Avustustoiminta HAKUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustustoiminta HAKUOPAS"

Transkriptio

1 Avustustoiminta HAKUOPAS

2 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa

3 Sisältö 1. Johdanto Yleistä avustusten hakemisesta Hakuajat Verkkoasiointi Hakulomakkeet Avustusstrategia Hakijan avustuskelpoisuus Hakemuksen käsittelyvaiheet Muut ehdot ja päätöksenteko Hakijan oikeudet ja velvollisuudet Toiminta-avustuksen (A) hakeminen Yleisavustuksen (Ay) hakeminen Kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) hakeminen Investointiavustuksen (B) hakeminen Avustuksen hakeminen asuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Avustuksen hakeminen toimitilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Avustuksen hakeminen käyttöomaisuuden hankintaan Rakennushankkeen suunnittelu Projektiavustuksen (C) hakeminen Kehittämisavustuksen (Ci) hakeminen Käynnistämisavustuksen ja muun projektirahoituksen (Ck) hakeminen Avustusohjelmat Avustusten maksaminen...28 Lomakeluettelo...29 Sanasto

4 1. Johdanto Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on Suomessa yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan. Vuosittain liiketoiminnan voitosta lähes 300 miljoonaa euroa jaetaan avustuksina oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille 1 terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Raha-automaattiavustuksilla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, projekteja ja investointeja. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään vuosittain hakemusten perusteella. Avustusten jakamista ohjaavat RAY:n avustusstrategia sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa tehty sopimus tulostavoitteista. Lisäksi RAY julkistaa helmikuussa avustusstrategian toimeenpanosuunnitelman, jossa linjataan tarkemmin seuraavan vuoden jakoa. RAY valmistelee joulukuun puoliväliin mennessä jakoehdotuksen; lopullisen jakopäätöksen tekee valtioneuvosto yleensä helmikuun alkuun mennessä. Tähän oppaaseen on koottu avustusten hakemiseen liittyvät keskeiset ohjeet. Opas päivitetään vuosittain. RAY pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoja avustuksista ja niiden hakemisesta sekä hakulomakkeet täyttöohjeineen löydät RAY:n verkkosivuilta osoitteesta Ray.fi. 1 Avustuskelpoisista hakijoista käytetään tässä oppaassa yleisnimitystä järjestö. 4

5 Avustusten vuosikalenteri Tammikuu Valtioneuvosto päättää avustuksista tammi-helmikuussa. Virheelliseen avustuspäätökseen voi hakea oikaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä 30 päivän kuluessa. Uudet avustuksensaajat vahvistavat pankkiyhteystietonsa RAY:lle kirjallisesti mennessä. Mikäli esitetty avustus poikkeaa olennaisesti haetusta, RAY pyytää hakijalta tarvittaessa uuden talousarvion sekä tarkennetun toteuttamis- tai toimintasuunnitelman mennessä. Huhtikuu Järjestöt antavat selvitykset edellisen vuoden avustusten käytöstä RAY:lle mennessä. Heinäkuu Lokakuu Helmikuu RAY maksaa toimintaavustusten 1. erän. RAY julkaisee hakuoppaan, avustusvalmistelun taustamuistion ja hakulomakkeet. Toukokuu RAY maksaa toimintaavustusten 2. erän. Uusien projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Elokuu RAY maksaa toimintaavustusten 3. erän. Marraskuu RAY maksaa toimintaavustusten 4. erän. Maaliskuu Uusien rakennushankkeiden (B) ja yli euron peruskorjaushankkeiden (B) hakuaika päättyy Kesäkuu Syyskuu Toiminta-avustusten (Ak, Ay), toimitila-, asunto- ja käyttöomaisuushankintojen (B), alle euron peruskorjausten (B) sekä sekä käynnissä olevien investointien (B) ja projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Joulukuu RAY julkistaa jakoesityksen seuraavalle vuodelle. Järjestöt toimittavat vanhenemassa olevien avustusten maksupyynnöt ja avustusten pidennyshakemukset RAY:lle mennessä. Projektien loppuraportit lähetetään ennen projektin viimeistä maksuerää. 5

6 2. Yleistä avustusten hakemisesta Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Raha-automaattiavustuksia voi hakea terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään järjestötoimintaan. Avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Hakuajat on porrastettu maaliskuulle, toukokuulle ja syyskuulle. RAY:ltä voi hakea kolmea erityyppistä avustusta: toiminta-avustusta (A), investointiavustusta (B) tai projektiavustusta (C). Toiminta-avustukset (A) jakautuvat yleisavustuksiin ja kohdennettuihin toiminta-avustuksiin. Yleisavustuksella (Ay) voi kattaa avustuksen käyttötarkoituksessa mainittuja, yleishyödyllisestä toiminnasta syntyneitä hyväksyttäviä kuluja. Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) myönnetään järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon erillismenoihin. Investointiavustuksia (B) myönnetään toimitilojen tai asuntojen uudisrakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankintaan sekä käyttöomaisuuden kuten irtaimiston, atk-laitteiden ja muiden laitteiden hankintaan. Projektiavustuksia myönnetään innovatiivisiin kehittämishankkeisiin (Ci) ja käynnistämishankkeisiin sekä muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin projekteihin (Ck). Avustushakemus kannattaa jättää täydellisenä. Jos toimitat hakemuksen joltain osin puutteellisena, mainitse hakemuksessa, milloin ja mitä asiapapereita aiot vielä toimittaa. Ohjeellinen avustussuunnitelma, jonka RAY on antanut avustuksensaajalle edellisen avustuspäätöksen mukana, ei vielä ole päätös, joten myös ohjeelliseen suunnitelmaan kirjattuja avustuksia tulee hakea vuosittain. Ohjeellinen avustussuunnitelma ei sido RAY:tä tai valtioneuvostoa. Vuonna 2012 investointi-, projekti-, ja toiminta-avustusten hakemukset voi hoitaa RAY:n uuden verkkoasioinnin kautta. Verkkoasiointi kannattaa Tiedon kulku RAY:n ja järjestöjen välillä nopeutuu ja parantuu. Verkkoasiointi jouduttaa hakemusten tekoa ja käsittelyä. Järjestöt pääsevät katsomaan itseään koskevia tietoja, jolloin tiedonkulku myös järjestön sisällä paranee. Verkkoasiointi säästää aikaa, paperia ja mekaanista työtä. Verkkoasiointi on helppokäyttöinen ja ohjeistaa hakemuksen tekijää. Lue verkkoasioinnista ja tunnusten hakemisesta kappaleesta 2.2. Verkkoasiointi 6

7 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA Jos käytät paperilomakkeita Ilmoita kaikki haettavat avustukset yhdellä päälomakkeella (RAY3701). Jokaisesta avustuskohteesta ei täytetä omaa päälomaketta. Koska avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan, ilmoita päälomakkeella hankkeesta vain haussa olevan avustusvuoden kustannukset. Aiemmin avustusta hakeneet järjestöt ilmoittavat vain muuttuneet tiedot. Huomaa, että perustietolomake palautetaan silloinkin, kun tietoihin ei ole tullut muutoksia. Täytä oma selostelomakkeensa jokaisesta haettavasta avustuksesta. Nimeä projekti havainnollisesti sen käyttötarkoituksen mukaan. Käytä samaa projektinimeä kaikissa hakulomakkeissa (päälomake ja selostelomake liitteineen). Tiivistä sanomasi lomakkeelle: kohderyhmä, tavoitteet, toteuttaminen ja arvioidut tulokset. Hakemukseen voi laittaa mukaan myös liitteitä. Liitä hakemukseen järjestön säännöt, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus muistioineen, toimintasuunnitelma ja talousarvio, jos niitä ei ole toimitettu RAY:lle jo aiemmin samana vuonna. Ilmoita talousarviossa myös muista rahoituslähteistä saadut ja/tai haettavat avustukset. Jos kyseessä on ensimmäistä tilikauttaan toimiva järjestö, laadi toiminnasta kertomus, josta käyvät ilmi samat asiat kuin toimintakertomuksesta. Jos kyseessä on uusi järjestö, liitä hakemukseen jäljennös Patentti- ja rekisterihallituksen antamasta rekisteröintipäätöksestä. Toimita hakemus allekirjoitettavaksi järjestön säännöissä mainituille nimenkirjoittajille. Postita allekirjoitettu hakemus osoitteeseen RAY, Avustusosasto, PL 32, Espoo. Kuoreen merkintä: Hakemus Hakuajat 31. maaliskuuta Uudet rakennushankkeet (B) ja yli euron peruskorjaushankkeet (B) 31. toukokuuta Uudet projektit (Ci, Ck) 30. syyskuuta Muut avustukset toiminta-avustukset (Ay, Ak) alle euron investointiavustukset (B) peruskorjauksiin investointiavustukset (B) toimitila-, asunto- ja käyttöomaisuushankintoihin hankinnan suuruudesta riippumatta käynnissä olevien investointien (B) ja projektien (Ci, Ck) jatkorahoitus Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Paperilomakkeilla hakijoille Postita allekirjoitettu avustushakemus osoitteeseen RAY, Avustusosasto, PL 32, Espoo. Kuoreen merkintä: Hakemus. Kyseisen päivän postileima riittää. Jos hakukuukauden viimeinen päivä ajoittuu viikonloppuun, voit postittaa hakemuksen vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 7

8 Uudet rakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet maaliskuussa Investointiavustuksia uusiin rakennushankkeisiin ja suurehkoihin peruskorjauksiin haetaan maaliskuussa. Uusia hankkeita ovat ne, joihin ei ole vielä myönnetty RAY-avustusta. Suurehkoja peruskorjauksia ovat kokonaiskustannuksiltaan yli euron hankkeet. Rakennushankkeiden ja suurehkojen peruskorjausten jatkorahoitusta haetaan syyskuussa. Uudet projektit toukokuussa Projektiavustuksia uusiin kehittämishankkeisiin (Ci) ja käynnistämisprojekteihin sekä muihin määräaikaisiin hankkeisiin (Ck) haetaan toukokuussa. Uusia hankkeita ovat ne, joihin ei ole vielä myönnetty RAY-avustusta. RAY:n avustusta jo saavien, käynnissä olevien projektien jatkorahoitusta haetaan syyskuussa. Toiminta-avustukset, käynnissä olevien projektien ja investointien jatkorahoitukset, pienet peruskorjaukset sekä toimitilaasunto- ja käyttöomaisuushankinnat syyskuussa Toiminta-avustukset: yleisavustukset (Ay) ja kohdennetut toiminta-avustukset (Ak) Investointiavustukset (B) toimitila-, asuntoja käyttöomaisuushankintoihin hankinnan suuruudesta riippumatta Investointiavustukset (B) alle euron peruskorjauksiin Investointiavustusten (B) jatkohakemukset (kyseiseen kohteeseen on jo myönnetty avustusta ainakin yhden kerran) Projektiavustusten (Ci, Ck) jatkohakemukset (kyseiseen projektiin on jo myönnetty avustusta ainakin yhden kerran) 2.2. Verkkoasiointi Tiedon kulku paranee, kun järjestöt pääsevät käyttämään verkkoa asioidessaan RAY:n kanssa. Verkkoasioinnissa hakemuksen täyttäminen on joustavampaa ja sen käsittely nopeutuu. Verkkoasiointi otetaan käyttöön asteittain vuoden 2012 aikana. Ensimmäisenä verkkoasioinnin kautta voi hakea maaliskuussa haettavia investointiavustuksia: uudisrakentaminen, suurehkot yli euroa peruskorjaukset sekä toimitilahankinnat niiden liittyessä uudisrakentamiseen tai suurehkoon peruskorjaamiseen. Verkkoasiointi laajenee maaliskuun haun jälkeen toukokuun projektiavustusten ja syyskuun toiminta-avustusten hakuihin. Verkkoasioinnin etenemisestä tiedotetaan järjestöjä Avustus - info-uutiskirjeissä ja Tukipotti-lehdessä. Kaksi seuraavaa vuotta ovat siirtymäkautta, jolloin avustushakemukset on mahdollista toimittaa myös paperisina. Vuodesta 2014 kaikki toiminnot avustusten hakemisesta valmisteluun, seurantaan, valvontaan ja maksatusten seurantaan ovat siirtyneet verkkoon. Hae käyttöoikeudet verkkoasiointiin Verkkoasiointia varten järjestö hakee käyttöoikeudet ja tunnukset lomakkeella, joka löytyy RAY:n verkkosivuilta aineistopankista ( ray.fi/ jarjestot - aineistopankki - lomakkeet - muut). Jotta verkkoasiointiin pääsee asioimaan, täytyy järjestön hakea käyttöoikeudet ja tunnukset. Kun verkkoasiointi avataan, sen linkki löytyy RAY:n verkkosivujen Järjestöt-osiosta. Alkuvaiheessa verkkoasiointi on suomen kielellä ja ruotsinkielinen versio julkaistaan myöhemmin. Käyttöoikeuslomake lähetään avustusosaston toimistotiimille joko postitse tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen Käyttöoikeuksia on haettava lomakkeella siksi, että RAY:n on viranomaisena voitava varmistua siitä, että käyttöoikeuden hakijalla on valtuutus hakea organisaation puolesta tunnuksia. Lisäksi tietosuojavaatimukset edellyttävät kirjallista hakemista. Lisätietoja saat avustusosaston toimistosta numerosta tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen 8

9 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA Verkkoasiointi lyhyesti Hae käyttäjätunnukset tulostamalla ja täyttämällä RAY käyttöoikeushakemus. Postita hakemus postitse osoitteeseen Avustusosasto / toimistotiimi PL 32, Espoo tai lähetä se sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen Saatuasi tunnukset tee hakemus verkossa. Asiointipalvelu linkki löytyy osoitteesta asiointi.ray.fi/extraweb Hakemukseen voidaan yhdistää myös muita tarpeellisia liitteitä kuten kopioita lausunnoista, yhteistyösopimuksista, aiesopimuksista, muiden toimintaa rahoittavien yhteisöjen päätöksistä sekä muita asiapapereita (esim. projektisuunnitelma). Uusi hakija liittää hakemukseensa myös jäljennöksen Patentti- ja rekisterihallituksen antamasta rekisteröintipäätöksestä. Jos yhteisö toimii vasta ensimmäistä tilikauttaan, se laatii toiminnastaan lisäksi kertomuksen, josta käy selville samantyyppisiä asioita kuin toimintakertomuksesta. Avustushakemuksen allekirjoittavat järjestön säännöissä mainitut nimenkirjoittajat. Lähetä allekirjoitettu hakemus RAY:lle postitse lomakkeissa mainittuun osoitteeseen. 2.3 Paperiset hakulomakkeet Avustushakemus koostuu hakulomakkeista ja niiden liitteenä toimitetuista yleisistä tai hankekohtaisista liitteistä. Lomakkeet täyttöohjeineen löydät verkkosivuiltamme osoitteesta Ray.fi Täytä aina lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Toimintaseloste (RAY ) sen mukaan, mitä avustusta haet. Eri avustuslajeille (Ay, Ak, B, C ) on kullekin oma selostelomakkeensa. Liitä mukaan vähintään Järjestön säännöt Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastuskertomus muistioineen Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio Jos haet investointiavustusta rakentamiseen, peruskorjaamiseen tai toimitilahankintaan, täytä lisäksi lomakkeet Huonetilaohjelma (RAY3722) Perustamismenojen erittely (RAY3723) Investointiavustuksen toimintaseloste (RAY3704) Jos jokin liite on toimitettu RAY:lle jo aiemmin samana vuonna, sitä ei tarvitse lähettää uudelleen; viittaus jo toimitettuun asiakirjaan riittää. 2.4 Avustusstrategia RAY suuntaa avustuksia yhä vahvemmin järjestö- ja kansalaistoimintaan. Uusi strategiakausi käynnistyy vuoden 2012 alussa. Avustamisen pää linjoja tulevalla strategiakaudella ovat 1) Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen 2) Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen 3) Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen RAY julkistaa vuosittain helmi maaliskuussa avustusstrategian seuraavan vuoden toimeenpanosuunnitelman. RAY:n julkaisemat oppaat ja muut ohjeet löydät RAY:n verkkosivuilta osoitteesta Ray.fi 2.5 Hakijan avustuskelpoisuus Raha-automaattiavustuksia voivat hakea oikeuskelpoiset yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt. Avustuskelpoisuus on käytännössä yhdistysrekisteriin rekisteröidyillä yleishyödyllisillä yhdistyksillä ja säätiörekisteriin rekisteröidyillä säätiöillä, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan tarkoitus tulee olla kirjattu hakijan sääntöihin. Myös säätiöiden avustuskelpoisuuden tulkintaa ohjaa se tarkoitus, jota varten säätiö on perustettu. 9

10 Muodollisen avustuskelpoisuuden lisäksi RAY edellyttää hakijoilta riittävän laajaa jäsenpohjaa suhteessa toiminnan tavoitteisiin ja laajuuteen. Myös rekisteröimätön yhdistys tai säätiö voi jättää avustushakemuksen. Käytännössä rekisteröimättömällä hakijalla on kuitenkin jo ennen avustamista oltava näyttöä toiminnasta, taloudenpidosta ja hallinnollisesta osaamisesta. Avustusta hakijalle voidaan lisäksi esittää vain, jos rekisteröinti tapahtuu ennen lokakuun loppua. Rekisteröidyn yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä tai oikeuskelpoista yhteisöä. Tarkat menettelyohjeet rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen internetsivuilta osoitteesta Prh.fi. Tieto rekisteröinnistä on toimitettava RAY:lle viipymättä. Raha-automaattiavustusta ei voida myöntää esimerkiksi valtion virastolle, kunnalle, seurakunnalle tai yksityishenkilölle. Taloudellisina organisaatioina myös osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yksityiset liike- tai ammattitoiminnan harjoittajat on rajattu avustuskelpoisuuden ulkopuolelle. Toimiminen sosiaali- ja terveysalalla ei anna syytä tehdä poikkeusta avustuskelpoisuuteen. Pääsääntöisesti myös osakeyhtiöt ja sosiaaliset yritykset ovat luonteeltaan liiketaloudellisia organisaatioita, joiden tarkoituksena on tuottaa voittoa tai muuta taloudellista etua osakkeenomistajille. Osakeyhtiöt eivät siten yleensä täytä yleishyödyllisyyden vaatimuksia ja ole avustuskelpoisia. Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle Toiminnan on oltava yleishyödyllistä Toiminnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia Toiminnan on tuettava RAY:n avustusstrategian tavoitteita Toiminta ei saa kuulua valtion tai kuntien lakisääteisiin tehtäviin Avustuksen myöntäminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa Euroopan talousalueella 2.6 Hakemuksen käsittelyvaiheet Kun avustushakemus saapuu, RAY tarkastaa, että hakemus täyttää sille asetetut muotoseikat eli että hakemus on allekirjoitettu ja avustuksen käyttötarkoitus sekä haettu euromäärä on ilmoitettu. Mikäli tietoja puuttuu, hakijalta pyydetään täydennystä. Tiimikäsittely Saapuneet hakemukset käsitellään tiimeissä, jotka muodostuvat RAY:n avustusstrategian kolmesta linjasta. Päälinjat ovat hyvinvoinnin vahvistaminen, ongelmien ehkäisy sekä heikoimmassa asemassa olevien auttaminen ja tukeminen. Tiimeissä tunnistetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja haetaan yhteistä linjausta ja näkemystä käsiteltävän kokonaisuuden hankkeille. Tiimi käsittelee ja priorisoi hankkeet ja kokoaa yhteen tiimin esityksen. Valmisteleva työryhmä Tiimien jälkeen jakoesityksen käsittely siirtyy valmistelevaan työryhmään, jota vetää osastopäällikkö. Ministeriön edustaja suorittaa laillisuusvalvontaa ja tiimivastaava toimii esittelijänä. Valmistelevassa työryhmässä käydään läpi avustus kokonaisuuksia ja kohteita, jotka halutaan erikseen nostaa käsittelyyn. Valmisteleva työryhmä nimensä mukaisesti valmistelee lopullisen jakoehdotuksen RAY:n johtoryhmällä, jonka muodostavat toimitusjohtaja ja toimialajohtajat. Jakoehdotus RAY:n toimitusjohtaja esittelee jakoehdotuksen RAY:n hallitukselle. Hallitus ottaa kantaa avustuskokonaisuuteen ja tekee tarvittaessa lisäkysymyksiä linjauksista ja niiden perusteluista. Hallitus tekee lopullisen jakoehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Avustusehdotus on luettavissa RAY:n verkkosivuilla hallituksen kokousta seuraavana päivänä. Jakopäätös Sosiaali- ja terveysministeriö esittelee jakoehdotuksen alkuvuodesta valtioneuvostolle. Lopullisesti RAY:n avustuksista päättää valtioneuvosto tammi-helmikuun taitteessa. 10

11 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA 2.7 Muut ehdot ja päätöksenteko Raha-automaattiavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joten RAY arvioi hakemuksessa esitettyjen toimintojen tai hankkeiden tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä kustannusten kohtuullisuutta. Avustusharkintaa ohjaavat RAY:n avustusstrategia, sosiaali- ja terveysministeriön kanssa solmittu sopimus tulostavoitteista sekä avustuslajikohtaiset periaatteet ja kriteerit. Sopimus tulostavoitteista asettaa yleiset tavoitteet RAY:n avustustoiminnalle. Avustusstrategiassa linjataan, mille painoalueille avustuksia strategiakaudella suunnataan. Avustusstrategian toimeenpanosuunnitelmassa tarkennetaan strategian tavoitteita vuosittain, ja avustuslajikohtaiset periaatteet ja kriteerit ovat työkaluja, joilla tarkastellaan systemaattisesti hakijoiden toimintaa. Raha-automaattiavustuksista annetun lain 2 (1056/2001) 4 :ssä säädetään avustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Avustuksen myöntäminen ei saa esimerkiksi aiheuttaa muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Avustusta ei myöskään ole tarkoitettu valtion tai kuntien lakisääteisten tehtävien tai palvelujen rahoittamiseen. Raha-automaattiavustuksia voidaan kohdistaa ulkomailla tapahtuvaan toimintaan, mikäli sillä voidaan edistää merkittävällä tavalla suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Hakijan tulee näissäkin tapauksissa täyttää avustuskelpoisuuden vaatimukset. Varallisuus vaikuttaa Avustuksen myöntämistä tulee pitää tarpeellisena avustuksen hakijan omat varat huomioon ottaen. Avustusharkinnassa sovelletaankin pääsääntöisesti ns. nettoperiaatetta eli avustusta myönnetään vain kulujen siihen osaan (alijäämä), jota ei voida kattaa toiminnasta saatavilla tuotoilla. Omien varojen lisäksi avustusharkinnassa otetaan huomioon muut hakijan käytettävissä olevat varat, jotka voivat olla esimerkiksi muualta saatuja tai saatavissa olevia avustuksia, myyntituottoja tai lahjoituksia. Myös hakijan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot vaikuttavat avustusharkintaan, sillä yleishyödyllisen järjestön varojen tulisi aina ilman perusteetonta viivettä tulla yleishyödyllisesti käytetyiksi. Tukien yhteensovittaminen Jos järjestö hakee julkista avustusta useammasta eri lähteestä, tukiehtoihin kannattaa tutustua tarkoin, sillä avustusten yhteensovittamiseen voi sisältyä rajoituksia. Julkisia avustuksia ovat esimerkiksi valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamat avustukset sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävä tuki. RAY-avustus ei saa yhdessä muiden julkisten avustusten kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai julkisen tuen enimmäismäärää. Tämä tarkoittaa, että jos johonkin julkisen rahoittajan myöntämään avustukseen liittyy Suomen kansallisessa lainsäädännössä tai Euroopan yhteisön säädöksessä asetettu enimmäismäärä - esimerkiksi avustuksen enimmäisprosentti - eivät hankkeeseen eri lähteistä myönnetyt julkiset avustukset yhteenlaskettunakaan saa ylittää tuota enimmäismäärää. Jakopäätös Jakopäätöksellä tarkoitetaan vuotuista avustuspäätöstä, jonka valtioneuvosto tekee tammihelmikuun taitteessa. RAY:n joulukuussa antama jakoehdotus ei vielä ole päätös. Jakopäätös voi sisältää avustuksen käyttämistä koskevia tarkennuksia, rajauksia tai ehtoja. Tarkennukset, rajaukset tai ehdot voivat koskea avustuksen käyttöön hyväksyttäviä kuluja ja avustuksen käyttötarkoitusta, avustuksen käyttötapaa tai sitä, miten avustuksensaajan on meneteltävä käyttäessään avustusta kohteena olevassa toiminnassa. 2 Laista käytetään tässä oppaassa lyhennystä avustuslaki. 11

12 Mikäli avustusta on tarkoitus myöntää useamman vuoden ajan, sisältyy avustuspäätökseen myös ohjeellinen avustussuunnitelma seuraaville vuosille. Valtioneuvosto ei vahvista ohjeellista avustussuunnitelmaa eikä se sido avustuksen myöntäjää. Avustussuunnitelmaan kirjattua avustusta tulee hakea kullekin vuodelle erikseen säädettyjen määräaikojen puitteissa. RAY ilmoittaa avustuspäätöksestä hakijoille heti valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Ilmoitus sisältää myönnetyt avustukset euromäärineen ja mahdollisine tarkennuksineen, rajauksineen ja ehtoineen. Muutoksenhaku jakopäätökseen Raha-automaattiavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joten jakopäätös perustuu tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustuspäätöstä koskevasta muutoksenhausta on säädetty avustuslain (1056/2001) 40 :ssä. Avustuspäätöksellä tarkoitetaan vuotuista jakopäätöstä, jonka valtioneuvosto tekee tammi helmikuun taitteessa. RAY:n joulukuussa antama jakoehdotus ei vielä ole päätös. Mikäli yhdistyksellenne tai hankkeellenne ei olla esittämässä avustusta tai sitä esitetään haettua vähemmän, ota yhteys RAY:n avustusvalmistelijaan saadaksesi lisätietoja. Virheelliseen avustuspäätökseen voi hakea päätökseen oikaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ministeriön oikaisupäätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 2.8 Hakijan oikeudet ja velvollisuudet Hakijoilla on oikeus kysyä ja saada neuvoja RAY:n avustusosastolta hakemiseen liittyvissä asioissa. Avustuksen hakijan on puolestaan annettava RAY:lle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista avustusharkintaan vaikuttavista seikoista. Hakijalla on oikeus saada tieto avustuspäätöksestä perusteluineen. Avustuspäätöksellä tarkoitetaan vuotuista jakopäätöstä, jonka valtioneuvosto tekee tammi helmikuun taitteessa. RAY:n tekemä avustusten jakoehdotus ja valtioneuvoston tekemä jakopäätös ovat julkisia. Myös RAY:lle toimitetut hakemukset liitteineen tulevat julkisiksi, kun RAY on ne saanut, ellei asiakirjan julkisuudesta tai salassapidosta ole laissa toisin säädetty. Jos järjestö katsoo, että hakemus tai jokin sen liite sisältää liike- tai ammattisalaisuuden, tulee kyseiset asiat merkitä hakemuksesta ja liitteistä luottamuksellisiksi. Salassapito voi tulla kyseeseen, jos hakemuksen liitteenä on jokin sopimus. Hakija voi perua hakemuksensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti RAY:lle. Myös myönnetyn avustuksen voi perua. Avustuksesta luopuminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun useasta eri lähteestä haettu rahoitus ei kokonaisuudessaan toteudu ja investointi- tai kehittämishanke raukeaa varojen puutteeseen. RAY:llä on salassapitosääntöjen estämättä oikeus saada hakijaa koskevia tietoja muilta viranomaisilta sekä oikeus tehdä avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia avustuksen saajan talouteen ja hallintoon. Hakija voi käyttää saamaansa avustusta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Jos väärinkäytöksiä ilmenee, järjestö voidaan asettaa maksukieltoon ja tuet periä takaisin. Avustuksen saajan on tehtävä kultakin avustusvuodelta RAY:lle selvitys avustuksen käytöstä avustusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Raportoinnin laatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja antaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa mahdollisimman seikkaperäiset tiedot avustusten käytöstä, järjestön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. RAY:n avustustenjaosta on säädetty arpajaislaissa (1047/2001), laissa raha-automaattiavustuksista (1056/2001), valtioneuvoston asetuksessa Raha-automaattiyhdistyksestä (1169/2001) sekä valtioneuvoston asetuksessa eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista (1170/2001 muutoksineen). Näiden lisäksi RAY:n avustustoimintaa ohjaavat yleiset viranomaisen toimintaa koskevat säädökset kuten hallintolaki, kielilaki ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 12

13 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA Säädöksiä Arpajaislaki (1047/2001) Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä (1289/2011) Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta (1287/2011) Laki raha-automaattiavustuksista (1056/2001) Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista (1170/2001) Hallintolaki (434/2003) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Kielilaki (423/2003) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 13

14 3. Toiminta-avustuksen (A) hakeminen Järjestö voi hakea toimintaansa RAY:ltä yleisavustusta (Ay) tai kohdennettua toiminta-avustusta (Ak). Toimintaavustuksia haetaan syyskuussa. Toiminta-avustusta voi hakea järjestön sääntöjen mukaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta syntyviin kuluihin (Yleisavustus, Ay) tai jonkin järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon erillismenoihin (Kohdennettu toiminta-avustus, Ak). Järjestölle voidaan myöntää vain yksi yleisavustus, mutta kohdennettuja toiminta-avustuksia voi olla samanaikaisesti useampia. Toiminta-avustukset, kuten muutkin avustukset, myönnetään vuodeksi kerrallaan. 3.1 Yleisavustuksen (Ay) hakeminen Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Paperilomakkeilla hakijoille Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Yleisavustuksen (Ay) toimintaselostelomake (RAY3706) Liitä mukaan Tarpeelliseksi katsomasi liitteet Yleisavustuksia myönnetään vakiintuneille, valtakunnallisesti toimiville ja kansallisesti merkittäville sosiaali- ja terveysjärjestöille niiden sääntöjen mukaisesta, yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Hakuaika on syyskuussa. Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: toiminnan yhteiskunnallinen merkitys, laajuus, laatu, suunnitelmallisuus, tulokset ja vaikutukset sekä talouden hoito ja varallisuus. 14

15 3. TOIMINTA-AVUSTUKSEN (A) HAKEMINEN Yleisavustettavalta toiminnalta edellytetään lisäksi: Kyseessä on toiminnan perusedellytysten tarjoaminen vakiintuneille ja aidosti valtakunnallisesti toimivalle sekä kansallisesti merkittävälle yleishyödyllisille toimijalle sosiaali- ja terveysalalla. Toiminnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia painotetusti RAY:n avustusstrategian linjausten mukaisesti. Huomioon otetaan myös sosiaali- ja terveysalan kokonaisuus ja kunkin toimijan merkitys sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä että kansalaistoiminnan mahdollistajana ja edistäjänä. Yleisavustuksella tuetaan muun muassa järjestöjen kohderyhmiä palvelevaa asiantuntijatoimintaa, edunvalvontaa ja vaikuttamista, aluetyötä, tiedotusta sekä järjestön omia että jäsenyhteisölle tarjottavia hallinto- ja tukipalveluja. Avustusharkinnassa RAY soveltaa yleisavustusten periaatteita ja kriteerejä. Kriteerien avulla arvioidaan avustuksen tarvetta, toiminnan laatua ja hakijan kykyä edistää toimintansa päämäärää. Arvioinnin kohteena ovat toiminnan yhteiskunnallinen merkitys toiminnan suunnitelmallisuus ja laatu toiminnan tulokset ja vaikutukset toiminnan laajuus hakijan talous ja varallisuusasema Järjestö voi kattaa yleisavustuksella niitä yleishyödyllisestä toiminnasta syntyneitä hyväksyttäviä kuluja. Yleisavustuksella voi kattaa myös toiminnasta aiheutuvia vähäisiä käyttöomaisuuden hankintoja kuten toimistokalusteita ja -laitteita. Suuremmat, esimerkiksi toimintayksikön perustamiseen liittyvät hankinnat on kuitenkin toteutettava joko omilla varoilla tai erillisellä investointiavustuksella, johon liittyy omarahoitusosuus. Yleisavustusta ei voi käyttää varainhankinnan tai liiketoiminnan kuluihin eikä poistoihin tai muihin laskennallisiin kuluihin. Järjestön maksullinen palvelutuotanto ja yleisavustettu kansalaisjärjestötoiminta on eriytettävä kirjanpidossa. Yleisavustusta ei voi käyttää sellaiseen toimintaan, johon on myönnetty jo jotakin muuta RAY-avustusta. Kuvaa toiminnan yhteiskunnallinen merkitys Toiminnalle pitää olla tarve ja aito yhteiskunnallinen tilaus. Laadukas toiminta muodostuu kohderyhmän tarpeiden selvittämisestä. Kuvaa millaisia ennakkoselvityksiä ja tarvekartoituksia olette tehneet. Kuvaa toiminnot ja niiden seuranta ja arviointi hakemuksessa havainnollisesti. Muista, että toiminnat tulee pystyä todentamaan myös käytännössä. Tärkeintä ei ole toimintojen runsas lukumäärä vaan toiminnan päämäärän ja tavoitteiden sekä kohderyhmän kannalta olennaisten asioiden tekeminen. Myös hyvin toimiva työnjako ja yhteistyö järjestöjen kesken ovat tärkeitä. Muista suunnitelmallisuus Toiminnan suunnitelmallisuudella tarkoitetaan hakijan kykyä tehdä pitkän, keskipitkän sekä lyhyen aikavälin suunnitelmia, joissa on riittävät realistiset ja mitattavat tavoitteet. Hyvään suunnitelmallisuuteen kuuluu toiminnan suhteuttaminen muihin samalla alalla toimiviin järjestöihin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Laadun osoittaminen edellyttää systemaattista toiminnan toteutumisen seurantaa ja arviointia suhteessa toimintaympäristöön ja kohderyhmään. Laadukas toiminta sisältää myös jatkuvan kehittämisnäkökulman. Aseta mitattavat tavoitteet Ilmoita toimintaselostelomakkeella vain ne tulokset, joita tavoittelette avustusvuonna. Kirjaa pitkän ja keskipitkän ajan tavoitteet strategiaan ja toimintasuunnitelmiin. Kuvaa hakemuksessa myös, kuinka tavoitteiden toteutumista sekä pidemmän aikavälin muutoksia ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Tavoitteet luonnollisesti vaihtelevat eri toimijoiden kesken. Tärkeintä on se, että tavoitteet sopivat omaan toimintaan ja kohderyhmän tarpeisiin. Kuvaa toiminnan laajuus Toiminnan laajuus käy ilmi toimintaselosteessa ilmoitettujen roolien, tehtävien ja tehtäväalueiden kautta. Dokumentoi laajuutta kuvaavat tunnusluvut esimerkiksi toimintakertomukseen. 15

16 Yhdistyksen tai säätiön sääntöjen mukaisen tehtävän tulee toteutua ja toiminnan palvella aiottua tarkoitusta. Jos yhdistys esimerkiksi säännöissään ilmoittaa tietyn kohderyhmän, on sen toiminnassaan myös tavoitettava kyseinen ryhmä. Tässä kohden RAY arvioi myös, kuinka tehokasta ja tuloksellista toiminta on suhteessa käytössä oleviin resursseihin. Myös talous ja varallisuus vaikuttavat Talous ja varallisuusasema ovat keskeisiä, kun RAY arvioi yleisavustuksen tasoa. Arvio tehdään vuosiselvitysten, järjestökäyntien ja muun yhteydenpidon kautta. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat taloudenhoidon taso, omien varojen käyttö toimintaan ja kilpailuvaikutukset. 3.2 Kohdennetun toimintaavustuksen (Ak) hakeminen Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Paperilomakkeilla hakijoille Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) toimintaseloste (RAY3703) Kohdennettua toiminta-avustusta voi hakea tiettyyn rajattuun toimintaan tai toiminnanalaan. Hakuaika on syyskuussa. Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) myönnetään tyypillisesti esimerkiksi vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen, toimintakykyä edistävään toimintaan sekä erilaisten kohtaamispaikkojen ylläpitoon. Kohdennettuja toiminta-avustuksia myönnetään sekä valtakunnallisille että alueellisille toimijoille. Perustele hakemuksessa toiminnan tavoite ja kohdennetun toiminta-avustuksen tarve ja selvitä, mihin toiminnalla pyritään ja ketä se hyödyttää. Selvitä myös, miten asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Vaikka kohdennettu toiminta-avustus voidaan myöntää jatkuvaluonteiseen toimintaan, myöntämisperusteet tarkistetaan vuosittain kuten muidenkin avustusten. RAY arvioi avustusharkinnassa hakijan kykyä pitkäjännitteiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Kohdennettua toiminta-avustusta voi käyttää vain toiminnan nettokuluihin eli siihen osaan toiminnan erilliskuluista, joita ei voida kattaa toiminnan erillistuotoilla. Erilliskuluilla tarkoitetaan kuluja, joita ei syntyisi ilman kyseistä toimintaa. Erillistuotot ovat puolestaan tuottoja, joita ei saataisi ilman kyseistä toimintaa (esim. osallistumismaksut, asiakasmaksut, palvelumaksut, vuokrat ja muut julkiset avustukset, jotka on kohdennettu samaan toimintaan kuin RAY-avustus). Avustettavia erilliskuluja ovat esimerkiksi toiminnasta syntyvät henkilöstökulut, matkakulut ja muut toiminnasta välittömästi aiheutuvat kulut. Vuokrakuluiksi RAY hyväksyy vain toiminnan tosiasialliseen käyttöön vuokratuista tiloista syntyvät kulut. Hallinnollisia yleiskuluja ja muita laskennallisia kulueriä ei voi pääsääntöisesti sisällyttää tai jyvittää kohdennettuun toimintaavustukseen. Liitä mukaan Tarpeelliseksi katsomasi liitteet 16

17 4. Investointiavustuksen (B) hakeminen Investointiavustusta voi hakea menoihin, jotka syntyvät uudisrakentamisesta, peruskorjauksesta, kiinteistön tai tiettyjen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostosta tai irtaimen käyttöomaisuuden hankinnasta. Investointiavustusta haetaan hankinnan kohteesta, laajuudesta ja toteuttamistavasta riippuen joko maaliskuussa tai syyskuussa. Investointiavustukset ovat hankekohtaisia erityisavustuksia ja niillä voidaan kattaa vain osa syntyvistä kuluista. Hakijan on osoitettava, että se kykenee vastamaamaan investoinnin vaatimasta omarahoitusosuudesta sekä käyttömenoista. Hankittavat tai rakennettavat tilat voivat olla toimisto- ja toimintatiloja tai asuntoja. RAY arvioi investointien kohdalla erityisesti hakijan toimintaa ja taloutta sekä hankittavan omaisuuden kokoa ja arvoa suhteessa hakijan toimintaan ja tarpeisiin. Hakijaa ja kohderyhmän tarpeita tarkastellaan riittävän pitkällä, vähintään muutaman kymmenen vuoden aikajaksolla. Jos hakijalla on paljon omaa varallisuutta, RAY harkitsee, onko investoinnin avustaminen tarpeellista vai voisiko hakija rahoittaa sen kokonaan omilla varoillaan. Julkisen rahoituksen yhteensovittaminen erilaisissa investoinneissa kannattaa selvittää huolella etukäteen ja tutustua eri rahoituslähteiden tukiehtoihin. RAY:n avustamiin kohteisiin voi hakea ARA:n korkotukilainaa. Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen myöntämä laina, jonka korosta osan Valtiokonttori maksaa ARA:n varoista suoraan lainananta-jalle, jos lainansaajan omavastuukorko ylittyy. Rakennusurakoissa sekä tavara- ja palveluhankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Jos investointihanke otetaan avustuksen piiriin, selvitys hankkeen kilpailuttamisesta on esitettävä urakkavaiheen hyväksymisen yhteydessä. Avustusten maksaminen ja jatkorahoituspäätösten valmistelu tapahtuu sitä mukaa kun hanke etenee, ja hanke raportoidaan ja dokumentoidaan RAY:lle eri vaiheissa. Investointiavustusta ei voida myöntää tiloihin tai hankintoihin, joita hakija käyttää myytävien palvelujensa tuotantoon kuten palvelu- ja laitosasumiseen tai kuntoutus- ja lomatoimintaan. Kolmenkymmenen vuoden määräaika RAY:n avustuksella hankitun, rakennetun tai perusparannetun kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai huoneiston tulee olla avustuspäätöksessä määritellyssä käytössä ja avustuksen saajan omistuksessa ja hallinnassa 30 vuotta avustuksen myöntämisestä. Avustuksen palautusehdoista ja takaisinperinnästä on säädetty avustuslaissa erikseen. 4.1 Avustuksen hakeminen tukiasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! 17

18 Paperilomakkeilla hakijoille Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Investointiseloste (B) (RAY3704) Jos kyseessä on asuntojen rakentaminen ja peruskorjaaminen, liitä mukaan Huonetilaohjelma (RAY3722) Perustamismenojen erittely (RAY3723) Hankesuunnitelma (lue lisää luvusta 4.4 Rakennushankkeen suunnittelu) Asuntojen hankinta Jos hakuvaiheessa on jo tiedossa kohde, jossa asunnot sijaitsevat tai tulevat sijaitsemaan, liitä hakemukseen selvitys hankittavasta kiinteistöstä tai osakkeista hankintahintoineen sekä mahdollisine korjaustarpeineen ja -hintoineen. Jos kyseessä on yksittäisten asuntojen hankinta olemassa olevasta asuntokannasta, eikä vielä hakuvaiheessa ole tietoa hankittavien asuntojen sijainnista, liitä hakemukseen yleisselostus hankittavista asunnoista ja kohderyhmästä. RAY:n avustamat tukiasunnot ovat tarkoitettu vammaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, vapautuville vangeille sekä asumisessa tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille ja ikääntyneille. Investointiavustusta voi hakea tukiasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankintaan olemassa olevasta kiinteistökannasta ja erityisperustein uudiskohteista. Avustusta haetaan hankkeen luonteesta riippuen joko maaliskuussa tai syyskuussa. Avustusta uudisrakentamiseen ja suuriin, yli euron peruskorjauksiin haetaan maaliskuussa. Alle euron peruskorjaushankkeita, jo käynnissä olevien investointien jatkorahoitusta sekä avustuksia yksittäisten tukiasuntojen hankintaan haetaan syyskuussa. Tukiasumisen investointiavustusten enimmäistaso vaihtelee hankkeen luonteen mukaan prosenttiin. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat myös järjestön varallisuus ja hankkeen muut rahoitusmahdollisuudet. Yleensä RAY pyytää rakennushankkeen sijainnista ja tarpeellisuudesta myös lausunnon hankkeen sijaintikunnalta. Avustusten enimmäistaso tukiasuntojen rakentamisessa, peruskorjaamisessa ja hankinnassa uudisrakentaminen ja peruskorjaus 30 % asuntojen hankinta olemassa olevasta kiinteistökannasta erityisryhmille 50 % (ei nuorille ja ikäihmisille) Rakennus- ja peruskorjaushankkeissa avustus kohdennetaan hankkeen perustamismenoihin. Perustamismenot on kokonaisuus, johon voi sisältyä kiinteistön tai tilojen hankintamenoja mukaan lukien varainsiirtovero rakentamisesta tai peruskorjauksesta aiheutuvia menoja rakennusaikaisia lainojen korkoja Erittele perustamismenoissa kaikki hankkeen menot, myös avustamisen piiriin kuulumattomat rakennuskustannukset kuten autopaikat, liiketilat, tontin hankintamenot tai tontin rakennusaikainen vuokra. RAY määrittelee hyväksyttävät perustamismenot rakennustarkastusmenettelyn yhteydessä. Yhtenä tukiasumisen muotona RAY voi avustaa myös asumisoikeusasuntojen rakentamista ja hankintaa. Muista kohtuullinen hintataso Jos hankit asuntoja vanhasta asuntokannasta, asunnon hintatason tulee olla kohtuullinen yleiseen vanhojen asuntojen hintatasoon nähden. Hankinnassa käytetään vertailuhintana Ympäristöministeriön julkaisemaa asuntojen hintatietopalvelua Asuntojen.hintatiedot.fi. Palvelusta on löydettävissä toteutuneiden asuntokauppojen hinta- ja laatutietoja. Pinta-alatiedon lisäksi palvelussa on ilmoitettu asunnon rakennusvuosi, huoneiden lukumäärä, asunnon kunto, kerros ja esteettömyydestä hissin olemassaolo talossa. Palvelu listaa viimeisen vuoden aikana tehdyt hakuehdot täyttävät asuntokaupat. 18

19 4. INVESTOINTIAVUSTUKSEN (B) HAKEMINEN Hankittavan asunnon neliöhinnan kohtuullisuutta arvioitaessa käytetään vertailuhintana kaupungin/ kaupunginosan postinumeron vastaavan kokoluokan (pinta-ala, asuntotyyppi, huoneluku) ja kunnoltaan vastaavien asuntojen neliöhintojen keskiarvoa, kalleimman myydyn huoneiston hinta pois lukien. Jos alueelta ei ole esittää riittävää otantaa (vähemmän kuin kolme), käytetään vastaavan lähialueen hintatasoa. 4.2 Avustuksen hakeminen toimitilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Paperilomakkeilla hakijoille Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Investointiseloste (B) (RAY3704) Huonetilaohjelma (RAY3722) Perustamismenojen erittely (RAY3723) Liitä mukaan Hankesuunnitelma (lue lisää luvusta 4.4 Rakennushankkeen suunnittelu) Toimitilojen hankinta Jos hankittava kiinteistö tai osake on avustusten hakuvaiheessa jo tiedossa, liitä hakemukseen selvitys hankittavasta kiinteistöstä tai osakkeista hankintahintoineen sekä mahdollisine korjaustarpeineen ja -hintoineen. Jos hakuvaiheessa ei vielä tiedetä hankittavan toimitilan sijaintia, liitä hakemukseen yleisselostus hankittavasta toimitilasta ja sijainnista. Uusien yli euron rakennushankkeiden ja peruskorjaushankkeiden avustuksen enimmäistaso on 70 prosenttia. Selvitä toimitilojen avustushakemuksissa tilojen nykytilanne ja perustele uusi tilatarve sekä siitä aiheutuvat kustannukset ja niiden rahoitus. Kuvaa nykytilanne nykyisten toimitilojen hyötyala toiminnoittain nykyisen henkilökunnan määrä toiminnoittain nykyisen tilan käyttökustannukset henkilökunnan jako (vakituiset/määräaikaiset/ projektityöntekijät) vapaaehtoistoiminnan mahdollisesti vaatima tilantarve Selvitä tavoitetila perustelut ja selvitys muuttuneiden toimintakustannusten kattamisesta muuttuneen tilatarpeen perustelut (uusia toimintoja/vapaaehtoistoimintaa) toiminnalle tehty käyttötalouslaskelma hankkeen huonetilaohjelma, hankkeen laajuus, hankkeen kustannusarvio (hankintahinta + varainsiirtovero + peruskorjaustarve) selvitys hankinnan omarahoitusosuuden hoitamisesta, lainojen lyhennykset ja korot eli miten em. kustannukset katetaan olemassa olevien tulorahoitusten jatkuvuus/pysyvyys nykyisen tilan realistinen myyntihintaodotus Noudata uusien toimitilojen hankinnassa kohtuullisuutta hankkeen koon, sijainnin ja kustannusten osalta hankintatavasta riippumatta. 19

20 Paikallisissa ja alueellisissa toimitilahankkeissa RAY edellyttää yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja yhteistä toimintasuunnitelmaa. Yhteistilojen hankinnoissa RAY painottaa keskinäistä ja sidosryhmien kanssa aiemmin tehtyä yhteistyötä ja verkottumista. Avustuksen hakijoilta edellytetään myös toiminnallista yhteistyösopimusta sekä yhteisesti laadittuja tavoitteita toiminnan suuntaamisesta ja seurannasta. 4.3 Avustuksen hakeminen käyttöomaisuuden hankintaan Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Paperilomakkeilla hakijoille Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Investointiseloste (B) (RAY3704) Liitä mukaan Vapaamuotoinen hankesuunnitelma Yksilöity kustannusarvio Investointiavustuksella katettavien käyttöomaisuushankintojen tulee liittyä kiinteästi järjestön toimintaan. Myös käyttöomaisuusinvestointien suunnittelu lähtee hankesuunnitelman laadinnasta. Toimintaa tukevat muut käyttöomaisuushankinnat tulee aina perustua tarpeeseen. Kustannustaso tulee pitää maltillisena ja hinta-arvioita kannattaa kartoittaa jo ennen hakemuksen lähettämistä RAY:lle. Hyvin pienten käyttöomaisuushankintojen kohdalla kannattaa ensisijaisesti harkita kustannusten kattamista muun varsinaisen toiminnan tuotoista. Toimitilojen tai asuntojen rakentamisen, peruskorjauksen tai hankinnan yhteydessä irtaimiston hankintakustannukset tulee sisällyttää kokonaissuunnitelmaan ja -kustannuksiin. Irtaimiston hankintaan ei näissä tapauksissa myönnetä avustusta erikseen. ICT-hankinnat Avustusta voi hakea esimerkiksi ICT-laitteiden ja -järjestelmien sekä muiden laitteiden ja kalusteiden hankintaan. Avustusta käyttöomaisuuden hankintaan haetaan syyskuussa; enimmäisprosentti on 70. Erillisiä ICT-investointiavustuksia ei enää myönnetä yleisavustuksen saajille. Hankinnat, kuten kannettavat tietokoneet ja tulostimet, tulee hankkia yleisavustuksella. Yleisavustuksiin ei tehdä hankintoja varten erillisiä korotuksia. Poikkeuksena edellisestä ovat laajat verkkohankkeet tai järjestöjen yhteiset ICT-hankkeet, joihin erillistä avustusta voidaan myöntää. Kuvaa hankesuunnitelmassa esimerkiksi järjestön ICT-järjestelmän nykytila ja tuo esiin epäkohdat, joita hankinnalla on tarkoitus korjata. Esimerkiksi huolellinen ICT-hankkeen suunnittelu sisältää tavoitteet yhtenäiset tekniset ratkaisut priorisoidut osa-alueet käyttöönottokoulutuksen ja alustavan suunnitelman järjestelmän ylläpidosta aikataulun kustannusarvion hankinnan edellyttämä kilpailutussuunnitelma hankintalain toteuttamiseksi 20

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2013 1 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Kuvitus: Grafiksi/Marjukka Saarinen Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2013 alkaen toistaiseksi 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten

Lisätiedot

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin:

Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: 1 (6) RAY:n avustuslajikohtaiset periaatteet ja avustuskriteerit Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle... 1 Yleisavustus (Ay)... 1 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak)... 2 Investointiavustus (B)...

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (7) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Tiedot hakijasta ja haettavasta avustuksesta... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET

Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET Avustustoiminta INVESTOINTIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Asuntojen rakentamisen ja peruskorjaamisen sekä sosiaalitekniikan avustusprosenttien

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS. (vuoden 2016 avustusten hakuun)

Avustustoiminta HAKUOPAS. (vuoden 2016 avustusten hakuun) Avustustoiminta HAKUOPAS 2015 (vuoden 2016 avustusten hakuun) 1 Taitto: RAY Julkaisija: RAY Voimassa 14.4.2015 alkaen toistaiseksi 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1. Hakuajat...7

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Annettu Helsingissä x päivänä joulukuuta 2016 Valtioneuvoston

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Oiva-hankepoliklinikka

Oiva-hankepoliklinikka Oiva-hankepoliklinikka 23.4.2014 Helsinki Anne Kukkonen, 22.4.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2 396)

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Avustusten hakuopas ohjeita vuoden 2017 avustusten hakuun

Avustusten hakuopas ohjeita vuoden 2017 avustusten hakuun Avustusten hakuopas 2016 - ohjeita vuoden 2017 avustusten hakuun 1. Johdanto Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on Suomessa yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan. Vuosittain liiketoiminnan

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen 20.1.2016 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V. 2016 MYÖNTÄMINEN 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMIVALTA JA AVUSTUSSÄÄNNÖKSET Valtioneuvosto

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001)

Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001) Laki raha-automaatti- avustuksista (1056/2001) Voimassa 1.1.2002 alkaen sisältää sekä RAY:tä että avustuksen saajia velvoittavia säädöksiä RAY on julkaissut lain tulkintaohjeet Aikaisempien vuosien avustuksiin

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013. 366/2013 Laki. raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013. 366/2013 Laki. raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013 366/2013 Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategia... 2 4 Toiminnan tarkoitus,

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu

RAY:n avustukset. YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu RAY:n avustukset YHDISTYSTOIMINNAN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA Järjestöfoorumi 23.4.2014 Joensuu 1 . 2 Toiminnan yhteen nivoutuminen Markkinaehtoiset palvelut Järjestölähtöinen auttamistyö Kuntien järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Käynnistysavustus perusparantamiseen

Käynnistysavustus perusparantamiseen Dnro 19454/021/13 Käynnistysavustus perusparantamiseen 2013 2014 Hakuohje 19.9.2013 Avustuksen hakuaika 19.9.2013 31.12.2014 Sisällys 1 UUSI VALTUUS SEKÄ SOVELLETTAVAT LAIT JA OHJEET... 3 2 AVUSTUKSEN

Lisätiedot

Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, 17.2.2011. Heidi Hakulinen, 8.2.2011 1

Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, 17.2.2011. Heidi Hakulinen, 8.2.2011 1 Tuusulan kumppanuusfoorumin jatko, 17.2.2011 Heidi Hakulinen, 8.2.2011 1 Alustuksen sisältö Projektirahoituksen kohteet Hakeminen Käytännön pelisäännöt Heidi Hakulinen, 8.2.2011 2 Projektirahoituksen kohteet,

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (10) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi.

Yleisavustusta saavat järjestöt eivät voi kohdistaa edellisessä kappaleessa mainittuja yleiskuluja Ak- ja C-avustusten kuluiksi. 1 (6) Yleiskulujen Avustuksen saajilla, jotka eivät saa yleisavustusta, Ak- ja C-avustusten kuluiksi voidaan hyväksyä tämän ohjeen mukaisesti yleiskuluja. Kulujen on oltava selkeästi ja perustellusti kohdennettuja,

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

AlueAvain-päivä. Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013. Anne Kukkonen, 13.2.2013 1

AlueAvain-päivä. Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013. Anne Kukkonen, 13.2.2013 1 AlueAvain-päivä Tampere 13.2.2013 Kajaani 21.2.2013 Anne Kukkonen, 13.2.2013 1 Esityksen sisältö Hakemuksen käsittelyprosessi Avustuslajit RAY:n avustusohjelmat Seuranta Valvonta RAY:n kiertueet Yhdistysten

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys

Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje. Sisällys Ohje 1 (11) Käynnissä olevan projektiavustuksen hakemiseen tarkoitetun toimintaselostelomakkeen (RAY3707) täyttöohje Sisällys Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava

Lisätiedot

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia

Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia Taide, kulttuuri ja RAY:n avustusstrategia osastopäällikkö Mika Pyykkö Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2010 2014 tutuksi järjestöille 28.1.2011 Helsinki Mika Pyykkö, 27.1.2011 1

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE

UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Ohje 1 (11) UUDEN PROJEKTIAVUSTUKSEN HAKEMISEEN TARKOITETUN TOIMINTASELOSTE- LOMAKKEEN (RAY3705) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2. Haettava avustus... 2 3.

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Oivaltava-hankepoliklinikka

Oivaltava-hankepoliklinikka Oivaltava-hankepoliklinikka 14.5.2014 Tampere Anne Kukkonen14.5.2014 1 Avustukset 2014 (2013) Haettuja avustuksia yhteensä 523 milj. euroa (494) Hakijoita 1 197 kpl (1 115) Hakemuskohteita 2 654 kpl (2

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? 15.-16.3.2012 Ulla Hartvig, seurantavastaava, KTM Avustusosasto, Janne Jalava, 27.1.2011 1 Lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön on huolehdittava

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille.

ARAn laina ja avustuspäätöksen on vuonna 2008 saanut kolme (3) hanketta, joissa on kaikkiaan 104 asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Toimeenpanon seurantaraportti ja tilannekatsaus ajalta 1.9.2008 vuodelta 2008 Ohjelman organisoituminen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma perustuu

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen

Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen Vapaaehtoistoiminnan perusedellytysten turvaaminen osastopäällikkö Mika Pyykkö Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden voimaantumispäivä II 4.5.2009 Helsinki Avustusosasto, Mika Pyykkö, 23.4.2009 1 Alustuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: järjestölakimies Anneli Pahta, puhelin 040 742 9511, anneli.pahta@soste.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto. Lisätiedot: järjestölakimies Anneli Pahta, puhelin 040 742 9511, anneli.pahta@soste. LAUSUNTO 10.10.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntö 21.9.2012 (610412 v. 2) Asia: Hallituksen esitys raha-automaattiavustuslain (1056/2001) muuttamiseksi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 Sisällys 1. Valtionavustuksen hakeminen... 1 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 3. Avustuksen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.

Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020. Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3. Maaseudun kehittämismahdollisuudet Hämeessä ohjelmakaudella 2014-2020 Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 18.3.2015 Hämeenlinna 19.3.2015 Lahti Esityksen sisältö Kehittämishanketuen hyväksyttävät kustannukset

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista. Viivi Lajunen, OKM

Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista. Viivi Lajunen, OKM Ajankohtaista valtionavustusten tarkastuksista Viivi Lajunen, OKM Agenda OKM tarkastustoimi pähkinänkuoressa Valtionavustuksen saaminen Avustusmuodot ja niihin liittyvät erityispiirteet Mitä selvitys sisältää?

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot