MKII-kalibrointilaitteen pikaopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MKII-kalibrointilaitteen pikaopas"

Transkriptio

1 MKII-kalibrointilaitteen pikaopas Sisällys 1. Näppäimet Päävalikot Tarkastusten suorittaminen Ajopiirturin 2-vuotistarkastuksen suorittaminen digipiirturille Ajoneuvon nopeudenrajoittimen toiminnan testaaminen piirturin kautta Muita käytettyjä toimintoja Kalibrointilaitteen omien asetusten muuttaminen Puoliautomaattisen lepotilan asettaminen DTCO1381-digipiirturiin Näppäimet ON/OFF Laitteen virtapainike, pitkä painallus käynnistää, lyhyt painallus sammuttaa 0 9 Numero-/kirjainpainikkeet, painamalla useaan kertaan samaa painiketta antaa isot, pienet kirjaimet, numerot ja erikoismerkit / - Nuolinäppäimien avulla voi liikkua valikoissa eteen- tai taaksepäin ENTER Valintapainike, jolla vahvistetaan kaikki valinnat DELETE Peruutuspainike, jolla peruutetaan valinnat SEND Yksittäisen parametrin lähettämiseksi käytettävä painike MENU Valikkopainike, jolla päästään aina takaisin päävalikkorakenteeseen / - Nuolinäppäimien avulla voi jossain valikoissa muuttaa arvoja (esim. nopeussimulaattori) 2. Päävalikot :PIIRTU. VALINTA Piirturin valinta valikon kautta valitaan aina aluksi, että mitä piirturia ollaan kalibroimassa :AJO RULLILLA Ajo rullilla valikon kautta suoritetaan 20m testi erillisillä rullilla (ei yleensä käytetä) :20M TESTI MANUA 2-vuotistarkastuksen yhteydessä suoritettava 20m testi manuaalisesti ilman automaattimittausta :20M TESTI AUTOM 2-vuotistarkastuksen yhteydessä suoritettava 20m testi laserautomaattimittauslaitteilla

2 :PENKKITESTI Piirturille suoritettavat valmiit penkkitestit eri nopeuksille (Piirturin toiminnan testaukseen) :MATKATESTI Piirturille suoritettavat valmiit matkatestit (voidaan testatata matkamittarin toiminta) :NOPEUSSIMULAAT. Nopeudenrajoittimen toiminnan mittaamiseen käytettävä nopeussimulaattorivalikko :KELLOTESTI Piirturin kellonajan tarkkuuden mittaaminen :PIIRTURINTIEDOT Piirturin tekniset tiedot :VIKAKOOD.HALLIN Piirturiin tallentuneiden vikakoodien tarkasteleminen :AIKA/PVM Ajan ja päivämäärän muuttaminen piirturiin :LÄHET.KAIK.DATA Tämän valikon kautta muokatut kalibrointitiedot voidaan lähettää piirturin muistille :MUOKKAA DATAA Tämän valikon kautta piirturilta luettuja kalibrointitietoja päästään muokkaamaan :LUE KAIKKI DATA Tämän valikon kautta pystytään lukemaan piirturin muistille tallennetut kalibrointitiedot laitteeseen 3. Tarkastusten suorittaminen Pikaoppaassa on käsitelty vain tärkeimpien tarkastusten suorittaminen ja jätetty mm. Suomessa harvemmin suoritettavat penkki- ja matkatestit pikaoppaan ulkopuolelle. Tarkemmat ohjeet näiden harvinaisempien testien suorittamiseksi löytyvät laitteen englanninkielisestä käyttöoppaasta. Ohessa on kerrottu kuinka suoritetaan piirturin 2- vuotistarkastus ja nopeudenrajoittimen toiminnan testaus piirturin kautta.

3 3.1. Ajopiirturin 2-vuotistarkastuksen suorittaminen digipiirturille Alkutoimenpiteet: Laita ajoneuvoon virrat päälle ja syötä korjaamokortti piirturiin. Yhdistä kalibrointilaite oikealla digikaapelilla piirturiin. Kytke laitteeseen virta päälle ON/OFF painikkeesta. Valitse Piirturin valinta valikon kautta oikea piirturimerkki, jota olet kalibroimassa ja johon aiot kalibrointilaitteen yhdistää. (Huom! ENTER-painiketta pitää painaa kaksi kertaa niin että näytön oikeaan alanurkkaan tulee nuolien kuva piirturimerkkien selaamista varten) W-arvon mittaus eli 20 metrin testin suorittaminen manuaalisesti: Selaa nuolinäppäimillä (kahdesti oikealle) 20m testi manuaalinen valikko ja vahvista ENTER-painikkeella. Aja lähtöpisteeseen A ja paina ENTER-painiketta. Liikuta ajoneuvoa hitaasti eteenpäin, kunnes kuulet ensimmäisen pulssin. Pysäytä ajoneuvo ja paina ENTER-painiketta. Mittaa liikuttu matka millimetreissä ja syötä lukema numeronäppäimillä kalibrointilaitteelle vahvistaen ENTER-painikkeella. Kenttiin ei ole pakko syöttää mitään lukemaa. Aja päätepisteeseen B ja paina ENTER-painiketta. Liikuta ajoneuvoa hitaasti eteenpäin, kunnes kuulet ensimmäisen pulssin. Pysäytä ajoneuvo ja paina ENTER-painiketta. Mittaa liikuttu matka millimetreissä ja syötä lukema numeronäppäimillä kalibrointilaitteelle vahvistaen ENTER-painikkeella. Kenttiin ei ole pakko syöttää mitään lukemaa. Mitattu W-arvo ilmestyy laitteen näytölle ja jää laitteen muistiin myöhemmin suoritettavaa ohjelmointia varten, kunnes laite sammutetaan. Suorita testi tarvittaessa uudestaan edestakaisin niin monta kertaa, että oikeasta tuloksesta on varmuus. Selaa nuolinäppäimillä (kerran vasemmalle) Lue kaikki data valikko ja vahvista ENTER-painikkeella tietojen lukeminen piirturista. W-arvon mittaus eli 20 metrin testin suorittaminen automaattilaitteilla: Selaa nuolinäppäimillä (kolmesti oikealle) 20m testi automaattinen valikko ja vahvista ENTER-painikkeella. Aja lähtöpisteeseen A ja paina ENTER-painiketta. (ajoneuvon pitää olla mittaradan ensimmäisen peilin ulkopuolella) Testerin näytölle tulee teksti Aja pisteeseen B eli aja mittaradan läpi. (laite aloittaa mittauksen automaattisesti ensimmäisen peilin kohdalla ja lopettaa mittauksen automaattisesti jälkimmäisen peilin kohdalla) Mitattu W-arvo ilmestyy laitteen näytölle ja jää laitteen muistiin myöhemmin suoritettavaa ohjelmointia varten, kunnes laite sammutetaan.

4 Suorita testi tarvittaessa uudestaan edestakaisin niin monta kertaa, että oikeasta tuloksesta on varmuus. Piirturin kalibrointiparametrien lukeminen, muuttaminen ja lähettäminen: Selaa nuolinäppäimillä (kerran vasemmalle) kohta Lue kaikki data ja paina ENTER-painiketta kopioidaksesi piirturille jo syötetyt parametrit kalibrointilaitteen muistille. Selaa nuolinäppäimillä (kahdesti vasemmalle) kohta Muokkaa dataa ja paina ENTER-painiketta muokataksesi piirturin parametreja. Käy läpi nuolinäppäimillä kaikki kohdat ja muuta tarvittaessa arvot. Lähetä lopuksi muutetut parametrit laitteen muistille valitsemalla nuolinäppäinten avulla päävalikosta kohdan Lähetä kaikki data (kolmesti vasemmalle). (Huom! voit lähettää jotain yksittäisen parametrien muutoksia SEND-painikkeen avulla) Lopputoimenpiteet: Irrota kalibrointilaite piirturista, kytke laitteesta virrat pois ja ota korjaamokortti ulos piirturista. Ota teknisten tietojen tuloste piirturilta ja varmista, että muutetut arvot ovat tallentuneet piirturin muistille Ajoneuvon nopeudenrajoittimen toiminnan testaaminen piirturin kautta Laita ajoneuvoon virrat päälle ja syötä korjaamokortti, jos kyseessä digipiirturi. Yhdistä kalibrointilaite oikealla kaapelilla piirturiin. Kytke laitteeseen virta päälle ON/OFF painikkeesta. Valitse Piirturin valinta valikon kautta oikea piirturimerkki, jota olet kalibroimassa ja johon aiot kalibrointilaitteen yhdistää. (Huom! ENTER-painiketta pitää painaa kaksi kertaa niin että näytön oikeaan alanurkkaan tulee nuolien kuva piirturimerkkien selaamista varten) Selaa nuolinäppäimillä (viidesti oikealle) Nopeussimulaattori valikko ja vahvista ENTER-painikkeella. Syötä numeronäppäimillä piirturin K-arvo ja vahvista ENTER-painikkeella. Syötä numeronäppäimillä aloitusnopeus ja vahvista ENTER-painikkeella. Muuta nopeutta nuolinäppäimillä 1 / 4 ja katso missä vaiheessa nopeudenrajoitin pudottaa kierrokset alas. Tarkastuksen jälkeen sammuta kalibrointilaite, kytke laite irti piirturista ja ota korjaamokortti piirturista, jos kyseessä on digipiirturi. HUOM! Robottivaihteisiin ajoneuvoihin saattaa tulla vikailmoituksia, kun syötetään nopeuttaa kalibrointilaitteella piirturin kautta. Tapauskohtainen tilanteen varmistaminen merkkihuollosta on suositeltavaa.

5 4. Muita käytettyjä toimintoja 4.1. Kalibrointilaitteen omien asetusten muuttaminen Kytke laitteeseen virta päälle ON/OFF painikkeesta ja paina heti perään kaksi (2) kertaa ENTER-painiketta. Laite kysyy PIN-koodia ja syötä numeronäppäimillä koodi:8642. Selaa nuolinäppäimillä Diagnostic Menun vaihtoehdot ja muuta ENTER-painikkeella jos tarvis. Paina MENU-painiketta palataksesi päävalikkoon Puoliautomaattisen lepotilan asettaminen DTCO1381-digipiirturiin Muokkaa dataa -valikosta pitää valita kohta Oletustoiminnat / Def.Key On/Off. Sen jälkeen käyttäjä voi nuolinäppäimillä valita kohdat joita haluaa muokata: Kortti1 virrat on (K1 On) Kortti2 virrat on (K2 On) Kortti1 virrat off (K1 Off) Kortti2 virrat off (K2 Off) Edellisen päivityksen pvm. (Pvm.) Pvm. kohta tulee automaattisesti piirturin tiedoista, eikä tätä parametriä pystytä muokkaamaan käyttäjän toimesta. Käyttäjä voi valita nuolilla minkätahansa ylimmästä vaihtoehdosta ja painamalla ENTER -painiketta, käyttäjä pääsee alavalikkoon, josta voidaan valita toimitila. Vaihtoehdot ovat: Lepo/Tauko (Brk./Rst.) Varallaolo (Available) Muu Työ (Work) Ei muuta eli toiminto pystyy valittuna (No Change) Painamalla ENTER -painiketta uudestaan laite palaa takaisin valikkoon. Kun muutokset on suoritettu, niin tiedot kalibroidaan piirturille painamalla laitteen Lähetä / Send -painiketta. Huom!: Päivityksen voi suorittaa vain 1.2A ja siitä eteenpäin oleviin versioihin. Tätä aiempia DTCO 1381 versioita ei pystytä päivittämään. Version voi tarkistaa tulostepaperin alla olevasta tyyppihyväksyntäkilvestä. Versio 1.2A on tullut markkinoille loppuvuodesta 2007.

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 Sisällys Tervetuloa 4 Uutta 5 Uutta tässä versiossa... 5 Aloittaminen 6 Kellosi 7 Tietoja kellosta... 7 Kellon käyttäminen... 7 Kellon puhdistaminen... 8 Sykemittari...

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje

Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje Nokia 5330 Mobile TV Edition -käyttöohje 2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Alkuvalmistelut 5 Näppäimet ja osat 5 SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen 6 Muistikortin asettaminen paikalleen

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Käyttöopas Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 HUAWEI MediaPad ulkoiset osat...2 SIM- ja microsd-korttien

Lisätiedot

Käyttöopas. etrex H. henkilökohtainen navigaattori

Käyttöopas. etrex H. henkilökohtainen navigaattori Käyttöopas etrex H henkilökohtainen navigaattori 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Puhelin: (913) 397.8200 tai (800) 800.1020

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa Käyttöohjekirja Malli n:o: CL 515T38+SE SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄOMINAISUUDET...1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET.....1

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS...2 YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS...2 LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE...2 HUOMIO!-ETIKETTI...5 TEKNISET TIEDOT...5 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO...6 ESIMIEHEN ASETTAMAT

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0 Käyttöohje Nets ict250 Nets ict250g Nets iwl250be Nets iwl250g EMV FI versio 5.3.0 www.nets.fi Sisällysluettelo 1. Tervetuloa Nets-maksupäätteen käyttäjäksi...4 2. Perusasetukset...5 3. Maksupäätteen päivittäminen...6

Lisätiedot

MacBook Käyttöopas. Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

MacBook Käyttöopas. Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja MacBook Käyttöopas Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslakien

Lisätiedot

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakemista ja arviointilomakkeen täyttämistä varten työnantaja / työpaikkakouluttaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen. Tämän jälkeen

Lisätiedot

SUUNTO QUEST Käyttöopas

SUUNTO QUEST Käyttöopas SUUNTO QUEST Käyttöopas fi 1 VARO-OHJEET................................................................ 5 Käytössä ovat seuraavat varomerkinnät:............................. 5 Varo-ohjeet:...........................................................

Lisätiedot

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos

Nokia 6111 -käyttöohje. FI 9241589 2. painos Nokia 6111 -käyttöohje FI 9241589 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RM-82-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos

Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje. 9243658 1. painos Nokia 7360 -puhelimen käyttöohje 9243658 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RM-127 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Simrad IS20 Analog Instrument series. Suomi Sw. 1.2

Omistajan käsikirja. Simrad IS20 Analog Instrument series. Suomi Sw. 1.2 Omistajan käsikirja Simrad IS20 Analog Instrument series Suomi Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Omistajan käsikirja Simrad IS20 Analog mittarisarja Suomi

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot