(Me) 4-6/ / / / /2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006"

Transkriptio

1 R A M I R E N T- K O N S E R N I N O S AV U O S I K AT S A U S TA M M I K E S Ä K U U

2 KESKEISET TUNNUSLUVUT (Me) 4-6/ / / / /2006 Liikevaihto 152,0 116,7 288,6 221,8 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 55,7 37,7 102,2 72,3 171,6 Liikevoitto (EBIT) 36,5 23,1 65,5 43,9 110,3 % liikevaihdosta 24,0 % 19,8 % 22,7 % 19,8 % 22,2 % Tulos ennen veroja (EBT) 34,9 20,7 62,0 40,1 102,9 Katsauskauden tulos 26,2 16,2 46,3 32,0 79,2 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,24 0,15 0,42 0,30 0,73 Oma pääoma/osake, laimennettu, e 2,59 1,98 2,44 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,4 % 22,3 % 28,1 % Nettovelka 279,6 190,0 186,3 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 99,4 % 88,5 % 70,3 % Omavaraisuusaste, % 39,3 % 41,0 % 45,4 % Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, Me 147,2 93,3 176,5 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 51,0 % 42,1 % 35,4 % Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa ) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. 2

3 KANNATTAVA KASVU JATKUI VUODEN 2007 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ Liikevaihto kasvoi vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 30,1 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ollen 288,6 (221,8) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA), ilman kiinteistöjen myyntivoittoja, kasvoi 48,8 % ollen 99,6 (66,9) Me; sisältäen myyntivoitot liikevoitto ennen poistoja kasvoi 41,2 % ollen 102,2 (72,3) Me. Liikevoitto (EBIT), ilman kiinteistöjen myyntivoittoja, kasvoi 63,6 % ollen 62,9 (38,5) Me; sisältäen myyntivoitot liikevoitto kasvoi 49,4 % ollen 65,5 (43,9) Me. Liikevoittomarginaali nousi 21,8 %:in (17,3 %) ilman myyntivoittoja. Tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 54,8 % ollen 62,0 (40,1) Me. Tulos/osake (laimennettu) kasvoi 40 % ollen 0,42 (0,30) e. Investoinnit olivat 147,2 (93,3) Me. Nettovelka oli 279,6 (190,0) Me ja nettovelkaantumisaste 99,4 % (88,5 %). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 28,4 % (22,3 %). TOIMITUSJOHTAJA KARI KALLION KOMMENTIT: Liiketoimintaympäristö oli edelleen suotuisa kaikilla markkinoilla. Kasvu jatkui hyvänä kaikissa segmenteissämme, ja toisen neljänneksen liikevaihto oli ennätyksellisen korkea. Ramirent on edelleen investoinut voimakkaasti lisäkapasiteettiin ennen kesän huippusesongin alkua voidakseen vastata suureen kysyntään. Toukokuussa Ramirent vahvisti edelleen markkinaasemaansa ja laajensi asiakaskuntaansa ostamalla kurottajanostimien vuokraukseen erikoistuneen yhtiön, jonka toiminta kattaa koko Tsekin tasavallan. Korkea käyttöaste ja lisääntynyt tehokkuus kaikissa segmenteissä paransivat liikevoittoa. Kannattavuus parani voimakkaasti erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa johtuen lisääntyneestä tehokkuudesta ja hyvin ajoitetuista investoinneista. Ramirent jatkaa sisäisen tehokkuuden parantamista ja etsii edelleen myös yritysostokohteita tukeakseen kannattavaa kasvua. Ramirent arvioi ylittävänsä selvästi taloudelliset tavoitteensa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on Vantaalla ja sillä on 296 (284) toimipistettä kahdessatoista maassa. Rakentamisen taso on säilynyt Pohjoismaissa korkeana katsauskauden aikana. Keski- ja Itä-Euroopan maissa (Venäjä, Baltian maat, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta) rakennusalan markkinat ovat edelleen vahvat. LIIKEVAIHTO JA TULOS Hyvä markkinatilanne ja suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin kasvattivat liikevaihtoa 30,1 %. Kasvu oli voimakkainta Ramirent Europessa (+67,0 %) ja Suomessa (+36,8 %), jossa myös vuoden 2006 yritysostot kasvattivat liikevaihtoa. Kannattavuus parani kaikissa segmenteissä. Liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 63,6 % ollen 62,9 (38,5) Me oikaistuna kiinteistöjen myynneistä saaduilla kertaluonteisilla voitoilla. Ramirentin strategia on vapauttaa pääomaa vuokrakalustoinvestointeihin. Ramirent myi kiinteistönsä Suomessa vuoden 2007 toisella neljänneksellä ja sai siitä kertaluonteiden 2,4 Me:n voiton. Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä Ruotsin kiinteistöt myytiin 5,4 Me:n kertaluonteisella voitolla. Ramirent Europen nopea kasvu jatkuu. Kehitys on ollut erityisen hyvää Tsekin tasavallassa, jossa Ramirentin toiminta käynnistyi vasta vuosi sitten. Konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 288,6 (221,8) Me:on, josta Suomen liikevaihto oli 61,7 (45,1) Me, Ruotsin 72,5 (61,1) Me, Norjan 68,1 (58,1) Me,

4 Tanskan 26,5 (21,8) Me ja Ramirent Europen 60,7 (36,3) Me. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Konsernin katsauskauden liikevoitto ilman kiinteistöjen myyntivoittoja oli 62,9 (38,5) Me, josta Suomen 14,7 (9,0) Me, Ruotsin 15,0 (8,2) Me, Norjan 16,1 (12,7) Me, Tanskan 3,8 (2,0) Me sekä Ramirent Europen 15,6 (7,0) Me. Kannattavuus parani voimakkaimmin Ruotsissa, Tanskassa ja Ramirent Europessa. Vuodesta 2007 alkaen Ramirent on perustanut osakepohjaisen palkkiojärjestelmän avainjohtajilleen kaikissa maissa. Yhtiön hallintoperiaatteissa kuvatun ohjelman enimmäismäärä vastaa Ramirentin osakkeen arvoa. Konsernin liikevoittomarginaali nousi 21,8 %:in (17,3 %). Konsernin liikevoitto sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot oli 65,5 (43,9) Me ja liikevoittomarginaali oli 22,7 % (19,8 %). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 62,0 (40,1) Me. Katsauskauden tulos oli 46,3 (32,0) Me. Ramirentin tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Sijoitetun pääoman tuotto on 28,4 % (22,3 %) ja oman pääoman tuotto 37,7 % (29,6 %). INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä 147,2 (93,3) Me, josta koneja laiteinvestoinnit olivat 145,7 (91,7) Me. Investointien merkittävä kasvu johtuu Ramirentin tavoitteesta lisätä vuokrakalustokapasiteettia vastaamaan kysyntää sekä kehittää tuotevalikoimaa ja toimipisteverkostoa palvelemaan asiakkaita paremmin. Investoinnit on tehty tänä vuonna aikaisemmin vastaamaan huippusesongin kysyntää. Pitkäaikaisiin varoihin kohdistuneet kokonaispoistot olivat katsauskaudella 36,7 (28,5) Me, josta poistot koneista ja laitteista olivat 34,9 (27,3) Me. Aineellisten pitkäaikaisten varojen muut vähennykset olivat 9,5 (15,0) Me, josta 4,3 (3,2) Me kohdistui koneisiin ja laitteisiin. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 76,5 (73,1) Me. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla positiivinen 71,5 (62,0) Me. Investointien rahavirta oli 132,2 (-71,8) Me. Rahoituksen rahavirta oli 61,1 (9,9) Me. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 1,6 (1,4) Me aiheuttaen 0,5 (0,1) Me:n nettomuutoksen käteisvaroissa edellisen vuoden loppuun verrattuna. Johtuen aikaistetuista ja kasvaneista investoinneista Ramirentin korollinen vieras pääoma kasvoi 93,8 Me vuoden 2006 lopusta ollen katsauskauden lopussa 281,1 (191,5) Me. Nettovelka oli katsauskauden lopussa 279,4 (190,0) Me. Nettovelkaantumisaste kasvoi 99,4 %:in (88,5 %). Ramirent Oyj perusti Me:n kotimaisen yritystodistusohjelman kattamaan vuoden sisäisiä kausiluontoisia rahoitustarpeitaan sekä toimimaan joustavana ja edullisena lyhtyaikaisen rahoituksen lähteenä. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 166,6 (62,8) Me. Taseen loppusumma oli 716,4 (524,8) Me. Yhtiön omavaraisuusaste oli 39,3 % (41,0 %). LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN JA SUOMEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI KATSAUSKAUDELLA Ramirent Oyj:n tytäryhtiö Ramirent Finland Oy solmi sopimuksen kahdeksan Suomessa omistamansa kiinteistön ja kolmen vuokraoikeuden sekä yhden tytäryhtiönsä omistaman kiinteistön myynnistä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle. Ramirent Finland Oy kirjasi kaupoista 2,4 Me:n suuruisen myyntivoiton. Ramirent jatkaa vuokralla myymissään toimipisteiden tiloissa. Ramirent Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Ramirent s.r.o. Tsekin tasavallassa ja KMB Stavební Servis s.r.o. sopivat kaupasta, jolla Ramirent s.r.o. osti KMB Stavební Servisin vuokrausliiketoiminnan. KMB Stavbeni Servis on erikoistunut kurottajanostimien vuokraukseen ja sen vuokraustoiminta kattaa koko Tsekin tasavallan. Ramirent aloitti toiminnan Tsekin tasavallassa vuonna Tällä kaupalla Ramirent laajentaa asiakaskuntaansa ja vahvistaa asemaansa Tsekin vuokrausmarkkinoilla. 4

5 LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Ramirent-konsernin liiketoiminta kehittyi katsauskaudella kaikissa segmenteissä voimakkaasti edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Erityisesti Suomen, Ruotsin ja Ramirent Europen toiminnot kehittyivät hyvin katsauskaudella. Vuoden toisella neljänneksellä myynnin kasvu jatkui voimakkaana erityisesti Suomessa ja Ramirent Europessa. Kannattavuus parani varsinkin Ruotsissa, Tanskassa ja Ramirent Europessa. Vuoden 2007 tammikuusta alkaen segmenteiltä on veloitettu hallintokuluveloitus, joka koostuu tietyistä konsernihallinnon kuluista. Muutos on otettu huomioon vuoden 2006 vertailuluvuissa. Suomi Suomessa liiketoiminta oli hyvin aktiivista edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 36,8 % ja oli 61,7 (45,1) Me. Vuoden 2006 loppupuolella tehdyt yritysostot kasvattivat liikevaihtoa 7 %. Edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna Suomen toiminnan tulos parani merkittävästi johtuen liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto ilman kiinteistöjen myynnistä saatua kertaluonteista voittoa oli 14,7 (9,0) Me ja liikevoittomarginaali nousi 23,9 %:in (20,0 %). Ruotsi Ruotsin liiketoiminta jatkoi vuonna 2006 alkanutta voimakasta kehitystä. Liikevaihto kasvoi 18,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 72,5 (61,1) Me. Uusia asiakasryhmiä pyrittiin tavoittamaan investoinneilla uuteen kapasiteettiin ja tuotevalikoiman laajennuksella ja nykyisiä asiakkaita parantuneella asiakaspalvelulla. Tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta, korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta ja kustannustehokkuudesta. Liikevoitto oli 15,0 (8,2, ilman kiinteistöjen myynnistä vuonna 2006 saatua voittoa) ja liikevoittomarginaali parani 20,7 %:in (13,4 %). Norja Norjassa liiketoiminta jatkui hyvällä tasolla. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 17,2 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 68,1 (58,1) Me. euroa. Norjan toimintojen tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin edelleen parantuneesta kapasiteetin käyttöasteesta ja liikevaihdon kasvusta erityisesti nostimien osalta. Liikevoitto oli 16,1 (12,7) Me ja liikevoittomarginaali 23,6 % (21,9 %). Tanska Tanskan liiketoiminta kasvoi katsauskauden aikana. Liikevaihto kasvoi 21,3 % ja oli 26,5 (21,8) Me. Koneiden ja laitteiden jälleenvuokrauksen osuus pieneni, mutta oli edelleen korkea johtuen liikevaihdon nopeasta kasvusta. Kannattamattoman tuotelinjan lakkauttaminen vuonna 2006 paransi osittain kannattavuutta. Liikevoitto oli 3,8 (2,0) Me ja liikevoittomarginaali 14,2 % (9,3 %). Ramirent Europe Ramirentin liiketoiminta Keski- ja Itä-Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta) kehittyi edelleen hyvin positiivisesti. Suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin, korkea käyttöaste ja toimipisteverkoston laajentaminen paransivat edelleen Ramirentin markkina-asemaa. Unkarissa toimipisteverkostoa on järjestelty uudelleen. Ramirent on vahvistanut asemaansa Tsekin tasavallassa, jossa toiminta alkoi vasta vuosi sitten. Liikevaihto kasvoi 67,0 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen ja oli 60,7 (36,3) Me. Liikevoitto parani 122,3 % ollen 15,6 (7,0) Me ja liikevoittomarginaali 25,6 % (19,3 %). HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (2.723) henkilöä. Suomen toiminnoissa henkilöstön määrä kasvoi 674:än (562) pääosin johtuen telineprojektien tilapäisen työvoiman määrästä. Ruotsin toiminnoissa työskenteli 587 (567), 619 (554) Norjan toiminnoissa, 220 (189) Tanskan toiminnoissa, (841) Ramirent Europen toiminnoissa ja 12 (10) konsernihallinnossa. Katsauskauden lopussa konsernilla oli 296 (284) toimipistettä, joista Suomessa 95 (90), Ruotsissa 48 (46), Norjassa 37 (36), Tanskassa 16 (16) ja Ramirent Europessa 100 (96, kokonaislisäys 10). LIIKETOIMINTARISKIT Merkittävimmät Ramirentin liiketoimintaan vaikuttavat riskit liittyvät rakennusteollisuuden taloudellisiin sykleihin ja lisääntyneeseen kilpailuun. Henkilöstön saatavuus ja pitäminen yhtiön palveluksessa on yksi tärkeimmistä lyhyen ajan riskeistä.

6 Ramirentiin kohdistuu rahoitusriskejä, joista ulkomaan rahaan kohdistuvat valuuttariskit ja korkoriski on katsottu merkittävämmiksi kuin muut taloudelliset riskit. Ramirentin rahoitusperiaatteita päivitettiin toisella neljänneksellä siten, että keskimääräinen korkojen kiinnittämisaika pidennettiin 9-15 kuukaudesta kuukauteen. Ramirent toimii 12 maassa, jolloin yhtiöön kohdistuu maakohtaisia riskejä. Riski on kuitenkin hajautunut, ja konsernitasolla yksittäisen markkinan laskusuhdanteen vaikutus on rajallinen. Ramirentin liiketoimintariskit ja niiden hallinta on kuvattu vuoden 2006 vuosikertomuksessa. Riskit eivät ole muuttuneet merkittävästi vuoteen 2006 verrattuna. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymä maksuton osakeanti, jossa yhdellä vanhalla osakkeella sai maksutta kolme uutta osaketta, merkittiin kaupparekisteriin , jolloin yhtiön osakkeiden lukumäärä oli Yhtiön osakepääomaa ei korotettu maksuttoman osakeannin yhteydessä. Ramirentin vuoden 2002 B-sarjan optioilla merkittiin katsauskaudella uutta, maksuttomalla osakeannilla oikaistua osaketta, joiden seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin ,12 eurolla. Korotukset merkittiin kaupparekisteriin ja Ramirentin osakepääoma oli ,47 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä oli ( ) kpl ja ( ) euroa eli osakekannasta 40,5 % (37,7 %) vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 21,50 (9,00) euroa ja alin 11,02 (5,38) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 16,12 (6,78) euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus oli 20,14 (7,75) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ( ) euroa. 6

7 OSAKKEENOMISTAJAT JA LIPUTUSILMOITUKSET Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat: Osakemäärä kpl Osuus % osakkeista Nordstjernan AB ,91 % Oy Julius Tallberg Ab ,38 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,63 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,14 % Odin Norden ,92 % Odin Forvaltnings AS ,22 % Odin Europa SMB ,82 % Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto ,65 % Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,63 % Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,61 % Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ,63 % Muut osakkeenomistajat ,47 % Yhteensä ,0 % Ramirent sai Julius Baer Holding Ltd::ltä Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. Julius Baer Holding Ltd. -konserniin (Julius Baer konserni) kuuluvien yksiköiden sekä Julius Baer konsernin hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Ramirentissä nousi tehdyillä osakekaupoilla osakkeeseen edustaen 5,149 % Ramirentin ääni- ja osakemäärästä. Yksityiskohtaiset tiedot omistusosuuksista Julius Baer konsernin sisällä on annettu pörssitiedotteessa Ramirent sai Nordstjernan AB:ltä Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. Nordstjernan AB:n omistusosuus Ramirentissä laski tehdyillä osakekaupoilla osakkeeseen edustaen 22,8 % Ramirentin ääni- ja osakemäärästä. Osakkeen merkintähinta on 2002B -optio-oikeuksilla Ramirent Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Huhtikuussa 2005 toteutetun osakesplitin, huhtikuussa 2007 toteutetun maksuttoman osakeannin sekä vuosina 2005, 2006 ja 2007 maksettujen osinkojen jälkeen jokainen optio oikeuttaa merkitsemään kahdeksan osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan, joka on 9,56 euroa. Yhden osakkeen laskennallinen merkintähinta on 1,195 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2002B on VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET OPTIO-OIKEUDET 2002 Katsauskauden lopussa 2002B -optioita oli jäljellä kpl. Katsauskauden jälkeen optioilla on merkitty yhteensä uutta osaketta päättyneen merkintäikkunan aikana. Näiden merkintöjen jälkeen 2002B-optioita on jäljellä kappaletta, joilla voidaan merkitä yhteensä osaketta. Yhtiökokouksen päätökset ovat luettavissa edellisestä osavuosikatsauksesta ja yhtiön kotisivuilta Osingonjako Vuoden 2007 yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,20 (0,60) euroa osakkeelta (vastaten 0,30 (0,15) euroa maksuttoman osakeannin jälkeen). Osinko maksettiin

8 Maksuton osakeanti Vuoden 2007 yhtiökokous päätti lisätä osakkeiden lukumäärää antamalla uusia osak keita osakkeenomistajille maksutta (maksuton osakeanti) siten, että yhdellä osakkeella sai kolme uutta osaketta. Maksuttoman osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä oli kpl. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Osakkeiden merkintä 2002B optio-oikeuksilla Ramirent Oyj:n vuoden 2002B -optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä uutta Ramirentin osaketta päättyneen merkintäikkunan aikana. Merkintöjä vastaava Ramirentin osakepääoman korotus 7.388,26 euroa arvioidaan tulevan merkityksi kaupparekisteriin Ramirentin osakepääoma on korotuksen jälkeen ,73 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Nyt tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen Ramirentin 2002B optiooikeuksia on jäljellä kappaletta, joiden perusteella voidaan merkitä yhteensä Ramirentin osaketta. TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin hallitus hyväksyi vuonna 2006 konsernin uudet taloudelliset tavoitteet. Ramirent keskittyy kannattavaan kasvuun ja vahvaan taloudelliseen asemaan, joka luo lujan taloudellisen pohjan liiketoiminnan pitkän aikavälin päätöksille. Uudet taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat: - Osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 % vuodessa - Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 % - Osingonjakosuhde vähintään 40 % vuosituloksesta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Hyvän markkinatilanteen uskotaan jatkuvan vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla. Yhtiö arvioi, että kokonaisrakentaminen kasvaa tänä vuonna keskimäärin 3-4 % Pohjoismaissa. Pohjoismaiden suurimpien rakennusyhtiöiden tilauskannat osoittavat, että rakentamisen volyymi kasvaa edelleen. Toisaalta työvoiman ja rakennusmateriaalin niukka tarjonta saattaa jatkossa rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Yhtiö arvioi vakaan kasvun jatkuvan Keski- ja Itä-Eurooopan markkinoilla. Vuokrausasteen uskotaan edelleen kasvavan kone- ja laitevuokrauksessa konsernin markkinoilla, sillä rakennusyhtiöt valitsevat lisääntyvässä määrin koneen vuokrauksen kuin investoivat omaan kalustoon. Tästä johtuen Ramirent arvioi konevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna Ramirent on investoinut voimakkaasti uuteen kapasiteettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yhtiö odottaa positiivista kassavirtaa ja siten velkaantumisasteen paranevan loppuvuonna. Ramirent on hyvässä asemassa hyötyäkseen markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista. Yhtiö jatkaa myös yritysostokohteiden etsimistä ja sisäisen tehokkuuden parantamista tukeakseen kannattavaa kasvua. Yhtiö arvioi ylittävänsä selvästi taloudelliset tavoitteensa. SEGMENTTITIEDOT, TULOSLASKELMA, TASE, LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TUNNUSLUKU- INFORMAATIO SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET Ramirent Oyj siirtyi kansainväliseen IFRStilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards). Yhtiö on ottanut käyttöön seuraavat standardin muutokset ja IFRIC:t tilikaudesta 2007 alkaen: IAS 1 muutos Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot; IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Liitteet; IFRIC 8, 9, 10, 11 ja 12. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudellisiin lukuihin. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Samoja laadintaperiaatteita ja taloudellisten tunnuslukujen määrittelyjä on sovellettu kuin Ramirentin Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa vuodelta Segmenttitiedot on esitetty Ramirentin ensisijaiselta segmentiltä, joka perustuu maantieteelliseen jakoon. Ramirent Oyj on alkanut veloittaa segmenteiltä hallintokuluveloituksen alkaen. Segmenttitietoja on muutettu vastaavasti.

9 S E G M E N T T I T I E D O T N E L J Ä N N E K S I T TÄ I N (Me) 4-6/07 1-3/ /06 7-9/06 4-6/06 1-3/ /06 Liikevaihto Suomi 34,6 27,1 29,4 28,2 24,4 20,7 102,7 Ruotsi 36,7 35,8 38,1 31,6 31,2 29,9 130,9 Norja 33,3 34,8 33,0 29,2 28,9 29,2 120,3 Tanska 14,0 12,5 14,1 14,0 11,6 10,2 50,0 Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 33,9 26,8 31,8 28,4 20,8 15,5 96,4 Segmenttien välinen liikevaihto -0,5-0,4-0,2-1,6-0,1-0,5-2,4 Liikevaihto yhteensä 152,0 136,6 146,2 129,8 116,7 105,1 497,9 Liikevoitto Suomi 8,3 6,4 6,8 9,4 5,5 3,5 25,1 Osuus liikevaihdosta, % 23,9% 23,6% 23,0% 33,2% 22,8% 16,8% 24,5% Ruotsi 7,6 7,4 7,5 6,1 4,5 3,7 21,8 Osuus liikevaihdosta, % 20,7% 20,7% 19,6% 19,2% 14,4% 12,5% 16,7% Norja 8,3 7,8 7,2 6,7 7,2 5,5 26,6 Osuus liikevaihdosta, % 24,9% 22,4% 21,8% 22,9% 25,0% 18,7% 22,1% Tanska 2,5 1,3 2,5 2,6 1,3 0,7 7,0 Osuus liikevaihdosta, % 17,8% 10,4% 17,4% 18,3% 11,4% 6,8% 14,1% Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 8,7 6,9 9,2 9,5 4,7 2,3 25,7 Osuus liikevaihdosta, % 25,6% 25,7% 28,9% 33,5% 22,7% 14,8% 26,6% Liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat kulut -1,4-0,8-0,6-0,2-0,2-0,3-1,3 Konsernin liikevoitto ilman kiinteistöjen myyntivoittoa 33,9 29,0 32,5 34,0 23,1 15,4 104,9 Osuus liikevaihdosta, % 22,3% 21,2% 22,2% 26,2% 19,8% 14,7% 21,1% 9

10 T U L O S L A S K E L M A (EUR 1.000) 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/ /06 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jako: Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus Vähemmistön osuus Yhteensä Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,42 0,30 0,73 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,42 0,30 0,74 10

11 TASE VARAT (EUR 1.000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset investoinnit Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1.000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Pakolliset varaukset Korolliset velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Korolliset velat Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin liittyvät velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

12 LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-6/07 1-6/ /06 Liiketoiminnan rahavirta 71,5 62,0 133,9 Investointien rahavirta -132,2-71,8-140,7 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 0,4 1,6 2,5 Lyhytaikaisten lainojen nostot/lyhennykset -26,0 Pitkäaikaisten lainojen nostot 119,2 24,4 20,2 Maksetut osingot -32,5-16,1-16,1 Rahoituksen nettorahavirta 61,1 9,9 6,6 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 0,5 0,1-0,2 Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden alussa 1,1 1,3 1,3 Rahavarojen muuntoero ,0 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 0,5 0,1-0,2 Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden lopussa 1,6 1,4 1,1 12

13 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (EUR 1.000) Myytävänä Yli- Arvon- olevien pitkä- Oma Osake- kurssi- Muunto- muutos- Kert. aik. varojen Väh. pääoma pääoma rahasto erot rahasto voittovarat erät osuus yhteensä Oma pääoma Muuntoerot 1-6/ Vähemmistön osuuden vähennys 1-6/ Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos 1-6/ Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero 1-6/ Käytetyt osakeoptiot 1-6/ Osingon-jako 1-6/ Kauden 1-6/2006 tulos Oma pääoma Muuntoerot 7-12/ Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos 7-12/ Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos 7-12/ Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero 7-12/ Suunnattu osakeanti 7-12/ Käytetyt osake-optiot 7-12/ Kauden 7-12/2006 tulos Oma pääoma Muuntoerot 1-6/ Koron-vaihto-sopimusten käyvän arvon muutos 1-6/ Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero 1-6/ Käytetyt osake-optiot 1-6/ Osingon-jako 1-6/ Kauden 1-6/2007 tulos Oma pääoma

14 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/07 1-6/ /06 Korolliset velat, Me 281,1 191,5 187,4 Nettovelka, Me 279,6 190,0 186,3 Sijoitettu pääoma, Me (kauden lopussa) 562,3 406,3 452,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,4 % 22,3 % 28,1 % Nettovelkaantumisaste, % 99,4 % 88,5 % 70,3 % Omavaraisuusaste, % 39,3 % 41,0 % 45,4 % Henkilöstö (keskimäärin) Henkilöstö (kauden lopussa) Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, Me 147,2 93,3 176,5 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 51,0 % 42,1 % 35,4 % Taloudellisten tunnuslukujen määrittelyt ovat vuoden 2006 vuosikertomuksessa. 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-6/07 1-6/ /06 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimennettu, e 0,42 0,30 0,73 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimentamaton, e 0,42 0,30 0,74 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimennettu, e 2,59 1,98 2,44 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimentamaton, e 2,59 2,00 2,45 Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimennettu Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimentamaton Osakemäärä (kauden loppu), laimennettu Osakemäärä (kauden loppu), laimentamaton Osakekohtaisissa tunnusluvuissa on otettu huomioon toteutettu maksuton osakeanti. 14

15 VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) Kiinteistökiinnitykset - 0,8 0,9 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu - 0,3 0,3 Yrityskiinnitykset - 2,7 - Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu - 1,6 - Yrityskiinnitykset 75,8 76,4 76,6 Muut pantatut varat 3,1 3,1 3,1 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu 192,0 184,8 183,8 Takaukset 2,0 2,5 2,8 Investointisitoumukset 60,7 Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vastaiset vähimmäismaksut 106,0 45,9 89,3 Ei purettavissa olevien rahoitusleasing-sopimusten vastaiset vähimmäismaksut 4,1 10,3 6,1 Rahoitusleasingvelka taseessa -4,0-10,0-5,8 Ei purettavissa olevien leasingsopimusten taseen ulkopuoliset vastaiset vähimmäismaksut 106,1 46,2 89,6 Johdannaisinstrumenteista johtuvat vastuut Kohde-etuuden nimellisarvo 166,6 62,8 49,9 Johdannaisinstrumenttien käypä arvo 0,7-0,1 0,1 Ramirentillä on lainajärjestelyjä, joihin liittyy omavaisuus-, velkaisuusaste-, korkokate- ja/tai muita tunnuslukukovenantteja. Ramirentin tunnusluvut olivat merkittävästi parempia kuin kovenanttien tunnuslukurajat. Ramirentillä ei ole lähipiiritapahtumia katsauskauden aikana. Yhtiöllä ei ole katsauskauden lopussa saatavia lähipiiriltä. Yhtiön tiedossa ei ole vireillä olevia oikeusprosesseja, joilla voisi olla olennainen vaikutus osavuosikatsauksen lukuihin. 15

16 TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle klo Helsingissä, Restaurant Pörssin Peilisalissa, Fabianinkatu 14. RAMIRENTIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2007 Vuoden 2007 osavuosikatsaus julkaistaan seuraavasti: tammikuu-syyskuu: keskiviikkona Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vantaalla RAMIRENT OYJ Hallitus LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Kari Kallio, puh tai sähköpostitse Talousjohtaja Heli Iisakka, puh tai sähköpostitse JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet 16

17 Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa 296 toimipisteessä 12 maassa ja sen kotipaikka on Helsinki. Liikevaihto vuonna 2006 oli 498 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli yli Ramirent on noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja Ramirent Oyj PL 116 (Äyritie 12a), FI Vantaa puh , faksi

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007 KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 Liikevaihto 136,6 105,1 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 46,5 34,7 171,6 Liikevoitto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti 1 (15) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti Liikevaihto kasvoi 35,4 % vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 105,1 (77,6)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2007

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2007 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2007 KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 7-9/2007 7-9/2006 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006 Liikevaihto 165,8 129,8 454,5 351,6 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 Q2 SUORA AUDIO CAST LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI 15.8.2008 KLO 10.00 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 15.8.2008

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-6/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta osakkeenomistajaa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Kari Kallio

Osavuosikatsaus Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Kari Kallio Toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu 1 (16) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006 Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,4 % edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS 9.5.2008 Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 9.5.2008 klo 10.00 Helsingissä, Restaurant

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa.

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017 PÖRSSITIEDOTE 9.11.2017 KLO 9:10 TULOS LÄHES KAKSINKERTAINEN - Liikevaihto 40,0 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa) - Liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Kari Kallio

Tilinpäätöstiedote Kari Kallio Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2006 Kari Kallio Toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Tilinpäätös 2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria 10

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2017 - KORJATTU PÖRSSITIEDOTE 10.8.2017 KLO 9:30 LIIKEVAIHTO KASVOI 40%. - Liikevaihto 26,0 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa) - Liikevoitto 1,3 miljoonaa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 30.6.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 80,7 (34,1) ME, kasvua 137% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 27,4 % edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali Ramirentin vuosi 2007 Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous 9.4.2008, Pörssisali Ramirent lyhyesti Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava konevuokraamo Liikevaihto 634 Me (2007) Yli 3.600

Lisätiedot