Itella on palveluyritys, joka huolehtii asiakkaittensa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itella on palveluyritys, joka huolehtii asiakkaittensa"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2

3 Sisällysluettelo Itella lyhyesti 2 Talous Konsernijohtajan katsaus 4 Strategia 5 Toimintaympäristö 6 Itella Viestinvälitys 9 Itella Informaatio 13 Itella Logistiikka 17 Postin palvelut kuluttajille 21 Itella yhteiskunnassa 25 Sosiaalinen vastuu Postipalvelut kaikille 26 Postimerkit ja sponsorointi 28 Henkilöstö 29 Taloudellinen vastuu 32 Ympäristövastuu 34 Hallitus 36 Johtoryhmä, Hallintoneuvosto 37 Hallintomalli 38 Tilinpäätös 41 Sanasto 85

4 Itella lyhyesti Tieto- ja tavaravirtojen osaaja Itella on palveluyritys, joka huolehtii asiakkaittensa tärkeistä tieto- ja tavaravirroista. tavoitteena on varmistaa ensiluokkainen asiakaskäyttäjistä valtaosa on kuitenkin kuluttajia. Itellan Konserni toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan kokemus palveluketjun kaikissa vaiheissa. ja logistiikan aloilla. Itella palvelee asiakkaitaan yhdeksässä, pian kymmenessä Pohjois-Euroopan maassa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus on 25 % liikevaihdosta. Suomessa Itellan vahvuutena on ylivoimainen palveluvalikoima, laaja asiakaskunta ja koko maan kattava, tehokas tuotantoverkko. Kansainvälisillä Itella on sitoutunut kestävään kehitykseen. Se haluaa toimia vastuullisesti niin ympäristöä, yhteiskuntaa kuin omaa henkilöstöään kohtaan. Itella-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 1 688,3 miljoonaa euroa, ja työntekijöitä on noin Konsernin emoyhtiö on Itella Oyj, jonka kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. markkinoilla konserni rakentaa kilpailuetua innovatiivisilla, teknologiaan pohjaavilla palveluilla. Itellan liiketoimintaryhmät Itellan tärkeimmät asiakastoimialat ovat Itella toimii kolmella liiketoiminta-alueella: kauppa, media, rahoitus, telekommunikaatio ja Paperipohjaiset viestintä- ja jakelupalvelut julkinen sektori. Yritykset ja yhteisöt tuovat noin 96 % Itellan liikevaihdosta. Palveluiden loppu- Monikanavaiset informaatiologistiikan palvelut tietovirtojen hallintaan Itellan liiketoimintaryhmät ja konserniyhtiöt Palvelulogistiikan ratkaisut tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys tarjoaa monipuoliset ja kattavat palvelut kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointiviestien jakeluihin. Lisäksi se kehittää uusia monikanavaisia ratkaisuja asiakkuusmarkkinoinnin tarpeisiin paperilla ja sähköisesti. Itella Informaatio on yritysten ja organisaatioiden kumppani tietovirtojen käsittelyyn, hallintaan ja jakeluun. Palvelut liittyvät laskutusprosessien, toimitusketjun integroinnin sekä dokumenttien käsittelyn tehostamiseen ja kehittämiseen. Itella Logistiikka tarjoaa asiakkailleen palvelulogistiikan ratkaisuja liittyen rahtiin ja huolintaan, kuljetuksiin ja jakeluihin, varastointiin ja sopimuslogistiikkaan. Itella Viestinvälitys Itella Informaatio Itella Logistiikka Suomi Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Viro Latvia Liettua Puola Suomi Ruotsi Norja Tanska Viro Latvia Liettua Venäjä Kuluttajia palvelee tuttu ja luotettava Posti Suomessa Itella palvelee kuluttaja-asiakkaita Posti-nimellä. Posti on luotettu viestinviejä, joka tavoittaa vastaanottajat eri kanavien kautta. Kirje- ja pakettipalvelut tarjotaan koko maassa viitenä päivänä viikossa. Posti jakaa myös suurimman osan sanomalehdistä. Valtakunnallinen myyntiverkosto käsittää lähes postia. Sähköisten kuluttajapalveluiden ytimenä on asiointipalvelu NetPosti. 2 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

5 Talous 2007 Vakaa kasvu jatkui Itella-konsernin liikevaihto oli 1 688,3 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 8,9 %. Voimakkaimmin kasvoivat Itella Informaatio (17,4 %) Scandinavia AB:n oston myötä Itella nousi informaatiologistiikan johtavien yritysten joukkoon Ruotsissa. Liiketoimintaryhmä paransi kannat- Liikevaihto milj. euroa ja Itella Logistiikka (16,9 %). Liikevoitto oli 101,8 miljoonaa euroa, missä tavuuttaan sähköisillä palveluilla ja dokumenttienhallinnan palveluilla. Tulosta rasittivat tu oli kasvua 14,4 %. Liikevoittoprosentti kasvoi hienoisesti ollen 6,0. Hallituksen osinkoesitys lostustoiminnan hintaeroosio sekä panostukset sähköisen liiketoiminnan laajentamiseen on 39,0 miljoonaa euroa. Henkilöstöä palkitaan 6,0 miljoonan euron voittopalkkiolla. Itella Logistiikan markkinaosuudet ja volyymit kehittyivät hyvin kovasta kilpailusta huoli- 500 Itella Viestinvälityksen tulos säilyi vakaana. Osoitteeton suoramarkkinointi oli merkittävin kasvualue. Liiketoimintaryhmä käynnisti noin matta. Itella avasi uudet logistiikkakeskukset Moskovassa, Oslossa ja Kaunasissa. Yritysostoja tehtiin Ruotsissa (PS Logistics AB) sekä Suomes Suomi Muut maat miljoonan euron investointiohjelman postin- sa (SHW Logistiikka Oy). Kannattavuutta rasitti- lajittelun ja -jakelun kehittämiseksi Suomessa. Itella Informaatio kasvatti liikevaihtoaan vat panostukset Venäjän liiketoiminnan käynnistämiseen sekä kasvuun liittyvät kustannusten Liikevaihdon jakauma 2007 sekä orgaanisesti että yritysostoin. Infologistics hallintahaasteet. Itellan avainluvut Liikevaihto, milj. euroa 1 688, , ,2 Liikevoitto, milj. euroa 101,8 89,0 97,8 Liikevoittoprosentti 6,0 5,7 7,3 Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 101,8 90,9 86,2 Voitto ennen veroja, milj. euroa 109,5 94,4 103,7 Oman pääoman tuotto, % 11,1 10,1 10,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,6 14,1 15,4 Omavaraisuusaste, % 65,9 65,1 63,5 Gearing, % -36,4-32,1-34,3 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit, milj. euroa 94,2 69,5 143,0 Osingot, milj. euroa 39,0 *) 27,0 43,0 Itella Viestinvälitys 51 % Kirjeet 27 % Lehdet ja suora 24 % Itella Logistiikka 36 % Itella Informaatio 12 % *) hallituksen esitys Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 3

6 Konsernijohtajan katsaus Itella-aika alkoi Uusi sivu kääntyi yhtiömme kehityksessä kesäkuussa 2007, kun konsernin nimeksi otettiin Itella. Kyse ei ole vain ulkoisesta uudistumisesta, vaan taustalla on monivuotinen liiketoiminnan ja strategian kehitys. Toiminnan monipuolistuminen ja uusien kasvuliiketoimintojen kehittäminen näkyy myös talousmittarein. Vaikka postitoiminta on meille yhä tärkeä kivijalka Suomessa, on sen suhteellinen osuus laskenut tasaisesti. Vuonna 2007 kansainvälisen liiketoiminnan osuus on jo kasvanut samalle tasolle kuin postipalvelulain mukainen postitoiminta. Meille on tärkeää, että sidosryhmämme henkilöstö, asiakkaat, omistaja ja julkinen valta ovat ottaneet nimenmuutoksen hyvin vastaan ja ymmärtävät sen taustat. Euroopassa vain harva muu postitaustainen yhtiö on toistaiseksi ottanut saman ennakkoluulottoman askeleen yritysnimen ja koko identiteettinsä uudistamiseksi. Muutoksen keskeinen lähtökohta oli säilyttää kuluttajien asiakaspalvelussa Posti-nimi, joka on Suomen vahvimpia ja tunnetuimpia tuotemerkkejä. Postiin sisältyy hyvin paljon sellaista kansalaisten kokemaa arjen arvoa ja turvallisuutta, jota haluamme vaalia ja vahvistaa jatkossakin. Yritysasiakkaita palvelemme Itella-nimellä kaikissa Pohjois-Euroopan maissa. Liiketoimintamme kattaa yritysten ja julkisen hallinnon kolme tarvealuetta: tilaus-toimitusketjun hallinta, asiakkuuden hallinta ja markkinointi sekä laskutus- ja talousprosessien tietojen hallinta. Vahva vuosi kaikissa liiketoiminnoissa Taloussuhdanne oli vuonna 2007 kaikilla markkina-alueillamme poikkeuksellisen suotuisa. Se heijastui myös Itellan toimintaan menestyimme markkinoilla kasvaen niin orgaanisesti kuin yritysostoillakin. Monien tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden seurauksena yhtiön operatiivinen liikevoitto ylitti ensimmäisen kerran 100 miljoonan euron tason. Kannattavuus pysyi vakaana, mihin voimme olla tyytyväisiä kasvaessamme suhteellisen voimakkaasti. Itella Viestinvälityksessä käynnistettiin yrityshistoriamme suurin investointiprojekti, jossa uudistetaan kirje- ja lehtituotteiden valtakunnallinen käsittelyprosessi. Uskomme siis fyysisen kirjeen ja lehden elinvoimaan myös tulevina vuosina. Itella Logistiikan mielenkiintoisin yksittäinen tapahtuma oli liiketoiminnan käynnistyminen Venäjällä. Palveluverkostomme ulottuu nyt Norjasta Moskovaan. Itella Informaatiossa luotiin edellytykset yhtenäiselle ja entistä selkeämmälle palvelutarjonnalle kaikissa toimintamaissa. Erityisesti ipostpalveluratkaisu sai tuulta siipien alle Ruotsissa ja Suomessa. Valmistauduimme toiminnan laajentumiseen Puolaan, mikä vahvistuikin tammikuussa 2008 julkistetulla yrityskaupalla. Näin palvelumme kattavat pian kymmenen maata. Tuloskehitykseen vaikuttivat positiivisesti myös ne panostukset, joita olemme viime vuosina tehneet henkilöstön terveyteen ja työhyvinvointiin. Työtapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden kehitys osoittaa, että toimenpiteillä on vaikutusta. Kustannusten nousu kiihtyi Toki näemme myös useita haasteita, jotka vaikuttivat kuluneenakin vuonna. Näistä merkittävin on kustannusten nousu. Kuljetusalaan vaikuttaa voimakas polttoainehintojen kallistuminen, jolle ei näy loppua. Erityisesti Suomessa koettiin poikkeuk sellisen raju palkkakustannusten nousu, joka näkyy vielä voimakkaammin vuonna Henkilöstön saatavuuteen liittyy jatkossa vaikeuksia niin kuljetus- kuin jakelutoiminnassa. Riittävän osaamisen varmistamisessa olemme jatkuvien haasteiden edessä, kun konserni kansainvälistyy nopeassa tahdissa. Myös ympäristökysymykset on nostettu Itellan strategiassa erityishuomion kohteeksi. Asiakkaillemme haluan lausua lämpimän kiitoksen rakentavasta yhteistyöstä. Vain maailman vaativimpien asiakkaiden kanssa työskennellessä voi syntyä johtavaa laatua. Itellan henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä ammattitaitoa, sitoutumista ja korkeaa laatua vaativissa tehtävissä. Palveluyrityksen menestyksestä kuuluu suuri kiitos niille yli ihmiselle, jotka pitävät asiakkaistamme huolta. Jukka Alho konsernijohtaja 4 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

7 Strategia Uutta Itellaa rakentamassa suunta 2012 Tyytyväinen asiakas Asiakaskokemuksen parantaminen on Itellan strategian keskeinen teema. Itellan suorat asiakkaat ovat pääosin yrityksiä ja yhteisöjä. Palveluiden loppukäyttäjistä valtaosa on kuitenkin kuluttajia, joiden tyytyväisyys on liiketoiminnan menestykselle elintärkeää. Yrityksiä palvellaan Itella-nimellä ja kuluttajia Posti-nimellä. Missio Itella huolehtii siitä, että asiakkaiden tärkeät tieto- ja tavaravirrat liikkuvat tehokkaasti, luotettavasti ja oikea-aikaisesti. Itella toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Paperipohjaiset viestintä- ja jakelupalvelut (Itella Viestinvälitys ja Itella Informaatio) Monikanavaiset informaatiologistiikan palvelut tietovirtojen hallintaan (Itella Viestinvälitys ja Itella Informaatio) Palvelulogistiikan ratkaisut tavaravirtojen hallintaan (Itella Logistiikka). Itella tuottaa arvoa yritysasiakkaittensa liike toimin nalle tukemalla niiden elintärkeitä pro ses seja. Kuluttajille Posti tarjoaa entistä moni puolisempia palveluita lähettämiseen, vastaanottamiseen, asioimiseen ja muistamiseen. Itella on sitoutunut kestävään kehitykseen. Se haluaa toimia vastuullisesti niin ympäristöä, yhteiskuntaa kuin myös omaa henkilöstöään kohtaan. Visio Vuonna 2012 Itella haluaa olla Pohjois-Euroopan johtava informaatio- ja palvelulogistiikan yritys. Suomessa johtava markkina-asema perustuu tehokkaaseen jakelu- ja palveluverkkoon, jonka kautta Itella tarjoaa koko maassa ylivoimaisen kattavat, monikanavaiset palvelut viestinvälitykseen, informaatiologistiikkaan ja logistiikkaan. Kansainvälisillä markkinoilla Itella toimii tarkasti segmentoiden ja erottautuen innovatiivisilla ja teknologiaan pohjaavilla palveluilla. Informaatiologistiikassa innovaatiot liittyvät laskutukseen, sanomanvälitykseen ja dokumenttienhallintaan. Logistiikassa Itella erikoistuu palvelemaan kansainvälistyviä kasvuyrityksiä, joiden liiketoi minta edellyttää pitkien toimitusketjujen tehokasta hallin taa. Kolmas erikoistumisalue liittyy asiakassuhdemarkkinointiin, jossa Itella tarjoaa laajaalaisia, monikanavaisia tavoittamisratkaisuja. Tavoitteet Vahva talous on paras tae sille, että Itella on kilpailukykyinen yritys ja hyvä työnantaja tulevaisuudessakin. Taloudellisina tavoitteina vuoteen 2012 mennessä on: kasvattaa liikevaihtoa siten, että keskimääräinen vuosikasvu on vähintään 10 % (CAGR) tuottaa liikevaihdosta 8 % voittoa (EBIT) saavuttaa omalle pääomalle vähintään 15 % tuottotaso (ROE). Itellalla on kaksi vahvaa brandiä. Posti-brandistä rakennetaan muistamisen ja tavoittamisen ykkösvalinta Suomessa. Itellasta tehdään älykkään logistiikan halutuin brandi Pohjois-Euroopassa. Yksi ympäristötehokkuuden tärkeistä mittareista liittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen: Itella on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 10 % vuoteen 2012 mennessä (vertailuvuosi 2007). Arvot Arvot ovat arkisia tekoja. Itellan työntekijät toteuttavat yhteisiä arvoja, kun he pitävät lupauksensa ja uudistuvat määrätietoisesti yhteistyössä ja asiakkaan eduksi. Visio Tavoitteet Painopisteet 2008 Missio Arvot Osaava ja motivoitunut henkilöstö Hyödytämme asiakasta Tyytyväinen asiakas Olemme Pohjois-Euroopan johtava yritys informaatio- ja palvelulogistiikan markkinoilla. Liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus Kaksi vahvaa brandiä: Itella ja Posti Ympäristöystävällistä toimintaa Huolehdimme tehokkaasti asiakkaidemme tieto- ja tavaravirroista tuottaen tärkeitä palveluja yhteiskunnassamme. Toimintamme perustuu kestävään kehitykseen. Pidämme lupauksemme Kasvua yritysostoilla. Uusien yhtiöiden nivominen kokonaisuuteen Uudistumme määrätietoisesti Innovatiiviset palvelut ja asiakasosaaminen Ympäristövastuu Toimintatapojen ja tuottavuuden kehittäminen Teemme yhteistyötä Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 5

8 Toimintaympäristö Kilpailu ei tunne rajoja Itella toimii informaatio- ja materiaalilogistiikan markkinoilla Pohjois-Euroopassa ja tarjoaa postipalveluita Suomessa. Itellan strategiaan ja toimintaan keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat digitalisoitumisen eteneminen, kuluttajien mediakäyttäytymisen muutos, globaali kilpailu sekä ekologisen ja muun yritysvastuun vaatimukset. Internet kehittyy sosiaalisena mediana Digitalisoituminen etenee syklisesti ja eri liiketoiminta- ja palvelualueilla vaihtelevat hitaan kehityksen ja nopeiden läpimurtojen vaiheet. Niiden ajoittumiseen vaikuttavat teknologian ohella liiketoimintamallien, kulutuskäyttäytymisen ja verkkokulttuurin vaikeasti ennustettava kehittyminen. Internetin kehitystä ajaa eteenpäin sen luonne sosiaalisena mediana. Internetistä on tullut tila, jossa vietetään vapaa-aikaa, luodaan uusia kontakteja, vahvistetaan omaa läsnäoloa ja tuotetaan yhdessä sisältöä. Chatit, blogit, verkottumisfoorumit ja muut yhteisöt ovat laajentuneet nuorisomediasta yhä suurempien väestöryhmien ja elämänalueiden käyttöön. Itellalle ja muille palveluntarjoajille tämä tarkoittaa sitä, että tavoittaakseen asiakkaansa internetissä niiden pitää löytää uusia tapoja linkittyä verkkoyhteisöihin. Sosiaalinen media haastaa kaupallisen joukkoviestinnän. Internetin viidakkorumpu levittää tietoa reaaliaikaisesti ja tehokkaasti, mutta sisällön oikeellisuudesta tai eettisestä hyväksyttävyydestä ei vastaa kukaan. Luotettava ja ammattimaisesti toimitettu verkkojournalismi vahvistaa asemaansa, mikä luo sopeutumispaineita Itellan paperipohjaisille jakelupalveluille. Kuluttajat edellyttävät monikanavaisuutta ja vuorovaikutteisuutta Yhteisöllisten tekijöiden ohella kulutuskäyttäytymistä ohjaavat pyrkimykset ajansäästöön, helppouteen ja parempaan elämänhallintaan. Ihmiset haluavat valinnanvapautta ja vuorovaikutteisuutta asiointiin, ostamiseen ja joukkoviestimien käyttöön. Näiden tarpeiden täyttäminen edellyttää uusien palveluiden kehittämistä ja käytettävyyden parantamista sekä fyysisessä että sähköisessä ympäristössä. Itellalta edellytetään monikanavaisuutta sekä yhteystietojen hallinnan että tarjottavien viestintäratkaisujen suhteen. Sen haasteena on rakentaa sähköinen rajapinta, jonka kautta se tavoittaa kuluttajat yhtä luotettavasti ja kattavasti kuin fyysisessä maailmassa. Omissa kuluttajapalveluissaan Posti tarjoaa asiakkaille valinnanvapautta kehittämällä rinnakkain fyysistä palveluverkkoa, puhelinpalvelua ja sähköisiä kanavia. Globalisaatio hävittää kilpailun rajat Digitalisoitumisen ohella yritystoiminnan suurimmat murrokset liittyvät globalisaatioon. Kummankin ilmiön taustalla on pyrkimys parantaa kustannustehokkuutta. Kilpailu ei tunne rajoja, vaan raaka-aineet ja tuotanto ostetaan sieltä, missä se on edullisinta. Rajat häviävät myös henkilöstön hankinnassa: työvoimapulan tai korkean palkkatason takia monet teollisuusyritykset ovat siirtäneet työpaikkojaan Itä-Eurooppaan, Kiinaan ja muihin matalan palkkatason maihin. Itella ja muut työvoimavaltaisten alojen palveluyritykset varautuvat kasvavaan työvoimapulaan. Globalisaatio kasvattaa tavaravirtoja ja pidentää logistiikkaketjuja. Arvoketjut muuttuvat myös toiminnallisesti, kun sopimusvalmistus ja muun muassa kierrätykseen liittyvä paluulogistiikka yleistyy. Tämä lisää kysyntää Itellan tarjoamille logistisille kokonaisratkaisuille, joissa ulkoistuspartneri hoitaa yhä laajempia kokonaisuuksia asiakkaansa arvoketjussa. Itellalle globalisaatio tarkoittaa kilpailun kiristymistä kaikilla palvelualueilla ja maantieteellisillä markkinoilla. Euroopan postimarkkinat avautuvat kilpailulle 2011 Uuden postipalveludirektiivin myötä kaikkien EUmaiden on avattava postipalvelut kilpailulle vuoteen 2011 mennessä, elleivät ne ole tehneet sitä Suomen tapaan jo aiemmin. Yksitoista jäsenmaata sai mahdollisuuden kahden vuoden ylimääräiseen siirtymäaikaan. Markkinoiden vapautuminen koskee alle 50 grammaa painavien osoitteellisten kirjeiden jakelua. Muiden lähetysten osalta kilpailun esteet on poistettu jo aiemmin. Direktiivin vaikutukset riippuvat siitä, mitä eri EU-maiden paikallisessa lainsäädännössä päätetään sen toimeenpanosta. Uuden direktiivin mukaan viisipäiväinen jakeluvelvoite koskee Suomessa vain Itellaa. Muut kilpailijat voivat halutessaan jakaa postia harvemmin ja keskittyä palvelemaan suuria lähettäjäyrityksiä tiheästi asutuilla alueilla. Vastaavasti maanlaajuisten peruspostipalveluiden rahoituspohja kaventuisi merkittävästi, minkä kompensoiminen edellyttäisi alueellista hinnoittelua. Tämä tarkoittaisi sitä, että yritysten postilähetykset haja-asutusalueille maksaisivat enemmän kuin taajamissa kuten Ruotsissa on tapahtunut. Suomessa lainsäätäjät ovat pitäneet alueellista hinnoittelua epätoivottavana. 6 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

9 Tulevan direktiivin tuomat muutokset näkyvät lähinnä kirjeiden perusjakelussa. Direktiivi ei koske logistiikan tai informaatiologistiikan toimialoja, joilla on toimittu jo pitkään kansainvälisessä kilpailussa. Itella toimii Itämeren kaikilla rannoilla, kun Puolasta tulee konsernin kymmenes maa keväällä Yritysvastuusta yritysten elinehto Globalisoituvassa maailmassa sidosryhmät odottavat yrityksiltä yhä suurempaa vastuullisuutta yhteiskunnallisissa, sosiaalisissa ja ekologisissa kysymyksissä. Menestyäkseen yritysten on osoitettava asiakkailleen, henkilöstölleen ja muille sidosryhmilleen, että kestävän kehityksen tiellä edetään määrätietoisesti. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on noussut ajankohtaisimmaksi ympäristökysymykseksi. EU-maat ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Tämä asettaa jatkossa yhä sitovampia tavoitteita myös biopolttoaineiden käyttöön ja ajoneuvojen päästö- ja kulutusrajoihin. Ekologisuudesta onkin tulossa Itellalle ja muille logistiikkayrityksille entistä tärkeämpi kilpailutekijä. Hankintapäätöksiä tehdessään asiakkaat arvioivat palveluita ja kumppaneita sen perusteella, kuinka ne tukevat niiden omia ympäristötavoitteita. Näihin tarpeisiin Itella vastaa kehittyneillä logistiikkaratkaisuilla, jotka perustuvat prosessien tehostamiseen, toiminnan optimointiin, viestinnän ja tietovirtojen sähköistämiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen. Itellan markkina asema laajenee ja kilpailu moninaistuu Paperipohjaisen viestinnän sähköinen korvautuvuus on merkittävin yksittäinen kilpailutekijä, joka vaikuttaa Itellan jakelupalveluiden kysyntään. Suurin murros on vielä tulossa, kun laskuihin ja muihin raha-asioihin liittyvä kirjeliikenne yrityksiltä kuluttajille siirtyy lähivuosina merkittävästi verkkoon. Itella on vahvistanut paperiviestinnän kilpailukykyä ja kasvattanut sen kysyntää luomalla uusia ratkaisuja muun muassa suoramarkkinointiin. Samalla Itella terävöittää postinjakelun tuotantoprosessia niin, että se pystyy toimimaan ylivoimaisen laadukkaasti, tehokkaasti ja kannattavasti myös jatkossa. Vastaanottajien tavoittamiseen kehitetään monikanavaisia yhteystietojärjestelmiä. Sähköinen korvautuvuus on Itellalle myös merkittävä liiketoimintamahdollisuus. Itella on ollut mukana luomassa monikanavaisen informaatiologistiikan markkinaa 1990-luvun alkuvuosista lähtien. Se on saanut vahvan markkina-aseman ulkoistuskumppanina, joka hoitaa yritysten talousprosessien ja asiakasviestinnän tietovirtoja. Informaatiologistiikassa Itellan kilpailijoina ovat muun muassa ICT-palveluntarjoajat ja pankkisektori. Ulkoistuspalveluiden vaihtoehtoina ovat myös asiakasyritysten itse hoitamat sisäiset toiminnot luvulla Itella on laajentunut vahvasti kansainvälisen logistiikan alueelle, jossa käydään aggressiivista kilpailua niin globaalien suuryritysten kuin paikallisten pk-yrittäjien toimesta. Itella erilaistuu palvelulogistiikalla, joka perustuu asiakkaan liiketoiminnan mukaisiin laajoihin kokonaisratkaisuihin. Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 7

10 8 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

11 Itella Viestinvälitys Itella Viestinvälitys tarjoaa yrityksille monikanavaisia jakelupalveluita, joilla ne tavoittavat omat loppuasiakkaansa tehokkaasti ja laadukkaasti. Kuluttaja-asiakkaita liiketoimintaryhmä palvelee Postinimellä tarjoten palveluita vastaanottamiseen, lähettämiseen, osoitteenmuutoksiin ja muuhun asiointiin. Palvelualueet Kirjejakelut Lehtijakelut Asiakkuusmarkkinointi Kuluttajapalvelut Toimintamaa Suomi Tunnusluvut 2007 Liikevaihto 893,8 miljoonaa euroa Liikevoitto 88,9 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Vuosi 2007 Kirjeitä, lehtiä, suoramainoksia ja muita lähetyksiä jaettiin 3 miljardia kappaletta. Noin 95 % Itella Viestinvälityksen liikevaihdosta tuli yritysasiakkailta; viestien vastaanottajista yli 90 % oli kuluttajia. Itella Viestinvälitys käynnisti noin 160 miljoonan euron kehitys- ja investointihankkeen postinlajittelun ja -jakelun uudistamiseksi Suomessa Konsernin tarjoamat suoramarkkinoinnin palvelut keskitettiin Itella Viestinvälitykseen. Itella käynnisti asiakkuusmarkkinoinnin palveluiden jälleenmyynnin kolmen yhteistyökumppanin kanssa. Sähköinen äänestysmahdollisuus tuotiin markkinoille osana järjestöille tarjottavaa Vaalipalvelua. Inhouse-yksikön toimistopalvelut-liiketoiminta myytiin ISS Palvelut Oy:lle. Liikevaihto Lähetysten kokonaismäärä milj. euroa milj. kpl Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 9

12 Visio 2012: Itella Viestinvälityksen tavoitteena on tuottaa laadukkaita jakelupalveluita suomalaisille yrityksille ja kuluttajille sekä samalla varmistaa paperipohjaisen jakeluliiketoiminnan kannattavuus tehostamalla postinjakelun palveluprosessia. Uutta kasvua Itella Viestinvälitys luo monikanavaisilla asiakkuusmarkkinoinnin palveluilla. Itella Viestinvälityksen suorat asiakkaat ovat pääosin yrityksiä ja yhteisöjä, mutta palveluiden loppukäyttäjistä eli viestien vastaanottajista yli 90 % on kuluttajia. Siksi Itellalle on elintärkeää ymmärtää sekä lähettäjien että vastaanottajien muuttuvia tarpeita ja vastata niihin yhä paremmin. Yritysasiakkaita palvellaan Itellanimellä ja kuluttaja-asiakkaita Posti-nimellä. Merkittävimmät asiakastoimialat ovat vähittäiskauppa, lehtikustantajat, energiayhtiöt, teleyritykset, pankki- ja vakuutusyhtiöt sekä postitus-, suoramarkkinointi- ja etämyyntiyritykset. Toimintavarmuus ja nopeus kansainvälistä kärkeä Itella Viestinvälityksellä on ainoana toimijana Suomessa koko maan kattava viisipäiväinen jakelupalvelu. Lisäksi sillä on seitsemänä päivänä viikossa toimiva sanomalehtien varhaisjakeluverkko. Varhaisjakelussa markkinaosuus on 75 % ja osoitteettomissa suorajakeluissa 40 %. Itella Viestinvälityksen vahvuutena on ylivoimainen kyky tavoittaa Suomen kaikki 5,3 miljoonaa kuluttajaa ja yritystä jokaisena työpäivänä. Jakelupalveluiden kilpailukyky perustuu kattavaan osoitetietojärjestelmään sekä kustannustehokkaaseen lajittelu- ja jakeluprosessiin. Niiden avulla Itella pystyy takaamaan sekä lähettäjille että vastaanottajille laadukkaan palvelun, jonka toimintavarmuus ja nopeus ovat kansainvälisten vertailujen kärkeä. 12 miljoonaa lähetystä jokaisena työpäivänä Vuonna 2007 lajiteltiin, kuljetettiin ja jaettiin 3,0 miljardia postilähetystä eli noin 12 miljoonaa kirjettä, lehteä, mainosta ja muuta lähetystä jokaisena arkipäivänä. Suurin osa kirjevolyymistä tulee vielä nykyisin laskuista ja tiliotteista, joita yritykset lähettävät kuluttajille. Vuonna 2007 osoitteellisten kirjeiden jakelumäärät pysyivät eduskuntavaalien ansiosta edellisvuoden tasolla, vaikka pitkällä aikavälillä trendi on edelleen laskeva. Suoramarkkinoinnin kasvu puolestaan lisää paperipohjaisen viestinnän kysyntää. Osoitteettomien suoramainosten jakelumäärät jatkoivat vuonna 2007 voimakasta kasvuaan. Lehti lukijalle oikeaan aikaan Lehdenjakelun tärkein laatuvaatimus on lehden saapuminen lukijalleen oikeaan aikaan. Tämä on Itellan tärkein asiakaslupaus lehtien kustantajille ja lukijoille. Samanaikaisesti jakelupalvelu pyritään tuottamaan niin tehokkaasti, että lehden lähetyskulut saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisina. Aikakaus- ja sanomalehtien kustantajat ovat Itella Viestinvälityksen merkittävimpiä asiakkaita. Heille Itella haluaa olla osaava ja jatkuvasti kehittyvä kumppani, joka tarjoaa kustannustoiminnan edellyttämät elintärkeät jakelupalvelut. Itella nivoutuu asiakkaan prosesseihin sekä toiminnallisesti että tietojärjestelmien kautta. Verkkomedia vahvisti vuonna 2007 asemaansa tiedonvälityksen kanavana, mikä vaikutti myös painettujen sanomalehtien asemaan. Tilattujen sanomalehtien kehitys oli kuitenkin vakaata ja vastasi yleistä levikinkehitystä. Tilattujen aikakauslehtien määrät pysyivät edellisvuosien lukemissa. Asiakkuusmarkkinoinnin palvelut yhdeltä luukulta Itella-konsernin tarjoamat suoramarkkinoinnin palvelut keskitettiin Itella Viestinvälitykseen alkuvuodesta Palvelut kattavat asiakkuusmarkkinoinnin arvoketjun analytiikasta markkinointi- 1. ja 2. luokan kirjeet Suoramainokset ja kaupunkilehdet Tilatut sanoma- ja aikakauslehdet milj. kpl 500 milj. kpl 1000 milj. kpl luokan kirjeet 2. luokan kirjeet Osoitteellinen Osoitteeton (sis. kaupunkilehdet) Sanomalehdet Aikakauslehdet 10 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

13 Itella Viestinvälitys Itellan jakelupalveluiden kilpailukyky perustuu kattavaan osoitetietojärjestelmään sekä kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen lajittelu ja jakeluprosessiin. Vuonna 2007 panostettiin merkittävästi osoitehallinnan tekniseen ja toiminnalliseen kehittämiseen. Tavoitteena on, että kuluttajat pystyvät jatkossa määrittelemään entistä vapaammin ja reaaliaikaisemmin, mihin osoitteeseen tai jakelukanavaan he haluavat lähetyksiä vastaanottaa. Vastaavasti lähettäjäyrityksille halutaan tarjota monikanavaisia tavoittamisratkaisuja luotettavasti, joustavasti ja kohtuuhintaisesti. Tärkeä askel tähän suuntaan oli yhteystietosi.posti.fiverkkopalvelun avaaminen lokakuussa Lue lisää Postin kuluttajapalveluista sivulta 21. Sanomalehtijakelun aikaistamisesta hyvät kokemukset Ilkka-Yhtymän sanomalehtiä alettiin jakaa Etelä-Pohjanmaalla aikaistetusti vuonna Viestintäviraston teettämän tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys parani näillä alueilla selvästi. Kun vuonna 2006 kaksi kolmesta taloudesta oli melko tai erittäin tyytyväinen postin jakeluaikaan, oli tyytyväisten osuus nyt noussut 87 %:iin. viestien lähettämiseen, palautteen käsittelyyn ja tilausten toimittamiseen. Näin Itella auttaa yrityksiä tavoittamaan kohderyhmänsä, lisäämään myyntiä ja kehittämään asiakassuhteitaan. Itellassa hallitaan erilaisten jakelukanavien käyttö ja koordinointi eheänä kokonaisuutena. Asiakkaan eri tarpeisiin ja tilanteisiin valitaan tehokkaimmat keinot sähköisesti tai paperilla. Kuluttajapalveluissa kehitettiin yhteystietojen hallintaa Itella Viestinvälitys palvelee kuluttajia Postinimellä. Liiketoimintaryhmällä on myös sellaisia palveluita, joissa kuluttajat ovat sen suoria maksavia asiakkaita. Nämä monikanavaiset palvelut liittyvät muistamiseen, osoitepalveluihin ja muuhun asioin tiin. Itella Viestinvälitys tuottaa Postimerkkikeskuksen kautta myös kaikki Suomessa ilmestyvät postimerkit (lue lisää postimerkeistä sivulta 28). Itella Viestinvälitys ylläpitää ja kehittää postinjakelussa käytettävää osoitetietojärjestelmää. Se vastaa järjestelmän kattavuudesta, ajantasaisuudesta ja virheettömyydestä yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Suurpanostukset kilpailukyvyn vahvistamiseksi Vahva taloussuhdanne piti yllä Itella Viestinvälityksen palveluiden kysyntää vuonna Liikevaihto kasvoi erityisesti asiakkuusmarkkinoinnin alueella. Tuotantoprosessin tehostaminen auttoi parantamaan kannattavuutta. Kysyntään ja kilpailutilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat jatkossa sähköisen korvautuvuuden eteneminen sekä kirjeviestinnässä että tiedonvälityksessä. Tämä vaikuttaa liikevaihdon ohella jakelupalveluiden tuotantokustannuksiin (lue lisää sivulta 32). Kustannuksia nostaa myös lokakuussa 2007 solmittu kaksivuotinen työehtosopimus, joka toi työvoimavaltaiselle alalle poikkeuksellisen suuria palkankorotuksia. Itella Viestinvälitys varautuu toimintaympäristön muutoksiin noin 160 miljoonan euron kehitys- ja investointihankkeella, joka kohdistuu lajittelu- ja jakeluprosessiin vuosina Hankkeessa kehitetään työmenetelmiä, otetaan käyttöön uutta teknologiaa ja uudistetaan postikeskusten laitteita. Tavoittamisen hallintaan tulee uusia keinoja muun muassa lähetysten tunnistamiseen, seurantaan ja ohjaamiseen liittyen. Tiedotteet, pankkitunnukset ja maksukortit S-pankin asiakkaille Itella hoiti S-pankki Oy:n käynnistykseen liittyvän tiedottamisen 1,4 miljoonalle asiakasomistajalle sekä lähetti asiakkaille pankkitunnukset ja maksukortit. Itella huolehtii jatkossa S-pankin ja sen palvelupisteiden välisestä päivittäisestä kirjeliikenteestä. S-ryhmän asiakaslehti Yhteishyvä jaetaan joka kuukausi puoleentoista miljoonaan asiakasomistajatalouteen. Aldata Solution ja Itella kumppaneita asiakkuudenhallinnan palveluissa Aldata Solution Finland Oy tarjoaa Itellan asiakkuusmarkkinoinnin ratkaisuja osana asiakkuudenhallinnan kokonaispalvelujaan, jotka liittyvät kampanjoiden suunnitteluun, kohdentamiseen sekä markkinointiviestien monikanavaiseen lähettämiseen.

14 12 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

15 Itella Informaatio Itella Informaatio on osaavin ulkoistuskumppani asiakkaan laskutuksen ja dokumenttien hallinnan prosesseihin. Pohjois-Euroopan markkinajohtajana Itella tarjoaa kattavan palveluvalikoiman sekä fyysisten että sähköisten tietovirtojen hallintaan. Palvelualueet Yritysten laskutukseen liittyvät prosessit Toimitusketjun integrointi Dokumenttien käsittelyn automatisointi Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua ja Puola (keväällä 2008) Tunnusluvut 2007 Liikevaihto 201,1 miljoonaa euroa Liikevoitto 5,4 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Vuosi 2007 Dokumenttien hallinnassa käsiteltiin yhteensä 100 miljoonaa dokumenttia. Päivittäin arkistoitiin sähköisesti dokumenttia. Dokumenttien hallintaan tarkoitettu Itella iprocess tuotiin markkinoille. Joka toinen Suomessa lähetetty lasku kulki Itellan kautta, sähköisesti tai paperilla. Toimitusketjun integroinnin EDI-palvelut kasvoivat 30 % Suomessa vahvistaen Pohjois-Euroopan markkinajohtajuutta. ekirje kasvoi ipost-palveluksi ja laajeni Saksaan ja Pohjoismaihin. Pankkien väliset suoraveloitussopimukset keskitettiin Itellalle Virossa. Elisa Oyj:n aineistonsiirtoliiketoiminta siirtyi Itellalle. Itella nousi yritysostoilla informaatiologistiikan johtavien yritysten joukkoon Ruotsissa. Valtiokonttori valitsi Itellan valtionhallinnon laskutuksen sähköistäjäksi Suomessa. Liikevaihto Fyysiset ja sähköiset transaktiot milj. euroa 250 milj. kpl Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 13

16 Visio 2012: Itella Informaation tavoitteena on olla asiakkaan paras ulkoistuskumppani laskutuksen ja dokumenttien hallinnan prosesseissa Euroopassa. Itella Informaatio on yritysten ja organisaatioiden kumppani tietovirtojen käsittelyssä, hallinnassa ja jakelussa. Sen palvelut liittyvät asiakkaiden laskutusprosessien, toimitusketjun integroinnin ja dokumenttien käsittelyn tehostamiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Itellalla on kattava palveluvalikoima informaatiologistiikan tarpeisiin: asiakkaat saavat yhdeltä kumppanilta ratkaisut sekä fyysisten että sähköisten tietovirtojen hallintaan. Eri toimialoille tarjotaan räätälöidyt ratkaisut tiedon siirtoon, käsittelyyn ja arkistointiin. Itella Informaatio toimii Suomessa, Skandinavian ja Baltian maissa, Saksassa ja keväästä 2008 alkaen Puolassa. Asiakkaan tuottavuus paranee Itellan avulla yrityksen tärkeät tietovirrat liikkuva t nopeasti, varmasti ja joustavasti sekä organisaation sisällä että ulkoisille sidosryhmille. Liiketoiminnan prosessit automatisoituvat, läpimenoajat lyhenevät ja palvelu paranee, mikä nostaa niin toiminnan tehokkuutta kuin asiakastyytyväisyyttä. Informaatiologistiikan ulkoistaminen auttaa asiakasta fokusoimaan omaa toimintaansa. Resurssit, jotka aiemmin sitoutuivat tietovirtoihin liittyviin tukitoimintoihin, vapautuvat palvelemaan asiakkaan ydinliiketoimintaa. Tehokas laskutus tuo rahat tilille nopeammin Itella tarjoaa ratkaisuja laskutuksen prosesseihin sekä sähköisesti että paperilla lähettäjän ja vastaanottajan valintojen mukaan. Itellan palvelut linkittyvät suoraan asiakkaan laskutusjärjestelmään, joten yrityksen ei tarvitse muuttaa omia prosessejaan tai ohjelmistojaan. Monikanavaisuuden ansiosta siirtyminen sähköiseen laskutukseen voidaan tehdä helposti ja vaiheittain. Itella Informaation ratkaisuissa lasku ei ole pelkkä laskuttamisen väline. Lasku toimii tiedotuskanavana sisältäen laskutietojen lisäksi myös muuta tärkeää informaatiota laskun saajalle. Itella AdVoice -palvelun avulla kuluttajien laskuihin voidaan sisällyttää esimerkiksi hinnoittelua tai lisäpalveluita koskevaa personoitua tietoa. Tästä hyötyvät sekä laskun lähettäjä että sen saaja. Itellan laskutusratkaisujen suurimmat käyttäjät ovat telekommunikaatio-, energia-, vakuutus- ja mediasektoreiden yrityksiä, joilla on suuret laskutusvolyymit tai laaja kuluttaja-asiakaskunta. Pk-sektorin tarpeisiin soveltuu parhaiten Itellan ipost-palvelu (aiemmin ekirje), joka tarjoaa helpon ja nopean tavan siirtyä sähköiseen laskutukseen ilman järjestelmämuutoksia. Sujuva sanomanvälitys turvaa tilaus-toimitusketjun Tilaus-toimitusketjun tehokas hallinta perustuu sähköiseen sanomanvälitykseen, jossa tilaukset, tilausvahvistukset, laskut, tullaustiedot ja rahtikirjat liikkuvat automatisoidusti tietojärjestelmien välillä. Itella rakentaa tiedonsiirtoyhteydet, tekee tarvittavat aineistomuunnokset ja huolehtii tietojen turvallisesta siirrosta. Euroopan laajuisestikin ainutlaatuinen automaattivalvonta varmistaa, että virhetilanteita ei pääse syntymään. Itella Informaation sanomanvälitysratkaisut soveltuvat niin kansainvälisesti toimivien yritysten kuin pienten tavarantoimittajienkin erilaisiin tarpeisiin. Itellan EDI-ratkaisu on Pohjoismaiden johtava toimitusketjun hallinnan sovellus, joka perustuu palveluoperaattorimalliin. Sen avulla hoidetaan tilauksiin, tilausvahvistuksiin, tullausja kuljetussanomiin sekä yritysten väliseen laskutukseen liittyvät tietovirrat. Informaatio liikkuu automaattisesti kaupankäynnin osapuolten ERPjärjestelmien ja muiden ohjelmistojen välillä. Dokumenttien hallinta digitalisoituu Tehokkaan dokumenttienhallinnan avulla tieto liikkuu luotettavasti sekä organisaation sisällä että asiakaspalvelussa. Itellan ratkaisut sisältävät monipuoliset toiminnot esimerkiksi tiedonkeruuseen, asiakirjojen kiertoon, tietoturvaan, tiedonhakuun, versionhallintaan ja integroitavuuteen. Toiminnan tehostuessa ja tiedonkulun nopeutuessa myös asiakastyytyväisyys paranee. Itellan skannaus- ja digitointipalveluiden avulla paperinen aineisto saadaan digitaaliseen muotoon ja yrityksen käyttöön. Sähköinen arkistointi varmistaa, että tieto on aina helposti saatavilla. Skannaus- ja digitointipalvelut on suunnattu erityisesti pankki-, vakuutus- ja julkiselle sektorille. Sähköisen asioinnin rinnalla Itella tarjoaa paperipohjaisia palveluita. Yritys voi lähettää aineistot sähköisesti Itellan ipost-palveluun, jossa ne tulostetaan, kuoritetaan ja lähetetään vastaanottajalle kirjeenä. Yrityskaupat vahvistivat markkina-asemaa Ruotsissa Vuosi 2007 oli vahvan kasvun vuosi Itella Informaatiossa. Kannattavuutta paransi dokumenttien hallintapalveluiden sekä sähköisen liiketoiminnan hyvä kehitys. Tulosta rasittivat sähköisten palveluiden lanseerauskustannukset sekä tulostustoiminnan hintaeroosio niissä maissa, joissa tulostus muodostaa vielä merkittävän osan liiketoiminnasta. Itella Information AB hankki Ruotsissa alkuvuodesta Bisnode-yhtiöön kuuluvan Infologistics Scandinavia AB:n, jonka toimialaan kuuluvat sähköinen laskutus, tietovirtojen digitalisointi ja kriittisten tietokantojen laadunvarmistus. Tämän yrityskaupan myötä Itella nousi informaatiologistiikka-alan johtavien yritysten joukkoon Ruotsissa, missä se pystyy nyt hoitamaan yritys- 14 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

17 Itella Informaatio ten ja viranomaisten tietovirrat tilauksesta aina laskuun saakka. Itella Information Oy osti Elisa Oyj:ltä aineistonsiirtopalveluja koskevan liiketoiminnan. Aineistonsiirtoliiketoimintaan kuuluvat EDI/OVTtyyppinen sähköinen sanomanvälitys sekä sitä tukeva sovellusvuokrausliiketoiminta. Ne liittyvät tilausten, tilausvahvistusten ja laskujen määrämuotoiseen ja automaattiseen tiedonsiirtoon yritysten ja julkishallinnon tietojärjestelmien välillä. Näin Itellan asema vahvistui johtavana kaupan alan sanomanvälittäjänä. Kasvu jatkuu kaikilla palvelualoilla Digitalisoitumisen eteneminen vaikuttaa myönteisesti Itella Informaation palveluiden kysyntään vuonna Organisaatiot tehostavat toimintaansa luopumalla manuaalisista prosesseista ja ylimääräisistä työvaiheista. Sisään tuleva tieto digitoidaan ja tietoa käsitellään organisaation sisällä sähköisesti. Lähtevä viestintä digitalisoituu ja verkkoasiointi lisääntyy muun muassa sähköisen kuluttajalaskutuksen muodossa. Itella Informaation kasvu tulee laskutuksen ulkoistamisen sekä sanomanvälityksen ja dokumenttienhallinnan palveluista erityisesti Pohjoismaissa. Muun muassa ipost-palvelua laajennetaan uusille markkinoille Pohjoismaissa ja Saksassa. Osaamista ja markkinaosuutta vahvistetaan myös yritysostoin. Vuoden 2008 ensimmäinen kauppa julkistettiin tammikuussa: Itella laajenee Puolaan ostamalla tulostukseen ja dokumenttien hallintaan erikoistuneen BusinessPoint S.A:n liiketoiminnan. Itella tulostaa yksistään Suomessa yli kirjettä päivässä laskuja, tiliotteita, asiakaspostituksia, kyselyitä ja viranomaistiedotteita. Solarille digitaalitulostusta Tanskassa, Norjassa, Hollannissa ja Suomessa Sähkö- ja lvi-alan kansainvälinen tukkuliike Solar käyttää Itellan digitaalisen tulostuksen palveluja Tanskassa ja Norjassa. Vuoden 2008 aikana yhteistyö laajenee, kun Itella tulostaa Solaryhtiöiden aineistoa myös Hollannista ja Suomesta. Vuosittain Itella tuottaa Solarille tulostetta. Suomessa Solar käyttää myös Itellan sähköisen laskutuksen palveluja. Tele2 käyttää Itellaa Baltian edelläkävijämarkkinoilla Tele2 on 17 Euroopan maassa toimiva teleoperaattori, joka käyttää Itellan palveluita tulostuksessa, sähköisessä laskutuksessa, suoraveloituksessa, sähköisessä arkistoinnissa ja skannauksessa Virossa, Latviassa ja Liet tuassa. Baltian maat ovat sähköisen laskutuksen edelläkävijöitä. Esimerkiksi Virossa yli puolet Tele2:n kuluttajalaskuista toimitetaan perille verkkolaskuna. Itellasta valtionhallinnon laskunvälittäjä Itella voitti alkuvuodesta 2007 tarjouskilpailun Suomen valtion laskujenvälityksestä. Vuosittain valtionhallintoon saapuu yli 2,7 miljoonaa laskua, ja sieltä lähtee 13,2 miljoonaa laskua. Suurimpia lähettäjiä ovat Ajoneuvohallintokeskus (noin 6,7 miljoonaa ajoneuvoveron laskua) ja Viestintävirasto (yli 5 miljoonaa TV-maksulaskua). Itella digitoi virastoon saapuvat laskut ja muuntaa lähtevät laskut vastaanottajan haluamaan muotoon sähköiseksi tai paperille.

18 16 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

19 Itella Logistiikka Itella Logistiikka toimii palvelulogistiikan operaattorina Pohjois-Euroopassa ja partnereiden kautta globaalisti. Sen palvelut kattavat rahdin ja huolinnan, sopimuslogistiikan, paketti- ja kuljetuspalvelut sekä it-ratkaisut. Palvelualueet Rahti ja huolinta Sopimuslogistiikka Paketti- ja kuljetuspalvelut Konsultointi Toimintamaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua ja Venäjä Tunnusluvut 2007 Liikevaihto 619,8 miljoonaa euroa Liikevoitto 22,2 miljoonaa euroa Henkilöstö (31.12.) Liikevaihto Vuosi 2007 Itellan toiminta Venäjällä käynnistyi huhtikuussa, kun Moskovassa avattiin neliömetrin logistiikkakeskus. Uudet logistiikkakeskukset avattiin myös Kaunasissa huhtikuussa ja Oslossa marraskuussa. Itellan varastokapasiteetti nousi neliömetriin. Itella vahvisti asemaansa huonekalulogistiikassa ostamalla toukokuussa SHW Logistiikka Oy:n. Logistiikkakeskusten varastopinta-ala Itella osti ruotsalaisen PS Logistics AB:n heinäkuussa. L Oréal Finland Oy ulkoisti kosmetiikkatuotteiden logistiikkansa Itellalle. Päätettiin rakentaa uudet logistiikkakeskukset Pietariin ja Tallinnaan sekä laajentaa Moskovan keskusta. Itella hankki yli 13 hehtaarin maa- alueen Tuusulasta uuden palveluvaraston rakentamiseksi lähivuosina. Yritysten ja kuluttajien paketit (Suomi) milj. euroa m milj. kpl Vuosikertomus 2007 Itella Oyj 17

20 Visio 2012: Itella Logistiikan tavoitteena on olla palvelulogistiikan johtava toimija Pohjois-Euroopassa sekä partnerien kautta globaalisti. Palvelulogistiikka perustuu asiakkaiden liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen ja sen pohjalta tarjottaviin logistisiin ratkaisuihin. Itella Logistiikka tukee ja kehittää asiakasyritys tensä liiketoimintaa tarjoamalla palveluita rah tiin ja huolintaan, kuljetuksiin ja jakeluihin, varas toin tiin sekä sopimuslogistiikan kokonaisratkaisuihin. Itella on luotettu kumppani, jolle asiak kaat voivat ulkoistaa logistiikkaprosessinsa yksittäisen osan tai sen koko hallinnan ja kehittämisen. Itella Logistiikka toimii omien yhtiöidensä kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Strategisten kumppanien verkosto koostuu logistiikkayrityksistä, joiden avulla Itella tarjoaa asiakkailleen globaalisti kattavia logistiikkapalveluita. Palvelulogistiikka ratkaisuja asiakkaan liiketoimintaan Itellan ydinosaamista on palvelulogistiikka, jossa se tarjoaa asiakkaan strategiaa tukevat ratkaisut materiaalivirtojen tehokkaaseen ja täsmälliseen hallintaan. Itellan toiminnassa yhdistyvät laaja kansainvälinen palvelupeitto ja kyky tarjota paikallisia ratkaisuja asiakkaan liiketoimintaan linkittymällä. Kehittyneet tietojärjestelmät ja teknologian hyödyntäminen ovat olennainen osa tarjottavia ratkaisuja. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että koko logistisen toimintaketjun hallinta voidaan integroida asiakkaan omiin tietojärjestelmiin. Itellan varastonohjausjärjestelmän kautta asiakas pystyy seuraamaan tapahtumia reaaliaikaisesti. Itella Logistiikan keskeinen asiakaskohderyhmä ovat yritykset, joiden toiminta edellyttää pitkien tilaus-toimitusketjujen tehokasta hallintaa. Suomen markkinoilla Itellalla on vahva markkina-asema kaikilla logistiikan osaamisalueilla. Muilla markkinoilla Itella Logistiikan palvelutarjontaa kehitetään markkina-aseman vahvistamiseksi. Kansainvälistä rahti-, huolintaja kuljetusosaamista Itellan rahti- ja huolintapalvelut käsittävät maa-, meri- ja lentorahdin sekä terminaali- ja tullipalvelut. Laadukkaat, nopeat ja turvalliset palvelut perustuvat pitkäaikaiseen markkinakokemukseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Täydet kontit ja osakuormat kulkevat Itellan vastuulla globaalisti asiakkaan tarpeiden mukaan. Itellan kuljetuspalvelut kattavat aikataulutetun kuljetus- ja jakeluverkoston suunnittelun ja hallinnan sekä jakelun yksittäisistä paketeista lavoihin. Sopimuslogistiikan kokonaisratkaisuja toimitusketjun hallintaan Sopimuslogistiikan palveluilla Itella tehostaa asiakkaiden toimitusketjujen hallintaa. Itellan ratkaisut optimoivat tavaravirtojen tasaisuuden, varaston kiertonopeuden ja tuotteiden laadukkaan saatavuuden loppuasiakkaalle. Itellan logistiikkakeskusten pinta-ala kasvoi vuonna 2007 noin neliömetrillä. 18 Vuosikertomus 2007 Itella Oyj

Itella Oyj Tulos 2007

Itella Oyj Tulos 2007 Itella Oyj Tulos 2007 15.2.2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelupalvelut Itella Informaatio informaatiologistiikan

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Itella Oyj Tulos 2008

Itella Oyj Tulos 2008 Itella Oyj Tulos 2008 13.2.2009 1 13.2.2009 Itella Oyj Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan Päivittäiset postipalvelut kaikkialla Suomessa Itella Viestinvälitys kirje, lehti ja

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tulos 2005 9.3.2006

Suomen Posti konsernin tulos 2005 9.3.2006 Suomen Posti konsernin tulos 2005 9.3.2006 2 Liikevaihto kasvoi vahvasti, kannattavuus heikkeni Liikevaihto 1 348,2 miljoonaa euroa (+9,1 %) Vertailukelpoinen liikevoitto 71,8 milj. euroa ( 14,7%) Vertailukelpoinen

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yleistä

Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yleistä 1 (6) 10.8. Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yleistä Suomen Posti Oyj:n nimi muuttui 1.6. Itella Oyj:ksi, ja samalla koko konserni muuttui Itellakonserniksi. Suomessa kuluttajia palvellaan edelleen

Lisätiedot

7-9 / Muutos (%) 1-9 / / 2006

7-9 / Muutos (%) 1-9 / / 2006 1 (5) 26.10.2007 Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007 Liikevaihto ja tulos Heinä-syyskuu Konsernin liikevaihto kasvoi 391,2 miljoonaan euroon (359,8 miljoonaa euroa). Kasvu oli 9 %, ilman yritysostojen

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Sinun ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa.

Sinun ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Sinun ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Itella lyhyesti Palvelut Päivittäiset postipalvelut Palvelulogistiikan ratkaisut Taloushallinnon prosessit Liikevaihto / liiketoimintaryhmä

Lisätiedot

Posti Group. Sujuvampi arki.

Posti Group. Sujuvampi arki. Posti Group Sujuvampi arki. Posti pähkinänkuoressa Posti- ja logistiikkapalvelut, verkkokaupan palvelut ja taloushallinnon ulkoistuspalvelut Toimintaa 11 maassa Yli 200 000 yritysasiakasta Henkilöstöä

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

Postin muutos markkinatoimijaksi - monopolista vapaaseen kilpailuun Timo J. Anttila Sidosryhmäjohtaja Posti Group

Postin muutos markkinatoimijaksi - monopolista vapaaseen kilpailuun Timo J. Anttila Sidosryhmäjohtaja Posti Group Postin muutos markkinatoimijaksi - monopolista vapaaseen kilpailuun 8.4. 2016 Timo J. Anttila Sidosryhmäjohtaja Posti Group 1 Tapiolan Rotarit 8.4. 2016 Päivän teemat: Monopolista vapaaseen kilpailuun

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004

Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 Q3 Suomen Posti Oyj Osavuosikatsaus 2004 tammikuu syyskuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa, kustannusten hallinta paransi kannattavuutta Liikevaihto 886,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Postinjakelun sähköinen tulevaisuus

Postinjakelun sähköinen tulevaisuus Postinjakelun sähköinen tulevaisuus Itella Oyj Tommi Tikka Kehitysjohtaja 1 Itella-konserni Ratkaisut tieto- ja tuotevirtojen hallintaan Euroopassa ja Venäjällä Itella Viestinvälitys postipalvelut kaikkialla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Kansainvälistyvä lehtijakelu

Kansainvälistyvä lehtijakelu Kansainvälistyvä lehtijakelu Jukka Nikkinen kehitysjohtaja, Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, Liikevaihto liiketoiminnoittain (2003), milj. euroa 2 Elokuvateatteritoiminta: 52,8 milj.

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella

Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Asiakaspalvelun l kehittäminen i / Itella Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishanke Aloitusseminaari 1.2.2012 Jyrki Laakso, palvelujohtaja Itella Posti Oy 1 1.2.2012 Itella Oyj Itella lyhyesti

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Talousjohtaja Matti Salmi Pörssi-illat Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

ORIOLA-KD Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet. Oriola-KD Corporation

ORIOLA-KD Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet. Oriola-KD Corporation ORIOLA-KD Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet 1 Sisältö Oriola-KD lyhyesti Oriola-KD:n päivitettyä strategiaa tukeva uusi toimintamalli Kuluttaja-liiketoiminta Palvelut-liiketoiminta Terveydenhuolto-liiketoiminta

Lisätiedot

Me tarjoamme tavoittamisen ratkaisut

Me tarjoamme tavoittamisen ratkaisut vuosikertomus 2006 Me tarjoamme tavoittamisen ratkaisut Suomen Posti -konsernin lähes 25 000 ammattilaista tuottavat älykkään logistiikan palveluita yhdeksässä Pohjois-Euroopan maassa. Heidän toimenkuvansa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Digia Day 24.5.2012. SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet. Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä?

Digia Day 24.5.2012. SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet. Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä? Digia Day 24.5.2012 SmartPOST yhdistää asiakkaan ja tuotteet Kuinka yhdistää asiakkaat ja paketit arjessa, kun molemmat ovat muutosten keskellä? Aku Happo Itella Viestinvälitys, Verkkokauppa- ja Pakettipalvelut

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013.

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Vuosikertomus 2013 Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevaihto 2 598,5 (2 474,4) miljoonaa euroa Liikevoitto

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Itella Oyj. Yli 370 vuoden ainutlaatuinen yrityshistoria Liikevaihto 1,8 miljardia euroa Toimintaa 15:ssä Euroopan maassa 29 000 työntekijää

Itella Oyj. Yli 370 vuoden ainutlaatuinen yrityshistoria Liikevaihto 1,8 miljardia euroa Toimintaa 15:ssä Euroopan maassa 29 000 työntekijää Itella Oyj Itella Oyj tarjoaa palveluja tieto- ja materiaalivirtojen hallintaan Yli 370 vuoden ainutlaatuinen yrityshistoria Liikevaihto 1,8 miljardia euroa Toimintaa 15:ssä Euroopan maassa 29 000 työntekijää

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä 30.6.2017 Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Stockmann Herkut Suomessa siirtyvät S-ryhmälle S-ryhmä ostaa Stockmann Herkkujen päivittäistavaraliiketoiminnan

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus 2.11.2015

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus 2.11.2015 Oyj:n osavuosikatsaus Sisältö Heinä-syyskuu 215 Tammi-syyskuu 215 Liiketoimintaryhmät - Postipalvelut - Paketti- ja logistiikkapalvelut - Itella Venäjä - OpusCapita Liitteet 2 Alkuvuoden volyymikehitykset

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07 Aspon Q2 2007 23.8.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q2 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 11,6 %, yritysosto mukaanlukien 22,8 % Liikevoitto ilman kertaeriä 4,2 milj. euroa

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

SanomaWSOY:n strategian painopisteet. Hannu Syrjänen toimitusjohtaja Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, 15.11.

SanomaWSOY:n strategian painopisteet. Hannu Syrjänen toimitusjohtaja Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, 15.11. SanomaWSOY:n strategian painopisteet Hannu Syrjänen toimitusjohtaja Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, SanomaWSOY-konserni SanomaWSOY Pro forma Liikevaihto 2 488,7 milj. EBITA 362,0 milj.

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2009 1. maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö 1. KONEen kilpailukyvyn kehittäminen 2. Taloudellinen kehitys 3. Markkinakehitys 4. Kehitysohjelmat 5. Markkinanäkymät

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2012 Ohjelmistoista palveluihin Ohjelmistoista palveluihin: Voimakas

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

Kamux osavuosikatsaus

Kamux osavuosikatsaus Kamux osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2017 23.11.2017 Kamuxin kasvu vauhdittui alkuvuodesta 1. Kasvu vauhdittui jatkamme matkaamme strategiamme mukaisesti Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote 10.2.2016 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä vuonna 2015 Markkinatilanne Kalmarissa ja Hiabissa hyvä, mutta haastava MacGregorissa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007 2006 Tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset luvut vuodelta 2006 Saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi 2 910 (pro 2005: 2 385) milj. euroon. Q4 aikana tilauksia saatiin 716 milj.

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot