Itella on palveluyritys, joka huolehtii asiakkaittensa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itella on palveluyritys, joka huolehtii asiakkaittensa"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2

3 Sisällysluettelo Itella lyhyesti 2 Talous Konsernijohtajan katsaus 4 Strategia 5 Toimintaympäristö 6 Itella Viestinvälitys 9 Itella Informaatio 13 Itella Logistiikka 17 Postin palvelut kuluttajille 21 Itella yhteiskunnassa 25 Sosiaalinen vastuu Postipalvelut kaikille 26 Postimerkit ja sponsorointi 28 Henkilöstö 29 Taloudellinen vastuu 32 Ympäristövastuu 34 Hallitus 36 Johtoryhmä, Hallintoneuvosto 37 Hallintomalli 38 Tilinpäätös 41 Sanasto 85

4 Itella lyhyesti Tieto- ja tavaravirtojen osaaja Itella on palveluyritys, joka huolehtii asiakkaittensa tärkeistä tieto- ja tavaravirroista. tavoitteena on varmistaa ensiluokkainen asiakaskäyttäjistä valtaosa on kuitenkin kuluttajia. Itellan Konserni toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan kokemus palveluketjun kaikissa vaiheissa. ja logistiikan aloilla. Itella palvelee asiakkaitaan yhdeksässä, pian kymmenessä Pohjois-Euroopan maassa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus on 25 % liikevaihdosta. Suomessa Itellan vahvuutena on ylivoimainen palveluvalikoima, laaja asiakaskunta ja koko maan kattava, tehokas tuotantoverkko. Kansainvälisillä Itella on sitoutunut kestävään kehitykseen. Se haluaa toimia vastuullisesti niin ympäristöä, yhteiskuntaa kuin omaa henkilöstöään kohtaan. Itella-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 1 688,3 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä on noin Konsernin emoyhtiö on Itella Oyj, jonka kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. markkinoilla konserni rakentaa kilpailuetua innovatiivisilla, teknologiaan pohjaavilla palveluilla. Itellan liiketoimintaryhmät Itellan tärkeimmät asiakastoimialat ovat Itella toimii kolmella liiketoiminta-alueella: kauppa, media, rahoitus, telekommunikaatio ja Paperipohjaiset viestintä- ja jakelupalvelut julkinen sektori. Yritykset ja yhteisöt tuovat noin 96 % Itellan liikevaihdosta. Palveluiden loppu- Monikanavaiset informaatiologistiikan palvelut tietovirtojen hallintaan Itellan liiketoimintaryhmät ja konserniyhtiöt Palvelulogistiikan ratkaisut tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys tarjoaa monipuoliset ja kattavat palvelut kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointiviestien jakeluihin. Lisäksi se kehittää uusia monikanavaisia ratkaisuja asiakkuusmarkkinoinnin tarpeisiin paperilla ja sähköisesti. Itella Informaatio on yritysten ja organisaatioiden kumppani tietovirtojen käsittelyyn, hallintaan ja jakeluun. Palvelut liittyvät laskutusprosessien, toimitusketjun integroinnin sekä dokumenttien käsittelyn tehostamiseen ja kehittämiseen. Itella Logistiikka tarjoaa asiakkailleen palvelulogistiikan ratkaisuja liittyen rahtiin ja huolintaan, kuljetuksiin ja jakeluihin, varastointiin ja sopimuslogistiikkaan. Itella Viestinvälitys Itella Informaatio Itella Logistiikka Suomi Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Viro Latvia Liettua Puola Suomi Ruotsi Norja Tanska Viro Latvia Liettua Venäjä Kuluttajia palvelee tuttu ja luotettava Posti Suomessa Itella palvelee kuluttaja-asiakkaita Posti-nimellä. Posti on luotettu viestinviejä, joka tavoittaa vastaanottajat eri kanavien kautta. Kirje- ja pakettipalvelut tarjotaan koko maassa viitenä päivänä viikossa. Posti jakaa myös suurimman osan sanomalehdistä. Valtakunnallinen myyntiverkosto käsittää lähes postia. Sähköisten kuluttajapalveluiden ytimenä on asiointipalvelu NetPosti. 2 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

5 Talous 2007 Vakaa kasvu jatkui Itella-konsernin liikevaihto oli 1 688,3 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 8,9 %. Voimakkaimmin kasvoivat Itella Informaatio (17,4 %) Scandinavia AB:n oston myötä Itella nousi informaatiologistiikan johtavien yritysten joukkoon Ruotsissa. Liiketoimintaryhmä paransi kannat- Liikevaihto milj. euroa ja Itella Logistiikka (16,9 %). Liikevoitto oli 101,8 miljoonaa euroa, missä tavuuttaan sähköisillä palveluilla ja dokumenttienhallinnan palveluilla. Tulosta rasittivat tu oli kasvua 14,4 %. Liikevoittoprosentti kasvoi hienoisesti ollen 6,0. Hallituksen osinkoesitys lostustoiminnan hintaeroosio sekä panostukset sähköisen liiketoiminnan laajentamiseen on 39,0 miljoonaa euroa. Henkilöstöä palkitaan 6,0 miljoonan euron voittopalkkiolla. Itella Logistiikan markkinaosuudet ja volyymit kehittyivät hyvin kovasta kilpailusta huoli- 500 Itella Viestinvälityksen tulos säilyi vakaana. Osoitteeton suoramarkkinointi oli merkittävin kasvualue. Liiketoimintaryhmä käynnisti noin matta. Itella avasi uudet logistiikkakeskukset Moskovassa, Oslossa ja Kaunasissa. Yritysostoja tehtiin Ruotsissa (PS Logistics AB) sekä Suomes Suomi Muut maat miljoonan euron investointiohjelman postin- sa (SHW Logistiikka Oy). Kannattavuutta rasitti- lajittelun ja -jakelun kehittämiseksi Suomessa. Itella Informaatio kasvatti liikevaihtoaan vat panostukset Venäjän liiketoiminnan käynnistämiseen sekä kasvuun liittyvät kustannusten Liikevaihdon jakauma 2007 sekä orgaanisesti että yritysostoin. Infologistics hallintahaasteet. Itellan avainluvut Liikevaihto, milj. euroa 1 688, , ,2 Liikevoitto, milj. euroa 101,8 89,0 97,8 Liikevoittoprosentti 6,0 5,7 7,3 Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 101,8 90,9 86,2 Voitto ennen veroja, milj. euroa 109,5 94,4 103,7 Oman pääoman tuotto, % 11,1 10,1 10,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,6 14,1 15,4 Omavaraisuusaste, % 65,9 65,1 63,5 Gearing, % -36,4-32,1-34,3 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit, milj. euroa 94,2 69,5 143,0 Osingot, milj. euroa 39,0 *) 27,0 43,0 Itella Viestinvälitys 51 % Kirjeet 27 % Lehdet ja suora 24 % Itella Logistiikka 36 % Itella Informaatio 12 % *) hallituksen esitys Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 3

6 Konsernijohtajan katsaus Itella-aika alkoi Uusi sivu kääntyi yhtiömme kehityksessä kesäkuussa 2007, kun konsernin nimeksi otettiin Itella. Kyse ei ole vain ulkoisesta uudistumisesta, vaan taustalla on monivuotinen liiketoiminnan ja strategian kehitys. Toiminnan monipuolistuminen ja uusien kasvuliiketoimintojen kehittäminen näkyy myös talousmittarein. Vaikka postitoiminta on meille yhä tärkeä kivijalka Suomessa, on sen suhteellinen osuus laskenut tasaisesti. Vuonna 2007 kansainvälisen liiketoiminnan osuus on jo kasvanut samalle tasolle kuin postipalvelulain mukainen postitoiminta. Meille on tärkeää, että sidosryhmämme henkilöstö, asiakkaat, omistaja ja julkinen valta ovat ottaneet nimenmuutoksen hyvin vastaan ja ymmärtävät sen taustat. Euroopassa vain harva muu postitaustainen yhtiö on toistaiseksi ottanut saman ennakkoluulottoman askeleen yritysnimen ja koko identiteettinsä uudistamiseksi. Muutoksen keskeinen lähtökohta oli säilyttää kuluttajien asiakaspalvelussa Posti-nimi, joka on Suomen vahvimpia ja tunnetuimpia tuotemerkkejä. Postiin sisältyy hyvin paljon sellaista kansalaisten kokemaa arjen arvoa ja turvallisuutta, jota haluamme vaalia ja vahvistaa jatkossakin. Yritysasiakkaita palvelemme Itella-nimellä kaikissa Pohjois-Euroopan maissa. Liiketoimintamme kattaa yritysten ja julkisen hallinnon kolme tarvealuetta: tilaus-toimitusketjun hallinta, asiakkuuden hallinta ja markkinointi sekä laskutus- ja talousprosessien tietojen hallinta. Vahva vuosi kaikissa liiketoiminnoissa Taloussuhdanne oli vuonna 2007 kaikilla markkina-alueillamme poikkeuksellisen suotuisa. Se heijastui myös Itellan toimintaan menestyimme markkinoilla kasvaen niin orgaanisesti kuin yritysostoillakin. Monien tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seurauksena yhtiön operatiivinen liikevoitto ylitti ensimmäisen kerran 100 miljoonan euron tason. Kannattavuus pysyi vakaana, mihin voimme olla tyytyväisiä kasvaessamme suhteellisen voimakkaasti. Itella Viestinvälityksessä käynnistettiin yrityshistoriamme suurin investointiprojekti, jossa uudistetaan kirje- ja lehtituotteiden valtakunnallinen käsittelyprosessi. Uskomme siis fyysisen kirjeen ja lehden elinvoimaan myös tulevina vuosina. Itella Logistiikan mielenkiintoisin yksittäinen tapahtuma oli liiketoiminnan käynnistyminen Venäjällä. Palveluverkostomme ulottuu nyt Norjasta Moskovaan. Itella Informaatiossa luotiin edellytykset yhtenäiselle ja entistä selkeämmälle palvelutarjonnalle kaikissa toimintamaissa. Erityisesti ipostpalveluratkaisu sai tuulta siipien alle Ruotsissa ja Suomessa. Valmistauduimme toiminnan laajentumiseen Puolaan, mikä vahvistuikin tammikuussa 2008 julkistetulla yrityskaupalla. Näin palvelumme kattavat pian kymmenen maata. Tuloskehitykseen vaikuttivat positiivisesti myös ne panostukset, joita olemme viime vuosina tehneet henkilöstön terveyteen ja työhyvinvointiin. Työtapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden kehitys osoittaa, että toimenpiteillä on vaikutusta. Kustannusten nousu kiihtyi Toki näemme myös useita haasteita, jotka vaikuttivat kuluneenakin vuonna. Näistä merkittävin on kustannusten nousu. Kuljetusalaan vaikuttaa voimakas polttoainehintojen kallistuminen, jolle ei näy loppua. Erityisesti Suomessa koettiin poikkeuk sellisen raju palkkakustannusten nousu, joka näkyy vielä voimakkaammin vuonna Henkilöstön saatavuuteen liittyy jatkossa vaikeuksia niin kuljetus- kuin jakelutoiminnassa. Riittävän osaamisen varmistamisessa olemme jatkuvien haasteiden edessä, kun konserni kansainvälistyy nopeassa tahdissa. Myös ympäristökysymykset on nostettu Itellan strategiassa erityishuomion kohteeksi. Asiakkaillemme haluan lausua lämpimän kiitoksen rakentavasta yhteistyöstä. Vain maailman vaativimpien asiakkaiden kanssa työskennellessä voi syntyä johtavaa laatua. Itellan henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä ammattitaitoa, sitoutumista ja korkeaa laatua vaativissa tehtävissä. Palveluyrityksen menestyksestä kuuluu suuri kiitos niille yli ihmiselle, jotka pitävät asiakkaistamme huolta. Jukka Alho konsernijohtaja 4 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

7 Strategia Uutta Itellaa rakentamassa suunta 2012 Tyytyväinen asiakas Asiakaskokemuksen parantaminen on Itellan strategian keskeinen teema. Itellan suorat asiakkaat ovat pääosin yrityksiä ja yhteisöjä. Palveluiden loppukäyttäjistä valtaosa on kuitenkin kuluttajia, joiden tyytyväisyys on liiketoiminnan menestykselle elintärkeää. Yrityksiä palvellaan Itella-nimellä ja kuluttajia Posti-nimellä. Missio Itella huolehtii siitä, että asiakkaiden tärkeät tieto- ja tavaravirrat liikkuvat tehokkaasti, luotettavasti ja oikea-aikaisesti. Itella toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Paperipohjaiset viestintä- ja jakelupalvelut (Itella Viestinvälitys ja Itella Informaatio) Monikanavaiset informaatiologistiikan palvelut tietovirtojen hallintaan (Itella Viestinvälitys ja Itella Informaatio) Palvelulogistiikan ratkaisut tavaravirtojen hallintaan (Itella Logistiikka). Itella tuottaa arvoa yritysasiakkaittensa liike toimin nalle tukemalla niiden elintärkeitä pro ses seja. Kuluttajille Posti tarjoaa entistä moni puolisempia palveluita lähettämiseen, vastaanottamiseen, asioimiseen ja muistamiseen. Itella on sitoutunut kestävään kehitykseen. Se haluaa toimia vastuullisesti niin ympäristöä, yhteiskuntaa kuin myös omaa henkilöstöään kohtaan. Visio Vuonna 2012 Itella haluaa olla Pohjois-Euroopan johtava informaatio- ja palvelulogistiikan yritys. Suomessa johtava markkina-asema perustuu tehokkaaseen jakelu- ja palveluverkkoon, jonka kautta Itella tarjoaa koko maassa ylivoimaisen kattavat, monikanavaiset palvelut viestinvälitykseen, informaatiologistiikkaan ja logistiikkaan. Kansainvälisillä markkinoilla Itella toimii tarkasti segmentoiden ja erottautuen innovatiivisilla ja teknologiaan pohjaavilla palveluilla. Informaatiologistiikassa innovaatiot liittyvät laskutukseen, sanomanvälitykseen ja dokumenttienhallintaan. Logistiikassa Itella erikoistuu palvelemaan kansainvälistyviä kasvuyrityksiä, joiden liiketoi minta edellyttää pitkien toimitusketjujen tehokasta hallin taa. Kolmas erikoistumisalue liittyy asiakassuhdemarkkinointiin, jossa Itella tarjoaa laajaalaisia, monikanavaisia tavoittamisratkaisuja. Tavoitteet Vahva talous on paras tae sille, että Itella on kilpailukykyinen yritys ja hyvä työnantaja tulevaisuudessakin. Taloudellisina tavoitteina vuoteen 2012 mennessä on: kasvattaa liikevaihtoa siten, että keskimääräinen vuosikasvu on vähintään 10 % (CAGR) tuottaa liikevaihdosta 8 % voittoa (EBIT) saavuttaa omalle pääomalle vähintään 15 % tuottotaso (ROE). Itellalla on kaksi vahvaa brandiä. Posti-brandistä rakennetaan muistamisen ja tavoittamisen ykkösvalinta Suomessa. Itellasta tehdään älykkään logistiikan halutuin brandi Pohjois-Euroopassa. Yksi ympäristötehokkuuden tärkeistä mittareista liittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen: Itella on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 10 % vuoteen 2012 mennessä (vertailuvuosi 2007). Arvot Arvot ovat arkisia tekoja. Itellan työntekijät toteuttavat yhteisiä arvoja, kun he pitävät lupauksensa ja uudistuvat määrätietoisesti yhteistyössä ja asiakkaan eduksi. Visio Tavoitteet Painopisteet 2008 Missio Arvot Osaava ja motivoitunut henkilöstö Hyödytämme asiakasta Tyytyväinen asiakas Olemme Pohjois-Euroopan johtava yritys informaatio- ja palvelulogistiikan markkinoilla. Liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus Kaksi vahvaa brandiä: Itella ja Posti Ympäristöystävällistä toimintaa Huolehdimme tehokkaasti asiakkaidemme tieto- ja tavaravirroista tuottaen tärkeitä palveluja yhteiskunnassamme. Toimintamme perustuu kestävään kehitykseen. Pidämme lupauksemme Kasvua yritysostoilla. Uusien yhtiöiden nivominen kokonaisuuteen Uudistumme määrätietoisesti Innovatiiviset palvelut ja asiakasosaaminen Ympäristövastuu Toimintatapojen ja tuottavuuden kehittäminen Teemme yhteistyötä Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 5

8 Toimintaympäristö Kilpailu ei tunne rajoja Itella toimii informaatio- ja materiaalilogistiikan markkinoilla Pohjois-Euroopassa ja tarjoaa postipalveluita Suomessa. Itellan strategiaan ja toimintaan keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat digitalisoitumisen eteneminen, kuluttajien mediakäyttäytymisen muutos, globaali kilpailu sekä ekologisen ja muun yritysvastuun vaatimukset. Internet kehittyy sosiaalisena mediana Digitalisoituminen etenee syklisesti ja eri liiketoiminta- ja palvelualueilla vaihtelevat hitaan kehityksen ja nopeiden läpimurtojen vaiheet. Niiden ajoittumiseen vaikuttavat teknologian ohella liiketoimintamallien, kulutuskäyttäytymisen ja verkkokulttuurin vaikeasti ennustettava kehittyminen. Internetin kehitystä ajaa eteenpäin sen luonne sosiaalisena mediana. Internetistä on tullut tila, jossa vietetään vapaa-aikaa, luodaan uusia kontakteja, vahvistetaan omaa läsnäoloa ja tuotetaan yhdessä sisältöä. Chatit, blogit, verkottumisfoorumit ja muut yhteisöt ovat laajentuneet nuorisomediasta yhä suurempien väestöryhmien ja elämänalueiden käyttöön. Itellalle ja muille palveluntarjoajille tämä tarkoittaa sitä, että tavoittaakseen asiakkaansa internetissä niiden pitää löytää uusia tapoja linkittyä verkkoyhteisöihin. Sosiaalinen media haastaa kaupallisen joukkoviestinnän. Internetin viidakkorumpu levittää tietoa reaaliaikaisesti ja tehokkaasti, mutta sisällön oikeellisuudesta tai eettisestä hyväksyttävyydestä ei vastaa kukaan. Luotettava ja ammattimaisesti toimitettu verkkojournalismi vahvistaa asemaansa, mikä luo sopeutumispaineita Itellan paperipohjaisille jakelupalveluille. Kuluttajat edellyttävät monikanavaisuutta ja vuorovaikutteisuutta Yhteisöllisten tekijöiden ohella kulutuskäyttäytymistä ohjaavat pyrkimykset ajansäästöön, helppouteen ja parempaan elämänhallintaan. Ihmiset haluavat valinnanvapautta ja vuorovaikutteisuutta asiointiin, ostamiseen ja joukkoviestimien käyttöön. Näiden tarpeiden täyttäminen edellyttää uusien palveluiden kehittämistä ja käytettävyyden parantamista sekä fyysisessä että sähköisessä ympäristössä. Itellalta edellytetään monikanavaisuutta sekä yhteystietojen hallinnan että tarjottavien viestintäratkaisujen suhteen. Sen haasteena on rakentaa sähköinen rajapinta, jonka kautta se tavoittaa kuluttajat yhtä luotettavasti ja kattavasti kuin fyysisessä maailmassa. Omissa kuluttajapalveluissaan Posti tarjoaa asiakkaille valinnanvapautta kehittämällä rinnakkain fyysistä palveluverkkoa, puhelinpalvelua ja sähköisiä kanavia. Globalisaatio hävittää kilpailun rajat Digitalisoitumisen ohella yritystoiminnan suurimmat murrokset liittyvät globalisaatioon. Kummankin ilmiön taustalla on pyrkimys parantaa kustannustehokkuutta. Kilpailu ei tunne rajoja, vaan raaka-aineet ja tuotanto ostetaan sieltä, missä se on edullisinta. Rajat häviävät myös henkilöstön hankinnassa: työvoimapulan tai korkean palkkatason takia monet teollisuusyritykset ovat siirtäneet työpaikkojaan Itä-Eurooppaan, Kiinaan ja muihin matalan palkkatason maihin. Itella ja muut työvoimavaltaisten alojen palveluyritykset varautuvat kasvavaan työvoimapulaan. Globalisaatio kasvattaa tavaravirtoja ja pidentää logistiikkaketjuja. Arvoketjut muuttuvat myös toiminnallisesti, kun sopimusvalmistus ja muun muassa kierrätykseen liittyvä paluulogistiikka yleistyy. Tämä lisää kysyntää Itellan tarjoamille logistisille kokonaisratkaisuille, joissa ulkoistuspartneri hoitaa yhä laajempia kokonaisuuksia asiakkaansa arvoketjussa. Itellalle globalisaatio tarkoittaa kilpailun kiristymistä kaikilla palvelualueilla ja maantieteellisillä markkinoilla. Euroopan postimarkkinat avautuvat kilpailulle 2011 Uuden postipalveludirektiivin myötä kaikkien EUmaiden on avattava postipalvelut kilpailulle vuoteen 2011 mennessä, elleivät ne ole tehneet sitä Suomen tapaan jo aiemmin. Yksitoista jäsenmaata sai mahdollisuuden kahden vuoden ylimääräiseen siirtymäaikaan. Markkinoiden vapautuminen koskee alle 50 grammaa painavien osoitteellisten kirjeiden jakelua. Muiden lähetysten osalta kilpailun esteet on poistettu jo aiemmin. Direktiivin vaikutukset riippuvat siitä, mitä eri EU-maiden paikallisessa lainsäädännössä päätetään sen toimeenpanosta. Uuden direktiivin mukaan viisipäiväinen jakeluvelvoite koskee Suomessa vain Itellaa. Muut kilpailijat voivat halutessaan jakaa postia harvemmin ja keskittyä palvelemaan suuria lähettäjäyrityksiä tiheästi asutuilla alueilla. Vastaavasti maanlaajuisten peruspostipalveluiden rahoituspohja kaventuisi merkittävästi, minkä kompensoiminen edellyttäisi alueellista hinnoittelua. Tämä tarkoittaisi sitä, että yritysten postilähetykset haja-asutusalueille maksaisivat enemmän kuin taajamissa kuten Ruotsissa on tapahtunut. Suomessa lainsäätäjät ovat pitäneet alueellista hinnoittelua epätoivottavana. 6 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

9 Tulevan direktiivin tuomat muutokset näkyvät lähinnä kirjeiden perusjakelussa. Direktiivi ei koske logistiikan tai informaatiologistiikan toimialoja, joilla on toimittu jo pitkään kansainvälisessä kilpailussa. Itella toimii Itämeren kaikilla rannoilla, kun Puolasta tulee konsernin kymmenes maa keväällä Yritysvastuusta yritysten elinehto Globalisoituvassa maailmassa sidosryhmät odottavat yrityksiltä yhä suurempaa vastuullisuutta yhteiskunnallisissa, sosiaalisissa ja ekologisissa kysymyksissä. Menestyäkseen yritysten on osoitettava asiakkailleen, henkilöstölleen ja muille sidosryhmilleen, että kestävän kehityksen tiellä edetään määrätietoisesti. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on noussut ajankohtaisimmaksi ympäristökysymykseksi. EU-maat ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Tämä asettaa jatkossa yhä sitovampia tavoitteita myös biopolttoaineiden käyttöön ja ajoneuvojen päästö- ja kulutusrajoihin. Ekologisuudesta onkin tulossa Itellalle ja muille logistiikkayrityksille entistä tärkeämpi kilpailutekijä. Hankintapäätöksiä tehdessään asiakkaat arvioivat palveluita ja kumppaneita sen perusteella, kuinka ne tukevat niiden omia ympäristötavoitteita. Näihin tarpeisiin Itella vastaa kehittyneillä logistiikkaratkaisuilla, jotka perustuvat prosessien tehostamiseen, toiminnan optimointiin, viestinnän ja tietovirtojen sähköistämiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen. Itellan markkina asema laajenee ja kilpailu moninaistuu Paperipohjaisen viestinnän sähköinen korvautuvuus on merkittävin yksittäinen kilpailutekijä, joka vaikuttaa Itellan jakelupalveluiden kysyntään. Suurin murros on vielä tulossa, kun laskuihin ja muihin raha-asioihin liittyvä kirjeliikenne yrityksiltä kuluttajille siirtyy lähivuosina merkittävästi verkkoon. Itella on vahvistanut paperiviestinnän kilpailukykyä ja kasvattanut sen kysyntää luomalla uusia ratkaisuja muun muassa suoramarkkinointiin. Samalla Itella terävöittää postinjakelun tuotantoprosessia niin, että se pystyy toimimaan ylivoimaisen laadukkaasti, tehokkaasti ja kannattavasti myös jatkossa. Vastaanottajien tavoittamiseen kehitetään monikanavaisia yhteystietojärjestelmiä. Sähköinen korvautuvuus on Itellalle myös merkittävä liiketoimintamahdollisuus. Itella on ollut mukana luomassa monikanavaisen informaatiologistiikan markkinaa 1990-luvun alkuvuosista lähtien. Se on saanut vahvan markkina-aseman ulkoistuskumppanina, joka hoitaa yritysten talousprosessien ja asiakasviestinnän tietovirtoja. Informaatiologistiikassa Itellan kilpailijoina ovat muun muassa ICT-palveluntarjoajat ja pankkisektori. Ulkoistuspalveluiden vaihtoehtoina ovat myös asiakasyritysten itse hoitamat sisäiset toiminnot luvulla Itella on laajentunut vahvasti kansainvälisen logistiikan alueelle, jossa käydään aggressiivista kilpailua niin globaalien suuryritysten kuin paikallisten pk-yrittäjien toimesta. Itella erilaistuu palvelulogistiikalla, joka perustuu asiakkaan liiketoiminnan mukaisiin laajoihin kokonaisratkaisuihin. Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 7

10 8 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

11 Itella Viestinvälitys Itella Viestinvälitys tarjoaa yrityksille monikanavaisia jakelupalveluita, joilla ne tavoittavat omat loppuasiakkaansa tehokkaasti ja laadukkaasti. Kuluttaja-asiakkaita liiketoimintaryhmä palvelee Postinimellä tarjoten palveluita vastaanottamiseen, lähettämiseen, osoitteenmuutoksiin ja muuhun asiointiin. Palvelualueet Kirjejakelut Lehtijakelut Asiakkuusmarkkinointi Kuluttajapalvelut Toimintamaa Suomi Tunnusluvut 2007 Liikevaihto 893,8 miljoonaa euroa Liikevoitto 88,9 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Vuosi 2007 Kirjeitä, lehtiä, suoramainoksia ja muita lähetyksiä jaettiin 3 miljardia kappaletta. Noin 95 % Itella Viestinvälityksen liikevaihdosta tuli yritysasiakkailta; viestien vastaanottajista yli 90 % oli kuluttajia. Itella Viestinvälitys käynnisti noin 160 miljoonan euron kehitys- ja investointihankkeen postinlajittelun ja -jakelun uudistamiseksi Suomessa Konsernin tarjoamat suoramarkkinoinnin palvelut keskitettiin Itella Viestinvälitykseen. Itella käynnisti asiakkuusmarkkinoinnin palveluiden jälleenmyynnin kolmen yhteistyökumppanin kanssa. Sähköinen äänestysmahdollisuus tuotiin markkinoille osana järjestöille tarjottavaa Vaalipalvelua. Inhouse-yksikön toimistopalvelut-liiketoiminta myytiin ISS Palvelut Oy:lle. Liikevaihto Lähetysten kokonaismäärä milj. euroa milj. kpl Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 9

12 Visio 2012: Itella Viestinvälityksen tavoitteena on tuottaa laadukkaita jakelupalveluita suomalaisille yrityksille ja kuluttajille sekä samalla varmistaa paperipohjaisen jakeluliiketoiminnan kannattavuus tehostamalla postinjakelun palveluprosessia. Uutta kasvua Itella Viestinvälitys luo monikanavaisilla asiakkuusmarkkinoinnin palveluilla. Itella Viestinvälityksen suorat asiakkaat ovat pääosin yrityksiä ja yhteisöjä, mutta palveluiden loppukäyttäjistä eli viestien vastaanottajista yli 90 % on kuluttajia. Siksi Itellalle on elintärkeää ymmärtää sekä lähettäjien että vastaanottajien muuttuvia tarpeita ja vastata niihin yhä paremmin. Yritysasiakkaita palvellaan Itellanimellä ja kuluttaja-asiakkaita Posti-nimellä. Merkittävimmät asiakastoimialat ovat vähittäiskauppa, lehtikustantajat, energiayhtiöt, teleyritykset, pankki- ja vakuutusyhtiöt sekä postitus-, suoramarkkinointi- ja etämyyntiyritykset. Toimintavarmuus ja nopeus kansainvälistä kärkeä Itella Viestinvälityksellä on ainoana toimijana Suomessa koko maan kattava viisipäiväinen jakelupalvelu. Lisäksi sillä on seitsemänä päivänä viikossa toimiva sanomalehtien varhaisjakeluverkko. Varhaisjakelussa markkinaosuus on 75 % ja osoitteettomissa suorajakeluissa 40 %. Itella Viestinvälityksen vahvuutena on ylivoimainen kyky tavoittaa Suomen kaikki 5,3 miljoonaa kuluttajaa ja yritystä jokaisena työpäivänä. Jakelupalveluiden kilpailukyky perustuu kattavaan osoitetietojärjestelmään sekä kustannustehokkaaseen lajittelu- ja jakeluprosessiin. Niiden avulla Itella pystyy takaamaan sekä lähettäjille että vastaanottajille laadukkaan palvelun, jonka toimintavarmuus ja nopeus ovat kansainvälisten vertailujen kärkeä. 12 miljoonaa lähetystä jokaisena työpäivänä Vuonna 2007 lajiteltiin, kuljetettiin ja jaettiin 3,0 miljardia postilähetystä eli noin 12 miljoonaa kirjettä, lehteä, mainosta ja muuta lähetystä jokaisena arkipäivänä. Suurin osa kirjevolyymistä tulee vielä nykyisin laskuista ja tiliotteista, joita yritykset lähettävät kuluttajille. Vuonna 2007 osoitteellisten kirjeiden jakelumäärät pysyivät eduskuntavaalien ansiosta edellisvuoden tasolla, vaikka pitkällä aikavälillä trendi on edelleen laskeva. Suoramarkkinoinnin kasvu puolestaan lisää paperipohjaisen viestinnän kysyntää. Osoitteettomien suoramainosten jakelumäärät jatkoivat vuonna 2007 voimakasta kasvuaan. Lehti lukijalle oikeaan aikaan Lehdenjakelun tärkein laatuvaatimus on lehden saapuminen lukijalleen oikeaan aikaan. Tämä on Itellan tärkein asiakaslupaus lehtien kustantajille ja lukijoille. Samanaikaisesti jakelupalvelu pyritään tuottamaan niin tehokkaasti, että lehden lähetyskulut saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisina. Aikakaus- ja sanomalehtien kustantajat ovat Itella Viestinvälityksen merkittävimpiä asiakkaita. Heille Itella haluaa olla osaava ja jatkuvasti kehittyvä kumppani, joka tarjoaa kustannustoiminnan edellyttämät elintärkeät jakelupalvelut. Itella nivoutuu asiakkaan prosesseihin sekä toiminnallisesti että tietojärjestelmien kautta. Verkkomedia vahvisti vuonna 2007 asemaansa tiedonvälityksen kanavana, mikä vaikutti myös painettujen sanomalehtien asemaan. Tilattujen sanomalehtien kehitys oli kuitenkin vakaata ja vastasi yleistä levikinkehitystä. Tilattujen aikakauslehtien määrät pysyivät edellisvuosien lukemissa. Asiakkuusmarkkinoinnin palvelut yhdeltä luukulta Itella-konsernin tarjoamat suoramarkkinoinnin palvelut keskitettiin Itella Viestinvälitykseen alkuvuodesta Palvelut kattavat asiakkuusmarkkinoinnin arvoketjun analytiikasta markkinointi- 1. ja 2. luokan kirjeet Suoramainokset ja kaupunkilehdet Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet milj. kpl 500 milj. kpl 1000 milj. kpl luokan kirjeet 2. luokan kirjeet Osoitteellinen Osoitteeton (sis. kaupunkilehdet) Sanomalehdet Aikakauslehdet 10 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

13 Itella Viestinvälitys Itellan jakelupalveluiden kilpailukyky perustuu kattavaan osoitetietojärjestelmään sekä kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen lajittelu ja jakeluprosessiin. Vuonna 2007 panostettiin merkittävästi osoitehallinnan tekniseen ja toiminnalliseen kehittämiseen. Tavoitteena on, että kuluttajat pystyvät jatkossa määrittelemään entistä vapaammin ja reaaliaikaisemmin, mihin osoitteeseen tai jakelukanavaan he haluavat lähetyksiä vastaanottaa. Vastaavasti lähettäjäyrityksille halutaan tarjota monikanavaisia tavoittamisratkaisuja luotettavasti, joustavasti ja kohtuuhintaisesti. Tärkeä askel tähän suuntaan oli yhteystietosi.posti.fiverkkopalvelun avaaminen lokakuussa Lue lisää Postin kuluttajapalveluista sivulta 21. Sanomalehtijakelun aikaistamisesta hyvät kokemukset Ilkka-Yhtymän sanomalehtiä alettiin jakaa Etelä-Pohjanmaalla aikaistetusti vuonna Viestintäviraston teettämän tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys parani näillä alueilla selvästi. Kun vuonna 2006 kaksi kolmesta taloudesta oli melko tai erittäin tyytyväinen postin jakeluaikaan, oli tyytyväisten osuus nyt noussut 87 %:iin. viestien lähettämiseen, palautteen käsittelyyn ja tilausten toimittamiseen. Näin Itella auttaa yrityksiä tavoittamaan kohderyhmänsä, lisäämään myyntiä ja kehittämään asiakassuhteitaan. Itellassa hallitaan erilaisten jakelukanavien käyttö ja koordinointi eheänä kokonaisuutena. Asiakkaan eri tarpeisiin ja tilanteisiin valitaan tehokkaimmat keinot sähköisesti tai paperilla. Kuluttajapalveluissa kehitettiin yhteystietojen hallintaa Itella Viestinvälitys palvelee kuluttajia Postinimellä. Liiketoimintaryhmällä on myös sellaisia palveluita, joissa kuluttajat ovat sen suoria maksavia asiakkaita. Nämä monikanavaiset palvelut liittyvät muistamiseen, osoitepalveluihin ja muuhun asioin tiin. Itella Viestinvälitys tuottaa Postimerkkikeskuksen kautta myös kaikki Suomessa ilmestyvät postimerkit (lue lisää postimerkeistä sivulta 28). Itella Viestinvälitys ylläpitää ja kehittää postinjakelussa käytettävää osoitetietojärjestelmää. Se vastaa järjestelmän kattavuudesta, ajantasaisuudesta ja virheettömyydestä yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Suurpanostukset kilpailukyvyn vahvistamiseksi Vahva taloussuhdanne piti yllä Itella Viestinvälityksen palveluiden kysyntää vuonna Liikevaihto kasvoi erityisesti asiakkuusmarkkinoinnin alueella. Tuotantoprosessin tehostaminen auttoi parantamaan kannattavuutta. Kysyntään ja kilpailutilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat jatkossa sähköisen korvautuvuuden eteneminen sekä kirjeviestinnässä että tiedonvälityksessä. Tämä vaikuttaa liikevaihdon ohella jakelupalveluiden tuotantokustannuksiin (lue lisää sivulta 32). Kustannuksia nostaa myös lokakuussa 2007 solmittu kaksivuotinen työehtosopimus, joka toi työvoimavaltaiselle alalle poikkeuksellisen suuria palkankorotuksia. Itella Viestinvälitys varautuu toimintaympäristön muutoksiin noin 160 miljoonan euron kehitys- ja investointihankkeella, joka kohdistuu lajittelu- ja jakeluprosessiin vuosina Hankkeessa kehitetään työmenetelmiä, otetaan käyttöön uutta teknologiaa ja uudistetaan postikeskusten laitteita. Tavoittamisen hallintaan tulee uusia keinoja muun muassa lähetysten tunnistamiseen, seurantaan ja ohjaamiseen liittyen. Tiedotteet, pankkitunnukset ja maksukortit S-pankin asiakkaille Itella hoiti S-pankki Oy:n käynnistykseen liittyvän tiedottamisen 1,4 miljoonalle asiakasomistajalle sekä lähetti asiakkaille pankkitunnukset ja maksukortit. Itella huolehtii jatkossa S-pankin ja sen palvelupisteiden välisestä päivittäisestä kirjeliikenteestä. S-ryhmän asiakaslehti Yhteishyvä jaetaan joka kuukausi puoleentoista miljoonaan asiakasomistajatalouteen. Aldata Solution ja Itella kumppaneita asiakkuudenhallinnan palveluissa Aldata Solution Finland Oy tarjoaa Itellan asiakkuusmarkkinoinnin ratkaisuja osana asiakkuudenhallinnan kokonaispalvelujaan, jotka liittyvät kampanjoiden suunnitteluun, kohdentamiseen sekä markkinointiviestien monikanavaiseen lähettämiseen.

14 12 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

15 Itella Informaatio Itella Informaatio on osaavin ulkoistuskumppani asiakkaan laskutuksen ja dokumenttien hallinnan prosesseihin. Pohjois-Euroopan markkinajohtajana Itella tarjoaa kattavan palveluvalikoiman sekä fyysisten että sähköisten tietovirtojen hallintaan. Palvelualueet Yritysten laskutukseen liittyvät prosessit Toimitusketjun integrointi Dokumenttien käsittelyn automatisointi Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua ja Puola (keväällä 2008) Tunnusluvut 2007 Liikevaihto 201,1 miljoonaa euroa Liikevoitto 5,4 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Vuosi 2007 Dokumenttien hallinnassa käsiteltiin yhteensä 100 miljoonaa dokumenttia. Päivittäin arkistoitiin sähköisesti dokumenttia. Dokumenttien hallintaan tarkoitettu Itella iprocess tuotiin markkinoille. Joka toinen Suomessa lähetetty lasku kulki Itellan kautta, sähköisesti tai paperilla. Toimitusketjun integroinnin EDI-palvelut kasvoivat 30 % Suomessa vahvistaen Pohjois-Euroopan markkinajohtajuutta. ekirje kasvoi ipost-palveluksi ja laajeni Saksaan ja Pohjoismaihin. Pankkien väliset suoraveloitussopimukset keskitettiin Itellalle Virossa. Elisa Oyj:n aineistonsiirtoliiketoiminta siirtyi Itellalle. Itella nousi yritysostoilla informaatiologistiikan johtavien yritysten joukkoon Ruotsissa. Valtiokonttori valitsi Itellan valtionhallinnon laskutuksen sähköistäjäksi Suomessa. Liikevaihto Fyysiset ja sähköiset transaktiot milj. euroa 250 milj. kpl Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 13

16 Visio 2012: Itella Informaation tavoitteena on olla asiakkaan paras ulkoistuskumppani laskutuksen ja dokumenttien hallinnan prosesseissa Euroopassa. Itella Informaatio on yritysten ja organisaatioiden kumppani tietovirtojen käsittelyssä, hallinnassa ja jakelussa. Sen palvelut liittyvät asiakkaiden laskutusprosessien, toimitusketjun integroinnin ja dokumenttien käsittelyn tehostamiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Itellalla on kattava palveluvalikoima informaatiologistiikan tarpeisiin: asiakkaat saavat yhdeltä kumppanilta ratkaisut sekä fyysisten että sähköisten tietovirtojen hallintaan. Eri toimialoille tarjotaan räätälöidyt ratkaisut tiedon siirtoon, käsittelyyn ja arkistointiin. Itella Informaatio toimii Suomessa, Skandinavian ja Baltian maissa, Saksassa ja keväästä 2008 alkaen Puolassa. Asiakkaan tuottavuus paranee Itellan avulla yrityksen tärkeät tietovirrat liikkuva t nopeasti, varmasti ja joustavasti sekä organisaation sisällä että ulkoisille sidosryhmille. Liiketoiminnan prosessit automatisoituvat, läpimenoajat lyhenevät ja palvelu paranee, mikä nostaa niin toiminnan tehokkuutta kuin asiakastyytyväisyyttä. Informaatiologistiikan ulkoistaminen auttaa asiakasta fokusoimaan omaa toimintaansa. Resurssit, jotka aiemmin sitoutuivat tietovirtoihin liittyviin tukitoimintoihin, vapautuvat palvelemaan asiakkaan ydinliiketoimintaa. Tehokas laskutus tuo rahat tilille nopeammin Itella tarjoaa ratkaisuja laskutuksen prosesseihin sekä sähköisesti että paperilla lähettäjän ja vastaanottajan valintojen mukaan. Itellan palvelut linkittyvät suoraan asiakkaan laskutusjärjestelmään, joten yrityksen ei tarvitse muuttaa omia prosessejaan tai ohjelmistojaan. Monikanavaisuuden ansiosta siirtyminen sähköiseen laskutukseen voidaan tehdä helposti ja vaiheittain. Itella Informaation ratkaisuissa lasku ei ole pelkkä laskuttamisen väline. Lasku toimii tiedotuskanavana sisältäen laskutietojen lisäksi myös muuta tärkeää informaatiota laskun saajalle. Itella AdVoice -palvelun avulla kuluttajien laskuihin voidaan sisällyttää esimerkiksi hinnoittelua tai lisäpalveluita koskevaa personoitua tietoa. Tästä hyötyvät sekä laskun lähettäjä että sen saaja. Itellan laskutusratkaisujen suurimmat käyttäjät ovat telekommunikaatio-, energia-, vakuutus- ja mediasektoreiden yrityksiä, joilla on suuret laskutusvolyymit tai laaja kuluttaja-asiakaskunta. Pk-sektorin tarpeisiin soveltuu parhaiten Itellan ipost-palvelu (aiemmin ekirje), joka tarjoaa helpon ja nopean tavan siirtyä sähköiseen laskutukseen ilman järjestelmämuutoksia. Sujuva sanomanvälitys turvaa tilaus-toimitusketjun Tilaus-toimitusketjun tehokas hallinta perustuu sähköiseen sanomanvälitykseen, jossa tilaukset, tilausvahvistukset, laskut, tullaustiedot ja rahtikirjat liikkuvat automatisoidusti tietojärjestelmien välillä. Itella rakentaa tiedonsiirtoyhteydet, tekee tarvittavat aineistomuunnokset ja huolehtii tietojen turvallisesta siirrosta. Euroopan laajuisestikin ainutlaatuinen automaattivalvonta varmistaa, että virhetilanteita ei pääse syntymään. Itella Informaation sanomanvälitysratkaisut soveltuvat niin kansainvälisesti toimivien yritysten kuin pienten tavarantoimittajienkin erilaisiin tarpeisiin. Itellan EDI-ratkaisu on Pohjoismaiden johtava toimitusketjun hallinnan sovellus, joka perustuu palveluoperaattorimalliin. Sen avulla hoidetaan tilauksiin, tilausvahvistuksiin, tullausja kuljetussanomiin sekä yritysten väliseen laskutukseen liittyvät tietovirrat. Informaatio liikkuu automaattisesti kaupankäynnin osapuolten ERPjärjestelmien ja muiden ohjelmistojen välillä. Dokumenttien hallinta digitalisoituu Tehokkaan dokumenttienhallinnan avulla tieto liikkuu luotettavasti sekä organisaation sisällä että asiakaspalvelussa. Itellan ratkaisut sisältävät monipuoliset toiminnot esimerkiksi tiedonkeruuseen, asiakirjojen kiertoon, tietoturvaan, tiedonhakuun, versionhallintaan ja integroitavuuteen. Toiminnan tehostuessa ja tiedonkulun nopeutuessa myös asiakastyytyväisyys paranee. Itellan skannaus- ja digitointipalveluiden avulla paperinen aineisto saadaan digitaaliseen muotoon ja yrityksen käyttöön. Sähköinen arkistointi varmistaa, että tieto on aina helposti saatavilla. Skannaus- ja digitointipalvelut on suunnattu erityisesti pankki-, vakuutus- ja julkiselle sektorille. Sähköisen asioinnin rinnalla Itella tarjoaa paperipohjaisia palveluita. Yritys voi lähettää aineistot sähköisesti Itellan ipost-palveluun, jossa ne tulostetaan, kuoritetaan ja lähetetään vastaanottajalle kirjeenä. Yrityskaupat vahvistivat markkina-asemaa Ruotsissa Vuosi 2007 oli vahvan kasvun vuosi Itella Informaatiossa. Kannattavuutta paransi dokumenttien hallintapalveluiden sekä sähköisen liiketoiminnan hyvä kehitys. Tulosta rasittivat sähköisten palveluiden lanseerauskustannukset sekä tulostustoiminnan hintaeroosio niissä maissa, joissa tulostus muodostaa vielä merkittävän osan liiketoiminnasta. Itella Information AB hankki Ruotsissa alkuvuodesta Bisnode-yhtiöön kuuluvan Infologistics Scandinavia AB:n, jonka toimialaan kuuluvat sähköinen laskutus, tietovirtojen digitalisointi ja kriittisten tietokantojen laadunvarmistus. Tämän yrityskaupan myötä Itella nousi informaatiologistiikka-alan johtavien yritysten joukkoon Ruotsissa, missä se pystyy nyt hoitamaan yritys- 14 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

17 Itella Informaatio ten ja viranomaisten tietovirrat tilauksesta aina laskuun saakka. Itella Information Oy osti Elisa Oyj:ltä aineistonsiirtopalveluja koskevan liiketoiminnan. Aineistonsiirtoliiketoimintaan kuuluvat EDI/OVTtyyppinen sähköinen sanomanvälitys sekä sitä tukeva sovellusvuokrausliiketoiminta. Ne liittyvät tilausten, tilausvahvistusten ja laskujen määrämuotoiseen ja automaattiseen tiedonsiirtoon yritysten ja julkishallinnon tietojärjestelmien välillä. Näin Itellan asema vahvistui johtavana kaupan alan sanomanvälittäjänä. Kasvu jatkuu kaikilla palvelualoilla Digitalisoitumisen eteneminen vaikuttaa myönteisesti Itella Informaation palveluiden kysyntään vuonna Organisaatiot tehostavat toimintaansa luopumalla manuaalisista prosesseista ja ylimääräisistä työvaiheista. Sisään tuleva tieto digitoidaan ja tietoa käsitellään organisaation sisällä sähköisesti. Lähtevä viestintä digitalisoituu ja verkkoasiointi lisääntyy muun muassa sähköisen kuluttajalaskutuksen muodossa. Itella Informaation kasvu tulee laskutuksen ulkoistamisen sekä sanomanvälityksen ja dokumenttienhallinnan palveluista erityisesti Pohjoismaissa. Muun muassa ipost-palvelua laajennetaan uusille markkinoille Pohjoismaissa ja Saksassa. Osaamista ja markkinaosuutta vahvistetaan myös yritysostoin. Vuoden 2008 ensimmäinen kauppa julkistettiin tammikuussa: Itella laajenee Puolaan ostamalla tulostukseen ja dokumenttien hallintaan erikoistuneen BusinessPoint S.A:n liiketoiminnan. Itella tulostaa yksistään Suomessa yli kirjettä päivässä laskuja, tiliotteita, asiakaspostituksia, kyselyitä ja viranomaistiedotteita. Solarille digitaalitulostusta Tanskassa, Norjassa, Hollannissa ja Suomessa Sähkö- ja lvi-alan kansainvälinen tukkuliike Solar käyttää Itellan digitaalisen tulostuksen palveluja Tanskassa ja Norjassa. Vuoden 2008 aikana yhteistyö laajenee, kun Itella tulostaa Solaryhtiöiden aineistoa myös Hollannista ja Suomesta. Vuosittain Itella tuottaa Solarille tulostetta. Suomessa Solar käyttää myös Itellan sähköisen laskutuksen palveluja. Tele2 käyttää Itellaa Baltian edelläkävijämarkkinoilla Tele2 on 17 Euroopan maassa toimiva teleoperaattori, joka käyttää Itellan palveluita tulostuksessa, sähköisessä laskutuksessa, suoraveloituksessa, sähköisessä arkistoinnissa ja skannauksessa Virossa, Latviassa ja Liet tuassa. Baltian maat ovat sähköisen laskutuksen edelläkävijöitä. Esimerkiksi Virossa yli puolet Tele2:n kuluttajalaskuista toimitetaan perille verkkolaskuna. Itellasta valtionhallinnon laskunvälittäjä Itella voitti alkuvuodesta 2007 tarjouskilpailun Suomen valtion laskujenvälityksestä. Vuosittain valtionhallintoon saapuu yli 2,7 miljoonaa laskua, ja sieltä lähtee 13,2 miljoonaa laskua. Suurimpia lähettäjiä ovat Ajoneuvohallintokeskus (noin 6,7 miljoonaa ajoneuvoveron laskua) ja Viestintävirasto (yli 5 miljoonaa TV-maksulaskua). Itella digitoi virastoon saapuvat laskut ja muuntaa lähtevät laskut vastaanottajan haluamaan muotoon sähköiseksi tai paperille.

18 16 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

19 Itella Logistiikka Itella Logistiikka toimii palvelulogistiikan operaattorina Pohjois-Euroopassa ja partnereiden kautta globaalisti. Sen palvelut kattavat rahdin ja huolinnan, sopimuslogistiikan, paketti- ja kuljetuspalvelut sekä it-ratkaisut. Palvelualueet Rahti ja huolinta Sopimuslogistiikka Paketti- ja kuljetuspalvelut Konsultointi Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua ja Venäjä Tunnusluvut 2007 Liikevaihto 619,8 miljoonaa euroa Liikevoitto 22,2 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Liikevaihto Vuosi 2007 Itellan toiminta Venäjällä käynnistyi huhtikuussa, kun Moskovassa avattiin neliömetrin logistiikkakeskus. Uudet logistiikkakeskukset avattiin myös Kaunasissa huhtikuussa ja Oslossa marraskuussa. Itellan varastokapasiteetti nousi neliömetriin. Itella vahvisti asemaansa huonekalulogistiikassa ostamalla toukokuussa SHW Logistiikka Oy:n. Logistiikkakeskusten varastopinta-ala Itella osti ruotsalaisen PS Logistics AB:n heinäkuussa. L Oréal Finland Oy ulkoisti kosmetiikkatuotteiden logistiikkansa Itellalle. Päätettiin rakentaa uudet logistiikkakeskukset Pietariin ja Tallinnaan sekä laajentaa Moskovan keskusta. Itella hankki yli 13 hehtaarin maa- alueen Tuusulasta uuden palveluvaraston rakentamiseksi lähivuosina. Yritysten ja kuluttajien paketit (Suomi) milj. euroa m milj. kpl Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 17

20 Visio 2012: Itella Logistiikan tavoitteena on olla palvelulogistiikan johtava toimija Pohjois-Euroopassa sekä partnerien kautta globaalisti. Palvelulogistiikka perustuu asiakkaiden liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen ja sen pohjalta tarjottaviin logistisiin ratkaisuihin. Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakasyritys tensä liiketoimintaa tarjoamalla palveluita rah tiin ja huolintaan, kuljetuksiin ja jakeluihin, varas toin tiin sekä sopimuslogistiikan kokonaisratkaisuihin. Itella on luotettu kumppani, jolle asiak kaat voivat ulkoistaa logistiikkaprosessinsa yksittäisen osan tai sen koko hallinnan ja kehittämisen. Itella Logistiikka toimii omien yhtiöidensä kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Strategisten kumppanien verkosto koostuu logistiikkayrityksistä, joiden avulla Itella tarjoaa asiakkailleen globaalisti kattavia logistiikkapalveluita. Palvelulogistiikka ratkaisuja asiakkaan liiketoimintaan Itellan ydinosaamista on palvelulogistiikka, jossa se tarjoaa asiakkaan strategiaa tukevat ratkaisut materiaalivirtojen tehokkaaseen ja täsmälliseen hallintaan. Itellan toiminnassa yhdistyvät laaja kansainvälinen palvelupeitto ja kyky tarjota paikallisia ratkaisuja asiakkaan liiketoimintaan linkittymällä. Kehittyneet tietojärjestelmät ja teknologian hyödyntäminen ovat olennainen osa tarjottavia ratkaisuja. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että koko logistisen toimintaketjun hallinta voidaan integroida asiakkaan omiin tietojärjestelmiin. Itellan varastonohjausjärjestelmän kautta asiakas pystyy seuraamaan tapahtumia reaaliaikaisesti. Itella Logistiikan keskeinen asiakaskohderyhmä ovat yritykset, joiden toiminta edellyttää pitkien tilaus-toimitusketjujen tehokasta hallintaa. Suomen markkinoilla Itellalla on vahva markkina-asema kaikilla logistiikan osaamisalueilla. Muilla markkinoilla Itella Logistiikan palvelutarjontaa kehitetään markkina-aseman vahvistamiseksi. Kansainvälistä rahti-, huolintaja kuljetusosaamista Itellan rahti- ja huolintapalvelut käsittävät maa-, meri- ja lentorahdin sekä terminaali- ja tullipalvelut. Laadukkaat, nopeat ja turvalliset palvelut perustuvat pitkäaikaiseen markkinakokemukseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Täydet kontit ja osakuormat kulkevat Itellan vastuulla globaalisti asiakkaan tarpeiden mukaan. Itellan kuljetuspalvelut kattavat aikataulutetun kuljetus- ja jakeluverkoston suunnittelun ja hallinnan sekä jakelun yksittäisistä paketeista lavoihin. Sopimuslogistiikan kokonaisratkaisuja toimitusketjun hallintaan Sopimuslogistiikan palveluilla Itella tehostaa asiakkaiden toimitusketjujen hallintaa. Itellan ratkaisut optimoivat tavaravirtojen tasaisuuden, varaston kiertonopeuden ja tuotteiden laadukkaan saatavuuden loppuasiakkaalle. Itellan logistiikkakeskusten pinta-ala kasvoi vuonna 2007 noin neliömetrillä. 18 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

7-9 / Muutos (%) 1-9 / / 2006

7-9 / Muutos (%) 1-9 / / 2006 1 (5) 26.10.2007 Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007 Liikevaihto ja tulos Heinä-syyskuu Konsernin liikevaihto kasvoi 391,2 miljoonaan euroon (359,8 miljoonaa euroa). Kasvu oli 9 %, ilman yritysostojen

Lisätiedot

Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yleistä

Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yleistä 1 (6) 10.8. Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yleistä Suomen Posti Oyj:n nimi muuttui 1.6. Itella Oyj:ksi, ja samalla koko konserni muuttui Itellakonserniksi. Suomessa kuluttajia palvellaan edelleen

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q3 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu syyskuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015 ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 12 KK 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Viro Ruotsi Liettua Norja Latvia Suomi Viimeisin kuukausi 1/2013 2/2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki.

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki. Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle 7.5.2009 Valtio Expo @ Marina Congress Center, Hki www.netposti.fi 1 Palkkalaskelmat NetPostiin - NetPalkka NetPalkka on monikanavainen

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Jukka Erlund

Tilinpäätöstiedote Jukka Erlund Tilinpäätöstiedote 2016 3.2.2017 Jukka Erlund Keskon uudistumisen vuosi 2016 Liikevaihto kääntyi merkittävään kasvuun ja kannattavuus parani Päivittäistavarakaupan strategia eteni vahvasti K-Market- ja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Posti Group Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Posti Group Oyj. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 216 Sisältö Heinä-syyskuu 216 Tammi-syyskuu 216 Liiketoimintaryhmät - Postipalvelut - Paketti- ja logistiikkapalvelut - Itella Venäjä - OpusCapita Ajankohtaisia aiheita Liitteet

Lisätiedot

Vuosi Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan

Vuosi Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan Sisällys Katsaus vuoteen 2011 Q4 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander Osavuosikatsaus Q3 2016 26.10.2016 Mikko Helander Kesko myy Venäjän päivittäistavarakauppansa Lentalle Kesko Food Russia Holding Oy on 26.10.2016 sopinut myyvänsä päivittäistavarakaupan liiketoimintansa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006

Osavuosikatsaus 1 6/2006. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 3.8.2006 Osavuosikatsaus 1 6/2006 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Mediamainonnan kehitys Ennusteet 2006 2008 2 2006 CAGR milj. USD 06 08, % SUOMI Sanomalehdet 823 1,6 Aikakauslehdet 246 1,2 Televisio 303 1,6 Internet

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle 2011 2 Q1 2011 keskeiset

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND 22.9.2016 1 MARKKINA JA TALOUDELLINEN KEHITYS 2 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 3 KK 12,0 10,0 % (liukuva 3 kk) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Viro

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Posti Group Oyj Osavuosikatsaus Q2/

Posti Group Oyj Osavuosikatsaus Q2/ Oyj Osavuosikatsaus Q2/216 Sisältö Huhti-kesäkuu 216 Tammi-kesäkuu 216 Liiketoimintaryhmät - Postipalvelut - Paketti- ja logistiikkapalvelut - Itella Venäjä - OpusCapita Ajankohtaisia aiheita Liitteet

Lisätiedot