RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007"

Transkriptio

1 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2007

2 KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto 136,6 105,1 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 46,5 34,7 171,6 Liikevoitto (EBIT) 29,0 20,8 110,3 % liikevaihdosta 21,2% 19,8% 22,2% Tulos ennen veroja (EBT) 27,1 19,4 102,9 Katsauskauden tulos 20,1 15,8 79,2 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,74 0,59 2,93 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,74 0,59 2,95 Oma pääoma/osake, laimennettu, e 10,50 7,88 9,74 Oma pääoma/osake, laimentamaton, e 10,51 7,95 9,80 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,5% 21,4% 28,1% Nettovelka 208,0 157,6 186,3 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 73,1% 73,8% 70,3% Omavaraisuusaste, % 44,1% 44,5% 45,4% Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa ) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. 2

3 KANNATTAVA KASVU JATKUI VUODEN 2007 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ Liikevaihto kasvoi 30,0 % vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 136,6 (105,1) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA), ilman Ruotsin kiinteistöjen myynnistä vuonna 2006 saatua kertaluonteista voittoa, kasvoi 58,8 % ollen 46,5 (29,3) Me; sisältäen Ruotsin kiinteistöjen myyntivoiton kasvu oli 34,1 % (34,7 Me). Liikevoitto (EBIT), ilman Ruotsin kiinteistöjen myynnistä vuonna 2006 saatua kertaluonteista voittoa, kasvoi 88,8 % ollen 29,0 (15,4) Me; sisältäen Ruotsin kiinteistöjen myyntivoiton kasvu oli 39,7 % (20,8 Me). Liikevoittomarginaali nousi 21,2 %:in (14,7 % ilman kiinteistöjen myynnistä saatua voittoa). Tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 39,8 % ollen 27,1 (19,4) Me. EPS-luku (laimennettu) kasvoi 25,4 % ollen 0,74 (0,59) e. Nettovelka oli 208,0 (157,6) Me ja nettovelkaantumisaste 73,1 % (73,8 %). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 28,5 % (21,4 %). TOIMITUSJOHTAJA KARI KALLION KOMMENTIT: Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä poikkeuksellisen voimakkaasti hyvistä sääolosuhteista johtuen. Rakentaminen on lisäksi edelleen vilkasta Pohjoismaissa, ja voimakas kasvu jatkuu Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Korkea kapasiteetin käyttöaste ja kiinteiden kustannusten hallinta paransivat kannattavuutta kaikissa segmenteissä. Ramirent investoi vuonna 2007 edelleen paljon kapasiteettiin vastatakseen odotettuun voimakkaaseen kysyntään markkinoilla. Yhtiö etsii myös yritysostokohteita ja parantaa sisäistä tehokkuutta tukeakseen kannattavaa kasvua. Yhtiö arvioi ylittävänsä selvästi taloudelliset tavoitteensa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ramirent on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on Vantaalla ja sillä on 293 (272) toimipistettä kahdessatoista maassa. Rakentamisen taso on säilynyt korkeana katsauskauden aikana. Keski- ja Itä-Euroopan maissa (Venäjä, Baltian maat, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta) rakennusalan markkinat ovat edelleen vahvat. LIIKEVAIHTO JA TULOS Ensimmäinen neljännes on yleensä hiljaisempaa aikaa Ramirentin liiketoiminnassa johtuen rakentamisen kausivaihteluista. Hyvä markkinatilanne ja suotuisat sääolosuhteet kaikilla Ramirentin markkinoilla ja edellisen vuoden suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin kasvattivat liikevaihtoa 30,0 %. Kasvu oli voimakkainta Ramirent Europessa (+73,3 %) ja Suomessa (+30,9 %), jossa yritysostot vuonna 2006 kasvattivat liikevaihtoa osittain. Korkea kapasiteetin käyttöaste ja kiinteiden kustannusten hyvä hallinta paransivat kannattavuutta kaikissa segmenteissä. Liikevoitto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 88,8 % ollen 29,0 (15,4) Me ilman Ruotsin kiinteistöjen myynnistä vuonna 2006 saatua kertaluonteista voittoa. Kannattavuuden kasvu oli voimakkainta Suomessa, Ruotsissa ja Ramirent Europessa. Liikevoittomarginaali oli Suomessa 23,6 % (16,8 %), Ruotsissa 20,7 % (12,5 %) ja Ramirent Europessa 25,7 % (14,8 %). Konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 30,0 % ollen 136,6 (105,1) Me, josta Suomen liikevaihto oli 27,1 (20,7) Me, Ruotsin 35,8 (29,9) Me, Norjan 34,8 (29,2) Me, Tanskan 12,5 (10,2) Me ja Ramirent Europen 26,8 (15,5) Me. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 29,0 (20,8) Me, josta Suomen 6,4 (3,5) Me, Ruotsin 7,4 (9,3, sisältäen vuonna 2006 kiinteistöjen myynnistä saadun 5,4 milj. euron kertaluonteisen voiton) Me, 3

4 Norjan 7,8 (5,5) Me, Tanskan 1,3 (0,7) Me sekä Ramirent Europen 6,9 (2,3) Me. Konsernin liikevoittomarginaali nousi 21,2 %:in (14,7 %). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 27,1 (19,4) Me. Katsauskauden tulos oli 20,1 (15,8) Me. Ramirentin tulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta, korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta sekä hyvästä kiinteiden kustannusten hallinnasta. Vuoden 2006 tulokseen sisältyy Ruotsin kiinteistöjen myynnistä saatu 5,4 milj. euron voitto. Sijoitetun pääoman tuotto on 28,5 % (21,4 %) ja oman pääoman tuotto 33,5 % (25,8 %). INVESTOINNIT JA POISTOT Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä 74,0 (41,4) Me, josta koneja laiteinvestoinnit olivat 72,8 (40,7) Me. Investointien merkittävä kasvu johtuu Ramirentin tavoitteesta lisätä vuokrakalustokapasiteettia vastaamaan kysyntää sekä kehittää tuotevalikoimaa ja toimipisteverkostoa palvelemaan asiakkaita paremmin. Pitkäaikaisiin varoihin kohdistuneet kokonaispoistot olivat katsauskaudella 17,4 (13,9) Me, josta poistot koneista ja laitteista olivat 16,4 (13,3) Me. Aineellisten pitkäaikaisten varojen muut vähennykset olivat 3,7 (12,9) Me, josta 2,5 (1,4) Me kohdistui koneisiin ja laitteisiin. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 76,7 (73,1) Me. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä positiivinen 47,1 (28,6) Me. Investointien rahavirta oli 68,4 (-21,7) Me johtuen kasvaneista investoinneista. Rahoituksen rahavirta oli 21,9 (-6,9) Me. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit varat olivat 1,7 (1,3) Me aiheuttaen 0,6 (0,0) Me:n nettomuutoksen käteisvaroissa edellisen vuoden loppuun verrattuna. Ramirentin korollinen vieras pääoma kasvoi 22,4 Me vuoden 2006 lopusta ollen katsauskauden lopussa 209,7 (158,8) Me. Nettovelka oli katsauskauden lopussa 208,0 (157,6) Me. Nettovelkaantumisaste oli 73,1 % (73,8 %). Ramirent Oyj päätti perustaa 100 Me:n kotimaisen yritystodistusohjelman. Ohjelman järjestäjänä ja yhtenä välittäjänä toimii Danske Bank A/S, Helsinki Branch; muita välittäjiä ovat Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Sampo Pankki Oyj. Ramirent Oyj käyttää yritystodistusohjelmaa kattamaan vuoden sisäisiä kausiluontoisia rahoitustarpeitaan sekä muuna joustavana ja edullisena lyhtyaikaisen rahoituksen lähteenä. Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli katsauskauden lopussa 94,0 (65,1) Me. Taseen loppusumma oli 644,8 (479,8) Me. Yhtiön omavaraisuusaste oli 44,1 % (44,5 %). LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Ramirent-konsernin liiketoiminta kehittyi katsauskaudella kaikissa segmenteissä voimakkaasti edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Erityisesti Suomen, Ruotsin ja Ramirent Europen toiminnot kehittyivät hyvin katsauskaudella. Vuoden 2007 tammikuusta alkaen segmenteiltä on veloitettu hallintokuluveloitus, joka koostuu tietyistä konsernihallinnon kuluista. Muutos on otettu huomioon vuoden 2006 luvuissa. Suomi Ramirent Oyj:n hallitus päätti siirtää Ramirentin Suomessa harjoittaman vuokrausliiketoiminnan sekä Suomessa vuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä osakkeet 100 %:sesti omistamalleen tytäryhtiölle Ramirent Finland Oy:lle alkaen. Liiketoiminnan yhtiöittämisellä pyritään konsernirakenteen yksinkertaistamiseen ja selkiyttämiseen. Ramirent Oyj jatkaa konsernin emoyhtiönä ja vastaa konsernin keskitetyistä toiminnoista. Suomessa liiketoiminta oli hyvin aktiivista edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 30,9 % ja oli 27,1 (20,7) Me. Vuoden 2006 loppupuolella tehdyt yritysostot kasvattivat liikevaihtoa 7 %. Hyvät sääolosuhteet pitivät Suomen rakennusmarkkinat korkealla tasolla. Edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna Suomen toiminnan tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta ja korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta. Liikevoitto oli 6,4 (3,5) Me ja liikevoittomarginaali 23,6 % (16,8 %).

5 Ruotsi Ruotsin liiketoiminta kehittyi merkittävästi katsauskaudella jatkaen vuonna 2006 alkanutta voimakasta kehitystä. Liikevaihto kasvoi 19,6 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 35,8 (29,9) Me. Uusia asiakasryhmiä pyrittiin tavoittamaan voimakkailla investoinneilla uuteen kapasiteettiin ja tuotevalikoiman laajennuksella ja nykyisiä asiakkaita parantuneella asiakaspalvelulla. Toimipisteverkostoa vahvistettiin Ruotsissa edelleen katsauskauden aikana. Tulos parani johtuen pääosin liikevaihdon kasvusta, korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta ja kustannustehokkuudesta. Liikevoitto oli 7,4 (3,7, ilman kiinteistöjen myynnistä vuonna 2006 saatua 5,4 Me:n voittoa) ja liikevoittomarginaali 20,7 % (12,5 %). Norja Norjassa liiketoiminta kehittyi myönteisesti. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 19,1 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 34,8 (29,2) Me. euroa. Norjan toimintojen tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pääosin korkeasta kapasiteetin käyttöasteesta ja liikevaihdon kasvusta erityisesti nostinten osalta. Liikevoitto oli 7,8 (5,5) Me ja liikevoittomarginaali 22,4 % (18,7 %). Tanska Tanskan liiketoiminta kasvoi katsauskauden aikana. Liikevaihto kasvoi 22,3 % ja oli 12,5 (10,2) Me. Koneiden ja laitteiden jälleenvuokrauksen korkea osuus jatkui johtuen liikevaihdon nopeasta kasvusta, mikä laski käyttökatteita. Kannattamattoman tuotelinjan lakkauttaminen vuonna 2006 paransi osittain kannattavuutta. Liikevoitto oli 1,3 (0,7) Me ja liikevoittomarginaali 10,4 % (6,8 %). Ramirent Europe Ramirentin liiketoiminta Keski- ja Itä-Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina ja Tsekin tasavalta) kehittyi hyvin positiivisesti. Suuret investoinnit uuteen kapasiteettiin, korkea käyttöaste ja toimipisteverkoston laajentaminen paransivat edelleen Ramirentin markkina-asemaa. Liiketoiminta uusimmassa Ramirent-maassa Tsekin tasavallassa kehittyy suunnitelmien mukaan. Liikevaihto kasvoi 73,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen ja oli 26,8 (15,5) Me. Liikevoitto parani 200 % ollen 6,9 (2,3) Me ja liikevoittomarginaali 25,7 % (14,8 %). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin (2.686) henkilöä, joista 625 (550) työskenteli Suomen toiminnoissa, 581 (566) Ruotsin toiminnoissa, 612 (547) Norjan toiminnoissa, 220 (191) Tanskan toiminnoissa, (822) Ramirent Europen toiminnoissa ja 12 (10) konsernihallinnossa. LIIKETOIMINTARISKIT Merkittävimmät Ramirentin liiketoimintaan vaikuttavat riskit liittyvät rakennusteollisuuden taloudellisiin sykleihin ja kilpailutilanteeseen. Henkilöstön saatavuus ja pitäminen yhtiön palveluksessa on yksi tärkeimmistä lyhyen ajan riskeistä. Ramirentiin kohdistuu rahoitusriskejä, joista ulkomaan rahaan kohdistuvat valuuttariskit ja korkoriski on katsottu olevan tärkeämpi kuin muut taloudelliset riskit. Ramirentin liiketoimintariskit ja niiden hallinta on kuvattu vuoden 2006 vuosikertomuksessa. Riskit eivät ole muuttuneet merkittävästi vuoteen 2006 verrattuna. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Ramirentin vuoden 2002 B-sarjan optioilla merkittiin katsauskaudella uutta osaketta (vastaten osaketta varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän ja kaupparekisteriin merkityn maksuttoman osakeannin jälkeen) ja niiden seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin 7.021,90 eurolla. Korotus merkittiin kaupparekisteriin Ramirentin osakepääoma oli ,25 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl (vastaten osaketta varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän ja kaupparekisteriin merkityn maksuttoman osakeannin jälkeen).

6 VAIHTO JA KURSSI Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli ( ) kpl (vastaten osaketta maksuttoman osakeannin jälkeen) ja ( ) euroa eli osakekannasta 14,8 % (20,2 %) vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 60,20 (28,12) euroa (vastaten 15,05 (7,03) euroa maksuttoman osakeannin jälkeen) ja alin 44,06 (21,50) euroa (vastaten 11,02 euroa (5,38 euroa maksuttoman osakeannin jälkeen). Katsauskauden keskikurssi oli 53,39 (24,62) euroa (vastaten 13,35 (6,16 euroa maksuttoman osakeannin jälkeen) ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus oli 60,00 (27,33) euroa (vastaten 15,00 (6,83) euroa maksuttoman osakeannin jälkeen). Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ( ) euroa. 6

7 OSAKKEENOMISTAJAT Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat: Osakemäärä Vastaava Osuus osakemäärä osakkeista % (maksuttomalla osakeannilla oikaistu) Nordstjernan AB ,48 % Oy Julius Tallberg Ab ,36 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,49 % Odin Norden ,93 % Odin Forvaltnings AS ,28 % Odin Forvalting AS/Odin Europa SMB ,86 % Fondita Nordic Small Cap Placfond ,79 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,78 % Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,62 % Ruzsbaczky István ,44 % Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ,34 % Muut osakkeenomistajat ,64 % Yhteensä ,0 % OPTIO-OIKEUDET 2002 Katsauskauden lopussa 2002B -optioita on jäljellä kpl. Katsauskauden jälkeen optioilla on merkitty yhteensä uutta osaketta päättyneen merkintäikkunan aikana. Näiden merkintöjen jälkeen 2002B-optioita oli jäljellä kappaletta, joilla voidaan merkitä yhteensä osaketta. Osakkeen merkintähinta on 2002B -optio-oikeuksilla Ramirent Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Huhtikuussa 2005 toteutetun osakesplitin, huhtikuussa 2007 toteutetun maksuttoman osakeannin sekä vuosina 2005, 2006 ja 2007 maksettujen osinkojen jälkeen jokainen optio oikeuttaa merkitsemään kahdeksan osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan, joka on 9,56 euroa. Yhden osakkeen laskennallinen merkintähinta on 1,195 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2002B on VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Osingonjako Vuoden 2007 yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,20 (0,60) euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeelle Maksuton osakeanti Vuoden 2007 yhtiökokous päätti lisätä osakkeiden lukumäärää antamalla uusia osakkeita osakkeenomistajille maksutta (maksuton osakeanti). Oikeus maksuttomassa osakeannissa annettaviin osakkeisiin oli osakkeenomistajalla, joka osakeannin täsmäytyspäivänä oli merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakeanti merkittiin kaupparekisteriin , minkä jälkeen osakkeiden lukumäärä oli kpl. Uudet osakkeet kirjattiin 7

8 osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja olivat julkisen kaupankäynnin kohteina kaupankäynnin alettua Hallituksen jäsenet ja palkkiot Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä: Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl, Freek Nijdam, Erkki Norvio ja Susanna Renlund. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam ja varapuheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Bergh. Peter Hofvenstam, Kaj-Gustaf Bergh ja Ulf Lundahl valittiin työvaliokunnan jäseniksi. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Peter Hofvenstam. Työvaliokunta perustettiin vuonna 2004 Suosituksessa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä mainittujen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien tehtävien toteuttamiseksi. Yhtiökokous päätti seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille: hallituksen puheenjohtajalle euroa/kk ja lisäksi euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa/kk ja lisäksi euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä sekä muille hallituksen jäsenille euroa/kk ja lisäksi euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja työryhmien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Tilintarkastajat Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pauli Salmisen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Liputusilmoitus Ramirent sai Julius Baer Holding Ltd::ltä Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. Julius Baer Holding Ltd. -konserniin (Julius Baer konserni) kuuluvien yksiköiden sekä Julius Baer konsernin hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Ramirentissä nousi tehdyillä osakekaupoilla osakkeeseen edustaen 5,149 % Ramirentin ääni- ja osakemäärästä. Yksityiskohtaiset tiedot omistusosuuksista Julius Baer -konsernin sisällä on annettu pörssitiedotteessa Osakkeiden merkintä 2002B optio-oikeuksilla Ramirent Oyj:n vuoden 2002B -optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä uutta Ramirentin osaketta päättyneen merkintäikkunan aikana. Merkintöjä vastaava Ramirentin osakepääoman korotus ,22 euroa arvioidaan tulevan merkityksi kaupparekisteriin Ramirentin osakepääoma on korotuksen jälkeen ,47 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Nyt tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen Ramirentin 2002B optiooikeuksia on jäljellä kappaletta, joiden perusteella voidaan merkitä yhteensä Ramirentin osaketta. TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin hallitus hyväksyi vuonna 2006 konsernin uudet taloudelliset tavoitteet. Ramirent keskittyy kannattavaan kasvuun ja tavoitteena on saavuttaa vahva taloudellinen asema, joka luo lujan taloudellisen pohjan liiketoiminnan pitkän aikavälin päätöksille. Uudet taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat: - Osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 % vuodessa - Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 % - Osingonjakosuhde vähintään 40 % vuosituloksesta. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Hyvän markkinatilanteen uskotaan jatkuvan koko vuoden Yhtiö arvioi, että kokonaisrakentaminen kasvaa tänä vuonna 3-4 % Pohjoismaissa. Tätä näkemystä tukevat Pohjoismaiden suurimpien rakennusyritysten julkistamat kasvaneet tilauskannat. Yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan niissä Keski- ja Itä-Eurooopan maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Vuokrausasteen uskotaan edelleen kasvavan koneja laitevuokrauksessa konsernin markkinoilla, sillä rakennusyhtiöt valitsevat lisääntyvässä määrin koneen vuokrauksen kuin investoivat omaan kalustoon. Tästä johtuen Ramirent arvioi konevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin vuonna Ramirent on hyvässä asemassa hyötyäkseen markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja investoi edelleen vuonna 2007 merkittävästi kapasiteettiin vastatakseen voimakkaaseen kysyntään markkinoilla. Yhtiö jatkaa myös yritysostokohteiden etsimistä ja sisäisen

9 tehokkuuden parantamista tukeakseen kannattavaa kasvua. Yhtiö arvioi ylittävänsä selvästi taloudelliset tavoitteensa. SEGMENTTITIEDOT, TULOSLASKELMA, TASE, LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, TUNNUSLUKU- INFORMAATIO SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET Ramirent Oyj siirtyi kansainväliseen IFRStilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards). Yhtiö on ottanut käyttöön seuraavat standardin muutokset ja IFRIC:t alkaen: IAS 1 muutos Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot; IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Liitteet; IFRIC 8, 9, 10, 11 ja 12. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudellisiin lukuihin. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Samoja laadintaperiaatteita ja taloudellisten tunnuslukujen määrittelyjä on sovellettu kuin Ramirentin Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa vuodelta Segmenttitiedot on esitetty Ramirentin ensisijaiselta segmentiltä, joka perustuu maantieteelliseen jakoon. Ramirent Oyj on alkanut veloittaa segmenteiltä hallintokuluveloituksen alkaen. Segmenttitietoja on muutettu vastaavasti. 9

10 S E G M E N T T I T I E D O T N E L J Ä N N E K S I T TÄ I N (Me) 1-3/ /06 7-9/06 4-6/06 1-3/ /06 Liikevaihto Suomi 27,1 29,4 28,2 24,4 20,7 102,7 Ruotsi 35,8 38,1 31,6 31,2 29,9 130,9 Norja 34,8 33,0 29,2 28,9 29,2 120,3 Tanska 12,5 14,1 14,0 11,6 10,2 50,0 Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 26,8 31,8 28,4 20,8 15,5 96,4 Segmenttien välinen liikevaihto -0,4-0,2-1,6-0,1-0,5-2,4 Liikevaihto yhteensä 136,6 146,2 129,8 116,7 105,1 497,9 Liikevoitto Suomi 6,4 6,8 9,4 5,5 3,5 25,1 Osuus liikevaihdosta, % 23,6% 23,0% 33,2% 22,8% 16,8% 24,5% Ruotsi 7,4 7,5 6,1 4,5 3,7 21,8 Osuus liikevaihdosta, % 20,7% 19,6% 19,2% 14,4% 12,5% 16,7% Norja 7,8 7,2 6,7 7,2 5,5 26,6 Osuus liikevaihdosta, % 22,4% 21,8% 22,9% 25,0% 18,7% 22,1% Tanska 1,3 2,5 2,6 1,3 0,7 7,0 Osuus liikevaihdosta, % 10,4% 17,4% 18,3% 11,4% 6,8% 14,1% Muu Eurooppa (Ramirent Europe) 6,9 9,2 9,5 4,7 2,3 25,7 Osuus liikevaihdosta, % 25,7% 28,9% 33,5% 22,7% 14,8% 26,6% Liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat kulut -0,8-0,6-0,2-0,2-0,3-1,3 Konsernin liikevoitto ilman kiinteistöjen myyntivoittoa 29,0 32,5 34,0 23,1 15,4 104,9 Osuus liikevaihdosta, % 21,2% 22,2% 26,2% 19,8% 14,7% 21,1% 10

11 T U L O S L A S K E L M A (EUR 1.000) 1-3/07 1-3/ /06 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jako: Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus Vähemmistön osuus Yhteensä Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,74 0,59 2,93 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,74 0,59 2,95 11

12 TASE, VARAT (EUR 1.000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset investoinnit Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1.000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Vähemmistön osuus OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Pakolliset varaukset Korolliset velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Korolliset velat Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin liittyvät velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

13 LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-3/07 1-3/ /06 Liiketoiminnan rahavirta 47,1 28,6 133,9 Investointien rahavirta -68,4-21,7-140,7 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 0,1 1,4 2,5 Lyhytaikaisten lainojen nostot / lyhennykset 15,1 Pitkäaikaisten lainojen nostot 6,7-8,3 20,2 Maksetut osingot 0,0 0,0-16,1 Rahoituksen nettorahavirta 21,9-6,9 6,6 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 0,6 0,0-0,2 Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden alussa 1,1 1,3 1,3 Rahavarojen muuntoero 0,0 0,0 0,0 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 0,6 0,0-0,2 Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden lopussa 1,7 1,3 1,1 13

14 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (EUR 1.000) Myytävänä olevien Yli- Arvon- Kertyneet pitkäaikais- Vähem- Oma Osake- kurssi- Muunto- muutos- voitto- ten varojen mistön pääoma pääoma rahasto erot rahasto varat erät osuus yhteensä Oma pääoma Muuntoerot 1-3/ Vähemmistön osuuden vähennys 1-3/ Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos 1-3/ Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero 1-3/ Käytetyt osakeoptiot 1-3/ Kauden 1-3/2006 tulos Oma pääoma Muuntoerot 4-12/ Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos 4-12/ Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos 4-12/ Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero 4-12/ Suunnattu osakeanti 4-12/ Käytetyt osakeoptiot 4-12/ Osingonjako 4-12/ Kauden 4-12/2006 tulos Oma pääoma Muuntoerot 1-3/ Koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos 1-3/ Suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien tulovero 1-3/ Käytetyt osakeoptiot 1-3/ Kauden 1-3/2007 tulos Oma pääoma

15 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-3/07 1-3/ /06 Korolliset velat, Me 209,7 158,8 187,4 Nettovelka, Me 208,0 157,6 186,3 Sijoitettu pääoma, Me (kauden lopussa) 494,2 372,2 452,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 28,5% 21,4% 28,1% Nettovelkaantumisaste, % 73,1% 73,8% 70,3% Omavaraisuusaste, % 44,1% 44,5% 45,4% Henkilöstö (keskimäärin) Henkilöstö (kauden lopussa) Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, Me 74,0 41,4 176,5 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 54,2% 39,4% 35,4% Taloudellisten tunnuslukujen määrittelyt ovat vuoden 2006 vuosikertomuksessa. 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella, OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-3/07 1-3/ /06 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimennettu, e 0,74 0,59 2,93 Tulos/osake (EPS) painotettu keskiarvo, laimentamaton, e 0,74 0,59 2,95 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimennettu, e 10,50 7,88 9,74 Oma pääoma/osake kauden lopussa, laimentamaton, e 10,51 7,95 9,80 Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimennettu Osakemäärä (painotettu keskiarvo), laimentamaton Osakemäärä (kauden loppu), laimennettu Osakemäärä (kauden loppu), laimentamaton Osakekohtaisissa tunnusluvuissa ei ole otettu huomioon toteutettua maksutonta osakeantia. 15

16 VASTUUSITOUMUKSET (Me) Kiinteistökiinnitykset - 0,8 0,9 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu - 0,3 0,3 Yrityskiinnitykset - 2,7 - Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu - 2,2 - Yrityskiinnitykset 75,8 76,4 76,6 Muut pantatut varat 3,1 3,1 3,1 Korolliset velat joiden vakuudeksi yllämainitut vakuudet on annettu 206,0 150,8 183,8 Takaukset 2,4 1,7 2,8 Investointisitoumukset 68,9 Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vastaiset vähimmäismaksut 99,6 46,3 89,3 Ei purettavissa olevien rahoitusleasingsopimusten vastaiset vähimmäismaksut 4,9 12,6 6,1 Rahoitusleasingvelka taseessa -4,7-11,6-5,8 Ei purettavissa olevien leasingsopimusten taseen ulkopuoliset vastaiset vähimmäismaksut 99,7 47,2 89,6 Johdannaisinstrumenteista johtuvat vastuut Kohde-etuuden nimellisarvo 94,0 65,1 49,9 Johdannaisinstrumenttien käypä arvo 0,2-0,5 0,1 Ramirentillä on lainajärjestelyjä, joihin liittyy omavaisuus-, velkaisuusaste-, korkokate- ja/tai muita tunnuslukukovenantteja. Ramirentin tunnusluvut olivat merkittävästi parempia kuin kovenanttien tunnuslukurajat. Ramirentillä ei ole lähipiiritapahtumia katsauskauden aikana. Yhtiöllä ei ole katsauskauden lopussa saatavia lähipiiriltä. Yhtiön tiedossa ei ole vireillä olevia oikeusjuttuja, joilla voisi olla olennainen vaikutus osavuosikatsauksen lukuihin. 16

17 TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle klo Helsingissä, Restaurant Pörssin Peilisalissa, Fabianinkatu 14. RAMIRENTIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2007 Vuoden 2007 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: tammikuu-kesäkuu: keskiviikkona tammikuu-syyskuu: keskiviikkona Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vantaalla RAMIRENT OYJ Hallitus LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Kari Kallio, puh tai sähköpostitse Talousjohtaja Heli Iisakka, puh tai sähköpostitse JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet 17

18 Ramirent on Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa 293 toimipisteessä 12 maassa ja sen kotipaikka on Helsinki. Liikevaihto vuonna 2006 oli 498 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli yli Ramirent on noteerattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja Ramirent Oyj PL 116 (Äyritie 12a), Vantaa puh , faksi

(Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006

(Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 R A M I R E N T- K O N S E R N I N O S AV U O S I K AT S A U S TA M M I K E S Ä K U U 2 0 0 7 KESKEISET TUNNUSLUVUT (Me) 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Liikevaihto 152,0 116,7 288,6 221,8

Lisätiedot

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti

Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti 1 (15) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti Liikevaihto kasvoi 35,4 % vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ollen 105,1 (77,6)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2007

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2007 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2007 KESKEISET TUNNUSLUVUT Me 7-9/2007 7-9/2006 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006 Liikevaihto 165,8 129,8 454,5 351,6 497,9 Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA)

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Kari Kallio

Osavuosikatsaus Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2007 Kari Kallio Toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma

Lisätiedot

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008

RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 RAMIRENT KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 Q2 SUORA AUDIO CAST LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI 15.8.2008 KLO 10.00 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään 15.8.2008

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Kari Kallio

Tilinpäätöstiedote Kari Kallio Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2006 Kari Kallio Toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Tilinpäätös 2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria 10

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu 1 (16) Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006 Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 28,4 % edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Kari Kallio toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-9/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006. Kari Kallio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu

Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Liikevaihdon ja kannattavuuden voimakas kasvu jatkuu Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 27,4 % edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-3/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008

RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 RAMIRENT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008 Q1 TIEDOTUSTILAISUUS 9.5.2008 Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 9.5.2008 klo 10.00 Helsingissä, Restaurant

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Kari Kallio, toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1-6/2006 Markkinat ja näkymät vuodelle 2006 Liitteet Tunnuslukuhistoria 10 suurinta osakkeenomistajaa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Kannattava kasvu jatkui

Kannattava kasvu jatkui R A M I R E N T- K O N S E R N I N T I L I N PÄ ÄT Ö S T I E D O T E 2 0 0 7 Kannattava kasvu jatkui osakekohtainen tulos kasvoi 40 % Liikevaihto kasvoi 27,4 % ollen 634,3 (497,9) Me. Liikevoitto (EBIT)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Kari Kallio

Osavuosikatsaus Kari Kallio Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Kari Kallio Toimitusjohtaja Sisältö Ramirent-konserni lyhyesti Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007 Markkinat ja näkymät vuodelle 2007 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnuslukuhistoria

Lisätiedot

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa.

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017 PÖRSSITIEDOTE 9.11.2017 KLO 9:10 TULOS LÄHES KAKSINKERTAINEN - Liikevaihto 40,0 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa) - Liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2017 - KORJATTU PÖRSSITIEDOTE 10.8.2017 KLO 9:30 LIIKEVAIHTO KASVOI 40%. - Liikevaihto 26,0 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa) - Liikevoitto 1,3 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 30.6.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 80,7 (34,1) ME, kasvua 137% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali Ramirentin vuosi 2007 Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous 9.4.2008, Pörssisali Ramirent lyhyesti Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava konevuokraamo Liikevaihto 634 Me (2007) Yli 3.600

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot