmäinen Euroopan Unionin rahoittama kolmivuotinen Comenius -projekti saatiin kouluun Työskentelimme italialaisen, puolalaisen, saksalaisen ja norjalaisen koulun kanssa. Oppilaat olivat yhteydessä etanapostin välityksellä ja opettajat tapasivat vuosittain jossakin maassa, tutustuimme kouluihin ja koulujärjestelmiin sekä osallistujamaiden kulttuuriin. Sähköpostin käyttö yleistyi vähitellen ja toimintatavat monipuolistuivat. Koulujen tapaamisiin pääsivät mukaan myös nuoret. Näistä on jäänyt hienoja muistoja jokaiselle osallistujalle, kielitaito on karttunut ja kontaktiverkot laajentuneet. Vuonna 2006 otettiin käyttöön kansainvälinen oppimisalusta BSCW seitsemän koulun Epsilon -projektissa, jossa simuloitiin Euroopan Parlamentin istuntoa. Sitä koordinoi Suomalais-venäläinen koulu. Projektissa opeteltiin kokouskäytänteitä kansainvälisessä mittakaavassa. Lopputapahtuma järjestettiin huhtikuussa 2007 Münchenissä, Saksassa, Baijerin osavaltion parlamentin tiloissa. Uusimmassa, koulumme neljännessä Comenius -projektissa lukiolaiset työstävät erikielisiä koulusanastoja. Viime keväänä vierailtiin Jičinissä, Tšekissä ja nyt lokakuussa 2010 vastaanotamme joukon nuoria vieraita sekä heidän opettajiaan. Projektit ovat tuottaneet yhteistyösuhteita eurooppalaisten koulujen kanssa. Müncheniläisen lukion opiskelijaryhmä sekä kaksi opettajaa vieraili meillä syksyllä 2009 ja keväällä 2010 teimme vastavierailun. Tämä matka päättyi ikimuistoiseen, kolme päivää kestäneeseen paluumatkaan bussilla halki itäisen Euroopan Islannin tuhkapilven varjossa. Lokakuussa 2010 ranskanopiskelijat kävivät ranskalaisessa koulussa Pariisissa ja sieltä saapuu ryhmä vastavierailulle joulukuussa. Lisäksi olemme tehneet pienempiä matkoja: saksanopiskelijat vierailivat 2006 Berliinissä ja ranskanopiskelijat Pariisissa. Syksyllä 2009 osallistuimme Euroscola -tapahtumaan Strasbourgissa. Vaihto-opiskelijaperinnettä jatkaa tänä vuonna saksalainen opiskelija, pari vuotta sitten meillä oli opiskelija Turkista. Viime lukuvuoden koulussa työskenteli myös apulaisopettaja Sloveniasta. Projektit ovat antaneet mahdollisuuden tutustua erilaisiin kouluihin ja eurooppalaisten nuorten elämään. Vastaavasti nuoret muista maista ovat voineet tutustua suomalaiseen sekä myös venäläiseen kulttuuriin ja Venäjän kieleen vieraillessaan koulussamme. Olemme saaneet todeta, että koulumme on ainutlaatuinen eurooppalaisessa mittakaavassa ja voimme syystä olla siitä ylpeitä. 19

20 Kansainvälinen metsäkilpailu Moskovassa aika: syyskuuta 2010 osallistujat: nuoria 31:sta maasta tavoite: perehdyttäminen ympäristökysymyksiin ja metsien tilaan koko maailmassa. VII Международный Юниорский Лесной конкурс 14 по 18 сентября 2010 года в Москве состоялся VII Международный Юниорский С Лесной конкурс. В конкурсе участвовали представители из 31 страны. Цель конкурса содействие сотрудничеству молодёжи различных стран мира, обмен знаниями и практическим опытом по проблемам лесоведения и привлечения внимания мировой общественности к проблемам экологии. Организатором конкурса является Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации. В этом году на Лесном конкурсе Финляндию представляли учащиеся 10 группы лицея Финско-русской школы г.хельсинки Тарья Кармавуо и Татьяна Скотти. Для конкурса они подготовили работу на тему экологического воспитания, в которой рассказали участникам конкурса о практической деятельности Финско-русской школы по защите леса и окружающей среды. Тарья и Татьяна поделились своими впечатлениями с читателями «Уральской рябинушки». 20

KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU

KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU ITÄ-SUOMEN KOULU KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU www.itasuomenkoulu.fi ITÄ-SUOMEN KOULU Itä-Suomen koulu ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva kansainvälinen kielikoulu esiopetus, perusopetus ja lukio

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

HAE 29.1.2016. mennessä. A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon.

HAE 29.1.2016. mennessä. A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon. HAE 29.1.2016 mennessä A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon. 151102 Ita-Suomen koulu.indd 1 23.11.2015 13.25 MIKÄ ON Itä-Suomen koulu? Ainoana pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivana kansainvälisenä kielikouluna

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KOULU. Финско-русская Школа Восточной Финляндии KANSAINVÄLISTÄ KOULUTUSTA ESIKOULUSTA LUKIOON. TULE MUKAAN HAE 30.1.

ITÄ-SUOMEN KOULU. Финско-русская Школа Восточной Финляндии KANSAINVÄLISTÄ KOULUTUSTA ESIKOULUSTA LUKIOON. TULE MUKAAN HAE 30.1. ITÄ-SUOMEN KOULU Финско-русская Школа Восточной Финляндии KANSAINVÄLISTÄ KOULUTUSTA ESIKOULUSTA LUKIOON. TULE MUKAAN HAE 30.1.2015 MENNESSÄ MIKÄ ON Itä-Suomen koulu Ainoana pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

HAE mennessä. A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon.

HAE mennessä. A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon. HAE 30.1.2017 mennessä A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon. MIKÄ ON Itä-Suomen koulu? Ainoana pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivana kansainvälisenä kielikouluna Itä-Suomen koulu tarjoaa opetusta esiopetuksesta

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 TULEVAN SEISKALUOKKALAISEN MUISTILISTA Minun on annettava itselleni aikaa tutustua uuteen koulurakennukseen, koulukavereihin ja opettajiin.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

A2-KIELEN VALINTA. Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon. 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1

A2-KIELEN VALINTA. Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon. 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1 A2-KIELEN VALINTA Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1 Kielivisailu Saksa 1. Mitä seuraavista asioista ei voi syödä? a) Kuchen b) Küche c) Kühe 8.1.2014 Eveliina Bovellan

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys

Wanted. Kohti hyvää elämää Hyvään. Taiteen taito. Mysteeriloota. Tölön taidetta. Koulun kysytyin kysymys Koulun kysytyin kysymys "Miksi koulua käydään?". Otimme tehtäväksemme ottaa siitä selvää. Wanted Taiteen taito Tölön taidetta Kohti hyvää elämää Hyvään elämään on monta tietä ja neuvoa. Tässä muutama.

Lisätiedot

Esittäytyminen Знакомство

Esittäytyminen Знакомство Esittäytyminen Знакомство Tehtävän kohderyhmä venäjä; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen ja pietarilainen oppilas tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa oltuaan sähköpostiyhteydessä.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon

Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon Rinnakkaisohjelma Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon klo 15.15-16.15 Annamari Kajasto, opetusneuvos, Opetushallitus Tarja Aurell, apulaisrehtori, Helsingin Saksalainen koulu Paasitorni 15.5.2017

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Kinnarilaiset haastattelivat lukiolaisia Järjen mediapajalla Minkälaista lukio on?

Kinnarilaiset haastattelivat lukiolaisia Järjen mediapajalla Minkälaista lukio on? Kinnarilaiset haastattelivat lukiolaisia Järjen mediapajalla Minkälaista lukio on? Kinnarin koulun kakkosluokkalaiset pääsivät viime viikolla tutustumaan haastattelun tekemiseen. Kakkosluokkalaisten pohtimiin

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Kielen hallitseminen on muutakin kuin sanojen osaamista MODERSMÅLSCENTRUM I LUND LUNDIN ÄIDINKIELIKESKUS

Kielen hallitseminen on muutakin kuin sanojen osaamista MODERSMÅLSCENTRUM I LUND LUNDIN ÄIDINKIELIKESKUS Kielen hallitseminen on muutakin kuin sanojen osaamista MODERSMÅLSCENTRUM I LUND LUNDIN ÄIDINKIELIKESKUS Äidinkieli oppimisen perusta ja yhdysside Monella Lundin kunnan nuorella on muu äidinkieli kuin

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille käännöskilpailun,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä LAAJAVUOREN KOULUN SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS LÄHTÖKOHTANA Kieli on ajattelun,

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Lausuntoja tuntijaosta

Lausuntoja tuntijaosta Turun Lasten Parlamentti 11.11.2014 Pitäisikö kaikissa koulussa opettaa eri oppiaineita yhtä paljon? Kyllä. Mille luokille lisätunti liikunnassa pitäisi lukujärjestyksessä sijoittaa? 5 6 luokille. Kenen

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke käynnistyi keväällä 2013 Uuraisilla! Hankkeen alussa meillä oli välineinä päiväkodin kannettava tietokone sekä Huomasimme

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää kanssamme Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan!

Tule opiskelemaan venäjää kanssamme Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! Tule opiskelemaan venäjää kanssamme Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Tahdotko olla

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan!

Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Tahdotko olla itänaapurimme kulttuurin,

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot