Pikakäynnistys. Sensoface-ilmaisin (anturin tila) Kellonaika (tai läpivirtaus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pikakäynnistys. Sensoface-ilmaisin (anturin tila) Kellonaika (tai läpivirtaus)"

Transkriptio

1 Pikakäynnistys Käyttötapa Mittaus Kun virta on kytketty päälle, siirtyy laite automaattisesti käyttötapaan Mittaus. Siirtyminen käyttötapaan Mittaus toisesta käyttötavasta (esim. diagnoosi, huolto): Paina meas-painikettapitkään (> 2 s). Sensoface-ilmaisin (anturin tila) Kellonaika (tai läpivirtaus) Käyttötapa-ilmaisin (Mittaus) Paina measpainiketta pitkään: Käyttötapaan Mittaus siirtyminen (painaminen uudestaan lyhyesti: näytön ulkonäön vaihto Käytössä olevan mittauskanavan kirjain Lukema vastaa OUT1:a: esim, A-kanavan mittausyksikkö Lukema vastaa OUT2:a: tässä esim. A-kanavan lämpötila enter-painike Asetuksesta riippuen voidaan valita seuraavat ilmaisimet vakionäytöksi Mittaus-käyttötavan osalta (katso sivu ): A- ja B-kanavan mittausarvot sekä kellonaika (esiasetus) mittausarvo ja mittauspaikkanimi ( TAG ) johtokyky ja lämpötila A-kanava (katso esimerkki yllä) johtokyky ja lämpötila B-kanava Kellonaika ja päivämäärä A- ja B-kanavan mittausarvot ja läpivirtaus Lähtövirrat Huomaa: meas-painiketta painamalla käyttötavassa Mittaus saadaan näyttöön sen esitystapa n. 60 s ajaksi. Laite on konfiguroitava mittaustehtävää varten! 1

2 Näppäimistö Näppäin meas info enter menu Nuolinäppäimet ylös/alas Nuolinäppäimet vasen/oikea Toiminto Siirto valikon edelliselle tasolle Siirto suoraan mittaustilaan (paina yli 2 s ajan) Mittaustila: muu näytön esitystapa Tietojen haku Virheilmoitukset näyttöön Konfigurointi: vahvista syöttö, seuraava konfigurointivaihe Konfigurointi: ohjelman suoritus jatkuu Mittaustila: siirry valikkoon Valikko: lukeman suurentaminen/ pienentäminen Valikko: valinta Valikko: siirry edelliseen/seuraavaan valikkoryhmään Lukujen syöttö: paikka vasemmalle/oikealle Anturivalvonta Sensocheck, Sensoface Sensocheck valvoo jatkuvasti anturia ja sen johtoja. Sensocheck on määritettävä (tehdasasetus: Pois päältä). Sensoface antaa tietoja anturin tilasta. Kolme Sensoface-piktogrammia antavat tietoja anturin kulumisesta ja huoltotarpeesta. Surullinen Sensoface muuttaa näytön lilanväriseksi. Painikkeella info saadaan näyttöön huomautus 2

3 Näyttö MEMO SENS Lämpötila 2 Sensocheck 3 Väli/tasoitusaika 4 Anturitiedot 5 Ei käytössä 6 Ilmoitus raja-arvo: Limit 1 tai Limit 2 7 Hälytys 8 Huolto 9 A-kanava/B-kanava 10 Kalibrointi 11 Ei käytössä 12 Odotusaika käy Huomiovärit (näytön taustavalaistus) 13 Info saatavissa 14 HOLD-tila päällä 15 Päänäyttö 16 Sivunäyttö 17 Jatka painamalla enter. 18 Ei käytössä 19 Vianmääritys 20 Asetustila 21 Kalibrointitila 22 Mittaustila 23 Sensoface 24 Mittausarvomerkki punainen punainen vilkkuen oranssi turkoosi vihreä lila Hälytys (vikatapauksissa: vilkkuvat lukemat) Väärä syöttö: ei-sallittu arvo tai väärä tunnus HOLD-tila (kalibrointi, asetustila, huolto) Vianmääritys Info Sensoface-ilmoitus 3

4 Näytön esitystavat mittaustilassa MAIN DISPLAYksi kutsutaan mittaustilassa käytössä olevaa näyttöä. Voit siirtyä muista käyttötavoista mittaustilaan pitämällä meas-painiketta alhaalla (> 2 s). meas-painike enter-painike Paina lyhyesti meas kun haluat nähdä muita näytön esitystapoja, esim mittauspaikkanimen (TAG) tai läpivirtauksen (L/h). Näissä on turkoosinvärinen taustavalaistus ja palaavat 60 s kuluttua päänäyttöön. n. 2 s Kun haluat valita jonkin esitystavan MAIN DISPLAYksi, paina enter sivunäyttöön ilmestyy MAIN DISPLAY NO valitse kursoripainikkeilla Ylös tai Alas MAIN DISPLAY YES ja vahvista painamalla enter. Taustavalaistus muuttuu valkoiseksi. Sen jälkeen kyseinen näytön esitystapa näkyy mittaustilassa 4

5 Käyttötavan valitseminen/arvojen syöttäminen Käyttötavan valitseminen: 1) Paina meas-painiketta pitkään (> 2 s) (käyttötapa Mittaus) 2) Paina menu-painiketta valikko tulee näkyviin 3) Valitse käyttötapa nuolinäppäimien vasen/oikea avulla 4) Vahvista valintasi painamalla enter 1 Valikko Valittu käyttötapa (vilkkuu) Arvojen syöttäminen: 5) Paikan valinta: nuolinäppäin vasen/oikea 6) Lukeman muokkaus: nuolinäppäin ylös/alas 7) Vahvista syöttö: paina enter

6 Käyttötavat/toiminnot Mittaustila (päänäyttö valittavana) TAG-näyttö CLK-näyttö 60 s kuluttua 60 s kuluttua Painamalla menu-painiketta (nuolipainike alas) vie valintavalikkoon. Valikkoryhmä valitaan nuolinäppäimillä vasen/oikea. Valikkokohta aukeaa painamalla enter. Takaisin: meas. Kalibroititietojen näyttö Testaustila: RAM, ROM, EEPROM, Modul Lokikirja: 100 tapahtumaa päivämäärällä ja kellonajalla Korjaamattomien anturisignaalien suora näyttö Ohjelmistoversion, laitteen tyypin ja sarjanumeron näyttö Manuaalinen siirtyminen HOLD-tilaan esim. anturin vaihtamista varten. Signaalilähdöt käyttäytyvät kuten parametreissa on määritetty (esim. viimenen mittausarvo, 21 ma) A-anturin kalibrointi syöttämällä kennokerroin B-anturin kalibrointi syöttämällä kennokerroin Konfigurointi (Pääsy koodin kautta, toimitusasetus: 5555) Mittausarvojen näyttö validointitarkoituksiin (simulaattorit) Virtalähtö 1 Virtalähtö 2 Reletesti (vain A4...) IrDA-liittymän aktivointi Käyttötapojen pääsykoodien jakelu Tehdasasetusten palautus Vaihtoehtovapautus TAN:n kautta 6

7 Konfiguroinnin yhteenveto Konfigurointivaiheet on koottu valikkoryhmiksi. Nuolinäppäimien ja avulla voidaan siirtyä seuraavaan valikkoryhmään eteen tai taaksepäin. Joka valikkoryhmässä on valikkokohtia parametrien asettamiseksi. Valikkokohta aukeaa painamalla enter. Arvojen muuttaminen tapahtuu näppäimillä ja, muutetut arvot vahvistetaan painamalla enter. Siirtyminen takaisin mittaukseen: paina meas-painiketta pitkään (> 2 s). Valikkoryhmän valinta Valikkoryhmä Koodi Näyttö Valikkokohdan valinta A-anturin parametrit S_A: Valikkokohta 1... Valikkokohta... B-anturin parametrit S_B: Mittaustila MES: Virtalähtö 1 OT1: Virtalähtö 2 Kytkentätulo (läpivirtausmittaus tai taso) OT2: IN: Hälytystila Vain Stratos Pro A4...: Kytkentälähdöt ALA: REL: Kellon asettaminen Mittauspaikan nimi CLK: TAG: 7

8 Mittauspaikan ja kanavan valinta laitteessa Anturit A ja B mittauspaikkajärjestys Tulo: COND A-anturi armatuurin kanssa Mittauslaite Stratos Pro A... CC Pituus enint. 3 m Poisto: COND B-anturi armatuurin kanssa Kanavavalinta ja näyttömääritys DISPLAY: Näyttö OUT 1 Näyttö OUT 2 8

9 ph-arvon laskeminen ph-arvon laskeminen kaksinkertaisen johtokyvyn mittauksen avulla Voimaloiden kattilasyöttöveden valvonnassa ph-arvo voidaan määrittää kaksinkertaisen johtokyvyn mittauksen avulla. Sitä varten mitataan kattilan syöttöveden johtokyky ennen ionivaihdinta ja sen jälkeen. Tämä usein käytetty epäsuora ph-arvon mittaustapa on suhteellisen vähähuoltoinen ja sillä on seuraavat edut: Pelkkä ph-arvon mittaus ultrapuhtaassa vedessä on hyvin vaikeaa. Kattilan syöttövedessä on vähän ioneja. Silloin on käytettävä erikoiselektrodia, joka vaatii jatkuvan kalibroinnin ja jonka vakaus on huono. Toiminto Johtokyvyn mittaamiseen ennen ioninvaihdinta ja sen jälkeen käytetään kahta anturia. Saatujen johtokykymittausarvojen perusteella ph-arvo lasketaan alla olevan kaavan mukaan: Johtokykymittauspiste A A-anturi Laskentayksikkö (Calculation Block) Kationivaihdin ph Johtokykymittauspiste B H 2 O B-anturi Natriumhydroksidin pitoisuuden laskenta / ph-arvo: c(naoh) = COND A 1/3 COND B 243 ph = 11+log[c(NaOH)] 9

10 Suositellut ph-alueet: 10 ± 0,2 alle 136 barin käyttöpaineelle tai 9,5 ± 0,2 yli 136 barin käyttöpaineelle 60 µs/cm 50 ph = 10,2 40 ph = 10,0 kationivaihdinta ennen mitattu johtokyky (COND B) ph = 9,8 ph = 9,7 ph = 9,5 ph = 9, µs/cm kationivaihtimen jälkeen mitattu johtokyky (COND B) Kuva: Kattilaveden säätö natriumhydroksidin avulla vapaan kierron kattilassa. ph-arvon riippuvuus kationivaihtimen molemmin puolin mitatusta johtokyvystä. Lähde: Kattilasyöttöveden, kattilaveden ja yli 68 barin sallitun käyttöpaineen höyrygeneraattorien höyryn VGB-direktiivin liite (VGB-R 450 L) 10

11 Kalibrointi syöttämällä kennokerroin Anturin kennokerroinarvo voidaan syöttää suoraan. Arvon on oltava tunnettu, eli se on etukäteen määriteltävä laboratoriossa. Samanaikaisesti näkyvät valittu mittausyksikkö ja lämpötila. Näyttö Toiminta Huomautus Kalibroinnin valinta. Jatka painamalla enter. Valitse kalibrointimenetelmä CAL_CELL_A (tai CAL_CELL_B). Jatka painamalla enter. Kalibrointi on samanlainen A-anturille kuin B-anturille; Valittu anturi näkyy näytön yläosassa (A tai B) Valmis kalibrointiin. Tiimalasi vilkkuu. Näyttö (3 s) Laite on tästä lähtien HOLD-tilassa. Syötä kennokerroin. Jatka painamalla enter. Laite ilmoittaa lasketun kennokertoimen (25 C:ssa). Sensoface on käynnissä. Valitse nuolinäppäimen avulla: Lopetus (MEAS) Toisto (REPEAT) Jatka painamalla enter. Samanaikaisesti näkyvät valittu mittausyksikkö ja lämpötila. Lopetettaessa: HOLD poistuu käytöstä hetken kuluttua. 11

12 HOLD-käyttötila HOLD-käyttötila on asetusten ja kalibroinnin aikainen turvatila. Lähtövirta on jäädytetty (Last) tai asetettu kiinteään arvoon (Fix). Hälytys- ja raja-arvokoskettimet ovat pois käytöstä. HOLD-tilan aikana näytön tausta on valaistu oranssiksi. HOLD-tila, teksti näytössä: Lähtösignaalin käyttäytyminen Last: Lähtövirta jäädytetään viimeiseen arvoon. Suositeltavaa lyhyellä konfiguroinnilla. Prosessi ei saa muuttua oleellisesti konfiguroinnin aikana. Muutoksia ei oteta huomioon tässä asetustavassa! Fix: Lähtövirta asetetaan selvästi prosessiarvosta poikkeavaan arvoon, ilmoittaakseen ohjausjärjestelmälle, että laitteen parissa työskennellään. Lähtösignaali HOLDissa: Lähtövirta [ma] 21 Lähtösignaali HOLD Asetus FIX = 21.0 ma Lähtösignaali HOLD Asetus LAST 4 HOLD käytössä HOLD käytössä HOLD-käyttötilan lopetus HOLD-tilan lopetus tapahtuu siirtymällä mittaustilaan (paina measpainiketta pitkään). Näyttöön ilmestyy teksti Good Bye, sen jälkeen HOLD-tila poistuu. Kalibroinnista poistumisen yhteydessä tulee turvakysely, jolla varmistetaan, että mittauspaikka on jälleen käyttövalmis (esim.: Anturi on asennettu, sijaitsee prosessissa). 12

13 Hälytys HOLD ulkoinen laukaisu HOLD-käyttötila voidaan laukaista ulkoisesti HOLD-tulon signaalin avulla (esim. prosessin ohjauksen kautta). Apuvirta V AC/DC HOLD tulo Stratos Pro Prosessinohjausjärjestelmä HOLD pois käytöstä HOLD käytössä V AC/DC V AC/DC HOLD manuaalinen laukaisu HOLD-tila voidaan aiheuttaa manuaalisesti HOLD-valikon avulla. Näin mahdollistetaan esim. anturien vaihtaminen ilman, että lähdöissä ja kontakteissa tapahtuu jotain ei-tovottua. Palaaminen valintavalikkoon painamalla meas. Hälytys Virheen sattuessa näyttöön ilmestyy heti Err xx. Vasta kun asetusten mukainen viive on kulunut, astuu hälytyskontakti käyttöön ja syntyy lokikirjamerkintä. Hälytyksen sattuessa laitteen näyttö vilkkuu, näytön taustavalaistus muuttuu punaiseksi. Virheilmoitukset voidaan lisäksi lähettää 22 ma-signaalin avulla lähtövirran kautta. Virheen poistuttua hälytystila päättyy n. 2 s kuluttua. 13

14 Hälytys- ja HOLD -ilmoitukset Ilmoitus Laukaisija Syy Hälytys Sensocheck Polarisaatio/kaapeli (22 ma) Virheilmoitukset Virtaus (CONTROL-tulo) Hälytyskontakti Virtaus (virtatulo) avautuu ERR A/ ERR B: Johtokykyarvo > µs ERR A/ ERR B: Johtokyky > µs HOLD HOLD valikon tai tulon kautta (Last/Fix) Konfigurointi Kalibrointi Huolto Ilmoitusten aiheuttaminen CONTROL-tulon kautta: Ota käyttöön Konfigurointi-valikossa ilmoitus: Apuvirta V AC/DC Stratos Pro tulo Ilmoitusten aiheuttaminen virtatulon kautta: Ota käyttöön Konfigurointi-valikossa ilmoitus: 0(4) ma 5 6 CONTROL- Virta- Stratos Pro tulo 14

15 Virhe Info-teksti (ilmestyy virhetapauksessa, kun Info-painiketta painetaan) Virheilmoitukset Ongelma mahdollinen syy Virhe tasaustiedoissa EEPROM tai RAM viallinen Tämä virheilmoitus ilmestyy vain, kun vika on lopullinen. Laite on palautettava tehtaalle uutta tasausta varten. Virhe konfigurointi- tai kalibrointitiedoissa Konfigurointi- tai kalibrointitiedot virheellisiä Palauta laitteen tehdasasetukset (SERVICE/DEFAULT) ja kalibroi uudestaan Liian pieni syöttöjännite tai moduuli ei ole asennettu Väärä moduuli Anna tehtaan vaihtaa moduuli. Järjestelmävirhe Vaatii uudelleen käynnistyksen. Mikäli virhe ei poistu, palauta laite tehtaalle. Parametriasetusvirhe Span Out1 Parametriasetusvirhe Span Out2 Parametriasetusvirhe I-Input Parametriasetusvirhe OUT1 bilineaarinen, väärä ominaiskäyrä OUT2 bilineaarinen, väärä ominaiskäyrä 15

16 Virheilmoitukset Virhe ERR 10 (A-kanava) ERR 40 (B-kanava) ERR 11 (A-kanava) ERR 41 (B-kanava) ERR 13 (A-kanava) ERR 43 (B-kanava) ERR 15 (A-kanava) ERR 45 (B-kanava) Info-teksti (ilmestyy virhetapauksessa, kun Info-painiketta painetaan) Ongelma mahdollinen syy Johtokyvyn mittausalue ylitetty > 250 ms Näyttöalue alitettu/ ylitetty Cond > 9999 µs/cm < 0,1 kohm cm Arvo on lämpötilaalueen ulkopuolella Sensocheck tarkista kaapeli Kuormitusvirhe Lähtövirta 1 < 3,8 ma Lähtövirta 1 > 20,5 ma Lähtövirta 2 < 3,8 ma Lähtövirta 2 > 20,5 ma Virtatulon raja-arvo Läpivirtaus liian pieni Läpivirtaus liian suuri 16

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Ovaport Käyttöohje ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Sisällysluettelo Esittely...3 Käyttöönotto...3 Kirjautuminen...4 Käyttöliittymä...6 Kokonaiskuva-sivu... 11 Hälytykset-sivu... 24 Raportointi-sivu...

Lisätiedot

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa Käyttöohjekirja Malli n:o: CL 515T38+SE SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄOMINAISUUDET...1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET.....1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS...2 YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS...2 LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE...2 HUOMIO!-ETIKETTI...5 TEKNISET TIEDOT...5 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO...6 ESIMIEHEN ASETTAMAT

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta.

KÄYTTÖOHJE. Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. CASIO-moduuli 3202 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. SGW-300H-1 SGW-300HD-1 Sovellutukset Kellon sisäänrakennettuja antureita voi käyttää barometrisen paineen, lämpötilan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

MKII-kalibrointilaitteen pikaopas

MKII-kalibrointilaitteen pikaopas MKII-kalibrointilaitteen pikaopas Sisällys 1. Näppäimet... 1 2. Päävalikot... 1 3. Tarkastusten suorittaminen... 2 3.1. Ajopiirturin 2-vuotistarkastuksen suorittaminen digipiirturille... 3 3.2. Ajoneuvon

Lisätiedot

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 Sisällys Tervetuloa 4 Uutta 5 Uutta tässä versiossa... 5 Aloittaminen 6 Kellosi 7 Tietoja kellosta... 7 Kellon käyttäminen... 7 Kellon puhdistaminen... 8 Sykemittari...

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

FI K ÄY T T Ö O HJ E

FI K ÄY T T Ö O HJ E FI KÄYTTÖOHJE PIKAOPAS Päivittäisen hälytyksen osoitin Sukellushälytyksen osoitin Lentokieltosymboli Turvapysähdyksen osoitin Säiliöpaineen pylväsnäyttö Langattoman lähettimen osoitin Päivämäärä Kaksoiskellonaika

Lisätiedot

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje 2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6 Muistikortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Käyttöohje. DEVIreg Touch. Älykäs elektroninen termostaatti. www.devi.com

Käyttöohje. DEVIreg Touch. Älykäs elektroninen termostaatti. www.devi.com Käyttöohje DEVIreg Touch Älykäs elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 4 1.1 Turvaohjeet............ 5 2 Asetukset................ 6 2.1 Lämpötilan asettaminen....

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) 1 Sisältö 1: Käyttöohje Järjestelmän kuvaus 3 Yleistä 5 Painikkeet 5 Näyttö 5 Valikko 6 Mahdolliset

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET

LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET LIFEPAK 15 -MONITORI/DEFIBRILLAATTORI KÄYTTÖOHJEET Tärkeitä tietoja!usa Rx Only!USA Laitteen seuranta Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomainen vaatii, että defibrillaattorien valmistajat ja jälleenmyyjät

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly Control panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung

Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly Control panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung Bruksanvisning & monteringsanvisning Manöverpanel 3010 413 Instructions for use and assembly ontrol panel 3010 413 Gebrauchs- & Montageanleitung Bedieneinheit 3010 413 Instructions d utilisation & de montage

Lisätiedot