Pekka Kortelainen, Työterapinen yhdistys, Kuopio,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pekka Kortelainen, Työterapinen yhdistys, Kuopio, pekka.kortelainen@tyoterapinen@inet.fi"

Transkriptio

1 P A A V O pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma PAAVO- KEHITTÄJÄVERKOSTON TYÖRYHMÄ 4:N TYÖKOKOUS Yhteisöllinen integrointi - asuinaluelähtöiset toimintamallit Muistio työryhmän 4 työskentelystä Työkokous nro II Osallistujat, nimi, organisaatio, sähköpostiosoite Jukka Hampunen, HDL, Helsinki, Puheenjohtaja, Kaijus Varjonen, SOCCA, Helsinki, Fasilitaattori, Mari Randell, Hki/ Taske, Pertti Rantanen, Neapo, tampere, Päivi Männistö, Hki sosvirasto/ Lähityöhanke, Pekka Kortelainen, Työterapinen yhdistys, Kuopio, Kerttu Mäkelä, Oma ovi hanke, Tampere, Heli Alkila, HDL, Helsinki, Peter Fredriksson, Ympäristöministeriö, Helsinki, Seppo Saine, Hki sosvirasto, Aluksi käytiin läpi, mihin muut työryhmät keskittyvät: 1. ryhmässä asunnottomien vastaanottoyksiköt vertailevat työtapojaan pyrkien löytämään moniammatillisen palvelukeskuksen hyviä käytäntöjä 2. ryhmä perehtyy kotiin annettavaan asumisen tukemiseen 3. ryhmä kartoittaa erilaisia osallisuuteen aktivoivia ja yhteisöllisiä malleja, joita asunnottomien palveluissa on käytössä eri paikoissa ja millaisia Peter Fredriksson kertoi muita ajankohtaisia asioita: Paavo ohjelman evaluointia ja arviointia tehdään monitieteisesti ja ohjelmasta tehdään vaikuttavuuden arviointia. Tärkeitä arvioinnin kohteita ovat taloudelliset näytöt, ja taloudellinen vaikuttavuus esimerkiksi asiakastyön suhteen.

2 Arviointia toteutetaan yhteistyössä Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen kanssa. Puheenjohtaja Jukka Hampunen avasi työryhmän varsinaisen teeman. Tavoitteena on ympäristötyön malli, joka toimii paikkakunnan koosta huolimatta. Jukan tekemä alustava malli liitteenä. Enää ei ole mahdollista, että asunnottomien palveluiden yksikkö perustetaan ilman ympäristöyhteistyötä. Ympäristötyömallia on testattu Helsingin Diakonissalaitoksen ja Hietaniemenkadun palvelukeskuksen yhteistyössä. Tässä kohteessa ympäristötyötä on tehty noin kaksi vuotta. Kommenttina, että jo kaavoitusvaiheessa pitäisi suunnitella asunnottomien yksiköille paikat. Usein uusien kohteiden kohdalla on ongelmia, kun ei ole kaavoja niille. Sen sijaan esimerkiksi kouluille yms. on ollut kohteita kaavoituksissa, mutta asunnottomien palveluita ei ole huomioitu juurikaan. Ympäristötyön malleja ovat Jukka Hampunen ja Vesa Vaittinen jo kuvanneet omissa työpapereissaan. Ympäristötyö on asunnottomien palveluiden osalta äärettömän tärkeää ja herkkää toimintaa. Ympäristötyön tarkempaan avaamiseen ja mallintamiseen tarvitaan lisäresursseja. Tekes hanke voi olla lisäresurssi, joka mahdollistaa mallin loppuunsaattamisen. Helsingissä on toiminut vuoden 2009 alusta alkaen lähityö hanke, joka tavoittaana on lisätä arkiturvalliuutta. projektivastaava Päivi Männistö kertoi hankkeesta. Lähityöntekijöiden työpanosta käytetään asunnottomien palveluiden yksiköissä, esim. Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa, jolloin se nivoutuu osaksi ympäristötyötä. Työryhmässä ehdotettiin tutkimusta lähityöstä nimenomaan asunnottomien palveluiden yksiköihin kohdennettuna. Myös HDL:n Munkkisaaren kohteesta on kuuden vuoden aikana kertynyt dataa ympäristötyöstä. Niistä käy ilmi, mitä prosessissa tapahtuu. Jukka Hampunen korosti avoimuutta, esimerkiksi sitä, että asukaskokouksissa puhutaan häiriöasiat avoimesti asukkaiden kanssa. On tärkeää, että palveluiden asukkaat kokevat olevansa alueen asukkaita ja heillä on myös vastuuta, mitä tarkoittaa asukkaan vastuu. On tärkeää miten yksiköt avautuvat ympäristölle ja miten mennään ympäristöön. Mari Randell toi esille ympäristötyön työkalupakin tarvetta, tarpeeksi yksinkertaista, jota voisivat myös pienet heikommin resurssoidut yksiköt käyttää. Käytiin keskustelua siitä, että voidaanko ympäristötyö aloittaa jo ennen kuin hankkeesta tiedotetaan esim. lehdessä. Ympäristötyötä tulisi myös markkinoida niin, että samalla kun tehdään töitä omia asukkaita varten, huomioidaan ympäristön turvallisuutta muutenkin. Näin alue saa muutakin hyötyä ympäristötyöstä. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on maan käytössä vuorovaikutussuunnitelma. Ympäristötyön prosessi on sellainen, että sen kun alkuun panostaa, niin sen tarve vähenee myöhemmin. Eri alueiden välillä on myös suuria eroja, miten ympäristö suhtautuu. Pekka Kortelainen kertoi Kuopion kokemuksia ympäristötyöstä. Työterapinen yhdistys on tehnyt ympäristötyötä jo vuodesta 1996 lähtien, vaikka sitä ei vielä silloin nimitetty ympäristötyöksi. Yhteistyötä on tehty asukasyhdistyksen kanssa ja järjestetty yhteisiä tapahtumia jne. aktiivisella ympäristötyöllä heidän hankkeisiin on suhtauduttu positiivisesti. Nyt aktiivisen ympäristötyön vaihe on ohi, mutta sitä pitää jatkaa.

3 Kuopio on keskisuuri kaupunki ja sieltä on hyviä kokemuksia ja esimerkkejä. Ryhmän työsuunnitelma: Ympäristötyön mallin kehittäminen Tekes hankkeen yhdeksi tavoitteeksi. Kysymys on ympäristötyön näkyväksi tekemisestä, jolla voidaan myös ulospäin näyttää, että siihen on resurssoitu. Tavoite mennessä: Tehdään alustava versio ympäristötyön mallista, joka toimii kaupungin koosta huolimatta. Kerätään kokemuksia hyvistä käytännöistä ja tekijöistä, joita ympäristötyössä pitää ottaa huomioon. Tuodaan erilaisia tapausesimerkkejä ympäristötyöstä. Samalla voidaan tuoda esiin resurssitarvetta, jota ympäristötyöhön pitää suunnata. Seuraava kokoontuminen: Keskiviikko klo 13-16, paikkana Helsingin Diakonissalaitos, Alppikatu 2, Helsinki, ilmoittautumiset: Ryhmän tehtäväksianto: Kartoitetaan hyvin toimineita käytäntöjä ja kokemuksia onnistuneesta asuinaluelähtöisestä toiminnasta viimeistään Mikä on edustamasi taho ja oma tehtäväsi? 2. Mikä on henkilökuntarakenteenne? 3. Kuinka paljon asiakkaita teillä on? 4. Kartoititteko etukäteen asuinaluetta, jonne yksikkönne perustettiin? 5.a) Teettekö yhteistyötä asuinalueellanne muiden toimijoiden kanssa? 5.b) Jos teette, niin mainitse tärkeimpiä yhteistyökumppaneita? 5.c) Onko yhteydenpitonne säännöllistä? 5.d) Teettekö viranomaisyhteistyötä, jos teette, niin millaista? 6. Onko teihin oltu yhteydessä asuinalueelta? Jos on, niin miten olette reagoineet tuleviin viesteihin ja yhteydenottoihin. 7. Jalkaudutteko lähialueelle? Jos kyllä, niin kerro siitä lyhyesti 8. Keskusteletteko asukkaiden kanssa siitä, miten lähiympäristö tulisi huomioida? 9. Pohdi, onko toiminnastanne ollut mielestäsi negatiivisia vaikutuksia asuinalueelle. 10. Entä onko mielestäsi toiminnastanne ollut positiivisia vaikutuksia asuinalueelle?

4 Lopuksi vielä Helsingin lähityöhankkeen esittely: Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Lähityöhanke Lähityöhanke on vuoden 2009 alussa sosiaalivirastossa toimintansa aloittanut arkiturvallisuuden parantamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn keskittyvä projekti. Sosiaalialan työntekijät jalkautuvat turvattomiksi koetuille alueille ja pyrkivät puuttumaan havaittuihin häiriöihin ja ongelmiin välittömästi. Heidät tunnistaa sosiaaliviraston takeista. yksi osa työtä on kuulla kaupunkilaisia ja viedä heidän tekemistään arkiturvallisuuteen liittyvistä ilmoituksista tietoa muille kaupungin hallintokunnille. Ilmoittajalle pyritään myös antamaan palautetta siitä, mitä vaikutusta hänen ilmoituksellaan on ollut. Tavoitteena on saada kaupunkilaiset näkemään, että jokaisella on mahdollisuus itse vaikuttaa kaupungin viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Työmenetelmät: o kaduille ja ostoskeskuksiin jalkautuminen, siellä näkyminen ja havaittuihin häiriöihin puuttuminen välittömästi keskustelemalla ja sovittelemalla o arkiturvallisuutta koskevien ilmoitusten vieminen eri viranomaisille (tiedot saadaan havainnoimalla, keskustelemalla kadulla, sähköpostitse tai puhelimitse); palautteen vieminen takaisin ilmoittajalle o erityisryhmien asumisyksiköiden ympäristössä tehtävä työ (asunnottomien palvelukeskus, tukikodit, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset) o eri verkostoihin mukaan meneminen ja niissä turvallisuusajattelun herättelykohdealueet: Itä-Helsinki: Mellunkylän, Myllypuron ja Vartiokylän peruspiirit, Kulosaaren tukikodin ympäristötyö Pohjois-Helsinki: Viikki, Pukinmäki, Malmi, Tapulikaupunki Etelä-Helsinki: Kallio, asunnottomien palvelukeskuksen ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten ympäristötyö Yhteystiedot: Päivi Männistö Projektivastaava

5 Lähityöhanke PL Helsingin kaupunki puh

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 10.3.2015 klo 9-11 MUISTIO. Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke

Ohjausryhmän kokous 10.3.2015 klo 9-11 MUISTIO. Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke Ohjausryhmän kokous 10.3.2015 klo 9-11 MUISTIO Paikka: Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, Unioninkatu 35 Osallistujat Anna Hurmeranta, Helsingin

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

FOORUMIKESKUSTELUN YHTEENVETOA

FOORUMIKESKUSTELUN YHTEENVETOA FOORUMIKESKUSTELUN YHTEENVETOA YHTEYS-FOORUMI 22.8.2014 Kansalaisopisto ja kirjasto modernin vapaa-ajan haasteissa. Miten nuoret ja miehet saataisiin mukaan? MIEHIÄ KIINNOSTAVAT AIHEET JA TOIMINTA Substanssi

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Pakolaisten asuminen ja palvelut

Pakolaisten asuminen ja palvelut Siirtolaisuusinstituutti Euroopan pakolaisrahasto Pakolaisten asuminen ja palvelut Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Webreports No 36 Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot