Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas LUKUVUODEN PALVELUHINNASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas LUKUVUODEN 2014-2015 PALVELUHINNASTO"

Transkriptio

1 Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas LUKUVUODEN PALVELUHINNASTO

2 2 VARSINAISET OPPILAAT KOTIKUNTAKORVAUS siirtyy oppilaan kotikunnalta suoraan VM:n kautta Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaalle. Kotikuntakorvaus kattaa osan alla mainituista palveluista, loppu rahoitetaan valtion budjettivaroin. OPETUS PIENRYHMISSÄ - HOJKS - koulutyöskentelyssä tarvittavat apuvälineet (ei henkilökohtaisia tietokoneita) - jatko-opintosuunnitelma TERVEYDENHOITO, SAIRAANHOITO JA KUNTOUTUS - kuntoutussuunnitelman laadinta ja seuranta - koulun erikoislääkärin tekemät tutkimukset ja hänen määräämänsä koulussa tapahtuvat terapiat ja arviot: fysio-, toiminta- ja puheterapia psykologiset arviot - kouluterveydenhoidon palvelut - sosiaalityöntekijän palvelut ASUMISPALVELUT - kuntouttava hoito ja ohjaus/omatoimisuussuunnitelma - vapaa-ajan toiminta Mikäli oppilaan koulumatkat voidaan toteuttaa päivittäin POL 32.2 mukaisesti - 2 ½ h/päivä alle 13-vuotiailla ja 3h/päivä, jos oppilas on kouluvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta ja oppilaalla on tarve asua Mäntykankaalla, asuminen on oppilaalle maksullista. MAKSULLISENA LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEKONSUL- TAATIO Sopimus tehdään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. KOULUKULJETUKSET Kuljetuksista tehdään sopimus oppilaan kotikunnan kanssa. HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA/HOITAJA Mahdollisesta henkilökohtaisesta avustajasta (lähiohjaaja) tehdään sopimus oppilaan kotikunnan kanssa. AAMU- JA ILTAPÄI- VÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminta 475 /kk (alv 0%) Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminta järjestetään oppilaskodissa koulupäivinä kello 7-17 välisenä aikana. Palveluun kuuluu kuntouttavan hoidon ja ohjauksen lisäksi ohjattu vapaaajantoiminta.

3 3 OHJAUSPALVELUT TUKIJAKSOT Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas tarjoaa erilaisia tukijaksoja kotikunnissaan opiskeleville. Jaksot tukevat oppilasta koulussa ja kotona. Tukijaksolla oppilaan kanssa työskentelee moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja auttaa oppilasta vahvistamaan koulunkäynnin taitojaan. Tukijaksoihin liittyy usein erillisiä ohjauskäyntejä oppilaan kotikuntaan, katso sivu 5. Jaksoihin ja ohjauskäynteihin tarvitaan lähete ja maksusitoumus, joka annetaan koulutoimesta tai sosiaali- ja terveysalan toimijoilta. Kunta maksaa jaksoon liittyvät koulukuljetukset. Kuljetuksissa voidaan hyödyntää Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaan olemassa olevia kuljetusreittejä. Koulunkäynnin tukijakso 330,00 /pv (alv 0%) Koulunkäynnin tukijakson hinta on 660,00 /pv, josta peritään 50 %. Opetusministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37. Koulunkäynnin tukijaksolla tuetaan erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan koulunkäyntiä. Jaksolle voivat hakeutua oppilaat, joilla on haasteita oppimisessa tai koulunkäynnissä. Jakson pituus on 2-6 viikkoa. Pidempi koulunkäynnin tukijakso 210,00 /pv (alv 0%) Koulunkäynnin tukijakson hinta on 420,00 /pv, josta peritään 50 %. Opetusministeriön asetus eräiden valtion oppi-laitosten maksullisista suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37. Pitkät tukijaksot kestävät 6 vko - 6 kk ja ne sisältävät mahdollisuuden asumiseen oppilaskodissamme. Jakson tavoitteena on löytää toimintatapoja, joilla tuetaan oppilaan opiskelua omassa lähikoulussa ja selvitetään, millaisia tukitoimia opiskelu edellyttää. Oppilaan huoltajat sekä hänen oma lähikoulunsa ovat vahvasti mukana toimintakäytänteiden luomisessa. Tukijaksoa edeltää aina tukijaksosta vastaavan opettajan ohjauskäynti oppilaan omaan lähikouluun. Ohjauskäynnin aikana määritellään yhdessä jakson tarkoitus ja tavoitteet. Jakso suunnitellaan aina aluksi kuuden viikon mittaiseksi. Neljännen tukijaksoviikon lopulla yhteistyössä oppilaan, kotikoulun ja vanhempien kanssa arvioidaan tukijakson lopullinen kesto. Tukijakson päätyttyä järjestetään aina oppilaan omassa lähikoulussa nivelpalaveri, jonka tarkoituksena on tukea yhteisesti luotujen ja sovittujen tukitoimien siirtymistä osaksi oppilaan arkea. Samassa yhteydessä myös sovitaan tulevista oppilaan opiskelua tukevista yhteistyötavoista.

4 4 Kuntoutus- ja kouluarviojakso 420,00 /pv (alv 0%) Kuntoutus- ja kouluarviojakson hinta on 840,00 /pv, josta peritään 50 %. Opetusministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37. Kuntoutus- ja kouluarviojakson aikana arvioidaan oppilaan koulunkäynnin ja kuntoutuksen tilanne. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma. Jakson pituus on 5-10 päivää. Erikoislääkärin palvelut 260,00 tai 420, 00 /pv (alv 0%) Erikoislääkärin palvelujen hinta on 560,00 tai 840,00 /pv, josta peritään 50%. Opetusministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37. Poliklinikkakäynti, jonka aikana arvioidaan oppilaan kuntoutuksen tarve. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma. Mikäli käyntiin sisältyy myös muiden kuntoutustyöntekijöiden arviointeja, veloitetaan korkeampi hinta. Koulupaikka-arviojakso 350,00 /pv (alv 0%) Koulupaikka-arviojakson hinta on 700,00 /pv, josta peritään 50 %. Opetusministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37. Koulupaikka-arviojakson aikana selvitetään oppilaan tarpeisiin sopivin koulupaikka. Oppilaan koulunkäynnin ja kuntoutuksen tilanne kartoitetaan yhteistyössä oppilaan kotikunnan kouluviranomaisten kanssa. Jakson pituus on 10 päivää. Lisäopetuksen arviojakso 150,00 /pv (alv 0%) Lisäopetuksen arviojakson hinta on 300,00 /pv, josta peritään 50 %. Opetusministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37. Lisäopetuksen arviojaksolla arvioidaan Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaan lisäopetuksen soveltuvuutta opiskelijalle. Jakson pituus on 5 päivää. Opintojen tavoitteena on valmentautuminen jatko-opintoihin.

5 5 OHJAUS JA ARVIONTI Arvioinnin ja ohjauksen tarkoituksena on vahvistaa oppilaan opiskelua omassa lähikoulussa. Ohjaus kohdistuu oppilaaseen, hänen perheeseensä sekä oppilaan kanssa työt tekeviin ammattihenkilöihin. Ohjaus tapahtuu joko Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaalla tai lapsen/nuoren päiväkodissa, koulussa tai kotona. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tehostetun/erityisen tuen järjestäminen TVT-osaaminen Tietokoneavusteinen oppiminen Toiminnallisen näönkäytön arviointi ja tutkimukset Kommunikointi - AAC-menetelmien ohjaus Tuen tarpeessa olevien oppilaiden osallisuus taito- ja taideaineissa Koulun kehittäminen Osallistavan oppimisympäristön rakentaminen Oppilashuolto Opetussuunnitelmatyö Kodin ja koulun yhteistyö Ohjaus ja arviointi oppilaan toimintaympäristössä tai Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaalla 280,00 /käynti (alv 0%) kesto 6 h 170,00 /käynti (alv 0%) kesto 3 h Kaksi asiantuntijaa 460,00 /käynti (alv 0 %) kesto 6 h Ohjauskäynnin hinta on 560,00, josta peritään 50 %. Ohjauskäynnin hinta on 340,00, josta peritään 50 %. Ohjauskäynnin hinta on 920,00, josta peritään 50 %. suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37. Toiminnallisen näönkäytön ohjaus ja arviointi 280,00 / 6 h (alv 0 %) kesto 6 h suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37. Arviointi sisältää arkisen työskentelyn arviointia oppimistilanteissa ja ympäristössä liikkumisessa. Oppilaalle voidaan tehdä tarvittaessa standardoidut hahmottamisen testit. Samalla voidaan arvioida myös mm. näönkäyttöä eri tilanteissa, värien erottelua, kasvojen ilmeiden tunnistamista, kontrastien näkemistä, työskentelynäköä lähelle, apuvälineiden tarvetta ja olemassa olevien apuvälineiden ja/tai opettajan tai muun lähihenkilön kanssa sekä lausunto ja suositukset jatkotoimenpiteistä ja tarvittavista hankinnoista.

6 Neuropsykiatrinen valmennus 100,00 /1 h 30 min (alv 0%) Perusopetuksen päättäneille ym. nuorille 110,00 /1 h 30 min (+ alv 24%) suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37., ALV -laki 84. Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia (adhd, add, asperger, käyttäytymishäiriöitä). Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä ja se on yksilöllistä. Valmennus kestää puolesta vuodesta kahteen vuoteen. 6 Työnohjaus 100,00-120,00 /45 min (+ alv 24%) Työyhteisö-, ryhmä- ja yksilötyönohjausta opetus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Työyhteisösovittelu konfliktitilanteisiin.. Luki-testaus Ryhmätestauksesta tehdään asiakkaalle tarjous, hinta riippuu testattavien opiskelijoiden määrästä. Yksilöllinen luki-testaus 155 (+ alv 24 %) Testauksissa käytetään Niilo Mäki- instituutin seulontatestiä Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille. Tutustumis- ja opintokäynnit 55,00 /20 hlön ryhmä (+ alv 24%) 50,00 /tunti (+ alv 24%) Ryhmät (max. 20) voivat tutustua Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaan toimintaan. Käyntiin sisältyy toiminnan yleisesittely, jonka kesto on 1,5 h. Tutustumisen yhteyteen voidaan tilata erillinen luento koulun osaamisalueilta.

7 7 KOULUTUSPALVELUT Tilauskoulutus Koulutuksen hinta määräytyy koulutuksen sisällön mukaan. Koulutukset suunnitellaan tilaajan toiveiden ja koulutustarpeiden mukaisesti, joko Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaalla tai tilaajan omalla paikkakunnalla (esim. VESO-koulutus). suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 3, ALV 0 %, ALV-laki Opetusministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37. MUU PALVELUTOIMINTA Tilapäinen hoito lukuvuoden aikana tai nivelvaiheen opiskelijat 105,00 /vrk (+alv 0% tai 24%) 155,00 /vrk (+alv 0% tai 24%) 205,00 /vrk (+alv 0% tai 24%) Päiväoppilailla on mahdollisuus maksusitoumuksin yöpyä Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykankaan oppilaskodissa. Palveluun kuuluvat asumisen ja ruokailujen lisäksi kuntouttava hoito ja ohjaus sekä ohjattu vapaa-ajantoiminta. I Enintään 3 tunnin avustus ja yövalvonta II Enintään 5 tunnin avustus ja yövalvonta III Yli 5 tunnin avustus ja yövalvonta suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 2, ALV 0 %, ALV -laki 37. Opetusministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 3, ALV 24 %, ALV -laki 84. Lasten ja nuorten kesätoiminta 170,00 /vrk (+ alv 24%), ALV -laki 84. Lasten ja nuorten kesätoiminta on tarkoitettu kouluikäisille liikuntavammaisille, neurologisesti sairaille ja pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mielekästä toimintaa sekä tukea vanhempien jaksamista. Toiminta on tilapäistä hoitoa ja se sisältää kuntouttavan hoidon ja ohjauksen, ohjatun vapaa-ajantoiminnan, asumisen ja ruokailun.

8 8 Nuorten aikuisten kesätoiminta 260,00 /vrk (+ alv 24 %), ALV -laki 84. Nuorten aikuisten kesätoiminta on tarkoitettu nivelvaiheessa oleville, kotona asuville liikuntavammaisille, neurologisesti sairaille ja pitkäaikaissairailla nuorille aikuisille. Tavoitteena on aktivoida nuoria aikuisia sekä selvittää heidän elämäntilannettaan. Toiminta sisältää terapeuttien pitämät ryhmätoimintatuokiot, sosiaalityöntekijän /kuntoutusohjaajan tukikeskustelut, kuntouttavan hoidon ja ohjauksen, ohjatun vapaa-ajantoiminnan, asumisen ja ruokailun. VUOKRAT Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas vuokraa esteettömiä tiloja. Liikuntasalin vuokra (ma-pe) Liikuntasalin vuokra (ma-pe) 50,00 /pv (+ alv 10 % tai kokoustilana + alv 24 %) 15,00 /h (+ alv 10 % tai kokoustilana + alv 24 %) suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 3, ALV 10 % ALV-laki 85 a Sauna + uima-allas + takkahuone (la - su) 50,00 /2 h (+ alv 24%) Vammaislaskettelukelkan vuokraus 30,00 /vrk (+ alv 24 %)

9 9 RUOKAILU JA MAJOITUS Ruokailu: Aamupala tai iltapala Lounas, päivällinen Kahvi ja kahvileipä Kahvi ja makea + suolainen 4,00 (sis. alv 14 %) 8,00 (sis. alv 14 %) 3,80 (sis. alv 14 %) 4,90 (sis. alv 14 %) suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 3, ALV 14 % ALVlaki 85 Majoitus 33,00 (sis. alv 10 %) suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 3, ALV 10 % ALVlaki 85 a OPPIMATERIAALIT JA JULKAISUT * ALV 0 %, valtion sisäinen myynti * suoritteista (1097/1998, 1041/2000) 3, ALV 10 % ALV-laki 85 a ** Hinnat sisältävät ALV:n Have fun with English ONE (kirja, 98 sivua) Lisätehtäviä ja oheismateriaalia englannin perusteista sanatasolla Liisa Pentikäinen Marja-Leena Penttinen 4. painos 2013 ISBN English for You TWO (kirja, 96 sivua) Lisätehtäviä ja oheismateriaalia englannin perusteista sanatasolla Liisa Pentikäinen 3. painos 2013 ISBN Feel free with English THREE Lisätehtäviä ja oheismateriaalia englannin perusteista sanatasolla Liisa Pentikäinen 1. painos 2013 ISBN Resan till svenska ETT Lisätehtäviä ruotsin kielen perusteista sanatasolla Liisa Pentikäinen 1. painos ,00, +käsittelyja 49,00, +käsittelyja 49,00 + käsittelyja 49,00 + käsittelyja

10 Matikka koitos 1 (kirja, 94 sivua) Matematiikan perusteita 0-10 lukualueella Liisa Pentikäinen Birgitta Lönn-Korhonen 2. painos 2013 ISBN Pupuloikka Toiminnanohjauksen ja visuaalisen hahmottamisen harjoituksia Birgitta Lönn-Korhonen Liisa Pentikäinen Luokittelen, yhdistän ja luen luokittelukortit Liisa Pentikäinen Classify, combine, read Jag klassificerar, kombinerar, läser (kirja, 50 sivua) Käsitteitä, luokittelua ja lukutaitoa vahvistavia harjoituksia Marja-Leena Penttinen Liisa Pentikäinen 3. painos 2013 ISBN Näit, näinkö, näin! kirja (kirja, 130 sivua + CD) Visuaalisen hahmottamisen tehtäviä Eija Häyrinen Kristiina Jokinen Inkeri Miinalainen Mika Suhonen 3. painos 2013 ISBN Mennään Metsään-lautapeli (48 korttia) Liisa Pentikäinen Raija Laitinen 1. painos 2009 SKU Sirkus Säpinä (korttipeli, 25 korttia) Vuorovaikutteinen sirkusleikki Raija Laitinen 1. painos 2012 SKU Porina Parit (korttipeli 40 korttia) Kuvapeli, jossa etsitään yhteen kuuluvia asioita Raija Laitinen 1. painos 2012 SKU Ympäri Ämpäri Up Down All Around Korttipelissä harjoitellaan toiminnallisesti suunta- ja paikkakäsitteitä Raija Laitinen 2. painos 2013 SKU YKI- Yhdessä on kivaa! (50 korttia) Toiminnallinen korttipeli sosiaalisten vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen Raija Laitinen 1. painos 2013 SKU Esineviidakko (62 korttia ja värinoppa) Laatu- ja vertailukäsitteitä harjoittava kuvapeli Raija Laitinen 1. painos 2013 SKU Saatavana erillinen materiaalipaketti pelin yhteydessä käytettäväksi Turvis - turvallisuustietopeli vuorovaikutteinen oppimispeli, jossa opitaan turvallisuustietoutta Mika Miettinen ja Jouko Tirkkonen 1. painos ,00, +käsittelyja 25,00, +käsittelyja 30,00, +käsittelyja 37,00, +käsittelyja 40,00 +käsittelyja 45,00, +käsittelyja 25,00, +käsittelyja postikulut 30,00, +käsittelyja 35,00 + käsittelyja 27,00 + käsittelyja 35,00 + käsittelyja 9,00 + käsittelyja 17,00 + käsittelyja

11 Erityisesti elämään (kirja, 110 sivua) Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aikuisten elämäntilanne ja palvelut Tuula Kiviranta Pia Walle Jussi Väänänen 1. painos 2009 ISBN Näkökulmia näköpulmiin (kirja, 168 sivua) Liikuntavammaisten koululaista toiminnallisen näönkäytön arviointi Tuula Kiviranta Ulla Eronen Elisa Heikkinen Inkeri Miinalainen Aulikki Tervo 1. painos 2008 ISBN SDM-menetelmä - Sherborne Developmental Movement Vaikeasti vammaisten ja autististen lasten liikunnassa DVD Suomen Vammaisurheilu - ja liikunta VAU ry Tuotettu 2007 SKU ,00, +käsittelyja 52,00, +käsittelyja 45,00, +käsittelyja Rehtori Inkeri Kekäläinen on hyväksynyt palveluhinnaston Palveluhinnasto tulee voimaan ja se on voimassa toistaiseksi. Oppimis- ja ohjauskeskus Mäntykangas Mäntykankaan koulu Inkeri Kekäläinen rehtori

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS TUEN MUOTO ARVIOINTI Erityisen tuen päätös Tarkistetaan 2. ja 6. luokkien keväällä HOJKS Voimakkaampi tuki Oppimissuunnitelma ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI Arviointi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 Ammatti ja työ 4/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9 Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 1 4 /2008 ADHD ja varusmiespalvelus,

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot