Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015"

Transkriptio

1 Päiväys /10 TARJOUSPYYNTÖ Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Hankinnan kuvaus: Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjoustanne lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan kohteena on kotihoidon ja palveluasumisyksiköissä asuvien asiakkaiden lääkehuollon hoitaminen, johon sisältyvät lääkkeiden koneellinen annosjakelu, reseptien hallinnointi ja asiakkaiden kokonaislääkitysten tarkistaminen sekä lääkkeiden kuljettaminen kahden viikon välein kotihoidon ja palveluasumisen toimipisteisiin. Palveluntuottaja toimittaa samalla ilman erillistä toimitusmaksua muut sellaiset lääkkeet, jotka eivät sovellu koneelliseen annosjakeluun. Annospussit toimitetaan liitteessä 2 kuvattuihin toimipisteisiin. Koneellisen annosjakelun piirissä on tällä hetkellä yhteensä noin 485 asiakasta, joista 185 on ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen asiakkaita ja 300 omassa kodissaan asuvaa kotihoidon asiakkaita. Sopimuskauden aikana asiakasmäärä voi muuttua. Myös toimipisteiden määrä voi muuttua. ei sitoudu tiettyihin asiakasmääriin. Tilaaja osoittaa palveluntuottajalle palvelun piiriin tulevat henkilöt. Annosjakeluun kuulumattomat lääkkeet tarjoaja toimittaa annosjakelutoimituksen yhteydessä toimintayksikköön. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään vastaamaan siitä, että palvelutuotanto täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset sekä muut tarjouksessa annetut sitoumukset 1

2 Päiväys /10 kaikilta osin viimeistään sopimuskauden alkaessa. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai eritysalojen hankintalain 12 :n pykälän kynnysarvon Päänimikkeistö: (Apteekkipalvelut) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: K444 (Lohja) Hankinnan voimassaoloaika: Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyllä Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Tilaajalla on varsinaisen sopimuskauden jälkeen oikeus jatkaa sopimusta vuoden kerrallaan kahdella (2) optiovuodella sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä neljä (4) kuukautta ennen alkuperäisen sopimuskauden päättymistä. Lisähankintojen alustava kesto: 24 kuukautta 3. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25) Hankintamenettely: Avoin menettely Menettelyllä perustetaan puitejärjestely Puitejärjestely, jossa on: Useita toimijoita Puitejärjestelyn kesto: Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista: Hankintamenettelyn tarkoituksena on perustaa puitesopimusjärjestely. Tämän kilpailutuksen perusteella palvelujen tuottamisesta tehdään valittujen palveluntuottajien kanssa puitesopimukset. Sopimuskauden aikana lääkkeiden koneellisen annosjakelun hankinnat tehdään sopimuksen piiriin kuuluvilta palveluntuottajilta ensisijaisesti tarjouskilpailun lopputuloksen osoittamassa järjestyksessä, palveluntuottajan palveluntuottamiskapasiteetin mukaan tilaajan tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Osatarjoukset hyväksytään: Kyllä 2

3 Päiväys /10 Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderyhmittäin Tarjouksen valintaperuste: Halvin hinta Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 4. Hankinnan kohteen kriteerit Karjalohja (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Sammatti (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Nummi (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo 3

4 Päiväys /10 Pusula (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Keskusta 1 (Pentinkulma) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Keskusta 2 (Kultakodit) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Keskusta 3 (Kultakartano) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Nummentausta (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo 4

5 Päiväys /10 Mäntynummi 1 (Kotihoito) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Mäntynummi 2 (Petäjäkoti) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Routio (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Virkkala (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Annosjakelu ja toimituspalvelu Hankittava määrä: 1 viikko (alv 0 %) Kohderyhmän pisteet yhteensä / viikko (alv 0 %) Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Kohderyhmän pisteet yhteensä Yhteiset kriteerit/tiedot (pisteet lisätään erikseen jokaiseen yllä olevaan kohderyhmään) Lisäkuljetukset 5

6 Päiväys /10 Lisäkuljetus Lisäkuljetuksen hinta ei vaikuta tarjousvertailuun /kert a (alv 0 %) Syötettävä Yhteiset pisteet yhteensä 5. Hinta ja kaupalliset ehdot Tarjoushinta tulee esittää muodossa EUR (alv 0%)/viikko/asiakas. Hinnan tulee sisältää kaikki palvelusta veloitettavat kustannukset. Erillisiä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä ei hyväksytä. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Hinnan tulee olla sitovasti voimassa saakka, jonka jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kalenterivuosittain. Esitykset hinnantarkistuksista on esitettävä tilaajalle kirjallisesti viimeistään hinnan korotusvuotta edeltävän toukokuun loppuun mennessä, ja ne tulevat voimaan aikaisintaan seuraavana kalenterivuonna. Perusteena hintojen tarkistamiselle ovat sopimusvalmistusapteekin taksamuutokset ja paikallisen apteekin enintään työehtosopimuksen mukaiset vaikutukset työkustannuksiin. Palveluntuottajan on esitettävä tuolloin tilaajalle asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. on oikeutettu pidättämään oikeuden hyväksyä tai hylätä hinnankorotusesitys sopimuskauden aikana, mikäli se ei ole perusteltu, eikä perustu todellisiin kustannuksiin. ilmoittaa hinnankorotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään syyskuun loppuun mennessä, eli kolme kuukautta ennen aiottua hintojen tarkistamista. Hintojen muutos tulee voimaan vasta, kun siitä on kirjallinen yhteisesti hyväksytty sopimus. Mikäli mahdollisista hintojen muutoksista ei päästä sopimukseen, Lohjan kaupunki on oikeutettu pyytämään uudet tarjoukset koneellisesta lääkkeiden annosjakelupalvelusta. Mikäli viranomaisten määräämien palveluntuottajan suoritettavaksi tulevien välittömästi hankintahintaan kohdistuvien julkisten verojen ja maksujen suuruus ja kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palveluiden hinnat muuttuvat vastaavasti. Mikäli lääkkeiden koneellisen annosjakelun hinnoittelussa siirrytään noudattamaan valtioneuvoston vahvistamaa lääketaksan mukaista hintaa koskee se myös tätä hankintaa. 6. Laskutus ja maksuehto Palveluntuottaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen asiakkaalta lain ja asetuksen mukaiset lääkkeet, ei muita maksuja. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Palveluntuottaja tekee asiakkaiden kanssa suoraveloitussopimukset lääkkeiden laskutuksesta. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tilaajalle, mikäli palveluntuottaja ei ole saanut maksua annosjakeluna toimitetuista lääkkeistä ja annosjakelu uhkaa keskeytyä. Annosjakelu voidaan keskeyttää aikaisintaan, kun asiakkaan maksuviivästys on kestänyt kaksi (2) viikkoa ja tilaajalle on ilmoitettu keskeytyksestä. Tilaaja ei vastaa asiakkaan maksamattomista lääkkeistä. Tilaaja pyrkii selvittämään asiakkaan tilanteen, jotta asiakkaan annosjakelu voisi jatkua keskeytyksettä. Palveluntuottaja laskuttaa a annosjakelupalvelusta kotihoitoalueittain ja palveluasumisyksiköittäin koontilaskutuksena kerran kuukaudessa. Laskusta tulee ilmetä seuraavat tiedot: - palvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden määrä - jakelukertojen määrä - asiakkaan nimi ja sotu kirjataan laskun liitteeksi - laskussa ei ilmoiteta lääkkeitä Maksuehto 14 pv laskun saapumisesta. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. 6

7 - palvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden määrä - jakelukertojen määrä - asiakkaan nimi ja sotu kirjataan laskun Lohjan liitteeksi kaupunki - laskussa ei ilmoiteta lääkkeitä Päiväys Maksuehto 14 pv laskun saapumisesta. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. 7/10 7. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoajan lyhyt yleisesittely Ladattava Lisätietoa Rekisteritiedot Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu em. rekistereihin. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Ladattava Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus työeläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty. Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Kyllä Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää selvityksiä hankintamenettelyn kestäessä. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva potilasvahinkovakuutus ja riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Ladattava Vakuutusyhtiön todistus potilasvakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista. Tekninen ja ammatillinen pätevyys Tarjoajalla on tarjoamaansa apteekkiin kohdistuvat, kaikki tämän hankinnan toteuttamiseksi tarvittavat lakisääteiset luvat Kyllä Tarjoajalla on lupa koneellisesta annosjakelusta tai vireillä hakemus lääkelain (395/1987) mukaisen koneellisen annosjakelun saamiseksi. Ladattava Tähän ladataan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen antama lupa tai todistus siitä, että tarjoaja on laittanut hakemuksen koneellisen annosjakeluluvan saamiseksi vireille. Jos tarjoaja teettää koneellista annosjakelua sopimuksen perusteella toisessa koneellisen annosjakelun luvan saaneessa apteekissa, tarjoaja antaa selvityksen annosjakelupalvelun hankinnasta. 7

8 Päiväys /10 Tarjoajalla on kokemusta lääkkeiden annosjakelupalvelusta. Tarjoajalla on riittävä määrä farmaseuttisen tutkinnon suorittanutta ja muuta henkilökuntaa, jotta palvelut saadaan tuotettua turvallisesti ja keskeytyksettä. Palvelusta vastaavalla henkilöllä on vähintään yliopistotasoinen farmaseuttinen koulutus Palvelua suorittavalla henkilöillä on sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tehtävään nähden riittävä ruotsin kielen taito Palvelua suorittavilla henkilöillä on oltava lääkealan vaatimukset täyttävä koulutus, ammatillinen pätevyys ja heidät tulee olla merkittynä Valviran rekisteriin Tarjoaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta Tarjoajalla on laadunvalvontajärjestelmä Työehtosopimus Tarjoaja noudattaa vähintään vähimmäisvaatimusta palkka-, työaika- ja muiden ehtojen osalta, joita Suomessa lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Alihankinta Tarjoaja ilmoittaa, minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana muulle taholle ja mitä alihankkijoita käyttää. Palvelukuvaus Ladattava Ladattava Kyllä Kyllä Ladattava Kyllä Ladattava Ladattava Ladattava Selvitys tärkeimmistä palvelukokonaisuuksista, jotka tarjoaja on toteuttanut viimeksi kuluneen kolmen (3) vuoden aikana. Ellei käynnistyvällä yrityksellä ole referenssitietoja, yrityksen tulee toimittaa niiden sijasta liiketoimintasuunnitelma. Selvitys siitä, miten monta farmaseuttista henkilöä osallistuu annosjakelupalvelun toteuttamiseen Selvitys palvelutuotantoon osallistuvan henkilöstön koulutuksesta, ammattipätevyydestä ja työkokemuksesta (esim. CV/ansioluettelo). Selvitys laadunvalvontajärjestelmästä (mm.lääkkeiden pakkaamisen valvonta, lääkitysten varmistaminen ja toimitusten oikeaaikaisuus) ja kuljetusten toteuttamisesta. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista. Tarjoaja lataa tähän kuvauksen alihankkijan osuudesta. Jos tarjoaja ei käytä alihankkijoita, ladataan vastaukseksi: Emme käytä alihankkijoita. Tarjoaja vastaa mahdollisten alihankkijoiden töistä kuin omistaan. Palvelukuvaus Ladattava Palvelun soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajan tulee kuvata palveluun liittyvää toimintaansa palvelukuvauksessaan. Palvelun tulee täyttää lakien ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottaja on velvoitettu perehtymään. Tiedoksianto Hankintapäätöksen sähköinen tiedoksianto Syötettävä Hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjoajan tässä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 8. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Palvelutuottaja sitoutuu toimimaan kulloinkin voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti sekä noudattamaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattieettisiä velvollisuuksia. Palveluntuottajaa sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain, julkisuuslain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja muidenkin lakien mukainen 8

9 Päiväys /10 salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Toiminnassa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen osalta sovelletaan potilasvahinkolakia. 9. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 10. Päätöksenteon perusteet Hankinnan valintaperuste on halvin hinta. Palveluntuottajiksi valitaan kohderyhmittäin 1-3 halvimman hinnan antanutta tarjoajaa. Hankintapäätöksen tekee Lohjan perusturvalautakunta. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 11. Hylkäämisperusteet Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 53 :n pakollinen poissulkemisperuste. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee hankintalain 57 :n poissulkemisperuste. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 54 :n harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa. 12. Sopimusmenettely Sopimuskausi on Tilaajalla on varsinaisen sopimuskauden jälkeen oikeus jatkaa sopimusta vuoden kerrallaan kahdella (2) optiovuodella sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä neljä (4) kuukautta ennen alkuperäisen sopimuskauden päättymistä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä. Sopimusehdot on määritelty oheisessa sopimusluonnoksessa (liite 3). Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 13. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Tarjoajan on merkittävä liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot. Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla. 9

10 Päiväys / Muut asiat Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan. Hankintayksikkö ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. Sopimusaikana voidaan neuvotella muutoksista, jotka oleellisesti vaikuttavat sopimuksen alkuperäiseen sisältöön, jos muutokset johtuvat viranomaisten määräysten muuttumisesta tai ennalta arvaamattomista tekijöistä. Sopimusehtoja voidaan myöhemmin täsmentää kirjallisilla asiakirjoilla edellyttäen, että ne eivät ole ristiriidassa tässä tarjouspyynnössä mainittujen hankinnan ehtojen kanssa. 15. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 16:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. 16. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 16:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/lohja 17. Allekirjoittajat Arja Yliluoma, perusturvajohtaja Tuula Suominen, vanhustyön johtaja 18. Liitteet ja linkit Liite1_Hankinnan vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit hankittavalle palvelulle.pdf Liite2_Aluekokonaisuudet ja toimipisteet.pdf Liite3_Sopimusluonnos.pdf 10

11 Liite 1. Hankinnan vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit hankittavalle palvelulle Palvelun soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajan tulee kuvata palvelun liittyvää toimintaansa palvelukuvauksessaan. Tarjoajan on liitettävä em. palvelukuvaus tarjoukseensa. Palvelun tulee täyttää lakien ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset, joihin palveluntuottajan on velvoitettu perehtymään. Seuraavassa on lueteltu keskeiset toimintaa ohjaavat lait: Lääkelaki (395/1987) Lääkeasetus (693/1987) Huumausainelaki (373/2008) Huumausaineasetukset (543/2008) ja (548/2008) Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Henkilötietolaki (523/1999) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) Laki (387/2008) ja asetus (464/2008) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007). Tilaaja on yhteydessä palveluntuottajaan uuden asiakkaan tullessa palveluihin. Palveluntuottajalle toimitetaan loppukäyttäjäasiakkaan ajantasainen lääkelista sekä tarvittavat reseptit, annosjakeluvaltakirja sekä loppukäyttäjän ja palveluntuottajan välinen ostotilisopimus. Palveluntuottajan on aloitettava asiakaskohtainen palvelu viimeistään seuraavasta annosjakelun tilausjaksosta. Palveluntuottaja vastaa kokonaisuudessaan lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta kirkkaisiin/läpinäkyviin annospusseihin. Palveluntuottaja toimittaa asiakkaan lääkkeet koneellisesti asiakaskohtaisiin kertaannospusseihin jaoteltuina. Annosjakelussa käytetään edullisinta lääkkeiden pakkauskokoa ja asiakasta veloitetaan vain hänelle toimitetuista lääkkeistä. Jokaisesta annospussista on annosjakeluyksikössä tallennettu tarkastuslaitteella kuva ja tarkastusdokumentit, jonka perusteella voidaan tarvittaessa riittävän tarkasti selvittää poikkeaman syy. Lääkkeet toimitetaan kahden viikon erissä. Tämän lisäksi palveluntuottaja toimittaa muut asiakkaalle määrätyt lääkkeet ja tilatut, jotka eivät ole annosjakelun piirissä silloin, kun se on mahdollista annosjakelutoimituksen yhteydessä. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että asiakkaalta pyydetään suostumus potilastietojen luovuttamiseen. Palveluntuottaja tekee tarvittavat ilmoitukset lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että loppukäyttäjäasiakkaiden kanssa solmitaan asiakaskohtainen sopimus. Palveluntuottaja vastaa lääkkeiden Kela-korvausten hakemisesta. Tilaaja ja palveluntuottaja käyvät yhdessä omalääkärin kanssa lävitse asiakkaiden kokonaislääkityksen ja sen soveltuvuuden annosjakeluun, sekä sopivat lääkkeiden vaihdosta annosjakelun vaihtoehtoisiin valmisteisiin. Palveluun sisältyy lisäksi asiakkaan reseptien tarkistaminen, kaikkien reseptien säilyttäminen, reseptien uusiminen aina vuodeksi kerrallaan (tai lääkelain ja asetuksen mukainen enimmäisaika), sekä asiakkaiden kokonaislääkityksen ja mahdollisten yhteisvaikutusten tarkistaminen. Kun asiakkaan lääkitys muuttuu, tilaaja ilmoittaa 11

12 lääkitysmuutokset palveluntuottajalle toimittamalla päivitetyn lääkelistan ja reseptit. Tämän jälkeen tilaaja ja palveluntuottaja sopivat tapauskohtaisesti siitä, otetaanko uusi lääke koneellisen lääkejakelun piiriin, lisätäänkö se sinne myöhemmin, vai jääkö lääke palvelun ulkopuolelle. Palveluntuottaja tarkastaa aina annosjaetut jakelukeskukselta saapuneet lääkkeet omavalvontasuunnitelmansa mukaisesti ennen lääkkeiden toimittamista tilaajalle. Annosjakelu keskeytyy, kun asiakas joutuu sairaalaan, lääkitys keskeytyy tai keskeytykseen on muu vastaava syy. Tilaaja ilmoittaa keskeytyksestä palveluntuottajalle, jolloin palvelu keskeytyy tilaajan ilmoittamana aikana tai välittömästi. Toimitukset jatkuvat tilaajan ilmoittamana ajankohtana. Mikäli asiakkaan lääketilaus on ehtinyt mennä annosjakeluyksikköön, eikä tilausta ole enää mahdollista perua, apteekilla on oikeus periä kahden (2) viikon lääkeerätoimituksen hinta (alv 0 %). Asiakkaan lääkkeiden saanti ei saa missään vaiheessa häiriintyä tai vaarantua. Palveluntoiminnan luonteen takia keskeytykset eivät ole sallittuja. Mikäli lääkkeiden toimittamista haittaa muun muassa lääkkeiden saatavuudesta johtuvat ongelmat, tulee palveluntuottajan ilmoittaa niistä välittömästi tilaajalle. Palveluntuottajan edellytetään käyttävän e-reseptiä annosjakelussa. Äkillisten kuurilääkkeiden toimitus: palveluntuottajalla on valmius toimittaa viimeistään seuraavana arkipäivänä lääkkeen määräämiseen jälkeen sovittuun pudotuspisteeseen. Toimitusehdot Palveluntuottaja kohdistaa kaikki toimitukset kotihoidon toimipisteeseen tai palveluasumisen yksiköihin. Tilaaja huolehtii lääkkeiden toimituksista asiakkaille. Lääkekuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti arkisin klo Arkipyhäviikoista johtuvat toimituspäivämuutokset suunnitellaan jo arkipyhiä edeltävän jakson aikana ja muutoksista tiedotetaan asiakkaan toimipaikan henkilöitä hyvissä ajoin. Kuljetusajoista sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Palvelutoiminnan aloittaminen Palvelun käynnistysvaiheessa sen piiriin tulevien kotihoidon ja muiden palveluasumisyksiköiden asiakkaiden siirtäminen ao. palvelun piiriin tehdään joustavasti kahden kolmen kuukauden kuluessa. Siirtymävaiheessa asiakkaan aikaisemmin hankkimat lääkkeet käytetään ensin loppuun, jolloin asiakkaalle ei koidu annosjakeluun siirtymisestä ylimääräisiä lääkekuluja. Palvelun laadun seuranta ja reklamaatiot Hankittavan palvelun laatua seurataan säännöllisesti. Palveluntarjoajan ja tilaajan toimintayksikön kesken pidetään vähintään kerran vuodessa palaveri, jossa keskustellaan palvelun toimivuudesta ja laadusta sekä käydään läpi toiminnan kehittämisehdotuksia. Tarjotun ja sopimuksessa sovitun palvelun laatua arvioidaan palvelulle asetettujen vaatimusten ja tarjotun palvelun perusteella. Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään ja ratkaistaan yhteistyössä palveluntuottajan ja tilaajan kesken. 12

13 Mikäli asiakas saa väärät lääkkeet tai lääkkeet jäävät toimittamatta, palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan tilatut lääkkeet saman työpäivän aikana ko. palveluasumisen yksikköön tai suoraan asiakkaan kotiosoitteeseen (toimituksesta tulee informoida ao. kotihoidon toimipistettä), mikäli virhe on apteekin tai hänen käyttämänsä alihankkijan toiminnassa. Mikäli virheet ovat toistuvia tai sovittu toimituspäivä jää toteutumatta kolme kertaa, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus kahden kirjallisen reklamaation jälkeen. Tilaaja vastaa omista muun muassa tilaukseen liittyvistä virheistä ja vastaa kyseisten lääkkeiden kuljetuskustannuksista. Mikäli palvelu ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, on kyse olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Tällöin tilaajalla on oikeus purkaa sopimus JYSE 2014 Palvelut ehtojen mukaisesti. 13

14 Liite 2. Aluekokonaisuudet ja toimipisteet Alue Toimipisteet (palvelumuoto) Asiakasmäärä (n.) annosjakelun piirissä 4/2015 Karjalohja Länsi-Lohjan (Karjalohja) kotihoitoalue Tallaantie 4 A, Karjalohja 16 Asiakasmäärä (n.), mikäli yksikkö siirtyy annosjakelun piiriin Tupala (tehostettu palveluasuminen) Toivonkuja 6, Karjalohja Kotola (tehostettu palveluasuminen) Toivonkuja 5, Karjalohja 9 8 Sammatti Länsi-Lohjan (Sammatti) kotihoitoalue Tallaantie 4 A, Karjalohja Kaisankallio (tehostettu palveluasuminen) Kalevalantie 1, Sammatti 12 8 Nummi Länsi-Lohjan (Nummi) kotihoitoalue Kaarlentie 2, Nummi 31 Niilonpirtti (tehostettu palveluasuminen) Oilaantie 21, Nummi (mukaan mahdollisella optiokaudella) 43 Pusula Keskusta 1 (Pentinkulma) Keskusta 2 (Kultakodit) Keskusta 3 (Kultakartano) Länsi-Lohjan (Pusula) kotihoitoalue Kalkkiuunintie 4, Pusula Pentinkulma (tehostettu palveluasuminen) Ojamonkatu 34, Kultakodit (tehostettu palveluasuminen) Ojamonkatu 34, Kultakartano (tehostettu palveluasuminen) Ojamonkatu 34, Nummentausta Nummentaustan (Nummentausta, Keskusta) kotihoitoalue Männistönkatu 7, Lohja 56 Mäntynummi 1 (Kotihoito) Mäntynummen (Mäntynummi, Keskusta) kotihoitoalue 44 14

15 Mäntynummenkuja 3 A, Lohja Mäntynummi 2 (Petäjäkoti) Routio Virkkala Petäjäkoti (tehostettu palveluasuminen) Mäntynummenkuja 7, Lohja Roution (Routio, Keskusta) kotihoitoalue Salmenmäentie 26 A, Lohja Virkkalan (Virkkala, Ojamo) kotihoitoalue Lukkarinkuja 4 as 3, Lohja

16 Liite 3. SOPIMUS KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISYKSIKÖIDEN ASIAKKAIDEN LÄÄKKEIDEN KO- NEELLISESTA ANNOSJAKELUSTA JA TOIMITUSPALVELUSTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilaaja, perusturvatoimi PL Lohja Y-tunnus: Sopimusyhteyshenkilö: xx Palveluntuottaja xx Y-tunnus: xx Sopimusyhteyshenkilö: xx Tässä sopimuksessa käytetään termiä Tilaaja, kun tarkoitetaan Lohjan kaupungin perusturvatoimea ja termiä Palveluntuottaja, kun tarkoitetaan xx apteekkia. Termillä Osapuoli tarkoitetaan Tilaajaa tai Palveluntuottajaa (Tilaaja ja Palveluntuottaja Osapuolet ). Termillä Asiakas tarkoitetaan palvelunsaajaa tai loppukäyttäjää. Sopimusyhteyshenkilön tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijaosapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen sopijaosapuolen yhteyshenkilölle. 1. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena on lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelu. Tilaaja ostaa palveluntuottajalta lääkkeiden koneellisen annosjakelun asiakkaille, jotka ovat mukana lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa. Tällä sopimuksella ei sovita tilaajan velvollisuudesta osoittaa asiakkaita palveluntuottajalle. 16

17 2. SOPIMUSKAUSI Sopimus on voimassa Sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista. Tilaajalla on varsinaisen sopimuskauden jälkeen oikeus jatkaa sopimusta vuoden kerrallaan kahdella (2) optiovuodella sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä neljä (4) kuukautta ennen alkuperäisen sopimuskauden päättymistä. Annosjakeluyhteistyö aloitetaan välittömästi sopimuksen allekirjoitukseen jälkeen siten, että annospussien toimitukset asiakkaille voidaan aloittaa joustavasti alkaen. Aloittaminen voi tapahtua myöhemmin myös porrastetusti uusien yksiköiden siirtyessä annosjakelupalvelun piiriin ja asiakkaiden allekirjoittaessa sopimuksen palveluntuottajan annosjakelupalvelun käyttämisestä ja hoitohenkilökunnan toimittaessa reseptit apteekkiin. Reseptit on toimitettava apteekkiin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen annosjakelun alkamista. 3. PALVELUN SISÄLTÖ Lääkkeiden annosjakelu Asiakkaiden säännöllisessä käytössä olevien lääkkeiden jakelu tehdään koneellisena annosjakeluna palveluntuottajan toimittamana. Palveluntuottaja toimittaa jaellut annosjakelupakkaukset toimintayksikköön kahden (2) viikon määrävälein. Palvelun tilaaja toimittaa apteekkiin asiakkaan ajan tasalla olevan lääkelistan ja ilmoittaa käytössä olevista itsehoitolääkkeistä ja luontaistuotteista sekä mahdollisista lääkeaineallergioista. Kaikista lääkärin määräämistä lääkkeistä tulee olla reseptit. Resepteissä tulee olla merkintä Annosjakelu ja lääkemääränä vuoden annos. Lääkkeen ottoajankohdan ja käyttötarkoituksen tulee myös käydä ilmi reseptistä/lääkelistasta. Lääkemuutoksen yhteydessä palveluntuottajalle toimitetaan lääkärin allekirjoittama resepti ja uusi lääkelista. Lääkelista säilytetään palveluntuottajalla. Toimitusjakson kuluessa tehdyt lääkemuutokset palveluntuottaja toimittaa seuraavan pussitoimituksen yhteydessä. Sopimuksen mukaan vastuullinen hoitaja tekee lääketilaukset ja toimittaa tilauksiin liittyvät lääkemääräykset palveluntuottajalle. Lääkemääräykset toimitetaan mahdollisuuksien mukaan e-reseptinä. Hoitohenkilökunnan vastuuhenkilöt huolehtivat, että tarvittaessa käytettävien lääkkeiden lääkemääräykset ovat ajan tasalla annostelun ja lääkemäärien osalta. 4. PALVELUN LAATU JA VASTUUT Lääkejakelussa laadunhallinta on ensiarvoisen tärkeää. Annospussien lääkeannoksen oikeellisuuden tarkistaa annosjakeluyksikkö ennen Palveluntuottajalle toimittamista. Palveluntuottajan farmaseutti tarkistaa tilaukseen lisättävät ei annosjaellut lääkkeet ennen toimittamista asiakkaalle. Vastaava hoitaja tarkistaa pussien mukana toimitetun lääkelistan oikeellisuuden palveluasumisyksikön tai kotihoidon lääkelistaan verraten. 17

18 Palveluntuottaja Palveluntuottaja käyttää asiakkaan kokonaislääkityksen yhteensopivuuden tarkistuksiin interaktio-ohjelmaa aina ennen jakelun aloittamista tai muutosten voimaan saattamista. Palveluntuottaja vastaa siitä, että lääkkeet ovat viimeisimpien palveluntuottajalle toimitettujen, voimassaolevien lääkekorttitietojen mukaisesti jaettu annospusseihin. Annospussien mukana Palveluntuottaja toimittaa ajantasaisen lääkekortin asiakkaalle. Palveluntuottaja toimittaa annospussien tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät yksityiskohtaiset aikataulut ja ohjeet kullekin sopimuksen piiriin kuuluvalle hoitoyksikölle erikseen. Tilaaja Hoitavalla lääkärillä on vastuu kokonaislääkityksen tarkistuksesta. Hoitohenkilökunnan vastuulla on annospussien tilaaminen sovittujen määräaikojen puitteissa sekä sairaalajaksoista ja lääkitysmuutoksista ilmoittaminen palveluntuottajalle. Lääkekortin ajantasaisuus ja siitä tiedottaminen on vastaavan hoitajan vastuulla. Annospussin avaamisen jälkeen vastuu lääkkeistä on hoitohenkilökunnalla. Mikäli hoitaja havaitsee annospussien mukana toimitetussa lääkityskortissa poikkeaman asiakkaan omaan lääkityskorttiin verrattuna, esimerkiksi virhe tai puute, hoitohenkilökunta ilmoittaa siitä välittömästi faksilla palveluntuottajalle poikkeamalomakkeella. Palveluntuottaja ja hoitohenkilökunta käsittelevät ilmoituksen välittömästi ja sopivat asian vaatimista toimenpiteistä. 5. OHJAUS JA KOULUTUS Henkilökunnan ohjauksesta ja opastuksesta vastaavat tilaajan ja palveluntuottajan vastuuhenkilöt toimintaa käynnistettäessä tai kun muutoksista sovitaan. Arviopalaverit palveluntuottajan ja toimintayksikön henkilökunnan kanssa pidetään kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa ja aina tilaajan sitä vaatiessa. Apteekki tarkastaa ja antaa tarvittaessa ohjausta asiakkaiden lääkkeiden käsittelystä ja säilytyspaikoista. 6. PALVELUN TILAAMINEN Hoitaja lähettää asiakkaan lääkelistan palveluntuottajalle, joka muokkaa sen vastaamaan annosjakelun vaatimuksia. Palveluntuottaja lähettää lääkelistan palveluasumisyksikön / kotihoidon lääkärille tai ilmoittaa muulla tavalla lääkelistojen tarkastuksessa ilmenneistä asioista. Palveluasumisyksikön / kotihoidon lääkäri hyväksyy asiakkaan lääkelistan, jonka palveluntuottaja on tarkastanut annosjakeluun sopivaksi. Lääkäri allekirjoittaa lääkelistan. Alkuperäistä reseptiä vaativista lääkkeistä ja varsinaisista huumeista tehdään reseptit. Resepteihin tulee merkintä annosjakeluun Lääkäri vie / lähettää lääkelistat ja reseptit hoitajalle, joka lähettää listan apteekkiin. 18

19 7. TILAUSTEN TOIMITTAMINEN Palveluntuottaja toimittaa annosjaellut lääkkeet, tarvittaessa käytettävät lääkkeet sekä asiakkaan muut tilamaat ei-lääkkeelliset tuotteet ja terveydenhoitotarvikkeet joka toinen viikko sovittuihin pudotuspisteisiin. Palveluntuottaja maksaa kuljetusmaksun. Kuljetukset tämän sopimuksen puitteissa ovat tilaajalle maksuttomia. Mikäli palveluntuottaja tekee tilaajan tilauksesta ylimääräisiä kuljetuksia yksikköön perii hän niistä kuljetuksista sopimuksessa määritellyn hinnan. Palveluntuottaja vastaa vakuutuksillaan lääketoimituksista. Palveluntuottaja toimittaa asiakkaan tilauksesta apteekin valikoimiin kuuluvat ei-lääkkeelliset tuotteet ja terveydenhoitotarvikkeet toimitettavan annosjakelutoimituksen yhteydessä. 8. ASIAKASMAKSUT Palveluntuottaja veloittaa lääkkeiden hintojen omavastuuosuudet suoraan loppuasiakkailta suoraveloituksena. Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa. 9. HINTA Antamistaan palveluista palveluntuottaja perii koko sopimuskauden seuraavat maksut (alv 0 %): - Annosjakelupalkkio x euroa / viikko /asiakas. Yhdellä toimituskerralla asiakas saa pääsääntöisesti kahden viikon lääkkeet Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäkuljetuksista yksikköön perittävä hinta (alv 0 %) - kuljetus x euroa/kerta 10. LASKUTUS JA MAKSUEHTO Annosjakelupalkkiot yksikköittäin kerran kuukaudessa toteutuneen työn mukaisesti. Laskutusosoite:, Ostoreskontra, PL 71, Lohja. Maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko veloitetaan korkolain mukaan. 11. ALIHANKKIJAT Palveluntuottajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Alihankkijoiden muutokset on hyväksytettävä tilaajalla. 19

20 12. VAITIOLOVELVOLLISUUS Jokaisella Lohjan kaupungilla tai sen toimeksiannosta työskentelevällä on asiakastietoja koskeva vaitiolovelvollisuus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus perustuvat lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 13. SEURANTA JA REKLAMAATIOT Mahdolliset reklamaatiot palveluntuottajan toiminnasta käsitellään ja ratkaistaan yhteistyössä palveluntuottajan ja tilaajan kesken. Vastineet tilaajalle ja asiakkaalle tulee toimittaa kirjallisesti kuukauden kuluessa reklamaation antamisesta. 14. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle. Apteekkarivaihdosten yhteydessä sopimuksen siirtämisestä päätetään yhteisesti neuvotellen. 15. VASTUUT, VAKUUTUKSET JA KORVAUSVASTUU Palveluntuottaja on itsenäinen yritys, joka vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan. Palveluntuottajalla tulee olla potilasvakuutus. Palveluntuottajalla on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Palveluntuottaja hoitaa kustannuksellaan kaikki työturvallisuusasetusten vaatimat toimenpiteet. 16. VIIVÄSTYS, KESKEYTYS TAI ESTE Mikäli annosjakelupalvelun sopimuksen mukaiselle tuottamiselle ilmenee jokin viivästys, keskeytys tai este, osapuoli sitoutuu välittömästi ilmoittamaan siitä. 17. VAHINGONKORVAUS Tilaajalla ja palveluntuottajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta palveluntuottajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. 20

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot