RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007"

Transkriptio

1 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007

2 KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto 136,6 105,1 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 46,5 34,7 171,6 Liikevoitto (EBIT) 29,0 20,8 110,3 % liikevaihdosta 21,2% 19,8% 22,2% Tulos ennen veroja (EBT) 27,1 19,4 102,9 Katsauskauden tulos 20,1 15,8 79,2 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,74 0,59 2,93 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,74 0,59 2,95 Oma pääoma/osake, laimennettu, e 10,50 7,88 9,74 Oma pääoma/osake, laimentamaton, e 10,51 7,95 9,80 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,5% 21,4% 28,1% Nettovelka 208,0 157,6 186,3 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 73,1% 73,8% 70,3% Omavaraisuusaste, % 44,1% 44,5% 45,4% Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa ) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. 2

3 KANNATTAVA KASVU JATKUI VUODEN 2007 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ Liikevaihto kasvoi 30,0 % vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 136,6 (105,1) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA), ilman Ruotsin kiinteistöjen myynnistä vuonna 2006 saatua kertaluonteista voittoa, kasvoi 58,8 % ollen 46,5 (29,3) Me; sisältäen Ruotsin kiinteistöjen myyntivoiton kasvu oli 34,1 % (34,7 Me). Liikevoitto (EBIT), ilman Ruotsin kiinteistöjen myynnistä vuonna 2006 saatua kertaluonteista voittoa, kasvoi 88,8 % ollen 29,0 (15,4) Me; sisältäen Ruotsin kiinteistöjen myyntivoiton kasvu oli 39,7 % (20,8 Me). Liikevoittomarginaali nousi 21,2 %:in (14,7 % ilman kiinteistöjen myynnistä saatua voittoa). Tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 39,8 % ollen 27,1 (19,4) Me. EPS-luku (laimennettu) kasvoi 25,4 % ollen 0,74 (0,59) e. Nettovelka oli 208,0 (157,6) Me ja nettovelkaantumisaste 73,1 % (73,8 %). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 28,5 % (21,4 %). TOIMITUSJOHTAJA KARI KALLION KOMMENTIT: Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä poikkeuksellisen voimakkaasti hyvistä sääolosuhteista johtuen. Rakentaminen on lisäksi edelleen vilkasta Pohjoismaissa, ja voimakas kasvu jatkuu Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Korkea kapasiteetin käyttöaste ja kiinteiden kustannusten hallinta paransivat kannattavuutta kaikissa segmenteissä. Ramirent investoi vuonna 2007 edelleen paljon kapasiteettiin vastatakseen odotettuun voimakkaaseen kysyntään markkinoilla. Yhtiö etsii myös yritysostokohteita ja parantaa sisäistä tehokkuutta tukeakseen kannattavaa kasvua. Yhtiö arvioi ylittävänsä selvästi taloudelliset tavoitteensa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on Vantaalla ja sillä on 293 (272) toimipistettä kahdessatoista maassa. Rakentamisen taso on säilynyt korkeana katsauskauden aikana. Keski- ja Itä-Euroopan maissa (Venäjä, Baltian maat, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta) rakennusalan markkinat ovat edelleen vahvat. LIIKEVAIHTO JA TULOS Ensimmäinen neljännes on yleensä hiljaisempaa aikaa Ramirentin liiketoiminnassa johtuen rakentamisen kausivaihteluista. Hyvä markkinatilanne ja suotuisat sääolosuhteet kaikilla Ramirentin markkinoilla ja edellisen vuoden suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin kasvattivat liikevaihtoa 30,0 %. Kasvu oli voimakkainta Ramirent Europessa (+73,3 %) ja Suomessa (+30,9 %), jossa yritysostot vuonna 2006 kasvattivat liikevaihtoa osittain. Korkea kapasiteetin käyttöaste ja kiinteiden kustannusten hyvä hallinta paransivat kannattavuutta kaikissa segmenteissä. Liikevoitto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 88,8 % ollen 29,0 (15,4) Me ilman Ruotsin kiinteistöjen myynnistä vuonna 2006 saatua kertaluonteista voittoa. Kannattavuuden kasvu oli voimakkainta Suomessa, Ruotsissa ja Ramirent Europessa. Liikevoittomarginaali oli Suomessa 23,6 % (16,8 %), Ruotsissa 20,7 % (12,5 %) ja Ramirent Europessa 25,7 % (14,8 %). Konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 30,0 % ollen 136,6 (105,1) Me, josta Suomen liikevaihto oli 27,1 (20,7) Me, Ruotsin 35,8 (29,9) Me, Norjan 34,8 (29,2) Me, Tanskan 12,5 (10,2) Me ja Ramirent Europen 26,8 (15,5) Me. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 29,0 (20,8) Me, josta Suomen 6,4 (3,5) Me, Ruotsin 7,4 (9,3, sisältäen vuonna 2006 kiinteistöjen myynnistä saadun 5,4 milj. euron kertaluonteisen voiton) Me, 3

4 Norjan 7,8 (5,5) Me, Tanskan 1,3 (0,7) Me sekä Ramirent Europen 6,9 (2,3) Me. Konsernin liikevoittomarginaali nousi 21,2 %:in (14,7 %). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 27,1 (19,4) Me. Katsauskauden tulos oli 20,1 (15,8) Me. Ramirentin tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta, korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta sekä hyvästä kiinteiden kustannusten hallinnasta. Vuoden 2006 tulokseen sisältyy Ruotsin kiinteistöjen myynnistä saatu 5,4 milj. euron voitto. Sijoitetun pääoman tuotto on 28,5 % (21,4 %) ja oman pääoman tuotto 33,5 % (25,8 %). INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä 74,0 (41,4) Me, josta koneja laiteinvestoinnit olivat 72,8 (40,7) Me. Investointien merkittävä kasvu johtuu Ramirentin tavoitteesta lisätä vuokrakalustokapasiteettia vastaamaan kysyntää sekä kehittää tuotevalikoimaa ja toimipisteverkostoa palvelemaan asiakkaita paremmin. Pitkäaikaisiin varoihin kohdistuneet kokonaispoistot olivat katsauskaudella 17,4 (13,9) Me, josta poistot koneista ja laitteista olivat 16,4 (13,3) Me. Aineellisten pitkäaikaisten varojen muut vähennykset olivat 3,7 (12,9) Me, josta 2,5 (1,4) Me kohdistui koneisiin ja laitteisiin. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 76,7 (73,1) Me. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä positiivinen 47,1 (28,6) Me. Investointien rahavirta oli 68,4 (-21,7) Me johtuen kasvaneista investoinneista. Rahoituksen rahavirta oli 21,9 (-6,9) Me. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 1,7 (1,3) Me aiheuttaen 0,6 (0,0) Me:n nettomuutoksen käteisvaroissa edellisen vuoden loppuun verrattuna. Ramirentin korollinen vieras pääoma kasvoi 22,4 Me vuoden 2006 lopusta ollen katsauskauden lopussa 209,7 (158,8) Me. Nettovelka oli katsauskauden lopussa 208,0 (157,6) Me. Nettovelkaantumisaste oli 73,1 % (73,8 %). Ramirent Oyj päätti perustaa 100 Me:n kotimaisen yritystodistusohjelman. Ohjelman järjestäjänä ja yhtenä välittäjänä toimii Danske Bank A/S, Helsinki Branch; muita välittäjiä ovat Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Sampo Pankki Oyj. Ramirent Oyj käyttää yritystodistusohjelmaa kattamaan vuoden sisäisiä kausiluontoisia rahoitustarpeitaan sekä muuna joustavana ja edullisena lyhtyaikaisen rahoituksen lähteenä. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 94,0 (65,1) Me. Taseen loppusumma oli 644,8 (479,8) Me. Yhtiön omavaraisuusaste oli 44,1 % (44,5 %). LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Ramirent-konsernin liiketoiminta kehittyi katsauskaudella kaikissa segmenteissä voimakkaasti edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Erityisesti Suomen, Ruotsin ja Ramirent Europen toiminnot kehittyivät hyvin katsauskaudella. Vuoden 2007 tammikuusta alkaen segmenteiltä on veloitettu hallintokuluveloitus, joka koostuu tietyistä konsernihallinnon kuluista. Muutos on otettu huomioon vuoden 2006 luvuissa. Suomi Ramirent Oyj:n hallitus päätti siirtää Ramirentin Suomessa harjoittaman vuokrausliiketoiminnan sekä Suomessa vuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä osakkeet 100 %:sesti omistamalleen tytäryhtiölle Ramirent Finland Oy:lle alkaen. Liiketoiminnan yhtiöittämisellä pyritään konsernirakenteen yksinkertaistamiseen ja selkiyttämiseen. Ramirent Oyj jatkaa konsernin emoyhtiönä ja vastaa konsernin keskitetyistä toiminnoista. Suomessa liiketoiminta oli hyvin aktiivista edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 30,9 % ja oli 27,1 (20,7) Me. Vuoden 2006 loppupuolella tehdyt yritysostot kasvattivat liikevaihtoa 7 %. Hyvät sääolosuhteet pitivät Suomen rakennusmarkkinat korkealla tasolla. Edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna Suomen toiminnan tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto oli 6,4 (3,5) Me ja liikevoittomarginaali 23,6 % (16,8 %).

5 Ruotsi Ruotsin liiketoiminta kehittyi merkittävästi katsauskaudella jatkaen vuonna 2006 alkanutta voimakasta kehitystä. Liikevaihto kasvoi 19,6 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 35,8 (29,9) Me. Uusia asiakasryhmiä pyrittiin tavoittamaan voimakkailla investoinneilla uuteen kapasiteettiin ja tuotevalikoiman laajennuksella ja nykyisiä asiakkaita parantuneella asiakaspalvelulla. Toimipisteverkostoa vahvistettiin Ruotsissa edelleen katsauskauden aikana. Tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta, korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta ja kustannustehokkuudesta. Liikevoitto oli 7,4 (3,7, ilman kiinteistöjen myynnistä vuonna 2006 saatua 5,4 Me:n voittoa) ja liikevoittomarginaali 20,7 % (12,5 %). Norja Norjassa liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 19,1 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 34,8 (29,2) Me. euroa. Norjan toimintojen tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta ja liikevaihdon kasvusta erityisesti nostinten osalta. Liikevoitto oli 7,8 (5,5) Me ja liikevoittomarginaali 22,4 % (18,7 %). Tanska Tanskan liiketoiminta kasvoi katsauskauden aikana. Liikevaihto kasvoi 22,3 % ja oli 12,5 (10,2) Me. Koneiden ja laitteiden jälleenvuokrauksen korkea osuus jatkui johtuen liikevaihdon nopeasta kasvusta, mikä laski käyttökatteita. Kannattamattoman tuotelinjan lakkauttaminen vuonna 2006 paransi osittain kannattavuutta. Liikevoitto oli 1,3 (0,7) Me ja liikevoittomarginaali 10,4 % (6,8 %). Ramirent Europe Ramirentin liiketoiminta Keski- ja Itä-Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta) kehittyi hyvin positiivisesti. Suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin, korkea käyttöaste ja toimipisteverkoston laajentaminen paransivat edelleen Ramirentin markkina-asemaa. Liiketoiminta uusimmassa Ramirent-maassa Tsekin tasavallassa kehittyy suunnitelmien mukaan. Liikevaihto kasvoi 73,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen ja oli 26,8 (15,5) Me. Liikevoitto parani 200 % ollen 6,9 (2,3) Me ja liikevoittomarginaali 25,7 % (14,8 %). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (2.686) henkilöä, joista 625 (550) työskenteli Suomen toiminnoissa, 581 (566) Ruotsin toiminnoissa, 612 (547) Norjan toiminnoissa, 220 (191) Tanskan toiminnoissa, (822) Ramirent Europen toiminnoissa ja 12 (10) konsernihallinnossa. LIIKETOIMINTARISKIT Merkittävimmät Ramirentin liiketoimintaan vaikuttavat riskit liittyvät rakennusteollisuuden taloudellisiin sykleihin ja kilpailutilanteeseen. Henkilöstön saatavuus ja pitäminen yhtiön palveluksessa on yksi tärkeimmistä lyhyen ajan riskeistä. Ramirentiin kohdistuu rahoitusriskejä, joista ulkomaan rahaan kohdistuvat valuuttariskit ja korkoriski on katsottu olevan tärkeämpi kuin muut taloudelliset riskit. Ramirentin liiketoimintariskit ja niiden hallinta on kuvattu vuoden 2006 vuosikertomuksessa. Riskit eivät ole muuttuneet merkittävästi vuoteen 2006 verrattuna. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Ramirentin vuoden 2002 B-sarjan optioilla merkittiin katsauskaudella uutta osaketta (vastaten osaketta varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän ja kaupparekisteriin merkityn maksuttoman osakeannin jälkeen) ja niiden seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin 7.021,90 eurolla. Korotus merkittiin kaupparekisteriin Ramirentin osakepääoma oli ,25 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl (vastaten osaketta varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän ja kaupparekisteriin merkityn maksuttoman osakeannin jälkeen).

6 VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli ( ) kpl (vastaten osaketta maksuttoman osakeannin jälkeen) ja ( ) euroa eli osakekannasta 14,8 % (20,2 %) vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 60,20 (28,12) euroa (vastaten 15,05 (7,03) euroa maksuttoman osakeannin jälkeen) ja alin 44,06 (21,50) euroa (vastaten 11,02 euroa (5,38 euroa maksuttoman osakeannin jälkeen). Katsauskauden keskikurssi oli 53,39 (24,62) euroa (vastaten 13,35 (6,16 euroa maksuttoman osakeannin jälkeen) ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus oli 60,00 (27,33) euroa (vastaten 15,00 (6,83) euroa maksuttoman osakeannin jälkeen). Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ( ) euroa. 6

7 OSAKKEENOMISTAJAT Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat: Osakemäärä Vastaava Osuus osakemäärä osakkeista % (maksuttomalla osakeannilla oikaistu) Nordstjernan AB ,48 % Oy Julius Tallberg Ab ,36 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,49 % Odin Norden ,93 % Odin Forvaltnings AS ,28 % Odin Forvalting AS/Odin Europa SMB ,86 % Fondita Nordic Small Cap Placfond ,79 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,78 % Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,62 % Ruzsbaczky István ,44 % Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ,34 % Muut osakkeenomistajat ,64 % Yhteensä ,0 % OPTIO-OIKEUDET 2002 Katsauskauden lopussa 2002B -optioita on jäljellä kpl. Katsauskauden jälkeen optioilla on merkitty yhteensä uutta osaketta päättyneen merkintäikkunan aikana. Näiden merkintöjen jälkeen 2002B-optioita oli jäljellä kappaletta, joilla voidaan merkitä yhteensä osaketta. Osakkeen merkintähinta on 2002B -optio-oikeuksilla Ramirent Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Huhtikuussa 2005 toteutetun osakesplitin, huhtikuussa 2007 toteutetun maksuttoman osakeannin sekä vuosina 2005, 2006 ja 2007 maksettujen osinkojen jälkeen jokainen optio oikeuttaa merkitsemään kahdeksan osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan, joka on 9,56 euroa. Yhden osakkeen laskennallinen merkintähinta on 1,195 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2002B on VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Osingonjako Vuoden 2007 yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,20 (0,60) euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeelle Maksuton osakeanti Vuoden 2007 yhtiökokous päätti lisätä osakkeiden lukumäärää antamalla uusia osakkeita osakkeenomistajille maksutta (maksuton osakeanti). Oikeus maksuttomassa osakeannissa annettaviin osakkeisiin oli osakkeenomistajalla, joka osakeannin täsmäytyspäivänä oli merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakeanti merkittiin kaupparekisteriin , minkä jälkeen osakkeiden lukumäärä oli kpl. Uudet osakkeet kirjattiin 7

8 osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja olivat julkisen kaupankäynnin kohteina kaupankäynnin alettua Hallituksen jäsenet ja palkkiot Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä: Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Freek Nijdam, Erkki Norvio ja Susanna Renlund. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam ja varapuheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh. Peter Hofvenstam, Kaj-Gustaf Bergh ja Ulf Lundahl valittiin työvaliokunnan jäseniksi. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Peter Hofvenstam. Työvaliokunta perustettiin vuonna 2004 Suosituksessa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä mainittujen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien tehtävien toteuttamiseksi. Yhtiökokous päätti seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille: hallituksen puheenjohtajalle euroa/kk ja lisäksi euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa/kk ja lisäksi euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä sekä muille hallituksen jäsenille euroa/kk ja lisäksi euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Tilintarkastajat Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pauli Salmisen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Liputusilmoitus Ramirent sai Julius Baer Holding Ltd::ltä Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. Julius Baer Holding Ltd. -konserniin (Julius Baer konserni) kuuluvien yksiköiden sekä Julius Baer konsernin hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Ramirentissä nousi tehdyillä osakekaupoilla osakkeeseen edustaen 5,149 % Ramirentin ääni- ja osakemäärästä. Yksityiskohtaiset tiedot omistusosuuksista Julius Baer -konsernin sisällä on annettu pörssitiedotteessa Osakkeiden merkintä 2002B optio-oikeuksilla Ramirent Oyj:n vuoden 2002B -optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä uutta Ramirentin osaketta päättyneen merkintäikkunan aikana. Merkintöjä vastaava Ramirentin osakepääoman korotus ,22 euroa arvioidaan tulevan merkityksi kaupparekisteriin Ramirentin osakepääoma on korotuksen jälkeen ,47 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Nyt tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen Ramirentin 2002B optiooikeuksia on jäljellä kappaletta, joiden perusteella voidaan merkitä yhteensä Ramirentin osaketta. TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin hallitus hyväksyi vuonna 2006 konsernin uudet taloudelliset tavoitteet. Ramirent keskittyy kannattavaan kasvuun ja tavoitteena on saavuttaa vahva taloudellinen asema, joka luo lujan taloudellisen pohjan liiketoiminnan pitkän aikavälin päätöksille. Uudet taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat: - Osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 % vuodessa - Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 % - Osingonjakosuhde vähintään 40 % vuosituloksesta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Hyvän markkinatilanteen uskotaan jatkuvan koko vuoden Yhtiö arvioi, että kokonaisrakentaminen kasvaa tänä vuonna 3-4 % Pohjoismaissa. Tätä näkemystä tukevat Pohjoismaiden suurimpien rakennusyritysten julkistamat kasvaneet tilauskannat. Yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan niissä Keski- ja Itä-Eurooopan maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Vuokrausasteen uskotaan edelleen kasvavan koneja laitevuokrauksessa konsernin markkinoilla, sillä rakennusyhtiöt valitsevat lisääntyvässä määrin koneen vuokrauksen kuin investoivat omaan kalustoon. Tästä johtuen Ramirent arvioi konevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna Ramirent on hyvässä asemassa hyötyäkseen markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja investoi edelleen vuonna 2007 merkittävästi kapasiteettiin vastatakseen voimakkaaseen kysyntään markkinoilla. Yhtiö jatkaa myös yritysostokohteiden etsimistä ja sisäisen

9 tehokkuuden parantamista tukeakseen kannattavaa kasvua. Yhtiö arvioi ylittävänsä selvästi taloudelliset tavoitteensa. SEGMENTTITIEDOT, TULOSLASKELMA, TASE, LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TUNNUSLUKU- INFORMAATIO SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET Ramirent Oyj siirtyi kansainväliseen IFRStilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards). Yhtiö on ottanut käyttöön seuraavat standardin muutokset ja IFRIC:t alkaen: IAS 1 muutos Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot; IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Liitteet; IFRIC 8, 9, 10, 11 ja 12. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudellisiin lukuihin. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Samoja laadintaperiaatteita ja taloudellisten tunnuslukujen määrittelyjä on sovellettu kuin Ramirentin Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa vuodelta Segmenttitiedot on esitetty Ramirentin ensisijaiselta segmentiltä, joka perustuu maantieteelliseen jakoon. Ramirent Oyj on alkanut veloittaa segmenteiltä hallintokuluveloituksen alkaen. Segmenttitietoja on muutettu vastaavasti. 9

10 S E G M E N T T I T I E D O T N E L J Ä N N E K S I T TÄ I N (Me) 1-3/ /06 7-9/06 4-6/06 1-3/ /06 Liikevaihto Suomi 27,1 29,4 28,2 24,4 20,7 102,7 Ruotsi 35,8 38,1 31,6 31,2 29,9 130,9 Norja 34,8 33,0 29,2 28,9 29,2 120,3 Tanska 12,5 14,1 14,0 11,6 10,2 50,0 Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 26,8 31,8 28,4 20,8 15,5 96,4 Segmenttien välinen liikevaihto -0,4-0,2-1,6-0,1-0,5-2,4 Liikevaihto yhteensä 136,6 146,2 129,8 116,7 105,1 497,9 Liikevoitto Suomi 6,4 6,8 9,4 5,5 3,5 25,1 Osuus liikevaihdosta, % 23,6% 23,0% 33,2% 22,8% 16,8% 24,5% Ruotsi 7,4 7,5 6,1 4,5 3,7 21,8 Osuus liikevaihdosta, % 20,7% 19,6% 19,2% 14,4% 12,5% 16,7% Norja 7,8 7,2 6,7 7,2 5,5 26,6 Osuus liikevaihdosta, % 22,4% 21,8% 22,9% 25,0% 18,7% 22,1% Tanska 1,3 2,5 2,6 1,3 0,7 7,0 Osuus liikevaihdosta, % 10,4% 17,4% 18,3% 11,4% 6,8% 14,1% Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 6,9 9,2 9,5 4,7 2,3 25,7 Osuus liikevaihdosta, % 25,7% 28,9% 33,5% 22,7% 14,8% 26,6% Liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat kulut -0,8-0,6-0,2-0,2-0,3-1,3 Konsernin liikevoitto ilman kiinteistöjen myyntivoittoa 29,0 32,5 34,0 23,1 15,4 104,9 Osuus liikevaihdosta, % 21,2% 22,2% 26,2% 19,8% 14,7% 21,1% 10

11 T U L O S L A S K E L M A (EUR 1.000) 1-3/07 1-3/ /06 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jako: Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus Vähemmistön osuus Yhteensä Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,74 0,59 2,93 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,74 0,59 2,95 11

12 TASE, VARAT (EUR 1.000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset investoinnit Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1.000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Pakolliset varaukset Korolliset velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Korolliset velat Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin liittyvät velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

13 LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-3/07 1-3/ /06 Liiketoiminnan rahavirta 47,1 28,6 133,9 Investointien rahavirta -68,4-21,7-140,7 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 0,1 1,4 2,5 Lyhytaikaisten lainojen nostot / lyhennykset 15,1 Pitkäaikaisten lainojen nostot 6,7-8,3 20,2 Maksetut osingot 0,0 0,0-16,1 Rahoituksen nettorahavirta 21,9-6,9 6,6 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 0,6 0,0-0,2 Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden alussa 1,1 1,3 1,3 Rahavarojen muuntoero 0,0 0,0 0,0 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 0,6 0,0-0,2 Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden lopussa 1,7 1,3 1,1 13

14 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (EUR 1.000) Myytävänä olevien Yli- Arvon- Kertyneet pitkäaikais- Vähem- Oma Osake- kurssi- Muunto- muutos- voitto- ten varojen mistön pääoma pääoma rahasto erot rahasto varat erät osuus yhteensä Oma pääoma Muuntoerot 1-3/ Vähemmistön osuuden vähennys 1-3/ Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos 1-3/ Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero 1-3/ Käytetyt osakeoptiot 1-3/ Kauden 1-3/2006 tulos Oma pääoma Muuntoerot 4-12/ Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos 4-12/ Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos 4-12/ Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero 4-12/ Suunnattu osakeanti 4-12/ Käytetyt osakeoptiot 4-12/ Osingonjako 4-12/ Kauden 4-12/2006 tulos Oma pääoma Muuntoerot 1-3/ Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos 1-3/ Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero 1-3/ Käytetyt osakeoptiot 1-3/ Kauden 1-3/2007 tulos Oma pääoma

15 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-3/07 1-3/ /06 Korolliset velat, Me 209,7 158,8 187,4 Nettovelka, Me 208,0 157,6 186,3 Sijoitettu pääoma, Me (kauden lopussa) 494,2 372,2 452,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,5% 21,4% 28,1% Nettovelkaantumisaste, % 73,1% 73,8% 70,3% Omavaraisuusaste, % 44,1% 44,5% 45,4% Henkilöstö (keskimäärin) Henkilöstö (kauden lopussa) Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, Me 74,0 41,4 176,5 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 54,2% 39,4% 35,4% Taloudellisten tunnuslukujen määrittelyt ovat vuoden 2006 vuosikertomuksessa. 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella, OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-3/07 1-3/ /06 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimennettu, e 0,74 0,59 2,93 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimentamaton, e 0,74 0,59 2,95 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimennettu, e 10,50 7,88 9,74 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimentamaton, e 10,51 7,95 9,80 Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimennettu Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimentamaton Osakemäärä (kauden loppu), laimennettu Osakemäärä (kauden loppu), laimentamaton Osakekohtaisissa tunnusluvuissa ei ole otettu huomioon toteutettua maksutonta osakeantia. 15

16 VASTUUSITOUMUKSET (Me) Kiinteistökiinnitykset - 0,8 0,9 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu - 0,3 0,3 Yrityskiinnitykset - 2,7 - Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu - 2,2 - Yrityskiinnitykset 75,8 76,4 76,6 Muut pantatut varat 3,1 3,1 3,1 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu 206,0 150,8 183,8 Takaukset 2,4 1,7 2,8 Investointisitoumukset 68,9 Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vastaiset vähimmäismaksut 99,6 46,3 89,3 Ei purettavissa olevien rahoitusleasingsopimusten vastaiset vähimmäismaksut 4,9 12,6 6,1 Rahoitusleasingvelka taseessa -4,7-11,6-5,8 Ei purettavissa olevien leasingsopimusten taseen ulkopuoliset vastaiset vähimmäismaksut 99,7 47,2 89,6 Johdannaisinstrumenteista johtuvat vastuut Kohde-etuuden nimellisarvo 94,0 65,1 49,9 Johdannaisinstrumenttien käypä arvo 0,2-0,5 0,1 Ramirentillä on lainajärjestelyjä, joihin liittyy omavaisuus-, velkaisuusaste-, korkokate- ja/tai muita tunnuslukukovenantteja. Ramirentin tunnusluvut olivat merkittävästi parempia kuin kovenanttien tunnuslukurajat. Ramirentillä ei ole lähipiiritapahtumia katsauskauden aikana. Yhtiöllä ei ole katsauskauden lopussa saatavia lähipiiriltä. Yhtiön tiedossa ei ole vireillä olevia oikeusjuttuja, joilla voisi olla olennainen vaikutus osavuosikatsauksen lukuihin. 16

17 TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle klo Helsingissä, Restaurant Pörssin Peilisalissa, Fabianinkatu 14. RAMIRENTIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2007 Vuoden 2007 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: tammikuu-kesäkuu: keskiviikkona tammikuu-syyskuu: keskiviikkona Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vantaalla RAMIRENT OYJ Hallitus LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Kari Kallio, puh tai sähköpostitse Talousjohtaja Heli Iisakka, puh tai sähköpostitse JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet 17

18 Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa 293 toimipisteessä 12 maassa ja sen kotipaikka on Helsinki. Liikevaihto vuonna 2006 oli 498 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli yli Ramirent on noteerattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja Ramirent Oyj PL 116 (Äyritie 12a), Vantaa puh , faksi

(Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006

(Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 R A M I R E N T- K O N S E R N I N O S AV U O S I K AT S A U S TA M M I K E S Ä K U U 2 0 0 7 KESKEISET TUNNUSLUVUT (Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Liikevaihto 152,0 116,7 288,6 221,8

Lisätiedot

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti 1 (15) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti Liikevaihto kasvoi 35,4 % vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 105,1 (77,6)

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 Q2 SUORA AUDIO CAST LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI 15.8.2008 KLO 10.00 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 15.8.2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS 9.5.2008 Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 9.5.2008 klo 10.00 Helsingissä, Restaurant

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 1 (8) MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.03.2007 Liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (26,9) jossa kasvua 11,2 prosenttia. Kasvu oli vahvaa Suomen ulkopuolisilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2007 Honkarakenteen puolen vuoden liikevaihto kasvoi 11,5 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 47,2 miljoonaa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007 SRV Yhtiöt Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2007 8.8.2007 SRV:n liiketoiminta ja liiketoimintaympäristö 1 Rakentamisen ja hankekehittämisen osaaja 20 vuoden kokemus liiketoiminnasta Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 4,1 milj. euroa (4,1). - Tilikauden voitto ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (-1,3). - Sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q1 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi Maaliskuu 2010 www.ramirent.com RAMIRENTIN TAMMI MAALISKUU 2010 TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE Tiedotusvälineille ja analyytikoille järjestetään englanninkielinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009

RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009 RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2009 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI Englanninkielinen tiedotustilaisuus on yhteinen tiedotusvälineille ja analyytikoille

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2007 KLO 9:00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2007 KLO 9:00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2007 KLO 9:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.09.2007 Honkarakenne-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 71,2 miljoonaa euroa eli 10,7 miljoona euroa suurempi kuin edellisenä

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.7.2007 KLO 09.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2007 - Liikevaihto 149,9 miljoonaa euroa (H1/2006, 108,6 miljoonaa euroa) - Q2 liikevaihto 71,5 miljoonaa euroa (Q2/2006,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot