Avustustoiminta HAKUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustustoiminta HAKUOPAS"

Transkriptio

1 Avustustoiminta HAKUOPAS

2 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa

3 Sisältö 1. Johdanto Yleistä avustusten hakemisesta Hakuajat Verkkoasiointi Hakulomakkeet Avustusstrategia Hakijan avustuskelpoisuus Hakemuksen käsittelyvaiheet Muut ehdot ja päätöksenteko Hakijan oikeudet ja velvollisuudet Toiminta-avustuksen (A) hakeminen Yleisavustuksen (Ay) hakeminen Kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) hakeminen Investointiavustuksen (B) hakeminen Avustuksen hakeminen asuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Avustuksen hakeminen toimitilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Avustuksen hakeminen käyttöomaisuuden hankintaan Rakennushankkeen suunnittelu Projektiavustuksen (C) hakeminen Kehittämisavustuksen (Ci) hakeminen Käynnistämisavustuksen ja muun projektirahoituksen (Ck) hakeminen Avustusohjelmat Avustusten maksaminen...28 Lomakeluettelo...29 Sanasto

4 1. Johdanto Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on Suomessa yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaan. Vuosittain liiketoiminnan voitosta lähes 300 miljoonaa euroa jaetaan avustuksina oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille 1 terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Raha-automaattiavustuksilla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, projekteja ja investointeja. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään vuosittain hakemusten perusteella. Avustusten jakamista ohjaavat RAY:n avustusstrategia sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa tehty sopimus tulostavoitteista. Lisäksi RAY julkistaa helmikuussa avustusstrategian toimeenpanosuunnitelman, jossa linjataan tarkemmin seuraavan vuoden jakoa. RAY valmistelee joulukuun puoliväliin mennessä jakoehdotuksen; lopullisen jakopäätöksen tekee valtioneuvosto yleensä helmikuun alkuun mennessä. Tähän oppaaseen on koottu avustusten hakemiseen liittyvät keskeiset ohjeet. Opas päivitetään vuosittain. RAY pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoja avustuksista ja niiden hakemisesta sekä hakulomakkeet täyttöohjeineen löydät RAY:n verkkosivuilta osoitteesta Ray.fi. 1 Avustuskelpoisista hakijoista käytetään tässä oppaassa yleisnimitystä järjestö. 4

5 Avustusten vuosikalenteri Tammikuu Valtioneuvosto päättää avustuksista tammi-helmikuussa. Virheelliseen avustuspäätökseen voi hakea oikaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä 30 päivän kuluessa. Uudet avustuksensaajat vahvistavat pankkiyhteystietonsa RAY:lle kirjallisesti mennessä. Mikäli esitetty avustus poikkeaa olennaisesti haetusta, RAY pyytää hakijalta tarvittaessa uuden talousarvion sekä tarkennetun toteuttamis- tai toimintasuunnitelman mennessä. Huhtikuu Järjestöt antavat selvitykset edellisen vuoden avustusten käytöstä RAY:lle mennessä. Heinäkuu Lokakuu Helmikuu RAY maksaa toimintaavustusten 1. erän. RAY julkaisee hakuoppaan, avustusvalmistelun taustamuistion ja hakulomakkeet. Toukokuu RAY maksaa toimintaavustusten 2. erän. Uusien projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Elokuu RAY maksaa toimintaavustusten 3. erän. Marraskuu RAY maksaa toimintaavustusten 4. erän. Maaliskuu Uusien rakennushankkeiden (B) ja yli euron peruskorjaushankkeiden (B) hakuaika päättyy Kesäkuu Syyskuu Toiminta-avustusten (Ak, Ay), toimitila-, asunto- ja käyttöomaisuushankintojen (B), alle euron peruskorjausten (B) sekä sekä käynnissä olevien investointien (B) ja projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Joulukuu RAY julkistaa jakoesityksen seuraavalle vuodelle. Järjestöt toimittavat vanhenemassa olevien avustusten maksupyynnöt ja avustusten pidennyshakemukset RAY:lle mennessä. Projektien loppuraportit lähetetään ennen projektin viimeistä maksuerää. 5

6 2. Yleistä avustusten hakemisesta Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Raha-automaattiavustuksia voi hakea terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään järjestötoimintaan. Avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Hakuajat on porrastettu maaliskuulle, toukokuulle ja syyskuulle. RAY:ltä voi hakea kolmea erityyppistä avustusta: toiminta-avustusta (A), investointiavustusta (B) tai projektiavustusta (C). Toiminta-avustukset (A) jakautuvat yleisavustuksiin ja kohdennettuihin toiminta-avustuksiin. Yleisavustuksella (Ay) voi kattaa avustuksen käyttötarkoituksessa mainittuja, yleishyödyllisestä toiminnasta syntyneitä hyväksyttäviä kuluja. Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) myönnetään järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon erillismenoihin. Investointiavustuksia (B) myönnetään toimitilojen tai asuntojen uudisrakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankintaan sekä käyttöomaisuuden kuten irtaimiston, atk-laitteiden ja muiden laitteiden hankintaan. Projektiavustuksia myönnetään innovatiivisiin kehittämishankkeisiin (Ci) ja käynnistämishankkeisiin sekä muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin projekteihin (Ck). Avustushakemus kannattaa jättää täydellisenä. Jos toimitat hakemuksen joltain osin puutteellisena, mainitse hakemuksessa, milloin ja mitä asiapapereita aiot vielä toimittaa. Ohjeellinen avustussuunnitelma, jonka RAY on antanut avustuksensaajalle edellisen avustuspäätöksen mukana, ei vielä ole päätös, joten myös ohjeelliseen suunnitelmaan kirjattuja avustuksia tulee hakea vuosittain. Ohjeellinen avustussuunnitelma ei sido RAY:tä tai valtioneuvostoa. Vuonna 2012 investointi-, projekti-, ja toiminta-avustusten hakemukset voi hoitaa RAY:n uuden verkkoasioinnin kautta. Verkkoasiointi kannattaa Tiedon kulku RAY:n ja järjestöjen välillä nopeutuu ja parantuu. Verkkoasiointi jouduttaa hakemusten tekoa ja käsittelyä. Järjestöt pääsevät katsomaan itseään koskevia tietoja, jolloin tiedonkulku myös järjestön sisällä paranee. Verkkoasiointi säästää aikaa, paperia ja mekaanista työtä. Verkkoasiointi on helppokäyttöinen ja ohjeistaa hakemuksen tekijää. Lue verkkoasioinnista ja tunnusten hakemisesta kappaleesta 2.2. Verkkoasiointi 6

7 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA Jos käytät paperilomakkeita Ilmoita kaikki haettavat avustukset yhdellä päälomakkeella (RAY3701). Jokaisesta avustuskohteesta ei täytetä omaa päälomaketta. Koska avustus myönnetään vuodeksi kerrallaan, ilmoita päälomakkeella hankkeesta vain haussa olevan avustusvuoden kustannukset. Aiemmin avustusta hakeneet järjestöt ilmoittavat vain muuttuneet tiedot. Huomaa, että perustietolomake palautetaan silloinkin, kun tietoihin ei ole tullut muutoksia. Täytä oma selostelomakkeensa jokaisesta haettavasta avustuksesta. Nimeä projekti havainnollisesti sen käyttötarkoituksen mukaan. Käytä samaa projektinimeä kaikissa hakulomakkeissa (päälomake ja selostelomake liitteineen). Tiivistä sanomasi lomakkeelle: kohderyhmä, tavoitteet, toteuttaminen ja arvioidut tulokset. Hakemukseen voi laittaa mukaan myös liitteitä. Liitä hakemukseen järjestön säännöt, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus muistioineen, toimintasuunnitelma ja talousarvio, jos niitä ei ole toimitettu RAY:lle jo aiemmin samana vuonna. Ilmoita talousarviossa myös muista rahoituslähteistä saadut ja/tai haettavat avustukset. Jos kyseessä on ensimmäistä tilikauttaan toimiva järjestö, laadi toiminnasta kertomus, josta käyvät ilmi samat asiat kuin toimintakertomuksesta. Jos kyseessä on uusi järjestö, liitä hakemukseen jäljennös Patentti- ja rekisterihallituksen antamasta rekisteröintipäätöksestä. Toimita hakemus allekirjoitettavaksi järjestön säännöissä mainituille nimenkirjoittajille. Postita allekirjoitettu hakemus osoitteeseen RAY, Avustusosasto, PL 32, Espoo. Kuoreen merkintä: Hakemus Hakuajat 31. maaliskuuta Uudet rakennushankkeet (B) ja yli euron peruskorjaushankkeet (B) 31. toukokuuta Uudet projektit (Ci, Ck) 30. syyskuuta Muut avustukset toiminta-avustukset (Ay, Ak) alle euron investointiavustukset (B) peruskorjauksiin investointiavustukset (B) toimitila-, asunto- ja käyttöomaisuushankintoihin hankinnan suuruudesta riippumatta käynnissä olevien investointien (B) ja projektien (Ci, Ck) jatkorahoitus Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Paperilomakkeilla hakijoille Postita allekirjoitettu avustushakemus osoitteeseen RAY, Avustusosasto, PL 32, Espoo. Kuoreen merkintä: Hakemus. Kyseisen päivän postileima riittää. Jos hakukuukauden viimeinen päivä ajoittuu viikonloppuun, voit postittaa hakemuksen vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 7

8 Uudet rakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet maaliskuussa Investointiavustuksia uusiin rakennushankkeisiin ja suurehkoihin peruskorjauksiin haetaan maaliskuussa. Uusia hankkeita ovat ne, joihin ei ole vielä myönnetty RAY-avustusta. Suurehkoja peruskorjauksia ovat kokonaiskustannuksiltaan yli euron hankkeet. Rakennushankkeiden ja suurehkojen peruskorjausten jatkorahoitusta haetaan syyskuussa. Uudet projektit toukokuussa Projektiavustuksia uusiin kehittämishankkeisiin (Ci) ja käynnistämisprojekteihin sekä muihin määräaikaisiin hankkeisiin (Ck) haetaan toukokuussa. Uusia hankkeita ovat ne, joihin ei ole vielä myönnetty RAY-avustusta. RAY:n avustusta jo saavien, käynnissä olevien projektien jatkorahoitusta haetaan syyskuussa. Toiminta-avustukset, käynnissä olevien projektien ja investointien jatkorahoitukset, pienet peruskorjaukset sekä toimitilaasunto- ja käyttöomaisuushankinnat syyskuussa Toiminta-avustukset: yleisavustukset (Ay) ja kohdennetut toiminta-avustukset (Ak) Investointiavustukset (B) toimitila-, asuntoja käyttöomaisuushankintoihin hankinnan suuruudesta riippumatta Investointiavustukset (B) alle euron peruskorjauksiin Investointiavustusten (B) jatkohakemukset (kyseiseen kohteeseen on jo myönnetty avustusta ainakin yhden kerran) Projektiavustusten (Ci, Ck) jatkohakemukset (kyseiseen projektiin on jo myönnetty avustusta ainakin yhden kerran) 2.2. Verkkoasiointi Tiedon kulku paranee, kun järjestöt pääsevät käyttämään verkkoa asioidessaan RAY:n kanssa. Verkkoasioinnissa hakemuksen täyttäminen on joustavampaa ja sen käsittely nopeutuu. Verkkoasiointi otetaan käyttöön asteittain vuoden 2012 aikana. Ensimmäisenä verkkoasioinnin kautta voi hakea maaliskuussa haettavia investointiavustuksia: uudisrakentaminen, suurehkot yli euroa peruskorjaukset sekä toimitilahankinnat niiden liittyessä uudisrakentamiseen tai suurehkoon peruskorjaamiseen. Verkkoasiointi laajenee maaliskuun haun jälkeen toukokuun projektiavustusten ja syyskuun toiminta-avustusten hakuihin. Verkkoasioinnin etenemisestä tiedotetaan järjestöjä Avustus - info-uutiskirjeissä ja Tukipotti-lehdessä. Kaksi seuraavaa vuotta ovat siirtymäkautta, jolloin avustushakemukset on mahdollista toimittaa myös paperisina. Vuodesta 2014 kaikki toiminnot avustusten hakemisesta valmisteluun, seurantaan, valvontaan ja maksatusten seurantaan ovat siirtyneet verkkoon. Hae käyttöoikeudet verkkoasiointiin Verkkoasiointia varten järjestö hakee käyttöoikeudet ja tunnukset lomakkeella, joka löytyy RAY:n verkkosivuilta aineistopankista ( ray.fi/ jarjestot - aineistopankki - lomakkeet - muut). Jotta verkkoasiointiin pääsee asioimaan, täytyy järjestön hakea käyttöoikeudet ja tunnukset. Kun verkkoasiointi avataan, sen linkki löytyy RAY:n verkkosivujen Järjestöt-osiosta. Alkuvaiheessa verkkoasiointi on suomen kielellä ja ruotsinkielinen versio julkaistaan myöhemmin. Käyttöoikeuslomake lähetään avustusosaston toimistotiimille joko postitse tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen Käyttöoikeuksia on haettava lomakkeella siksi, että RAY:n on viranomaisena voitava varmistua siitä, että käyttöoikeuden hakijalla on valtuutus hakea organisaation puolesta tunnuksia. Lisäksi tietosuojavaatimukset edellyttävät kirjallista hakemista. Lisätietoja saat avustusosaston toimistosta numerosta tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen 8

9 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA Verkkoasiointi lyhyesti Hae käyttäjätunnukset tulostamalla ja täyttämällä RAY käyttöoikeushakemus. Postita hakemus postitse osoitteeseen Avustusosasto / toimistotiimi PL 32, Espoo tai lähetä se sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen Saatuasi tunnukset tee hakemus verkossa. Asiointipalvelu linkki löytyy osoitteesta asiointi.ray.fi/extraweb Hakemukseen voidaan yhdistää myös muita tarpeellisia liitteitä kuten kopioita lausunnoista, yhteistyösopimuksista, aiesopimuksista, muiden toimintaa rahoittavien yhteisöjen päätöksistä sekä muita asiapapereita (esim. projektisuunnitelma). Uusi hakija liittää hakemukseensa myös jäljennöksen Patentti- ja rekisterihallituksen antamasta rekisteröintipäätöksestä. Jos yhteisö toimii vasta ensimmäistä tilikauttaan, se laatii toiminnastaan lisäksi kertomuksen, josta käy selville samantyyppisiä asioita kuin toimintakertomuksesta. Avustushakemuksen allekirjoittavat järjestön säännöissä mainitut nimenkirjoittajat. Lähetä allekirjoitettu hakemus RAY:lle postitse lomakkeissa mainittuun osoitteeseen. 2.3 Paperiset hakulomakkeet Avustushakemus koostuu hakulomakkeista ja niiden liitteenä toimitetuista yleisistä tai hankekohtaisista liitteistä. Lomakkeet täyttöohjeineen löydät verkkosivuiltamme osoitteesta Ray.fi Täytä aina lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Toimintaseloste (RAY ) sen mukaan, mitä avustusta haet. Eri avustuslajeille (Ay, Ak, B, C ) on kullekin oma selostelomakkeensa. Liitä mukaan vähintään Järjestön säännöt Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastuskertomus muistioineen Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio Jos haet investointiavustusta rakentamiseen, peruskorjaamiseen tai toimitilahankintaan, täytä lisäksi lomakkeet Huonetilaohjelma (RAY3722) Perustamismenojen erittely (RAY3723) Investointiavustuksen toimintaseloste (RAY3704) Jos jokin liite on toimitettu RAY:lle jo aiemmin samana vuonna, sitä ei tarvitse lähettää uudelleen; viittaus jo toimitettuun asiakirjaan riittää. 2.4 Avustusstrategia RAY suuntaa avustuksia yhä vahvemmin järjestö- ja kansalaistoimintaan. Uusi strategiakausi käynnistyy vuoden 2012 alussa. Avustamisen pää linjoja tulevalla strategiakaudella ovat 1) Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen 2) Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen 3) Ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen RAY julkistaa vuosittain helmi maaliskuussa avustusstrategian seuraavan vuoden toimeenpanosuunnitelman. RAY:n julkaisemat oppaat ja muut ohjeet löydät RAY:n verkkosivuilta osoitteesta Ray.fi 2.5 Hakijan avustuskelpoisuus Raha-automaattiavustuksia voivat hakea oikeuskelpoiset yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt. Avustuskelpoisuus on käytännössä yhdistysrekisteriin rekisteröidyillä yleishyödyllisillä yhdistyksillä ja säätiörekisteriin rekisteröidyillä säätiöillä, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminnan tarkoitus tulee olla kirjattu hakijan sääntöihin. Myös säätiöiden avustuskelpoisuuden tulkintaa ohjaa se tarkoitus, jota varten säätiö on perustettu. 9

10 Muodollisen avustuskelpoisuuden lisäksi RAY edellyttää hakijoilta riittävän laajaa jäsenpohjaa suhteessa toiminnan tavoitteisiin ja laajuuteen. Myös rekisteröimätön yhdistys tai säätiö voi jättää avustushakemuksen. Käytännössä rekisteröimättömällä hakijalla on kuitenkin jo ennen avustamista oltava näyttöä toiminnasta, taloudenpidosta ja hallinnollisesta osaamisesta. Avustusta hakijalle voidaan lisäksi esittää vain, jos rekisteröinti tapahtuu ennen lokakuun loppua. Rekisteröidyn yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä tai oikeuskelpoista yhteisöä. Tarkat menettelyohjeet rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen internetsivuilta osoitteesta Prh.fi. Tieto rekisteröinnistä on toimitettava RAY:lle viipymättä. Raha-automaattiavustusta ei voida myöntää esimerkiksi valtion virastolle, kunnalle, seurakunnalle tai yksityishenkilölle. Taloudellisina organisaatioina myös osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yksityiset liike- tai ammattitoiminnan harjoittajat on rajattu avustuskelpoisuuden ulkopuolelle. Toimiminen sosiaali- ja terveysalalla ei anna syytä tehdä poikkeusta avustuskelpoisuuteen. Pääsääntöisesti myös osakeyhtiöt ja sosiaaliset yritykset ovat luonteeltaan liiketaloudellisia organisaatioita, joiden tarkoituksena on tuottaa voittoa tai muuta taloudellista etua osakkeenomistajille. Osakeyhtiöt eivät siten yleensä täytä yleishyödyllisyyden vaatimuksia ja ole avustuskelpoisia. Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle Toiminnan on oltava yleishyödyllistä Toiminnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia Toiminnan on tuettava RAY:n avustusstrategian tavoitteita Toiminta ei saa kuulua valtion tai kuntien lakisääteisiin tehtäviin Avustuksen myöntäminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa Euroopan talousalueella 2.6 Hakemuksen käsittelyvaiheet Kun avustushakemus saapuu, RAY tarkastaa, että hakemus täyttää sille asetetut muotoseikat eli että hakemus on allekirjoitettu ja avustuksen käyttötarkoitus sekä haettu euromäärä on ilmoitettu. Mikäli tietoja puuttuu, hakijalta pyydetään täydennystä. Tiimikäsittely Saapuneet hakemukset käsitellään tiimeissä, jotka muodostuvat RAY:n avustusstrategian kolmesta linjasta. Päälinjat ovat hyvinvoinnin vahvistaminen, ongelmien ehkäisy sekä heikoimmassa asemassa olevien auttaminen ja tukeminen. Tiimeissä tunnistetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja haetaan yhteistä linjausta ja näkemystä käsiteltävän kokonaisuuden hankkeille. Tiimi käsittelee ja priorisoi hankkeet ja kokoaa yhteen tiimin esityksen. Valmisteleva työryhmä Tiimien jälkeen jakoesityksen käsittely siirtyy valmistelevaan työryhmään, jota vetää osastopäällikkö. Ministeriön edustaja suorittaa laillisuusvalvontaa ja tiimivastaava toimii esittelijänä. Valmistelevassa työryhmässä käydään läpi avustus kokonaisuuksia ja kohteita, jotka halutaan erikseen nostaa käsittelyyn. Valmisteleva työryhmä nimensä mukaisesti valmistelee lopullisen jakoehdotuksen RAY:n johtoryhmällä, jonka muodostavat toimitusjohtaja ja toimialajohtajat. Jakoehdotus RAY:n toimitusjohtaja esittelee jakoehdotuksen RAY:n hallitukselle. Hallitus ottaa kantaa avustuskokonaisuuteen ja tekee tarvittaessa lisäkysymyksiä linjauksista ja niiden perusteluista. Hallitus tekee lopullisen jakoehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Avustusehdotus on luettavissa RAY:n verkkosivuilla hallituksen kokousta seuraavana päivänä. Jakopäätös Sosiaali- ja terveysministeriö esittelee jakoehdotuksen alkuvuodesta valtioneuvostolle. Lopullisesti RAY:n avustuksista päättää valtioneuvosto tammi-helmikuun taitteessa. 10

11 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA 2.7 Muut ehdot ja päätöksenteko Raha-automaattiavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joten RAY arvioi hakemuksessa esitettyjen toimintojen tai hankkeiden tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä kustannusten kohtuullisuutta. Avustusharkintaa ohjaavat RAY:n avustusstrategia, sosiaali- ja terveysministeriön kanssa solmittu sopimus tulostavoitteista sekä avustuslajikohtaiset periaatteet ja kriteerit. Sopimus tulostavoitteista asettaa yleiset tavoitteet RAY:n avustustoiminnalle. Avustusstrategiassa linjataan, mille painoalueille avustuksia strategiakaudella suunnataan. Avustusstrategian toimeenpanosuunnitelmassa tarkennetaan strategian tavoitteita vuosittain, ja avustuslajikohtaiset periaatteet ja kriteerit ovat työkaluja, joilla tarkastellaan systemaattisesti hakijoiden toimintaa. Raha-automaattiavustuksista annetun lain 2 (1056/2001) 4 :ssä säädetään avustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Avustuksen myöntäminen ei saa esimerkiksi aiheuttaa muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Avustusta ei myöskään ole tarkoitettu valtion tai kuntien lakisääteisten tehtävien tai palvelujen rahoittamiseen. Raha-automaattiavustuksia voidaan kohdistaa ulkomailla tapahtuvaan toimintaan, mikäli sillä voidaan edistää merkittävällä tavalla suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Hakijan tulee näissäkin tapauksissa täyttää avustuskelpoisuuden vaatimukset. Varallisuus vaikuttaa Avustuksen myöntämistä tulee pitää tarpeellisena avustuksen hakijan omat varat huomioon ottaen. Avustusharkinnassa sovelletaankin pääsääntöisesti ns. nettoperiaatetta eli avustusta myönnetään vain kulujen siihen osaan (alijäämä), jota ei voida kattaa toiminnasta saatavilla tuotoilla. Omien varojen lisäksi avustusharkinnassa otetaan huomioon muut hakijan käytettävissä olevat varat, jotka voivat olla esimerkiksi muualta saatuja tai saatavissa olevia avustuksia, myyntituottoja tai lahjoituksia. Myös hakijan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat ja avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot vaikuttavat avustusharkintaan, sillä yleishyödyllisen järjestön varojen tulisi aina ilman perusteetonta viivettä tulla yleishyödyllisesti käytetyiksi. Tukien yhteensovittaminen Jos järjestö hakee julkista avustusta useammasta eri lähteestä, tukiehtoihin kannattaa tutustua tarkoin, sillä avustusten yhteensovittamiseen voi sisältyä rajoituksia. Julkisia avustuksia ovat esimerkiksi valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön antamat avustukset sekä Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävä tuki. RAY-avustus ei saa yhdessä muiden julkisten avustusten kanssa ylittää Euroopan yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen tai julkisen tuen enimmäismäärää. Tämä tarkoittaa, että jos johonkin julkisen rahoittajan myöntämään avustukseen liittyy Suomen kansallisessa lainsäädännössä tai Euroopan yhteisön säädöksessä asetettu enimmäismäärä - esimerkiksi avustuksen enimmäisprosentti - eivät hankkeeseen eri lähteistä myönnetyt julkiset avustukset yhteenlaskettunakaan saa ylittää tuota enimmäismäärää. Jakopäätös Jakopäätöksellä tarkoitetaan vuotuista avustuspäätöstä, jonka valtioneuvosto tekee tammihelmikuun taitteessa. RAY:n joulukuussa antama jakoehdotus ei vielä ole päätös. Jakopäätös voi sisältää avustuksen käyttämistä koskevia tarkennuksia, rajauksia tai ehtoja. Tarkennukset, rajaukset tai ehdot voivat koskea avustuksen käyttöön hyväksyttäviä kuluja ja avustuksen käyttötarkoitusta, avustuksen käyttötapaa tai sitä, miten avustuksensaajan on meneteltävä käyttäessään avustusta kohteena olevassa toiminnassa. 2 Laista käytetään tässä oppaassa lyhennystä avustuslaki. 11

12 Mikäli avustusta on tarkoitus myöntää useamman vuoden ajan, sisältyy avustuspäätökseen myös ohjeellinen avustussuunnitelma seuraaville vuosille. Valtioneuvosto ei vahvista ohjeellista avustussuunnitelmaa eikä se sido avustuksen myöntäjää. Avustussuunnitelmaan kirjattua avustusta tulee hakea kullekin vuodelle erikseen säädettyjen määräaikojen puitteissa. RAY ilmoittaa avustuspäätöksestä hakijoille heti valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Ilmoitus sisältää myönnetyt avustukset euromäärineen ja mahdollisine tarkennuksineen, rajauksineen ja ehtoineen. Muutoksenhaku jakopäätökseen Raha-automaattiavustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joten jakopäätös perustuu tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustuspäätöstä koskevasta muutoksenhausta on säädetty avustuslain (1056/2001) 40 :ssä. Avustuspäätöksellä tarkoitetaan vuotuista jakopäätöstä, jonka valtioneuvosto tekee tammi helmikuun taitteessa. RAY:n joulukuussa antama jakoehdotus ei vielä ole päätös. Mikäli yhdistyksellenne tai hankkeellenne ei olla esittämässä avustusta tai sitä esitetään haettua vähemmän, ota yhteys RAY:n avustusvalmistelijaan saadaksesi lisätietoja. Virheelliseen avustuspäätökseen voi hakea päätökseen oikaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ministeriön oikaisupäätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 2.8 Hakijan oikeudet ja velvollisuudet Hakijoilla on oikeus kysyä ja saada neuvoja RAY:n avustusosastolta hakemiseen liittyvissä asioissa. Avustuksen hakijan on puolestaan annettava RAY:lle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista avustusharkintaan vaikuttavista seikoista. Hakijalla on oikeus saada tieto avustuspäätöksestä perusteluineen. Avustuspäätöksellä tarkoitetaan vuotuista jakopäätöstä, jonka valtioneuvosto tekee tammi helmikuun taitteessa. RAY:n tekemä avustusten jakoehdotus ja valtioneuvoston tekemä jakopäätös ovat julkisia. Myös RAY:lle toimitetut hakemukset liitteineen tulevat julkisiksi, kun RAY on ne saanut, ellei asiakirjan julkisuudesta tai salassapidosta ole laissa toisin säädetty. Jos järjestö katsoo, että hakemus tai jokin sen liite sisältää liike- tai ammattisalaisuuden, tulee kyseiset asiat merkitä hakemuksesta ja liitteistä luottamuksellisiksi. Salassapito voi tulla kyseeseen, jos hakemuksen liitteenä on jokin sopimus. Hakija voi perua hakemuksensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti RAY:lle. Myös myönnetyn avustuksen voi perua. Avustuksesta luopuminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun useasta eri lähteestä haettu rahoitus ei kokonaisuudessaan toteudu ja investointi- tai kehittämishanke raukeaa varojen puutteeseen. RAY:llä on salassapitosääntöjen estämättä oikeus saada hakijaa koskevia tietoja muilta viranomaisilta sekä oikeus tehdä avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia avustuksen saajan talouteen ja hallintoon. Hakija voi käyttää saamaansa avustusta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Jos väärinkäytöksiä ilmenee, järjestö voidaan asettaa maksukieltoon ja tuet periä takaisin. Avustuksen saajan on tehtävä kultakin avustusvuodelta RAY:lle selvitys avustuksen käytöstä avustusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Raportoinnin laatuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja antaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa mahdollisimman seikkaperäiset tiedot avustusten käytöstä, järjestön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. RAY:n avustustenjaosta on säädetty arpajaislaissa (1047/2001), laissa raha-automaattiavustuksista (1056/2001), valtioneuvoston asetuksessa Raha-automaattiyhdistyksestä (1169/2001) sekä valtioneuvoston asetuksessa eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista (1170/2001 muutoksineen). Näiden lisäksi RAY:n avustustoimintaa ohjaavat yleiset viranomaisen toimintaa koskevat säädökset kuten hallintolaki, kielilaki ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 12

13 2. YLEISTÄ AVUSTUSTEN HAKEMISESTA Säädöksiä Arpajaislaki (1047/2001) Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä (1289/2011) Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta (1287/2011) Laki raha-automaattiavustuksista (1056/2001) Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista (1170/2001) Hallintolaki (434/2003) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Kielilaki (423/2003) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999) Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 13

14 3. Toiminta-avustuksen (A) hakeminen Järjestö voi hakea toimintaansa RAY:ltä yleisavustusta (Ay) tai kohdennettua toiminta-avustusta (Ak). Toimintaavustuksia haetaan syyskuussa. Toiminta-avustusta voi hakea järjestön sääntöjen mukaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta syntyviin kuluihin (Yleisavustus, Ay) tai jonkin järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon erillismenoihin (Kohdennettu toiminta-avustus, Ak). Järjestölle voidaan myöntää vain yksi yleisavustus, mutta kohdennettuja toiminta-avustuksia voi olla samanaikaisesti useampia. Toiminta-avustukset, kuten muutkin avustukset, myönnetään vuodeksi kerrallaan. 3.1 Yleisavustuksen (Ay) hakeminen Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Paperilomakkeilla hakijoille Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Yleisavustuksen (Ay) toimintaselostelomake (RAY3706) Liitä mukaan Tarpeelliseksi katsomasi liitteet Yleisavustuksia myönnetään vakiintuneille, valtakunnallisesti toimiville ja kansallisesti merkittäville sosiaali- ja terveysjärjestöille niiden sääntöjen mukaisesta, yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Hakuaika on syyskuussa. Yleisavustamisen periaatteet ja avustuksen myöntämisen kriteerit perustuvat seuraaviin tekijöihin: toiminnan yhteiskunnallinen merkitys, laajuus, laatu, suunnitelmallisuus, tulokset ja vaikutukset sekä talouden hoito ja varallisuus. 14

15 3. TOIMINTA-AVUSTUKSEN (A) HAKEMINEN Yleisavustettavalta toiminnalta edellytetään lisäksi: Kyseessä on toiminnan perusedellytysten tarjoaminen vakiintuneille ja aidosti valtakunnallisesti toimivalle sekä kansallisesti merkittävälle yleishyödyllisille toimijalle sosiaali- ja terveysalalla. Toiminnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia painotetusti RAY:n avustusstrategian linjausten mukaisesti. Huomioon otetaan myös sosiaali- ja terveysalan kokonaisuus ja kunkin toimijan merkitys sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä että kansalaistoiminnan mahdollistajana ja edistäjänä. Yleisavustuksella tuetaan muun muassa järjestöjen kohderyhmiä palvelevaa asiantuntijatoimintaa, edunvalvontaa ja vaikuttamista, aluetyötä, tiedotusta sekä järjestön omia että jäsenyhteisölle tarjottavia hallinto- ja tukipalveluja. Avustusharkinnassa RAY soveltaa yleisavustusten periaatteita ja kriteerejä. Kriteerien avulla arvioidaan avustuksen tarvetta, toiminnan laatua ja hakijan kykyä edistää toimintansa päämäärää. Arvioinnin kohteena ovat toiminnan yhteiskunnallinen merkitys toiminnan suunnitelmallisuus ja laatu toiminnan tulokset ja vaikutukset toiminnan laajuus hakijan talous ja varallisuusasema Järjestö voi kattaa yleisavustuksella niitä yleishyödyllisestä toiminnasta syntyneitä hyväksyttäviä kuluja. Yleisavustuksella voi kattaa myös toiminnasta aiheutuvia vähäisiä käyttöomaisuuden hankintoja kuten toimistokalusteita ja -laitteita. Suuremmat, esimerkiksi toimintayksikön perustamiseen liittyvät hankinnat on kuitenkin toteutettava joko omilla varoilla tai erillisellä investointiavustuksella, johon liittyy omarahoitusosuus. Yleisavustusta ei voi käyttää varainhankinnan tai liiketoiminnan kuluihin eikä poistoihin tai muihin laskennallisiin kuluihin. Järjestön maksullinen palvelutuotanto ja yleisavustettu kansalaisjärjestötoiminta on eriytettävä kirjanpidossa. Yleisavustusta ei voi käyttää sellaiseen toimintaan, johon on myönnetty jo jotakin muuta RAY-avustusta. Kuvaa toiminnan yhteiskunnallinen merkitys Toiminnalle pitää olla tarve ja aito yhteiskunnallinen tilaus. Laadukas toiminta muodostuu kohderyhmän tarpeiden selvittämisestä. Kuvaa millaisia ennakkoselvityksiä ja tarvekartoituksia olette tehneet. Kuvaa toiminnot ja niiden seuranta ja arviointi hakemuksessa havainnollisesti. Muista, että toiminnat tulee pystyä todentamaan myös käytännössä. Tärkeintä ei ole toimintojen runsas lukumäärä vaan toiminnan päämäärän ja tavoitteiden sekä kohderyhmän kannalta olennaisten asioiden tekeminen. Myös hyvin toimiva työnjako ja yhteistyö järjestöjen kesken ovat tärkeitä. Muista suunnitelmallisuus Toiminnan suunnitelmallisuudella tarkoitetaan hakijan kykyä tehdä pitkän, keskipitkän sekä lyhyen aikavälin suunnitelmia, joissa on riittävät realistiset ja mitattavat tavoitteet. Hyvään suunnitelmallisuuteen kuuluu toiminnan suhteuttaminen muihin samalla alalla toimiviin järjestöihin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Laadun osoittaminen edellyttää systemaattista toiminnan toteutumisen seurantaa ja arviointia suhteessa toimintaympäristöön ja kohderyhmään. Laadukas toiminta sisältää myös jatkuvan kehittämisnäkökulman. Aseta mitattavat tavoitteet Ilmoita toimintaselostelomakkeella vain ne tulokset, joita tavoittelette avustusvuonna. Kirjaa pitkän ja keskipitkän ajan tavoitteet strategiaan ja toimintasuunnitelmiin. Kuvaa hakemuksessa myös, kuinka tavoitteiden toteutumista sekä pidemmän aikavälin muutoksia ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan. Tavoitteet luonnollisesti vaihtelevat eri toimijoiden kesken. Tärkeintä on se, että tavoitteet sopivat omaan toimintaan ja kohderyhmän tarpeisiin. Kuvaa toiminnan laajuus Toiminnan laajuus käy ilmi toimintaselosteessa ilmoitettujen roolien, tehtävien ja tehtäväalueiden kautta. Dokumentoi laajuutta kuvaavat tunnusluvut esimerkiksi toimintakertomukseen. 15

16 Yhdistyksen tai säätiön sääntöjen mukaisen tehtävän tulee toteutua ja toiminnan palvella aiottua tarkoitusta. Jos yhdistys esimerkiksi säännöissään ilmoittaa tietyn kohderyhmän, on sen toiminnassaan myös tavoitettava kyseinen ryhmä. Tässä kohden RAY arvioi myös, kuinka tehokasta ja tuloksellista toiminta on suhteessa käytössä oleviin resursseihin. Myös talous ja varallisuus vaikuttavat Talous ja varallisuusasema ovat keskeisiä, kun RAY arvioi yleisavustuksen tasoa. Arvio tehdään vuosiselvitysten, järjestökäyntien ja muun yhteydenpidon kautta. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat taloudenhoidon taso, omien varojen käyttö toimintaan ja kilpailuvaikutukset. 3.2 Kohdennetun toimintaavustuksen (Ak) hakeminen Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Paperilomakkeilla hakijoille Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) toimintaseloste (RAY3703) Kohdennettua toiminta-avustusta voi hakea tiettyyn rajattuun toimintaan tai toiminnanalaan. Hakuaika on syyskuussa. Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) myönnetään tyypillisesti esimerkiksi vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen, toimintakykyä edistävään toimintaan sekä erilaisten kohtaamispaikkojen ylläpitoon. Kohdennettuja toiminta-avustuksia myönnetään sekä valtakunnallisille että alueellisille toimijoille. Perustele hakemuksessa toiminnan tavoite ja kohdennetun toiminta-avustuksen tarve ja selvitä, mihin toiminnalla pyritään ja ketä se hyödyttää. Selvitä myös, miten asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Vaikka kohdennettu toiminta-avustus voidaan myöntää jatkuvaluonteiseen toimintaan, myöntämisperusteet tarkistetaan vuosittain kuten muidenkin avustusten. RAY arvioi avustusharkinnassa hakijan kykyä pitkäjännitteiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Kohdennettua toiminta-avustusta voi käyttää vain toiminnan nettokuluihin eli siihen osaan toiminnan erilliskuluista, joita ei voida kattaa toiminnan erillistuotoilla. Erilliskuluilla tarkoitetaan kuluja, joita ei syntyisi ilman kyseistä toimintaa. Erillistuotot ovat puolestaan tuottoja, joita ei saataisi ilman kyseistä toimintaa (esim. osallistumismaksut, asiakasmaksut, palvelumaksut, vuokrat ja muut julkiset avustukset, jotka on kohdennettu samaan toimintaan kuin RAY-avustus). Avustettavia erilliskuluja ovat esimerkiksi toiminnasta syntyvät henkilöstökulut, matkakulut ja muut toiminnasta välittömästi aiheutuvat kulut. Vuokrakuluiksi RAY hyväksyy vain toiminnan tosiasialliseen käyttöön vuokratuista tiloista syntyvät kulut. Hallinnollisia yleiskuluja ja muita laskennallisia kulueriä ei voi pääsääntöisesti sisällyttää tai jyvittää kohdennettuun toimintaavustukseen. Liitä mukaan Tarpeelliseksi katsomasi liitteet 16

17 4. Investointiavustuksen (B) hakeminen Investointiavustusta voi hakea menoihin, jotka syntyvät uudisrakentamisesta, peruskorjauksesta, kiinteistön tai tiettyjen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostosta tai irtaimen käyttöomaisuuden hankinnasta. Investointiavustusta haetaan hankinnan kohteesta, laajuudesta ja toteuttamistavasta riippuen joko maaliskuussa tai syyskuussa. Investointiavustukset ovat hankekohtaisia erityisavustuksia ja niillä voidaan kattaa vain osa syntyvistä kuluista. Hakijan on osoitettava, että se kykenee vastamaamaan investoinnin vaatimasta omarahoitusosuudesta sekä käyttömenoista. Hankittavat tai rakennettavat tilat voivat olla toimisto- ja toimintatiloja tai asuntoja. RAY arvioi investointien kohdalla erityisesti hakijan toimintaa ja taloutta sekä hankittavan omaisuuden kokoa ja arvoa suhteessa hakijan toimintaan ja tarpeisiin. Hakijaa ja kohderyhmän tarpeita tarkastellaan riittävän pitkällä, vähintään muutaman kymmenen vuoden aikajaksolla. Jos hakijalla on paljon omaa varallisuutta, RAY harkitsee, onko investoinnin avustaminen tarpeellista vai voisiko hakija rahoittaa sen kokonaan omilla varoillaan. Julkisen rahoituksen yhteensovittaminen erilaisissa investoinneissa kannattaa selvittää huolella etukäteen ja tutustua eri rahoituslähteiden tukiehtoihin. RAY:n avustamiin kohteisiin voi hakea ARA:n korkotukilainaa. Korkotukilaina on pankin tai muun rahalaitoksen myöntämä laina, jonka korosta osan Valtiokonttori maksaa ARA:n varoista suoraan lainananta-jalle, jos lainansaajan omavastuukorko ylittyy. Rakennusurakoissa sekä tavara- ja palveluhankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Jos investointihanke otetaan avustuksen piiriin, selvitys hankkeen kilpailuttamisesta on esitettävä urakkavaiheen hyväksymisen yhteydessä. Avustusten maksaminen ja jatkorahoituspäätösten valmistelu tapahtuu sitä mukaa kun hanke etenee, ja hanke raportoidaan ja dokumentoidaan RAY:lle eri vaiheissa. Investointiavustusta ei voida myöntää tiloihin tai hankintoihin, joita hakija käyttää myytävien palvelujensa tuotantoon kuten palvelu- ja laitosasumiseen tai kuntoutus- ja lomatoimintaan. Kolmenkymmenen vuoden määräaika RAY:n avustuksella hankitun, rakennetun tai perusparannetun kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai huoneiston tulee olla avustuspäätöksessä määritellyssä käytössä ja avustuksen saajan omistuksessa ja hallinnassa 30 vuotta avustuksen myöntämisestä. Avustuksen palautusehdoista ja takaisinperinnästä on säädetty avustuslaissa erikseen. 4.1 Avustuksen hakeminen tukiasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! 17

18 Paperilomakkeilla hakijoille Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Investointiseloste (B) (RAY3704) Jos kyseessä on asuntojen rakentaminen ja peruskorjaaminen, liitä mukaan Huonetilaohjelma (RAY3722) Perustamismenojen erittely (RAY3723) Hankesuunnitelma (lue lisää luvusta 4.4 Rakennushankkeen suunnittelu) Asuntojen hankinta Jos hakuvaiheessa on jo tiedossa kohde, jossa asunnot sijaitsevat tai tulevat sijaitsemaan, liitä hakemukseen selvitys hankittavasta kiinteistöstä tai osakkeista hankintahintoineen sekä mahdollisine korjaustarpeineen ja -hintoineen. Jos kyseessä on yksittäisten asuntojen hankinta olemassa olevasta asuntokannasta, eikä vielä hakuvaiheessa ole tietoa hankittavien asuntojen sijainnista, liitä hakemukseen yleisselostus hankittavista asunnoista ja kohderyhmästä. RAY:n avustamat tukiasunnot ovat tarkoitettu vammaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, vapautuville vangeille sekä asumisessa tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille ja ikääntyneille. Investointiavustusta voi hakea tukiasuntojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankintaan olemassa olevasta kiinteistökannasta ja erityisperustein uudiskohteista. Avustusta haetaan hankkeen luonteesta riippuen joko maaliskuussa tai syyskuussa. Avustusta uudisrakentamiseen ja suuriin, yli euron peruskorjauksiin haetaan maaliskuussa. Alle euron peruskorjaushankkeita, jo käynnissä olevien investointien jatkorahoitusta sekä avustuksia yksittäisten tukiasuntojen hankintaan haetaan syyskuussa. Tukiasumisen investointiavustusten enimmäistaso vaihtelee hankkeen luonteen mukaan prosenttiin. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat myös järjestön varallisuus ja hankkeen muut rahoitusmahdollisuudet. Yleensä RAY pyytää rakennushankkeen sijainnista ja tarpeellisuudesta myös lausunnon hankkeen sijaintikunnalta. Avustusten enimmäistaso tukiasuntojen rakentamisessa, peruskorjaamisessa ja hankinnassa uudisrakentaminen ja peruskorjaus 30 % asuntojen hankinta olemassa olevasta kiinteistökannasta erityisryhmille 50 % (ei nuorille ja ikäihmisille) Rakennus- ja peruskorjaushankkeissa avustus kohdennetaan hankkeen perustamismenoihin. Perustamismenot on kokonaisuus, johon voi sisältyä kiinteistön tai tilojen hankintamenoja mukaan lukien varainsiirtovero rakentamisesta tai peruskorjauksesta aiheutuvia menoja rakennusaikaisia lainojen korkoja Erittele perustamismenoissa kaikki hankkeen menot, myös avustamisen piiriin kuulumattomat rakennuskustannukset kuten autopaikat, liiketilat, tontin hankintamenot tai tontin rakennusaikainen vuokra. RAY määrittelee hyväksyttävät perustamismenot rakennustarkastusmenettelyn yhteydessä. Yhtenä tukiasumisen muotona RAY voi avustaa myös asumisoikeusasuntojen rakentamista ja hankintaa. Muista kohtuullinen hintataso Jos hankit asuntoja vanhasta asuntokannasta, asunnon hintatason tulee olla kohtuullinen yleiseen vanhojen asuntojen hintatasoon nähden. Hankinnassa käytetään vertailuhintana Ympäristöministeriön julkaisemaa asuntojen hintatietopalvelua Asuntojen.hintatiedot.fi. Palvelusta on löydettävissä toteutuneiden asuntokauppojen hinta- ja laatutietoja. Pinta-alatiedon lisäksi palvelussa on ilmoitettu asunnon rakennusvuosi, huoneiden lukumäärä, asunnon kunto, kerros ja esteettömyydestä hissin olemassaolo talossa. Palvelu listaa viimeisen vuoden aikana tehdyt hakuehdot täyttävät asuntokaupat. 18

19 4. INVESTOINTIAVUSTUKSEN (B) HAKEMINEN Hankittavan asunnon neliöhinnan kohtuullisuutta arvioitaessa käytetään vertailuhintana kaupungin/ kaupunginosan postinumeron vastaavan kokoluokan (pinta-ala, asuntotyyppi, huoneluku) ja kunnoltaan vastaavien asuntojen neliöhintojen keskiarvoa, kalleimman myydyn huoneiston hinta pois lukien. Jos alueelta ei ole esittää riittävää otantaa (vähemmän kuin kolme), käytetään vastaavan lähialueen hintatasoa. 4.2 Avustuksen hakeminen toimitilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja hankintaan Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Paperilomakkeilla hakijoille Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Investointiseloste (B) (RAY3704) Huonetilaohjelma (RAY3722) Perustamismenojen erittely (RAY3723) Liitä mukaan Hankesuunnitelma (lue lisää luvusta 4.4 Rakennushankkeen suunnittelu) Toimitilojen hankinta Jos hankittava kiinteistö tai osake on avustusten hakuvaiheessa jo tiedossa, liitä hakemukseen selvitys hankittavasta kiinteistöstä tai osakkeista hankintahintoineen sekä mahdollisine korjaustarpeineen ja -hintoineen. Jos hakuvaiheessa ei vielä tiedetä hankittavan toimitilan sijaintia, liitä hakemukseen yleisselostus hankittavasta toimitilasta ja sijainnista. Uusien yli euron rakennushankkeiden ja peruskorjaushankkeiden avustuksen enimmäistaso on 70 prosenttia. Selvitä toimitilojen avustushakemuksissa tilojen nykytilanne ja perustele uusi tilatarve sekä siitä aiheutuvat kustannukset ja niiden rahoitus. Kuvaa nykytilanne nykyisten toimitilojen hyötyala toiminnoittain nykyisen henkilökunnan määrä toiminnoittain nykyisen tilan käyttökustannukset henkilökunnan jako (vakituiset/määräaikaiset/ projektityöntekijät) vapaaehtoistoiminnan mahdollisesti vaatima tilantarve Selvitä tavoitetila perustelut ja selvitys muuttuneiden toimintakustannusten kattamisesta muuttuneen tilatarpeen perustelut (uusia toimintoja/vapaaehtoistoimintaa) toiminnalle tehty käyttötalouslaskelma hankkeen huonetilaohjelma, hankkeen laajuus, hankkeen kustannusarvio (hankintahinta + varainsiirtovero + peruskorjaustarve) selvitys hankinnan omarahoitusosuuden hoitamisesta, lainojen lyhennykset ja korot eli miten em. kustannukset katetaan olemassa olevien tulorahoitusten jatkuvuus/pysyvyys nykyisen tilan realistinen myyntihintaodotus Noudata uusien toimitilojen hankinnassa kohtuullisuutta hankkeen koon, sijainnin ja kustannusten osalta hankintatavasta riippumatta. 19

20 Paikallisissa ja alueellisissa toimitilahankkeissa RAY edellyttää yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja yhteistä toimintasuunnitelmaa. Yhteistilojen hankinnoissa RAY painottaa keskinäistä ja sidosryhmien kanssa aiemmin tehtyä yhteistyötä ja verkottumista. Avustuksen hakijoilta edellytetään myös toiminnallista yhteistyösopimusta sekä yhteisesti laadittuja tavoitteita toiminnan suuntaamisesta ja seurannasta. 4.3 Avustuksen hakeminen käyttöomaisuuden hankintaan Katso 2.2. Verkkoasiointi Hoida hakemukset kätevästi verkossa! Paperilomakkeilla hakijoille Täytä lomakkeet Päälomake (RAY3701) (jos haet useampia avustuksia, luettele ne kaikki yhdellä päälomakkeella) Perustietoilmoitus (RAY3702) Investointiseloste (B) (RAY3704) Liitä mukaan Vapaamuotoinen hankesuunnitelma Yksilöity kustannusarvio Investointiavustuksella katettavien käyttöomaisuushankintojen tulee liittyä kiinteästi järjestön toimintaan. Myös käyttöomaisuusinvestointien suunnittelu lähtee hankesuunnitelman laadinnasta. Toimintaa tukevat muut käyttöomaisuushankinnat tulee aina perustua tarpeeseen. Kustannustaso tulee pitää maltillisena ja hinta-arvioita kannattaa kartoittaa jo ennen hakemuksen lähettämistä RAY:lle. Hyvin pienten käyttöomaisuushankintojen kohdalla kannattaa ensisijaisesti harkita kustannusten kattamista muun varsinaisen toiminnan tuotoista. Toimitilojen tai asuntojen rakentamisen, peruskorjauksen tai hankinnan yhteydessä irtaimiston hankintakustannukset tulee sisällyttää kokonaissuunnitelmaan ja -kustannuksiin. Irtaimiston hankintaan ei näissä tapauksissa myönnetä avustusta erikseen. ICT-hankinnat Avustusta voi hakea esimerkiksi ICT-laitteiden ja -järjestelmien sekä muiden laitteiden ja kalusteiden hankintaan. Avustusta käyttöomaisuuden hankintaan haetaan syyskuussa; enimmäisprosentti on 70. Erillisiä ICT-investointiavustuksia ei enää myönnetä yleisavustuksen saajille. Hankinnat, kuten kannettavat tietokoneet ja tulostimet, tulee hankkia yleisavustuksella. Yleisavustuksiin ei tehdä hankintoja varten erillisiä korotuksia. Poikkeuksena edellisestä ovat laajat verkkohankkeet tai järjestöjen yhteiset ICT-hankkeet, joihin erillistä avustusta voidaan myöntää. Kuvaa hankesuunnitelmassa esimerkiksi järjestön ICT-järjestelmän nykytila ja tuo esiin epäkohdat, joita hankinnalla on tarkoitus korjata. Esimerkiksi huolellinen ICT-hankkeen suunnittelu sisältää tavoitteet yhtenäiset tekniset ratkaisut priorisoidut osa-alueet käyttöönottokoulutuksen ja alustavan suunnitelman järjestelmän ylläpidosta aikataulun kustannusarvion hankinnan edellyttämä kilpailutussuunnitelma hankintalain toteuttamiseksi 20

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

vastuu- ja vuosiraportti 09

vastuu- ja vuosiraportti 09 vastuu- ja vuosiraportti 09 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi.

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot