Itella on palveluyritys, joka huolehtii asiakkaittensa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itella on palveluyritys, joka huolehtii asiakkaittensa"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2

3 Sisällysluettelo Itella lyhyesti 2 Talous Konsernijohtajan katsaus 4 Strategia 5 Toimintaympäristö 6 Itella Viestinvälitys 9 Itella Informaatio 13 Itella Logistiikka 17 Postin palvelut kuluttajille 21 Itella yhteiskunnassa 25 Sosiaalinen vastuu Postipalvelut kaikille 26 Postimerkit ja sponsorointi 28 Henkilöstö 29 Taloudellinen vastuu 32 Ympäristövastuu 34 Hallitus 36 Johtoryhmä, Hallintoneuvosto 37 Hallintomalli 38 Tilinpäätös 41 Sanasto 85

4 Itella lyhyesti Tieto- ja tavaravirtojen osaaja Itella on palveluyritys, joka huolehtii asiakkaittensa tärkeistä tieto- ja tavaravirroista. tavoitteena on varmistaa ensiluokkainen asiakaskäyttäjistä valtaosa on kuitenkin kuluttajia. Itellan Konserni toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan kokemus palveluketjun kaikissa vaiheissa. ja logistiikan aloilla. Itella palvelee asiakkaitaan yhdeksässä, pian kymmenessä Pohjois-Euroopan maassa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus on 25 % liikevaihdosta. Suomessa Itellan vahvuutena on ylivoimainen palveluvalikoima, laaja asiakaskunta ja koko maan kattava, tehokas tuotantoverkko. Kansainvälisillä Itella on sitoutunut kestävään kehitykseen. Se haluaa toimia vastuullisesti niin ympäristöä, yhteiskuntaa kuin omaa henkilöstöään kohtaan. Itella-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 1 688,3 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä on noin Konsernin emoyhtiö on Itella Oyj, jonka kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. markkinoilla konserni rakentaa kilpailuetua innovatiivisilla, teknologiaan pohjaavilla palveluilla. Itellan liiketoimintaryhmät Itellan tärkeimmät asiakastoimialat ovat Itella toimii kolmella liiketoiminta-alueella: kauppa, media, rahoitus, telekommunikaatio ja Paperipohjaiset viestintä- ja jakelupalvelut julkinen sektori. Yritykset ja yhteisöt tuovat noin 96 % Itellan liikevaihdosta. Palveluiden loppu- Monikanavaiset informaatiologistiikan palvelut tietovirtojen hallintaan Itellan liiketoimintaryhmät ja konserniyhtiöt Palvelulogistiikan ratkaisut tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys tarjoaa monipuoliset ja kattavat palvelut kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointiviestien jakeluihin. Lisäksi se kehittää uusia monikanavaisia ratkaisuja asiakkuusmarkkinoinnin tarpeisiin paperilla ja sähköisesti. Itella Informaatio on yritysten ja organisaatioiden kumppani tietovirtojen käsittelyyn, hallintaan ja jakeluun. Palvelut liittyvät laskutusprosessien, toimitusketjun integroinnin sekä dokumenttien käsittelyn tehostamiseen ja kehittämiseen. Itella Logistiikka tarjoaa asiakkailleen palvelulogistiikan ratkaisuja liittyen rahtiin ja huolintaan, kuljetuksiin ja jakeluihin, varastointiin ja sopimuslogistiikkaan. Itella Viestinvälitys Itella Informaatio Itella Logistiikka Suomi Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Viro Latvia Liettua Puola Suomi Ruotsi Norja Tanska Viro Latvia Liettua Venäjä Kuluttajia palvelee tuttu ja luotettava Posti Suomessa Itella palvelee kuluttaja-asiakkaita Posti-nimellä. Posti on luotettu viestinviejä, joka tavoittaa vastaanottajat eri kanavien kautta. Kirje- ja pakettipalvelut tarjotaan koko maassa viitenä päivänä viikossa. Posti jakaa myös suurimman osan sanomalehdistä. Valtakunnallinen myyntiverkosto käsittää lähes postia. Sähköisten kuluttajapalveluiden ytimenä on asiointipalvelu NetPosti. 2 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

5 Talous 2007 Vakaa kasvu jatkui Itella-konsernin liikevaihto oli 1 688,3 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 8,9 %. Voimakkaimmin kasvoivat Itella Informaatio (17,4 %) Scandinavia AB:n oston myötä Itella nousi informaatiologistiikan johtavien yritysten joukkoon Ruotsissa. Liiketoimintaryhmä paransi kannat- Liikevaihto milj. euroa ja Itella Logistiikka (16,9 %). Liikevoitto oli 101,8 miljoonaa euroa, missä tavuuttaan sähköisillä palveluilla ja dokumenttienhallinnan palveluilla. Tulosta rasittivat tu oli kasvua 14,4 %. Liikevoittoprosentti kasvoi hienoisesti ollen 6,0. Hallituksen osinkoesitys lostustoiminnan hintaeroosio sekä panostukset sähköisen liiketoiminnan laajentamiseen on 39,0 miljoonaa euroa. Henkilöstöä palkitaan 6,0 miljoonan euron voittopalkkiolla. Itella Logistiikan markkinaosuudet ja volyymit kehittyivät hyvin kovasta kilpailusta huoli- 500 Itella Viestinvälityksen tulos säilyi vakaana. Osoitteeton suoramarkkinointi oli merkittävin kasvualue. Liiketoimintaryhmä käynnisti noin matta. Itella avasi uudet logistiikkakeskukset Moskovassa, Oslossa ja Kaunasissa. Yritysostoja tehtiin Ruotsissa (PS Logistics AB) sekä Suomes Suomi Muut maat miljoonan euron investointiohjelman postin- sa (SHW Logistiikka Oy). Kannattavuutta rasitti- lajittelun ja -jakelun kehittämiseksi Suomessa. Itella Informaatio kasvatti liikevaihtoaan vat panostukset Venäjän liiketoiminnan käynnistämiseen sekä kasvuun liittyvät kustannusten Liikevaihdon jakauma 2007 sekä orgaanisesti että yritysostoin. Infologistics hallintahaasteet. Itellan avainluvut Liikevaihto, milj. euroa 1 688, , ,2 Liikevoitto, milj. euroa 101,8 89,0 97,8 Liikevoittoprosentti 6,0 5,7 7,3 Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 101,8 90,9 86,2 Voitto ennen veroja, milj. euroa 109,5 94,4 103,7 Oman pääoman tuotto, % 11,1 10,1 10,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,6 14,1 15,4 Omavaraisuusaste, % 65,9 65,1 63,5 Gearing, % -36,4-32,1-34,3 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit, milj. euroa 94,2 69,5 143,0 Osingot, milj. euroa 39,0 *) 27,0 43,0 Itella Viestinvälitys 51 % Kirjeet 27 % Lehdet ja suora 24 % Itella Logistiikka 36 % Itella Informaatio 12 % *) hallituksen esitys Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 3

6 Konsernijohtajan katsaus Itella-aika alkoi Uusi sivu kääntyi yhtiömme kehityksessä kesäkuussa 2007, kun konsernin nimeksi otettiin Itella. Kyse ei ole vain ulkoisesta uudistumisesta, vaan taustalla on monivuotinen liiketoiminnan ja strategian kehitys. Toiminnan monipuolistuminen ja uusien kasvuliiketoimintojen kehittäminen näkyy myös talousmittarein. Vaikka postitoiminta on meille yhä tärkeä kivijalka Suomessa, on sen suhteellinen osuus laskenut tasaisesti. Vuonna 2007 kansainvälisen liiketoiminnan osuus on jo kasvanut samalle tasolle kuin postipalvelulain mukainen postitoiminta. Meille on tärkeää, että sidosryhmämme henkilöstö, asiakkaat, omistaja ja julkinen valta ovat ottaneet nimenmuutoksen hyvin vastaan ja ymmärtävät sen taustat. Euroopassa vain harva muu postitaustainen yhtiö on toistaiseksi ottanut saman ennakkoluulottoman askeleen yritysnimen ja koko identiteettinsä uudistamiseksi. Muutoksen keskeinen lähtökohta oli säilyttää kuluttajien asiakaspalvelussa Posti-nimi, joka on Suomen vahvimpia ja tunnetuimpia tuotemerkkejä. Postiin sisältyy hyvin paljon sellaista kansalaisten kokemaa arjen arvoa ja turvallisuutta, jota haluamme vaalia ja vahvistaa jatkossakin. Yritysasiakkaita palvelemme Itella-nimellä kaikissa Pohjois-Euroopan maissa. Liiketoimintamme kattaa yritysten ja julkisen hallinnon kolme tarvealuetta: tilaus-toimitusketjun hallinta, asiakkuuden hallinta ja markkinointi sekä laskutus- ja talousprosessien tietojen hallinta. Vahva vuosi kaikissa liiketoiminnoissa Taloussuhdanne oli vuonna 2007 kaikilla markkina-alueillamme poikkeuksellisen suotuisa. Se heijastui myös Itellan toimintaan menestyimme markkinoilla kasvaen niin orgaanisesti kuin yritysostoillakin. Monien tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seurauksena yhtiön operatiivinen liikevoitto ylitti ensimmäisen kerran 100 miljoonan euron tason. Kannattavuus pysyi vakaana, mihin voimme olla tyytyväisiä kasvaessamme suhteellisen voimakkaasti. Itella Viestinvälityksessä käynnistettiin yrityshistoriamme suurin investointiprojekti, jossa uudistetaan kirje- ja lehtituotteiden valtakunnallinen käsittelyprosessi. Uskomme siis fyysisen kirjeen ja lehden elinvoimaan myös tulevina vuosina. Itella Logistiikan mielenkiintoisin yksittäinen tapahtuma oli liiketoiminnan käynnistyminen Venäjällä. Palveluverkostomme ulottuu nyt Norjasta Moskovaan. Itella Informaatiossa luotiin edellytykset yhtenäiselle ja entistä selkeämmälle palvelutarjonnalle kaikissa toimintamaissa. Erityisesti ipostpalveluratkaisu sai tuulta siipien alle Ruotsissa ja Suomessa. Valmistauduimme toiminnan laajentumiseen Puolaan, mikä vahvistuikin tammikuussa 2008 julkistetulla yrityskaupalla. Näin palvelumme kattavat pian kymmenen maata. Tuloskehitykseen vaikuttivat positiivisesti myös ne panostukset, joita olemme viime vuosina tehneet henkilöstön terveyteen ja työhyvinvointiin. Työtapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden kehitys osoittaa, että toimenpiteillä on vaikutusta. Kustannusten nousu kiihtyi Toki näemme myös useita haasteita, jotka vaikuttivat kuluneenakin vuonna. Näistä merkittävin on kustannusten nousu. Kuljetusalaan vaikuttaa voimakas polttoainehintojen kallistuminen, jolle ei näy loppua. Erityisesti Suomessa koettiin poikkeuk sellisen raju palkkakustannusten nousu, joka näkyy vielä voimakkaammin vuonna Henkilöstön saatavuuteen liittyy jatkossa vaikeuksia niin kuljetus- kuin jakelutoiminnassa. Riittävän osaamisen varmistamisessa olemme jatkuvien haasteiden edessä, kun konserni kansainvälistyy nopeassa tahdissa. Myös ympäristökysymykset on nostettu Itellan strategiassa erityishuomion kohteeksi. Asiakkaillemme haluan lausua lämpimän kiitoksen rakentavasta yhteistyöstä. Vain maailman vaativimpien asiakkaiden kanssa työskennellessä voi syntyä johtavaa laatua. Itellan henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä ammattitaitoa, sitoutumista ja korkeaa laatua vaativissa tehtävissä. Palveluyrityksen menestyksestä kuuluu suuri kiitos niille yli ihmiselle, jotka pitävät asiakkaistamme huolta. Jukka Alho konsernijohtaja 4 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

7 Strategia Uutta Itellaa rakentamassa suunta 2012 Tyytyväinen asiakas Asiakaskokemuksen parantaminen on Itellan strategian keskeinen teema. Itellan suorat asiakkaat ovat pääosin yrityksiä ja yhteisöjä. Palveluiden loppukäyttäjistä valtaosa on kuitenkin kuluttajia, joiden tyytyväisyys on liiketoiminnan menestykselle elintärkeää. Yrityksiä palvellaan Itella-nimellä ja kuluttajia Posti-nimellä. Missio Itella huolehtii siitä, että asiakkaiden tärkeät tieto- ja tavaravirrat liikkuvat tehokkaasti, luotettavasti ja oikea-aikaisesti. Itella toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Paperipohjaiset viestintä- ja jakelupalvelut (Itella Viestinvälitys ja Itella Informaatio) Monikanavaiset informaatiologistiikan palvelut tietovirtojen hallintaan (Itella Viestinvälitys ja Itella Informaatio) Palvelulogistiikan ratkaisut tavaravirtojen hallintaan (Itella Logistiikka). Itella tuottaa arvoa yritysasiakkaittensa liike toimin nalle tukemalla niiden elintärkeitä pro ses seja. Kuluttajille Posti tarjoaa entistä moni puolisempia palveluita lähettämiseen, vastaanottamiseen, asioimiseen ja muistamiseen. Itella on sitoutunut kestävään kehitykseen. Se haluaa toimia vastuullisesti niin ympäristöä, yhteiskuntaa kuin myös omaa henkilöstöään kohtaan. Visio Vuonna 2012 Itella haluaa olla Pohjois-Euroopan johtava informaatio- ja palvelulogistiikan yritys. Suomessa johtava markkina-asema perustuu tehokkaaseen jakelu- ja palveluverkkoon, jonka kautta Itella tarjoaa koko maassa ylivoimaisen kattavat, monikanavaiset palvelut viestinvälitykseen, informaatiologistiikkaan ja logistiikkaan. Kansainvälisillä markkinoilla Itella toimii tarkasti segmentoiden ja erottautuen innovatiivisilla ja teknologiaan pohjaavilla palveluilla. Informaatiologistiikassa innovaatiot liittyvät laskutukseen, sanomanvälitykseen ja dokumenttienhallintaan. Logistiikassa Itella erikoistuu palvelemaan kansainvälistyviä kasvuyrityksiä, joiden liiketoi minta edellyttää pitkien toimitusketjujen tehokasta hallin taa. Kolmas erikoistumisalue liittyy asiakassuhdemarkkinointiin, jossa Itella tarjoaa laajaalaisia, monikanavaisia tavoittamisratkaisuja. Tavoitteet Vahva talous on paras tae sille, että Itella on kilpailukykyinen yritys ja hyvä työnantaja tulevaisuudessakin. Taloudellisina tavoitteina vuoteen 2012 mennessä on: kasvattaa liikevaihtoa siten, että keskimääräinen vuosikasvu on vähintään 10 % (CAGR) tuottaa liikevaihdosta 8 % voittoa (EBIT) saavuttaa omalle pääomalle vähintään 15 % tuottotaso (ROE). Itellalla on kaksi vahvaa brandiä. Posti-brandistä rakennetaan muistamisen ja tavoittamisen ykkösvalinta Suomessa. Itellasta tehdään älykkään logistiikan halutuin brandi Pohjois-Euroopassa. Yksi ympäristötehokkuuden tärkeistä mittareista liittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen: Itella on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 10 % vuoteen 2012 mennessä (vertailuvuosi 2007). Arvot Arvot ovat arkisia tekoja. Itellan työntekijät toteuttavat yhteisiä arvoja, kun he pitävät lupauksensa ja uudistuvat määrätietoisesti yhteistyössä ja asiakkaan eduksi. Visio Tavoitteet Painopisteet 2008 Missio Arvot Osaava ja motivoitunut henkilöstö Hyödytämme asiakasta Tyytyväinen asiakas Olemme Pohjois-Euroopan johtava yritys informaatio- ja palvelulogistiikan markkinoilla. Liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus Kaksi vahvaa brandiä: Itella ja Posti Ympäristöystävällistä toimintaa Huolehdimme tehokkaasti asiakkaidemme tieto- ja tavaravirroista tuottaen tärkeitä palveluja yhteiskunnassamme. Toimintamme perustuu kestävään kehitykseen. Pidämme lupauksemme Kasvua yritysostoilla. Uusien yhtiöiden nivominen kokonaisuuteen Uudistumme määrätietoisesti Innovatiiviset palvelut ja asiakasosaaminen Ympäristövastuu Toimintatapojen ja tuottavuuden kehittäminen Teemme yhteistyötä Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 5

8 Toimintaympäristö Kilpailu ei tunne rajoja Itella toimii informaatio- ja materiaalilogistiikan markkinoilla Pohjois-Euroopassa ja tarjoaa postipalveluita Suomessa. Itellan strategiaan ja toimintaan keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat digitalisoitumisen eteneminen, kuluttajien mediakäyttäytymisen muutos, globaali kilpailu sekä ekologisen ja muun yritysvastuun vaatimukset. Internet kehittyy sosiaalisena mediana Digitalisoituminen etenee syklisesti ja eri liiketoiminta- ja palvelualueilla vaihtelevat hitaan kehityksen ja nopeiden läpimurtojen vaiheet. Niiden ajoittumiseen vaikuttavat teknologian ohella liiketoimintamallien, kulutuskäyttäytymisen ja verkkokulttuurin vaikeasti ennustettava kehittyminen. Internetin kehitystä ajaa eteenpäin sen luonne sosiaalisena mediana. Internetistä on tullut tila, jossa vietetään vapaa-aikaa, luodaan uusia kontakteja, vahvistetaan omaa läsnäoloa ja tuotetaan yhdessä sisältöä. Chatit, blogit, verkottumisfoorumit ja muut yhteisöt ovat laajentuneet nuorisomediasta yhä suurempien väestöryhmien ja elämänalueiden käyttöön. Itellalle ja muille palveluntarjoajille tämä tarkoittaa sitä, että tavoittaakseen asiakkaansa internetissä niiden pitää löytää uusia tapoja linkittyä verkkoyhteisöihin. Sosiaalinen media haastaa kaupallisen joukkoviestinnän. Internetin viidakkorumpu levittää tietoa reaaliaikaisesti ja tehokkaasti, mutta sisällön oikeellisuudesta tai eettisestä hyväksyttävyydestä ei vastaa kukaan. Luotettava ja ammattimaisesti toimitettu verkkojournalismi vahvistaa asemaansa, mikä luo sopeutumispaineita Itellan paperipohjaisille jakelupalveluille. Kuluttajat edellyttävät monikanavaisuutta ja vuorovaikutteisuutta Yhteisöllisten tekijöiden ohella kulutuskäyttäytymistä ohjaavat pyrkimykset ajansäästöön, helppouteen ja parempaan elämänhallintaan. Ihmiset haluavat valinnanvapautta ja vuorovaikutteisuutta asiointiin, ostamiseen ja joukkoviestimien käyttöön. Näiden tarpeiden täyttäminen edellyttää uusien palveluiden kehittämistä ja käytettävyyden parantamista sekä fyysisessä että sähköisessä ympäristössä. Itellalta edellytetään monikanavaisuutta sekä yhteystietojen hallinnan että tarjottavien viestintäratkaisujen suhteen. Sen haasteena on rakentaa sähköinen rajapinta, jonka kautta se tavoittaa kuluttajat yhtä luotettavasti ja kattavasti kuin fyysisessä maailmassa. Omissa kuluttajapalveluissaan Posti tarjoaa asiakkaille valinnanvapautta kehittämällä rinnakkain fyysistä palveluverkkoa, puhelinpalvelua ja sähköisiä kanavia. Globalisaatio hävittää kilpailun rajat Digitalisoitumisen ohella yritystoiminnan suurimmat murrokset liittyvät globalisaatioon. Kummankin ilmiön taustalla on pyrkimys parantaa kustannustehokkuutta. Kilpailu ei tunne rajoja, vaan raaka-aineet ja tuotanto ostetaan sieltä, missä se on edullisinta. Rajat häviävät myös henkilöstön hankinnassa: työvoimapulan tai korkean palkkatason takia monet teollisuusyritykset ovat siirtäneet työpaikkojaan Itä-Eurooppaan, Kiinaan ja muihin matalan palkkatason maihin. Itella ja muut työvoimavaltaisten alojen palveluyritykset varautuvat kasvavaan työvoimapulaan. Globalisaatio kasvattaa tavaravirtoja ja pidentää logistiikkaketjuja. Arvoketjut muuttuvat myös toiminnallisesti, kun sopimusvalmistus ja muun muassa kierrätykseen liittyvä paluulogistiikka yleistyy. Tämä lisää kysyntää Itellan tarjoamille logistisille kokonaisratkaisuille, joissa ulkoistuspartneri hoitaa yhä laajempia kokonaisuuksia asiakkaansa arvoketjussa. Itellalle globalisaatio tarkoittaa kilpailun kiristymistä kaikilla palvelualueilla ja maantieteellisillä markkinoilla. Euroopan postimarkkinat avautuvat kilpailulle 2011 Uuden postipalveludirektiivin myötä kaikkien EUmaiden on avattava postipalvelut kilpailulle vuoteen 2011 mennessä, elleivät ne ole tehneet sitä Suomen tapaan jo aiemmin. Yksitoista jäsenmaata sai mahdollisuuden kahden vuoden ylimääräiseen siirtymäaikaan. Markkinoiden vapautuminen koskee alle 50 grammaa painavien osoitteellisten kirjeiden jakelua. Muiden lähetysten osalta kilpailun esteet on poistettu jo aiemmin. Direktiivin vaikutukset riippuvat siitä, mitä eri EU-maiden paikallisessa lainsäädännössä päätetään sen toimeenpanosta. Uuden direktiivin mukaan viisipäiväinen jakeluvelvoite koskee Suomessa vain Itellaa. Muut kilpailijat voivat halutessaan jakaa postia harvemmin ja keskittyä palvelemaan suuria lähettäjäyrityksiä tiheästi asutuilla alueilla. Vastaavasti maanlaajuisten peruspostipalveluiden rahoituspohja kaventuisi merkittävästi, minkä kompensoiminen edellyttäisi alueellista hinnoittelua. Tämä tarkoittaisi sitä, että yritysten postilähetykset haja-asutusalueille maksaisivat enemmän kuin taajamissa kuten Ruotsissa on tapahtunut. Suomessa lainsäätäjät ovat pitäneet alueellista hinnoittelua epätoivottavana. 6 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

9 Tulevan direktiivin tuomat muutokset näkyvät lähinnä kirjeiden perusjakelussa. Direktiivi ei koske logistiikan tai informaatiologistiikan toimialoja, joilla on toimittu jo pitkään kansainvälisessä kilpailussa. Itella toimii Itämeren kaikilla rannoilla, kun Puolasta tulee konsernin kymmenes maa keväällä Yritysvastuusta yritysten elinehto Globalisoituvassa maailmassa sidosryhmät odottavat yrityksiltä yhä suurempaa vastuullisuutta yhteiskunnallisissa, sosiaalisissa ja ekologisissa kysymyksissä. Menestyäkseen yritysten on osoitettava asiakkailleen, henkilöstölleen ja muille sidosryhmilleen, että kestävän kehityksen tiellä edetään määrätietoisesti. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on noussut ajankohtaisimmaksi ympäristökysymykseksi. EU-maat ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Tämä asettaa jatkossa yhä sitovampia tavoitteita myös biopolttoaineiden käyttöön ja ajoneuvojen päästö- ja kulutusrajoihin. Ekologisuudesta onkin tulossa Itellalle ja muille logistiikkayrityksille entistä tärkeämpi kilpailutekijä. Hankintapäätöksiä tehdessään asiakkaat arvioivat palveluita ja kumppaneita sen perusteella, kuinka ne tukevat niiden omia ympäristötavoitteita. Näihin tarpeisiin Itella vastaa kehittyneillä logistiikkaratkaisuilla, jotka perustuvat prosessien tehostamiseen, toiminnan optimointiin, viestinnän ja tietovirtojen sähköistämiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen. Itellan markkina asema laajenee ja kilpailu moninaistuu Paperipohjaisen viestinnän sähköinen korvautuvuus on merkittävin yksittäinen kilpailutekijä, joka vaikuttaa Itellan jakelupalveluiden kysyntään. Suurin murros on vielä tulossa, kun laskuihin ja muihin raha-asioihin liittyvä kirjeliikenne yrityksiltä kuluttajille siirtyy lähivuosina merkittävästi verkkoon. Itella on vahvistanut paperiviestinnän kilpailukykyä ja kasvattanut sen kysyntää luomalla uusia ratkaisuja muun muassa suoramarkkinointiin. Samalla Itella terävöittää postinjakelun tuotantoprosessia niin, että se pystyy toimimaan ylivoimaisen laadukkaasti, tehokkaasti ja kannattavasti myös jatkossa. Vastaanottajien tavoittamiseen kehitetään monikanavaisia yhteystietojärjestelmiä. Sähköinen korvautuvuus on Itellalle myös merkittävä liiketoimintamahdollisuus. Itella on ollut mukana luomassa monikanavaisen informaatiologistiikan markkinaa 1990-luvun alkuvuosista lähtien. Se on saanut vahvan markkina-aseman ulkoistuskumppanina, joka hoitaa yritysten talousprosessien ja asiakasviestinnän tietovirtoja. Informaatiologistiikassa Itellan kilpailijoina ovat muun muassa ICT-palveluntarjoajat ja pankkisektori. Ulkoistuspalveluiden vaihtoehtoina ovat myös asiakasyritysten itse hoitamat sisäiset toiminnot luvulla Itella on laajentunut vahvasti kansainvälisen logistiikan alueelle, jossa käydään aggressiivista kilpailua niin globaalien suuryritysten kuin paikallisten pk-yrittäjien toimesta. Itella erilaistuu palvelulogistiikalla, joka perustuu asiakkaan liiketoiminnan mukaisiin laajoihin kokonaisratkaisuihin. Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 7

10 8 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

11 Itella Viestinvälitys Itella Viestinvälitys tarjoaa yrityksille monikanavaisia jakelupalveluita, joilla ne tavoittavat omat loppuasiakkaansa tehokkaasti ja laadukkaasti. Kuluttaja-asiakkaita liiketoimintaryhmä palvelee Postinimellä tarjoten palveluita vastaanottamiseen, lähettämiseen, osoitteenmuutoksiin ja muuhun asiointiin. Palvelualueet Kirjejakelut Lehtijakelut Asiakkuusmarkkinointi Kuluttajapalvelut Toimintamaa Suomi Tunnusluvut 2007 Liikevaihto 893,8 miljoonaa euroa Liikevoitto 88,9 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Vuosi 2007 Kirjeitä, lehtiä, suoramainoksia ja muita lähetyksiä jaettiin 3 miljardia kappaletta. Noin 95 % Itella Viestinvälityksen liikevaihdosta tuli yritysasiakkailta; viestien vastaanottajista yli 90 % oli kuluttajia. Itella Viestinvälitys käynnisti noin 160 miljoonan euron kehitys- ja investointihankkeen postinlajittelun ja -jakelun uudistamiseksi Suomessa Konsernin tarjoamat suoramarkkinoinnin palvelut keskitettiin Itella Viestinvälitykseen. Itella käynnisti asiakkuusmarkkinoinnin palveluiden jälleenmyynnin kolmen yhteistyökumppanin kanssa. Sähköinen äänestysmahdollisuus tuotiin markkinoille osana järjestöille tarjottavaa Vaalipalvelua. Inhouse-yksikön toimistopalvelut-liiketoiminta myytiin ISS Palvelut Oy:lle. Liikevaihto Lähetysten kokonaismäärä milj. euroa milj. kpl Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 9

12 Visio 2012: Itella Viestinvälityksen tavoitteena on tuottaa laadukkaita jakelupalveluita suomalaisille yrityksille ja kuluttajille sekä samalla varmistaa paperipohjaisen jakeluliiketoiminnan kannattavuus tehostamalla postinjakelun palveluprosessia. Uutta kasvua Itella Viestinvälitys luo monikanavaisilla asiakkuusmarkkinoinnin palveluilla. Itella Viestinvälityksen suorat asiakkaat ovat pääosin yrityksiä ja yhteisöjä, mutta palveluiden loppukäyttäjistä eli viestien vastaanottajista yli 90 % on kuluttajia. Siksi Itellalle on elintärkeää ymmärtää sekä lähettäjien että vastaanottajien muuttuvia tarpeita ja vastata niihin yhä paremmin. Yritysasiakkaita palvellaan Itellanimellä ja kuluttaja-asiakkaita Posti-nimellä. Merkittävimmät asiakastoimialat ovat vähittäiskauppa, lehtikustantajat, energiayhtiöt, teleyritykset, pankki- ja vakuutusyhtiöt sekä postitus-, suoramarkkinointi- ja etämyyntiyritykset. Toimintavarmuus ja nopeus kansainvälistä kärkeä Itella Viestinvälityksellä on ainoana toimijana Suomessa koko maan kattava viisipäiväinen jakelupalvelu. Lisäksi sillä on seitsemänä päivänä viikossa toimiva sanomalehtien varhaisjakeluverkko. Varhaisjakelussa markkinaosuus on 75 % ja osoitteettomissa suorajakeluissa 40 %. Itella Viestinvälityksen vahvuutena on ylivoimainen kyky tavoittaa Suomen kaikki 5,3 miljoonaa kuluttajaa ja yritystä jokaisena työpäivänä. Jakelupalveluiden kilpailukyky perustuu kattavaan osoitetietojärjestelmään sekä kustannustehokkaaseen lajittelu- ja jakeluprosessiin. Niiden avulla Itella pystyy takaamaan sekä lähettäjille että vastaanottajille laadukkaan palvelun, jonka toimintavarmuus ja nopeus ovat kansainvälisten vertailujen kärkeä. 12 miljoonaa lähetystä jokaisena työpäivänä Vuonna 2007 lajiteltiin, kuljetettiin ja jaettiin 3,0 miljardia postilähetystä eli noin 12 miljoonaa kirjettä, lehteä, mainosta ja muuta lähetystä jokaisena arkipäivänä. Suurin osa kirjevolyymistä tulee vielä nykyisin laskuista ja tiliotteista, joita yritykset lähettävät kuluttajille. Vuonna 2007 osoitteellisten kirjeiden jakelumäärät pysyivät eduskuntavaalien ansiosta edellisvuoden tasolla, vaikka pitkällä aikavälillä trendi on edelleen laskeva. Suoramarkkinoinnin kasvu puolestaan lisää paperipohjaisen viestinnän kysyntää. Osoitteettomien suoramainosten jakelumäärät jatkoivat vuonna 2007 voimakasta kasvuaan. Lehti lukijalle oikeaan aikaan Lehdenjakelun tärkein laatuvaatimus on lehden saapuminen lukijalleen oikeaan aikaan. Tämä on Itellan tärkein asiakaslupaus lehtien kustantajille ja lukijoille. Samanaikaisesti jakelupalvelu pyritään tuottamaan niin tehokkaasti, että lehden lähetyskulut saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisina. Aikakaus- ja sanomalehtien kustantajat ovat Itella Viestinvälityksen merkittävimpiä asiakkaita. Heille Itella haluaa olla osaava ja jatkuvasti kehittyvä kumppani, joka tarjoaa kustannustoiminnan edellyttämät elintärkeät jakelupalvelut. Itella nivoutuu asiakkaan prosesseihin sekä toiminnallisesti että tietojärjestelmien kautta. Verkkomedia vahvisti vuonna 2007 asemaansa tiedonvälityksen kanavana, mikä vaikutti myös painettujen sanomalehtien asemaan. Tilattujen sanomalehtien kehitys oli kuitenkin vakaata ja vastasi yleistä levikinkehitystä. Tilattujen aikakauslehtien määrät pysyivät edellisvuosien lukemissa. Asiakkuusmarkkinoinnin palvelut yhdeltä luukulta Itella-konsernin tarjoamat suoramarkkinoinnin palvelut keskitettiin Itella Viestinvälitykseen alkuvuodesta Palvelut kattavat asiakkuusmarkkinoinnin arvoketjun analytiikasta markkinointi- 1. ja 2. luokan kirjeet Suoramainokset ja kaupunkilehdet Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet milj. kpl 500 milj. kpl 1000 milj. kpl luokan kirjeet 2. luokan kirjeet Osoitteellinen Osoitteeton (sis. kaupunkilehdet) Sanomalehdet Aikakauslehdet 10 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

13 Itella Viestinvälitys Itellan jakelupalveluiden kilpailukyky perustuu kattavaan osoitetietojärjestelmään sekä kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen lajittelu ja jakeluprosessiin. Vuonna 2007 panostettiin merkittävästi osoitehallinnan tekniseen ja toiminnalliseen kehittämiseen. Tavoitteena on, että kuluttajat pystyvät jatkossa määrittelemään entistä vapaammin ja reaaliaikaisemmin, mihin osoitteeseen tai jakelukanavaan he haluavat lähetyksiä vastaanottaa. Vastaavasti lähettäjäyrityksille halutaan tarjota monikanavaisia tavoittamisratkaisuja luotettavasti, joustavasti ja kohtuuhintaisesti. Tärkeä askel tähän suuntaan oli yhteystietosi.posti.fiverkkopalvelun avaaminen lokakuussa Lue lisää Postin kuluttajapalveluista sivulta 21. Sanomalehtijakelun aikaistamisesta hyvät kokemukset Ilkka-Yhtymän sanomalehtiä alettiin jakaa Etelä-Pohjanmaalla aikaistetusti vuonna Viestintäviraston teettämän tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys parani näillä alueilla selvästi. Kun vuonna 2006 kaksi kolmesta taloudesta oli melko tai erittäin tyytyväinen postin jakeluaikaan, oli tyytyväisten osuus nyt noussut 87 %:iin. viestien lähettämiseen, palautteen käsittelyyn ja tilausten toimittamiseen. Näin Itella auttaa yrityksiä tavoittamaan kohderyhmänsä, lisäämään myyntiä ja kehittämään asiakassuhteitaan. Itellassa hallitaan erilaisten jakelukanavien käyttö ja koordinointi eheänä kokonaisuutena. Asiakkaan eri tarpeisiin ja tilanteisiin valitaan tehokkaimmat keinot sähköisesti tai paperilla. Kuluttajapalveluissa kehitettiin yhteystietojen hallintaa Itella Viestinvälitys palvelee kuluttajia Postinimellä. Liiketoimintaryhmällä on myös sellaisia palveluita, joissa kuluttajat ovat sen suoria maksavia asiakkaita. Nämä monikanavaiset palvelut liittyvät muistamiseen, osoitepalveluihin ja muuhun asioin tiin. Itella Viestinvälitys tuottaa Postimerkkikeskuksen kautta myös kaikki Suomessa ilmestyvät postimerkit (lue lisää postimerkeistä sivulta 28). Itella Viestinvälitys ylläpitää ja kehittää postinjakelussa käytettävää osoitetietojärjestelmää. Se vastaa järjestelmän kattavuudesta, ajantasaisuudesta ja virheettömyydestä yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Suurpanostukset kilpailukyvyn vahvistamiseksi Vahva taloussuhdanne piti yllä Itella Viestinvälityksen palveluiden kysyntää vuonna Liikevaihto kasvoi erityisesti asiakkuusmarkkinoinnin alueella. Tuotantoprosessin tehostaminen auttoi parantamaan kannattavuutta. Kysyntään ja kilpailutilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat jatkossa sähköisen korvautuvuuden eteneminen sekä kirjeviestinnässä että tiedonvälityksessä. Tämä vaikuttaa liikevaihdon ohella jakelupalveluiden tuotantokustannuksiin (lue lisää sivulta 32). Kustannuksia nostaa myös lokakuussa 2007 solmittu kaksivuotinen työehtosopimus, joka toi työvoimavaltaiselle alalle poikkeuksellisen suuria palkankorotuksia. Itella Viestinvälitys varautuu toimintaympäristön muutoksiin noin 160 miljoonan euron kehitys- ja investointihankkeella, joka kohdistuu lajittelu- ja jakeluprosessiin vuosina Hankkeessa kehitetään työmenetelmiä, otetaan käyttöön uutta teknologiaa ja uudistetaan postikeskusten laitteita. Tavoittamisen hallintaan tulee uusia keinoja muun muassa lähetysten tunnistamiseen, seurantaan ja ohjaamiseen liittyen. Tiedotteet, pankkitunnukset ja maksukortit S-pankin asiakkaille Itella hoiti S-pankki Oy:n käynnistykseen liittyvän tiedottamisen 1,4 miljoonalle asiakasomistajalle sekä lähetti asiakkaille pankkitunnukset ja maksukortit. Itella huolehtii jatkossa S-pankin ja sen palvelupisteiden välisestä päivittäisestä kirjeliikenteestä. S-ryhmän asiakaslehti Yhteishyvä jaetaan joka kuukausi puoleentoista miljoonaan asiakasomistajatalouteen. Aldata Solution ja Itella kumppaneita asiakkuudenhallinnan palveluissa Aldata Solution Finland Oy tarjoaa Itellan asiakkuusmarkkinoinnin ratkaisuja osana asiakkuudenhallinnan kokonaispalvelujaan, jotka liittyvät kampanjoiden suunnitteluun, kohdentamiseen sekä markkinointiviestien monikanavaiseen lähettämiseen.

14 12 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

15 Itella Informaatio Itella Informaatio on osaavin ulkoistuskumppani asiakkaan laskutuksen ja dokumenttien hallinnan prosesseihin. Pohjois-Euroopan markkinajohtajana Itella tarjoaa kattavan palveluvalikoiman sekä fyysisten että sähköisten tietovirtojen hallintaan. Palvelualueet Yritysten laskutukseen liittyvät prosessit Toimitusketjun integrointi Dokumenttien käsittelyn automatisointi Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua ja Puola (keväällä 2008) Tunnusluvut 2007 Liikevaihto 201,1 miljoonaa euroa Liikevoitto 5,4 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Vuosi 2007 Dokumenttien hallinnassa käsiteltiin yhteensä 100 miljoonaa dokumenttia. Päivittäin arkistoitiin sähköisesti dokumenttia. Dokumenttien hallintaan tarkoitettu Itella iprocess tuotiin markkinoille. Joka toinen Suomessa lähetetty lasku kulki Itellan kautta, sähköisesti tai paperilla. Toimitusketjun integroinnin EDI-palvelut kasvoivat 30 % Suomessa vahvistaen Pohjois-Euroopan markkinajohtajuutta. ekirje kasvoi ipost-palveluksi ja laajeni Saksaan ja Pohjoismaihin. Pankkien väliset suoraveloitussopimukset keskitettiin Itellalle Virossa. Elisa Oyj:n aineistonsiirtoliiketoiminta siirtyi Itellalle. Itella nousi yritysostoilla informaatiologistiikan johtavien yritysten joukkoon Ruotsissa. Valtiokonttori valitsi Itellan valtionhallinnon laskutuksen sähköistäjäksi Suomessa. Liikevaihto Fyysiset ja sähköiset transaktiot milj. euroa 250 milj. kpl Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 13

16 Visio 2012: Itella Informaation tavoitteena on olla asiakkaan paras ulkoistuskumppani laskutuksen ja dokumenttien hallinnan prosesseissa Euroopassa. Itella Informaatio on yritysten ja organisaatioiden kumppani tietovirtojen käsittelyssä, hallinnassa ja jakelussa. Sen palvelut liittyvät asiakkaiden laskutusprosessien, toimitusketjun integroinnin ja dokumenttien käsittelyn tehostamiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Itellalla on kattava palveluvalikoima informaatiologistiikan tarpeisiin: asiakkaat saavat yhdeltä kumppanilta ratkaisut sekä fyysisten että sähköisten tietovirtojen hallintaan. Eri toimialoille tarjotaan räätälöidyt ratkaisut tiedon siirtoon, käsittelyyn ja arkistointiin. Itella Informaatio toimii Suomessa, Skandinavian ja Baltian maissa, Saksassa ja keväästä 2008 alkaen Puolassa. Asiakkaan tuottavuus paranee Itellan avulla yrityksen tärkeät tietovirrat liikkuva t nopeasti, varmasti ja joustavasti sekä organisaation sisällä että ulkoisille sidosryhmille. Liiketoiminnan prosessit automatisoituvat, läpimenoajat lyhenevät ja palvelu paranee, mikä nostaa niin toiminnan tehokkuutta kuin asiakastyytyväisyyttä. Informaatiologistiikan ulkoistaminen auttaa asiakasta fokusoimaan omaa toimintaansa. Resurssit, jotka aiemmin sitoutuivat tietovirtoihin liittyviin tukitoimintoihin, vapautuvat palvelemaan asiakkaan ydinliiketoimintaa. Tehokas laskutus tuo rahat tilille nopeammin Itella tarjoaa ratkaisuja laskutuksen prosesseihin sekä sähköisesti että paperilla lähettäjän ja vastaanottajan valintojen mukaan. Itellan palvelut linkittyvät suoraan asiakkaan laskutusjärjestelmään, joten yrityksen ei tarvitse muuttaa omia prosessejaan tai ohjelmistojaan. Monikanavaisuuden ansiosta siirtyminen sähköiseen laskutukseen voidaan tehdä helposti ja vaiheittain. Itella Informaation ratkaisuissa lasku ei ole pelkkä laskuttamisen väline. Lasku toimii tiedotuskanavana sisältäen laskutietojen lisäksi myös muuta tärkeää informaatiota laskun saajalle. Itella AdVoice -palvelun avulla kuluttajien laskuihin voidaan sisällyttää esimerkiksi hinnoittelua tai lisäpalveluita koskevaa personoitua tietoa. Tästä hyötyvät sekä laskun lähettäjä että sen saaja. Itellan laskutusratkaisujen suurimmat käyttäjät ovat telekommunikaatio-, energia-, vakuutus- ja mediasektoreiden yrityksiä, joilla on suuret laskutusvolyymit tai laaja kuluttaja-asiakaskunta. Pk-sektorin tarpeisiin soveltuu parhaiten Itellan ipost-palvelu (aiemmin ekirje), joka tarjoaa helpon ja nopean tavan siirtyä sähköiseen laskutukseen ilman järjestelmämuutoksia. Sujuva sanomanvälitys turvaa tilaus-toimitusketjun Tilaus-toimitusketjun tehokas hallinta perustuu sähköiseen sanomanvälitykseen, jossa tilaukset, tilausvahvistukset, laskut, tullaustiedot ja rahtikirjat liikkuvat automatisoidusti tietojärjestelmien välillä. Itella rakentaa tiedonsiirtoyhteydet, tekee tarvittavat aineistomuunnokset ja huolehtii tietojen turvallisesta siirrosta. Euroopan laajuisestikin ainutlaatuinen automaattivalvonta varmistaa, että virhetilanteita ei pääse syntymään. Itella Informaation sanomanvälitysratkaisut soveltuvat niin kansainvälisesti toimivien yritysten kuin pienten tavarantoimittajienkin erilaisiin tarpeisiin. Itellan EDI-ratkaisu on Pohjoismaiden johtava toimitusketjun hallinnan sovellus, joka perustuu palveluoperaattorimalliin. Sen avulla hoidetaan tilauksiin, tilausvahvistuksiin, tullausja kuljetussanomiin sekä yritysten väliseen laskutukseen liittyvät tietovirrat. Informaatio liikkuu automaattisesti kaupankäynnin osapuolten ERPjärjestelmien ja muiden ohjelmistojen välillä. Dokumenttien hallinta digitalisoituu Tehokkaan dokumenttienhallinnan avulla tieto liikkuu luotettavasti sekä organisaation sisällä että asiakaspalvelussa. Itellan ratkaisut sisältävät monipuoliset toiminnot esimerkiksi tiedonkeruuseen, asiakirjojen kiertoon, tietoturvaan, tiedonhakuun, versionhallintaan ja integroitavuuteen. Toiminnan tehostuessa ja tiedonkulun nopeutuessa myös asiakastyytyväisyys paranee. Itellan skannaus- ja digitointipalveluiden avulla paperinen aineisto saadaan digitaaliseen muotoon ja yrityksen käyttöön. Sähköinen arkistointi varmistaa, että tieto on aina helposti saatavilla. Skannaus- ja digitointipalvelut on suunnattu erityisesti pankki-, vakuutus- ja julkiselle sektorille. Sähköisen asioinnin rinnalla Itella tarjoaa paperipohjaisia palveluita. Yritys voi lähettää aineistot sähköisesti Itellan ipost-palveluun, jossa ne tulostetaan, kuoritetaan ja lähetetään vastaanottajalle kirjeenä. Yrityskaupat vahvistivat markkina-asemaa Ruotsissa Vuosi 2007 oli vahvan kasvun vuosi Itella Informaatiossa. Kannattavuutta paransi dokumenttien hallintapalveluiden sekä sähköisen liiketoiminnan hyvä kehitys. Tulosta rasittivat sähköisten palveluiden lanseerauskustannukset sekä tulostustoiminnan hintaeroosio niissä maissa, joissa tulostus muodostaa vielä merkittävän osan liiketoiminnasta. Itella Information AB hankki Ruotsissa alkuvuodesta Bisnode-yhtiöön kuuluvan Infologistics Scandinavia AB:n, jonka toimialaan kuuluvat sähköinen laskutus, tietovirtojen digitalisointi ja kriittisten tietokantojen laadunvarmistus. Tämän yrityskaupan myötä Itella nousi informaatiologistiikka-alan johtavien yritysten joukkoon Ruotsissa, missä se pystyy nyt hoitamaan yritys- 14 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

17 Itella Informaatio ten ja viranomaisten tietovirrat tilauksesta aina laskuun saakka. Itella Information Oy osti Elisa Oyj:ltä aineistonsiirtopalveluja koskevan liiketoiminnan. Aineistonsiirtoliiketoimintaan kuuluvat EDI/OVTtyyppinen sähköinen sanomanvälitys sekä sitä tukeva sovellusvuokrausliiketoiminta. Ne liittyvät tilausten, tilausvahvistusten ja laskujen määrämuotoiseen ja automaattiseen tiedonsiirtoon yritysten ja julkishallinnon tietojärjestelmien välillä. Näin Itellan asema vahvistui johtavana kaupan alan sanomanvälittäjänä. Kasvu jatkuu kaikilla palvelualoilla Digitalisoitumisen eteneminen vaikuttaa myönteisesti Itella Informaation palveluiden kysyntään vuonna Organisaatiot tehostavat toimintaansa luopumalla manuaalisista prosesseista ja ylimääräisistä työvaiheista. Sisään tuleva tieto digitoidaan ja tietoa käsitellään organisaation sisällä sähköisesti. Lähtevä viestintä digitalisoituu ja verkkoasiointi lisääntyy muun muassa sähköisen kuluttajalaskutuksen muodossa. Itella Informaation kasvu tulee laskutuksen ulkoistamisen sekä sanomanvälityksen ja dokumenttienhallinnan palveluista erityisesti Pohjoismaissa. Muun muassa ipost-palvelua laajennetaan uusille markkinoille Pohjoismaissa ja Saksassa. Osaamista ja markkinaosuutta vahvistetaan myös yritysostoin. Vuoden 2008 ensimmäinen kauppa julkistettiin tammikuussa: Itella laajenee Puolaan ostamalla tulostukseen ja dokumenttien hallintaan erikoistuneen BusinessPoint S.A:n liiketoiminnan. Itella tulostaa yksistään Suomessa yli kirjettä päivässä laskuja, tiliotteita, asiakaspostituksia, kyselyitä ja viranomaistiedotteita. Solarille digitaalitulostusta Tanskassa, Norjassa, Hollannissa ja Suomessa Sähkö- ja lvi-alan kansainvälinen tukkuliike Solar käyttää Itellan digitaalisen tulostuksen palveluja Tanskassa ja Norjassa. Vuoden 2008 aikana yhteistyö laajenee, kun Itella tulostaa Solaryhtiöiden aineistoa myös Hollannista ja Suomesta. Vuosittain Itella tuottaa Solarille tulostetta. Suomessa Solar käyttää myös Itellan sähköisen laskutuksen palveluja. Tele2 käyttää Itellaa Baltian edelläkävijämarkkinoilla Tele2 on 17 Euroopan maassa toimiva teleoperaattori, joka käyttää Itellan palveluita tulostuksessa, sähköisessä laskutuksessa, suoraveloituksessa, sähköisessä arkistoinnissa ja skannauksessa Virossa, Latviassa ja Liet tuassa. Baltian maat ovat sähköisen laskutuksen edelläkävijöitä. Esimerkiksi Virossa yli puolet Tele2:n kuluttajalaskuista toimitetaan perille verkkolaskuna. Itellasta valtionhallinnon laskunvälittäjä Itella voitti alkuvuodesta 2007 tarjouskilpailun Suomen valtion laskujenvälityksestä. Vuosittain valtionhallintoon saapuu yli 2,7 miljoonaa laskua, ja sieltä lähtee 13,2 miljoonaa laskua. Suurimpia lähettäjiä ovat Ajoneuvohallintokeskus (noin 6,7 miljoonaa ajoneuvoveron laskua) ja Viestintävirasto (yli 5 miljoonaa TV-maksulaskua). Itella digitoi virastoon saapuvat laskut ja muuntaa lähtevät laskut vastaanottajan haluamaan muotoon sähköiseksi tai paperille.

18 16 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

19 Itella Logistiikka Itella Logistiikka toimii palvelulogistiikan operaattorina Pohjois-Euroopassa ja partnereiden kautta globaalisti. Sen palvelut kattavat rahdin ja huolinnan, sopimuslogistiikan, paketti- ja kuljetuspalvelut sekä it-ratkaisut. Palvelualueet Rahti ja huolinta Sopimuslogistiikka Paketti- ja kuljetuspalvelut Konsultointi Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua ja Venäjä Tunnusluvut 2007 Liikevaihto 619,8 miljoonaa euroa Liikevoitto 22,2 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Liikevaihto Vuosi 2007 Itellan toiminta Venäjällä käynnistyi huhtikuussa, kun Moskovassa avattiin neliömetrin logistiikkakeskus. Uudet logistiikkakeskukset avattiin myös Kaunasissa huhtikuussa ja Oslossa marraskuussa. Itellan varastokapasiteetti nousi neliömetriin. Itella vahvisti asemaansa huonekalulogistiikassa ostamalla toukokuussa SHW Logistiikka Oy:n. Logistiikkakeskusten varastopinta-ala Itella osti ruotsalaisen PS Logistics AB:n heinäkuussa. L Oréal Finland Oy ulkoisti kosmetiikkatuotteiden logistiikkansa Itellalle. Päätettiin rakentaa uudet logistiikkakeskukset Pietariin ja Tallinnaan sekä laajentaa Moskovan keskusta. Itella hankki yli 13 hehtaarin maa- alueen Tuusulasta uuden palveluvaraston rakentamiseksi lähivuosina. Yritysten ja kuluttajien paketit (Suomi) milj. euroa m milj. kpl Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 17

20 Visio 2012: Itella Logistiikan tavoitteena on olla palvelulogistiikan johtava toimija Pohjois-Euroopassa sekä partnerien kautta globaalisti. Palvelulogistiikka perustuu asiakkaiden liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen ja sen pohjalta tarjottaviin logistisiin ratkaisuihin. Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakasyritys tensä liiketoimintaa tarjoamalla palveluita rah tiin ja huolintaan, kuljetuksiin ja jakeluihin, varas toin tiin sekä sopimuslogistiikan kokonaisratkaisuihin. Itella on luotettu kumppani, jolle asiak kaat voivat ulkoistaa logistiikkaprosessinsa yksittäisen osan tai sen koko hallinnan ja kehittämisen. Itella Logistiikka toimii omien yhtiöidensä kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Strategisten kumppanien verkosto koostuu logistiikkayrityksistä, joiden avulla Itella tarjoaa asiakkailleen globaalisti kattavia logistiikkapalveluita. Palvelulogistiikka ratkaisuja asiakkaan liiketoimintaan Itellan ydinosaamista on palvelulogistiikka, jossa se tarjoaa asiakkaan strategiaa tukevat ratkaisut materiaalivirtojen tehokkaaseen ja täsmälliseen hallintaan. Itellan toiminnassa yhdistyvät laaja kansainvälinen palvelupeitto ja kyky tarjota paikallisia ratkaisuja asiakkaan liiketoimintaan linkittymällä. Kehittyneet tietojärjestelmät ja teknologian hyödyntäminen ovat olennainen osa tarjottavia ratkaisuja. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että koko logistisen toimintaketjun hallinta voidaan integroida asiakkaan omiin tietojärjestelmiin. Itellan varastonohjausjärjestelmän kautta asiakas pystyy seuraamaan tapahtumia reaaliaikaisesti. Itella Logistiikan keskeinen asiakaskohderyhmä ovat yritykset, joiden toiminta edellyttää pitkien tilaus-toimitusketjujen tehokasta hallintaa. Suomen markkinoilla Itellalla on vahva markkina-asema kaikilla logistiikan osaamisalueilla. Muilla markkinoilla Itella Logistiikan palvelutarjontaa kehitetään markkina-aseman vahvistamiseksi. Kansainvälistä rahti-, huolintaja kuljetusosaamista Itellan rahti- ja huolintapalvelut käsittävät maa-, meri- ja lentorahdin sekä terminaali- ja tullipalvelut. Laadukkaat, nopeat ja turvalliset palvelut perustuvat pitkäaikaiseen markkinakokemukseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Täydet kontit ja osakuormat kulkevat Itellan vastuulla globaalisti asiakkaan tarpeiden mukaan. Itellan kuljetuspalvelut kattavat aikataulutetun kuljetus- ja jakeluverkoston suunnittelun ja hallinnan sekä jakelun yksittäisistä paketeista lavoihin. Sopimuslogistiikan kokonaisratkaisuja toimitusketjun hallintaan Sopimuslogistiikan palveluilla Itella tehostaa asiakkaiden toimitusketjujen hallintaa. Itellan ratkaisut optimoivat tavaravirtojen tasaisuuden, varaston kiertonopeuden ja tuotteiden laadukkaan saatavuuden loppuasiakkaalle. Itellan logistiikkakeskusten pinta-ala kasvoi vuonna 2007 noin neliömetrillä. 18 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2004

Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2004 Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2004 Posti lyhyesti 2 Konsernijohtajan katsaus: Kohti älykästä logistiikkaa 4 Valittu strategia vahvistuu 6 Uutispoiminnat 2004 7 Viestinvälitys: Suomen kattavin jakelupalvelu

Lisätiedot

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 Tulos 2011 Liikevaihto Liikevaihdon jakauma 2011 Itellan vuosi oli taloudellisesti haastava ja kannattavuus heikkeni. Itella kuitenkin pärjäsi markkinoilla hyvin

Lisätiedot

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 2 Strategia... 4 Itella Viestinvälitys... 8 Itella Informaatio... 14 Itella Logistiikka... 18 Yritysvastuu... 22

Lisätiedot

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2003 Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen viestinvälitys 14

Lisätiedot

Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj

Sisällysluettelo Itella lyhyesti www.itella.fi/konserni Itella Oyj Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 1 Strategia... 2 Itella Viestinvälitys... 4 Itella Informaatio... 8 Itella Logistiikka... 12 Itella yhteiskunnassa... 16 Postin palvelut

Lisätiedot

38 Tiivistelmä tilinpäätöksestä

38 Tiivistelmä tilinpäätöksestä Itellan vuosi 2013 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Keskeiset tapahtumat 6 Strategia 24 Vastuullisuus 34 Hallinnointi 38 Tiivistelmä tilinpäätöksestä 50 Sijoittajatietoa 01 Itella lyhyesti 02 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Posti Group lyhyesti. Vuosi 2014 oli meille suurten uudistusten aikaa. Liikevaihto 1 859 milj. euroa

Toimitusjohtajan katsaus. Posti Group lyhyesti. Vuosi 2014 oli meille suurten uudistusten aikaa. Liikevaihto 1 859 milj. euroa Postin vuosi 2014 Posti Group lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Olemme ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa.

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää

11. 14. VIRO 1 tavaratalo. 2 Seppälän myymälää. 1 outlet-myymälä. LATVIA 1 tavaratalo. 11 Seppälän myymälää Stockmann-konserni lyhyesti Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Sen kolme liiketoimintayksikköä ovat tavarataloryhmä sekä muotikaupan myymäläketjut Lindex ja Seppälä. Stockmann

Lisätiedot

DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin

DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin VUO S I- KE RTO M US 2013 Vuosi 2013 1 DNA panosti televisiopalveluihin ja nopeisiin verkkoihin Vuonna 2013 DNA onnistui pitämään liikevaihtonsa ja käyttökatteensa vakaana haastavasta taloustilanteesta

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18 Sisällysluettelo VUOSI 2014 Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 3 Avainluvut 5 Toimintaympäristö 9 Kuluttajamarkkina 11 Yritysmarkkina 13 Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 TIJDSCHRIFT VAN HET JAAR! Het Blad van boordevol leesplezier en letterpret Vos en Haas Ribbon on vahva osa sanoman visuaalista ilmettä. se sitoo sanoman eri

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista.

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista. 2012 VUOSIKERTOMUS KASVUA IDÄSSÄ Venäjä, Ukraina ja muut IVYmaat tuovat jo kolmanneksen Aspon liikevaihdosta. ARKTISILLE ALUEILLE ESL Shippingin kalusto ja osaaminen mahdollistavat uudet arktisten alueiden

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 VUOSIKERTOMUS 23 Sisällys Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 23... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 Liiketoimintayksiköt Ajoneuvologistiikka... 8 Erikois- ja

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot Vuosikertomus 2012 Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2012... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Enfon vuosi 2012... 6 Konsernin strategia... 8 Liiketoiminnot... 9 Henkilöstö...16 Yhteiskuntavastuu...19 Case Case

Lisätiedot

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 KELLO 10.00 (EET) Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava Posti Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Vuosi 2004. Kesäkuussa Helsingin kihlakunnansyyttäjä antoi syyttämättäjättämispäätöksen

Vuosi 2004. Kesäkuussa Helsingin kihlakunnansyyttäjä antoi syyttämättäjättämispäätöksen 2 3 Sisältö Vuosi 2004 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 10 Palvelut 14 Toimintamalli 15 Asiakkaat 16 Case Nokia 17 Case Omnitel 18 Case Finnmatkat 19 Case TMF 20 Case VR 21 Case

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot