Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005"

Transkriptio

1 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus

2 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 48,9 % ollen 42,3 (28,4) Me. Liikevoitto (EBIT) kasvoi 142,6 % ollen 18,2 (7,5) Me. Nettovelka oli 187,9 (187,4) Me. Tulos ennen veroja (EBT) oli 14,5 (3,4) Me. EPS-luku (laimentamaton) oli 0,40 (0,12) e. EPS-luku (laimennettu) oli 0,40 (0,12) e. Omavaraisuusaste oli 38,4 % (35,7 %). DI Kari Kallio Ramirent-konsernin toimitusjohtajaksi tammikuussa Ramirent Oyj siirtyi kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards). Osavuosikatsauksessa esitetyt vertailuluvut vuodelta 2004 ovat myös IFRStilinpäätöskäytännön mukaisia. KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 4-6/ / / / /2004 Liikevaihto 95,1 80,5 172,7 141,7 316,2 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 25,7 16,4 42,3 28,4 77,2 Liikevoitto (EBIT) 13,3 5,1 18,2 7,5 33,0 Rahoitustuotot ja -kulut -2,0-2,0-3,7-4,1-9,8 Tulos ennen veroja (EBT) 11,3 3,0 14,5 3,4 23,2 Katsauskauden tulos 8,1 2,9 10,5 3,1 15,5 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,40 0,12 0,60 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,40 0,12 0,60 Oma pääoma/osake, laimennettu, e 6,40 5,71 6,33 Oma pääoma/osake, laimentamaton, e 6,44 5,71 6,34 Nettovelka 187,9 187,4 161,3 Omavaraisuusaste, % 38,4 35,7 41,4 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 110,7 124,8 97,0 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sekä Itä- ja Keski-Euroopan markkinoilla. Konevuokrausmarkkinat ovat yhtiön arvion mukaan kasvaneet Pohjoismaissa, erityisesti Norjan ja Tanskan markkinoilla. Markkinat ovat kasvaneet edelleen voimakkaasti Itä- ja Keski-Euroopan maissa (Venäjä, Baltian maat, Puola, Unkari, Ukraina). LIIKEVAIHTO JA TULOS Tilikauden ensimmäinen vuosipuolisko on Ramirent-konsernin toiminnassa tyypillisesti hiljaisempaa aikaa johtuen rakentamisen kausivaihteluista. Lisäksi monet panostukset ajoittuvat vuoden alkuun heikentäen ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta ja tunnuslukuja. Konsernin liiketoiminnassa tulos vaihtelee normaalisti koko tilikauden sisällä siten, että suurin osa vuoden tuloksesta syntyy kesän ja syksyn (touko-marraskuu) aikana. Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 172,7 (141,7) Me, josta Ramirent Suomen liikevaihto oli 37,1 (34,3) Me, Ramirent Ruotsin 50,2 (44,1) Me, Ramirent Norjan 46,3 (39,3) Me, Ramirent Tanskan 18,9 (12,1) Me ja Ramirent Europen 20,5 (12,7) Me. Liikevaihto kasvoi 21,9 % johtuen osittain siitä, että Altiman liiketoiminnot ovat mukana konsernin vertailuluvuissa vasta vuoden 2004 helmikuun alusta lukien ja Treffcon liiketoiminnot maaliskuun 2004 alusta lukien. Lisäksi voimakkaampaa orgaanista kasvua tapahtui Norjan, Tanskan ja Ramirent Europen toiminnoissa. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 18,2 (7,5) Me, josta Ramirent Suomen 5,1 (4,3) Me, Ramirent Ruotsin 2,8 (0,4) Me, Ramirent Norjan 6,6 (2,1) Me, Ramirent Tanskan 1,0 (-0,2) Me sekä Ramirent Europen 2,7 (0,9) Me. Katsauskauden tulos ennen veroja oli 14,5 (3,4) Me. Katsauskauden tulos oli 10,5 (3,1) Me. Konsernin kannattavuuden parantuminen verrattuna edelliseen vuoteen johtui liikevaihdon kasvusta sekä vuonna 2004 suoritetun Altiman integraation aiheuttamista synergisistä säästöistä. INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä 61,4 (126,1) Me, josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 57,2 Me. Pitkäaikaisiin varoihin kohdistuneet kokonaispoistot olivat katsauskaudella 24,1 (20,9) Me, josta poistot koneista ja laitteista olivat 23,0 Me. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 70,2 (65,4) Me. RAHOITUS JA TASE Liiketoimintojen kassavirta oli katsauskaudella positiivinen 31,8 (14,2) Me. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 1,5 (14,1) Me. Ramirentin korollinen vieras pääoma kasvoi vuoden 2004 lopusta 21,1 Me ja oli 189,5 Me. Nettovelka kasvoi vuoden 2004 lopusta 26,6 Me ja oli 187,9 Me. Nettorahoituskulut olivat 3,7 (4,1) Me. Summaan sisältyi positiivisia laskennallisia kurssieroja 0,6 Me (netto). Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 76,8 Me. Taseen loppusumma oli 442,0 (421,1) Me. Yhtiön omavaraisuusaste oli 38,4 % (35,7 %).

4 KARI KALLIO RAMIRENT-KONSERNIN UUDEKSI TOIMITUSJOHTAJAJAKSI Ramirent Oyj:n hallitus nimitti DI Kari Kallion Ramirent-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Kari Kallion työsuhde alkaa syyskuussa 2005 ja hän ottaa vastaan toimitusjohtajan tehtävät tammikuussa Kallio seuraa 60-vuotiasta Erkki Norviota, joka jää eläkkeelle palveltuaan yhtiötä yli 20 vuoden ajan. Erkki Norvio tulee jatkamaan hallituksen jäsenenä keskittyen erityisesti Keski- ja Itä- Euroopan liiketoimintojen kehittämiseen. KATSAUSKAUDELLA TEHDYT YRITYSOSTOT Puolalaisen vuokrausyrityksen osto Ramirent hakee kannattavia kasvumahdollisuuksia Itä- ja Keski-Euroopan maissa vahvistaakseen johtavaa asemaansa. Ramirent Oyj:n puolalainen tytäryhtiö, Ramirent S.A., allekirjoitti sopimuksen North Construction Sp.z o.o. n liiketoiminnan ostamisesta. North Construction on erikoistunut teollisuuden, erityisesti telakkateollisuuden, telineiden ja henkilönostinten vuokraukseen. Kaupan kohteen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1,6 Me. Kauppa astui voimaan Kauppa vahvisti Ramirentin asemaa Puolassa teollisuuden tavarantoimittajana. Hyrgruppen Sverige AB:n osto Ramirentin tavoitteena on laajentaa asiakaskuntaansa ja toimipisteverkostoaan Ruotsissa sekä edelleen vahvistaa Ruotsin toimintojensa kannattavuutta. Ramirent allekirjoitti sopimuksen yksityisomistuksessa olleen konevuokrausyrityksen Hyrgruppen Sverige AB:n ostamisesta. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 37 miljoonaa Ruotsin kruunua ja se toimii viidessä toimipisteessä Mälardalenissa. Kauppa astui voimaan Hyrgruppenilla on laaja asiakaskunta ja kokemusta paikallisista markkinoista. Vuodesta 1995 toiminut Hyrgruppen on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla ja kasvanut suotuisasti. Hyrgruppenin osto antaa Ramirentille tuotevalikoiman, joka sopii hyvin paikallisille asiakkaille ja jossa on kehityspotentiaalia jatkossa, kun sitä täydennetään Ramirentin tuote- ja palveluvalikoimalla. LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Ramirent-konsernin liiketoiminta on kokonaisuudessaan edennyt vuoden ensimmäisellä puoliskolla selvästi paremmin kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Toiminta on kehittynyt positiivisesti konsernin kaikilla markkina-alueilla. Erityisesti Ramirent Norjan (Bautas), Ramirent Europen ja Ramirent Tanskan toiminnot kehittyivät hyvin katsauskaudella. Suomi Suomessa liiketoiminta kehittyi positiivisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi 8,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lähes koko kasvu syntyi toisella neljänneksellä, jolloin liikevaihto kasvoi 12,6 %, ja kasvu oli orgaanista. Kasvua tapahtui kaikilla liiketoiminta-alueilla. Edelliseen vuoteen verrattuna Suomen toiminnan kannattavuus kehittyi suotuisasti johtuen Altiman integraation aiheuttamista synergisistä säästöistä sekä kasvaneesta liikevaihdosta. Liikevoittomarginaali oli 13,7 % (12,5 %).

5 Ruotsi Ruotsin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi 13,8 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ottaen huomioon, että Stavdal Lift myytiin viime vuoden joulukuussa, katsauskaudella tapahtui myös orgaanista kasvua. Altiman toiminnot olivat mukana kaikki kuusi kuukautta (edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona vain viisi kuukautta). Ruotsin toiminnan kannattavuus parantui edelliseen vuoteen verrattuna johtuen Altiman ja Stavdalin integraatiosta aiheutuneista synergisistä säästöistä sekä liikevaihdon kasvusta. Liikevoittomarginaali oli 5,6 % (0,9 %). Norja Norjan liiketoiminta kehittyi hyvin positiivisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liikevaihto kasvoi 17,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja pääosa kasvusta oli orgaanista kasvua. Kasvu perustui Norjan parantuneisiin rakentamisen markkinoihin. Norjan toiminnan kannattavuutta paransi edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun lisäksi Altiman integraatiosta aiheutuneet synergiset säästöt. Liikevoittomarginaali oli 14,3 % (5,3 %). Tanska Tanskan liiketoiminta kasvoi voimakkaasti katsauskauden aikana. Liikevaihto kasvoi 56,2 % johtuen siitä, että Altiman ja Treffcon toiminnot olivat mukana kaikki kuusi kuukautta (edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona Altima oli mukana viisi kuukautta ja Treffco neljä kuukautta). Lisäksi toiminta kasvoi orgaanisesti parantuneen rakentamisen markkinatilanteen myötä. Tanskan toiminnan kannattavuus on myös parantunut edelliseen vuoteen verrattuna johtuen Altiman ja Treffcon toimintojen integraatiosta aiheutuneista synergisistä säästöistä sekä liikevaihdon kasvusta. Liikevoittomarginaali oli 5,3 % (-1,7 %). Ramirent Europe Ramirentin liiketoiminta Itä- ja Keski-Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari ja Ukraina) kehittyi erittäin positiivisesti katsauskauden aikana. Liikevaihto kasvoi 61,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Tästä kasvusta suurin osa oli orgaanista kasvua. Ramirent Europen kannattavuus on kasvaneen liikevaihdon sekä Altiman integraatiosta johtuneiden synergisten säästöjen myötä myös parantunut selvästi. Liikevoittomarginaali oli 13,2 % (7,1 %). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (2.299) henkilöä. Näistä henkilöistä 572 (558) työskenteli Suomen toiminnoissa ja (1.741) toiminnoissa Suomen ulkopuolella. Vuoden 2004 vertailuluvuissa Altiman henkilöstö on mukana vain viisi kuukautta ja Treffcon henkilöstö neljä kuukautta. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA pidetty varsinainen yhtiökokous päätti: - muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. - lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa korottamatta (osakesplit). Osakesplit toteuttiin siten, että jokainen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,85 euron osake jaettiin siten, että kutakin osaketta vastaan sai kaksi (2) uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,425 euron osaketta.

6 - korottaa yhtiön osakepääomaa uusia osakkeita antamatta rahastoannilla ,53 eurolla. Rahastoannissa osakepääoman korotusta vastaava määrä siirrettiin ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannin seurauksena yhtiön osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo nousi 0,425 eurosta 0,43 euroon. Muutokset merkittiin kaupparekisteriin , jonka jälkeen Ramirentin osakepääoma oli ,58 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. Splitattu osake tuli kaupankäynnin kohteeksi Ramirentin vuoden 2002 optio-ohjelman A-sarjan optioilla merkittiin katsauskaudella uutta osaketta ja niiden seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin eurolla. Korotukset merkittiin kaupparekisteriin ja Ramirentin osakepääoma oli ,58 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. ALTIMAN VÄHEMMISTÖOSAKKEIDEN LUNASTUS Välimiesoikeus vahvisti Ramirent Oyj:n oikeuden lunastaa Altiman vähemmistöosakkeet ja vahvisti lunastushinnaksi 75,10 Ruotsin kruunua lisättynä Ruotsin lain mukaisella korolla lukien maksun tapahtumiseen saakka. Yhteensä vähemmistöosakkeen lunastus saatettiin päätökseen OSINGONJAKO pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti osingon määräksi 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeelle Teknisistä syistä VPC:n ( Värdepapperscentralen ) kautta tapahtuva osingonmaksu ruotsalaisille osakkeenomistajille tapahtui HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Yhtiön hallituksella on seuraavat valtuutukset: - päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla pääomarakenteen kehittämiseksi sekä käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yritys- tai liiketoimintakaupoissa siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä ei saa ylittää viittä prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään kappaletta. - päättää niiden omien osakkeiden luovuttamisesta, jotka on ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella. Valtuutuksen kohteena on enintään osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö toteuttaa yritys- tai liiketoimintakauppoja tai hankkii muutoin liiketoimintaan liittyvää omaisuutta hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen päättämässä laajuudessa. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. - päättää suunnatun osakeannin toimeenpanosta uusmerkinnöin siten, että uusmerkinnässä voidaan merkitä yhteensä enintään yhtiön osaketta, eli enintään 5 % kaikista nykyisistä osakkeista, ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään ,05 eurolla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita sekä päättämään

7 merkintähinnoista sekä merkintäehdoista. Valtuuksia voidaan käyttää osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritys- tai liiketoimintakauppojen rahoittaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä järjestely. Päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnöin, hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli ( ) kpl ja 138,58 (50,57) miljoonaa eli osakekannasta 43 % (26 %) vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 15,60 (8,55) euroa ja alin 9,85 (6,42) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 12,18 (7,51) euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus oli 15,51 (8,50) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ,06 ( )euroa. OSAKKEENOMISTAJAT JA LIPUTUSILMOITUS Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat: Osakemäärä kpl Osuus % osakkeista Nordstjernan AB ,19 Oy Julius Tallberg Ab ,15 Odin Forvaltning AS ,06 FIM Fenno Sijoitusrahasto ,01 Odin Finland ,65 Evli-Select Sijoitusrahasto ,45 EQ Pikkujättiläiset/EQ rahastoyhtiö Oy ,14 Optiomi Oy ,10 Fondita Nordic Small Cap Placfond ,07 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,83 Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ,10 Muut osakkeenomistajat , ,00 Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten omistuksessa tai määräysvallassa Ramirent Oyj:stä oli joko suoraan tai välillisesti 0,04 % osakkeista ja äänistä. Katsauskauden aikana Ramirent sai Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC:ltä ( GMO ) Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. GMO:n omistusosuus nousi tehdyillä osakekaupoilla osakkeeseen edustaen 5,34 % Ramirentin ääni- ja osakemäärästä. OPTIO-OIKEUDET 2002 Ramirent Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelman perustamisesta. Optioiden lukumäärä oli Näistä merkittiin tunnuksella 2002A ja tunnuksella 2002B. 25. tammikuuta yhtiön hallitus päätti mitätöidä tytäryhtiönsä hallussa olevat A-optiota ja B-optiota. Edellisen vuoden puolella oli mitätöity kummastakin sarjasta optiota.

8 Mitätöintien ja osakemerkintöjen jälkeen 2002A-optioita on tällä hetkellä kappaletta ja 2002B-optioita kappaletta. Ramirent 2002A -sarjan optiot on liitetty arvo-osuusjärjestelmään ja ne on otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla alkaen. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeuksilla 2002A ja 2002B Ramirent Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään kaksi kirjanpidollisesta vasta-arvoltaan 0,43 euron suuruista osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan, joka on 13,16 euroa. Yhden osakkeen laskennallinen merkintähinta on 6,58 euroa. Optio-oikeuksien perusteella yhtiön osakepääomaa voi korottaa enintään eurolla. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2002A on ja optio-oikeudella 2002B KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 2002B optio-oikeuksien listaaminen Yhtiön hallitus päätti , että 2002B -optio-oikeudet siirretään arvo-osuusjärjestelmään ja optioille haetaan listaamista Helsingin Pörssissä siten, että kaupankäynti optioilla alkaisi aikaisintaan Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2002B on B optioita on yhteensä kappaletta. Agentrade-Plusz Kft:n osto Ramirent Oyj on allekirjoittanut tänään sopimuksen unkarilaisen Agentrade-Plusz Kft:n (Agentrade) ostamisesta. Agentrade on Unkarin johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö, joka on toiminut alalla vuodesta 1991 lähtien. Agentradella on 18 toimipistettä eri puolilla Unkaria ja sen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 6,3 miljoonaa euroa. Agentraden palveluksessa on 88 henkilöä. Kauppa vahvistaa Ramirentin asemaa Unkarin konevuokrausmarkkinoilla. Yritysoston jälkeen tavoitteena on yhdistää Agentrade Ramirent Unkarin toimintoihin. Agentraden johto on sitoutunutta ja jatkaa yrityksen palveluksessa. Osana kauppahintaa Ramirent Oyj:n hallitus on päättänyt suunnata annissa Agentraden myyjille uutta osaketta. Suunnatun annin seurauksena Ramirentin osakepääoma nousee ,29 eurolla. Osakkeet listataan Helsingin pörssiin noin Puoleen uusista osakkeista kohdistuu 24 kuukauden ajan tietyin ehdoin laukeava ja yrityskaupan toteuttamispäivästä alkava myyntirajoitus. Uudet osakkeet voi myydä vasta kyseisen ajan jälkeen. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Pääpaino yhtiössä vuonna 2005 on parantaa edelleen konsernin kannattavuutta ja operatiivista kassavirtaa. Yhtiö tulee myös jatkamaan tiukkaa kulukontrollia ja pyrkii saamaan aikaan säästöjä keskittämällä hankintatoimintoja ja koordinoimalla investointeja konsernin sisällä. Ramirent-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2005 edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtuu rakentamisen markkinatilanteen paranemisesta Pohjoismaissa ja erityisesti Itä- ja Keski-Euroopan maissa. Lisäksi Altima oli mukana konsernissa vuonna 2004 vain 11 kuukautta. Ramirent-konsernin vuoden 2005 tuloksen arvioidaan paranevan selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. Tuloksen paraneminen johtuu liikevaihdon kasvusta sekä vuonna 2004 toteutetun integraation aiheuttamista synergisistä säästöistä.

9 SEGMENTTITIEDOT, TULOSLASKELMA, TASE, LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT, TUNNUSLUKUINFORMAATIO, VASTUUSITOUMUKSET SEKÄ TILIKAUDEN 2004 TULOKSEN JA OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMAT (IFRS VS. FAS) SEGMENTTITIEDOT (Me) 4-6/05 4-6/04 1-6/05 1-6/04 Liikevaihto Suomi 21,5 19,1 37,1 34,3 Ruotsi 26,7 25,7 50,2 44,1 Norja 24,3 21,1 46,3 39,3 Tanska 10,7 7,6 18,9 12,1 Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 12,0 7,1 20,5 12,7 Segmenttien välinen liikevaihto -0,1-0,2-0,3-0,8 Liikevaihto yhteensä 95,1 80,4 172,7 141,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,1 0,8 0,1 Poistot 12,5 11,4 24,1 20,9 Liikevoitto Suomi 3,7 3,1 5,1 4,3 Ruotsi 2,1 0,7 2,8 0,4 Norja 4,5 1,1 6,6 2,1 Tanska 0,9-0,3 1,0-0,2 Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 2,1 0,5 2,7 0,9 Liikevoitto yhteensä 13,3 5,1 18,2 7,5 Rahoituserät -2,0-2,0-3,7-4,1 Tulos ennen veroja 11,3 3,0 14,5 3,4 Osuus liikevaihdosta, % 11,8 3,8 8,4 2,4 Kauden tulos 8,2 2,9 10,5 3,1 Osuus liikevaihdosta, % 8,6 3,6 6,1 2,2 TULOSLASKELMA (EUR 1.000) 4-6/05 4-6/04 1-6/05 1-6/ /04 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut

10 VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jako: Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus Vähemmistön osuus Yhteensä Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,40 0,12 0,60 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,40 0,12 0,60 TASE VARAT (EUR 1.000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut sijoitukset Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1.000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT

11 Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-6/05 1-6/ /04 Liiketoiminnan rahavirta 31,8 14,2 50,5 Investointitoiminnan rahavirta -55,0-126,1-145,4 Rahoitustoiminnan rahavirta 17,6 120,7 96,7 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos -5,6 8,8 1,8 Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 7,1 5,3 5,3 Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 1,5 14,1 7,1 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (EUR 1.000) Kert. voittovarat Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Päättävä tase IAS 39 käyttöönotto IAS 39 käyttöönoton tuloverot Oikaistu oma pääoma Osakeper. maksut

12 Muuntoerot Koronvaihtosopimusten uudelleenarvostus Suoraan omaan pääomaan kirjatt. erien tulovero Omaan pääomaan suoraan kirjatut erät (netto) Kauden tulos Kauden tuotot ja kulut (netto) Osingonjako Osakkeiden kirjanpidoll. vasta-arvon korotus Käytetyt osakeoptiot Päättävä tase OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (EUR 1.000) Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kert. voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä FAS päättävä tase IFRS:n käyttöönoton vaikutus Alkava tase Osakeper. maksut Muuntoerot

13 Vähemm. osuuden pienenem Omaan pääomaan suoraan kirjatut erät (netto) Kauden tulos Kauden tuotot ja kulut (netto) Osingonjako Osakeanti Osakkeiden kirjanpidollisen vasta-arvon korotus Käytetyt osakeoptiot Päättävä tase OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (EUR 1.000) Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Kert. voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä FAS päättävä tase IFRS:n käyttöönoton vaikutus Alkava tase Osakeper. maksut Muuntoerot Vähemm. osuuden pienenem

14 Omaan pääomaan suoraan kirjatut erät (netto) Kauden tulos Kauden tuotot ja kulut (netto) Osingonjako Osakeanti Osakkeiden kirjanpidollis en vastaarvon korotus Käytetyt osakeoptiot Päättävä tase TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/05 1-6/ /2004 Korolliset velat, Me 189,5 201, Nettovelka, Me 187,9 187, Nettovelkaantumisaste, % 110,7 124, Omavaraisuusaste, % 38,4 35, Henkilöstö (keskimäärin) Henkilöstö (kauden lopussa) Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, Me 61,4 126, Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 35,6 89, OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-6/05 1-6/ Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimennettu, e 0,40 0,12 0,60 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimentamaton, e 0,40 0,12 0,60 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimennettu e 6,40 5,71 6,33

15 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimentamaton, e 6,44 5,71 6,34 Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimennettu Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimentamaton Osakemäärä (kauden loppu), laimennettu Osakemäärä (kauden loppu), laimentamaton Osakekohtaisissa tunnusluvuissa on otettu huomioon toteutettu osakkeen splittaus. VASTUUSITOUMUKSET (Me) Kiinteistökiinnitykset 7,3 8,9 8,9 Yrityskiinnitykset 264,8 265,3 265,3 Osakkeet(kirjanpitoarvo) 124,0 124,0 124,0 Korolliset velat, joita vastaan yllä mainitut vakuudet on annettu 183,6 202,4 182,3 Muut 4,7 8,9 5,5 Vastaiset leasingmaksut 27,2 14,0 28,8 Leasingvelka taseessa -17,6-12,2-22,0 Taseen ulkopuoliset vastaiset leasingmaksut 9,6 1,8 6,8 Konsernin johdannaissopimuksista johtuvat vastuut Nimellisarvo 76,8 82,6 82,6 Markkina-arvo -2,1-1,8-1,8 TILIKAUDEN TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA IFRS VS. FAS (EUR 1.000) IFRS FAS IFRS IFRS FAS IFRS 4-6/ /2004 oikaisut 1-6/ /2004 oikaisut LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut

16 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen veroja Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jako: Osakkeenomistajien osuus Vähemmistön osuus Katsauskauden tuloksen jako, yhteensä OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA PER IFRS VS. FAS (EUR 1.000) IFRS FAS IFRS oikaisut VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut sijoitukset Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ VELAT

17 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ NETTOVARAT, YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Oman pääoman täsmäytyslaskelma (IFRS vs. FAS) ja sekä tilikauden 2004 voiton täsmäytyslaskelma on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella Tiedotteessa on myös selvitys keskeisimmistä laskentaperiaatteista, jotka aiheuttavat eroja IFRS:n mukaan raportoitujen ja aikaisemmin Suomessa noteerattaville yhtiöille asetettujen säännösten (FAS, Finnish Accounting Standards) mukaan raportoitujen lukujen välillä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle klo Helsingissä, World Trade Centerissä, Aleksanterinkatu 17, Marskin sali, 2. kerros. OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMINEN Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkistetaan torstaina Helsingissä RAMIRENT OYJ Hallitus

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12.2006) 2(70) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT /2011 keskeiset tapahtumat: Liikevaihto 181,6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana.

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.4.2006 klo 11.30 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Konsernirakenteessa tapahtui katsauskaudella merkittäviä muutoksia, kun Stockmann luopui 1.1.2006 lukien Venäjän

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS 1(19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu (H1): - Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) kasvu 16 prosenttia - Liikevoitto 4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010 CRAMO OYJ TILINPÄÄTÖS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 MARKKINAT VAHVISTUIVAT, KANNATTAVUUS NOUSUUN TOISELLA VUOSI- PUOLISKOLLA

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Tilivuosi 2007 (1.1. - 31.12.2007) 2(85) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005 Liikevaihto: 85,2 miljoonaa euroa (76,8 milj. euroa) Liikevoitto: 6,3 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa) Tulos/osake: 0,11 euroa (0,10 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2009 6.5.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 MARKKINAT HEIKENTYIVÄT EDELLEEN, SÄÄSTÖTOIMENPITEET AIHEUTTIVAT KUSTANNUKSIA Liikevaihto 106,9 (126,8) milj. euroa, laskua 15,7 %, paikallisissa valuutoissa laskua

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa, kasvu 20,5 prosenttia - Orgaaninen kasvu 14,4 prosenttia - Liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa, kasvu 47,0

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut MEUR: 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006

Keskeiset tunnusluvut MEUR: 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 13.2.2008 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto vuonna 2007 kasvoi 22,6 % ja oli 1.025,0 MEUR (2006:835,9 MEUR).

Lisätiedot